Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE TURİZM TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI (Uzmanlık, Master, Yeterlik, Doktora, Doçentlik ve Profesörlük Takdim Tezleri) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 14 Nisan 1986

2 İÇİNDEKİLER Kıısaltmalar... 4 Genel... 6 Genel: Türkiye Turizmi... 6 İstanbul Turizmi... 6 Ege Bölgesi Turizmi... 6 Kapadokya Turizmi... 7 Başka Ülkeler Turizmi... 7 Kırsal Turizm... 7 Kış Turizmi... 7 Kongre Turizmi... 7 Sağlık Turizmi... 7 Sosyal Turizm... 7 Turistik Çekim Merkezleri... 8 Turizm Ekonomisi... 8 Turizm Ve Kalkınma... 9 Turizm Yatırımlarının Ve İşletmeciliğinin Teşviki... 9 Turizm Yatırımları... 9 Turizm Hukuku... 9 Turizm İstatistikleri Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliğinin Fonksiyonları Finansman Muhasebe Personel Üretim Yönetim Eğlence İşletmeciliği Kamping İşletmeciliği Konaklama İşletmeciliği Otel İşletmeciliği Pansiyon İşletmeciliği Seyahat İşletmeciliği Turizm Bankası A.Ş Turizm İşletmelerinin Kuruluş Yeri Turizm Kooperatifçiliği Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Turizm Pazarlaması Turizm Yatırım Projelerinin Hazırlanması Ve Değerlendirilmesi Turizm Planlaması Tesis Planlaması Konaklama Tesislerinin Fiziksel Planlaması Otellerin Fiziksel Planlaması Tatil Köylerinin Fiziksel Planlaması Motellerin Fiziksel Planlaması Pansiyonların Fiziksel Planlaması Kaplıca Tesislerinin Fiziksel Planlaması Yiyecek-İçecek Tesislerinin Fiziksel Planlaması Eğlence Tesislerinin Fiziksel Planlaması Hediyelik Eşya Tesislerinin Fiziksel Planlaması Ulaştırma Tesislerinin Fiziksel Planlaması Kongre Yapılarının Fiziksel Planlaması Diğerleri Turizm Politikası

3 Turizm Sosyolojisi Turizm Ulaştırması Turizm Ve Bilgibilim Turizm Ve Çevre Sorunları Turizm Ve Eski Yapılar Turizm Ve Kıyı Uluslar Arası Turizm Yat Turizmi Yazar Adları Dizini

4 KISALTMALAR AİTİA: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ank: Ankara Bas.: Basımevi Bdoçt: Basılmamış doçentlik tezi Bdot: Basılmamış doktora tezi But: Basılmamış uzmanlık tezi Bylt: Basılmamış yüksek lisans tezi DEÜ: Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜİİBF: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doçt: Doçentlik tezi Dokt: Doktora tezi DPT: Devlet Planlama Teşkilatı DPTSPD: Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Dairesi EİTİA: Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi EÜİŞF: Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi EÜİTBF: Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler fakültesi Fak.: Fakülte(si) HÜ: Hacettepe Üniversitesi HÜTOİP: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı İDMMA:İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İst.: İstanbul İTİA:İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İTÜMF: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İTÜMFMMLS: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mühendislik Mimarlık Lisans Sonrası İTÜSBE: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İÜ: İstanbul Üniversitesi İÜSBE: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İÜSBEİFT: İstanbul Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Fakültesi Turizm Anabilim Dalı İZİTİA: İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İzm: İzmir Mat.: Matbaa(sı) ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜMF: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi S.: Sayfa t.y.: tarih yok TBAŞ: Turizm Bankası A.Ş. 4

5 TBAŞİİB: Turizm Bankası A.Ş. İşletmeler ve İştirakler Başkanlığı TBAŞPDGB: Turizm Bankası A.Ş. Proje Değerlendirme Grubu Başkanlığı Üniv.: Üniversite(si) y.: Yaprak Yay.: Yayımlayan, yayınları ylt: Yüksek Lisans Tezi 5

6 GENEL 1.Çubuk, Mehmet: Turizmin dinlenme-eğlenme ve boş zamanları değerlendirme ile bütünleşmesi. Yeniden tanım denemesi ve turizm planlamasında sistemli bir yaklaşım. (Dokt, Mimar Sinan Üniv.) İst, 1984, M.S.Ü. Mat. V+279s. Mimar Sinan Üniv. Yay. No: 7 Göksan, Ergun: Turizm problemleri ve Türkiye turizminin yarını. Bkz.: 7. 2.Köksüz, Bennur: Turizm olgusu ve İstanbul da turizm olanakları. (Bylt, İTÜSBE Şehircilik Bölge Planlama Ana Bilim Dalı). İst, ıv+169y. Şekil, tablo, metin dışı 1 harita. 3. Toskay, Doç. Dr. Tunca: Turizm; Turizm olayına genel yaklaşım. (Profesörlük takdim tezi, İÜ İktisat Fak.). İst, Usta, Dr. Öcal: Turizmde yoğunlaşma y ve Turizm Hareketlerinin Yayılması. (Bdoçt, DEÜİİBF).İzm, y. Genel: Türkiye Turizmi 5. Akan, Asuman: Planlı Dönemde Türkiye n nin uluslararası turizm ilişkiler i lişkileri. (Bylt, EÜİTBF). İzm, 1977.ııı+88 y. 6. AKTEPE, Süha:Türkiye Türkiye de Turizm Sektörünün Gelişimi İstanbul stanbul daki Turizm Konaklama Tesisleri. (Bylt, İTÜMFMMLS). İst, III+93y. Harita, şekil, tablo, metin dışı 1 harita. 7. GÖKSAN, Ergun: Turizm Problemleri ve Türkiye Turizminin yarını arını. (Bdoçt, İZİTİA). İzm, y. 8. GÜNGÖR, Ayten: Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu İlişkileri İçinde Türk Turizminin Bugünü ve Geleceği ceği. (Bdot, EÜİŞF). İzm, YAMAN, Besim: Türkiye nin turizm potansiyeli p ve Değerlendirilmesi. (But, TBAŞPDGB). Ank, y. İstanbul Turizmi 10. Ağat, Nilüfer: Boğaziçinin Turistik Etüdü. (Dokt, İTÜMF). Yay: İTÜMF. İst, 1963, Matbaa Teknisyenleri Bas. VII+134s. 62 şekil, 15 harita. AKTEPE, Süha: Türkiye de Turizm Sektörünün Gelişimi ve İstanbul daki İ Turizm Konaklama Tesisleri. Bkz.: BAYKAL, Hülya: İstanbul Turizminin Yapısal Olanakları Arkeolojik ve Tarihsel Zenginliklerinin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi. (Bdot, İÜ İktisat Fak.). İst, y. KÖKSÜZ, Bennur: Turizm Olgusu ve İstanbul' İ stanbul'daki Turizm Olanakları ları. Bkz.: 2 Ege Bölgesi Turizmi 12. GÖKOVALI, Şadan: Ege Bölgesinde Turizm Mevsiminin uzatılması Sorunu. (Bylt, EÜİTBF). İzm, V+108 y. 13. GÖKOVALI, Şadan: Muğla İlinde Turizmi Geliştirme Olanakları. (Bdot, EÜİŞF). İzm,

7 14. GÖKSAN, Ergun: Özellikle Ege Bölgesinin Durumuna Göre Turizm Ekonomisi ve İşletmeciliği Sorunları ve Turizm Politikası. (Bdoçt, İZİTİA). İzm, x+166y. 15. GÜREL, İnci: Proposal for a Resort Motel Chain on the Aegean Coast. (Bylt, ODTÜMF. Ank, y. 16. İNCE, Nejat : Bir Turizm istasyonu Olarak Kuşadası. (Bylt, EÜİTBF). İzm, VI+97y. 17. Timur, Alp: Bir Turizm İstasyonu Olarak Çeşme İlçesi. (Bylt, EÜİTBF). İzm, VIII+173 y. Kapadokya Turizmi 18. EKİM, Bülent: Ürgüp-Göreme Yöresinde Turizm Potansiyeli. (Bylt, İÜ Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü). İst, y. Başka ülkeler Turizmi 19. EMEL EL BEYATİ: Irak Turizminin Strüktürü ve Gelişmeleri. (Bylt, İÜ İktisat Fak. Turizm Anabilim Dalı). İst, y. KIRSAL TURİZM 20. SAĞCAN, Mustafa: Rekreasyon Faaliyetlerinin Planlaması ve Kırsal Turizm. (Bdoçt, EÜİŞF). İzm, y. KIŞ TURİZMİ 21. ARSLAN, Orhan: Türkiye'de e Kış Turizmi ve Bankamız Öncülüğünde Geliştirilmesi Olanaklarının Araştırılması. (But, TBAŞPDGB). Ank, y. KONGRE TURİZMİ 22. KARASU, Tanju: Kongre Turizmi ve Türkiye (Durum, Sorunlar, Öneriler). Ylt, HÜTOİP). Ank, XII+150y. 23. YARCAN, Şükrü: Uluslararası Kongreler. (Bylt, İÜ İktisat Fak.). İst, y. Sağlık Turizmi 24. DİKKAYA, Mehmet: Termalizm - Termal Turizmi ve Aydın Yöresinde Termal Ürün Pazarlaması. (Bylt, EÜİŞF). İzm, IX+112 y. 25. KAHRAMAN, Nüzhet: Türkiye'de Sağlık Turizmi rizmi.(but, TBAŞPDGB). Ank, (3)+10 y. tablo. Metin dışı 1 harita. 26. KAYA, Bayram: Türkiye Termal Turizmi, Arz Potansiyeli ve Öngörülen Yatırımlar. (Bylt, HÜTOİP). Ank, XIV+139y. 27. OKTAY, Tahsin: İzmir İli Termal Turizmi. (Bylt, EÜİTBF). İzm, y. SOSYAL TURİZM 28. Güngör, Ayten: Sosyal Turizm. (Bylt, EÜİTBF). İzm, y. 29. USTA, Öcal: Türkiye de Sosyal Turizm. (Bylt, EÜİTBF). İzm, y. 30. USTA, Öcal: Yapısal Bakımdan Sosyal Turizm. Sosyal Turizm politikası ve Türkiye. (Bdot, EÜİŞF). İzm, y. 7

8 31. Yılmaz, Yaşar: Sosyal turizm ve Türkiye. (Bylt, HÜTOİP). Ank, xıı+102y. 102 y. Turistik Çekim Merkezleri 32. T0SKAY, Tunca: Turistik Mahallerin Dağılışı ve Bu Konuda Etkili Olan faktörler. (Bdoçt, İÜ İktisat Fak.). İst, y. Turizm Ekonomisi 33. Altınöz, A.: Turistik Eşya Talep Tahmini. (Bylt, İÜ İşletme Fak. Pazarlama Enstitüsü). İst. 54. Ayata, Kâmile Neş e: Türk El Sanatları ve e Hediyelik Eşyanın turizmi Katkısı. (Bdot, EÜİŞF). İzm, BİNİCİ, Sadık: Kentsel Yerler Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anket Sonuçlarının Turizm Harcamaları Açısından Değerlendirilmesi. (Bylt, HÜTOİP). Ank, X+83y. 19 tablo. 36. DALLI, Özen: Turizm Talebi ve Gelirleri, Türkiye Ank. (Dokt, AİTİA). 37. DİKKAYA, Mehmet: Turizm Harcamalarının Milli Gelire Etkisi. (Bdot, DEÜİİBF). İzm, DOĞAN, Hasan H.: Turistik Belgeli Konaklama Tesislerinde Katma Değer Araştırması. (But, TBAŞPDGB). Ank, IV+110 y. 49 tablo. 39. DOĞRAR, İlknur: Turizm Ekonomisi Açısından Sergi, Fuarlar ve İzmir Enternasyonal Fuarı. (Bylt, EÜİTBF). İzm, y. 40. EGELİ, H. Avni: Turizmin ödemeler Dengesi üzerine Etkisi. (Bylt, DEÜİİBF). İzm. GÖKSAN, Ergun: Ege Bölgesinin Durumuna Göre Turizm Ekonomisi omisi ve İşletmeciliği Sorunları ve Turizm Politikası. Bkz.: Gür, Sevinç: Yabancı Sermaye ve Türkiye Turizmi. (Bylt, EÜİTBF). İzm, III+89+(12)y. KAYA, Bayram: Türkiye Termal Turizmi ve Arz Potansiyeli ve Öngörülen Yatırımlar. Bkz.: Oğuz, Şeyda Sibel: Turiz urizm sektörü ektörü, Türkiye de turizm yatırım atırımlarının planlama süreci ve bir öneri. (Bylt, İTÜSBE). İst, v+115y. Harita, plan, tablo. 43. ŞEKERCİK, Ülkü: Türkiye de îç ve Dış Turizm talebini oluşturan Sosyo-Ekonomik Etmenler. (But, DPTSPD). Ank, y. 44. TİMUR, Alp: Turizm fiat Enflasyon İlişkileri. (Bdot, EÜİŞF). İzm, y. 8

9 45. TİMUR, Alp: Turizmin Ekonomik Etkileri ve Türkiye Bakımından Bir Değerlendirme. (Bdoçt, DEÜİİBF). İzm, y. Turizm ve Kalkınma 46. ERAR, Haluk: Türkiye'nin Ekonomik Gelişimi İçin Yeni Bir Boyut: : Turizm. (Bylt, İTÜSBE). İst V+157 y. harita, tablo, grafik 47. OLALI, Hasan: Türkiye nin Ekonomik Gelişmesinde Turizmin rolü r olü. (Dokt, İZİTİA). İzm, 1963, Endüstri Matbaacılık ve Ticaret A.Ş. III+175s. 48. Orhon, Erol: Turizmin Kalkınmadaki fonksiyonları. (Dokt, AİTİA). Ank, IV+185s. 49. Sökmen, Mustafa: Türkiye nin Ekonomik Kalkınmasında Turizm Sektörünün Yeri ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde Turizm Sorununa Bir Yaklaşım. (But, DPT). Ank, VIII+70 y. Timur, Alp: Turizmin Ekonomik Etkileri ve Türkiye Bakımından ından Bir Değerle erlendirme ndirme. Bkz.: 45 Turizm Yatırımlarının ve İşletmeciliğinin Teşviki 50. AKGÜL, Yusuf: Turizm Sektöründe Mevcut ve Alınması Gerekli Yatırımları özendirme Tedbirleri ri. (But, TBAŞPDGB). Ank, y. Celayir, Arif: Seyahat Acentalarının turizm t Sektörüne katkısı k ve kredilendiri edilendirilmesi esi. Bkz.: Tarakçıoğlu, Enis: Türkiye de Turizm Kredileri ve Sübvansiyonla ları rı. (Bdot, EÜİTBF). İzm, y. Turizm Yatırımları Akgül, Yusuf: Turizm Sektöründe mevcut ve alınması a Gerekli Yatırımları Özendirme Ö Tedbirleri. Bkz.: 50. GÜR, Sevinç: Yabancı Sermaye ve Türkiye Turizmi. Bkz.: 41 GÜZELER, Adem: Kredi ilkelerinin Turizm Yatırımlarını Yönlendirme Gücü. Bkz.: 53 KAYA, Bayram: Türkiye Termal Turizmi,, arz potansiyeli ve v Öngörülen yatırımla atırımlar. Bkz.: 26. OĞUZ, Şeyda Sibel: Turizm Sektörü, Türkiye de Turizm Yatırımlarının rının Planlama Süreci i ve Bir öneri. Bkz.: 42 Olalı, Hasan: Otelcilik Endüstrisi Yatırımları ve finansmanı. Bkz.: Tort, Mahir: Küçük Tasarrufların Turizm Yatırımlarına Yöneltilmesi Konusunda alınabilec lınabilecek ek tedbirler edbirler. (But, TBAŞPDGB). Ank, (4)y. TURİZM HUKUKU 53. GÜZELER, Adem: Kredi ilkele kelerinin Turizm Yatırımlarını Yönlendirme Gücü. (But, TBAŞPDGB). Ank, (3)y. 9

10 Turizm İstatistikleri 54. BEŞOK, Sadettin: Turizm Konusuna İstatistiksel Bir yakla aklaşım şım. (Bylt, AİTİA). Ank, IV+61 y. Turizm İşletmeciliği 55. ATAY, Aydın: Turizm Sektöründe Tesis Cins ve Sınıfları ve Bölgeler İtibariyle Türkiye de Personel standartları s tandartları. (But, TBAŞPDGB). Ank, (5)+60+(14) y. 24 tablo, 12 grafik. GÖKSAN, Ergun: Özellikle Ege Bölgesinin Durumuna Göre Turizm ekonomisi ve işletmeciliği Sorunları ve Turizm Politikası sı. Bkz.: 14. Turizm İşletmeciliğinin Fonksiyonları Finansman BENLİGİRAY, Yılmazı Otel İşletmelerinde Kar Planlaması ve Maliyet Kontrolü. Bkz.: EGE, Yavuz: T.C. Turizm T Bankası A.Ş. İçin Uzun Dönemli D Bir Finansman ve Yatırım Planı ( ). (But, TBAŞPDGB). (Ank, 1976). III+81y. GÖÇER, İpek: Otel İşletmelerinde finansal planlama, bütçeleme ve bütçe kontrolu. Bkz: 78. OLALI, Hasan: Otelcilik Endüstrisi Yatırımları ve finansmanı. Bkz.: 80 Muhasebe Dingiloğlu, Mustafa: Otel İşletmelerinde Muhasebe Hesap Planı - Bilanço ve Gelir Tablosu. Bkz.: 75 GÖKSEL, Nezahat: Turban Konaklama Zinciri Muhasebe Sistemlerinin Standardizasyonu ve Geliştirilmesi. Bkz.: 65. Personel Atay, Aydın: Turizm sektöründe tesis cins ve sınıfları ve bölgeler itibariyle Türkiye de personel standartları. Bkz.: 55 Korzay, Meral: Konaklama endüstrisinde iş verimliliğini etkileyen faktörler. Bkz.: 67. Sina, Zeynep: İzmir ili konaklama endüstrisinde yılları arasında yapılmış toplu iş sözleşmelerine göre ücret ve sosyal yardımlar. Bkz: 68 Tuncer, Gülsen: Otelcilik endüstrisinde personel sorunu ve Türk otel yöneticilerinin çeşitli personel fonksiyonları açısından tanıtılmasına ilişkin bir araştırma. Bkz.: 85 Usal, Alparslan: Otel ve restoran işletmelerinde personel sınıflaması ve personel yetiştirme. Bkz.: 86 Üretim 57. Aras, Haşim: Yiyecek-İçecek kontrolu yöntemler ve T.C. Turizm Bankası A.Ş. zincirinde geçerlilik açısından değerlendirilmesi. (But, TBAŞİİB). Ank, (t.y.). (9)+69y. 44 tablo, 3 şema. 10

11 Benligiray, Yılmaz: Otel işletmelerinde kar planlaması ve maliyet kontrolu rolu. Bkz.: 71 Çetiner, Ertuğrul: Otel işletmelerinde işçilik giderleri ve denetimi. Bkz.: 73. Korzay, Meral: Konaklama endüstrisinde iş verimliliğini etkileyen faktörler. Bkz.: 67 Sümerkan, Zekeriya: Otel işletmelerinde maliyetlerinin karlılık açısından değerlendirilmesi ve uygulama örneği. Bkz.: 83. Yönetim Akan, Asuman: Büyük otel işletmelerinin yönetimi, örgütlenmesi ve sorunları. Bkz.: 70. Çağlar, Fügen: Konaklama işletmelerinden otellerin organizasyonu. Bkz.: 72. Gökkılıç, Ruhiser: Çeşme Oteli beş yıllık gelişme programı. Bkz.: 77. Islam, Zsuzsanna Mogdolna: Genel yönetim kuramlarının ışığında zincir otelin yönetimi. Bkz.: Maviş, Fermani: : Otel yönetimi ve beş yıldızlı otel işletmelerinde likert modeli uygulaması. (Bdot, Anadolu Üniv. Açık Öğretim Fak.). Eskişehir, y. 59. Özdemir, Mehmet: : Turizm tesislerinin organizasyon yapıları ve kültürünün turizme etkileri. (Bylt, İÜ İşletme Fak.). İst, III+80y. Öztekin, Hikmet: Otel işletmelerinde sorumluluk raporlarının düzenlenmesi. Bkz.: 82 Tek, Nergis: Otel işletmelerinde karar alma aracı olarak enformasyon. Bkz.: 84. Yağcıoğlu, Sümer: Otellerin mimari teknik işletme ve organizasyon özellikleri. Bkz.: 131. Eğlence İşletmeciliği Onaran, Cengiz: Casino and hotel development at Hekim Adası. Bkz.: 81. Kamping İşletmeciliği 60. Ergün, Nilgün: Rekreasyon planlamasında kamu dinlenme ve eğitim tesislerinin çeşitli yönleriyle incelenmesi. (Bylt, İTÜMFMMLS). İst, y. Harita, şekil, tablo, resim. Metin dışı 1 harita. Konaklama İşletmeciliği Aktepe, Süha: Türkiye de turizm sektörünün gelişimi ve İstanbul daki turizm konaklama tesisleri. Bkz.: Arpat, Erdal: Konaklama endüstrisinde 1973 yılı işletme istatistikleri. (But, TBAŞİİB). [Ank, t.y. ]. 20+xvıy. 27 tablo. 11

12 62. Canlar, Mehmet: Konaklama işletmelerinde iç kontrol. (Bdot, HÜ İşletme Yönetimi Bölümü). Ank, XI+149y. 63. Dölay, Sibel: Konaklama ünitelerinde metrekare yatak ve odabaşına düşen ortalama maliyetlerin tesbiti, bölgeler ve iller arasındaki maliyet farklılıklarının ının nedenleri. (But, TBAŞ). Ank, y. 64. Ezel, Gülbin: Konaklama tesisleri yatırım projelerinde üretim sürecinin uzama sorunları. (Bylt, İTÜSBE Yapım Teknolojisi Dalı Bina Yapım Yönetimi Konu Alanı). İst, v+110y. 65. Göksel, Nezahat: Turban konaklama zinciri muhasebe sistemlerinin standardizasyonu ve geliştirilmesi. (But, TBAŞİİB). Ank, y. Tablo. 1 levha. 66. Hepakçin, Osman Çevik: Konaklama endüstrisinde tanıtma ve reklamcılık. (Bylt, EÜİTBF). İzm, vı+64+(14)y. 67. Korzay, Meral: Konaklama endüstrisinde iş verimliliğini etkileyen faktörler. (Bdoçt, EÜİŞF). İzm, vıı s. 68. Sina, Zeynep: İzmir ili konaklama endüstrisinde yılları arasında yapılmış toplu iş sözleşmelerine göre ücret ve sosyal yardımlar. (Bylt, EÜİTBF). İzm, vıı+100y. 69. Tavman, Gönül: Akdeniz ülkelerinde kitle turizmine yönelik tesislerin niteliklerine ilişkin bir araştırma. (Bylt, DEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fak. Mimarlık bölümü). İzm, s. Otel İşletmeciliği 70. Akan, Asuman: Büyük otel işletmelerinin yönetimi, örgütlenmesi ve sorunları. (Bdot, EÜİŞF). İzm, IV+159y. 71. Benligiray, Yılmaz: Otel işletmelerinde kar planlaması ve maliyet kontrolu. (Dokt, EİTİA). Eskişehir, 1977, EİTİA Bas. Xııı+280s. EİTİA Yay. No: 180/ Çağlar, Fügen: : Konaklama işletmelerinden otellerin organizasyonu. (Bylt, İÜ İktisat Fak. İşletme İktisadı Disiplini). İst, y. 73. Gökkılıç, Ruhiser: Çeşme Oteli Beş Yıllık gelişme programı ( ). 1981). (But, TBAŞİİB). (Ank, t.y.). 24+(22)y. 74. Dereli, A. Metin: Otel İşletmeciliğinde Önbüro. (But, TBAŞ). Ank, y. 75. Dingiloğlu, Mustafa: Otel işletmelerinde muhasebe hesap planı-bilanço ve gelir tablosu. (Bylt, İÜ İşletme Fak.). İst, (t.y.). 50y. 76. Göçer, İpek: Otel işletmelerinde finansal planlama, bütçeleme ve bütçe kontrolu. (Bylt, EÜİTBF). İzm, (4)+81y. 12

13 77. Gökkılıç, Ruhiser: Çeşme Oteli Beş Yıllık Gelişme Programı ( ). 1981). (But, TBAŞİİB). (Ank, t.y.). 24+(22)y. 78. Islam, Zsuzsanna Mogdolna: Genel yönetim kuramlarının ışığında zincir otelin yönetimi. (Bylt, İÜSBEİFT). İst, (12)+120y. 79. İşbakan, Tevfik Yavuz: Luxury hotel accommodations in Turkey. (Bylt, Robert College). İst, vıı+126y. Maviş, Fermani: Otel yönetimi ve beş yıllık otel işletmelerinde likert modeli uygulaması. Bkz.: Olalı, Hasan: Otelcilik endüstrisi yatırımları ve finansmanı. (Doçt, İZİTİA). İzm, s. İZİTİA Yay. No: 45 Turizm Enstitüsü Yay. No: Onaran, Cengiz: Casino and hotel development ent at Hekim Adası. (Bylt, ODTÜMF). Ank, y. Tablo. 82. Öztekin, Hikmet: Otel işletmelerinde sorumluluk raporlarının düzenlenmesi. (Bdot, DEÜİİBF). İzm, y. 83. Sümerkan, Zekeriya: Otel işletmelerinde maliyetlerin karlılık açısından değerlendirilmesi ve uygulama örneği. (Bdot, Uludağ Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü). Balıkesir, Tek, Nergis: Otel işletmelerinde karar alma aracı olarak enformasyon. (Bylt, EÜİTBF). İzm, III+99y. 85. Tuncer, Gülsen: Otelcilik sanayinde personel sorunu ve Türk otel yöneticilerinin çeşitli personel fonksiyonları açısından tanıtılmasına ilişkin bir araştırma. (Bdot, İÜ İşletme Fak.). İst, v+282+ixy. 86. Usal, Alparslan: Otel ve restoran işletmelerinde personel sınıflaması ve personel yetiştirme ştirme. (Bylt, EÜİTBF). İzm, y. Yağcıoğlu, Sümer: Otellerin mimari teknik işletme ve organizasyon özellikleri. Bkz.: 131. Pansiyon İşletmeciliği 87. Karaveli, Zeynep: Türkiye de turizme genel bakış içinde standart yatak sayısını artırmak üzere ev pansiyonlarında sıhhileştirme araştırması. (Bylt, İTÜSBE). İst, vııı+156y. Şekil, tablo. Seyahat İşletmeciliği 88. Celayir, Arif: Seyahat acentalarının turizm sektörüne katkısı ve kredilendirilmesi. (But, TBAŞPDGB). Ank, ııy. 89. İstanbullu, Füsun: Yabancı tur operatörleri ve Türk turizmi. (Bylt, İÜSBEİFT). İst, y. Kutluata, Münir: Turizm pazarlaması ve Türk turizminde aracı kuruluşlar. Bkz.: 99 13

14 90. Oral, Saime: Seyahat acentaları ve Ege Bölgesi seyahat acentalarının turizme katkıları. kıları. (Bylt, EÜİTBF). İzm, III+67y. Turizm Bankası A.Ş. Aras, Haşim: Yiyecek-İçecek kontrolu-yöntemler ve T.C. Turizm Bankası A.Ş. zincirinde geçerlilik açısından değerlendirilmesi. Bkz.: 57 Arslan, Orhan: Türkiye de kış turizmi ve bankamız öncülüğünde kış turizminin geliştirilmesi olanaklarının araştırılması. Bkz.: Çetin, Şevket: Zincir tesislerin mevcut durumu ve geliştirilmesine ilişkin etüd. (But, TBAŞPDGB). Ank, v+132y. Ege, Yavuz: T.C. Turizm Bankası A.Ş. için uzun dönemli bir b finansman ve yatırım planı ( ) 1982). Bkz.: 56 Gökkılıç, Ruhiser: Çeşme Oteli beş yıllık gelişme programı ( ). Bkz.: 77 Göksel, Nezahat: Turban konaklama zinciri muhasebe sistemlerinin standardizasyonu ve geliştirilmesi. Bkz.: 65 Tezgör, Narin: İşletmelerimiz talep analizi (1975). Bkz: 101. Turizm İşletmelerinin Kuruluş Yeri Durmaz, Mustafa: : Turizm işletmelerinin kuruluş yerleri ile pazarlama fonksiyonu arasındaki ilişkiler ve Ege Bölgesi uygulaması. Bkz.: Hepakçin, Osman Çevik: Ege ve Güneybatı Anadolu Bölgesinde yiyecek-içecek içecek ve konaklama işletmeleri için kuruluş yeri seçimi. (Bdot, EÜİŞF). İzm, V+178y. Turizm Kooperatifçiliği Adalılar, Ayça: Planlı dönemde turizm politikası ve turizm kooperatifçiliği. Bkz: Yorgancıoğlu, Mustafa: Ekonomi ve turizm kooperatifçiliği. (Bylt, AİTİA). Ank, y. Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Usal, Alparslan: Otel ve restoran işletmelerinde personel sınıflaması ve personel yetiştirme. Bkz.: 86 Turizm Pazarlaması 94. Akçay, Okan: Hizmet işletmelerinde pazarlama karması analizi ve uygulama alanlarından örnekler. (Bdoçt, Bursa İTİA). Bursa, v+221+xııy. 14

15 Dikkaya, Mehmet: Termalizm-Termal turizmi ve Aydın yöresinde termal ürün pazarlaması. Bkz.: Dinçer, Mehmet Zeki: Dış aktif turizm talebi yaklaşımıyla turizmde promosyon politikası ve Türkiye deki uygulama. (Bdot, İÜ İktisat Fak.). İst, III+250y. 96. Dodanlı, Varol Ş.: Yaz sezonunda, organize gruplarla Türkiye ye gelen, en az bir hafta kalan Alman ve Fransız turistlerin rin karar süreçlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. (Bylt, İÜ İşletme Fak.). İst, y. 97. Durmaz, Mustafa: Turizm işletmelerinin kuruluş yerleri ile pazarlama fonksiyonu arasındaki ilişkiler ve Ege Bölgesi uygulaması. (Bdot, DEÜİİBF). İzm, y. Hepakçin, Osman Çevik: Konaklama endüstrisinde tanıtma ve reklamcılık. Bkz.: Korzay, Meral: Hizmet endüstrisinde pazarlama psikolojisi. (Bdot, EÜİTBF). İzm, vı+202y. 99. Kutluata, Münir: Turizm pazarlaması ve Türk turizminde aracı acı kuruluşlar. (Bdoçt, İÜ İktisat Fak.). İst, y Oral, Saime: Türk turizminin dış tanıtma politikası. (Bdot, EÜİŞF). İzm, Tezgör, Narin: İşletmelerimiz talep analizi (1975). (But, TBAŞİİB). Ank, y. 50 tablo Tuncer, Dr. Doğan: Turizmde dağıtım sistemi ve Türkiye için bir model önerisi. (Bdoçt, HÜ Sosyal ve İdari Bilimler Fak.). Ank, VII+111y. 21 tablo Tuncer, Dr. Gülsen: Uluslar arası turizm pazarları ve turizmde Pazar seçimi (Turizmde Pazar seçimi açısından Türkiye nin dış reklam harcamalarının bir değerlendirmesi). (Bdoçt, İÜ). İst, IV+227+Xy Turgay, Tayfun: Analysis of the international tourism market in Turkey; A case study of İstanbul. (Bylt, Robert College). İst, y Turgay, Tayfun: Türkiye nin dış turizm talebini etkileyen bireysel eğilimler üzerine bir araştırma modeli. (Bdot, İÜ İktisat Fak.). İst, IX+301y. Turizm Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi 106. Bakır, Mehmet: Turizm yatırımlarında döviz d faktörü ve proje değerlendirmede kullanma yöntemleri. (But, TBAŞPDGB). Ank, y Göker, Mehmet: : Evaluation of tourism investment projects and a systematization proposal. (Bylt, ODTÜMF). Ank, xıx+208y Kahraman, Nüzhet: Türkiye de turizm yatırım projelerinde değerlendirme sorunları. (Bdot, İÜ İktisat Fak.). İst, VII+214y. 15

16 109. Pektaş, Halis: Turizm yatırımlarında karlılık analizi. (But, TBAŞPDGB). Ank, IV+89y Şahin, Adem: Yatırım projelerini değerlendirme kriterlerinin turizm yatırım projelerine uygulanması ve Türkiye deki durum. (Bylt, İÜSBE Turizm Anabilim Dalı). İst, III+106+xxy Tarakçıoğlu, Dr. Enis: Konaklama işletmelerinde yatırım projelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi. (Bdoçt,( AİTİA). Muğla, vııı+220y Türkmen, Halit Erhan: Bina yatırım projelerinin düzenlenme ilkeleri ve turistik tesislerde uygulanması. Rantabilitenin değerlendirilmesinde sıfır kar noktası analizlerinden yararlanma. (Bylt, İTÜSBE). İst, vıı+67y. Grafik. Turizm Planlaması Çubuk, Mehmet: Turizmin, dinlenme-eğlenme eğlenme ve boş zamanları değerlendirme ile bütünleşmesi,, yeniden tanım denemesi ve turizm planlamasında sistemli bir yaklaşım. Bkz.: 1 Karabey, Haydar: Kıyı mekanının tanımı, ülkesel kıyı mekanının n düzenlenmesi için bir yöntem önerisi. Bkz.: Kutvan, Ayşe: Planlama kriteri olarak turistik çekicilikler; Tercihlerin ve potansiyelin saptanmasında bir yöntem yaklaşımı ve uygulaması. (Bylt, HÜTOİP). Ank, XI+133y. 22 tablo, 36 harita. Oğuz, Şeyda Sibel: Turizm sektörü, Türkiye de turizm yatırımlarının planlama süreci ve bir öneri. Bkz.: Şay, Ajlan: A model for tourism planning in Turkey. (Bylt, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü). Ank, y. Bölgesel Turizm Fiziki Planlaması 115. Erdin, Ali Bahadır: : An approach to the physical planning of Alaçatı Tourism and Recreation Center. (Bylt, ODTÜMF). Ank, unpaged Gürkan, Aydan: Turizm planlamasında bölgesel yaklaşım ve Türkiye için bir metod denemesi. (Bylt, İTÜMF Şehirsel Bölgeler ve Ulaşım Kürsüsü). İst Hemen, Erdal: : A thermal bath complex for Bursa. (Bylt, ODTÜMF). Ank, y Kalkavan, Ülkü: Touristic planning of Ayvalık. (Bylt, ODTÜMF). (Ank, t.y.). 40y Toklu, Reşat: : İmar planı raporu Ocaklar. (Bylt, ODTÜMF). Ank, Tüzemen, Sema: Elmadağ Mountain Resort in Ankara. (Bylt, ODTÜMF). Ank, xıv+156y. Tablo, şekil, harita, plan. 16

17 121. Ün, Fehmi: General approach on thermal and recreational planning and a case study: Dutluca. (Bylt, ODTÜMF). Ank, y. Tesis Planlaması Konaklama Tesislerinin Fiziksel Planlaması 122. Akı, Altan: Konaklama tesisleri fiziksel planlaması: Orta Anadolu bölgesi için bir araştırma. (Yeterlik tezi, İDMMA Mimarlık Bölümü Mimari Geliştirme Proje Kürsüsü). İst, vııı+146s. Tablo, grafik, plan. Metin dışı 12 harita Pulat, Gülçin: Turizm konaklama tesislerinin endüstrileşmesi doğrultusunda farklı tip turizm binalarının mimari plan kuruluşlarına uyumlu yapı sistemlerinin belirlenmesi üzerine bir inceleme. (Bylt, İTÜSBE). İst, VI+183y. Otellerin Fiziksel Planlaması 124. Anahtar, Ali Yavuz: An earth-integrated hotel in Cappadocia. (Bylt, ODTÜMF). Ank, vııı+102y Bayazıt, Nigan: Otel yatak odalarının sistemli tasarlanması için bir yöntem y öntem. (Doçt, İTÜMF). İst, 1978, İTÜ Mimarlık Fak. Baskı Atölyesi. Vııı+178s. 4 planş Bayraktar, S. Nüzhet: İstanbul da lüks otellerde yatak odaları analizi. (Bylt, İTÜMFMMLS Mimari Tasarım Dalı). İst, y. Tablo, plan, 1 levha Çayırlıoğlu, Atilla: Resort Hotel, Büyükada. (Bylt, ODTÜMF). Ank, IX+34y. 17 fotoğraf Esemen, Fatih: Örüntü dili ve OTEM Uygulama Oteli konusunda örnekleme. (Bylt, İTÜMFMMLS Mimarlık Dalı). İst, VII+87y Esin, Nur: Turistik şehir otellerinde tasarlama problemlerinin belirlenmesi. Tasarlamaya yardımcı yöntem ve tekniklerin araştırılması ve bir uygulama. (Bylt, İTÜMFMMLS Mimari Tasarım Dalı). İst, v+69+(5)y. Tablo Hazneci, Z. Teoman: Otellerde bina ihtiyaç programı araştırması. (Bylt, İTÜMFMMLS Mimari tasarım Dalı Bina Programlama Konu Alanı). İst, y. Tablo, grafik Yağcıoğlu, Sümer: Otellerin mimari teknik işletme ve organizasyon özellikleri. (Bylt, İTÜMFMMLS). İst, y. Plan Yüksel, Şükrü: Otel binaları ihtiyaç programı araştırması. (Bylt, İTÜSBE). İst, v+157y. Resim, grafik, tablo. Tatil Köylerinin Fiziksel Planlaması 133. Bayraktar, Aysel: : Ege Kıyılarında Bazı Tatil Köylerinde Peyzaj ve Rekreasyon Planlamasının Etüdü ile Turizm Gelişmesinde Bu Bakımdan Önemli Esasların Tesbiti. (Doçentlik tezi, Ege Üniv. Ziraat Fak.). İzm, VI+144s. Resim, planş, 6 levha, harita. (Ege Üniv. Ziraat Fak. Yay.: 249) 17

18 134. Başak, Ahmet: Tatil Konutları (İkinci Konut) Yerleşme Düzenleri Etüdü. (Bylt, İTÜMFMMLS). İst, y Etikan, Ahmet: Tatil Köylerinde Bina İhtiyaç Programı Geliştirilmesi. (Bylt, İTÜMFMMLS Mimari Tasarım Dalı Bina Programlama Konu Alanı). İst, ıv+169y. Tablo Göl, M. Seyfi: Design of the Physical Environmenü Convenient for the Emergence and Development of the Act of Tourism, A Resort Town for 4000 Beds in Kefaülonya Through the Application of a General Design Methodology Based on the Concept of Systems. (Bylt, ODTÜMF). Ank, p Özbay, Ali Yavuz: A Pattern Language for Holiday Villages. (Bylt, ODTÜMF). Ank, XVII+256y. Şekil, harita, plan Saracer, Mustafa A.: Ekincik tatil Köyü Projesi. (Bylt, ODTÜMF). Ank, y Toran, Muvaffak: Tatil ve Sayfiye Evleri. (İstanbul Yüksek Teknik Okulu Mimari Araştırma Çalışması-Tez). İst, s. Motellerin Fiziksel Planlaması 140. Kösecioğlu, Erdem: Türkiye de Hazır Elemanlarla Turistik Motel Planlaması Konusunda Bir Araştırma. (Bylt, İTÜMFMMLS Tasarım bilim Dalı Endüstrileşmiş Bina Tasarımı Konu Alanı). İst, III+99y. Tablo, şekil, plan. Pansiyonların Fiziksel Planlaması 141. Erençin, Abdullah: : Kapadokya Yerel Konutlarında Turizme Yönelik Yenileme Çalışmalarına Bir Yaklaşım. Örnek: Avcılar Köyü. (Dokt, İTÜMF). İstanbul: İTÜMF, XVI+222s. Kaplıca Tesislerinin Fiziksel Planlaması 142. Çekirge, Nevin: Kaplıcalardaki Kür ve Rekreasyon Birimlerinin Planlaması ve Tasarımı İçin Bir Metod. Türkiye ye Yönelik Bir Uygulama. (Dokt, İTÜMF). Ank, 1982, Kent Mat. XIV+219s. İstanbul Teknik Üniv. Yay. Yiyecek-İçecek Tesislerinin Fiziksel Planlaması 143. Dikmen, Vuslat: Interior Design of the Tower Restaurant in Isparta. (Bylt, ODTÜMF). Ank, VI+62y. Şekil, plan, renkli resim. Metin dışı 7 pafta. Eğlence Tesislerinin Fiziksel Planlaması 144. Farah, Usamah Labib: Pigeon Rock Casino. (Bylt, Robert College). İst, y. Hediyelik Eşya Tesislerinin Fiziksel Planlaması 145. Açıkkol, Cem: Master Plan for Ankara too and the Planning of Aquatic Exhibition Building. (Bylt, ODTÜMF). Ank,

19 Ulaştırma Tesislerinin Fiziksel Planlaması 146. Akan, Vedat: Airport Planning and Design with Emphasis on Passenger Terminal Building Planning. (Bylt, ODTÜMF). Ank, XV y. Şekil, plan Örs-Erden, Hülya: Marina Tasarım İlkeleri ve Kemer er Marinası. (Bylt, ODTÜMF). Ank, y Umur, Filiz: T.C. Bayındırlık Bakanlığı İzmir Uluslar arası Havaalanı Terminal Binaları Planlama ve Programlama Araştırması. (Bylt, İTÜMFMMLS Mimarlık Dalı). İst, y. Kongre Yapılarının Fiziksel Planlaması 149. Tiğrel, Semra: The Proposal for A Congress Complex in Antalya. (Bylt, ODTÜMF. Ank, [7]y. Resim, 13 plan. Diğerleri 150. Altıok, Alper: Ministry of Tourism. (Bylt, ODTÜMF). Ank, (Project submission, no written text) Yolal, Eşber: Touristic Center for Konya. (Bylt, ODTÜMF). Ank, (Project submission, no written text). Turizm Politikası 152. Adalılar, Ayça: Planlı Dönemde Turizm Politikası ve Turizm Kooperatifçiliği. (Bylt, AİTİA Kooperatifçilik Enstitüsü). Ank, y Balıkçı, Güzin: Türkiye nin Turizm Politikasına Bir Yaklaşım. (Bylt, İTÜMF). İst, Dinçer, Mithat Zeki: Dış Aktif Turizm talebi Yaklaşımıyla Turizmde Promosyon Politikası ve Türkiye deki Uygulama. Bkz.: 95 Göksan, Ergun: Özellikle Ege Bölgesinin Durumuna Göre Turizm Ekonomisi ve İşletmeciliği Sorunları ve Turizm Politikası. Bkz.: 14 Oral, Saime: Türk Turizminin Dış Tanıtma Politikası. Bkz.: 100 Usta, Öcal: Yapısal Bakımdan Sosyal Turizm. Sosyal Turizm Politikası ve Türkiye. Bkz.: 30 Turizm Sosyolojisi 154. Eralp, Ziya: Turizmin sosyal Değişime Sosyo-Ekonomik Etkisi. Karşılaştırmalı Bir Araştırma. (Dokt, Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak.). Ank, XV+306s. 91 çizelge, 7 grafik, harita, kroki. (Ankara Üniv. SBF Yay.: 374) 155. Eralp, Ziya: Turizm Olgusunun Sosyo-Ekonomik İçeriği. (Bdoçt). Ank, IV+112y Gönen, Serap: Türk Örf Adetlerinin Turizme Etkileri. (Bylt, EÜİTBF). İm, v+50+[3]y. 19

20 157. Nazilli-Kırcıoğlu, E. Nilgün: Az Gelişmiş Ülkelerde Turizmin Kültürel Değişime Etkileri. Karşılaştırmalı Bir Araştırma Kuşadası Örneği. (Bylt, HÜTOİP). Ank, Topay, Muhmet: Din-Aile Yapısı ve Turizm İlişkisi Alan Araştırması. Kuşadası nda Dini Faktörlerin Turizme Etkisi. (Bylt, EÜİŞF). İzm, y Usal, Alparslan: Turizm-Çevre İlişkilerinin Yapısal Analizi. (Bdoçt, EÜİŞF). İzm, V+243y. Turizm Ulaştırması 160. Erol-Şenlier, Nihal: An Approach to the Analysis of Marinas within the concept of Yacht Tourism. (Bylt, ODTÜMF). Ank, VIII+153y. Resim,. Plan, tablo., harita Gürdal, Mehmet: Türkiye Turizminde Ulaştırma Türünün Seçimini Etkileyen Faktörler. (Bylt, EÜİTBF). İzm, VIII+84y Gürdal, Mehmet: Dünya da ve Türkiye de Turizm Havayolu İlişkileri ve Çözüm Yolları. (Bdot, EÜİŞF). Aydın, İşsever, Seher: Deniz Ulaşımının Ege Turizmine Etkisi. (Bylt, EÜİTBF). İzm, y. Turizm ve Bilgibilim 164. Ağaoğlu, Bülent: Türkiye de Turizm İşletmeciliği ve İlgili Konuları Hakkında Yayınlanmış Eserlere Dair Bir Bibliyografya a Araştırması. (Bylt, HÜTOİP). Ank, Bayazıt, Nigan: Turizm konaklama Tesisleri Performans İfadeleri Bilgi Bankası ve Kullanım Önerileri. (Profesörlük takdim tezi, İTÜMF). İst, Yıldızeli, Aytaç: Turizm Kavramsal Dizini. (Bylt, HÜTOİP). Ank, II+109y. Turizm ve Çevre Sorunları 167. İçöz, Orhan: Turizm-Çevre Sorunları İlişkisi ve Kuşadası Örneği. (Bylt, EÜİŞF). İzm, Güner, Nihat: Turizme Elverişli Ortamlarda Bölgesel Değerleri Koruma ve Turizm Yapılarında Çevresel Mimarlık M Etkileri. (Bdoçt, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fak.). İst, s. Resim, plan. Turizm ve Eski Yapılar 169. Altınoluk, Ülkü: Eski Yapılarda Çağdaş İşlev. (Bdot, Yıldız Üniv. Mimarlık Fak.). İst, VI+120y. Resim, plan Usal, Alparslan: Çağdaş Turizmde ve Yiyecek-İçecek Konaklama Hizmetlerinde Kervansaray, Han, Kale ve Hisarların Yeri. (Bdot, EÜİTBF). İzm, III+212y. 20

TÜRKİYE TURİZM KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, (Ocak 1981-1985) KISALTMALAR aühföüy : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yayınları aüzfpmk : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj

Detaylı

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme DAÜ: Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1 Aralık 2000 s. 15-55. Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir Yrd. Doç. Dr. Nazmi KOZAK Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Ders: TÜRK DİLİ I Dönem: 1 Kredi: (3-0) 3, AKTS: 2

Ders: TÜRK DİLİ I Dönem: 1 Kredi: (3-0) 3, AKTS: 2 ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EK 1 Ders: YABANCI DİL I- İNGİLİZCE Dönem: 1 Kredi: (3-0) 3, AKTS: 2 Başlangıç düzeyde kelime hazinelerini

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ (2005 Öncesi)

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ (2005 Öncesi) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ (2005 Öncesi) I.YARIYIL: O.K. DERSİN ADI T P K 111 TÜRK DİLİ I 2 0 2 103 TUR. END. GİRİŞ 2 0 2 115

Detaylı

PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI

PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI (TASLAK) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Haziran 2010 1 İÇİNDEKİLER PROJELER...3 TEZ...4 MAKALELERİ...4 TEBLİĞLER...5 RAPORLAR...6 TEKSİRLER - ÇOĞALTMALAR...6 ÖNSÖZLERİ...6

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Otel işletmelerinde bir pazarlama aracı olarak internet in kullanımı: Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel

Detaylı

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi Kayit_N o Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi 1152 Bly_A_1_1152 3. Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama Kongresi: 24-25 Haziran 1993 1324 Bly_A_10_1324 II. Milli Gençlik Kongresi ( 6-8 Kasım 1986 Konya

Detaylı

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme 1 GİRİŞ Turizm, insanların kendi yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerden başka bir yere; tatil, eğlence, ziyaret, sağlık, spor, eğitim, toplantı, gezinti ve benzeri bir nedenle belirli bir süre için gitmeleriyle

Detaylı

TÜRK TURİZMİNDE YABANCI SERMAYE VE YABANCI SERMAYE ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

TÜRK TURİZMİNDE YABANCI SERMAYE VE YABANCI SERMAYE ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER TÜRK TURİZMİNDE YABANCI SERMAYE VE YABANCI SERMAYE ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER Dr. Hüseyin ÇEKEN* ÖZET Türk ekonomisinin en önemli sorunlarından birisi de kaynak yetersizliğidir. Kaynak

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

The Journal of KAU IIBF

The Journal of KAU IIBF KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAÜ İİBF DERGİSİ KAFKAS UNIVERSITY ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY The Journal of KAU IIBF ISSN : 1309-4289 Ulusal Hakemli Dergi Cilt

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 5, No 2, 2013 ISSN: 1309-8012 (Online)

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 5, No 2, 2013 ISSN: 1309-8012 (Online) TURİZMDE MEKANSAL ALTYAPININ KARŞILANMASINDA YEREL FIRSATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İlknur Yüksel İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. ilknur.yuksel@iszu.edu.tr Özet Bu bildiri, Turizm sektörünün

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ FATMA GÜL ALTIN Tez Danışmanı: Yrd.

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Serdar

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERDE YİYECEK-İÇECEK MALİYET KONTROL SİSTEMİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Haydar

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2008 Yıl : 8 Sayı : 16 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ 28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ (DEDEMAN OTEL BALO SALONU) 09.00-09.15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI KILASİK TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ 09.15-09.30 İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU 09.30-09.45

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

MİMARLIK ANABİLİM DALI

MİMARLIK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül YÜREK 20. YÜZYIL BAŞINDAN GÜNÜMÜZE ADANA DA KENT OTELLERİNİN GELİŞİMİ MİMARLIK ANABİLİM DALI ADANA, 2007 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ 20.

Detaylı

2023 E DOĞRU TÜRKİYE DE TURİZMİN 100 YILI TURİZM SEKTÖRÜNÜN YAPISI, BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİYE KATKISI

2023 E DOĞRU TÜRKİYE DE TURİZMİN 100 YILI TURİZM SEKTÖRÜNÜN YAPISI, BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİYE KATKISI 30 YIL 1984-2014 2023 E DOĞRU TÜRKİYE DE TURİZMİN 100 YILI TURİZM SEKTÖRÜNÜN YAPISI, BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİYE KATKISI TURİZM VE KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ Bu araştırma, Türkiye nin kuruluşuna

Detaylı

Termal Otel Geliştirme: Afyonkarahisar Örneği. Thermal Hotel Development Study: Afyonkarahisar Example

Termal Otel Geliştirme: Afyonkarahisar Örneği. Thermal Hotel Development Study: Afyonkarahisar Example Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No: 1, 2010 (20-35) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 2, No: 1, 2010 (20-35) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ ÖN FİZİBİLİTELER

YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ ÖN FİZİBİLİTELER T. C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ (AMASYA, ÇORUM, SAMSUN, TOKAT) ÖN FİZİBİLİTELER Türkiye nin Karadeniz

Detaylı

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ GÜNCEL KONULAR, EĞİLİMLER VE GÖSTERGELER KONGRE PROGRAMI CONGRESS SHEDULE 28-30 MAYIS 2015 MAY 28-30, 2015 DEDEMAN KONYA HOTEL & CONVENTION CENTER KONYA-TURKEY 28

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 25-35, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 25-35, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 25-35, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Sağlık Turizmi Açısından İç Anadolu Bölgesi ndeki Kaplıca ve Termal Tesislerin Mevcut Yapısının ve Potansiyelinin

Detaylı