Hava Perdesi Nedir? Hava Perdesinin Amac Nedir? Hava Perdesi Nerelerde Kullan l r?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hava Perdesi Nedir? Hava Perdesinin Amac Nedir? Hava Perdesi Nerelerde Kullan l r?"

Transkript

1

2 Hava Perdesi Nedir? Hava perdesi, iç ortada bulunan s t l fl veya so utulufl (yani flartland r l fl) havan n kalitesini uhafaza ederek, d fl ortada bulunan olusuz havan n (s cak-so uk-kirli hava-ne-toz-sinek) iç ortaa giresini (Montaj flekline göre yatay veya dikey hava ak ile ) belirli h zda hava üfleyerek perdelee yaparak engelleyen cihazlard r. Hava Perdesinin Aac Nedir? Hava perdesinin kullan aac ; iç ortada bulunan s t l fl veya so utulufl havay uhafaza ederek enerji tasarrufu sa laak, d fl ortadan gelecek so uk veya s cak, tozlu, kirli havan n, hafleratlar n giresini önleeye yönelik verili flekilde çal flarak görünez bir kap görevi yapakt r. Hava perdesi her iki bölüü birbirinden yal tak suretiyle böler. ki orta aras ndaki izalasyonu orta ve evsi flartlar na göre aksiu duzeyde sa lar.bu sayede he kapal bir kap görevi görür, he de kapal bir kap n n yarat fl oldu u ( üflteri-girifl-ç k fl vb) sorunlar ortadan kald r r. Hava Perdesi Nerelerde Kullan l r? > Farkl s ortalar n n yarat las istenilen durularda, > Is izolasyonu veya uhafazas n n zorunlu oldu u hallerde, > Çal fla orta konfor flartlar n n uhafazas nda, > Çal fla ortalar n n, hijyenik yafla alanlar olarak korunas nda, > Enerji tasarrufu ve üflteri sirkülasyonun aksiu düzeyde olas n n istenildi i durularda. > Hava Perdeleri; Oteller, Ma azalar, Hastaneler, Marketler, Restaurantlar, Kafeler, Pasaj içi kap -aç kl klar, Sa l k erkezleri, Al flverifl erkezleri, Havaalanlar, Kuyucular, Eczaneler, So uk odalar v.b. flyerlerinde kullan labilir.

3 BMS - Bina Otoasyon Sistei YEN Olefini BMS Sistei RS/ModRus RTU veya TCP/IP protokolü üzerinden yerel a veya internet üzerinden cihazlar n kontrolüne olanarak tan r. Bu siste ile; lar n aç l p, kapat las Fan h z kadeesinin ayarlanas Elektrikli s t c kadeesinin ayarlanas Sensör verilerinin okunas Çal fla odu seçii Hata kodlar görüntülee gibi birçok özelli e erifli ükündür. Kuruluun Yap las n n Ard ndan Gelecek Ana Ekran Fan ve Is t c Kadeesi Grup Seçi Menüsü S cakl k de erleri Duruu Seçi Menüsü Siste Bilgileri Bilgileri Ayarlar, Zaanlay c ve Tü Bilgileri Aça - Kapaa Fan Kadeesi Seçii Is t c Kadeesi Seçii Mod Seçii 2 Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar.

4 Monoblok Tip Is t c s z Hava Perdeleri internet kafeler I elakç lar I arketler I restaurantlar I kafeler I a azalar eczaneler I küçük oteller I küçük dükkanlar I kuyucular I sa l k erkezleri hastaneler I kuaför salonlar I güzellik salonlar I acentalar çapraz esintili plastik fan pervanesi çap 110 K 43 - K 44 - K 46 serisi kontrol paneli kuanda Ses Seviyesi (1 de) /sn 3 /h rp K 43 K 44 K / / / / / / / / / / 1 / / 1 / / 1 / / / / 48 Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar. 3

5 Genel Tip INOX Serisi Is t c s z Hava Perdeleri bankalar I internet kafeler I elakç lar I arketler I restaurantlar I kafeler I a azalar eczaneler I küçük oteller I küçük dükkanlar I kuyucular I galeriler I benzin istasyonlar sa l k erkezleri I hastaneler I okullar I kuaför salonlar I güzellik salonlar I acentalar çapraz esintili plastik fan pervanesi çap 100 Uzaktan Kuanda (IR odelleri için) Ses Seviyesi (1 de) /sn 3 /h rp X 10 X 12 X 14 X 16 X 18 X / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 50 / / 50 / / 50 / / 50 / / 50 / / 50 / Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar.

6 Genel Tip Is t c s z Hava Perdeleri bankalar I internet kafeler I elakç lar I arketler I restaurantlar I kafeler I a azalar eczaneler I küçük oteller I küçük dükkanlar I kuyucular I galeriler I benzin istasyonlar sa l k erkezleri I hastaneler I okullar I kuaför salonlar I güzellik salonlar I acentalar çapraz esintili plastik fan pervanesi çap 100 K serisi kontrol paneli kuanda L serisi R serisi Ses Seviyesi (1 de) R 12 L 12 R 13 L 13 K 14 K 15 K 16 K 17 K 18 /sn 3 /h rp / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / / / / / / / / / 55 Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar. 5

7 Ticari Tip Is t c s z Hava Perdeleri süper arketler I büyük restaurantlar I büyük a azalar I büyük oteller I galeriler benzin istasyonlar I hastaneler I okullar I so uk odalar I havaalanlar I terinaller tü büyük kalabal k ziyarete aç k alanlar çapraz esintili plastik fan pervanesi çap 120 K serisi kablolu kuanda kuanda L serisi R serisi Ses Seviyesi (1 de) /sn 3 /h rp R 33 L 33 K 34 K 35 K 36 K 37 K / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / / / / / / / 64 6 Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar.

8 Endüstriyel Tip Is t c s z Hava Perdeleri süper arketler I büyük restaurantlar I büyük a azalar I büyük oteller I galeriler benzin istasyonlar I hastaneler I okullar I so uk odalar I havaalanlar I terinaller tü büyük kalabal k ziyarete aç k alanlar çapraz esintili plastik fan pervanesi çap 130 K serisi kablolu kuanda kuanda L serisi R serisi K 83 paslanaz çelik gövde olup fan çap 180 dir. Ses Seviyesi (1 de) /sn 3 /h rp R 22 L 22 R 23 L 23 K 24 K 26 K 28 K / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / / / / / / / Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar. 7

9 Ankastre Ticari Tip Is t c s z Hava Perdeleri süper arketler I büyük restaurantlar I büyük a azalar I büyük oteller I galeriler benzin istasyonlar I hastaneler I okullar I so uk odalar I havaalanlar I terinaller tü büyük kalabal k ziyarete aç k alanlar çapraz esintili plastik fan pervanesi çap 120 kablolu kuanda kuanda Ses Seviyesi (1 de) /sn 3 /h rp RS 34 RS 35 RS 36 RS 37 RS / / / / / / / / / / / / / / / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / / / / / 64 8 Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar.

10 Eco Is t c s z Hava Perdeleri bankalar I süper arketler I büyük restaurantlar I büyük a azalar I büyük oteller galeriler I benzin istasyonlar I hastaneler I okullar I so uk odalar I havaalanlar terinaller I tü büyük kalabal k ziyarete aç k alanlar santrifüj fan çap 115 Yatay Tip Eco Is t c s z Hava Perdesi ki Tarafl Tek Tarafl ki Tarafl, LED li Tek Tarafl, LED li kablolu kuanda kuanda Dikey Tip Eco Is t c s z Hava Perdesi (in-aks.) Ses Seviyesi (1 de) /sn 3 /h rp CF-120 CF-160 CF / / / / / / / 1 / / 1 / / 1 / Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar. 9

11 Aneoessa Is t c s z Hava Perdeleri bankalar I süper arketler I büyük restaurantlar I büyük a azalar I büyük oteller galeriler I benzin istasyonlar I hastaneler I okullar I so uk odalar I havaalanlar terinaller I tü büyük kalabal k ziyarete aç k alanlar santrifüj fan çap 115 YEN Yatay Tip Aneoessa Is t c s z Hava Perdesi kablolu kuanda kuanda Dikey Tip Aneoessa Is t c s z Hava Perdesi (in-aks.) Ses Seviyesi (1 de) /sn 3 /h rp AN-120 AN-160 AN / / / / / / / 1 / / 1 / / 1 / Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar.

12 Is t c s z Hava Perdeleri Ebat ve A rl k Tablosu MONOBLOK T P ISITICISIZ HAVA PERDELER EBAT VE A IRLIK TABLOSU K 43 K 44 K 46 A: B: C: D: Hava Kanal Geniflli i E: Hava Kanal Derinli i F: Hava Kanal Yüksekli i G: ki Ayak Aras kg Düz Düz Düz A rl k GENEL T P INOX SER S ISITICISIZ HAVA PERDELER EBAT VE A IRLIK TABLOSU X-10 X-10 IR X-12 X-12 IR X-14 X-14 IR X-16 X-16 IR X-18 X-18 IR X-20 X-20 IR A: B: C: D: Hava Kanal Geniflli i E: Hava Kanal Derinli i F: Hava Kanal Yüksekli i G: ki Ayak Aras kg Düz Düz Düz Düz Düz Düz Düz Düz Düz Düz Düz Düz A rl k GENEL T P ISITICISIZ HAVA PERDELER EBAT VE A IRLIK TABLOSU R 12 L 12 R 13 L 13 K 14 K 15 K 16 K 17 K 18 A: B: C: D: Hava Kanal Geniflli i E: Hava Kanal Derinli i F: Hava Kanal Yüksekli i G: ki Ayak Aras kg A rl k Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar. 11

13 Is t c s z Hava Perdeleri Ebat ve A rl k Tablosu T CAR T P ISITICISIZ HAVA PERDELER EBAT VE A IRLIK TABLOSU R 33 L 33 K 34 K 35 K 36 K 37 K 38 A: B: C: D: Hava Kanal Geniflli i E: Hava Kanal Derinli i F: Hava Kanal Yüksekli i G: ki Ayak Aras kg A rl k ENDÜSTR YEL T P ISITICISIZ HAVA PERDELER EBAT VE A IRLIK TABLOSU R 22 L 22 R 23 L 23 K 24 K 26 K 28 K 83 A: B: C: D: Hava Kanal Geniflli i E: Hava Kanal Derinli i F: Hava Kanal Yüksekli i G: ki Ayak Aras kg A rl k 12 Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar.

14 Is t c s z Hava Perdeleri Ebat ve A rl k Tablosu ANKASTRE T CAR T P ISITICISIZ HAVA PERDELER EBAT VE A IRLIK TABLOSU A: A 1 A 2 A 3 B: C: C 1 C 2 C 3 G: ki Ayak Aras A rl k kg RS RS RS RS RS A C C1 B1 B D ECO ISITICISIZ HAVA PERDELER EBAT VE A IRLIK TABLOSU E F CF 120-F2 CF 120-F1 CF 120-A2 CF 120-A1 CF 160-F2 CF 160-F1 CF 160-A2 CF 160-A1 CF 200-F2 CF 200-F1 CF 200-A2 CF 200-A1 A: B: B1 C: C1 D:Hava Kanal Geniflli i E: Hava Kanal Derinli i F: Hava Kanal Yüksekli i G: ki Ayak Aras kg Kapaklar Kapaklar Kapaklar Kapaklar Kapaklar Kapaklar Kapaklar Kapaklar Kapaklar Kapaklar Kapaklar Kapaklar A rl k A C B D 17 13,5 ANEMOESSA ISITICISIZ HAVA PERDELER EBAT VE A IRLIK TABLOSU AN-120 AN-160 AN-200 A: B: C: D: Hava Kanal Geniflli i E: Hava Kanal Derinli i F: Hava Kanal Yüksekli i G: ki Ayak Aras kg Düz Düz Düz Düz Düz Düz G1 A rl k Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar. 13

15 Mini Tip Elektrikli Is t c l Hava Perdeleri ini arketler I kuyucular I araç servis pencereleri I ATM ler tel rezistansl çapraz esintili plastik fan pervanesi çap ini 700 serisi ini 800 serisi ini 700 terostatl kontrol paneli ini 700 kontrol paneli ini 800 S kontrol paneli Is t c (Rezistans) Kapasitesi Hava Girifl - Ç k fl S cakl (ΔT) Çal fla Ak Ses Seviyesi (1 de) k /sn 3 /h rp A MINI 700 MINI 800 S / / / / 1 / / 1 / / Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar.

16 Intellect Tip Elektrikli Is t c l Hava Perdeleri ini arketler I kuyucular I araç servis pencereleri I ATM ler tel rezistansl çapraz esintili plastik fan pervanesi çap 110 Intellect 0.8 serisi Intellect 1.00 R serisi Intellect 1.00 L serisi kontrol paneli kuanda Is t c (Rezistans) Kapasitesi Hava Girifl - Ç k fl S cakl (ΔT) Çal fla Ak Ses Seviyesi (1 de) k /sn 3 /h rp A INTELLECT 0.8 INTELLECT 1.0 R INTELLECT 1.0 L / / / / / / / / / / 1 / / 3 / / 3 / / her faz 9 / her faz 9 / her faz 60 / / / 58 Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar. 15

17 Monoblok Tip Elektrikli Is t c l Hava Perdeleri internet kafeler I elakç lar I arketler I restaurantlar I kafeler a azalar I eczaneler I küçük oteller I dükkanlar I kuyucular I sa l k erkezleri hastaneler I kuaför salonlar I güzellik salonlar I acentalar tel rezistansl çapraz esintili plastik fan pervanesi çap 110 KEH 43 - KEH 44 - KEH 46 serisi kontrol paneli kuanda Is t c (Rezistans) Kapasitesi Hava Girifl - Ç k fl S cakl (ΔT) Çal fla Ak Ses Seviyesi (1 de) k /sn 3 /h rp A KEH 43 KEH 44 KEH / / / / / / / / / / 3 / / 3 / / 3 / / / / 56 Hava çıkıfl hızı ve Hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir. 16 Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar.

18 Genel Tip S Serisi Elektrikli Is t c l Hava Perdeleri bankalar I internet kafeler I elakç lar I arketler I restaurantlar I kafeler a azalar I eczaneler I küçük oteller I küçük dükkanlar I kuyucular tel rezistansl çapraz esintili plastik fan pervanesi çap 100 L serisi kablolu kuanda kuanda R serisi Is t c (Rezistans) Kapasitesi Hava Girifl - Ç k fl S cakl (ΔT) Çal fla Ak Ses Seviyesi (1 de) k /sn 3 /h rp A REH 13 S LEH 13 S / / / / / / / 3 / / 3 / / / 52 Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar. 17

19 Genel Tip Elektrikli Is t c l Hava Perdeleri bankalar I internet kafeler I elakç lar I arketler I restaurantlar I kafeler I a azalar eczaneler I küçük oteller I küçük dükkanlar I kuyucular I galeriler I benzin istasyonlar sa l k erkezleri I hastaneler I okullar I kuaför salonlar I güzellik salonlar I acentalar tüp rezistansl çapraz esintili plastik fan pervanesi çap 100 K serisi kablolu kuanda kuanda L serisi R serisi Is t c (Rezistans) Kapasitesi Hava Girifl - Ç k fl S cakl (ΔT) Çal fla Ak Ses Seviyesi (1 de) k /sn 3 /h rp A REH 13 LEH 13 KEH 14 KEH 15 KEH 16 KEH 17 KEH / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 3 / / 3 / / 3 / / 3 / / 3 / / 3 / / 3 / / / / / / / / Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar.

20 Ticari Tip Elektrikli Is t c l Hava Perdeleri süper arketler I büyük restaurantlar I büyük a azalar I büyük oteller I galeriler benzin istasyonlar I hastaneler I okullar I havaalanlar I terinaller tü büyük kalabal k ziyarete aç k alanlar tüp rezistansl çapraz esintili plastik fan pervanesi çap 120 K serisi kablolu kuanda kuanda L serisi R serisi Is t c (Rezistans) Kapasitesi Hava Girifl - Ç k fl S cakl (ΔT) Çal fla Ak Ses Seviyesi (1 de) k /sn 3 /h rp A REH 33 LEH 33 KEH 34 KEH 35 KEH 36 KEH 37 KEH / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 3 / / 3 / / 3 / / 3 / / 3 / / 3 / / 3 / / / / / / / / 60 Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar. 19

21 Endüstriyel Tip Elektrikli Is t c l Hava Perdeleri süper arketler I büyük restaurantlar I büyük a azalar I büyük oteller I galeriler benzin istasyonlar I hastaneler I okullar I havaalanlar I terinaller tü büyük kalabal k ziyarete aç k alanlar tüp rezistansl çapraz esintili plastik fan pervanesi çap 130 K serisi kablolu kuanda kuanda L serisi R serisi Is t c (Rezistans) Kapasitesi Hava Girifl - Ç k fl S cakl (ΔT) Çal fla Ak Ses Seviyesi (1 de) k /sn 3 /h rp A REH 22 LEH 22 REH 23 LEH 23 KEH 24 KEH 26 KEH / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 3 / / 3 / / 3 / / 3 / / 3 / / 3 / / 3 / / / / / / / / Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar.

22 Ankastre Ticari Tip Elektrikli Is t c l Hava Perdeleri süper arketler I büyük restaurantlar I büyük a azalar I bütün oteller I galeriler benzin istasyonlar I hastaneler I okullar I havaalanlar I terinaller tü büyük kalabal k ziyarete aç k alanlar tüp rezistansl çapraz esintili plastik fan pervanesi çap 120 kablolu kuanda kuanda Is t c (Rezistans) kapasitesi Hava Girifl - Ç k fl S cakl (ΔT) Çal fla Ak Ses Seviyesi (1 de) k /sn 3 /h rp A RSEH 34 RSEH 35 RSEH 36 RSEH 37 RSEH / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 3 / / 3 / / 3 / / 3 / / 3 / / / / / / 64 Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar. 21

23 Eco Elektrikli Is t c l Hava Perdeleri bankalar I süper arketler I büyük restaurantlar I büyük a azalar I bütün oteller galeriler I benzin istasyonlar I hastaneler I okullar I havaalanlar I terinaller tü büyük kalabal k ziyarete aç k alanlar tüp rezistansl santrifüj fan çap 115 Yatay Tip Eco Elektrikli Is t c l Hava Perdesi ki Tarafl Tek Tarafl ki Tarafl, LED li Tek Tarafl, LED li kablolu kuanda kuanda Dikey Tip Eco Elektrikli Is t c l Hava Perdesi (in-aks.) Is t c (Rezistans) kapasitesi Hava Girifl - Ç k fl S cakl (ΔT) Çal fla Ak Ses Seviyesi (1 de) k /sn 3 /h rp A CEH-120 CEH-160 CEH / / / / / / / / / / 3 / / 3 / / 3 / Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar.

24 Aneoessa Elektrikli Is t c l Hava Perdeleri bankalar I süper arketler I büyük restaurantlar I büyük a azalar I bütün oteller galeriler I benzin istasyonlar I hastaneler I okullar I havaalanlar I terinaller tü büyük kalabal k ziyarete aç k alanlar tüp rezistansl santrifüj fan çap 115 YEN Yatay Tip Aneoessa Elektrikli Is t c l Hava Perdesi kablolu kuanda kuanda Dikey Tip Aneoessa Elektrikli Is t c l Hava Perdesi (in-aks.) Is t c (Rezistans) kapasitesi Hava Girifl - Ç k fl S cakl (ΔT) Çal fla Ak Ses Seviyesi (1 de) k /sn 3 /h rp A ANEH-120 ANEH-160 ANEH / / / / / / / / / / 3 / / 3 / / 3 / Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar. 23

25 Elektrikli Is t c l Hava Perdeleri Ebat ve A rl k Tablosu MINI T P ELEKTR KL ISITICILI HAVA PERDELER EBAT VE A IRLIK TABLOSU MINI 700 MINI 800 S A: B: C: D: Hava Kanal Geniflli i E: Hava Kanal Derinli i F: Hava Kanal Yüksekli i G: ki Ayak Aras kg Düz A rl k INTELLECT T P ELEKTR KL ISITICILI HAVA PERDELER EBAT VE A IRLIK TABLOSU INTELLECT 0.8 INTELLECT 1.0 R INTELLECT 1.0 L A: B: C: D: Hava Kanal Geniflli i E: Hava Kanal Derinli i F: Hava Kanal Yüksekli i G: ki Ayak Aras kg Düz Düz Düz A rl k MONOBLOK T P ELEKTR KL ISITICILI HAVA PERDELER EBAT VE A IRLIK TABLOSU KEH 43 KEH 44 KEH 46 A: B: C: D: Hava Kanal Geniflli i E: Hava Kanal Derinli i F: Hava Kanal Yüksekli i G: ki Ayak Aras kg Düz Düz Düz A rl k 24 Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar.

26 Elektrikli Is t c l Hava Perdeleri Ebat ve A rl k Tablosu GENEL T P S SER S ELEKTR KL ISITICILI HAVA PERDELER EBAT VE A IRLIK TABLOSU REH 13 S LEH 13 S A: B: C: D: Hava Kanal Geniflli i E: Hava Kanal Derinli i F: Hava Kanal Yüksekli i G: ki Ayak Aras kg A rl k GENEL T P ELEKTR KL ISITICILI HAVA PERDELER EBAT VE A IRLIK TABLOSU REH 13 LEH 13 KEH 14 KEH 15 KEH 16 KEH 17 KEH 18 A: B: C: D: Hava Kanal Geniflli i E: Hava Kanal Derinli i F: Hava Kanal Yüksekli i G: ki Ayak Aras kg A rl k Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar. 25

27 Elektrikli Is t c l Hava Perdeleri Ebat ve A rl k Tablosu T CAR T P ELEKTR KL ISITICILI HAVA PERDELER EBAT VE A IRLIK TABLOSU REH 33 LEH 33 KEH 34 KEH 35 KEH 36 KEH 37 KEH 38 A: B: C: D: Hava Kanal Geniflli i E: Hava Kanal Derinli i F: Hava Kanal Yüksekli i G: ki Ayak Aras kg A rl k ENDÜSTR YEL T P ELEKTR KL ISITICILI HAVA PERDELER EBAT VE A IRLIK TABLOSU REH 22 LEH 22 REH 23 LEH 23 KEH 24 KEH 26 KEH 28 A: B: C: D: Hava Kanal Geniflli i E: Hava Kanal Derinli i F: Hava Kanal Yüksekli i G: ki Ayak Aras kg A rl k 26 Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar.

28 Elektrikli Is t c l Hava Perdeleri Ebat ve A rl k Tablosu ANKASTRE T CAR T P ELEKTR KL ISITICILI HAVA PERDELER EBAT VE A IRLIK TABLOSU A: A 1 A 2 A 3 B: C: C 1 C 2 C 3 G: ki Ayak Aras A rl k kg RSEH RSEH RSEH RSEH RSEH ECO ELEKTR KL ISITICILI HAVA PERDELER EBAT VE A IRLIK TABLOSU CEH 120-F2 CEH 120-F1 CEH 120-A2 CEH 120-A1 CEH 160-F2 CEH 160-F1 CEH 160-A2 CEH 160-A1 CEH 200-F2 CEH 200-F1 CEH 200-A2 CEH 200-A1 A: B: B1 C: C1 D:Hava Kanal Geniflli i E: Hava Kanal Derinli i F: Hava Kanal Yüksekli i G: ki Ayak Aras kg Kapaklar Kapaklar Kapaklar Kapaklar Kapaklar Kapaklar Kapaklar Kapaklar Kapaklar Kapaklar Kapaklar Kapaklar A rl k ANEMOESSA ELEKTR KL ISITICILI HAVA PERDELER EBAT VE A IRLIK TABLOSU ANEH-120 ANEH-160 ANEH-200 A: B: C: D: Hava Kanal Geniflli i E: Hava Kanal Derinli i F: Hava Kanal Yüksekli i G: ki Ayak Aras kg Düz Düz Düz Düz Düz Düz G1 A rl k Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar. 27

29 Genel Tip Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri erkezi siste ile s ta-so uta yap lan binalarda I arketler I restaurantlar a azalar I oteller I galeriler I benzin istasyonlar I hastaneler I okullar havaalanlar I terinaller I tü kalabal k ziyarete aç k alanlar çapraz esintili plastik fan pervanesi çap 100 K serisi kablolu kuanda kuanda L serisi R serisi Su Girifl S cakl Hava Girifl S cakl Is t c (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek - Düflük) Su Ç k fl S cakl Hava Ç k fl S cakl Bas nç Kayb (su) ΔP Su Girifl S cakl Hava Girifl S cakl Is t c (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek - Düflük) Su Ç k fl S cakl Hava Ç k fl S cakl Bas nç Kayb (su) ΔP Su Ak fl H z Su Debisi Ses Seviyesi (1 de) k kpa k kpa lt/sn /sn 3 /h lt rp RH 13 LH 13 KH 14 KH 15 KH 16 KH 17 KH / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / / / / / / / 50 K serisi s cak su girifl-ç k fl R / L serisi s cak su girifl-ç k fl Selenoid Vana* Selenoid Vana: 2/2 noralde kapal elektroanyetik vana, Model: 1CY1NK, Montaj Çap : 1, Orifis: 26, Bas nç: bar, Ak flkan: Buhar ve s cak su, Verilebilir S cakl k: 140 C Selenoid Vana: 2/2 noralde kapal elektroanyetik vana, Model: 1D1YNK, Montaj Çap : 1, Orifis: 26, Bas nç: bar, Ak flkan: Su, hava ve gaz, Verilebilir S cakl k: 90 C 28 Bask hatalar ve unuta üstesna olup, üretici fira görünü ve teknik de erlerde de ifliklik yapa hakk n sakl tutar.

spa solutions spa solutions

spa solutions spa solutions spa solutions spa solutions kitelli Organize Sanayi Bölgesi Metal fl Sanayi Sitesi No.20, Blok17-19 34306 Baflakflehir, stanbul - Türkiye T 0 212 549 87 84 (3 hat) F 0 212 549 87 79 www.saunadekor.com.tr

Detaylı

KDV VE NAKL YE DAH L

KDV VE NAKL YE DAH L KDV VE NAKL YE DAH L Ç NDEK LER BÖLÜM 1 SPLIT KL MALAR 1.1.) OLEFINI DUVAR T P SPLIT KL MALAR DC Inverter Duvar Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat fl Fiyat Listesi...4 ON-OFF Duvar Tipi Split

Detaylı

AS PLASTİK AMBALAJ SAN. 700 E İSTANBUL TÜRKİYE DEREN AMBALAJ 500 E-D ADAPAZARI TÜRKİYE ELİF PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş 602 İSTANBUL TÜRKİYE

AS PLASTİK AMBALAJ SAN. 700 E İSTANBUL TÜRKİYE DEREN AMBALAJ 500 E-D ADAPAZARI TÜRKİYE ELİF PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş 602 İSTANBUL TÜRKİYE AMBALAJ AS PLASTİK AMBALAJ SAN. ASAŞ AMBALAJ BT 402 D DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SAN. A.Ş. BT 700 402 E D DENİZLİ DEREN AMBALAJ -D ADAPAZARI DEREN AMBALAJ -D ADAPAZARI ELİF PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş

Detaylı

Suriye de ikinci - - - - Türkiye de Zaman sergisi - - - - - - GÜNDEM02 SPOR300. Tekneleri batmak üzere olan 103 kaçak. Zaman Okur Hattý: 444 8 555

Suriye de ikinci - - - - Türkiye de Zaman sergisi - - - - - - GÜNDEM02 SPOR300. Tekneleri batmak üzere olan 103 kaçak. Zaman Okur Hattý: 444 8 555 Türkiye de Zaman sergisi GÜNDEM02 - - - SPOR300 WWW.ZAMAN.COM.TR Suriye de ikinci - - - - - Afyonkarahisar da mühimmat deposunda meydana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tekneleri batmak

Detaylı

Tarım. Deniz Suyu. Atıksu

Tarım. Deniz Suyu. Atıksu Kamu Sanayi Turizm Tarım Konut Sağlık Deniz Suyu Atıksu KAMU REFERANSLARIMIZ NO KURUM ADI PROJE ADI 1 Ba dat Belediyesi Paket çme Suyu Ar tma Tesisi 470400 Ba dat/ Irak 2008 2 SK Genel Müdürlü ü ile-a

Detaylı

KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN

KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN 008 I KAMU İLK BEŞ İÇ I DENETİM GENEL RAPORU Ağustos 0, Ankara Haziran 009, Ankara I. GİRİŞ Kamu yönetimimize

Detaylı

ISBN 978-605-89453-3-3 HAZIRLA ANLAR. statistik ub Müdü V. statistikçi Nihal ÇALI KAN u al ILDIRIM

ISBN 978-605-89453-3-3 HAZIRLA ANLAR. statistik ub Müdü V. statistikçi Nihal ÇALI KAN u al ILDIRIM 2009 2010 Greater Eskisehir Municipality) ISBN 9786058945333 HAZIRLA ANLAR Bilgi l m Dai si Ba kan Hüs yin OKC statistik ub Müdü V. A zu ÇEL K statistikçi Nihal ÇALI KAN u al ILDIRIM i Eski ehir sanayisi,

Detaylı

TURNİKE REFERANS LİSTESİ

TURNİKE REFERANS LİSTESİ BEYAZ EŞYA-EV ALETLERİ ARÇELİK A.Ş. - SÜPÜRGE TESİSİ - BEKO ELEKTRONİK TELEVİZYON TESİSİ - ÇAMAŞIR MAKİNELERİ TESİSİ - MERKEZ - BUZDOLABI TESİSİ SWG-101 TEKİRDAĞ ESKİŞEHİR ARÇELİK LG KLİMA SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Mursi, 70 ge- Kanserli dama-a- Raul Meireles SPOR28. Zaman Okur Hattý: 444 8 555. 4 EYLÜL 2012 SALI WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr

Mursi, 70 ge- Kanserli dama-a- Raul Meireles SPOR28. Zaman Okur Hattý: 444 8 555. 4 EYLÜL 2012 SALI WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr Mursi, 70 ge- - 14 Kanserli dama-a- - 21 Raul Meireles SPOR28 4 EYLÜL 2012 SALI WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr - - - - - 06 - - - - 08 - - - - - - 04 - - - - - - - - -12 - -- - - - - 0 - - - - 07 Zaman Okur Hattý:

Detaylı

ÖNSÖZ. Sayg lar mla, Enis SÜLÜN Çorlu TSO Ba kan

ÖNSÖZ. Sayg lar mla, Enis SÜLÜN Çorlu TSO Ba kan ÖNSÖZ Çorlu Ticaret ve Sanayi Odas Geleneksel II. ndirimli Al veri Günleri Kampanyas Çorlu'da i dünyas n n ve tüketicinin kazanmas n sa lamak, ticareti canland rmak, piyasaya hareketlilik kazand rmak,

Detaylı

BAfiKAN MESAJI. De erli Üyelerimiz, De erli Meslektafllar m,

BAfiKAN MESAJI. De erli Üyelerimiz, De erli Meslektafllar m, BAfiKAN MESAJI De erli Üyelerimiz, De erli Meslektafllar m, Turizmde bugüne kadar elde etti imiz baflar lara daha nicelerini eklemenin heyecan içerisindeyiz. Türk turizm yat r mc s n n sektörel örgütü

Detaylı

Maksi Enerji Elektrik Üretim - İstanbul Cansu Hidro Elektrik Santrali - Adapazarı Çaldere Elektrik Üretim - İstanbul Fateks Tekstil - İstanbul Sunjüt

Maksi Enerji Elektrik Üretim - İstanbul Cansu Hidro Elektrik Santrali - Adapazarı Çaldere Elektrik Üretim - İstanbul Fateks Tekstil - İstanbul Sunjüt REFERANSLAR FABRİKA VE ENÜSTRİYEL TESİSLER Haliç Metro Geçiş Köprüsü - İstanbul Ekmek Fabrikası - Aksu/Antalya esan Tersanesi - İstanbul Çadır Ankara - Ankara İlaldı Tekstil - İstanbul Cognis Kimya A.Ş.

Detaylı

Proje İsmi Yer Model Proje Tipi

Proje İsmi Yer Model Proje Tipi Proje İsmi Yer Model Proje Tipi Kiptaş Konutları Alışveriş Merkezi İstanbul Flax Alışveriş Merkezi Ankara Armada Avm Ankara Dolap Alışveriş Merkezi Carrefour Haramidere İstanbul Jumbo Alışveriş Merkezi

Detaylı

Air Conditioning Systems

Air Conditioning Systems 1 Air Conditioning Systems İÇİNDEKİLER Çatı ve Kanal Tipi Aspiratörler AACF Yatay Atışlı Aksiyel Çatı Fanları ARF Yatay Atışlı Radyal Çatı Fanları ARF-V Dikey Atışlı Radyal Çatı Fanları ADKF Dikdörtgen

Detaylı

EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü

EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü EL F KORKMAZEL den Yuva Mayal Kaymakl Po aça LEZZET DURAKLARI stanbul un orta yeri Eminönü D YET AMA NASIL? Sa l ks z zay flama diyetlerinden kaç n n BAHARATLAR Bin derde deva içindekiler Elif Korkmazel:

Detaylı

Proje İsmi. Yer Model Proje Tipi. Alışveriş Merkezleri. 1 Kiptaş Konutları Alışveriş Merkezi İstanbul Flax Alışveriş Merkezi

Proje İsmi. Yer Model Proje Tipi. Alışveriş Merkezleri. 1 Kiptaş Konutları Alışveriş Merkezi İstanbul Flax Alışveriş Merkezi Proje İsmi Yer Model Proje Tipi Alışveriş Merkezleri 1 Kiptaş Konutları Alışveriş Merkezi İstanbul Flax Alışveriş Merkezi 2 Ankara Armada Avm Ankara Dolap Alışveriş Merkezi 3 Carrefour Haramidere İstanbul

Detaylı

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU 2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU Haz rlayan Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl çerik Haz rlama Bayram Çolako lu Osman Gür Hasan Sait Akbafl Ülkü Toraman Grafik Tasar m RNA Arfliv Bas

Detaylı

- - - - - Zaman Okur Hattý: 444 8 555. 5 WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr ANKARA - - - - - ANKARA GÖKSEL GENÇ

- - - - - Zaman Okur Hattý: 444 8 555. 5 WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr ANKARA - - - - - ANKARA GÖKSEL GENÇ 07 - - -. 18 18-30 5 WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr sosyalistler de yüz çevir- ANKARA - - - - - 13 - - - - 14 ANKARA - - - - - - - 06 - - - - - - - - - - 15 - - - - - 13 FOTOÐRAF: ZAMAN - - - - 14 GÖKSEL GENÇ

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

Teknolojik, Ekolojik Ekonomik Farklar

Teknolojik, Ekolojik Ekonomik Farklar AKDENİZ Teknolojik, Ekolojik Ekonomik Farklar İAOSB ve Ege Üniversitesi Ar-Ge ve Inovasyon Yarışması 2. lik, 3. lük ve Mansiyon Ödülleri TÜBİTAK, Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı TÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar 77.sayi 12/15/06 3:59 PM Page 1 Movie Hall Tatilde Nereye Gitmeli? Y lbafl ve Kurban Bayram yaklafl rken tatil özlemi de bafllad. Kimileri gidecekleri yerlerin rotas n belirlerken kimileri de hala karars

Detaylı

YILIN STARLARI YILIN BAKANI ERTU RUL GÜNAY DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI 251.568 OYLA BELİRLENDİ

YILIN STARLARI YILIN BAKANI ERTU RUL GÜNAY DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI 251.568 OYLA BELİRLENDİ STARLARI DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI STARLARI 251.568 OYLA BELİRLENDİ 7 fiubat günü bafllayan Y l n Starlar Anketi 24 Nisan akflam sona erdi. ABD den Çin e kadar dünyan n dört bir yan ndan www.ekovitrin.com

Detaylı

ADIYAMAN L PROTOKOLÜ

ADIYAMAN L PROTOKOLÜ VAL MAHMUT DEM RTA 216 1 1 216 5 1 213 74 37 LLETVEK M.MURTAZA YET (312) 42 58 96 (312) 42 58 97 (312) 42 27 32 LLETVEK SAL H FIRAT (312) 42 55 48 (312) 42 55 49 (312) 42 2 84 GARN ZON KOMUTANI BELED YE

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Bankac l k ve Finans Bölümü ndeki e itimini 2002 de tamamlayan Ifl lay Bardak, Peppers & Rogers da dan flman. Ifl lay Bardak,

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor

Gökdelen modern bir ifl merkezi oluyor 71.sayi 11/25/06 1:35 PM Page 1 Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor Podyuma y ld z ya d Baflkent Moda Günleri podyumlar n ünlü mankenlerini a rlad. Önümüzdeki y l n sonbahar-k fl kreasyonlar dünyaya

Detaylı

Merhaba BA YAZI. "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır"

Merhaba BA YAZI. İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır BA YAZI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Merhaba Av. Mehmet Okyay hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan 4. bültenimizle kar n zda olman n heyacan içindeyiz. Son derece yo un, güzel ve ba ar

Detaylı