Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar"

Transkript

1 30 Eylül 2014 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar

2 Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Sayfa Ara Dönem Özet Konsolide Bilanço 1 Ara Dönem Özet Konsolide Gelir Tablosu 2 Ara Dönem Özet Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu 3 Ara Dönem Özet Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu 4 Ara Dönem Özet Konsolide Nakit Akım Tablosu 5 Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablo Özet Notları (Dipnotlar) 6-32 Not 1 - Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 6-8 Not 2 - Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar 9-12 Not 3 - İşletme Birleşmeleri 13 Not 4 - Bölümlere Göre Raporlama Not 5 - Nakit ve Nakit Benzerleri 16 Not 6 - Finansal Yatırımlar 16 Not 7 - Türev Finansal Araçlar Not 8 - Finansal Borçlanmalar 17 Not 9 - Diğer Alacak ve Borçlar 18 Not 10 - Peşin Ödenmiş Giderler 18 Not 11 - Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 18 Not 12 - Maddi Duran Varlıklar 19 Not 13 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 Not 14 - Pozitif / Negatif Şerefiye 20 Not 15 - Devlet Teşvik ve Yardımları 20 Not 16 - Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler Not 17 - Taahhütler 22 Not 18 - Diğer Varlık ve Yükümlülükler Not 19 - Özkaynaklar 23 Not 20 - Diğer Faaliyetlerden Gelir / Giderler 24 Not 21 - Finansal Gelirler 24 Not 22 - Finansal Giderler 24 Not 23 - Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Not 24 - Hisse Başına Kar / (Zarar) 26 Not 25 - İlişkili Taraf Açıklamaları 27 Not 26 - Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi Not 27 - Finansal Araçlar Not 28 - Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 32

3 Ara Dönem Özet Konsolide Bilanço Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Türev Finansal Araçlar Ticari Alacaklar - İlişkili taraflardan alacaklar İlişkili olmayan taraflardan alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Diğer Alacaklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar - Şerefiye Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Toplam Varlıklar KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Finansal Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Türev Finansal Araçlar Ticari Borçlar - İlişkili taraflara borçlar İlişkili olmayan taraflara borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Finansal Borçlanmalar Ticari Borçlar - İlişkili taraflara borçlar İlişkili olmayan taraflara borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları (8.559) (8.559) Paylara İlişkin Primler / İskontolar Değer Artış Fonları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazanç / (Kayıpları) (382) Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyonu Değerleme Kazanç / (Kayıpları) (19.755) (37.897) Aktüer Kazanç / (Kayıplar) (8.902) (8.902) Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karı / (Zararı) Net Dönem Karı / (Zararı) Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Kaynaklar İlişikteki dipnotlar, özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır. (1)

4 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme Ait Özet Konsolide Gelir Tablosu Bağımsız Incelemeden Geçmemiş Bağımsız Incelemeden Geçmemiş Dipnot Referansları 1 Ocak - 30 Eylül Temmuz - 30 Eylül Ocak - 30 Eylül Temmuz - 30 Eylül 2013 Hasılat (net) Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) (68.057) ( ) (61.170) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 20 (42.914) (14.100) (23.829) (12.164) Esas Faaliyet Karı Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - 19 (374) (94) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararındaki Paylar 11 (722) (282) (2.001) (815) Finansman Geliri / Gideri Öncesi Faaliyet Karı Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 22 ( ) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) (3.177) (908) Dönem Vergi Gideri (-) (97.123) (26.901) (69.977) (29.035) Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı Dönem Karının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Tam TL) 24 0,0138 0,0050 0,0212 0,0058 Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Tam TL) 24 0,0138 0,0050 0,0212 0,0058 İlişikteki dipnotlar, özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.. (2)

5 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme Ait Özet Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Bağımsız İncelemeden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül Temmuz - 30 Eylül Ocak - 30 Eylül Temmuz - 30 Eylül 2013 Dönem Karı / (Zararı) Nakit akış riskinden korunma kazanç / (kayıpları) (483) Ertelenmiş vergi etkisi (481) (342) 97 (223) Kontrol gücü olmayan payları satış opsiyonu değerleme kazanç / (kayıpları) Yabancı para çevrim farklarına satın alınan bağlı ortaklık yoluyla eklenenler Yabancı para çevrim farklarındaki değişim Kar veya zarar olarak yeniden sınıflanabilecekler toplamı Vergi Sonrası Toplam Kapsamlı Gelir Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: Kontrol gücü olmayan paylar Ana ortaklık payları İlişikteki dipnotlar, özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır. (3)

6 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu Yeniden Düzenlenmiş (Not 2) Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Paylara İlişkin Primler / İskontolar Değer Artış Fonları Diğer Kapsamlı Birikmiş Gelir ve Giderler Kar veya zararda yeniden Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar sınıflandırılabilecekler Nakit Akış Kontrol Gücü Riskinden Olmayan Paylar Aktüer Kazanç / Korunma Satış Opsiyonu (Kayıplar) Kazanç / Değerleme Kazanç (Kayıpları) / (Kayıpları) Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıl ve Net Dönem Karı / (Zararı) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Toplamı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar Toplamı 1 Ocak 2013 bakiyeleri (8.559) (3.964) 224 (17.984) Diğer kapsamlı gelir / (gider) (386) Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla eklenenler Net dönem karı Toplam kapsamlı gelir / (gider) (386) Ödenen Temettü (80.127) (80.127) - (80.127) Yedeklere Transferler (9.721) Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla eklenenler ( Not 1, Not 3) Eylül 2013 bakiyeleri (8.559) (3.964) (162) (15.901) Ocak 2014 bakiyeleri (8.559) (8.902) (382) (37.897) Diğer kapsamlı gelir / (gider) Net dönem karı Toplam kapsamlı gelir / (gider) Ödenen Temettü (85.000) (85.000) - (85.000) Yedeklere Transferler (19.912) Azınlık payı hisselerini satın alma opsiyonu yükümlülüğü (Not 1) (3.470) Eylül 2014 bakiyeleri (8.559) (8.902) (19.755) İlişikteki dipnotlar, özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır. (4)

7 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme Ait Özet Konsolide Nakit Akım Tablosu Dipnot Referansları Bağımsız İncelemeden Geçmemiş 30 Eylül Eylül 2013 Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı Vergi öncesi kar Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat Amortisman ve itfa gideri Maddi varlıkların satışından doğan zarar / (kar) 20 (484) 374 Maddi varlıklar değer düşüklüğü karşılığı / (iadesi), net 12, Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla değer artışı 3,20 - ( ) Bağlı ortaklık satış zararı, net Kıdem tazminatı, yönetim primi ve diğer karşılıklar Stok değer düşüklüğü karşılığı / (iadesi), net (683) (200) Şüpheli alacak karşılığı, net Özkaynak yöntemiyle muhasebeleşen iştirak (karı) / zararı Faiz gideri Faiz gelirleri 21 (30.674) (23.733) Gerçekleşmeyen kur farkı gideri / (geliri) İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı Ticari, diğer ve ilişkili taraflardan alacaklar ( ) ( ) Stoklar ( ) ( ) Diğer dönen varlıklar (56.326) Diğer duran varlıklar (54.835) (72.060) Ticari, diğer ve ilişkili taraflara borçlar Ödenen faiz (85.875) (56.333) Alınan faiz Kıdem tazminatı, yönetim primi ve uzun vadeli teşvik planı ödemeleri (27.717) (20.709) Ödenen vergiler (41.031) (23.383) Çalışanlara sağlanan faydalar Diğer yükümlülükler Esas faaliyetlerinden sağlanan net nakit Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları: Maddi ve maddi olmayan varlık yatırımları 12,13 ( ) ( ) Maddi varlık satış hasılatı Finansal yatırımlar Satın alınan azınlık payı için net nakit çıkışı (55.812) - Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan iştiraklerdeki sermaye artışları Yatırım faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit ( ) Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları: Kredilerden sağlanan nakit Kredilerin ödemeleri ( ) ( ) Ödenen temettüler 19 (85.000) (80.127) Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit ( ) ( ) Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki çevrim farkı Grup içi kredilerden kaynaklanan çevrim farkı Yabancı para çevrim farkları (14.556) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış) ( ) Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler Nakit ve nakit eşdeğerleri, dönem sonu İlişikteki dipnotlar, özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır. (5)

8 Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Genel Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi ( CCİ - Şirket ), Türkiye, Pakistan, Orta Asya ve Orta Doğu da faaliyet gösteren bir alkolsüz içecek üretim, satış ve dağıtım şirketidir. CCİ nin faaliyeti esas olarak The Coca-Cola Company ( TCCC ) markalarından oluşan gazlı ve gazsız alkolsüz içeceklerin üretim, satış ve dağıtımından oluşmaktadır. Şirket in Türkiye nin değişik bölgelerinde 9 (2013-9) adet üretim tesisi bulunmakta olup faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde 14 ( ) üretim tesisine daha sahiptir. Şirket merkezinin adresi Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye İstanbul, Türkiye dir. Şirket in halka açık hisseleri Borsa Istanbul A.Ş. de ( BIST ) işlem görmektedir. Borsa Istanbul A.Ş., Istanbul Menkul Kıymetler Borsası nın ( IMKB ) Nisan 2013 ten itibaren geçerli yeni unvanıdır. Amerikan Depo Sertifikaları Aşama - 1 (Level - 1) ADR programı Temmuz 2013 ten itibaren ABD de tezgah üstü piyasalarda işlem görmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tertip ihraç belgesi verilen tahvillerin yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 1 Ekim 2013 tarihinde tamamlanmış ve söz konusu tahviller İrlanda Borsası'na kote edilmiştir. Grup; Şirket, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarından oluşmaktadır. Grup un, konsolide finansal tabloları, Yönetim Kurulu tarafından 5 Kasım 2014 tarihinde yayımlanmak üzere onaylanmış, Denetim Komitesi ile Mali İşler Direktörü Nusret Orhun Köstem tarafından imzalanmıştır. Genel Kurul ve belirli düzenleyici kurullar, mali tabloların yayımlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Şirket in Hissedarları Şirket in nihai ana ortağı Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. dir. 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket in ortaklık yapısı ve ortakların payları aşağıda özetlendiği gibidir: Tutar Oran Tutar Oran Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. ( Anadolu Efes ) %40, %40,12 The Coca-Cola Export Corporation ( TCCEC ) %20, %20,09 Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. ( Efpa ) %10, %10,14 Özgörkey Holding A.Ş %4, %4,20 Halka açık kısım %25, %25, %100, %100,00 Enflasyon düzeltme etkisi (8.559) - (8.559) Özgörkey Holding A.Ş. nin TL nominal değerli hissesi satılmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu nda kayıtlıdır. Söz konusu hisselerin TL si 15 Eylül 2014 tarihinde kaydettirilmiş olup, 465 TL si 6 Ocak 2011 de Merkezi Kayıt Kuruluşu na kaydedilen TL nominal değerli hissenin henüz satışı gerçekleşmeyen kısmıdır. Grup un Faaliyet Alanları CCİ ve Türkiye'de faaliyette bulunan bağlı ortaklıklarından Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. ( CCSD ), Türkiye nin alkolsüz içecek üreten ve dağıtan en büyük şirketlerindendir. Şirket in tek faaliyet alanı gazlı ve gazsız içeceklerin üretimi, satışı ve dağıtımıdır. Şirket, ortağı konumunda bulunan TCCEC ve TCCC ile imzalamış olduğu şişeleme ve dağıtım sözleşmeleri neticesinde TCCC adına tescilli Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Cappy, Sen Sun, Powerade, Burn, Gladiator ve Fuse Tea markalı içeceklerin TCCC nin onayladığı ambalajlarda Türkiye de üretim, satış ve dağıtımında tek yetkilidir. Grup'un TCCEC ve TCCC ile imzalamış olduğu söz konusu şişeleme ve dağıtım sözleşmelerinin süresi, 30 Haziran 2016 tarihinde sona erecektir. TCCC nin bağlı ortaklığı olan Doğadan Gıda Ürünleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş. ( Doğadan ) ile imzalanan satış ve dağıtım sözleşmesi çerçevesinde, Eylül 2008 den itibaren Doğadan ürünlerinin Türkiye deki satış ve dağıtımı konusunda CCSD tek yetkilidir. CCİ nin yurt dışında faaliyet gösteren diğer bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri, Türkiye dışında TCCC markalarından oluşan gazlı ve gazsız alkolsüz içeceklerin üretim, satış ve dağıtımını yapmaktadır. (6)

9 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) CCİ nin, 16 Mart 2006 tarihinde satın aldığı bağlı ortaklığı Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi ( Mahmudiye ) ise CCİ adına tescilli Damla markalı doğal kaynak suyunun TCCC'nin onayladığı ambalajlarda Türkiye'de üretimi ile iştigal etmektedir. Grup, Schweppes Holdings Limited ile imzalanan şişeleme ve dağıtım sözleşmesi çerçevesinde Schweppes markalı ürünlerin şişeleme ve dağıtımı konusunda Türkiye de tek yetkilidir. Ayrıca zaman zaman Grup un faaliyet gösterdiği Türkiye dışındaki ülkeler için de özel yetkilendirme yapılabilmektedir. Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle CCİ nin bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ile nihai hisse oranları aşağıda sunulduğu gibidir: Bağlı Ortaklıklar Kurulduğu Ülke Ana Faaliyet Konusu İştirak ve Oy Hakkı 30 Eylül 31 Aralık ) Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi ( CCSD ) Türkiye Coca-Cola, Doğadan ve Mahmudiye ürünlerinin satışı ve dağıtımı %99,96 %99,96 2) Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi ( Mahmudiye ) (Not 1) Türkiye Kaynak suyu dolumu %100,00 %99,99 3) J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability Partnership ( Almaty CC ) Kazakistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı %100,00 %100,00 4) Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Limited Liability Company ( Azerbaijan CC ) Azerbaycan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı %99,87 %99,87 5) Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock Company ( Bishkek CC ) Kırgızistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı %100,00 %100,00 6) 7) CCI International Holland B.V. ( CCI Holland ) Tonus Turkish-Kazakh Joint Venture Limited Liability Partnership ( Tonus ) Hollanda Holding şirketi %100,00 %100,00 Kazakistan Holding şirketi %99,23 %99,23 8) The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Limited ( TCCBCJ ) Ürdün Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı %90,00 %90,00 9) Efes Sınai Dış Ticaret Anonim Şirketi ( Efes Sınai Dış Ticaret ) (Not 1) Türkiye Tuzla Serbest Bölge de dış ticaret şirketi - %99,60 10) Turkmenistan Coca-Cola Bottlers ( Turkmenistan CC ) Türkmenistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı %59,50 %59,50 11) (CC) Company for Beverage Industry/Ltd. ( CCBIL ) Irak Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı %100,00 %100,00 12) Waha Beverages B.V. ( Waha B.V. ) (Not 1) Hollanda Holding Şirketi %80,03 %76,40 13) Coca-Cola Beverages Tajikistan Limited Liability Company ( Tacikistan CC ) Tacikistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı %100,00 %100,00 14) Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water, Plastics, and Plastic Caps Production LLC ( Al Waha ) (Not 1) Irak Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı %80,03 %64,94 15) Coca-Cola Beverages Pakistan Limited ( CCBPL ) Pakistan Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüs Kurulduğu Ülke Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı Ana Faaliyet Konusu %49,56 %49,56 İştirak ve Oy Hakkı 30 Eylül Aralık 2013 Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C. ( SSDSD ) Suriye Coca-Cola ürünlerinin dağıtımı ve satışı %50,00 %50,00 (7)

10 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) Grup Yapısındaki 2014 Yılında Gerçekleşen Değişiklikler 14 Kasım 2013 te duyurulduğu üzere, Al Waha da satın alma opsiyonu bulunan %15,00 hissenin, Şirket in %76,40 oranında iştirak ettiği Waha B.V. tarafından devralınması işlemi, 14 Ocak 2014 itibariyle tamamlanmıştır. Sözleşme uyarınca Satıcılar a ödenmesi gereken 26 milyon Amerikan Doları hisse devir bedelinin tamamı, Hollanda da devam eden Waha B.V. deki sermaye artırım sürecinin tamamlanmasını müteakiben ödenmiş, Sermaye artışıyla CCİ nin Waha B.V. deki doğrudan hisse oranı %76,40 tan %80,03 e ve bununla birlikte Al Waha daki dolaylı payı da %64,94 ten %80,03 e yükselmiştir. CCİ nin Waha B.V. deki payının yükselmesiyle birlikte, azınlık payı hisselerini satın alma opsiyon yükümlülüğünün gerçekleşen TL tutarındaki kısmı, konsolide özkaynak değişim tablosu altında azınlık payı hisselerini satın alma opsiyonu yükümlülüğünün gerçekleşen kısmı olarak yansıtılmıştır. CCİ Yönetim Kurulu nun 5 sayılı kararıyla, işlevselliği devam etmeyen Tuzla Serbest Bölge de mukim Efes Sınai Dış Ticaret hisseleri, 30 Mayıs 2014 tarihinde devredilmiş ve bu işlemden kaynaklı net 82 TL tutarındaki zarar ara dönem konsolide gelir tablosunda diğer giderler hesabına yansıtılmıştır. Şirket in 7 no lu Genel Kurul Kararı ile Mahmudiye nin %0,01 oranındaki hissesi şirket ortağından devir alınmış ve tescil işlemlerinin gerçekleşmesi sonrası Mahmudiye nin tek pay sahibi CCİ olmuştur. Bu işlemin konsolide mali tablolar üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Grup Yapısındaki 2013 Yılında Gerçekleşen Değişiklikler CCİ Yönetim Kurulu nun 13 sayılı kararıyla onaylanan CCBPL nin Hissedarlar Sözleşmesi tadil edilerek, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere müşterek yönetilen CCBPL nin kontrol gücü CCİ ye devredilmiştir. Hissedarlar sözleşmesindeki değişiklikle birlikte, 1 Ocak 2013 ten itibaren yürürlüğe giren TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler standartları çerçevesinde; CCİ nin CCBPL deki kontrol değişikliği TFRS 3 İşletme Birleşmeleri kapsamında, aşamalı olarak gerçekleşen işletme birleşmesi şeklinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda CCBPL 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tam olarak konsolide edilmekte ve %50,61 oranındaki diğer ortakların payları, kontrol gücü olmayan paylar hesabında muhasebeleştirilmektedir. TFRS 11, "Müşterek Düzenlemeler", standardı ile iş ortaklarının oransal konsolidasyon yöntemine son verilmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte Şirket in %50,00 oranında iştirak ettiği müşterek yönetime tabi ortaklığı SSDSD, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren konsolide finansallarda özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar; konsolide bilançoda, maliyetlerine Grup un iştirakin net varlıklarındaki payına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi ve herhangi bir değer düşüklüğü varsa bununla ilgili karşılığın düşülmesiyle gösterilmektedir. Konsolide gelir tablosu Grup un iştirakinin faaliyet sonuçlarındaki payını yansıtmaktadır. Bağlı Ortaklıkların ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerin Ekonomik Koşulları ve Risk Faktörleri Konsolide edilen bazı bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin faaliyetlerine devam ettiği ülkelerde son yıllarda önemli politik ve ekonomik değişimler göze çarpmaktadır. Politik, yasal, vergisel ve/veya düzenleyici ortamda süregelen belirsizlikler ve bu faktörlerin herhangi birindeki olumsuz değişiklikler, bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin ticari olarak faaliyet göstermelerini önemli ölçüde etkileyebilir. Grup yönetimi, söz konusu olası belirsizlik ve olumsuz değişiklikleri erken teşhis etmeye ve olası etkilerini minimize etmeye odaklı bir politika izlemektedir. Bu kapsamda Grup riskleri; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından değerlendirilerek yönetilmekte ve raporlanmaktadır. Grup açısından belirlenen öncelikli risklerden bazıları su kaynaklarının azalması, çalışanların emniyet ve güvenliği, değişken vergi ve yasal mevzuat, ekonomik durgunluk ve kur riski ile çevresel etkilerin yönetimi ile kurum / marka itibarına yönelik risklerdir. Yasal değişiklikler ve düzenleyici kurumlar tarafından yapılan düzenlemelerin Grup performansına önemli bir etkisinin olması beklenmemekte ve Grubun varlığını veya devamını tehlikeye düşürecek nitelikte bir hukuki ihtilafı bulunmamaktadır. (8)

11 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR Faaliyetlerin Dönemselliği Alkolsüz içecek tüketimi dönemseldir. Yaz sezonu boyunca talebin daha yüksek olması sebebiyle, Şirket ara dönem özet konsolide finansal tabloları faaliyetlerin dönemselliğinden kaynaklanan etkileri de içermektedir. Bu nedenle 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren dokuz aylık faaliyet sonuçları, tüm mali yıl sonuçları için bir gösterge teşkil etmemektedir. Ortalama Personel Sayısı Kategoriler itibariyle dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı aşağıdaki gibidir (müşterek yönetime tabi ortaklıklar 30 Eylül 2014 ve 2013 itibariyle tam olarak dahil edilmiştir). 30 Eylül Eylül 2013 Mavi yakalı Beyaz yakalı Ortalama çalışan sayısı Sunuma İlişkin Temel Esaslar CCİ ve Türkiye de faaliyette bulunan bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlarına, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve Vergi Mevzuatı hükümlerine ve Maliye Bakanlığı nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine uygun şekilde TL olarak hazırlamaktadır. Yurt dışında faaliyette bulunan bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler ise muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette bulundukları ülke kanunlarına ve düzenlemelerine uygun olarak hazırlamaktadır. Konsolide finansal tablolar, Şirket in bağlı ortaklıklarının ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup SPK nın tebliğlerine uygun olarak, Grup un durumunu layıkıyla arz edebilmesi için, birtakım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. Düzeltme kayıtlarının başlıcaları, konsolidasyon muhasebesinin uygulanması, işletme birleşmelerinin kayda alınması, ertelenmiş vergi hesaplaması, kıdem tazminatı ile diğer karşılıkların hesaplamasıdır. Gerçeğe uygun değerden taşınan finansal varlıklar ile işletme birleşmeleri uygulamasına dahil olan varlık ve yükümlülükler hariç, finansal tablolar maliyet esasına göre hazırlanmıştır. İlişikteki finansal tablolar SPK nın 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ( TMS/TFRS ) uygular. Grup, 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin konsolide finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standardı No.34 Ara Dönem Finansal Raporlama ya uygun olarak hazırlamıştır. Grup un ara dönem konsolide özet finansal tabloları yıl sonu finansal tabloların içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Grup un 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile beraber okunmalıdır. Ara dönem konsolide özet finansal tablolar Grup şirketlerinin yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları na göre Grup un durumunu layıkıyla arz edebilmek için birtakım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi Not 1 in Grup Yapısındaki 2013 Yılında Gerçekleşen Değişiklikler başlığı altında açıklandığı üzere, CCİ nin CCBPL deki kontrol değişikliği TFRS 3 İşletme Birleşmeleri kapsamında, aşamalı olarak gerçekleşen işletme birleşmesi şeklinde değerlendirilmekte ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren CCBPL tam olarak konsolide edilmektedir. Söz konusu işletme birleşmesiyle ilgili makul değer çalışmaları 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle tamamlanamadığından, 30 Eylül 2013 tarihli ara dönem mali tablolarda provizyonel olarak yansıtılan şerefiye muhasebesi, UFRS 3 İşletme Birleşmeleri kapsamında yeniden düzenlenerek geçmiş dönem mali tablolarında makul değerlerine getirilmiştir. (9)

12 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ara dönem özet konsolide finansal tablolar, aşağıda özetlenen ve 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standartlar dışında, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar yılsonu konsolide finansal tabloların içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir. Dolayısıyla, bu ara dönem özet konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: TMS 32 deki değişiklik, '' Finansal Araçlar : varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır. Söz konusu değişikliğin Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir. TFRS 10, 12 ve TMS 27 deki yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili değişiklikler ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik yatırım işletmesi tanımına giren şirketleri, bağlı ortaklıklarını konsolide etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu yatırımları gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtmak suretiyle muhasebeleştirmelerine olanak sağlamıştır. TFRS 12 de de yatırım işletmelerine ilişkin açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir. TMS 36 daki değişiklik, 'Varlıklarda değer düşüklüğü' geri kazanılabilir tutar açıklamalarına ilişkin; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir. TMS 39 daki değişiklik Finansal Araçlar : Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü - türev araçların yenilenmesi ve finansal riskten korunma uygulamasının sürdürülmesi ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, kanun ve yönetmelik gereği, finansal riskten korunma muhasebesi aracı olarak sınıflanan bir türev ürünün, taraflarının değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi durumunda, belli şartlar sağlandığı takdirde, bu türev ürüne riskten korunma muhasebesi yapılmasına devam edilmesine izin vermektedir. Söz konusu değişikliğin Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir. TFRYK 21 'Vergi ve benzeri yükümlülükler'; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 37 geçmiş bir olaydan (yükümlülük doğuran olay) kaynaklanan bir yükümlülüğün, bugüne karşılık olarak yansıtılması gerektiği durumları belirler. TMS 37 Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar üzerine yapılan bu yorum, ilgili yasalar çerçevesinde, işletme tarafından, vergiye ilişkin yükümlülüğün, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Söz konusu yorumun Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir. TMS 19 daki değişiklik, Tanımlanmış fayda planları ; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir. Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi dönem aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik getirmiştir: (10)

13 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler TFRS 3, İşletme Birleşmeleri TFRS 8, Faaliyet Bölümleri TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü TMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar TFRS 9, Finansal Araçlar; TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler TMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik getirmiştir: TFRS 1, TFRS nin İlk Uygulaması TFRS 3, İşletme Birleşmeleri TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve değişiklikler TFRS 14, Regülasyona tabi ertelenen hesaplar ; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ilk defa TFRS uygulayacak şirketlerde, eski regülasyona tabi hesaplarda bir değişiklik yapılmamasına izin vermektedir. Ancak daha önce TFRS uygulamış ve ilgili tutarı muhasebeleştirmeyecek diğer şirketlerle karşılaştırılabilirliği sağlamak adına, regülasyon oranı etkisinin diğer kalemlerden ayrı olarak sunulması istenmektedir. TFRS 14, KGK tarafından henüz yayınlanmamıştır. Söz konusu standardın Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir. TFRS 11, Müşterek Anlaşmalar daki değişiklik: Müşterek faaliyetlerde pay alımı. 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standarttaki değişiklik ile işletme tanımına giren bir müşterek faaliyette pay satın alındığında bu payın nasıl muhasebeleşeceği konusunda açıklık getirilmiştir. Söz konusu değişikliğin Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir. TMS 16 ve TMS 38 deki değişiklik: Maddi duran varlıklar ve Maddi olmayan duran varlıklar, amortisman ve itfa payları, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle UMSK bir varlığa ait amortismanı hesaplarken hasılat bazlı metotların uygun olmadığını açıklamaktadır. Çünkü bir varlık kullanılarak yapılan bir operasyon sonucu elde edilen hasılat, genellikle bir varlığa ait ekonomik faydanın tüketilmesinden daha farklı etmenleri yansıtmaktadır. UMSK aynı zamanda, hasılatın bir varlığa ait ekonomik faydanın tüketiminin ölçülmesinde uygun bir baz olmadığını açıklamıştır. Söz konusu değişikliklerin Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir. TMS 27 Bireysel finansal tablolar ; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, işletmelere, bağlı ortaklık, iştirakler ve iş ortaklıklarındaki yatırımlarını muhasebeleştirirken özkaynak yönetimini kullanmalarına izin vermektedir. Söz konusu değişikliğin Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir. TFRS 10 Konsolide finansal tablolar ve TMS 28 İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar ; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS 10 un gereklilikleri ve TMS 28 arasındaki, yatırımcı ve iştiraki ya da iş ortaklığı arasında bir varlığın satışı ya da iştiraki konusundaki uyumsuzluğa değinmektedir. Bu değişikliğin ana sonucu, işletme tanımına giren bir işlem gerçekleştiğinde (bağlı ortaklığın elinde tutulan veya tutulmayan ) işlem sonucu oluşan kayıp veya kazancın tamamı muhasebeleştirilirken; bu işlem eğer bir varlık alış veya satışı ise söz konusu işlemden doğan kayıp veya kazancın bir kısmı muhasebeleştirilir. Söz konusu değişikliklerin Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir. TFRS 15 Müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılat ; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika da Kabul Görmüş Muhasebe Standartları ile yapılan uyum çalışması sonucu ortaya çıkan yeni standart hasılatın finansal raporlamasını ve finansal tabloların toplam gelirlerinin dünya çapında karşılaştırılabilirliğini sağlamayı amaçlamıştır. Söz konusu standardın Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. (11)

14 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) TFRS 9, Finansal araçlar ; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39 un yerini almaktadır. Finansal varlıklar ve yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı zamanda şuanda kullanılmakta olan, gerçekleşen değer düşüklüğü zararı modelinin yerini alacak olan beklenen kredi riski modelini de içermektedir. Söz konusu standardın Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. Kullanılan Tahminler ve Varsayımlar 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen tahminler ve varsayımlar yapması gerekmektedir. Gerçekleşen sonuçlar, tahmin ve varsayımlardan farklı olabilir. Bu tahmin ve varsayımlar düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve ilgili dönemin faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır. Ara dönem konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan önemli varsayımlar ve değerlendirmeler, zorunlu olarak yapılması gereken gelir vergisine ilişkin değerlendirmeler hariç olmak üzere 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında yapılan varsayım ve değerlendirmeler ile aynıdır. Grup, Türkiye operasyonlarından başlamak üzere, makine, tesis ve cihazlar için kullanım ömrü tahminlerinde 2014 yılında değişiklik yapmış ve 12 yıl olan ekonomik ömür tahmini 20 yıla çıkarılmıştır. Bu tahmin değişikliğinin etkisi Not 12 de açıklanmıştır. İşlevsel ve Sunum Para Birimi Şirket'in işlevsel ve sunum para birimi Türk Lirası (TL) olarak kabul edilmiştir. Bağlı Ortaklık ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüs İşlevsel Para Birimleri Ulusal Para Birimi İşlevsel Para Birimi Ulusal Para Birimi İşlevsel Para Birimi CCSD Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası Mahmudiye Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası Efes Sınai Dış Ticaret - - Türk Lirası Amerikan Doları Almaty CC Kazak Tengesi Amerikan Doları Kazak Tengesi Amerikan Doları Tonus Kazak Tengesi Amerikan Doları Kazak Tengesi Amerikan Doları Azerbaijan CC Manat Amerikan Doları Manat Amerikan Doları Turkmenistan CC Türkmenistan Manatı Amerikan Doları Türkmenistan Manatı Amerikan Doları Bishkek CC Som Amerikan Doları Som Amerikan Doları TCCBCJ Ürdün Dinarı Amerikan Doları Ürdün Dinarı Amerikan Doları CCBIL Irak Dinarı Amerikan Doları Irak Dinarı Amerikan Doları SSDSD Suriye Poundu Amerikan Doları Suriye Poundu Amerikan Doları CCBPL Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi CCI Holland Euro Amerikan Doları Euro Amerikan Doları Waha B.V. Euro Amerikan Doları Euro Amerikan Doları Al Waha Irak Dinarı Amerikan Doları Irak Dinarı Amerikan Doları Tacikistan CC Somoni Amerikan Doları Somoni Amerikan Doları Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin uluslararası yapısı ve bu şirketlerin işlemlerini Amerikan Doları ( USD ) ağırlıklı gerçekleştirmeleri, Pakistan dışında bu şirketlerin işlevsel para birimini USD olarak belirlemelerine neden olmuştur. Konsolide edilen yabancı bağlı ortaklıkların çoğu ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler finansal, ekonomik ve organizasyon olarak bağımsız olduklarından yabancı kuruluşlar olarak nitelendirilmektedir. Konsolide finansal tablolar oluşturulurken, işlevsel ve sunum para birimi USD olan yurt dışında faaliyette bulunan bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin bilanço kalemlerinin Şirket in işlevsel ve sunum para birimi olan TL ye çevrilmesinde bilanço tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın açıkladığı resmi döviz alış kuru olan, 1 USD = 2,2789 TL TL (31 Aralık 2013; 1 USD = 2,1343 TL) kuru, gelir tablosunun çevriminde ise dönem içinde oluşan ortalama kur, 1 USD = 2,1618 TL TL (1 Ocak 30 Eylül 2013; 1 USD = 1,8628 TL) esas alınmıştır. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynaklar içerisindeki yabancı para çevrim farkları kalemi altında takip edilmektedir. (12)

15 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ 2013 yılında gerçekleşenler Şirket satın almaları için satın alma metodu uygulanmaktadır. Yıl içinde satın alınan ya da satılan bağlı ortaklıklar konsolide mali tablolara alındıkları tarihten itibaren ya da satıldıkları tarihe kadar dahil edilmektedir. Not 1 in Grup Yapısındaki 2013 Yılında Gerçekleşen Değişiklikler başlığı altında açıklandığı üzere 1 Ocak 2013 ten itibaren yürürlüğe giren TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler standartları çerçevesinde; CCİ nin CCBPL deki kontrol değişikliği TFRS 3 İşletme Birleşmeleri kapsamında aşamalı olarak gerçekleşen işletme birleşmesi şeklinde muhasebeleştirilmekte ve 31 Aralık 2012 tarihine kadar oransal konsolidasyon metoduyla konsolide edilen CCBPL, 1 Ocak 2013 ten itibaren tam olarak konsolide edilmektedir. Buna göre, aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletme, daha önceden elinde bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak payını, birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile yeniden ölçer ve sonuç olarak ortaya çıkan bir kazanç veya kayıp varsa bunu da kar veya zararda muhasebeleştirir. Bu kapsamda CCBPL nin gerçeğe uygun değerinin yeniden ölçümünde üç yıllık dönemi kapsayan finansal bütçeyi temel alan serbest nakit akım tahminleri esas alınmıştır. Üç yıllık dönemden sonraki tahmini serbest nakit akımları beklenen büyüme oranları kullanılarak hesaplanmıştır. Tahmini serbest nakit akımları iskonto edilerek peşin değerine indirgenmiştir. Faaliyette bulunulan piyasalardaki büyüme oranları, kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla ve fiyat indeksleri gibi bilgiler dış kaynaklardan edinilmiştir. Mamul ve hammadde fiyatları, işletme sermayesi gereksinimleri ve sabit kıymet yatırımları gibi değişkenlerle ilgili tahminler Grup un öngörüleri ve geçmiş dönem gerçekleşmelerine göre yapılmıştır. Konsolidasyon kapsamındaki değişiklik neticesinde, CCBPL nin satın alma tarihindeki makul değer esasına göre hazırlanmış mali tablolarında oluşan ve CCİ'nin CCBPL deki geçmişten taşınan %49,39 oranındaki payının karşılığı olarak kayıtlara yansıtılan TL (135,4 milyon USD karşılığı) (Not 14), TFRS 3 İşletme Birleşmeleri kapsamında 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloda pozitif şerefiye hesabına yansıtılmış, satın alma muhasebesi neticesinde ortaya çıkan TL gerçeğe uygun değer artış kazancı ise yatırım Faaliyetlerinden gelirler altında Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla değer artışı olarak muhasebeleştirilmiştir (Not 20). Konsolidasyon kapsamında, satın alma tarihindeki makul değer esasına göre hazırlanmış CCBPL mali tablosunda oluşan ve TCCC ile yapılan Şişeleme ve Dağıtım Sözleşmeleri ni temsil eden satın alma tarihi itibariyle TL (100,4 milyon USD karşılığı), tutarındaki maddi olmayan varlıklar ekonomik ömürlerinin belirsiz olması ve herhangi bir ek maliyet olmaksızın yenilenmesi sebebiyle amortismana tabi olmayıp, olası bir değer düşüklüğü kaybı için değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Şerefiyenin içinde kalan tanımlanmış bir maddi olmayan varlık yoktur. (13)

16 4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Şirket in faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii (Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim) bölümsel raporlamayı Not 2 de anlatılan sunuma ilişkin temel esaslara göre ölçmektedir. Raporlanan bilgiler, yönetimin faaliyet bölümlerinin performansını değerlendirmek ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri içermektedir. Transfer fiyatlandırması açısından, ilişkili şirketler arasında uygulanan fiyatlar, ilişkisiz üçüncü taraflarla yapılan işlemlerde gerçekleşen emsal fiyatlara göre uygundur. Şirket in faaliyet bölümlerinin diğer bölümler ile gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen bölüm gelirlerinin ölçülmesi ve raporlamasında, bölümler arası transferler, normal piyasa fiyatı ve şartlarında gerçekleştirilmektedir. Grup un yurt içi ve yurt dışındaki bağlı ortaklıkları ile müşterek yönetime tabi teşebbüsü Not 1 de sunulmuş olup, bölümlere göre raporlamasını içeren bilgiler ektedir: 30 Eylül 2014 Yurt içi Yurt dışı Eliminasyon Konsolide Hasılat (4.319) Satışların maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar) (259) Faaliyet giderleri (-) ( ) ( ) ( ) Esas faaliyetlerden diğer gelirler / (giderler), net (3.675) (40.004) (5.982) Esas faaliyet karı (26.262) Yatırım faaliyetlerinden gelirler (850) 484 Yatırım faaliyetlerinden giderler (850) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar / zararındaki paylar - (722) - (722) Finansman geliri / gideri öncesi faaliyet karı (26.262) Finansal gelirler (17.327) Finansal giderler (-) ( ) (62.273) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (26.262) Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri) (30.271) (58.433) (2.424) (91.128) Sürdürülen faaliyetler dönem karı / (zararı) (28.686) Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları (31.978) Maddi ve maddi olmayan duran varlık girişleri Amortisman gideri ve itfa payı (582) Diğer nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler (1.080) Faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) (27.924) Eylül 2014 Yurt içi Yurt dışı Eliminasyon Konsolide Toplam varlıklar ( ) Toplam kaynaklar ( ) Eylül 2014 tarihi itibariyle Almaty CC nin konsolide hasılat ve toplam varlıklar içindeki payı sırasıyla %11 ve %8 dir. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle CCBPL nin konsolide hasılat ve toplam varlıklar içindeki payı sırasıyla %18 ve %14 tür. 30 Eylül 2013 itibariyle Almaty CC nin konsolide hasılat içindeki payı %11 ve 31 Aralık 2013 itibariyle toplam varlıklar içindeki payı %8 dir. 30 Eylül 2013 itibariyle CCBPL nin konsolide hasılat içindeki payı %15 ve 31 Aralık 2013 itibariyle toplam varlıklar içindeki payı %12 dir. (14)

17 4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 30 Eylül 2013 Yurt içi Yurt dışı Eliminasyon Konsolide Hasılat (4.144) Satışların maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar) (926) Faaliyet giderleri (-) ( ) ( ) ( ) Esas faaliyetlerden diğer gelirler / (giderler), net (617) (46.135) Esas faaliyet karı (34.209) Yatırım faaliyetlerinden gelirler Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) (1.281) (680) (374) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar / zararındaki paylar - (2.001) - (2.001) Finansman geliri / gideri öncesi faaliyet karı Finansal gelirler (31) Finansal giderler (-) ( ) (41.095) 31 ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri) (29.823) (32.187) (2.076) (64.086) Sürdürülen faaliyetler dönem karı / (zararı) Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları Maddi ve maddi olmayan duran varlık girişleri Amortisman gideri ve itfa payı (582) Diğer nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler ( ) ( ) Faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) (35.436) Aralık 2013 Yurt içi Yurt dışı Eliminasyon Konsolide Toplam varlıklar ( ) Toplam kaynaklar ( ) Şirket in Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) hesaplaması Finansman geliri / gideri öncesi faaliyet karı kalemine, amortisman ve itfa giderleri, değer düşüklüğü karşılığı, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kıdem tazminatı ve izin ödemeleri gibi karşılıklar (yönetim primi karşılıkları hariç) ve diğer nakdi olmayan giderler ile negatif şerefiye, satın alınan bağlı ortaklık yoluyla değer artışı ve duran varlık değer düşüklüğü karşılık iptalini içeren nakdi olmayan gelirlerin eklenmesiyle yapılmaktadır. Önceki dönemler ile tutarlı şekilde raporlama açısından FAVÖK hesaplaması SPK nın finansal tablo kullanım rehberine göre yapılan sınıflama değişiklik etkilerinden arındırılmış; Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler hesaplarına eklenen kur farkları ile, Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar / zararındaki paylar ın etkisi FAVÖK hesaplamasından çıkarılmıştır. 30 Eylül 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle, Finansman geliri / gideri öncesi faaliyet karı ve FAVÖK arasındaki mutabakat aşağıdaki gibidir; 30 Eylül Eylül 2013 Finansman gelir gideri öncesi faaliyet karı Amortisman ve itfa giderleri Kıdem tazminatı ve ücretli izin karşılığı Maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılığı/ (iptali), net (Not 12, Not 20) Esas faaliyetlerden diğer gelir / gider hesapları içerisindeki kur farkı gelir / gideri (Not 20) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar / zararındaki paylar (Not 11) Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla değer artışı (Not 3, Not 20) - ( ) Diğer FAVÖK (15)

18 5. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Kasa Banka -Vadeli Vadesiz Çekler Eylül 2014 tarihi itibariyle TL tutarındaki yabancı para cinsinden 3 aydan kısa vadeli mevduatlar, 1 gün ile 66 gün (31 Aralık TL, 1 gün ile 66 gün) arasında değişen kalan vadelerde olup faiz oranları %0,20 - %5,00 (31 Aralık %0,20 - %5,00) arasında değişmektedir. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle TL tutarındaki TL cinsinden vadeli mevduatlar, 1 gün ile 51 gün (31 Aralık TL, 2 ile 37 gün) arasında değişen kalan vadelerde olup faiz oranları %9,00 - %10,45 (31 Aralık %8,75 - %9,90) arasında değişmektedir. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle 3 aydan kısa vadeli mevduatlar üzerinde TL (31 Aralık TL) tutarında faiz geliri tahakkuku bulunmaktadır. 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle hazır değerlerin gerçeğe uygun değerleri kayıtlı değerlerine eşittir. 6. FİNANSAL YATIRIMLAR Vadesi üç aydan uzun vadeli mevduatlar Eylül 2014 tarihi itibariyle 3 aydan uzun vadeli mevduat yoktur (31 Aralık AZM ve USD, 91 ile 181 gün, %3,35 - %6,00). 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle 3 aydan uzun vadeli mevduatlar üzerinde faiz geliri tahakkuku bulunmamaktadır (31 Aralık TL). 7. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Şirket in gerçekleştirdiği nominal değerleri toplamı TL olan, tonluk, 6 adet alüminyum swap işlemi bulunmaktadır. Söz konusu alüminyum swap kontratları sırasıyla,18 Haziran 2013, 15 Temmuz 2013, 16 Temmuz 2013, 28 Kasım 2013, 27 Mart 2014 ve 15 Ağustos 2014 tarihleri itibariyle nakit akış riskinden korunma muhasebesi uyarınca, gerçekleşme ihtimali yüksek olan metal kutu alımlarının nakit akışlarından kaynaklanabilecek finansal riskten korunma aracı olarak tayin edilmişlerdir (Not 27). 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Şirket in gerçekleştirdiği nominal değerleri toplamı TL olan, 10 milyon Amerikan Doları tutarında 2 adet vadeli döviz alış kontratı (forward) bulunmaktadır. Söz konusu işlemler sırasıyla 25 Temmuz 2014, 19 Ağustos 2014 tarihleri itibariyle nakit akış riskinden korunma muhasebesi uyarınca, gerçekleşme ihtimali yüksek olan resin alımlarının döviz cinsinden değerleri nedeniyle oluşabilecek finansal riskten korunma aracı olarak tayin edilmişlerdir (Not 27). Riskten korunma muhasebesine uygun olarak gerçekleştirilen emtia swap ve resin forward türev finansal araçlarının gerçeğe uygun değerindeki değişimin tamamı etkin olup, konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir. Nominal Değer Gerçeğe Uygun Değer Varlık / Nominal (Yükümlülük) Değer Gerçeğe Uygun Değer Varlık / (Yükümlülük) Riskten korunma amaçlı muhasebeleştirilen: Emtia swap işlemleri (477) Resin forward işlemleri (477) (16)

19 7. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Şirket, elinde bulundurduğu nakit portföyünün döviz ağırlığını belirli bir seviyede tutmak ve portföyü Amerikan Doları nın Türk Lirası na karşı olan değerinde ortaya çıkabilecek dalgalanmaların etkilerinden korumak amacıyla 20 milyon USD tutarında forward alım sözleşmesine taraf olmuştur. Türev enstrümanlar ilk defa finansal tablolara alınırken maliyetleri üzerinden değerlenir. Kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değerleri üzerinden değerlemeleri yapılır ve değişim gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle açık durumda olan söz konusu 3 adet forward alım sözleşmesinin gerçeğe uygun değerine istinaden finansal tablolara yansıyan tutar TL dir. 8. FİNANSAL BORÇLANMALAR Kısa vadeli banka kredileri Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları Toplam kısa vadeli finansal borçlar Uzun vadeli krediler Toplam finansal borçlar Eylül 2014 tarihi itibariyle toplam finansal borçların üzerinde TL (31 Aralık TL) tutarında faiz gideri tahakkuku bulunmaktadır. 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal borçların döviz ve TL cinsinden dökümü aşağıdaki gibidir: Kısa vadeli Uzun vadeli Kısa vadeli Uzun vadeli USD Euro TL Pakistan Rupisi Ürdün Dinarı Bilanço tarihlerindeki etkin faiz oranları aşağıdaki gibidir: Kısa vadeli TL cinsinden krediler (%9,50) - USD cinsinden krediler (3M Libor+%2,10) (%5,00) Ürdün Dinarı krediler - (%9,37) Pakistan Rupisi krediler (1M Kibor+%0,40) - (3M Kibor+%0,50) (3M Kibor+%0,50) - (1M Kibor+%0,50) Uzun vadeli TL cinsinden krediler (%9,75) - (%10,00) (%9,75) - (%10,0) USD cinsinden krediler (1M Libor+%1,40) (%4,75) (1M Libor+%1,40) - (%4,75) Euro cinsinden krediler - (1M Euribor+%1,80) 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle uzun vadeli kredilerin (cari kısım dahil) geri ödeme planları aşağıdaki gibidir: (17)

20 9. DİĞER ALACAK VE BORÇLAR Diğer Alacaklar Personelden alacaklar Depozito ve teminatlar Vergi dairesinden ve diğer resmi dairelerden alacaklar Diğer Diğer Borçlar Depozitolar ve teminatlar Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler Diğer PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER a) Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler Peşin ödenmiş pazarlama giderleri Peşin ödenmiş sigorta giderleri Peşin ödenmiş kira giderleri Peşin ödenmiş diğer giderler Verilen avanslar b) Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler Peşin ödenmiş pazarlama giderleri Peşin ödenmiş kira giderleri Peşin ödenmiş diğer giderler Verilen avanslar ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar; konsolide bilançoda, maliyetlerine Grup un iştirakin net varlıklarındaki payına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi ve herhangi bir değer düşüklüğü varsa bununla ilgili karşılığın düşülmesiyle gösterilmektedir. Konsolide gelir tablosu Grup un iştirakinin faaliyet sonuçlarındaki payını yansıtmaktadır. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle SSDSD nin konsolide bilançoda taşıdığı değer 761 TL zarar olup, bu tutar konsolide finansal tabloda SSDSD den olan ticari alacaklardan netlenmiştir. 30 Eylül 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle, SSDSD nin toplam aktif ve yükümlülükleri ile net satışları ve dönem zararı aşağıdaki gibidir: SSDSD Toplam Varlıklar Toplam Kaynaklar Özkaynaklar (6.942) (5.076) SSDSD 30 Eylül Eylül 2013 Satışlar Dönem Karı / (Zararı) (1.444) (4.002) Grup un zarardaki payı (722) (2.001) (18)

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Sayfa Ara Dönem Konsolide Bilanço 1 Ara Dönem Konsolide Gelir Tablosu 2 Ara

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMİNLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Detaylı

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER... SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR veya ZARA ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. )

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve inceleme raporu Đçindekiler Sayfa Konsolide

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU İÇİNDEKİLER İnceleme

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31.12.2014 TARİHLİ

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Dipnot Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı