T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)"

Transkript

1 T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN ( ) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz 3. BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ PAYDAŞLAR LİSTESİ 3.1. İç Paydaşlar 3.2. Dış Paydaşlar 4. EĞİTİM HİZMETLERİ. 4.1 Mevcut Durum Okulöncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim Yaygın Eğitim Çıraklık Eğitimi Gzft Analizi 4.2 Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi 4.3 Stratejik Amaçlar Hedefler 5. SAĞLIK HİZMETLERİ 5.1 Mevcut Durum Gzft Analizi 5.2 Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi 5.3 Stratejik Amaçlar Hedefler Faaliyetler 6. SOSYAL HİZMETLER.

2 6.1 Mevcut Durum Gzft Analizi. 6.2 Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi 6.3 Stratejik Amaçlar Hedefler ve Faaliyetler 7. GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ 7.1 Mevcut Durum Gzft Analizi 7.2 Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi 7.3 Stratejik Amaçlar Hedefler ve Faaliyetler 8. KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ 8.1 Mevcut Durum Gzft Analizi 8.2 Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi 8.3 Stratejik Amaçlar Hedefler ve Faaliyetler 9. ÇEVRE VE ORMAN HİZMETLERİ 9.1 Mevcut Durum Gzft Analizi 9.2 Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi 9.3 Stratejik Amaçlar Hedefler ve Faaliyetler 10. TARIM HİZMETLERİ 10.1 Mevcut Durum Gzft Analizi 10.2 Stratejik Amaçlar Hedefler ve Faaliyetler 11. KÖYE YÖNELİK HİZMETLERİ 11.1 Mevcut Durum Gzft Analizi 11.2 Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi Köy Yolları ve Sanat Yapıları Köy İçme Suları Köy İçi İnşaat Tarımsal Sulamalar 11.3 Stratejik Amaçlar Hedefler ve Faaliyetler 12. SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ 12.1 Mevcut Durum Gzft Analizi 12.2 Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi 12.3 Stratejik Amaçlar Hedefler ve Faaliyetler 13. BAYINDIRLIK İSKAN HİZMETLERİ 13.1 Mevcut Durum Gzft Analizi 13.2 Stratejik Amaçlar Hedefler ve Faaliyetler PERFORMANS ÖLÇÜMÜ SUNUŞ BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri etkileyen hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci her alanda olduğu

3 gibi kamu yönetim düşüncesi, yapısı ve fonksiyonları üzerinde derin izler bırakmış, neyi, nasıl yapması gerektiğinden hareketle, devletin görevlerinde ve iş yapımı yöntemlerinde yeni tartışmalara yol açmıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Geleceğin belirsizliklerine karşı hazırlıklı olma, hızlı karar alma ve sorunlara süratle uygun çözümler bulma, değişime uyum sağlamanın temel gerekleridir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli İdarelerde de bir dönüşüm ve değişimi gerekli kılmaktadır. Mahalli idarelerin, teşkilat yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişimin konusu olacaktır. Bu İdarelerde aşırı bürokratik yapıların kaldırılması, etkin çalışan esnek ve daha küçük birimlerin oluşturulması, çalışma yönetim ve süreçlerinin sorgulanması gerekmektedir. Son dönemde gerek Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında gerekse Dünya Bankası ile 12 Temmuz 2001 tarihinde imzalanan Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anlaşması ve bu anlaşmanın taahhütlerinden biri olan kamu sektörü reformu çerçevesinde kamuda yeniden yapılanma çalışmaları devam etmektedir. Kamuda yeniden yapılanma çerçevesinde Kamu Harcama Yönetimi Bütçe Reformu çalışmaları başlatılmış yapılan yasal düzenleme ile tarihinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. maddesinde Kamu İdareleri; kalkınma programları, programlar, ilgili mevzuat ve temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik planlar hazırlar denmiştir. Yerel Yönetimlerinde Kamu Reformu kapsamında yeniden yapılandırılmaları çalışmaları başlatılarak tarihinde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu yürürlüğe konulmuştur sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31. maddesine göre her mahalli seçim sonrasında stratejik planın seçimleri takiben 6 ay içerisinde vali tarafından hazırlanacağı ve İl Genel Meclisine sunulacağı ifade edilmiş aynı kanunun geçici 3. maddesine göre ise ilk stratejik planların hazırlanabilmesi için yürürlük tarihinden itibaren 1 yıllık süre verilmiştir. Kamuda yeniden yapılanma çerçevesinde uluslararası Kuruluşlarla yürütülen projelerde bütçesel sürecin etkinliğini arttırmak amacıyla kamu harcama yönetimine yönelik çeşitli çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede, makro düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin ve verimli kullanımını temin etmektir. Balıkesir İl Özel İdaresi kamu yatırımları ve hizmetleri için parasal kaynak temin eden ve bu kaynakları kamu kurum ve kuruluşlarının belirlediği yatırım ve hizmet alanlarına aktaran bir yönetim birimidir. Bu nedenle her kurum ile ilgili mevcut durum analizi, stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetler ile ilgili plan çalışmaları kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış, bu çalışmalar İl Özel İdaresi tarafından bütünleştirilmek ve uyumlaştırılmak suretiyle stratejik planına dönüştürülmüştür stratejik planı 3 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Bilindiği üzere 2006 yılından itibaren Bütçe Kanunu 3 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır. Ayrıca genel bütçe yatırımlarında da 3 yıllık programlamaya geçilmiş bulunmaktadır. Ülke genelindeki bu sürece uyumun sağlanması ve İl Gelişme Planı ndaki kısa vadeli hedeflerin de 2008 yılına göre hazırlanmış olması nedeni ile Balıkesir İl Özel İdaresi de stratejik planını 3 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde hazırlanmıştır stratejik Planı İl Özel İdaresi nin Misyon ve İlkelerini, Vizyonunu, kamu kurum ve kuruluşlarınca katılımcılık ilkesine göre hazırlanan durum analizlerini, stratejik amaçları, hedefleri, faaliyetleri ve performans kriterlerini kapsamaktadır. Planda köylere yönelik hizmetler, eğitim, sağlık, gençlik ve spor, çevre ve orman, sosyal hizmetler,

4 tarım, kültür ve turizm, sivil savunma hizmetlerine ait analizlere ve planlama çalışmalarına yer verilmiştir. Plan genelinde her ilçe düzeyinde yapılacak yatırımlar ve hizmetler ayrıntılı olarak belirlenmiş ve Meclis üyelerinin değerlendirmesine sunulmuştur. Balıkesir İl Özel İdaresi nin stratejik planı ilgili yasal düzenlemelerin henüz gerçekleştirilmediği bir dönemde hazırlanmasına karşın özverili ve öngörülü bir çalışma ile başarılı bir biçimde tamamlanmıştır. Yeni yasal düzenlemeler kapsamında artması öngörülen faaliyetlerini geleceğe dönük olarak ayrıntılı bir şekilde önceliklendirmiş ve bunları ulusal düzeydeki plan ve programlarla ilişkilendirerek stratejik planını oluşturmuştur. Bundan sonraki aşama Stratejik planda belirlenen Stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerin performansa dayalı bütçesinin hazırlanması olacaktır. Balıkesir İl Özel İdaresi kendisini sürekli geliştiren çağdaş bir yerel yönetim birimi olarak ana hedefini ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli yatırım ve hizmetleri Stratejik Planlar ile her zamankinden daha kısa sürede, etkin ve verimli şekilde yerine getirebilecektir. Balıkesir İl Özel İdaresi stratejik Planı nın tüm ilimize hayırlı olmasını dilerim. Selahattin HATİPOĞLU Vali Misyonumuz MİSYON, İLKELER, DEĞERLER, POLİTİKALAR Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsemiş çağdaş yerel yönetimcilik anlayışı içinde; Balıkesir in ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gelişmesi ve kalkınması için, gerekli yatırım ve hizmet ihtiyacını katılımcılık ilkesine uygun şekilde belirleyerek planlamak, Kaynaklarını il in önceliklerini dikkate alarak etkin ve verimli kullanarak bu yatırım ve hizmetleri hayata geçirmek, Balıkesir i KÜLTÜR VE BİLİM MERKEZİ, ÜRETEN, YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIĞI, MARMARA BÖLGESİNİN CAZİBE MERKEZİ OLAN, YEŞİL BİR İL yapmak, Balıkesir İl Özel İdaresi nin misyonudur. İlkeler, Değerler, Politikalar Kamusal hizmetlerde ve yatırımlarda vatandaş memnuniyeti esastır. Bu nedenle stratejik planında öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, planlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde katılımcılık ilkesine bağlı kalınacaktır. Kamusal yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulacaktır. Kaynağını kanun ve yönetmelikten almayan hiçbir harcamaya izin verilmeyecek, kaynakların kıt olması nedeni ile israfına müsaade edilmeyecektir. Yatırım ve hizmetlerin ihale sürecinden teslim alınma sürecine kadar olan her kademesinde mevzuata uygunluk aranacak, kamunun ve halkın menfaatleri göz önünde tutulacaktır. Kamusal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen gösterilecek, kamusal kaynaklalar il in önceliklerine göre kullanılacaktır. Kamusal kaynaklar ilçeler arasındaki gelişmişlik farkının en aza indirilmesi için kullanılacak, planlama çalışmalarında bu husus her zaman göz önünde bulundurulacaktır. İl içinde gelişmişlik farkları dikkate alınacak, kırsal kesimde hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu alandaki yatırımlara ağırlık verilmesine dikkat edilecektir. İlçelerin, beldelerin ve köylerin her türlü yatırım ve hizmet ihtiyacı giderilmek suretiyle bu alanlarda işsizlik ve göçün önüne geçecek yatırım ve hizmetlere öncelik verilecektir. Kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde şeffaflık sağlanacaktır. Stratejik planı ile ilgili tüm

5 süreçler ve sonuçlar kamu ile paylaşılacaktır. Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve amaca hizmet edecek şekilde projelendirilecek ve uygulanacaktır. Çağın gerisinde kalmış, hiçbir fiziki yatırım ve hizmet desteklenmeyecektir. Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve amaca hizmet edecek şekilde projelendirilecek ve uygulanacaktır. Yatırımların tamamlanmasından sonra gerekli yürütüm giderlerini de bir yatırım alanı olarak görecek, ayırdığı kaynaklar ile tesislerin atıl kalmasına ve kısa sürede yıpranmasına engel olacaktır. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık verilecektir. Hizmet ve yatırım yapılacak alanlardaki nüfus yoğunluğu, üretim gücü ve potansiyellerin önemli seçilme kriteri olacaktır. Bu kriterin dışında objektif olmayan hiçbir kriter ve etki dikkate alınmayacaktır. Kamusal kaynakların kullanılmasında, planlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde teknoloji kullanım düzeyi geliştirilecek, bu konuda İl Özel İdaresi ve diğer kuruluşlar sürekli desteklenecektir. Sektörel olarak Balıkesir İl Özel İdaresi yatırım ve hizmetlere ilişkin temel amaçlarını ve politikalarını belirlemiştir. Sektörel amaçlara ve politikalara uygun olmayan projeler desteklenmeyecektir. Bu doğrultuda; Eğitim hizmetlerinde; ikili ve taşımalı eğitimin en aza indirilmesi, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, yurt ve pansiyonların yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi, kentsel alanlarda sıkışan ve yetersiz hale gelen okulların yeni alanlara taşınması, eğitimin kalitesini artırıcı ve İl in ülke genelindeki başarı düzeyini yükseltecek projeler, eğitim kurumlarının depremlere dayanıklılığı, okullaşma oranlarının yükseltilmesi, çağın gereklerine uygun yeni okulların yapılması, eğitimde teknoloji kullanım düzeyinin yükseltilmesi, eğitim altyapısının ve kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak her türlü araştırma, geliştirme, uygulama, araç ve donanım ihtiyaçları, halka yönelik mesleki bilgi ve becerileri artıracak projeleri, Sağlık hizmetlerinde; Birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi, bu amaçla sağlık ocaklarının artırılması, mevcut sağlık ocaklarının fiziki altyapılarının iyileştirilmesi ya da yerlerine yenilerinin yapılması, tıbbi donanım yönünden güçlendirilmesi, mobil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, hastanelerin modernizasyonu, tıbbi cihaz yönünden ve araç yönünden güçlendirilmesi, ek bina ya da yeni hastane yapımı, bunlar ile ilgili proje etüt çalışmaları, sağlık hizmetlerini etkili kaliteli ve verimli kılacak her türlü uygulama projesi, teknoloji düzeyini artıracak nitelikte araç, gereç ve donanım alımları, araştırma ve geliştirme projeleri, Sosyal hizmetlerde; sosyal hizmetler toplumun her kesimini kapsayan bir hizmet alanı olarak değerlendirilecektir. Başta engelliler, korumaya ve bakıma muhtaç çocuklar, yaşlılar olmak üzere sosyal hizmetlerde fiziki altyapıyı geliştirecek ve güçlendirecek yatırımlara öncelik tanınacaktır. Bunun yanında yoksullukla mücadele ve sosyal hizmetlerde halkın desteğinin artırılmasına yönelik her türlü uygulama projesi, çok amaçlı sosyal merkezler kurulması, hizmet kalitesini ve verimliliğini artıracak araç, gerek ve donanım ihtiyacı, bu alan ile ilgili araştırma ve geliştirme projeleri, Gençlik ve spor hizmetlerinde; gençlere ve halka yönelik sportif ve sosyal nitelikli tesislerin geliştirilmesi, altyapılarının iyileştirilmesi, özellikle ilçelerdeki ve beldelerdeki spor tesislerinin artırılması, yeni ve özgün projelerle sportif faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, gençlik merkezlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi, hizmette verimlilik ve etkinliği artıracak araç, gereç ve donanım ihtiyaçları, halkın sportif faaliyetlere katılımını sağlayacak uygulama projeleri, araştırma ve geliştirme projeleri, Kültür ve turizm hizmetlerinde; il genelinde bulunan bütün somut ve soyut kültür mirasının korunması, onarımı ve değerlendirilmesi, kültür ve turizm potansiyelini tanıtımına yönelik çalışmalar, kültürel envanter çalışmaları, yeni müzeler oluşturulması, kütüphanecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, çevre kültür ve sanat evlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi, hizmet verimliliğini ve etkinliğini artıracak araç gereç ve donanım ihtiyacı, kültürel nitelikli uygulama projeleri, araştırma, geliştirme projeleri,

6 Çevre ve orman hizmetlerinde; AB çevre normlarına uyum sağlanması, Ülkesel çevre ve ormancılık politikalarının esas alınması, Çevre düzen planları tamamlanarak uygulanması, Karar alma sürecinde katılımcı, şeffaf, eşitlik anlayışının esas alınması, Toplumda çevre ve doğa bilincinin yerleşmesine yönelik olarak sürekli eğitim anlayışı geliştirilmesi, Orman köylüsünün kalkınmasında katılımcı ve bütüncül yaklaşım benimsenmesi, Planlı sanayileşme ilkesinden ödün verilmemesi, Kurumsallaşma ve etkin çalışma ilkesi benimsenmesi, Çevresel gelişmeler ve yeni teknolojiler takip edilerek sürekli gelişim ilkesi benimsenmesi, Çevresel sanayi sektörünün yerleşmesi ve gelişmesine yönelik çalışmaların derinleştirilmesi, Uluslararası taraf olunan sözleşmeler il merkezi ve ilçelerde ağaçlandırma çalışmaları, n geliştirilmesi, çevre düzen planı ve çevre yönetim planının yapılması, yerel yönetimlerle işbirliği içinde yürütülebilecek projeler, hizmetin etkinliğini ve verimliliği artıracak araç, gereç ve donanım ihtiyacı, araştırma ve geliştirme çalışmaları, Tarım hizmetlerinde; il in bitkisel ve hayvansal üretiminde topyekun verim artışı ve ürün çeşitliliği artışı sağlayacak tarımsal projeler, örnek demonstrasyonlar, mera ıslahı, arıcılık, seracılık, meyvecilik ve organik tarım projeleri, yem bitkileri ve kaliteli tohum ekiminin teşviki, tarımsal hizmetlerde verimlilik ve etkinliği artıracak araç, gereç ve donanım ihtiyacı, teknolojik kullanım düzeyinin artırılmasına yönelik projeler, tarımsal potansiyelin tespiti ve tanıtımına yönelik çalışmalar, tarım sektörü ile ilgili araştırma ve geliştirme projeleri, Köylere Yönelik hizmetlerinde; Güvenilir, eşitlik ve ahlaki değerlere uygun hizmet anlayışı, Yönetim ve hizmetlerle ilgili kararları alma hizmet süreci adil, çabuk etkin ve ekonomik çalışmalar, hizmette kalite ve Türk köylüsüne en iyi hizmetin verilmesi, hizmetlerimizle ilgili kaynaklarımızı en ekonomik ve en verimli şekilde kullanmak, personel ve köylümüzle iç içe katılımcı bir anlayışla en iyi hedefleri belirlemek, yapılan hizmetleri halkımıza duyurmak eleştirileri ve önerileri en iyi şekilde değerlendirmek. Vizyonumuz Eğitim altyapısını tamamlamak, eğitimin tüm alanlarında kaliteyi artırmak ve eğitim ihtiyacı olan her bireye ulaşmak, Balıkesir de yaşayan her bireye eşit, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak, Sosyal hizmet kapsamına giren bütün bireylere sürekli ve kalıcı şekilde hizmet vermek ve bu alandaki fiziki altyapı ihtiyacını gidermek, Merkez ve ilçelerde spor faaliyetlerinin altyapısını tamamlayarak, mevcut spor tesislerini korumak ve geliştirmek, halkın spor etkinliklerine katılımı için sportif amaçlı faaliyet ve etkinliklere önem vererek, ili sporda öncü şehir haline getirmek, Kültür kenti kimliği kazandırılması için tarihi eserlere ve tüm kültürel mirasa sahip çıkılarak, Balıkesir i bir kültür ve kongre merkezi yapmak, İlimizin milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerlerini araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmektir. Böylece milli bütünlüğün güçlenmesine ve ilin ekonomisine katkıda bulunmak, Bütün köyler ve bu köylerde yaşayan insanları üretici hale getirmek, tarımsal üretimi artırmak ve tarımsal altyapıyı geliştirmek, Kırsal alandaki bütün yerleşim birimlerini çağın gerektirdiği medeni yaşam şartlarına kavuşturmak, Çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, Teknoloji kullanma kapasitesini artırmak ve teknoloji geliştirmek, İstihdamı artırmak, Balıkesir i yatırım yapılan cazibe merkezi haline getirmek,

7 Kentsel alanlarda çağdaş ve yaşanabilir yeni alanlar oluşturmak, Afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak. 1- İçişleri Bakanlığı 2- Vali 3- İl Genel Meclisi 4- İl Daimi Encümeni 5- Kaymakamlıklar 6- İlçe Özel İdare Müdürlükleri 7- İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 8- İl Milli Eğitim Müdürlüğü 9- İl Tarım Müdürlüğü BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ ÖNCELİKLİ PAYDAŞLAR LİSTESİ 10- Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü 11- Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 12- Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 13- İl Sağlık Müdürlüğü İÇ PAYDAŞLAR 13- Çevre ve Orman İl Müdürlüğü 14- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15- Sivil Savunma İl Müdürlüğü 16- Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 17- İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 18- Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 19- Vakıflar Bölge Müdürlüğü 20- Afet Yönetim Merkezi 21- Çalışanlar 22- Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 23- İl Özel İdaresi iştirakleri 24- İl İdare Kurulu DIŞ PAYDAŞLAR 1- Belediyeler(İl, İlçe, Belde) 2- Maliye Bakanlığı 3- D.S.İ. 25. Bölge Müdürlüğü 4- Sayıştay 5- Tapu Kadastro Müdürlüğü 6- Kamu İhale Kurumu 7- Maden İşleri Genel Müdürlüğü 8- Devlet Planlama Teşkilatı 9- T.C. Karayolları 10- Muhtarlar 11- Defterdarlık 12- TEDAŞ Müessese Müdürlüğü 13- İl Telekom Müdürlüğü 28- İşçi Sendikaları 29- Siyasi Partiler 30- Medya (Yazılı ve görsel basın) 31- Çiftçiler 32- İşsizler 33- Engelliler 34- Yoksullar 35- Gençler 36- Çocuklar 37- Yaşlılar 38- Birlikler 39- Kooperatifler 40- Müteşebbisler

8 14- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 15- Meteoroloji Müdürlüğü 16- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 17- İl Dernekler Müdürlüğü 18- Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri 19- Kamu Bankaları 20- İl Müftülüğü 21- Türkiye İstatistik Kurumu 22- D.M.O. 23- İl Jandarma Komutanlığı 24- İl Emniyet Müdürlüğü 25- P.T.T. Baş Müdürlüğü 26- Balıkesir Üniversitesi 27- TMMOB a bağlı Meslek Odaları 41- Hayırseverler 42- Müteahhitler 43- Sivil Toplum Örgütleri 44- İl Özel İdaresinin Bağlı Ortaklıkları 45- Sosyal Güvenlik Kurumları 46- TARİŞ 47- Turizm Seyahat Acenteleri 48- Turizm Danışma Büroları 49- Konaklama Tesisleri 50- İşyerleri 51- İller Bankası 52- Devlet Hastaneleri 53- Özel Hastaneler 54- Özel Okullar 55- Sürücü Kursları I- EĞİTİM HİZMETLERİ 1- Mevcut Durum Okulöncesi Eğitim eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar okulöncesi eğitim veren okul sayısı yüzde 130 oranında artarak 132 dan 301 e çıkmıştır. Anaokulu sayısının artış oranı anasınıfı sayısının artış oranından fazla gerçekleşmiştir döneminde okulöncesi eğitim veren okul sayısının artış gösterdiği yerleşim yerleri sırasıyla; İl Merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Susurluk, Gönen, Bigadiç, Burhaniye, Kepsut, Erdek ilçeleridir. Anaokullarının yüzde 49 u il merkezinde, yüzde 51 i ilçe merkezlerindedir. Anasınıflarının ise yüzde 35 i il merkezinde, yüzde 30 u ilçe merkezlerinde, yüzde 30 u da köylerdedir. Okulöncesi eğitim veren en fazla okul il merkezinden sonra Bandırma, Edremit, Gönen ilçelerindedir eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar okulöncesi eğitim veren okulların derslik sayısı yüzde 40 oranında artarak 248 den 350 ye çıkmıştır. Anaokullarındaki derslik sayısının artış oranı anasınıfı derslik sayısının artış oranından fazla gerçekleşmiştir. Okulöncesi eğitim veren okulların derslik sayısının artış gösterdiği yerleşim yerleri sırasıyla; Edremit, Bandırma, Ayvalık, Susurluk, İl Merkezi, Bigadiç, Gönen, Kepsut, İvrindi ve Burhaniye ilçeleridir. Anaokullarındaki dersliklerin yüzde 45 i il merkezinde, yüzde 55 i ilçe merkezlerindedir. Anasınıflarındaki derslik sayısının ise yüzde 38 i il merkezinde, yüzde 33 ü ilçe merkezlerinde, yüzde 29 u da köylerdedir. Okulöncesi eğitim veren okullarda en fazla derslik il merkezinden sonra Bandırma, Edremit, Gönen, İvrindi, Burhaniye, Susurluk, Manyas, Havran ilçelerindedir eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar okulöncesi eğitimde toplam öğrenci sayısı yüzde 62 oranında artarak öğrenci sayısı den e çıkmıştır. Öğrenci sayısında en fazla artış Anaokullarında gerçekleşmiştir. Okulöncesi eğitimde döneminde Kepsut, Bandırma, Balya ve Havran ilçelerinde öğrenci sayıları azalırken, diğer ilçelerde ve il merkezinde

9 artış göstermiştir eğitim-öğretim döneminde anaokullarındaki öğrencilerin yüzde 59 u il merkezinde, yüzde 41 i ilçe merkezlerindedir. Anasınıflarındaki öğrencilerin ise yüzde 30 u il merkezinde, yüzde 28 i ilçe merkezlerinde, yüzde 52 si de köylerdedir. En fazla öğrenci il merkezinden sonra Bandırma ilçesinde olup, onu, Edremit, Gönen, Havran, Bigadiç ve Dursunbey izlemektedir eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar okulöncesi eğitimde toplam öğretmen sayısı yüzde 31 oranında artarak 245 den 766 ya çıkmıştır. Öğretmen sayısında en fazla artış Anaokullarında gerçekleşmiştir. Balya ve Burhaniye ilçelerinde öğretmen sayıları azalırken, Edremit, Bigadiç, Bandırma, Susurluk, Gönen ve il merkezinde artış göstermiştir eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar okulöncesi eğitimde toplam öğretmen başına düşen öğrenci sayısı yüzde 8 oranında artarak 22 den 25 e çıkmıştır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında en az artış Anaokullarında gerçekleşmiştir. Bigadiç, Edremit, Kepsut, Susurluk, Dursunbey ve Gönen ilçelerinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azalırken, diğer yerleşim birimlerinde artış göstermiştir eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar okulöncesi eğitimde toplam derslik başına düşen öğrenci sayısı yüzde 5 oranında artarak 20 den 21 e çıkmıştır. Derslik başına düşen öğrenci sayısında en az artış Anasınıflarında gerçekleşmiştir. İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk, Gönen ve Balya ilçelerinde derslik başına düşen öğrenci sayıları azalırken, diğer yerleşim birimlerinde artış göstermiştir Öğretim yılında hizmete açılmış olan 1 adet Mobil Anaokulu hizmetini sürdürmektedir. İlimizde 4 6 yaş grubu çocuk sayısı olup; bunların % 13 ü anaokuluna devam etmektedir. Bu sayıyı 6 yaş grubu olarak değerlendirirsek öğrenci anasınıflarına devam ettiğinden oran % 34 ü bulmaktadır. Mahalle ve köy muhtarlarınca ilköğretim çağı nüfusu belirlenerek okullarımıza kayıtları sağlanmıştır. İlimizde okullaşma oranı % 100 dür. İlköğretim eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar il genelinde toplam ilköğretim okul sayısı yüzde 9 oranında azalarak 582 den 574 e düşmüştür. İlköğretim okulu sayısındaki azalma köylerde görülmekle birlikte İl Merkezinde, Savaştepe ve Dursunbey ilçesine bağlı köylerde de olmuştur. Aynı dönemde Bandırma, Erdek, Gönen ilçe merkezlerinde ilköğretim okulu sayısı artış göstermiştir. İlköğretim okullarının türlerine göre toplam ilköğretim okulu içindeki payları incelendiğinde; birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulu ortalama yüzde 40 lık pay ile ilk sırada gelirken, özel ilköğretim okulu ile özel eğitim okulu yüzde 14 lük pay ile son sırada gelmektedir eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar il genelinde birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulu sayısı yüzde 10 oranında artarak, 248 den 263 e, müstakil sınıflı ilköğretim okulu sayısı yüzde 10 oranında artarak 298 den 311 e çıkmıştır. Yatılı Bölge Okulu sayısı yüzde 100 oranında artarak 1 den 2 ye, Pansiyonlu İlköğretim okulu sayısı yüzde 100 oranında artarak 1 den 2 ye çıkmıştır. Özel ilköğretim ve özel eğitim okulu sayısında bir değişiklik olmamıştır eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar il genelinde toplam ilköğretim okulu derslik sayısı yüzde 8 oranında artarak den 5,071 e çıkmıştır. Savaştepe, Erdek ilçe merkezleri ile İl merkezi, Gönen Sındırgı, Havran, Bigadiç ilçesine bağlı köylerde derslik sayısı artış göstermiştir.

10 eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar il genelindeki ilköğretim okullarında öğrenci sayısı yüzde 7,7 oranında azalarak, den 132,659 a düşmüştür. İl Merkezi, Bandırma, Ayvalık ta öğrenci sayısı artarken, diğer yerleşim yerlerinde öğrenci sayısı çağ nüfusuna bağlı olarak azalmıştır eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar il genelindeki ilköğretim okullarında öğretmen sayısı yüzde 9 oranında artarak, den ye çıkmıştır İl genelinde ilköğretim okullarında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı döneminde yüzde 9 oranında azalarak 23 den 22 ye düşmüştür. Bandırma, Edremit ve Burhaniye ilçe merkezleri ile Manyas, Gönen, Susurluk ve Bigadiç ilçelerine bağlı köylerde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı artarken, diğer yerleşim yerlerinde azalmıştır. İl genelinde ilköğretim okullarında derslik başına düşen öğrenci sayısı döneminde yüzde 8 oranında azalarak 32 den 27 ye düşmüştür. Derslik başına düşen öğrenci sayısı Bandırma, Ayvalık ilçe merkezi ile Akıncılar, Kepsut, Susurluk, Edremit ilçelerine bağlı köylerde artarken diğer yerleşim yerlerinde azalmıştır eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar taşınan öğrenci sayısında yüzde 10 oranında azalarak dan e düşmüştür. Bu azalmanın nedeni kış şartları ve maliyet yüksekliğinden dolayı taşımalı eğitimin asgari düzeye çekilmesi için taşımalı eğitim yerine, öğrencilerin pansiyonlu ve yatılı ilköğretim okullarına yönlendirilmesidir. Balıkesir ilinde ilköğretimdeki başarı durumu 2005 Yılında ilimizde D.P.Y. ve Bursluluk sınavına öğrenci, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına öğrenci müracaat etmiş olup; OKS Başarı sıralamasında İlimiz Türkiye 7. si olmuştur. Halen merkez ilçemizde 29, Bandırma ilçemizde 14, Edremit ilçemizde ise 11 okulumuzda ikili öğretim yapılmaktadır. İkili öğretimden Normal öğretime geçiş oranımız ise %85 dir. İlimizde İlköğretim Okullarının 4 tanesinde Parasız Yatılı Eğitim yapılırken bu okullarda 459 Erkek, 332 kız öğrenci eğitim görmektedir. Ortaöğretimde Parasız Yatılı okul Sayısı 27 tanedir. Bu Okullarda Devlet Parasız Yatılı Sınavlarında başarılı olan Erkek, 753 Kız öğrenci eğitim görmektedir. İlköğretim okullarımızın Bilgisayar laboratuarı ile donanımında büyük merhaleler kat edilmiş, gerek Dünya Bankası Kaynaklı, gerekse mahalli imkanlarla okullarımızın tamamında bilgisayarlaşma oranı % 100 ü bulmuştur. İlköğretim Okullarımıza Bilgi Teknolojisi sınıfı ve Bilgisayar laboratuarı kurulması çalışmalarına devam edilmekte olup, 2006 yılında ilimizde kurulması planlanan Bilgisayar laboratuarı sayısı 159 adet olup, bu sayının Eğitime %100 Destek kampanyası ile 200 ü aşacağı sanılmaktadır. Daha önceki yıllarda kurulan Bilgisayar laboratuarları ile birlikte İlköğretim Okullarının Bilgisayar laboratuarına erişim oranı % 50 sınırına varacaktır. Yine İlköğretim Okullarımızın ADSL ile İnternete bağlanması için Türk Telekom A.Ş. ile yapılan anlaşma gereği 240 İlköğretim okulumuza ADSL hizmeti verilmiş, Bakanlığımızın açmış olduğu ADSL Modem ihalesi tamamlandığında 61 okulumuza daha ücretsiz ADSL ile İnternet hizmeti verilecektir. Ortaöğretim İl genelinde ortaöğretim okulu sayısı döneminde yüzde 9 oranında artarak 106 dan 117 ye çıkmıştır. İl merkezi, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey ve Gönen ilçe merkezlerinde ortaöğretim okul sayısı artarken, diğer yerleşim yerlerinde ise okul sayısı değişmemiştir eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar il merkezinde lise sayısında yüzde 9, Endüstri Meslek Lisesi sayısında ise yüzde 66 oranında artış olmuştur. Endüstri Meslek Lisesindeki bu artış eğitim-öğretim döneminde okul sayısının 2 den 3 e çıkmış olmasından kaynaklanmaktadır eğitim-öğretim döneminde il merkezindeki okullara, Mustafa Kemal Atatürk Lisesi ve Atatürk Sağlık Meslek Lisesi eklenmiştir.

11 İl genelinde ortaöğretim okulu derslik sayısı döneminde yüzde 8 oranında artarak den e çıkmıştır. İl merkezi, Dursunbey, Gönen ve Burhaniye ilçelerinde derslik sayısı artarken, diğer yerleşim yerlerinde ise derslik sayısı değişmemiştir eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar ortaöğretim okullarında toplam öğrenci sayısı yüzde 32 oranında artarak, den a çıkmıştır döneminde öğrenci sayısı Balya ilçesi hariç tüm yerleşim yerlerinde artmıştır eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar ortaöğretim okullarında toplam öğretmen sayısı yüzde 16 oranında artarak, den ya çıkmıştır. Balya, Erdek, Gömeç, ilçelerinde öğretmen sayısı azalırken diğer yerleşim yerlerinde artmıştır eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar ortaöğretim okullarında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı yüzde 10 oranında azalarak, 15 den 13 e düşmüştür döneminde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı il merkezinde, Bandırma, Burhaniye, Balya ve Gönen ilçelerinde azalırken diğer yerleşim yerlerinde artmıştır eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar ortaöğretim okullarında derslik başına düşen öğrenci sayısı yüzde 2 oranında artarak, 27 den 28 ye çıkmıştır döneminde İl Merkezi, Bandırma, Edremit ve Gönen ilçelerinde derslik başına düşen öğrenci sayısı artarken, diğer yerleşim yerlerinde azalmıştır. İlimiz öğretim yılında Ö.Y.S. sınavında Türkiye 4. sü, yılında Türkiye 6. sı, öğretim yılında ise Türkiye 25. si olmuştur. Yabancı dil sınavında ise Merkez Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Türkiye 1. olmuştur. Ortaöğretim kurumlarımızın bilgisayarlaşma oranı % 100 dür. Ortaöğretim Kurumlarımıza 2005 yılı içerisinde Bakanlığımız yaptığı kampanya ile Bilgisayar laboratuarı kurma işlemini tamamlamıştır. Ancak geçen yıl öğretime başlayan Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar laboratuarı eksiği kalmıştır. Eksik olan 8 Ortaöğretim Kurumumuza Laboratuar kurulması için Eğitime %100 Destek proje Başkanlığına teklif yapılmıştır. Ortaöğretim Kurumlarımızın tamamına ADSL ile İnternete hizmeti verilmiştir, Ortaöğretim Kurumlarımız 2006 yılı ÖSYM başvurularını İnternetten yapmağa başlamışlardır. Yaygın Eğitim Örgün eğitim kurumları dışında düzenlenen eğitim faaliyetleri büyük ağırlıkla Halk Eğitimi Merkezleri tarafından yerine getirilmektedir. Bu merkezlerde, her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylere yönelik okumayazma kursları, meslek kursları, sosyal ve kültürel kurslar düzenlenmektedir. Halk Eğitim Merkezlerinde kursiyerler için istihdama, kendi işini kurmaya ya da gelir getirici bir beceri kazandırmaya yönelik kurs programları açılmaktadır. İlde son 5 yıllık durum incelendiğinde ilçelerde açılan kurs sayılarında artış sağlandığı görülmektedir. Halk Eğitim Merkezleri tarafından 2005 yılında çeşitli dallarda toplam 1336 adet kurs açılmış, bu kurslardan toplam 9.841erkek, bayan müracaat etmiştir. Kurs belgesi alanların içerisinde kadınların sayısı 8.438; erkeklerin sayısı ise dir. Çıraklık Eğitimi (Mesleki Eğitim Merkezi) 2089 Sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununa göre faaliyete başlayan Mesleki Eğitim Merkezleri 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile işlevine devam etmektedir. Çırak, kalfa eğitimlerinin yanında usta öğreticilik kursları ve telafi eğitim uygulaması ile tam gün-tam yıl eğitimi kapsayan çalışmalar yapılmaktadır yılında çeşitli dallarda çırak, kalfa eğitim görmüştür. GZFT ANALİZİ

12 GÜÇLÜ YÖNLER İlköğretim ve ortaöğretim de derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının standartlara yakın olması, İlde üniversitenin bulunması, İlde özel idarenin eğitim-öğretime desteği. Mesleki ve teknik eğitim de bina ve donanım mevcudiyeti. FIRSATLAR Öğretmen dağılımının planlanması için, norm kadro ve tayin atama sisteminin belirlenmiş olması, İl de yeni bir üniversite kurulabilmesi için altyapının yeterli olması, İlin tarihi ve kültürel mirası. Eğitime hayırsever desteğinin oluşu ZAYIF YÖNLER Eğitim bütçesinin yetersizliği, Okul öncesi eğitim de hedeflenen orana ulaşılamaması, Okul öncesinde öğretmen destek personel ihtiyacı, bina araç-gereç yetersizliği, Birleştirilmiş sınıflarda eğitimin devam etmesi. İkili öğretimin devam etmesi, Kırsal kesimdeki ortaöğretim kurumlarından mezun öğrencilerin yüksek öğretime geçişlerinin yetersizliği, Çok programlı liselerin mesleki eğitim vermede yeterli olmaması, Mesleki ve teknik okullara ilginin istenen düzeyde olmaması, Hizmet içi eğitim faaliyetlerin yetersizliği, Rehberlik ve yönlendirme yetersizliği, Taşımalı sistemden kaynaklanan sorunlar, İlköğretim ve ortaöğretim de nicelik sorununun olması. TEHDİTLER Üniversite ile işbirliğinin çok az olması, İlin coğrafik açıdan büyüklüğü, İlin dışarıdan göç alması, İlde okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen eksikliği, İldeki öğretmen sirkülasyonu, Taşımalı eğitimin özellikle kış aylarında risk taşıması, Kırsal kesimde ailelerin eğitime desteğinin yetersizliği. 2- Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi İl Özel İdaresi tarafından ayrılan kaynaklar ile okulların bakım onarım ve çevre düzenlemelerinin yapılması öngörülmektedir. Yeni yapımların önündeki ihale süreci ve derslik ihtiyacının il merkezi dışında önemli ölçüde azalması nedeniyle İl Özel İdaresi kaynaklarının bu yönde kullanılması, yeni yapımların ise genel bütçe kaynaklarından karşılanması yatırımların daha etkili olmasını sağlayacaktır yılında onarımı ve çevre düzeni yapılacak okulların seçiminde okulun yapım tarihi, son onarım yapıldığı tarih, bulunduğu konum, hizmet verdiği öğrenci sayısı gibi kriterler kullanılmıştır. İlçe merkezi ve köylerde yeni yapım ihtiyacı azalmıştır. İlçe merkezlerinde ve köylerde derslik sayısı öğrenci sayısını karşılayacak yeterliliğe ulaşmıştır. İlçe merkezleri ve köylerde öğrenci sayısı azalmaktadır.

13 İl merkezinde yeni yapım ihtiyacı had safhadadır. İl merkezinde halen 29 okulda ikili eğitim sürdürülmektedir, derslik başına düşen öğrenci sayısı 45 civarındadır. Öğrenci sayısında düşüş yoktur. İl merkezi, ilçe merkezi ve köy okullarında onarım ihtiyacı had safhadadır. Okullar ortalama 5 yılda onarım ihtiyacı gerektirmektedir. Öğrenci sayısı aşırı olan okullarda onarım ihtiyacı her yıl ortaya çıkmaktadır. Yeni yapılan okullar ile eski okullar arasındaki nicelik farkını azaltmak öğrenci psikolojisi açısından önem arz etmektedir. İlçe merkezleri ve il merkezindeki okul binaları çevresindeki binalar ile karşılaştırıldığında bakımsız binalar görüntüsüne sahiptir. Okulların çevre düzenlemesi ihtiyacı oluşmuştur. YİBO ve PİO lar dan başlamak üzere iyileştirme çalışmaları aciliyet arz etmektedir. YİBO ve PİO larda yaşayan öğrenciler günün 24 saatini bu mekanda geçirdikleri için spor salonu, hobi merkezi, etüt odası, oyun alanları gibi ünitelere ihtiyaç vardır. Ortak yaşam içerisinde kişisel alanlar oluşturmak koğuş sisteminden oda sistemine geçmek eğitim psikolojisi açısından bir zorunluluktur. Kampüs okul uygulamaları ile var olan eğitim tesislerinden optimal faydanın sağlanması hedeflenmektedir. Öğrencilerin bedensel ve sosyal gelişimleri için spor salonu olmayan okullara spor salonu yapılması gerekmektedir. Bu ihtiyaç ilçelerde önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Okullarımızın donatım malzemeleri belli bir periyotla yenilenme ihtiyacı vardır. Kullanılan okul malzemelerinin belli süreler içerisinde değiştirilmesi gerekmektedir. 3-Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler STRATEJİK AMAÇ 1 İlköğretimin nicelik ve nicelik sorunlarını ortadan kaldırmak için; alt yapı insan kaynakları, (öğretmen, destek personel) rehberlik ve hizmet içi eğitim alanlarında gerekli çalışmalar yapılacaktır.

14 HEDEF 1.1 : İlköğretim okulların fiziki imkânlarını geliştirmek yıpranan binaların onarımlarını sağlamak, okullar arasındaki nicelik farklılıkları gidermek için iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Faaliyet 1.1.1: Plan dönemi sonuna kadar 80 Adet okulun onarımı ve tadilatı tamamlanacak ayrıca bu okulların ısınma sistemleri kaloriferliye döndürülecek. Faaliyet 1.1.2: Plan dönemi boyunca il ve ilçe merkezleri ile taşıma merkezlerine her yıl 100 derslik yapımı gerçekleştirilerek toplam plan dönemi sonunda 300 derslik yapımı tamamlanacak. HEDEF 1.2: Okul yapılması amacıyla, İl ve İlçe merkezlerinde bulunan ; özel ve tüzel kişilere ait araziler bir program dahilinde kamulaştırılması yapılacak Faaliyet 1.2.1: Plan dönemi, sonuna kadar 10 adet arazinin kamulaştırılması yapılarak eğitim hizmetlerinde kullanılması sağlanacak. HEDEF 1.3: Plan dönemi sonuna kadar taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerin yararlanacağı 30 okula Yemekhane ve Revir yapılarak hizmete sunulacak Faaliyet 1.3.1: Plan dönemi sonuna kadar İlk Öğretim Okullarının tamamında internete erişim sağlanabilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara destek verilecek. II- SAĞLIK HİZMETLERİ 1-Mevcut Durum Sağlık İl Müdürlüğü 20 hastane, 127 sağlık Ocağı, 7 verem savaş dispanseri, 284 sağlık evi, 7 AÇS/AP Merkezi, istasyonu ve 7 diğer sağlık kurumu ile sağlık hizmetleri yürütülmektedir. Bu birimlerde görev yapan 65 sözleşmeli 5246 memur olmak üzere toplam 5311 personel bulunmaktadır. Mevcut personelin kadrolara göre dağılımı incelendiğinde 405 uzman doktor, 514 pratisyen hekim, 1276 hemşire, 1158 ebe ve diğer hizmet kadrolarında 1958 personel görev yapmaktadır. Sağlık Ocaklarında görev yapan personelin Merkez ve ilçe dağılımları incelendiğinde; toplam 2332 personel Merkez de, 2979 personel ise bağlı ilçelerde görevlendirilmiştir. Sağlık Hizmetleri yürütümü 81 ambulans, 46 binek araç, 4 minibüs 4 mobil aracı, 1 pikap, 2 otobüs, 2 kamyon, 1 kamyonet, 1 role aracı olmak üzere toplam 5 araç desteğinde gerçekleştirmektedir. 127 sağlık Ocağı, 284 sağlık evi, 7 verem savaş dispanseri, 7 AÇS/AP Merkezi ve mobil araçları ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmektedir. 127 sağlık Ocağından 3 kirada, 18 geçici binada,105 kendi binası mevcut olup hizmet vermektedir. Sağlık hizmetlerinde yaygınlığı artırılarak, etkinliğinin sağlanmasında nüfusu az olduğu için sağlık ocağı ve sağlık evi bulunmayan, personelin görevlendirilmesi yapılamayan kırsal Bölgelerde 4 ayrı ekiple Mobil Sağlık Hizmeti sunumu gerçekleştirilmektedir. Böylece vatandaşın ayağına sağlık hizmeti götürülerek vatandaş memnuniyeti sağlanmaktadır. İl Merkezinde Balıkesir Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakım Evi, ilçelerde ise 16 Devlet Hastanesi ile yataklı tedavi hizmetleri yürütülmektedir sayılı SSK Genel Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesislerinin Sağlık Bakanlığı na Devrine İlişkin Kanun un yürürlüğü ile tarihinden itibaren SSK Balıkesir Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet

15 Hastanesi, Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakım Evi ve Gögüs Hastalıkları Hastanesi adı altında Sağlık İl Müdürlüğü ne bağlı olarak hizmet yürütülmektedir. GÜÇLÜ YÖNLER Yönetiminin desteği ( Vali ) Karar alma ve icra yetkisi Deneyimli ve eğitimli personel Sağlık ocakları ve hastane fiziki ve teknolojik alt yapısının yeterli olması Hayırsever yurttaşların katkısı Yaş ortalaması düşük personel Döner sermayenin olması. (personel ve kaynak kullanımı). Çalışanların eğitimine uygun yerlerde çalışıyor Sağlık birimlerinin en uzak yerleşim yerlerine ulaşmış olması Bebek ölüm hızında aşı ile korunabilen hastalıklarda verem sıtma gibi hastalıklarda yavaş ama düzenli azalma İl ambulans servis ağının güçlü olması Balıkesir in coğrafi konumu nedeniyle ulaşılabilirliğinin kolay olması Sağlık hizmetlerinin tanıtımında güçlü yerel basın FIRSATLAR GZFT ANALİZİ Motivasyon eksikliği ZAYIF YÖNLER Sürekli meslek içi eğitim yetersizliği Çalışanların özlük haklarının yetersizliği Yavaş işleyen bürokrasi Genel bütçeden sağlık sektörüne yeterli pay ayrılmaması Dağınık ve imarsız yerleşim (imarda sağlık alanlarının belirsiz olması; acil ambulans hizmeti için şehir içi ulaşım arterlerinin yetersizliği) Nitelikli personel sayısının eksikliği Sanayileşmenin getirdiği çevre problemleri olması Çevre bilincinin yetersiz olması Yatırım tercihlerinin yerinde kullanılamaması Kanalizasyon ve çevresel atık sorunu Olumsuzlukların çabuk unutulması Merkez ve İlçeler arasındaki sağlık düzeyi farkı Eğitim ve sağlıkta halkın bilgi seviyesinin düşüklüğü Köylerde içme ve kullanma su sorunu Tedavi edici sağlık hizmetlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinin önüne geçmesi Halkın gelir düzeyinin düşüklüğü İlaç sağlık malzemesi ve teknik donanımda büyük ölçüde dışa bağımlı olmamız Adli tıp hizmetlerinin yeterince kurumsallaşmaması İstatistik çalışmalarının yetersizliği Kamuya ait arsa bulunamaması, İmar planlarında Sağlık alanlarının özel şahıslara ait olması. Bu nedenle kamulaştırma işleminin yapılma zorlukları ve bu maksatla ödenek temin edilememesi. Kiralama maksadıyla müstakil, yeterli alanda ve uygun bölgede bina bulunamaması TEHDİTLER

16 Sağlıkta Dönüşüm Programı ile; Sağlık hizmetlerinin tek çatı altında toplanması ile ilgili düzenleme Hükümet politikaları ( Avrupa Birliği ile uyum süreci ) Genel Sağlık Sigortası Aile hekimliği uygulamaları 2-Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi Çok göç alan bir il olması Sürekli değişen kanun ve yönetmelikler Doğal afetler ( sel, lodos v.b.) Halkın sosyal güvencesinin eksikliği Eğitim seviyesinin düşüklüğü Halkın sağlık bilincinin yerleşmemesi Plansız politik yatırım talepleri Siyasal baskılar (personel dağılımını etkilemesi ) Fizibilitesiz yatırımlar İl içi gelir dağılımının eşitsizliği Ödeneklerinin zamanında yapılmaması Belediyelerin işbirliği yapmaması Basının taraflı yanlış tıbbi yönden doğrulanmamış haberlere sık yer vermesi İl özel İdaresi tarafından sağlanan kaynaklar daha çok 1. Basamak Sağlık hizmetleri kapsamında kullanılacaktır. Bu amaçla Binası yetersiz olan Sağlık Ocaklarının yerine yenisin yapılması, Mobil Sağlık hizmetleri, Araç ve donanım ihtiyaçlarının bir kısmı İl Özel İdaresi tarafından sağlanan kaynaklar ile yapılacaktır. Ayrıca Genel Bütçe ve Döner Sermaye imkanları ile Sağlık Ocağı ve Hastane yapımları, Onarım çalışmaları ve Tıbbi Cihaz alımları yapılacaktır. Sağlık ocağı, sağlıkevi ve lojmanlarının hizmet etkinliğini artırıp sağlık tesisine yakışır bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlatılan bakım onarım çalışmaları ihtiyaç duyulan sağlık tesislerinde devam edecektir. İl özel İdaresi kaynakları ile yapılacak Yatırımlara ait Gerekçeler aşağıda sunulmuştur Sındırgı Merkez 2 Nolu sağlık Ocağının İnşaatı ihalesi tarihinde yapılmış olup;2006 yılında Teslim alınacaktır. 2. Gökçeyazı sağlık Ocağı Onarım ihalesi tarihinde yapılmış olup; 2006 yılında teslim alınacaktır kişilik nüfusa hizmet sunmaktadır. 3. Gömeç Sağlık Ocağı Yapımı İhalesi tarihinde yapılmış olup;2006 Yılında teslim alınacaktır. 4. Edremit Tuzcumurat Sağlık Ocağı ihalesi tarihinde ihalesi yapılmış olup;2006 yılında teslim alınacaktır. 5. Şamlı sağlık Ocağı onarımı ihalesi tarihinde yapılmış olup;2006 yılında teslim alınacaktır kişilik nüfusa hizmet vermektedir. 6. Altınova Devlet Hastanesi Onarımı ihalesi tarihinde yapılmış olup;2006 yılında teslim alınacaktır kişilik nüfusa hizmet vermektedir. 3-Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler

17 STRATEJİK AMAÇ 1 Halkın sağlık hizmetlerinden çağdaş düzeyde yararlanabilmesi için, temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlığının artırılması sağlanacaktır. HEDEF 1.1: Sağlık tesislerinin fiziki, imkanları geliştirilecek ve teknik donanım modernizasyonu sağlanarak temel sağlık hizmetlerinde etkinlik ve kalite yükseltilecektir. Faaliyet 1.1.1: 2006 Yılında Merkez ve İlçeler olmak üzere toplam 13 adet Sağlık Ocağı Bakım ve Onarımı Faaliyet 1.1.2: 2007 Yılında Merkez ve İlçeler olmak üzere toplam 20 adet Sağlık Ocağı Bakım ve Onarımı sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.3: 2008 Yılında Merkez ve İlçeler olmak üzere toplam 20 adet Sağlık Ocağı Bakım ve Onarımı sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.4: Merkez ve İlçeler toplam olmak üzere toplam 3 adet Sağlık Ocağı yapımı Faaliyet 1.1.5: Merkez ve İlçeler olmak üzere toplam 5 adet Sağlık Ocağı yapımı sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.6: Merkez ve İlçeler olmak üzere toplam 5 adet Sağlık Ocağı yapımı sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.7: Merkez ve İlçeler olmak üzere toplam 3 adet Hastane bakım ve onarımı Faaliyet 1.1.8: Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 5 adet Hastane Bakım ve Onarımı sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.9: Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 5 adet Hastane Bakım ve Onarımı sağlanacaktır. Faaliyet : Merkez ve İlçeler olmak üzere toplam 2 adet Hastane ek Bina yapımı Faaliyet : Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 2 adet Hastane ek bina yapımı sağlanacaktır. Faaliyet : Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 2 adet Hastane ek bina yapımı sağlanacaktır. HEDEF 1.2: İlimizde şuanda 4 adet mobil ekiple sağlık hizmeti sunulmaktadır. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve ihtiyacı doğrultusunda Mobil Sağlık Ekiplerinin arttırılması hedeflenmektedir. Faaliyet 1.2.1: 2006 Yılında Merkez ve İlçelerde olmak üzere toplam 2 adet 112 acil servis kurulması. Faaliyet 1.2.2: 2007 Yılında Balıkesir Merkeze 1 (Bir ) adet 112 Acil Komuta Merkezi Binası yapılması sağlanacaktır. Faaliyet 1.2.3: 2008 Yılında Merkez ve İlçelerde olmak üzere toplam 2 adet 112 acil servis kurulması. Faaliyet 1.2.4: 2006 Yılında Merkez ve İlçeler olmak üzere toplam 9 (dokuz) adet acil servis ambulansı alınması. Faaliyet 1.2.5: 2007 Yılında Merkez ve İlçeler olmak üzere toplam 9 (dokuz) adet acil servis ambulansı alınması.

18 III- SOSYAL HİZMETLER 1- Mevcut Durum. HEDEF -1.3: İlimizde sağlık hizmetlerinin etkinliği ve kalitesini arttırmak için gerekli her türlü desteğin sağlanması hedeflenmektedir. Faaliyet 1.3.1: Plan dönemi içinde Tıbbi cihaz ve malzeme alımlarında ihtiyaca göre Merkeze ve İlçelere alım yapılması hedeflenmektedir. Faaliyet 1.3.2: Plan dönemi içinde Tıbbi cihaz ve malzeme alımlarında ihtiyaca göre Merkeze ve İlçelere alım yapılması hedeflenmektedir. İlde Sosyal Hizmet çalışmaları Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, SYDV Başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü ve Balıkesir Belediyesi tarafından yürütülmektedir. İlde Yaşlılara doğrudan hizmet veren Balıkesir Huzurevinin kapasitesi 200 olup 175 yaşlıya hizmet verilmektedir. Balıkesir Huzurevinde 85 ücretli yaşlı 90 ücretsiz yaşlı kalmaktadır. Bu yaşlılardan 35 i sürekli bakım ünitesinde bakımları sağlanmaktadır. Bunun dışında Müdürlüğümüz denetiminde açılan Havran Belediyesi Şerife-Ali Soylu Huzurevinin kapasitesi 38 olup, 22 si ücretli, 12 si ücretsiz olmak üzere toplam 34 yaşlıya, Edremit Kızılay Huzurevinin kapasitesi 40 olup 27 si ücretli 1 i ücretsiz olmak üzere toplam 28 yaşlıya, Bandırma Kızılay Huzurevinin kapasitesi 50 olup, 8 i ücretli 1 ücretsiz olmak üzere 9 yaşlının bakımı sağlanmaktadır. Korunma ve bakım kapsamında olan, ekonomik yönden ailesi tarafından bakılmakta zorlanılan çocuk yaşlı ve özürlülere yapılan sosyal yardım sayısı İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü verilerine göre 2005 yılında 327 dir. ( Bu sayı ayni-nakdi yardım hizmetinin sürekliliği kapsamı düşünülerek hesaplanmıştır.) Kurumlar arası koordinasyonun eksik olması nedeniyle yardıma ihtiyacı olan kişiler aynı anda birden fazla kuruluştan yardım alabildikleri için toplam müracaatçı sayısı fazla olmaktadır. İhtiyaç fazlası yardım alan müracaatçıları tespit etmek amacıyla yardım yapan kuruluşlarla ortak bir çalışma oluşturulmamıştır. İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne doğrudan bağlı 0 6 ve 7 12 yaş grubu Çocuk Yuvası, yaş grubu kız ve erkek olmak üzere beş kuruluş hizmet vermektedir yılında çocuk yuvasında ve yurtlarda korunma altında bulunan çocukların toplam sayısı 472 dir. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna 2005 yılında korunma altına alınmak üzere müracaat eden korunmaya muhtaç çocuk müracaatlarından, sosyal incelemeleri sonucunda sosyal yardım desteği ile aile yanında kalması sağlanan çocuk sayısı 327 dir. Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün denetiminde toplam 11 i İl Merkezinde olmak üzere 25 Kreş ve Gündüz Bakımevi ile 1 adet Özel Çocuk Kulübü bulunmaktadır. Son yıllarda İl genelinde tiner ve bali kullanan çocuklar tespit edilmiştir. Günümüzün ekonomik koşullarında çocukların suça yönelmesinde önemli riskler ortaya çıkmıştır. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklar için SHÇEK ait binalar yetersiz durumda olup, bu tesisler kentsel alanlarda sıkışmış, çocukların sosyal ve kültürel gelişimleri için yetersiz hale gelmiştir. GÜÇLÜ YÖNLER GZFT ANALİZİ ZAYIF YÖNLER

19 İlde bulunan sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının yaygın olması, Balıkesir halkının yardımsever oluşu, Sosyal nitelikli hizmet veren kamu kurumlarının tamamına yakınının teşkilatlarının bulunması FIRSATLAR Balıkesir Valiliğinin Sosyal Hizmet konusuna önem vermesi, Üniversitenin varlığı, Belediyenin Sosyal Hizmetler alanında duyarlı olması, 2-Yatırım İhtiyacı ve Gerekçeleri İlde uzman yetersizliği Mahalle muhtarlarının sosyal hizmet alanlarında gerekli duyarlılığa ve bilince sahip olamaması Kamu kurum ve kuruluşlarında kayıtlı müracaatçı bilgilerinde mükerrerliğin bulunması, İlin yeterince sanayileşmemiş olması, İlde bulunan sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının bütçeleri düşük düzeyde olup gönüllü hizmet ve yardımların kapsamlı ve etkili olamaması. Kurumlar arası koordinasyon eksikliği. TEHDİTLER İlde köyden İl merkezine yönelik Yoğun göç hareketliliğinin yaşanması, İlde işsizlik oranının yüksek olması Gelişmeye bağlı olarak aile yapısındaki değişimler İl genelinde Sosyal yardıma ve bakıma muhtaç kişi sayısının nüfus içersindeki yüksek oranına rağmen İl genelindeki hizmet altyapısının yeterince gelişmediği görülmektedir. Günümüzün ekonomik ve sosyal koşulları ile birlikte sosyal nitelikli olaylar artmakta en çok kadınlar ve çocuklar mağdur olmaktadır. Çocukların suça yönelmesinde ve zararlı madde kullanımında riskli ortamlar oluşabilmektedir. Bu rağmen bu yönde hizmet verecek tesis ve hizmet altyapısı yetersiz düzeyde kalmaktadır. Sosyal yardımlar konusunda yapılan çalışmalar ile birçok vatandaşa yardım yapılabilmektedir. Yoksulluğun önlenmesi ve yol açtığı sosyal yaraların giderilmesi kısa sürede mümkün olmasa da ekonomik gelişmeler ile orta vade de önemli ölçüde çözüleceği tahmin edilmektedir. İlde Özel sektörle birlikte zihinsel ve işitme özürlülere seanslı hizmet verilmektedir. Balıkesir İli genelinde nitelik ve nicelik olarak özürlü düşünülerse kapasitenin yeterli olmadığı, Zihinsel ve işitme engelliler dışında kalan diğer özürlüler için tam gün ve yatılı rehabilitasyon merkezleri bulunmamaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda; Çocuklar için geçici olarak barınabilecekleri Çocuk koruma merkezleri açılacaktır. Yoksulluk içinde bulunan ya da içinde bulunduğu sosyal durum nedeni ile geçici barınma ihtiyacı hisseden yetişkinler için barınma merkezi kurulacaktır. Özürlüler için tam gün ve yatılı Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kurulacaktır. İl de çok amaçlı toplum merkezleri kurulacaktır. Bu merkezlerde çeşitli eğitim programları ve rehabilitasyon programları uygulanacak, başta yoksul kesim bu hizmetten faydalanacaktır. Son yıllarda aile yapısında meydana gelen değişiklikler yaşlılar için yaşam koşullarını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle yaşlıların barınma ve bakımı için güçsüzler yurdu kurulacaktır. Balıkesir Belediyesi dışında bu alanda hizmet veren bir tesis bulunmamaktadır. Son yıllarda suça karışan çocuk sayısındaki artış ve madde bağımlılığı nedeni ile bu alanda da yatırımlar

20 yapılması gerekmektedir. Bu amaçla suça meyilli çocuk ve genç sürekli eğitim merkezi kurulacak, madde bağımlıları için bir rehabilitasyon merkezi kurulacaktır. Balıkesir Belediyesi ile iletişime geçilerek İlde istismara ve şiddete maruz kalan kadınlara Kadın Sığınma Evleri kurulacaktır. 3-Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler STRATEJİK AMAÇ 1 Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması amacıyla, ilgili uluslar arası kuruluşların proje finansman yardımı gibi olanaklarından da yararlanılarak, sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, değişen toplum yapısı ile oluşabilecek sosyal sorunlara karşı yeni hizmet modelleri geliştirmektir. HEDEF 1.1: Ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden yoksunluk içinde bulunan dezavantajlı kişi ve grupların (yoksullar, yaşlılar, kadınlar, zihinsel ve bedensel engelliler, kimsesizler ve sokakta yaşayan- çalışan çocuklar) kimlik bilgileri, adresleri dezavantaj durumları ve gereksinimleri belirlenerek, gerekli yardımlar yapılacaktır Faaliyet 1.1.1: Dezavantajlı kişi ve gruplara ilişkin bilgiler 2007 yılının ilk yarısında belirlenerek, kayıt altına alınacaktır. Faaliyet 1.1.2: Dezavantajlı kişi ve grupların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kaynaklar ve kriterler 2007 yılının 2. yarısında belirlenecektir. Faaliyet 1.1.3: Ayni ve nakdi yardımların gereksinim sahiplerine etkili ve etkin bir şekilde ulaştırılabilmesi için çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarca dağınık halde yapılan ayni ve nakdi yardımlar 2007 yılına kadar tek bir çatı altında toplanarak, fonksiyonelliği ve miktarları arttırılacaktır. Faaliyet 1.1.4: Diğer bireylere oranla dezavantajlı durumda olan yaşlı ve engellilerin bulundukları sosyal çevrede sorunlarının çözülebilmesi için ve sosyal yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi amacı ile kurumsal bakım hizmetinin yerini alacak şekilde evde bakım modeline geçiş, plan dönemi içinde tamamlanacaktır. Faaliyet 1.1.5: Dezavantajlı kişi ve grupların gereksinimlerini karşılanmasına, kaynaklara ve belirlenen kriterlere göre önceliklendirmenin ve takvimlendirmenin de yer aldığı bir plan çerçevesinde 2007 yılın da çalışmalara başlanacaktır. Faaliyet 1.1.6: Çalışmalar BİÖİ tarafından sürekli izlenerek, her yılın sonunda yıllık rapor halinde, yardım yapılanların isimleri belirtilmeden, BİÖİ web sayfasında yayınlanacaktır. HEDEF 1,2: Ekonomik yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelerin çocuklarının, çocuk yuvası ve yetiştirme yurdu gibi kurumsal bakım hizmeti alarak ailelerinden ayrılmaları yerine, aileleri ile birlikte yaşayabilmelerini sağlayıcı alternatif koruyucu önleyici tedbirler alınacaktır. Faaliyet 1.2.1: Haklarında korunma kararı alınmış olup, kuruluşa girmek üzere halen sırada bekleyen 17 çocuğun 2007 yılına kadar %50 si taranarak, inceleme sonrasında durumu uygun görülenlere ayni- nakdi yardım bağlanıp, korunma kararları kaldırılacaktır. Faaliyet 1.2.2: Çocukları hakkında kurum bakımını talep eden kişi ya da aileler, velayet hakları ile ilgili yasal düzenlemelere ilişkin sürekli olarak

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 12 21 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Balıkesir

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU Tarih: 23 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 19 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler)

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Umut AŞKIN Raportör: Nalan Kangal Kırsalda Yaşayanlar

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sayın Veliler, Şartlı Nakit Transferi(ŞNT), yani halk arasında bilinen ismiyle Öğrenci Parası ya da Çocuk Parası ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan; herhangi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ 2011 İÇİNDEKİLER 1. SAĞLIK SEKTÖRÜ... 3 1.1. Sağlık Personeli Durumu... 3 1.2. Ölüme Neden Olan Hastalıklar, Bebek - Çocuk Ölümleri ve Toplam Doğurganlık...

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Nihai Puan 1 MDP/00 Hayal Et, Gerçeğe Dönüştür Dursunbey Mesleki Ve Teknik 85,0 2 MDP/0001 "Visit Cunda" Ayvalık

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İSTANBUL BALIKESİR. 2012 Balıkesir Bankacılık Sektörü BASİAD BALIKESİR BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU - EKİM 2013

İSTANBUL BALIKESİR. 2012 Balıkesir Bankacılık Sektörü BASİAD BALIKESİR BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU - EKİM 2013 İSTANBUL BALIKESİR Balıkesir Bankacılık Sektörü BASİAD BALIKESİR BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU - EKİM 203 BASİAD BALIKESİR BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU Balıkesir Özet Bilgiler Banka Çalışan Sayısı Şube Sayısı

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan. Yeni ve Yenilenebilir Enerjisiyle Yeni Bir Mesleki Eğitim

Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan. Yeni ve Yenilenebilir Enerjisiyle Yeni Bir Mesleki Eğitim SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan 1 TR22/13/SKMDP/0055 Yeni ve Yenilenebilir Enerjisiyle Yeni Bir Mesleki Eğitim Balıkesir İMKB Teknik ve

Detaylı

DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz

DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik Ekonomik Kalkınma Altyapı

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 Güz YY Bölüm Koordinatörü: Prof.Dr. Nurşen SAKLAKOĞLU DERSİN AMACI; Öğrencilerin bilgi, birikim, araştırma becerileri ve yaratıcılıklarını

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ANLARIN EĞİTİMİ E VE BELGELENDİRİLMESİ

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ANLARIN EĞİTİMİ E VE BELGELENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EπİTİM M BAKANLIπI ERKEK TEKNİK ÖπRETİM M GENEL MÜDÜRLÜπÜ M AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ANLARIN EĞİTİMİ E VE BELGELENDİRİLMESİ LMESİ KONYA MAYIS 2010 ETÖGM NÜN N GÖREVLERİ

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI Amaç No AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK 2017 ŞUBAT 2017 ZAMANLAMA (FAALİYET BAŞLAYIŞBİTİŞ) MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU Tarih: 2 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 40 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (0286) 2180452 Faks: (0286) 2180451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı YÖNETİMİ Sağlık n Destek Sağlık n Veteriner Halk Sağlığı n Acil Sağlık ve Cankurtarma n Sağlıklı Gıda n İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ I 011 FAALİYET RAPORU Sağlık Yönetimi 14 YÖNETİMİ Stratejik Amaç 4

Detaylı

Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı. Yusuf Yüksel

Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı. Yusuf Yüksel Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı Yusuf Yüksel Nisan, 2012 Sunum Planı Sosyal Yardım İstihdam Bağlantısı Eylem Planı Hazırlık Süreci Eylem Planındaki

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) ORDU DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 21.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler

Detaylı

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 1-2012 YILI GENEL BÜTÇELİ YATIRIM PROGRAMINDA OLAN İŞLER; Yalova Bayındırlık ve İskan Hizmet Binası işinin sözleşmesi yapıldı. Yapım aşamasında. Altınova

Detaylı

Sağlık Bakanlığına Ait Hastanelerin Yatırım Esaslarının Tespitine Dair Yönerge

Sağlık Bakanlığına Ait Hastanelerin Yatırım Esaslarının Tespitine Dair Yönerge Sağlık Bakanlığına Ait Hastanelerin Yatırım Esaslarının Tespitine Dair Yönerge SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT HASTANELERİN YATIRIM ESASLARININ TESPİTİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ENGELLİ BAKICISI A- GÖREVLER

ENGELLİ BAKICISI A- GÖREVLER TANIM Engelli bireylere gerekli bakım ve yaşamlarını iyileştirme hizmetleri veren, hekim ve hemşirelerin önerdiği uygulamaları yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Engellinin

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş 30,1 iken Kütahya ve çevre illerinde bu değer daha yüksektir. Tablo 67 de yer alan ve TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonu 2023 yılında Kütahya ve çevresinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı