T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)"

Transkript

1 T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN ( ) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz 3. BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ PAYDAŞLAR LİSTESİ 3.1. İç Paydaşlar 3.2. Dış Paydaşlar 4. EĞİTİM HİZMETLERİ. 4.1 Mevcut Durum Okulöncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim Yaygın Eğitim Çıraklık Eğitimi Gzft Analizi 4.2 Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi 4.3 Stratejik Amaçlar Hedefler 5. SAĞLIK HİZMETLERİ 5.1 Mevcut Durum Gzft Analizi 5.2 Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi 5.3 Stratejik Amaçlar Hedefler Faaliyetler 6. SOSYAL HİZMETLER.

2 6.1 Mevcut Durum Gzft Analizi. 6.2 Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi 6.3 Stratejik Amaçlar Hedefler ve Faaliyetler 7. GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ 7.1 Mevcut Durum Gzft Analizi 7.2 Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi 7.3 Stratejik Amaçlar Hedefler ve Faaliyetler 8. KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ 8.1 Mevcut Durum Gzft Analizi 8.2 Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi 8.3 Stratejik Amaçlar Hedefler ve Faaliyetler 9. ÇEVRE VE ORMAN HİZMETLERİ 9.1 Mevcut Durum Gzft Analizi 9.2 Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi 9.3 Stratejik Amaçlar Hedefler ve Faaliyetler 10. TARIM HİZMETLERİ 10.1 Mevcut Durum Gzft Analizi 10.2 Stratejik Amaçlar Hedefler ve Faaliyetler 11. KÖYE YÖNELİK HİZMETLERİ 11.1 Mevcut Durum Gzft Analizi 11.2 Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi Köy Yolları ve Sanat Yapıları Köy İçme Suları Köy İçi İnşaat Tarımsal Sulamalar 11.3 Stratejik Amaçlar Hedefler ve Faaliyetler 12. SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ 12.1 Mevcut Durum Gzft Analizi 12.2 Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi 12.3 Stratejik Amaçlar Hedefler ve Faaliyetler 13. BAYINDIRLIK İSKAN HİZMETLERİ 13.1 Mevcut Durum Gzft Analizi 13.2 Stratejik Amaçlar Hedefler ve Faaliyetler PERFORMANS ÖLÇÜMÜ SUNUŞ BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri etkileyen hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci her alanda olduğu

3 gibi kamu yönetim düşüncesi, yapısı ve fonksiyonları üzerinde derin izler bırakmış, neyi, nasıl yapması gerektiğinden hareketle, devletin görevlerinde ve iş yapımı yöntemlerinde yeni tartışmalara yol açmıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Geleceğin belirsizliklerine karşı hazırlıklı olma, hızlı karar alma ve sorunlara süratle uygun çözümler bulma, değişime uyum sağlamanın temel gerekleridir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli İdarelerde de bir dönüşüm ve değişimi gerekli kılmaktadır. Mahalli idarelerin, teşkilat yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişimin konusu olacaktır. Bu İdarelerde aşırı bürokratik yapıların kaldırılması, etkin çalışan esnek ve daha küçük birimlerin oluşturulması, çalışma yönetim ve süreçlerinin sorgulanması gerekmektedir. Son dönemde gerek Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında gerekse Dünya Bankası ile 12 Temmuz 2001 tarihinde imzalanan Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anlaşması ve bu anlaşmanın taahhütlerinden biri olan kamu sektörü reformu çerçevesinde kamuda yeniden yapılanma çalışmaları devam etmektedir. Kamuda yeniden yapılanma çerçevesinde Kamu Harcama Yönetimi Bütçe Reformu çalışmaları başlatılmış yapılan yasal düzenleme ile tarihinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. maddesinde Kamu İdareleri; kalkınma programları, programlar, ilgili mevzuat ve temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik planlar hazırlar denmiştir. Yerel Yönetimlerinde Kamu Reformu kapsamında yeniden yapılandırılmaları çalışmaları başlatılarak tarihinde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu yürürlüğe konulmuştur sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31. maddesine göre her mahalli seçim sonrasında stratejik planın seçimleri takiben 6 ay içerisinde vali tarafından hazırlanacağı ve İl Genel Meclisine sunulacağı ifade edilmiş aynı kanunun geçici 3. maddesine göre ise ilk stratejik planların hazırlanabilmesi için yürürlük tarihinden itibaren 1 yıllık süre verilmiştir. Kamuda yeniden yapılanma çerçevesinde uluslararası Kuruluşlarla yürütülen projelerde bütçesel sürecin etkinliğini arttırmak amacıyla kamu harcama yönetimine yönelik çeşitli çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede, makro düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin ve verimli kullanımını temin etmektir. Balıkesir İl Özel İdaresi kamu yatırımları ve hizmetleri için parasal kaynak temin eden ve bu kaynakları kamu kurum ve kuruluşlarının belirlediği yatırım ve hizmet alanlarına aktaran bir yönetim birimidir. Bu nedenle her kurum ile ilgili mevcut durum analizi, stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetler ile ilgili plan çalışmaları kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış, bu çalışmalar İl Özel İdaresi tarafından bütünleştirilmek ve uyumlaştırılmak suretiyle stratejik planına dönüştürülmüştür stratejik planı 3 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Bilindiği üzere 2006 yılından itibaren Bütçe Kanunu 3 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır. Ayrıca genel bütçe yatırımlarında da 3 yıllık programlamaya geçilmiş bulunmaktadır. Ülke genelindeki bu sürece uyumun sağlanması ve İl Gelişme Planı ndaki kısa vadeli hedeflerin de 2008 yılına göre hazırlanmış olması nedeni ile Balıkesir İl Özel İdaresi de stratejik planını 3 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde hazırlanmıştır stratejik Planı İl Özel İdaresi nin Misyon ve İlkelerini, Vizyonunu, kamu kurum ve kuruluşlarınca katılımcılık ilkesine göre hazırlanan durum analizlerini, stratejik amaçları, hedefleri, faaliyetleri ve performans kriterlerini kapsamaktadır. Planda köylere yönelik hizmetler, eğitim, sağlık, gençlik ve spor, çevre ve orman, sosyal hizmetler,

4 tarım, kültür ve turizm, sivil savunma hizmetlerine ait analizlere ve planlama çalışmalarına yer verilmiştir. Plan genelinde her ilçe düzeyinde yapılacak yatırımlar ve hizmetler ayrıntılı olarak belirlenmiş ve Meclis üyelerinin değerlendirmesine sunulmuştur. Balıkesir İl Özel İdaresi nin stratejik planı ilgili yasal düzenlemelerin henüz gerçekleştirilmediği bir dönemde hazırlanmasına karşın özverili ve öngörülü bir çalışma ile başarılı bir biçimde tamamlanmıştır. Yeni yasal düzenlemeler kapsamında artması öngörülen faaliyetlerini geleceğe dönük olarak ayrıntılı bir şekilde önceliklendirmiş ve bunları ulusal düzeydeki plan ve programlarla ilişkilendirerek stratejik planını oluşturmuştur. Bundan sonraki aşama Stratejik planda belirlenen Stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerin performansa dayalı bütçesinin hazırlanması olacaktır. Balıkesir İl Özel İdaresi kendisini sürekli geliştiren çağdaş bir yerel yönetim birimi olarak ana hedefini ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli yatırım ve hizmetleri Stratejik Planlar ile her zamankinden daha kısa sürede, etkin ve verimli şekilde yerine getirebilecektir. Balıkesir İl Özel İdaresi stratejik Planı nın tüm ilimize hayırlı olmasını dilerim. Selahattin HATİPOĞLU Vali Misyonumuz MİSYON, İLKELER, DEĞERLER, POLİTİKALAR Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsemiş çağdaş yerel yönetimcilik anlayışı içinde; Balıkesir in ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gelişmesi ve kalkınması için, gerekli yatırım ve hizmet ihtiyacını katılımcılık ilkesine uygun şekilde belirleyerek planlamak, Kaynaklarını il in önceliklerini dikkate alarak etkin ve verimli kullanarak bu yatırım ve hizmetleri hayata geçirmek, Balıkesir i KÜLTÜR VE BİLİM MERKEZİ, ÜRETEN, YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIĞI, MARMARA BÖLGESİNİN CAZİBE MERKEZİ OLAN, YEŞİL BİR İL yapmak, Balıkesir İl Özel İdaresi nin misyonudur. İlkeler, Değerler, Politikalar Kamusal hizmetlerde ve yatırımlarda vatandaş memnuniyeti esastır. Bu nedenle stratejik planında öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, planlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde katılımcılık ilkesine bağlı kalınacaktır. Kamusal yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulacaktır. Kaynağını kanun ve yönetmelikten almayan hiçbir harcamaya izin verilmeyecek, kaynakların kıt olması nedeni ile israfına müsaade edilmeyecektir. Yatırım ve hizmetlerin ihale sürecinden teslim alınma sürecine kadar olan her kademesinde mevzuata uygunluk aranacak, kamunun ve halkın menfaatleri göz önünde tutulacaktır. Kamusal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen gösterilecek, kamusal kaynaklalar il in önceliklerine göre kullanılacaktır. Kamusal kaynaklar ilçeler arasındaki gelişmişlik farkının en aza indirilmesi için kullanılacak, planlama çalışmalarında bu husus her zaman göz önünde bulundurulacaktır. İl içinde gelişmişlik farkları dikkate alınacak, kırsal kesimde hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu alandaki yatırımlara ağırlık verilmesine dikkat edilecektir. İlçelerin, beldelerin ve köylerin her türlü yatırım ve hizmet ihtiyacı giderilmek suretiyle bu alanlarda işsizlik ve göçün önüne geçecek yatırım ve hizmetlere öncelik verilecektir. Kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde şeffaflık sağlanacaktır. Stratejik planı ile ilgili tüm

5 süreçler ve sonuçlar kamu ile paylaşılacaktır. Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve amaca hizmet edecek şekilde projelendirilecek ve uygulanacaktır. Çağın gerisinde kalmış, hiçbir fiziki yatırım ve hizmet desteklenmeyecektir. Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve amaca hizmet edecek şekilde projelendirilecek ve uygulanacaktır. Yatırımların tamamlanmasından sonra gerekli yürütüm giderlerini de bir yatırım alanı olarak görecek, ayırdığı kaynaklar ile tesislerin atıl kalmasına ve kısa sürede yıpranmasına engel olacaktır. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık verilecektir. Hizmet ve yatırım yapılacak alanlardaki nüfus yoğunluğu, üretim gücü ve potansiyellerin önemli seçilme kriteri olacaktır. Bu kriterin dışında objektif olmayan hiçbir kriter ve etki dikkate alınmayacaktır. Kamusal kaynakların kullanılmasında, planlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde teknoloji kullanım düzeyi geliştirilecek, bu konuda İl Özel İdaresi ve diğer kuruluşlar sürekli desteklenecektir. Sektörel olarak Balıkesir İl Özel İdaresi yatırım ve hizmetlere ilişkin temel amaçlarını ve politikalarını belirlemiştir. Sektörel amaçlara ve politikalara uygun olmayan projeler desteklenmeyecektir. Bu doğrultuda; Eğitim hizmetlerinde; ikili ve taşımalı eğitimin en aza indirilmesi, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, yurt ve pansiyonların yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi, kentsel alanlarda sıkışan ve yetersiz hale gelen okulların yeni alanlara taşınması, eğitimin kalitesini artırıcı ve İl in ülke genelindeki başarı düzeyini yükseltecek projeler, eğitim kurumlarının depremlere dayanıklılığı, okullaşma oranlarının yükseltilmesi, çağın gereklerine uygun yeni okulların yapılması, eğitimde teknoloji kullanım düzeyinin yükseltilmesi, eğitim altyapısının ve kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak her türlü araştırma, geliştirme, uygulama, araç ve donanım ihtiyaçları, halka yönelik mesleki bilgi ve becerileri artıracak projeleri, Sağlık hizmetlerinde; Birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi, bu amaçla sağlık ocaklarının artırılması, mevcut sağlık ocaklarının fiziki altyapılarının iyileştirilmesi ya da yerlerine yenilerinin yapılması, tıbbi donanım yönünden güçlendirilmesi, mobil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, hastanelerin modernizasyonu, tıbbi cihaz yönünden ve araç yönünden güçlendirilmesi, ek bina ya da yeni hastane yapımı, bunlar ile ilgili proje etüt çalışmaları, sağlık hizmetlerini etkili kaliteli ve verimli kılacak her türlü uygulama projesi, teknoloji düzeyini artıracak nitelikte araç, gereç ve donanım alımları, araştırma ve geliştirme projeleri, Sosyal hizmetlerde; sosyal hizmetler toplumun her kesimini kapsayan bir hizmet alanı olarak değerlendirilecektir. Başta engelliler, korumaya ve bakıma muhtaç çocuklar, yaşlılar olmak üzere sosyal hizmetlerde fiziki altyapıyı geliştirecek ve güçlendirecek yatırımlara öncelik tanınacaktır. Bunun yanında yoksullukla mücadele ve sosyal hizmetlerde halkın desteğinin artırılmasına yönelik her türlü uygulama projesi, çok amaçlı sosyal merkezler kurulması, hizmet kalitesini ve verimliliğini artıracak araç, gerek ve donanım ihtiyacı, bu alan ile ilgili araştırma ve geliştirme projeleri, Gençlik ve spor hizmetlerinde; gençlere ve halka yönelik sportif ve sosyal nitelikli tesislerin geliştirilmesi, altyapılarının iyileştirilmesi, özellikle ilçelerdeki ve beldelerdeki spor tesislerinin artırılması, yeni ve özgün projelerle sportif faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, gençlik merkezlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi, hizmette verimlilik ve etkinliği artıracak araç, gereç ve donanım ihtiyaçları, halkın sportif faaliyetlere katılımını sağlayacak uygulama projeleri, araştırma ve geliştirme projeleri, Kültür ve turizm hizmetlerinde; il genelinde bulunan bütün somut ve soyut kültür mirasının korunması, onarımı ve değerlendirilmesi, kültür ve turizm potansiyelini tanıtımına yönelik çalışmalar, kültürel envanter çalışmaları, yeni müzeler oluşturulması, kütüphanecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, çevre kültür ve sanat evlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi, hizmet verimliliğini ve etkinliğini artıracak araç gereç ve donanım ihtiyacı, kültürel nitelikli uygulama projeleri, araştırma, geliştirme projeleri,

6 Çevre ve orman hizmetlerinde; AB çevre normlarına uyum sağlanması, Ülkesel çevre ve ormancılık politikalarının esas alınması, Çevre düzen planları tamamlanarak uygulanması, Karar alma sürecinde katılımcı, şeffaf, eşitlik anlayışının esas alınması, Toplumda çevre ve doğa bilincinin yerleşmesine yönelik olarak sürekli eğitim anlayışı geliştirilmesi, Orman köylüsünün kalkınmasında katılımcı ve bütüncül yaklaşım benimsenmesi, Planlı sanayileşme ilkesinden ödün verilmemesi, Kurumsallaşma ve etkin çalışma ilkesi benimsenmesi, Çevresel gelişmeler ve yeni teknolojiler takip edilerek sürekli gelişim ilkesi benimsenmesi, Çevresel sanayi sektörünün yerleşmesi ve gelişmesine yönelik çalışmaların derinleştirilmesi, Uluslararası taraf olunan sözleşmeler il merkezi ve ilçelerde ağaçlandırma çalışmaları, n geliştirilmesi, çevre düzen planı ve çevre yönetim planının yapılması, yerel yönetimlerle işbirliği içinde yürütülebilecek projeler, hizmetin etkinliğini ve verimliliği artıracak araç, gereç ve donanım ihtiyacı, araştırma ve geliştirme çalışmaları, Tarım hizmetlerinde; il in bitkisel ve hayvansal üretiminde topyekun verim artışı ve ürün çeşitliliği artışı sağlayacak tarımsal projeler, örnek demonstrasyonlar, mera ıslahı, arıcılık, seracılık, meyvecilik ve organik tarım projeleri, yem bitkileri ve kaliteli tohum ekiminin teşviki, tarımsal hizmetlerde verimlilik ve etkinliği artıracak araç, gereç ve donanım ihtiyacı, teknolojik kullanım düzeyinin artırılmasına yönelik projeler, tarımsal potansiyelin tespiti ve tanıtımına yönelik çalışmalar, tarım sektörü ile ilgili araştırma ve geliştirme projeleri, Köylere Yönelik hizmetlerinde; Güvenilir, eşitlik ve ahlaki değerlere uygun hizmet anlayışı, Yönetim ve hizmetlerle ilgili kararları alma hizmet süreci adil, çabuk etkin ve ekonomik çalışmalar, hizmette kalite ve Türk köylüsüne en iyi hizmetin verilmesi, hizmetlerimizle ilgili kaynaklarımızı en ekonomik ve en verimli şekilde kullanmak, personel ve köylümüzle iç içe katılımcı bir anlayışla en iyi hedefleri belirlemek, yapılan hizmetleri halkımıza duyurmak eleştirileri ve önerileri en iyi şekilde değerlendirmek. Vizyonumuz Eğitim altyapısını tamamlamak, eğitimin tüm alanlarında kaliteyi artırmak ve eğitim ihtiyacı olan her bireye ulaşmak, Balıkesir de yaşayan her bireye eşit, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak, Sosyal hizmet kapsamına giren bütün bireylere sürekli ve kalıcı şekilde hizmet vermek ve bu alandaki fiziki altyapı ihtiyacını gidermek, Merkez ve ilçelerde spor faaliyetlerinin altyapısını tamamlayarak, mevcut spor tesislerini korumak ve geliştirmek, halkın spor etkinliklerine katılımı için sportif amaçlı faaliyet ve etkinliklere önem vererek, ili sporda öncü şehir haline getirmek, Kültür kenti kimliği kazandırılması için tarihi eserlere ve tüm kültürel mirasa sahip çıkılarak, Balıkesir i bir kültür ve kongre merkezi yapmak, İlimizin milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerlerini araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmektir. Böylece milli bütünlüğün güçlenmesine ve ilin ekonomisine katkıda bulunmak, Bütün köyler ve bu köylerde yaşayan insanları üretici hale getirmek, tarımsal üretimi artırmak ve tarımsal altyapıyı geliştirmek, Kırsal alandaki bütün yerleşim birimlerini çağın gerektirdiği medeni yaşam şartlarına kavuşturmak, Çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, Teknoloji kullanma kapasitesini artırmak ve teknoloji geliştirmek, İstihdamı artırmak, Balıkesir i yatırım yapılan cazibe merkezi haline getirmek,

7 Kentsel alanlarda çağdaş ve yaşanabilir yeni alanlar oluşturmak, Afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak. 1- İçişleri Bakanlığı 2- Vali 3- İl Genel Meclisi 4- İl Daimi Encümeni 5- Kaymakamlıklar 6- İlçe Özel İdare Müdürlükleri 7- İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 8- İl Milli Eğitim Müdürlüğü 9- İl Tarım Müdürlüğü BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ ÖNCELİKLİ PAYDAŞLAR LİSTESİ 10- Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü 11- Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 12- Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 13- İl Sağlık Müdürlüğü İÇ PAYDAŞLAR 13- Çevre ve Orman İl Müdürlüğü 14- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15- Sivil Savunma İl Müdürlüğü 16- Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 17- İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 18- Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 19- Vakıflar Bölge Müdürlüğü 20- Afet Yönetim Merkezi 21- Çalışanlar 22- Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 23- İl Özel İdaresi iştirakleri 24- İl İdare Kurulu DIŞ PAYDAŞLAR 1- Belediyeler(İl, İlçe, Belde) 2- Maliye Bakanlığı 3- D.S.İ. 25. Bölge Müdürlüğü 4- Sayıştay 5- Tapu Kadastro Müdürlüğü 6- Kamu İhale Kurumu 7- Maden İşleri Genel Müdürlüğü 8- Devlet Planlama Teşkilatı 9- T.C. Karayolları 10- Muhtarlar 11- Defterdarlık 12- TEDAŞ Müessese Müdürlüğü 13- İl Telekom Müdürlüğü 28- İşçi Sendikaları 29- Siyasi Partiler 30- Medya (Yazılı ve görsel basın) 31- Çiftçiler 32- İşsizler 33- Engelliler 34- Yoksullar 35- Gençler 36- Çocuklar 37- Yaşlılar 38- Birlikler 39- Kooperatifler 40- Müteşebbisler

8 14- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 15- Meteoroloji Müdürlüğü 16- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 17- İl Dernekler Müdürlüğü 18- Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri 19- Kamu Bankaları 20- İl Müftülüğü 21- Türkiye İstatistik Kurumu 22- D.M.O. 23- İl Jandarma Komutanlığı 24- İl Emniyet Müdürlüğü 25- P.T.T. Baş Müdürlüğü 26- Balıkesir Üniversitesi 27- TMMOB a bağlı Meslek Odaları 41- Hayırseverler 42- Müteahhitler 43- Sivil Toplum Örgütleri 44- İl Özel İdaresinin Bağlı Ortaklıkları 45- Sosyal Güvenlik Kurumları 46- TARİŞ 47- Turizm Seyahat Acenteleri 48- Turizm Danışma Büroları 49- Konaklama Tesisleri 50- İşyerleri 51- İller Bankası 52- Devlet Hastaneleri 53- Özel Hastaneler 54- Özel Okullar 55- Sürücü Kursları I- EĞİTİM HİZMETLERİ 1- Mevcut Durum Okulöncesi Eğitim eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar okulöncesi eğitim veren okul sayısı yüzde 130 oranında artarak 132 dan 301 e çıkmıştır. Anaokulu sayısının artış oranı anasınıfı sayısının artış oranından fazla gerçekleşmiştir döneminde okulöncesi eğitim veren okul sayısının artış gösterdiği yerleşim yerleri sırasıyla; İl Merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Susurluk, Gönen, Bigadiç, Burhaniye, Kepsut, Erdek ilçeleridir. Anaokullarının yüzde 49 u il merkezinde, yüzde 51 i ilçe merkezlerindedir. Anasınıflarının ise yüzde 35 i il merkezinde, yüzde 30 u ilçe merkezlerinde, yüzde 30 u da köylerdedir. Okulöncesi eğitim veren en fazla okul il merkezinden sonra Bandırma, Edremit, Gönen ilçelerindedir eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar okulöncesi eğitim veren okulların derslik sayısı yüzde 40 oranında artarak 248 den 350 ye çıkmıştır. Anaokullarındaki derslik sayısının artış oranı anasınıfı derslik sayısının artış oranından fazla gerçekleşmiştir. Okulöncesi eğitim veren okulların derslik sayısının artış gösterdiği yerleşim yerleri sırasıyla; Edremit, Bandırma, Ayvalık, Susurluk, İl Merkezi, Bigadiç, Gönen, Kepsut, İvrindi ve Burhaniye ilçeleridir. Anaokullarındaki dersliklerin yüzde 45 i il merkezinde, yüzde 55 i ilçe merkezlerindedir. Anasınıflarındaki derslik sayısının ise yüzde 38 i il merkezinde, yüzde 33 ü ilçe merkezlerinde, yüzde 29 u da köylerdedir. Okulöncesi eğitim veren okullarda en fazla derslik il merkezinden sonra Bandırma, Edremit, Gönen, İvrindi, Burhaniye, Susurluk, Manyas, Havran ilçelerindedir eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar okulöncesi eğitimde toplam öğrenci sayısı yüzde 62 oranında artarak öğrenci sayısı den e çıkmıştır. Öğrenci sayısında en fazla artış Anaokullarında gerçekleşmiştir. Okulöncesi eğitimde döneminde Kepsut, Bandırma, Balya ve Havran ilçelerinde öğrenci sayıları azalırken, diğer ilçelerde ve il merkezinde

9 artış göstermiştir eğitim-öğretim döneminde anaokullarındaki öğrencilerin yüzde 59 u il merkezinde, yüzde 41 i ilçe merkezlerindedir. Anasınıflarındaki öğrencilerin ise yüzde 30 u il merkezinde, yüzde 28 i ilçe merkezlerinde, yüzde 52 si de köylerdedir. En fazla öğrenci il merkezinden sonra Bandırma ilçesinde olup, onu, Edremit, Gönen, Havran, Bigadiç ve Dursunbey izlemektedir eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar okulöncesi eğitimde toplam öğretmen sayısı yüzde 31 oranında artarak 245 den 766 ya çıkmıştır. Öğretmen sayısında en fazla artış Anaokullarında gerçekleşmiştir. Balya ve Burhaniye ilçelerinde öğretmen sayıları azalırken, Edremit, Bigadiç, Bandırma, Susurluk, Gönen ve il merkezinde artış göstermiştir eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar okulöncesi eğitimde toplam öğretmen başına düşen öğrenci sayısı yüzde 8 oranında artarak 22 den 25 e çıkmıştır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında en az artış Anaokullarında gerçekleşmiştir. Bigadiç, Edremit, Kepsut, Susurluk, Dursunbey ve Gönen ilçelerinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azalırken, diğer yerleşim birimlerinde artış göstermiştir eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar okulöncesi eğitimde toplam derslik başına düşen öğrenci sayısı yüzde 5 oranında artarak 20 den 21 e çıkmıştır. Derslik başına düşen öğrenci sayısında en az artış Anasınıflarında gerçekleşmiştir. İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk, Gönen ve Balya ilçelerinde derslik başına düşen öğrenci sayıları azalırken, diğer yerleşim birimlerinde artış göstermiştir Öğretim yılında hizmete açılmış olan 1 adet Mobil Anaokulu hizmetini sürdürmektedir. İlimizde 4 6 yaş grubu çocuk sayısı olup; bunların % 13 ü anaokuluna devam etmektedir. Bu sayıyı 6 yaş grubu olarak değerlendirirsek öğrenci anasınıflarına devam ettiğinden oran % 34 ü bulmaktadır. Mahalle ve köy muhtarlarınca ilköğretim çağı nüfusu belirlenerek okullarımıza kayıtları sağlanmıştır. İlimizde okullaşma oranı % 100 dür. İlköğretim eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar il genelinde toplam ilköğretim okul sayısı yüzde 9 oranında azalarak 582 den 574 e düşmüştür. İlköğretim okulu sayısındaki azalma köylerde görülmekle birlikte İl Merkezinde, Savaştepe ve Dursunbey ilçesine bağlı köylerde de olmuştur. Aynı dönemde Bandırma, Erdek, Gönen ilçe merkezlerinde ilköğretim okulu sayısı artış göstermiştir. İlköğretim okullarının türlerine göre toplam ilköğretim okulu içindeki payları incelendiğinde; birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulu ortalama yüzde 40 lık pay ile ilk sırada gelirken, özel ilköğretim okulu ile özel eğitim okulu yüzde 14 lük pay ile son sırada gelmektedir eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar il genelinde birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulu sayısı yüzde 10 oranında artarak, 248 den 263 e, müstakil sınıflı ilköğretim okulu sayısı yüzde 10 oranında artarak 298 den 311 e çıkmıştır. Yatılı Bölge Okulu sayısı yüzde 100 oranında artarak 1 den 2 ye, Pansiyonlu İlköğretim okulu sayısı yüzde 100 oranında artarak 1 den 2 ye çıkmıştır. Özel ilköğretim ve özel eğitim okulu sayısında bir değişiklik olmamıştır eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar il genelinde toplam ilköğretim okulu derslik sayısı yüzde 8 oranında artarak den 5,071 e çıkmıştır. Savaştepe, Erdek ilçe merkezleri ile İl merkezi, Gönen Sındırgı, Havran, Bigadiç ilçesine bağlı köylerde derslik sayısı artış göstermiştir.

10 eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar il genelindeki ilköğretim okullarında öğrenci sayısı yüzde 7,7 oranında azalarak, den 132,659 a düşmüştür. İl Merkezi, Bandırma, Ayvalık ta öğrenci sayısı artarken, diğer yerleşim yerlerinde öğrenci sayısı çağ nüfusuna bağlı olarak azalmıştır eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar il genelindeki ilköğretim okullarında öğretmen sayısı yüzde 9 oranında artarak, den ye çıkmıştır İl genelinde ilköğretim okullarında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı döneminde yüzde 9 oranında azalarak 23 den 22 ye düşmüştür. Bandırma, Edremit ve Burhaniye ilçe merkezleri ile Manyas, Gönen, Susurluk ve Bigadiç ilçelerine bağlı köylerde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı artarken, diğer yerleşim yerlerinde azalmıştır. İl genelinde ilköğretim okullarında derslik başına düşen öğrenci sayısı döneminde yüzde 8 oranında azalarak 32 den 27 ye düşmüştür. Derslik başına düşen öğrenci sayısı Bandırma, Ayvalık ilçe merkezi ile Akıncılar, Kepsut, Susurluk, Edremit ilçelerine bağlı köylerde artarken diğer yerleşim yerlerinde azalmıştır eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar taşınan öğrenci sayısında yüzde 10 oranında azalarak dan e düşmüştür. Bu azalmanın nedeni kış şartları ve maliyet yüksekliğinden dolayı taşımalı eğitimin asgari düzeye çekilmesi için taşımalı eğitim yerine, öğrencilerin pansiyonlu ve yatılı ilköğretim okullarına yönlendirilmesidir. Balıkesir ilinde ilköğretimdeki başarı durumu 2005 Yılında ilimizde D.P.Y. ve Bursluluk sınavına öğrenci, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına öğrenci müracaat etmiş olup; OKS Başarı sıralamasında İlimiz Türkiye 7. si olmuştur. Halen merkez ilçemizde 29, Bandırma ilçemizde 14, Edremit ilçemizde ise 11 okulumuzda ikili öğretim yapılmaktadır. İkili öğretimden Normal öğretime geçiş oranımız ise %85 dir. İlimizde İlköğretim Okullarının 4 tanesinde Parasız Yatılı Eğitim yapılırken bu okullarda 459 Erkek, 332 kız öğrenci eğitim görmektedir. Ortaöğretimde Parasız Yatılı okul Sayısı 27 tanedir. Bu Okullarda Devlet Parasız Yatılı Sınavlarında başarılı olan Erkek, 753 Kız öğrenci eğitim görmektedir. İlköğretim okullarımızın Bilgisayar laboratuarı ile donanımında büyük merhaleler kat edilmiş, gerek Dünya Bankası Kaynaklı, gerekse mahalli imkanlarla okullarımızın tamamında bilgisayarlaşma oranı % 100 ü bulmuştur. İlköğretim Okullarımıza Bilgi Teknolojisi sınıfı ve Bilgisayar laboratuarı kurulması çalışmalarına devam edilmekte olup, 2006 yılında ilimizde kurulması planlanan Bilgisayar laboratuarı sayısı 159 adet olup, bu sayının Eğitime %100 Destek kampanyası ile 200 ü aşacağı sanılmaktadır. Daha önceki yıllarda kurulan Bilgisayar laboratuarları ile birlikte İlköğretim Okullarının Bilgisayar laboratuarına erişim oranı % 50 sınırına varacaktır. Yine İlköğretim Okullarımızın ADSL ile İnternete bağlanması için Türk Telekom A.Ş. ile yapılan anlaşma gereği 240 İlköğretim okulumuza ADSL hizmeti verilmiş, Bakanlığımızın açmış olduğu ADSL Modem ihalesi tamamlandığında 61 okulumuza daha ücretsiz ADSL ile İnternet hizmeti verilecektir. Ortaöğretim İl genelinde ortaöğretim okulu sayısı döneminde yüzde 9 oranında artarak 106 dan 117 ye çıkmıştır. İl merkezi, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey ve Gönen ilçe merkezlerinde ortaöğretim okul sayısı artarken, diğer yerleşim yerlerinde ise okul sayısı değişmemiştir eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar il merkezinde lise sayısında yüzde 9, Endüstri Meslek Lisesi sayısında ise yüzde 66 oranında artış olmuştur. Endüstri Meslek Lisesindeki bu artış eğitim-öğretim döneminde okul sayısının 2 den 3 e çıkmış olmasından kaynaklanmaktadır eğitim-öğretim döneminde il merkezindeki okullara, Mustafa Kemal Atatürk Lisesi ve Atatürk Sağlık Meslek Lisesi eklenmiştir.

11 İl genelinde ortaöğretim okulu derslik sayısı döneminde yüzde 8 oranında artarak den e çıkmıştır. İl merkezi, Dursunbey, Gönen ve Burhaniye ilçelerinde derslik sayısı artarken, diğer yerleşim yerlerinde ise derslik sayısı değişmemiştir eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar ortaöğretim okullarında toplam öğrenci sayısı yüzde 32 oranında artarak, den a çıkmıştır döneminde öğrenci sayısı Balya ilçesi hariç tüm yerleşim yerlerinde artmıştır eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar ortaöğretim okullarında toplam öğretmen sayısı yüzde 16 oranında artarak, den ya çıkmıştır. Balya, Erdek, Gömeç, ilçelerinde öğretmen sayısı azalırken diğer yerleşim yerlerinde artmıştır eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar ortaöğretim okullarında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı yüzde 10 oranında azalarak, 15 den 13 e düşmüştür döneminde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı il merkezinde, Bandırma, Burhaniye, Balya ve Gönen ilçelerinde azalırken diğer yerleşim yerlerinde artmıştır eğitim-öğretim döneminden eğitim-öğretim dönemine kadar ortaöğretim okullarında derslik başına düşen öğrenci sayısı yüzde 2 oranında artarak, 27 den 28 ye çıkmıştır döneminde İl Merkezi, Bandırma, Edremit ve Gönen ilçelerinde derslik başına düşen öğrenci sayısı artarken, diğer yerleşim yerlerinde azalmıştır. İlimiz öğretim yılında Ö.Y.S. sınavında Türkiye 4. sü, yılında Türkiye 6. sı, öğretim yılında ise Türkiye 25. si olmuştur. Yabancı dil sınavında ise Merkez Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Türkiye 1. olmuştur. Ortaöğretim kurumlarımızın bilgisayarlaşma oranı % 100 dür. Ortaöğretim Kurumlarımıza 2005 yılı içerisinde Bakanlığımız yaptığı kampanya ile Bilgisayar laboratuarı kurma işlemini tamamlamıştır. Ancak geçen yıl öğretime başlayan Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar laboratuarı eksiği kalmıştır. Eksik olan 8 Ortaöğretim Kurumumuza Laboratuar kurulması için Eğitime %100 Destek proje Başkanlığına teklif yapılmıştır. Ortaöğretim Kurumlarımızın tamamına ADSL ile İnternete hizmeti verilmiştir, Ortaöğretim Kurumlarımız 2006 yılı ÖSYM başvurularını İnternetten yapmağa başlamışlardır. Yaygın Eğitim Örgün eğitim kurumları dışında düzenlenen eğitim faaliyetleri büyük ağırlıkla Halk Eğitimi Merkezleri tarafından yerine getirilmektedir. Bu merkezlerde, her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylere yönelik okumayazma kursları, meslek kursları, sosyal ve kültürel kurslar düzenlenmektedir. Halk Eğitim Merkezlerinde kursiyerler için istihdama, kendi işini kurmaya ya da gelir getirici bir beceri kazandırmaya yönelik kurs programları açılmaktadır. İlde son 5 yıllık durum incelendiğinde ilçelerde açılan kurs sayılarında artış sağlandığı görülmektedir. Halk Eğitim Merkezleri tarafından 2005 yılında çeşitli dallarda toplam 1336 adet kurs açılmış, bu kurslardan toplam 9.841erkek, bayan müracaat etmiştir. Kurs belgesi alanların içerisinde kadınların sayısı 8.438; erkeklerin sayısı ise dir. Çıraklık Eğitimi (Mesleki Eğitim Merkezi) 2089 Sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununa göre faaliyete başlayan Mesleki Eğitim Merkezleri 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile işlevine devam etmektedir. Çırak, kalfa eğitimlerinin yanında usta öğreticilik kursları ve telafi eğitim uygulaması ile tam gün-tam yıl eğitimi kapsayan çalışmalar yapılmaktadır yılında çeşitli dallarda çırak, kalfa eğitim görmüştür. GZFT ANALİZİ

12 GÜÇLÜ YÖNLER İlköğretim ve ortaöğretim de derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının standartlara yakın olması, İlde üniversitenin bulunması, İlde özel idarenin eğitim-öğretime desteği. Mesleki ve teknik eğitim de bina ve donanım mevcudiyeti. FIRSATLAR Öğretmen dağılımının planlanması için, norm kadro ve tayin atama sisteminin belirlenmiş olması, İl de yeni bir üniversite kurulabilmesi için altyapının yeterli olması, İlin tarihi ve kültürel mirası. Eğitime hayırsever desteğinin oluşu ZAYIF YÖNLER Eğitim bütçesinin yetersizliği, Okul öncesi eğitim de hedeflenen orana ulaşılamaması, Okul öncesinde öğretmen destek personel ihtiyacı, bina araç-gereç yetersizliği, Birleştirilmiş sınıflarda eğitimin devam etmesi. İkili öğretimin devam etmesi, Kırsal kesimdeki ortaöğretim kurumlarından mezun öğrencilerin yüksek öğretime geçişlerinin yetersizliği, Çok programlı liselerin mesleki eğitim vermede yeterli olmaması, Mesleki ve teknik okullara ilginin istenen düzeyde olmaması, Hizmet içi eğitim faaliyetlerin yetersizliği, Rehberlik ve yönlendirme yetersizliği, Taşımalı sistemden kaynaklanan sorunlar, İlköğretim ve ortaöğretim de nicelik sorununun olması. TEHDİTLER Üniversite ile işbirliğinin çok az olması, İlin coğrafik açıdan büyüklüğü, İlin dışarıdan göç alması, İlde okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen eksikliği, İldeki öğretmen sirkülasyonu, Taşımalı eğitimin özellikle kış aylarında risk taşıması, Kırsal kesimde ailelerin eğitime desteğinin yetersizliği. 2- Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi İl Özel İdaresi tarafından ayrılan kaynaklar ile okulların bakım onarım ve çevre düzenlemelerinin yapılması öngörülmektedir. Yeni yapımların önündeki ihale süreci ve derslik ihtiyacının il merkezi dışında önemli ölçüde azalması nedeniyle İl Özel İdaresi kaynaklarının bu yönde kullanılması, yeni yapımların ise genel bütçe kaynaklarından karşılanması yatırımların daha etkili olmasını sağlayacaktır yılında onarımı ve çevre düzeni yapılacak okulların seçiminde okulun yapım tarihi, son onarım yapıldığı tarih, bulunduğu konum, hizmet verdiği öğrenci sayısı gibi kriterler kullanılmıştır. İlçe merkezi ve köylerde yeni yapım ihtiyacı azalmıştır. İlçe merkezlerinde ve köylerde derslik sayısı öğrenci sayısını karşılayacak yeterliliğe ulaşmıştır. İlçe merkezleri ve köylerde öğrenci sayısı azalmaktadır.

13 İl merkezinde yeni yapım ihtiyacı had safhadadır. İl merkezinde halen 29 okulda ikili eğitim sürdürülmektedir, derslik başına düşen öğrenci sayısı 45 civarındadır. Öğrenci sayısında düşüş yoktur. İl merkezi, ilçe merkezi ve köy okullarında onarım ihtiyacı had safhadadır. Okullar ortalama 5 yılda onarım ihtiyacı gerektirmektedir. Öğrenci sayısı aşırı olan okullarda onarım ihtiyacı her yıl ortaya çıkmaktadır. Yeni yapılan okullar ile eski okullar arasındaki nicelik farkını azaltmak öğrenci psikolojisi açısından önem arz etmektedir. İlçe merkezleri ve il merkezindeki okul binaları çevresindeki binalar ile karşılaştırıldığında bakımsız binalar görüntüsüne sahiptir. Okulların çevre düzenlemesi ihtiyacı oluşmuştur. YİBO ve PİO lar dan başlamak üzere iyileştirme çalışmaları aciliyet arz etmektedir. YİBO ve PİO larda yaşayan öğrenciler günün 24 saatini bu mekanda geçirdikleri için spor salonu, hobi merkezi, etüt odası, oyun alanları gibi ünitelere ihtiyaç vardır. Ortak yaşam içerisinde kişisel alanlar oluşturmak koğuş sisteminden oda sistemine geçmek eğitim psikolojisi açısından bir zorunluluktur. Kampüs okul uygulamaları ile var olan eğitim tesislerinden optimal faydanın sağlanması hedeflenmektedir. Öğrencilerin bedensel ve sosyal gelişimleri için spor salonu olmayan okullara spor salonu yapılması gerekmektedir. Bu ihtiyaç ilçelerde önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Okullarımızın donatım malzemeleri belli bir periyotla yenilenme ihtiyacı vardır. Kullanılan okul malzemelerinin belli süreler içerisinde değiştirilmesi gerekmektedir. 3-Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler STRATEJİK AMAÇ 1 İlköğretimin nicelik ve nicelik sorunlarını ortadan kaldırmak için; alt yapı insan kaynakları, (öğretmen, destek personel) rehberlik ve hizmet içi eğitim alanlarında gerekli çalışmalar yapılacaktır.

14 HEDEF 1.1 : İlköğretim okulların fiziki imkânlarını geliştirmek yıpranan binaların onarımlarını sağlamak, okullar arasındaki nicelik farklılıkları gidermek için iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Faaliyet 1.1.1: Plan dönemi sonuna kadar 80 Adet okulun onarımı ve tadilatı tamamlanacak ayrıca bu okulların ısınma sistemleri kaloriferliye döndürülecek. Faaliyet 1.1.2: Plan dönemi boyunca il ve ilçe merkezleri ile taşıma merkezlerine her yıl 100 derslik yapımı gerçekleştirilerek toplam plan dönemi sonunda 300 derslik yapımı tamamlanacak. HEDEF 1.2: Okul yapılması amacıyla, İl ve İlçe merkezlerinde bulunan ; özel ve tüzel kişilere ait araziler bir program dahilinde kamulaştırılması yapılacak Faaliyet 1.2.1: Plan dönemi, sonuna kadar 10 adet arazinin kamulaştırılması yapılarak eğitim hizmetlerinde kullanılması sağlanacak. HEDEF 1.3: Plan dönemi sonuna kadar taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerin yararlanacağı 30 okula Yemekhane ve Revir yapılarak hizmete sunulacak Faaliyet 1.3.1: Plan dönemi sonuna kadar İlk Öğretim Okullarının tamamında internete erişim sağlanabilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara destek verilecek. II- SAĞLIK HİZMETLERİ 1-Mevcut Durum Sağlık İl Müdürlüğü 20 hastane, 127 sağlık Ocağı, 7 verem savaş dispanseri, 284 sağlık evi, 7 AÇS/AP Merkezi, istasyonu ve 7 diğer sağlık kurumu ile sağlık hizmetleri yürütülmektedir. Bu birimlerde görev yapan 65 sözleşmeli 5246 memur olmak üzere toplam 5311 personel bulunmaktadır. Mevcut personelin kadrolara göre dağılımı incelendiğinde 405 uzman doktor, 514 pratisyen hekim, 1276 hemşire, 1158 ebe ve diğer hizmet kadrolarında 1958 personel görev yapmaktadır. Sağlık Ocaklarında görev yapan personelin Merkez ve ilçe dağılımları incelendiğinde; toplam 2332 personel Merkez de, 2979 personel ise bağlı ilçelerde görevlendirilmiştir. Sağlık Hizmetleri yürütümü 81 ambulans, 46 binek araç, 4 minibüs 4 mobil aracı, 1 pikap, 2 otobüs, 2 kamyon, 1 kamyonet, 1 role aracı olmak üzere toplam 5 araç desteğinde gerçekleştirmektedir. 127 sağlık Ocağı, 284 sağlık evi, 7 verem savaş dispanseri, 7 AÇS/AP Merkezi ve mobil araçları ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmektedir. 127 sağlık Ocağından 3 kirada, 18 geçici binada,105 kendi binası mevcut olup hizmet vermektedir. Sağlık hizmetlerinde yaygınlığı artırılarak, etkinliğinin sağlanmasında nüfusu az olduğu için sağlık ocağı ve sağlık evi bulunmayan, personelin görevlendirilmesi yapılamayan kırsal Bölgelerde 4 ayrı ekiple Mobil Sağlık Hizmeti sunumu gerçekleştirilmektedir. Böylece vatandaşın ayağına sağlık hizmeti götürülerek vatandaş memnuniyeti sağlanmaktadır. İl Merkezinde Balıkesir Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakım Evi, ilçelerde ise 16 Devlet Hastanesi ile yataklı tedavi hizmetleri yürütülmektedir sayılı SSK Genel Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesislerinin Sağlık Bakanlığı na Devrine İlişkin Kanun un yürürlüğü ile tarihinden itibaren SSK Balıkesir Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet

15 Hastanesi, Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakım Evi ve Gögüs Hastalıkları Hastanesi adı altında Sağlık İl Müdürlüğü ne bağlı olarak hizmet yürütülmektedir. GÜÇLÜ YÖNLER Yönetiminin desteği ( Vali ) Karar alma ve icra yetkisi Deneyimli ve eğitimli personel Sağlık ocakları ve hastane fiziki ve teknolojik alt yapısının yeterli olması Hayırsever yurttaşların katkısı Yaş ortalaması düşük personel Döner sermayenin olması. (personel ve kaynak kullanımı). Çalışanların eğitimine uygun yerlerde çalışıyor Sağlık birimlerinin en uzak yerleşim yerlerine ulaşmış olması Bebek ölüm hızında aşı ile korunabilen hastalıklarda verem sıtma gibi hastalıklarda yavaş ama düzenli azalma İl ambulans servis ağının güçlü olması Balıkesir in coğrafi konumu nedeniyle ulaşılabilirliğinin kolay olması Sağlık hizmetlerinin tanıtımında güçlü yerel basın FIRSATLAR GZFT ANALİZİ Motivasyon eksikliği ZAYIF YÖNLER Sürekli meslek içi eğitim yetersizliği Çalışanların özlük haklarının yetersizliği Yavaş işleyen bürokrasi Genel bütçeden sağlık sektörüne yeterli pay ayrılmaması Dağınık ve imarsız yerleşim (imarda sağlık alanlarının belirsiz olması; acil ambulans hizmeti için şehir içi ulaşım arterlerinin yetersizliği) Nitelikli personel sayısının eksikliği Sanayileşmenin getirdiği çevre problemleri olması Çevre bilincinin yetersiz olması Yatırım tercihlerinin yerinde kullanılamaması Kanalizasyon ve çevresel atık sorunu Olumsuzlukların çabuk unutulması Merkez ve İlçeler arasındaki sağlık düzeyi farkı Eğitim ve sağlıkta halkın bilgi seviyesinin düşüklüğü Köylerde içme ve kullanma su sorunu Tedavi edici sağlık hizmetlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinin önüne geçmesi Halkın gelir düzeyinin düşüklüğü İlaç sağlık malzemesi ve teknik donanımda büyük ölçüde dışa bağımlı olmamız Adli tıp hizmetlerinin yeterince kurumsallaşmaması İstatistik çalışmalarının yetersizliği Kamuya ait arsa bulunamaması, İmar planlarında Sağlık alanlarının özel şahıslara ait olması. Bu nedenle kamulaştırma işleminin yapılma zorlukları ve bu maksatla ödenek temin edilememesi. Kiralama maksadıyla müstakil, yeterli alanda ve uygun bölgede bina bulunamaması TEHDİTLER

16 Sağlıkta Dönüşüm Programı ile; Sağlık hizmetlerinin tek çatı altında toplanması ile ilgili düzenleme Hükümet politikaları ( Avrupa Birliği ile uyum süreci ) Genel Sağlık Sigortası Aile hekimliği uygulamaları 2-Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi Çok göç alan bir il olması Sürekli değişen kanun ve yönetmelikler Doğal afetler ( sel, lodos v.b.) Halkın sosyal güvencesinin eksikliği Eğitim seviyesinin düşüklüğü Halkın sağlık bilincinin yerleşmemesi Plansız politik yatırım talepleri Siyasal baskılar (personel dağılımını etkilemesi ) Fizibilitesiz yatırımlar İl içi gelir dağılımının eşitsizliği Ödeneklerinin zamanında yapılmaması Belediyelerin işbirliği yapmaması Basının taraflı yanlış tıbbi yönden doğrulanmamış haberlere sık yer vermesi İl özel İdaresi tarafından sağlanan kaynaklar daha çok 1. Basamak Sağlık hizmetleri kapsamında kullanılacaktır. Bu amaçla Binası yetersiz olan Sağlık Ocaklarının yerine yenisin yapılması, Mobil Sağlık hizmetleri, Araç ve donanım ihtiyaçlarının bir kısmı İl Özel İdaresi tarafından sağlanan kaynaklar ile yapılacaktır. Ayrıca Genel Bütçe ve Döner Sermaye imkanları ile Sağlık Ocağı ve Hastane yapımları, Onarım çalışmaları ve Tıbbi Cihaz alımları yapılacaktır. Sağlık ocağı, sağlıkevi ve lojmanlarının hizmet etkinliğini artırıp sağlık tesisine yakışır bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlatılan bakım onarım çalışmaları ihtiyaç duyulan sağlık tesislerinde devam edecektir. İl özel İdaresi kaynakları ile yapılacak Yatırımlara ait Gerekçeler aşağıda sunulmuştur Sındırgı Merkez 2 Nolu sağlık Ocağının İnşaatı ihalesi tarihinde yapılmış olup;2006 yılında Teslim alınacaktır. 2. Gökçeyazı sağlık Ocağı Onarım ihalesi tarihinde yapılmış olup; 2006 yılında teslim alınacaktır kişilik nüfusa hizmet sunmaktadır. 3. Gömeç Sağlık Ocağı Yapımı İhalesi tarihinde yapılmış olup;2006 Yılında teslim alınacaktır. 4. Edremit Tuzcumurat Sağlık Ocağı ihalesi tarihinde ihalesi yapılmış olup;2006 yılında teslim alınacaktır. 5. Şamlı sağlık Ocağı onarımı ihalesi tarihinde yapılmış olup;2006 yılında teslim alınacaktır kişilik nüfusa hizmet vermektedir. 6. Altınova Devlet Hastanesi Onarımı ihalesi tarihinde yapılmış olup;2006 yılında teslim alınacaktır kişilik nüfusa hizmet vermektedir. 3-Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler

17 STRATEJİK AMAÇ 1 Halkın sağlık hizmetlerinden çağdaş düzeyde yararlanabilmesi için, temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlığının artırılması sağlanacaktır. HEDEF 1.1: Sağlık tesislerinin fiziki, imkanları geliştirilecek ve teknik donanım modernizasyonu sağlanarak temel sağlık hizmetlerinde etkinlik ve kalite yükseltilecektir. Faaliyet 1.1.1: 2006 Yılında Merkez ve İlçeler olmak üzere toplam 13 adet Sağlık Ocağı Bakım ve Onarımı Faaliyet 1.1.2: 2007 Yılında Merkez ve İlçeler olmak üzere toplam 20 adet Sağlık Ocağı Bakım ve Onarımı sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.3: 2008 Yılında Merkez ve İlçeler olmak üzere toplam 20 adet Sağlık Ocağı Bakım ve Onarımı sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.4: Merkez ve İlçeler toplam olmak üzere toplam 3 adet Sağlık Ocağı yapımı Faaliyet 1.1.5: Merkez ve İlçeler olmak üzere toplam 5 adet Sağlık Ocağı yapımı sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.6: Merkez ve İlçeler olmak üzere toplam 5 adet Sağlık Ocağı yapımı sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.7: Merkez ve İlçeler olmak üzere toplam 3 adet Hastane bakım ve onarımı Faaliyet 1.1.8: Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 5 adet Hastane Bakım ve Onarımı sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.9: Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 5 adet Hastane Bakım ve Onarımı sağlanacaktır. Faaliyet : Merkez ve İlçeler olmak üzere toplam 2 adet Hastane ek Bina yapımı Faaliyet : Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 2 adet Hastane ek bina yapımı sağlanacaktır. Faaliyet : Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 2 adet Hastane ek bina yapımı sağlanacaktır. HEDEF 1.2: İlimizde şuanda 4 adet mobil ekiple sağlık hizmeti sunulmaktadır. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve ihtiyacı doğrultusunda Mobil Sağlık Ekiplerinin arttırılması hedeflenmektedir. Faaliyet 1.2.1: 2006 Yılında Merkez ve İlçelerde olmak üzere toplam 2 adet 112 acil servis kurulması. Faaliyet 1.2.2: 2007 Yılında Balıkesir Merkeze 1 (Bir ) adet 112 Acil Komuta Merkezi Binası yapılması sağlanacaktır. Faaliyet 1.2.3: 2008 Yılında Merkez ve İlçelerde olmak üzere toplam 2 adet 112 acil servis kurulması. Faaliyet 1.2.4: 2006 Yılında Merkez ve İlçeler olmak üzere toplam 9 (dokuz) adet acil servis ambulansı alınması. Faaliyet 1.2.5: 2007 Yılında Merkez ve İlçeler olmak üzere toplam 9 (dokuz) adet acil servis ambulansı alınması.

18 III- SOSYAL HİZMETLER 1- Mevcut Durum. HEDEF -1.3: İlimizde sağlık hizmetlerinin etkinliği ve kalitesini arttırmak için gerekli her türlü desteğin sağlanması hedeflenmektedir. Faaliyet 1.3.1: Plan dönemi içinde Tıbbi cihaz ve malzeme alımlarında ihtiyaca göre Merkeze ve İlçelere alım yapılması hedeflenmektedir. Faaliyet 1.3.2: Plan dönemi içinde Tıbbi cihaz ve malzeme alımlarında ihtiyaca göre Merkeze ve İlçelere alım yapılması hedeflenmektedir. İlde Sosyal Hizmet çalışmaları Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, SYDV Başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü ve Balıkesir Belediyesi tarafından yürütülmektedir. İlde Yaşlılara doğrudan hizmet veren Balıkesir Huzurevinin kapasitesi 200 olup 175 yaşlıya hizmet verilmektedir. Balıkesir Huzurevinde 85 ücretli yaşlı 90 ücretsiz yaşlı kalmaktadır. Bu yaşlılardan 35 i sürekli bakım ünitesinde bakımları sağlanmaktadır. Bunun dışında Müdürlüğümüz denetiminde açılan Havran Belediyesi Şerife-Ali Soylu Huzurevinin kapasitesi 38 olup, 22 si ücretli, 12 si ücretsiz olmak üzere toplam 34 yaşlıya, Edremit Kızılay Huzurevinin kapasitesi 40 olup 27 si ücretli 1 i ücretsiz olmak üzere toplam 28 yaşlıya, Bandırma Kızılay Huzurevinin kapasitesi 50 olup, 8 i ücretli 1 ücretsiz olmak üzere 9 yaşlının bakımı sağlanmaktadır. Korunma ve bakım kapsamında olan, ekonomik yönden ailesi tarafından bakılmakta zorlanılan çocuk yaşlı ve özürlülere yapılan sosyal yardım sayısı İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü verilerine göre 2005 yılında 327 dir. ( Bu sayı ayni-nakdi yardım hizmetinin sürekliliği kapsamı düşünülerek hesaplanmıştır.) Kurumlar arası koordinasyonun eksik olması nedeniyle yardıma ihtiyacı olan kişiler aynı anda birden fazla kuruluştan yardım alabildikleri için toplam müracaatçı sayısı fazla olmaktadır. İhtiyaç fazlası yardım alan müracaatçıları tespit etmek amacıyla yardım yapan kuruluşlarla ortak bir çalışma oluşturulmamıştır. İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne doğrudan bağlı 0 6 ve 7 12 yaş grubu Çocuk Yuvası, yaş grubu kız ve erkek olmak üzere beş kuruluş hizmet vermektedir yılında çocuk yuvasında ve yurtlarda korunma altında bulunan çocukların toplam sayısı 472 dir. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna 2005 yılında korunma altına alınmak üzere müracaat eden korunmaya muhtaç çocuk müracaatlarından, sosyal incelemeleri sonucunda sosyal yardım desteği ile aile yanında kalması sağlanan çocuk sayısı 327 dir. Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün denetiminde toplam 11 i İl Merkezinde olmak üzere 25 Kreş ve Gündüz Bakımevi ile 1 adet Özel Çocuk Kulübü bulunmaktadır. Son yıllarda İl genelinde tiner ve bali kullanan çocuklar tespit edilmiştir. Günümüzün ekonomik koşullarında çocukların suça yönelmesinde önemli riskler ortaya çıkmıştır. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklar için SHÇEK ait binalar yetersiz durumda olup, bu tesisler kentsel alanlarda sıkışmış, çocukların sosyal ve kültürel gelişimleri için yetersiz hale gelmiştir. GÜÇLÜ YÖNLER GZFT ANALİZİ ZAYIF YÖNLER

19 İlde bulunan sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının yaygın olması, Balıkesir halkının yardımsever oluşu, Sosyal nitelikli hizmet veren kamu kurumlarının tamamına yakınının teşkilatlarının bulunması FIRSATLAR Balıkesir Valiliğinin Sosyal Hizmet konusuna önem vermesi, Üniversitenin varlığı, Belediyenin Sosyal Hizmetler alanında duyarlı olması, 2-Yatırım İhtiyacı ve Gerekçeleri İlde uzman yetersizliği Mahalle muhtarlarının sosyal hizmet alanlarında gerekli duyarlılığa ve bilince sahip olamaması Kamu kurum ve kuruluşlarında kayıtlı müracaatçı bilgilerinde mükerrerliğin bulunması, İlin yeterince sanayileşmemiş olması, İlde bulunan sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının bütçeleri düşük düzeyde olup gönüllü hizmet ve yardımların kapsamlı ve etkili olamaması. Kurumlar arası koordinasyon eksikliği. TEHDİTLER İlde köyden İl merkezine yönelik Yoğun göç hareketliliğinin yaşanması, İlde işsizlik oranının yüksek olması Gelişmeye bağlı olarak aile yapısındaki değişimler İl genelinde Sosyal yardıma ve bakıma muhtaç kişi sayısının nüfus içersindeki yüksek oranına rağmen İl genelindeki hizmet altyapısının yeterince gelişmediği görülmektedir. Günümüzün ekonomik ve sosyal koşulları ile birlikte sosyal nitelikli olaylar artmakta en çok kadınlar ve çocuklar mağdur olmaktadır. Çocukların suça yönelmesinde ve zararlı madde kullanımında riskli ortamlar oluşabilmektedir. Bu rağmen bu yönde hizmet verecek tesis ve hizmet altyapısı yetersiz düzeyde kalmaktadır. Sosyal yardımlar konusunda yapılan çalışmalar ile birçok vatandaşa yardım yapılabilmektedir. Yoksulluğun önlenmesi ve yol açtığı sosyal yaraların giderilmesi kısa sürede mümkün olmasa da ekonomik gelişmeler ile orta vade de önemli ölçüde çözüleceği tahmin edilmektedir. İlde Özel sektörle birlikte zihinsel ve işitme özürlülere seanslı hizmet verilmektedir. Balıkesir İli genelinde nitelik ve nicelik olarak özürlü düşünülerse kapasitenin yeterli olmadığı, Zihinsel ve işitme engelliler dışında kalan diğer özürlüler için tam gün ve yatılı rehabilitasyon merkezleri bulunmamaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda; Çocuklar için geçici olarak barınabilecekleri Çocuk koruma merkezleri açılacaktır. Yoksulluk içinde bulunan ya da içinde bulunduğu sosyal durum nedeni ile geçici barınma ihtiyacı hisseden yetişkinler için barınma merkezi kurulacaktır. Özürlüler için tam gün ve yatılı Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kurulacaktır. İl de çok amaçlı toplum merkezleri kurulacaktır. Bu merkezlerde çeşitli eğitim programları ve rehabilitasyon programları uygulanacak, başta yoksul kesim bu hizmetten faydalanacaktır. Son yıllarda aile yapısında meydana gelen değişiklikler yaşlılar için yaşam koşullarını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle yaşlıların barınma ve bakımı için güçsüzler yurdu kurulacaktır. Balıkesir Belediyesi dışında bu alanda hizmet veren bir tesis bulunmamaktadır. Son yıllarda suça karışan çocuk sayısındaki artış ve madde bağımlılığı nedeni ile bu alanda da yatırımlar

20 yapılması gerekmektedir. Bu amaçla suça meyilli çocuk ve genç sürekli eğitim merkezi kurulacak, madde bağımlıları için bir rehabilitasyon merkezi kurulacaktır. Balıkesir Belediyesi ile iletişime geçilerek İlde istismara ve şiddete maruz kalan kadınlara Kadın Sığınma Evleri kurulacaktır. 3-Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler STRATEJİK AMAÇ 1 Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması amacıyla, ilgili uluslar arası kuruluşların proje finansman yardımı gibi olanaklarından da yararlanılarak, sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, değişen toplum yapısı ile oluşabilecek sosyal sorunlara karşı yeni hizmet modelleri geliştirmektir. HEDEF 1.1: Ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden yoksunluk içinde bulunan dezavantajlı kişi ve grupların (yoksullar, yaşlılar, kadınlar, zihinsel ve bedensel engelliler, kimsesizler ve sokakta yaşayan- çalışan çocuklar) kimlik bilgileri, adresleri dezavantaj durumları ve gereksinimleri belirlenerek, gerekli yardımlar yapılacaktır Faaliyet 1.1.1: Dezavantajlı kişi ve gruplara ilişkin bilgiler 2007 yılının ilk yarısında belirlenerek, kayıt altına alınacaktır. Faaliyet 1.1.2: Dezavantajlı kişi ve grupların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kaynaklar ve kriterler 2007 yılının 2. yarısında belirlenecektir. Faaliyet 1.1.3: Ayni ve nakdi yardımların gereksinim sahiplerine etkili ve etkin bir şekilde ulaştırılabilmesi için çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarca dağınık halde yapılan ayni ve nakdi yardımlar 2007 yılına kadar tek bir çatı altında toplanarak, fonksiyonelliği ve miktarları arttırılacaktır. Faaliyet 1.1.4: Diğer bireylere oranla dezavantajlı durumda olan yaşlı ve engellilerin bulundukları sosyal çevrede sorunlarının çözülebilmesi için ve sosyal yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi amacı ile kurumsal bakım hizmetinin yerini alacak şekilde evde bakım modeline geçiş, plan dönemi içinde tamamlanacaktır. Faaliyet 1.1.5: Dezavantajlı kişi ve grupların gereksinimlerini karşılanmasına, kaynaklara ve belirlenen kriterlere göre önceliklendirmenin ve takvimlendirmenin de yer aldığı bir plan çerçevesinde 2007 yılın da çalışmalara başlanacaktır. Faaliyet 1.1.6: Çalışmalar BİÖİ tarafından sürekli izlenerek, her yılın sonunda yıllık rapor halinde, yardım yapılanların isimleri belirtilmeden, BİÖİ web sayfasında yayınlanacaktır. HEDEF 1,2: Ekonomik yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelerin çocuklarının, çocuk yuvası ve yetiştirme yurdu gibi kurumsal bakım hizmeti alarak ailelerinden ayrılmaları yerine, aileleri ile birlikte yaşayabilmelerini sağlayıcı alternatif koruyucu önleyici tedbirler alınacaktır. Faaliyet 1.2.1: Haklarında korunma kararı alınmış olup, kuruluşa girmek üzere halen sırada bekleyen 17 çocuğun 2007 yılına kadar %50 si taranarak, inceleme sonrasında durumu uygun görülenlere ayni- nakdi yardım bağlanıp, korunma kararları kaldırılacaktır. Faaliyet 1.2.2: Çocukları hakkında kurum bakımını talep eden kişi ya da aileler, velayet hakları ile ilgili yasal düzenlemelere ilişkin sürekli olarak

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47 SUNUŞ Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, Sivas ın önceliklerini göz önünde bulundurarak sahip olduğumuz kaynakları verimli

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER III TABLOLAR V SUNUŞ VII I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu nca düzenlenmiştir

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 Nisan 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Nisan 2010 www.meb.gov.tr http://sgb.meb.gov.tr Hazırlık - baskı : Gazi Mesleki Eğitim

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2014 KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 Sayfa 1 / 119 1 İÇİNDEKİLER 1 Sunuş... 6 2 Stratejik Planlama Ekibi... 8 3 Mevcut Durum... 10 3.1 Karaman Tarihi... 10 3.2

Detaylı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010-2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010-2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa 2 / 59 2010-2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER SUNUŞ I-GİRİŞ: STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA AMACI VE GEREKÇESİ I.a.)Stratejik Plan Kavramı I.b.)Amaç I.c.)Süreç I.d.)Stratejik Plan Hazırlamanın Hukuki Dayanağı

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Mayıs 2006-Turhal 1 TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler

Detaylı

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Giriş > Başkan dan Gaziosmanpaşa da 10 yılda çok şey değişti Değerli Meclis Üyeleri Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Faaliyet 2011 BAŞKAN SUNUŞU Çukurova İlçe Belediyesi nin Değerli Meclis Üyeleri Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ. 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ. 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mart 2013 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU 4 KOCASİNAN BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ İSİM LİSTESİ 6 I. GENEL BİLGİLER 9

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu SAYI: 2006 /2 TARİH:21/02/2006 BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN EYLEM VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE DENETLEME RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı