INTERNATIONAL SYMPOSIUM DECEMBER ANKARA ULUSLARARASI SEMPOZYUM ARALIK 2012 ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INTERNATIONAL SYMPOSIUM DECEMBER 14-16 2012 ANKARA ULUSLARARASI SEMPOZYUM 14-16 ARALIK 2012 ANKARA"

Transkript

1 INTERNATIONAL SYMPOSIUM DECEMBER ANKARA ULUSLARARASI SEMPOZYUM ARALIK 2012 ANKARA

2 bayramım şimdi... I m in bayram now...

3 SEMPOZYUMU DÜZENLEYEN KURULUŞLAR SYMPOSIUM ORGANIZERS Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Metropolitan Municipality, Turkey TÜRKKAD-Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi, Ankara Turkish Women s Cultural Association (TURKKAD), Main Office, Ankara, Turkey TÜRKKAD-Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul Turkish Women s Cultural Association (TURKKAD), Istanbul Office, Turkey SEMPOZYUM BİLİM KURULU Symposium Academic Advisory Board Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak Prof. Dr. Bilal Kemikli Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç Prof. Dr. Mehmet Demirci Prof. Dr. Mustafa Kara Prof. Dr. Mustafa Tahralı

4 Açılış Töreni / Opening Ceremony AÇILIŞ KONUŞMALARI /Opening Remarks 15:00-17:00 Cemâlnur Sargut TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı President of TURKKAD, Istanbul Emine Bağlı TÜRKKAD Genel Başkanı President of TURKKAD Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Ankara PROTOKOL KONUŞMALARI Opening Remarks İKRAM / Coffee Break 17:00-17:30 Mevlûd / Mawlid 18:30 - Hacı Bayram Camii / Haci Bayram Mosque December 14 Aralık Cuma / Friday Açılış Töreni / Opening Ceremony Ankara Resim Heykel Müzesi

5 Kayıt / Registration 09:00-09:30 Açılış Oturumu / Opening Session 09:30-10:10 Bilal Kemikli, Prof. Dr. Türkiye, Bursa, Uludağ Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Türk İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı Turkiye, Bursa, Uludag University, School of Divinity, Department of Turkish Islamic Literature Mehmet Demirci, Prof. Dr. Beş Şehirde/Baş Şehirde Hacı Bayram Haci Bayram Veli in Five Cities and in the Capital Türkiye, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı ndan Emekli Öğretim Üyesi Turkiye, Izmir, Dokuz Eylül University, School of Divinity, Retired Faculty Member of the Department of Sufism Carl W. Ernst, Prof. Dr. Hacı Bayram Velî nin Şiirleri Üzerine Düşünceler Reflections on the Poetry of Haci Bayram Veli ABD, Kuzey Karolayna, Kuzey Karolayna Üniversitesi, Dinî Etüdler Bölümü USA, North Carolina, University of North Carolina at Chapel Hill, Department of Religious Studies December 15 Aralık Cumartesi / Saturday Açılış Oturumu / Opening Session Ara / Break

6 Oturum 2 / Session 2 10:35-11:35 Cemâlnur Sargut Türkiye, İstanbul, TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı Turkiye, Istanbul, President of Turkish Women s Cultural Association (TURKKAD), Istanbul Mustafa Kara, Prof. Dr. Osmanlı Anadolusundaki Tasavvufî Hareketlilik ve Hacı Bayrâm-ı Velî Sufi Movements in Ottoman Anatolia and Haci Bayram Veli Türkiye, Bursa, Uludağ Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı Turkiye, Bursa, Uludag University, Faculty of Divinity, Department of Sufism Dilek Güldütuna, Dr. Bilmek, Bulmak, Olmak: Tevhidde Bayrâm a Ermek. To Know, to Find, to Be: Attaining Bayram in Tevhid (unity) Almanya, Frankfurt, Göte Üniversitesi, Dinî Etüdler Bölümü Germany, Frankfurt, Goethe University, Department of Religious Studies December 15 Aralık Cumartesi / Saturday Oturum 2 / Session 2 James Morris, Prof. Dr. Velî Ne Demektir?: Velâyet Bağını Keşfetme What is a Wali?: Exploring the Relationship of Walaya ABD, Boston, Boston Üniversitesi, Teoloji Bölümü USA, Boston, Boston College, Department of Theology Ara / Break

7 Oturum 3 / Session 3 14:00-15:00 Mohammed Rustom, Assistant Prof. Kanada, Toronto, Toronto Üniversitesi, Yakın ve Ortadoğu Medeniyetleri Bölümü Canada, Toronto, University of Toronto, Department of Near&Middle Eastern Civilizations Mustafa Tatçı, Yrd. Doç. Dr. Gönül Çocuğunu Aşk Fırınında Pişiren Bir Halvetî: Somuncu Baba Somuncu Baba: A Halveti Cooking his Child of Heart in the Furnace of Love Türkiye, Ankara, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Turkiye, Ankara, Gazi University, Gazi Education Faculty, Department of Social Studies Education for Secondary School Haşim Şahin, Doç. Dr. Hacı Bayrâm-ı Velî nin Halifesi Emir Sikkînî ve Bayramî Melâmîliğinin Oluşum Süreci Haci Bayram Veli s Caliph, Emir Sikkini and the Emergence Process of Bayrami Melamiyya Türkiye, Adapazarı, Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Turkiye, Adapazarı, Sakarya University, Faculty of Science and Letters, Department of History December 15 Aralık Cumartesi / Saturday Oturum 3 / Session 3 Kazım Hacımeyliç, Prof. Dr. Bosna da Bayrâmî İzler: Hamza Bali ve Hamzavîliğe Dair Bazı Notlar Bayrami Traces in Bosnia: Hamza Bali and Hamzaviyya Bosna Hersek, Saraybosna, Bosna Güzel Sanatlar Akademisi, İslâm Sanatları Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Bosnian Fine Arts Academy, Islamic Arts Ara / Break

8 Oturum 4 / Session 4 15:25-16:25 Ahmet Yaşar OCAK, Prof. Dr. Türkiye, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Turkiye, Ankara, Hacettepe University, Faculty of Science and Letters, Department of History Ayşe YÜCEL, Prof. Dr. Akşemseddin in Eserlerinde Sosyal Ahlâk ve Eleştiri Social Ahlaq and Critique in Akshamseddin s Works Türkiye, Ankara, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Turkiye, Ankara, Gazi University, Gazi Education Faculty, Department of Turkish Language and Literature Abdürrezzak TEK, Doç. Dr. Bayrâmî Melâmîliği nin Temel Özellikleri Basic Features of Bayrami Melamiyya Türkiye, Bursa, Uludağ Üniversitesi, Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı Turkiye, Bursa, Uludag University, Faculty of Divinity, Department of Sufism December 15 Aralık Cumartesi / Saturday Oturum 4 / Session 4 Nedim Tan, Arş. Gör. Akşemseddin in Devraldığı Tasavvufî Miras: Risâletü n-nûriyye Üzerine Bir Okuma Sufi Heritage Taken Over by Akshamseddin: A Reading on Risaletu n-nuriyya Türkiye, İstanbul, Marmara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı Turkiye, Istanbul, Marmara University, Faculty of Divinity, Department of Sufism Ara / Break

9 Oturum 5 / Session 5 16:50-17:50 Kazım Hacımeyliç, Prof. Dr. Bosna Hersek, Saraybosna, Bosna Güzel Sanatlar Akademisi, İslâm Sanatları Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Bosnian Fine Arts Academy, Islamic Arts Baha Tanman, Prof. Dr. Hacı Bayrâm-ı Velî Türbesinin Mimârî Özellikleri Architectural Features of Haci Bayram Veli s Tomb Türkiye, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Turkiye, Istanbul, Istanbul University, Faculty of Letters, Department of Art History Hakan Alvan, Dr., Müzisyen, Araştırmacı Hacı Bayrâm-ı Velî ve Mûsıkî Haci Bayram Veli and Music Türkiye, İstanbul, Kültür Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Turkiye, Istanbul, Turkish Ministry of Culture, Musician in Historical Turkish Music Society December 15 Aralık Cumartesi / Saturday Oturum 5 / Session 5 Mustafa Aydoğan, Şair, Araştırmacı Şiir ve Bilgelik: Hacı Bayrâm-ı Velî Örneği Poetry and Wisdom: Haci Bayram Veli s Case Türkiye, Ankara Turkiye, Ankara, poet and researcher Kapanış / Closing 17.55

10 Tasavvuf Mûsıkîsi Konseri Turkish Tasawwuf Music 20:00 Lâ Edrî Topluluğu Lâ Edrî Topluluğu, 2006 senesinde, Ken an Rifâî Hz. nin torunu Orhan Büyükaksoy ve Cemâlnur Sargut un girişimleri ve gayretleri ile kurulmuştur. Sanat yönetmeni Vasfi Emre Ömürlü dür. İsim olarak Lâ Edrî, çok genel bir Klâsik Türk Müziği terimidir ve Türk Müziği eserlerinde anonim eser mânâsında kullanılır ki grubun bu ismi alması, kendilerinin isimlerinin değil sadece Hz. Peygamber in isminin değerli ve kayda değer olduğundandır. Topluluk geleneksel tasavvuf müziği alanında konserler vermekte ve bütün üyeleri, çalışma alanları müzik olmamakla beraber, bu alanda iyi yetişmiş elemanlardır senesinden beri, topluluk, başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerde, seminer, festival ve konferanslarda konserler vermektedir. Lâ Edrî Ensemble December 15 Aralık Cumartesi / Saturday Tasavvuf Mûsıkîsi Konseri / Turkish Tasawwuf Music Lâ Edrî Ensemble was established in 2006 under the directorate of Orhan Büyükaksoy and Cemâlnur Sargut. Its art director is Dr. Vasfi Emre Ömürlü. Lâ Edrî is a very common Turkish Classical Music term which means unknown or somebody who desires to be anonymous. The group chose this term as the members wish to be considered as the servants of the Prophet thinking that it is only the name and glory of the Prophet that is noteworthy. The group is specialized in the area of sufi music in traditional way and all its members are welleducated in sufi music, yet they are amateur musicians in the sense that their professional area of expertise is not music. Since 2006, the group has given concerts in Turkey, India, Italy and Germany on several occasions.

11 Kayıt / Registration 09:00-09:30 Oturum 6 / Session 6 09:30-10:30 Mehmet Demirci, Prof. Dr. Türkiye, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı ndan Emekli Öğretim Üyesi Turkiye, Izmir, Dokuz Eylul University, School of Divinity, Retired Faculty Member of the Department of Sufism Ahmet Yaşar OCAK, Prof. Dr. Bayrâmîlik ve Osmanlı Tasavvuf Tarihindeki Yeri Bayramiyya and its Place in Ottoman Tasavvuf History Türkiye, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Turkiye, Ankara, Hacettepe University, Faculty of Science and Letters, Department of History December 16 Aralık Pazar / Sunday Oturum December 6 16 Aralık Pazar / Sunday / Session 6 Oturum 6 / Session 6 Ömür Ceylan, Prof. Dr. İki Zaman Arasında: Klâsik Şerhlerinden Hareketle Hacı Bayrâm-ı Velî yi Yeniden Okuma Denemesi In Between Two Epochs: Re-reading Haci Bayram Veli in Light of his Classical Commentary Türkiye, İstanbul, İstanbul Kültür Ünivesitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Turkiye, Istanbul, Istanbul Kultur University, Faculty of Science and Letters, Department of Turkish Language and Literature Serap Kılıç, Din Kültürü Öğretmeni Yazıyı Sineye Nakşeden Bir Velî: Hacı Bayram Velî A Wali who Engraves Words in One s Bosom: Haci Bayram Veli Türkiye, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi Turkiye, Istanbul, Istanbul University, Faculty of Divinity, PhD candidate in Social Sciences Institute Ara / Break

12 Oturum 7 / Session 7 10:55-11:55 Mehmet Münir Atalar, Prof. Dr. Türkiye, Tokat, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Turkiye, Tokat, Gazi Osman Pasa University, Faculty of Science and Letters, Department of History Semih Ceyhan, Yrd. Doç. Dr. Bayrâmiyye Meşâyihinden Bahâeddinzâde Muhyiddin Mehmed Efendi ve Vahdet-i Vücûd Risâlesi Bahaeddinzade Muhyiddin Mehmed Efendi, a Bayramiyya Sheikh and his Risala on Oneness of Being Türkiye, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) Turkiye, Istanbul, Turkish Divinity Foundation, Islamic Studies Center (İSAM) İsa Yüceer, Prof. Dr. Hacı Bayrâm-ı Velî nin Mânevî Kimliği Haci Bayram Veli s Spiritual Identity Türkiye, Van, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, İslâm Tarihi Anabilim Dalı Turkiye, Van, Yuzuncu Yil University Faculty of Divinity, Department of Islamic History December 16 Aralık Pazar / Sunday Oturum 7 / Session 7 Mohammed Rustom, Assistant Prof. Aşkın Suyu ve Ateşi The Water and Fire of Love Kanada, Toronto, Toronto Üniversitesi, Yakın ve Ortadoğu Medeniyetleri Bölümü Canada, Toronto, University of Toronto, Department of Near&Middle Eastern Civilizations Öğlen Arası / Break

13 Oturum 8 / Session 8 14:00-15:00 Carl W. Ernst, Prof. Dr. ABD, Kuzey Karolayna, Kuzey Karolayna Üniversitesi, Dinî Etüdler Bölümü USA, North Carolina, University of North Carolina at Chapel Hill, Department of Religious Studies Mustafa Aşkar, Prof. Dr. Osmanlı nın Kuruluş Döneminde Tasavvufî Hareketler: Devlet-Sûfî İlişkisine Bir Bakış Sufi Movements During the Foundation of the Ottoman State: A view on the Relationship Between Sufis and the State Türkiye, Ankara, Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı Turkiye, Ankara, Ankara University, Faculty of Divinity, Department of Sufism Buket Karatop, Dr. Öğretim Görevlisi Hacı Bayrâm-ı Velî nin Gelibolu daki Müridleri: Yazıcızâde Mehmed ve Ahmed Bîcân Haci Bayram Veli s Murid in Gelibolu: Yazıcızade Mehmet and Ahmed Bican Türkiye, İstanbul, Süleyman Demirel Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Turkiye, Istanbul, Suleyman Demirel University, Department of Industrial Engineering December 16 Aralık Pazar / Sunday Oturum 8 / Session 8 Shiraz Sheikh, Dr. Hacı Bayram Velî ve Şeyh Hamid Aksarâyî Arasındaki İlişki The Relationship Between Haci Bayram Veli and Sheikh Hamid Aksarayi Kanada, Toronto, Carleton Üniversitesi, Beşeri Bilimler Bölümü Canada, Toronto, Carleton University, Department of Human Studies Öğlen Arası / Break

14 Oturum 9 / Session 9 15:25-16:25 Ayşe YÜCEL, Prof. Dr. Türkiye, Ankara, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Turkiye, Ankara, Gazi University, Gazi Education Faculty, Department of Turkish Language and Literature Salih ÇİFT, Doç. Dr. Sûfî-Devlet İlişkilerinde Bir Model Olarak Hacı Bayrâm-ı Velî Haci Bayram Veli as a Model in Sufi-State Relations Türkiye, Bursa, Uludağ Üniversitesi, Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı Turkiye, Bursa, Uludag University, Faculty of Divinity, Department of Sufism History Mehmet Münir Atalar, Prof. Dr. Şerh-i Rumûzât-ı Hacı Bayrâm-ı Velî Rumuzat s Commentary of Haci Bayram Veli Türkiye, Tokat, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Turkiye, Tokat, Gazi Osman Pasa University, Faculty of Science and Letters, Department of History December 16 Aralık Pazar / Sunday Oturum 9 / Session 9 Ercan Alkan, Arş. Gör. Hacı Bayrâm-ı Velî nin İsteğiyle Yapılan Bir Tercüme: İnce Bedreddîn ve Tercüme-i Lemaât A Translation on Haci Bayram Veli s Request: Ince Bedreddin and his Tercume-i Lemaat Türkiye, İstanbul, Marmara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı Turkiye, Istanbul, Marmara University, Faculty of Divinity, Department of Sufism Öğlen Arası / Break

15 Oturum 10 / Session 10 16:50-17:50 Mustafa Kara, Prof. Dr. Türkiye, Bursa, Uludağ Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı Turkiye, Bursa, Uludağ University, Faculty of Divinity, Department of Sufism Eric Geoffroy, Prof. Dr. Tasavvufun Günümüz Avrupasındaki İslâmiyetin İnşasına Katkısı The Contribution of Sufism to the Construction of Contemporary Europe s Islam Fransa, Strazburg Üniversitesi, Arap Dili ve İslâmî Etüdler Bölümü Fransa, Strasbourg University, Department of Arabic Language and Islamic Studies Bilal Kemikli, Prof. Dr. Bayrâmîliğin İnşa Ettiği Edebî Muhit... Literary Environment Constructed by Bayramiyya Türkiye, Bursa, Uludağ Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Türk İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı Turkiye, Bursa, Uludag University, School of Divinity, Department of Turkish Islamic Literature December 16 Aralık Pazar / Sunday Oturum 10 / Session 10 Cemâlnur Sargut Hacı Bayrâm-ı Velî de Tasarruf Tasarruf (God s permitting one to use His power) in Haci Bayram Veli Türkiye, İstanbul, TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı Turkiye, Istanbul, President of Turkish Women s Cultural Association (TURKKAD), Istanbul Kapanış / Closing Eric Geoffroy, Prof. Dr. Tasavvufun Günümüz Avrupasındaki İslâmiyetin İnşasına Katkısı

16 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜRKKAD TÜRK KADINLARI KÜLTÜR DERNEĞİ

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

İstanbul Tasarım Merkezi

İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi Küratörden.. İslami Geometrik Desenler İslam coğrafyalarında oldukça geniş çaplı ele alınarak birçok farklı sanat eserinde çeşitli tekniklerle uygulanmıştır.

Detaylı

An Intellectual s Approach to Islam, Modernism, and Nationalism in Turkey: Samiha Ayverdi (1905-1993), a thesis prepared by Ayşen Müderrisoğlu

An Intellectual s Approach to Islam, Modernism, and Nationalism in Turkey: Samiha Ayverdi (1905-1993), a thesis prepared by Ayşen Müderrisoğlu An Intellectual s Approach to Islam, Modernism, and Nationalism in Turkey: Samiha Ayverdi (1905-1993), a thesis prepared by Ayşen Müderrisoğlu in partial fulfillment of the requirements for the degree

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE KADIN BELLEĞİNİ OLUŞTURMADA KAYNAK SORUNU

OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE KADIN BELLEĞİNİ OLUŞTURMADA KAYNAK SORUNU OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE KADIN BELLEĞİNİ OLUŞTURMADA KAYNAK SORUNU Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu WOMEN S MEMORY : THE PROBLEM OF SOURCES FROM THE OTTOMAN

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu)

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu) ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Zeynep Tek (Arş.Gör.) Yüksek Lisans Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013) Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam

Detaylı

(Understanding of Kalp (Heart) According to Gazali)

(Understanding of Kalp (Heart) According to Gazali) BİOGRAPHY Surname: Uyanik First Name: Mevlut Specialisation: Islamic Philosophy Title: Associate Professor Current Position: Head of Department of Philosophy and Religion, Gazi University, Faculty of Divinity,

Detaylı

VI. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali. 1-7 Ekim 2012. VI. Istanbul International Architecture and Urban Films Festival

VI. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali. 1-7 Ekim 2012. VI. Istanbul International Architecture and Urban Films Festival VI. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali 1-7 Ekim 2012 VI. Istanbul International Architecture and Urban Films Festival 1-7 October 2012 Katkıda Bulunanlar / With Contribution of www.archfilmfest.org

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI Ömer ÇELİK

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI Ömer ÇELİK 1 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI Ömer ÇELİK 31 Mart - 06 Nisan 2014 tarihleri arasında kutlanacak olan 50. KÜTÜPHANE HAFTASI nın açılış törenini onurlandırmanızı diler. Tarih: 01 Nisan 2014 Saat: 09:30 Yer: Milli

Detaylı

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club 2014 / 8 Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri The Guards of the Republic were at the Ata nın Huzurunda Presence of Atatürk okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

Netice YILDIZ. Curriculum Vitae [2011] Assoc. Professor. Dr Date of Birth: 3 February 1957

Netice YILDIZ. Curriculum Vitae [2011] Assoc. Professor. Dr Date of Birth: 3 February 1957 Curriculum Vitae [2011] Netice YILDIZ Assoc. Professor. Dr Date of Birth: 3 February 1957 Address: Eastern Mediterranean University Faculty of Architecture Department of Architecture Famagusta - North

Detaylı

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR Alfabetik sırayla / (In Alphabetical Order) Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR Prof. Dr. Arın NAMAL Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ İÇİNDEKİLER CONTENTS 2.ULUSLARARASI TÜRK TIP

Detaylı

TRACES OF HZ. MAWLÂNÂ JALÂL AL DÎN RÛMÎ IN EUROPE. Peter Hüseyin CUNZ

TRACES OF HZ. MAWLÂNÂ JALÂL AL DÎN RÛMÎ IN EUROPE. Peter Hüseyin CUNZ SÜMAM Yayınları: 5 / Bildiriler Serisi: 2 / Yıl: 2010 TRACES OF HZ. MAWLÂNÂ JALÂL AL DÎN RÛMÎ IN EUROPE Peter Hüseyin CUNZ ABSTRACT In Europe the message of Hz. Mawlânâ has engraved traces in the academic

Detaylı

Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı. Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir

Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı. Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir Kapak Tasarımı Cover Design Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen

Detaylı

Yer: Van, Rescate Otel PROGRAM VE ÖZETLER PROGRAMME AND ABSTRACTS

Yer: Van, Rescate Otel PROGRAM VE ÖZETLER PROGRAMME AND ABSTRACTS Yer: Van, Rescate Otel PROGRAM VE ÖZETLER PROGRAMME AND ABSTRACTS TÜM HAKLARI SAKLIDIR. Editörlerin izni olmadan basılamaz ve çoğaltılamaz. ÜCRETSİZDİR EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Ayşegül

Detaylı

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research PROCEEDINGS of The 1 ST CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATION RESEARCH Interdisciplinary Studies and New Approaches in Education 06-09 December 2012 Kyrenia, North Cyprus Full Text Book Cyprus Education

Detaylı

TACLIFE2012 / 2. An Exciting. Derslere bir de üç boyutuyla bakın

TACLIFE2012 / 2. An Exciting. Derslere bir de üç boyutuyla bakın TACLIFE2012 / 2 TAC DE 124. MEZUNİYET COŞKUSU Tarsus Amerikan Koleji nden 2012 yılında mezun olan 43 öğrenci, törenle diplomalarını aldı. Tören, TAC nin yüz yılı aşkın geleneğinde yerini aldı. Derslere

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı

Sayı Issue: 11 Eylül-Ekim September-October 2013 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Sarkis İkiz, Gökkuşak / Twin, Rainbow, 2013

Sayı Issue: 11 Eylül-Ekim September-October 2013 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Sarkis İkiz, Gökkuşak / Twin, Rainbow, 2013 Sayı Issue: 11 Eylül-Ekim September-October 2013 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Sarkis İkiz, Gökkuşak / Twin, Rainbow, 2013 İmtiyaz Sahibi Publisher: Contemporary Istanbul Sanat Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM 1 İÇİNDEKİLER Uluslar Arası Liderlik Sempozyumu Programı... 4 Özel Bildiri Konuları... 10 Paneller... 12 ÖZGEÇMİŞLER ve KONUŞMA

Detaylı

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Mi râc, Mi râc-nâme, Mi râciyye, Mi râc-ı Nebî,

Anahtar Kelimeler: Mi râc, Mi râc-nâme, Mi râciyye, Mi râc-ı Nebî, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK EDEBİYATI NDA Mİ RÂCNÂMELER ÜZERİNE

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

seramik sergisi ceramic exhibition day by day

seramik sergisi ceramic exhibition day by day seramik sergisi ceramic exhibition day by day Yıldızevler Mah. Tagore Cad. (4. Cad.) Şehit Mustafa Doğan Sk. 82/A -B Yıldız 06550 Çankaya - ANKARA Tel +90 (312) 438 86 70 Fax +90 (312) 438 86 72 GSM +90

Detaylı

Toplantı ve Kongre bizim işimiz s12 Almira Hotel Yiyecek İçecek Müdürü Yılmaz Çavdar

Toplantı ve Kongre bizim işimiz s12 Almira Hotel Yiyecek İçecek Müdürü Yılmaz Çavdar Yıl: Sayı: 20 Toplantı ve Kongre bizim işimiz s12 Almira Hotel Yiyecek İçecek Müdürü Yılmaz Çavdar Almira Catering şimdi Tüyap ta s14 İtibarı sürdürülebilir kılmak mümkün mü? s18 Çağımızın Hastalığı Migren

Detaylı

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL SAYI / ISSUE 10 EKIM - KASIM - ARALIK / OCTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2010 BU BIR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına

Detaylı

Sismik Riskin Azaltılması Konferansı

Sismik Riskin Azaltılması Konferansı İstanbul Uluslararası Sismik Riskin Azaltılması Konferansı Istanbul International Conference on Seismic Risk Mitigation Türkiye de 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri çok sayıda can kaybının yanı sıra

Detaylı

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ İÇİNDEKİLER CONTENTS 4. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ

Detaylı