2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ"

Transkript

1 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe nedenolduğunugörüyoruz. Buçerçevede,herbirprogramiçin,herbirpuantüründeveherbirbölümiçinkontenjandeğişimininetkisibiraradadeğerlendirilmiştir. Elbetetoplumsalolaylarıntaleplerietkisinibirebiröngörmekmümkündeğildir.ÖrneğinTıp,HukukvePsikoloji yeolantalebinartışı,örneğinsağlıkalanında2 yılıkönlisansprogramlarınaolantalebinartışı,etkisiniöngörmeninzorolduğuancakyorumlarımızakatığımızkonular. Analiziyaparkenherbirprogramiçinkontenjanartışlarınıgözönündebulundurmakveetkisinigörmekdahakolayolacaken,yeniaçılanprogramlarınkontenjanlarınınhangibaşarısırasıaralığınaetkisiolacağınıöngörmekçokkolayolmamıştır.Ancakyenikontenjanlardageçtiğimizyılardaaynıüniversitelerinbenzer programlardadiğerüniversiteleregörekonumunabakılarakminimumetkininolabileceğiaralığatopluolarakeklenmiştir. ElbeteverilentümsayılarbuyılaaitTAHMİNler,veyukarıdakiyöntemdedesapmalarolabilecektir.Buyılıntabanpuanlarınıbelirleyecekolantercihyapan gençlerolacak,ancakbizlerinamacı,kimiyerdehede erineulaşabileceken Nasılolsatutmaz düşüncesindekigençlerintercihlerinedahayukarısıralamaları eklemeleri,kimiyerdededahadüşüksıralardanalternati erekleyerekaçıktakalmamaları. KULANIMKILAVUZU Buyılkisıralamanızlageçenyılhangisıradakiadayıngirdiğiprogramagirebileceğiniziöngörmekiçin;(PsikolojivePDRörneği) 1.Şuandakibaşarısırasınabakarak2014BaşarıSırasıBulunur.Ör: Karşısındabulunan2014kümülekontenjanınabakılır;7.038,yanigeçtiğimizyılTMpuanıhesaplananilk78.0kişinin7.038 ipsikolojiyadapdr yeyerleşmiş. 3.3.Buyılaynısayıdakontenjanıkaçıncıkişikarşılayacak?Yani2015Kümüle de7.038 eenyakınyerbulunur,karşısındaki2014sıralamasınabakılır:48.70.yani geçenyıl48.0 inciningirdiğiyerekadarbuyılaynısayıdakontenjanaulaşılmış.ilk48.70 debubölümüntoplamkontenjanı70kişi=%10artırılmış.yani geçenyılilk48.70 de6.36olankontenjanbuyıl7.038 eçıkarılmış. 4.Yanidüzmantıkbakacakolsak,78.0 incigeçenyıl48.0 inciningirdiğiyeregirebilir,ancakdiyoruzki,sizbuaradakifarkınyarısınıalarakdahagerçekçibir sonucayaklaşabilirsiniz = /2= = Hede ediğinizprogramıngeçenyılvebuyılkikontenjanlarınıdagözönündebulundurmayıunutmamalısınız.kontenjanartıysadahadüşüksıralamaile azaldıysadahayükseksıralamailegirmeihtimalinizyüksektir.örneğin15kişilikkontenjanıolanve90.0 inciningirdiğiprogramınkontenjanı45 eçıktıysa, inciningirmeihtimaliolacaktır. DİĞERETKİLER 6.TMprogramlarındailk150.0 dehukuk ta2.10kişilikkontenjanartışıda,diğertümtmprogramlarındailk150.0 debeklenendendahayukarılara yerleşmeihtimalinitetikleyecektir.ancak150.0sonrasındaiseazalanhukukkontenjanlarıdiğerprogramlaratalebiartırarakbaşarısıralarınınyükselmesine nedenolabilir. 7.Birdiğerönemlietki,2yılıkÖnlisansprogramlarınaYGSkontenjanındangirmeşansınınverilmişolması.ÖzelikleSağlıkprogramlarınayönelmesimuhtemel öğrencilernedeniyle,özelikle20.0vesonrası4yılıklisansprogramlarınıetkileyecektir.

2 SİYASETBİLİMİ-KAMUYÖNETİMİ İLİŞKİLERVB. PROGRAMLARISIRALAMA DEĞİŞİMİTAHMİNLERİ TABLOSU GENELANALİZ -Buprogramlardailk dekontenjanlarazaldığıiçinbaşarısıraları yükselebilir. -AncakbuazalmayıHukuktalebidengelersebaşarısıralarıdüşmez,dahaazöğrenci tercihiilesabitkalır arasıartankontenjanlarnedeniylebuaradabulunanbölümlerin başarısıralarıkesinlikledüşecektir - Bunabirde sonrası2yılıkSağlıkprogramlarınatalepeklenirse,budilimde ekadardahayüksektekiyerlereyerleşmepotansiyelivar. AnalizYapılanProgramlar SiyasetBilimiveUluslararası,Uluslararası,SiyasetBilimi,KüreselSiyasetveUluslararası,Siyaset BilimiveKamuYönetimi,AvrupaBirliğii,KamuYönetimi,UluslararasıveAvrupaBirliği,Küreselve Uluslararası,Uluslararası,Uluslararası,SosyalveSiyasalBilimler,SiyasalBilimler

3 SİYASET - İLİŞKİLER BÖLÜMLERİ ANALİZ TABLOSU ÜNİVERSİTE TÜRÜ BULUNDUĞU İL ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM ADI BURS ORANI EĞİTİM DİLİ FARK 2015 KÜMÜLE 2015 KONTENJANI 2014 KÜMÜLE 2014 KONTENJAN 2014 BAŞARI SIRASI MURAT HÜDAVENDİGAR KOÇ Uluslararası DEVLET BOĞAZİÇİ BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE ÜCRETSİZ İNGİLİZCE DEVLET GALATASARAY Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA BİLKENT Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET GALATASARAY Siyaset Bilimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE ŞEHİR BURSLU İNGİLİZCE ANKARA İPEK Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET ANKARA Küresel Siyaset ve Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE DEVLET ANKARA Uluslararası ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ANKARA BİLKENT BAHÇEŞEHİR ANKARA TEKNOLOJİ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE DEVLET ANKARA ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ÖZYEĞİN Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE BİLGİ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE ANKARA TEKNOLOJİ Siyaset Bilimi BURSLU TÜRKÇE BİLGİ Siyaset Bilimi BURSLU İNGİLİZCE MAYIS BURSLU İNGİLİZCE DEVLET ANKARA ANKARA ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA İPEK Siyaset Bilimi BURSLU İNGİLİZCE BİLGİ Avrupa Birliği i BURSLU İNGİLİZCE KADİR HAS Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE MEF BURSLU İNGİLİZCE YEDİTEPE BURSLU İNGİLİZCE DEVLET ANKARA HACETTEPE ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ANKARA TURGUT ÖZAL BURSLU İNGİLİZCE DEVLET MARMARA ÜCRETSİZ İNGİLİZCE İZMİR İZMİR EKONOMİ KADİR HAS ANKARA TEKNOLOJİ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE DEVLET ANKARA ANKARA Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE SÜLEYMAN ŞAH BURSLU İNGİLİZCE DEVLET ANKARA HACETTEPE Uluslararası ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ANKARA TEKNOLOJİ Siyaset Bilimi BURSLU TÜRKÇE KOÇ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE ANTALYA ANTALYA BURSLU İNGİLİZCE DEVLET ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA TURGUT ÖZAL BURSLU TÜRKÇE FATİH Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE İZMİR YAŞAR Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE YEDİTEPE BURSLU FRANSIZCA DEVLET ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ANKARA BAŞKENT BURSLU TÜRKÇE DEVLET ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET MARMARA ÜCRETSİZ TÜRKÇE SABAHATTİN ZAİM YEDİTEPE Kamu Yönetimi ANKARA ATILIM BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE

4 SÜLEYMAN ŞAH Uluslararası KÜLTÜR Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE DEVLET ÜCRETSİZ TÜRKÇE FATİH BURSLU İNGİLİZCE DEVLET YILDIZ TEKNİK ÜCRETSİZ TÜRKÇE BURSA BURSA ORHANGAZİ BURSLU İNGİLİZCE İZMİR GEDİZ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE AYDIN BURSLU İNGİLİZCE DEVLET İZMİR DOKUZ EYLÜL Uluslararası ÜCRETSİZ İNGİLİZCE DEVLET İZMİR DOKUZ EYLÜL Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE ANKARA ÇANKAYA DOĞUŞ Uluslararası BEYKENT Uluslararası FATİH MALTEPE Uluslararası ve Avrupa Birliği BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE DEVLET MARMARA Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE TİCARET BURSLU TÜRKÇE DEVLET İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Uluslararası ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ANKARA BİLKENT Küresel ve Uluslararası İZMİR GEDİZ İZMİR İZMİR HALİÇ BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE DEVLET ANKARA GAZİ Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET ÜCRETSİZ İNGİLİZCE OKAN Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE ANKARA ATILIM Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE IŞIK Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE KOÇ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET İZMİR EGE Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET ANKARA GAZİ Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜSKÜDAR BURSLU TÜRKÇE ANKARA UFUK KEMERBURGAZ BEYKENT AYDIN KAYSERİ MELİKŞAH BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE DEVLET MARMARA Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ FRANSIZCA DEVLET TÜRK-ALMAN ÜCRETSİZ ALMANCA GELİŞİM BURSLU TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI İZMİR İZMİR Uluslararası GELİŞİM KEMERBURGAZ Uluslararası OKAN Uluslararası AREL Uluslararası BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE DEVLET KOCAELİ KOCAELİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET ANTALYA AKDENİZ Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET İZMİR DOKUZ EYLÜL Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE KOÇ Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE BAHÇEŞEHİR BURSLU İNGİLİZCE DEVLET İZMİR EGE Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN BURSLU TÜRKÇE MEDENİYET Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET KAYSERİ ERCİYES ÜCRETSİZ TÜRKÇE

5 NİŞANTAŞI BURSLU TÜRKÇE AREL BURSLU TÜRKÇE DEVLET ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET İZMİR İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA BİLKENT YENİ YÜZYIL Uluslararası AREL Uluslararası MEF GEDİK İZMİR GEDİZ Uluslararası GAZİANTEP HASAN KALYONCU GEDİK Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE HALİÇ ÜCRETLİ TÜRKÇE SABAHATTİN ZAİM BURSLU İNGİLİZCE DEVLET ADANA ÇUKUROVA Uluslararası ÜCRETSİZ İNGİLİZCE NİŞANTAŞI Uluslararası BURSLU TÜRKÇE IŞIK Siyaset Bilimi BURSLU İNGİLİZCE MERSİN ÇAĞ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP ZİRVE BURSLU TÜRKÇE ANKARA TEKNOLOJİ Uluslararası BURSLU TÜRKÇE DEVLET BURSA ULUDAĞ Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET MANİSA CELÂL BAYAR ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ANKARA BAŞKENT BURSLU TÜRKÇE DEVLET SAKARYA SAKARYA ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET BURSA ULUDAĞ Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP ZİRVE Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE İZMİR GEDİZ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET KIRŞEHİR AHİ EVRAN İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni DEVLET AKSARAY AKSARAY İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni DEVLET BALIKESİR BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni DEVLET BALIKESİR BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni DEVLET BAYBURT BAYBURT Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni DEVLET ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni DEVLET DİYARBAKIR DİCLE İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni DEVLET DÜZCE DÜZCE Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni DEVLET GİRESUN GİRESUN İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni KARAMANOĞLU DEVLET KARAMAN MEHMETBEY İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni DEVLET KİLİS KİLİS 7 ARALIK İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni DEVLET NEVŞEHİR NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni DEVLET NİĞDE NİĞDE İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni GAZİANTEP HASAN KALYONCU BURSLU İNGİLİZCE Yeni - - ESENYURT ESENYURT MEDİPOL MEDİPOL MALTEPE Uluslararası NİŞANTAŞI Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BAKÜ- AZERBAYCAN ODLAR YURDU Uluslararası BURSLU TÜRKÇE Yeni

6 DEVLET SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK SARAYBOSNA AYDIN Uluslararası BURSLU TÜRKÇE Yeni ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET AKSARAY AKSARAY ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET BALIKESİR BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET BALIKESİR BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET BALIKESİR BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET BATMAN BATMAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET BAYBURT BAYBURT Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET ADANA ÇUKUROVA Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET DİYARBAKIR DİCLE ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET ANKARA GAZİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET ANKARA GAZİ Uluslararası ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni DEVLET GİRESUN GİRESUN ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET MEDENİYET ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET KİLİS KİLİS 7 ARALIK ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET MERSİN MERSİN Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni DEVLET ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni DEVLET YILDIZ TEKNİK ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEVLET VAN YÜZÜNCÜ YIL Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni ANKARA İPEK Siyaset Bilimi BURSLU İNGİLİZCE ANKARA İPEK Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET ANKARA Küresel Siyaset ve Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE DEVLET İZMİR İZMİR KATİP ÇELEBİ Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE MALTEPE Uluslararası ve Avrupa Birliği BURSLU TÜRKÇE ANKARA ANTALYA KEMERBURGAZ TEKNOLOJİ ANTALYA Siyaset Bilimi BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE DEVLET KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET KONYA SELÇUK Uluslararası ÜCRETSİZ İNGİLİZCE DEVLET ANTALYA AKDENİZ Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET KOCAELİ KOCAELİ Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET YALOVA YALOVA Uluslararası ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN BURSLU TÜRKÇE DEVLET ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA BİLKENT BURSLU İNGİLİZCE DEVLET MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET ADANA ÇUKUROVA Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET KOCAELİ KOCAELİ İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET AYDIN Uluslararası ÜCRETSİZ İNGİLİZCE DEVLET ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET İZMİR DOKUZ EYLÜL Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İZMİR İZMİR EKONOMİ BURSLU İNGİLİZCE DEVLET DENİZLİ PAMUKKALE ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET KAYSERİ ERCİYES Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE ESENYURT Siyaset Bilimi BURSLU İNGİLİZCE DEVLET ANTALYA AKDENİZ Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET SAKARYA SAKARYA Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET TRABZON KARADENİZ TEKNİK Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE

7 DEVLET MANİSA CELÂL BAYAR İÖ ÜCRETLİ İNGİLİZCE DEVLET KONYA SELÇUK Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET KIRIKKALE KIRIKKALE ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET BURSA ULUDAĞ Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET ERZURUM ATATÜRK Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR GEDİZ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET SAMSUN ONDOKUZ MAYIS İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET TRABZON KARADENİZ TEKNİK Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE ESENYURT Siyaset Bilimi BURSLU TÜRKÇE DEVLET SAKARYA SAKARYA İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET BOLU ABANT İZZET BAYSAL Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE TRABZON AVRASYA BURSLU TÜRKÇE DEVLET KONYA SELÇUK Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE MERSİN ÇAĞ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET BALIKESİR BALIKESİR ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET KOCAELİ KOCAELİ Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TİCARET BURSLU TÜRKÇE DEVLET BURSA ULUDAĞ Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BİLGİ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET AYDIN ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET MALATYA İNÖNÜ ÜCRETSİZ TÜRKÇE ŞEHİR BURSLU İNGİLİZCE ANKARA TURGUT ÖZAL ANKARA BAŞKENT BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE DEVLET KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET BOLU ABANT İZZET BAYSAL Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET MANİSA CELÂL BAYAR Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE KEMERBURGAZ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET DİYARBAKIR DİCLE Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET MERSİN MERSİN Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET ANTALYA AKDENİZ Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET EDİRNE TRAKYA Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA ÇANKAYA DEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR BURSLU İNGİLİZCE ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET BALIKESİR BALIKESİR Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET KONYA NECMETTİN ERBAKAN Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET EDİRNE TRAKYA Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE YEDİTEPE BURSLU İNGİLİZCE DEVLET SAKARYA SAKARYA Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET AYDIN Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET ERZURUM ATATÜRK Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR YAŞAR Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET ANTALYA AKDENİZ Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA ATILIM BURSLU TÜRKÇE DEVLET DENİZLİ PAMUKKALE İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET TRABZON KARADENİZ TEKNİK Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÜSKÜDAR BURSLU TÜRKÇE DEVLET ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKİN ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR İZMİR BURSLU TÜRKÇE

8 ANKARA TURGUT ÖZAL BURSLU İNGİLİZCE DEVLET ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET AYDIN Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE TRABZON AVRASYA Kamu Yönetimi BURSLU TÜRKÇE DEVLET ELAZIĞ FIRAT ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET AFYONKARAHİ SAR AFYON KOCATEPE Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR İZMİR Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET KIRIKKALE KIRIKKALE Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET NİĞDE NİĞDE ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET MALATYA İNÖNÜ Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET SİVAS CUMHURİYET Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR GEDİZ BURSLU TÜRKÇE MEF BURSLU İNGİLİZCE DEVLET KONYA SELÇUK Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET ORDU ORDU Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET KASONU KASONU ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET AYDIN İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KÜLTÜR Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET TRABZON KARADENİZ TEKNİK Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MAYIS ÖZYEĞİN Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE DEVLET KIRKLARELİ KIRKLARELİ Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA BİLKENT Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE DEVLET ERZURUM ATATÜRK Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AZERBAYCAN AZERBAYCAN DİLLER Uluslararası ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET KONYA SELÇUK Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA İPEK Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET BARTIN BARTIN ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET BALIKESİR BALIKESİR Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET BİLECİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET KIRIKKALE KIRIKKALE İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET HATAY MUSTAFA KEMAL Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET MANİSA CELÂL BAYAR Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE YENİ YÜZYIL BURSLU TÜRKÇE DEVLET BOLU ABANT İZZET BAYSAL Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET KIRŞEHİR AHİ EVRAN Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET KARABÜK KARABÜK ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET EDİRNE TRAKYA Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET BOLU ABANT İZZET BAYSAL Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET EDİRNE TRAKYA Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET UŞAK UŞAK Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET VAN YÜZÜNCÜ YIL Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET ERZİNCAN ERZİNCAN Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET ŞANLIURFA HARRAN Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET NEVŞEHİR NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET KARABÜK KARABÜK Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AYDIN BURSLU İNGİLİZCE KAHRAMANMA KAHRAMANMARAŞ DEVLET RAŞ SÜTÇÜ İMAM Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET NİĞDE NİĞDE Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE LEFKE LEFKE AVRUPA Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET ÇORUM HİTİT ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET BOLU ABANT İZZET BAYSAL Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET AKSARAY AKSARAY Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE

9 DEVLET GAZİANTEP GAZİANTEP Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET DÜZCE DÜZCE Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET OSMANİYE OSMANİYE KORKUT ATA ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET GİRESUN GİRESUN Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET MALATYA İNÖNÜ İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA TEKNOLOJİ Uluslararası BURSLU TÜRKÇE DEVLET YALOVA YALOVA Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET TOKAT GAZİOSMANPAŞA Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET MARDİN MARDİN ARTUKLU ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET ADIYAMAN ADIYAMAN Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKİN Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET AYDIN Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET KIRŞEHİR AHİ EVRAN Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET ARTVİN ARTVİN ÇORUH ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET DİYARBAKIR DİCLE Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET KAHRAMANMA RAŞ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET KIRKLARELİ KIRKLARELİ Uluslararası ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET AFYONKARAHİ SAR AFYON KOCATEPE Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET ERZURUM ATATÜRK Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET ELAZIĞ FIRAT İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BİLGİ Siyaset Bilimi BURSLU İNGİLİZCE DEVLET ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET AYDIN Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKİN İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KADİR HAS Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET MALATYA İNÖNÜ Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET KASONU KASONU İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA ATILIM Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE ANKARA UFUK BURSLU TÜRKÇE DEVLET KIRIKKALE KIRIKKALE Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET MUŞ MUŞ ALPARSLAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET ORDU ORDU Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET BARTIN BARTIN İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET AĞRI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜCRETSİZ TÜRKÇE YEDİTEPE Kamu Yönetimi BURSLU İNGİLİZCE DEVLET SİVAS CUMHURİYET Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Siyaset Bilimi BURSLU İNGİLİZCE DEVLET KARABÜK KARABÜK İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET UŞAK UŞAK Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET KIRŞEHİR AHİ EVRAN Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET TUNCELİ TUNCELİ Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEVLET KIRŞEHİR AHİ EVRAN Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BEYKENT Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET KARABÜK KARABÜK Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK SARAYBOSNA BİLECİK Sosyal ve Siyasal Bilimler BURSLU TÜRKÇE BİLECİK ŞEYH EDEBALİ İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET ÇORUM HİTİT İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET KIRKLARELİ KIRKLARELİ Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET HATAY MUSTAFA KEMAL Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKİN Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE

10 DEVLET GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET NİĞDE NİĞDE Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET AKSARAY AKSARAY Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET TOKAT GAZİOSMANPAŞA İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET ŞANLIURFA HARRAN Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KADİR HAS BURSLU İNGİLİZCE KAYSERİ MELİKŞAH BURSLU İNGİLİZCE DEVLET KARS KAFKAS ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA TEKNOLOJİ Siyaset Bilimi BURSLU TÜRKÇE DEVLET VAN YÜZÜNCÜ YIL Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET KAHRAMANMA RAŞ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA TEKNOLOJİ Uluslararası ÜCRETLİ TÜRKÇE GİRNE Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET KIRKLARELİ KIRKLARELİ Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE YAKIN DOĞU Uluslararası BURSLU TÜRKÇE DEVLET TOKAT GAZİOSMANPAŞA Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET GİRESUN GİRESUN Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DOĞUŞ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE DEVLET KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET OSMANİYE OSMANİYE KORKUT ATA İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET ERZİNCAN ERZİNCAN Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİANTEP HASAN KALYONCU SÜLEYMAN ŞAH BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE DEVLET ADIYAMAN ADIYAMAN Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE NİŞANTAŞI BURSLU TÜRKÇE BEYKENT BURSLU TÜRKÇE BURSA BURSA ORHANGAZİ BURSLU İNGİLİZCE Yeni HALİÇ ESENYURT ESENYURT GELİŞİM GELİŞİM ŞEHİR - - NİŞANTAŞI Uluslararası ANKARA TURGUT ÖZAL ANKARA TURGUT ÖZAL - YAKIN DOĞU Avrupa Birliği i - YAKIN DOĞU Siyaset Bilimi - YAKIN DOĞU Siyaset Bilimi - YAKIN DOĞU Uluslararası - YAKIN DOĞU Uluslararası GAZİANTEP - - HASAN KALYONCU ESENYURT ESENYURT MEDİPOL MEDİPOL MALTEPE TRABZON AVRASYA BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET MUŞ MUŞ ALPARSLAN İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SÜLEYMAN ŞAH Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE

11 ANKARA TEKNOLOJİ Siyaset Bilimi ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET TUNCELİ TUNCELİ Kamu Yönetimi İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GİRNE NİŞANTAŞI Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE AZERBAYCAN BAKÜ SLAVYAN Uluslararası ÜCRETLİ TÜRKÇE SABAHATTİN ZAİM ANKARA ATILIM BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE DEVLET KARS KAFKAS İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE HOCA AHMET YESEVİ TÜRKİSTAN- KAZAKİSTAN TÜRK- KAZAK Uluslararası TÜRKÇE YEDİTEPE Kamu Yönetimi ÜCRETLİ İNGİLİZCE ANKARA ÇANKAYA HALİÇ BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE FATİH Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE ANKARA TURGUT ÖZAL BURSLU TÜRKÇE GEDİK Uluslararası ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET HAKKARİ HAKKARİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜSKÜP- MAKEDONYA BALKAN Siyasal Bilimler BURSLU TÜRKÇE LEFKE LEFKE AVRUPA Kamu Yönetimi BURSLU İNGİLİZCE DEVLET SAKARYA SAKARYA UÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA UFUK ANKARA ATILIM Uluslararası ANKARA İPEK Siyaset Bilimi BURSA KAYSERİ BURSA ORHANGAZİ NUH NACİ YAZGAN BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE GİRNE ÜCRETLİ İNGİLİZCE MERSİN ÇAĞ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE ŞEHİR BURSLU İNGİLİZCE BİŞKEK- KIRGIZİSTAN KIRGIZİSTAN- TÜRKİYE MANAS Uluslararası TÜRKÇE İZMİR GEDİZ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE MALTEPE Uluslararası ve Avrupa Birliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE İZMİR İZMİR BURSLU TÜRKÇE KADİR HAS BURSLU İNGİLİZCE TİFLİS- GÜRCİSTAN İVANE JAVAKHİSHVİLİ TİFLİS DEVLET Siyaset Bilimi ÜCRETLİ TÜRKÇE YEDİTEPE Kamu Yönetimi BURSLU İNGİLİZCE YAKIN DOĞU Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE İZMİR GEDİZ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE ANTALYA ANTALYA YEDİTEPE İZMİR YAŞAR Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE BURSLU FRANSIZCA BURSLU İNGİLİZCE ANKARA ATILIM ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA BAŞKENT ÜCRETLİ TÜRKÇE İZMİR GEDİZ BURSLU TÜRKÇE KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN BURSLU TÜRKÇE YAKIN DOĞU Siyaset Bilimi GELİŞİM AREL BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE DEVLET Kamu Yönetimi TÜRKÇE DEVLET ÜCRETSİZ İNGİLİZCE GAZİANTEP ZİRVE Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET SAKARYA SAKARYA Uluslararası UÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE

12 AZERBAYCAN BAKÜ DEVLET Uluslararası ÜCRETLİ TÜRKÇE IŞIK Siyaset Bilimi ÜCRETLİ İNGİLİZCE GİRNE Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE AYDIN BURSLU İNGİLİZCE DEVLET VAN YÜZÜNCÜ YIL Uluslararası İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Kamu Yönetimi - YAKIN DOĞU Avrupa Birliği i GEDİK BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE GELİŞİM ÜCRETLİ TÜRKÇE YAKIN DOĞU Siyaset Bilimi BURSLU İNGİLİZCE KADİR HAS Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE GİRNE 29 MAYIS İZMİR İZMİR Uluslararası SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK SARAYBOSNA YEDİTEPE ANKARA ÇANKAYA ESENYURT TİCARET Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU FRANSIZCA ÜCRETLİ İNGİLİZCE Siyaset Bilimi BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE MURAT HÜDAVENDİGAR IŞIK Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE İZMİR YAŞAR Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE ANKARA ATILIM Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE MERSİN ÇAĞ Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE KAYSERİ MELİKŞAH ÜSKÜP- MAKEDONYA BALKAN ÜSKÜDAR GAZİANTEP HASAN KALYONCU İZMİR İZMİR EKONOMİ Siyasal Bilimler BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR ÜCRETLİ TÜRKÇE SÜLEYMAN ŞAH Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE KIBRIS Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE GEDİK BURSLU TÜRKÇE HALİÇ BİLGİ Siyaset Bilimi KEMERBURGAZ BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE ŞEHİR ÜCRETLİ İNGİLİZCE YAKIN DOĞU Uluslararası BURSLU TÜRKÇE BURSA BURSA ORHANGAZİ IŞIK Siyaset Bilimi ANKARA İPEK Uluslararası AREL Uluslararası ESENYURT Siyaset Bilimi BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE TİCARET ÜCRETLİ TÜRKÇE ÖZYEĞİN Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE ANKARA TURGUT ÖZAL BURSLU İNGİLİZCE TRABZON AVRASYA Kamu Yönetimi BURSLU TÜRKÇE ANKARA İPEK Siyaset Bilimi BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE KADİR HAS ÜCRETLİ İNGİLİZCE SÜLEYMAN ŞAH BURSLU İNGİLİZCE TRABZON AVRASYA BURSLU TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI BURSLU TÜRKÇE

13 - GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Kamu Yönetimi AREL OKAN Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK SARAYBOSNA Uluslararası BURSLU TÜRKÇE YEDİTEPE ÜCRETLİ İNGİLİZCE KÜLTÜR Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜCRETLİ İNGİLİZCE DEVLET KIBRIS ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU BURSLU İNGİLİZCE KIBRIS KIBRIS Avrupa Birliği i GAZİANTEP ZİRVE GAZİANTEP ZİRVE Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE İZMİR GEDİZ Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE ANTALYA ANTALYA BURSLU İNGİLİZCE SAMSUN CANİK BAŞARI ÜSKÜDAR GAZİANTEP ZİRVE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE BAHÇEŞEHİR ÜCRETLİ İNGİLİZCE DEVLET MANİSA CELÂL BAYAR Kamu Yönetimi TÜRKÇE İZMİR GEDİZ ÜCRETLİ TÜRKÇE AYDIN ÜCRETLİ İNGİLİZCE ANKARA TURGUT ÖZAL ÜCRETLİ TÜRKÇE TRABZON AVRASYA Kamu Yönetimi ÜCRETLİ TÜRKÇE MERSİN ÇAĞ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE FATİH BURSLU TÜRKÇE FATİH BURSLU İNGİLİZCE FATİH Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE GEDİK Uluslararası BURSLU TÜRKÇE DEVLET MALATYA İNÖNÜ TÜRKÇE AREL Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE BİLGİ Avrupa Birliği i BURSLU İNGİLİZCE BİLGİ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE GELİŞİM BURSLU İNGİLİZCE KEMERBURGAZ Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE KADİR HAS Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE MALTEPE Uluslararası ve Avrupa Birliği ÜCRETLİ TÜRKÇE OKAN Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE ANKARA UFUK ÜCRETLİ TÜRKÇE KIBRIS KIBRIS Avrupa Birliği i BURSLU İNGİLİZCE YENİ YÜZYIL GAZİANTEP HASAN KALYONCU MEDİPOL MEDİPOL MALTEPE AZERBAYCAN GAZİANTEP ANKARA - - BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Uluslararası ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni HASAN KALYONCU ÜCRETLİ İNGİLİZCE Yeni BİLKENT ÜCRETLİ İNGİLİZCE Yeni ÜCRETLİ İNGİLİZCE Yeni Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE Yeni BAKÜ- AZERBAYCAN ODLAR YURDU Uluslararası ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni YENİ YÜZYIL ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni DEVLET SİVAS CUMHURİYET Kamu Yönetimi ÜCRETSİZ TÜRKÇE

14 - GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Kamu Yönetimi ÜCRETLİ İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Siyaset Bilimi BURSLU İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Siyaset Bilimi ÜCRETLİ İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE DEVLET KAYSERİ ERCİYES ÜCRETSİZ TÜRKÇE FATİH ÜCRETLİ İNGİLİZCE FATİH ÜCRETLİ TÜRKÇE GEDİK ÜCRETLİ TÜRKÇE GEDİK Uluslararası BURSLU TÜRKÇE GİRNE BURSLU İNGİLİZCE GİRNE Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE GİRNE Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE IŞIK Siyaset Bilimi BURSLU İNGİLİZCE IŞIK Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE IŞIK Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE ANKARA BİLKENT Küresel ve Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE DEVLET MALATYA İNÖNÜ ÜCRETSİZ TÜRKÇE AREL ÜCRETLİ TÜRKÇE AREL Uluslararası BURSLU TÜRKÇE AREL Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE AREL Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE AREL Uluslararası ÜCRETLİ TÜRKÇE ESENYURT Siyaset Bilimi ÜCRETLİ İNGİLİZCE ESENYURT Siyaset Bilimi ÜCRETLİ TÜRKÇE KÜLTÜR Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE DEVLET ÜCRETSİZ TÜRKÇE TİFLİS- GÜRCİSTAN İVANE JAVAKHİSHVİLİ TİFLİS DEVLET Uluslararası ÜCRETLİ TÜRKÇE LEFKE LEFKE AVRUPA Kamu Yönetimi BURSLU İNGİLİZCE LEFKE LEFKE AVRUPA Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE NAHCİVAN- AZERBAYCAN NAHCİVAN DEVLET Uluslararası ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET NİĞDE NİĞDE ÜCRETSİZ TÜRKÇE OKAN Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE OKAN Uluslararası ÜCRETLİ TÜRKÇE SARAYBOSNA- BOSNA- HERSEK SARAYBOSNA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜCRETLİ TÜRKÇE DEVLET TÜRK-ALMAN ÜCRETSİZ ALMANCA ÜSKÜP- MAKEDONYA BALKAN Siyasal Bilimler ÜCRETLİ TÜRKÇE KIBRIS KIBRIS Avrupa Birliği i ÜCRETLİ İNGİLİZCE KIBRIS KIBRIS KIBRIS KIBRIS Avrupa Birliği i Uluslararası Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE KIBRIS Uluslararası ÜCRETLİ İNGİLİZCE SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK SARAYBOSNA Sosyal ve Siyasal Bilimler ÜCRETLİ TÜRKÇE SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK SARAYBOSNA Uluslararası ÜCRETLİ TÜRKÇE YAKIN DOĞU Avrupa Birliği i - YAKIN DOĞU Siyaset Bilimi - YAKIN DOĞU Siyaset Bilimi - YAKIN DOĞU Uluslararası BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE

Siyaset Bilimi TM-2 ÜNİVERSİTE

Siyaset Bilimi TM-2 ÜNİVERSİTE Siyaset Bilimi TM-2 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. GALATASARAY Ünv. (İSTANBUL) Devlet 6530 7130 436,3005 449,3048 21 21 21 21 TOBB

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ Avrupa Birliği İlişkileri 2015'DE OLUŞAN 2015'E GÖRE HESAPLANAN 2016 KON. BİLGİLERİ 2015'DE 202510185 İstanbul Vakıf İstanbul Bilgi Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Tam Burslu İng. TM2 381,584 36.700

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 389,

İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 389, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Ulus. İlişkiler (İng.) 93 TM-2 466,971 1.860 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ulus. İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 10 TM-2 463,313 2.160 İPEK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğzyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kontenjan ARTIŞ. Artış Azalma Doluluk Farkı En Küçük 2014 En Büyük 2014 En Küçük 2015 En Büyük 2015

Kontenjan ARTIŞ. Artış Azalma Doluluk Farkı En Küçük 2014 En Büyük 2014 En Küçük 2015 En Büyük 2015 Toplam 2014 Toplam 2015 Toplam 2015 TABAN PUAN Toplam 2014 Toplam 2014 2014 Toplam 2015 2015 Kontenjan Üniversiteler BOŞ KALAN TOPLAM BOŞ KALAN KONTENJAN YERLEŞEN Doluluk YERLEŞEN Doluluk Artış Azalma

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 2 Afyon Sağlık Yüksekokulu 3 Hemşirelik , AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 2 Afyon Sağlık Yüksekokulu 3 Hemşirelik , AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 1 PROGRAM ADI (2) 0,12 BAŞARI EN KÜÇÜK 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 2 Bolu Sağlık Yüksekokulu 3 Hemşirelik 150000 364,91641 1 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015 YILI/DÖNEMİ KABUL LİSTESİ ÖZET TABLO ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ARASINDA YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJE BAŞVURULARINA İLİŞKİN SONUÇLAR Sıra

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P. Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF 3 4 4 303026 307,50300 108000 106000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS 2 62 62 317815 306,34397 179000

Detaylı

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE YIL 2015_2016 YATAY GE BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.02.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 18.01.2016 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.01.2016

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Öğretim Üyesi Sayıları

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Öğretim Üyesi Sayıları ÜNİVERSİTE ADI DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Sayıları Tarihi PROFESÖR Dolu Kadro Yüzdelik ı Doçent DOÇENT DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Doktor ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 21.07.2010 11 13,41 15 18,29 56 68,29 ADANA ALPARSLAN

Detaylı

2019 DGS Hemşirelik Taban Puanları Kontenjanları

2019 DGS Hemşirelik Taban Puanları Kontenjanları 2019 yılında DGS ye hazırlanacak öğrenciler için alt bölmede sizler için hazırladığımız en güncel ÖSYM verileriyle kendinize ait bir tercih listesi oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki veriler ÖSYM nin 2018 DGS

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır.

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. PROGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 03/05/2018-E.19545 T.C. Sayı : 82642947-051.04- Konu : ISVET2018 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 02/05/2018 tarihli ve 38628632-051.04-69735 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Sayı : 84093193-051.01- Konu : II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 20/03/2018 tarihli ve 69392216-051.01-46290 sayılı yazı. Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 289,896 214,075 27 302.000 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 376,930 345,935 3 103.000 4

Detaylı

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İST.) HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkiler (İng.) (Tam Burs) TS- 1 445.82327 482.46071 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (İST.) Halkla İlişkiler

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hemşirelik Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanları

Hemşirelik Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanları Bölümü 1-1 Taban Puanları PUAN TÜRÜ: MF ÜNİVERSİTE ADI ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR KOÇ BEZM-İ ÂLEM VAKIF HACETTEPE (ANKARA) (Bk. ) MEDİPOL BAHÇEŞEHİR BİRUNİ YEDİTEPE FAKÜLTE ADI BÖLÜM ADI Gene l Kont.

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği MF-4

Bilgisayar Mühendisliği MF-4 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) Özel 602 1070 516,9039

Detaylı

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik Uçak Gövde - Motor Bakım 101010988 ANADOLU Üniv. Devlet ESKİŞEHİR MF-4 52 52 408,629 47.100 106910531 KOCAELİ Üniv. Devlet KOCAELİ YGS-1 25 + 1 31 31 420,908 49700 55.500 106930377 KOCAELİ Üniv. (İÖ) Devlet

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 08/03/2018-E.10778 T.C. Sayı : 84093193-051.04- Konu : IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 28/02/2018 tarihli ve 22261011-010.07.02-35615

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) 3 DİL-1 507,023 229 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mütercim-Terc. (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) 5 DİL-1 496,128 414 BOĞAZİÇİ

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği'nin 12.09.2013 tarih ve 26 sayılı yazısı.. Anadolu

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PR OGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET 102210329

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi 47 47 MF-3 448,93377 17.600 453,99456 428,06847 429,71079 Tıp Fakültesi 123 123 MF-3 466,97221 11.000 494,58463 454,42468 459,01860

Detaylı

2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI

2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI 2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI www.salimunsal.com web adresi için hazırlanmıştır. İzinsiz kopya edilemez ve yayınlanamaz. ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 102810095 ÇANKIRI KARATEKİN Üniv. Devlet ÇANKIRI TM-2 45 + 2 52 52 294,526 186000 175.000 104510268 GİRESUN Üniv. Devlet GİRESUN TM-2 60 + 2 67 67 293,642 194000 177.000 106110512 KARABÜK Üniv. Devlet

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2015 ÖSYS'DE ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞENLERİN ORTALAMA NET SAYILARI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2015 ÖSYS'DE ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞENLERİN ORTALAMA NET SAYILARI BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2015 ÖSYS'DE ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞENLERİN ORTALAMA NET SAYILARI Üniversite Türü Diploma puanı Yerleşe n YGS Türkçe YGS Sosyal YGS Mat

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013 2013 T. Puan kont. Boğaziçi Ü. İstanbul Devlet

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) Okul Öncesi Öğretmenliği (TamBurslu) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) Okul Öncesi Öğretmenliği (TamBurslu) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü Taban Puan BOĞAZİÇİ HASAN KALYONCU (GAZİANTEP) ORTA DOĞU TEKNİK BAHÇEŞEHİR HACETTEPE (Bk. 789) TED (Bk. 789) DİCLE (DİYARBAKIR) EGE (İZMİR) İSTANBUL (Bk. 789) YILDIZ

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

Mimarlık MF-4 ÜNİVERSİTE

Mimarlık MF-4 ÜNİVERSİTE Mimarlık MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ünv. (ANKARA) (İng.) (TB) Özel 4870 5520 473,638 487,0964 6

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Sayı : 84093193-821.05- Konu : Gazi Siber Güç CFT Yarışması ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 21/03/2018 tarihli ve 45844397-774.03-47247 sayılı yazı. Gazi Üniversitesi bünyesinde, sahip olduğu bilgi

Detaylı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi. Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer Kon Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

Acil Yardım ve Afet Yönetimi. Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer Kon Puan 2014 Sıra 2015 Sıra Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ Üniv. (T.B.) İSTANBUL Özel MF 3 4 2 307,503 108000 106000 300211764 GIRNE AMERİKAN Üniv. (T.B.) KKTC GİRNE Özel MF 3 1 3 258,433 176000 102710387 ÇANAKKALE

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mezunlar Koordinatörlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mezunlar Koordinatörlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mezunlar Koordinatörlüğü Sayı : 57897297-311.01.02 Konu : Mezun Bilgi Sistemi DAĞITIM YERLERİNE Mezunlarımız ile Üniversitemiz arasında etkili iletişim kurmak, işbirliği

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Konferansı Duyurusu DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin (ÜNAK) 17.06.2013 tarih ve 2013/07

Detaylı

T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı Sayı : 63434571 824.00 3872 Konu : Resimli Deney Hayvanları Terimleri Sözlüğü. 12/12/2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Resimli

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 2018 Taban ları ve Başarı Sıralaması Üniversite Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Taban Türü Kont. Yerl. Koç Üniversitesi İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) Uluslararası (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Üniversite Adı Bölüm Adı Kon. Başarı Puan Taban Sırası Türü Puanı Boğaziçi 62 4.390 MF-4 486,42431 İstanbul Teknik 47 11.800 MF-4 456,21968 Orta Doğu Teknik

Detaylı