2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ"

Transkript

1 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe nedenolduğunugörüyoruz. Buçerçevede,herbirprogramiçin,herbirpuantüründeveherbirbölümiçinkontenjandeğişimininetkisibiraradadeğerlendirilmiştir. Elbetetoplumsalolaylarıntaleplerietkisinibirebiröngörmekmümkündeğildir.ÖrneğinTıp,HukukvePsikoloji yeolantalebinartışı,örneğiağlıkalanında2 yılıkönlisaprogramlarınaolantalebinartışı,etkisiniöngörmeninzorolduğuancakyorumlarımızakatığımızkonular. Analiziyaparkenherbirprogramiçinkontenjanartışlarınıgözönündebulundurmakveetkisinigörmekdahakolayolacaken,yeniaçılanprogramlarınkontenjanlarınınhangibaşarısırasıaralığınaetkisiolacağınıöngörmekçokkolayolmamıştır.Ancakyenikontenjanlardageçtiğimizyılardaaynıüniversitelerinbenzer programlardadiğerüniversiteleregörekonumunabakılarakminimumetkininolabileceğiaralığatopluolarakeklenmiştir. ElbeteverilentümsayılarbuyılaaitTAHMİNler,veyukarıdakiyöntemdedesapmalarolabilecektir.Buyılıntabanpuanlarınıbelirleyecekolantercihyapan gençlerolacak,ancakbizlerinamacı,kimiyerdehede erineulaşabileceken Nasılolsatutmaz düşüncesindekigençlerintercihlerinedahayukarısıralamaları eklemeleri,kimiyerdededahadüşüksıralardanalternati erekleyerekaçıktakalmamaları. KULANIMKILAVUZU Buyılkisıralamanızlageçenyılhangisıradakiadayıngirdiğiprogramagirebileceğiniziöngörmekiçin;(PsikolojivePDRörneği) 1.Şuandakibaşarısırasınabakarak2014BaşarıSırasıBulunur.Ör: Karşısındabulunan2014kümülekontenjanınabakılır;7.038,yanigeçtiğimizyılTMpuanıhesaplananilk78.0kişinin7.038 ipsikolojiyadapdr yeyerleşmiş. 3.3.Buyılaynısayıdakontenjanıkaçıncıkişikarşılayacak?Yani2015Kümüle de7.038 eenyakınyerbulunur,karşısındaki2014sıralamasınabakılır:48.70.yani geçenyıl48.0 inciningirdiğiyerekadarbuyılaynısayıdakontenjanaulaşılmış.ilk48.70 debubölümüntoplamkontenjanı70kişi=%10artırılmış.yani geçenyılilk48.70 de6.36olankontenjanbuyıl7.038 eçıkarılmış. 4.Yanidüzmantıkbakacakolsak,78.0 incigeçenyıl48.0 inciningirdiğiyeregirebilir,ancakdiyoruzki,sizbuaradakifarkınyarısınıalarakdahagerçekçibir sonucayaklaşabilirsiniz = /2= = Hede ediğinizprogramıngeçenyılvebuyılkikontenjanlarınıdagözönündebulundurmayıunutmamalısınız.kontenjanartıysadahadüşüksıralamaile azaldıysadahayükseksıralamailegirmeihtimalinizyüksektir.örneğin15kişilikkontenjanıolanve90.0 inciningirdiğiprogramınkontenjanı45 eçıktıysa, inciningirmeihtimaliolacaktır. DİĞERETKİLER 6.TMprogramlarındailk150.0 dehukuk ta2.10kişilikkontenjanartışıda,diğertümtmprogramlarındailk150.0 debeklenendendahayukarılara yerleşmeihtimalinitetikleyecektir.ancak150.0sonrasındaiseazalanhukukkontenjanlarıdiğerprogramlaratalebiartırarakbaşarısıralarınınyükselmesine nedenolabilir. 7.Birdiğerönemlietki,2yılıkÖnlisaprogramlarınaYGSkontenjanındangirmeşaınınverilmişolması.ÖzelikleSağlıkprogramlarınayönelmesimuhtemel öğrencilernedeniyle,özelikle20.0vesonrası4yılıklisaprogramlarınıetkileyecektir.

2 İKTİSAT-EKONOMİ-FİNANS PROGRAMLARISIRALAMA DEĞİŞİMİTAHMİNLERİ TABLOSU GENELANALİZ -İlk150.0içindekalankısımdageçenyılagörekontenjanlarazaltılmışdurumda.Dolayısıylailk150.0 debu programıseçecekgençleristediklerininveşuankisıralarınınbirazdahaaltınayerleşmeihtimaleriyüksek. -AncakHukukkontenjanlarınınilk150.0içindekalmasıiletalebinHukuk akaymaihtimalinedeniylesıralamalarınınüstünedahiyerleşmeihtimaleriolabilir arasındakontenjanlarartmışdurumda,buaralıktakileringirdiğibölümlerdebaşarısıralarıise düşecek,buyıldahadüşüksıralılargirecek sonrasıgeçenyılagöredahaazkontenjanvar,buradadabaşarısıralarıyükselebilir,ancakyüksekihtimal buradakiprogramlara2yılıksağlıkprogramlarınakayacakkişilernedeniyledeğişimolmayabilir. AnalizYapılanProgramlar,Ekonometri,Maliye,ÇalışmaEkonomisiveEndüstriİlişkileri,EkonomiveFina,BankacılıkveFina, Muhasebe,UluslararasıTicaretveFina,Ekonomi,MuhasebeveFina,SigortacılıkveSosyal Güvenlik,AktüeryaveRisk,FinaveBankacılık,İşletme-Ekonomi,BankacılıkveSigortacılık,Finaal Ekonometri,MuhasebeveDenetim,MuhasebeveFinaalYönetim,SigortacılıkveRisk,Uluslararası Fina,UluslararasıTicaretveFina,UluslararasıTicaretveFina

3 İKTİSAT-EKONOMİ-FİNANS PROGRAMLARI ANALİZ TABLOSU ÜNİVERSİTE TÜRÜ BULUNDUĞU İL ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM ADI BURS ORANI EĞİTİM DİLİ FARK 2015 KÜMÜLE KÜMÜLE KONTENJANI 2014 KONTENJAN KOÇ ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE BOĞAZİÇİ ÜNİ. ÜCRETSİZ İNGİLİZCE İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE GALATASARAY ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE KOÇ ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. ÖZYEĞİN ÜNİ. Ekonomi BİLGİ ÜNİ. İşletme-Ekonomi 2014 BAŞARI SIRASI BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. ÜCRETSİZ İNGİLİZCE BİLGİ ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE TEKNİK ÜNİ. Ekonomi ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ÖZYEĞİN ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU İNGİLİZCE BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Ekonomi ve Fina BURSLU İNGİLİZCE BİLGİ ÜNİ. Uluslararası Fina BURSLU İNGİLİZCE İPEK ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Uluslararası Fina BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. MEF ÜNİ. Ekonomi KADİR HAS ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE YEDİTEPE ÜNİ. Uluslararası Fina BURSLU İNGİLİZCE HACETTEPE ÜNİ. ÜCRETSİZ İNGİLİZCE YEDİTEPE ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE KADİR HAS ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE MARMARA ÜNİ. ÜCRETSİZ İNGİLİZCE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Muhasebe ve Denetim BURSLU İNGİLİZCE YILDIZ TEKNİK ÜNİ. ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE KOÇ ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE İZMİR YAŞAR ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE İZMİR YAŞAR ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE TİCARET ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE SÜLEYMAN ŞAH ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE ÜNİ. ÜCRETSİZ İNGİLİZCE HACETTEPE ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE FATİH ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE TURGUT ÖZAL ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE HACETTEPE ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE SÜLEYMAN ŞAH ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE TİCARET ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE BAŞKENT ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE KOÇ ÜNİ. Ekonomi ÜCRETLİ İNGİLİZCE YILDIZ TEKNİK ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR GEDİZ ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE GAZİ ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİ. ÜCRETSİZ İNGİLİZCE İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİ. ÜCRETLİ İNGİLİZCE DOĞUŞ ÜNİ. Ekonomi ve Fina BURSLU İNGİLİZCE YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. ÜCRETSİZ İNGİLİZCE MAYIS ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE IŞIK ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ İNGİLİZCE FATİH ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE ÇANKAYA ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE

4 MARMARA ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE ATILIM ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE GAZİ ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE TİCARET ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU TÜRKÇE MARMARA ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANKAYA ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU İNGİLİZCE ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE ATILIM ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE SABAHATTİN BURSLU İNGİLİZCE KEMERBURGAZ ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİ. ÜCRETSİZ İNGİLİZCE GAZİANTEP ZİRVE ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE AREL ÜNİ. OKAN ÜNİ. Bankacılık ve Fina İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. mi BURSA BURSA ORHANGAZİ ÜNİ. Bankacılık ve Fina FATİH ÜNİ. Bankacılık ve Fina İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. DOĞUŞ ÜNİ. Ekonomi TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE İZMİR EGE ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN ÜNİ. Ekonomi BURSLU TÜRKÇE KÜLTÜR ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE BAŞKENT ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU TÜRKÇE İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE MARMARA ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE PİRİ REİS ÜNİ. Ekonomi ve Fina BURSLU İNGİLİZCE ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE BEYKENT ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE MARMARA ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. Bankacılık ve Fina ÜCRETSİZ İNGİLİZCE GAZİ ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE BEYKENT ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU İNGİLİZCE ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE NİŞANTAŞI ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU TÜRKÇE BEYKENT ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE MALTEPE ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE Muhasebe ve Finaal Yön BAŞKENT ÜNİ. etim BURSLU TÜRKÇE MARMARA ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE BEYKENT ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU TÜRKÇE MEDENİYET ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE MARMARA ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GELİŞİM ÜNİ. Ekonomi BURSLU TÜRKÇE ADANA ÇUKUROVA ÜNİ. ÜCRETSİZ İNGİLİZCE NİŞANTAŞI ÜNİ. Ekonomi BURSLU TÜRKÇE BURSA ULUDAĞ ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE TİCARET ÜNİ. Muhasebe BURSLU TÜRKÇE ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE TURGUT ÖZAL ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE ANTALYA AKDENİZ ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİ ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANTALYA ANTALYA ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE MARMARA ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE NİŞANTAŞI ÜNİ. Ekonomi BURSLU TÜRKÇE AYDIN ÜNİ. NİŞANTAŞI ÜNİ. Muhasebe ve Fina Muhasebe ve Fina BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE ADANA ÇUKUROVA ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE

5 MEF ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE BİLGİ ÜNİ. İşletme-Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE KAYSERİ ERCİYES ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE BAŞKENT ÜNİ. mi BURSLU TÜRKÇE MARMARA ÜNİ. Ekonometri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE MERSİN ÇAĞ ÜNİ. Uluslararası Fina ve Ban kacılık BURSLU İNGİLİZCE İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR EGE ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANTALYA ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. Ekonomi ve Fina İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni BALIKESİR BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni BALIKESİR BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Bankacılık ve Fina İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. Bankacılık ve Fina İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni DÜZCE DÜZCE ÜNİ. Sigortacılık ve Sosyal Güve nlik İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. Bankacılık ve Fina İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. Ekonomi ve Fina İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni OSMANİYE KORKUT ATA OSMANİYE ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni ATILIM ÜNİ. Maliye BURSLU TÜRKÇE Yeni KAYSERİ MELİKŞAH ÜNİ. Ekonomi ve Fina BURSLU İNGİLİZCE Yeni BAKÜ- AZERBAYCAN ODLAR YURDU ÜNİ. GEDİK ÜNİ. Muhasebe MEDİPOL ÜNİ. Bankacılık ve Sigortacılık MEDİPOL ÜNİ. Ekonomi ve Fina ÜNİ. ÜNİ. MEDİPOL ÜNİ. MEDİPOL ÜNİ. SABAHATTİN SABAHATTİN BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni KADİR HAS ÜNİ. Muhasebe ve Fina BURSLU TÜRKÇE Yeni ANTALYA AKDENİZ ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni ANTALYA ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. Ekonomi ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni BALIKESİR BALIKESİR ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni BALIKESİR BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni BALIKESİR BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni BALIKESİR BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni BALIKESİR BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Bankacılık ve Fina ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. Bankacılık ve Fina ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni ADANA ÇUKUROVA ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni KOCAELİ KOCAELİ ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. Ekonomi ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni NİĞDE NİĞDE ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. Bankacılık ve Fina ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni İPEK ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE AYDIN ÜNİ. Muhasebe ve Fina BURSLU TÜRKÇE ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE

6 ADANA ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ADANA ÇUKUROVA ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE BAŞKENT ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE MERSİN MERSİN ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ANTALYA AKDENİZ ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MALATYA İNÖNÜ ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE BURSA ULUDAĞ ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE Sigortacılık ve Sosyal Güve KONYA KTO KARATAY ÜNİ. nlik BURSLU TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE KADİR HAS ÜNİ. Gayrimenkul ve Varlık Değ erleme BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Ekonomi ve Fina BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANTALYA AKDENİZ ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANAKKALE MART ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE MERSİN TOROS ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE ADANA ÇUKUROVA ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE EDİRNE TRAKYA ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE BURSA ULUDAĞ ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANTALYA AKDENİZ ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BİLGİ ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE BURSA ULUDAĞ ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÖZYEĞİN ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE ANTALYA AKDENİZ ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE YALOVA YALOVA ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Muhasebe ve Denetim BURSLU İNGİLİZCE TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE TRABZON AVRASYA ÜNİ. Maliye BURSLU TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. ÜCRETSİZ İNGİLİZCE DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİ. ÜCRETSİZ İNGİLİZCE SAKARYA SAKARYA ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ ERCİYES ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA SELÇUK ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE SABAHATTİN BURSLU İNGİLİZCE BURSA ULUDAĞ ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İZMİR YAŞAR ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AKSARAY AKSARAY ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Ekonometri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANTALYA AKDENİZ ÜNİ. Ekonomi ve Fina ÜCRETSİZ TÜRKÇE AFYONKARAH İSAR AFYON KOCATEPE ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE ADANA ÇUKUROVA ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE BURSA ULUDAĞ ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE

7 ŞANLIURFA HARRAN ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE LEFKOŞA YAKIN DOĞU ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU İNGİLİZCE DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANAKKALE MART ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE YALOVA YALOVA ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE MERSİN ÇAĞ ÜNİ. Uluslararası Fina ve Ban kacılık BURSLU İNGİLİZCE ANTALYA AKDENİZ ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. ÜCRETLİ İNGİLİZCE ATILIM ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE BİLECİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE KADİR HAS ÜNİ. Bankacılık ve Sigortacılık BURSLU TÜRKÇE ANTALYA AKDENİZ ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA ÜNİ. Finaal Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE UŞAK UŞAK ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANTALYA AKDENİZ ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MERSİN MERSİN ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE BURSA ULUDAĞ ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE YALOVA YALOVA ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ATILIM ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE TRABZON AVRASYA ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE MALATYA İNÖNÜ ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MEF ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE KOCAELİ KOCAELİ ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE EDİRNE TRAKYA ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KAYSERİ ERCİYES ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANAKKALE MART ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE TİCARET ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE EDİRNE TRAKYA ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Uluslararası Fina BURSLU İNGİLİZCE KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. Bankacılık ve Fina ÜCRETSİZ TÜRKÇE BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE EDİRNE TRAKYA ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK ÜNİ. Aktüerya ve Risk ÜCRETSİZ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÇANAKKALE MART ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MERSİN MERSİN ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DİYARBAKIR DİCLE ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE AFYONKARAH İSAR AFYON KOCATEPE ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇORUM HİTİT ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE ÇANAKKALE MART ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE

8 SAKARYA SAKARYA ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE LEFKOŞA YAKIN DOĞU ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE ÜNİ. Sigortacılık ve Sosyal Güve nlik ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP GAZİANTEP ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE MERSİN MERSİN ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE FATİH ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE TRABZON AVRASYA ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MERSİN ÇAĞ ÜNİ. Uluslararası Fina ve Ban kacılık BURSLU İNGİLİZCE BURSA ULUDAĞ ÜNİ. Ekonometri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANTALYA AKDENİZ ÜNİ. Ekonometri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. Ekonomi ÜCRETSİZ TÜRKÇE BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. Bankacılık ve Fina ÜCRETSİZ TÜRKÇE TURGUT ÖZAL ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ADANA ÇUKUROVA ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BİLGİ ÜNİ. Uluslararası Fina BURSLU İNGİLİZCE ANTALYA AKDENİZ ÜNİ. Ekonomi ve Fina İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE AFYONKARAH İSAR AFYON KOCATEPE ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÖZYEĞİN ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU İNGİLİZCE AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE YEDİTEPE ÜNİ. Uluslararası Fina BURSLU İNGİLİZCE KIRKLARELİ KIRKLARELİ ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE NİĞDE NİĞDE ÜNİ. Bankacılık ve Fina ÜCRETSİZ TÜRKÇE EDİRNE TRAKYA ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE AKSARAY AKSARAY ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ADANA ÇUKUROVA ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ADANA ÇUKUROVA ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE KADİR HAS ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE YALOVA YALOVA ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÇORUM HİTİT ÜNİ. Bankacılık ve Fina ÜCRETSİZ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ADANA ÇUKUROVA ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE MALATYA İNÖNÜ ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE UŞAK UŞAK ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KONYA SELÇUK ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ORDU ORDU ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE BAŞKENT ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU TÜRKÇE MERSİN MERSİN ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANTALYA ANTALYA ÜNİ. Ekonomi BAŞKENT ÜNİ. Bankacılık ve Fina BAŞKENT ÜNİ. BAŞKENT ÜNİ. BAŞKENT ÜNİ. Muhasebe ve Finaal Yön etim mi BURSA BURSA ORHANGAZİ ÜNİ. Bankacılık ve Fina KONYA KTO KARATAY ÜNİ. KAYSERİ MELİKŞAH ÜNİ. GELİŞİM ÜNİ. Ekonomi Sigortacılık ve Sosyal Güve nlik BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni

9 LEFKOŞA YAKIN DOĞU ÜNİ. Bankacılık ve Fina LEFKOŞA YAKIN DOĞU ÜNİ. Bankacılık ve Fina LEFKOŞA YAKIN DOĞU ÜNİ. Ekonomi SABAHATTİN SABAHATTİN PİRİ REİS ÜNİ. Ekonomi ve Fina GAZİANTEP ZİRVE ÜNİ. ATILIM ÜNİ. Maliye LEFKE LEFKE AVRUPA ÜNİ. Ekonomi GEDİK ÜNİ. MEDİPOL ÜNİ. Bankacılık ve Sigortacılık MEDİPOL ÜNİ. ÜNİ. MEDİPOL ÜNİ. SABAHATTİN SABAHATTİN KADİR HAS ÜNİ. Muhasebe ve Fina BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ŞANLIURFA HARRAN ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE EDİRNE TRAKYA ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE ATILIM ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE YALOVA YALOVA ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANAKKALE MART ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÇANAKKALE MART ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZURUM ATATÜRK ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. Ekonomi ÜCRETSİZ TÜRKÇE KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE BİLECİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE ÜNİ. Maliye İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE EDİRNE TRAKYA ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. ÜCRETLİ TÜRKÇE AFYONKARAH İSAR AFYON KOCATEPE ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AKSARAY AKSARAY ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE KIRKLARELİ KIRKLARELİ ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ İNGİLİZCE İZMİR YAŞAR ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE YEDİTEPE ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE KAYSERİ ERCİYES ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AFYONKARAH İSAR AFYON KOCATEPE ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AFYONKARAH İSAR AFYON KOCATEPE ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. Ekonometri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BARTIN BARTIN ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR YAŞAR ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE KARABÜK KARABÜK ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE

10 KASONU KASONU ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE BİLECİK ŞEYH EDEBALİ BİLECİK ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜNİ. KAHRAMANM ARAŞ BURSLU İNGİLİZCE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. Bankacılık ve Fina İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. Ekonomi ve Fina İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÇANAKKALE MART ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÇANAKKALE MART ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ADANA ÇUKUROVA ÜNİ. Ekonometri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE NEVŞEHİR NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ŞANLIURFA HARRAN ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ORDU ORDU ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE UŞAK UŞAK ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE NİĞDE NİĞDE ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP GAZİANTEP ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TİFLİS- GÜRCİSTAN İVANE JAVAKHİSHVİLİ TİFLİS ÜNİ. Ekonomi ÜCRETLİ TÜRKÇE KIRKLARELİ KIRKLARELİ ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ORDU ORDU ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE GİRESUN GİRESUN ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ŞIRNAK ŞIRNAK ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZURUM ATATÜRK ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE MALATYA İNÖNÜ ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE UŞAK UŞAK ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE ERZURUM ATATÜRK ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİANTEP GAZİANTEP ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE OSMANİYE OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE Sigortacılık ve Sosyal Güve KONYA KTO KARATAY ÜNİ. nlik BURSLU TÜRKÇE ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE EDİRNE TRAKYA ÜNİ. Ekonometri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE YOZGAT BOZOK ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇORUM HİTİT ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ERZURUM ATATÜRK ÜNİ. Ekonometri ÜCRETSİZ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ADIYAMAN ADIYAMAN ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANAKKALE MART ÜNİ. Ekonometri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE DİYARBAKIR DİCLE ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZİNCAN ERZİNCAN ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ATILIM ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. Ekonomi ve Fina İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TRABZON AVRASYA ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. üstri İlişkileri ÜCRETSİZ TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. Ekonometri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE ERZURUM ERZURUM TEKNİK ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. üstri İlişkileri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KIRKLARELİ KIRKLARELİ ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MAYIS ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE LEFKE LEFKE AVRUPA ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE TİCARET ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE KİLİS KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE TRABZON AVRASYA ÜNİ. Maliye BURSLU TÜRKÇE MARDİN MARDİN ARTUKLU ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MALATYA İNÖNÜ ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AFYONKARAH İSAR AFYON KOCATEPE ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÇANKAYA ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. Ekonometri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE

11 İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Muhasebe ve Denetim BURSLU İNGİLİZCE BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İZMİR YAŞAR ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BİLGİ ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE KARABÜK KARABÜK ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNİ. Ekonometri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. Ekonometri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TİCARET ÜNİ. Muhasebe ve Denetim ÜCRETLİ TÜRKÇE BAYBURT BAYBURT ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE BİLGİ ÜNİ. İşletme-Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE SÜLEYMAN ŞAH ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE TİCARET ÜNİ. Muhasebe BURSLU TÜRKÇE ÖZYEĞİN ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU İNGİLİZCE AKSARAY AKSARAY ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BARTIN BARTIN ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KAHRAMANM ARAŞ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GELİŞİM ÜNİ. Ekonomi BURSLU TÜRKÇE UŞAK UŞAK ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE UŞAK UŞAK ÜNİ. Ekonometri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Ekonometri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GİRESUN GİRESUN ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE NİĞDE NİĞDE ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ORDU ORDU ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Ekonomi ve Fina BURSLU İNGİLİZCE BİLECİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÇANKAYA ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Ekonomi ÜCRETLİ İNGİLİZCE ERZURUM ATATÜRK ÜNİ. Ekonometri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÇANKAYA ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU İNGİLİZCE TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TİCARET ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU TÜRKÇE Sigortacılık ve Sosyal Güve KONYA KTO KARATAY ÜNİ. nlik BURSLU TÜRKÇE ARTVİN ARTVİN ÇORUH ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE LEFKE LEFKE AVRUPA ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU İNGİLİZCE ŞANLIURFA HARRAN ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE NEVŞEHİR NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BAŞKENT ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. Maliye ÜCRETSİZ TÜRKÇE Muhasebe ve Finaal Yön BAŞKENT ÜNİ. etim BURSLU TÜRKÇE KASONU KASONU ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SİİRT SİİRT ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ADIYAMAN ADIYAMAN ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BİTLİS BİTLİS EREN ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ERZURUM ATATÜRK ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE OKAN ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. mi BURSLU İNGİLİZCE TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. UÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TURGUT ÖZAL ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE MALATYA İNÖNÜ ÜNİ. Ekonometri İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. ÜCRETLİ İNGİLİZCE YEDİTEPE ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE KADİR HAS ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE BAŞKENT ÜNİ. mi BURSLU TÜRKÇE SABAHATTİN BURSA BURSA ORHANGAZİ ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE

12 KEMERBURGAZ ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE YEDİTEPE ÜNİ. Uluslararası Fina ÜCRETLİ İNGİLİZCE MERSİN TOROS ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİ. ÜCRETLİ İNGİLİZCE TRABZON AVRASYA ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU TÜRKÇE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. mi BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Uluslararası Fina NİŞANTAŞI ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE MALTEPE ÜNİ. ÜCRETLİ TÜRKÇE MUŞ MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DOĞUŞ ÜNİ. Ekonomi ve Fina BURSLU İNGİLİZCE TİCARET ÜNİ. ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZURUM ERZURUM TEKNİK ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÇORUM HİTİT ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE MERSİN ÇAĞ ÜNİ. Uluslararası Fina ve Ban kacılık BURSLU İNGİLİZCE FATİH ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU İNGİLİZCE FATİH ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE AYDIN ÜNİ. BAŞKENT ÜNİ. Muhasebe ve Fina BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE YOZGAT BOZOK ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KİLİS KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BİLGİ ÜNİ. Uluslararası Fina BURSLU İNGİLİZCE VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BAŞKENT ÜNİ. ÜCRETLİ TÜRKÇE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE BİŞKEK- KIRGIZİSTAN KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİ. Fina ve Bankacılık TÜRKÇE TİCARET ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE SİİRT SİİRT ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BAŞKENT ÜNİ. mi BURSLU TÜRKÇE AREL ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE KADİR HAS ÜNİ. ÜCRETLİ İNGİLİZCE SÜLEYMAN ŞAH ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. ÜCRETSİZ İNGİLİZCE BİNGÖL BİNGÖL ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE BEYKENT ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE KÜLTÜR ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE TUNCELİ TUNCELİ ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANTALYA ANTALYA ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE GAZİANTEP ZİRVE ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE ADANA ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. ÜCRETLİ İNGİLİZCE İZMİR GEDİZ ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE İZMİR İZMİR ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE BEYKENT ÜNİ. Bankacılık ve Fina BURSLU TÜRKÇE BEYKENT ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE IŞIK ÜNİ. BURSLU İNGİLİZCE PİRİ REİS ÜNİ. Ekonomi ve Fina BURSLU İNGİLİZCE TUNCELİ TUNCELİ ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AĞRI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TRABZON AVRASYA ÜNİ. Bankacılık ve Fina ÜCRETLİ TÜRKÇE BAŞKENT ÜNİ. Muhasebe ve Finaal Yön etim BURSLU TÜRKÇE BİNGÖL BİNGÖL ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZİNCAN ERZİNCAN ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE IĞDIR IĞDIR ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE İPEK ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE KARS KAFKAS ÜNİ. İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH ÜNİ. BURSLU TÜRKÇE MUŞ MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. ÜCRETSİZ TÜRKÇE BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE DOĞUŞ ÜNİ. Ekonomi BURSLU TÜRKÇE

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P. Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF 3 4 4 303026 307,50300 108000 106000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS 2 62 62 317815 306,34397 179000

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. Deri Mühendisliği. Dil ve Konuşma Terapisi. Dilbilim. Dilbilimi. Diş Hekimliği

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. Deri Mühendisliği. Dil ve Konuşma Terapisi. Dilbilim. Dilbilimi. Diş Hekimliği 206310448 ZİRVE Üniv. (%50 B.) Özel GAZİANTEP MF-4 12 + 0 26 26 235,671 224000 200.000 206310545 ZİRVE Üniv. (%25 B.) Özel GAZİANTEP MF-4 42 + 0 10 1 232,786 332000 204.000 103110681 DOKUZ EYLÜL Üniv.

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013 2013 T. Puan kont. Boğaziçi Ü. İstanbul Devlet

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğzyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 389,

İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 389, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Ulus. İlişkiler (İng.) 93 TM-2 466,971 1.860 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ulus. İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 10 TM-2 463,313 2.160 İPEK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Siyaset Bilimi TM-2 ÜNİVERSİTE

Siyaset Bilimi TM-2 ÜNİVERSİTE Siyaset Bilimi TM-2 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. GALATASARAY Ünv. (İSTANBUL) Devlet 6530 7130 436,3005 449,3048 21 21 21 21 TOBB

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 2 Afyon Sağlık Yüksekokulu 3 Hemşirelik , AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 2 Afyon Sağlık Yüksekokulu 3 Hemşirelik , AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 1 PROGRAM ADI (2) 0,12 BAŞARI EN KÜÇÜK 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 2 Bolu Sağlık Yüksekokulu 3 Hemşirelik 150000 364,91641 1 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Öğretim Üyesi Sayıları

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Öğretim Üyesi Sayıları ÜNİVERSİTE ADI DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Sayıları Tarihi PROFESÖR Dolu Kadro Yüzdelik ı Doçent DOÇENT DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Doktor ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 21.07.2010 11 13,41 15 18,29 56 68,29 ADANA ALPARSLAN

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015 YILI/DÖNEMİ KABUL LİSTESİ ÖZET TABLO ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ARASINDA YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJE BAŞVURULARINA İLİŞKİN SONUÇLAR Sıra

Detaylı

2019 DGS Hemşirelik Taban Puanları Kontenjanları

2019 DGS Hemşirelik Taban Puanları Kontenjanları 2019 yılında DGS ye hazırlanacak öğrenciler için alt bölmede sizler için hazırladığımız en güncel ÖSYM verileriyle kendinize ait bir tercih listesi oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki veriler ÖSYM nin 2018 DGS

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu)

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) 103 TM-1 482,039 1.070 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 14 TM-1 475,530 1.450 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce)

Detaylı

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ Avrupa Birliği İlişkileri 2015'DE OLUŞAN 2015'E GÖRE HESAPLANAN 2016 KON. BİLGİLERİ 2015'DE 202510185 İstanbul Vakıf İstanbul Bilgi Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Tam Burslu İng. TM2 381,584 36.700

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Sayı : 84093193-051.01- Konu : II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 20/03/2018 tarihli ve 69392216-051.01-46290 sayılı yazı. Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Hemşirelik 175 175 YGS-2 336,30905 135.000 407,38702 309,31156 328,92630 52 52 YGS-2 461,90470 21.700 483,57847 438,97585 447,11705

Detaylı

YGS 5 PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 5 PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 201 BAŞARI SIRASI 201 TABAN PUANI Çocuk Gelişimi Aydın Devlet Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ACIBADEM ACIBADEM ACIBADEM ACIBADEM ACIBADEM ACIBADEM

Detaylı

GÜMÜŞHAN E GÜMÜŞHAN E

GÜMÜŞHAN E GÜMÜŞHAN E Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF-3 4 303.026 108000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS-2 62 62 317.815 179000 167000 107310252 MEHMET

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) 3 DİL-1 507,023 229 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mütercim-Terc. (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) 5 DİL-1 496,128 414 BOĞAZİÇİ

Detaylı

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI Dini İlimler Üsküp Yabancı Uluslararası Balkan Üniversitesi

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PR OGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET 102210329

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 03/05/2018-E.19545 T.C. Sayı : 82642947-051.04- Konu : ISVET2018 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 02/05/2018 tarihli ve 38628632-051.04-69735 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır.

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. PROGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 08/03/2018-E.10778 T.C. Sayı : 84093193-051.04- Konu : IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 28/02/2018 tarihli ve 22261011-010.07.02-35615

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE YIL 2015_2016 YATAY GE BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.02.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 18.01.2016 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.01.2016

Detaylı

Yükseköğretim Kurumu Adı. o Sayı

Yükseköğretim Kurumu Adı. o Sayı ANA EYLEM 1 - ROGRAM ÜLKELERİ il ÖĞRENCİ v ERSONEL (KA103) Yüksköğtim Kuumlaı sonl Eğitim Alma Haktliliği Faaliyti Asgai sin Asgai Kaşılama Sıa Gö Kaşılama Sonası o Yüksköğtim Kuumu Adı 2015 Dönmi Düznlnn

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

YGS İLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARA ADAYLAR GEÇEN YIL YERLEŞİRKEN ORTALAMA HANGİ DİPLOMA NOTUNA SAHİPLERDİ?

YGS İLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARA ADAYLAR GEÇEN YIL YERLEŞİRKEN ORTALAMA HANGİ DİPLOMA NOTUNA SAHİPLERDİ? Prog. Adı : Acil Durum ve Afet Yönetimi Puan Türü : 200350941 Trabzon Vakıf Avrasya Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tam Burslu İ.Ö. 72,25 43,35 200350923 Trabzon Vakıf Avrasya Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜKİYEDEKİ YÜZDELERİ 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5314 7,327533 2 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2716 3,745122 3 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2310 3,185284

TÜKİYEDEKİ YÜZDELERİ 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5314 7,327533 2 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2716 3,745122 3 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2310 3,185284 2014/2015 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI SIRALAMA ÜNİVERSİTELER ÖĞRENCİ SAYILARI TÜKİYEDEKİ YÜZDELERİ 1 İSTANBUL 5314 7,327533 2 ANADOLU 2716 3,745122 3 MARMARA 2310 3,185284 4 ULUDAĞ 2235 3,081866 5 ANKARA

Detaylı

Kontenjan ARTIŞ. Artış Azalma Doluluk Farkı En Küçük 2014 En Büyük 2014 En Küçük 2015 En Büyük 2015

Kontenjan ARTIŞ. Artış Azalma Doluluk Farkı En Küçük 2014 En Büyük 2014 En Küçük 2015 En Büyük 2015 Toplam 2014 Toplam 2015 Toplam 2015 TABAN PUAN Toplam 2014 Toplam 2014 2014 Toplam 2015 2015 Kontenjan Üniversiteler BOŞ KALAN TOPLAM BOŞ KALAN KONTENJAN YERLEŞEN Doluluk YERLEŞEN Doluluk Artış Azalma

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Sayı : 84093193-821.05- Konu : Gazi Siber Güç CFT Yarışması ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 21/03/2018 tarihli ve 45844397-774.03-47247 sayılı yazı. Gazi Üniversitesi bünyesinde, sahip olduğu bilgi

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İST.) HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkiler (İng.) (Tam Burs) TS- 1 445.82327 482.46071 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (İST.) Halkla İlişkiler

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mezunlar Koordinatörlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mezunlar Koordinatörlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mezunlar Koordinatörlüğü Sayı : 57897297-311.01.02 Konu : Mezun Bilgi Sistemi DAĞITIM YERLERİNE Mezunlarımız ile Üniversitemiz arasında etkili iletişim kurmak, işbirliği

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

Hemşirelik Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanları

Hemşirelik Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanları Bölümü 1-1 Taban Puanları PUAN TÜRÜ: MF ÜNİVERSİTE ADI ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR KOÇ BEZM-İ ÂLEM VAKIF HACETTEPE (ANKARA) (Bk. ) MEDİPOL BAHÇEŞEHİR BİRUNİ YEDİTEPE FAKÜLTE ADI BÖLÜM ADI Gene l Kont.

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Proje ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ile ÖĞRENCİ ve PERSONEL (KA103) Yükseköğretim Kurumları Ders Verme Hareketliliği Faaliyeti Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Hemşirelik 205 205 YGS-2 336,40324 138.000 474,09287 295,82515 336,17216 21 21 YGS-2 478,58860 16.900 503,72791 450,92800 450,92800 ADIYAMAN Ebelik 67

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2015 ÖSYS'DE ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞENLERİN ORTALAMA NET SAYILARI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2015 ÖSYS'DE ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞENLERİN ORTALAMA NET SAYILARI BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2015 ÖSYS'DE ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞENLERİN ORTALAMA NET SAYILARI Üniversite Türü Diploma puanı Yerleşe n YGS Türkçe YGS Sosyal YGS Mat

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) 10 MF-1 463,833 6.830 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 21 MF-1 438,070 14.500 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği'nin 12.09.2013 tarih ve 26 sayılı yazısı.. Anadolu

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 2018 Taban ları ve Başarı Sıralaması Üniversite Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Taban Türü Kont. Yerl. Koç Üniversitesi İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) Uluslararası (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 289,896 214,075 27 302.000 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 376,930 345,935 3 103.000 4

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

Uluslararası İlişkiler TM-2

Uluslararası İlişkiler TM-2 Uluslararası İlişkiler TM-2 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (TB) Özel 2160 1680 463,3131 484,9034

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik DAĞITIM YERLERİNE

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 88249623-051.04-E.4778 13/09/2017 Konu : Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Kapadokya Sempozyumu DAĞITIM YERLERİNE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından

Detaylı

إسم الجامعة Abant İzzet Baysal Universitesi Abdullah Gul Universitesi (Kayseri) Acibadem Universitesi (İstanbul) Adiyaman Universitesi (Adiyaman)

إسم الجامعة Abant İzzet Baysal Universitesi Abdullah Gul Universitesi (Kayseri) Acibadem Universitesi (İstanbul) Adiyaman Universitesi (Adiyaman) إسم الجامعة Abant İzzet Baysal Universitesi Abdullah Gul Universitesi (Kayseri) Acibadem Universitesi (İstanbul) Adiyaman Universitesi (Adiyaman) Adnan Bilim Ve Teknoloji Universitesi (Adana) Adnan Menderes

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 15 MF-3 537,233 83 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 77 MF-3 521,472 448 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi

Detaylı

Mimarlık MF-4 ÜNİVERSİTE

Mimarlık MF-4 ÜNİVERSİTE Mimarlık MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ünv. (ANKARA) (İng.) (TB) Özel 4870 5520 473,638 487,0964 6

Detaylı

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 72 YGS-2 436,446 28.200

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 72 YGS-2 436,446 28.200 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fizyoterapi ve Reh. (Tam Burslu) 5 YGS-2 468,494 11.700 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Reh. (Tam Burslu) 6 YGS-2 457,027 16.800 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı