Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 12 Mart 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 12 Mart 2011"

Transkript

1 EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 12 Mart 2011

2 ODAMIZ MĐSYON, VĐZYON VE DEĞERLERĐ MĐSYON Misyonumuz, üyelerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracak çözümler üretmek ve hizmetler sunmaktır. VĐZYON 2023 Vizyonumuz, dünyadaki değişim ve gelişimi izleyerek özel sektörün global ölçekte üretim ve markalaşmasında ilk çözüm ortağı olmaktır. DEĞERLERĐ Üye odaklılık Şeffaflık Hesap verebilirlik Değişime ve gelişime açıklık Güvenilirlik Đşbirliğine açıklık Ekip çalışması Liderlik ve öncülük Evrensellik Đnsana saygı ve çevreye duyarlılık Çözüm odaklılık Sosyal sorumluluk Çalışanların yaratıcılığına fırsat tanıma

3 2 YILDA ÖNE ÇIKANLAR ATR-Menşe Şahadetnamesi, Form A, Eur.1, Eur-Med Satış ve Onay Đşlemleri için Alsancak Ofisimizin Açılması EBSO Vakfı nın Kamu Yararına Vakıf Statüsü Kazanması Üye Aidatında Online Ödemenin Gerçekleştirilmesi Web Sayfasının Yenilenmesi ve EBSO Ajanda sı Oluşturulması Türk Silahlı Kuvvetleri 1.Müşterek Malzeme Sergisi TÜBĐTAK-MAM Đnceleme Gezisi Đzmir Milletvekilleri ile Teşvik Uygulamaları Toplantısı Sanayici Đzmir Bölge Yöneticileri I. Koordinasyon Toplantısı EBSO- ESTĐM Toplantısı Odamızın yıllarını kapsayan Stratejik Planının Tamamlanması TSE EN ISO 9001:2008 KYS Belgesi nin Yenilenmesi Toplam Kalite Hareketi Çalışmaları Kurum Đçi Đyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması

4 ANKARA TEMASLARIMIZ ZĐYARETLERĐMĐZ T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL T.C. Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın M. Zafer ÇAĞLAYAN T.C. Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU T.C. Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU T.C. Devlet Bakanı Sayın Mehmet AYDIN T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DĐNÇER T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müsteşarı Sayın Mehmet KASAPOĞLU T.C. Bayındır ve Đskan Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ş. Önder KIRAÇ T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı Müsteşarı Sayın Ali BOĞA T.C. Dış Ticaret Müsteşarı Sayın Ahmet YAKICI ODAMIZI ONURLANDIRANLAR T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN T.C. Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi GÖNÜL T.C. Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DĐNÇER T.C. Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye KAVAF T.C. Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU CHP Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Hüsamettin CĐNDORUK Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Abdüllatif ŞENER TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HĐSARCIKLIOĞLU Đzmir Milletvekillerimiz

5 ODAMIZI ONURLANDIRANLAR ULUSAL Ege Ordu Komutanı Orgeneral Sayın Hayri Kıvrıkoğlu Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürü Sayın Fevzi Đşbilir T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Bayram Akbaş T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof.Dr. Lütfi Akça TUBĐTAK Başkanı Prof.Dr. Sayın Nükhet Yetiş Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Sayın Hüseyin Erkan Sun Express Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hacı Say Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yrd. Sayın Sıddık Topaloğlu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Đç Ticaret Genel Müdürü Sayın Đsmail Yücel ULUSLARARASI Kongo KOBĐ Bakanı Sayın Claude Nyamugabo Slovenya Đstanbul Ticaret Müşaviri Sayın Bostian Skalor Fransa Başkonsolosluğu Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Sayın Axel Baroux Bremen Eyaleti Đçişleri ve Spor Bakanı Sayın Ulrich Maurer ve senato milletvekilleri Filipinler Dışişleri Bakanı Sayın Alberto Romulo Bangladeş Sanayi Bakanı Sayın Dilip Barua ve Parlamenterler Etiyopya Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Girma Birru Etiyopya Turizm Bakanı Sayın Todelech Dalecho Etiyopya Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Yacob Yala

6 TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN PROJELERĐMĐZ Đzmir in Girişimci Kadınları Projesi Đzmir in Sağlıklı Anneleri Projesi Temiz Okullar, Sağlıklı Çocuklar, Sağlıklı Gelecek Projesi TOBB Đzmir Đl Kadın Girişimciler Kurulu Faaliyetleri KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Kadın Üyelerden Kadın Đşçilere Eğitim Projesi Kemalpaşa Đlçesinde Sanayinin Çevre Bilincinin ve Duyarlılığının Arttırılması Projesi Yenilenebilir Enerji Mesleki Sınav ve Belgelendirme Merkezi nin Oluşturulması Projesi Kısıkköy Metal Đşleri Sanayi Sitesinde Đhtiyaç Analizi, Eğitim ve Danışmanlık Projesi TOBB Beceri 10 Projesi ne Destek Odamız Zeytin ve Zeytinyağı Meslek Komitesi nce Türk Sofralık Zeytin ve Zeytinyağının AB Standartlarında Üretimi, Verimlilik ve Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi

7 ĐŞBĐRLĐĞĐ PROTOKOLLERĐMĐZ ULUSAL PROTOKOLLER Ağır ve Tehlikeli Đşler Yönetmeliği Kapsamında Düzenlenecek Meslek Kursları Đle Đlgili Odamız ve Đzmir Đl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Đşbirliği Protokolü EBSOV - Đl Milli Eğitim Müdürlüğü Bergama Dereköy Ek Bina Protokolü KOSGEB ile Ek Protokolü TÜBĐTAK-EBSO Đşbirliği Protokolü Taslağı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası Türkiye Halk Bankası A.Ş. ULUSLARARASI PROTOKOLLER Humus Sanayi Odası Đşbirliği Anlaşması Humus Ticaret Odası Đşbirliği Anlaşması Şam Sanayi Odası Đşbirliği Anlaşması Şam Ticaret Odası Đşbirliği Anlaşması Halep Sanayi Odası Đşbirliği Anlaşması Halep Ticaret Odası Đşbirliği Anlaşması

8 SEKTÖREL ÇALIŞMALARIMIZ Toplantılar Đnşaat Sektörü Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Tekstil Sanayi Meslek Komiteleri Ortak Toplantıları Ambalaj Atıkları Bilgilendirme Toplantısı (Farklı kapsamlarda, farklı kurumlarla) Dünya Gıda Günü Etkinlikleri Sanayide Enerji Verimliliği-PETKĐM Örneği Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği Asansör Bakım ve Đşletme Yönetmeliği REACH Bilgilendirme Semineri Yangın Önleme ve Söndürme Yönetmeliği Yeni Gıda Yasası Hakkında Bilinmesi Gerekenler Bilgilendirme Toplantısı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Toplantısı Çevre Denetim Yönetmeliği Toplantısı Çevre Kanununca Alınması Gereken Đzin ve Lisanslar Toplantısı CLP Tüzüğü Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Toplantısı Sanayide Enerji Verimliliği Semineri Binalarda Aydınlatma ve Enerji Verimliliği, Enerji Mimarisi ve Binalarda Enerji Verimliliği Bilgilendirme Toplantısı Ağır ve Tehlikeli Đşlerde Çalışanlar Toplantısı Yayınlar Un ve Unlu Mamuller Sektör Raporu Đnşaat Sektör Raporu 2010 Yılında Türkiye, Dünya Ekonomisi ve 2011 Yılından Beklentiler

9 NE SÖYLEDĐK Üretim Yoksa Kalkınmak Hayaldir. Cumhurbaşkanı 2010 ve her platformda Uluslararası rakiplerimizle eşit şartlarda rekabet edebilmenin koşullarının oluşturulmasını istiyoruz. Bunun dışında bir talebimiz yoktur. Başbakan 2010 ve her platformda Her konuşmamızda Türkiye üreterek büyüyecektir diyoruz. Bunu sadece sanayi için söylemiyoruz. Ülkemiz sahip olduğu çok ciddi potansiyeli kullanarak, tarımsal ürünleri üretmek, işlemek zorundadır. Üreten bir ülkede ne büyüme, ne de istihdam sorunu yaşanır. Üreten sektörlerimiz desteklendiği sürece, üretim devam edebilecek, arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyüme sağlanabilecektir. Tarım 2009 Küresel rekabet piyasalarında başarıyla ayakta kalmak isteyen sektörlerimizin; gerek marka, gerek ar-ge, gerekse inovasyona yönelmesini önemsiyor ve Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak, her fırsatta bunu dile getiriyoruz.2009 ve 2010 her platformda Đzmir sanayisi gelişen teknoloji ile birlikte, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek zorundadır. Gerek demir çelik, gerek otomotiv, gerekse de petrokimya alanında olduğu gibi diğer sektörlerimizde de arge nin üretime dahil edilmesiyle birlikte katma değerli ürünlerin çıkması sanayimizi güçlendirecektir. Ege TV 2009 Đzmir; Lojistik, Savunma Sanayi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Bilişim, Organik Tarım, Jeotermal Sera ve Çiçekçilik gibi gelişmekte olan sektörleri ile farklılığını da ortaya koymaktadır. Çeşitli Basın ve Ünv sene önceki gelişmişlik endeksine göre iller bölgelere ayrılmış ve Đzmir e 36 km uzaklıkta bulunan ve istihdamının büyük kısmını Đzmir den karşılayan Manisa nın III. Bölgede yer alarak daha fazla teşviği alması ile yaratılan haksız rekabet giderilmelidir. Teşvik 2009 ve her platformda

10 NE SÖYLEDĐK Dünya piyasalarında tarımı rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için ulusal politikalar gerekmektedir. Türkiye nin bu konuda notu epeyce zayıftır. Özellikle bölgemizin lider olduğu ne pamukta, ne de zeytinde bir politikaya sahip olmamamız büyük eksikliktir. Tarımda istihdamı özendirecek teşvikler ve stratejiler geliştirilmelidir. Buna rağmen teşvik paketinde 12 sektör arasında tarım yer almamaktadır. Tarım zirvesi 2009 Tarım; gerek istihdam, gerek sanayi, gerekse ihracat yönüyle ekonomimizde ihmal edilmemesi gereken, stratejik yönü olan bir sektördür. Tarım 2010 Türkiye de üretilen sütün yüzde 40 ı süt sanayindeki modern tesislere gitmekte yani kayıtlı işlenmektedir. Geriye kalan yüzde 60'lık kesim ise sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda hijyen denetimi açısından da sakınca teşkil etmektedir. Ödemiş 2009 Dünyada süt ve süt ürünleri ithalat potansiyeli çok büyük olan ülkeler iyi analiz edilerek, sektörün bu pazarlara yönelmesi sağlanmalıdır. Tarım Top Gerek ülke ekonomisi açısından yarattığı katma değer nedeniyle, gerekse halkımızın sağlıklı beslenme ihtiyacını teminen zeytin ve zeytinyağı sektörü son derece önemlidir. Bu önem sektörden doğrudan geçimini sağlayan 500 bin civarında çiftçi ailesi ile birlikte, sanayi ve ticaret kesimlerinde de faaliyet gösterenlerin sayısı dikkate alındığında daha da belirginleşmektedir. Zeytinyağı Top Türkiye de sigara ve alkollü içkilerden AB ortalamasının üzerinde vergi alınmaktadır. Örnekleri çoğaltabiliriz. Vergi Top Hal Yasası olarak bilinen "Sebze ve Meyveler Đle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı"na ilişkin Odamızca yapılan önerilerin dikkate alınması bizleri mutlu etmiştir. Ancak Tasarıda "Hal Hakem Heyeti" içerisinde Sanayi Odalarının da yer almaması sanayicilerimiz açısından büyük bir eksikliktir. Söz konusu Heyete sanayi odalarının da dahil edilmesi sağlanmalıdır. Sanayi Bakanı 2010

11 NE SÖYLEDĐK Küresel kriz sürecinde yüzde 100 e yakın yerli ve ihracatta büyük bir paya sahip mermer sektörünün ülkeye ve bölgemize katkısının artması ve rekabet gücünün sürdürülebilirliği için, teşvik edilmesi gerekmektedir. Marble 2009 Mobilya sektörüne baktığımızda, Türkiye yi dünya mobilya ihracatında 21. sırada görüyoruz. Bugün 170 ülkeye mobilya ihracatı gerçekleştirebiliyorsak, bunda en büyük etkenin mobilya sektörümüzün kalite ve işçiliğinde kaydettiği aşama olduğu çok açıktır. Mobder 2009 Mobilya sektöründe de iddialı olan Đzmir in teşvik kapsamına alınması faydalı olabilirdi. Asomedya 2009 Savunma Sanayi Müsteşarlığı nın da çabalarıyla yerli malı kullanma oranı son 3 senede %40 lara ulaşmıştır. Bu oranı daha fazla nasıl artırabiliriz, Đzmir olarak, Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak hem sanayicimizi hem de Ordumuzu nasıl buluşturabiliriz düşüncesi, bugün bizi bu noktalara getirmiştir. Basın top 2009 KDV ve ÖTV konusunda sanayicimiz üzerindeki aşırı yüklemenin geçici de olsa alınması yönündeki talebimize karşılık sadece konutta, beyaz eşyada ve otomotiv de geçici indirimler sağlanmıştır. Ancak bu geçici indirimlerin zor durumdaki diğer sektörlerimizi de içermesinin daha faydalı olacağı inancındayız. Basın Bülteni 2009

12 NE SÖYLEDĐK 3. bölgede deriye teşvik verilirken, Đzmir Menemen Deri Serbest Bölgesi nde doğuracağı sonuçlar düşünülmüş müdür? Tüm bunlar, adresin yanlışlığını teyit etmektedir. Milletvekili Top Tekstil sektörünün I. Bölgeden 4. Bölgeye taşınması, Sektörün rekabet etme gücünü düşürmesi, 4. Bölgede vasıflı elemanın teminindeki zorluk ve sosyal koşulların yetersiz olması nedeniyle Teşvik Sistemi yanlıştır. Hangi bölgede hangi sektör gelişmişse, teşvik sisteminin ona göre hazırlanması, yapılan hataların tekrarlanmaması (5084:kahramanmaraş örneği) Basın Top Türkiye nin Tekstil sektörünü kaybetmesi, döviz girdimizin azalması, istihdamın düşmesi, istihdamdan ve üretimden gelen vergi gelirlerinin azalması ve netice itibariyle ekonomimizin daha derin krizlere girmesi anlamına gelmektedir. Tekstil Top Organik tarımın gittikçe önem kazanmasına paralel olarak, tekstilin hammaddesi pamuğun da organik olarak yetiştirilmesi gün geçtikçe değer kazanmaktadır. Bunun bilincinde olan Odamız Ulusal Pamuk Konseyi ne üye olmuştur. Ege Telgraf 2009 Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri sektörlerinde üretim tesislerini belirlenen illere nakleden ve en az 100 kişilik istihdam sağlayan mükelleflere tanınan vergi indiriminden ne kadar fayda sağlanabilecektir. 50 kişilik istihdam şartı ile hazırlanan Ar-ge desteğinden kaç KOBĐ miz yararlanabilecektir? Vergi Top Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü Đzmir'de potansiyeli olan bir sektördür. Bu sebepten mevcut potansiyelini öne çıkarmak zorundadır. Gelin Damat Fuarı 2009 Nakış sektörü, Ağır ve Tehlikeli Đşler Yönetmelik içinde yer almamalıdır. Çalışma Bakanı Top Ayakkabı sektörünü Dünya pazarlarında önemli konumlara getirebilmek için; kalitenin standartlaşarak yükselmesi, pazarlama ve finansman faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi, ayakkabı sektörüne hammadde üreten sanayilerin de yeniden yapılanmaları ve faaliyet alanları ile ilgili yeni bilgi ve teknolojilerle desteklenmeleri yönündeki gayretleri sürdürmemiz gereklidir. Ayakkabı Fuarı 2009 Birçok sektörümüzün ortak sıkıntısı olan Uzakdoğu dan gelen ucuz mallar ayakkabı sektörü için de sıkıntı teşkil etmektedir. Ayakkabı Fuar 2010

13 NE SÖYLEDĐK Bölgemizdeki üretimde artan kalite ve çeşitlilik, bölgemizin lojistik avantajları ile de birleşince otomotiv sektöründe yer alan dünya devi firmaların bölgemize ilgisi de gün geçtikçe artmaktadır. Bölgeye verilecek sektörel teşvikler ile otomotiv yan sanayinin de gelişimi hızlanacaktır. TSE 2010 Son yıllarda yatırımcılarımız emek yoğun sektörlerden teknoloji yoğun sektörlere kaymaya başlamışlardır. Özellikle yabancı yatırımcıların otomotiv ve otomotiv yan sanayine giriş yaptığını görmekteyiz. Đzmir gelecekte otomotiv yan sanayi üssü haline gelebilecek potansiyele sahiptir ve bu yatırımcılarımız tarafından da görülmektedir. Bloomberg 2010 Đnovasyonda iki basamak ilerleyerek 67.sıraya yükselmemiz, ihracatta rekabet gücü raporunda da otomotiv sektöründe inovasyon kapasitesinin orta, Ar-ge harcamalarının düşük, Ar-ge de üniversite ve sanayi işbirliğinin orta seviyelerde yer alması, ihracat potansiyelimizin yüksek olduğu bu sektörde rekabet avantajımızı riske atmaktadır. TRT 2010 Sektörel anlamda, finans sektörümüz krizde kar açıklarken, özelliklede ihracat ağırlıklı çalışan otomotiv, tekstil, inşaat sektörlerimiz ciddi darboğaza girmiştir. Vergi Top Ne yazık ki Türkiye; gerek vergi ve gerekse sosyal güvenlik primleri açısından batılı ülkeler arasında en yüksek oranları uygulayan ülkelerden biridir. Reel kesim üzerindeki yükler adeta üretimi engellemeye yöneliktir. Đstihdam maliyetinin yüksek olması, firmalarımızın rekabet gücünü de yok etmektedir. Türkiye de, yüzde 117 yi bulabilen vergiler, AB ülkelerinde ortalama yüzde 21 dir. Otomobil ve iletişim sektöründe, akaryakıtta ödenen vergiler bakımından, dünya rekoru Türkiye dedir. Vergi Top yılının sonuna kadar özellikle yeni pazarlarda ve AB ile ilgili ihracatlarda uzak yol navlun desteği verilmeli, yurtdışına mal taşımacılığı yapan TIR lara sağlanan akaryakıt desteği yeniden araç başına 1,100 litreye çıkarılabilmeli. Zafer Çağlayan Top. 2009

14 NE SÖYLEDĐK Dünya devleriyle rekabet edebilen Türk inşaat sektörü, bir yandan ihracata, diğer yandan istihdama katkı sağlarken, katma değer de yaratarak vazgeçilmez bir sektör haline gelmiştir. Eğer bugün, Türkiye dünyada inşaat sektöründe 2. sırada olup, Avrupa nın en büyük 100 şirketi arasına 2 Türk Đnşaat firması giriyorsa bu sektörün başarısıdır.đnşaat raporu, Bayındırlık veđskan Bakanı Top Đnşaat sektöründe uygulanan yüksek prim oranları 20 sene önceki teknolojik şartlara göre hazırlanmıştır. Oysaki bugün işçilikten ziyade, makine ve teknolojiyle üretim yapılmaktadır. Đş bitiminde eksik prim tahakkuku gerekçesiyle fazla prim ödenmektedir. Aksi takdirde temiz kağıdı alınamamaktadır. Đnşaat sektöründeki bu sorunun mutlaka çözümü sağlanmalıdır. Çalışma Bakanı Top 2010 Sığınak Yönetmeliği nde düzenlemeye gidilmesi ve tek tek serpinti sığınaklarının yapılması yerine, genel ortamda sığınak yapılması; gerekirse müteahhitlerden katılım payı alınmasını talep ediyoruz. Yapı Zirvesi 2010 Çok katlı yapılar, yeni alışveriş merkezleri ve metro projeleri ile atağa geçen asansör sektörü, ne yazık ki kriz dolayısıyla yaklaşık %30 civarında daralmıştır. Yabancı ürünlere karşı artan talep yerli üreticileri zor duruma sokmuş, yaşanan krizle birlikte; asansör sektöründe de pek çok firmanın kapanmasına ve birçok kimsenin işsiz kalmasına yol açmıştır. Inelex 2010 Organize Sanayi Bölgelerinde sığınak yapılması zorunluluğu OSB lerimizi güç durumda bırakmaktadır. Sanayi Bakanı Top Soğutma sektöründe, buzdolabı ile ticari tip soğutucu üretimi yapan firmalarımızın ortak sorunu Özel Tüketim Vergisi dir. Basın Top. 2009

15 NE SÖYLEDĐK Son günlerde özellikle Çin'in dünya piyasalarından aşırı oranda hurda demir toplamaya başlaması, demir çelik sektörünü sekteye uğratmıştır. Ancak şu da bir gerçek ki, iç piyasada hurda fiyatlarından bağımsız olarak demir fiyatları spekülatif olarak daha fazla oranda artış göstermiştir. Asıl sıkıntı noktası burasıdır. Demir fiyatlarının son bir ayda %40 artması, işlenmiş ürünlerin fiyatlarını da arttırmakta, zaten durgun olan inşaat sektörü başta olmak üzere direk etki alanındaki 200 ü aşkın sektörün de olumsuz etkilenmesine yani üretimin de gerilemesine sebep olmaktadır. Türkiye nin ihracat lideri otomotiv ile beyaz eşya sektörlerinde de ciddi rahatsızlık söz konusudur. Sektörün rekabet gücünün arttırılması yönünde öncelikli olarak, artan demir fiyatları mutlaka düşürülmelidir. Bu konuda hükümet gerekeni yapmalıdır. Bununla birlikte; TRT payı, çevre katkı payı gibi sektör üzerindeki yükler kaldırılmalı ve hafta sonları ve bayramlarda elektrik fiyatlarında gece tarifesi uygulanmalıdır. Demir bülten 2010, Bakan Dosyaları ve Bakana Hitap Konuşmalarda Metal işleme sektörü, ülkemizde de ekonominin en önemli sektörlerinden biridir. Sektör ülkemiz ihracatının en büyük payını oluşturan otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlere yatırım malı, ara malı ve tüketim malı üreterek ciddi bir katma değer oluşturmaktadırlar. 3T Fuarı 2010 Gemi inşası ve mevcut gemilerin bakım onarımlarının yapılması açısından çok önemli bir potansiyele sahip olan Bölgemizin yine bu fırsatı çok iyi değerlendirdiğini söylememiz mümkün değildir. Mega yat yapımı da bölgede gelişmeye açık bir yatırım alanıdır. DEU 2009 Döküm sanayide ülkemiz, dünyada 16. Avrupa da 5. sıradadır. Otomotiv, makina, inşaat, madencilik alanlarında yoğunlaşan, Türk döküm sektöründe, üretimin %65 i direkt olarak ihraç edilmekte, döküm parçaların da dahil edilmesiyle bu oran %85 e ulaşmaktadır. Temel Atma Töreni 2009 Özellikle de; otomotiv, tekstil, gıda ve makine sektörleri düşük döviz kurundan olumsuz etkilenmektedir. Dış Tic. Top. 2010

16 22 ŞUBAT 2011 TARĐHĐNDE ODAMIZDA TORBA YASA ĐLE ĐLGĐLĐ YAPILAN TOPLANTI Dünyanın dev ekonomilerini sarsan ülkelerin akıbetinin konuşulduğu bir dönemde, KOBĐ lerimiz üretim ve ihracattaki aksama sebebiyle yasal sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanmışlardır. Bu kapsamda, özellikle de Sosyal Güvenlik Kurumu na ve vergi dairelerine, olan borçlarını ödeyememişlerdir. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yeniden yapılandırmasını içeren ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren Torba Yasa kesinlikle çok doğru bir adımdır. Bu açıdan başta Sayın Başbakan a ve Hükümetimize çok teşekkür ediyoruz Alacakların yeniden yapılandırılması konusu her gündeme geldiğinde vergisini düzenli ödeyenlerin karşı karşıya kaldığı haksız durumu da gözardı edemeyiz diyen.şöyle konuştu: Yasal sorumluluğunu yerine getiren işverenlerimizin de korunmasının gereğine inanmaktayız. Özellikle de ülkemizde işverenin yükümlü olduğu yüksek oranlı vergiler makul seviyelere çekildiğinde, vergi tabana yayıldığında ve kayıtdışı ekonomi kayıtlı hale getirildiğinde aflara ihtiyaç duyulmadan, sistemin verimli ve etkin bir şekilde işleyeceği gerçeğine de dikkatlerinizi çekmek isterim. Kıdem tazminatı sorununun da işsizlik Fonu tarafından karşılanması yönündeki önemli adımında yasalaşması gereğinin altını çizmemiz gerekir. (Torba Yasa Top, )

17 DOSYALARIMIZDA NE SUNDUK Büyümede Süreklilik Sağlanmalı ve Buna Bağlı Olarak Đstihdam Artırılmalıdır. Yerli Malı Kullanımı Özendirilmelidir. Đhracatı Artırıcı Teşvikler Uygulanmalıdır. Yeni Yatırımlar Teşvik Edilmelidir. Enerji Maliyetleri Düşürülmelidir. Finansman Sorununa Çözüm Bulunmalıdır. Çevre Konusunda Yaşanan Sıkıntılar Giderilmelidir. Teşvik Yasası Đle Ekonomik Büyümeye Katkı Sağlanmalıdır. Sektörel Konularınızı Aktardık. Đzmir in Konularına Yer Verdik.

18 BAKANLARA SUNDUĞUMUZ DOSYA Bakanlar Đçin Hazırlanan Dosya Konuları Duyuru Sayısı 3 11 Tüm Üyelerden Dönüş Sayısı Geri Dönüş Oranı 5 %2

19 MESLEK KOMĐTELERĐNCE YAPILAN TOPLANTILAR Asansör Yönetmeliği ne Đlişkin Bilgilendirme Toplantısı EBSO, Đzmir Ticaret Odası ve Đzmir Ticaret Borsası Organizasyonuyla Düzenlenen Ege Tarım Zirvesi Odamız Organizasyonunda, Đzmir Ticaret Odası, Đzmir Ticaret Borsası, Đzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü ve Tarım Đl Müdürlüğü Đle Sektör Temsilcilerinin Katılımıyla Süt ve Süt Ürünleri Sektör Sorunları Genişletilmiş Toplantısı EBSO-Sanayi Siteleri Đşbirliği Toplantısı AB deki ve Türkiye deki baharat standartlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı Tarım Đl Müdürlüğü, Đzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü ve Süt ve Süt Ürünleri Meslek Komite üyelerinin katılımları ile Sütün Toplanması ve Taşınması konulu toplantı ĐŞKUR Bilgilendirme Toplantısı Đzmir Ticaret Odası ile birlikte düzenlenen - Mobilya Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı Tarım Đl Müdürlüğü işbirliğiyle 2. Genişletilmiş Süt ve Süt Sanayicileri Sorunlarının Çözümü Meslek Komitesi Toplantısı Kocaeli Sanayi Odası işbirliğiyle Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Grubu Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı Đzmir Ticaret Odası ile birlikte düzenlenen Metal Kapı ve Pencere Grup Toplantısı 39, 40 ve 41. Meslek Komiteleri - TOBB Đklimlendirme Sektör Meclisi Toplantısı, Đstanbul

20 MESLEK KOMĐTELERĐNCE YAPILAN TOPLANTILAR Süt, Süt Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi ile Đzmir Tarım Đl Müdürlüğü işbirliğiyle Süt Mamullerinde Kullanılan Katkı Maddeleri, Ürünün Đçeriğinin Ambalaj Üzerinde Açıkça Yazılması ve Süt Toplama KoşullarınınĐyileştirilmesi Bilgilendirme Toplantısı Cam Sanayi Meslek Komitesi Bursa Anadolu Cam Sanayi Teknik Gezisi Basım Yayın Sanayi Meslek Komitesi ve Buca Endüstri Meslek Lisesi işbirliğiyle Nitelikli Eleman Đhtiyacı Çalışması Büro Mobilyaları Sanayi Meslek Komitesi - Mobilya Sektöründe Eğitim Đhtiyacı ve Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesi Toplantısı Đnşaat ve Tesisat Komitesi-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Toplantısı Maden Komitesi-Yeni Maden Kanunu ve Yönetmelikleri konulu toplantı Tıbbi Ürünler Sanayi Meslek Komitesi- Hastanelerin diş protez alımlarında KĐK şartları uygulanması konulu basın toplantısı Đlaç ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi- Türkiye de Biyosidal Ürünlerin Yasal Prosedürü ve Geleceği konulu bilgilendirme toplantısı Soğutma Sanayi Meslek Komitesi- KOSGEB Bilgilendirme toplantısı

21 MESLEK KOMĐTELERĐNCE YAPILAN TOPLANTILAR Elektromanyetik Kirlilik ve Cep Telefonlarının Etkileri Yangın Önleme-Söndürme ve Yangın Yönetmeliği Eğitimi Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği Eğitimi Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ve Yağ Sanayi Meslek Komitesi Đşbirliğiyle Duyusal Tat Eğitimi Enerji Tasarrufu Sağlayan Camlar Semineri Nakış Komitesi - Ankara Mesleki Yeterlilik Kurumu Nakış Standartları Hazırlama Eğitimi Kuyumculuk ve Đmitasyon Ürünleri Sanayi Grup Üyeleri-Motive Edici Đletişim Kurma Semineri

22 TEŞEKKÜR Süt, Süt Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi ne; Đzmir Tarım Đl Müdürlüğü ile Ortaklaşa Düzenledikleri Bilgilendirme Toplantı Organizasyonları, Yağ Sanayi Meslek Komitesi ne; Tüm Köy Kahveleri, Zeytin ve Zeytinyağı Üreten Bölgelerde Asılmak Üzere Hazırlanan Broşürler ve Kazanılan Euro luk Proje, Nakış ve Diğerleri Sanayi Meslek Komitesi ne; Mesleki Yeterlilik Kurumu na Meslek Standartları Hususundaki Girişimlerinin Başarıyla Sonuçlanmasını Sağladıkları, Ayakkabı Sanayi Meslek Komitesi ne ve Hakem Ayakkabı, Canilh Ayakkabı, Cem Bebe, Mustafa Koç Ayakkabı, Pehlivan Ayakkabı, Demirışık Tekstil ve Demoteks Firmalarımıza EBSOV Vakfı na Yaptıkları Ayakkabı ve Tekstil Yardımları, Kağıt ve Kağıt Ürünleri ve Basım Yayım Sanayi Meslek Komiteleri ne; Buca Endüstri Meslek Lisesi ne Hediye Ettikleri MAC Bilgisayarlar, Đkamet Amaçlı Bina Đnşaat ve Çok Amaçlı Bina Đnşaat Sanayi Meslek Komiteleri ne Sığınak Konusundaki Girişimleri, Asansör Đmalat ve Montaj Sanayi Meslek Komitesi ne; Asansör Đşletme Bakım Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantıları, Đlimizdeki Endüstri Meslek Liselerine Sektörü Tanıtıcı Gezi Organizasyonları ve Yangın Yönetmeliği Hakkındaki Ankara Ziyareti, Maden Sanayi Meslek Komitesi ne; Maden Đşleri Genel Müdürü nün Katılımı Đle Gerçekleştirdikleri Yeni Maden Yasası ve Yönetmelikleri Bilgilendirme Toplantıları, Cam ve Seramik Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi ne; Bayraklı Endüstri Meslek Lisesi Bünyesinde Cam Teknolojisi Bölümünün Açılmasına Katkıları ĐÇĐN TEŞEKKÜRLERĐMĐZĐ SUNUYORUZ.

23 SĐZLERDEN BEKLENTĐLERĐMĐZ Olumlu ya da olumsuz geri bildirimlerinizin, sizlere sunacağımız hizmet kalitesini artıracağını unutmayarak; Kalan son 2 yılımızda, getirdiğiniz konularınızla ve önerilerinizle Yönetim Kurulu muzu yönlendirmeye devam ediniz. Sektörel konularınızı, bizlerle zamanında paylaşınız. Sizlere göndermiş olduğumuz ekonomik değerlendirme anketlerimize lütfen cevap veriniz. Odamız Yönetim Kurulu Çalışma Gruplarından ve YOĐKK çalışmalarından mutlaka yararlanınız. Müşteri Memnuniyet Belgesi ni alma sürecinde olan Odamız hizmetleriyle ilgili, web sayfamızda yer alan Müşteri Şikayet ve Dilekleriniz Bölümüne öneri ve şikayetlerinizi lütfen bildiriniz. Nisan ayında gerçekleştireceğimiz Sanayici Đzmir Bölge Yöneticileri II. Koordinasyon Toplantısı nda görüşülmesini istediğiniz konularınızı bizlere iletiniz.

24 Teşekkürler

Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Şubat 2011

Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Şubat 2011 ŞUBAT AYI MECLĐS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Şubat 20 2 YIL BOYUNCA VERDĐĞĐNĐZ DESTEK ĐÇĐN TEŞEKKÜRLER 200 YILINDA ÖNE ÇIKANLAR EBSO Vakfı nın Kamu Yararına Vakıf Statüsü Kazanması

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 24 Haziran 2013 ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ! İHTİYACIMIZ OLAN BARIŞ, HOŞGÖRÜ, SEVGİ DEMOKRASİ ENDEKSİ SIRALAMASI 86 2006 2008 2010 2011 2012

Detaylı

İZMİR DE SANAYİLEŞME

İZMİR DE SANAYİLEŞME 5. İzmir İktisat Kongresi/1 Kasım 2013 İZMİR DE SANAYİLEŞME Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı İZMİR DE SANAYİ VE SANAYİ İSTİHDAMI İZMİR, Sanayi siciline kayıtlı yaklaşık 4.191 sanayi işletmesi

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry KASIM 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 KASIM / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME İZSİAD/ GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İMALAT SANAYİSİ ÜRETİMİ EN BÜYÜK İLK 15 ÜLKE Türkiye nin %9,2 gibi çok yüksek bir oranda büyüdüğü

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Bir Dönemin Ardından 2009-2013. Nisan 2013 DSO

Bir Dönemin Ardından 2009-2013. Nisan 2013 DSO Bir Dönemin Ardından 2009-2013 Nisan 2013 DSO Yeni Hizmet Binamızın Yapımı İçin Dev Adımlar Attık Odamızı yeni hizmet binasına kavuşturabilmek adına dev adımlar attık. Binamızın mimari projesinin tamamlandığı

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

Đşbirliği Kuruluşlarının sunacağı projelerle; -Đhtiyaç analizleri. -Eğitim ve danışmanlık programları

Đşbirliği Kuruluşlarının sunacağı projelerle; -Đhtiyaç analizleri. -Eğitim ve danışmanlık programları KASIM AYI MECLĐS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 29 Kasım 2010 ATAMIZI SAYGIYLA VE MĐNNETLE ANDIK. EBSO KUZEY IRAK ĐŞ GEZĐSĐNDE ULUSLARARASI REKABETÇĐLĐĞĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐNĐN DESTEKLENMESĐ

Detaylı

EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER 1 2012 YILI ĐHRACAT PERFORMANSIMIZIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ... 1 1.1 ÜRÜN GRUPLARI ĐTĐBARĐYLE... 1 1.2

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ . -224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ MUHTELIF KONULARDA 25 EĞİTİM DÜZENLENDİ.493 SANAYİCİMİZ

Detaylı

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları,

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, 26 ihracatçı sektörümüzdeki, 61 bin ihracatçımızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi nin Sektörler Toplantısı

Detaylı

İnşaat Sektöründe Kalite & Tasarımın Önemi

İnşaat Sektöründe Kalite & Tasarımın Önemi Point Hotel Barbaros 15 Kasım 2011 İnşaat Sektöründe Kalite & Tasarımın Önemi Orhan TURAN Yönetim Kurulu Üyesi İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İnşaat Sektöründe Kalite KALİTE: GELECEĞE BIRAKILACAK

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.09.2009 Sayı: 2009/138 Ref: 4/138

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.09.2009 Sayı: 2009/138 Ref: 4/138 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.09.2009 Sayı: 2009/138 Ref: 4/138 Konu: KOSGEB TARAFINDAN VERĐLECEK HĐZMETLER VE DESTEKLERDEN YARARLANACAK KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERE ĐLĐŞKĐN SEKTÖREL VE BÖLGESEL ÖNCELĐKLERĐN

Detaylı

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz..

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. 2014 YILINI BÜYÜK ORANDA KURUMSAL ALT ve ÜST YAPI ÇALIŞMALARINA AYIRDIK KURUMSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARI İş süreci yönetiminde Dünyaca ünlü firmaların (Mercedes,

Detaylı

ZLĐ VE STOCKHOLM ODALARI PROJESĐ

ZLĐ VE STOCKHOLM ODALARI PROJESĐ AB-TR ODALARI ORTAKLIK ĐŞBĐRL RLĐĞĐ HĐBE PROGRAMI KADIN GĐRĐŞĐG ĐŞĐMCĐLĐĞĐNĐ GELĐŞ ĐŞTĐRMEK ĐÇĐN N DENĐZL ZLĐ VE STOCKHOLM ODALARI ĐŞBĐRL RLĐĞĐ PROJESĐ (D & S for DWE) AB-TR Odaları Ortaklık Đşbirliği

Detaylı

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi.

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi. Tarım Sektörünün İhracattaki Yeri ve Önemi Şebnem BORAN Ülkemizde son yıllarda önceliğin sanayi sektörüne kayması sonucu ekonomimizde göreceli olarak tarım ürünlerinin ihracatımızdaki ağırlığı giderek

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Haziran/2017 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

EKONOMĐK GÖSTERGELERDE SON DURUM

EKONOMĐK GÖSTERGELERDE SON DURUM EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Ekim 2010 EKONOMĐK GÖSTERGELERDE SON DURUM 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 80,8 KAPASİTE KULLANIM ORANI(%) 77,3 68,0 73,5 SANAYİ ÜRETİMİ

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2017 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi GEEL SK. YRD. - ORG. Müşteri/Üye İlişkileri ve İletişim Teknikleri GEEL SK. YRD. - ORG.

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ S.NO TARİH KONU İLETİŞİME GEÇİLEN/GÖRÜŞ BİLDİRİLEN MAKAM SONUÇ GÖZDEN GEÇİRMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME 1 10/01/2017 6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hukuk Müşavirliğimiz

Detaylı

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI KONUŞMAMA BAŞLARKEN, BAŞTA SAYIN BAKANIMIZ OLMAK ÜZERE SİZLERİ SAYGI VE SEVGİYLE

Detaylı

Faaliyet Raporu 2015

Faaliyet Raporu 2015 Faaliyet Raporu 2015 İç Yazışma Kime: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter Bilgi: Meclis Başkanı Kimden: Semra Ispartaloğlu Tarih: 28.01.2015 Konu: 27.01.2015 tarihli memnuniyet anketine ilişkin değerlendirme

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR

İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... VII BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR 1. Dünyada Değişen Dengeler Ülkeleri Yeniden

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

37. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11 MART 2015

37. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11 MART 2015 37. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11 MART 2015 PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER RESMİ KURUMLARLA İLİŞKİLER Kamu, Üniversite ve Sanayi İşbirliği Çalıştayı Ar-Ge Merkezleri Performans Değerlendirmesi ve Teknoloji

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ğ Türkiye Sektör Meclisleri Ambalaj Meclisi Bankacılık ve Finans Meclisi Bilgisayar ve İletişim Tekn. Meclisi Bilgisayar Yazılımı Meclisi Cam Ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi Çimento ve Çimento Ürünleri

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 EYLÜL / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN MAYIS 2017 GÜNDEM - TOBB 73. Genel Kuruluna katıldık. -İstanbul Yapı Fuarı na katıldık. - KOSGEB Kredisini en çok kullandıran ilçe olduk. - 666 aileye Ramazan

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Haluk ERCEBER İSO Meclis Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ŞUBAT AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 13 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MALATYA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 MALATYA GENEL BİLGİLER Nüfus; Malatya: 762.538 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı

Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Berrin Ertürk, Ticaret Ataşe Yardımcısı Nisan 2014 U.S. Commercial Service Ankara, Turkey Amerikan Ticaret Müsteşarlığı Misyonu

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN 2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.02.2017-30.03.2017) Oda Meclisimizin 30 Mart 2017 tarih ve 49 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 26.04.2017 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 16 Nisan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ni getiren Anayasa Değişikliği ile ilgili referandum

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ Ocak Şubat 1 PERSONEL TOPLANTISI Ayın İlk Salı Günü Aylık personel toplantısı gruplar ayın 23'ü 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS

Detaylı

- plastik sanayicisinin derneği - PAGDER. Reha GÜR. PAGDER Başkanı

- plastik sanayicisinin derneği - PAGDER. Reha GÜR. PAGDER Başkanı - plastik sanayicisinin derneği - PAGDER Reha GÜR PAGDER Başkanı PAGDER Örgütlenmeye başlama 1950 1960 1969 2000 2017 Resmi Kuruluş 19.06.1969 PAGDER Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaları tek

Detaylı

ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. ALINAN KARARLAR YÖNETİM KURULUNDA ELE ALINARAK GEREKLİ

ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. ALINAN KARARLAR YÖNETİM KURULUNDA ELE ALINARAK GEREKLİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. ALINAN KARARLAR YÖNETİM KURULUNDA ELE ALINARAK GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNULACAKTIR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI

Detaylı

2015 yılında 2013 yılına göre toplam üretim yüzde 21, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı.

2015 yılında 2013 yılına göre toplam üretim yüzde 21, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı. OSD Basın Bülteni 8 Ocak 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2014/2015 Aralık Ocak-Aralık KONULAR 2014 2015 (%) 2014 2015 (%) Toplam 120.593 125.752 4 1.170.445 1.358.796 16 Üretim Otomobil 70.480 74.688 6 733.439

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ İHRACAT YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI. 13-15 Temmuz 2012 Gürol Sapanca Hotel, Sapanca

YAPI MALZEMELERİ İHRACAT YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI. 13-15 Temmuz 2012 Gürol Sapanca Hotel, Sapanca YAPI MALZEMELERİ İHRACAT YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI 13-15 Temmuz 2012 Gürol Sapanca Hotel, Sapanca TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye İhracatçılar Meclisi, bölgesel ve sektörel bazda faaliyet gösteren

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2009 Yılı Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2009-2010 Yılı 12 Aralık 2009 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

kanı CEO, Borusan Holding

kanı CEO, Borusan Holding TÜRKİYE SANAYİSİNE NE SEKTÖREL BAKIŞ Agah Uğur TÜSİAD, Sanayi Çalışma Grubu Başkan kanı CEO, Borusan Holding 27 Mayıs s 2008 AMAÇ NEDİR? Büyümenin motoru: Rekabet gücü yüksek Katma değer içeriği yüksek

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KRİZ VE FIRSAT PENCERESİNDEN DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KRİZ VE FIRSAT PENCERESİNDEN DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... IX BÖLÜM I KRİZ VE FIRSAT PENCERESİNDEN DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1. Batı dan Doğu ya Kayan Üretim ve Gelişme Ekseninde Dünya

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( )

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( ) Sayın Meclis Üyeleri, YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.04.2017-25.05.2017) Oda Meclisimizin 25 Mayıs 2017 tarih ve 51 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim Kurulumuzun 28.04.2017-25.05.2017

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI RAKAMLARLA TÜRKĐYE VE ĐZMĐR

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI RAKAMLARLA TÜRKĐYE VE ĐZMĐR RAKAMLARLA TÜRKĐYE VE ĐZMĐR Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi DIŞ TĐCARETTE KOBĐLERĐMĐZ KOBĐ lerimiz tarafından sağlanmaktadır. ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE ĐHRACAT(%) 0-9

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 30 Kasım 2015 G20 ZİRVESİ: ANTALYA 2015 G20 ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ GÜÇLÜ VE KAPSAYICI BÜYÜME İLE İSTİHDAM VURGUSU 1. Toparlanmanın Güçlendirilmesi

Detaylı

En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Ve Verimli Kullanılan Enerjidir.

En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Ve Verimli Kullanılan Enerjidir. 2011 Dünya alarm veriyor Fosil kaynaklarının tükenmesi, alternatif kaynakların henüz ekonomik olmaması nedeniyle, kullanılan enerjinin tamamının faydaya dönüştürülmesi ile daha temiz çevre sağlanabilecektir.

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1 ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1- Genel Olarak Bir ekonominin başarı ölçütlerinden birisi de istihdam yaratma kapasitesidir.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 1 1- TEŞVİK MEVZUATININ DÜZENLENMESİNDEK TEMEL DEVLET POLİTİKALARINA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ.

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014 Ali EREN İSO Yönetim Kurulu Üyesi MAKİNE, AKSAM VE METAL EŞYA İMALATI 27. Grup Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii 28. Grup Özel Amaçlı Makine Sanayii

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry HAZİRAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MAYIS / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

(Yönetim Kurulları Başkanlarına)

(Yönetim Kurulları Başkanlarına) ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 77572889-TİM.UİB.GSK.YDES.2017/67-1253 Bursa, 22/02/2017 Konu: ŞUBAT 2017 BAŞKANLAR MÜŞTEREK TOPLANTISI ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ (Yönetim Kurulları

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü Her Hafta Haftalık Olağan Toplantısı Meslek Kom. Ocak Şubat 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNİN YAPILMASI

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM 214-223 BÖLGE PLANI SÜRECİ Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 3.5.213 Merinos AKKM Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları ve yeni kriz alanları

Detaylı

2017 yılı İhracatçı Eğilim Araştırması. 1. Çeyrek Gerçekleşme 2. Çeyrek Beklenti Sonuçları

2017 yılı İhracatçı Eğilim Araştırması. 1. Çeyrek Gerçekleşme 2. Çeyrek Beklenti Sonuçları 2017 yılı İhracatçı Eğilim Araştırması 1. Çeyrek Gerçekleşme 2. Çeyrek Beklenti Sonuçları EĞİLİM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI 2 İller İZMIR 8% İSTANBUL 50% BURSA 8% ANKARA 7% KOCAELI 3% KONYA 2% KAYSERI 2% MANISA

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KAHRAMANMARAŞ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kahramanmaraş: 1.075.706 Türkiye:76.667.864

Detaylı