Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 12 Mart 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 12 Mart 2011"

Transkript

1 EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 12 Mart 2011

2 ODAMIZ MĐSYON, VĐZYON VE DEĞERLERĐ MĐSYON Misyonumuz, üyelerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracak çözümler üretmek ve hizmetler sunmaktır. VĐZYON 2023 Vizyonumuz, dünyadaki değişim ve gelişimi izleyerek özel sektörün global ölçekte üretim ve markalaşmasında ilk çözüm ortağı olmaktır. DEĞERLERĐ Üye odaklılık Şeffaflık Hesap verebilirlik Değişime ve gelişime açıklık Güvenilirlik Đşbirliğine açıklık Ekip çalışması Liderlik ve öncülük Evrensellik Đnsana saygı ve çevreye duyarlılık Çözüm odaklılık Sosyal sorumluluk Çalışanların yaratıcılığına fırsat tanıma

3 2 YILDA ÖNE ÇIKANLAR ATR-Menşe Şahadetnamesi, Form A, Eur.1, Eur-Med Satış ve Onay Đşlemleri için Alsancak Ofisimizin Açılması EBSO Vakfı nın Kamu Yararına Vakıf Statüsü Kazanması Üye Aidatında Online Ödemenin Gerçekleştirilmesi Web Sayfasının Yenilenmesi ve EBSO Ajanda sı Oluşturulması Türk Silahlı Kuvvetleri 1.Müşterek Malzeme Sergisi TÜBĐTAK-MAM Đnceleme Gezisi Đzmir Milletvekilleri ile Teşvik Uygulamaları Toplantısı Sanayici Đzmir Bölge Yöneticileri I. Koordinasyon Toplantısı EBSO- ESTĐM Toplantısı Odamızın yıllarını kapsayan Stratejik Planının Tamamlanması TSE EN ISO 9001:2008 KYS Belgesi nin Yenilenmesi Toplam Kalite Hareketi Çalışmaları Kurum Đçi Đyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması

4 ANKARA TEMASLARIMIZ ZĐYARETLERĐMĐZ T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL T.C. Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın M. Zafer ÇAĞLAYAN T.C. Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU T.C. Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU T.C. Devlet Bakanı Sayın Mehmet AYDIN T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DĐNÇER T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müsteşarı Sayın Mehmet KASAPOĞLU T.C. Bayındır ve Đskan Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ş. Önder KIRAÇ T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı Müsteşarı Sayın Ali BOĞA T.C. Dış Ticaret Müsteşarı Sayın Ahmet YAKICI ODAMIZI ONURLANDIRANLAR T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN T.C. Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi GÖNÜL T.C. Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DĐNÇER T.C. Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye KAVAF T.C. Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU CHP Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Hüsamettin CĐNDORUK Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Abdüllatif ŞENER TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HĐSARCIKLIOĞLU Đzmir Milletvekillerimiz

5 ODAMIZI ONURLANDIRANLAR ULUSAL Ege Ordu Komutanı Orgeneral Sayın Hayri Kıvrıkoğlu Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürü Sayın Fevzi Đşbilir T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Bayram Akbaş T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof.Dr. Lütfi Akça TUBĐTAK Başkanı Prof.Dr. Sayın Nükhet Yetiş Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Sayın Hüseyin Erkan Sun Express Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hacı Say Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yrd. Sayın Sıddık Topaloğlu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Đç Ticaret Genel Müdürü Sayın Đsmail Yücel ULUSLARARASI Kongo KOBĐ Bakanı Sayın Claude Nyamugabo Slovenya Đstanbul Ticaret Müşaviri Sayın Bostian Skalor Fransa Başkonsolosluğu Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Sayın Axel Baroux Bremen Eyaleti Đçişleri ve Spor Bakanı Sayın Ulrich Maurer ve senato milletvekilleri Filipinler Dışişleri Bakanı Sayın Alberto Romulo Bangladeş Sanayi Bakanı Sayın Dilip Barua ve Parlamenterler Etiyopya Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Girma Birru Etiyopya Turizm Bakanı Sayın Todelech Dalecho Etiyopya Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Yacob Yala

6 TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN PROJELERĐMĐZ Đzmir in Girişimci Kadınları Projesi Đzmir in Sağlıklı Anneleri Projesi Temiz Okullar, Sağlıklı Çocuklar, Sağlıklı Gelecek Projesi TOBB Đzmir Đl Kadın Girişimciler Kurulu Faaliyetleri KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Kadın Üyelerden Kadın Đşçilere Eğitim Projesi Kemalpaşa Đlçesinde Sanayinin Çevre Bilincinin ve Duyarlılığının Arttırılması Projesi Yenilenebilir Enerji Mesleki Sınav ve Belgelendirme Merkezi nin Oluşturulması Projesi Kısıkköy Metal Đşleri Sanayi Sitesinde Đhtiyaç Analizi, Eğitim ve Danışmanlık Projesi TOBB Beceri 10 Projesi ne Destek Odamız Zeytin ve Zeytinyağı Meslek Komitesi nce Türk Sofralık Zeytin ve Zeytinyağının AB Standartlarında Üretimi, Verimlilik ve Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi

7 ĐŞBĐRLĐĞĐ PROTOKOLLERĐMĐZ ULUSAL PROTOKOLLER Ağır ve Tehlikeli Đşler Yönetmeliği Kapsamında Düzenlenecek Meslek Kursları Đle Đlgili Odamız ve Đzmir Đl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Đşbirliği Protokolü EBSOV - Đl Milli Eğitim Müdürlüğü Bergama Dereköy Ek Bina Protokolü KOSGEB ile Ek Protokolü TÜBĐTAK-EBSO Đşbirliği Protokolü Taslağı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası Türkiye Halk Bankası A.Ş. ULUSLARARASI PROTOKOLLER Humus Sanayi Odası Đşbirliği Anlaşması Humus Ticaret Odası Đşbirliği Anlaşması Şam Sanayi Odası Đşbirliği Anlaşması Şam Ticaret Odası Đşbirliği Anlaşması Halep Sanayi Odası Đşbirliği Anlaşması Halep Ticaret Odası Đşbirliği Anlaşması

8 SEKTÖREL ÇALIŞMALARIMIZ Toplantılar Đnşaat Sektörü Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Tekstil Sanayi Meslek Komiteleri Ortak Toplantıları Ambalaj Atıkları Bilgilendirme Toplantısı (Farklı kapsamlarda, farklı kurumlarla) Dünya Gıda Günü Etkinlikleri Sanayide Enerji Verimliliği-PETKĐM Örneği Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği Asansör Bakım ve Đşletme Yönetmeliği REACH Bilgilendirme Semineri Yangın Önleme ve Söndürme Yönetmeliği Yeni Gıda Yasası Hakkında Bilinmesi Gerekenler Bilgilendirme Toplantısı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Toplantısı Çevre Denetim Yönetmeliği Toplantısı Çevre Kanununca Alınması Gereken Đzin ve Lisanslar Toplantısı CLP Tüzüğü Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Toplantısı Sanayide Enerji Verimliliği Semineri Binalarda Aydınlatma ve Enerji Verimliliği, Enerji Mimarisi ve Binalarda Enerji Verimliliği Bilgilendirme Toplantısı Ağır ve Tehlikeli Đşlerde Çalışanlar Toplantısı Yayınlar Un ve Unlu Mamuller Sektör Raporu Đnşaat Sektör Raporu 2010 Yılında Türkiye, Dünya Ekonomisi ve 2011 Yılından Beklentiler

9 NE SÖYLEDĐK Üretim Yoksa Kalkınmak Hayaldir. Cumhurbaşkanı 2010 ve her platformda Uluslararası rakiplerimizle eşit şartlarda rekabet edebilmenin koşullarının oluşturulmasını istiyoruz. Bunun dışında bir talebimiz yoktur. Başbakan 2010 ve her platformda Her konuşmamızda Türkiye üreterek büyüyecektir diyoruz. Bunu sadece sanayi için söylemiyoruz. Ülkemiz sahip olduğu çok ciddi potansiyeli kullanarak, tarımsal ürünleri üretmek, işlemek zorundadır. Üreten bir ülkede ne büyüme, ne de istihdam sorunu yaşanır. Üreten sektörlerimiz desteklendiği sürece, üretim devam edebilecek, arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyüme sağlanabilecektir. Tarım 2009 Küresel rekabet piyasalarında başarıyla ayakta kalmak isteyen sektörlerimizin; gerek marka, gerek ar-ge, gerekse inovasyona yönelmesini önemsiyor ve Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak, her fırsatta bunu dile getiriyoruz.2009 ve 2010 her platformda Đzmir sanayisi gelişen teknoloji ile birlikte, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek zorundadır. Gerek demir çelik, gerek otomotiv, gerekse de petrokimya alanında olduğu gibi diğer sektörlerimizde de arge nin üretime dahil edilmesiyle birlikte katma değerli ürünlerin çıkması sanayimizi güçlendirecektir. Ege TV 2009 Đzmir; Lojistik, Savunma Sanayi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Bilişim, Organik Tarım, Jeotermal Sera ve Çiçekçilik gibi gelişmekte olan sektörleri ile farklılığını da ortaya koymaktadır. Çeşitli Basın ve Ünv sene önceki gelişmişlik endeksine göre iller bölgelere ayrılmış ve Đzmir e 36 km uzaklıkta bulunan ve istihdamının büyük kısmını Đzmir den karşılayan Manisa nın III. Bölgede yer alarak daha fazla teşviği alması ile yaratılan haksız rekabet giderilmelidir. Teşvik 2009 ve her platformda

10 NE SÖYLEDĐK Dünya piyasalarında tarımı rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için ulusal politikalar gerekmektedir. Türkiye nin bu konuda notu epeyce zayıftır. Özellikle bölgemizin lider olduğu ne pamukta, ne de zeytinde bir politikaya sahip olmamamız büyük eksikliktir. Tarımda istihdamı özendirecek teşvikler ve stratejiler geliştirilmelidir. Buna rağmen teşvik paketinde 12 sektör arasında tarım yer almamaktadır. Tarım zirvesi 2009 Tarım; gerek istihdam, gerek sanayi, gerekse ihracat yönüyle ekonomimizde ihmal edilmemesi gereken, stratejik yönü olan bir sektördür. Tarım 2010 Türkiye de üretilen sütün yüzde 40 ı süt sanayindeki modern tesislere gitmekte yani kayıtlı işlenmektedir. Geriye kalan yüzde 60'lık kesim ise sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda hijyen denetimi açısından da sakınca teşkil etmektedir. Ödemiş 2009 Dünyada süt ve süt ürünleri ithalat potansiyeli çok büyük olan ülkeler iyi analiz edilerek, sektörün bu pazarlara yönelmesi sağlanmalıdır. Tarım Top Gerek ülke ekonomisi açısından yarattığı katma değer nedeniyle, gerekse halkımızın sağlıklı beslenme ihtiyacını teminen zeytin ve zeytinyağı sektörü son derece önemlidir. Bu önem sektörden doğrudan geçimini sağlayan 500 bin civarında çiftçi ailesi ile birlikte, sanayi ve ticaret kesimlerinde de faaliyet gösterenlerin sayısı dikkate alındığında daha da belirginleşmektedir. Zeytinyağı Top Türkiye de sigara ve alkollü içkilerden AB ortalamasının üzerinde vergi alınmaktadır. Örnekleri çoğaltabiliriz. Vergi Top Hal Yasası olarak bilinen "Sebze ve Meyveler Đle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı"na ilişkin Odamızca yapılan önerilerin dikkate alınması bizleri mutlu etmiştir. Ancak Tasarıda "Hal Hakem Heyeti" içerisinde Sanayi Odalarının da yer almaması sanayicilerimiz açısından büyük bir eksikliktir. Söz konusu Heyete sanayi odalarının da dahil edilmesi sağlanmalıdır. Sanayi Bakanı 2010

11 NE SÖYLEDĐK Küresel kriz sürecinde yüzde 100 e yakın yerli ve ihracatta büyük bir paya sahip mermer sektörünün ülkeye ve bölgemize katkısının artması ve rekabet gücünün sürdürülebilirliği için, teşvik edilmesi gerekmektedir. Marble 2009 Mobilya sektörüne baktığımızda, Türkiye yi dünya mobilya ihracatında 21. sırada görüyoruz. Bugün 170 ülkeye mobilya ihracatı gerçekleştirebiliyorsak, bunda en büyük etkenin mobilya sektörümüzün kalite ve işçiliğinde kaydettiği aşama olduğu çok açıktır. Mobder 2009 Mobilya sektöründe de iddialı olan Đzmir in teşvik kapsamına alınması faydalı olabilirdi. Asomedya 2009 Savunma Sanayi Müsteşarlığı nın da çabalarıyla yerli malı kullanma oranı son 3 senede %40 lara ulaşmıştır. Bu oranı daha fazla nasıl artırabiliriz, Đzmir olarak, Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak hem sanayicimizi hem de Ordumuzu nasıl buluşturabiliriz düşüncesi, bugün bizi bu noktalara getirmiştir. Basın top 2009 KDV ve ÖTV konusunda sanayicimiz üzerindeki aşırı yüklemenin geçici de olsa alınması yönündeki talebimize karşılık sadece konutta, beyaz eşyada ve otomotiv de geçici indirimler sağlanmıştır. Ancak bu geçici indirimlerin zor durumdaki diğer sektörlerimizi de içermesinin daha faydalı olacağı inancındayız. Basın Bülteni 2009

12 NE SÖYLEDĐK 3. bölgede deriye teşvik verilirken, Đzmir Menemen Deri Serbest Bölgesi nde doğuracağı sonuçlar düşünülmüş müdür? Tüm bunlar, adresin yanlışlığını teyit etmektedir. Milletvekili Top Tekstil sektörünün I. Bölgeden 4. Bölgeye taşınması, Sektörün rekabet etme gücünü düşürmesi, 4. Bölgede vasıflı elemanın teminindeki zorluk ve sosyal koşulların yetersiz olması nedeniyle Teşvik Sistemi yanlıştır. Hangi bölgede hangi sektör gelişmişse, teşvik sisteminin ona göre hazırlanması, yapılan hataların tekrarlanmaması (5084:kahramanmaraş örneği) Basın Top Türkiye nin Tekstil sektörünü kaybetmesi, döviz girdimizin azalması, istihdamın düşmesi, istihdamdan ve üretimden gelen vergi gelirlerinin azalması ve netice itibariyle ekonomimizin daha derin krizlere girmesi anlamına gelmektedir. Tekstil Top Organik tarımın gittikçe önem kazanmasına paralel olarak, tekstilin hammaddesi pamuğun da organik olarak yetiştirilmesi gün geçtikçe değer kazanmaktadır. Bunun bilincinde olan Odamız Ulusal Pamuk Konseyi ne üye olmuştur. Ege Telgraf 2009 Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri sektörlerinde üretim tesislerini belirlenen illere nakleden ve en az 100 kişilik istihdam sağlayan mükelleflere tanınan vergi indiriminden ne kadar fayda sağlanabilecektir. 50 kişilik istihdam şartı ile hazırlanan Ar-ge desteğinden kaç KOBĐ miz yararlanabilecektir? Vergi Top Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü Đzmir'de potansiyeli olan bir sektördür. Bu sebepten mevcut potansiyelini öne çıkarmak zorundadır. Gelin Damat Fuarı 2009 Nakış sektörü, Ağır ve Tehlikeli Đşler Yönetmelik içinde yer almamalıdır. Çalışma Bakanı Top Ayakkabı sektörünü Dünya pazarlarında önemli konumlara getirebilmek için; kalitenin standartlaşarak yükselmesi, pazarlama ve finansman faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi, ayakkabı sektörüne hammadde üreten sanayilerin de yeniden yapılanmaları ve faaliyet alanları ile ilgili yeni bilgi ve teknolojilerle desteklenmeleri yönündeki gayretleri sürdürmemiz gereklidir. Ayakkabı Fuarı 2009 Birçok sektörümüzün ortak sıkıntısı olan Uzakdoğu dan gelen ucuz mallar ayakkabı sektörü için de sıkıntı teşkil etmektedir. Ayakkabı Fuar 2010

13 NE SÖYLEDĐK Bölgemizdeki üretimde artan kalite ve çeşitlilik, bölgemizin lojistik avantajları ile de birleşince otomotiv sektöründe yer alan dünya devi firmaların bölgemize ilgisi de gün geçtikçe artmaktadır. Bölgeye verilecek sektörel teşvikler ile otomotiv yan sanayinin de gelişimi hızlanacaktır. TSE 2010 Son yıllarda yatırımcılarımız emek yoğun sektörlerden teknoloji yoğun sektörlere kaymaya başlamışlardır. Özellikle yabancı yatırımcıların otomotiv ve otomotiv yan sanayine giriş yaptığını görmekteyiz. Đzmir gelecekte otomotiv yan sanayi üssü haline gelebilecek potansiyele sahiptir ve bu yatırımcılarımız tarafından da görülmektedir. Bloomberg 2010 Đnovasyonda iki basamak ilerleyerek 67.sıraya yükselmemiz, ihracatta rekabet gücü raporunda da otomotiv sektöründe inovasyon kapasitesinin orta, Ar-ge harcamalarının düşük, Ar-ge de üniversite ve sanayi işbirliğinin orta seviyelerde yer alması, ihracat potansiyelimizin yüksek olduğu bu sektörde rekabet avantajımızı riske atmaktadır. TRT 2010 Sektörel anlamda, finans sektörümüz krizde kar açıklarken, özelliklede ihracat ağırlıklı çalışan otomotiv, tekstil, inşaat sektörlerimiz ciddi darboğaza girmiştir. Vergi Top Ne yazık ki Türkiye; gerek vergi ve gerekse sosyal güvenlik primleri açısından batılı ülkeler arasında en yüksek oranları uygulayan ülkelerden biridir. Reel kesim üzerindeki yükler adeta üretimi engellemeye yöneliktir. Đstihdam maliyetinin yüksek olması, firmalarımızın rekabet gücünü de yok etmektedir. Türkiye de, yüzde 117 yi bulabilen vergiler, AB ülkelerinde ortalama yüzde 21 dir. Otomobil ve iletişim sektöründe, akaryakıtta ödenen vergiler bakımından, dünya rekoru Türkiye dedir. Vergi Top yılının sonuna kadar özellikle yeni pazarlarda ve AB ile ilgili ihracatlarda uzak yol navlun desteği verilmeli, yurtdışına mal taşımacılığı yapan TIR lara sağlanan akaryakıt desteği yeniden araç başına 1,100 litreye çıkarılabilmeli. Zafer Çağlayan Top. 2009

14 NE SÖYLEDĐK Dünya devleriyle rekabet edebilen Türk inşaat sektörü, bir yandan ihracata, diğer yandan istihdama katkı sağlarken, katma değer de yaratarak vazgeçilmez bir sektör haline gelmiştir. Eğer bugün, Türkiye dünyada inşaat sektöründe 2. sırada olup, Avrupa nın en büyük 100 şirketi arasına 2 Türk Đnşaat firması giriyorsa bu sektörün başarısıdır.đnşaat raporu, Bayındırlık veđskan Bakanı Top Đnşaat sektöründe uygulanan yüksek prim oranları 20 sene önceki teknolojik şartlara göre hazırlanmıştır. Oysaki bugün işçilikten ziyade, makine ve teknolojiyle üretim yapılmaktadır. Đş bitiminde eksik prim tahakkuku gerekçesiyle fazla prim ödenmektedir. Aksi takdirde temiz kağıdı alınamamaktadır. Đnşaat sektöründeki bu sorunun mutlaka çözümü sağlanmalıdır. Çalışma Bakanı Top 2010 Sığınak Yönetmeliği nde düzenlemeye gidilmesi ve tek tek serpinti sığınaklarının yapılması yerine, genel ortamda sığınak yapılması; gerekirse müteahhitlerden katılım payı alınmasını talep ediyoruz. Yapı Zirvesi 2010 Çok katlı yapılar, yeni alışveriş merkezleri ve metro projeleri ile atağa geçen asansör sektörü, ne yazık ki kriz dolayısıyla yaklaşık %30 civarında daralmıştır. Yabancı ürünlere karşı artan talep yerli üreticileri zor duruma sokmuş, yaşanan krizle birlikte; asansör sektöründe de pek çok firmanın kapanmasına ve birçok kimsenin işsiz kalmasına yol açmıştır. Inelex 2010 Organize Sanayi Bölgelerinde sığınak yapılması zorunluluğu OSB lerimizi güç durumda bırakmaktadır. Sanayi Bakanı Top Soğutma sektöründe, buzdolabı ile ticari tip soğutucu üretimi yapan firmalarımızın ortak sorunu Özel Tüketim Vergisi dir. Basın Top. 2009

15 NE SÖYLEDĐK Son günlerde özellikle Çin'in dünya piyasalarından aşırı oranda hurda demir toplamaya başlaması, demir çelik sektörünü sekteye uğratmıştır. Ancak şu da bir gerçek ki, iç piyasada hurda fiyatlarından bağımsız olarak demir fiyatları spekülatif olarak daha fazla oranda artış göstermiştir. Asıl sıkıntı noktası burasıdır. Demir fiyatlarının son bir ayda %40 artması, işlenmiş ürünlerin fiyatlarını da arttırmakta, zaten durgun olan inşaat sektörü başta olmak üzere direk etki alanındaki 200 ü aşkın sektörün de olumsuz etkilenmesine yani üretimin de gerilemesine sebep olmaktadır. Türkiye nin ihracat lideri otomotiv ile beyaz eşya sektörlerinde de ciddi rahatsızlık söz konusudur. Sektörün rekabet gücünün arttırılması yönünde öncelikli olarak, artan demir fiyatları mutlaka düşürülmelidir. Bu konuda hükümet gerekeni yapmalıdır. Bununla birlikte; TRT payı, çevre katkı payı gibi sektör üzerindeki yükler kaldırılmalı ve hafta sonları ve bayramlarda elektrik fiyatlarında gece tarifesi uygulanmalıdır. Demir bülten 2010, Bakan Dosyaları ve Bakana Hitap Konuşmalarda Metal işleme sektörü, ülkemizde de ekonominin en önemli sektörlerinden biridir. Sektör ülkemiz ihracatının en büyük payını oluşturan otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlere yatırım malı, ara malı ve tüketim malı üreterek ciddi bir katma değer oluşturmaktadırlar. 3T Fuarı 2010 Gemi inşası ve mevcut gemilerin bakım onarımlarının yapılması açısından çok önemli bir potansiyele sahip olan Bölgemizin yine bu fırsatı çok iyi değerlendirdiğini söylememiz mümkün değildir. Mega yat yapımı da bölgede gelişmeye açık bir yatırım alanıdır. DEU 2009 Döküm sanayide ülkemiz, dünyada 16. Avrupa da 5. sıradadır. Otomotiv, makina, inşaat, madencilik alanlarında yoğunlaşan, Türk döküm sektöründe, üretimin %65 i direkt olarak ihraç edilmekte, döküm parçaların da dahil edilmesiyle bu oran %85 e ulaşmaktadır. Temel Atma Töreni 2009 Özellikle de; otomotiv, tekstil, gıda ve makine sektörleri düşük döviz kurundan olumsuz etkilenmektedir. Dış Tic. Top. 2010

16 22 ŞUBAT 2011 TARĐHĐNDE ODAMIZDA TORBA YASA ĐLE ĐLGĐLĐ YAPILAN TOPLANTI Dünyanın dev ekonomilerini sarsan ülkelerin akıbetinin konuşulduğu bir dönemde, KOBĐ lerimiz üretim ve ihracattaki aksama sebebiyle yasal sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanmışlardır. Bu kapsamda, özellikle de Sosyal Güvenlik Kurumu na ve vergi dairelerine, olan borçlarını ödeyememişlerdir. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yeniden yapılandırmasını içeren ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren Torba Yasa kesinlikle çok doğru bir adımdır. Bu açıdan başta Sayın Başbakan a ve Hükümetimize çok teşekkür ediyoruz Alacakların yeniden yapılandırılması konusu her gündeme geldiğinde vergisini düzenli ödeyenlerin karşı karşıya kaldığı haksız durumu da gözardı edemeyiz diyen.şöyle konuştu: Yasal sorumluluğunu yerine getiren işverenlerimizin de korunmasının gereğine inanmaktayız. Özellikle de ülkemizde işverenin yükümlü olduğu yüksek oranlı vergiler makul seviyelere çekildiğinde, vergi tabana yayıldığında ve kayıtdışı ekonomi kayıtlı hale getirildiğinde aflara ihtiyaç duyulmadan, sistemin verimli ve etkin bir şekilde işleyeceği gerçeğine de dikkatlerinizi çekmek isterim. Kıdem tazminatı sorununun da işsizlik Fonu tarafından karşılanması yönündeki önemli adımında yasalaşması gereğinin altını çizmemiz gerekir. (Torba Yasa Top, )

17 DOSYALARIMIZDA NE SUNDUK Büyümede Süreklilik Sağlanmalı ve Buna Bağlı Olarak Đstihdam Artırılmalıdır. Yerli Malı Kullanımı Özendirilmelidir. Đhracatı Artırıcı Teşvikler Uygulanmalıdır. Yeni Yatırımlar Teşvik Edilmelidir. Enerji Maliyetleri Düşürülmelidir. Finansman Sorununa Çözüm Bulunmalıdır. Çevre Konusunda Yaşanan Sıkıntılar Giderilmelidir. Teşvik Yasası Đle Ekonomik Büyümeye Katkı Sağlanmalıdır. Sektörel Konularınızı Aktardık. Đzmir in Konularına Yer Verdik.

18 BAKANLARA SUNDUĞUMUZ DOSYA Bakanlar Đçin Hazırlanan Dosya Konuları Duyuru Sayısı 3 11 Tüm Üyelerden Dönüş Sayısı Geri Dönüş Oranı 5 %2

19 MESLEK KOMĐTELERĐNCE YAPILAN TOPLANTILAR Asansör Yönetmeliği ne Đlişkin Bilgilendirme Toplantısı EBSO, Đzmir Ticaret Odası ve Đzmir Ticaret Borsası Organizasyonuyla Düzenlenen Ege Tarım Zirvesi Odamız Organizasyonunda, Đzmir Ticaret Odası, Đzmir Ticaret Borsası, Đzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü ve Tarım Đl Müdürlüğü Đle Sektör Temsilcilerinin Katılımıyla Süt ve Süt Ürünleri Sektör Sorunları Genişletilmiş Toplantısı EBSO-Sanayi Siteleri Đşbirliği Toplantısı AB deki ve Türkiye deki baharat standartlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı Tarım Đl Müdürlüğü, Đzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü ve Süt ve Süt Ürünleri Meslek Komite üyelerinin katılımları ile Sütün Toplanması ve Taşınması konulu toplantı ĐŞKUR Bilgilendirme Toplantısı Đzmir Ticaret Odası ile birlikte düzenlenen - Mobilya Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı Tarım Đl Müdürlüğü işbirliğiyle 2. Genişletilmiş Süt ve Süt Sanayicileri Sorunlarının Çözümü Meslek Komitesi Toplantısı Kocaeli Sanayi Odası işbirliğiyle Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Grubu Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı Đzmir Ticaret Odası ile birlikte düzenlenen Metal Kapı ve Pencere Grup Toplantısı 39, 40 ve 41. Meslek Komiteleri - TOBB Đklimlendirme Sektör Meclisi Toplantısı, Đstanbul

20 MESLEK KOMĐTELERĐNCE YAPILAN TOPLANTILAR Süt, Süt Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi ile Đzmir Tarım Đl Müdürlüğü işbirliğiyle Süt Mamullerinde Kullanılan Katkı Maddeleri, Ürünün Đçeriğinin Ambalaj Üzerinde Açıkça Yazılması ve Süt Toplama KoşullarınınĐyileştirilmesi Bilgilendirme Toplantısı Cam Sanayi Meslek Komitesi Bursa Anadolu Cam Sanayi Teknik Gezisi Basım Yayın Sanayi Meslek Komitesi ve Buca Endüstri Meslek Lisesi işbirliğiyle Nitelikli Eleman Đhtiyacı Çalışması Büro Mobilyaları Sanayi Meslek Komitesi - Mobilya Sektöründe Eğitim Đhtiyacı ve Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesi Toplantısı Đnşaat ve Tesisat Komitesi-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Toplantısı Maden Komitesi-Yeni Maden Kanunu ve Yönetmelikleri konulu toplantı Tıbbi Ürünler Sanayi Meslek Komitesi- Hastanelerin diş protez alımlarında KĐK şartları uygulanması konulu basın toplantısı Đlaç ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi- Türkiye de Biyosidal Ürünlerin Yasal Prosedürü ve Geleceği konulu bilgilendirme toplantısı Soğutma Sanayi Meslek Komitesi- KOSGEB Bilgilendirme toplantısı

21 MESLEK KOMĐTELERĐNCE YAPILAN TOPLANTILAR Elektromanyetik Kirlilik ve Cep Telefonlarının Etkileri Yangın Önleme-Söndürme ve Yangın Yönetmeliği Eğitimi Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği Eğitimi Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ve Yağ Sanayi Meslek Komitesi Đşbirliğiyle Duyusal Tat Eğitimi Enerji Tasarrufu Sağlayan Camlar Semineri Nakış Komitesi - Ankara Mesleki Yeterlilik Kurumu Nakış Standartları Hazırlama Eğitimi Kuyumculuk ve Đmitasyon Ürünleri Sanayi Grup Üyeleri-Motive Edici Đletişim Kurma Semineri

22 TEŞEKKÜR Süt, Süt Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi ne; Đzmir Tarım Đl Müdürlüğü ile Ortaklaşa Düzenledikleri Bilgilendirme Toplantı Organizasyonları, Yağ Sanayi Meslek Komitesi ne; Tüm Köy Kahveleri, Zeytin ve Zeytinyağı Üreten Bölgelerde Asılmak Üzere Hazırlanan Broşürler ve Kazanılan Euro luk Proje, Nakış ve Diğerleri Sanayi Meslek Komitesi ne; Mesleki Yeterlilik Kurumu na Meslek Standartları Hususundaki Girişimlerinin Başarıyla Sonuçlanmasını Sağladıkları, Ayakkabı Sanayi Meslek Komitesi ne ve Hakem Ayakkabı, Canilh Ayakkabı, Cem Bebe, Mustafa Koç Ayakkabı, Pehlivan Ayakkabı, Demirışık Tekstil ve Demoteks Firmalarımıza EBSOV Vakfı na Yaptıkları Ayakkabı ve Tekstil Yardımları, Kağıt ve Kağıt Ürünleri ve Basım Yayım Sanayi Meslek Komiteleri ne; Buca Endüstri Meslek Lisesi ne Hediye Ettikleri MAC Bilgisayarlar, Đkamet Amaçlı Bina Đnşaat ve Çok Amaçlı Bina Đnşaat Sanayi Meslek Komiteleri ne Sığınak Konusundaki Girişimleri, Asansör Đmalat ve Montaj Sanayi Meslek Komitesi ne; Asansör Đşletme Bakım Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantıları, Đlimizdeki Endüstri Meslek Liselerine Sektörü Tanıtıcı Gezi Organizasyonları ve Yangın Yönetmeliği Hakkındaki Ankara Ziyareti, Maden Sanayi Meslek Komitesi ne; Maden Đşleri Genel Müdürü nün Katılımı Đle Gerçekleştirdikleri Yeni Maden Yasası ve Yönetmelikleri Bilgilendirme Toplantıları, Cam ve Seramik Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi ne; Bayraklı Endüstri Meslek Lisesi Bünyesinde Cam Teknolojisi Bölümünün Açılmasına Katkıları ĐÇĐN TEŞEKKÜRLERĐMĐZĐ SUNUYORUZ.

23 SĐZLERDEN BEKLENTĐLERĐMĐZ Olumlu ya da olumsuz geri bildirimlerinizin, sizlere sunacağımız hizmet kalitesini artıracağını unutmayarak; Kalan son 2 yılımızda, getirdiğiniz konularınızla ve önerilerinizle Yönetim Kurulu muzu yönlendirmeye devam ediniz. Sektörel konularınızı, bizlerle zamanında paylaşınız. Sizlere göndermiş olduğumuz ekonomik değerlendirme anketlerimize lütfen cevap veriniz. Odamız Yönetim Kurulu Çalışma Gruplarından ve YOĐKK çalışmalarından mutlaka yararlanınız. Müşteri Memnuniyet Belgesi ni alma sürecinde olan Odamız hizmetleriyle ilgili, web sayfamızda yer alan Müşteri Şikayet ve Dilekleriniz Bölümüne öneri ve şikayetlerinizi lütfen bildiriniz. Nisan ayında gerçekleştireceğimiz Sanayici Đzmir Bölge Yöneticileri II. Koordinasyon Toplantısı nda görüşülmesini istediğiniz konularınızı bizlere iletiniz.

24 Teşekkürler

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU (Genel Sekreter) YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR

Detaylı

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler İçindekiler Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeler Derneği EGE KOBİDER Adına İmtiyaz Sahibi Fettah GÜVENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet KAPLAN Yayın Kurulu Aydın TELSEREN Prof. Dr. Edip TEKER Fahrettin

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO 1. BÖLÜM : GĐRĐŞ 3 2. BÖLÜM : STRATEJĐK PLANLANMA YAKLAŞIMI 4 3. BÖLÜM : DURUM ANALĐZĐ 6 3.1. Tarihçe 6 3.1.1. Gebze Sanayisi ve Ticaret Hayatı 6 3.1.2. Gebze Ticaret Odası Tarihçesi

Detaylı

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI ISBN : 978-605-137-434-5 TOBB Yayın No : 2015/243 Telefon : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 e-mail : www.tobb.org.tr Tasarım ve Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İvedik

Detaylı

75 GÜNDE BİTİRDİĞİMİZ BİODİZEL

75 GÜNDE BİTİRDİĞİMİZ BİODİZEL ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALAT ve MONTAJLARI PROJEYE GÖRE ÖZEL İMALATLAR SAHA ve YERALTI TANKLARI Cr- Ni (INOX) TANKLAR MŞB İNŞAAT AŞ. yaptığımız ÇELİK KONSTRÜKSİYON BİNA İmalatı ve Montajımızdan görüntülerimiz

Detaylı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İzmir Atatürk Organize Yönetimi olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak, İAOSB de faaliyet

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2014 1 SUNUŞ Ülkemiz siyasi atmosferinin son derece hareketli olduğu, ana gündemi siyasetin belirlediği zor bir yılı geride bıraktık. Yılın neredeyse

Detaylı

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No: 2014/215 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 99 ARALIK 2014 DUAYEN... DUAYEN... DUAYEN

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 99 ARALIK 2014 DUAYEN... DUAYEN... DUAYEN KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 99 ARALIK 2014 KSO MESLEK KOMİTELERİ MÜŞTEREK TOPLANTISI BOLU BÜYÜK ABANT OTELİ NDE YAPILDI Başkan Zeytinoğlu: Petrol

Detaylı

Rekabet eşit koşullarda olmalı

Rekabet eşit koşullarda olmalı İhracat hedefi 1 milyar dolar ın kalkınma ve gelişmesi hususunda bölge illerinden çok daha fazla avantajı olduğunu ifade eden, TSO Başkanı Ali Şekerdağ, havalimanın hizmete açılması ile birlikte hedeflerinin

Detaylı

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları HAZİRAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Devlet Geleceği Gördü korhan@ostim.com.tr Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. KOBİ ler başta olmak üzere tüm sanayiciler,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2011-2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU

EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2011-2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 20-202 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER 20 YILI ĐHRACAT PERFORMANSIMIZIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ.... ÜRÜN GRUPLARI ĐTĐBARĐYLE....2 ÜLKELER ĐTĐBARĐYLE...

Detaylı

Neler yapabileceğimiz aşağıdaki harfler arasında bulunan gizli kelimelerde saklı. çözüm QR kodu

Neler yapabileceğimiz aşağıdaki harfler arasında bulunan gizli kelimelerde saklı. çözüm QR kodu Dosya 1 2 Dosya Neler yapabileceğimiz aşağıdaki harfler arasında bulunan gizli kelimelerde saklı. çözüm QR kodu K A T A L O G I G D K F E S T İ V A L O P K J A Z M V Y R U U A A F O E R E I İ N S E R T

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Nisan 2009 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 9 A. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI...17 B. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

Detaylı

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Nisan/Mayıs/Haziran 2013 - Sayı 24 Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Pakpen, İstanbul Pencere 2013 Fuarı nda standıyla fark yarattı Ekonomi

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

Anemon Otel de düzenlenen panele, Denizli Valisi Abdülkadir

Anemon Otel de düzenlenen panele, Denizli Valisi Abdülkadir Hisarcıklıoğlu: Yeni Anayasa nın temeli; ifade hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ile teşebbüs hürriyeti olsun Sayfa 4 te Bu yıl 60 ıncı yaşını kutlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin (TOBB) 67.

Detaylı

DENiZLi LOBiSiNiN ANKARA'DA TEŞViK ÇIKARMASI

DENiZLi LOBiSiNiN ANKARA'DA TEŞViK ÇIKARMASI TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yeni TTK bir devrimdir, ancak rötuşlara ihtiyaç var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ancak, bazı rötuşlara ihtiyaç var. TOBB yeni

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 577 Haziran 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 577 Haziran 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Önsöz Yıl: 49 Sayı: 577 Haziran 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PELİT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Y. Selim ÇELEBİ Yayına Hazırlayanlar O.

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 2 3 EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 4 ORGANİZASYON... 7 İLKLER... 7 ULUSLARARASI TEMASLAR... 8 Odamızda Gerçekleştirilen Uluslararası Temaslar Uluslararası İş Gezileri

Detaylı

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 22 KAPUSUZ: Öncelikle güneş enerjisi sistemlerini tercih ediyoruz 8 14 24 Yıl: 1 Sayı:2 Mart-Nisan-Mayıs

Detaylı

NİSAN GÜNDEM. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter. YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR Bayram TALAY Berkay ESKİNAZİ Mustafa KALYONCU

NİSAN GÜNDEM. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter. YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR Bayram TALAY Berkay ESKİNAZİ Mustafa KALYONCU Nisan 2011 Yıl: 27 Sayı: 323 NİSAN GÜNDEM SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR

Detaylı

TCDD nin ihracatta navlun ücretinde, ülke içinde uygulanan ücret ülke dışındakinden yüksektir. Sınır dışında uygulanan ücret esas alınmalıdır.

TCDD nin ihracatta navlun ücretinde, ülke içinde uygulanan ücret ülke dışındakinden yüksektir. Sınır dışında uygulanan ücret esas alınmalıdır. Türk girişimcisinin önündeki engellerin azaltılması ile ilgili mücadelelerin verildiği günümüzde İthalatçı Birlikleri nin kurulması hususunda çalışmalar yapılmaktadır. Böyle bir kurumun oluşturulması,

Detaylı

DTO, üyelerine yeni bir hizmet daha

DTO, üyelerine yeni bir hizmet daha DE N Z L T CA RET ODA SI NDAN ÖNEM L DU YU RU Ya yın la rı mızın si ze sü rek li ulaş ma sı, hiz met le ri miz den en hız lı ve en ve rim li şe kil de ya rar la na bil me niz ve siz le re da ha iyi hiz

Detaylı

2009 FAALİYET RAPORU

2009 FAALİYET RAPORU 2009 FAALİYET RAPORU İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 4 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 8 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz - 9 Halkbank ın Tarihsel Gelişimi - 10

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı