GÖRÜNMEZ STRATEJİK KAYNAK: SINIRAŞAN YERALTI SULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖRÜNMEZ STRATEJİK KAYNAK: SINIRAŞAN YERALTI SULARI"

Transkript

1 ORSAM Rapor No: 63 GÖRÜNMEZ STRATEJİK KAYNAK: SINIRAŞAN YERALTI SULARI THE INVISIBLE STRATEGIC RESOURCE: TRANSBOUNDARY GROUND WATERS ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR Araştırmalar Merkezi MERKEZİ CENTER Center FOR for MIDDLE Mıddle EASTERN Eastern STRATEGIC Strategıc Studıes STUDIES مركز الشرق األوسط للدراسات االستراتيجية ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

2 GÖRÜNMEZ STRATEJİK KAYNAK: SINIRAŞAN YERALTI SULARI THE INVISIBLE STRATEGIC RESOURCE: TRANSBOUNDARY GROUND WATERS ORSAM Rapor No: 63 ORSAM Su Araştırmaları Programı Rapor No: 7 Ağustos 2011 Ankara - TÜRKİYE ORSAM 2011 Bu raporun içeriğinin telif hakları ORSAM a ait olup, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kaynak gösterilerek kısmen yapılacak makul alıntılar ve yararlanma dışında, hiçbir şekilde önceden izin alınmaksızın kullanılamaz, yeniden yayımlanamaz. Bu raporda yer alan değerlendirmeler yazarına aittir; ORSAM ın kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır.

3 ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ STRATEJİK BİLGİ YÖNETİMİ, ÖZGÜR DÜŞÜNCE ÜRETİMİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Tarihçe Türkiye de eksikliği hissedilmeye başlayan Ortadoğu araştırmaları konusunda kamuoyunun ve dış politika çevrelerinin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla, 1 Ocak 2009 tarihinde Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) kurulmuştur. Kısa sürede yapılanan kurum, çalışmalarını Ortadoğu özelinde yoğunlaştırmıştır. Ortadoğu ya Bakış Ortadoğu nun iç içe geçmiş birçok sorunu barındırdığı bir gerçektir. Ancak, ne Ortadoğu ne de halkları, olumsuzluklarla özdeşleştirilmiş bir imaja mahkum edilmemelidir. Ortadoğu ülkeleri, halklarından aldıkları güçle ve iç dinamiklerini seferber ederek barışçıl bir kalkınma seferberliği başlatacak potansiyele sahiptir. Bölge halklarının bir arada yaşama iradesine, devletlerin egemenlik halklarına, bireylerin temel hak ve hürriyetlerine saygı, gerek ülkeler arasında gerek ulusal ölçekte kalıcı barışın ve huzurun temin edilmesinin ön şartıdır. Ortadoğu daki sorunların kavranmasında adil ve gerçekçi çözümler üzerinde durulması, uzlaşmacı inisiyatifleri cesaretlendirecektir Sözkonusu çerçevede, Türkiye, yakın çevresinde bölgesel istikrar ve refahın kök salması için yapıcı katkılarını sürdürmelidir. Cepheleşen eksenlere dâhil olmadan, taraflar arasında diyalogun tesisini kolaylaştırmaya devam etmesi, tutarlı ve uzlaştırıcı politikalarıyla sağladığı uluslararası desteği en etkili biçimde değerlendirebilmesi bölge devletlerinin ve halklarının ortak menfaatidir. Bir Düşünce Kuruluşu Olarak ORSAM ın Çalışmaları ORSAM, Ortadoğu algalımasına uygun olarak, uluslararası politika konularının daha sağlıklı kavranması ve uygun pozisyonların alınabilmesi amacıyla, kamuoyunu ve karar alma mekanizmalarına aydınlatıcı bilgiler sunar. Farklı hareket seçenekleri içeren fikirler üretir. Etkin çözüm önerileri oluşturabilmek için farklı disiplinlerden gelen, alanında yetkin araştırmacıların ve entelektüellerin nitelikli çalışmalarını teşvik eder. ORSAM; bölgesel gelişmeleri ve trendleri titizlikle irdeleyerek ilgililere ulaştırabilen güçlü bir yayım kapasitesine sahiptir. ORSAM, web sitesiyle, aylık Ortadoğu Analiz ve altı aylık Ortadoğu Etütleri dergileriyle, analizleriyle, raporlarıyla ve kitaplarıyla, ulusal ve uluslararası ölçekte Ortadoğu literatürünün gelişimini desteklemektedir. Bölge ülkelerinden devlet adamlarının, bürokratların, akademisyenlerin, stratejistlerin, gazetecilerin, işadamlarının ve STK temsilcilerinin Türkiye de konuk edilmesini kolaylaştırarak bilgi ve düşüncelerin gerek Türkiye gerek dünya kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamaktadır.

4 ORSAM Su Araştırmaları Programı ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Program Hakkında Su, sadece insanlar için değil ekosistemi oluşturan tüm bitki ve hayvanlar için yeri doldurulamaz, değerli, yaşamın devamlılığını sağlayan en önemli elementlerden biridir. Yeraltı ve yüzey sularından; tarım, taşıma, madencilik, endüstriden içme suyuna kadar, ekonomik amaçlar da dâhil olmak üzere pek çok alanda istifade edilmektedir. Ancak su kaynakları üzerinde, gerek insan faaliyetleri gerek doğanın yarattığı değişimler nedeniyle çift yönlü bir baskı vardır. Özellikle su sıkıntısı olan bölgelerde aşırı nüfus artışı, kırsal kesimden şehirlere doğru artan göç ve bunun sonucunda oluşan nüfus değişimleri, gıda güvenliği, sosyo-ekonomik refahın artması, tarımsal, evsel ve sanayi kaynaklı kirlilik, küresel iklim değişikliği sonucu yağış rejimlerinin değişmesi, hidrolojik döngünün tüm elemanlarını etkilemektedir. Bunun sonucunda su kaynakları gün geçtikçe hem miktar hem de kalite açışından değişime uğramaktadır. Suyun arzı ile tüketim talebi arasındaki uçurum her geçen gün büyümektedir. Su kaynaklarının yönetimine ilişkin sorunlar yaşanırken, çevre sorunlarının da su kaynakları üzerindeki etkisi her geçen gün artmaktadır. Türkiye ve yakın çevresi, ama bilhassa Ortadoğu, söz konusu sorunların en fazla hissedildiği bölgelerdendir. Diğer taraftan, su kaynağı potansiyelinin yüzde 40 tan fazlası sınıraşan su havzalarında yer alan Türkiye nin, özellikle Fırat-Dicle Havzaları kıyıdaşı olan komşularıyla ilişkileri büyük önem arz etmektedir. Gerek Türkiye nin gerek bölge ülkelerinin, bölgesel istikrar ve refahın artışı ile komşuluk ilişkilerinin derinleştirilmesi yönünde harcadığı çabaların hedefine ulaşmasında, su kaynaklarının kullanımı konusunda bilgiye dayalı, iyi niyetli ve aktif bir işbirliği içinde olunması tüm taraflar için elzemdir. Ek olarak, Türkiye nin, Avrupa Birliği adaylığı sürecinde AB Su Çerçeve Direktifi ni kendi ulusal mevzuatı ile uyumlaştırma gündemi, önümüzdeki dönemde su politikalarının yeni bir içerik kazanmasını beraberinde getirecektir. Bu etkenler doğrultusunda, dünyadaki ve Türkiye nin yakın çevresindeki su gündemine ilişkin güncel gelişmelerin ve su politikalarıyla ilgili trendlerin izlenmesi, elde edilen verilerin analiz edilmesiyle ortaya çıkan aydınlatıcı bulguların kamuoyuna ve karar alıcılara sunulması amacıyla ORSAM bünyesinde 1 Ocak 2011 de ORSAM Su Araştırmaları Programı kurulmuştur. Ortadoğu da, gerek iklimsel şartlar gerek kaynakların verimsiz kullanımı nedeniyle hidrolojik su bütçesindeki sıkıntıların ve buna bağlı olarak da politik, ekonomik ve toplumsal sorunların büyük artış göstermesi nedeniyle, ORSAM Su Araştırmaları Programı çalışmalarında Ortadoğu bağlantılı konulara öncelik verilmiştir. ORSAM Su Araştırmaları Programı, su politikaları konusunda farklı hareket seçenekleri içeren fikirler üretmeyi, etkin çözüm önerileri oluşturabilmek için farklı disiplinlerden gelen, alanında yetkin araştırmacıların ve entelektüellerin nitelikli çalışmalarını teşvik edip çeşitlendirmeyi, Türkiye deki su çalışmaları literatürünün gelişiminin desteklenmesini amaç edinmiştir. ORSAM Su Araştırmaları Programı bu kapsamda, bölge ülkelerinde su çalışmalarıyla ilgili olan akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri, bürokratlar, devlet adamları, stratejistler, gazeteciler ve işadamlarının Türkiye de konuk edilmesini kolaylaştırarak, bilgi ve düşüncelerinin gerek Türkiye gerek dünya kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamayı da hedeflemektedir.

5 TAKDİM Dünyanın birçok bölgesinde sınıraşan yüzey suları olduğu gibi sınıraşan tatlı yeraltı suları da bulunmaktadır. Bu yeraltı suları; toplam olarak dünyadaki tatlı suyun yaklaşık yüzde 96 sını oluşturmaktadır. Gözle görünmeyen stratejik bir kaynak olan yeraltısuları yarı kurak- kurak iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde özellikle sulama amacıyla yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Su ihtiyacının gün geçtikçe artması ve buna karşın su kaynakları miktarının azalması özellikle sınıraşan suların kullanımını sıkça gündeme getirmekte ve yeraltısularının önemini de arttırmaktadır. Sayın Dursun Yıldız, Özdemir Özbay ve Hasan Kırmızıtaş ın hazırlamış olduğu Görünmez Stratejik Kaynak Sınıraşan Yeraltı Suları başlıklı rapor büyük önem arz etmektedir. ORSAM olarak yayımladığımız bu raporda öncelikle dünyada mevcut su potansiyeli ve yeraltısularının durumu ele alınmıştır. Birden fazla ülkenin kullanımına tabi olan sınıraşan suların kullanımına ilişkin uluslararası hukukun gelişimi ele alınırken, kullanımı göz önünde olmayan ve ancak gelişmiş teknik yöntemlerle kullanımın izlenebileceği sınıraşan yeraltı sularının uluslararası su hukuku içerisinde ele alınış şekli incelenmiştir. Bu çerçeve de yasal metinlere değinilmiş ve sınıraşan yeraltısularının kullanımının hukuksal gelişimi irdelenmiştir. Su sıkıntısının yoğun bir şekilde yaşandığı coğrafyada yer alan Türkiye nin yerüstü ve yeraltı su potansiyeli ortaya konmuştur. Türkiye nin sınırlarını aşan yeraltısu kaynaklarımızın durumu incelenmiştir. Dünyadaki diğer sınıraşan su havzalarını da örnek olarak inceleyen bu raporun faydalı olacağı kanaatindeyiz. ORSAM bünyesinde çalışmalarını yürüten Su Araştırmaları Programı, gerek Türkiye nin sınıraşan su politikaları gerek Ortadoğu daki su sorunları konusunda yeni çalışmalar yayımlamaya devam edecektir. Raporun hazırlanmasında emeği geçen Sayın Dursun Yıldız, Özdemir Özbay ve Hasan Kırmızıtaş a titiz çalışmaları için teşekkür ederiz. Hasan KANBOLAT ORSAM Başkanı

6 İçindekiler Takdim...4 Özet...7 Giriş Dünyadaki Su Potansiyeli Ve Yeraltısu Kaynakları Hidrolojik Çevrim Ve Su Kaynaklarının Evrensel Özelliği Dünyadaki Yüzey Ve Yeraltı Suyu (YAS) Potansiyeli Türkiye deki Tatlı Suların Miktarı Ve Dağılımı Türkiye deki Yeraltı Sularının Miktarı Ve Dağılımı Türkiye nin İşletilebilir Su Rezervleri Yeraltı Suyu Depolamalarının Barajlardan Farkı Yeraltı Sularının Stratejik Önemi Yeraltı Sularının Mevcut Durumu Ve Korunması Sınıraşan Yeraltı Suları Sınıraşan Yeraltı Suları Kavramı Dünyadaki Sınıraşan Yeraltı Su Havzaları Yıllık Yağışlar İle Beslenen Sınıraşan Akiferler Yıllık Yağışlar İle Beslenimi Az Olan Sınıraşan Yeraltı Suları Sınıraşan Yeraltı Suyu Çekiminin Ülkeler Arasında Yaratabileceği Sonuçlar Yeraltı Suyu Akış Karakteristiğinin Değişmesi Yeraltı Suyu Seviyesinin Değişmesi Su Kalitesinde Bozulma Kirlilik...20

7 3. Uluslararası Hukuk Açısından Sınıraşan Yeraltı Suları Uluslararası Sular Ve Hukuk Uluslararası Akarsular Hukuku Hakça Ve Makul Kullanım İlkesi Zarar Vermeme Yükümlülüğü Usul Kuralları Sınıraşan Yeraltı Su Hukuku İle İlgili Çalışmalar Hukuksal Durum Ve Uygulanan Temel Kurallar Anlaşmalara Olan İhtiyaç Mevcut Yönetim Kuralları Uygulanan Temel Kurallar Sınıraşan Akiferler İçin Hukuksal Alandaki Boşluklar Yapılması Gereken Çalışmalar BM Genel Kurulunda 15 Ocak 2010 da Kabul Edilen 63/24 Sayılı Sınıraşan Akiferler Kararı nın Değerlendirilmesi Türkiye nin Sınıraşan Yeraltı Suları, Ulusal Mevzuatı Ve Uluslararası Hukuk Türkiye deki Sınıraşan Yeraltı Suları Sınır Aşan Akiferlerin Dinamik Ve Statik Rezerv Potansiyelleri Sınıraşan Yeraltı Sularının Kullanımı Türkiye de Yeraltı Suları Mevzuatı...34 Genel Değerlendirme Ve Öneriler...36 Ek: Dünyadaki Bazı Sınıraşan Akifer Sistemleri

8 ORSAM Rapor No: 63 ORSAM Su Araştırmaları Programı, ORSAM ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Hazırlayan: Av. Özdemir ÖZBAY DSİ Eski Başhukuk Müşaviri Dursun YILDIZ İnşaat Mühendisi - Su Politikaları Uzmanı DSİ Eski Daire Bşk. Yrd. Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi DSİ Eski Yeraltı Suyu Etüt ve Değerlendirme Şube Müdürü GÖRÜNMEZ STRATEJİK KAYNAK: SINIRAŞAN YERALTI SULARI Özet Hidropolitik kavramı yeraltı suları açısından ele alındığında Hidrojeloji-politik altbaşlığı bu kavramın içine girmektedir. Yeraltı sularının hidrolojik çevrim içinde yüzey suları ile ilişkisi dikkate alındığında temel kavram hidropolitik olarak ortaya çıkmakta, Hidrojeoloji-politik ise onun bir alt başlığı ve bütünleyicisi olarak önümüze gelmektedir. Dünyada sınıraşan yüzey suları ile ilgili hukuki çalışmalar geçen yüzyılın ortalarından itibaren başlamış ve 1997 yılında BM konvansiyonu şeklinde sonuçlandırılmıştır. Ancak buna rağmen dünyadaki bütün ülkeleri bağlayan sınıraşan suların hakça makul ve optimum ölçülerde yönetimini belirleyen kurallar hala oturmamıştır. Bu arada bu konvansiyon çalışması dışında sınıraşan suların hakça kullanımına yönelik ikili ya da çok taraflı anlaşmaların değişik bölgelerdeki devletler tarafından yapıldığı da bilinmektedir. 263 sınıraşan nehir havzasının 157 sinde hiçbir işbirliği çerçeve anlaşması yoktur. Anlaşma bulunan havzalarda ise daha çok ikili anlaşmalar yapılmıştır. Sınıraşan nehir havzalarının üçte ikisinde üç ya da daha fazla ülkenin yer aldığı, 106 nehir havzasında ise henüz sadece 5 anlaşma çok taraflı olarak imzalanmıştır. Özetle; sınıraşan sular konusunda kıyıdaş devletlerin haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen kapsamlı ve tüm uyuşmazlıklara uygulanabilen nitelikte uluslararası kurallar yoktur. Ancak bu konuya uygulanabilecek bazı hukuk ilkeleri ve sözleşmeler bulunmaktadır. Bu eksiklik sınıraşan yeraltı sularında daha fazla duyulmaktadır. Çünkü son döneme kadar sınıraşan sularla ilgili uluslararası hukuk belirlenmesi çalışmalarında sınıraşan yeraltı suları bu kapsama dahil edilmemiştir. Son dönemde başlayan sınıraşan yeraltı suyu hukuk ile ilgili çalışmalarda ise BM nin 15 Ocak 2009 tarihli tavsiye kararı (Resolution) oluşmuştur. Bu konuda çalışmalar hızlanmış olup ülkemiz de sınıraşan yüzey ve yeraltı sularına sahip bir ülke olarak bu çalışmaların kapsamında bulunmaktadır. 7

9 ORSAM ORSAM Su Araştırmaları Programı 1. Giriş Dünyanın birçok bölgesinde sınıraşan yüzey suları olduğu gibi sınıraşan tatlı yeraltı suları da bulunmaktadır. Bu yeraltı suları; toplam olarak dünyadaki tatlı suyun yaklaşık % 96 sını oluşturmaktadır. Yeraltı sularının % 65 inin tarımsal sulama, % 25 inin içme ve kullanma suyu olarak, % 10 unun ise endüstri suyu olarak kullanıldığı bilinmektedir. Yeraltı suları; kısa süre içinde işletmeye alınabildiğinden, genellikle arıtma gerektirmediğinden çok u- zun zamandan beri içme-kullanma, tarımsal sulama ve endüstri suyu talebini karşılamakta kullanılan bir kaynaktır. Yeraltı sularına olan yoğun talep ve bu önemi son 40 yıldır hidrojeoloji biliminin önemli ölçüde gelişmesine olanak tanımıştır. Hidrojeoloji bilimindeki bu gelişme, dünyanın hemen hemen her bölgesindeki gelişme ve kalkınmaya da önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Yer altı sularının depolandığı akifer sistemleri yüzey sularından kısmen farklı olarak daha kaliteli su sağlama olanağı sağlarlar. Zira yeraltında jeolojik tabakalar içinde depolanan sular yüzeyden itibaren yeraltı suyu tablasına kadar olan vadoz zon boyunca mevcut jeolojik birimlerin içinden geçerek filtre olmakta ve temizlenerek akifere intikal etmektedir. Bu nedenle de bu potansiyel, birçok ülkede tümüyle ve daha çok içme ve kullanma suyu için geliştirilmiştir. Ancak bazı bölgelerde çok fazla nüfusun beraberinde getirdiği yoğun talep nedeniyle, birçok bölgede yeraltı suyu aşırı bir şekilde çekilerek kullanılmaktadır. Yüzey sularından farklı olarak hidrolojik çevrimin görünmez kaynağı olan bu sular daha dikkatli bir su yönetimi ile işletilmelidir. Aslında sınıraşan yüzey suları ile ilgili olarak tüm dünyada kabul görmüş uluslararası hukuk kuralları bulunmamasına rağmen bu konuda atılmış birçok adım ve katedilmiş önemli aşamalar vardır. Ancak aynı süreç sınıraşan yeraltı suları için söz konusu olamamıştır. Bu konuda çerçeve bir uluslararası hukuk kuralı oluşturma çabaları son yıllarda artmıştır. Ancak sınıraşan yeraltı suları yönetimi gerek veri eksikliği, gerek uluslararası çerçeve hukuk kuralı eksikliği, gerekse uluslararası veya bölgesel kurumsal yapı eksikliği nedenleriyle oldukça zor olmaktadır. Bu da yanlış karar ve uygulamalara neden olarak ülkeler arası çatışma riskini arttırmaktadır. Bu nedenlerle bu alanda, uluslararası bir çerçeve hukuk kuralı ve işbirliği içinde yönetim uygulamalarının çok önemli ihtiyaçlar olduğu görülmektedir. Uluslararası Hidrojeolojistler Birliği 1999 yılında bu kapsamda teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak üzere bir komisyon oluşturmuştur. Buna paralel olarak Kasım 1999 da Fosil yeraltı suları yönetimi konusunda UNESCO tarafından Tripoli de bir uzmanlar toplantısı düzenlenmiştir. Buradan elde edilen sonuçlar IAH, UNESCO, FAO ve U- NECE tarafından desteklenen bir uluslararası ilişki ağı sistemi kurulması gereğini ortaya koymuştur. Bu ihtiyaç kapsamında UNESCO tarafından Mart 2000 tarihleri arasında diğer kuruluşların da desteğiyle bir uzmanlar toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantı sonunda sınıraşan yeraltı sularının yönetimi ile ilgili bir program oluşturulması (ISARM- International Shared Aquifer Resources Management)) önerisi gelmiştir. Bu programın amacı ülkeler arasında sınıraşan yeraltı suları konusunda bilimsel işbirliğini arttırmak, bazı bölgelerdeki sorunların oluşmasını önleyecek çalışmalar yapmak ve bu alanda karar vericilere yönelik veriler ile eğitim programları düzenlemek olarak açıklanmıştır. Bu program kuruluşundan bu yana çok etkili çalışmalar yapmış ve bu konudaki hukuksal ve teknik açıdan işbirliği ve ilerlemelerde çok önemli bir rol oynamıştır. 8

10 GÖRÜNMEZ STRATEJİK KAYNAK: SINIRAŞAN YERALTI SULARI ORSAM 1. Dünyadaki Su Potansiyeli ve Yeraltısu Kaynakları Su kaynaklarının oluşumu ve yenilenmesi su çevrimi denilen doğal bir faaliyetin sonucu- yeralt sular konusunda bilimsel işbirliğini artt rmak, dur. Bu baz çevrim bölgelerdeki suyun yenilenmesini sorunlar n oluşmas n sağlayan önleyecek 1.1. Hidrolojik çal şmalar Çevrim yapmak ve Su Kaynaklarının Evrensel düzenlemek Özelliği olarak aç klanm şt r. az düzeyde kaldığı ve sınırı aşmadığı sürece ve bu alanda sürekli karar bir vericilere olaydır. yönelik Bu çevrim veriler insan ile etkisi eğitim en programlar hep aynı düzen içerisinde sürüp gidecektir. Bu Bilindiği program gibi kuruluşundan suyu diğer bazı bu yana doğal çok kaynaklardan aç dan ayıran işbirliği özelliği yenilenebilir ve ilerlemelerde olmasıdır. çok önemli yük bir su rol yüzeyi oynam şt r. olan açık deniz ve okyanuslar- etkili çal şmalar Bu çevrimin yapm ş başladığı ve bu yer konudaki esas olarak hukuksal en bü- ve teknik Yani suyun hidrolojik çevrim (Şekil 1) içerisinde zamana ve yere göre değişse de bir do- hava hareketleri sonucunda kıtalar üzerine dır. Güneş enerjisi ile buhar haline gelerek 1. ğal Dünyadaki üretim sürekliliğine Su Potansiyeli sahip olmasıdır. ve Yeralt su Kaynaklar taşınan bulutların yeryüzüne ineceği yer ve zaman atmosferik olaylara bağlıdır. Okyanusun veya Özelliği açık denizlerin herhangi bir yerin Suyun Hidrolojik yeryüzünde, Çevrim buharlaşma, ve Su Kaynaklar n n yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar den buharlaşarak gelen suyun kaynağı, soğuk Evrensel Bilindiği çıkma, bir gibi göl veya suyu denize diğer akma baz doğal vs gibi kaynaklardan hareketlerine suyun su hidrolojik döngüsü denir çevrim (Şekil (Şekil 1). 1) Bu içerisinde haya kar zamana şeklinde ve yere yeryüzüne göre değişse iner. Söz de konusu bir doğal bu hava akımları ay ran özelliği ile karşılaştığı yenilenebilir yerde yağmur olmas d r. ve- Yani üretim reketlerle sürekliliğine su bir rezervuardan sahip olmas d r. diğerine taşınır suyun kaynağının neresi olduğu hiçbir zaman veya aktarılır. Bu hareketlerde su üç halde de tam olarak bilinemez. Yeryüzüne inene kadar Suyun (katı, sıvı yeryüzünde, veya gaz) bulunabilir. buharlaşma, yağ ş, yeralt na su, süzülme, sınırlar ötesi kaynak evrensel ve akarsu bir kaynak olarak olup tekrar ülke sınırları içindeki ç kma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine su döngüsü serüveni denir bu (Şekil andan 1). sonra Bu hareketlerle su bir rezervuardan diğerine taş n r veya aktar l r. Bu hareketlerde su üç halde de Denizlerde (okyanuslarda) yağıştan daha fazla buharlaşma olur (farkı 36 birim). Bu kara- nereden buharlaşarak geldiği bilinmeyen bu başlar. İşte anlaşmazlıklar da, kaynak olarak (kat, s v veya gaz) bulunabilir. lardaki buharlaşmaya göre daha fazla olan yağışın yüzeysel akışla (runoff) denizlere ulaşan sular yüzünden ortaya çıkmaktadır. Denizlerde (okyanuslarda) yağ ştan daha fazla buharlaşma olur (fark 36 birim). Bu karalardaki buharlaşmaya göre daha fazla olan yağ ş n yüzeysel ak şla (runoff) denizlere su miktarı ile (36 birim) dengelenir. Karalarda Doğal çevrimden kaynaklanan tüm yüzey ve ulaşan su miktar ile (36 birim) dengelenir. Karalarda yağ ş n bir k sm da yeralt na süzülerek (infiltration) yağışın bir kısmı yeralt da yeraltına suyunu besler süzülerek ve bitki (infiltration) kökleri yeraltı taraf ndan sularının emilir. kaynağının Terleme en belirgin (transpiration) özelliği evrensel oluşudur. Aslında ulusal denilebi- ile bu su yeraltı tekrar suyunu bitkilerden besler atmosfere ve bitki döner. kökleri tarafından emilir. Terleme (transpiration) ile lecek tek su kaynağı ise ülkelerin siyasi sınırları izdüşümü içinde kalan ve dünyanın bu su tekrar bitkilerden atmosfere döner. olu- Şekil 1. Hidrolojik döngü (precipitation: yağış, evaporation: buharlaşma, surface runoff: yüzeysel akış, infiltration: Şekil (süzülme) 1. Hidrolojik döngü (precipitation: yağ ş, evaporation: buharlaşma, surface runoff: yüzeysel ak ş, infiltration: (süzülme) 9 6

11 ORSAM ORSAM Su Araştırmaları Programı şumu döneminde yeraltında tabakalar arasına sıkışan milyonlarca yıllık fosil sulardır. Özellikle son dönemde artan insan etkili çevresel bozulmaların, su kaynaklarının hidrolojik çevrim içerisinde yeniden üretimi zincirinde bazı sorunlara neden olduğu söylenebilir. Özet olarak; yaşam için temel maddelerden biri olan su, her ülkenin en önemli servetidir. Bu servet diğer tüm doğal kaynaklardan farklı olarak her yıl kendini yenileme olanağına sahip sürdürülebilir kaynak niteliğindedir. Tüm doğal kaynaklar (petrol, maden, altın vb) yeryüzündeki mevcut rezerv ve tüketim miktarlarına bağlı olarak şüphesiz bir gün tükeneceklerdir. Güneş enerjisi sayesinde sürekli bir döngü (hidrolojik çevrim) içinde yağışlara bağlı olarak varlığını devam ettiren yeraltı sularının tükenmesi ise küresel ısınma haricinde; yeraltında birer baraj olan akifer yapılarının hatalı sondaj inşaları ile bozulması, süzülme alanlarının çeşitli şekillerde yok edilmesi, özellikle kirletilerek kullanılamaz hale getirilmesi ile mümkün olacaktır Dünyadaki Yüzey ve Yeraltı Suyu (YAS) Potansiyeli Yeryüzündeki tatlı suların, tüm suların yaklaşık % 3 kadar olduğu ifade edilmektedir 1 (Şekil 2). Bu tatlı sularında % 0,036 sı atmosferde, % 77,2 u kar ve buz tabakalarında, % 0,323 ü yüzey suyu (göller ve nehirlerde), % 22,442 si ise yeraltında YAS olarak bulunmaktadır Şekil 3: Yerküredeki Suyun Dağ l m Şekil 2: Dünyadaki Suyun Dağılımı Şekil 3: Yerküredeki Suyun Dağ l m Şekil 3: Yerküredeki Suyun Dağılımı 10 Bu tatl sular n ancak, yüzey sular (göller ve nehirler) ile yeralt sular bölümünden yararlanma olanağ mevcuttur. Yüzey ve yeralt sular da karş laşt r ld ğ nda; yeralt sular, göller ve nehirlerdeki sulardan 69 kat daha fazla olduğu gibi bünyesinde çok miktarda ORSAM SU ARAŞTIRMALARI çözünmüş Bu tatl sular n malzeme ancak, içerirler. PROGRAMI yüzey sular (göller ve nehirler) ile yeralt sular bölümünden Rapor No: 7, Ağustos yararlanma 2011 olanağ mevcuttur. Yüzey ve yeralt sular da karş laşt r ld ğ nda; yeralt sular, Yeryüzünde göller ve nehirlerdeki akarsu, göl sulardan ve denizlerde 69 kat toplanan daha fazla sular olduğu ç plak gibi gözle bünyesinde görülebilmekte, çok miktarda dinamik yap s çözünmüş izlenebilmektedir. malzeme içerirler. Ancak görülmesi zor olan, göl ve denizlerden buharlaşan ve atmosferde toplanan sular ile yeralt na s zarak jeolojik formasyonlarda depolanan sulard r.

12 GÖRÜNMEZ STRATEJİK KAYNAK: SINIRAŞAN YERALTI SULARI ORSAM Suyun bulunduğu her ortam bir rezervuar (depolanma, birikme alan ) say l r. Bu alanlar, Bu okyanuslar, tatlı suların buzul ancak, ve yüzey kutup suları buzullar, (göller ve yeralt Yüzey sular, Suyu göl Akışı: ve 186,05 nehirler, km 3 atmosfer ve biyosferdir. nehirler) En büyük ile su yeraltı kütlesine suları bölümünden sahip oluşumlar yararlanma olanağı mevcuttur. Yüzey ve yeraltı su- Yeraltı Suyu: 41,0 km 3 okyanuslard r. Buharlaşma: 274,0 km 3 ları da karşılaştırıldığında; yeraltı suları, göller ve nehirlerdeki sulardan 69 kat daha fazla 7,0 km 3 Asi Nehri nin Türkiye ye Taşıdığı Su Miktarı: 1.3. Türkiye deki Tatl Sular n Miktar ve Dağ l m olduğu gibi bünyesinde çok miktarda çözünmüş malzeme içerirler. Ülkemizin topografik ve iklim koşulları nede- DSİ taraf ndan ülkemiz için yap lan hidrolojik çal şmalardaki verilerine göre durum şöyledir: 2 niyle yağış çok düzensiz dağılmıştır. Ortalama Yeryüzünde akarsu, göl ve denizlerde toplanan Ortalama sular çıplak Y ll k gözle Yağ ş: görülebilmekte, 643 mm dinaniz bölgesinde 2000 mm nin üstünde Orta yıllık yağış 642 mm olmakla beraber Karademik Toplam yapısı Y ll k izlenebilmektedir. Yağ ş Miktar : Ancak 501,0 görülmesi Yüzey zor olan, Suyu göl Ak ş : ve denizlerden 186,05 km buharlaşan 3 ve bu rakam 250 mm ye kadar düşebilmektedir. km 3 Anadolu da ise özellikle Tuz gölü havzasında atmosferde Buharlaşma: toplanan 274,0 sular km 3 ile yeraltına sızarak Yeralt jeolojik Suyu: formasyonlarda 41,0 km 3 depolanan sulardır. Asi Suyun Nehri nin bulunduğu Türkiye ye her ortam Taş d ğ bir rezervuar Su Miktar : ve Dağılımı 7,0 km Türkiye deki Yeraltı Sularının Miktarı (depolanma, birikme alanı) sayılır. Bu alanlar, okyanuslar, Ülkemizin buzul topografik ve kutup ve buzulları, iklim koşullar yeraltı nedeniyle Türkiye sınırları yağ ş çok içinde düzensiz oluşan yağışlar dağ lm şt r. sonu-ortalamcu yeraltına bölgesinde süzülen su 2000 miktarı mm DSİ nin tarafın- üstünde Orta suları, y ll k göl yağ ş ve nehirler, 642 mm atmosfer olmakla ve biyosferdir. beraber Karadeniz En Anadolu'da büyük su kütlesine ise özellikle sahip Tuz oluşumlar gölü havzas nda okyanuslardır. verilen haritada gösterilen ova etütleri geneldan bu 41 rakam km 3 /yıl 250 olarak mm belirlenmiştir. ye kadar düşebilmektedir. Şekil 4 te 1.4. Türkiye deki Yeralt Sular n n Miktar likle ve Dağ l m yılları arasında çalışılmıştır Türkiye deki Tatlı Suların Miktarı ve Bu tarihlerde elde edilmiş eksik veriler ile belirlenen yeralt na YAS rezervlerinin süzülen su miktar o günden DSİ bugüne taraf ndan 41 Dağılımı Türkiye s n rlar içinde oluşan yağ şlar sonucu km 3 /y l olarak belirlenmiştir. Şekil 4'te verilen kadar haritada elde edilen gösterilen veriler ile ova yeniden etütleri değerlendirilerek genellikle DSİ 1974 tarafından y llar aras nda ülkemiz için çal ş lm şt r. yapılan hidrolojik Bu tarihlerde elde revize edilmiş edilmesi eksik gerekir. veriler Nitekim ile belirlenen DSİ YAS çalışmalardaki verilerine göre durum şöyledir: yılında yapılacak bazı ihaleler ile bu hid- Teşkilatı yetkililerinden alınan bilgilere göre rezervlerinin o günden bugüne kadar elde edilen veriler ile yeniden değerlendirilerek revize edilmesi gerekir. Nitekim DSİ Teşkilat yetkililerinden al nan bilgilere göre 2011 y l nda rojeolojik etütlerin güncelleneceği ifade edilmiştir. yap lacak baz ihaleler ile bu hidrojeolojik etütlerin güncelleneceği ifade edilmiştir. Ortalama Yıllık Yağış: 643 mm Toplam Yıllık Yağış Miktarı: 501,0 km 3 Şekil 4: Türkiye de DSİ Tarafından Yapılmış Hidrojeolojik Etüt Çalışmaları Şekil 4: Türkiye'de DSİ Taraf ndan Yap lm ş Hidrojeolojik Etüt Çal şmalar Günümüzde DSİ taraf ndan yap lan hidrojeolojik etüt çal şmalar sonucu halen belirlenen işletme rezervi (y ll k yenilenebilir rezerv) sadece 14 km 3 /y l kadard r 3 (Şekil 4). Halen 11 9

13 ORSAM bulunan ve dolu savak gibi çal şan stati taraf ndan yap lan çal şmalarda Türkiye de e kadarda statik rezervin olduğu tahmin edilme bir çal şma bulunmamaktad r.(şekil 5). ORSAM Su Araştırmaları Programı Günümüzde DSİ tarafından yapılan hidrojeolojik etüt çalışmaları sonucu halen belirlenen işletme rezervi (yıllık yenilenebilir rezerv) sadece 14 km 3 /yıl kadardır 3 (Şekil 4). Halen belirlenemeyen 27 km 3 /yıl işletme rezervinin ise Batı ve Güney Anadolu da geniş alanlar kaplayan kireçtaşlarından doğrudan denize boşaldığı tahmin edilmektedir. Esasen günümüzde söz konusu bu kireçtaşlarının da hidrojeolojik yönden incelenerek akifer özellikleri ve yeraltı suyu rezervleri ortaya konulmalıdır. Şekil 2 de verilen grafikte yerküredeki yeraltı suyu potansiyelinin, yüzey suyu potansiyelinden çok fazla olduğu görülmektedir. Yerküredeki yeraltı sularının bu dağılımı Türkiye coğrafyası içindeki jeolojik birimlerin litolojik oluşumları dâhilinde ne kadar geçerlidir? Yeraltı suyu tabii olarak; gözenekli taneli zeminler ile kırık-çatlaklı, boşluklu pekişmiş kayaçlar içinde depolanırlar. Türkiye de yeraltı suyu depolayan taneli zeminler genellikle alüvyon birimlerinden oluşan ovalardır. Türkiye de irili-ufaklı 342 ova (DSİ yayınlarından) mevcuttur. Türkiye de yeraltı suyu depolayan pekişmiş kayaçların başında ise kireçtaşı ile volkanik kayaçlar gelir ve Türkiye coğrafyasının büyük bir kısmı da bu jeolojik formasyonlara sahiptir. Türkiye de baz akımın km 3 /yıl olduğu dikkate alındığında halen DSİ Teşkilatı tarafından ifade edilen yeraltı suyu potansiyelinin çok üstünde dinamik ve statik rezervin olabileceği düşünülmektedir. Akiferlerde işletme rezervi dahil boşalım kotu üzerindeki tüm yeraltı suları olarak adlandırılan dinamik rezerv ile bazı akiferlerde boşalım kotu altında bulunan ve dolu savak gibi çalışan statik rezervlerde mevcuttur. Bazı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda Türkiye de en az 500 km 3 dinamik rezervin, 2 3 trilyon m 3 kadarda statik rezervin olduğu tahmin edilmektedir 4. Ancak bu konuda halen yapılmış detaylı bir çalışma bulunmamaktadır. (Şekil 5). Şekil 5: Türkiye deki olası YAS potansiyeli Şekil 5: Türkiye deki olas YAS potansiyeli Günümüzde özellikle tarımsal sulama nedeniyle yeraltı suyuna ihtiyaç duyan çiftçiler kendi imkanlarıyla m ye kadar sondaj kuyusu açarak yeraltı suyu arama ve işletme çalışması yapabilmektedirler. DSİ Teşkilatı Türkiye genelinde yapacağı derin sondaj (en az 1000 m) çalışmaları ile derin akiferleri ve dolayısıyla gerekirse statik rezervleri belirlemelidir. Günümüzde özellikle tar msal sulama nedeni imkanlar yla m ye kadar sondaj k çal şmas yapabilmektedirler. DSİ Teşkilat T 1000 m) çal şmalar ile derin akiferleri ve dola 1.5. Türkiye'nin İşletilebilir Su Rezervleri 1.5. Türkiye nin İşletilebilir Su Rezervleri Türkiye nin topografik ve iklim koşullar nede km 3 ünden ekonomik olarak faydalanmak Türkiye nin topografik ve iklim koşulları nedeniyle akışa geçen suların (186,05 km 3 ) ancak 95 km 3 ünden ekonomik olarak faydalanmak mümkün olabilmektedir. Aynı gerekçeler ile Suriye den gelen sularında da 3 km 3 ünden faydalanılmaktadır. DSİ Teşkilatı tarafından ülke genelinde bugüne kadar yapılan hidrojeolojik çalışmalar ile de yaklaşık 14 (13,66) km 3 yıllık yenilenebilir yeraltı suyu işletme rezervi belirlenmiştir. Dolayısıyla, Türkiye nin çeşitli amaçlar (içme, kullanma, endüstri vbg.) için faydalanabilecek toplam tatlı su miktarı en fazla ( ) 112 km 3 olabilmektedir. Tüm bu suların temiz, kullanılabilir olduğu kabul edilse dahi yıllık kişi başına 12

14 GÖRÜNMEZ STRATEJİK KAYNAK: SINIRAŞAN YERALTI SULARI ORSAM düşen su miktarı (nüfusun 70 milyon kabul edilmesi halinde) 1585 m 3 olacaktır. Bugün için Büyük ve Küçük Menderes, Gediz, Ergene, Kızılırmak nehirleri ile Erzurum ovası yeraltı suları vb. başka su kaynaklarının kirlilik nedeniyle kullanılamaz duruma geldiği ve daha başka nehir ve yeraltı sularının da aynı çevre bilinçsizliği ile ileride kirlenebileceği dikkate alındığında, kişi başına düşecek su miktarı, yağışın bu miktarda oluşması halinde daha çok azalacaktır. Gelecekte kuvvetle olası küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanacak kuraklık sürecinde, yağışlarda azalmanın olması halinde ise bu rakam daha da aşağı düşecek ve Türkiye kişi başına düşen su miktarı bakımından dünya kişi/su projeksiyonu dâhilinde fakir ülkeler içinde yer alacaktır Yeraltı Suyu Depolamalarının Barajlardan Farkı Yeraltı suyunun depolandığı jeolojik yapılar bilindiği gibi akifer olarak adlandırılmaktadır. Bu akifer yapıları depoladıkları su bakımından, depolama tesisleri olan barajlardan farklı yapılar değildir. Bir barajın birçok yararları yanında; Ne kadar zamanda ve ne kadar maliyetle ile yapıldığı Çevredeki bazı canlılara hayat verirken bazılarının geçmişle bağlarını kopardığı, Birçok tarım arazisini ve yerleşim birimlerini ortadan kaldırdığı Depolanan suyun önemli bir bölümünün buharlaşarak yok olması gibi çeşitli olumsuzlukları vardır. Akiferler ise: Hiç para ve zaman harcanmadan doğal olarak oluşmuşlardır. Depodan buharlaşma söz konusu değildir. İçme-kullanma, sanayi, sulama vb. ihtiyaçlara çok kısa zamanda cevap verebilmektedir. Arıtma masrafı yoktur veya çok azdır Nükleer kirlenmeye en uzak olan sulardır Yeraltı Sularının Stratejik Önemi Yeraltı suları sosyal ve ekonomik değerleri yanında aynı zamanda stratejik bir öneme de sahiptir. Yukarı kıyıdaş ülkeler istediklerinde su depolama tesisleri vasıtası ile suya en fazla ihtiyaç duyulan zamanda (örneğin: yaz aylarında) suyu depolayarak, istenmeyen zamanlarda (örneğin: kış aylarında) suyu bırakarak stratejik olarak ta kullanabilirler. Günümüzde suları stratejik açısından zaman zaman kullanan birçok ülke örnek gösterilebilir. Ayrıca kuraklık halinde kullanılabilecek tek su kaynakları yeraltı suları olacaktır. Yeraltı suları da sosyal ve ekonomik değerleri yanında aynı zamanda stratejik öneme de sahiptirler. Artık neredeyse her ülkede üretilen nükleer silahların kullanılması halinde nükleer kirlilikten korunabilecek tek su kaynakları, yine yeraltı suları olacaktır. Bu nedenle yeraltı sularının esasen B planı olarak değerlendirilmesi gerekir. Başka bir ifadeyle yeraltı suları mecbur kalınmadıkça yıllık besleniminden daha fazla kullanılmamalı, kuraklık zamanlarında suya en fazla ihtiyaç duyulan zamanda gerektiğinde statik rezervden de üretim yapılarak, yeni bir yağışlı periyoda kadar mümkün mertebe idareli kullanıma sunulmalıdır Yeraltı Sularının Mevcut Durumu ve Korunması Dünyadaki yeraltı suları hızla artan nüfusun öncelikle içme ve kullanma suyu ihtiyacını ve bununla birlikte tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak üzere kullanılmaktadır. Bu hızlı nüfus artışı dünyanın bazı bölgelerinde aşırı çekim yapılmasına neden olmaktadır. Bu aşırı çekimler ise başta akifer yapılarının bozulmasını, su seviyesi azalan kıyı akiferlerinde deniz suyu girişimi ve su kalitesinin bozulması sonuçlarını doğurmaktadır. Yeraltı suları sanayileşmiş ülkelerde ise daha çok geçmişten gelen ve halen özellikle kalkınmada olan ülkelerde devam eden sanayi kirliliği baskısı altında bulunmaktadır. Yeraltı sularının korunma yollarından en önemlileri; 13

15 ORSAM ORSAM Su Araştırmaları Programı mevcut akifer yapılarını ve süzülme alanlarını korumak, yıllık beslenim miktarı kadarını ü- retmek ve evsel, sanayi, çevresel kirlenmeleri önlemekten ibarettir. Yeraltı sularının kirlenmesi yüzey sularının kirlenmesini, yüzey sularının kirlenmesi ise yeraltı sularının kirlenmesini sağlar. Zira doğada yüzey suları ile yeraltı suları her yerde doğrudan birbirileri ile ilişkili olmasa bile birçok yerde ve koşullarda doğrudan ilişkili olduğu bir gerçektir. 2. Sınıraşan Yeraltı Suları Sınıraşan nehir havzalarının yönetimleri ile ilgili uzun yıllardan beri çok sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen, sınıraşan yeraltı suları ile ilgili tartışmaların geçmişinin yeni olduğu söylenebilir. Dünyada çok sayıda olduğu bilinen sınır aşan yeraltı su kaynakları için topyekün bir belirleme çalışması daha yeni tamamlanmıştır. Sınıraşan (transboundary), paylaşılan (shared) veya uluslararası (internationally shared) yeraltı suları olarak adlandırılan bu sular, yüzey suları gibi kolaylıkla görünemeyen ve yeraltındaki kayaçların gözenek, yarık, çatlak v.b. boşluklarında depolanmış sulardır 5 (Şekil 6 ve 7) Sınıraşan Yeraltı Suları Kavramı Sınıraşan yeraltı suları kavramının kabul edilmesi bu su kaynaklarının etkin ve hakkaniyet kurallarına uygun bir şekilde yönetimi için u- luslararası bir kabulün de yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yüzey sularından farklı olarak yeraltı sularının sınırları çoğu zaman bilinmemekte ve bu sınıraşan yeraltı suları kısmen paylaşılan (shared) akiferler gibi terimler doğrultusunda, suyun varolan s n r n bir taraf ndan en diğer çok rastlanan taraf na doğru terimlerdir. akmas Ancak dolay s bunların ile) hem de Türkiye nin birden fazla ülke taraf ndan yanında, paylaş lan bölgesel yüzey sular (regional) konusunda akiferler, s n r uluslararası (international) akiferler ve çok ulus- aşan teriminin kullan ld ğ dikkate al narak bu sular için de s n r aşan teriminin kullan lmas tanınmaktadır. Ancak dünyadaki tüm akifer uygun görülmüştür. sistemlerini belirlemek ve bunların doğrudan lu (multinational) akiferler isimlendirmelerine de rastlanmaktadır 6. Her ülkenin, kendi veya dolaylı bağlantılarını tanımlamak, yeraltı Şekil suyunun 6: S n raşan etkin hakça Bir Akiferin ve optimum Şematik şekilde Görünümü kul- coğrafik konumu ve politik duruşuna göre lanılabilmesi ve yönetimi için gereklidir. Sınıraşan akiferler yeni gelişmeye başlamış bir konu olması dolayısıyla, kullanılacak terminoloji yönünden farklılıklar görülebilmektedir. Konuyla ilgili çalışmalarda sınıraşan (transboundary) akiferler, uluslararası paylaşılan (internationally shared) akiferler ve kullandığı terim farklılık göstermekte ve bu Şekil 6: Sınıraşan Bir Akiferin Şematik Görünümü Şekil 7: S n raşan Akifer Üzerindeki S n r Oluşturan Bir Nehir 14

16 GÖRÜNMEZ STRATEJİK KAYNAK: SINIRAŞAN YERALTI SULARI ORSAM durum da ortak bir dil oluşturma yolundaki sorunlardan biri olarak görülmektedir. Bu çalışmada ise, hem akiferin hidrodinamiği göz önüne alınarak (yeraltı suyunun akış yönünü belirleyen unsurlar doğrultusunda, suyun varolan sınırın bir tarafından diğer tarafına doğru akması dolayısı ile) hem de Türkiye nin birden fazla ülke tarafından paylaşılan yüzey suları konusunda sınır aşan teriminin kullanıldığı dikkate alınarak bu sular için de sınır raşan Akifer aşan Üzerindeki teriminin S n r kullanılması Oluşturan uygun Bir Nehir görülmüştür Dünyadaki S n raşan Yeralt Su Havzalar 2.2. Dünyadaki Sınıraşan Yeraltı Su Havzaları Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), son 10 yıldır yapılan çalışmalar ile dünyanın yeraltı su havzalarının haritasını hazırladı. Harita dünya üzerindeki yeraltı su kaynakları havzalarını ve potansiyellerini gösteriyor. UNESCO tarafından hazırlanan Dünya Sınıraşan Yeraltı suları Haritası Şekil 8 de verilmiştir yılından bu yana sınıraşan su kaynakları programı verileri kullanılarak hazırlanan harita, en az iki ülke tarafından paylaşılan 273 yeraltı su havzasını tanımlıyor. Yeraltısu havzaları, dünya yüzeyindeki tatlı su kaynakları hacminin 100 katına ulaşmaktadır. UNESCO nun 27 Ekim 2009 da yapılan Genel Kurul unda sunulan taslak belgenin, kirlilik ve diğer etkenlere karşı sınır aşan yeraltı su havzalarının yönetimi için kolaylık sağlayacağı açıklandı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilat Bu haritaya (UNESCO), göre, yeraltı son su kaynaklarının 10 y ld r yap lan 68 i çal şmalar ile dünyan n yeralt su havzalar n n Amerika, haritas n 38 i haz rlad. Afrika, Harita 65 i Doğu dünya Avrupa, üzerindeki 90 ı yeralt su kaynaklar havzalar n ve potansiyellerini Batı Avrupa gösteriyor. ve 12 si Asya da UNESCO bulunuyor. taraf ndan Avrupa Şekil Birliği 8'de ülkelerinde verilmiştir. kullanılan suyun yüzde haz rlanan Dünya S n raşan Yeralt sular Haritas Şekil 7: Sınıraşan Akifer Üzerindeki Sınır Oluşturan Bir 70 i, Suudi Arabistan ve Malta da yüzde 100 ü, Şekil Tunus ta yüzde 95 i ve Fas ta yüzde 75 i yeraltı Nehir 8: Dünya daki S n raşan Yeralt sular Haritas kaynaklarından tedarik edilmektedir. 13 Şekil 8: Dünya daki Sınıraşan Yeraltı suları Haritası 2000 y l ndan bu yana s n raşan su kaynaklar program verileri kullan larak haz rlanan harita, en az iki ülke taraf ndan paylaş lan 273 yeralt su havzas n tan ml yor. Yeralt su havzalar, dünya yüzeyindeki tatl su kaynaklar hacminin 100 kat na ulaşmaktad r. UNESCO'nun Ekim 2009 da yap lan Genel Kurul'unda sunulan taslak belgenin, kirlilik ve diğer etkenlere karş s n r aşan yeralt su havzalar n n yönetimi için kolayl k sağlayacağ aç kland.

17 ORSAM ORSAM Su Araştırmaları Programı 2.3. Yıllık Yağışlar İle Beslenen Sınıraşan Akiferler 2.4. Yıllık Yağışlar İle Beslenimi Az Olan Sınıraşan Yeraltı Suları Sürekli beslenen sınıraşan bir akiferin güvenli verimini Benzer korumak bir yaklaş m için genel Uruguay, strateji; Paraguay, yıllık Brezilya ve Arjantin aras ndaki Guaraní Akiferi için Yıllık yağışlardan beslenimi az, ancak biriktirme hacmi büyük olan akiferlerden su belirli ortalama de beslenme söz konusudur miktarına 7. Bu uygulamalar eşit miktarda için ülkeler s n raşan su kaynaklar sistemleri üzerine sürdürülebilir kullan m için ileri düzeyde müzakereler bir süre için yapmalar çekilebilir. gerekir. Bu akiferlerden her bir çekim ile işletmenin yapılmasıdır. Böyle bir stratejinin ülke için güvenli çekimin miktarı ve oranı 2.4. Y ll k uygulanabilmesi Yağ şlar İle Beslenimi için yeraltı Az Olan ülkelerin S n raşan karşılıklı Yeralt Sular anlaşmalarına bağlıdır. Bu suyunu paylaşan ülkelerin ortak bir su yönetimi uygulamaları Y ll k yağ şlardan şarttır. beslenimi Buna örnek az, ancak olarak biriktirme kapsamda her bir ülke yapacağı çekimin diğer ülkeye hacmi olan büyük etkisini olan dikkate akiferlerden almak su zorundadır. Bu anlaşma ile bu durum güvence altına belirli bir ISARM ın süre çalışma için çekilebilir. yaptığı Vechte Bu akiferlerden akiferi, the her ülke için güvenli çekimin miktar ve oran ülkelerin Slovak Karst karş l kl Aggtelek anlaşmalar na akiferi bağl d r. ve Praded Bu akiferi verilebilir. olan etkisini dikkate almak zorundad r. Bu anlaşma ile bu durum güvence alt na al nmaya kapsamda her bir ülke yapacağ çekimin diğer ülkeye alınmaya çalışılır. çal ş l r. Benzer bir yaklaşım Uruguay, Paraguay, Brezilya ve Arjantin arasındaki Guaraní Akiferi Yıllık yağışlardan beslenimi az olan sınıraşan Y ll k yağ şlardan beslenimi az olan s n raşan akiferlere akiferlere örnek örnek olarak; olarak; daha daha çok çok Cezayir ve ve Tunus taraf ndan geliştirilmiş olan ve Tunus, için de söz konusudur 7. Bu uygulamalar için Tunus Cezayir tarafından ve Libya geliştirilmiş aras nda yer alan olan Kuzey ve Tunus, Sahra Akiferidir (Şekil 9). ülkeler sınıraşan su kaynakları sistemleri üzerine sürdürülebilir Şekil 9: Kuzey kullanım Sahra Akifer için ileri Sistemi düzeyde ra Akiferidir (Şekil 9). Cezayir ve Libya arasında yer alan Kuzey Sah- müzakereler yapmaları gerekir. Şekil 9: Kuzey Sahra Akifer Sistemi 16 15

18 GÖRÜNMEZ STRATEJİK KAYNAK: SINIRAŞAN YERALTI SULARI ORSAM Daha çok Libya ve Mısır tarafından geliştirilmiş olan ve Libya, Mısır, Sudan ve Çad arasında yer alan Nübye Kumtaşı Akiferi, Sina ve Negev Çöllerinde Mısır ve İsrail in paylaştığı Kumtaşı Akiferi ve Suudi Arabistan ve Ürdün ün paylaştığı Saq Akiferleri de diğer örneklerdir 8. Ancak yukarıda verilen tüm örnek durumlar için ülkeler arasında yeraltı suyu kullanımı ve yönetimi konusunda bugüne değin resmi bir anlaşma sağlanamamıştır. Her bir ülkenin çekeceği yeraltı suyu miktarını düzenleyecek bir anlaşmaya ulaşmak için IFAD (International Fund for Agricultural Development) tarafından desteklenen görüşmeler ve çalışmalar devam etmektedir. Bunun yanısıra bu alanda bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi çalışmalarına BM ekonomik ve sosyal komisyonu tarafından da büyük bir destek verilmektedir Sınıraşan Yeraltı Suyu Çekiminin Ülkeler Arasında Yaratabileceği Sonuçlar Bir akiferden su alınması, yeraltı suyu akışında bir yeniden organize olma ve hareketlenmeye neden olur. Bu durumun da aşağıda açıklanan birçok sonucu vardır: Yeraltı Suyu Akış Karakteristiğinin Değişmesi Bir uluslararası sınırdan geçen yeraltı suyu miktarının doğrudan ölçülmesi mümkün değildir. Bu akım miktarı, belirlenen çeşitli parametrelerin yardımıyla oluşturulan matematiksel modellerle hesaplanır. Sınırın bir tarafından su çekimi, hidrolik yükte meydana getireceği değişiklik nedeniyle, sınırın diğer tarafındaki yeraltı suyu akımının değişmesine neden olur. Başka bir deyişle, kuyulardan çekilecek olan su miktarının veya sınıraşan yeraltı suyu kaynağı ile ilgili olarak yapılacak her türlü çalışmanın, kaynağın hakça paylaşımına zarar vermeyecek şekilde yapılması esas olmalıdır 9. Şekil 8 de verilen Kuzey Sahra A- kifer Sistemi bu konuya önemli bir örnektir. Bu sistemde; Derin akiferdeki akış kıyıdaki Jifarah akiferinin kaynağını oluşturmaktadır. Cezayir deki derin akiferden daha fazla su çekimi bu kıyı akiferinin beslenmesini % 5 oranında azaltacaktır. Bu akiferden su çekimi için en uygun senaryo olarak Cezayir deki su çekiminin Tunus un kıyı akiferine etkisini en aza indiren senaryo seçilmiştir (UNDP /OPE 1983) Yeraltı Suyu Seviyesinin Değişmesi Kuyular yoluyla yeraltından su çekilmesi sonucunda, hidrolik yük azalması meydana gelir ve düşüm konisi oluşur (Şekil 9). Düşüm konisi, uluslararası sınırın diğer tarafına kadar yayılabilir. Bu durum da sınırın diğer tarafında uzun vadede bu kaynağın kullanımını etkileyecektir. Bu duruma en iyi örnek Şekil.10 da verilen Nübye Kumtaşı Akiferi dir. Bu konuda yapıla modelleme çalışmaları 2060 yılına kadar Mısır ın Güneybatısındaki akiferden çok yoğun su çekilmesinin piyozometrik seviyede büyük düşme oluşturacağını ortaya koymuştur. Yeraltı suyu seviyesindeki bu alçalmanın halen hiçbir çekim yapılmayan Sudan içlerine kadar etkili olabileceği de ileri sürülmektedir 10 (Şekil 10). 17

19 ORSAM ORSAM Su Araştırmaları Programı Şekil 10: Yeraltusuyunda Düşüm Konisinin Yayılması Senaryosu (Model Benzeşimi) Su Kalitesinde Bozulma Yeraltı suyu kaynaklarının hatalı geliştirme projeleri nedeniyle su kalitesinde bozulmalar meydana geldiği bilinmektedir. Yeraltından hatalı su çekimi sonucunda, kıyı şeridindeki tuzlu su veya düşük kaliteli su iç kısımlara doğru taşınabilmekte (Şekil 11), özellikle statik rezervlerden yapılan çekimlerde alttaki tuzlu suyun da tatlı su ile birlikte çekilmesi sonucu akiferin kalitesi bozulabilmektedir. Şekil 11: Yeraltı Suyundan Aşırı Çekim Nedeniyle Sınıraşan Yeraltı Suyuna Denizsuyu Karışımı 18 Yeralt su kaynağ n paylaşan ülkelerden birinin tek tarafl faaliyetleri, s n r n diğer taraf n da etkileyebilir. Bu etkileşim, karstik akiferlerde, formasyonlar içinde bulunan çatlak, eklem, boşluk vb. yap larda suyun daha h zl hareket edebilmesine olanak sağlad ğ için, etkileşim çok daha fazlad r. Yer yüzeyinden meydana gelen düşey s z nt lar da (yer yüzeyinden derinlere doğru süzülen kirli su veya yeralt suyunun buharlaşmas vb.) su kalitesinde bozulmaya sebep olabilir. Özellikle kurak bölgelerde, topografyan n düşük olduğu yerlerde su

20 GÖRÜNMEZ STRATEJİK KAYNAK: SINIRAŞAN YERALTI SULARI ORSAM Yeraltı su kaynağını paylaşan ülkelerden birinin tek taraflı faaliyetleri, sınırın diğer tarafını da etkileyebilir. Bu etkileşim, karstik akiferlerde, formasyonlar içinde bulunan çatlak, eklem, boşluk vb. yapılarda suyun daha hızlı hareket edebilmesine olanak sağladığı için, etkileşim çok daha fazladır. Yer yüzeyinden meydana gelen düşey sızıntılar da (yer yüzeyinden derinlere doğru süzülen kirli su veya yeraltı suyunun buharlaşması vb.) su kalitesinde bozulmaya sebep olabilir. Özellikle kurak bölgelerde, topografyanın düşük olduğu yerlerde su tablasının yüzeye yakın olması halinde, buharlaşma meydana gelir ve suyun kalitesi düşebilir. Şekil 12: Aşırı Yeraltı Suyu Çekimi Sonrası Deniz Suyu Karışması Olasılığı Şekil 12 de Mısır ın Siwa akiferinden ve Libya nın Jaghbub akiferinden daha fazla su çekilmesinin matematik modelleme ile elde edilen olası sonuçları verilmiştir. Bu durumda yeraltı suyunun Siwa nın km kuzeyinden Siwa ya doğru akışa geçebileceği tahmin edilmektedir. 19

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU ORSAM Rapor No: 44 MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU THE OBLIGATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN MERİÇ (MARITZA-EVROS) BASIN WATER MANAGEMENT حوض نهر مريج ضرورة التعاون

Detaylı

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU THE OBLIGATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN MERİÇ (MARITZA-EVROS) BASIN WATER MANAGEMENT حوض نهر مريج ضرورة التعاون الدولي في موضوع

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

Hukuki ve Siyasi Yönleriyle Güvenlik Konseyi nin İran Ambargosu. Embargo on Iran by the Securıty Councıl ın Legal and Polıtıcal Aspects

Hukuki ve Siyasi Yönleriyle Güvenlik Konseyi nin İran Ambargosu. Embargo on Iran by the Securıty Councıl ın Legal and Polıtıcal Aspects Rapor No: 25 Ocak 2011 Report No:, 25 January 2011 Hukuki ve Siyasi Yönleriyle Güvenlik Konseyi nin İran Ambargosu Embargo on Iran by the Securıty Councıl ın Legal and Polıtıcal Aspects Ortadoğu Stratejik

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu Dünya üzerinde 6 milyar insanın 1,2 milyarı, güvenilir içme suyundan yoksun iken, 2,4 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişememektedir(1).

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU Yazarlar Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Öktem (Bilgi Üniversitesi, Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

TÜRKİYE DE SULARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUM

TÜRKİYE DE SULARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUM TÜRKİYE DE SULARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUM Özdemir Özbay DSİ Hukuk Müşaviri Bilindiği üzere çevreyi oluşturan en önemli unsurlardan olan su ve toprak ile insanoğlununun

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER Rapor No: 167, Eylül 2013 MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER PROMINENT SECULAR-LIBERAL-LEFTIST MOVEMENTS IN EGYPT IN THE RECENT PERIOD ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TUTANAKLARI No: 12, Mart 2011 TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TURKISH AND RUSSIAN PERPECTIVE ON THE MIDDLE EAST FROM PAST TO PRESENT ВЗГЛЯД РОССИИ И ТУРЦИИ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)

Detaylı

Ortadoğu Su Kaynaklarının Geleceği

Ortadoğu Su Kaynaklarının Geleceği OTURUM BAŞKANI - Prof. Dr. Turhan ACATAY Bu günkü konumuz Ortadoğu Su Kaynaklarının Geleceği. Önce Ortadoğu kavramını tarif etmeye gerek var. Çünkü son zamanlarda önce BOP Büyük Ortadoğu Projesi, sonra

Detaylı

ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ

ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ: ÜLKELER ARASI SU TRANSFERİ PROJELERİ Taner KİMENÇE Taner KİMENÇE 1978 yılında Ağrı nın Hamur ilçesinde doğdu. 1998 yılında

Detaylı

نظرة المجاميع العراقية الى المشاكل السياسية الرئيسية والعالقات مع تركيا دراسة تعتمد على البحث الميداني

نظرة المجاميع العراقية الى المشاكل السياسية الرئيسية والعالقات مع تركيا دراسة تعتمد على البحث الميداني Rapor No: 54 -ORTADOĞU TÜRKMENLERİ IRAKLI GRUPLARIN TEMEL SİYASİ SORUNLARA BAKIŞI VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER: SAHA ARAŞTIRMASINA DAYALI BİR ÇALIŞMA IRAQI GROUPS APPROACH TOWARDS MAIN POLITICAL PROBLEMS AND

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ. Küresel Su Politikaları ve Türkiye TMMOB SU RAPORU

TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ. Küresel Su Politikaları ve Türkiye TMMOB SU RAPORU TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ Küresel Su Politikaları ve Türkiye TMMOB SU RAPORU MART 2009 Küresel Su Politikaları ve Türkiye 1.Baskı: ISBN: 978-9944-89-682-5 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

Türkiye'den Kıbrıs'a Barış Nehri

Türkiye'den Kıbrıs'a Barış Nehri ÜLKELERARASI SU TRANSFERİ Türkiye'den Kıbrıs'a Barış Nehri Rapor No:6 Hidropolitik Akademi 2014 Rapor No: 6 Kıbrıs a Akan Barış Nehri ÜLKELERARASI SU TRANSFERİ 2 RAPOR NO: 6 Raporun Adı:Türkiye den Kıbrıs

Detaylı

Yaşam Hakkı Olarak Su 1

Yaşam Hakkı Olarak Su 1 Yaşam Su Hakkı Olarak Su En Önemli Doğal Kaynağın Tahrip Edilmesi, Kirletilmesi ve Çıkar Kaynağına Dönüştürülmesi Üzerine Ercan Ayboğa 1.Baskı Sosyal Değişim Derneği Ağustos 2010, İstanbul Yaşam Hakkı

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı