Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uygulama Lab.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uygulama Lab."

Transkript

1 Dersin Kodu ve Adı: Kimya Mühendisliği Matematiği Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS Çalışması / Ödev si Güz Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () Zorunlu Kimya mühendisliği problemlerini çözmek için gerekli matematik bilgilerini ve yöntemlerini vermek ve kimya mühendisliği problemlerine bu yöntemlerin ne şekilde uygulanacağını göstermek. Dersin Geliştirdiği Program PY., PY., PY., PY.0, PY. Öğrenme Kazanımları Kimya mühendisliği problemlerinin farklı yöntemlerle matematiksel çözümlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Seminer, Ödev, Proje Ara lar X 0 Kısa lar Ödevler X 0 Projeler Dönem Ödevi X 0 Ders Kitabı veya Kaynakları 0 Vektör ve tensörler Vektör ve tensörler Vektör ve tensörler Vektör ve tensörler Determinant ve matrisler Determinant ve matrisler Determinant ve matrisler Ara Adi diferansiyel denklem çözümleri Adi diferansiyel denklem çözümleri Adi diferansiyel denklem çözümleri Adi diferansiyel denklem çözümleri Kısmi diferansiyel denklem çözümleri Kısmi diferansiyel denklem çözümleri. Loney, N.W., Applied Mathematical Methods for Chemical Engineers, CRC Pres, NewYork, 00.. Lopez, R.J., Advanced Engineering Mathematics, Addison-Wesley, NewYork, 00.. Wylie, C.R. and Barrett, L.C., Advanced Engineering Mathematics, th Edition, McGraw Hill, NewYork,.. Bird, R.B., Steward, E.W., Lightfoot E.N., Transport Phenomena, Wiley, NewYork, 00.. Süreli yayınlar.

2 Dersin Kodu ve Adı: 000 İleri Kimyasal Tepkime Mühendisliği-II Bölüm/Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü ABD Proje/Alan Çalışması/ Ödev Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS si Bahar Dersin Verildiği Düzey Zorunlu / Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Öğrenme Yöntem ve Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( X ) Doktora ( ) Zorunlu Kimyasal Tepkime Mühendisliği Tasarımında Grafik ve Sayısal Teknikler, Çoklu Tepkimeler, Çok Fazlı Reaktörlerin Tasarımı Kimyasal Reaktörlerde Kalma Süresi Dağılımı, Gerçek Reaktör Modelleri hakkında temel bilgileri edinmek. PYÇ-. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi. PYÇ-. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi. PYÇ-. Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri. Kimyasal Tepkime Mühendisliği Tasarımında Grafik ve Sayısal Teknikler, Çoklu Tepkimeler, Çok Fazlı Reaktörlerin Tasarımı Kimyasal Reaktörlerde Kalma Süresi Dağılımı, Gerçek Reaktör Modelleri hakkındaki temel bilgilerin öğrenilmesi. Anlatma, Soru-cevap, Tartışma. (X) Yüzde işaretleyiniz (%) Ara lar X 0 Kısa lar - - Ödevler - - Değerlendirme Projeler - - Ölçütleri Dönem Ödevi - - Laboratuvar Kimyasal Tepkime Mühendisliği Tasarımında Grafik ve Sayısal Teknikler, Kimyasal Tepkime Mühendisliği Tasarımında Grafik ve Sayısal Teknikler, Çoklu Tepkimeler Çoklu Tepkimeler Çok Fazlı Reaktörlerin Tasarımı Çok Fazlı Reaktörlerin Tasarımı Çok Fazlı Reaktörlerin Tasarımı Kimyasal Reaktörlerde Kalma Süresi Dağılımı Kimyasal Reaktörlerde Kalma Süresi Dağılımı 0 Kimyasal Reaktörlerde Kalma Süresi Dağılımı

3 Dersin Kodu ve Adı: 000 Polimer Kimyasında Aletli Analiz Yöntemleri II Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği A.B.D. Proje / Alan Çalışması / Ödev Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS si Bahar Dersin Verildiği Lisans Ön Lisans () Düzey () Kütle Spektrometrisi, İyon Üretimi,Kütle Spektrometrisinde iyon bolluğu, Gaz Kromatografisi Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Öğrenme Yöntem ve Değerlendirme Ölçütleri Kütle Spektrometrisi (GC-MS),Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometrisi (LC-MS), MS Data Systems, İyon gözlem ve Nicel MS, MS Spektrumlarının yorumlanması, UV-Vis, NMR ve MS kullanılarak kimyasal yapı analizi ile ilişkili temel kavramların verilmesi. PY., PY., PY., PY. Kütle Spektrometrisi, İyon Üretimi,Kütle Spektrometrisinde iyon bolluğu, Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometrisi (GC-MS),Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometrisi (LC-MS), MS Data Systems, İyon gözlem ve Nicel MS, MS Spektrumlarının yorumlanması, UV-Vis, NMR ve MS kullanılarak kimyasal yapı analizi ile ilişkili temel kavramların öğrenilmesi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Seminer, Ödev, Proje (X) işaretleyiniz Yüzde (%) Ara lar X 0 Kısa lar Ödevler X 0 Projeler Dönem Ödevi Kütle Spektrometrisi Kütle Spektrometrisi İyon Üretimi Kütle Spektrometrisinde iyon bolluğu Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometrisi (GC-MS) Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometrisi (GC-MS) Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometrisi (LC-MS) Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometrisi (LC-MS) MS Data Systems MS Data Systems İyon gözlem ve Nicel MS MS Spektrumlarının yorumlanması UV-Vis, NMR ve MS kullanılarak kimyasal yapı analizi UV-Vis, NMR ve MS kullanılarak kimyasal yapı analizi 0 Ders Kitabı veya. Dudley H. WILLIAMS and I. FLEMING, Spectroscopic Methods in Organic Chemistry, Fourth Edition, Mc Graw Hill, London,. Jan F. RABEK, Experimental Methods in Polymer Chemistry, John Wiley & Sons, Chichester, 0. K. BIENMAN, Mass Spectrometry, Mc Graw-Hill, New York,. F. W. McLAFFERTY, Interpretation of Mass Spectra, University Science Books, Mill Walley, California, 0. F.W. BILLMAYER, JR Textbook of Polymer Science Second Ed. John Wiley & Sons Inc. New York, 0

4 Dersin Kodu ve Adı: 000 Isısal Analiz -II Bölüm/Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Proje/Alan Çalışması/Ödev Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS si Bahar rr Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( X ) Doktora ( ) Zorunlu Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Ders Kitabı veya Kaynakları 0 Termodilatometri, Termodilatometrinin Uygulamaları, Termomekanik Analiz (TMA), TMA nın Uygulamaları, Dinamik Mekanik Analiz (DMA), DMA nın Uygulamaları, Çıkan Gaz Analizi: Kütle Spektrometresi, IR Spektrofotometrisi, Gaz PYÇ-. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine Kromatografisi ulaşabilme, bilgiyi ile EGA, Termal Uçuculuk Analiz (TVA), SATVAhakkında temel bilgileri edinmek. değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi. PYÇ-. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere Termodilatometri, ait bilgileri Termodilatometrinin bütünleştirebilme Uygulamaları, becerisi. Termomekanik Analiz (TMA), TMA nın PYÇ-. Uygulamaları, Gereksinim Dinamik duyulan Mekanik bilgi ve Analiz verileri (DMA), tanımlama, DMA nınbunlara Uygulamaları, ulaşma Çıkan ve değerlendirmede Gaz Analizi: Kütle ileri düzeyde beceri Spektrometresi, IR Spektrofotometrisi, Gaz Kromatografisi ile EGA, Termal Uçuculuk Analiz (TVA), SATVA hakkındaki temel bilgilerin öğrenilmesi. Anlatma, Soru-cevap, Tartışma. ( Yüzd X e Ara lar ) X (% Kısa lar işaretleyin - 0) - Ödevler iz - - Projeler - - Dönem Ödevi - - Laboratuvar Dönem Sonu ı X 0 Termodilatometri Termodilatometri Termodilatometrinin Uygulamaları Termomekanik Analiz (TMA) TMA nın Uygulamaları TMA nın Uygulamaları TMA nın Uygulamaları Dinamik Mekanik Analiz (DMA) DMA nın Uygulamaları Çıkan Gaz Analizi: Kütle Spektrometresi ile EGA IR Spektrofotometrisi, Gaz Kromatografisi ile EGA Termal.Micheal Uçuculuk E.BROWN, Analiz Introduction (TVA), SATVA to Thermal Analysis, Chapman and Hall, London, Termal. T.HATAKEYAMA Uçuculuk Analiz and(tva), F.X.Quinn, SATVA Thermal Analysis,Fundamentals and Applications to Polymer,John Wiley and Sons,Chicherter,.Wesley WM.WENDLANT, Thermal Methods of Analysis, Second Ed.Jhon Wiley and Sons, New York,. Jan F.RABEK, Experimental Methods in Polymer Chemistry, John Wiley & Sons, Chichester, 0. Kevin P.MENARD,Dynamic Mechanical Analysis,CRC Press, New York,

5 Dersin Kodu ve Adı: Kimyası-II 000 İleri Polimer Bölüm/Programın Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje/Alan Çalışması/Ödev Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS si Bahar Dersin Verildiği Zorunlu / Düzey Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Öğrenme Yöntem ve Değerlendirme Ölçütleri Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( X ) Doktora ( ) Zorunlu Polimer Çözeltileri, Çözelti Özellikleri, Polimer Jelleri, Polimerlerin Zincir Boyut, Yapıları ve Zincir Uzunluklarının Belirlenmesi, Polimerlerin Taktisite ve Kristalinitelerinin, Polimerlerin Isısal Özelliklerinin Belirlenmesi, Polimerlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, Polimerlerin Yapı PYÇ-. ve Mekanik Mühendislik Özellik alanında İlişkileribilimsel hakkındaaraştırma temel bilgileri yaparak edinmek. bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi. PYÇ-. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi. PYÇ-. Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri Polimer düzeyde Çözeltileri, Çözelti Özellikleri, Polimer Jelleri, Polimerlerin Zincir Boyut, Yapıları ve beceri Zincir Uzunluklarının Belirlenmesi, Polimerlerin Taktisite ve Kristalinitelerinin, Polimerlerin Isısal Özelliklerinin Belirlenmesi, Polimerlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, Polimerlerin Yapı ve Mekanik Özellik İlişkileri hakkındaki temel bilgilerin öğrenilmesi. Anlatma, Soru-cevap, Tartışma. ( X Yüzd e Ara lar ) X ( Kısa lar işaretleyin - % 0- Ödevler iz - ) - Projeler - - Dönem Ödevi - - Laboratuvar Dönem Sonu ı X 0 Polimer Çözeltileri Polimer Çözeltileri Gerçek Polimer Çözeltileri Gerçek Polimer Çözeltileri Polimerlerin Çözelti Özellikleri Polimer Jelleri Polimer Jelleri Polimerlerin Zincir Boyut ve Yapılarının Belirlenmesi Polimerlerin Zincir Uzunluklarının Belirlenmesi

6 Dersin Kodu ve Adı: 00 Polimer Fizikokimyası-II Bölüm/Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü ı Dersin Verildiği Düzey Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Değerlendirme Ölçütleri Proje/Alan Kısa Ara Final Toplam Çalışması/Ödev Ulusal AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( X ) Doktora ( ) Zorunlu Polimerlerin Kauçuksal Hali, Polimerlerin Deformasyon Özellikleri ve Mekanik Dayanımları, Plastikleştirme, Polimer Karışımları, Polimerlerin Gözenekli Yapısı ve Polimer Sorbentler, Polimerlerin Gaz PYÇ-. Geçirgenliği Mühendislik hakkında alanında bilgi edinmek. bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi. PYÇ-. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi. PYÇ-. Polimerlerin Gereksinim Kauçuksal duyulan Hali, bilgi Polimerlerin ve verileri Deformasyon tanımlama, bunlara Özellikleri ulaşma ve Mekanik ve değerlendirmede Dayanımları, ileri düzeyde Plastikleştirme, Polimer Karışımları, Polimerlerin Gözenekli Yapısı ve Polimer Sorbentler, beceri Polimerlerin Gaz Geçirgenliği hakkındaki temel bilgilerin öğrenilmesi. Anlatma, Soru-cevap, Tartışma. (X ) işaretleyini z Yüzd e (% 0) Ara lar X Kısa lar - - Ödevler - - Projeler - - Dönem Ödevi - - Laboratuvar Dönem Sonu ı X Polimerlerin Kauçuksal Hali Polimerlerin Kauçuksal Hali Polimerlerin Deformasyon Özellikleri 0 Polimerlerin Mekanik Dayanımları Polimerlerin Kimyasal Dönüşümleri Plastikleştirme Plastikleştirme Polimer Karışımları Polimer Karışımları Polimerlerin Gözenekli Yapısı 0

7 Dersin Kodu ve Adı: 00 - İleri Proses Kontrol Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Ulusal AKTS Çalışması / Final Toplam si Ödev Bahar Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () Zorunlu Kimyasal proseslerin otomatik kontrol sistemlerini öğrenme, irdeleme ve tasarımını yapabilme. Dersin Geliştirdiği Program PY., PY., PY., PY., PY.,PY. Öğrenme Kazanımları Kimyasal proseslerin otomatik kontrol sistemlerini analiz etme ve tasarlama becerisini kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Benzetim, Seminer, Ödev, Proje Ara lar X Kısa lar Ödevler X 0 Projeler X Dönem Ödevi 0 Ders Kitabı veya Kaynakları İleri kontrol sistemlerinin genel incelenmesi ve irdelenmesi İleri kontrol sistemlerinin genel incelenmesi ve irdelenmesi İleri kontrol sistemlerinin genel incelenmesi ve irdelenmesi Çok devreli kontrol sistemleri, ileri besleme Çok devreli kontrol sistemleri, ileri besleme İç model kontrolü (IMC) İç model kontrolü (IMC) Ara Çok değişkenli sistemlerin tasarımı Çok değişkenli sistemlerin tasarımı Çok değişkenli sistemlerin tasarımı Bilgisayar destekli proses kontrol Bilgisayar destekli proses kontrol Bilgisayar destekli proses kontrol. Seborg, D.E, Edgar, T.F., Mellichamp, D.A., Process Dynamics and Control, Wiley, nd ed., 00.. Shahian, B., Hasul, M., Control System Design Using Matlab, Prentice Hall,.. Coughanowr, D.R., Process Systems Analysis and Control, McGraw Hill, nd ed.,.. Bequette, B.W., Process Control: Modeling, Design and Simulation, Prentice Hall, 00.. Süreli yayınlar.

8 Dersin Kodu ve Adı: 00 Taşınım Olayları KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Teori Uyg. Lab. Ödev Proje/ Dönem ödevi Diğer (Kişisel çalışma) Toplam AKTS kredisi Zorunlu / Önşart(lar) /İngilizce Zorunlu Ders İçeriği Taşınım özellikleri. Taşınım olaylarının benzer mekanizmaları. Momentum, enerji ve kütle transferi olaylarının benzer metotlarla incelenmesi. Laminar ve türbülant akışlarda hız, sıcaklık ve konsantrasyon dağılımları. Fazlar arası transfer. Akışkanların taşınım özelliklerinin incelenmesi ve hesaplanması. Taşınım olaylarındaki ortak yaklaşımın öğretilmesi. Taşınım olaylarının incelenmesinde esas olan denklemlerin incelenmesi. Taşınım olaylarının modellenmesi ve geliştirilen denklemlerin çözümü. Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Taşınım olayları ile ilgili araştırmalarda veya mühendislik uygulamalarında karşılaşılabilecek problemlerin modellenmesi, geliştirilen denklemlerin çözülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi bilgi ve yeteneği kazanır.. Bird, R.B., Stewart, W.E., Lightfoot, E.N., Transport Phenomena, nd ed., Wiley, Inc., New York, 00.. Slattery, J.C., Momentum, Energy and Mass Transfer in Continua, McGraw-Hill Book Co., New York,.. Tosun, İ., Modelling in Transport Phenomena, Elsevier, Amsterdam, 00.. Brodkey, R.S., Hershey, H.C., Transport Phenomena - A Unified Approach McGraw-Hill Book Co., New York,.. Thomson, W.J., Introduction to Transport Phenomena, Prentice Hall, New Jersey, Süreli yayınlar. Varsa ( X ) olarak işaretleyiniz Yüzde % Ara sınavlar X 0 Kısa sınavlar X Değerlendirme Ölçütleri Ödevler X Projeler - - Dönem ödevi X 0 Laboratuvar - - Diğer ( ) - - Dönem sonu sınavı X 0 Konu Giriş Momentum taşınım mekanizması Enerji taşınım mekanizması Kütle taşınım mekanizması - Laminar akımlarda hız dağılımı

9 Dersin Kodu ve Adı: 00 Polimerlerin Bozunma Tepkimeleri Bölüm/Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü ı Proje/Alan Kısa Ara AKTS Çalışması/Ödev Final Toplam Ulusal si Bahar Dersin Verildiği Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( X ) Doktora ( ) Düzey Zorunlu Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Değerlendirme Ölçütleri Isısal Bozunma, Mekanik Bozunma Fotobozunma, Yüksek Enerjili Işınlarla Bozunma, Biyobozunma, Enzimatik Bozunma,Kimyasal Bozunma hakkında bilgi edinmek. PYÇ-. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi. PYÇ-. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi. PYÇ-. Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri Isısal Bozunma, Mekanik Bozunma Fotobozunma, Yüksek Enerjili Işınlarla Bozunma, Biyobozunma, Enzimatik Bozunma,Kimyasal Bozunma hakkındaki temel bilgilerin öğrenilmesi. Anlatma, Soru-cevap, Tartışma. (X) işaretleyiniz Yüzde (%) Ara lar X 0 Kısa lar - - Ödevler - - Projeler - - Dönem Ödevi - - Laboratuvar Giriş Isısal Bozunma Isısal Bozunma Isısal Bozunma Mekanik Bozunma Mekanik Bozunma Fotobozunma Fotobozunma Yüksek Enerjili Işınlarla Bozunma 0 Yüksek Enerjili Işınlarla Bozunma Biyobozunma

10 Dersin Kodu ve Adı: 000 İleri Mühendislik Termodinamiği II Bölüm/Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Proje / Alan Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS Çalışması / Ödev si Bahar Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () İleri Termodinamik Süreçleri Tanıtma Ve Termodinamik Analizleri Öğrenebilme Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Dersin Geliştirdiği Program Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi Öğrenme Kazanımları Kimya mühendisliği problemlerinin farklı yöntemlerle matematiksel çözümlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Seminer, Ödev, Proje Ara lar X 0 Kısa lar - - Ödevler X 0 Projeler - - Dönem Ödevi - - Laboratuvar Hacım Özellikleri,. Güç Çevrimleri,, Ve. Gerçek Gazlar Ve Hal Denklikleri Gaz Ve Hava Çevrimleri Soğutma Çift Akışkanlı Soğutma Çevrimleri Çok Kademeli Sıkıştırma İle Yapılan Soğutma Çevrimleri Vakumla Soğutma Absorpsiyonla Soğutma Sıvılaştırma Akış Halinin Termodinamiği Proseslerin Termodinamik Analizi Tersinmezlik Ve Entropi Kayıp İş Serbest Entalpi Değişimi Ve Termodinamik Verim Ders Kitabı veya Kaynakları. Çengel, Y.,Boles, M.A., Mühendislik Yaklaşımı ile Termodinamik, Literatür yayıncılık, İstanbul,00.. Sandler, S.I., Chemical and Engineering Thermodynamics, rd ed., Wiley,.. Eliot, J.R., Lira, C.T., Introductory Chemical Engineering Thermodynamics, Prentice Hall PTR, 00.. Tester, J.W., Model, M., Thermodynamics and Its Applications, rd ed., Prentici Hall,.. Prausnitz, J.M., Lichtenthaler, R.N., de Azeredo, E.G., Molecular Thermodynamics of Fluid- Phase Equilibria, Prentice Hall,...Süreli yayınlar.

11 Dersin Kodu ve Adı: 00 - Toprak ve Toprağa Dayalı İnorganik Teknoloji Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS Çalışması / Ödev si Bahar Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () İleri Termodinamik Süreçleri Tanıtma Ve Termodinamik Analizleri Öğrenebilme Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Dersin Geliştirdiği Program Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi Öğrenme Kazanımları Kimya mühendisliği problemlerinin farklı yöntemlerle matematiksel çözümlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Seminer, Ödev, Proje Ara lar X 0 Kısa lar - - Ödevler X 0 Projeler - - Dönem Ödevi - - Laboratuvar Hacım Özellikleri,. Güç Çevrimleri,, Ve. Gerçek Gazlar Ve Hal Denklikleri Gaz Ve Hava Çevrimleri Soğutma Çift Akışkanlı Soğutma Çevrimleri Çok Kademeli Sıkıştırma İle Yapılan Soğutma Çevrimleri Vakumla Soğutma Absorpsiyonla Soğutma Sıvılaştırma Akış Halinin Termodinamiği Proseslerin Termodinamik Analizi Tersinmezlik Ve Entropi Kayıp İş Serbest Entalpi Değişimi Ve Termodinamik Verim Ders Kitabı veya Kaynakları. Çengel, Y.,Boles, M.A., Mühendislik Yaklaşımı ile Termodinamik, Literatür yayıncılık, İstanbul,00.. Sandler, S.I., Chemical and Engineering Thermodynamics, rd ed., Wiley,.. Eliot, J.R., Lira, C.T., Introductory Chemical Engineering Thermodynamics, Prentice Hall PTR, 00.. Tester, J.W., Model, M., Thermodynamics and Its Applications, rd ed., Prentici Hall,.. Prausnitz, J.M., Lichtenthaler, R.N., de Azeredo, E.G., Molecular Thermodynamics of Fluid- Phase Equilibria, Prentice Hall,...Süreli yayınlar.

12 Dersin Kodu ve Adı: 00 Kimyasal Süreçlerin Optimizasyonu Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Çalışması / Ödev Ara Final Toplam Ulusal Bahar Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Ders Kitabı veya Kaynakları AKTS si Optimizasyonun, karar verme aşamasına gelinceye kadar kullanılması gereken ana adımlardan birisi olduğu hakkında bilgi sahibi olabilme. Verilen problemin yapısını analiz edebilme, modeli tanıyabilme. Doğrusal ve doğrusal olmayan optimizasyon modellerini tanıyabilme. Problemin yapısına uygun yöntemi kullanarak problemi çözebilme PY., PY., PY., PY. Çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını (bilgisayar ve uygun paket programlar) kullanabilme Sonuç yorumlama ve en uygun sonuca karar verebilme Kimyasal süreçlerin tasarım, montaj, işletme ve analiz adımlarında karşılaşılan problemlerin büyük bölümünü optimizasyon yöntemlerini kullanarak çözebilme Farklı mühendislik problemlerini çözerek kimya ve diğer mühendislikler arasında ilşki kurabilme Bir optimizasyon probleminin çözülebilmesi için gerekli ve yeterli koşulları belirleyebilme Doğrusal olmayan veri analizindeki katsayıları optimizasyon problemini çözerek bulabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Ödev, Proje Ara lar X 0 Kısa lar Ödevler X 0 Projeler Dönem Ödevi Optimizasyona Giriş: Tanımlar, amaç ve genel optimizasyon problemleri, çözüm yöntemleri Matematik altyapıya bakış: Fonksiyonların sürekliliği, Konveks ve konkav fonksiyonlar Optimizasyon modelleri: Doğrusal ve doğrusal olmayan modeller, kısıtlı ve kısıtsız optimizasyon Kısıtsız doğrusal olmayan fonksiyonların optimizasyonu: Tek boyutlu arama yöntemleri Bölge eleme yöntemi (Golden Section Search), polinom yaklaşımlı yöntemler Kısıtsız Doğrusal olmayan çok değişkenli fonksiyonların optimizasyonu: Doğrudan Yöntemler Dolaylı Yöntemler. (Türevli: Steepest Descent and Ascent, Davidon Fletcher-Powell) Dolaylı Yöntemler. (Türevli: Steepest Descent and Ascent, Davidon Fletcher-Powell) Dolaylı Yöntemler: Conjugate Gradient Kısıtlı Doğrusal Olmayan Programlama: Kısıtlı problemler için optimum koşullar, uygulamalar 0 Lagrange çarpanları ve Lagrangian Fonksiyonları Kuhn-Tucker Koşulları ve uygulamalar Doğrusal olmayan Regresyon: Doğrusal olmayan en-küçük kareler Kimya Mühendislik Uygulamaları: Isı Transferi, Reaktör Sistemleri. G.R.Walsh, Methods of Optimization, Wiley Int. Sci., (). T.F.Edgar, D.M.Himmelblau, Optimization of Chemical Processes, McGraw-Hill, ()

13 Dersin Kodu ve Adı: 00 Elektrokimya ve Uygulamaları II Dersin Verildiği Düzey Bölüm/Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Proje/Alan Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS si Çalışması/Ödev /İngilizce Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( X ) Doktora ( ) Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Endüstriyel Kimya Alanında Çalışacak Kişilerin Gereksinimlerini Karşılama Ve Pratiğe Yönelik Elektrokimyasal Yöntemler Geliştirme Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi Öğrenme Yöntem ve Değerlendirme Ölçütleri Ders Kitabı veya Kaynakları (X) Yüzde işaretleyiniz (%) Ara lar X 0 Kısa lar - - Ödevler X 0 Projeler - - Dönem Ödevi - - Laboratuvar Anodik Teknik Yöntemler Anodik Teknik Yöntemler Oksidasyonlar Oksidasyonlar Elektroorganik Sentezler Elektrometalurj Elektrometalurj Sulu Çözeltilerin Elektrolizi Sulu Çözeltilerin Elektrolizi 0 Erimiş Tuzların Elektrolizi, /, Organik Maddelerle Kaplama, Alkali Klorürlerin Elektrolizi Elektrolitik Olarak Metallerle Kaplama Elektrolitik Olarak Metallerle Kaplama Elektrokimyasal Jeneratörler,. Cynthia G. Zoski, Handbook of Electrochemistry, Elsevier, USA, 00.. C.M.A. Brtett, Electrochemistry Principles,Methods, and applications, Oxford University Press,. C.L. Mantell "Industrial Electrochemistry", Mc Graw-Hill Book Company, 0. G. Milazzo "Electrochemistry" Elsevier Publishing Company,. A. R. Berkem, "Elektrokimya", İ.Ü. Yayınları,. S. Saraç "Elektrokimyanın Endüstriye uygulanması" İ. T. Ü. Yayınları, 0. S. Baykut, G. Atun, "Endüstriyel Elektrokimya", İ. Ü. Yayınları, yayın no.

14 Dersin Kodu ve Adı: 00 - İleri Kütle Aktarımı Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Ulusal AKTS Final Toplam Çalışması / Ödev si Bahar Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () Çok bileşenli sistemlerde kütle transferi ve mekanizmalarını öğrenilmesi. Kimyasal reaksiyon ve kütle aktarımının beraber bulunduğu çok bileşenli sistemlerin incelenmesi. Dersin Geliştirdiği Program PY., PY., PY., PY., PY., PY., PY., PY. Öğrenme Kazanımları Kütle aktarım prensipleri ve mekanizmalarının ileri seviyede öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Benzetim, Seminer, Ödev, Proje (X) işaretleyiniz Yüzde (%) Ara lar X Kısa lar Ödevler X 0 Projeler Dönem Ödevi X 0 Ders Kitabı veya Kaynakları Kütle aktarımının mekanizması ve teorisi Kütle aktarımının mekanizması ve teorisi Kütle aktarımının mekanizması ve teorisi Kütle aktarımının mekanizması ve teorisi Çok bileşenli sistemler için temel korunum prensipleri ve aktarım prensipleri Çok bileşenli sistemler için temel korunum prensipleri ve aktarım prensipleri Çok bileşenli sistemler için temel korunum prensipleri ve aktarım prensipleri Ara Kimyasal reaksiyonlu kütle aktarımı Kimyasal reaksiyonlu kütle aktarımı Kimyasal reaksiyonlu kütle aktarımı Kimyasal reaksiyonlu kütle aktarımı Kimyasal reaksiyonlu kütle aktarımı Kimyasal reaksiyonlu kütle aktarımı. Bird, R.B., Steward, E.W., Lightfoot E.N., Transport Phenomena, Wiley,NewYork, 00.. Slattery, J.C., Advanced Transport Phenomena, Cambridge Univ. Pr., New York,.. Anthony, L.H., Robert, N.M., Mass Transfer: Fundamentals and Applications, Prentice-Hall, Englewood Clift,.. Griskey, R.G., Transport Phenomena and Unit Operations: A Combined Approach, Wiley, Newyork, 00.. Cussler, E.L., Arvind, V., Diffusion: Mass Transfer in Fluid Systems, Cambridge,.. Süreli yayınlar.

15 Dersin Kodu ve Adı: Hava Kirliliği ve Kontrolü Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS Çalışması / Ödev si Bahar Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () Doğal ve insan faaliyeti kaynaklı kirleticiler ve bunların oluşumları konusunda bilgilenme. Kirleticilerin ölçülmesi, kontrolü ve önlenmesi konularını öğrenebilme. Dersin Geliştirdiği Program PY., PY., PY., PY.,PY. Hava kirliliğinin oluşumu, ölçülmesi, kontrolü ve önlenmesi için alınacak önlemleri bilir. Öğrenme Kazanımları Hava kirliliği ile ilgili teknolojiler konusunda bilgi sahibi olur. Temel çevre bilincini kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Seminer, Ödev, Proje Ara lar X Kısa lar Ödevler X 0 Projeler X Dönem Ödevi Ders Kitabı veya Kaynakları 0 Giriş: Tanımlar ve Uygulama Alanları Exponansiyonel Büyüme ve Ekoloji: (C, N, S Çevirimleri) Kirletici Türleri: Gaz, katı, organik ve inorganik buhar, aeroseller Hava Kirliliği Sınırlamaları Kirlilik Türleri: Fotokatalitik reaksiyonlar, asit yağmurları, vb. Atmosferik Kimyasallar: Kaynakları, taşınması ve reaksiyonları Kirleticilerin Atmosferde Dağılım Modelleri Ara Yanma Sistemlerinde Kirleticilerin Oluşumu ve Kontrolü Yanma Sistemlerinde Kirleticilerin Oluşumu ve Kontrolü Gaz ve Buhar Haldeki Kirleticilerin Tutulması Yöntemleri Gaz ve Buhar Haldeki Kirleticilerin Tutulması Yöntemleri Partiküllerin Tutulması Partiküllerin Tutulması. Wayne, T.D.(editor), Air Pollution; Engineering Manual, Amazon Book Co., 00.. Colls, J., Air Pollution : An Introduction, E & FN Spon., London,.. Godish, T., Air Quality, Lewis Publishers, Boca Raton, 00.. Rao, Gandikota V., Air Quality, Birkhauser Verlag Basel, Boston, 00.. Süreli yayınlar.

16 Dersin Kodu ve Adı: 00 - Kimya Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Ulusal Çalışması / Final Toplam Ödev AKTS si Bahar Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () Kimya mühendisliğinde karşılaşılan sayısal problemleri çözmek ve analiz etmek için matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini ne şekilde uygulayacaklarını öğrenme. Veriyi analiz etme, yorumlama ve mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme. Mühendislik uygulaması için gerekli olan modern mühendislik araçlarını öğrenme Profesyonel ve etik sorumluluk anlayışı kazanabilme. Sayısal analiz yöntemleri ve kavramlarını kimya mühendisliği problemlerinin çözümüne uygulayabilme. Değişik sayısal yöntemleri güçlü ve zayıf yanlarıyla tanıma ve belirli bir problemin çözümünde kullanılacak yöntemlerin seçimindeki kriterleri kavrayabilme. Mühendislik problemlerinin çözümünde mevcut hesaplama araçlarını kullanabilme. Dersin Geliştirdiği Program PY., PY., PY., PY. Matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneği kazanır. Veriyi analiz eder ve yorumlar. Öğrenme Kazanımları Mühendislik problemlerini tanımlar, formüle eder ve çözer. Profesyonel ve etik sorumluluk anlayışı alır. Teknikler, beceriler ve mühendislik uygulamasında gerekli olan modern araçları kullanma yeteneği kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Seminer, Ödev, Proje Ara lar X 0 Kısa lar Ödevler X 0 Projeler Dönem Ödevi 0 Ders Kitabı veya Kaynakları MATLAB a giriş, Algoritmalar ve yazılım MATLAB a giriş, Algoritmalar ve yazılım Doğrusal olmayan eşitliklerin çözümü Doğrusal olmayan eşitliklerin çözümü Doğrusal cebrik eşitliklerin çözümü Doğrusal cebrik eşitliklerin çözümü Fark yöntemleri ve interpolasyon Ara Fark yöntemleri ve interpolasyon Sayısal türev ve integrasyon Adi diferansiyel eşitliklerin çözümü Adi diferansiyel eşitliklerin çözümü, Kısmi diferansiyel eşitliklerin çözümü Kısmi diferansiyel eşitliklerin çözümü. Constantinides and N. Mostoufi, Numerical Methods for Chemical Engineers with MATLAB Applications, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ,.. Mathews, J.H. and Fink, K.D., Numerical Methods Using Matlab, Prentice Hall, rd ed. NJ,.. D. Hanselman and B. Littlefield, Mastering MATLAB, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, 00.. Yazılım (eğer ev ödevlerini kendi bilgisayarınızda yapmak için kullanacaksanız, gerekli): MATLAB & Simulink Student Version Release with Service Pack, The Math Works.

17 Dersin Kodu ve Adı: 00 - Beton ve Çimento Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Ulusal AKTS Çalışması / Final Toplam si Ödev Bahar Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () Beton ve Çimento hakkında bilgi vermek Dersin Geliştirdiği Program PY., PY., PY., Öğrenme Kazanımları Beton ve Çimento üretebilir ve analizlerini yapabilme becerisi kazanmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Seminer, Ödev Ara lar X 0 Kısa lar Ödevler X 0 Projeler Dönem Ödevi 0 Ders Kitabı veya Kaynakları Beton Özellikleri Beton Özellikleri Çimento Üretimi Çimento Üretimi Çimento Türleri Beton Katkıları Beton Katkıları Beton dayanıklılığı Beton dayanıklılığı Korozyon, betonarme demir Korozyon, betonarme demir Büyüklükleri ve deneyler Beton Deneyleri Beton Deneyleri. H. Yalçın, M. Gürü, Çimento ve Beton, Palme yayıncılık, 00.. Mohamed A. El-Reedy, Ph.D. Concrete Structures, Gulf of Suez Petroleum Company,00. M.Levitt Concrete Materials Problems and solutions, Taylor & Francis Group, 00

18 Dersin Kodu ve Adı: 00 Korozyon ve Uygulamaları Bölüm/Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Proje/Alan Çalışması/Ödev Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS si /İngilizce Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( X ) Doktora ( ) Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Değerlendirme Ölçütleri Ders Kitabı veya Kaynakları 0 Korozyon Süreçlerini Tanıtma Ve önlemlerle korozyon kayıplarını giderme. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi (X) işaretleyiniz Ara lar X 0 Kısa lar - - Ödevler X 0 Projeler - - Dönem Ödevi - - Laboratuvar Korozyonun tanımı ve önemi Korozyon ve koruma stratejisine genel bir Giriş Korozyon süreçlerinin termodinamiği ve kinetiği Korozyon süreçlerinin termodinamiği ve kinetiği Korozyon süreçlerinin termodinamiği ve kinetiği İnhibitörler İnhibitörler Koruyucu kaplamalar Koruyucu kaplamalar Karma metal sistemler ve katodik koruma Karma metal sistemler ve katodik koruma Metal seçimi Demir ve çeliğin korozyonu Betonarme demirlerinin korozyonu. Pierre R. Roberge Handbook of Corrosion Engineering, Mc Graw-Hill,.. Philip A. Schweitzer, P.E. Corrosıon Technology, Taylor & Francis, 00. Yüzde (%)

19 Dersin Kodu ve Adı: 00 Kimya Endüstrisinde İş güvenliği Uygulamaları Bahar Proje Kısa Ara /Alan sınav sınav Çalışması Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Final Toplam Ulusal AKTS si II Dersin Verildiği Ön Lisans () Lisans () Düzey Fen ve Mühendislik Bilimleri Bu dersin amacı, Kimya Endüstrisinde İş Sağlığı ve Güvenliği (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) Alanında çalışacak olan mühendislere, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli bilgileri vermektir. Dersin Geliştirdiği Program PY., PY., PY., PY., PY. Öğrenme Kazanımları Öğrenme Yöntem ve Değerlendirme Ölçütleri Öğrenci, Kimya Endüstrisinde İş Sağlığı ve güvenliği (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) Alanında temel bilgileri öğrenecek. Bu alanda karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm bulmayı, önermeyi ve uygulamayı öğrenecektir. Konu anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Seminer, Ödev Ara lar X 0 Kısa lar Ödevler Projeler Dönem Ödevi İş sağlığı ve Güvenliğine Giriş İş sağlığı ve Endüstriyel Hijyen İş kazaları ve meslek hastalıkları Kişisel Koruyucu Donanımlar İş Sağlığında Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Etmenler İş Güvenliğinde İnsan Faktörü Risk Analizi ve Risk Değerlendirme Kimya Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kimyasallarla Güvenli Çalışma Koşulları 0 Kimyasalların Taşınma ve Depolama Sistemlerinde İş Güvenliği Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Kimyasal Tehlike ve Uyarı İşaretleri Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Endüstri ve Çevre Sağlığı, OHSAS 00 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kaynak kitaplar Occupational Health and Safety Skills Özlem Kılıçlı Workplace Health and Safety Code of Rules T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayınları Steps to Risk Assessment T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Protective and Preventive Medical Research and Diagnostic Criteria Manual Guide T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Working conditions in Tuzla, and Report on Occupational Accidents Preventable Series Disk / Limter-İş Sendikası TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu İstanbul Tabipler Odası İstanbul İşçi Sağlığı Enstitüsü Safety in Potentially Explosive Atmospheres İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlık Tezi Ankara 00 Mert Berk

20 Dersin Kodu ve Adı: 000 İleri Ayırma İşlemleri Güz Dersin Verildiği Düzey Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Ulusal AKTS Çalışması / Final Toplam si Ödev I Lisansüstü Ön Lisans () Lisans () Yüksek Lisans (X) Doktora - İleri ayırma tekniklerinin öğrenilmesi, ayırma ilkelerinin ve tasarım yaklaşımlarının öğrenilmesi, akım şeması geliştirilmesi, ayırma tekniklerinde son gelişmeler ve uygulama yöntemlerinin izlenmesi. Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları PY, PY, PY, PY, PY.) Ayırma ilkelerinin ileri ve yeni ayırma tekniklerine uygulanması becerisine sahip olur..) Ayırma işlemlerinde akım şeması geliştirilmesi ve ekipman tasarımlarının yapılması becerisine sahip olur.).) Yazılı ve sözlü sunum becerisi gelişir. 0 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Ödev Ara lar X 0 Kısa lar Ödevler X 0 Projeler X 0 Dönem Ödevi Çok bileşenli sistemlerde ayırma ilkeleri ve proses akım şeması geliştirilmesi Gözenekli katılarda kütle aktarımı ve ayırma işlemleri uygulamaları Gözenekli katılarda kütle aktarımı ve ayırma işlemleri uygulamaları Gözenekli katılarda kütle aktarımı ve ayırma işlemleri uygulamaları Adsorbsiyon Adsorbsiyon Membran ayırma işlemleri Membran ayırma işlemleri Adsorbsiyon kolonu tasarımı ve desorbsiyon Adsorbsiyon kolonu tasarımı ve desorbsiyon Adsorbsiyon kolonu tasarımı ve desorbsiyon Gaz-sıvı sistemlerinde kütle transfer mekanizmaları ve kimyasal reaksiyonlarla ayırma işlemleri Gaz-sıvı sistemlerinde kütle transfer mekanizmaları ve kimyasal reaksiyonlarla ayırma işlemleri Gaz-sıvı sistemlerinde kütle transfer mekanizmaları ve kimyasal reaksiyonlarla ayırma işlemleri Ders Kitabı veya Kaynakları.) Issac, H.J.,Century of Separation Science, Marcel Decer,New York, 00.) Do D.D., Adsorption Analysis: Equilibrium and Kinetics, Series on Chem. Eng. Vol., Imperial College Press, Singapore,..) Mulder,M., Basic Principles of Membrane Technology, Kluwer,New York,..) Froment, G.F., Bischoff K.B., Chemical Reactor Analysis and Design, nd Edition, Wiley, New York,..) Levenspiel, O., Chemical Reaction Engineering, rd Edition, Wiley,..) Ruthven, D.M., Principles of Adsorpsiton and Adsorption Processs, Wiley, New York,.

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Yöntemler MFGE 301 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 275 Lineer

Detaylı

Krediler Yarıyıl Teori Uygulama Lab. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Kredi Kredisi Güz 42 - - 42-42 114 240 3 8

Krediler Yarıyıl Teori Uygulama Lab. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Kredi Kredisi Güz 42 - - 42-42 114 240 3 8 Dersin Kodu ve Adı: 00 - Kimya Mühendisliği Matematiği Güz - - - 0 Zorunlu Kimya mühendisliği problemlerini çözmek için gerekli matematik bilgilerini ve yöntemlerini vermek ve kimya mühendisliği problemlerine

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*307 DERSİN ADI ISI AKTARIMI YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI 424*204 Akışkanlar Mekaniği dersini almış olmak KREDİSİ 3 Teori 3

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Process Control EEE423 7 3+2 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Process Control EEE423 7 3+2 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Process Control EEE423 7 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : KMU 02 Termodinamik 2 DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 4240204 DERSİN ADI Akışkanlar Mekaniği YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI - KREDİSİ 4 Teori 2 Uygulama 2 Lab. TİPİ 1 Zorunlu Seçime

Detaylı

Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları

Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Polimer Bilim ve Teknolojisi CEAC 423 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 2011

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 2011 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Orjinal Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

Üretim Yöntemleri (MFGE 205) Ders Detayları

Üretim Yöntemleri (MFGE 205) Ders Detayları Üretim (MFGE 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim MFGE 205 Güz 2 2 0 3 6.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Güneş Enerjisi Teknolojileri (ENE 308) Ders Detayları

Güneş Enerjisi Teknolojileri (ENE 308) Ders Detayları Güneş Enerjisi Teknolojileri (ENE 308) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Güneş Enerjisi Teknolojileri ENE 308 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları

Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dijital Sinyal İşleme COMPE 463 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları

Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları Ders Adı Cam Bilimi ve Teknolojisi Ders Kodu MATE 456 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (CEAC 304) Ders Detayları

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (CEAC 304) Ders Detayları Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (CEAC 304) Ders Detayları Ders Adı Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği Ders Kodu CEAC 304 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 7 Ön Koşul

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK I. Dersin Kodu: MAT 1009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK I. Dersin Kodu: MAT 1009 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: MAT 9 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:

Detaylı

Modelleme Analiz ve Benzetim (ENE 303) Ders Detayları

Modelleme Analiz ve Benzetim (ENE 303) Ders Detayları Modelleme Analiz ve Benzetim (ENE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Modelleme Analiz ve Benzetim ENE 303 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalite Kontrol ve Güvencesi IE 326 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Numerik Analiz BIL222 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Genel Kimya II (CEAC 104) Ders Detayları

Genel Kimya II (CEAC 104) Ders Detayları Genel Kimya II (CEAC 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya II CEAC 104 Güz 3 2 0 4 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 103 Dersin Dili

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Temel İşlemler Laboratuvarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE529 Güz 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır. DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı: KMU 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Adı: Dersin Adı: KÜTLE VE ENERJİ BİLANÇOSU Dersin Düzeyi: Dersin Öğretim Üyesi/Üyeleri: İngilizce

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Adı: Dersin Adı: KÜTLE VE ENERJİ BİLANÇOSU Dersin Düzeyi: Dersin Öğretim Üyesi/Üyeleri: İngilizce DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU 201-2016 ÖĞRETİM YILI- BAHAR YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: KÜTLE VE ENERJİ BİLANÇOSU Dersin

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (COMPE 111) Ders Detayları

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (COMPE 111) Ders Detayları Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (COMPE 111) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Mühendisliğine Giriş COMPE 111 Güz 2 0 2 3 4 Ön Koşul

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Proje Tasarımı (ME 404) Ders Detayları

Proje Tasarımı (ME 404) Ders Detayları Proje Tasarımı (ME 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Proje Tasarımı ME 404 Bahar 3 2 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i ME 403 Dersin Dili Dersin

Detaylı

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1 Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) 28.10.2015 12:16:57 1 I. DERS İÇERİĞİ 1.KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN TANIMI 2.KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. MÜHENDİSLİK

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları

Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Malzemelerin Yüzey İşlemleri MATE 464 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BG-411 4/1 3+0+0 3+0 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

Bilgisayar Programlama II (COMPE 114) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama II (COMPE 114) Ders Detayları Bilgisayar Programlama II (COMPE 114) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama II COMPE 114 Bahar 3 2 0 4 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Matematik II MATH 102 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 101 Matematiksel Analiz

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili 4270202 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Proje/Alan Teori Uygulama Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Bu dersin amacı lineer cebirin

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Temel Mekanik II - Dinamik (CE 202) Ders Detayları

Temel Mekanik II - Dinamik (CE 202) Ders Detayları Temel Mekanik II - Dinamik (CE 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Mekanik II - Dinamik CE 202 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bilgisayar Programlama I (COMPE 113) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama I (COMPE 113) Ders Detayları Bilgisayar Programlama I (COMPE 113) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama I COMPE 113 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II (CEAC 402) Ders Detayları

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II (CEAC 402) Ders Detayları Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II (CEAC 402) Ders Detayları Ders Adı Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II Ders Kodu CEAC 402 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 4 0 2 6

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER FBE501 Mühendislik Matematiği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) ŞEBEKE MODELLERİ EN-413 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA BG-213 2/1 2+0+2 2+1 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CORROSION. Dersin Kodu: MME 4007

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CORROSION. Dersin Kodu: MME 4007 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: KOROZYON Dersin Orjinal Adı: CORROSION Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MME 007 Dersin

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makina Teorisi MECE 303 Güz 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MECE 204 Dinamik Dersin

Detaylı

Malzeme Seçimi ve Tasarım (MATE 410) Ders Detayları

Malzeme Seçimi ve Tasarım (MATE 410) Ders Detayları Malzeme Seçimi ve Tasarım (MATE 410) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Malzeme Seçimi ve Tasarım MATE 410 Bahar 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Güvenliği Uzmanlığı ORE 438 8 2+0 2

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları

Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları Ders Adı Gevşek Hesaplama Ders Kodu COMPE 474 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Otoma Teorisi Ve Biçimsel Diller BIL445 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya CHEM 102 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır

DERS ÖĞRETİM PLANI. (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır DERS ÖĞRETİM PLANI (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır TÜRKÇE 1 Dersin Adı: ÇEKİRDEK FİZİĞİ 2 Dersin Kodu: FZK3004 3 Dersin Türü: Zorunlu, 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2011-2012 6 Dersin

Detaylı

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS SAYISAL YÖNTEMLER FM-223 2 / 2.YY 2 2+0+0 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

Yazılım Proje Yönetimi (SE 320) Ders Detayları

Yazılım Proje Yönetimi (SE 320) Ders Detayları Yazılım Proje Yönetimi (SE 320) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazılım Proje Yönetimi SE 320 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II Dersin Kodu Teori Uygulama Laboratuvar AKTS Kredisi

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL EN-412 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Maya ve Bakteri Biyoteknolojisi BTEC Yüksek Lisans ve Doktora

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Maya ve Bakteri Biyoteknolojisi BTEC Yüksek Lisans ve Doktora DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Maya ve Bakteri Biyoteknolojisi BTEC601 1-2 3 + 0 3 8 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Programlanabilir Sayısal Sistemler

Programlanabilir Sayısal Sistemler T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı Programlanabilir Sayısal Sistemler BİL322 AKTS Kredisi 5 3. yıl 6. yarıyıl

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Uygulamalı Matematik Dersin Orjinal Adı: Applied Mathematics Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisansüstü Dersin Kodu:

Detaylı

Uygulamalı Matematik (MATH 463) Ders Detayları

Uygulamalı Matematik (MATH 463) Ders Detayları Uygulamalı Matematik (MATH 463) Ders Detayları Ders Adı Uygulamalı Matematik Ders Kodu MATH 463 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 4 0 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i Math 262 Adi

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Laboratuar Yerel Kredi AKTS Çağdaş Yapı GTM Güz 2 0 0 2 2 Malzemeleri 066 Önkoşul(lar)-var ise

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Ders Adı Adi Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 262 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları

Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları Ders Adı Veritabanı Tasarım ve Yönetimi Ders Kodu COMPE 341 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul

Detaylı

Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları

Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Deprem Mühendisliği CE 440 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 321- Yapı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Grafiklerine Giriş BIL443 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli /

Detaylı

İleri Analiz I (MATH 251) Ders Detayları

İleri Analiz I (MATH 251) Ders Detayları İleri Analiz I (MATH 251) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Analiz I MATH 251 Güz 3 2 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math122 Analitik Geometri

Detaylı

Nesne Tabanlı Programlama (COMPE 225) Ders Detayları

Nesne Tabanlı Programlama (COMPE 225) Ders Detayları Nesne Tabanlı Programlama (COMPE 225) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Nesne Tabanlı Programlama COMPE 225 Güz 3 2 0 4 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Tahmin (IE 519) Ders Detayları

Tahmin (IE 519) Ders Detayları Tahmin (IE 519) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tahmin IE 519 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Electric Safety And Grounding System Design EEE491 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu AKTS Kredisi 5 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI Dersin adı: 2013-14 Güz Yarıyılı Genel Matematik I Dersin Kodu emat 151 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 3 s/hafta

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Malzeme Bilimi MK-213 2/Güz (3+1+0) 3,5 6

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Malzeme Bilimi MK-213 2/Güz (3+1+0) 3,5 6 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Malzeme Bilimi MK-213 2/Güz (3+1+0) 3,5 6 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMÜ Elektroteknik.-Elektrik Makineleri Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Diferansiyel Denklemler ve Lineer Cebir BIL271 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans

Detaylı

Yazılım Mühendisliğinin Temelleri (SE 100) Ders Detayları

Yazılım Mühendisliğinin Temelleri (SE 100) Ders Detayları Yazılım Mühendisliğinin Temelleri (SE 100) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Yazılım Mühendisliğinin Temelleri SE 100 Güz 1 2 0 2 2 Ön Koşul

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. TB: Temel Bilim GE: Genel Eğitim ME: Mühendislik Eğitimi

Ders Tanıtım Formu. TB: Temel Bilim GE: Genel Eğitim ME: Mühendislik Eğitimi Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*401 DERSİN ADI Kimyasal Teknolojiler I YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce KREDİSİ 3 Teori 0 Uygulama 0 Lab. TİPİ 1 Zorunlu Seçime Bağlı Zorunlu

Detaylı

Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları

Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yöneylem Araştırması II IE 323 Güz 3 2 0 4 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i IE 222

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi (SE 344) Ders Detayları

Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi (SE 344) Ders Detayları Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi (SE 344) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi SE 344

Detaylı

DOKTORA DERS BİLGİLERİ

DOKTORA DERS BİLGİLERİ DOKTORA DERS BİLGİLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇEM 624 Yüzeysel Su Kalitesi Modellemesi Seçmeli DERS SAATİ: 3 Dönemi Bölümü Ders

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE 311) Ders Detayları

Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE 311) Ders Detayları Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE 311) Ders Detayları Ders Adı Seramikler ve Refrakter Malzemeler Ders Kodu MATE 311 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3 5 Ön

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5 ). BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Yok: Bu dersin

Detaylı

Güç Sistemleri Analizi (EE 451) Ders Detayları

Güç Sistemleri Analizi (EE 451) Ders Detayları Güç Sistemleri Analizi (EE 451) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güç Sistemleri Analizi EE 451 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 210,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Gaz Türbinleri MK-424 4/Bahar (3+0+0) 3 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Gaz Türbinleri MK-424 4/Bahar (3+0+0) 3 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Gaz Türbinleri MK-424 4/Bahar (3+0+0) 3 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı