Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uygulama Lab.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uygulama Lab."

Transkript

1 Dersin Kodu ve Adı: Kimya Mühendisliği Matematiği Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS Çalışması / Ödev si Güz Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () Zorunlu Kimya mühendisliği problemlerini çözmek için gerekli matematik bilgilerini ve yöntemlerini vermek ve kimya mühendisliği problemlerine bu yöntemlerin ne şekilde uygulanacağını göstermek. Dersin Geliştirdiği Program PY., PY., PY., PY.0, PY. Öğrenme Kazanımları Kimya mühendisliği problemlerinin farklı yöntemlerle matematiksel çözümlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Seminer, Ödev, Proje Ara lar X 0 Kısa lar Ödevler X 0 Projeler Dönem Ödevi X 0 Ders Kitabı veya Kaynakları 0 Vektör ve tensörler Vektör ve tensörler Vektör ve tensörler Vektör ve tensörler Determinant ve matrisler Determinant ve matrisler Determinant ve matrisler Ara Adi diferansiyel denklem çözümleri Adi diferansiyel denklem çözümleri Adi diferansiyel denklem çözümleri Adi diferansiyel denklem çözümleri Kısmi diferansiyel denklem çözümleri Kısmi diferansiyel denklem çözümleri. Loney, N.W., Applied Mathematical Methods for Chemical Engineers, CRC Pres, NewYork, 00.. Lopez, R.J., Advanced Engineering Mathematics, Addison-Wesley, NewYork, 00.. Wylie, C.R. and Barrett, L.C., Advanced Engineering Mathematics, th Edition, McGraw Hill, NewYork,.. Bird, R.B., Steward, E.W., Lightfoot E.N., Transport Phenomena, Wiley, NewYork, 00.. Süreli yayınlar.

2 Dersin Kodu ve Adı: 000 İleri Kimyasal Tepkime Mühendisliği-II Bölüm/Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü ABD Proje/Alan Çalışması/ Ödev Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS si Bahar Dersin Verildiği Düzey Zorunlu / Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Öğrenme Yöntem ve Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( X ) Doktora ( ) Zorunlu Kimyasal Tepkime Mühendisliği Tasarımında Grafik ve Sayısal Teknikler, Çoklu Tepkimeler, Çok Fazlı Reaktörlerin Tasarımı Kimyasal Reaktörlerde Kalma Süresi Dağılımı, Gerçek Reaktör Modelleri hakkında temel bilgileri edinmek. PYÇ-. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi. PYÇ-. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi. PYÇ-. Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri. Kimyasal Tepkime Mühendisliği Tasarımında Grafik ve Sayısal Teknikler, Çoklu Tepkimeler, Çok Fazlı Reaktörlerin Tasarımı Kimyasal Reaktörlerde Kalma Süresi Dağılımı, Gerçek Reaktör Modelleri hakkındaki temel bilgilerin öğrenilmesi. Anlatma, Soru-cevap, Tartışma. (X) Yüzde işaretleyiniz (%) Ara lar X 0 Kısa lar - - Ödevler - - Değerlendirme Projeler - - Ölçütleri Dönem Ödevi - - Laboratuvar Kimyasal Tepkime Mühendisliği Tasarımında Grafik ve Sayısal Teknikler, Kimyasal Tepkime Mühendisliği Tasarımında Grafik ve Sayısal Teknikler, Çoklu Tepkimeler Çoklu Tepkimeler Çok Fazlı Reaktörlerin Tasarımı Çok Fazlı Reaktörlerin Tasarımı Çok Fazlı Reaktörlerin Tasarımı Kimyasal Reaktörlerde Kalma Süresi Dağılımı Kimyasal Reaktörlerde Kalma Süresi Dağılımı 0 Kimyasal Reaktörlerde Kalma Süresi Dağılımı

3 Dersin Kodu ve Adı: 000 Polimer Kimyasında Aletli Analiz Yöntemleri II Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği A.B.D. Proje / Alan Çalışması / Ödev Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS si Bahar Dersin Verildiği Lisans Ön Lisans () Düzey () Kütle Spektrometrisi, İyon Üretimi,Kütle Spektrometrisinde iyon bolluğu, Gaz Kromatografisi Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Öğrenme Yöntem ve Değerlendirme Ölçütleri Kütle Spektrometrisi (GC-MS),Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometrisi (LC-MS), MS Data Systems, İyon gözlem ve Nicel MS, MS Spektrumlarının yorumlanması, UV-Vis, NMR ve MS kullanılarak kimyasal yapı analizi ile ilişkili temel kavramların verilmesi. PY., PY., PY., PY. Kütle Spektrometrisi, İyon Üretimi,Kütle Spektrometrisinde iyon bolluğu, Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometrisi (GC-MS),Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometrisi (LC-MS), MS Data Systems, İyon gözlem ve Nicel MS, MS Spektrumlarının yorumlanması, UV-Vis, NMR ve MS kullanılarak kimyasal yapı analizi ile ilişkili temel kavramların öğrenilmesi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Seminer, Ödev, Proje (X) işaretleyiniz Yüzde (%) Ara lar X 0 Kısa lar Ödevler X 0 Projeler Dönem Ödevi Kütle Spektrometrisi Kütle Spektrometrisi İyon Üretimi Kütle Spektrometrisinde iyon bolluğu Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometrisi (GC-MS) Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometrisi (GC-MS) Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometrisi (LC-MS) Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometrisi (LC-MS) MS Data Systems MS Data Systems İyon gözlem ve Nicel MS MS Spektrumlarının yorumlanması UV-Vis, NMR ve MS kullanılarak kimyasal yapı analizi UV-Vis, NMR ve MS kullanılarak kimyasal yapı analizi 0 Ders Kitabı veya. Dudley H. WILLIAMS and I. FLEMING, Spectroscopic Methods in Organic Chemistry, Fourth Edition, Mc Graw Hill, London,. Jan F. RABEK, Experimental Methods in Polymer Chemistry, John Wiley & Sons, Chichester, 0. K. BIENMAN, Mass Spectrometry, Mc Graw-Hill, New York,. F. W. McLAFFERTY, Interpretation of Mass Spectra, University Science Books, Mill Walley, California, 0. F.W. BILLMAYER, JR Textbook of Polymer Science Second Ed. John Wiley & Sons Inc. New York, 0

4 Dersin Kodu ve Adı: 000 Isısal Analiz -II Bölüm/Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Proje/Alan Çalışması/Ödev Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS si Bahar rr Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( X ) Doktora ( ) Zorunlu Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Ders Kitabı veya Kaynakları 0 Termodilatometri, Termodilatometrinin Uygulamaları, Termomekanik Analiz (TMA), TMA nın Uygulamaları, Dinamik Mekanik Analiz (DMA), DMA nın Uygulamaları, Çıkan Gaz Analizi: Kütle Spektrometresi, IR Spektrofotometrisi, Gaz PYÇ-. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine Kromatografisi ulaşabilme, bilgiyi ile EGA, Termal Uçuculuk Analiz (TVA), SATVAhakkında temel bilgileri edinmek. değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi. PYÇ-. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere Termodilatometri, ait bilgileri Termodilatometrinin bütünleştirebilme Uygulamaları, becerisi. Termomekanik Analiz (TMA), TMA nın PYÇ-. Uygulamaları, Gereksinim Dinamik duyulan Mekanik bilgi ve Analiz verileri (DMA), tanımlama, DMA nınbunlara Uygulamaları, ulaşma Çıkan ve değerlendirmede Gaz Analizi: Kütle ileri düzeyde beceri Spektrometresi, IR Spektrofotometrisi, Gaz Kromatografisi ile EGA, Termal Uçuculuk Analiz (TVA), SATVA hakkındaki temel bilgilerin öğrenilmesi. Anlatma, Soru-cevap, Tartışma. ( Yüzd X e Ara lar ) X (% Kısa lar işaretleyin - 0) - Ödevler iz - - Projeler - - Dönem Ödevi - - Laboratuvar Dönem Sonu ı X 0 Termodilatometri Termodilatometri Termodilatometrinin Uygulamaları Termomekanik Analiz (TMA) TMA nın Uygulamaları TMA nın Uygulamaları TMA nın Uygulamaları Dinamik Mekanik Analiz (DMA) DMA nın Uygulamaları Çıkan Gaz Analizi: Kütle Spektrometresi ile EGA IR Spektrofotometrisi, Gaz Kromatografisi ile EGA Termal.Micheal Uçuculuk E.BROWN, Analiz Introduction (TVA), SATVA to Thermal Analysis, Chapman and Hall, London, Termal. T.HATAKEYAMA Uçuculuk Analiz and(tva), F.X.Quinn, SATVA Thermal Analysis,Fundamentals and Applications to Polymer,John Wiley and Sons,Chicherter,.Wesley WM.WENDLANT, Thermal Methods of Analysis, Second Ed.Jhon Wiley and Sons, New York,. Jan F.RABEK, Experimental Methods in Polymer Chemistry, John Wiley & Sons, Chichester, 0. Kevin P.MENARD,Dynamic Mechanical Analysis,CRC Press, New York,

5 Dersin Kodu ve Adı: Kimyası-II 000 İleri Polimer Bölüm/Programın Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje/Alan Çalışması/Ödev Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS si Bahar Dersin Verildiği Zorunlu / Düzey Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Öğrenme Yöntem ve Değerlendirme Ölçütleri Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( X ) Doktora ( ) Zorunlu Polimer Çözeltileri, Çözelti Özellikleri, Polimer Jelleri, Polimerlerin Zincir Boyut, Yapıları ve Zincir Uzunluklarının Belirlenmesi, Polimerlerin Taktisite ve Kristalinitelerinin, Polimerlerin Isısal Özelliklerinin Belirlenmesi, Polimerlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, Polimerlerin Yapı PYÇ-. ve Mekanik Mühendislik Özellik alanında İlişkileribilimsel hakkındaaraştırma temel bilgileri yaparak edinmek. bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi. PYÇ-. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi. PYÇ-. Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri Polimer düzeyde Çözeltileri, Çözelti Özellikleri, Polimer Jelleri, Polimerlerin Zincir Boyut, Yapıları ve beceri Zincir Uzunluklarının Belirlenmesi, Polimerlerin Taktisite ve Kristalinitelerinin, Polimerlerin Isısal Özelliklerinin Belirlenmesi, Polimerlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, Polimerlerin Yapı ve Mekanik Özellik İlişkileri hakkındaki temel bilgilerin öğrenilmesi. Anlatma, Soru-cevap, Tartışma. ( X Yüzd e Ara lar ) X ( Kısa lar işaretleyin - % 0- Ödevler iz - ) - Projeler - - Dönem Ödevi - - Laboratuvar Dönem Sonu ı X 0 Polimer Çözeltileri Polimer Çözeltileri Gerçek Polimer Çözeltileri Gerçek Polimer Çözeltileri Polimerlerin Çözelti Özellikleri Polimer Jelleri Polimer Jelleri Polimerlerin Zincir Boyut ve Yapılarının Belirlenmesi Polimerlerin Zincir Uzunluklarının Belirlenmesi

6 Dersin Kodu ve Adı: 00 Polimer Fizikokimyası-II Bölüm/Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü ı Dersin Verildiği Düzey Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Değerlendirme Ölçütleri Proje/Alan Kısa Ara Final Toplam Çalışması/Ödev Ulusal AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( X ) Doktora ( ) Zorunlu Polimerlerin Kauçuksal Hali, Polimerlerin Deformasyon Özellikleri ve Mekanik Dayanımları, Plastikleştirme, Polimer Karışımları, Polimerlerin Gözenekli Yapısı ve Polimer Sorbentler, Polimerlerin Gaz PYÇ-. Geçirgenliği Mühendislik hakkında alanında bilgi edinmek. bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi. PYÇ-. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi. PYÇ-. Polimerlerin Gereksinim Kauçuksal duyulan Hali, bilgi Polimerlerin ve verileri Deformasyon tanımlama, bunlara Özellikleri ulaşma ve Mekanik ve değerlendirmede Dayanımları, ileri düzeyde Plastikleştirme, Polimer Karışımları, Polimerlerin Gözenekli Yapısı ve Polimer Sorbentler, beceri Polimerlerin Gaz Geçirgenliği hakkındaki temel bilgilerin öğrenilmesi. Anlatma, Soru-cevap, Tartışma. (X ) işaretleyini z Yüzd e (% 0) Ara lar X Kısa lar - - Ödevler - - Projeler - - Dönem Ödevi - - Laboratuvar Dönem Sonu ı X Polimerlerin Kauçuksal Hali Polimerlerin Kauçuksal Hali Polimerlerin Deformasyon Özellikleri 0 Polimerlerin Mekanik Dayanımları Polimerlerin Kimyasal Dönüşümleri Plastikleştirme Plastikleştirme Polimer Karışımları Polimer Karışımları Polimerlerin Gözenekli Yapısı 0

7 Dersin Kodu ve Adı: 00 - İleri Proses Kontrol Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Ulusal AKTS Çalışması / Final Toplam si Ödev Bahar Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () Zorunlu Kimyasal proseslerin otomatik kontrol sistemlerini öğrenme, irdeleme ve tasarımını yapabilme. Dersin Geliştirdiği Program PY., PY., PY., PY., PY.,PY. Öğrenme Kazanımları Kimyasal proseslerin otomatik kontrol sistemlerini analiz etme ve tasarlama becerisini kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Benzetim, Seminer, Ödev, Proje Ara lar X Kısa lar Ödevler X 0 Projeler X Dönem Ödevi 0 Ders Kitabı veya Kaynakları İleri kontrol sistemlerinin genel incelenmesi ve irdelenmesi İleri kontrol sistemlerinin genel incelenmesi ve irdelenmesi İleri kontrol sistemlerinin genel incelenmesi ve irdelenmesi Çok devreli kontrol sistemleri, ileri besleme Çok devreli kontrol sistemleri, ileri besleme İç model kontrolü (IMC) İç model kontrolü (IMC) Ara Çok değişkenli sistemlerin tasarımı Çok değişkenli sistemlerin tasarımı Çok değişkenli sistemlerin tasarımı Bilgisayar destekli proses kontrol Bilgisayar destekli proses kontrol Bilgisayar destekli proses kontrol. Seborg, D.E, Edgar, T.F., Mellichamp, D.A., Process Dynamics and Control, Wiley, nd ed., 00.. Shahian, B., Hasul, M., Control System Design Using Matlab, Prentice Hall,.. Coughanowr, D.R., Process Systems Analysis and Control, McGraw Hill, nd ed.,.. Bequette, B.W., Process Control: Modeling, Design and Simulation, Prentice Hall, 00.. Süreli yayınlar.

8 Dersin Kodu ve Adı: 00 Taşınım Olayları KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Teori Uyg. Lab. Ödev Proje/ Dönem ödevi Diğer (Kişisel çalışma) Toplam AKTS kredisi Zorunlu / Önşart(lar) /İngilizce Zorunlu Ders İçeriği Taşınım özellikleri. Taşınım olaylarının benzer mekanizmaları. Momentum, enerji ve kütle transferi olaylarının benzer metotlarla incelenmesi. Laminar ve türbülant akışlarda hız, sıcaklık ve konsantrasyon dağılımları. Fazlar arası transfer. Akışkanların taşınım özelliklerinin incelenmesi ve hesaplanması. Taşınım olaylarındaki ortak yaklaşımın öğretilmesi. Taşınım olaylarının incelenmesinde esas olan denklemlerin incelenmesi. Taşınım olaylarının modellenmesi ve geliştirilen denklemlerin çözümü. Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Taşınım olayları ile ilgili araştırmalarda veya mühendislik uygulamalarında karşılaşılabilecek problemlerin modellenmesi, geliştirilen denklemlerin çözülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi bilgi ve yeteneği kazanır.. Bird, R.B., Stewart, W.E., Lightfoot, E.N., Transport Phenomena, nd ed., Wiley, Inc., New York, 00.. Slattery, J.C., Momentum, Energy and Mass Transfer in Continua, McGraw-Hill Book Co., New York,.. Tosun, İ., Modelling in Transport Phenomena, Elsevier, Amsterdam, 00.. Brodkey, R.S., Hershey, H.C., Transport Phenomena - A Unified Approach McGraw-Hill Book Co., New York,.. Thomson, W.J., Introduction to Transport Phenomena, Prentice Hall, New Jersey, Süreli yayınlar. Varsa ( X ) olarak işaretleyiniz Yüzde % Ara sınavlar X 0 Kısa sınavlar X Değerlendirme Ölçütleri Ödevler X Projeler - - Dönem ödevi X 0 Laboratuvar - - Diğer ( ) - - Dönem sonu sınavı X 0 Konu Giriş Momentum taşınım mekanizması Enerji taşınım mekanizması Kütle taşınım mekanizması - Laminar akımlarda hız dağılımı

9 Dersin Kodu ve Adı: 00 Polimerlerin Bozunma Tepkimeleri Bölüm/Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü ı Proje/Alan Kısa Ara AKTS Çalışması/Ödev Final Toplam Ulusal si Bahar Dersin Verildiği Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( X ) Doktora ( ) Düzey Zorunlu Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Değerlendirme Ölçütleri Isısal Bozunma, Mekanik Bozunma Fotobozunma, Yüksek Enerjili Işınlarla Bozunma, Biyobozunma, Enzimatik Bozunma,Kimyasal Bozunma hakkında bilgi edinmek. PYÇ-. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi. PYÇ-. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi. PYÇ-. Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri Isısal Bozunma, Mekanik Bozunma Fotobozunma, Yüksek Enerjili Işınlarla Bozunma, Biyobozunma, Enzimatik Bozunma,Kimyasal Bozunma hakkındaki temel bilgilerin öğrenilmesi. Anlatma, Soru-cevap, Tartışma. (X) işaretleyiniz Yüzde (%) Ara lar X 0 Kısa lar - - Ödevler - - Projeler - - Dönem Ödevi - - Laboratuvar Giriş Isısal Bozunma Isısal Bozunma Isısal Bozunma Mekanik Bozunma Mekanik Bozunma Fotobozunma Fotobozunma Yüksek Enerjili Işınlarla Bozunma 0 Yüksek Enerjili Işınlarla Bozunma Biyobozunma

10 Dersin Kodu ve Adı: 000 İleri Mühendislik Termodinamiği II Bölüm/Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Proje / Alan Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS Çalışması / Ödev si Bahar Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () İleri Termodinamik Süreçleri Tanıtma Ve Termodinamik Analizleri Öğrenebilme Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Dersin Geliştirdiği Program Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi Öğrenme Kazanımları Kimya mühendisliği problemlerinin farklı yöntemlerle matematiksel çözümlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Seminer, Ödev, Proje Ara lar X 0 Kısa lar - - Ödevler X 0 Projeler - - Dönem Ödevi - - Laboratuvar Hacım Özellikleri,. Güç Çevrimleri,, Ve. Gerçek Gazlar Ve Hal Denklikleri Gaz Ve Hava Çevrimleri Soğutma Çift Akışkanlı Soğutma Çevrimleri Çok Kademeli Sıkıştırma İle Yapılan Soğutma Çevrimleri Vakumla Soğutma Absorpsiyonla Soğutma Sıvılaştırma Akış Halinin Termodinamiği Proseslerin Termodinamik Analizi Tersinmezlik Ve Entropi Kayıp İş Serbest Entalpi Değişimi Ve Termodinamik Verim Ders Kitabı veya Kaynakları. Çengel, Y.,Boles, M.A., Mühendislik Yaklaşımı ile Termodinamik, Literatür yayıncılık, İstanbul,00.. Sandler, S.I., Chemical and Engineering Thermodynamics, rd ed., Wiley,.. Eliot, J.R., Lira, C.T., Introductory Chemical Engineering Thermodynamics, Prentice Hall PTR, 00.. Tester, J.W., Model, M., Thermodynamics and Its Applications, rd ed., Prentici Hall,.. Prausnitz, J.M., Lichtenthaler, R.N., de Azeredo, E.G., Molecular Thermodynamics of Fluid- Phase Equilibria, Prentice Hall,...Süreli yayınlar.

11 Dersin Kodu ve Adı: 00 - Toprak ve Toprağa Dayalı İnorganik Teknoloji Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS Çalışması / Ödev si Bahar Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () İleri Termodinamik Süreçleri Tanıtma Ve Termodinamik Analizleri Öğrenebilme Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Dersin Geliştirdiği Program Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi Öğrenme Kazanımları Kimya mühendisliği problemlerinin farklı yöntemlerle matematiksel çözümlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Seminer, Ödev, Proje Ara lar X 0 Kısa lar - - Ödevler X 0 Projeler - - Dönem Ödevi - - Laboratuvar Hacım Özellikleri,. Güç Çevrimleri,, Ve. Gerçek Gazlar Ve Hal Denklikleri Gaz Ve Hava Çevrimleri Soğutma Çift Akışkanlı Soğutma Çevrimleri Çok Kademeli Sıkıştırma İle Yapılan Soğutma Çevrimleri Vakumla Soğutma Absorpsiyonla Soğutma Sıvılaştırma Akış Halinin Termodinamiği Proseslerin Termodinamik Analizi Tersinmezlik Ve Entropi Kayıp İş Serbest Entalpi Değişimi Ve Termodinamik Verim Ders Kitabı veya Kaynakları. Çengel, Y.,Boles, M.A., Mühendislik Yaklaşımı ile Termodinamik, Literatür yayıncılık, İstanbul,00.. Sandler, S.I., Chemical and Engineering Thermodynamics, rd ed., Wiley,.. Eliot, J.R., Lira, C.T., Introductory Chemical Engineering Thermodynamics, Prentice Hall PTR, 00.. Tester, J.W., Model, M., Thermodynamics and Its Applications, rd ed., Prentici Hall,.. Prausnitz, J.M., Lichtenthaler, R.N., de Azeredo, E.G., Molecular Thermodynamics of Fluid- Phase Equilibria, Prentice Hall,...Süreli yayınlar.

12 Dersin Kodu ve Adı: 00 Kimyasal Süreçlerin Optimizasyonu Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Çalışması / Ödev Ara Final Toplam Ulusal Bahar Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Ders Kitabı veya Kaynakları AKTS si Optimizasyonun, karar verme aşamasına gelinceye kadar kullanılması gereken ana adımlardan birisi olduğu hakkında bilgi sahibi olabilme. Verilen problemin yapısını analiz edebilme, modeli tanıyabilme. Doğrusal ve doğrusal olmayan optimizasyon modellerini tanıyabilme. Problemin yapısına uygun yöntemi kullanarak problemi çözebilme PY., PY., PY., PY. Çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını (bilgisayar ve uygun paket programlar) kullanabilme Sonuç yorumlama ve en uygun sonuca karar verebilme Kimyasal süreçlerin tasarım, montaj, işletme ve analiz adımlarında karşılaşılan problemlerin büyük bölümünü optimizasyon yöntemlerini kullanarak çözebilme Farklı mühendislik problemlerini çözerek kimya ve diğer mühendislikler arasında ilşki kurabilme Bir optimizasyon probleminin çözülebilmesi için gerekli ve yeterli koşulları belirleyebilme Doğrusal olmayan veri analizindeki katsayıları optimizasyon problemini çözerek bulabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Ödev, Proje Ara lar X 0 Kısa lar Ödevler X 0 Projeler Dönem Ödevi Optimizasyona Giriş: Tanımlar, amaç ve genel optimizasyon problemleri, çözüm yöntemleri Matematik altyapıya bakış: Fonksiyonların sürekliliği, Konveks ve konkav fonksiyonlar Optimizasyon modelleri: Doğrusal ve doğrusal olmayan modeller, kısıtlı ve kısıtsız optimizasyon Kısıtsız doğrusal olmayan fonksiyonların optimizasyonu: Tek boyutlu arama yöntemleri Bölge eleme yöntemi (Golden Section Search), polinom yaklaşımlı yöntemler Kısıtsız Doğrusal olmayan çok değişkenli fonksiyonların optimizasyonu: Doğrudan Yöntemler Dolaylı Yöntemler. (Türevli: Steepest Descent and Ascent, Davidon Fletcher-Powell) Dolaylı Yöntemler. (Türevli: Steepest Descent and Ascent, Davidon Fletcher-Powell) Dolaylı Yöntemler: Conjugate Gradient Kısıtlı Doğrusal Olmayan Programlama: Kısıtlı problemler için optimum koşullar, uygulamalar 0 Lagrange çarpanları ve Lagrangian Fonksiyonları Kuhn-Tucker Koşulları ve uygulamalar Doğrusal olmayan Regresyon: Doğrusal olmayan en-küçük kareler Kimya Mühendislik Uygulamaları: Isı Transferi, Reaktör Sistemleri. G.R.Walsh, Methods of Optimization, Wiley Int. Sci., (). T.F.Edgar, D.M.Himmelblau, Optimization of Chemical Processes, McGraw-Hill, ()

13 Dersin Kodu ve Adı: 00 Elektrokimya ve Uygulamaları II Dersin Verildiği Düzey Bölüm/Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Proje/Alan Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS si Çalışması/Ödev /İngilizce Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( X ) Doktora ( ) Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Endüstriyel Kimya Alanında Çalışacak Kişilerin Gereksinimlerini Karşılama Ve Pratiğe Yönelik Elektrokimyasal Yöntemler Geliştirme Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi Öğrenme Yöntem ve Değerlendirme Ölçütleri Ders Kitabı veya Kaynakları (X) Yüzde işaretleyiniz (%) Ara lar X 0 Kısa lar - - Ödevler X 0 Projeler - - Dönem Ödevi - - Laboratuvar Anodik Teknik Yöntemler Anodik Teknik Yöntemler Oksidasyonlar Oksidasyonlar Elektroorganik Sentezler Elektrometalurj Elektrometalurj Sulu Çözeltilerin Elektrolizi Sulu Çözeltilerin Elektrolizi 0 Erimiş Tuzların Elektrolizi, /, Organik Maddelerle Kaplama, Alkali Klorürlerin Elektrolizi Elektrolitik Olarak Metallerle Kaplama Elektrolitik Olarak Metallerle Kaplama Elektrokimyasal Jeneratörler,. Cynthia G. Zoski, Handbook of Electrochemistry, Elsevier, USA, 00.. C.M.A. Brtett, Electrochemistry Principles,Methods, and applications, Oxford University Press,. C.L. Mantell "Industrial Electrochemistry", Mc Graw-Hill Book Company, 0. G. Milazzo "Electrochemistry" Elsevier Publishing Company,. A. R. Berkem, "Elektrokimya", İ.Ü. Yayınları,. S. Saraç "Elektrokimyanın Endüstriye uygulanması" İ. T. Ü. Yayınları, 0. S. Baykut, G. Atun, "Endüstriyel Elektrokimya", İ. Ü. Yayınları, yayın no.

14 Dersin Kodu ve Adı: 00 - İleri Kütle Aktarımı Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Ulusal AKTS Final Toplam Çalışması / Ödev si Bahar Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () Çok bileşenli sistemlerde kütle transferi ve mekanizmalarını öğrenilmesi. Kimyasal reaksiyon ve kütle aktarımının beraber bulunduğu çok bileşenli sistemlerin incelenmesi. Dersin Geliştirdiği Program PY., PY., PY., PY., PY., PY., PY., PY. Öğrenme Kazanımları Kütle aktarım prensipleri ve mekanizmalarının ileri seviyede öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Benzetim, Seminer, Ödev, Proje (X) işaretleyiniz Yüzde (%) Ara lar X Kısa lar Ödevler X 0 Projeler Dönem Ödevi X 0 Ders Kitabı veya Kaynakları Kütle aktarımının mekanizması ve teorisi Kütle aktarımının mekanizması ve teorisi Kütle aktarımının mekanizması ve teorisi Kütle aktarımının mekanizması ve teorisi Çok bileşenli sistemler için temel korunum prensipleri ve aktarım prensipleri Çok bileşenli sistemler için temel korunum prensipleri ve aktarım prensipleri Çok bileşenli sistemler için temel korunum prensipleri ve aktarım prensipleri Ara Kimyasal reaksiyonlu kütle aktarımı Kimyasal reaksiyonlu kütle aktarımı Kimyasal reaksiyonlu kütle aktarımı Kimyasal reaksiyonlu kütle aktarımı Kimyasal reaksiyonlu kütle aktarımı Kimyasal reaksiyonlu kütle aktarımı. Bird, R.B., Steward, E.W., Lightfoot E.N., Transport Phenomena, Wiley,NewYork, 00.. Slattery, J.C., Advanced Transport Phenomena, Cambridge Univ. Pr., New York,.. Anthony, L.H., Robert, N.M., Mass Transfer: Fundamentals and Applications, Prentice-Hall, Englewood Clift,.. Griskey, R.G., Transport Phenomena and Unit Operations: A Combined Approach, Wiley, Newyork, 00.. Cussler, E.L., Arvind, V., Diffusion: Mass Transfer in Fluid Systems, Cambridge,.. Süreli yayınlar.

15 Dersin Kodu ve Adı: Hava Kirliliği ve Kontrolü Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS Çalışması / Ödev si Bahar Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () Doğal ve insan faaliyeti kaynaklı kirleticiler ve bunların oluşumları konusunda bilgilenme. Kirleticilerin ölçülmesi, kontrolü ve önlenmesi konularını öğrenebilme. Dersin Geliştirdiği Program PY., PY., PY., PY.,PY. Hava kirliliğinin oluşumu, ölçülmesi, kontrolü ve önlenmesi için alınacak önlemleri bilir. Öğrenme Kazanımları Hava kirliliği ile ilgili teknolojiler konusunda bilgi sahibi olur. Temel çevre bilincini kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Seminer, Ödev, Proje Ara lar X Kısa lar Ödevler X 0 Projeler X Dönem Ödevi Ders Kitabı veya Kaynakları 0 Giriş: Tanımlar ve Uygulama Alanları Exponansiyonel Büyüme ve Ekoloji: (C, N, S Çevirimleri) Kirletici Türleri: Gaz, katı, organik ve inorganik buhar, aeroseller Hava Kirliliği Sınırlamaları Kirlilik Türleri: Fotokatalitik reaksiyonlar, asit yağmurları, vb. Atmosferik Kimyasallar: Kaynakları, taşınması ve reaksiyonları Kirleticilerin Atmosferde Dağılım Modelleri Ara Yanma Sistemlerinde Kirleticilerin Oluşumu ve Kontrolü Yanma Sistemlerinde Kirleticilerin Oluşumu ve Kontrolü Gaz ve Buhar Haldeki Kirleticilerin Tutulması Yöntemleri Gaz ve Buhar Haldeki Kirleticilerin Tutulması Yöntemleri Partiküllerin Tutulması Partiküllerin Tutulması. Wayne, T.D.(editor), Air Pollution; Engineering Manual, Amazon Book Co., 00.. Colls, J., Air Pollution : An Introduction, E & FN Spon., London,.. Godish, T., Air Quality, Lewis Publishers, Boca Raton, 00.. Rao, Gandikota V., Air Quality, Birkhauser Verlag Basel, Boston, 00.. Süreli yayınlar.

16 Dersin Kodu ve Adı: 00 - Kimya Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Ulusal Çalışması / Final Toplam Ödev AKTS si Bahar Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () Kimya mühendisliğinde karşılaşılan sayısal problemleri çözmek ve analiz etmek için matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini ne şekilde uygulayacaklarını öğrenme. Veriyi analiz etme, yorumlama ve mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme. Mühendislik uygulaması için gerekli olan modern mühendislik araçlarını öğrenme Profesyonel ve etik sorumluluk anlayışı kazanabilme. Sayısal analiz yöntemleri ve kavramlarını kimya mühendisliği problemlerinin çözümüne uygulayabilme. Değişik sayısal yöntemleri güçlü ve zayıf yanlarıyla tanıma ve belirli bir problemin çözümünde kullanılacak yöntemlerin seçimindeki kriterleri kavrayabilme. Mühendislik problemlerinin çözümünde mevcut hesaplama araçlarını kullanabilme. Dersin Geliştirdiği Program PY., PY., PY., PY. Matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneği kazanır. Veriyi analiz eder ve yorumlar. Öğrenme Kazanımları Mühendislik problemlerini tanımlar, formüle eder ve çözer. Profesyonel ve etik sorumluluk anlayışı alır. Teknikler, beceriler ve mühendislik uygulamasında gerekli olan modern araçları kullanma yeteneği kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Seminer, Ödev, Proje Ara lar X 0 Kısa lar Ödevler X 0 Projeler Dönem Ödevi 0 Ders Kitabı veya Kaynakları MATLAB a giriş, Algoritmalar ve yazılım MATLAB a giriş, Algoritmalar ve yazılım Doğrusal olmayan eşitliklerin çözümü Doğrusal olmayan eşitliklerin çözümü Doğrusal cebrik eşitliklerin çözümü Doğrusal cebrik eşitliklerin çözümü Fark yöntemleri ve interpolasyon Ara Fark yöntemleri ve interpolasyon Sayısal türev ve integrasyon Adi diferansiyel eşitliklerin çözümü Adi diferansiyel eşitliklerin çözümü, Kısmi diferansiyel eşitliklerin çözümü Kısmi diferansiyel eşitliklerin çözümü. Constantinides and N. Mostoufi, Numerical Methods for Chemical Engineers with MATLAB Applications, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ,.. Mathews, J.H. and Fink, K.D., Numerical Methods Using Matlab, Prentice Hall, rd ed. NJ,.. D. Hanselman and B. Littlefield, Mastering MATLAB, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, 00.. Yazılım (eğer ev ödevlerini kendi bilgisayarınızda yapmak için kullanacaksanız, gerekli): MATLAB & Simulink Student Version Release with Service Pack, The Math Works.

17 Dersin Kodu ve Adı: 00 - Beton ve Çimento Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Ulusal AKTS Çalışması / Final Toplam si Ödev Bahar Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () Beton ve Çimento hakkında bilgi vermek Dersin Geliştirdiği Program PY., PY., PY., Öğrenme Kazanımları Beton ve Çimento üretebilir ve analizlerini yapabilme becerisi kazanmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Seminer, Ödev Ara lar X 0 Kısa lar Ödevler X 0 Projeler Dönem Ödevi 0 Ders Kitabı veya Kaynakları Beton Özellikleri Beton Özellikleri Çimento Üretimi Çimento Üretimi Çimento Türleri Beton Katkıları Beton Katkıları Beton dayanıklılığı Beton dayanıklılığı Korozyon, betonarme demir Korozyon, betonarme demir Büyüklükleri ve deneyler Beton Deneyleri Beton Deneyleri. H. Yalçın, M. Gürü, Çimento ve Beton, Palme yayıncılık, 00.. Mohamed A. El-Reedy, Ph.D. Concrete Structures, Gulf of Suez Petroleum Company,00. M.Levitt Concrete Materials Problems and solutions, Taylor & Francis Group, 00

18 Dersin Kodu ve Adı: 00 Korozyon ve Uygulamaları Bölüm/Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Proje/Alan Çalışması/Ödev Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS si /İngilizce Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( X ) Doktora ( ) Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Değerlendirme Ölçütleri Ders Kitabı veya Kaynakları 0 Korozyon Süreçlerini Tanıtma Ve önlemlerle korozyon kayıplarını giderme. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi (X) işaretleyiniz Ara lar X 0 Kısa lar - - Ödevler X 0 Projeler - - Dönem Ödevi - - Laboratuvar Korozyonun tanımı ve önemi Korozyon ve koruma stratejisine genel bir Giriş Korozyon süreçlerinin termodinamiği ve kinetiği Korozyon süreçlerinin termodinamiği ve kinetiği Korozyon süreçlerinin termodinamiği ve kinetiği İnhibitörler İnhibitörler Koruyucu kaplamalar Koruyucu kaplamalar Karma metal sistemler ve katodik koruma Karma metal sistemler ve katodik koruma Metal seçimi Demir ve çeliğin korozyonu Betonarme demirlerinin korozyonu. Pierre R. Roberge Handbook of Corrosion Engineering, Mc Graw-Hill,.. Philip A. Schweitzer, P.E. Corrosıon Technology, Taylor & Francis, 00. Yüzde (%)

19 Dersin Kodu ve Adı: 00 Kimya Endüstrisinde İş güvenliği Uygulamaları Bahar Proje Kısa Ara /Alan sınav sınav Çalışması Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Final Toplam Ulusal AKTS si II Dersin Verildiği Ön Lisans () Lisans () Düzey Fen ve Mühendislik Bilimleri Bu dersin amacı, Kimya Endüstrisinde İş Sağlığı ve Güvenliği (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) Alanında çalışacak olan mühendislere, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli bilgileri vermektir. Dersin Geliştirdiği Program PY., PY., PY., PY., PY. Öğrenme Kazanımları Öğrenme Yöntem ve Değerlendirme Ölçütleri Öğrenci, Kimya Endüstrisinde İş Sağlığı ve güvenliği (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) Alanında temel bilgileri öğrenecek. Bu alanda karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm bulmayı, önermeyi ve uygulamayı öğrenecektir. Konu anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Seminer, Ödev Ara lar X 0 Kısa lar Ödevler Projeler Dönem Ödevi İş sağlığı ve Güvenliğine Giriş İş sağlığı ve Endüstriyel Hijyen İş kazaları ve meslek hastalıkları Kişisel Koruyucu Donanımlar İş Sağlığında Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Etmenler İş Güvenliğinde İnsan Faktörü Risk Analizi ve Risk Değerlendirme Kimya Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kimyasallarla Güvenli Çalışma Koşulları 0 Kimyasalların Taşınma ve Depolama Sistemlerinde İş Güvenliği Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Kimyasal Tehlike ve Uyarı İşaretleri Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Endüstri ve Çevre Sağlığı, OHSAS 00 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kaynak kitaplar Occupational Health and Safety Skills Özlem Kılıçlı Workplace Health and Safety Code of Rules T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayınları Steps to Risk Assessment T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Protective and Preventive Medical Research and Diagnostic Criteria Manual Guide T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Working conditions in Tuzla, and Report on Occupational Accidents Preventable Series Disk / Limter-İş Sendikası TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu İstanbul Tabipler Odası İstanbul İşçi Sağlığı Enstitüsü Safety in Potentially Explosive Atmospheres İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlık Tezi Ankara 00 Mert Berk

20 Dersin Kodu ve Adı: 000 İleri Ayırma İşlemleri Güz Dersin Verildiği Düzey Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Ulusal AKTS Çalışması / Final Toplam si Ödev I Lisansüstü Ön Lisans () Lisans () Yüksek Lisans (X) Doktora - İleri ayırma tekniklerinin öğrenilmesi, ayırma ilkelerinin ve tasarım yaklaşımlarının öğrenilmesi, akım şeması geliştirilmesi, ayırma tekniklerinde son gelişmeler ve uygulama yöntemlerinin izlenmesi. Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları PY, PY, PY, PY, PY.) Ayırma ilkelerinin ileri ve yeni ayırma tekniklerine uygulanması becerisine sahip olur..) Ayırma işlemlerinde akım şeması geliştirilmesi ve ekipman tasarımlarının yapılması becerisine sahip olur.).) Yazılı ve sözlü sunum becerisi gelişir. 0 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Ödev Ara lar X 0 Kısa lar Ödevler X 0 Projeler X 0 Dönem Ödevi Çok bileşenli sistemlerde ayırma ilkeleri ve proses akım şeması geliştirilmesi Gözenekli katılarda kütle aktarımı ve ayırma işlemleri uygulamaları Gözenekli katılarda kütle aktarımı ve ayırma işlemleri uygulamaları Gözenekli katılarda kütle aktarımı ve ayırma işlemleri uygulamaları Adsorbsiyon Adsorbsiyon Membran ayırma işlemleri Membran ayırma işlemleri Adsorbsiyon kolonu tasarımı ve desorbsiyon Adsorbsiyon kolonu tasarımı ve desorbsiyon Adsorbsiyon kolonu tasarımı ve desorbsiyon Gaz-sıvı sistemlerinde kütle transfer mekanizmaları ve kimyasal reaksiyonlarla ayırma işlemleri Gaz-sıvı sistemlerinde kütle transfer mekanizmaları ve kimyasal reaksiyonlarla ayırma işlemleri Gaz-sıvı sistemlerinde kütle transfer mekanizmaları ve kimyasal reaksiyonlarla ayırma işlemleri Ders Kitabı veya Kaynakları.) Issac, H.J.,Century of Separation Science, Marcel Decer,New York, 00.) Do D.D., Adsorption Analysis: Equilibrium and Kinetics, Series on Chem. Eng. Vol., Imperial College Press, Singapore,..) Mulder,M., Basic Principles of Membrane Technology, Kluwer,New York,..) Froment, G.F., Bischoff K.B., Chemical Reactor Analysis and Design, nd Edition, Wiley, New York,..) Levenspiel, O., Chemical Reaction Engineering, rd Edition, Wiley,..) Ruthven, D.M., Principles of Adsorpsiton and Adsorption Processs, Wiley, New York,.

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Güz - Bahar. Kredi Kredisi I - II 42 - - 60 26 31 81 240 3 8

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Güz - Bahar. Kredi Kredisi I - II 42 - - 60 26 31 81 240 3 8 Dersin Kodu ve Adı: 000 Mühendislikte Sayısal Yöntemler Güz - I - II - - 0 0 Zorunlu Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine, mühendislik problemlerinde karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılan

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Dersin Hedefleri Dersin Amacı EK-4 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: MKM-601 İleri Akışkanlar Dinamiği Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği Türü:

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

DERSLERİN İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİKLERİ TB 101 Mühendislik Fiziği I (3-0) 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, ısı ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, akışkanlar mekaniği, dönme kinematiği ve

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ Kodu Dersin Adı T U K AKTS AEM 50 Ağaç Malzeme Yapıştırıcıları ve Uygulama Teknikleri 3 0 3 7,5 AEM 502 Üç Boyutlu (3D)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi 00101 Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı.

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: E-ticaret ve İnternet Yolu ile Pazarlama Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi) 05050103 Kimya (3+0) 3 EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Madde

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

Zorunlu Tez kapsamýndaki tüm çalýºmalar, Analizler, Deneyler, Literatür tarama

Zorunlu Tez kapsamýndaki tüm çalýºmalar, Analizler, Deneyler, Literatür tarama AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ FEN BÝLÝMLERÝ ENSTÝTÜSÜ KÝMYA MÜHENDÝSLÝÐÝ ANABÝLÝM DALI TEZLÝ YÜKSEK LÝSANS PROGRAMI DERS KODU DERSÝN ADI Z/S TEO UYG KREDÝ ECTS KÝMM570 TEZ ÇALIªMASI Z 0 1 0 20 KÝMM580 UZMANLIK

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. DERS KREDİSİ: 0 Zorunlu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. DERS KREDİSİ: 0 Zorunlu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Adı I. GENEL BİLGİLER TEM 600 Seminer DERS KREDİSİ: 0 Zorunlu Dönemi Güz Bölümü Tekstil Mühendisliği ECTS KREDİSİ: 4 Ders Sorumlusu

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

I. Yarıyıl (Güz Dönemi) DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 05010102 Fizik I (3+0) 3 I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS DERS PROGRAMI

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS DERS PROGRAMI ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI T U L K AKTS ÖN ŞART DERS KODU DERSİN ADI T U L K AKTS ÖN ŞART MAK1101

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART MAT-101 MATEMATİK

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ENE103 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) AKTS:2 Çevre Mühendisliğinin Faaliyet Alanları,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ a. Program Hakkında Genel Bilgi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1972 yılında

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI. 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı. 25-26 Mart 2011 ANTALYA

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI. 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı. 25-26 Mart 2011 ANTALYA TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı 25-26 Mart 2011 ANTALYA Çalıştay Kitabı 3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 Açılış Konuşması...9 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı