The Electrolux Çalışma Yeri Standartları. Haziran 2014 Onaylı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Electrolux Çalışma Yeri Standartları. Haziran 2014 Onaylı"

Transkript

1 The Electrolux Çalışma Yeri Standartları Haziran 2014 Onaylı

2 Electrolux Çalışma Yeri Standartlarının bu sürümü 2014 yılının Haziran ayında onaylanmıştır ve önceki sürümlerin yerini alır. İşbu belge, İngilizce orijinalinden aslına uygun olarak Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Page 2

3 İçindekiler 1. Sorumluluk Kanunlar ve yönetmelikler Tedarikçiler Yolsuzluk, rüşvet ve iş ahlakı Çocuk işgücü Zorla çalıştırma Güvenlik düzenlemeleri Sağlık ve güvenlik Çalışan sağlığı ve güvenliği Yangın önleme Ayırımcılık yapmama Taciz ve suiistimal Disiplin cezası ve şikayetler Çalışma saatleri Tazminat Birleşme ve müşterek pazarlık özgürlüğü Çevresel yönetim Çevresel kontrol ve prosedürler Kimyasallar Kısıtlı Malzeme Listesi Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar Atık su İzleme ve uyum Referanslar ve İlave Kılavuzlar Diğer Grup Politikaları Diğer Belgeler Page 3

4 Electrolux Çalışma Yeri Standartları Bu standartlar, Electrolux ve satın alınan malzemelerin (doğrudan ve dolaylı), nihai ürünlerin ve hizmetlerin tedarikçileri için asgari çevresel ve çalışma koşullarını tanımlar. Electrolux Yıllık Faaliyet Raporu Electrolux Grubu; müşterileri, çalışanları ve hissedarları için dünyadaki en iyi ev aletleri şirketi olmayı amaçlamaktadır. Bu vizyonun bir parçası da, sektörümüzde sürdürülebilirlik konusunda lider konuma ulaşmak ve bu konumu muhafaza etmektir. Bu, en üst seviyede güvenilirlik ve en iyi çevresel performansla sürdürülebilir olarak büyümek anlamına gelmektedir. Electrolux, dünya çapında herkesin hayatını iyileştirmeye katkıda bulunan ürünler ve çözümlerle, sorumlu bir işveren ve tüzel varlık olmaya kendini adamıştır. Tüm faaliyetlerimiz, kaynak sağlama, üretim, dağıtım ve ürünlerimizin satışı dahil olmak üzere çevre, insan sağlığı ve güvenliği için ve insan haklarına uygun olarak yürütülmelidir. Bu taahhüdümüz; Uluslararası İnsan Hakları Yasası ile daha geniş olarak kapsanan insan hakları uyumluluğunun yanı sıra, Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesi ile öngörüldüğü üzere işçi haklarına saygı ve bu hakları desteklemeyi de kapsar. Tüm işlerimizde ana odak noktası olarak sürdürülebilirlik ile devam eden gelişim için çabalıyoruz. Bu standartlar hakkında Electrolux Çalışma Yeri Standartları, Electrolux Davranış Kurallarının gerekliliklerini belirler ve açıklar. Electrolux Çalışma Yeri Davranış Kuralları (bundan sonra "Kod" olarak anılacaktır) ve Çalışma Yeri Standartları (bundan sonra "Standart" olarak anılacaktır), hissedarlarımızın beklentilerini karşılama ve iyi bir tüzel kişi olmaya yönelik tutkumuzu yansıtır. Standart, Kod içindeki her bir hükme dayanan bölümlerden oluşur. Her bir bölüm, Kod hükümlerinin yanı sıra hükme uymak için yerine getirilmesi gereken açıklayıcı tanımları ve gereksinimleri de içerir. Standart aynı zamanda, zorunlu gereksinimlerin dışındaki uygulamaları teşvik etmek için, "İyi yönetim uygulamaları"nı da içerir. Tüm birimler bu tavsiyeleri işlerine dahil etmeleri için güçlü bir şekilde teşvik edilir. Standart, uyuma ilişkin tecrübemizi ve bilgimizi yansıtması için, düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir. Bu belgeyi nasıl geliştirebileceğimize dair yorumlarınızı veya Standart ya da Kod ile ilgili sorularınızı lütfen Electrolux Süreklilik İşleri'ne bildirin Electrolux öncelikleri ve sürdürülebilirliğe olan yaklaşımı ile ilgili daha fazla bilgi için adresini ziyaret edin. Page 4

5 Uygulamanın kapsamı Davranış Kuralları hükümleri Kod, Electrolux Grubu içindeki tüm birimler ve konumlar için geçerlidir ve tedarikçilerin de bu Kodlara uymaları beklenmektedir. Electrolux birimleri, bu Kod ve Standart içeriğinde belirtilenden daha katı standartları belirlemek ve yürütmekte serbesttir. Bir tedarikçinin kendi Kodu, Electrolux Kodu ve Standardı ile tamamen uyumlu olduğu sürece, Electrolux'ün Kodunun yerini alabilir. Tanımlar "Birim" terimi, tedarikçilerin ilgili karşılık işlemlerinin yanı sıra, Electrolux Grubunun (örn. fabrikalar, depolar ve ofisler) tüm iş tipleri anlamına gelir. "Saha" terimi, bir veya daha fazla işin gerçekleştirildiği fiziksel konum anlamına gelir. Sahada geçici olarak, parça başı ve sözleşmeli çalışan işçiler, kursiyerler, deneme ve şartlı tahliye şeklinde çalışan işçilerin yanı sıra, daimi olarak işe alınmış işçileri de kapsayan grup işçiler ve çalışanlar terimleri ile karşılanır. "Yönetim" terimi, her bir birimin yönetimi anlamına gelir. Not Bu belgedeki gereksinimlerin uygulanması, Electrolux biriminin veya tedarikçinin karşılaşabileceği Kod ile ilgili risklerin analiz edilmesi gereksinimini ortadan kaldırmaz. Bu, ek politikaların ve prosedürlerin kabulünü ve uygulamasını gerektirebilir. Page 5

6 1. Sorumluluk Davranış Kuralları hükümleri Bu Koda uyumluluğu uygulamak ve sağlamak, yönetimin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk çalışanların düzenli eğitimini kapsar. Çalışanlar Kod ile uyum içinde hareket etmekle sorumludur. Çalışanların uyumsuzluk olaylarını rapor etmeleri teşvik edilir ve beklenir. Bu olayları rapor etmenin olumsuz bir sonucu veya misillemesi olmayacaktır. Kodu ihlal eden çalışanlar ve yöneticiler; somut gerçekler ve koşullara bağlı olarak, işten çıkarılma da dahil olmak üzere, disiplin cezasına tabi olabilirler. Genel gereklilikler Yönetim, çalışanlara bu Kod kapsamındaki haklarını, görevlerini ve sorumluluklarını bildirmekten sorumludur. İnsan Kaynakları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, Çevresel Yönetim gibi ilgili birimler, kendi uzmanlık alanları dahilinde bir veya daha fazla kişiyi Kod ve Standardın uygulanmasının desteklenmesi için atamalıdır. Başka bir kişi de, ilgili birimin Kod ve Standart uyumluluğunu denetlemek üzere atanmalıdır. İlgili birim Kodu, tüm çalışanların erişebileceği bir konuma daimi olarak sergilemelidir. İlgili birim, iş bulma ajansları yoluyla işe alınan geçici işgücü ve işçiler dahil olmak üzere, Kodu tüm çalışanlara düzenli olarak bildirmelidir. İlgili birim Kodu, tüm çalışanlarının bildiği bir dilde bildirilmeli ve gösterilmelidir. Özel ihtiyaçları olan çalışanların olması durumunda (örn. okuma yazma bilmeyen, engelli), Kod alternatif bir yolla anlatılmalıdır. Raporlama gereklilikleri İlgili birimin, Kod uyumsuzluğunu büyük bir gizlilikle uygun yöneticiye veya işleve rapor etmek isteyen çalışanlar için resmileştirilmiş bir prosedürü olmalıdır. Bu prosedür tüm çalışanlara anlatılmalıdır. Bu prosedür, yasal olarak izin verildiği ölçüde, isimsiz şikayetlerin dile getirilmesine fırsat tanımalıdır. İlgili birim, Kodla olan uyumsuzluğu iyi niyetle rapor eden çalışanlar için olumsuz bir sonuç veya misilleme olmamasını sağlamakla yükümlüdür. Page 6

7 İyi Yönetim Uygulamaları Davranış Kuralları yönetimi, birim yönetimi toplantılarında sürekli olarak yer alan bir gündem maddesidir. İlgili birim, Kod kapsamı hakkında düzenli hatırlatmaları içeren standart işletim prosedürlerini sürdürür. İlgili birim, işçilerin şikayet komitesi veya sistemi gibi, çalışanların Kod ve Standardın herhangi bir bölümüyle ilgili endişe ettikleri konuları veya diğer suistimalleri söyleyebildikleri, resmi bir iletişim sistemi kurmuştur. İlgili birim, bu Kod ve Standart için gerekenden daha katı standartları tanıtır ve yürütür. Not 1.1: İletişim yöntemleri örnekleri a) Kodu atölyede ve/veya ofiste duyuru panosuna asın. b) Kodu çalışan toplantılarında tartışın. c) Yeni çalışanların göreve getirme programlarına Kodu dahil edin. d) Çalışan eğitim programlarına Kodu dahil edin. e) Kolay erişim için Kodu İntranet (şirket içi ağ) üzerinde paylaşın. f) Kod ve Standardı içeren basılı broşürler dağıtın. g) Çalışanların kabul ettiklerine dair bir imza gereksinimi uygulaması gerçekleştirin. Page 7

8 2. Kanunlar ve yönetmelikler Davranış Kuralları hükümleri Tüm Electrolux Grubu birimleri, tedarikçiler ve taşeronlar, işleriyle ve faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki işe alımlarla ilgili kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmalıdır. Bu, Kodun tüm bölümleri için minimum gereksinimdir. Genel gereklilikler İlgili birim, faaliyet gösterdiği ülkedeki derneklerle olan müşterek anlaşmalar, geçerli olan tüm kanunlar, yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır. Kod gerekliliklerinin yerel yönetmeliklerden daha katı olduğu durumlarda, ilgili birim Koda uyum sağlamalıdır. İlgili birim güncellenmiş ve geçerli kanunların ve yönetmeliklerin belgelerini gerekli dillerde elinde bulundurmalıdır. İlgili birim, devamlı olarak geçerli kanunlar ve yönetmeliklerle ilgili kendisini güncellenmesini sağlayacak bir prosedüre sahip olmalıdır. Yeni veya revize edilmiş kanunlar, gerektiğinde çalışanlara anlatılmalıdır. Raporlama gereklilikleri Electrolux Kodun herhangi bir hükmü ulusal veya yerel kanunları ihlal ediyorsa, ilgili kanun Kodun yerini alır. İlgili birim, böyle bir anlaşmazlıkla ilgili ivedilikle Electrolux Süreklilik İşleri'ni bilgilendirmelidir. Page 8

9 3. Tedarikçiler Davranış Kuralları hükümleri Tüm tedarikçiler Electrolux Davranış Kuralları ve Çalışma Yeri Standartlarına uymayı kabul etmelidir. Tedarikçiler, kendi tedarikçilerinin Kod ve Standart ile olan uyumunu sağlamaktan sorumludur. Talep edildiğinde Electrolux tedarikçisi, Electrolux'ü hangi tedarikçilerle çalıştığı hakkında bilgilendirebilmeli ve söz konusu tedarikçilerin Kod hükümlerini aldıklarını ve anladıklarını ispat edebilmelidir. Tedarikçiler, Electrolux'e temin edilen ürünlerin içindeki malzemeleri, parçaları veya bileşenleri için kaynak sağlaması, çatışmalardan etkilenen veya yüksek riskli bölgelerde, doğrudan veya dolaylı olarak insan haklarını suiistimal etmeye katkı sağlamadığını teminat altına almakla yükümlüdür. Tanımlar "Tedarikçi" terimi aşağıdakileri içerir ancak aşağıdakiler ile sınırlı değildir: Birinci kademe tedarikçi: Electrolux birimine ham madde, mal, ürün ve hizmet sağlayanlar. Bu kategori aynı zamanda Electrolux'ün nihai ürün (OEM veya ODM tedarikçileri olarak anılan) tedarikçilerini kapsar. Alt tedarikçi: Birinci kademe tedarikçilere mal ve hizmet sağlayan tedarikçiler. Taşeron: İlgili birim tarafından; özel üretim, nihai ürünlerin parçalı üretimi veya artan üretim kapasitesi nedenlerinden dolayı yararlanılan tedarikçiler. Taşeron, tesis içinde veya dışında (en yaygını) olabilir. Tesis içindeki hizmet sağlayıcı: İlgili birimin tesisi içinde, kantin hizmetleri, bakım işleri, inşaat, tadilat veya bahçe işleri (örn. ana üretim sürecinin dışında) hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan hizmetleri sağlayan tedarikçilerdir. Lütfen taşeron ile arasındaki farklara dikkat edin. İş bulma ajansları/yüklenici: Bir iş bulma bürosu veya tesis için ana üretimle ilgili çalışan temin eden şirketlerdir. Lütfen tesis için hizmet sağlayıcı ile arasındaki farka dikkat edin. Personel avcısı/işe alma ajansı: İlgili birime işe alım hizmetleri sunan tedarikçilerdir. (These terms are not understandable in Turkish, especially Personel Avcısı or difference between İş bulma ajansı / işe alma ajansı. Regarding the original document, it should be revised) Çatışma mineralleri: Şu anda, kolumbit-tantalit, kasiterit, volframit ve altın cevherleri ve onların türevleri olan tantal, kalay, tungsten ve altın çatışma mineralleri olarak değerlendirilmektedir. Çatışmadan etkilenen ve yüksek riskli bölgeler: Şu anda Kongo Demokratik Cumhuriyetini ve komşu ülkelerini kapsamaktadır. Genel gereklilikler Kod ve Standart gereklilikleri, tüm çalışan kategorilerini kapsamaktadır ("Tanıtım" adı altındaki tanıma göre). Page 9

10 Talep halinde, ilgili birim kendi tedarikçi listesini Electrolux'e iletmelidir. İlgili birim, çalışanlar veya taşeronlar tarafından gerçekleştirilecek olan ev yapımı üretimi önlemelidir. Electrolux birimleri üzerindeki Electrolux birimi, yerel olarak yönetilen tüm tedarikçi ilişkilerinin Kod ile olan uyumunu izlemekten sorumludur. Bu, normal şartlar altında dolaylı malzeme tedarikçilerini ve hizmet sağlayıcılarını kapsar. 1 Davranış Kuralları şartları, iş anlaşmalarına ve sözleşmelere dahil edilmeli ve bu Standarttaki gereklilikler, hizmet sağlayıcılara, taşeronlara iş bulma ajanslarına/yüklenicilere ve personel avcılarına/işe alma ajanslarına bildirilmelidir. Tedarikçiler üzerindeki gereklilikler İlgili birim, Kod gerekliliklerini (Electrolux Kodunun değiştirilmemiş halini veya geçerliyse benzeri bir kodu) Electrolux ürünlerini temin etme işinde olan, tesis için hizmet sağlayıcıları dahil, her türlü tedarikçiye bildirmelidir. İlgili birim, tedarikçilerin Kod gerekliliklerini kabul ettiğini gösteren yazılı onayı almak için uygun önlemler almalıdır. Bu; uyumun ayrı bir beyanıyla ve/veya imzalanmış bir satın alma sözleşmesinin bir parçası olarak veya ilgili birimle olan iş ilişkisini özetleyen resmi belgeler ile gerçekleştirilebilir. İlgili birim, taşeronluk hizmetlerinin yanı sıra, Electrolux için temin edilen parçaların tüm üretim yerlerini, ürünleri ve hizmetleri eksiksiz olarak beyan etmelidir. Electrolux ile kararlaştırılmış veya yerel yetkililer tarafından istenen düzeltici eylemler, belirlenmiş süre içinde belgelendirilmeli ve tamamlanmalıdır. İş ahlakı Tedarikçiler; Electrolux ile olan işleriyle ilgili olayların tüm kayıtlarında dürüstlüğü, şeffaflığı ve kesinliği muhafaza etmelidirler. Tedarikçiler, bir Electrolux ortaklığını, vekilini, temsilcisini haksız bir şekilde etkilemeye veya temsilci için çıkar çatışması oluşturabilecek herhangi bir ilişkiye girmemelidir. Tedarikçiler Electrolux'ün gizli (kamuya açık olmayan) bilgilerine erişim sağlarlarsa, bu bilgiler en katı gizlilik kuralları dahilinde ele alınmalıdır. Çatışma mineralleri Tedarikçilerin; Electrolux için tedarik ettikleri ürünlerde, çatışmadan etkilenen veya yüksek riskli bölgelerde insan haklarını suiistimal eden suçluları doğrudan veya dolaylı yoldan finanse etmeyen veya onlara fayda sağlamayan çatışma mineralleri, parçaları ve bileşenlerinin bulunmadığını teminat altına almaları gerekmektedir. Tedarikçiler; OECD'nin ÇATIŞMADAN ETKİLENEN VE YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDEN ELDE EDİLEN MİNERALLERİN SORUMLU TEDARİK ZİNCİRLERİ İÇİN GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERME KILAVUZU ile uyumlu, yukarıda belirtilenleri başarıyla yerine getirmek için tasarlanmış politikalar ve yönetim sistemlerine sahip olmalıdır. 1 Electrolux doğrudan malzeme ve OEM tedarikçileri, Electrolux Sorumlu Kaynak Sağlama Programı aracılığıyla izlenir. Page 10

11 Raporlama gereklilikleri Tedarikçilerin, Kod ve Standart ihlalleriyle ilgili şüpheleri, adresinden Electrolux'e en kısa süre içinde bildirmeleri gerekmektedir. Bir tedarikçinin veya taşeron üretim tesisi değişir veya taşınırsa, tedarikçi değişikliği ilgili Electrolux temsilcisine önceden bildirmekle yükümlüdür. Electrolux'e tantal, kalay, tungsten veya altın içeren ürünler, parçalar veya bileşenler sağlayan tedarikçiler, istenmesi durumunda bu maddelerin kaynağını ve mevcudiyetini Electrolux'e raporlamakla yükümlüdür. Electrolux'ün ürünlerinin, parçalarının veya bileşenlerinin üretiminde, cezai yükümlülükle çalışan herhangi bir hapishane çalışanı varsa, bu durum Electrolux'e bildirilmeli ve onayı alınmalıdır. İyi Yönetim Uygulamaları Tedarikçinin, kendi tedarikçisinin Kod ve Standart uyumluluğunu izleyen prosedürlerinin olması. Tedarikçi izleme faaliyetlerinin belgelenmesi ve istek üzerine Electrolux'e sunulması. Kod ve onun uygulamasının, tedarikçilerle olan toplantılarda veya tedarikçi eğitimlerinde, gündemin ayrılmaz bir parçası olması. Düzenli denetimlerin, tedarikçinin Kod'a olan uyumunun teminat altına alınması için ilgili birim tarafından gerçekleştirilmesi. Tedarikçinin, Kod ve Standart ihlallerine karşı açık cezalar belirlemesi. Page 11

12 4. Yolsuzluk, rüşvet ve iş ahlakı Davranış Kuralları hükümleri Electrolux Grubu hiçbir şekilde; yolsuzluk, rüşvet ve etik olmayan iş uygulamalarına tolerans göstermez. Tüm Electrolux birimleri ve tedarikçileri ve onların çalışanları; rüşvet veya diğer uygunsuz fayda teklif etmekten, vermekten, istemekten veya almaktan kaçınmalıdır. Genel gereklilikler İlgili birim, yolsuzluğu önlemek ve tespit etmek için uygun önlemleri almalıdır. Bu önlemler aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir: o İlke taahhüdü 2. o İletişim ve eğitim. o Çalışanların suiistimal şüphesini gizlilik ile rapor edebilmeleri için resmi bir prosedür. 2 Electrolux birimleri için, Yolsuzluk ve Rüşvetçilikle ilgili Grup Politikası bunun gibi taahhütlerden oluşur. Page 12

13 5. Çocuk işgücü Davranış Kuralları hükümleri Çocuk işgücü hiçbir şekilde tolere edilmez. Yerel yasaların daha büyük bir yaş sınırını şart koşmadığı durumlarda, mecburi eğitimini tamamlamamış veya 15 yaşın altında olan kişiler işe alınmayacaktır. Onaylı gayri reşitler için yönetim, geçerli yerel kanunlar uyarınca, kişinin yaşına uygun iş koşullarını, çalışma saatlerini ve ücretlerini sağlamakla yükümlüdür. Electrolux ürünlerinin veya bileşenlerinin üretildiği bir tesiste bir çalışan bir çocuk olması durumunda, tüm eylemler çocuğun yararına olmalı ve tüm iyileştirme faaliyetleri çocuğun sosyal durumunu muhafaza etmek veya iyileştirmeye yönelik olmalıdır. Tanımlar Çocuk işgücü daha yüksek yaşa denk olan kabul edilecek şekilde, mecburi eğitimini tamamlama yaşından genç veya 15 yaşından küçük bir kişi tarafından gerçekleştirilen çalışma olarak tanımlanmaktadır. Onaylı gayri reşitler minimum yaşın üzerinde ama henüz 18 yaşın altındaki yasal genç çalışanlardır. Bu grup çalışanlar aynı zamanda çoğunlukla reşit olmayan veya genç çalışanlar olarak da anılırlar. Bu çalışanları korumak için özel üretim önlemleri alınmalıdır (aşağıdaki "gereklilikler" bölümüne bakın). Genel gereklilikler İlgili birim, çocuk iş gücünün bulunmaması için tüm makul önlemleri almalıdır. Yaşın tasdiki ve belgelendirilmesi İlgili birim, işe alım sırasında tüm çalışanlardan resmi kimlik ve yaş belgelendirmesi istemelidir. İlgili birim, tüm çalışanlar için yaş belgelendirmesinin bir kopyasını saklamalıdır. Not: İlgili birim orijinal belgeyi saklayamaz, ancak bir kopyasını almalıdır. Uygun yaş belgeleri en azından tam ad, doğum tarihi ve sahibinin bir resmi olan pasaport, kimlik kartı veya sosyal sigorta kartı gibi belgelerden oluşmalıdır. Onaylı gayri reşitler Bu bölümdeki hükümler, işe alım süreci sırasında onaylı gayri reşitlere ayrımcılık yapacak bir şekilde uygulanmamalıdır. Page 13

14 Asgari olarak, ilgili birim onaylı gayri reşitler üzerindeki tüm yasal kısıtlamalara uymalıdır. Bir çok ülkede bu kısıtlamalar şunları kapsar: Maksimum mesai saatleri, tehlikeli iş, gece işi, veya zorunlu tıbbi kontroller. Çalışanın yaşına ve yeteneklerine uygun olan kabul edilebilir iş türleri, çalışma şartları, çalışma saatleri ve ücretlerinin tanımlanması yönetim tarafından aktif katılım gerektirir. İlgili birim, 18 yaşın altındaki çalışanların sağlığını, güvenliğini veya refahını tehlikeye atacak potansiyel çalışma şartlarından korunmaları için tüm gerekli önlemleri almalıdır. İlgili birim, çıraklık ve mesleki eğitim programlarıyla ilgili tüm yönetmelik ve gerekliliklerle uymalıdır. İlgili birim; bunların yasal tanınırlığı olan programlar olduğunu doğrulayabilmeli ve istenmesi durumunda bu programlar ile ilgili yasal kanun ve kısıtlamaları sunabilmelidir. Okul çağındaki çocukların mecburi eğitimlerini tamamlama yaşına erişmeden önce birimde çalışmasıyla sonuçlanan gayri resmi ayarlamalar, kabul edilemez. Çocuk işgücü istihdamı durumunda gereklilikleri ve müdahale önlemlerini raporlama Çocuk iş gücü durumu gözlendiğinde, ilgili birim Electrolux ile acilen temasa geçmelidir. Çocuğun durumunu iyileştirmek için acilen bir eylem planı tanımlanmalıdır. Faaliyetler çocuk için uzun dönemli ve uygulanabilir bir sonuca hizmet etmeli ve Electrolux tarafından onaylanmalıdır. Eylem planındaki ilerleyiş yönetim tarafından devamlı olarak izlenmeli ve Electrolux'e rapor edilmelidir. Çocuğun durumunun iyileştirilmesi tamamlanana kadar ilgili birim ve Electrolux, birbirleriyle temas ve işbirliği içinde kalmalıdırlar. İyi Yönetim Uygulamaları İlgili birim, onaylı gayri reşitleri işe almadan önce yasal vasileri ile (normal şartlarda ebeveynleri ile) iletişime geçmelidir. İlgili birim, yaşlarına istinaden belirli iş ve saatlerle sınırlanan onaylı gayri reşitlerin bir listesini tutar. Gece işi için istihdam durumu söz konusu ise ilgili birim, onaylı gayri reşitlerin güvenli ulaşımlarını ve uygun dinlenme koşullarını teminat altına almalıdır. Çocuk işgücü vakalarının sık olduğu ülkelerde, çocuk işgücü vakalarını yönetmek için belgelendirilmiş prosedürler tavsiye edilir. Bu prosedürler; çocuğun gelişimine fayda sağlayan sürdürülebilir bir çözüm sağlarken, çocuğu bulunduğu konumdan uzaklaştırmayı da kapsayan acil iyileştirmeyi teminat altına almalıdır. Page 14

15 6. Zorla çalıştırma Davranış Kuralları hükümleri Zorla çalıştırma veya kaçak işçi çalıştırma hiçbir şekilde tolere edilmez. Bu; birinin kendi isteği veya seçimi dışında veya ödünç işçiliği, borca karşılık işçilik ve onaylanmamış hapishane işgücünü kapsar. Tanımlar Kaçak işçi çalıştırma: İşe alım, alıştırma veya transfer süreci sırasında zorlama, dolandırıcılık veya tehdide maruz bırakılan çalışanlar. Cezai hükümlü çalıştırma: Cezai hükme bağlı olarak hükümlü biri çalıştırmak. Ödünç işçilik: Çalışanın rızası olmadan çalışanın yetkilileri tarafından yapılan bir anlaşma sebebiyle çalışmaya zorlanmış kişilerin çalıştırılmasıdır. Borca karşılık işçilik: Borca karşı işçilik, bir borcu ödemek için veya işverene borçlanılmış birinin borcunu ödemesi için, ücretsiz veya çok cüzi bir miktara çalıştırılmasıdır. Düşünce suçlusu: Irkı, dini veya politik görüşleri sebebiyle hapsedilen kişilerdir. Ex-convict / formerly convicted worker employment is a legal requirement in Turkey and companies are required to employ some ex-convict worker, approximately 3% (i dont remember the ratio correctly) of total workers. Prison labor title is generally confusing title in Turkey and it should be explained in the code that ex-convict and prison labor are different issues. Birimler; zorla, borç karşılığında çalıştırma, ödünç işçi, kaçak işçi veya herhangi bir başka şekilde istem dışı zorla çalıştırma hakkına sahip değildirler. Düşünce suçluları tarafından yapılan iş de, ücretsiz veya istem dışı cezai hükümlü çalıştırılması gibi, asla kabul edilmez. Tüm cezai hükümlülerin gönüllü olmaları halinde çalıştırılması, Electrolux tarafından onaylanmalıdır ve Sivil Toplum Örgütleri veya ıslah çalışmalarından sorumlu devlet kurumları gibi ilgili üçüncü taraf organizasyonlar tarafından devamlı surette izlenmelidir. Birimler, çalışanların boş zamanlarında tesislerden ayrılmalarına dair kısıtlamalar dayatmamalıdır. Birimler, çalışanların hareket özgürlüklerini mantıksızca kısıtlayan çalışma yeri kuralları koymamalıdır. Çalışanların çalışma yerini terk etmelerini önleme maksadıyla kapılar kilitlenmemelidir. Güvenlik görevlileri çalışanları çalışma yerinden ayrılmalarını engellememelidir. Birimler; çalışanların pasaport, doğum sertifikası, çalışma izni, seyahat belgeleri gibi veya çalışanın yasal durumunu/uyumluluğunu sınırlayacak, onun seyahat özgürlüğünü veya işinden kalıcı veya geçici olarak ayrılmasını kısıtlayabilecek orijinal kimlik belgelerini alıkoymayacaklardır. Birimler, çalışanların işi bırakmasını engellemek amacıyla ücretleri değiştirmeyecek (örn. işe alım veya eğitim ücretleri) veya çalışanlardan hiçbir türlü depozit (örn. iş elbiseleri veya aletler için) istemeyeceklerdir. Page 15

16 Birimler, yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, ödemeleri, para cezalarını değiştiremez veya işten ayrılan çalışanlardan kanunsuz maaş kesintileri yapamaz. Geri ödeme anlaşmaları (eğitim, taşınma gibi masraflar için) öngörülebilir, makul ve zamanla sınırlanmış olmalıdır. Yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe çalışanlara verilen borçlar, üç aylık maaşlarına karşılık gelen miktarı aşamaz. 7. Güvenlik düzenlemeleri Davranış Kuralları hükümleri Güvenlik uygulamaları her zaman insan hakları mevzuatına tam uyumlu şekilde yapılmalıdır. Güç kullanımından mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. Genel gereklilikler Hiçbir durumda gerektiğinden fazla güç kullanımı olamaz. Güç kullanımı, tehditle orantılı ve duruma uygun olmalıdır. Birimler, kendi tesisi için olan güvenlik düzenlemelerinin insan haklarını ihlal etme riski taşımadığını teminat altına almalıdır. Birimler güvenlik hizmeti sağlayıcılarıyla sözleşmeye dayalı anlaşmalar yapmalıdır. Sözleşmeye dayalı anlaşmalar; güvenlik hizmeti verenlerin personel ve taşeron seçiminde ve takibinde olan personel eğitimi için olan gereklilikleri içermelidir. Raporlama gereklilikleri Güvenlik sağlayıcısının, herhangi bir güvenlik olayını ilgili birime raporlama amacıyla resmileştirilmiş bir prosedürü olması gerekir. Güvenlik sağlayıcısının; çalışanlarından veya üçüncü taraflardan gelen, Kod ve Standardın bu bölümünde yer alan prensiplere olan uyumluluğun sekteye uğradığını iddia eden şikayetler için bir şikayet prosedürü olması gerekir. Page 16

17 8. Sağlık ve güvenlik Davranış Kuralları hükümleri Tüm çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ve uygun olduğu durumlarda, asgari olarak yürürlükteki yerel kanunlar uyarınca, güvenli ve sağlıklı ikametgah tesisleri sunulmalıdır. Birimler, potansiyel çalışma yeri kazalarını ve hastalıklarını önlemek ve yönetmek için uygun adımları atmalıdır. 8.1 Çalışan sağlığı ve güvenliği Tanımlar Bir yaralanma, hastalanma veya ölümle sonuçlanan veya sonuçlanabilecek olan işle ilgili bir olay bir vaka olarak adlandırılır (OHSA tanımı). Kaza; yaralanmaya, hastalığa veya ölüme sebebiyet veren bir vakadır (OHSA tanımı). Kişisel Koruyucu Teçhizat (PPE): Çalışanlara kendilerini tehlikeli çalışma ortamlarından korumaya yardımcı olması için tasarlanmış ve verilmiş tüm güvenlik teçhizatlarıdır. PPE ateşe dayanıklı veya kimyasal geçirmez giysiler, eldivenler, kask, maske, güvenlik gözlükleri, gürültü koruması gibi teçhizatları kapsar. İt should be written as Kişisel Koruyucu Donanım as written form in legal legislation and PPE should be written as (KKD) in Turkish. Genel gereklilikler Birimler, çalışma yerlerindeki sağlık ve güvenlik risklerini periyodik olarak belirleyip değerlenme ve çözüm üretmekle yükümlüdür. Bu risk değerlendirmeleri; işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatları uyarınca ve sağlık, güvenlik, çalışma bakanlığı yetkilileri tarafından belirlenen denetim gereklilikleri uyarınca (örn. makine güvenlik raporu, özel makine çalıştırma izinleri, hijyen sertifikası ve kantin çalışanları sağlık sertifikaları) (translation is not so clear and not able to fully understandable in OHS meaning and should be detailed with more informative data) yapılmalıdır. Risk değerlendirmeleri: o Üretim, prosesler ve tesislerde, büyük ölçüde değişikliklerden önce yapılmalıdır. o Vaka veya kazalardan sonra yapılmalıdır. o En azından yılda bir kez güncellenmelidir. o Belgelendirilmelidir. Vakalar ve kazalar Vakalar ve kazalar kayıt altında tutulmalıdır. Uygun düzeltici faaliyetler belirlenmeli ve gelecekte meydana gelebilecek kazaları ve vakaları önlemek için vakit kaybetmeden uygulanmalıdır. Yasaların şart koşması durumunda, vaka/kaza raporları yetkililere bildirilmelidir. İstenmesi halinde, yetkililerle olan yazışmalar Electrolux'e sunulmalıdır. Electrolux birimleri her ay vaka, kaza ve çalışılan saat sayısını, standart EHS veritabanına (GEARS) ve Electrolux Kayıt Defteri olan süreklilik raporlama sisteminde Page 17

18 açıklanan talimatlar uyarınca Electrolux Süreklilik İşleri'ne yılda bir kere raporlamalıdırlar. Tedarikçiler çalışılan saatin, kazaların ve vakaların sayılarını kayıt altında tutmalı ve Electrolux'ün isteği halinde sunmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği komitesi Birimler; çalışma yerindeki kazaları ve vakaları önlemekle, sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmeden sorumlu bir iş sağlığı ve güvenliği komitesine sahip olmalılardır. Komite, yönetim ve çalışanlardan oluşmalı ve en az üç ayda bir toplanmalıdır. İlgili birim içindeki ilişkili yönetim işlevlerinden temsilcileri de barındırmalıdır. Komite, ilgili birimin sağlık ve güvenlik sorunlarını nasıl yöneteceğini yazılı bir plan ile belirlemeli ve birimin bu sorunları nasıl yönettiğini takip etmelidir. Plan, çalışma yerindeki sağlık ve güvenliği; yetkili gayri reşit çalışanlara, hamilelere ve özel ihtiyaçları olan çalışanlara özel olarak dikkat ederek iyileştirmek için gereken faaliyet ve çalışanların sorumlulukları ve rollerini kapsamalıdır. Komite; çalışma yerindeki sağlık ve güvenlik standartlarını iyileştirmek için yönetim ve çalışanlar arasında bir diyalog sağlayacak benzeri bir proses veya program ile değiştirilebilir. Komitenin toplantılarının sonuçları ve planı tüm çalışanların erişimine açık olmalıdır. Sağlık ve güvenlik eğitimi Tüm çalışanlara çalıştıkları bölgelerdeki güvenlik risklerine dair eğitim ve kurs verilmelidir, ancak bununla sınırlı kalınmamalıdır: o Acil durum tahliye prosedürleri. o Acil durum alarmının yeri ve etkinleştirilmesi. o İlk yardım faaliyetleriyle ilgili genel bilgi (ilk yardım setinin yeri, ilk yardım eğitimi almış kişiler, tedavi istasyonları gibi). o İlgili birimle bağlantılı güvenlik riskleri ve görevleri. o Güvenlik talimatları. o Kişisel Koruyucu Teçhizat Kullanımı (PPE): same comment as above Tüm çalışanlar; tehlikeli olabilecek makineleri ve teçhizatları kullanmadan önce veya tehlikeli olabilecek görevleri yapmadan önce uygun ve gerekli güvenlik eğitiminden geçmelidir. İlgili birim, tarih ve katılımcıları içeren bir eğitim içeriği kaydı tutmalıdır. Makineler için güvenlik cihazları Birimler; üretimde kullanılan tüm makine ve diğer teçhizatların, gerekli ve zorunlu güvenlik cihazlarına (örn. acil durum durdurma düğmesi, iki elli tutamaçlar, kapılar, güvenlik çitleri gibi) sahip olduklarını garanti altına almalıdır. Kullanılan güvenlik cihazları, yerel şartlara ve uluslararası Standartlar ile uyumlu olmalıdır (örn. ISO/ANSI/CSA/OSHA performans gereklilikleri). Presler, delme ve kesme makineleri gibi hareketli parçaları olan potansiyel tehlike arz eden tüm makineler, uygun makine koruyucuları ile donatılmalıdırlar. o Ana güvenlik kontrolü olarak aşağıdaki yöntemlerden biri veya daha fazlası kullanılabilir: - Sabit bariyer koruyucuları. - İç kilitli bariyer koruyucuları. - Işık perdeleri. Page 18

19 o o o Ana güvenlik kontrolü riski ortadan kaldırmazsa, aşağıdaki yöntemler ikincil koruma olarak kullanılmalıdır, fakat ana koruma olarak kullanılmamaları gerekir: - İki elli kontroller. - Güvenlik paspasları. Preslerde iki elli kontrol kullanımı her zaman ikincil koruma olmalıdır. Işık perdeleri ve bariyer korumalarıyla birlikte kullanılmalıdırlar. Kalıp bölgesinde daha fazla insan etkileşimine ihtiyaç duyan preslerde/teçhizatlarda, her bir kişi için iki elli kontrol ikincil koruması (ikincil iki elli kontrol koruması) kullanılmalıdır. Güvenlik talimatları Potansiyel sağlık veya yaralanma riski olan yerlerde, güvenlik talimatları ve uyarı levhaları açıkça görünür bir şekilde belirlenen çalışma alanlarına asılmalıdır. Böyle çalışma alanları girişlerinde, makinelere ve diğer teçhizatlara yakın mesafede görülebilir ve yerel dil(ler)de yazılı olmalıdırlar. Levhalar, tüm çalışanlar tarafından anlaşılacak, gerek şekilsel gerekse yazılı talimatlar veya prosedürler şeklinde olabilir. Aynı zamanda kullanılması gereken PPE'leri (KKD) belirtmelidir (örn. kask sembolü, kulaklıklar, eldivenler, maskeler, gözlükler, botlar gibi) Birimler; tüm ziyaretçilere, ziyaretin amacına ve doğasına bağlı olarak, sorumlu bir ev sahibi atamanın ve uygun güvenlik bilgileri ve diğer çalışma alanı kurallarıyla ilgili onları bilgilendirmenin yerine geçecek prosedürlere sahiptir. Bu bilgiler; acil durum çıkışlarının nerede bulunacağını, tahliye halinde toplanma noktasını, özel kıyafet giyme ve ilgili birimin özel alanlarını ziyaret etmek için gerekli PPE, gibi hususları içerebilir. Güvenlik tehlikeleri Birimler; ortamda oluşabilecek iş tehlikesi durumlarından kaçınılmasından ve bu durumların düzeltilmesinden sorumludur, örn: o Hasar görmüş merdivenler. o Çalışanlara yakın konumdaki tehlikeli elektrik kabloları. o Uygun yalıtımdan yoksun tehlikeli elektrik tesisatları. o Yerdeki delikler/çukurlar. o Gaz tüplerinin veya alevlenebilir ürünlerin tehlikeli depolaması. o Ürünlerin tehlikeli depolanması. Birimler; karışıklık sırasında kişisel yaralanma riskini azaltan, üretim ortamında uygun kıyafetlerin giyildiğini teminat altına almalıdır. Güvenlik denetimleri Birimler; çalışma yerinde makinelerin ve diğer teçhizatların güvenlik kontrollerini içeren düzenli güvenlik denetimleri uygulamalıdır. Güvenlik denetimleri kayıt altına alınmalı ve belgelendirilmelidir. Denetlemeler sırasında uyumsuzluk tespit edildiğinde acil eylem devreye girmelidir. Kişisel Koruyucu Teçhizat (PPE) (same as above) Birimler; ücretsiz olarak, potansiyel risk taşıyan çalışma alanlarında tüm çalışanlara uygun PPE temin etmelidir, en azından ilk seti temin etmelidir ve bu set eskidiğinde yenilemeli veya güncelleme gerektiğinde güncellemelidir. PPE her an erişime açık olmalıdır ve düzgün bir şekilde muhafaza edilmelidir. Gerekli PPE örnekleri şunlardır: Page 19

20 o o o o o o Darbeye dayanıklı gözlükler veya kuvvetli göz kamaştırıcı ışığın, havada gezinen moloz veya tozun, sıçrayan primer veya temizleyicilerin olduğu alanlarda diğer göz koruyucuları. Çözeltiler, yapışkanlar ve cilalar gibi kimyasalları elle tutmak/uygulamak için kullanılan eldivenler. Eldivenler bu kimyasallara dayanıklı olmalıdır. Keskin nesneler veya kesici aletlerle çalışanlar için metal eldivenler. Buharlaşmanın olduğu ve havalandırma gibi yöntemlerle buharlaşmanın azaltılamadığı alanlar için uygun gaz maskeleri. Islak yüzeylerde çalışanlar için uygun ayakkabılar. Ağır ekipman taşıyan veya çalıştıran çalışanlar için kuvvetlendirilmiş ayakkabılar veya botlar. Toz veya kumaş parçaları gibi katı parçacık içeren maddeye maruz kalmayı minimize edecek toz maskeleri. o Yüksek gürültü seviyesine sahip olan ortamlarda çalışanlar için kulak tıkaçları. Birimler, uygun PPE'nin kullanımını garantilemek için tüm makul önlemleri almalıdırlar. PPE ile ilişkili alanlardaki tüm insanlar, PPE teçhizatı kullanmalıdırlar. Bu gerekliliğe çalışanlar, yönetim, yüklenici ve ziyaretçiler de dahil herkes uymalıdır. İlk yardım ekipmanı Uygun ilk yardım ekipmanı, yeterli miktarda depolanmalı ve tüm çalışanların erişimine açık olmalıdır. Ekipmanın içeriği; çalışan sayısıyla, tesiste yapılan faaliyet türleriyle olduğu kadar, potansiyel yaralanma riskiyle de orantılı olmalıdır. İlk yardım ekipmanı daha önceden belirlenmiş personel tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir. İlk yardım ekipmanı ve kitleri her zaman hızlı ve kolay erişime imkan veren alanlara yerleştirilmelidir. En az her kat ve her bina için daha önceden belirlenmiş olan alanda bir ilk yardım kiti bulunmalıdır. İlk yardım eğitimi Birimler ilk yardım konusunda uygun miktarda eğitim almış çalışanlara sahip olmalıdır. Bu çalışan sayısı asgari olarak her bir üretim vardiyası ve fabrika bölümü için bir eğitilmiş personeldir. İlk yardım eğitimi sertifikalı eğitimciler, doktorlar veya hemşireler tarafından düzenli olarak verilmelidir ve eğitim kayıtları tutulup istek üzerine erişime açık olmalıdır. Çalışma ortamı koşulları Birimler aşağıdakilerle ilgili olarak, ilişkili ve yürürlülükte olan tüm yasalar ve yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır: o Kapalı alan hava kalitesi (dumanlar, çözeltiler, parçacıklar ve havalandırma). o Çalışma yerindeki sıcaklık. o Çalışma yerindeki gürültü seviyesi. o Çalışma yerindeki aydınlatma. o Ergonomi. o Çalışma ortamını özürlü çalışanlar için uyarlama. Çalışma yerindeki kapalı alan hava kalitesi, sıcak, gürültü ve aydınlatma seviyeleriyle ilgili belirsizlik varsa testler yapılır. Çalışma ortamındaki gürültü, titreşim veya hava kirliliğine dair iş tehlikelerine maruz kalmış olan veya maruz kalmaya eğilimli çalışanların sağlığı uygun aralıklarla denetlenir. Bu denetimler periyodik tıbbi muayeneleri içerebilir. Page 20

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: - Rev. No: 00 TARİH:../ /20 Sayfa No: 1/9 00 01 HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir.

Detaylı

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların hükümleri

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

Radyo Frekansı-Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalma

Radyo Frekansı-Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalma Radyo Frekansı-Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalma STANDARD LME-12:001904 Utr Dzl. A İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Gereksinimler... 3 3 RF EMF Prosedürü... 4 4 Eğitim... 5 5 Kişisel Koruyucu Ekipman... 5

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

Yangın Önleme STANDARD. LME-12:001905 Utr Dzl. A

Yangın Önleme STANDARD. LME-12:001905 Utr Dzl. A STANDARD LME-12:001905 Utr Dzl. A İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Gereksinimler... 3 3 Güvenli İşletim Standartları... 4 3.1 Yangın Boşaltma Prosedürleri... 4 3.2 Belirlenen Kaçış Rotaları... 4 3.3 Toplanma

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii İçindekiler SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ...1 1.1. Sağlık Programları... 5 1.2. Güvenlik Programları... 5 1.3. Eğitim Programları... 6 2. GENEL DEĞERLENDİRME...9

Detaylı

FatFace Yaşam Standardı

FatFace Yaşam Standardı FatFace Yaşam Standardı Sürdürülebilir gelişme, kültürümüzün bir parçasıdır ve her gün aldığımız kararlarda kendini göstermektedir. Sonuç olarak, değerlerimizi paylaşmanın gururunu yaşayan iş ortaklarını

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ

ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ (30 Eylül 2014 ye kadar geçerlidir) Bu koşulların uygulanacağı çalışma

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ÖZEL GÜVENLİK BÜROLARI VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR İÇİN GENEL DURUMLAR zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Versiyon 4 16 Ekim 2012 TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Bölüm 1: Genel 1. Kısa Başlık 2. Yetkili Kurum 3. Kapsam 4. Tanımlar 5. Denetim Türleri 6. Çevre Hususlarının Kapsamı 7. İşletmecinin Sorumlulukları

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI 1 2 3 Enfeksiyon risklerinin Sağlık taramaları Koruyucu ekipman ve giysilerin kullanılması -El yıkama alışkanlıklarının, el hijyeninin artırılması -Kesici delici alet yaralanmalarını önlemeye yönelik düzenlemeler

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

HASTA BAKIM HİZMETLERİ

HASTA BAKIM HİZMETLERİ HASTA BAKIM HİZMETLERİ Hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır. Hastanın bölüme kabulünde hasta/hasta yakını; o Kahvaltı ve yemek saatleri, o Hasta ve yakınının uyması gereken kuralları, o

Detaylı

ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ

ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ 31 Ocak 2016 ya kadar geçerlidir ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz 2 Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler Giriş Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz oluşturan 10 ilkeye bağlıdır. Bu ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

TALİMAT. Personel Belgelendirme Ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜMSM)

TALİMAT. Personel Belgelendirme Ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜMSM) KAPSAM İAÜMSM Koordinatörlüğünün yönetimi dâhilindeki tüm faaliyetleri kapsamaktadır. İLGİLİ DOKÜMANLAR Belgelendirme Prosedürü Şikâyet ve İtiraz Prosedürü Personel Sözleşmesi Formu Öneri, Şikâyet ve İtiraz

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

Çeviri sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir diller arasında tutarsızlık olduğu taktirde, İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

Çeviri sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir diller arasında tutarsızlık olduğu taktirde, İngilizce sürüm geçerli olacaktır. Çeviri sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir diller arasında tutarsızlık olduğu taktirde, İngilizce sürüm geçerli olacaktır. TUI Travel PLC Grubu Tedarikçilerine Yönelik Davranış Kuralları TUI

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Ventures Public Company Limited Tedarikçi Davranış Kuralları Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Girişim Halka Açık Limited Şirketi ve bağlı şirketleri / ortakları (topluca Şirket olarak anılacaktır),

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna, her ülkedeki

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

Distribütör İş Etiği Kuralları

Distribütör İş Etiği Kuralları Distribütör İş Etiği Kuralları Giriş Parker Hannifin Distribütör İş Etiği Kuralları (Kurallar), Parker distribütörleri için yasalarla ve kabul edilebilir mesleki ahlak kurallarıyla uyumluluğa ilişkin minimum

Detaylı

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1 2. Kabul Edilemez Davranışlar 1 2.1 Kabul Edilemez Davranışların Bildirimi 1 2.2 Kabul Edilemez Davranışların Sonuçlandırılması

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

Jula AB İş Etiği Kuralları

Jula AB İş Etiği Kuralları Jula AB İş Etiği Kuralları Tüm dünyadaki profesyonellerin ve amatörlerin hayatını kolaylaştırmak Jula AB'nin vizyonudur. Bu vizyonu ise düşük fiyata ev güzelleştirme ürünleri sunarak gerçekleştiriyoruz.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

Kod: ISG_TGE_02 GENEL AÇIKLAMA Bu bilgilendirme notu İSG İş Güvenliği Temel Eğitim Seti nin bir parçası olan Kazaların Önlenmesi konulu eğitim kapsamında hazırlanmıştır. Eğitimin CD üzerinde kayıtlı ya

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları. Sürüm 8.0

HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları. Sürüm 8.0 HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları Sürüm 8.0 Ekim 2016 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 POLİTİKA... 3 BÖLÜM 2: GEREKLİLİKLER... 4 2.1 EKONOMİK... 4

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Mad. Yük. Müh. Deniz ARIKAN (PhD) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İSG Koordinatörü İÇERİK İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Uygun Değilse Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN ÖNEMİVE MOBİLYA SEKTÖRÜNDEKİKULLANIM UYGULAMALARI

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN ÖNEMİVE MOBİLYA SEKTÖRÜNDEKİKULLANIM UYGULAMALARI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN ÖNEMİVE MOBİLYA SEKTÖRÜNDEKİKULLANIM UYGULAMALARI ZEKAİ DÜZGÜN - İSG UZMANI (ÇANKAYA İŞ GÜVENLİĞİ) İBRAHİM ERTAN - İSG UZMANI (ERSA ÜRETİM MÜDÜRÜ) FÜSUN ÇELEBİ - İSG UZMANI

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Tüm Yasalara ve Johnson & Johnson Politikalarına Uyma Yükümlülüğünüz Johnson & Johnson Şirketleri ve bu şirketler adına

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

Sürücü ve Araç Güvenliği

Sürücü ve Araç Güvenliği STANDARD LME-12:001902 Utr Dzl. B İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Gereksinimler... 3 3 Araç Kullanma Yönetimi... 4 3.1 Yüksek Riskli Sürücüleri Yönetme... 4 3.2 Araca bağlı telsiz kapsama araştırmaları... 4

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı Sayfa No 1/7 Yayın, Değişiklik Ve Dağıtım Sayfası Değişen Sayfa Tarih Değişiklik Revizyon No 24/11/2014 Yeni yayın 00 Dağıtım Listesi (Baskı) Kalite Yönetim Temsilcisi (Orijinal Baskı) Belgelendirme Müdürü

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

Sosyal ve Çevresel Uygunluk İlkeleri Gıda-Dışı İş Kolu Durum: Mayıs 2014

Sosyal ve Çevresel Uygunluk İlkeleri Gıda-Dışı İş Kolu Durum: Mayıs 2014 Sosyal ve Çevresel Uygunluk İlkeleri Gıda-Dışı İş Kolu Durum: Mayıs 2014 Küresel bir tedarik firması olarak sorumluluğumuzu beyan ediyoruz; özellikle iş ilişkilerimizi biçimlendirme, yönetme ve yürütme

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Mevcut Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Kod No Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System)

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası. Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye. Versiyon 2016_1. Arvato Türkiye. Yayınlayan

Bilgi Güvenliği Politikası. Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye. Versiyon 2016_1. Arvato Türkiye. Yayınlayan Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye Versiyon 2016_1 Yayınlayan Durum Sınıfı Arvato Türkiye Onaylı Genel Tarih 01.08.2016 1 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Uygulama Kapsamı... 5 3. Motivasyon... 6 4. Arvato

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

TASL AK. Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları. Sürüm 1.0

TASL AK. Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları. Sürüm 1.0 Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları Sürüm 1.0 24 Haziran 2015 İçindekiler 1.0 Giriş ve Geçerlilik... 2 2.0 Geçerli Yasalara, Yönetmeliklere ve Tedarikçi Kurallarına Bağlılık... 3 3.0 İş Uygulamaları...

Detaylı

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır.

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. BİLGİ YÖNETİMİ Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalı, o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri santralde

Detaylı

ETİK KURALLAR KLAVUZU TOKKDER TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ ETİK KURALLARI

ETİK KURALLAR KLAVUZU TOKKDER TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ ETİK KURALLARI ETİK KURALLAR KLAVUZU T O K K D E R TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ TOKKDER ETİK KURALLARI TOKKDER TOKKDER ETİK KURALLAR KILAVUZU Dernek üyelerinin uyması gereken iş prensipleri ve uygulamalarını

Detaylı

Prysmian Group - İnsan Hakları Politikası. İçindekiler

Prysmian Group - İnsan Hakları Politikası. İçindekiler Prysmian Group - İnsan Hakları Politikası İçindekiler Şirkete Bağlılık... 2 İnsan Hakları Politikasının kapsamı ve amacı... 3 İlkeler... 3 Ayrımcılık karşıtlığı... 3 Çocuk işçiliği... 3 Zorla/cebri işçilik...

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI

GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI 1 ÖNSÖZ...3 İlkelerimiz...4 Çalışma Prensiplerimiz...6 Çalışma Prensiplerimizin Uygulanması...7 Sosyal Sorumluluk...8 Çevreye Karşı Sorumluluk...13 Personel Eğitimleri

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler uygun kabul edilir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nasıl, ne zaman, nereye yapılır? Süreç nasıl işleyecek? Değerlendirme kriterleri nelerdir? 14.07.2011 ANKARA

Detaylı

BÖLÜM 2 : PROFESYONEL AKTİVİTELER VE GELİR BİLGİLERİ

BÖLÜM 2 : PROFESYONEL AKTİVİTELER VE GELİR BİLGİLERİ AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTA SORU FORMU BÖLÜM 1 : SİGORTALI BİLGİLERİ 1 Sigortalı Adı: Sigortalı Adresi: Kuruluş Tarihi: Web Sayfasının Adresi: 2 (a) Bağlı bulunduğu meslek odası var mı? E H Varsa,

Detaylı

Üyeler için FWF Kılavuzu Suriyeli mültecileri istihdam eden Türkiye hazır giyim fabrikalarıyla bağlantılı riskler Şubat 2015

Üyeler için FWF Kılavuzu Suriyeli mültecileri istihdam eden Türkiye hazır giyim fabrikalarıyla bağlantılı riskler Şubat 2015 Üyeler için FWF Kılavuzu Suriyeli mültecileri istihdam eden Türkiye hazır giyim fabrikalarıyla bağlantılı riskler Şubat 2015 Bu kılavuz doküman, FWF Marka Performans Kontrol Sisteminin 2.6 sayılı göstergesinde

Detaylı

CONDOR PETROL A.Ş. İHLALLERİ BİLDİRME POLİTİKASI

CONDOR PETROL A.Ş. İHLALLERİ BİLDİRME POLİTİKASI CONDOR PETROL A.Ş. İHLALLERİ BİLDİRME POLİTİKASI 10 KASIM 2016 TARİHİNDE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİR 1. GİRİŞ Şirket, mevcut her türlü mevzuata, kanun ve yönetmeliklere, şirket bildirim

Detaylı

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı