The Electrolux Çalışma Yeri Standartları. Haziran 2014 Onaylı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Electrolux Çalışma Yeri Standartları. Haziran 2014 Onaylı"

Transkript

1 The Electrolux Çalışma Yeri Standartları Haziran 2014 Onaylı

2 Electrolux Çalışma Yeri Standartlarının bu sürümü 2014 yılının Haziran ayında onaylanmıştır ve önceki sürümlerin yerini alır. İşbu belge, İngilizce orijinalinden aslına uygun olarak Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Page 2

3 İçindekiler 1. Sorumluluk Kanunlar ve yönetmelikler Tedarikçiler Yolsuzluk, rüşvet ve iş ahlakı Çocuk işgücü Zorla çalıştırma Güvenlik düzenlemeleri Sağlık ve güvenlik Çalışan sağlığı ve güvenliği Yangın önleme Ayırımcılık yapmama Taciz ve suiistimal Disiplin cezası ve şikayetler Çalışma saatleri Tazminat Birleşme ve müşterek pazarlık özgürlüğü Çevresel yönetim Çevresel kontrol ve prosedürler Kimyasallar Kısıtlı Malzeme Listesi Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar Atık su İzleme ve uyum Referanslar ve İlave Kılavuzlar Diğer Grup Politikaları Diğer Belgeler Page 3

4 Electrolux Çalışma Yeri Standartları Bu standartlar, Electrolux ve satın alınan malzemelerin (doğrudan ve dolaylı), nihai ürünlerin ve hizmetlerin tedarikçileri için asgari çevresel ve çalışma koşullarını tanımlar. Electrolux Yıllık Faaliyet Raporu Electrolux Grubu; müşterileri, çalışanları ve hissedarları için dünyadaki en iyi ev aletleri şirketi olmayı amaçlamaktadır. Bu vizyonun bir parçası da, sektörümüzde sürdürülebilirlik konusunda lider konuma ulaşmak ve bu konumu muhafaza etmektir. Bu, en üst seviyede güvenilirlik ve en iyi çevresel performansla sürdürülebilir olarak büyümek anlamına gelmektedir. Electrolux, dünya çapında herkesin hayatını iyileştirmeye katkıda bulunan ürünler ve çözümlerle, sorumlu bir işveren ve tüzel varlık olmaya kendini adamıştır. Tüm faaliyetlerimiz, kaynak sağlama, üretim, dağıtım ve ürünlerimizin satışı dahil olmak üzere çevre, insan sağlığı ve güvenliği için ve insan haklarına uygun olarak yürütülmelidir. Bu taahhüdümüz; Uluslararası İnsan Hakları Yasası ile daha geniş olarak kapsanan insan hakları uyumluluğunun yanı sıra, Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesi ile öngörüldüğü üzere işçi haklarına saygı ve bu hakları desteklemeyi de kapsar. Tüm işlerimizde ana odak noktası olarak sürdürülebilirlik ile devam eden gelişim için çabalıyoruz. Bu standartlar hakkında Electrolux Çalışma Yeri Standartları, Electrolux Davranış Kurallarının gerekliliklerini belirler ve açıklar. Electrolux Çalışma Yeri Davranış Kuralları (bundan sonra "Kod" olarak anılacaktır) ve Çalışma Yeri Standartları (bundan sonra "Standart" olarak anılacaktır), hissedarlarımızın beklentilerini karşılama ve iyi bir tüzel kişi olmaya yönelik tutkumuzu yansıtır. Standart, Kod içindeki her bir hükme dayanan bölümlerden oluşur. Her bir bölüm, Kod hükümlerinin yanı sıra hükme uymak için yerine getirilmesi gereken açıklayıcı tanımları ve gereksinimleri de içerir. Standart aynı zamanda, zorunlu gereksinimlerin dışındaki uygulamaları teşvik etmek için, "İyi yönetim uygulamaları"nı da içerir. Tüm birimler bu tavsiyeleri işlerine dahil etmeleri için güçlü bir şekilde teşvik edilir. Standart, uyuma ilişkin tecrübemizi ve bilgimizi yansıtması için, düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir. Bu belgeyi nasıl geliştirebileceğimize dair yorumlarınızı veya Standart ya da Kod ile ilgili sorularınızı lütfen Electrolux Süreklilik İşleri'ne bildirin Electrolux öncelikleri ve sürdürülebilirliğe olan yaklaşımı ile ilgili daha fazla bilgi için adresini ziyaret edin. Page 4

5 Uygulamanın kapsamı Davranış Kuralları hükümleri Kod, Electrolux Grubu içindeki tüm birimler ve konumlar için geçerlidir ve tedarikçilerin de bu Kodlara uymaları beklenmektedir. Electrolux birimleri, bu Kod ve Standart içeriğinde belirtilenden daha katı standartları belirlemek ve yürütmekte serbesttir. Bir tedarikçinin kendi Kodu, Electrolux Kodu ve Standardı ile tamamen uyumlu olduğu sürece, Electrolux'ün Kodunun yerini alabilir. Tanımlar "Birim" terimi, tedarikçilerin ilgili karşılık işlemlerinin yanı sıra, Electrolux Grubunun (örn. fabrikalar, depolar ve ofisler) tüm iş tipleri anlamına gelir. "Saha" terimi, bir veya daha fazla işin gerçekleştirildiği fiziksel konum anlamına gelir. Sahada geçici olarak, parça başı ve sözleşmeli çalışan işçiler, kursiyerler, deneme ve şartlı tahliye şeklinde çalışan işçilerin yanı sıra, daimi olarak işe alınmış işçileri de kapsayan grup işçiler ve çalışanlar terimleri ile karşılanır. "Yönetim" terimi, her bir birimin yönetimi anlamına gelir. Not Bu belgedeki gereksinimlerin uygulanması, Electrolux biriminin veya tedarikçinin karşılaşabileceği Kod ile ilgili risklerin analiz edilmesi gereksinimini ortadan kaldırmaz. Bu, ek politikaların ve prosedürlerin kabulünü ve uygulamasını gerektirebilir. Page 5

6 1. Sorumluluk Davranış Kuralları hükümleri Bu Koda uyumluluğu uygulamak ve sağlamak, yönetimin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk çalışanların düzenli eğitimini kapsar. Çalışanlar Kod ile uyum içinde hareket etmekle sorumludur. Çalışanların uyumsuzluk olaylarını rapor etmeleri teşvik edilir ve beklenir. Bu olayları rapor etmenin olumsuz bir sonucu veya misillemesi olmayacaktır. Kodu ihlal eden çalışanlar ve yöneticiler; somut gerçekler ve koşullara bağlı olarak, işten çıkarılma da dahil olmak üzere, disiplin cezasına tabi olabilirler. Genel gereklilikler Yönetim, çalışanlara bu Kod kapsamındaki haklarını, görevlerini ve sorumluluklarını bildirmekten sorumludur. İnsan Kaynakları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, Çevresel Yönetim gibi ilgili birimler, kendi uzmanlık alanları dahilinde bir veya daha fazla kişiyi Kod ve Standardın uygulanmasının desteklenmesi için atamalıdır. Başka bir kişi de, ilgili birimin Kod ve Standart uyumluluğunu denetlemek üzere atanmalıdır. İlgili birim Kodu, tüm çalışanların erişebileceği bir konuma daimi olarak sergilemelidir. İlgili birim, iş bulma ajansları yoluyla işe alınan geçici işgücü ve işçiler dahil olmak üzere, Kodu tüm çalışanlara düzenli olarak bildirmelidir. İlgili birim Kodu, tüm çalışanlarının bildiği bir dilde bildirilmeli ve gösterilmelidir. Özel ihtiyaçları olan çalışanların olması durumunda (örn. okuma yazma bilmeyen, engelli), Kod alternatif bir yolla anlatılmalıdır. Raporlama gereklilikleri İlgili birimin, Kod uyumsuzluğunu büyük bir gizlilikle uygun yöneticiye veya işleve rapor etmek isteyen çalışanlar için resmileştirilmiş bir prosedürü olmalıdır. Bu prosedür tüm çalışanlara anlatılmalıdır. Bu prosedür, yasal olarak izin verildiği ölçüde, isimsiz şikayetlerin dile getirilmesine fırsat tanımalıdır. İlgili birim, Kodla olan uyumsuzluğu iyi niyetle rapor eden çalışanlar için olumsuz bir sonuç veya misilleme olmamasını sağlamakla yükümlüdür. Page 6

7 İyi Yönetim Uygulamaları Davranış Kuralları yönetimi, birim yönetimi toplantılarında sürekli olarak yer alan bir gündem maddesidir. İlgili birim, Kod kapsamı hakkında düzenli hatırlatmaları içeren standart işletim prosedürlerini sürdürür. İlgili birim, işçilerin şikayet komitesi veya sistemi gibi, çalışanların Kod ve Standardın herhangi bir bölümüyle ilgili endişe ettikleri konuları veya diğer suistimalleri söyleyebildikleri, resmi bir iletişim sistemi kurmuştur. İlgili birim, bu Kod ve Standart için gerekenden daha katı standartları tanıtır ve yürütür. Not 1.1: İletişim yöntemleri örnekleri a) Kodu atölyede ve/veya ofiste duyuru panosuna asın. b) Kodu çalışan toplantılarında tartışın. c) Yeni çalışanların göreve getirme programlarına Kodu dahil edin. d) Çalışan eğitim programlarına Kodu dahil edin. e) Kolay erişim için Kodu İntranet (şirket içi ağ) üzerinde paylaşın. f) Kod ve Standardı içeren basılı broşürler dağıtın. g) Çalışanların kabul ettiklerine dair bir imza gereksinimi uygulaması gerçekleştirin. Page 7

8 2. Kanunlar ve yönetmelikler Davranış Kuralları hükümleri Tüm Electrolux Grubu birimleri, tedarikçiler ve taşeronlar, işleriyle ve faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki işe alımlarla ilgili kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmalıdır. Bu, Kodun tüm bölümleri için minimum gereksinimdir. Genel gereklilikler İlgili birim, faaliyet gösterdiği ülkedeki derneklerle olan müşterek anlaşmalar, geçerli olan tüm kanunlar, yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır. Kod gerekliliklerinin yerel yönetmeliklerden daha katı olduğu durumlarda, ilgili birim Koda uyum sağlamalıdır. İlgili birim güncellenmiş ve geçerli kanunların ve yönetmeliklerin belgelerini gerekli dillerde elinde bulundurmalıdır. İlgili birim, devamlı olarak geçerli kanunlar ve yönetmeliklerle ilgili kendisini güncellenmesini sağlayacak bir prosedüre sahip olmalıdır. Yeni veya revize edilmiş kanunlar, gerektiğinde çalışanlara anlatılmalıdır. Raporlama gereklilikleri Electrolux Kodun herhangi bir hükmü ulusal veya yerel kanunları ihlal ediyorsa, ilgili kanun Kodun yerini alır. İlgili birim, böyle bir anlaşmazlıkla ilgili ivedilikle Electrolux Süreklilik İşleri'ni bilgilendirmelidir. Page 8

9 3. Tedarikçiler Davranış Kuralları hükümleri Tüm tedarikçiler Electrolux Davranış Kuralları ve Çalışma Yeri Standartlarına uymayı kabul etmelidir. Tedarikçiler, kendi tedarikçilerinin Kod ve Standart ile olan uyumunu sağlamaktan sorumludur. Talep edildiğinde Electrolux tedarikçisi, Electrolux'ü hangi tedarikçilerle çalıştığı hakkında bilgilendirebilmeli ve söz konusu tedarikçilerin Kod hükümlerini aldıklarını ve anladıklarını ispat edebilmelidir. Tedarikçiler, Electrolux'e temin edilen ürünlerin içindeki malzemeleri, parçaları veya bileşenleri için kaynak sağlaması, çatışmalardan etkilenen veya yüksek riskli bölgelerde, doğrudan veya dolaylı olarak insan haklarını suiistimal etmeye katkı sağlamadığını teminat altına almakla yükümlüdür. Tanımlar "Tedarikçi" terimi aşağıdakileri içerir ancak aşağıdakiler ile sınırlı değildir: Birinci kademe tedarikçi: Electrolux birimine ham madde, mal, ürün ve hizmet sağlayanlar. Bu kategori aynı zamanda Electrolux'ün nihai ürün (OEM veya ODM tedarikçileri olarak anılan) tedarikçilerini kapsar. Alt tedarikçi: Birinci kademe tedarikçilere mal ve hizmet sağlayan tedarikçiler. Taşeron: İlgili birim tarafından; özel üretim, nihai ürünlerin parçalı üretimi veya artan üretim kapasitesi nedenlerinden dolayı yararlanılan tedarikçiler. Taşeron, tesis içinde veya dışında (en yaygını) olabilir. Tesis içindeki hizmet sağlayıcı: İlgili birimin tesisi içinde, kantin hizmetleri, bakım işleri, inşaat, tadilat veya bahçe işleri (örn. ana üretim sürecinin dışında) hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan hizmetleri sağlayan tedarikçilerdir. Lütfen taşeron ile arasındaki farklara dikkat edin. İş bulma ajansları/yüklenici: Bir iş bulma bürosu veya tesis için ana üretimle ilgili çalışan temin eden şirketlerdir. Lütfen tesis için hizmet sağlayıcı ile arasındaki farka dikkat edin. Personel avcısı/işe alma ajansı: İlgili birime işe alım hizmetleri sunan tedarikçilerdir. (These terms are not understandable in Turkish, especially Personel Avcısı or difference between İş bulma ajansı / işe alma ajansı. Regarding the original document, it should be revised) Çatışma mineralleri: Şu anda, kolumbit-tantalit, kasiterit, volframit ve altın cevherleri ve onların türevleri olan tantal, kalay, tungsten ve altın çatışma mineralleri olarak değerlendirilmektedir. Çatışmadan etkilenen ve yüksek riskli bölgeler: Şu anda Kongo Demokratik Cumhuriyetini ve komşu ülkelerini kapsamaktadır. Genel gereklilikler Kod ve Standart gereklilikleri, tüm çalışan kategorilerini kapsamaktadır ("Tanıtım" adı altındaki tanıma göre). Page 9

10 Talep halinde, ilgili birim kendi tedarikçi listesini Electrolux'e iletmelidir. İlgili birim, çalışanlar veya taşeronlar tarafından gerçekleştirilecek olan ev yapımı üretimi önlemelidir. Electrolux birimleri üzerindeki Electrolux birimi, yerel olarak yönetilen tüm tedarikçi ilişkilerinin Kod ile olan uyumunu izlemekten sorumludur. Bu, normal şartlar altında dolaylı malzeme tedarikçilerini ve hizmet sağlayıcılarını kapsar. 1 Davranış Kuralları şartları, iş anlaşmalarına ve sözleşmelere dahil edilmeli ve bu Standarttaki gereklilikler, hizmet sağlayıcılara, taşeronlara iş bulma ajanslarına/yüklenicilere ve personel avcılarına/işe alma ajanslarına bildirilmelidir. Tedarikçiler üzerindeki gereklilikler İlgili birim, Kod gerekliliklerini (Electrolux Kodunun değiştirilmemiş halini veya geçerliyse benzeri bir kodu) Electrolux ürünlerini temin etme işinde olan, tesis için hizmet sağlayıcıları dahil, her türlü tedarikçiye bildirmelidir. İlgili birim, tedarikçilerin Kod gerekliliklerini kabul ettiğini gösteren yazılı onayı almak için uygun önlemler almalıdır. Bu; uyumun ayrı bir beyanıyla ve/veya imzalanmış bir satın alma sözleşmesinin bir parçası olarak veya ilgili birimle olan iş ilişkisini özetleyen resmi belgeler ile gerçekleştirilebilir. İlgili birim, taşeronluk hizmetlerinin yanı sıra, Electrolux için temin edilen parçaların tüm üretim yerlerini, ürünleri ve hizmetleri eksiksiz olarak beyan etmelidir. Electrolux ile kararlaştırılmış veya yerel yetkililer tarafından istenen düzeltici eylemler, belirlenmiş süre içinde belgelendirilmeli ve tamamlanmalıdır. İş ahlakı Tedarikçiler; Electrolux ile olan işleriyle ilgili olayların tüm kayıtlarında dürüstlüğü, şeffaflığı ve kesinliği muhafaza etmelidirler. Tedarikçiler, bir Electrolux ortaklığını, vekilini, temsilcisini haksız bir şekilde etkilemeye veya temsilci için çıkar çatışması oluşturabilecek herhangi bir ilişkiye girmemelidir. Tedarikçiler Electrolux'ün gizli (kamuya açık olmayan) bilgilerine erişim sağlarlarsa, bu bilgiler en katı gizlilik kuralları dahilinde ele alınmalıdır. Çatışma mineralleri Tedarikçilerin; Electrolux için tedarik ettikleri ürünlerde, çatışmadan etkilenen veya yüksek riskli bölgelerde insan haklarını suiistimal eden suçluları doğrudan veya dolaylı yoldan finanse etmeyen veya onlara fayda sağlamayan çatışma mineralleri, parçaları ve bileşenlerinin bulunmadığını teminat altına almaları gerekmektedir. Tedarikçiler; OECD'nin ÇATIŞMADAN ETKİLENEN VE YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDEN ELDE EDİLEN MİNERALLERİN SORUMLU TEDARİK ZİNCİRLERİ İÇİN GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERME KILAVUZU ile uyumlu, yukarıda belirtilenleri başarıyla yerine getirmek için tasarlanmış politikalar ve yönetim sistemlerine sahip olmalıdır. 1 Electrolux doğrudan malzeme ve OEM tedarikçileri, Electrolux Sorumlu Kaynak Sağlama Programı aracılığıyla izlenir. Page 10

11 Raporlama gereklilikleri Tedarikçilerin, Kod ve Standart ihlalleriyle ilgili şüpheleri, adresinden Electrolux'e en kısa süre içinde bildirmeleri gerekmektedir. Bir tedarikçinin veya taşeron üretim tesisi değişir veya taşınırsa, tedarikçi değişikliği ilgili Electrolux temsilcisine önceden bildirmekle yükümlüdür. Electrolux'e tantal, kalay, tungsten veya altın içeren ürünler, parçalar veya bileşenler sağlayan tedarikçiler, istenmesi durumunda bu maddelerin kaynağını ve mevcudiyetini Electrolux'e raporlamakla yükümlüdür. Electrolux'ün ürünlerinin, parçalarının veya bileşenlerinin üretiminde, cezai yükümlülükle çalışan herhangi bir hapishane çalışanı varsa, bu durum Electrolux'e bildirilmeli ve onayı alınmalıdır. İyi Yönetim Uygulamaları Tedarikçinin, kendi tedarikçisinin Kod ve Standart uyumluluğunu izleyen prosedürlerinin olması. Tedarikçi izleme faaliyetlerinin belgelenmesi ve istek üzerine Electrolux'e sunulması. Kod ve onun uygulamasının, tedarikçilerle olan toplantılarda veya tedarikçi eğitimlerinde, gündemin ayrılmaz bir parçası olması. Düzenli denetimlerin, tedarikçinin Kod'a olan uyumunun teminat altına alınması için ilgili birim tarafından gerçekleştirilmesi. Tedarikçinin, Kod ve Standart ihlallerine karşı açık cezalar belirlemesi. Page 11

12 4. Yolsuzluk, rüşvet ve iş ahlakı Davranış Kuralları hükümleri Electrolux Grubu hiçbir şekilde; yolsuzluk, rüşvet ve etik olmayan iş uygulamalarına tolerans göstermez. Tüm Electrolux birimleri ve tedarikçileri ve onların çalışanları; rüşvet veya diğer uygunsuz fayda teklif etmekten, vermekten, istemekten veya almaktan kaçınmalıdır. Genel gereklilikler İlgili birim, yolsuzluğu önlemek ve tespit etmek için uygun önlemleri almalıdır. Bu önlemler aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir: o İlke taahhüdü 2. o İletişim ve eğitim. o Çalışanların suiistimal şüphesini gizlilik ile rapor edebilmeleri için resmi bir prosedür. 2 Electrolux birimleri için, Yolsuzluk ve Rüşvetçilikle ilgili Grup Politikası bunun gibi taahhütlerden oluşur. Page 12

13 5. Çocuk işgücü Davranış Kuralları hükümleri Çocuk işgücü hiçbir şekilde tolere edilmez. Yerel yasaların daha büyük bir yaş sınırını şart koşmadığı durumlarda, mecburi eğitimini tamamlamamış veya 15 yaşın altında olan kişiler işe alınmayacaktır. Onaylı gayri reşitler için yönetim, geçerli yerel kanunlar uyarınca, kişinin yaşına uygun iş koşullarını, çalışma saatlerini ve ücretlerini sağlamakla yükümlüdür. Electrolux ürünlerinin veya bileşenlerinin üretildiği bir tesiste bir çalışan bir çocuk olması durumunda, tüm eylemler çocuğun yararına olmalı ve tüm iyileştirme faaliyetleri çocuğun sosyal durumunu muhafaza etmek veya iyileştirmeye yönelik olmalıdır. Tanımlar Çocuk işgücü daha yüksek yaşa denk olan kabul edilecek şekilde, mecburi eğitimini tamamlama yaşından genç veya 15 yaşından küçük bir kişi tarafından gerçekleştirilen çalışma olarak tanımlanmaktadır. Onaylı gayri reşitler minimum yaşın üzerinde ama henüz 18 yaşın altındaki yasal genç çalışanlardır. Bu grup çalışanlar aynı zamanda çoğunlukla reşit olmayan veya genç çalışanlar olarak da anılırlar. Bu çalışanları korumak için özel üretim önlemleri alınmalıdır (aşağıdaki "gereklilikler" bölümüne bakın). Genel gereklilikler İlgili birim, çocuk iş gücünün bulunmaması için tüm makul önlemleri almalıdır. Yaşın tasdiki ve belgelendirilmesi İlgili birim, işe alım sırasında tüm çalışanlardan resmi kimlik ve yaş belgelendirmesi istemelidir. İlgili birim, tüm çalışanlar için yaş belgelendirmesinin bir kopyasını saklamalıdır. Not: İlgili birim orijinal belgeyi saklayamaz, ancak bir kopyasını almalıdır. Uygun yaş belgeleri en azından tam ad, doğum tarihi ve sahibinin bir resmi olan pasaport, kimlik kartı veya sosyal sigorta kartı gibi belgelerden oluşmalıdır. Onaylı gayri reşitler Bu bölümdeki hükümler, işe alım süreci sırasında onaylı gayri reşitlere ayrımcılık yapacak bir şekilde uygulanmamalıdır. Page 13

14 Asgari olarak, ilgili birim onaylı gayri reşitler üzerindeki tüm yasal kısıtlamalara uymalıdır. Bir çok ülkede bu kısıtlamalar şunları kapsar: Maksimum mesai saatleri, tehlikeli iş, gece işi, veya zorunlu tıbbi kontroller. Çalışanın yaşına ve yeteneklerine uygun olan kabul edilebilir iş türleri, çalışma şartları, çalışma saatleri ve ücretlerinin tanımlanması yönetim tarafından aktif katılım gerektirir. İlgili birim, 18 yaşın altındaki çalışanların sağlığını, güvenliğini veya refahını tehlikeye atacak potansiyel çalışma şartlarından korunmaları için tüm gerekli önlemleri almalıdır. İlgili birim, çıraklık ve mesleki eğitim programlarıyla ilgili tüm yönetmelik ve gerekliliklerle uymalıdır. İlgili birim; bunların yasal tanınırlığı olan programlar olduğunu doğrulayabilmeli ve istenmesi durumunda bu programlar ile ilgili yasal kanun ve kısıtlamaları sunabilmelidir. Okul çağındaki çocukların mecburi eğitimlerini tamamlama yaşına erişmeden önce birimde çalışmasıyla sonuçlanan gayri resmi ayarlamalar, kabul edilemez. Çocuk işgücü istihdamı durumunda gereklilikleri ve müdahale önlemlerini raporlama Çocuk iş gücü durumu gözlendiğinde, ilgili birim Electrolux ile acilen temasa geçmelidir. Çocuğun durumunu iyileştirmek için acilen bir eylem planı tanımlanmalıdır. Faaliyetler çocuk için uzun dönemli ve uygulanabilir bir sonuca hizmet etmeli ve Electrolux tarafından onaylanmalıdır. Eylem planındaki ilerleyiş yönetim tarafından devamlı olarak izlenmeli ve Electrolux'e rapor edilmelidir. Çocuğun durumunun iyileştirilmesi tamamlanana kadar ilgili birim ve Electrolux, birbirleriyle temas ve işbirliği içinde kalmalıdırlar. İyi Yönetim Uygulamaları İlgili birim, onaylı gayri reşitleri işe almadan önce yasal vasileri ile (normal şartlarda ebeveynleri ile) iletişime geçmelidir. İlgili birim, yaşlarına istinaden belirli iş ve saatlerle sınırlanan onaylı gayri reşitlerin bir listesini tutar. Gece işi için istihdam durumu söz konusu ise ilgili birim, onaylı gayri reşitlerin güvenli ulaşımlarını ve uygun dinlenme koşullarını teminat altına almalıdır. Çocuk işgücü vakalarının sık olduğu ülkelerde, çocuk işgücü vakalarını yönetmek için belgelendirilmiş prosedürler tavsiye edilir. Bu prosedürler; çocuğun gelişimine fayda sağlayan sürdürülebilir bir çözüm sağlarken, çocuğu bulunduğu konumdan uzaklaştırmayı da kapsayan acil iyileştirmeyi teminat altına almalıdır. Page 14

15 6. Zorla çalıştırma Davranış Kuralları hükümleri Zorla çalıştırma veya kaçak işçi çalıştırma hiçbir şekilde tolere edilmez. Bu; birinin kendi isteği veya seçimi dışında veya ödünç işçiliği, borca karşılık işçilik ve onaylanmamış hapishane işgücünü kapsar. Tanımlar Kaçak işçi çalıştırma: İşe alım, alıştırma veya transfer süreci sırasında zorlama, dolandırıcılık veya tehdide maruz bırakılan çalışanlar. Cezai hükümlü çalıştırma: Cezai hükme bağlı olarak hükümlü biri çalıştırmak. Ödünç işçilik: Çalışanın rızası olmadan çalışanın yetkilileri tarafından yapılan bir anlaşma sebebiyle çalışmaya zorlanmış kişilerin çalıştırılmasıdır. Borca karşılık işçilik: Borca karşı işçilik, bir borcu ödemek için veya işverene borçlanılmış birinin borcunu ödemesi için, ücretsiz veya çok cüzi bir miktara çalıştırılmasıdır. Düşünce suçlusu: Irkı, dini veya politik görüşleri sebebiyle hapsedilen kişilerdir. Ex-convict / formerly convicted worker employment is a legal requirement in Turkey and companies are required to employ some ex-convict worker, approximately 3% (i dont remember the ratio correctly) of total workers. Prison labor title is generally confusing title in Turkey and it should be explained in the code that ex-convict and prison labor are different issues. Birimler; zorla, borç karşılığında çalıştırma, ödünç işçi, kaçak işçi veya herhangi bir başka şekilde istem dışı zorla çalıştırma hakkına sahip değildirler. Düşünce suçluları tarafından yapılan iş de, ücretsiz veya istem dışı cezai hükümlü çalıştırılması gibi, asla kabul edilmez. Tüm cezai hükümlülerin gönüllü olmaları halinde çalıştırılması, Electrolux tarafından onaylanmalıdır ve Sivil Toplum Örgütleri veya ıslah çalışmalarından sorumlu devlet kurumları gibi ilgili üçüncü taraf organizasyonlar tarafından devamlı surette izlenmelidir. Birimler, çalışanların boş zamanlarında tesislerden ayrılmalarına dair kısıtlamalar dayatmamalıdır. Birimler, çalışanların hareket özgürlüklerini mantıksızca kısıtlayan çalışma yeri kuralları koymamalıdır. Çalışanların çalışma yerini terk etmelerini önleme maksadıyla kapılar kilitlenmemelidir. Güvenlik görevlileri çalışanları çalışma yerinden ayrılmalarını engellememelidir. Birimler; çalışanların pasaport, doğum sertifikası, çalışma izni, seyahat belgeleri gibi veya çalışanın yasal durumunu/uyumluluğunu sınırlayacak, onun seyahat özgürlüğünü veya işinden kalıcı veya geçici olarak ayrılmasını kısıtlayabilecek orijinal kimlik belgelerini alıkoymayacaklardır. Birimler, çalışanların işi bırakmasını engellemek amacıyla ücretleri değiştirmeyecek (örn. işe alım veya eğitim ücretleri) veya çalışanlardan hiçbir türlü depozit (örn. iş elbiseleri veya aletler için) istemeyeceklerdir. Page 15

16 Birimler, yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, ödemeleri, para cezalarını değiştiremez veya işten ayrılan çalışanlardan kanunsuz maaş kesintileri yapamaz. Geri ödeme anlaşmaları (eğitim, taşınma gibi masraflar için) öngörülebilir, makul ve zamanla sınırlanmış olmalıdır. Yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe çalışanlara verilen borçlar, üç aylık maaşlarına karşılık gelen miktarı aşamaz. 7. Güvenlik düzenlemeleri Davranış Kuralları hükümleri Güvenlik uygulamaları her zaman insan hakları mevzuatına tam uyumlu şekilde yapılmalıdır. Güç kullanımından mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. Genel gereklilikler Hiçbir durumda gerektiğinden fazla güç kullanımı olamaz. Güç kullanımı, tehditle orantılı ve duruma uygun olmalıdır. Birimler, kendi tesisi için olan güvenlik düzenlemelerinin insan haklarını ihlal etme riski taşımadığını teminat altına almalıdır. Birimler güvenlik hizmeti sağlayıcılarıyla sözleşmeye dayalı anlaşmalar yapmalıdır. Sözleşmeye dayalı anlaşmalar; güvenlik hizmeti verenlerin personel ve taşeron seçiminde ve takibinde olan personel eğitimi için olan gereklilikleri içermelidir. Raporlama gereklilikleri Güvenlik sağlayıcısının, herhangi bir güvenlik olayını ilgili birime raporlama amacıyla resmileştirilmiş bir prosedürü olması gerekir. Güvenlik sağlayıcısının; çalışanlarından veya üçüncü taraflardan gelen, Kod ve Standardın bu bölümünde yer alan prensiplere olan uyumluluğun sekteye uğradığını iddia eden şikayetler için bir şikayet prosedürü olması gerekir. Page 16

17 8. Sağlık ve güvenlik Davranış Kuralları hükümleri Tüm çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ve uygun olduğu durumlarda, asgari olarak yürürlükteki yerel kanunlar uyarınca, güvenli ve sağlıklı ikametgah tesisleri sunulmalıdır. Birimler, potansiyel çalışma yeri kazalarını ve hastalıklarını önlemek ve yönetmek için uygun adımları atmalıdır. 8.1 Çalışan sağlığı ve güvenliği Tanımlar Bir yaralanma, hastalanma veya ölümle sonuçlanan veya sonuçlanabilecek olan işle ilgili bir olay bir vaka olarak adlandırılır (OHSA tanımı). Kaza; yaralanmaya, hastalığa veya ölüme sebebiyet veren bir vakadır (OHSA tanımı). Kişisel Koruyucu Teçhizat (PPE): Çalışanlara kendilerini tehlikeli çalışma ortamlarından korumaya yardımcı olması için tasarlanmış ve verilmiş tüm güvenlik teçhizatlarıdır. PPE ateşe dayanıklı veya kimyasal geçirmez giysiler, eldivenler, kask, maske, güvenlik gözlükleri, gürültü koruması gibi teçhizatları kapsar. İt should be written as Kişisel Koruyucu Donanım as written form in legal legislation and PPE should be written as (KKD) in Turkish. Genel gereklilikler Birimler, çalışma yerlerindeki sağlık ve güvenlik risklerini periyodik olarak belirleyip değerlenme ve çözüm üretmekle yükümlüdür. Bu risk değerlendirmeleri; işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatları uyarınca ve sağlık, güvenlik, çalışma bakanlığı yetkilileri tarafından belirlenen denetim gereklilikleri uyarınca (örn. makine güvenlik raporu, özel makine çalıştırma izinleri, hijyen sertifikası ve kantin çalışanları sağlık sertifikaları) (translation is not so clear and not able to fully understandable in OHS meaning and should be detailed with more informative data) yapılmalıdır. Risk değerlendirmeleri: o Üretim, prosesler ve tesislerde, büyük ölçüde değişikliklerden önce yapılmalıdır. o Vaka veya kazalardan sonra yapılmalıdır. o En azından yılda bir kez güncellenmelidir. o Belgelendirilmelidir. Vakalar ve kazalar Vakalar ve kazalar kayıt altında tutulmalıdır. Uygun düzeltici faaliyetler belirlenmeli ve gelecekte meydana gelebilecek kazaları ve vakaları önlemek için vakit kaybetmeden uygulanmalıdır. Yasaların şart koşması durumunda, vaka/kaza raporları yetkililere bildirilmelidir. İstenmesi halinde, yetkililerle olan yazışmalar Electrolux'e sunulmalıdır. Electrolux birimleri her ay vaka, kaza ve çalışılan saat sayısını, standart EHS veritabanına (GEARS) ve Electrolux Kayıt Defteri olan süreklilik raporlama sisteminde Page 17

18 açıklanan talimatlar uyarınca Electrolux Süreklilik İşleri'ne yılda bir kere raporlamalıdırlar. Tedarikçiler çalışılan saatin, kazaların ve vakaların sayılarını kayıt altında tutmalı ve Electrolux'ün isteği halinde sunmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği komitesi Birimler; çalışma yerindeki kazaları ve vakaları önlemekle, sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmeden sorumlu bir iş sağlığı ve güvenliği komitesine sahip olmalılardır. Komite, yönetim ve çalışanlardan oluşmalı ve en az üç ayda bir toplanmalıdır. İlgili birim içindeki ilişkili yönetim işlevlerinden temsilcileri de barındırmalıdır. Komite, ilgili birimin sağlık ve güvenlik sorunlarını nasıl yöneteceğini yazılı bir plan ile belirlemeli ve birimin bu sorunları nasıl yönettiğini takip etmelidir. Plan, çalışma yerindeki sağlık ve güvenliği; yetkili gayri reşit çalışanlara, hamilelere ve özel ihtiyaçları olan çalışanlara özel olarak dikkat ederek iyileştirmek için gereken faaliyet ve çalışanların sorumlulukları ve rollerini kapsamalıdır. Komite; çalışma yerindeki sağlık ve güvenlik standartlarını iyileştirmek için yönetim ve çalışanlar arasında bir diyalog sağlayacak benzeri bir proses veya program ile değiştirilebilir. Komitenin toplantılarının sonuçları ve planı tüm çalışanların erişimine açık olmalıdır. Sağlık ve güvenlik eğitimi Tüm çalışanlara çalıştıkları bölgelerdeki güvenlik risklerine dair eğitim ve kurs verilmelidir, ancak bununla sınırlı kalınmamalıdır: o Acil durum tahliye prosedürleri. o Acil durum alarmının yeri ve etkinleştirilmesi. o İlk yardım faaliyetleriyle ilgili genel bilgi (ilk yardım setinin yeri, ilk yardım eğitimi almış kişiler, tedavi istasyonları gibi). o İlgili birimle bağlantılı güvenlik riskleri ve görevleri. o Güvenlik talimatları. o Kişisel Koruyucu Teçhizat Kullanımı (PPE): same comment as above Tüm çalışanlar; tehlikeli olabilecek makineleri ve teçhizatları kullanmadan önce veya tehlikeli olabilecek görevleri yapmadan önce uygun ve gerekli güvenlik eğitiminden geçmelidir. İlgili birim, tarih ve katılımcıları içeren bir eğitim içeriği kaydı tutmalıdır. Makineler için güvenlik cihazları Birimler; üretimde kullanılan tüm makine ve diğer teçhizatların, gerekli ve zorunlu güvenlik cihazlarına (örn. acil durum durdurma düğmesi, iki elli tutamaçlar, kapılar, güvenlik çitleri gibi) sahip olduklarını garanti altına almalıdır. Kullanılan güvenlik cihazları, yerel şartlara ve uluslararası Standartlar ile uyumlu olmalıdır (örn. ISO/ANSI/CSA/OSHA performans gereklilikleri). Presler, delme ve kesme makineleri gibi hareketli parçaları olan potansiyel tehlike arz eden tüm makineler, uygun makine koruyucuları ile donatılmalıdırlar. o Ana güvenlik kontrolü olarak aşağıdaki yöntemlerden biri veya daha fazlası kullanılabilir: - Sabit bariyer koruyucuları. - İç kilitli bariyer koruyucuları. - Işık perdeleri. Page 18

19 o o o Ana güvenlik kontrolü riski ortadan kaldırmazsa, aşağıdaki yöntemler ikincil koruma olarak kullanılmalıdır, fakat ana koruma olarak kullanılmamaları gerekir: - İki elli kontroller. - Güvenlik paspasları. Preslerde iki elli kontrol kullanımı her zaman ikincil koruma olmalıdır. Işık perdeleri ve bariyer korumalarıyla birlikte kullanılmalıdırlar. Kalıp bölgesinde daha fazla insan etkileşimine ihtiyaç duyan preslerde/teçhizatlarda, her bir kişi için iki elli kontrol ikincil koruması (ikincil iki elli kontrol koruması) kullanılmalıdır. Güvenlik talimatları Potansiyel sağlık veya yaralanma riski olan yerlerde, güvenlik talimatları ve uyarı levhaları açıkça görünür bir şekilde belirlenen çalışma alanlarına asılmalıdır. Böyle çalışma alanları girişlerinde, makinelere ve diğer teçhizatlara yakın mesafede görülebilir ve yerel dil(ler)de yazılı olmalıdırlar. Levhalar, tüm çalışanlar tarafından anlaşılacak, gerek şekilsel gerekse yazılı talimatlar veya prosedürler şeklinde olabilir. Aynı zamanda kullanılması gereken PPE'leri (KKD) belirtmelidir (örn. kask sembolü, kulaklıklar, eldivenler, maskeler, gözlükler, botlar gibi) Birimler; tüm ziyaretçilere, ziyaretin amacına ve doğasına bağlı olarak, sorumlu bir ev sahibi atamanın ve uygun güvenlik bilgileri ve diğer çalışma alanı kurallarıyla ilgili onları bilgilendirmenin yerine geçecek prosedürlere sahiptir. Bu bilgiler; acil durum çıkışlarının nerede bulunacağını, tahliye halinde toplanma noktasını, özel kıyafet giyme ve ilgili birimin özel alanlarını ziyaret etmek için gerekli PPE, gibi hususları içerebilir. Güvenlik tehlikeleri Birimler; ortamda oluşabilecek iş tehlikesi durumlarından kaçınılmasından ve bu durumların düzeltilmesinden sorumludur, örn: o Hasar görmüş merdivenler. o Çalışanlara yakın konumdaki tehlikeli elektrik kabloları. o Uygun yalıtımdan yoksun tehlikeli elektrik tesisatları. o Yerdeki delikler/çukurlar. o Gaz tüplerinin veya alevlenebilir ürünlerin tehlikeli depolaması. o Ürünlerin tehlikeli depolanması. Birimler; karışıklık sırasında kişisel yaralanma riskini azaltan, üretim ortamında uygun kıyafetlerin giyildiğini teminat altına almalıdır. Güvenlik denetimleri Birimler; çalışma yerinde makinelerin ve diğer teçhizatların güvenlik kontrollerini içeren düzenli güvenlik denetimleri uygulamalıdır. Güvenlik denetimleri kayıt altına alınmalı ve belgelendirilmelidir. Denetlemeler sırasında uyumsuzluk tespit edildiğinde acil eylem devreye girmelidir. Kişisel Koruyucu Teçhizat (PPE) (same as above) Birimler; ücretsiz olarak, potansiyel risk taşıyan çalışma alanlarında tüm çalışanlara uygun PPE temin etmelidir, en azından ilk seti temin etmelidir ve bu set eskidiğinde yenilemeli veya güncelleme gerektiğinde güncellemelidir. PPE her an erişime açık olmalıdır ve düzgün bir şekilde muhafaza edilmelidir. Gerekli PPE örnekleri şunlardır: Page 19

20 o o o o o o Darbeye dayanıklı gözlükler veya kuvvetli göz kamaştırıcı ışığın, havada gezinen moloz veya tozun, sıçrayan primer veya temizleyicilerin olduğu alanlarda diğer göz koruyucuları. Çözeltiler, yapışkanlar ve cilalar gibi kimyasalları elle tutmak/uygulamak için kullanılan eldivenler. Eldivenler bu kimyasallara dayanıklı olmalıdır. Keskin nesneler veya kesici aletlerle çalışanlar için metal eldivenler. Buharlaşmanın olduğu ve havalandırma gibi yöntemlerle buharlaşmanın azaltılamadığı alanlar için uygun gaz maskeleri. Islak yüzeylerde çalışanlar için uygun ayakkabılar. Ağır ekipman taşıyan veya çalıştıran çalışanlar için kuvvetlendirilmiş ayakkabılar veya botlar. Toz veya kumaş parçaları gibi katı parçacık içeren maddeye maruz kalmayı minimize edecek toz maskeleri. o Yüksek gürültü seviyesine sahip olan ortamlarda çalışanlar için kulak tıkaçları. Birimler, uygun PPE'nin kullanımını garantilemek için tüm makul önlemleri almalıdırlar. PPE ile ilişkili alanlardaki tüm insanlar, PPE teçhizatı kullanmalıdırlar. Bu gerekliliğe çalışanlar, yönetim, yüklenici ve ziyaretçiler de dahil herkes uymalıdır. İlk yardım ekipmanı Uygun ilk yardım ekipmanı, yeterli miktarda depolanmalı ve tüm çalışanların erişimine açık olmalıdır. Ekipmanın içeriği; çalışan sayısıyla, tesiste yapılan faaliyet türleriyle olduğu kadar, potansiyel yaralanma riskiyle de orantılı olmalıdır. İlk yardım ekipmanı daha önceden belirlenmiş personel tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir. İlk yardım ekipmanı ve kitleri her zaman hızlı ve kolay erişime imkan veren alanlara yerleştirilmelidir. En az her kat ve her bina için daha önceden belirlenmiş olan alanda bir ilk yardım kiti bulunmalıdır. İlk yardım eğitimi Birimler ilk yardım konusunda uygun miktarda eğitim almış çalışanlara sahip olmalıdır. Bu çalışan sayısı asgari olarak her bir üretim vardiyası ve fabrika bölümü için bir eğitilmiş personeldir. İlk yardım eğitimi sertifikalı eğitimciler, doktorlar veya hemşireler tarafından düzenli olarak verilmelidir ve eğitim kayıtları tutulup istek üzerine erişime açık olmalıdır. Çalışma ortamı koşulları Birimler aşağıdakilerle ilgili olarak, ilişkili ve yürürlülükte olan tüm yasalar ve yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır: o Kapalı alan hava kalitesi (dumanlar, çözeltiler, parçacıklar ve havalandırma). o Çalışma yerindeki sıcaklık. o Çalışma yerindeki gürültü seviyesi. o Çalışma yerindeki aydınlatma. o Ergonomi. o Çalışma ortamını özürlü çalışanlar için uyarlama. Çalışma yerindeki kapalı alan hava kalitesi, sıcak, gürültü ve aydınlatma seviyeleriyle ilgili belirsizlik varsa testler yapılır. Çalışma ortamındaki gürültü, titreşim veya hava kirliliğine dair iş tehlikelerine maruz kalmış olan veya maruz kalmaya eğilimli çalışanların sağlığı uygun aralıklarla denetlenir. Bu denetimler periyodik tıbbi muayeneleri içerebilir. Page 20

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları

Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları Dikkat: Bu doküman İngilizce den çeviridir. Orijinal İngilizce doküman yasal olarak bağlayıcılık arz eder. - Nisan 2015 - Giriş C&A iş modelinin amacı, yüksek

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bu Shell de Çalışma Kuralları size yönelik

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık Xerox İş Ahlakı Tüzüğü İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık İş Ahlakı Tüzüğümüz bütünlüğe yönelik taahhüdümüzü kapsar ve destekler ve ayrıca etik ve uyumluluk sorunlarımızı temel değerlerimizle

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi Statüsü'ne dair Sözleşmenin 15. maddesi b bendi uyarınca,

Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi Statüsü'ne dair Sözleşmenin 15. maddesi b bendi uyarınca, Bakanlar Komitesi'nin Üye Devletlere Silahlı Kuvvetler Mensuplarının sahip oldukları İnsan Hakları konusunda verdiği CM/Rec(2010)4 sayılı Tavsiye Kararı (Bu karar, 24 Şubat 2010 tarihinde Bakan Yardımcılarının

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

Temel Davranış Kuralları Versiyon 1.0

Temel Davranış Kuralları Versiyon 1.0 Temel Davranış Kuralları Versiyon 1.0 rup ve Çoklu-rup Sertifikasyonu İçin www.utzcertified.org Bu dokümanın elektronik formattaki kopyaları UTZ Certified Eğitim Merkezi web sitesinde mevcuttur: www.utzcertified-trainingcenter.com

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma Çalışan El Kitabı İÇİNDEKİLER 1 Kurumsal Değerlerimiz 2 Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 3 Performans Yönetim Sistemi 4 Yetkinlikler 7 Eğitim / Gelişim Çalışmaları Rotasyon Ücretler 9 İşe Devam ve Tatiller

Detaylı

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Birleşmiş Milletler Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Dağıtım: Genel 23 Şubat 2011 Özgün dil: İngilizce CMW/C/GC/1 Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı