AR&GE BÜLTEN 2014 EKİM SEKTÖREL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AR&GE BÜLTEN 2014 EKİM SEKTÖREL"

Transkript

1 ENERJİ SEKTÖRÜNDE FIRSATLAR VE TÜRKİYE NİN DURUMU Övgü PINAR Günümüzde enerji kavramı, gelişme ve kalkınmanın temel ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Bir ülkenin, kendi kendine yetebilecek düzeyde enerji üretmesi, o ülkenin gelişmiş ülke konumunda olduğunun göstergelerinden biridir yılında, gelişmiş ülkelerin talebinin dünya enerji talebinin % 80 ini oluşturacağı, bu talebin %32 sinin Çin den, %10 ununsa Orta Doğu dan kaynaklanacağını tahmin edilmektedir. Ayrıca dünya çapında enerji talebinin 2050 yılına kadar günümüzdekinin üç katına çıkacağı öngörülmektedir. Tüm bu araştırmalar sonucunda; enerji kaynaklarının önemi de gün geçtikçe artmakta ve günümüzde uluslararası ilişkileri şekillendiren en önemli unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bilindiği üzere; dünya enerji kaynaklarının çok büyük bir bölümü Rusya, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetleri, İran ve Arap yarımadasında bulunmaktadır. Belirli ülkelerin sahip olduğu bu güç nedeniyle de; dünyamızda yaşanan çatışma ve savaşların başlıca nedenleri arasında, enerji kaynaklarına sahip olma mücadelesi ilk sırada yer aldığı aşikardır. Enerji kaynaklarına sahip olan ülkeler bu kaynakları stratejik bir üstünlük olarak görmekte, bu bölgeler üzerinde hakimiyet kurmak isteyen güçler birbirleriyle yarışmakta, bölgesel ve küresel aktörler bu bölgelerdeki enerji kaynaklarından kendi insiyatifleri doğrultusunda yararlanabilmek, hatta enerji ihtiyacı olan bölgelere kendi insiyatifleri doğrultusunda enerji aktarmak için enerji merkezli yeni vizyonlar geliştirmekte, enerji politikalarını bu strateji üzerinden oluşturmaktadır. 19

2 Tarihsel olarak incelediğimizde; 1970 li yılların başında ve sonunda yaşanan iki petrol krizi, 1990 lu yıllarda yaşanan petrol krizi, zaman zaman ülkeler arasında bir gerginlik unsuru olan doğalgaz vanalarının kapanma ihtimalleri gibi gelişmeler enerji arz güvenliği açısından önemli birer tehdit olmuştur, olmaya devam etmektedir. Son olarak, geçtiğimiz günlerde yaşanan, Suudi Arabistan'ın Asya ve ABD'ye sattığı petrol fiyatlarında ayarlamaya gitmesi, dünya enerji piyasasında hareketli günler yaşanacağının da habercisi durumundadır. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan ın, Asya'ya sattığı petrole son beş ayda ilk kez zam yapması, ABD'ye sattığı petrolün fiyatını ise düşürmesi piyasaları karıştırmıştır. Suudi Arabistan'ın ABD'ye sattığı petrolün fiyatını düşürmesiyle ABD ham petrol fiyatları 78,08 doları görerek Haziran 2012'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiş, Brent petrolü de 1 doların üzerinde değer kaybıyla son iki haftanın en büyük günlük düşüşünü yaşamıştır. Buna göre; Brent petrolün fiyatı 83 dolara dayanarak 4 yılın en düşük seviyesine yaklaşmıştır. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunan Suudi Arabistan ın petrol fiyatlarını Asya için artırırken ABD için düşürmesi, ülkenin ABD de pazar payını artırma çabası olarak nitelendirilmektedir. Düşen enerji fiyatlarının birçok Amerikan enerji şirketinin kar marjlarını azaltacağı, Suudi Arabistan ın rekabeti artırmak amacıyla ABD nin ardından diğer büyük bölgelerde de fiyatları düşürebileceği, bu durumda Brent petrolün varil fiyatındaki gerilemenin devam edebileceği öngörülmektedir. Öte yandan; Rusya ile yapılan uzun vadeli doğalgaz alım anlaşmaları nedeniyle Avrupa nın 2020 den önce Rus doğalgazına bağımlığında kayda değer bir azalma gerçekleşmeyeceği beklenmektedir. 20

3 Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan Avrupa nın Rus Gazına Bağımlılığını Azaltmak raporunda, Avrupa'nın Rusya yla yaptığı kontratlardaki yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğu için asgari miktarda doğalgazı uzun süre daha Rusya dan ithal etmek ve yürürlükteki anlaşmalar nedeniyle Avrupa, Rusya dan 2020 de 115 milyar, 2030 da 65 milyar metreküp doğalgaz ithal etmek zorunda olduğuna dikkat çekilmektedir. Petrol ve doğalgazın daha uzun bir süre Ortadoğu ve Rusya nın kontrolünde olması, Batı ülkelerini alternatif enerji kaynaklarına yönelmeye zorlamaktadır. Örneğin; Avrupa Birliği tarafından ortaya konulan Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında; akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefi çerçevesinde yenilenebilir enerjiye yönelik olarak; 2020 yılına kadar sera gazı salımının 1990 yılına kıyasla en az %20, şartlar elverişli ise %30 oranında azaltılması, AB nin enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının %20 ye yükseltilmesi ve %20 oranında enerji verimliliği sağlanması hedeflenmektedir Stratejisi diye de bilinen bu hedef kapsamında AB, yeşil ekonomi hedefini ortaya koymakta, içinde bulunduğu küresel krizden de bu şekilde çıkabileceğini öngörmektedir. Öte yandan, dünyada 2020 yılına kadar 637 bin MW lık eski teknolojili kömür santralinin devreden çıkması beklenmektedir. Buradan ortaya çıkacak elektrik açığının büyük oranda rüzgar santralleriyle doldurulabileceği öngörülmektedir. Rüzgar enerjisi gün geçtikçe küreselleşmekte, rüzgar enerjisi yatırımlarının gelecek yıl ortalama yüzde oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle de birçok ülke rüzgar kapasitesini arttırmaktadır. Bu alanda 90 bin MW kurulum kapasitesiyle Çin lider durumda olup Çin in rüzgar yatırımları iklim değişikliği stratejisi çerçevesinde 2013 ve 2014 yılında kömür yatırımlarını geride bırakmıştır. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye nin de kömür hariç petrol ve doğalgaz gibi, sanayinin temelini oluşturan enerji kaynakları bulunmamaktadır. Bu süreçte Türkiye nin stratejik önemi ortaya çıkmaktadır. Türkiye, zengin doğal kaynaklara sahip Ortadoğu, Orta Asya, Hazar Bölgesi, Rusya Federasyonu ile enerji ithalat gereksinimi hızla artan Avrupa başta olmak üzere birçok ülke arasında bir köprü durumunda olup Türkiye nin enerji politikasının bu bölgeler ve tüketici ülkeler arasında enerji koridorunu pekiştirmek yönünde şekillenmesi sonucunu doğurmaktadır. Türkiye nin bu alandaki potansiyelinin iyi değerlendirilmesi Türkiye nin bölgesel bir lider olma yolunda önünü açabilecektir. 21

4 Bununla birlikte; Türkiye de halen fosil kaynaklara olan bağımlılık, yenilenebilir enerji kaynaklarından sadece hidroelektrik enerjinin önemli bir paya sahip olması ancak rüzgar ve jeotermalden üretilen enerjinin henüz istenilen düzeye ulaşmaması, yine dünyada teknolojisi hızla geliştirilen ve üzerine büyük yatırımlar yapılan güneş enerjisine yönelik özellikle fotovoltaik enerji alanında henüz kayda değer bir üretim yapılmaması yerli ve yenilenebilir kaynakların çevresel etkilere de dikkat ederek daha fazla kullanılması gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca; yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye için; Küresel Rüzgar Enerjisi Birliği (GWEC) Başkanı Dr. Klaus Rave, rüzgar enerjisi açısından fırsatlar ülkesi olduğunu belirtmektedir. Avrupa ve Asya arasında oldukça önemli bir jeopolitik konumda bulunan Türkiye, bu özelliğinin yanısıra rüzgar enerjisinde büyük bir yatırım fırsatını da içinde barındırmaktadır. Ayrıca, Danimarka Enerji Bakanı Rasmus Helveg Petersen de Türkiye nin Gümrük Birliği üyeliği ve AB üyelik süreci gibi konulara vurgu yaparak Türkiye nin yatırımcılar açısından cazip bir ülke olduğunun da altını çizmektedir. Tüm bu gelişmeler ve dünyada enerji sektörünün önemi nedeniyle; hükümetimizce de enerji sektörüne özel önem verilmektedir. Türkiye nin, Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına yönelik vizyonu gereği yenilenebilir enerji sektörüne ilişkin; Enerji üretiminde yenilenebilir enerji payının % 30'a yükseltilmesi, Su enerjisinden tam yararlanılarak mevcut kapasitenin iki kattan fazla artırılması, Rüzgâr enerjisinin MW düzeyine çıkarılması, 22

5 600 MW jeotermal ve MW güneş enerjisi kapasiteli elektrik santralleri kurulması, Türkiye'nin dünya çapında güneş enerjisinden en fazla yararlanan 10 ülkeden biri haline getirilmesi, MW düzeyinde kurulu güce ulaşılması, km taşıma hattına sahip olunması, MVA düzeyinde enerji dağıtımı birim kapasitesine ulaşılması, Elektrik kaybının/kaçak elektrik kullanımının % 5'e düşürülmesi ve akıllı şebeke kullanımının artırılması, 5 milyar m 3 doğal gaz depolama kapasitesine erişilmesi, Enerji borsası oluşturulması, MW kapasiteli 8 nükleer reaktörün aktif hale gelmesi, MW kapasiteli 4 nükleer reaktörün inşa edilmesi, Kömür havzalarına MW kapasiteli elektrik santrallerinin yapılması şeklinde hedefleri bulunmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı kapsamında; enerji sektörüne yönelik, enerjinin nihai tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, asgari maliyetlerle arzını ve enerji teminini esas alarak; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olan en üst düzeyde değerlendiren, nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanmayı öngören, ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmayı destekleyen, israfi ve enerjinin çevresel etkilerini asgariye indiren, ülkenin uluslar arası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine ulaşılması amaçlanmıştır. Son olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 6 Kasım 2014 Perşembe günü açıklanan; Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı nda; Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı, Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı ortaya konmuştur. Buna göre; enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, bürokrasiyi hafifleterek yatırımı kolaylaştırmak, 2018 yılında enerjide yerli kaynak payını yüzde 35'e çıkarmak, yüksek olan enerji yoğunluğunu düşürmek, enerji verimliliği alanında yönetim bilgi sistemi kurmak, sanayide yüksek verimlilikli motorlar üretmek ve destek olmak, enerji verimliliğini arttırmaya yönelik mekanizmalar geliştirmek, Kamu binaları başta olmak üzere enerji verimliliğini arttırmak ortaya konulan hedefler arasındadır. Sonuç olarak; tek bir kaynağın ithalatına yönelmek enerji arz güvenliğini zedelemek gibi önemli bir sonucu da beraberinde getireceğinden, Türkiye nin gelişmekte olan ve sanayileşen bir ülke olduğu, enerji talebinin giderek artacağı dikkate alınırsa, birincil enerji tüketimindeki ithalat oranını azaltabilmek için alternatif enerji kaynaklarına ağırlık vermesi, onların kullanımını yaygınlaştırması, doğalgaz ve petrol taşıma ve ticaret merkezi olması yönünde stratejiler geliştirilmesi, enerji kaynak ve güzergahlarının çeşitlendirilmesi, enerji kaynağı satın alınan ülkelerin sayısının arttırılması ve ülke çeşitliliğine gidilmesi suretiyle daha bağımsız bir ithalat yapısının oluşması yönünde politikalar geliştirilmesi önem taşımaktadır. 23

6 Ayrıca; yenilenebilir enerji kaynaklarını elektrik, ısıtma vb. teknolojisine dönüştürecek ekipmanlar oldukça yüksek maliyetli olup Türkiye de bu ekipmanların üretilmesine yönelik teknoloji ve ar-ge çalışmaları henüz istenilen boyuta ulaşamamıştır. Bu doğrultuda; teknoloji transfer, ar-ge çalışmaları gibi konulara odaklanılmalı, ayrıca yenilenebilir enerji yatırımları yapmayı planlayan firmalara yönelik finansman desteği ve teşvik mekanizmaları da arttırılmalıdır. 24

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI Bu rapor Avrupa İklim Vakfı nın (European Climate Foundation) mali desteğiyle, WWF- Türkiye için hazırlanmıştır. 18 Kasım 214 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey Arzu YORKAN* Özet: Yazar bu çalışmasında ilk olarak Avrupa Birliği nin geçmişten

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 www.dogaka.gov.tr 2014 2 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İÇİNDEKİLER TABLO İNDEKSİ...3 Harita İNDEKSİ...3 ÖNSÖZ...4 1- GİRİŞ......6 1.1 Demir-Çelik

Detaylı

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 DİCLE BÖLGESİ ENERJİ RAPORU İçindekiler GİRİŞ...6 1. SEKTÖR ANALİZİ...8 2. ELEKTRİK

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ POLİTİKASINDA KÜÇÜK VE ÇOK KÜÇÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN YERİ VE ÖNEMİ

TÜRKİYE NİN ENERJİ POLİTİKASINDA KÜÇÜK VE ÇOK KÜÇÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN YERİ VE ÖNEMİ 1131 TÜRKİYE NİN ENERJİ POLİTİKASINDA KÜÇÜK VE ÇOK KÜÇÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN YERİ VE ÖNEMİ ÖZET ÖZDEMİR, Mahmut Temel * -DAĞHAN, İsmail Hakan ** ORHAN, Ahmet *** -CEBECİ, Mehmet **** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Detaylı

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ TÜRKİYE NİN YESiL ENERJi AR-GE VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ Orkun Teke Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 35160 İzmir ÖZET Büyük ölçekte dünyamızın, küçük ölçekte ise

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 10. KALKINMA PLANI (2014 2018) SANAYİ, KALKINMA, BÖLGESEL FARKLILIKLAR, MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER, YATIRIMLAR, KİT LER VE ENERJİ BÖLÜMLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLER (Özet Değerlendirme)

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA (Koordinatör) Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ Yrd.Doç.Dr. Fikret YAMAN Öğr.Gör. Liyaddin YEŞİLKAYA Öğr.Gör. Gökay

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Siyasi ve ekonomik gücün yeniden paylaşımı baskıları artarken, liberal demokrasilerden otoriter demokrasilere geçiş sinyalleri çoğalırken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2012 Nisan 2012 ÖZETİN ÖZETİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN LİDER ENERJİ ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN LİDER ENERJİ ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN LİDER ENERJİ ŞİRKETİ 2012 FAALİYET RAPORU Kazancı Holding olarak 1960 yılından bugüne her zaman kaliteli ürün ve güvenilir hizmet sunmak için çalıştık. Holding çatımızın altındaki tüm şirketlerimiz

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 YÜZKIRKDÖRT 3 Editörden Sevgili okurlar; Elektrik, hayatımızın vazgeçilmez unsurdur.

Detaylı

COMITE NATIO NAL TURC

COMITE NATIO NAL TURC COMITE NATIONAL TURC World Energy Council COMITE Turkish NATIONAL National TURC Committee Dünya Dünya Enerji Enerji Konseyi Konseyi Türk Türk Milli Milli Komitesi Komitesi 2 ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER...3

Detaylı