Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013"

Transkript

1 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201

2 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 2,1 2,6 2, 2, 2, Ekim 2012 Tahmini Ekim 201 Tahmini 1,6 1,4 1, Ekim 2012 Tahmini Ekim 201 Tahmini 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Avro Bölgesi Büyüme Tahminleri (%) 0,2 1,2 1,0 6,1,,,,,1 4, Gelişmekte Olan Ülkeler Büyüme Tahminleri (%),,6,1-0,2-0,4-0,6-0, Ekim 2012 Tahmini Ekim 201 Tahmini Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu 4, 4, 4, 4, Ekim 2012 Tahmini Ekim 201 Tahmini 2

3 Yükselen Ekonomilerin Büyüme Seyri (%) Projeksiyon Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu

4 Dünya Ticareti (Yıllık % Değişim) 6,2,6,8,0 4, 4,4 4,,8,2 2,6 2, Ekim 2012 Tahmini Ekim 201 Tahmini Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu 4

5 Yükselen Ekonomilerin Tahvil Piyasalarına Giriş ve Çıkışlar (milyon dolar) Kaynak: Emerging Portfolio Fund Research (EPFR)

6 Yükselen Ekonomilere Yönelik Özel Sermaye Akışı (net, milyar $) * 2014* (*) Tahmin Kaynak: IIF 6

7 ABD 10 Yıl Tahvil Faizi (%),,0 2, 2,0 1, 1,0 Ekim 12 Kasım 12 Aralık 12 Ocak 1 Şubat 1 Mart 1 Nisan 1 Mayıs 1 Haziran 1 Temmuz 1 Ağustos 1 Eylül 1 Ekim 1 Kasım 1 Kaynak: Bloomberg

8 Emtia Fiyatları Artış Hızı (yıllık ortalama, %) Petrol Metal Gıda Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu 8

9 Brent Petrol Varil Fiyatı (ABD Doları) Kaynak: Reuters Not: 2014 ve sonrası dönem için OVP varsayımıdır.

10 Son Dönem Makroekonomik Gelişmeler GSYH Büyüme Hızı (%) 12,4, 8,, 4,4,1 2,8 2, 1, 1,4 20-Ç1 Ç2 Ç Ç Ç1 Ç2 Ç Ç4 201-Ç1 Ç Milyon Kişi İşgücü Piyasası Gelişmeleri (mevsimsel düzeltilmiş) İstihdam İşsizlik Oranı (sağ eksen) % -40 Cari İşlemler Dengesi (yıllıklandırılmış, milyar dolar) 12 Enflasyon (yıllık % değişim) Cari İşlemler Dengesi Kaynak: TÜİK, TCMB Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi TÜFE Çekirdek Enflasyon (I) 10

11 Toplam Yurtiçi Tasarruflar (% GSYH) , * (*) Gerçekleşme Tahmini Kaynak: Kalkınma Bakanlığı

12 Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Tasarruf Oranları (201, % GSYH) 0 1, , 1,2 0,6 0,6 28, ,1 2,0 20, 18, 1,1 1,8 1,2 12, Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, IMF Veritabanı 12

13 Orta Vadeli Programın Temel Öncelikleri Orta Vadeli Programın Temel Öncelikleri; Cari açığı azaltmak, Enflasyonu düşürmek, İşsizliği düşen bir patikaya oturtmak, Yurtiçi tasarruf oranını artan bir trende kavuşturmaktır. 1

14 Dış Denge Cari İşlemler Dengesi (% GSYH) Enerji ve Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi (% GSYH) -2,0-4,0 1, 1,0 0, 0,0 1,1 0,2 0,0 0,2 0, -6,0-8,0-6,2 -,1-6,4 -, -, -0, -1,0-1, -2,0-2, -0,2-10, * 2014* 201* 2016* -,0 -, Ortalama -2, * 2014* 201* 2016* -,0 Enerji Dengesi (% GSYH) 1,0 0, Altın Dengesi (% GSYH) 0,6 -,4 0,2 -,8-6,2-6,6 -,0 -, -,8-6,1-6, -6, * 2014* 201* 2016* -0,2-0,6-1,0-1,4-0, Ortalama -0, -0, -0,4-1, * 2014* 201* 2016* (*) Orta Vadeli Program ( ) Tahminleri Kaynak: TÜİK, TCMB 14

15 Enflasyon Oranı (%) 6,8 6,,0, Kaynak: Orta Vadeli Program,

16 İşsizlik Oranı (%),6,,4,4,2,2,0 8, 8, Kaynak: Orta Vadeli Program,

17 GSYH Büyümesi (%) 6,0,0 4,6 4, Kaynak: Orta Vadeli Program,

18 Toplam Kamu Faiz Dışı Dengesi (Program Tanımlı) / GSYH (%) 1, 1,2 1, 1,0 0, 1,0 0, 0, Kaynak: Orta Vadeli Program,

19 Merkezi Yönetim Bütçe Açığı / GSYH (%) 2, 2,2 Program 2,0 1, 1,0 Gerçekleşme Tahmini 1, 0, 1,2 1,6 1,1 0, Kaynak: Orta Vadeli Program,

20 AB Tanımlı Borç Stoku (% GSYH) Kaynak: Orta Vadeli Program,

21 Son Dönemdeki Makro İhtiyati Düzenlemeler - I Son dönemde kredi kartları ve tüketici kredilerine yönelik yürürlüğe konulan makro ihtiyati düzenlemeler: Tüketici finansman şirketlerinin zorunlu karşılık kapsamına alınması Kredi kartı limit tahsislerinin ve limit artırımlarının, kart hamilinin gelirinin tespiti ve teyidine dayalı olarak yapılması. Kredi kartlarında ilk yıl için gelirin 2 katı, ikinci ve devam eden yıllar için gelirin 4 katı ile sınırlı olarak limit tahsis edilmesi Mevcut kart hamillerinin limit artırım taleplerinde yukarıda belirlenen limitin üzerinde artışa izin verilmemesi Gelir düzeyi tespit edilemeyenler için kredi kartı limitinin bin Türk Lirası ile sınırlandırılması Kredi kartında asgari ödeme tutarlarının artırılması (Kredi kartı limiti TL ye kadar olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 0 undan, TL arasında olanlar için yüzde inden az olmaması. Bu oranlara bir yıllık (yüzde 2 ve yüzde 2) geçiş süreci sonunda ulaşılması) 21

22 Son Dönemdeki Makro İhtiyati Düzenlemeler - II Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarının, toplam üç kez ödenmemesi halinde, dönem borcunun tamamı ödeninceye kadar nakit kullanımına kapatılması ve limit artırımı yapılmaması Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarının üst üste üç kez ödenmemesi halinde, dönem borcunun tamamı ödeninceye kadar kullanıma (harcama ve nakit kullanımı) kapatılması ve limit artırımı yapılmaması Bankaların sermaye yeterliliği oranının hesabında, kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı veya nakit olarak kullandırılan krediler ile taşıt kredilerinin risk ağırlığının artırılması (Kredi kartları için risk ağırlığı, taksit ödemeleri 1 6 ay arası olanlar için yüzde den yüzde 100 e, 6 12 ay arası olanlar için yüzde 10 den yüzde 200 e, 12 aydan fazla olanlar için yüzde 200 den yüzde 20 ye) (Taşıt kredileri için risk ağırlığı, vadesi 1 2 yıl arası olanlar için yüzde ten yüzde 10 ye, 2 yıldan uzun vadeli olanlar için yüzde ten yüzde 200 e) Tüketici kredileri tanımı kapsamına kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarının dahil edilmesi böylece bu tür krediler ile taşıt kredileri için bankaların daha yüksek genel karşılık ayrılması 22

23 Son Dönemdeki Makro İhtiyati Düzenlemeler - III Etki analizi ve değerlendirme çalışmaları devam eden konular: Kredi kartlarında ve bazı tüketici kredilerinde ürün bazında taksit sayısına sınır getirilmesi Kredi kartlarında uygulanan borç/gelir oranının diğer bireysel kredilere de genişletilmesi Konut kredilerindeki asgari peşinat uygulamasının diğer bireysel kredi alanlarından bazılarına genişletilmesi 2

24 Son Dönemdeki Makro İhtiyati Düzenlemeler - IV KOBİ ve ihracat kredilerini destekleyen düzenlemeler: Merkez Bankasının, Eximbank a kullandırdığı reeskont kredi limitini, milyar ABD dolardan milyar ABD dolarına, vadesini ise 4 aydan 8 aya yükseltmesi Eximbank tarafından sağlanan ihracat sigorta poliçelerinin Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetimi tarafından verilen garantiler gibi dikkate alınan bir risk azaltımı aracı haline getirilmesi İhracat ve KOBİ lere yönelik nakdi ve gayri nakdi kredilere uygulanan genel karşılık oranlarının düşürülmesi (İhracat kredilerinde yüzde 0 ve KOBİ kredilerinde yüzde 0,) 24

25 Yapısal Reformlar Enerji İthalat Bağımlılığının Azaltılması Rekabet Gücünün Artırılması ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Özel Tasarrufların Artırılması ve Finansman Kalitesinin İyileştirilmesi Yenilenebilir Enerji Toplam elektrik arzında yenilenebilir enerjinin payının artırılması Yerli Kaynaklar Yüksek Linyit potansiyeli Enerji Verimliliği Konut, sanayi ve ulaştırmadaki enerji tasarrufu potansiyelinin değerlendirilmesi Nükleer Enerji Toplam enerji arzında nükleer enerjinin payının artırılması Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Girdi Tedarik Stratejisi İhracat pazarlarının çeşitlendirilmesi Hizmet ihracatının desteklenmesi amaçlı vergi teşvikleri AR-GE ve yenilikçilik destek programları Yeni Ticaret Kanunu Kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi Eğitim Reformu Bireysel Emeklilik Sistemine devlet katkısının getirilmesi Sigortacılık sektörünü destekleyici düzenlemeler Doğal afet sigortasının etki alanını genişletici düzenlemeler Özkaynak finansmanının teşviki (Sermaye Piyasası Kanunu, Borsa İstanbul, Melek Yatırımcılık Sistemi, Girişim Sermayesine Yönelik Destekler) KKDF nin dış borçlanma vadesine göre farklılaştırılması Mevduatların vadesinin uzatılması (Munzam karşılıkların ve stopajın mevduatın vadesine göre farklılaştırılması, mevduatın vadesinden önce çekimlerde faiz kaybının önlenmesi) Kira sertifikası ihraçları Banka Dışı Finansal Kuruluşlar Yasası Yabancıların taşınmaz alımına ilişkin yeni düzenleme İstanbul Finans Merkezi Projesi 2

26 Bireysel Emeklilik Sistemi Sistemdeki Yeni Katılımcı Sayısı (bin kişi) Toplam Fon Tutarı (milyar TL) , , İlk 4 Hafta İlk 4 Hafta 10 Kasım Kasım 201 Kaynak: Emeklilik Gözetim Merkezi 26

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT Ekim 2011 Ankara YÖNETİCİ ÖZETİ Ülkemizin refah seviyesinin artırılması temel amacı çerçevesinde, 2012-2014 yıllarında izlenecek makro ekonomik politikalar

Detaylı

- 1 - 2013 YILI PROGRAMI

- 1 - 2013 YILI PROGRAMI - 1-2013 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4 Ekim 2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 ANKARA Ocak 2014 Katılım Öncesi Ekonomik Program (2014-2016), Yüksek Planlama Kurulunun 2014/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

2014 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu

2014 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu 1 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu Ekim 2014 2 3 4 5 Sunuş 2013 yılında küresel ekonomi bir önceki yıla göre daha ılımlı bir büyüme sergilemiştir. Bununla birlikte,

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

14 Aralık 2012. Grafik 1: Yılbaşından Bu Yana Getiriler* (%) Grafik 2: Altın ve Gümüş. Grafik 3: USD/TL. 2013 de ışık doğudan mı yükselecek?

14 Aralık 2012. Grafik 1: Yılbaşından Bu Yana Getiriler* (%) Grafik 2: Altın ve Gümüş. Grafik 3: USD/TL. 2013 de ışık doğudan mı yükselecek? Haftalık Bülten 14 Aralık 2012 2013 de ışık doğudan mı yükselecek? Grafik 1: Yılbaşından Bu Yana Getiriler* (%) Son bir ayda Japonya para birimi %4,5 gerilerke Nikkei 225 %12 değer kazandı Geride bıraktığımız

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Nisan 212 İÇİNDEKİLER Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesi hiç kuşkusuz

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR RAPORU EYLÜL 2012 SAYI 27

FİNANSAL PİYASALAR RAPORU EYLÜL 2012 SAYI 27 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FİNANSAL PİYASALAR RAPORU EYLÜL 212 SAYI 27 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bu Rapor, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Raporda yer alan bilgilere

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler - 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler (Yüzde Değişim) 2012 2013 2014(1) 2014(2) 2014(3) 2015(3) Dünya Hasılası 3,4 3,3 3,6 3,4 3,3 3,8 Gelişmiş Ekonomiler 1,2 1,4 2,2 1,8 1,8 2,3 ABD 2,3

Detaylı

- 1 - 2011 YILI PROGRAMI

- 1 - 2011 YILI PROGRAMI - 1-2011 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2010 Gün ve 27732 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2010 Gün ve 2010/966 Sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu

Detaylı

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI - 1-2014 YILI PROGRAMI 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No.36, Emek 06510 ANKARA Tel: +90-(312)-204 73 12 0 Faks: +90 (312)-212 89 16 http://www.ekonomi.gov.tr http://www.yoikk.gov.tr

Detaylı

Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017)

Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017) Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017) İktisadi Araştırmalar Bölümü Ekim 2014 Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 I- Dünya Ekonomisine İlişkin

Detaylı

Makroekonomik Gelişmeler Türkiye

Makroekonomik Gelişmeler Türkiye Makroekonomik Gelişmeler Türkiye 12 Temmuz 2011 Ekonomik Araştırmalar Burada belirtilen bilgiler, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu

Detaylı

2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları

2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları 2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları Tasarım: Ali RENÇBER Maliye Uzmanı İçindekiler 6 35 54 55 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2015-2017) 2015-2017 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI BÜTÇE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III. Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI Bakanlar Kurulu Sunumu Durmuş YILMAZ Başkan 1 Aralık 28 1 Sunum Planı I. Uluslararası Gelişmeler II. III. IV. Türkiye de Finansal Đstikrar Enflasyon Gelişmeleri, Tahminler

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

SAYI: 2013/4 EYLÜL 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2013/4 EYLÜL 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2013/4 EYLÜL 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 12 Kasım 2013 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Eylül 2013) i İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti...

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 22 Ekim 2013 i 0 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR ii 1 İçindekiler I. EKONOMİK GÖRÜNÜM... 1 A. Küresel

Detaylı

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 215 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Sunum Planı 1) Kur Gelişmeleri 2) Dış Ticaret Gelişmeleri 3) Enflasyon ve Faiz 4) Yatırımın Belirleyicileri

Detaylı