Teknopark. Kaynaklar; * ** Bozok Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teknopark. Kaynaklar; * http://www.tgbd.org.tr/tr/teknopark-tanimi-16.html ** http://www.nigde.edu.tr/page.php?news=1486) Bozok Üniversitesi"

Transkript

1 Teknopark TEKNOPARK NEDİR? Teknoparklar, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortamda araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezleridir.* TEKNOPARK ile amaç; üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması, ileri teknolojiye yönelik girişimciliğin teşvik edilmesi, teknolojik bilgi üretilmesi, bilimsel bilginin ticarileştirilmesi, AR-GE ye dayalı ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi olacak. Bu oluşum aynı zamanda firmalar ve girişimcilere üniversitenin altyapı imkânlarından akademisyen ve öğrenci/mezun potansiyelinden yararlanma imkânı sağlayacak.** Kaynaklar; * ** BOZOK TEKNOPARK 180 Üniversite bulunan ülkemizde sadece 52 teknopark bulunmakta. Bu Teknoparkların en yenisi olan Bozok Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, BOZOK TEKNOPARK da tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak faaliyete başlamıştır. Yönetici şirketin kurulması ve IPA Projesi ile yapımı devam eden binasının tamamlanması ile kiracı almaya başlayacak ve Yozgat da üniversite sanayi işbirliği adına önemli hizmetler sunacaktır. Kurucu Heyet Bilgileri; Kurulacak yönetici şirkette yer alacak ortaklar, hisse oranları ve hisse tutarları aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır. Kurucu Adı Pay Oranı Bozok Üniversitesi %75 Yozgat Valiliği (İl Özel İdaresi) %5 Yozgat Belediyesi %5 Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası %5 Akdağmadeni Belediyesi %3 Sorgun Belediyesi %5 Yozgat Ziraat Odası %2 TOPLAM % 100 Bozok Üniversitesi Yozgat Valiliği (İl Özel İdaresi) Yozgat Belediyesi Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Akdağmadeni Belediyesi Sorgun Belediyesi 33

2 Teknopark BOZOK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ Seçilen Bölge Arazisi Yozgat İli, Merkez İlçe, 101 Ada, 1 Parsel de Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampus alanı içerisinde kalmaktadır. Toplam alanı ise 16756,32 m² dir.(yozgat ta m2) 34

3 BOZOK TEKNOPARK İLE YOZGAT İŞLETMELERİ ARTIK DAHA AVANTAJLI Araştırma imkânlarına ve nitelikli insan kaynaklarına olan yakınlık, erişim kolaylığı ve buna ek olarak verimliliklerindeki artış ile düşük maliyetler firmalar açısından Teknoparklarda yer almayı oldukça cazip kılıyor. Bozok Üniversitesi bünyesinde hayata geçen BOZOK TEKNOPARK Yozgat işletmelerine de önemli avantajlar sağlıyor. Bilgi ve deneyimin ürüne dönüştürmesi açısından cazip olan Teknoparklar Yozgat işletmecilerinin çalışmalarını üniversitemiz araştırma odakları ile eşgüdümlü bir şekilde yürütebilmeleri açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Bunların dışında teknopark bünyesinde faaliyet gösterecek firmalar için yasal bir takım avantajlar da söz konusu. Bölgede çalışan firmaların bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden; Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden; Bölgede üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet ve yazılımlarının teslim ve hizmetleri KDV den düşme imkânı sunulmaktadır. 35

4 Teknopark BOZOK TEKNOPARK tan Kimler Yararlanabilecek? Başta akademisyenlerimiz olmak üzere, girişimciler, sanayiciler ve öğrenciler Bozok Teknopark ın avantajlarından yararlanma imkanı bulabileceklerdir. Proje Kapsamında Sanayici, Girişimciler, Öğrencilerimiz Ve Akademisyenlerimize Eğitimler Verilecek. Şehrimize sanayimize ve akademisyenlerimize çok önemli avantajlar sunacak Bozok Teknopark binamız AB Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) projesi kapsamında yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. Ayrıca proje kapsamında sanayici ve akademisyenlerimize eğitimlerde verilecek. Ayrıca Türk Patent Enstitüsü ile yaptığımız sözleşme kapsamında Bozok Patent Destek Birimi de kurularak patent almak isteyen proje severlere hizmet verecek. Teknoparkların Sağladığı Yararlar Akademisyenlere Sağladığı Yararlar Öğretim elemanlarına fikirlerini ve projelerini uygulama ve test etme fırsatı vermektedir, Bunların yanı sıra öğretim elemanları yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek üzere bu bölgelerde Üniversite Yönetim Kurulu izni ile şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedir.* Kaynaklar; * teftis.sanayi.gov.tr/.../muzaffer-baris-morgul-ers pptx 36

5 Öğrencilere Sağladığı Yararlar Öğrencilere staj imkânı ve mezuniyet sonrası kendi meslek alanlarında iş bulma kolaylığı sağladığı gibi öğrencilerin sanayi ile irtibat kurma imkânı sayesinde girişimcilik yönlerinin geliştirilmesine imkan verecektir.** Girişimcilere Sağladığı Yararlar Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır. (25/10/1984 tarihli, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Geçici 20.Madde). Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır. Dolayısıyla teknoloji geliştirme bölgesinde çalıştırılan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personeline, münhasıran bu görevlerine yönelik olarak yapılmakta olan ücret ödemeleri tarihine kadar damga vergisinden de istisnadır sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3.maddesinin 3.bendi kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan personelin sigorta primi işveren hissesinin %50 si desteklenmektedir.*** Yerel Yönetime Sağladığı Yararlar Teknoparkların amacı sadece bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak değil, aynı zamanda tüm ülke çapında katma değer sağlayarak ekonomiye hizmet etmektir. Teknoparklar geri kalmış bölgelerde yeni iş istihdamı olanakları yaratır. Bilim parkı, araştırma kurumları ve sanayi arasındaki iletişimi artırarak elde edilen bilgi ve becerilerin sanayi ve ekonomiye aktarılmasında önemli bir rol oynar. Yeni teknoloji şirketleri bölgesel ekonominin yeniden yapılanmasını sağlarlar. Ülkenin değişik bölgeleri arasındaki eşitsizlik sorununun çözümünde uygun bir çözüm yöntemidir.**** Kaynaklar; ** Devlet Denetleme Kurulu nun 4691 sayılı kanun ile ilgili tarihli raporu *** teftis.sanayi.gov.tr/.../muzaffer-baris-morgul-ers pptx **** 37

6 Teknopark ÜNİVERSİTE İLE İÇ İÇE BİR TEKNOPARK Teknoparklar öncelikle girişimcilere, üniversiteye dayalı bir teknopark içinde yer almalarından dolayı üniversitenin uzman kadrosundan, öğrencilerinden ve araştırma potansiyelinden yararlanma olanağı sağlar. BOZOK TEKNOPARK, Bozok Üniversitesi kampüsünde yer alması hasebiyle Bozok Teknopark Üniversitenin bir çok hizmetine yakınlık sunmaktadır. Üniversitemizin sahip olduğu BİLTEM, Merkezi Kütüphane, abone olunan veri tabanları gibi birçok birim ile hizmet vermektedir. AB PROJESİNİN BOZOK TEKNOPARK A GETİRDİKLERİ ERCİYES TECHNOPARK REGIONAL INNOVATION CENTRE başlıklı ve 2007TR16IPO kodlu proje ile bina tefrişatı yapılmıştır. Bina içi kullanım alanları, girişimcilerimize hizmet sunmak üzere yine bu projeden yarar sağlayacaktır. Akademisyen, öğrenci, çeşitli alanlardaki girişimcilere ve sanayicilere eğitim, seminer, yarışma gibi birçok etkinlikler de bu proje kapsamında yapılacaktır. BOZOK TEKNOPARK YÖNETİM YAPISI YÖNETİM KURULU Başkan Prof. Dr. Hasan YUMAK Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ Üyeler Yrd. Doç. Dr. Orhan HAZER Tevfik BOZKURT (Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı) Sinan ÇELİK (Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı) Erdoğan ÖZTÜRK (Organize Sanayi Bölge Müdürü) Genel Müdür Yrd. Doç. Dr. Orhan HAZER Proje Sorumlusu Dilara DEMİR 38

7 Bozok Üniversitesi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi (Bozok Patent Destek Birimi) Patent Buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir.* Faydalı Model Yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü de Faydalı Model Belgesi dir. Faydalı Model, Türkiye de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.** Bozok Patent Destek Birimi Marka Patent ve Faydalı Model Endüstriyel Tasarım Coğrafi İşaretler Entegre Devre Topografyaları Marka Marka, bir teşebbüs tarafından sunulan mal ya da hizmetlerin diğer teşebbüslerinkinden ayırt edilebilmesini sağlayan işaretlerdir. Malları veya hizmetleri ayırmak için kullanılan ayırt edici kelimeler, harfler, rakamlar, çizimler, resimler, şekiller, logolar, etiketler veya bunların kombinasyonları marka olarak kabul edilir. TPE Bilgi ve Doküman Birimi; marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, faydalı model konularında başvuru yapmak isteyen üyelerimize ücretsiz danışmanlık, bilgi ve dokümantasyon hizmeti vermektedir.* Kaynaklar: * ** nt&view=article&id=53&itemid=81 39

8 Bozok Üniversitesi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi (Bozok Patent Destek Birimi) BOZOK ÜNİVERSİTESİ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE DOKÜMAN BİRİMİ (BOZOK PATENT DESTEK BİRİMİ) Patent, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model konularında akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve sanayicilerimize yardımcı olmak amacıyla Bozok Üniversitesi TPE döküman birimi, Türk Patent Enstitüsü (TPE) ile birimimiz arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, tarihinde faaliyete geçmiştir. Bozok Üniversitesi TPE Doküman Biriminin ilkelerinden biri olan bilgiyi üretme ve toplumun yararına kullanılabilir bir değere dönüştürme esasına göre kurulmuştur. Bozok Üniversitesinde gerek çalışanların gerek de öğrenciler tarafından sürdürülecek patent çalışmalarını teşvik etmek, bu patentlerin alınmasını sağlamak, patent çalışmalarında rehberlik görevi görmektir. PATENT - FAYDALI MODEL - TASARIM ALANLARINDA YILLARI ARASINDA TPE YE YOZGAT TAN BAŞVURU SAYILARI 2012 yılına ait değerler raporlama tarihi itibari ile hazırlanmıştır. 40

9 BOZOK ÜNİVERSİTESİ NİN YILLARA GÖRE PATENT VE FAYDALI MODEL BAŞVURU VE TESCİL SAYILARI YILLAR FAYDALI MODEL BAŞVURU FAYDALI MODEL TESCİL PATENT BAŞVURU yılına ait değerler raporlama tarihi itibari ile hazırlanmıştır. 41

10 Yrd. Doç. Dr. Hasan BÖREKÇİ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Cerrahi Alet Buluşuna Patent ve Lisans Hakkı Üniversitemiz Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Börekçi, Laporaskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere buluşu yapılan, tasarımı tamamlanarak basit prototipi geliştirilen ve Türk Patent Enstitüsü tarafından patent ve lisans hakkı alınan 2 adet cerrahi aletin üretiminin gerçekleştirilmesi amacıyla lisans haklarını Alman üretici firmaya devretti. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Börekçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu önemli 2 buluş Alman firma tarafından üretilecek ve dünya pazarına sunulacağına dikkat çekerek üretimi gerçekleştirildikten sonra laporaskopik ameliyatlarda kullanılmaya başlanılacağı bilgisini verdi. Gerek genel cerrahi gerekse diğer cerrahi operasyonlarda zorlanılan uygulamaların kolaylaştırılması adına bazı tasarımlar yaparak cerrahi aletler tasarladığını ifade eden Börekçi, cerrahların ameliyatlardaki karşılaştığı problemlerin modifiye cerrahi aletlerin ortaya konmasına kendisine temel kaynak olduğunu ifade etti. Türkiye de bir cerrahi alet geliştirmenin oldukça zor bir uğraş olduğunu, bir aletin patentini ve lisans hakkını almanın zaman alıcı bir süreci gerektirdiğini belirterek, cerrahi alet buluşları ile ilgili bazı yerli firmalar ile üretim konusunda girişimlerimiz oldu. Ardından TÜBİTAK 1512 girişimcilik destek programına da başvuruldu. Ama gerekli desteği alamadık. Sadece tıp sektöründe değil tüm mesleklerde bu tür tasarımlara ve patent enstitülerine başvurulup bu tasarımların olgunlaştırılmasına ülke olarak çok ihtiyacımız var dedi. Söz konusu cerrahi aletler ile ilgili 15 tasarımının olduğunu bunlardan 6 tanesine ise Türk Patent Enstitüsü nden belge aldığını belirtti.yrd. Doç. Dr. Hasan Börekçi nin Türk Patent Enstitüsüne toplamda 10 başvurusu bulunmaktadır. Bunlardan 9 tanesi aşağıdaki tabloda verildiği gibi yayınlanmıştır. Ayrıca toplam 7 adet faydalı model belgesi almıştır. Buluş Türü Başvuru No Buluş Başlığı Faydalı Model 2012/15430 Laparoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere geliştirilen disektör-hook entegre aparatı. Faydalı Model 2012/09705 Laparoskopik ameliyatlarda kullanılan cihazlar için geliştirilen el tutamağı. Patent 2011/10650 Batın operasyonları için geliştirilen, kullanımı kolay, injuriyi minimize eden membranlı ve silikonlu bir ekartasyon sistemi. Faydalı Model 2012/01535 Laparoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere geliştirilen dikiş ve düğüm yardımcı aparatı. Faydalı Model 2013/02984 Trokar giriş delıgı suturasyonuna yardımcı aparat. Faydalı Model 2013/04726 Laparoskopik ameliyatlarda kamera kullanımı ve görüntü aktarımında alternatif çözümler. Faydalı Model 2012/01536 Laparoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere geliştirilen hemostatik aparat. Faydalı Model 2013/03884 Laparoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere geliştirilen dikiş ve düğüm yardımcı aparatında yenilik. Faydalı Model 2011/09249 Laparaskopik ameliyatlarda kullanılan "koterize edici kanca"da (Hook) yenilikler. 42

11 Yrd. Doç. Dr. Orhan HAZER Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü İçilebilir Yüzey Temizleyicisi Günümüzde kimyasal kullanımının oldukça artmasıyla beraber toksik olabilecek birçok ürün ortaya çıkmaktadır. Özellikle evlerde çok yaygın olarak kullanılan temizlik malzemelerinin birçoğu kimyasal ihtiva etmektedir. Her ne kadar temizlik amacıyla kullanılsa da birçok kazalara da sebebiyet vermektedir. Son dönemlerde özellikle bu malzemelerin çocuklar tarafından istemsiz olarak içilmesinden dolayı birçok zehirlenme, yaralanma ve ölüm vakaları görülmektedir. Günümüz gerekliliği olan bu vb. işlevleri doğal yollarla sağlayabilecek çalışmalar gittikçe artmaktadır. Bizlerde bu amaçla yüzey aktif madde ihtiva eden ve gıdalarda dahi kullanılabilen doğal maddeler kullanılarak içilebilir yüzey temizleyiciyi geliştirdik. Tablet olması ve işlenebilen olması yönüyle dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Bu çalışmamızı patent yoluyla koruma altına almaya karar verdik. Bu amaçla tarihinde yapmış olduğumuz patent başvurusu şekilsel incelemeyi geçip araştırma safhasınıda başarıyla tamamlamıştır. Aynı zamanda çalışmamız TÜBİTAK Patent Destek Programı tarafından da desteklenmektedir. 43

12 Yozgat Innovation Center (YIC) Yozgat Yenilikçilik Merkezi Proje Kodu EuropeAid/128636/D/SER/TR Proje Yürütücüsü Erciyes Üniversitesi Proje Başlangiç Tarih Proje Bitiş Tarihi Proje Süresi 24 ay Proje Bütçesi İnşaat Bütçesi: Teknik Destek Bütçesi: ( ) Tefrişat Bütçesi: Bir Avrupa Birliği IPA Projesi olan Bölgesel Yenilikçilik Merkezi projesi kapsamında Kayseri (Erciyes Üniversitesi) ve Yozgat (Bozok Üniversitesi) illerinde bütçeli proje devam etmektedir. Proje Kapsamında Yozgat Yenilikçilik Merkezi kurulmuş ve binası tamamlanmak üzeredir. Bozok Teknopark için kullanılacak olan bina aynı zamanda proje ile tefriş edilecek ayrıca üniversite ve sanayide teknik destek çalışmaları yapılacaktır. Hali hazırda devam eden EuropeAid / kodlu proje 2014 yılı sonunda tamamlanacaktır. IPA PROJESİNİN GETİRDİKLERİ Bozok Teknopark Binası Bina Donanımı -Akademisyen, öğrenciler ve girişimciler tarafından kullanılacak olan binanın düzenlenmesi, gerekli donanımların temin edilmesi sağlanacak, 44

13 Eğitimler -Çeşitli konu ve alanlarda girişimcilere eğitimler düzenlenecek Teknik Geziler -Teknopark personelinin desteklenmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı geziler, seminerler düzenlenecek, Yarışmalar -Farklı dallarda girişimcilik yarışmaları düzenlenecektir. Proje Kapsamında Yapılan Teknik Geziler ve Çalıştaylar devam etmektedir. YOZGAT İNNOVASYON MERKEZİNİN GENEL AMAÇLARI Girişimcilere Ar-Ge, inovasyon, bilişim ve iletişim teknolojilerini geliştirecekleri desteği sağlamak, Bölgede teknolojinin ve inovasyon temelli çalışmaların geliştirilip özendirilmesi ile ihtiyaç analiz ve değerlendirmesinin yapılabilmesine ilişkin stratejilerin oluşturulması, Bozok Teknopark Yönetiminin, Teknoparkta yer alan şirketlerin ve bölgedeki KOBİ lerin performanslarının, rekabetçiliğinin ve girişimciliğinin geliştirilmesi, İnovasyon destek programları konusunda farkındalığın artırılması. 45

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ?

FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ? FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ? Başvuru ve Bilgi Klavuzu Fırat Üniversitesi Kampüsü 23119 Elazığ / TÜRKİYE Tel : +90 424 248 34 23 F a x : + 9 0 4 2 4 2 4 8 3 3 3 0 G s m : 0 5 3 0 3 2 0 5

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

Geçen zaman içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmemize rağmen hala gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz.

Geçen zaman içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmemize rağmen hala gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bilişim Vadisi Olma Yolunda Hızla İlerliyor Türkiye Ekonomisi, Cumhuriyet in kuruluşundan bugüne çok büyük ilerlemeler kaydetti. Geçmişte toplu iğneyi bile yurt dışından

Detaylı

Girişimcilere Öneriler KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SA AYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKA LIĞI (KOSGEB) I GİRİŞİMCİLERE SAĞLADIĞI DESTEKLER GİRİŞ İsmail ELAGÖZ * Türkiye Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.YÖNERGENİN AMACI.. 1 II.YÖNERGENİN KAPSAMI... 1 III.KISALTMALAR VE TANIMLAR... 1 IV.İLGİLİ MEVZUAT 3 V.GENEL HUSUSLAR 3 VI.BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER. 3 1.PROJE BAŞVURUSU VE KABUL. 4 2.TEKNOLOJİK

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI HAZIRLAYAN Şafak TAYŞI Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı EYLÜL 2012 İÇİNDEKİLER Sayfa KISALTMALAR... 3 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER. 5 1.GİRİŞ.. 6 2.FİKRİ HAKLAR DÜNYAMIZ..

Detaylı

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE BMSPROJE bir yazılım evidir. Kurumların her türlü ihtiyaçlarını analiz edip mühendislik disiplini altında iş süreçlerinize uygun otomasyon çözümleri sunmaktadır. BMSPROJE; Yazılım Proje Geliştirme, AR&GE

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA!

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! 38 EKONOMİK FORUM HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! CUMHURİYETİN 100. YILINA RASTLAYAN 2023 İÇİN TÜRKİYE NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR: DÜNYANIN İLK EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK, 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi İÇİNDEKİLER 1. YÖNERGENİN AMACI 2. YÖNERGENİN KAPSAMI 3. TANIM VE KISALTMALAR 4. İLGİLİ MEVZUAT 5. GENEL HUSUSLAR 5.1. ideege-tgb nin Vizyonu 5.2.

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı