İnternetle vergi ödemede büyük artış

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnternetle vergi ödemede büyük artış"

Transkript

1 İnternetten yapılan ödemelerin yıllara göre değişimi (İşlem sayısı) İnternetle vergi ödemede büyük artış , İnternetten yapılan ödemelerde işlem sayısı bazında geçen yıl, 2008 yılına göre 10 kat, 2009 a göre de 2,6 kat artış sağlandı. Bu tabloda sistem güvenliğimizin de büyük payı var. 11 Borç yapılandırma süresi uzatıldı Devlete olan bazı borçların yeniden yapılandırma süresi tarihine kadar uzatıldı. Sizler de, belediyemize olan emlak, çevre temizlik, ilan reklam, eğlence vergilerinizi, ecri misil ve kira borçlarınızı taksitlendirip kolayca ödeyebilirsiniz Özel Beyo lu Belediyesi nin Ücretsiz Yay n d r

2 2 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Açık hesap, şeffaf yönetim Vatandaşını doğrudan yönetimin ortağı gören bir anlayış ve felsefeyle çeşitli vesilelerle size sık sık hesap verdik. İşte Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün bülteni dolayısıyla yine karşınıza geçerek rakamların diliyle geldiğimiz noktayı anlatıyoruz. Bu zor göreve talip olduğumuzda, belediyemizi şeffaf ve demokratik bir anlayışla yöneteceğimize söz vermiştik yılında başkanlığa seçildikten sonra bu sözümüze sadık kalıp, vatandaşına hesap veren, vatandaşını doğrudan yönetimin ortağı gören bir anlayış ve felsefe çerçevisinde çeşitli vesilelerle size sık sık hesap verdik. İşte, Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün bülteni dolayısıyla yine karşınıza geçerek rakamların diliyle geldiğimiz noktayı anlatıyoruz. Öncelikle 7 yıllık süreçte partizanca kadrolaşmadığımızı, personelimizi dünya görüşüne göre değil ehliyet ve liyakatine göre değerlendirdiğimizi bilmenizi isterim. Nitekim bu süreçte personel sayımızda artış olmadığı gibi emeklilik veya nakil gibi nedenlerle 211 kişilik bir azalma yaşandı. Sevgili Beyoğlulular; Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için hızla gelişmekte olan teknolojik donanımları kendi bünyemize entegre ettik. Zaten belediyemizin kaynaklarını verimli kullanmak ve geliştirebilmek için tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak önemli hedeflerimizdendi. Söz verdiğimiz şeffaf ve demokratik yapıyı sağlama konusunda en iddialı olduğumuz yönlerden birisi de işte en son teknolojik imkânlardan yararlanmamız ve her çalışmayı kayıt altına almamızdır. Zira işlemlerin kayıt altında alınması şeffaflığa atılan temeldir. Beyoğlu bölgesi ile ilgili tüm verilerin kayıt altına alınması, izlenmesi ve yorumlanmasıyla gelir kayıplarımız en aza indirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın yürütülmesinde, en önemli projelerimizden biri olan Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) uygulamasından faydalanılmıştır. AKOS yardımıyla gelir kayıplarımızın azaltılması yanında kaynaklarımızı arttırmaya yönelik projeler yapılabilmektedir. AKOS sayesinde her bilginin kayıt altına alınması, verilerin gelecek dönemlerde izlenebilmesini de sağlamaktadır. İhtiyaç ve beklentileriniz doğrultusunda şeffaf ve demokratik bir anlayışla yürüttüğümüz yatırım ve hizmetlerimiz, sizlerden aldığımız güçle artarak sürecektir. Ahmet Misbah DEMİRCAN Beyoğlu Belediye Başkanı

3 Verimli bir dönem için takım ruhu Başkanımız tarafından bizzat yönetilen toplantılarda, personelimizin motivasyonu ile mükelleflere verilen hizmetlerin kalitesi ve iş veriminin arttırılması hedefleniyor. Mali Hizmetler Müdürlüğünce yürütülen işlemler ve sonuçları Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan tarafından titizlikle takip edilmektedir. Verimli bir dönem için tam bir takım çalışması gerektiren müdürlüğümüzde vergi dönemi öncesinde alınacak tedbirler ile vergi dönemi sonrası için personelimizle değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Başkanımız Demircan tarafından bizzat yönetilen toplantılarda, personelimizin motivasyonu ile mükelleflere verilen hizmetlerin kalitesi ve iş mükemmelliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Personel görüşleri alınıyor Başkanımız, gelirlerin arttırılması, gelir kayıplarının önlenmesi, hizmet kalitesinin arttırılması ve personelin motivasyonlarının arttırılması amacıyla bu toplantılarda personelimizi birebir dinlemekte ve önerilerini almaktadır. Çünkü, hizmetlerin kalitesinin arttırılmasında bizzat süreçte görev alan personelimizin deneyimleri ve önerileri çok önemlidir.

4 4 İşte Mali Hizmet ekibimiz MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 İstiklal Caddesi nde bulunan ek hizmet binasında; Gelir, Muhasebe, Satınalma ve Strateji Geliştirme Bölümlerinin yer aldığı 4 büroda, 56 personel ile görev yapılmaktadır. Vergi dönemlerinde yoğunluğa göre Semt Konaklarına ek vezne açılmak suretiyle de hizmet verilmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için gereken mali kaynakları mevzuat şartları doğrultusunda karşılamakta ve mali kaynakların yönetilmesine katkı sunmaktadır. Müdürlüğümüz; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu çerçevesinde; kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçenin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektedir. İstiklal Caddesi nde bulunan ek hizmet binasında; Gelir, Muhasebe, Satınalma ve Strateji Geliştirme Bölümlerinin yer aldığı 4 büroda, 56 personel ile görev yapılmaktadır. Vergi dönemlerinde yoğunluğa göre Semt Konaklarına ek vezne açılmak suretiyle de hizmet verilmektedir. Gelir İşlemleri: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre birimlerde tahakkuk ettirilen bütün gelirlerin takip ve tahsil edilmesi işlemleridir. Yönetim Kadromuz Gider/ Muhasebe İşlemleri : Bütçenin hazırlanması, mali raporların düzenlenmesi ve ilgili kurum/yöneticilere sunulması, hakedişlerin hak sahiplerine ödenmesi, belediye giderlerinin takibi ve ödemesinin yapılması, oluşan gelir işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, banka hesaplarının izlenmesi ve kontrol edilmesi ile çalışan personelin maaşlarının bordro ve bağlı diğer haklarının takibi işlemleridir. Satınalma ve ihale işlemleri: Diğer müdürlüklerin memur sayılarındaki azalma nedeniyle, ihale alım işlerinde yardımcı olmak amacıyla her türlü bilgi ve piyasa araştırması ve 4734 sayılı Kamu İhale Mevzuatı gereğince araştırmaların yapılarak alımının gerçekleştirilmesi işlemleridir. Strateji Geliştirme İşlemleri: 5393 sayılı Belediye kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Stratejik Plan ve Performans Programının hazırlanması ve takibi ile Bütçenin hazırlanmasına katkı sağlanması işlemleridir.

5 Ödemeden önce bilgilendirme Vergilerini ödemeye gelen mükellefler personelimiz tarafından nezaket ve güler yüzle karşılanıyor. İşlemlerinin zamanında, doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasına büyük önem gösteriliyor. Vatandaşlarımızı vergi mükellefiyeti ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirme çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. Gelir biriminde beyan doldurma konusunda destek olunmakta, bire bir bilgilendirme yapılmaktadır. Vergilerini ödemeye gelen vatandaşlarımız personelimiz tarafından nezaket ve güler yüzle karşılanmaktadır. İşlemlerinin zamanında, doğru ve hızlı bir şekilde yapmalarına büyük önem gösterilmekte ve kendilerine çay - meşrubat ikramı yapılmaktadır. Vatandaşlarımız sormadan ilgili personele yönlendirilmektedir. Yayınlarımız Değişen mevzuatlar ve mükelleflerimizin yararlanabileceği koşulları içeren broşürler, el ilanları hazırlanmakta ve dağıtılmaktadır. Mükellef memnuniyeti Vergi ödeme döneminde mükelleflerimizin işlemlerini hızlandırılması ve memnuniyeti için her türlü önlem alınmaktadır.

6 6 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Personel sayısı azalırken gelirler arttı TOPLAM PERSONEL SAYISI başında 673 olan personel sayımız, 2010 sonu itibarıyla 462 ye geriledi. Belediyemizin yıllık toplam geliri ise 2004 yılında iken 2010 yılında liraya yükseldi. Mart Mali Hizmetler Müdürlüğümüz, etkin ve verimli bir takım çalışması sergileyerek belediye gelirlerini önemli ölçüde arttırmıştır. Özellikle emlak vergisi gelirlerinde büyük artışlar sağlanmıştır. Tamamen yasal çerçevedeki bu çalışmalar yapılırken dar gelirliler ve emeklilere pozitif ayrımcılık yapılmış ve vergi yükünden kurtarılmaları sağlanmıştır. Gelirlerin artışına paralel olarak yatırımlar artmış, hizmetlerin kalitesi yükseltilmiştir. Yönetim anlayışımız gereği belediyede siyasi kadrolaşmaya gidilmemiş, mevcut personelimizle daha verimli çalışma ortamları oluşturulmuştur. Yeni personel alınmaması, emekliliği gelen personelimizin ayrılması veya başka kurumlara geçiş gibi nedenlerle personel sayımız giderek azalmıştır. Böylece ağır personel giderlerinden tasarrufa gidilmiş ve yasanın öngördüğü personel harcamalarının tüm harcamaların yüzde 30 unu geçmemesi kuralına uyulmuştur başında 673 olan personel sayımız, 2010 sonu itibarıyla 462 ye gerilemiştir. Keza 2004 yılında personel harcamalarının payı yüzde 39,2 iken 2010 da bu oran yüzde 21,9 a kadar düşürülmüştür. Buna rağmen gelirlerimiz yüksek oranlarda artmıştır. Bunda verimli çalışmanın ,2 35, ,8 25,7 25, PERSONEL HARCAMALARININ GİDER İÇİNDEKİ PAYI (%) 2008 sağlanmasının yanısıra tasarrufa gidilmesinin ve otomasyon uygulamalarının da büyük payı vardır. Nitekim artan gelirler de yatırım olarak Beyoğlu halkına geri dönmüştür. Gerçekleşen gelir bütçesi Belediyemizin yıllık toplam geliri 2004 yılında iken 2010 yılında liraya yükselmiştir. GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇESİ (TL) , ,

7 Yatırımlarda yüzde yüz artış GERÇEKLEŞEN YATIRIM HARCAMALARI (TL) Gelirlerdeki artış yatırım olarak Beyoğlu halkına yansıtıldı. Örneğin, 2010 yılında gelirler yüzde 65,7, yatırım harcamaları ise yüzde 100 arttı Gelirlerin yüksek oranlarda artması yatırımlara da ivme kazandırdı. Artan gelirler yatırım olarak ilçemize yansıdı. Grafikler incelendiğinde belediyemizin yatırımlarının rakamsal 13, YATIRIM HARCAMALARININ GİDERLERE ORANI (%) 10,5 14,4 18,5 13,9 olarak da, oransal olarak da ciddi artışlar gösterdiği görülmektedir yılında gelirler yüzde 65,7 artmışken, yatırım harcamalarının yüzde 100 artmış olması ve toplam giderler içindeki payının yükselmesi, gelirlerdeki artışın yatırım olarak halka fazlasıyla yansıtıldığının göstergesidir. Nitekim 2010 yılındaki yatırımlarımızın toplamı liraya yükselmiştir. 11,2 16,

8 8 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Beyoğlu nda vergi ödemek artık çok kolay! Vergi dönemlerinde hizmet binasındaki vezne sayıları arttırılarak, ek hizmet birimlerine vezneler açılmaktadır. Ayrıca AKOS mobil araçları hizmete sokularak, vatandaşların kendilerine en yakın ödeme noktasından vergilerini ödemeleri sağlanmaktadır. Vergi dönemlerinde vatandaşlarımızın vergilerini kolaylıkla ve zamanında yatırabilmeleri için belediyemizin tüm imkânları seferber edilmektedir. Bu kapsamda hizmet binasındaki vezne sayıları arttırılmış, ek hizmet birimlerine vezneler açılmıştır. Yerinde tahsilat AKOS mobil araç hizmete başlamış, vatandaşların kendilerine en yakın ödeme noktasından vergilerini ödemeleri sağlanmıştır. Mobil araçla vergi tahsilatı uygulamamıza vatandaşlarımızdan büyük övgüler gelmiştir. Vatandaşlarımız, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan dan bu uygulamanın devamını ısrarla istemektedirler. Nazik karşılama Vergilerini ödemeye gelen vatandaşlarımızı personelimiz nezaket ve güler yüzle karşılamaktadır. İşlemlerinin zamanında, doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasına büyük önem gösterilmektedir. Esas olan vatandaş memnuniyeti Belediye karar ve uygulamalarında vatandaş memnuniyeti esastır. Tüm kamu kurumları gibi belediyemizin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamaktır. İnternetten güvenli ödeme Ayrıca internet uygulamalarımız ile, e-belediye kullanımının arttırılması, vatandaşlarımızın teknolojik imkanlardan yararlanmaları ve hizmet birimlerine gelmelerine gerek duymadan vergilerini ödeme kolaylığı sağlanmıştır.

9 El terminaliyle yerinde tahsilat Denetime çıkan ekiplerimiz, el terminalleri sayesinde yerinde ve anında tahsilat yapabilmekte ve makbuzlar dijital ortamda hazırlanarak mükellefe verilmektedir. Beyoğlu Belediyesi, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek en güzel ve en verimli biçimde hayata geçirmektedir. Bu kapsamda denetim çalışmaları esnasında el terminalleri ile tahsilat uygulaması da yapılmaktadır. Denetime çıkan ekiplerimiz, el terminalleri sayesinde yerinde ve anında tahsilat yapabilmekte ve makbuzlar dijital ortamda hazırlanarak mükellefe verilmektedir. Verimliliği arttıran bu hizmet, vatandaşlar kadar diğer kurumların da ilgisini çekerek büyük övgüler almaktadır.

10 10 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Bilge şehir in bilgi teknolojileri Beyoğlu nu oluşturan 45 mahalle, 27 bin 894 bina, 131 bin 777 konut ve 43 bin 132 işyeri anketlerle ve fotoğraflarla taranarak ilçenin sanal kopyası çıkarıldı. Köklü bir geçmişe, büyük bir medeni birikime sahip olan Beyoğlu, her dinden, her dilden ve her kültürden insana bilgeliği ile ev sahipliği yapıyor. Bu bilgeliği önemseyen ve 21. Yüzyılın bilgi birikimini Beyoğlu nun bilgeliğine katmak isteyen Beyoğlu Belediyesi, son yıllarda hızla gelişen bilgi teknolojilerini ilçenin sorunları, tanımı ve çözümü için kullanarak dinamik, hızlı ve gelişen dünyayla bağlantılı belediyecilik hizmeti sunuyor. Beyoğlu nu oluşturan 45 mahalle, 27 bin 894 bina, 131 bin 777 konut ve 43 bin 132 işyeri anketlerle ve fotoğraflarla taranarak ilçenin sanal kopyası çıkarıldı. Bu sayede, sürekli akan veriler ilçenin hangi noktasında, ilçe sakinlerinin neye ihtiyaç duyduğu tespit ediliyor ve sosyal projeler daha hızlı ve sağlıklı hayata geçiyor. Beyoğlu Belediyesi ilçe halkına belediyeye gelmeden birçok işlemini internet üzerinden yapabilme imkanı sunuyor. Bilgiyi bilgece işliyoruz Beyoğlu Belediyesi olarak bilişim teknolojilerinin yerel yönetime uygulanmasında yeni bir yönetim anlayışı inşa edildi ve çok önemli mesafeler kat edildi. Çünkü dünyada modellik iddiası olan bir platformla belediyemizi, şehrimizi yönetiyoruz. İnsanlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Hızlı ve sonuç odaklı çözümler üreterek, vatandaşın mutluluğuna katkı sunuyoruz. Belediye hizmetleri bağımsız olarak her yerden ulaşılabilir durumda. Kentlilerin yaşamını kolaylaştıran uygulamalar hayata geçirilmektedir. Kentliler, standart ve herkese eşit hizmetle buluşuyor. Hizmet süreçlerindeki bilgi eksikliği ve koordinasyonsuzluktan kaynaklanan bürokrasi ortadan kalkıyor. Kentliler çağdaş uygulamaları kullanan, onlardan hizmet alan evrensel kentliye dönüşüyor. AKOS la hatasız beyan Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu nda kişiye dair, binaya dair, sokağa dair her şey eski ve yenisiyle tek veri tabanında toplayan Akıllı Kent Otomasyonu ile faaliyetlerinin tamamını bilişim teknolojilerinin en üst düzeyde kullandığı, insan odaklı bir yapıya dönüştürmüştür. Bilişim sistemimiz içerisinde yapılandırılmış AKOS sistemiyle belediye kaynaklarını ve ihtiyaçları tam izlenebilmekte, daha iyi kaynak yönetimi yapılmaktadır. Gelir rasyonalizasyonu gerçekleştirilebilmektedir. Mevcut AKOS sistemin en önemli faydalarından biri vatandaşlarımızın internet vasıtasıyla ihtiyaç duyduğu bilgilerin internet ortamına adapte edilebilmesidir. Bu sayede vatandaşlarımız belediye hizmet binamıza uğramadan sahip oldukları gayrimenkul ile ilgili bütün bilgileri görebilmekte, rayiç değerlerle ilgili bilgi alabilmekte, borç sorgulama ve buna benzer bir çok işlemi online yapabilmekte ve sıfır hata ile beyanda bulunabilmektedir. Beyoğlu Belediyesi olarak internet üzerinden yapılan işlem sayısının arttırılmasına gayret edilmekte, bu hususta diğer kamu kurumları ile de işbirliği ve koordinasyona gidilmektedir. Mükelleflerimiz, semt konaklarımızda ve hizmet binalarımızdaki kiosk lardan emlak vergilerini kolayca ödeyebiliyorlar.

11 İnternetle vergi ödemelerinde büyük artış İnternetten yapılan ödemelerin yıllara göre değişimi (İşlem sayısı) İnternetten yapılan ödemelerde işlem sayısı bazında geçen yıl, 2008 yılına göre 10 kat, 2009 a göre de 2,6 kat artış sağlandı , Belediyemizin teknolojik gelişmeleri anında hizmete yansıtmasına paralel olarak internetten vergi ödemelerinde de büyük artışlar yaşanıyor. İnternetten yapılan ödemelerde işlem sayısı bazında geçen yıl, 2008 yılına göre 10 kat, 2009 a göre de 2,6 kat artış sağlandı. Bu da yapılandırılmış sisteme güvenden ve internet kullanım oranının yükselmesinden kaynaklanmakta Zira vatandaşlarımızın internet üzerinden vergi ödemelerini yapma konusunda endişelerini gidermek için sistem güvenliği sağlanarak gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

12 14 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Eğlence sektörüyle buluştuk 2011 Belediyemiz eğlence sektörü temsilcileri ile sık sık biraraya gelerek eğlence vergisi ve vergi mükellefiyeti konusunda sunumlar yapmakta ve sektörün sorunlarını dinlemektedir. Beyoğlu birçok özelliğinin yanında eğlence merkezleri ile de öne çıkar. Belediyemiz eğlence sektörü temsilcileri ile sık sık biraraya gelerek eğlence vergisi ve vergi mükellefiyeti konusunda sunumlar yapmakta ve sektörün sorunlarını dinlemektedir. Eğlence Vergisine tabi işletmeler: 2464 Sayılı Kanunun 21 inci maddesi ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 7 nci maddesinde belirtilmiş ve kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi için açılan Gazino, Pavyon, Meyhane, Bar, Gece Kulübü, Diskotek, Kabare, Dansing,Bilardo, Masa Futbolu Salonları, Birahane, Taverna, Sinema, Kahvehane, Kıraathane, elektronik oyun yerleri ile internet cafeler ve benzeri yerlerin umuma açık istirahat ve eğlence yeri olduğu hükmüne bağlanmış bulunmaktadır. Tahakkuk ve tahsilat Eğlence vergisi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Maddelerine göre mükellefin yazılı müracaatına veya yoklama memurlarının tespitlerine göre tahakkuk ettirilir. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinin ve müşterek bahislerde eğlence vergisinin tahakkuku takip eden ayın 20. Günü akşamına kadar tahakkuk ettirilerek aynı süre içerisinde tahsilatın yapılması sağlanır. Biletle girilen yerlerde eğlence vergisi bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır, bu biletler damgalanarak vergisi peşin olarak tahsil edilir. EĞLENCE VERGİSİ Biletle girilen yerlerde; Verginin nispeti % Konser % 10 Çalgılı bahçeler v.b. % 20 Biletle girilmesi zorunlu olmayan yerlerde; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden işin mahiyetine göre çalışılan her gün için Belediye Meclisince takdir edilecek limitler dahilinde tarife üzerinden eğlence vergisi alınır.

13 Yıllık faaliyetlerimiz onaylandı Stratejik plana bağlı olarak yıllara ilişkin performans programı ve bütçe hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmaktadır. Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce, belediyemizin Beyoğlu nu; Tarihi Ve Kültürel Dokusunu Koruyarak, Küresel Bir Sanat, Turizm Ve Eğlence Merkezinin Yanı Sıra; Çağdaş Ve Yaşanabilir Özgün Bir Kent Haline Getirmek şeklindeki vizyonuna ulaşması için plan ve takip çalışmaları devam etmektedir. Vizyona ulaşmak için Yılı Stratejik Planında; 3 stratejik amaç altında; 19 hedef, 51 faaliyet ve 151 alt faaliyet belirlenmiştir. Yıllık Faaliyet Raporumuz Stratejik plana bağlı olarak yıllara ilişkin performans programı ve bütçe hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmaktadır. Performans Programı ve Bütçe uygulamaları takip edilerek Yıllık Faaliyet Raporları hazırlanmaktadır. Nitekim Müdürlükçe hazırlanan 2010 Yılı Faaliyet Raporu da Meclisimizde görüşülerek onaylanmıştır.

14 18 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Askerlerimizin gözü arkada kalmıyor Asker uğurlama törenlerimize Başkanımız Demircan da katılıyor Beyoğlu Belediyesi nin yardımları sayesinde artık vatani görevini yapan askerlerimizin gözleri arkada kalmıyor. İlçemizde oturan ve askere giden er ve erbaşların, yardıma muhtaç olduğu belgelerle kanıtlananların ailelerine Belediyemiz tarafından maddi destek veriliyor. Askerlik görevini yapan gençlerimiz en çok geride bıraktıklarını düşünürler. Özellikle maddi durumları iyi olmayan askerler bu yüzden teskere alana kadar büyük sıkıntı çekerler. Bu durumu göz önüne alan Beyoğlu Belediyesi nin yardımları sayesinde artık vatani görevini yapan askerlerimizin gözleri arkada kalmıyor sayılı Asker Ailelerinden Yardıma Muhtaçlara Yardım Yapılmasına Dair Kanun doğrultusunda ilçemizde oturan ve askere giden er ve erbaşların, yardıma muhtaç olduğu belgelerle kanıtlananların ailelerine Belediyemiz tarafından maddi destek veriliyor. Ailelerinin geçimlerine katkı askerlik görevleri bitene kadar sürüyor. Bu katkı aylık olarak ailelerin banka hesaplarına yatıyor itibarıyla ayda en az 200 TL ödeniyor. Bu para aile fertlerinin sayısına göre artış gösteriyor. Yardımlarda 4 kat artış Nitekim 2010 yılında 663 asker ailesine toplam 982 bin 284 lira ödeme yapıldı yılında asker ailelerine yapılan yardım 251 bin 053 liraydı. 6 yıllık süreçte yardımlar yaklaşık 4 kat artmış oldu. Bunda en büyük etken belediye gelirlerinin ciddi şekilde yükseltilmesiydi. Bu dönemde gelirlerimiz de 2,6 kat arttı. Yardımdan nasıl yararlanılabilir? İlçemiz sınırları içinde oturan asker ailelerinden yardıma muhtaç olanlar istenen belgelerle belediyemize başvururlar. İstenilen evraklar tamamlandıktan sonra, Yazı İşleri Müdürlüğümüzce gerekli araştırmalar yapılarak ilgili evrak ve belgeler Belediye Encümenine 251, , , , sunulur. Belediye Encümeni tarafından yardım bağlanma kararı üzerine ödeme işlemi ve takipleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Aileye ödeme günleri hakkında bilgi verilir. Yoklama ilmühaberi verilerek mahalle muhtarınca onaylatılması ve ilk ödeme gününde bu belgeyi getirmesi istenir. Asker ailesine bildirilen ödeme planına göre bankadan yardımı almaları sağlanır. Askerlik bitiminde Terhis Belgesi getirilmesi ile son tutar ödenir. ASKER AİLESİ YARDIMI (TL) 893, , ,

15 Stok takibinde büyük kolaylık Belediyemize alınan taşınırlar (malzeme ve demirbaşlar) barkodlanarak depolanmakta, e-belediye sistemine kayıt edilmektedir. Kamu İhale Kanunu nun ilgili maddeleri gereğince belediyemizin mal ve hizmet alımları ile Doğrudan Teminler Mali Hizmetler Müdürlüğü ne bağlı Satınalma Birimimizce yapılmaktadır. İhalelerimiz KİK nun ilan sayfasından takip edilebilmektedir. Ayrıca internet sayfamızdan da takip edilebilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Sürekli eğitim Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Satınalma ve İhale Şefliğindeki personel ihale işlemleri üzerine sürekli eğitime tabi tutulmaktadır. İhale işlemlerinde tek bir sözcük bile ihalenin iptaline neden olabildiğinden, Satınalma ve İhale Şefliği personeli mevzuatı titizlikle takip etmekte, değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olmaktadır. Tek tuşta taşınır işlemi Satınalma ve İhale Şefliğince, belediye birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçları karşılanmaktadır. Alınan taşınırlar Taşınır Mal Mevzuatı çerçevesinde tek tuşla Taşınır Sistemine kaydedilmektedir. Bu sayede stok takibi kolaylıkla yapılmaktadır. Barkodlanarak depolama Belediyemize alınan taşınırlar (malzeme ve demirbaşlar) barkodlanarak depolanmakta, e-belediye sistemine kaydedilmektedir. Barkodlama sayesinde, teslim, yıl sonu işlemleri ve stok takibi kolaylıkla yapılabilmektedir.

16 20 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Hesaplarımız sürekli denetleniyor Sayıştay ve Belediye Meclisi Denetim Komisyonu tarafından sürekli denetlenen hesaplarımızla ilgili Muhasebat Genel Müdürlüğü ne de her ay hesap verilmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün muhasebe biriminde; bütçe ile belirlenen belediye faaliyetlerinin ilgili dönem içerisinde kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü sağlanmakta, belediye hizmetlerinin maliyetleri belirlenmekte ve ileriye dönük kararlarda ilgililere bilgi sağlanmaktadır. Denetim yapmakla görevlendirilmiş kurum ve komisyonlara da evrak üzerinden bilgi verilmektedir. Ayrıca, kamu kaynaklarının etkil, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, hesap verilebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak üzere Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe ve Faaliyet Raporları hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmaktadır. Beyoğlu Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayıştay Başkanlığı Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Muhasebat Genel Müdürlüğü ne, internet sitesi üzerinden gelir ve gider hesaplarımızla ilgili her ay hesap verilmektedir. Mali bilgilerin değerlendirilmesi için KBS sistemine aylık veri girişi yapılmaktadır. Sayıştay Başkanlığı na Belediyemizin gelir ve giderleri ile tüm ödeme dosyaları teslim edilerek veya belediyemizde yerinde denetim yapılarak hesap verilmektedir. Belediye Meclisince 3 meclis üyesinden oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından da hesaplarımız her yıl denetlenmektedir.

17 mizah Fıkralar ve fıkralaşan anılar Bugün zamanında geldin ama... Mükelleflerimizle iletişimde yaşadıklarımız anı olur, fıkralaşır zamanla. Ama hepsinden aldığımız dersler vardır. Bir muhasebe memuru geceleri uykusuzluk çektiği için sabahları uyanamıyor, bu yüzden de işe hep geç geliyordu. Bu duruma daha fazla göz yumamayan müdür: -Bak oğlum, yarın da ise geç gelirsen seni rapor etmek zorunda kalacağım, diye hoşnutsuzluğunu dile getirmişti. Olayların bu aşamaya gelmesinden iyice utanan adam, o gün iş çıkışında eczâneden çok etkili bir uyku ilâcı aldı. Akşam yemeğinden sonra ilâcı içip yatan muhâsebeci, biraz sonra derin bir uykuya dalmış. Sabah erkenden de uyanıp işe gitmişti. Odasının kapısında müdürle karsılaşınca: -Nasıl müdür bey, bugün söylediğiniz gibi tam zamanında geldim değil mi? Müdür sinirle: -Oğlum, bugün zamanında geldin de, dün nerelerdeydin? Mahmut Bey, Mahmutbey değildir... Mükellef yeni bir gayrimenkul alır, emlak beyanını vermek için Emlak ve Çevre Temizlik servisine gelir. İlgili memurla görüşür. Memur, mükellefi (tapu fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte) emlak ve çevre temizlik servisinin kapı girişindeki masada bulunan ve mükelleflere beyan doldurmada yardımcı olan memur Mahmut Bey e yönlendirir. Ancak yönlendirirken gerekli evraklarla birlikte Mahmut Bey e gidin, beyan doldurtun, getirin, işlemlerinizi yapalım der. Mükellef 3-4 saat sonra yorgun bir şekilde memurun yanına gelir. Akıl vergisi Fransa kralı 15. Lui ye dostlarından biri şöyle demiş: - Majesteleri. Akıl vergisi almayı hiç düşündünüz mü? Hiç kimse akılsız olduğunu kabul etmez ve bu vergiyi Serbest muhasebecinin tatil özlemi seve seve öder. 15. Lui alaylı bir şekilde şöyle cevap vermiş: - Tebrikler dostum, güzel fikir. Bu buluşuna karşılık seni akıl vergisinden muaf tutuyorum! - Memur bey, ben Mahmutbey e kadar gittim, araştırdım. Orada beyan dolduracak kimseyi bulamadım. Acaba beni yanlış mı yönlendirdiniz der. Memur da anlamıştır ki, mükellefin algıladığı Mahmut Bey, Mahmutbey semtidir. Mükellefin beyan işlemi Mahmut Bey tarafından yapılır. Ancak bu anılardan büyük ders çıkarılmıştır. Mahmut Bey e beyan için yönlendirme yapıldığında bizim Mahmut Bey olduğu veya tapu fotokopisi isterken Tapu Dairesine giderek fotokopi çekilmesi değil de, hizmet binamızdaki ücretsiz fotokopi merkezinden fotokopi çektirileceğinin kasdedildiği özellikle hatırlatılır.

18 22 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ /24 Online Belediye Tüm online servisler tek adreste 3 boyutlu kent rehberi Belediyeye gitmeden bir tıkla işlem Her türlü istek ve şikayet bildirimi Beyoğlu nu vatandaş yönetiyor Beyoğlu nda akıllı hizmetler İnternet üzerinden işlemlerinizi kontrol edebilir, ödemelerinizi bulunduğunuz noktadan yapabilirsiniz. Diğer hizmetlerimiz gibi Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen gelir hizmetleri de, aracılığı ile 7 gün 24 saat esasına göre yürütülmektedir. 9. Kalkınma planı stratejisinde; kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin arttırılması için, kamu hizmetlerinin vatandaşlara hızlı, sürekli ve yaygın sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami düzeyde faydalanılması ve temel kamu hizmetlerinin sunumu elektronik ortama taşınması hedeflenmiştir. Gelir biriminde sunulan vergi tahsilatı hizmetleri internete taşınarak Beyoğlu Belediyesi olarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunulmuş, politikalarının gerçekleştirilmesi ve vatandaşa en yakın noktadan hizmet sunulması sağlanmıştır.

19 Sosyal yardımlar ivme kazandı Gelirlerimizin hızla yükseldiği bu dönemde belediye gelirlerine paralel olarak sosyal yardımlarımız ivme kazandı. Sosyal belediyeciliğe verilen önemin gereği olarak bünyemizde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü nün kurulması Beyoğlu ilçesinin dinamiklerini harekete geçirdi. Ayrıca 2010 yılı içerisinde Gıda Bankacılığı uygulaması başlatılarak Sosyal Market kuruldu. Belediyemize ilave bir ekonomik yük getirilmeyen bu sistemde ihtiyaç sahiplerinin gereksinimleri insan onuruna yakışır bir şekilde karşılandı. Gelirlerimizin de hızla yükseldiği bu dönemde belediye gelirlerine paralel olarak sosyal yardımlarımız da ivme kazandı. Yardımlarda büyük artış 2010 yılında 663 asker ailesine de toplam 982 bin 284 lira ödeme yapıldı yılında asker ailelerine yapılan yardım 251 bin 053 liraydı. 6 yıllık süreçte yardımlar yaklaşık 4 kat artmış oldu. Bunda en büyük etken belediye gelirlerinin ciddi şekilde yükseltilmesiydi. Bu dönemde gelirlerimiz de 2,6 kat arttı.

20 24 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011

21

22 26 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011

23

24 28 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011

25

26 30 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Vergi ödemelerinizi yapacağınız İnternet yolu ile üzerinden ödeme yapılabilmektedir. İnternet üzerinden yapılan işlemlerde güvenliğin sağlanması için gerekli önlemler alınmıştır. İşlem yapılabilmesi için mükellefin web sitemize üye olması yeterlidir. Üye olan mükelleflerimizin ulaşabileceği bilgiler: Beyan bilgilerini, Ödemiş olduğu bilgileri, Borcunu, Belediye sınırlarımız içinde mükellefi olduğu tüm bilgileri görebilmektedir. Üye olmadan görülebilecek bilgiler: Çevre Temizlik Tarifesi Arsa Rayiç Bedelleri İnşaat maliyet bedelleri Belediye veznelerimiz: B aşkanlık binamızda bulunan veznemize ve İstiklal Caddesi ndeki ek hizmet birimimizde bulunan Gelir Birimi veznelerine bizzat gelerek vergilerinizi yatırabilirsiniz. Vergi dönemlerinde açılan ek vezneler; Kasımpaşa Kızılay Meydanı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü binası (Mayıs ve Kasım aylarında) Bademlik Ek Hizmet Binası (Temizlik İşleri Müdürlüğü - Mayıs ve Kasım aylarında) Mobil tahsilat aracımız (Muhtelif mahallelerde özellikle Fatih Sultan Caddesi üzerinde Mayıs ve Kasım aylarında) Banka havalesi ile: Vakıflar Bankası Beyoğlu Şubesi : Emlak Vergisi : TR Çevre Temizlik Vergisi : TR İlan Reklam Vergisi : TR Vakıflar Bankası Karaköy Şubesi : Emlak Vergisi :TR Çevre Temizlik Vergisi :TR İlan Reklam Vergisi : TR Ziraat Bankası Galatasaray Şubesi : Emlak Vergisi : TR Çevre Temizlik Vergisi : TR TR

Toplantı Katılım Sonuç Raporu*

Toplantı Katılım Sonuç Raporu* Sayfa : 1 / 5 Konu: Yer : Tarih: Saat: Sayı : Türü: Görevli Personel: Katılımcılar: Adı/Soyadı AHMET MERT GÜNGÖR (MESLEK KOMİTESİ BAŞKANI) 5 NOLU MESLEK KOMİTESİ OLAĞAN TOPLANTISI BODTO TOPLANTI SALONU

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ DOKÜMAN VE FORM LİSTESİ

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ DOKÜMAN VE FORM LİSTESİ DOKÜMAN NO:34.L.01 TARİH: SAYFA NO : 1/ 7 REVİZYON NO: 01 SIRANO DOKÜMAN KODU 1 34.OŞ.01 ORGANİZASYON ŞEMASI 2 34.GT.01 3 34.GT.02 4 34.GT.03 5 34.GT.04 DOKÜMANIN ADI SORUMLU BİRİM YAYIN TARİHİ MALİ HİZMETLER

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLUĞ selcukburak@hasiloglu.com

Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLUĞ selcukburak@hasiloglu.com Sosyal Belediyeciliğe Teknolojik Bir Araç:SİBİYO SB Haşıloğlu, N Karkın, HS Çalhan Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLUĞ selcukburak@hasiloglu.com Sağlıklı Kentler Birliği 6.Yıl Konferansı 16 Ekim, Pamukkale Katılımcı

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Mali Hizmetler Müdürlüğü. 3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi. 3.1 - Mali Yapının Güçlendirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Mali Hizmetler Müdürlüğü. 3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi. 3.1 - Mali Yapının Güçlendirilmesi Stratejik Hedef 3.1.1 - Gelirlerin artırılması 1 Kaçakların azaltılması -Kesin Hesap Tahakkuk Tahsil %89,02 %90 %92 karşılaştırması 2 Güncellemenin artırılması - Ayda %80 %82 %85 Güncellenen bilgi sayısı

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Standartları Tablosu

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1 SUNULAN HİZMET Sicil Açma ve Güncelleme BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1.Kişi için Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 2.Kurum için Vergi Levhası 3.Adres ve Telefon Bilgileri 4.Firma Kaşesi (Kurum

Detaylı

TACİRİN BELEDİYEYE KARŞI SORUMLULUKLARI

TACİRİN BELEDİYEYE KARŞI SORUMLULUKLARI TACİRİN BELEDİYEYE KARŞI SORUMLULUKLARI İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma İlan-reklam, eğlence vergisi ödeme Çevre temizlik vergisi ödeme Hafta sonu çalışma ruhsatı alma Emlak vergisi ödeme Ö Ğ R E T

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 1. GENEL OLARAK Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek görevler, Belediyedeki diğer dairelerin aksine, Merkezi Hükümet tarafından 5018 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulmuş bulunan, Strateji

Detaylı

Akçakoca Belediyesi KENT. BiLGi. SiSTEMi

Akçakoca Belediyesi KENT. BiLGi. SiSTEMi Akçakoca Belediyesi 2014 KENT BiLGi SiSTEMi > Borçlarınızı ödeyebilirsiniz İsteklerinizi bildirebilirsiniz İmar durumunu öğrenebilirsiniz Nöbetçi eczaneleri öğrenebilirsiniz Şikayetlerinizi bildirebilirsiniz

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Asker Ailelerine Nakdi Yardımda Bulunmak

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

Online işlem rahatlığı!..

Online işlem rahatlığı!.. 15 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Online işlem rahatlığı!.. Belediyesi resmi internet sitesinde online hizmetler ile artık belediyeye kadar zahmet etmeden tüm işlemlerinizi

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME

ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME I-MADDE METNİ: Verginin Ödeneceği Daire: Madde 110-Vergi borcu, mükellefin bu bakımdan bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Mükellef vergi borcunu vergi dairesinin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Konak Belediyesi,

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Dış

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

MADDE-2 Bu yönetmelik tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE-2 Bu yönetmelik tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. T.C MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı; Manavgat

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI 1 HAK EDİŞ İSTENİLEN BELGELER 1. İLGİLİ BİRİMDEN ÖDEME TALİMATI YAZISI 2. FATURA 3. HAK EDİŞ RAPORU 4. HAKEDİŞ İCMALİ 5. SÖZLEŞME 6. ONAY BELGESİ 7. HARCAMA TALİMATI 8. GERÇEK KİŞİLERDEN;

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

Bütün beyanlarınızı görebilir, yazıcıdan makbuz ve örnek çıktılarını alabilirsiniz.

Bütün beyanlarınızı görebilir, yazıcıdan makbuz ve örnek çıktılarını alabilirsiniz. E- BELEDIYE NEDIR? Yüreğir Belediyesi "İnternet Belediyeciliği" uygulaması ile Tahakkuk, Tahsilat ve Borç bilgilerinizi öğrenebilir, kredi kartınız ile 256 bit güvenlik sistemi ile borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu.

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu. Faaliyet ve Proje Bilgileri 6.995.86 kişi Belediye otobüslerimizi kullanarak seyahat etmiştir. Ortalama bir günde 9 hatta 44 adet Belediye otobüsleriyle Bursalı hemşerilerimize değişik güzergahlarda toplu

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Beyaz Masa biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Meclis Karar Numarası : 2016/012 Meclis Karar Tarihi : 14.01.2016 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 21.01.2016 Amaç T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO:34.İA.THK.01 TARİH:01.11

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO:34.İA.THK.01 TARİH:01.11 AVCILAR BLDİYSİ MALİ İZMTLR MÜDÜRLÜĞÜ TAAKKUK İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO:34.İA.TK.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 Verginin 2464 sayılı kanuna dayanarak gerekli işlemler sonucu tahakkuk

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ Projenin Amacı: - Belediyemizin tüm birimlerinin ihtiyaç duyduğu sokak, bina, bağımsız birim, mülkiyet, işyeri, ikamet edenlere yönelik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-953.02.03.06-1698 19/02/2014 Konu : Bedelli Askerlik Özel Hesabından Yapılacak Harcamalar Bilindiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanununa

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A- FAALİYET BİLGİLERİ : Mali Hizmetler Müdürlüğümüz 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Mahalli

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Yazı İşleri

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 205/3 Konu: Ödüllendirme. Evrak No: 3434 Özet: Tepebağ Kültür Spor Kulübü Derneği U-7 Futbol Takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. 02/03/205 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük 7 1.2. Personelin Yeterliliği ve Performansı 7 1.3.

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 29 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 162 Mali Hizmetler Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 - Müdürlüğümüzün Görevi:

Detaylı

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı