İnternetle vergi ödemede büyük artış

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnternetle vergi ödemede büyük artış"

Transkript

1 İnternetten yapılan ödemelerin yıllara göre değişimi (İşlem sayısı) İnternetle vergi ödemede büyük artış , İnternetten yapılan ödemelerde işlem sayısı bazında geçen yıl, 2008 yılına göre 10 kat, 2009 a göre de 2,6 kat artış sağlandı. Bu tabloda sistem güvenliğimizin de büyük payı var. 11 Borç yapılandırma süresi uzatıldı Devlete olan bazı borçların yeniden yapılandırma süresi tarihine kadar uzatıldı. Sizler de, belediyemize olan emlak, çevre temizlik, ilan reklam, eğlence vergilerinizi, ecri misil ve kira borçlarınızı taksitlendirip kolayca ödeyebilirsiniz Özel Beyo lu Belediyesi nin Ücretsiz Yay n d r

2 2 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Açık hesap, şeffaf yönetim Vatandaşını doğrudan yönetimin ortağı gören bir anlayış ve felsefeyle çeşitli vesilelerle size sık sık hesap verdik. İşte Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün bülteni dolayısıyla yine karşınıza geçerek rakamların diliyle geldiğimiz noktayı anlatıyoruz. Bu zor göreve talip olduğumuzda, belediyemizi şeffaf ve demokratik bir anlayışla yöneteceğimize söz vermiştik yılında başkanlığa seçildikten sonra bu sözümüze sadık kalıp, vatandaşına hesap veren, vatandaşını doğrudan yönetimin ortağı gören bir anlayış ve felsefe çerçevisinde çeşitli vesilelerle size sık sık hesap verdik. İşte, Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün bülteni dolayısıyla yine karşınıza geçerek rakamların diliyle geldiğimiz noktayı anlatıyoruz. Öncelikle 7 yıllık süreçte partizanca kadrolaşmadığımızı, personelimizi dünya görüşüne göre değil ehliyet ve liyakatine göre değerlendirdiğimizi bilmenizi isterim. Nitekim bu süreçte personel sayımızda artış olmadığı gibi emeklilik veya nakil gibi nedenlerle 211 kişilik bir azalma yaşandı. Sevgili Beyoğlulular; Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için hızla gelişmekte olan teknolojik donanımları kendi bünyemize entegre ettik. Zaten belediyemizin kaynaklarını verimli kullanmak ve geliştirebilmek için tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak önemli hedeflerimizdendi. Söz verdiğimiz şeffaf ve demokratik yapıyı sağlama konusunda en iddialı olduğumuz yönlerden birisi de işte en son teknolojik imkânlardan yararlanmamız ve her çalışmayı kayıt altına almamızdır. Zira işlemlerin kayıt altında alınması şeffaflığa atılan temeldir. Beyoğlu bölgesi ile ilgili tüm verilerin kayıt altına alınması, izlenmesi ve yorumlanmasıyla gelir kayıplarımız en aza indirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın yürütülmesinde, en önemli projelerimizden biri olan Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) uygulamasından faydalanılmıştır. AKOS yardımıyla gelir kayıplarımızın azaltılması yanında kaynaklarımızı arttırmaya yönelik projeler yapılabilmektedir. AKOS sayesinde her bilginin kayıt altına alınması, verilerin gelecek dönemlerde izlenebilmesini de sağlamaktadır. İhtiyaç ve beklentileriniz doğrultusunda şeffaf ve demokratik bir anlayışla yürüttüğümüz yatırım ve hizmetlerimiz, sizlerden aldığımız güçle artarak sürecektir. Ahmet Misbah DEMİRCAN Beyoğlu Belediye Başkanı

3 Verimli bir dönem için takım ruhu Başkanımız tarafından bizzat yönetilen toplantılarda, personelimizin motivasyonu ile mükelleflere verilen hizmetlerin kalitesi ve iş veriminin arttırılması hedefleniyor. Mali Hizmetler Müdürlüğünce yürütülen işlemler ve sonuçları Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan tarafından titizlikle takip edilmektedir. Verimli bir dönem için tam bir takım çalışması gerektiren müdürlüğümüzde vergi dönemi öncesinde alınacak tedbirler ile vergi dönemi sonrası için personelimizle değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Başkanımız Demircan tarafından bizzat yönetilen toplantılarda, personelimizin motivasyonu ile mükelleflere verilen hizmetlerin kalitesi ve iş mükemmelliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Personel görüşleri alınıyor Başkanımız, gelirlerin arttırılması, gelir kayıplarının önlenmesi, hizmet kalitesinin arttırılması ve personelin motivasyonlarının arttırılması amacıyla bu toplantılarda personelimizi birebir dinlemekte ve önerilerini almaktadır. Çünkü, hizmetlerin kalitesinin arttırılmasında bizzat süreçte görev alan personelimizin deneyimleri ve önerileri çok önemlidir.

4 4 İşte Mali Hizmet ekibimiz MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 İstiklal Caddesi nde bulunan ek hizmet binasında; Gelir, Muhasebe, Satınalma ve Strateji Geliştirme Bölümlerinin yer aldığı 4 büroda, 56 personel ile görev yapılmaktadır. Vergi dönemlerinde yoğunluğa göre Semt Konaklarına ek vezne açılmak suretiyle de hizmet verilmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için gereken mali kaynakları mevzuat şartları doğrultusunda karşılamakta ve mali kaynakların yönetilmesine katkı sunmaktadır. Müdürlüğümüz; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu çerçevesinde; kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçenin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektedir. İstiklal Caddesi nde bulunan ek hizmet binasında; Gelir, Muhasebe, Satınalma ve Strateji Geliştirme Bölümlerinin yer aldığı 4 büroda, 56 personel ile görev yapılmaktadır. Vergi dönemlerinde yoğunluğa göre Semt Konaklarına ek vezne açılmak suretiyle de hizmet verilmektedir. Gelir İşlemleri: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre birimlerde tahakkuk ettirilen bütün gelirlerin takip ve tahsil edilmesi işlemleridir. Yönetim Kadromuz Gider/ Muhasebe İşlemleri : Bütçenin hazırlanması, mali raporların düzenlenmesi ve ilgili kurum/yöneticilere sunulması, hakedişlerin hak sahiplerine ödenmesi, belediye giderlerinin takibi ve ödemesinin yapılması, oluşan gelir işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, banka hesaplarının izlenmesi ve kontrol edilmesi ile çalışan personelin maaşlarının bordro ve bağlı diğer haklarının takibi işlemleridir. Satınalma ve ihale işlemleri: Diğer müdürlüklerin memur sayılarındaki azalma nedeniyle, ihale alım işlerinde yardımcı olmak amacıyla her türlü bilgi ve piyasa araştırması ve 4734 sayılı Kamu İhale Mevzuatı gereğince araştırmaların yapılarak alımının gerçekleştirilmesi işlemleridir. Strateji Geliştirme İşlemleri: 5393 sayılı Belediye kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Stratejik Plan ve Performans Programının hazırlanması ve takibi ile Bütçenin hazırlanmasına katkı sağlanması işlemleridir.

5 Ödemeden önce bilgilendirme Vergilerini ödemeye gelen mükellefler personelimiz tarafından nezaket ve güler yüzle karşılanıyor. İşlemlerinin zamanında, doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasına büyük önem gösteriliyor. Vatandaşlarımızı vergi mükellefiyeti ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirme çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. Gelir biriminde beyan doldurma konusunda destek olunmakta, bire bir bilgilendirme yapılmaktadır. Vergilerini ödemeye gelen vatandaşlarımız personelimiz tarafından nezaket ve güler yüzle karşılanmaktadır. İşlemlerinin zamanında, doğru ve hızlı bir şekilde yapmalarına büyük önem gösterilmekte ve kendilerine çay - meşrubat ikramı yapılmaktadır. Vatandaşlarımız sormadan ilgili personele yönlendirilmektedir. Yayınlarımız Değişen mevzuatlar ve mükelleflerimizin yararlanabileceği koşulları içeren broşürler, el ilanları hazırlanmakta ve dağıtılmaktadır. Mükellef memnuniyeti Vergi ödeme döneminde mükelleflerimizin işlemlerini hızlandırılması ve memnuniyeti için her türlü önlem alınmaktadır.

6 6 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Personel sayısı azalırken gelirler arttı TOPLAM PERSONEL SAYISI başında 673 olan personel sayımız, 2010 sonu itibarıyla 462 ye geriledi. Belediyemizin yıllık toplam geliri ise 2004 yılında iken 2010 yılında liraya yükseldi. Mart Mali Hizmetler Müdürlüğümüz, etkin ve verimli bir takım çalışması sergileyerek belediye gelirlerini önemli ölçüde arttırmıştır. Özellikle emlak vergisi gelirlerinde büyük artışlar sağlanmıştır. Tamamen yasal çerçevedeki bu çalışmalar yapılırken dar gelirliler ve emeklilere pozitif ayrımcılık yapılmış ve vergi yükünden kurtarılmaları sağlanmıştır. Gelirlerin artışına paralel olarak yatırımlar artmış, hizmetlerin kalitesi yükseltilmiştir. Yönetim anlayışımız gereği belediyede siyasi kadrolaşmaya gidilmemiş, mevcut personelimizle daha verimli çalışma ortamları oluşturulmuştur. Yeni personel alınmaması, emekliliği gelen personelimizin ayrılması veya başka kurumlara geçiş gibi nedenlerle personel sayımız giderek azalmıştır. Böylece ağır personel giderlerinden tasarrufa gidilmiş ve yasanın öngördüğü personel harcamalarının tüm harcamaların yüzde 30 unu geçmemesi kuralına uyulmuştur başında 673 olan personel sayımız, 2010 sonu itibarıyla 462 ye gerilemiştir. Keza 2004 yılında personel harcamalarının payı yüzde 39,2 iken 2010 da bu oran yüzde 21,9 a kadar düşürülmüştür. Buna rağmen gelirlerimiz yüksek oranlarda artmıştır. Bunda verimli çalışmanın ,2 35, ,8 25,7 25, PERSONEL HARCAMALARININ GİDER İÇİNDEKİ PAYI (%) 2008 sağlanmasının yanısıra tasarrufa gidilmesinin ve otomasyon uygulamalarının da büyük payı vardır. Nitekim artan gelirler de yatırım olarak Beyoğlu halkına geri dönmüştür. Gerçekleşen gelir bütçesi Belediyemizin yıllık toplam geliri 2004 yılında iken 2010 yılında liraya yükselmiştir. GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇESİ (TL) , ,

7 Yatırımlarda yüzde yüz artış GERÇEKLEŞEN YATIRIM HARCAMALARI (TL) Gelirlerdeki artış yatırım olarak Beyoğlu halkına yansıtıldı. Örneğin, 2010 yılında gelirler yüzde 65,7, yatırım harcamaları ise yüzde 100 arttı Gelirlerin yüksek oranlarda artması yatırımlara da ivme kazandırdı. Artan gelirler yatırım olarak ilçemize yansıdı. Grafikler incelendiğinde belediyemizin yatırımlarının rakamsal 13, YATIRIM HARCAMALARININ GİDERLERE ORANI (%) 10,5 14,4 18,5 13,9 olarak da, oransal olarak da ciddi artışlar gösterdiği görülmektedir yılında gelirler yüzde 65,7 artmışken, yatırım harcamalarının yüzde 100 artmış olması ve toplam giderler içindeki payının yükselmesi, gelirlerdeki artışın yatırım olarak halka fazlasıyla yansıtıldığının göstergesidir. Nitekim 2010 yılındaki yatırımlarımızın toplamı liraya yükselmiştir. 11,2 16,

8 8 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Beyoğlu nda vergi ödemek artık çok kolay! Vergi dönemlerinde hizmet binasındaki vezne sayıları arttırılarak, ek hizmet birimlerine vezneler açılmaktadır. Ayrıca AKOS mobil araçları hizmete sokularak, vatandaşların kendilerine en yakın ödeme noktasından vergilerini ödemeleri sağlanmaktadır. Vergi dönemlerinde vatandaşlarımızın vergilerini kolaylıkla ve zamanında yatırabilmeleri için belediyemizin tüm imkânları seferber edilmektedir. Bu kapsamda hizmet binasındaki vezne sayıları arttırılmış, ek hizmet birimlerine vezneler açılmıştır. Yerinde tahsilat AKOS mobil araç hizmete başlamış, vatandaşların kendilerine en yakın ödeme noktasından vergilerini ödemeleri sağlanmıştır. Mobil araçla vergi tahsilatı uygulamamıza vatandaşlarımızdan büyük övgüler gelmiştir. Vatandaşlarımız, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan dan bu uygulamanın devamını ısrarla istemektedirler. Nazik karşılama Vergilerini ödemeye gelen vatandaşlarımızı personelimiz nezaket ve güler yüzle karşılamaktadır. İşlemlerinin zamanında, doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasına büyük önem gösterilmektedir. Esas olan vatandaş memnuniyeti Belediye karar ve uygulamalarında vatandaş memnuniyeti esastır. Tüm kamu kurumları gibi belediyemizin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamaktır. İnternetten güvenli ödeme Ayrıca internet uygulamalarımız ile, e-belediye kullanımının arttırılması, vatandaşlarımızın teknolojik imkanlardan yararlanmaları ve hizmet birimlerine gelmelerine gerek duymadan vergilerini ödeme kolaylığı sağlanmıştır.

9 El terminaliyle yerinde tahsilat Denetime çıkan ekiplerimiz, el terminalleri sayesinde yerinde ve anında tahsilat yapabilmekte ve makbuzlar dijital ortamda hazırlanarak mükellefe verilmektedir. Beyoğlu Belediyesi, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek en güzel ve en verimli biçimde hayata geçirmektedir. Bu kapsamda denetim çalışmaları esnasında el terminalleri ile tahsilat uygulaması da yapılmaktadır. Denetime çıkan ekiplerimiz, el terminalleri sayesinde yerinde ve anında tahsilat yapabilmekte ve makbuzlar dijital ortamda hazırlanarak mükellefe verilmektedir. Verimliliği arttıran bu hizmet, vatandaşlar kadar diğer kurumların da ilgisini çekerek büyük övgüler almaktadır.

10 10 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Bilge şehir in bilgi teknolojileri Beyoğlu nu oluşturan 45 mahalle, 27 bin 894 bina, 131 bin 777 konut ve 43 bin 132 işyeri anketlerle ve fotoğraflarla taranarak ilçenin sanal kopyası çıkarıldı. Köklü bir geçmişe, büyük bir medeni birikime sahip olan Beyoğlu, her dinden, her dilden ve her kültürden insana bilgeliği ile ev sahipliği yapıyor. Bu bilgeliği önemseyen ve 21. Yüzyılın bilgi birikimini Beyoğlu nun bilgeliğine katmak isteyen Beyoğlu Belediyesi, son yıllarda hızla gelişen bilgi teknolojilerini ilçenin sorunları, tanımı ve çözümü için kullanarak dinamik, hızlı ve gelişen dünyayla bağlantılı belediyecilik hizmeti sunuyor. Beyoğlu nu oluşturan 45 mahalle, 27 bin 894 bina, 131 bin 777 konut ve 43 bin 132 işyeri anketlerle ve fotoğraflarla taranarak ilçenin sanal kopyası çıkarıldı. Bu sayede, sürekli akan veriler ilçenin hangi noktasında, ilçe sakinlerinin neye ihtiyaç duyduğu tespit ediliyor ve sosyal projeler daha hızlı ve sağlıklı hayata geçiyor. Beyoğlu Belediyesi ilçe halkına belediyeye gelmeden birçok işlemini internet üzerinden yapabilme imkanı sunuyor. Bilgiyi bilgece işliyoruz Beyoğlu Belediyesi olarak bilişim teknolojilerinin yerel yönetime uygulanmasında yeni bir yönetim anlayışı inşa edildi ve çok önemli mesafeler kat edildi. Çünkü dünyada modellik iddiası olan bir platformla belediyemizi, şehrimizi yönetiyoruz. İnsanlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Hızlı ve sonuç odaklı çözümler üreterek, vatandaşın mutluluğuna katkı sunuyoruz. Belediye hizmetleri bağımsız olarak her yerden ulaşılabilir durumda. Kentlilerin yaşamını kolaylaştıran uygulamalar hayata geçirilmektedir. Kentliler, standart ve herkese eşit hizmetle buluşuyor. Hizmet süreçlerindeki bilgi eksikliği ve koordinasyonsuzluktan kaynaklanan bürokrasi ortadan kalkıyor. Kentliler çağdaş uygulamaları kullanan, onlardan hizmet alan evrensel kentliye dönüşüyor. AKOS la hatasız beyan Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu nda kişiye dair, binaya dair, sokağa dair her şey eski ve yenisiyle tek veri tabanında toplayan Akıllı Kent Otomasyonu ile faaliyetlerinin tamamını bilişim teknolojilerinin en üst düzeyde kullandığı, insan odaklı bir yapıya dönüştürmüştür. Bilişim sistemimiz içerisinde yapılandırılmış AKOS sistemiyle belediye kaynaklarını ve ihtiyaçları tam izlenebilmekte, daha iyi kaynak yönetimi yapılmaktadır. Gelir rasyonalizasyonu gerçekleştirilebilmektedir. Mevcut AKOS sistemin en önemli faydalarından biri vatandaşlarımızın internet vasıtasıyla ihtiyaç duyduğu bilgilerin internet ortamına adapte edilebilmesidir. Bu sayede vatandaşlarımız belediye hizmet binamıza uğramadan sahip oldukları gayrimenkul ile ilgili bütün bilgileri görebilmekte, rayiç değerlerle ilgili bilgi alabilmekte, borç sorgulama ve buna benzer bir çok işlemi online yapabilmekte ve sıfır hata ile beyanda bulunabilmektedir. Beyoğlu Belediyesi olarak internet üzerinden yapılan işlem sayısının arttırılmasına gayret edilmekte, bu hususta diğer kamu kurumları ile de işbirliği ve koordinasyona gidilmektedir. Mükelleflerimiz, semt konaklarımızda ve hizmet binalarımızdaki kiosk lardan emlak vergilerini kolayca ödeyebiliyorlar.

11 İnternetle vergi ödemelerinde büyük artış İnternetten yapılan ödemelerin yıllara göre değişimi (İşlem sayısı) İnternetten yapılan ödemelerde işlem sayısı bazında geçen yıl, 2008 yılına göre 10 kat, 2009 a göre de 2,6 kat artış sağlandı , Belediyemizin teknolojik gelişmeleri anında hizmete yansıtmasına paralel olarak internetten vergi ödemelerinde de büyük artışlar yaşanıyor. İnternetten yapılan ödemelerde işlem sayısı bazında geçen yıl, 2008 yılına göre 10 kat, 2009 a göre de 2,6 kat artış sağlandı. Bu da yapılandırılmış sisteme güvenden ve internet kullanım oranının yükselmesinden kaynaklanmakta Zira vatandaşlarımızın internet üzerinden vergi ödemelerini yapma konusunda endişelerini gidermek için sistem güvenliği sağlanarak gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

12 14 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Eğlence sektörüyle buluştuk 2011 Belediyemiz eğlence sektörü temsilcileri ile sık sık biraraya gelerek eğlence vergisi ve vergi mükellefiyeti konusunda sunumlar yapmakta ve sektörün sorunlarını dinlemektedir. Beyoğlu birçok özelliğinin yanında eğlence merkezleri ile de öne çıkar. Belediyemiz eğlence sektörü temsilcileri ile sık sık biraraya gelerek eğlence vergisi ve vergi mükellefiyeti konusunda sunumlar yapmakta ve sektörün sorunlarını dinlemektedir. Eğlence Vergisine tabi işletmeler: 2464 Sayılı Kanunun 21 inci maddesi ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 7 nci maddesinde belirtilmiş ve kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi için açılan Gazino, Pavyon, Meyhane, Bar, Gece Kulübü, Diskotek, Kabare, Dansing,Bilardo, Masa Futbolu Salonları, Birahane, Taverna, Sinema, Kahvehane, Kıraathane, elektronik oyun yerleri ile internet cafeler ve benzeri yerlerin umuma açık istirahat ve eğlence yeri olduğu hükmüne bağlanmış bulunmaktadır. Tahakkuk ve tahsilat Eğlence vergisi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Maddelerine göre mükellefin yazılı müracaatına veya yoklama memurlarının tespitlerine göre tahakkuk ettirilir. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinin ve müşterek bahislerde eğlence vergisinin tahakkuku takip eden ayın 20. Günü akşamına kadar tahakkuk ettirilerek aynı süre içerisinde tahsilatın yapılması sağlanır. Biletle girilen yerlerde eğlence vergisi bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır, bu biletler damgalanarak vergisi peşin olarak tahsil edilir. EĞLENCE VERGİSİ Biletle girilen yerlerde; Verginin nispeti % Konser % 10 Çalgılı bahçeler v.b. % 20 Biletle girilmesi zorunlu olmayan yerlerde; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden işin mahiyetine göre çalışılan her gün için Belediye Meclisince takdir edilecek limitler dahilinde tarife üzerinden eğlence vergisi alınır.

13 Yıllık faaliyetlerimiz onaylandı Stratejik plana bağlı olarak yıllara ilişkin performans programı ve bütçe hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmaktadır. Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce, belediyemizin Beyoğlu nu; Tarihi Ve Kültürel Dokusunu Koruyarak, Küresel Bir Sanat, Turizm Ve Eğlence Merkezinin Yanı Sıra; Çağdaş Ve Yaşanabilir Özgün Bir Kent Haline Getirmek şeklindeki vizyonuna ulaşması için plan ve takip çalışmaları devam etmektedir. Vizyona ulaşmak için Yılı Stratejik Planında; 3 stratejik amaç altında; 19 hedef, 51 faaliyet ve 151 alt faaliyet belirlenmiştir. Yıllık Faaliyet Raporumuz Stratejik plana bağlı olarak yıllara ilişkin performans programı ve bütçe hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmaktadır. Performans Programı ve Bütçe uygulamaları takip edilerek Yıllık Faaliyet Raporları hazırlanmaktadır. Nitekim Müdürlükçe hazırlanan 2010 Yılı Faaliyet Raporu da Meclisimizde görüşülerek onaylanmıştır.

14 18 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Askerlerimizin gözü arkada kalmıyor Asker uğurlama törenlerimize Başkanımız Demircan da katılıyor Beyoğlu Belediyesi nin yardımları sayesinde artık vatani görevini yapan askerlerimizin gözleri arkada kalmıyor. İlçemizde oturan ve askere giden er ve erbaşların, yardıma muhtaç olduğu belgelerle kanıtlananların ailelerine Belediyemiz tarafından maddi destek veriliyor. Askerlik görevini yapan gençlerimiz en çok geride bıraktıklarını düşünürler. Özellikle maddi durumları iyi olmayan askerler bu yüzden teskere alana kadar büyük sıkıntı çekerler. Bu durumu göz önüne alan Beyoğlu Belediyesi nin yardımları sayesinde artık vatani görevini yapan askerlerimizin gözleri arkada kalmıyor sayılı Asker Ailelerinden Yardıma Muhtaçlara Yardım Yapılmasına Dair Kanun doğrultusunda ilçemizde oturan ve askere giden er ve erbaşların, yardıma muhtaç olduğu belgelerle kanıtlananların ailelerine Belediyemiz tarafından maddi destek veriliyor. Ailelerinin geçimlerine katkı askerlik görevleri bitene kadar sürüyor. Bu katkı aylık olarak ailelerin banka hesaplarına yatıyor itibarıyla ayda en az 200 TL ödeniyor. Bu para aile fertlerinin sayısına göre artış gösteriyor. Yardımlarda 4 kat artış Nitekim 2010 yılında 663 asker ailesine toplam 982 bin 284 lira ödeme yapıldı yılında asker ailelerine yapılan yardım 251 bin 053 liraydı. 6 yıllık süreçte yardımlar yaklaşık 4 kat artmış oldu. Bunda en büyük etken belediye gelirlerinin ciddi şekilde yükseltilmesiydi. Bu dönemde gelirlerimiz de 2,6 kat arttı. Yardımdan nasıl yararlanılabilir? İlçemiz sınırları içinde oturan asker ailelerinden yardıma muhtaç olanlar istenen belgelerle belediyemize başvururlar. İstenilen evraklar tamamlandıktan sonra, Yazı İşleri Müdürlüğümüzce gerekli araştırmalar yapılarak ilgili evrak ve belgeler Belediye Encümenine 251, , , , sunulur. Belediye Encümeni tarafından yardım bağlanma kararı üzerine ödeme işlemi ve takipleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Aileye ödeme günleri hakkında bilgi verilir. Yoklama ilmühaberi verilerek mahalle muhtarınca onaylatılması ve ilk ödeme gününde bu belgeyi getirmesi istenir. Asker ailesine bildirilen ödeme planına göre bankadan yardımı almaları sağlanır. Askerlik bitiminde Terhis Belgesi getirilmesi ile son tutar ödenir. ASKER AİLESİ YARDIMI (TL) 893, , ,

15 Stok takibinde büyük kolaylık Belediyemize alınan taşınırlar (malzeme ve demirbaşlar) barkodlanarak depolanmakta, e-belediye sistemine kayıt edilmektedir. Kamu İhale Kanunu nun ilgili maddeleri gereğince belediyemizin mal ve hizmet alımları ile Doğrudan Teminler Mali Hizmetler Müdürlüğü ne bağlı Satınalma Birimimizce yapılmaktadır. İhalelerimiz KİK nun ilan sayfasından takip edilebilmektedir. Ayrıca internet sayfamızdan da takip edilebilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Sürekli eğitim Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Satınalma ve İhale Şefliğindeki personel ihale işlemleri üzerine sürekli eğitime tabi tutulmaktadır. İhale işlemlerinde tek bir sözcük bile ihalenin iptaline neden olabildiğinden, Satınalma ve İhale Şefliği personeli mevzuatı titizlikle takip etmekte, değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olmaktadır. Tek tuşta taşınır işlemi Satınalma ve İhale Şefliğince, belediye birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçları karşılanmaktadır. Alınan taşınırlar Taşınır Mal Mevzuatı çerçevesinde tek tuşla Taşınır Sistemine kaydedilmektedir. Bu sayede stok takibi kolaylıkla yapılmaktadır. Barkodlanarak depolama Belediyemize alınan taşınırlar (malzeme ve demirbaşlar) barkodlanarak depolanmakta, e-belediye sistemine kaydedilmektedir. Barkodlama sayesinde, teslim, yıl sonu işlemleri ve stok takibi kolaylıkla yapılabilmektedir.

16 20 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Hesaplarımız sürekli denetleniyor Sayıştay ve Belediye Meclisi Denetim Komisyonu tarafından sürekli denetlenen hesaplarımızla ilgili Muhasebat Genel Müdürlüğü ne de her ay hesap verilmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün muhasebe biriminde; bütçe ile belirlenen belediye faaliyetlerinin ilgili dönem içerisinde kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü sağlanmakta, belediye hizmetlerinin maliyetleri belirlenmekte ve ileriye dönük kararlarda ilgililere bilgi sağlanmaktadır. Denetim yapmakla görevlendirilmiş kurum ve komisyonlara da evrak üzerinden bilgi verilmektedir. Ayrıca, kamu kaynaklarının etkil, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, hesap verilebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak üzere Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe ve Faaliyet Raporları hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmaktadır. Beyoğlu Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayıştay Başkanlığı Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Muhasebat Genel Müdürlüğü ne, internet sitesi üzerinden gelir ve gider hesaplarımızla ilgili her ay hesap verilmektedir. Mali bilgilerin değerlendirilmesi için KBS sistemine aylık veri girişi yapılmaktadır. Sayıştay Başkanlığı na Belediyemizin gelir ve giderleri ile tüm ödeme dosyaları teslim edilerek veya belediyemizde yerinde denetim yapılarak hesap verilmektedir. Belediye Meclisince 3 meclis üyesinden oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından da hesaplarımız her yıl denetlenmektedir.

17 mizah Fıkralar ve fıkralaşan anılar Bugün zamanında geldin ama... Mükelleflerimizle iletişimde yaşadıklarımız anı olur, fıkralaşır zamanla. Ama hepsinden aldığımız dersler vardır. Bir muhasebe memuru geceleri uykusuzluk çektiği için sabahları uyanamıyor, bu yüzden de işe hep geç geliyordu. Bu duruma daha fazla göz yumamayan müdür: -Bak oğlum, yarın da ise geç gelirsen seni rapor etmek zorunda kalacağım, diye hoşnutsuzluğunu dile getirmişti. Olayların bu aşamaya gelmesinden iyice utanan adam, o gün iş çıkışında eczâneden çok etkili bir uyku ilâcı aldı. Akşam yemeğinden sonra ilâcı içip yatan muhâsebeci, biraz sonra derin bir uykuya dalmış. Sabah erkenden de uyanıp işe gitmişti. Odasının kapısında müdürle karsılaşınca: -Nasıl müdür bey, bugün söylediğiniz gibi tam zamanında geldim değil mi? Müdür sinirle: -Oğlum, bugün zamanında geldin de, dün nerelerdeydin? Mahmut Bey, Mahmutbey değildir... Mükellef yeni bir gayrimenkul alır, emlak beyanını vermek için Emlak ve Çevre Temizlik servisine gelir. İlgili memurla görüşür. Memur, mükellefi (tapu fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte) emlak ve çevre temizlik servisinin kapı girişindeki masada bulunan ve mükelleflere beyan doldurmada yardımcı olan memur Mahmut Bey e yönlendirir. Ancak yönlendirirken gerekli evraklarla birlikte Mahmut Bey e gidin, beyan doldurtun, getirin, işlemlerinizi yapalım der. Mükellef 3-4 saat sonra yorgun bir şekilde memurun yanına gelir. Akıl vergisi Fransa kralı 15. Lui ye dostlarından biri şöyle demiş: - Majesteleri. Akıl vergisi almayı hiç düşündünüz mü? Hiç kimse akılsız olduğunu kabul etmez ve bu vergiyi Serbest muhasebecinin tatil özlemi seve seve öder. 15. Lui alaylı bir şekilde şöyle cevap vermiş: - Tebrikler dostum, güzel fikir. Bu buluşuna karşılık seni akıl vergisinden muaf tutuyorum! - Memur bey, ben Mahmutbey e kadar gittim, araştırdım. Orada beyan dolduracak kimseyi bulamadım. Acaba beni yanlış mı yönlendirdiniz der. Memur da anlamıştır ki, mükellefin algıladığı Mahmut Bey, Mahmutbey semtidir. Mükellefin beyan işlemi Mahmut Bey tarafından yapılır. Ancak bu anılardan büyük ders çıkarılmıştır. Mahmut Bey e beyan için yönlendirme yapıldığında bizim Mahmut Bey olduğu veya tapu fotokopisi isterken Tapu Dairesine giderek fotokopi çekilmesi değil de, hizmet binamızdaki ücretsiz fotokopi merkezinden fotokopi çektirileceğinin kasdedildiği özellikle hatırlatılır.

18 22 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ /24 Online Belediye Tüm online servisler tek adreste 3 boyutlu kent rehberi Belediyeye gitmeden bir tıkla işlem Her türlü istek ve şikayet bildirimi Beyoğlu nu vatandaş yönetiyor Beyoğlu nda akıllı hizmetler İnternet üzerinden işlemlerinizi kontrol edebilir, ödemelerinizi bulunduğunuz noktadan yapabilirsiniz. Diğer hizmetlerimiz gibi Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen gelir hizmetleri de, aracılığı ile 7 gün 24 saat esasına göre yürütülmektedir. 9. Kalkınma planı stratejisinde; kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin arttırılması için, kamu hizmetlerinin vatandaşlara hızlı, sürekli ve yaygın sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami düzeyde faydalanılması ve temel kamu hizmetlerinin sunumu elektronik ortama taşınması hedeflenmiştir. Gelir biriminde sunulan vergi tahsilatı hizmetleri internete taşınarak Beyoğlu Belediyesi olarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunulmuş, politikalarının gerçekleştirilmesi ve vatandaşa en yakın noktadan hizmet sunulması sağlanmıştır.

19 Sosyal yardımlar ivme kazandı Gelirlerimizin hızla yükseldiği bu dönemde belediye gelirlerine paralel olarak sosyal yardımlarımız ivme kazandı. Sosyal belediyeciliğe verilen önemin gereği olarak bünyemizde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü nün kurulması Beyoğlu ilçesinin dinamiklerini harekete geçirdi. Ayrıca 2010 yılı içerisinde Gıda Bankacılığı uygulaması başlatılarak Sosyal Market kuruldu. Belediyemize ilave bir ekonomik yük getirilmeyen bu sistemde ihtiyaç sahiplerinin gereksinimleri insan onuruna yakışır bir şekilde karşılandı. Gelirlerimizin de hızla yükseldiği bu dönemde belediye gelirlerine paralel olarak sosyal yardımlarımız da ivme kazandı. Yardımlarda büyük artış 2010 yılında 663 asker ailesine de toplam 982 bin 284 lira ödeme yapıldı yılında asker ailelerine yapılan yardım 251 bin 053 liraydı. 6 yıllık süreçte yardımlar yaklaşık 4 kat artmış oldu. Bunda en büyük etken belediye gelirlerinin ciddi şekilde yükseltilmesiydi. Bu dönemde gelirlerimiz de 2,6 kat arttı.

20 24 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011

21

22 26 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011

23

24 28 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011

25

26 30 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Vergi ödemelerinizi yapacağınız İnternet yolu ile üzerinden ödeme yapılabilmektedir. İnternet üzerinden yapılan işlemlerde güvenliğin sağlanması için gerekli önlemler alınmıştır. İşlem yapılabilmesi için mükellefin web sitemize üye olması yeterlidir. Üye olan mükelleflerimizin ulaşabileceği bilgiler: Beyan bilgilerini, Ödemiş olduğu bilgileri, Borcunu, Belediye sınırlarımız içinde mükellefi olduğu tüm bilgileri görebilmektedir. Üye olmadan görülebilecek bilgiler: Çevre Temizlik Tarifesi Arsa Rayiç Bedelleri İnşaat maliyet bedelleri Belediye veznelerimiz: B aşkanlık binamızda bulunan veznemize ve İstiklal Caddesi ndeki ek hizmet birimimizde bulunan Gelir Birimi veznelerine bizzat gelerek vergilerinizi yatırabilirsiniz. Vergi dönemlerinde açılan ek vezneler; Kasımpaşa Kızılay Meydanı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü binası (Mayıs ve Kasım aylarında) Bademlik Ek Hizmet Binası (Temizlik İşleri Müdürlüğü - Mayıs ve Kasım aylarında) Mobil tahsilat aracımız (Muhtelif mahallelerde özellikle Fatih Sultan Caddesi üzerinde Mayıs ve Kasım aylarında) Banka havalesi ile: Vakıflar Bankası Beyoğlu Şubesi : Emlak Vergisi : TR Çevre Temizlik Vergisi : TR İlan Reklam Vergisi : TR Vakıflar Bankası Karaköy Şubesi : Emlak Vergisi :TR Çevre Temizlik Vergisi :TR İlan Reklam Vergisi : TR Ziraat Bankası Galatasaray Şubesi : Emlak Vergisi : TR Çevre Temizlik Vergisi : TR TR

beyoğlu belediyesi 2011 yılı faaliyet raporu

beyoğlu belediyesi 2011 yılı faaliyet raporu beyoğlu belediyesi 2011 yılı faaliyet raporu beyoğlu belediyesi 2011 yılı1 faaliyet raporu www.beyoglu.bel.tr 2011 Faaliyet Raporu 2 Beyoğlu Belediyesi Mustafa Kemal ATATÜRK 3 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

PERFORMANS BİLGİLERİ...

PERFORMANS BİLGİLERİ... İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 Sunuş Merkezefendi yeni kurulan bir ilçe olmakla birlikte,ikamet için öncelikle tercih edilmektedir. Bu tercihin sonucu olarak hızla gelişmekte ve büyümekte olan ilçemizin elbette bu gelişim ve değişime

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Giriş > Başkan dan Gaziosmanpaşa da 10 yılda çok şey değişti Değerli Meclis Üyeleri Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI ÖDEMİŞ BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI Eylül 2014 İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Zafer Mahallesi Atatürk Caddesi No:143 Ödemiş - İZMİR Telefon: (0232) 544 90 97 Faks: (0232) 545 12 69 Web: www.odemis.bel.tr

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER III TABLOLAR V SUNUŞ VII I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010 FAALİYET RAPORU 2009 ANKARA-2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 112 Nisan 2010 www.gib.gov.tr www.vergibilir.gov.tr 444 0 189 Hazırlık - Baskı

Detaylı

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr Ekim 2013 www.cekmekoy.bel.tr 2 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, 2014 Yılı Performans Programı ve 2014 Mali Yıl Bütçesi Tasarılarının görüşüleceği meclis toplantısına hoş geldiniz. Stratejik Planlama yaklaşımı

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI. Yenimahalle Belediye Başkanlığı BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013. www.yenimahalle.bel.

BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI. Yenimahalle Belediye Başkanlığı BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013. www.yenimahalle.bel. BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Yenimahalle Belediye Başkanlığı BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013 www.yenimahalle.bel.tr 1 Yenimahalle Belediye YENİMAHALLE Başkanlığı BELEDİYESİ Stratejik Planlama

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T.C DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ 2008 PERFORMANS PROGRAMI

T.C DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ 2008 PERFORMANS PROGRAMI T.C DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ PERFORMANS PROGRAMI 1 ĐÇĐNDEKĐLER I-BAŞKANIN SUNUMU 2 II- PERFORMANS BĐLGĐSĐ 3 A. TEMEL KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR 3 B. YASAL DAYANAK 5 C. BELEDĐYELERDE PERFORMANS YÖNETĐMĐNĐN ÖNEMĐ 7

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA NS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI Türk milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan,

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ŞEKİL LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ TABLO LİSTESİ 1 2 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1: İdarenin Organizasyon Şeması... 18 GRAFİK LİSTESİ Grafik 1: Personel Durum Grafiği... 24. Grafik 2: İstihdam Grafiği... 25. Grafik 3: Yıllara Göre Personel Durum Grafiği... 26.

Detaylı

Sıklıkla söylüyorum, buraya da yazayım: Çalışmak, en büyük erdemdir.

Sıklıkla söylüyorum, buraya da yazayım: Çalışmak, en büyük erdemdir. 1 SUNUŞ Sıklıkla söylüyorum, buraya da yazayım: Çalışmak, en büyük erdemdir. Neden? Çünkü, bir iş yapmak veya eser meydana getirmek üzere yürüttüğümüz çaba, aynı zamanda ahlaki bir değer ihtiva eder. Çalışmanın

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2015

PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax

Detaylı

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI @2014 ii iii İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUŞU...1 2. GENEL SEKRETERİN SUNUŞU...2 3. STRATEJİKPLAN NEDİR ve UYGULANAN YÖNTEM.....3 3.1 Yasal Dayanak...4

Detaylı