30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu"

Transkript

1 Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 31 Ekim 2006 Bu rapor 1 sayfa sınırlı denetim raporu ile 53 sayfa mali tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

2 nin 1 Ocak-30 Eylül 2006 Ara Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na: Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi nin (Banka) 30 Eylül 2006 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait kar ve zarar cetveli, özkaynak değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız sınırlı denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu mali tablolar üzerine rapor sunmaktır. Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlükte bulunan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe standartları ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin mali tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığı konusunda sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yürütülmesini öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak mali tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir. Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki mali tablolar Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi nin 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 nci maddesi ve bu Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır. Raporumuzu etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa dikkatinizi çekmek isteriz: Bilanço dipnotu de belirtildiği gibi Banka nın 10 Mayıs 2002 ve 30 Temmuz 2004 tarihleri arasında zorunlu karşılıkları eksik tesis etmiş olduğu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından tespit edilmiştir. Zorunlu karşılıkların eksik tesis edildiği bu süreler için TCMB, 20 Eylül 2006 tarihli yazısı ile Banka nın, 16 Kasım 2005 te yürürlüğe giren zorunlu karşılıklar tebliğine istinaden 20 Ekim 2006 tarihinden 25 Aralık 2008 tarihine kadar, 14 günlük süreler boyunca, 3 milyon ABD Doları ile 6 milyon ABD Doları arasında değişen tutarı TCMB bünyesindeki vadesiz bir hesapta bulundurması gerektiğini bildirmiştir. İstanbul, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci 31 Ekim 2006 Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Özkan Genç Sorumlu Ortak, Başdenetçi

3 Ara Dönem Konsolide Olmayan Finansal Raporu Adres : Abide-i Hürriyet Cad. Geçit Sok. No: Şişli-Istanbul Telefon : Faks : E-Site : İrtibat E-Posta : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen kamuya açıklanacak mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar hakkında 17 sayılı tebliğe göre raporlama paketi aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır: 1. Banka Hakkında Genel Bilgiler 2. Banka nın Konsolide Olmayan Mali Tabloları 3. Banka nın Mali Bünyesine İlişkin Bilgiler 4. Konsolide Olmayan Mali Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 5. Diğer Açıklama ve Dipnotlar 6. Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Konsolide olmayan mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak,aksi belirtilmediği müddetçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. 31 Ekim 2006 Ayşe Şebnem TURKAY Mehmet ÖZTÜRK Sedat Sami SUCU Kafiye SEFER Haluk ÇAKAR Genel Müdür İlgili Genel Müdür Muhasebe Müdürü Finansal Kontrol İç Kontrol Müdürü Yardımcısı Müdürü

4 BİRİNCİ BÖLÜM 1. Genel Bilgiler 1.1 Banka'ya ilişkin bilgiler Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi Banka'nın dahil olduğu gruba ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankanın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının, varsa bankada sahip oldukları paylara ilişkin açıklamalar Banka'nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin açıklama ve dipnotlar Ara dönem mali tablolarına ilişkin açıklamalar 6 Sayfa No İKİNCİ BÖLÜM 2. Konsolide Olmayan Ara Dönem Mali Tablolar 2.1 Bilançolar Aktif kalemler Bilançolar Pasif kalemler Bilanço dışı yükümlülükler Gelir tabloları Özkaynak değişim tabloları Nakit akım tabloları 13 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler 3.1 Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar Sermaye yeterliliği standart oranı Kredi riski Piyasa riski Kur riski Faiz oranı riski Likidite riski Finansal varlık ve yükümlüklerin rayiç değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar 24 2

5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. Konsolide Olmayan Mali Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 4.1 Aktif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar Pasif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar Gelir tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar Nazım hesaplara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar Özkaynak değişim tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar Nakit akım tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar Banka birleşme ve devirleri ile bankalarca iktisap edilen ortaklıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar Bankanın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklanması gereken hususlar Enflasyon muhasebesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar Bankanın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 51 BEŞİNCİ BÖLÜM 5. Diğer Açıklama ve Dipnotlar 5.1 Bankanın faaliyetine ilişkin diğer açıklamalar 52 ALTINCI BÖLÜM 6. Bağımsız Sınırlı Denetim Raporuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 6.1 Bağımsız sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 53 3

6 1 Genel bilgiler 1.1 Bankanın; Ticaret Ünvanı : Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Yönetim Merkezi Adresi :Abide-i Hürriyet Cad. Geçit Sok. No: Şişli-Istanbul Telefon : (212) Faks : (212) Web Adresi : Elektronik Posta Adresi : Raporlama Dönemi : 1 Ocak Eylül Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi Merkezi Pakistan da olan Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi (Banka), 6224 ve 7129 sayılı kanunlar uyarınca, Ocak 1983 te İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ve Kasım 1984 te de İzmir Şubesi ile Türkiye de bankacılık faaliyetlerine başlamıştır. Faaliyetlere ilişkin karar 3 Nisan 1983 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Habib Bank Limited yönetimi, 15 Ekim 1994 tarihi itibariyle, İzmir Şubesi nin faaliyetlerini İstanbul Türkiye Merkez Şubesi nin faaliyetleriyle birleştirme kararı almıştır. Böylelikle, İzmir Şubesi nin tüm gerçekleşmiş ve şarta bağlı varlık ve yükümlülükleri işletmenin sürekliliği ilkesi doğrultusunda, 14 Ekim 1994 tarihindeki defter değeriyle İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ne aktarılmıştır. Birleşmeden sonraki faaliyetler İstanbul Türkiye Merkez Şubesi adı altında sürdürülmektedir. 1.3 Bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle, Banka nın nominal sermayesi tamamı ödenmiş olmak üzere 2,833 bin YTL dir (31 Aralık 2005: 2,833 bin YTL). İstanbul da bir şube ile hizmet veren Banka nın sermayesinin tamamı merkezi Karaçi, Pakistan da bulunan Habib Bank Limited e aittir. Banka nın çıkarılmış hisse senedi bulunmamaktadır 1.4 Bankanın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının, varsa bankada sahip oldukları paylara ilişkin açıklamalar 4

7 1.5 Bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi Banka, Yeni Türk Lirası ve dövizli her türlü bankacılık hizmet ve faaliyetlerinde bulunabilmek, Türkiye ye dışarıdan döviz mevduatı kabul etmek ve döviz tutmak yetkilerine sahiptir. Banka, uygulamada, genelde komisyon bazlı işlemlere ve dış ticaretin finansmanına ağırlık vermektedir. Banka nın ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanları aşağıdaki gibidir: Cari açık kredi borç, nakit kredi ya da başka hesabı ya da hesapları banka adına açmak ve işletmek ya da para yatırmak ya da ödünç almak ya da kefalet olmaksızın ya da kefaletle herhangi bir bankadan ya da bankalardan ya da Pakistan Devlet Bankası ndan (State Bank of Pakistan) ya da Hindistan ya da başka bir yerdeki firma, kişi ya da şirketten ödünç para ya da kolaylıklar elde etmek. Bonoları, poliçeleri, çekleri, varantları, borç senetlerini ve ciro edilebilir senetleri çekmek, yapmak, kabul etmek, tedavüle koymak, iskonto ve reiskonto etmek, önceden tediye etmek ve cirolamak. Devlet tahvillerini, Belediye Liman ve Güzelleştirme Bonoları ve anonim şirketlerin hisselerini ve diğer tüm tahvilleri almak, satmak, ipotek etmek ve devretmek ve garanti mektuplarını ve diğer güvenceleri yürürlüğe koymak ve tasdik etmek. Banka adına mevduat kabul etmek, makbuzları imzalamak ve muteber borç vermek. Her çeşit tahvili ve diğer menkul kıymetleri almak ve muhafaza etmek. İpotek edilen ya da başka şekilde Banka nın mülkiyetine giren tüm arazileri, evleri, binaları ve diğer mülkleri ihya etmek, yönetmek ve onlara sahip çıkmak ve onları kiraya vermek, tamamen ya da kefaleten Banka ya ait olsun olmasın tüm arazileri, evleri, binaları, malları, emtiaları ve her çeşit mülkü, Banka nın kullanabildiği tüm güç ya da yetkileri ve muameleleri kullanarak arttırmak ve tapudan ferağ ile elden çıkarmak. Banka işlerini devam ettirmek ya da Banka görevlileri ve kadrosunun ikameti için uygun büro ya da emlak olarak herhangi bir yerde, herhangi bir araziyi, ev ya da binayı satın almak, kiralamak ya da başka şekilde elde etmek ve herhangi bir büro, ev ve emlak tadil etmek ve döşemek. Banka adına ya da Banka nın herhangi bir şekilde ilgili olduğu sigorta poliçelerini düzenlemek ve yeniden düzenlemek, resmi nüshaları dosyalamak ve vadesi gelen meblağı ya da meblağları kapatmak. Herhangi kişi ya da firmanın iflasını ya da ödeme güçlüğünü ya da herhangi bir şirketin tasfiyesini ilerletmek ya da tesis etmek için olan muameleleri ihtiva eden asli cezai tüm duruşmaları, davaları ya da her türlü hukuki muameleleri başlatmak, ilerletmek, devam ettirmek ve savunmak; buna benzer davalarda ya da muamelelerde iddialar ve tartışmalar için uzlaşmaya varmak ya da hakeme başvurmak; müşavirleri, dava vekillerini, avukatları, vekilleri ve diğer hukuki aracıları tayin etmek; vekilin takdirine göre yapılması, imzalanması, faaliyete geçirilmesi, tasdik edilmesi, ibraz edilmesi ve dosyalanması gerekli ve uygun görülen itirazları, dilekçeleri, yazılı ifadeleri, tertip edilmiş zabıtları, vekaletnameleri, vekalet varantlarını ya da diğer belgeleri yapmak, imzalamak, tasdik etmek, faaliyete sokmak. 5

8 1.6 Ara dönem mali tablolarına ilişkin açıklamalar Yıl sonu itibariyle hazırlanan mali tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları ve yöntemleri ara dönem mali tabloların hazırlanmasında değiştirilmeden uygulanmaktadır. Ara dönemde gerçekleşen mevsimsellik veya dönemsellik arzeden işlemler bulunmamaktadır. Mali tabloları etkileyen temel hatalar ve önemli ölçüde sürekli olmayan işlemler bulunmamaktadır. Varlıklar, yükümlülükler, özkaynaklar, net kar veya nakit akımlarını etkileyen ve nitelik, tutar veya oluşum bakımından olağan faaliyetlerin dışında gerçekleşen kalemler bulunmamaktadır. Önemlilik ilkesi dikkate alınarak önceki ara dönem mali tablolarında, cari döneme ilişkin olarak yer alan tahmini tutarlarda meydana gelen değişiklikler bulunmamaktadır. Dönem içerisinde borçlanma senetleri ile sermaye araçlarının ihracı ve bu işlemlere ilişkin olarak yapılan ödemeler bulunmamaktadır. İmtiyazlı hisse senetleri ayrıca gösterilmek suretiyle, hisse başına ve toplam temettü ödemeleri bulunmamaktadır. Ara dönem mali tablolarının düzenlenmesine esas tarihten sonra ortaya çıkan ve ara dönem mali tablolarına yansıtılmayan önemli hususlar bulunmamaktadır. Ortakların, uzun vadeli yatırımların edinilmesi veya elden çıkarılması, yeniden yapılanma, durdurulan faaliyetler gibi bankanın yapısına etki eden işlemler bulunmamaktadır. Ara dönem bilanço düzenleme tarihinden sonra ortaya çıkan şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerde değişiklik bulunmamaktadır. 6

9 30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar 2. KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM MALİ TABLOLARI I. Bilançolar Aktif Kalemler II. Bilançolar Pasif Kalemler III. Bilanço Dışı Yükümlülükler Tabloları IV. Gelir Tabloları V. Özkaynak Değişim Tabloları VI. Nakit Akım Tabloları 7

10 30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağımsız Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot 30 Eylül Aralık 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI Kasa Efektif Deposu T.C. Merkez Bankası Diğer II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Diğer Hisse Senetleri Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR ,716 10,735 16,451 5,820 8,580 14, Bankalar 5,716 10,735 16,451 5,820 8,580 14, Yurtiçi Bankalar 5,716 9,536 15,252 5,820 6,963 12, Yurtdışı Bankalar Y.dışı Merkez ve Şubeler ,584 1, Diğer Mali Kuruluşlar IV. PARA PİYASALARI Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) ,884 1,417 3,301 2,024 1,276 3, Hisse Senetleri Diğer Menkul Değerler 1,884 1,417 3,301 2,024 1,276 3,300 VI. KREDİLER ,343 1,109 2,452 1,409 1,319 2, Kısa Vadeli 1, ,327 1, , Orta ve Uzun Vadeli Takipteki Krediler 363 2,333 2, ,357 2, Özel Karşılıklar (-) 325 1,246 1, ,249 1,574 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) ,366 1,366-1,260 1, Devlet Borçlanma Senetleri - 1,366 1,366-1,260 1, Devlet Tahvili - 1,366 1,366-1,260 1, Hazine Bonosu Diğer Kamu Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler IX. İŞTİRAKLER (Net) Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Gelirler ( - ) XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR ,251 1, ,149 1,171 XIV. MUHTELİF ALACAKLAR XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI Kredilerin Menkul Değerlerin Diğer XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) ,229-1,229 1,327-1, Defter Değeri 2,080-2,080 2,093-2, Birikmiş Amortismanlar ( - ) XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer Birikmiş Amortismanlar ( - ) XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ XIX. DİĞER AKTİFLER AKTİF TOPLAMI 10,567 16,950 27,517 10,924 14,640 25,564 8

11 30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağımsız Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot 30 Eylül Aralık 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT ,251 1, Bankalararası Mevduat Tasarruf Mevduatı Resmi Kuruluşlar Mevduatı Ticari Kuruluşlar Mevduatı Diğer Kuruluşlar Mevduatı Döviz Tevdiat Hesabı - 1,251 1, Kıymetli Madenler Depo Hesapları II. PARA PİYASALARI Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar III. ALINAN KREDİLER ,091 14,591-12,273 12, T.C. Merkez Bankası Kredileri Alınan Diğer Krediler ,091 14,591-12,273 12, Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan - 13,901 13,901-12,273 12,273 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller V. FONLAR VI. MUHTELİF BORÇLAR ,052 VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) Finansal Kiralama Borçları Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI Mevduatın Alınan Kredilerin Repo İşlemlerinin Diğer XII. KARŞILIKLAR Genel Karşılıklar Kıdem Tazminatı Karşılığı Vergi Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER XIV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ XV. ÖZKAYNAK LAR , ,208 9, , Ödenmiş Sermaye 2,833-2,833 2,833-2, Sermaye Yedekleri 4, ,893 4, , Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değer Artış Fonu (9) Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı Diğer Sermaye Yedekleri 4,677-4,677 4,677-4, Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düz.Kay.Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar 2,482-2,482 2,169-2, Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 2,169-2,169 2,700-2, Dönem Net Kâr ve Zararı (531) - (531) PASİF TOPLAMI 11,171 16,346 27,517 10,314 15,250 25,564 9

12 30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilanço Dışı Yükümlülükler Tablosu Dipnot Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 10 Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 30 Eylül Aralık 2005 TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) ,871 11,160 1,079 8,672 9,751 I. GARANTİ ve KEFALETLER ,871 11,160 1,079 8,672 9, Teminat Mektupları 289 6,105 6,394 1,079 4,098 5, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları 289 6,105 6,394 1,079 4,098 5, Banka Kredileri İthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri Akreditifler - 4,766 4,766-4,574 4, Belgeli Akreditifler - 4,766 4,766-4,574 4, Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER Cayılamaz Taahhütler Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri Vadeli Döviz Alım İşlemleri Vadeli Döviz Satım İşlemleri Para ve Faiz Swap İşlemleri Swap Para Alım İşlemleri Swap Para Satım İşlemleri Swap Faiz Alım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Para ve Faiz Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonalrı Futures Para İşlemleri Futures Para Alım İşlemleri Futures Para Satım İşlemleri Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V) ,326 23,839 29,165 5,375 25,500 30,875 IV. EMANET KIYMETLER 5,326 23,839 29,165 5,375 25,500 30, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler 5,326 23,839 29,165 5,375 25,500 30, Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER Menkul Kıymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 5,615 34,710 40,325 6,454 34,172 40,626

13 30 Eylül 2006 ve 2005 Tarihlerinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Olmayan Gelir Tabloları Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ ÖNEM CARİ DÖNEM ÖNCEKİ ÖNEM Dipnot (01/01/ /09/2006) (01/01/ /09/2005) (01/07/ /09/2006) (01/07/ /09/2005) I. FAİZ GELİRLERİ ,630 1, Kredilerden Alınan Faizler TP Kredilerden Alınan Faizler Kısa Vadeli Kredilerden Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden YP Kredilerden Alınan Faizler Kısa Vadeli Kredilerden Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler 1, T.C. Merkez Bankasından Yurtiçi Bankalardan 1, Yurtdışı Bankalardan Yurtdışı Merkez ve Şubelerden Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden Diğer Faiz Gelirleri II. FAİZ GİDERLERİ Mevduata Verilen Faizler Bankalar Mevduatına Tasarruf Mevduatına Resmi Kuruluşlar Mevduatına Ticari Kuruluşlar Mevduatına Diğer Kuruluşlar Mevduatına Döviz Tevdiat Hesaplarına Kıymetli Maden Depo Hesaplarına Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler T.C. Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalara Yurtdışı Bankalara Yurtdışı Merkez ve Şubeler Diğer Kuruluşlara Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 1,206 1, IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ Alınan Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilerden Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilere Verilen Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer V. TEMETTÜ GELİRLERİ Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR (88) Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) Sermaye Piyasası İşlemleri Karı Türev Finansal Araçlardan Karlar Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Karı Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-) Türev Finansal Araçlardan Zararlar Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı Kambiyo Kâr/Zararı (Net) (88) Kambiyo Karı Kambiyo Zararı (-) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (31) 117 VIII FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI 1,693 2, IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) X. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-) ,227 1, XI. FAALİYET KÂR/ZARARI (IVIII-IX-X) XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN XIII. NET PARASAL POZİSYON ZARARI XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XII+XIII+XIV) XV. VERGİ KARŞILIĞI (-) (142) (111) (31) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı (142) (111) (31) 1 XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET 313 (108) XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar Olağanüstü Gelirler Olağanüstü Giderler (-) Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) XVIIIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVII+XVIII) (108) HİSSE BAŞINA KAR / (ZARAR) ( )

14 30 Eylül 2006 ve 2005 Tarihlerinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Geçmiş Yeniden Yeniden Menkul Değer ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ Dipnot Ödenmiş Kaynaklanan Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Dönem Değerleme Değerleme Değer Artış Genel DEĞİŞİKLİKLER Sermaye Sermaye Yedekleri İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı/(Zararı) Kârı/(Zararı) Fonu Değer Artışı Fonu Toplam ÖNCEKİ DÖNEM ,833 4, , ,513 1 Düzeltilmiş Dönem Başı Bakiyesi Dönem İçindeki Artışlar: 2 Satılmaya Hazır Yatırımlar (15) (15) 2.1 Net Rayiç Değer Kârı / Zararı (15) (15) Aktarılan Tutarlar: 3 Satılmaya Hazır Yatırımlar Net Kâra Aktarılan Tutarlar Nakit Akış Riskinden Korunma Net Kâra Aktarılan Tutarlar Varlıklara Aktarılan Tutarlar Net Dönem Kârı/(Zararı) (108) (108) 6 Temettü Geçmiş Dönem Kar/(Zararına) Aktarılan Tutarlar (451) Hisse Senedi İhracı Değer Artışı Dönem Sonu Bakiyesi ( ) 2,833 4, (108) 2, ,390 CARİ DÖNEM Dönem Başı Bakiyesi 2,833 4, (531) 2, ,943 Dönem İçindeki Artışlar: 2 Satılmaya Hazır Yatırımlar (48) (48) 2.1 Net Rayiç Değer Kârı / Zararı (48) (48) Aktarılan Tutarlar: 3 Satılmaya Hazır Yatırımlar Net Kâra Aktarılan Tutarlar Nakit Akış Riskinden Korunma Net Kâra Aktarılan Tutarlar Varlıklara Aktarılan Tutarlar Net Dönem Kârı/(Zararı) Temettü Geçmiş Dönem Kar/(Zararına) Aktarılan Tutarlar (531) Hisse Senedi İhracı Değer Artışı Dönem Sonu Bakiyesi ( ) 2,833 4, , ,208 12

15 30 Eylül 2006 ve 2005 Tarihlerinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Olmayan Nakit Akım Tabloları Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 30 Eylül Eylül Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (260) (217) Alınan Faizler 1,587 2, Ödenen Faizler (416) (388) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (579) ( 554) Ödenen Vergiler (100) Olağandışı Kalemler Diğer (1,353) (2,033) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 1,910 4, Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış Kredilerdeki Net (Artış) Azalış Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (29) Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 2,318 3, Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (963) 77 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 1,650 4,177 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 133 2, İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller - (24) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler 972 ( 1,245) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler 1, Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler - 3, Olağandışı Kalemler Diğer - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Olağandışı Kalemler Diğer - - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış 2,179 6,810 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar ,239 10,679 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar ,418 17,489 13

16 3 Mali bünyeye ilişkin bilgiler 3.1 Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar Finansal araçların kullanım stratejisi Bilançoda taşınan faiz ve likidite riskinin yönetilmesindeki önemli bir unsur, hem aktif hem de pasif tarafın paralel seyir izlemesidir. Taşınan kur riski, faiz riski ve likidite riski çeşitli risk yönetim sistemleri ile ölçülmekte ve izlenmekte, bilanço yönetimi bu çerçevede belirlenen risk limitleri ve yasal limitler dahilinde yapılmaktadır. Riske maruz değer hesaplamaları bu amaçla kullanılmaktadır. Kısa ve uzun vadeli finansal araçların alım-satım işlemleri, belirlenen risk limitlerinin izin verdiği ölçülerde ve sermayenin riskden arındırılmış getirisini arttıracak şekilde gerçekleştirilmektedir. Kur riskinden korunmak amacıyla mevcut döviz pozisyonu belirli döviz cinslerinde bir sepet dengesine göre izlenmektedir Yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal ettirilmiştir. Dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu Banka gişe döviz alış kurlarından evalüasyona tabi tutularak Türk Parası na çevrilmiş ve oluşan kur farkları, kambiyo karı veya zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır. 3.2 Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklama ve dipnotlar Banka nın konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranı % dir Sermaye yeterliliği standart oranının tespitinde kullanılan risk ölçüm yöntemleri Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanması 31 Ocak 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış Bankaların Sermaye Yeterliliği Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır. Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanmasında hesap ve kayıt düzenine ilişkin mevzuata uygun olarak düzenlenen veriler kullanılır. Özkaynak hesabında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınan tutarlar risk ağırlıklı varlıklar, gayrinakdi krediler ve yükümlülüklerin hesaplanmasına dahil edilmez. Risk ağırlıklı varlıkların hesaplanmasında, tükenme ve değer kaybı ile karşı karşıya olan varlıklar, ilgili amortismanlar ve karşılıklar düşüldükten sonra kalan net tutarlar üzerinden hesaplara alınır. Gayrinakdi krediler ile ilgili işlemlerde, kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında, karşı taraftan olan alacaklar, varsa bu işlemler için "Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"e istinaden ayrılan ve pasif hesaplar arasında izlenen özel karşılıklar düşüldükten sonraki net tutar üzerinden, "Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik"in 21 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen oranlar ile çarpıldıktan sonra ilgili risk grubuna dahil edilerek, risk grubunun ağırlığı ile ağırlıklandırılır. 14

17 3.2.2 Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler Risk Ağır. Varlık, Yüküm., Gnakdi Kredi Risk Ağırlıkları 0% 20% 50% 100% Bilanço Kalemleri (Net) 3,385 16, ,443 Nakit Değerler Bankalar ,451 Bankalararası Para Piyasası Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar Zorunlu Karşılıklar 1, Özel Finans Kurumları Krediler ,039 Takipteki Alacaklar (Net) ,125 İştirak, Bağlı Ortak. ve VKET Men. Değ Muhtelif Alacaklar Vadeye Kadar Elde Tutul Men.Değ (Net) 1, Finansal Kira. Amaç. Varlık.Veril Avans Finansal Kira. İşlemlerinden Alacaklar Finansal Kira. Konusu Varlıklar (Net) Sabit Kıymetler (Net) ,229 Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları Diğer Aktifler Bilanço Dışı Kalemler 171 4,102 1,307 - Garanti ve Kefaletler 171 4,102 1,307 - Taahhütler Diğer Nazım Hesaplar Türev Finansal Araçlar ile İlgili İşlemler Risk Ağırlığı Verilmemiş Hesaplar Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar 3,556 20,688 1,607 3, Konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgiler Risk Ağırlıkları Cari Dönem Önceki Dönem Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar 8,384 8,372 Piyasa Riskine Esas Tutar 1,075 1,238 Özkaynak 10,396 10,144 Özkaynak/RAV (SRY (%))

18 Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem ANA SERMAYE Ödenmiş Sermaye 2,833 2,833 Nominal Sermaye 2,833 2,833 Sermaye Taahhütleri (-) - - Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 4,677 4,677 Hisse Senedi İhraç Primleri ve İptal Kârları - - Yasal Yedekler - - I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) - - II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) - - Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçe - - Statü Yedekleri - - Olağanüstü Yedekler - - Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe - - Dağıtılmamış Kârlar - - Birikmiş Zararlar - - Yabancı Para Sermaye Kur Farkı - - Kâr 2,482 2,700 Dönem Kârı Geçmiş Yıllan Kârı 2,169 2,700 Zarar (-) - (531) Dönem Zararı Geçmiş Yıllar Zararı - - Ana Sermaye Toplamı 9,992 9,679 KATKI SERMAYE - - Yeniden Değerleme Fonu - - Menkuller - - Gayrimenkuller - - Sermayeye Eklenecek İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazanç. - - Özel Maliyet Bedelleri Yeniden Değerleme Fonu - - Yeniden Değerleme Değer Artışı - - Kur Farkları - - Genel Karşılıklar Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar Alınan Sermaye Benzeri Krediler - - Menkul Değerler Değer Artış Fonu İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan - - Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Yapısal Pozisyona Konu Edilen Menkul Değerler Değer Artışı - - Katkı Sermaye Toplamı ÜÇÜNCÜ KUŞAK SERMAYE - - SERMAYE 10,423 10,146 SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER 27 2 Ana Faaliyet Konuları Para ve Sermaye Piyasaları ile Sigortacılık Olan ve Bu Konudaki Özel Kanunlara Göre Izin ve Ruhsat ile Faaliyet Gösteren Mali Kurumlara Yapılan Tüm Sermaye Katılımlarına İlişkin Tutarlar ile Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıklara İlişkin Sermaye Payları - Özel Maliyet Bedelleri - - İlk Tesis Bedelleri - - Peşin Ödenmiş Giderler 27 2 İştirakler, Bağlı Ortaklıkların, Sermayesine Katılınan Diğer Ortaklıkların, - Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıkların ve Konsolide Sabit Kıymetlerin Rayiç Değerleri Bilançoda Kayıtlı Değerlerinin Altında ise Aradaki Fark - Türkiye de Faaliyet Gösteren Diğer Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler - - Şerefiye(Net) - Aktifleştirilmiş Giderler - Toplam Özkaynak 10,396 10,144-16

19 3.3 Kredi riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar Ara dönem mali tablo açıklamalarına tabi değildir. 3.4 Piyasa riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar Banka, finansal risk yönetimi amaçları çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amacıyla 8 Şubat 2001 tarih sayılı Resmi gazetede yayımlanan Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında piyasa riski yönetimi faaliyetlerini belirlemiş ve gerekli önlemleri almıştır. Piyasa riskine maruz kalınması nedeniyle Banka Müdürler Kurulu risk yönetimine ilişkin olarak Banka nın sermayedarı olan Habib Bank Limited in önerileri doğrultusunda risk yönetimi stratejileri ve politikalarını tanımlamış ve bu stratejilerin uygulamalarının dönemsel olarak takip edilmesini sağlamıştır. Banka Müdürler Kurulu taşıdığı temel riskleri gözönünde bulundurarak bu risklere ilişkin limitleri belirlemekte ve söz konusu limitleri gerektikçe revize etmektedir. Genel piyasa riski ve spesifik risklere karşı bulundurulması gereken sermaye, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in hükümleri çerçevesinde standart metod kullanılarak hesaplanmakta ve aylık olarak raporlanmaktadır. Banka nın piyasa riskine ilişkin bilgiler: Tutar Faiz Oranı Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü Standart Metot 57 Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü 57 Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Faiz Oranı Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Hisse Senedi Pozisyon Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü Standart Metot - Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Hisse Senedi Pozisyon Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü Standart Metot 29 Sermaye Yükümlülüğü 29 Kur Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Toplam RMD-İç Model - Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü 86 Piyasa Riskine Maruz Tutar 1, Kur riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar Kur riskine ilişkin pozisyon limiti, yabancı para net genel pozisyon standart oranı paralelinde belirlenmektedir. Banka, 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle, bilanço uzun pozisyonundan olmak üzere 684 bin YTL net yabancı para uzun pozisyon taşımaktadır. Bankanın maruz kaldığı kur riskinin ölçülmesinde, yasal raporlamada kullanılan standart metot ile riske maruz değer yöntemi kullanılmaktadır. 17

20 Banka nın bilanço tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari döviz alış kurları kısaltılmamış tam YTL olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir: A. Banka Yabancı Para Evalüasyon Kuru ( 1 ABD Doları ) B. Bilanço Tarihindeki ve Bundan Önceki Son 5 İş Günü İtibariyla Bankaca İlan Edilen ABD Doları Gişe Döviz Alış Kurlarının Dökümü: Bilanço Tarihindeki ABD Doları Gişe Döviz Alış Kuru Bilanço tarihinden önceki; 1. Günün ABD Doları Gişe Döviz Alış Kuru Günün ABD Doları Gişe Döviz Alış Kuru Günün ABD Doları Gişe Döviz Alış Kuru Günün ABD Doları Gişe Döviz Alış Kuru Günün ABD Doları Gişe Döviz Alış Kuru Banka nın cari döviz alış kurunun mali tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama değeri kısaltılmamış tam YTL olarak dir. 18

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 31 MART 2006 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Asya Katılım

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Eurobank Tekfen A.Ş. Yönetim Kurulu na:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI VE ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TEB Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yapı ve Kredi

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Calyon Bank Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI BAĞIMSIZ

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım

Detaylı

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYOMITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi FAALİYET RAPORU 2010 The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2010 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM. Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Muhasebe Politikaları

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM. Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Muhasebe Politikaları DEUTSCHE BANK A. Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.)

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 'NİN 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

Detaylı

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2007 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan,

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu Bağımsız denetim raporu Yapı ve Kredi

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa sınırlı

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi FAALİYET RAPORU 2014 The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (MERKEZİ EDINBURGH) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2014 YILLIK FAALİYET RAPORU

Detaylı

31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Tekstil Bankası Anonim Şirketi

Tekstil Bankası Anonim Şirketi Tekstil Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı