TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD"

Transkript

1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN ICS HİZMET TESİSATLARI İÇİN YANGINA DAYANIKLILIK DENEYLERİ - BÖLÜM 6: YÜKSELTİLMİŞ VE ALTI BOŞ YER DÖŞEMELERİ Fire resistance tests for service installations - Part 6: Raised access and hollow core floors TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

2 Ön söz Bu tasarı, CEN tarafından kabul edilen EN (2004) standardı esas alınarak TSE Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu nca hazırlanmıştır. EN 1366 Hizmet tesisatları için yangına dayanıklılık deneyleri standard serisi aşağıdaki bölümlerden meydana gelmektedir: Bölüm 1: Kanallar, Bölüm 2: Yangın damperleri, Bölüm 3: Nüfuz contaları, Bölüm 4: Doğrusal ek contaları, Bölüm 5: Hizmet kanalları ve şaftları, Bölüm 6: Yükseltilmiş ve düşük tabanlı yer döşemeleri, Bölüm 7: Konveyör sistemleri ve mahfazaları, Bölüm 8: Duman boşaltma kanalları, Bölüm 9: Tek bölmeli duman boşaltma kanalları, Bölüm 10: Duman kontrol damperleri, Bölüm 11: Gerekli hizmetler için yangından koruma sistemleri. - tst EN 1366 serisi standardların kabulü ile TS 7096 iptal edilecektir.

3 İçindekiler 0 Giriş Kapsam Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar Terimler ve tarifler Deney teçhizatı Deney şartları Fırın sıcaklığı Fırın basıncı Yükleme şartları Deney numunesi Büyüklük Sayı Tasarım Yapım Doğrulama Deney numunesinin montajı Şartlandırma Enstrümantasyonun uygulanması Isıl çiftler Basınç Sapma Deney prosedürü Genel Yükün uygulanması ve kontrolü Fırının kontrolü Deney esnasındaki gözlemler Deneyin sonlandırılması Performans kriterleri Yük taşıma kapasitesi Diğer kriterler Deney raporu Deney sonuçlarının doğrudan uygulanması Genel Yükseltilmiş veya altı boş yer döşemesinin büyüklüğü Sınır/kısıtlama şartları Paneller Kaideler Kaidelerin alt döşemeye sabitlenmesi (sadece yükseltilmiş döşemeler) Birleştirme parçaları Kesik paneller (sadece yükseltilmiş döşemeler) Alt boşluk Yükleme Sıcaklık zaman eğrisi...7 Ek A (Bilgi için) - Fırın içinde yükseltilmiş ve altı boş döşemelerin desteklenmesi hakkında kılavuzluk bilgileri...8

4 Hizmet tesisatları için yangına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 6: Yükseltilmiş ve altı boş yer döşemeleri 0 Giriş Bu standardda yükseltilmiş veya altı boş bir yer döşemesi numunesi belirtilen bir ısınma ve yüklenme rejimine maruz bırakılır. Deney numunesinin performansı EN de belirtilen kriterlere göre izlenir. Deneyden geçirilen yapının yangına dayanıklılığı uygun kriterlerin sağlandığı zaman olarak ifade edilir. Uyarı Yangın deneyinin tehlikeli olabileceği ve deney esnasında zehirli ve/veya zararlı dumanların ve gazların meydana gelebileceği konusunda EN yangına dayanıklılık deneyini yöneten ve icra eden bütün kişilerin dikkati çekilir. Deney elemanlarının veya yapılarının inşa edilmesi, deneyden geçirilmesi ve deney artıklarının atılması esnasında da mekanik ve işletme tehlikeleri meydana gelebilir. Sağlıkla ilgili bütün potansiyel tehlikelerin ve risklerin değerlendirmesi yapılmalı, emniyet tedbirleri belirlenmeli ve alınmalıdır. Yazılı emniyet talimatları yayınlanmalıdır. İlgili personele uygun eğitim verilmelidir. Laboratuar personeli her zaman yazılı emniyet talimatlarını uygulamalıdır. 1 Kapsam Bu standard, yükseltilmiş ve altı boş yer döşemelerinin altlarındaki boşluktan yangına maruz bırakıldıkları zaman yangına dayanıklılıklarını belirlemek için bir metodu kapsar. Deney numunesine uygulanan yangına maruz bırakma durumu aşağıdakilerden biri olabilir: a) Standard zaman sıcaklık eğrisi, b) Standard zaman sıcaklık eğrisini sadece 500 C a kadar takip eden azaltılmış zaman sıcaklık eğrisi. Bu sıcaklığa erişildikten sonra fırının içindeki sıcaklık 500 C ta tutulur. Bu standard, yükseltilmiş veya altı boş yer döşemesinin üzerine yerleştirildiği alt döşemenin yangına dayanıklılığını belirlemez. Bu konu EN de verilmiştir. 2 Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standardlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. Atıf yapılan standardın tarihinin belirtilmemesi halinde ilgili standardın en son baskısı kullanılır. EN, ISO, IEC No EN : 1999 EN 12825: 2001 EN 13213: 2001 EN ISO 13943: 2000 Adı (İngilizce) TS No 1) Adı (Türkçe) Fire resistance tests - Part 1: TS EN Yangına dayanıklılık deneyleri General requirements Bölüm 1: Genel Kurallar Raised access floors TS EN Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri Hollow floors TS EN Düşük döşemeler Fire safety - Vocabulary (ISO 13943:2000) TS EN ISO Yangın güvenliği - Terimler ve tarifleri 3 Terimler ve tarifler Bu standardın amaçları için EN :1999, EN 12825:2001, EN 13213:2001, EN ISO 13943:2000 standardlarında ve aşağıda verilen terimler ve tarifler uygulanır. 1) TSE Notu: Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı 3. ve 4. kolonda verilmiştir. işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır. 1

5 3.1 Yükseltilmiş yer döşemesi Kaidelerden ve/veya kirişlerden veya duruma uygun olarak başka bileşenlerden meydana gelen destek yapıları ile desteklenen panellerden oluşan, binanın döşenmesinde yük taşıyıcı bir yüzey sağlayan, fabrikada imal edilmiş döşeme sistemi (EN 12825). Not Destek yapısı yükseltilmiş yer döşemesinin bir parçasıdır. 3.2 Kiriş Bir paneli destekleyen kaideleri birleştiren yatay bileşen. 3.3 Altı boş döşeme Yük taşıyıcı yüzey ile taban döşemesi arasında telekomünikasyon hizmetleri, elektrik, ısıtma ve klima gibi tesisatın yerleştirilmesi için boşluk bırakılacak şekilde özel bir destek yapısı (içinde kaideler bulunabilir) ile desteklenen yük taşıyıcı yüzey. 3.4 Alt döşeme Binanın yük taşıyıcı ve ayırıcı olarak iş gören yatay elemanı (Bina yer döşemesi). 3.5 Panel Erişim döşemesinin yük taşıyıcı yatay elemanı. Destek yapısı (kaideler ve kirişler gibi) tarafından desteklenir (EN 12825). 3.6 Kaide Elemanın yükü alt yapıya ileten dikey bileşeni veya parçası (EN 12825). 3.7 Alt boşluk Erişim döşemesinin panellerinin alt yüzleri ile alt döşeme arasında kalan boşluk (EN 12825). 3.8 Alt boşluk yüksekliği Alt döşemenin en yüksek noktası ile erişim döşemesinin veya altı boş döşemenin alt yüzlerinin en alçak noktası arasında kalan düşey mesafe. 3.9 İlgili yapı Uygulamadakileri temsil edecek şekilde deney numunesinin etrafına yerleştirilen duvarlar Birleştirme parçaları Yükseltilmiş veya altı boş döşeme sistemlerinde bulunan ve panelleri veya altı boş döşemeyi delerek geçen nesneler (havalandırma ızgaraları, elektrik prizleri gibi) Maruz kalmayan yüz Yükseltilmiş veya altı boş döşemenin üst yüzü; yangına maruz kalan yüzün aksi tarafı. 4 Deney teçhizatı Deney teçhizatı EN de belirtildiği gibi olmalıdır. 5 Deney şartları 5.1 Fırın sıcaklığı Standard zaman sıcaklık eğrisini kullanarak deney yapıldığında fırın atmosferi ve ısıtma şartları EN de verilenlere uygun olmalıdır. Azaltılmış zaman sıcaklık eğrisini kullanarak deney yapıldığında fırın atmosferi EN de verilen şartlara uygun olmalı ve fırın içindeki sıcaklık 500 C a ulaşılıncaya kadar standard zaman sıcaklık eğrisini takip etmelidir. 5.2 Fırın basıncı Alt boşluk yüksekliği 1,0 m den büyük değilse Alt boşlukta panelin veya döşemenin yatay bölümünün alt yüzünün en alçak noktasının 100 mm aşağısındaki basınç fırının dışına göre (+5 ± 3) Pa değerinde tutulmalıdır. 2

6 5.2.2 Alt boşluk yüksekliği 1,0 m den büyükse Alt boşlukta panelin veya döşemenin yatay bölümünün alt yüzünün en alçak noktasının 100 mm aşağısındaki basınç aşağıdaki gibi hesaplanan değerde tutulmalıdır: p = 8,5 h 3,5 Burada; p = Basınç (Pa), h = Alt boşluğun yükseklik (m) değeridir. 5.3 Yükleme şartları Deney numunesi EN e göre belirlenen yüklere maruz bırakılmalıdır. Yükün belirlenme şekli deney raporunda açıkça gösterilmelidir. Yükün büyüklüğüne ve dağılımına destekleyen kuruluş karar vermelidir. Yük düzgün şekilde dağıtılabilir veya belirli alanlara uygulanabilir. Not 1 Şekil 1 de yüklerin belirli alanlara uygulanması için tavsiye edilen bir düzen gösterilmiştir. Not 2 Gerekli yük seviyesi millî mevzuata tabi olabilir. Tavsiye edilen asgari deney yükü değeri 1,5 kn/m 2 dir. Yükün uygulanması ağırlık, hidrolik başlık veya diğer mekanik usuller kullanılarak yapılabilir. Yükleme teçhizatının döşeme yüzeyi ile olan temas alanı her hangi bir münferit yükleme noktasında 0,09 m 2 den büyük olmamalı veya toplam olarak toplam yüzey alanının %20 sini geçmemelidir. Eğer yük çelik levhalar gibi yüksek iletkenliğe sahip malzemeler vasıtasıyla uygulanıyorsa bunların deney numunesinin yüzeyinden yalıtılması gerekir. Yükleme teçhizatı deney numunesinin üst tarafında havanın serbest hareketini engellememeli ve yükleme noktaları dışında yükleme teçhizatının hiçbir parçası deney numunesinin maruz kalmayan yüzüne 60 mm den daha yakın olmamalıdır. 6 Deney numunesi 6.1 Büyüklük a) Gerçek boyutlar fırının içine sığmayacak kadar büyük olmadıkça deney numunesi tam boy olmalıdır. b) Gerçek boyutlar fırının içine sığmayacak kadar büyük ise deney numunesinin boyutları en azından aşağıdaki boyutlar yangına maruz bırakılacak şekilde olmalıdır: Maruz bırakılan uzunluk : 4000 mm, Maruz bırakılan genişlik : 3000 mm. 6.2 Sayı Belirtilen her destek/kısıtlama veya maruz kalma ve yükleme şartı için bir deney numunesi deneyden geçirilmelidir. Tek deney Madde 6.3 te verilen yapı değişikliklerini yeteri kadar kapsamıyorsa birden fazla deney gerekli olur. 6.3 Tasarım Genel Deney numunesi gerçekte kullanılan yapıyı tam olarak temsil etmelidir. Tek bir deney numunesinde farklı yükseltilmiş veya altı boş yer döşemesi tipleri yer almamalıdır. 3

7 6.3.2 Ekler Yükseltilmiş veya altı boş yer döşemesinde montaj, inşaat veya genişletme amacıyla yer alan her tip ekin bir örneği deney numunesine konulmalıdır. Gerçek yer döşemesini temsil etmek için gerekli olanların dışında, farklı ekleme sistemleri tek bir deney numunesine konulmamalıdır Sınır şartları Deney numunesi uygulamada karşılaşılan sınır ve kısıtlama şartları ile monte edilmelidir. Çok büyük bir çoğunlukla, yükseltilmiş veya altı boş yer döşemeleri bütün kenarlarında kısıtlama ile monte edilir. Bu durumda ısıl genleşmeyi tam olarak değerlendirebilmek için çerçeveler ve/veya paneller deney çerçevesine, fırın duvarlarına veya ilgili yapıya (duruma uygun olarak) hiç boşluk bırakılmadan sıkıca geçirilmelidir. Destek ve kısıtlama şartları deney raporunda tam olarak açıklanmalıdır Montaj ekseni Yükseltilmiş veya altı boş yer döşemesi boyuna ve enine yönlerde farklı şekilde yapılmış ise, hangi bileşenlerin boyuna eksenle hizalı olduğuna bağlı olarak deney numunesinin performansı değişebilir. Bundan dolayı, en kritik bileşenleri boyuna eksene paralel olarak düzenlemek suretiyle deney numunesi en zor durumu temsil edecek şekilde monte edilmelidir. Daha zor durum tespit edilemezse, bileşenler boyuna eksene dik ve paralel olarak düzenlenerek iki ayrı deney yapılmalıdır Birleştirme parçaları Birleştirme parçaları uygulamadaki adet ve aralıklarla dahil edilmelidir. Bu parçalar gerçekte olduğu gibi monte edilmelidir Panel büyüklüğü (sadece yükseltilmiş yer döşemeleri için) Panel büyüklüğü destekleyen kuruluş tarafından seçilmelidir. Bunun, sonuçların doğrudan uygulanma alanı üzerinde bir etkisi olabilir Kaidelerin sabitlenmesi (destek yapıları) Yükseltilmiş ve altı boş yer döşemeleri genellikle alt döşemeye tutkalla veya mekanik sabitleme usulleri ile tespit edilmiş kaideler ile monte edilir. Yangına dayanıklılık deneylerinde alt döşemeyi temsil etmek üzere yangına dayanıklı kirişleri veya duvar/beton elemanlarını kullanarak kaidelerin montajı gerçek durumu temsil etmez ve bundan dolayı kaidelerin bu gibi yapılara yapışmasının değerlendirilmesinin bir anlamı yoktur. Bu kaidelerin alt döşemeyi temsil eden yapıya sabitlenmemesi tavsiye edilir, zira bu en kötü durumu temsil eder. Not Kaidelerin alt döşemeyi temsil eden yapıya sabitlenmesi suretiyle yükseltilmiş yer döşemelerinin deneyden geçirilmesi, sonucun doğrudan uygulama alanını sadece deneyde kullanılan sabitleme metodu ile sınırlandırır Kesik paneller (sadece yükseltilmiş yer döşemeleri için) Yükseltilmiş döşemede kesik paneller kullanılmışsa deney numunesinde en az bir kesik panel sırası bulunmalıdır Yer döşemesi kaplamaları Döşeme kaplaması yer döşemesinin ayrılmaz ve yapısal bir parçası olmadıkça, deney numunesi herhangi bir döşeme kaplaması (halı gibi) olmadan deneyden geçirilmelidir. 6.4 Yapım Deney numunesi EN de açıklandığı şekilde yapılmalıdır. 6.5 Doğrulama Deney numunesi EN de açıklandığı şekilde doğrulanmalıdır. 7 Deney numunesinin montajı Deney numunesi pratikte kullanma şeklini temsil edecek şekilde monte edilmelidir. 8 Şartlandırma Deney numunesi EN e uygun olarak şartlandırılmalıdır. 4

8 9 Enstrümantasyonun uygulanması 9.1 Isıl çiftler Fırın ısıl çiftleri (levha termometreler) Levha termometreleri EN e uygun olarak temin edilmelidir. Deney yapısının her 1,5 m 2 yangına maruz yüzey alanı için en az bir termometre olmalıdır. Levha termometreler A tarafı fırının tabanına bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Yangına maruz yüzey alanı 6 m 2 den küçük olan deney numuneleri için en az dört adet levha termometre kullanılmalıdır Maruz kalmayan yüzeye yerleştirilecek ısıl çiftler Genel Ortalama ve azami sıcaklık artışını ölçmek üzere deney numunesinin maruz kalmayan yüzeyine EN e uygun tipte yüzey ısıl çiftleri yerleştirilmelidir. Bu ısıl çiftlerin yeri ve sayısı için EN e bakılmalıdır Ortalama sıcaklık artışını ölçmek için kullanılacak ısıl çiftler a) Ortalama sıcaklık artışı EN de belirtilen yerlerde (deney numunesinin merkezinde veya yakınında ve her dörtte birlik bölümün merkezinde veya yakınında) beş adet ısıl çift ile ölçülmelidir. b) Deney numunesinde kalınlıkları farklı olan yalıtımlı parçalar varsa, azami ve asgari kalınlıklarda eşit sayıda ısıl çift sağlamak üzere maruz kalmayan yüzdeki ısıl çift sayısı arttırılmalıdır. c) Farklı yalıtım performansı göstermesi beklenen 0,1 m 2 den büyük ayrılmış alanlara sahip deney numunelerinde her ayrılmış alan ortalama sıcaklık artışı bakımından izlenmelidir. Ortalama sıcaklık artışı her ayrılmış alana düzgün şekilde dağıtılmış ısıl çiftlerle ölçülmelidir. Deney numunesinin her 1,5 m 2 alanı veya bunun kesirleri için bir adet ısıl çift temin edilmelidir. Her ayrılmış alan için en az iki ısıl çift temin edilmelidir Azami sıcaklık artışını ölçmek için kullanılacak ısıl çiftler Daha yüksek sıcaklık artışı olması beklenen yerlere EN de belirtilen konumlarda ve her özellik için en az iki adet olmak üzere ısıl çiftler yerleştirilmelidir. 9.2 Basınç Fırın basıncı EN de belirtilen şekilde uygun yerlerde basınç sensörleri ile ölçülmelidir. 9.3 Sapma Deney numunesi alanı boyunca çok sayıda noktadan desteklenen yükseltilmiş ve altı boş yer döşemelerinin yapısından dolayı azami sapmanın meydana gelmesi beklenen yerin belirlenmesi mümkün değildir. Bundan dolayı EN e göre deney numunesi üzerinde hassas sapma ölçümü yapılması gerekli değildir. 10 Deney işlemi 10.1 Genel Deney, EN de belirtilen teçhizat ve prosedür kullanılarak yapılmalıdır Yükün uygulanması ve kontrolü Yük, EN e uygun olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir Fırının kontrolü Fırının sıcaklığı ve basıncı EN e uygun olarak ölçülmeli ve kontrol edilmelidir Deney esnasındaki gözlemler Deney numunesi deney esnasında EN e uygun olarak izlenmeli ve davranışı hakkında gözlem yapılmalıdır Deneyin sonlandırılması Deney, EN de belirtilen sebeplerden biri veya daha fazlası meydana geldiğinde sonlandırılmalıdır. 5

9 11 Performans kriterleri 11.1 Yük taşıma kapasitesi Deney numunesi alanı boyunca çok sayıda noktadan desteklenen yükseltilmiş ve altı boş döşemelerin yapısından dolayı EN de verilen esneklik elemanlarıyla ilgili başarısızlık kriterleri uygulanmaz. Deney numunesi uygulanan kuvveti destekleyemez hale geldiğinde, yani döşemenin kendisi veya destek elemanlarından birisi çöktüğünde, yük taşıma kapasitesinin aşıldığı sonucuna varılır Diğer kriterler Deney numunesinin performansı hakkında karar vermekte kullanılacak diğer bütün kriterler EN de verilmiştir. 12 Deney raporu EN de istenenlere ilâve olarak deney raporu aşağıdakileri içermelidir: a) Deneyin EN ya uygun olarak yapıldığını belirten referans, b) Standard zaman sıcaklık eğrisi ve azaltılmış zaman sıcaklık eğrisinden hangisinin kullanıldığı, c) Alt boşluktaki basınç şartlarının detayları, d) Yük ve yük dağılımının detayları. 13 Deney sonuçlarının doğrudan uygulanması 13.1 Genel Deney sonuçları, aşağıdaki şartlarla, deneyden geçirilmemiş benzer şekilde yükseltilmiş ve altı boş yer döşemelerine doğrudan uygulanabilir Yükseltilmiş veya altı boş yer döşemesinin büyüklüğü Deneyden geçirilen deney numunesinin boyutları 4 m x 3 m den küçük ise sadece deneyden geçirilmiş büyüklüğe kadar olan yapılara izin verilir. Deneyden geçirilen deney numunesinin boyutları 4 m x 3 m ise, kaide merkezleri arasındaki uzaklıklar deneyden geçirileninkine eşit veya daha az olmak kaydıyla, sınırsız boyut arttırımına izin verilir Sınır/kısıtlama şartları Sınır/kısıtlama şartlarında değişikliğe izin verilmez Paneller Panellerin malzemelerinde veya tasarımında değişikliğe izin verilmez. Panellerin doğrusal boyutları (en/boy) arttırılabilir, fakat azaltılamaz. Destekleyen yapıdaki (kaide/destek yapısıgibi) gerilme seviyesi arttırılmamak kaydıyla, panellerin kalınlıkları arttırılabilir, fakat azaltılamaz Kaideler Kaidelerin malzemelerinde veya yapımında değişikliğe izin verilmez. Kaidelerin yüksekliği azaltılabilir, fakat arttırılamaz. Kaidelerin merkezleri arasındaki mesafe arttırılabilir, fakat azaltılamaz. Kaidelerin kesit alanları arttırılabilir, fakat azaltılamaz Kaidelerin alt döşemeye sabitlenmesi (sadece yükseltilmiş döşemeler) Deneyde kaideler alt döşemeyi temsil eden yapıya sabitlenmemiş ise kaidelerin alt döşemeye sabitlenmesi metodunda değişiklik yapılmasına izin verilir. Deneyde kaideler alt döşemeyi temsil eden yapıya sabitlenmiş ise kaidelerin alt döşemeye sabitlenmesi metodunda değişiklik yapılmasına izin verilmez. 6

10 13.7 Birleştirme parçaları Birleştirme parçaları sadece Madde e uygun olarak deneyden geçirilmiş ise yükseltilmiş veya altı boş döşemeye dahil edilebilir Kesik paneller (sadece yükseltilmiş döşemeler) Kesik panellerin kullanılmasına sadece Madde e uygun olarak deney numunesine konulmuş ise izin verilir Alt boşluk Alt boşluğun yüksekliği azaltılabilir (kaidelerin yüksekliği azaltılmak suretiyle), fakat arttırılamaz Yükleme Yükleme seviyesi azaltılabilir, fakat arttırılamaz. Deneyde yük ayrılmış alanlara uygulanmış ise, uygulamada kullanılan yük ayrılmış olarak uygulanabilir, ancak bunun için toplam yükün ve herhangi bir ayrılmış alandaki yükün deneyde uygulananları aşmaması gerekir Sıcaklık zaman eğrisi Standard sıcaklık zaman eğrisi kullanılarak deneyden geçirilmemiş yükseltilmiş ve altı boş yer döşemeleri azaltılmış sıcaklık zaman eğrisi gerektiren yerlerde kullanılabilir. Bunun tersine izin verilmez. 7

11 Ek A (Bilgi için) Fırın içinde yükseltilmiş ve altı boş döşemelerin desteklenmesi hakkında kılavuz bilgiler A.1 Giriş Bu ekte yükseltilmiş ve altı boş döşemeleri denemek isteyen laboratuvarlara bunları yatay bir fırın içinde deneyden geçirmek için nasıl desteklemeleri konusunda kılavuzluk bilgileri verilmektedir. Çoğu yükseltilmiş ve altı boş döşemelerin yüksekliği genellikle 500 mm den az olmasına rağmen çoğu yatay veya döşeme fırınlarının derinliği 1 m den fazla olduğu için ilave desteğe ihtiyaç duyulur. Yükseltilmiş ve altı boş döşemenin fırının tabanına yerleştirilmesi halinde deney numunesinin üst yüzeyi ocak hattının hizasında veya aşağısında kalır. Kaidelerin yükseltilmesi veya diğer destek cihazlarının kullanılması ile döşeme doğru seviyeye getirilebilir, ancak bu durumda destek elemanları uygulamadakinden çok daha uzun olacağı için bu deney numunesinin değerlendirilmesi gerçekçi olmaz. Ayrıca, bu durum uygulamada kullanılan kaide uzunluğuna göre daha kötü sonuçlar verebilir. İki alternatif vardır. Birincisi tuğla veya beton bloklar kullanılarak küçük sütunlar yapmak ve bunların üzerinde kaideleri normal şekilde desteklemek suretiyle fırının taban seviyesinin yükseltilmesidir. Diğeri, kaideleri desteklemek için çelik kirişlerin kullanılmasıdır. Bunlar en azından deneyden geçirilen yükseltilmiş ve altı boş döşemelerin beklenen yangına dayanıklılık süreleri boyunca yangına karşı korunmuş olmalıdır. A.2 Direk kullanarak destekleme metodu Her kaide veya destek elemanı için kenarları 200 mm ila 300 mm ve kesit alanı 0,04 ila 0,09 m 2 olan bir destek direği kullanılır. Direk tuğladan (içi boş olmamalı), beton bloktan (boşluklu olmayan) veya diğer önceden dökülmüş yoğun betondan (> 1750 kg/m 3 ) yapılmış olabilir ve bunlar fırının tabanına su esaslı harç kullanılarak yerleştirilebilir. Direk bileşenlerinin EN e göre şartlandırılmış olması kritik değildir. Ancak, fırın içinde ısıtma şartlarını etkileyen fazla nem olmaması bakımından bloklar, tuğlalar veya diğer elemanlar kuru olmalıdır. Bu sebepten dolayı, deneyde kullanılmadan önce tamamen kurumuş olmadıkça bu amaçla büyük beton blokların kullanılması tavsiye edilmez. Direklerin yapımında veya fırın tabanına sabitlenmesinde kullanılan su esaslı harçlar yeterli yapışma kuvvetinin oluşması için en az 3 gün kurumaya bırakılmalıdır. Deney esnasında dökülme ve çatlamaya karşı direklerin 25 mm kalınlığında mineral elyafla sarılması tavsiye edilir. Direğin tepesi gerçekte kullanılanı temsil etmelidir. Bunun için kaidenin tabanı ile direğin tepesi arasında kullanılan yapıştırıcılar mümkün olduğu kadar gerçekçi olmalıdır. Bu metot 600 mm den uzun ve kesit alanları 0,04 m 2 ye eşit veya daha küçük direkler ile 1,2 m den uzun ve kesit alanları 0,09 m 2 olan direkler için tavsiye edilmez. 1,2 m nin üzerinde desteklenmesi gereken yükseltilmiş ve altı boş döşemeleri için aşağıda açıklanan yangına karşı korunmuş çelik kirişlerle destekleme metodu tavsiye edilir. A.3 Yangına karşı korunmuş çelik kirişlerle destekleme metodu Her kaide veya destek elemanı sırası için fırın içinde uygun yüksekliğe yerleştirilmiş bir destek kirişi kullanılır. Kiriş, fırında enine veya boyuna yerleştirilmiş olabilir. Kiriş, dönüşe karşı direnme dahil olmak üzere her türlü hareketi engelleyecek şekilde sabitlenmiş olmalıdır. Çoğu amaçlar için asgari elastikiyet modülü 200 GN/m 2, asgari kesit genişliği 100 mm (veya kaidenin genişliği, hangisi büyükse) olan sıcak haddelenmiş I profil çeliği yeterli olur. Çeliğin sınıfı inşaat sınıfı olmalıdır, mühendislik sınıfı kullanılmamalıdır. Kirişlerin en azından deneyden geçirilen yükseltilmiş ve altı boş döşemelerin beklenen yangına dayanıklılık süreleri boyunca 200 C un altında kalması için kirişler yangına karşı korunmuş olmalıdır. Patentli yangına karşı koruma malzemeleri ve teknikleri kullanılabilir. Alternatif olarak kirişin etrafına taş yünü veya seramik elyafı sarılabilir. Üst yüzey için, kaidelere sağlam bir taban sağlamak üzere, mineral elyafı yerine kalsiyum silikat levha gibi yangına dayanıklı bir sert malzeme kullanılmalıdır. Not Asgari korumadan fazla koruma sağlanmış ise bu durumda deney gerekirse daha uzun süre devam edebilir ve ayrıca kirişlerin yeniden kullanılması mümkün olur. 8

12 Şekil 1 - Yükün ayrılmış alanlara uygulanması için tavsiye edilen dağılım düzeni 9

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 538 : 1994 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 6 Ocak 2000 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-3 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 3: OTOMAT ÇELİKLERİ Bright steel products - Technical delivery conditions -

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 7568 EN ISO 4172 Mart 2003 ICS 01.100.30 TEKNİK ÇİZİMLER YAPI UYGULAMA ÇİZİMLERİ ÖNYAPIMLI YAPILARIN MONTAJ ÇİZİMLERİ Technical drawings - Construction drawings - Drawings

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=38653 Page 1 of 1 17.05.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12390-2 Nisan 2002 ICS 91.100.30 BETON - SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ - BÖLÜM 2: DAYANIM

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan Ön söz

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan Ön söz Ön söz Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 12390-6: 2000 standardı esas alınarak, TSE İnşaat Hazırlık Grubu nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantısında Türk Standardı

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10278 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - BOYUTLAR VE TOLERANSLAR Dimensions and tolerances of bright steel products TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 77.140.01 TÜRK STANDARDI STANDARDI tst EN 10277-5 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-5 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 5: SU VERME VE TEMPLERLEME

Detaylı

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA Yalıtımlı kompozit levhalar ile Mevcut duvar yüzeyine, Yalıtımlı Kompozit Levhaların ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY-KL

Detaylı

ICS 77.140.50 TÜRK STANDARDI TS 3519 EN 10131/Nisan 1996 ÖNSÖZ

ICS 77.140.50 TÜRK STANDARDI TS 3519 EN 10131/Nisan 1996 ÖNSÖZ ICS 77.14.5 TÜRK STANDARDI TS 3519 EN 1131/Nisan 199 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafindan kabul edilen EN 1131 standardi esas alinarak, TSE Metalürji Hazirlik Grubu'nca TS 3519'in revizyonu olarak hazirlanmis

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ

ICS TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ ICS 77.12.1-77.14.9 TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 485-4 standardı esas alınarak, TSE Metalürji Hazırlık Grubu'nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu'nun

Detaylı

CEPHE KAPLAMA KILAVUZU

CEPHE KAPLAMA KILAVUZU CEPHE KAPLAMA KILAVUZU STONITE TERASTONE STONITE Terastone yüzey kaplamaları yapısına giren materyallerin estetik ve mekanik özelliklerini öne çıkaran doğal bir üründür. Üretiminde kullanılan İtalyan Breton

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe ÇELİK YAPILAR Cephe elemanı yatay ve düşey elemanların oluşturduğu forma bağlı olarak rüzgar yüklerini iki yada tek doğrultuda aktarır. Bu, döşemenin düşey yükler altındaki davranışına benzer. 8 1 Çelik

Detaylı

Halfen ankraj kanalları

Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları, kolay montaj ve ayarlanabilir bağlantı imkanı verir. Kanallar, polystiren dolgu ile doldurularak, beton çalışması esnasındaki olası problemlere karşı korumaya

Detaylı

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır.

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır. FİYAT LİSTESİ Rockwool Fiyat si Sayfa Teras Çatılar Dachrock...3 Durock.....4 Roofrock...5 Yüzer Döşemeler Steprock ( Steprock ND, HD )...........6, 7 Floorrock ( Floorrock C )....... 8 Ara Bölme Duvarları

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.100.10 TÜRK STANDARDI TASARISI tst 25 004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13536 Aralık 2012 ICS 11.180.01; 11.180.15 TS ISO 23599 UN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD Complementary Turkish

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA alçı levha ile Mevcut duvar yüzeyine, COREX in ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY ANA ÖZELLİKLER Mevcut yapı duvarlarının, son

Detaylı

Duvarlar ve Duvar Malzemeleri

Duvarlar ve Duvar Malzemeleri Duvarlar ve Duvar Malzemeleri Duvarlar ve Duvar Malzemeler Taş, tuğla, briket vb. gibi malzemelerle değişik şekillerde, taşıyıcı veya bölme amaçlı olarak düşey şekilde örülen elemanlara duvar denir. Duvarlar

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 8237 ISO 4190-1 Nisan 2004 ICS 91.140.90 ASANSÖRLER - YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ BOYUTLAR - BÖLÜM 1: SINIF I, SINIF II, SINIF III ve SINIF VI ASANSÖRLERİ Lift (US: Elavator)

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 77.140.01 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 10277-4 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-4 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 4: SEMANTASYON ÇELİKLERİ

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD 238239 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 50181 Nisan 2004 ICS 29.080.20 GEÇİŞ İZOLÂTÖRLERİ-FİŞ TİPİ-SIVI İLE DOLDURULMUŞ TRANSFORMATÖRLER DIŞINDAKİ DONANIM İÇİN KULLANILAN, GERİLİMİ 1 kv UN ÜSTÜNDE

Detaylı

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI TS EN 1443 09.03.2006 Bacalar-Genel kurallar Kapsamı:Yanma ürünlerinin ısıtma donatılarından dış atmosfere taşınmasında kullanılan (baca bağlantı boruları ve bağlantı

Detaylı

DUVARLARDA ISI YALITIMI

DUVARLARDA ISI YALITIMI 1. TOPRAK ALTI DIŞ DUVARLARDA ve TEMELLERDE ISI YALITIMI Toprak Temaslı Beton Perde Duvarlar Koruma Duvarlı A- Toprak B- Baskı duvarı C- Su yalıtım malzemesi D- Isı yalıtımı (ekstrüde polistiren köpük)

Detaylı

Tavan. 4 Kenarı Pahlı COREX

Tavan. 4 Kenarı Pahlı COREX Tavan 4 Kenarı Pahlı COREX Tavan 4 Kenarı Pahlı COREX Teknik Özellikler Asma Tavan Uygulamaları Bölme Duvar Uygulamaları Derz Dolgu İşlemi Teknik Özellikler 2 3 6 6 7 4 Kenarı Pahlı COREX İzsiz birleşim

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

ÇİFT DUVAR ARASINDA ISI YALITIMI

ÇİFT DUVAR ARASINDA ISI YALITIMI ÇİFT DUVAR ARASINDA ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi Diğer bir ismi sandviç duvar yalıtımıdır. Cam

Detaylı

FlatGrid Montaj Kılavuzu. Modül kıskacı. Rapid 2+ L Koruyucu Paspas. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu - Montaj ve Projelendirme

FlatGrid Montaj Kılavuzu. Modül kıskacı. Rapid 2+ L Koruyucu Paspas. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu - Montaj ve Projelendirme FlatGrid Montaj Kılavuzu Modül kıskacı Modül Temel profil Rapid 2+ L Koruyucu Paspas Gerekli Aletler Şerit metre Uçlu tornavida SW6 inbus uç Torx T40 uç Gerekli diğer belgeler Genel montaj kılavuzu - Montaj

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 1019- Nisan 008 ICS 77.140.75 YAPISAL ÇELİK BORULAR - DİKİŞLİ, ALAŞIMSIZ, İNCE TANELİ ÇELİKLERDEN SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLEREK KAYNAK EDİLMİŞ - BÖLÜM : TOLERANSLAR, BOYUTLAR

Detaylı

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ Rüknettin KÜÇÜKÇALI 1950 yılında doğdu. 1972 yılında Đ.T.Ü. Makina Fakültesi'nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Sungurlar ve Tokar firmalarında

Detaylı

YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE. erdemli.

YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE. erdemli. YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME YAPININ MEVCUT DURUM ANALİZİ VE GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE BİR ÖRNEK ÇALIŞMA Ş Dr. Kerem PEKER erdemli Proje Müşavirlik San. Ve Tic. Ltd. Şti peker@erdemli.com

Detaylı

ASMA TAVAN ÜSTLERİNDE VE DÖŞEMELERİN ALTINDA YANGIN ALGILAMASININ GEREKLİ OLDUĞU DURUMLAR VE UYGULAMALARI

ASMA TAVAN ÜSTLERİNDE VE DÖŞEMELERİN ALTINDA YANGIN ALGILAMASININ GEREKLİ OLDUĞU DURUMLAR VE UYGULAMALARI ASMA TAVAN ÜSTLERİNDE VE DÖŞEMELERİN ALTINDA YANGIN ALGILAMASININ GEREKLİ OLDUĞU DURUMLAR VE UYGULAMALARI Erdal ÖZCAN erdal.ozcan@mavili.com.tr 1. GİRİŞ Günümüzde birçok binada mekanik ve elektrik tesisatlarının

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı ALTYAPI TASARIM ÖNERİLERİ Çatı Kaplamaları 6. Güncellenmİş Baskı Havalandırmalı veya havalandırmasız çatıların inşası doğruluk kriterlerine bağlı değildir. Her iki tasarımın da planlama ve uygulama şartlarına

Detaylı

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Yapının kendi ağırlığından ya da oturduğu zeminden

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 11.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 3. SIVA ÜSTÜ TESİSAT 3.1. DÜBELLER Dübel, plastikten yapılmış tutturma gerecine denir. Dübeller, beton ve duvar

Detaylı

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ TP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet TP Tek Profil Tek Kat Aypan Çift Kat Aypan Ses

Detaylı

ASANSÖR STANDARTLARI

ASANSÖR STANDARTLARI ASANSÖR STANDARTLARI TS 12255 Yetkili servisler - Asansörler için - Kurallar TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları

Detaylı

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir.

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir. 10. BACALAR Bacanın görevi atık gazın çevreye zarar vermeyecek şekilde kazandan çıkmasını sağlamak ve sıcak gazın kazanda istenilen hızda dolaşabilmesi için gerekli çekişi sağlamaktır. Bacalar doğal çekişli

Detaylı

DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI

DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI Bu sistemde

Detaylı

Baumit MPI 25. Makine Sıvası. Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır.

Baumit MPI 25. Makine Sıvası. Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Baumit MPI 25 Makine Sıvası Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Bileşimi Kalsiyum hidrat, çimento, sıva kumu, perlit, katkı maddeleri. Özellikler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

K219 Askı Sisteminden Bağımsız Fireboard Tavan

K219 Askı Sisteminden Bağımsız Fireboard Tavan K219 Askı Sisteminden Bağımsız Fireboard Tavan K219 askı sisteminden bağımsız Fireboard tavan sistemleri, tesisatın yoğun olarak uygulandığı tavanlarda, herhangi bir askı sistemi kullanmadan; konstrüksiyonun

Detaylı

PEFLEX LEVHA. Uygulama

PEFLEX LEVHA. Uygulama PEFLEX LEVHA Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI

ÇATILARDA ISI YALITIMI 1. KIRMA ÇATILARDA ISI YALITIMI 1.1 Tavan Arası Döşemesi Üzerine Yapılan Isı Yalıtımı 1- Çatı örtüsü 2- Su yalıtımı 3- Çatı tahtası 4- Havalandırılan çatı boşluğu 5- Isı yalıtımı 6- Buhar dengeleyici 7-

Detaylı

Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası

Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası Ürün Bloklanmış köpük ve ekstrüde polistirol parçacıklı köpükten ısı yalıtım plakası. Baumit open - Die KlimaFassade ve Baumit open S - Die SanierKlimafassade

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

Ri4Power ISV dağıtım panosu

Ri4Power ISV dağıtım panosu Ri4Power ISV dağıtım panosu Dikili tip dağıtım panosu Modüler pano sistemi TS 8, bkz. sayfa 75 Sistem panosu SE 8, bkz. sayfa 81 Montaj setleri, bkz. sayfa 298 Duvar tipi dağıtım panosu Temel kompakt kumanda

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur.

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur. Decoser CTP Duvar ve Tavan Kaplama Levharı Montaj Detayları Decoser levhalar sadece sert duvar yüzeylerine kaplanmalıdır ( ahşap, alçı levhalar, ince sıva vs ). Duvar yüzeyleri temiz, düz, kuru ve düzgün

Detaylı

TYO200 TEK CİDARLI METAL BACA

TYO200 TEK CİDARLI METAL BACA TEK CİDARLI METAL BACA *Tek cidarlı paslanmaz çelik baca sistemi *Gaz,sıvı ve katı yakıtlı kazanlara uyumlu *100-500 mm çap aralığı GENEL Firmamız serisi metal baca sistemlerini,gaz yakıtlı kazanların

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 4 Melikgazi 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 90 352 321 11 06 Faks : 90 352 321 15 69 E-Posta : kayserilab@tse.org.tr

Detaylı

Baumit PRIMO 2. Kaba Dokulu Makine Sıvası. Ürün Đç ve dış cephelerde, elle ve makine ile uygulanan fabrika karışımı hazır kuru sıva.

Baumit PRIMO 2. Kaba Dokulu Makine Sıvası. Ürün Đç ve dış cephelerde, elle ve makine ile uygulanan fabrika karışımı hazır kuru sıva. Baumit PRIMO 2 Kaba Dokulu Makine Sıvası Ürün Đç ve dış cephelerde, elle ve makine ile uygulanan fabrika karışımı hazır kuru sıva. Bileşimi Kalsiyum hidrat, çimento, sıva kumu, katkı maddeleri. Kullanım

Detaylı

: İlkbahar Mahallesi 606. Sokak No:8, Çankaya/ Ankara, Türkiye

: İlkbahar Mahallesi 606. Sokak No:8, Çankaya/ Ankara, Türkiye Rev. No :01 Sayfa :1/7 1. Üretici Bilgileri Üretici Üretim Yeri Genel Müdürlük : Hadley Rollform Çelik Profil Üretimi A.Ş. : Deri O.S.B., Gergef Sk. Ç4-2, No:7 Tuzla/İstanbul : İlkbahar Mahallesi 606.

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler Asansör Standartları Standart No/Kabul Tarihi TS EN 81-20:2014 (İngilizce Metin)-30.10.2014 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler - Bölüm 20:

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması İşveren ve temsilcisi tarafından onaylanmış proje ve detay çizimlerine göre; duvar U profillerinin, altına 4mm kalınlığında Index Fonostrip veya muadili yapıştırılması,

Detaylı

BERTOUR Destekleme sistemi Broşürü BERTOUR. Destekleme sistemi. v2014/01tr

BERTOUR Destekleme sistemi Broşürü BERTOUR. Destekleme sistemi. v2014/01tr BERTOUR Destekleme sistemi Broşürü BERTOUR Destekleme sistemi v2014/01tr Güçlü ve esnek 02 Güvenilir Sadeliği ve Uluslararası Kalite Standardı İle Sınıfının En İyisi Bertour destekleme sistemi, inşaat

Detaylı

DİLATASYON SU YALITIMI

DİLATASYON SU YALITIMI DİLATASYON SU YALITIMI 1. Genel Farklı yapısal hareketlerin karşılanabilmesi için yapılar arasında bırakılan dilatasyon derzlerinin su yalıtımı büyük önem taşımaktadır. Yapılarda meydana gelen kaçakların

Detaylı

TS EN 1555-3 PE EKLEME PARÇALARI BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-02

TS EN 1555-3 PE EKLEME PARÇALARI BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-02 SAYFA 2/11 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin PE ekleme parçalarının karşılaması gereken şartları CEN/TS 1555-7 Plastics

Detaylı

TY40 TEK CİDARLI METAL BACA

TY40 TEK CİDARLI METAL BACA TEK CİDARLI METAL BACA *Tek cidarlı paslanmaz çelik baca sistemi *Gaz yakıtlı kazanlara uyumlu *100-300 mm çap aralığı GENEL Firmamız serisi metal baca sistemlerini,gaz yakıtlı kazanların şaft içi uygulamaları

Detaylı

2-B)DUVAR DIŞTAN ISI YALITIMI (MANTOLAMA) (POZ NO:19.055/C1-C2)

2-B)DUVAR DIŞTAN ISI YALITIMI (MANTOLAMA) (POZ NO:19.055/C1-C2) 2-B)DUVAR DIŞTAN ISI YALITIMI (MANTOLAMA) (POZ NO:19.055/C1-C2) Sağlıklı ve rahat yaşam sadece uygun ısı ve nem şartlarına sahip olan mekanlarda mümkündür. Yapılarda görülen rutubetli alanlar, küf oluşması

Detaylı

TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER

TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İtalyanca da pişmiş toprak anlamına gelen Terra Cotta, M.Ö 5000 yıllarından günümüze dünyanın farklı yerlerindeki uygarlıklar tarafından çoğunlukla

Detaylı

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha W118 Bölme Duvar W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5 sac levha W118 WK3 _ Her iki yüzünde üç kat Diamant ve çift kat 0,5 sac levha Tek dikmeli 5075/100 duvar Duvar C veya M Profili

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ CP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet CP Çift Profil Tek Kat Aypan Tek Kat Aypan Ses

Detaylı

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Amaç Çevresel gürültünün kontrolü

Detaylı

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet Kayar Mesnetler 6Kayar Mesnet DestekleriKılavuzlu bir Desteğin bir Simotec Kiriş Kesiti 100 veya 120 den ya da 100 ila 120 mm arasında bir flanş genişliğine sahip başka bir çelik kirişten askıya alınması

Detaylı

Baumit PRIMO 1. Kalın Dokulu Makine Sıvası

Baumit PRIMO 1. Kalın Dokulu Makine Sıvası Baumit PRIMO 1 Kalın Dokulu Makine Sıvası Ürün Đç ve dış mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Đç mekanlarda son kat olarak kullanılabilir. Dış mekanlarda

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA 1 VI. KÂRGİR DUVARLAR Doğal ya da yapay taş ve blokların harç adi verilen bağlayıcı malzemelerle veya harçsız olarak örülmesiyle oluşturulan yapı elemanlarına "Kârgir

Detaylı

DYO200 ÇİFT CİDARLI METAL BACA

DYO200 ÇİFT CİDARLI METAL BACA ÇİFT CİDARLI METAL BACA *Çift cidarlı paslanmaz çelik baca sistemi *Gaz ve sıvı yakıtlı kazanlara uyumlu *100-500 mm çap aralığı GENEL Firmamız serisi metal baca sistemlerini,gaz yakıtlı kazanların bina

Detaylı

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır?

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Problem / Çözüm Önerileri Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Yapıların tipine ve kullanım amacına göre ısı yalıtımı kadar, yangın ve ses yalıtımı da önem taşır. Özellikle, Yüksek

Detaylı

MEVCUT UYGULAMA MODÜLER YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME. Avantajları. Dezavantajları. Avantajları. Dezavantajları

MEVCUT UYGULAMA MODÜLER YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME. Avantajları. Dezavantajları. Avantajları. Dezavantajları MEVCUT UYGULAMA MODÜLER YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME Grobeton üzerine metal ayaklarla monte edilen kompozit paneller Avantajları Modüler Kaba inşaat sonrasında uygulanabilir İçinden her türlü tesisat rahatça geçirilebilir

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

ENLEME BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ

ENLEME BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ ENLEME BAĞLANTILARININ Çok parçalı basınç çubuklarının teşkilinde kullanılan iki tür bağlantı şekli vardır. Bunlar; DÜZENLENMESİ Çerçeve Bağlantı Kafes Bağlantı Çerçeve bağlantı elemanları, basınç çubuğunu

Detaylı

A- Ahşap parke B- Ahşap kör döşeme C- Ahşap kadronlar arası ısı yalıtımı D- Su yalıtım örtüsü E- Grobeton (mala perdahı) F- Blokaj G- Toprak zemin

A- Ahşap parke B- Ahşap kör döşeme C- Ahşap kadronlar arası ısı yalıtımı D- Su yalıtım örtüsü E- Grobeton (mala perdahı) F- Blokaj G- Toprak zemin TOPRAĞA BASAN DÖŞEME DETAYLARI 1- Döşeme kaplaması 2- Şap 3- Bir kat serbest su yalıtım örtüsü (XPS kullanılırsa ayırıcı keçe tabakası) 4- Isı yalıtımı 5- Su yalıtımı 6- Grobeton 7- Blokaj 8- Toprak zemin

Detaylı

DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA

DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA DENEY STANDARDI: TS

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan

K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan Knauf Artfix ana taşıyıcı TC profil Knauf Artfix Agraf Üst Tavan D112 veya D113 Knauf Artfix klips Knauf Uniflott derz dolgu alçısı Knauf Artfix ana

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR LABORATUVARI Elektrik Direnci Tayini Testi KARŞILAŞTIRMASI TEKNİK PROTOKOLÜ

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR LABORATUVARI Elektrik Direnci Tayini Testi KARŞILAŞTIRMASI TEKNİK PROTOKOLÜ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR LABORATUVARI Elektrik Direnci Tayini Testi KARŞILAŞTIRMASI TEKNİK PROTOKOLÜ İSGÜM-KKD-LAK-14-01 İSGÜM-KKD (Rev. 0) 01 Eylül 2014 Sayfa: 1 / 8 İÇİNDEKİLER 1-BİLGİLER... 3 2-

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Adresi : TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 15. Yol No:1 Çayırova KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 658 16 62 Faks

Detaylı

ÖN ÜRETİMLİ ÇİFT DUVAR SİSTEMİ İLE BETONARME YAPI UYGULAMASI

ÖN ÜRETİMLİ ÇİFT DUVAR SİSTEMİ İLE BETONARME YAPI UYGULAMASI ÖN ÜRETİMLİ ÇİFT DUVAR SİSTEMİ İLE BETONARME YAPI UYGULAMASI ÖN ÜRETİMLİ ÇİFT DUVAR SİSTEMİ NEDİR? Çift Duvar, iki adet betonarme duvar elemanın, aralarında projesine göre boşluk kalacak şekilde özel bağlantı

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı