TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD"

Transkript

1 https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=38653 Page 1 of TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN Nisan 2002 ICS BETON - SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ - BÖLÜM 2: DAYANIM DENEYLERİNDE KULLANILACAK DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE KÜRLENMESİ Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strngth tests TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

2 Ön söz Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN : 2000 standardı esas alınarak, TSE İnşaat Hazırlık Grubu nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. Bu standardın kabulü ile TS 3068 ISO : 1999 standardı iptal edilmiştir.

3 İçindekiler 1 Kapsam Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Cihazlar Numune alma İşlemler Deney raporu 2)... 3

4 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 2 : Dayanım deneylerinde kullanılacak deney numunelerininin yapımı ve küre tâbi tutulması 1 Kapsam Bu standard, dayanım deneylerinde kullanılacak beton deney numunelerin yapımını ve küre tâbi tutulması metotlarını kapsar. Deney numunelerinin yapımı ve küre tâbi tutulması, deney numunesi kalıplarının hazırlanması, betonun kalıplara doldurulması, yüzeyin tesviye edilmesi, deney numunelerinin kürü ve nakliyesini ihtiva eder. 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır. EN, ISO, IEC vb. Adı TS No 1) Adı No (İngilizce) (Türkçe) EN Testing fresh concrete - Part 1 : Beton - Taze beton deneyleri - TS EN Sampling Bölüm 1: Numune alma EN Testing hardened concrete - Beton - Sertleşmiş beton Part 1 : Shape, dimensions and deneyleri - Bölüm 1: Deney TS EN other requirements for specimens numunesi ve kalıplarının şekil, and moulds boyut ve diğer özellikleri 3 Cihazlar 3.1 Numune kalıpları, EN e uygun olan. 3.2 Doldurma başlığı (isteğe bağlı) Not - Taze betonun kalıplara doldurulma işlemi, doldurma başlığı kullanılarak kolaylaştırılabilir. 3.3 Betonu sıkıştırma cihazları (aşağıda verilenlerden herhangi birisi olabilir) : a) İç (daldırma tipi) vibratör, en düşük frekansı yaklaşık olarak 120 Hz (dakikada 7200 devir) olan. Vibratör ucunun çapı, deney numunesinin en küçük boyutunun 1/4 ünü geçmemelidir. b) Titreşim masası, en düşük frekansı yaklaşık olarak 40 Hz (dakikada 2400 devir) olan. c) Daire kesitli sıkıştırma çubuğu, çelikten yapılmış, düz, daire kesitli, yaklaşık olarak çapı 16 mm ve uzunluğu 600 mm ve ucu yuvarlatılmış olan. d) Prizmatik (kare kesitli) sıkıştırma çubuğu, çelikten yapılmış, düz, yaklaşık olarak kesit ölçüleri 25 mm X 25 mm ve uzunluğu 380 mm olan. 3.4 Kepçe, yaklaşık 100 mm genişlikte olan. 3.5 Mala veya perdah malası, iki adet. 3.6 Tekrar karıştırma kabı, su emmeyen ve çimento hamurundan kısa sürede olumsuz etkilenmeyen özellikte malzemeden yapılmış, sert, düz tepsi. Tepsi ölçüleri, kare ağızlı kürek kullanılarak, betonun tamamiyle tekrar karıştırılmasına uygun olmalıdır. 3.7 Kürek, kare ağızlı. 1) TSE NOTU : Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı 3. ve 4. kolonda verilmiştir. 1

5 Not - Kare ağız, tekrar karıştırma kabı içerisindeki betonun uygun şekilde karıştırılabilmesi için gereklidir. 3.8 Kalıp ayırıcı, çimento ile etkileşmeyen (reaktif olmayan) malzeme. 3.9 Tokmak 4 Numune alma Beton numunesi, EN e uygun olarak alınmalıdır. Beton numune, kalıba doldurulmadan önce, tekrar karıştırma kabı içerisinde kare ağızlı kürek kullanılarak yeniden karıştırılmalıdır. 5 İşlemler 5.1 Kalıpların hazırlanması ve betonun kalıplara doldurulması Doldurma başlığı kullanılmışsa, kalıba doldurulan taze beton, sıkıştırıldıktan sonra doldurma başlığı içerisinde de belirli kalınlıkta bir tabaka kalacak miktarda olmalıdır. Bu tabakanın kalınlığı, deney numunesi yüksekliğinin % 10 u ilâ % 20 si arasında olmalıdır Deney numuneleri, her tabaka 100 mm den daha kalın olmamak üzere, en az iki tabaka halinde sıkıştırılmalıdır. Not - Betonun kalıba yapışmasını önlemek üzere, doldurma öncesinde, kalıp iç yüzeyi çimento ile etkileşmeyen kalıp ayırıcı bir malzeme ile ince bir tabaka halinde kaplanmalıdır. 5.2 Betonun sıkıştırılması Genel Beton, numune kalıbına yerleştirildikten hemen sonra, tam sıkışma elde edilecek, ancak ayrışma olmayacak ve yüzeye aşırı şerbet çıkmayacak şekilde sıkıştırılmalıdır. Her beton tabakası, Madde veya Madde te tarif edilen metotlardan herhangi birisi kullanılarak sıkıştırılmalıdır. Not 1 - Mekanik titreşim (vibrasyon) kullanılarak, ayrışma olmadan tam sıkışma sağlanması, beton yüzeyinde büyük hava kabarcıkları oluşumunun sona ermesi, yüzeyin göreceli şekilde düz ve parlak görünüm kazanmasıyla sağlanır. Not 2 - Şişleme yoluyla sıkıştırma esnasında, tam sıkıştırma için her tabakaya uygulanacak vuruş sayısı beton kıvamına bağlıdır Mekanik titreşim İç vibratör ile sıkıştırma Vibratör, betonda tam sıkışma sağlamaya yeterli olacak en az süreyle uygulanmalıdır. Sürüklenmiş havanın tahliyesine yol açacak şekilde aşırı vibrasyondan kaçınılmalıdır. Not 1 - Kalıba zarar vermemeye dikkat edilmelidir. Vibratör düşey tutulmalı, kalıp tabanına ve yan yüzlere temas ettirilmemelidir. Doldurma başlığı kullanılması önerilir. Not 2 - Lâboratuvar deneyleri, iç vibratör kullanılması esnasında, sürüklenmiş hava miktarında kayba neden olmaması için büyük itina gerektiğini göstermiştir Titreşim masası ile sıkıştırma Titreşim, betonda tam sıkıştırma sağlamaya yeterli olacak en az süre kadar uygulanmalıdır. Tercihan, kalıp masaya kelepçelenmeli veya sıkıca bastırılarak oynaması önlenmelidir. Sürüklenmiş havanın tahliyesine yol açacak şekilde aşırı vibrasyondan kaçınılmalıdır. 2

6 5.2.3 El ile sıkıştırma Sıkıştırma işlemi, daire kesitli veya prizmatik çubuk ile yapılmalıdır. Sıkıştırma çubuğu darbeleri, numune kalıbının en kesit alanına düzgün şekilde dağıtılmalıdır. İlk tabakanın sıkıştırılmasında, çubuğun numune kalıbının tabanına sertçe çarpması, diğer tabakaların sıkıştırılması esnasında da bir önceki tabakaya fazla miktarda girmesi önlenmelidir. Her tabaka, sıkıştırma çubuğu ile en az 25 kez şişlenmelidir. Her tabakanın sıkıştırılmasından sonra, sıkışmış hava ceplerinin tahliyesi sağlanacak, ancak sürüklenmiş hava kabarcıkları korunacak şekilde, beton yüzeyine büyük hava kabarcıkları çıkışı duruncaya ve sıkıştırma çubuğu darbelerinden geri kalan boşlukların dolması sağlanıncaya kadar, kalıbın dış kenarlarına tokmak ile hafifçe vurulmalıdır. 5.3 Yüzey tesviyesi Doldurma başlığı kullanılmışsa, sıkıştırma işleminden hemen sonra başlık alınmalıdır Kalıp üst yüzeyinden yukarıda olan fazla beton, çelik mala veya perdah malasına kesme hareketi yaptırılarak alınmalı ve yüzey dikkatlice tesviye edilmelidir. 5.4 İşaretleme Deney numuneleri, numuneye zarar verilmeden, görünür ve kalıcı şekilde işaretlenmelidir Numune alma işleminden sonra deney yapılıncaya kadar izleyebilmek üzere numune kayıtları muhafaza edilmelidir. 5.5 Deney numunelerinin kürü Deney numuneleri, kalıp içerisinde, 16 saatten az, 3 günden daha fazla olmamak üzere, yeterli sertliğe ulaşıncaya kadar, şoktan, titreşimden ve kurumadan korunarak, (20 ± 2) C (veya sıcak iklimlerde (25 ± 2) C) sıcaklıktaki ortamda tutulmalıdır Deney numuneleri, kalıptan çıkartıldıktan sonra, deney anına kadar, (20 ± 2) C sıcaklıktaki su içerisinde veya sıcaklığı (20 ± 2) C ve bağıl nemi % 95 olan kür odasında küre tâbi tutulmalıdır Madde de verilen dışındaki herhangi kür şekli, Madde de verilen küre tâbi tutulması metodundan türetilebilir. Not 1 - Anlaşmazlık halinde su içerisinde kür metodu referans metot olarak kabul edilmelidir. Not 2 - (20 ± 2) C sıcaklıkta, % 95 rutubet şartının devam ettirilmesi ve ölçülmesi kolay değildir. Kür odası içerisindeki numune yüzeylerinin sürekli şekilde ıslak kaldığı, düzgün aralıklarla kontrol edilmelidir. 5.6 Deney numunelerin nakliyesi Nakliye işleminin tüm aşamalarında, gerekli sıcaklıktan sapmayı ve rutubet kaybını önlemek üzere gerekli önlemler alınmalıdır. Bu önlemlere örnek olarak, sertleşmiş deney numunelerinin ıslak kum veya ıslak talaş içerisinde saklanması veya içerisinde su bulunan, sızdırmaz plâstik kap içerisine konulması gösterilebilir. 6 Deney raporu 2) Deney raporunda aşağıda verilen bilgiler bulunmalıdır : a) Deney numunesinin tanıtımı, b) Deney numunesi(len) in yapılma tarihi ve zamanı, 2) TSE NOTU : Deney raporu, burada istenilen bilgilere ilâveten TS EN ISO/IEC te verilen bilgileri de ihtiva edecek şekilde düzenlenebilir. 3

7 c) Deney numunesinin, kalıptan çıkartılmadan önceki, süre ve şartları da dahil olmak üzere muhafaza detayları, d) Uygulanmışsa nakliye esnasındaki kür şartları da dahil olmak üzere, uygulanan sıcaklık sınırları ve kür süresi de belirtilerek, deney numunelerine kalıptan çıkartıldıktan sonra uygulanan kür metodu, e) Deney numunelerinin yapımı ve kürü esnasında standard metottan olan herhangi sapma, f) Standard numune hazırlama metodundan herhangi sapma (e maddesi) kaydedilmemişse, deneyi yapan kişi tarafından, numunelerin bu standarda uygun hazırlandığına dair beyan, Deney raporunda aşağıda verilen bilgiler de bulunabilir: g) Taze beton numunesinin tekrar karıştırılma sonrasındaki sıcaklığı, h) Betonun numune kalıbına yerleştirilmesinde kullanılan sıkıştırma metodu, şişleme ile sıkıştırılma halinde, darbe sayısı, i) Varsa, deney numunesi(lerin)nin teslim belgesindeki kür şartları. 4

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12825 Mart 2003 ICS 91.060.30 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ Raised access floors TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.100.10 TÜRK STANDARDI TS EN 13892-1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 862-7 EN 3-7 + A1 Temmuz 2010 ICS 13.220.10 SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER BÖLÜM 7: ÖZELLİKLER, PERFORMANS GEREKLERİ VE DENEY METOTLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 708 Nisan 2010 ICS 77.140.60 ÇELİK - BETONARME İÇİN - DONATI ÇELİĞİ Steel for the reinforcement of concrete - Reinforcing steel TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13501-1 Aralık 2003 ICS 13.220.50: 91.100.99 YAPI MAMULLERİ VE YAPI ELEMANLARI YANGIN SINIFLANDIRMASI BÖLÜM 1: YANGIN KARŞISINDAKİ DAVRANIŞ DENEYLERİNDEN ELDE EDİLEN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 1802 Şubat 2006 ICS 23.020.30 GAZ TÜPLERİ TAŞINABİLİR DİKİŞSİZ ALÜMİNYUM ALAŞIMLI GAZ TÜPLERİ İÇİN PERİYODİK MUAYENE VE DENEY Transportable gas cylinders Periodic

Detaylı

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ T.C ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ HAZIRLAYANLAR Ali ÜNSAL İnş.Müh. Beton ve Çelik Lab.Şefi Hamdi ŞEN Kimya Yük.Müh. Malzeme Lab.Şb.Md.

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Nisan 1997 PAZAR. Yönetmelik

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Nisan 1997 PAZAR. Yönetmelik T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 13 Nisan 1997 PAZAR Sayı: 22963 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 13015+A1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13015 + A1 Haziran 2009 ICS 91.140.90 ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BAKIMI BAKIM TALİMATLARI İÇİN KURALLAR

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS ISO 11602-2 Şubat 2005 ICS 13.220.10 YANGINDAN KORUNMA TAŞINABİLİR VE TEKERLEKLİ YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER- BÖLÜM 2 : MUAYENE VE BAKIM Fire protection Portable and wheeled

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 11899 Nisan 2007 (TS 11899: 2000 + T1: 2003 dahil) 2.Baskı ICS 03.080.30; 13.060.99 YÜZME HAVUZLARI SUYUN HAZIRLANMASI, TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM VE İŞLETMESİ İÇİN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

TS 862 Resmi Gazete 22.02.2001 Perşembe

TS 862 Resmi Gazete 22.02.2001 Perşembe TS 862 Resmi Gazete 22.02.2001 Perşembe Sayı: 24326 (Asıl) Tebliğ Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2001/5-6) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Madde 1- Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 1012-2 + A1 Temmuz 2010 2. Baskı ICS 23.140; 23.080; 23.160 KOMPRESÖRLER VE VAKUM POMPALARI - GÜVENLİK KURALLARI - BÖLÜM 2: VAKUM POMPALARI Compressors and vacuum

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 797 Mart 2006 ICS 67.080 20 TAZE FASULYE Green beans TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 795 Mart 2006 ICS 67.080 20 PIRASA Leeks TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12820 Temmuz 2006 (TS 12820:2006+T1:2007 dahil) ICS 75.200 AKARYAKIT İSTASYONLARI - EMNİYET GEREKLERİ Petrol filling stations Safety requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Detaylı

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega A BETON TERİMLERİ Abrams Kuralı Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

QUALICOAT SPESİFİKASYONU

QUALICOAT SPESİFİKASYONU QUALICOAT SPESİFİKASYONU MİMARİ UYGULAMALAR İÇİN ALÜMİNYUM ÜZERİNE UYGULANAN ORGANIK SIVI VEYA TOZ BOYA- KAPLAMALAR 13ncü revizyona Ek 1-6 güncellemeleri ilave edildi 17 Eylül 2013 QUALICOAT Yönetim Kurulu'nca

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-2 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA BÖLÜM 2: RİSK YÖNETİMİ Protection against lightning Part 2: Risk management TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 8237 ISO 4190-1 Nisan 2004 ICS 91.140.90 ASANSÖRLER - YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ BOYUTLAR - BÖLÜM 1: SINIF I, SINIF II, SINIF III ve SINIF VI ASANSÖRLERİ Lift (US: Elavator)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 590 + A1 Haziran 2010 ICS 75.160.20 OTOMOTİV YAKITLARI DİZEL (MOTORİN) GEREKLER VE DENEY YÖNTEMLERİ Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods TS EN

Detaylı

CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL Bu şartname, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen işlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu şartnamede cam elyafı

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı müşteriler tarafından laboratuvara getirilen numunelerin yasal şartlara uygun olarak alınmasını sağlamak için gerekli numune alma bilgilerinin müşterilerimize sunulmasıdır.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 13485 Nisan 2004 ICS 03.120.10;11.040.01 TIBBî CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MEVZUAT AMAÇLARI BAKIMINDAN ŞARTLAR Medical devices Quality management systems

Detaylı