CEVHER VE OKSİTLER a New York Borsası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEVHER VE OKSİTLER a New York Borsası"

Transkript

1 .254 MADEN FİHRİSTİ LONDRA, NEW YORK VE FRANSA'DAKİ METAL VE MİNERAL FİYATLARI Fiyatlar, Metal Bulletin, Mining Journal ve Mines et Metal lurgle isimli mecmuaların Ağustos ayı vë diğer son sayılarından derlenmiştir. Kısaltmaların İzahı : (a) : teslim, ( (to) : CİF limanda teslim, (c) : F.O.B Umanda tealim, : F.O.B. maden veya fabrikada teslim, (n) n nominal, (1) : A.B.D. limanları gemi bordosunda teslim, (f) : Araba yükü, (en) : navlun en yakın ana üreticiye göre eşit hale getirilmiştir, (g) : parça, döküm. (Ib) : libre = 455 gr, (Oz) : Once = 28,5 gr, (t.oz) : Troy Once = 31,1 gr, (t) : ton (st) : short ton = 907 kg = 2000 Ib, (it) : long ton = 1016 kg = 2240 Ib, (gt) : gros ton = 1016 kg, (Itü) : long ton ünite, (stü) : short ton ünite, tü : ton ünite. Yabancı Paraların TL. Karşılığı : 1 ingiliz Sterlini 1 A.BJD. Doları 1 Fransız Frangı 100 İspanya Pesatosu 100 Malkaş. Frangı 1 Shilling 1 Pence 1 Cent ( ) (W (F) (Sn) (FMG) ( > (c). = TL. = 9.00 TO. = 1.82 TU = TL. = 3.64 TL. = 1.08 Krg. = 9.00 Krg. = 9.00 Krg. CEVHER VE OKSİTLER a New York Borsası Berilyum Cevheri: % BeO, (b) (n) Ş TL/İst Boksit: %60A] 2 O3%eSiO 2 %l ( 25Fe $ /lt TL/İt (c) Atlantik limanları. Demir : Superior Gölü Civ. (Eski fiyatlar, yenisi negreditaıemiştir) Bessemer % 51,5 Fe Meşabi % 10.70/Iit TL/TU QW Range % 10.95/Lt TL/Lt Open-Heart parça cevheri $ 12.60/L.t TL/Lt Takonit Sinterl $ 12.85/Lt TL/Iit Takonit Nodülü $ 13.25/Iit 119,20 TL/Lt Peletler halinde c 25.50/Iit 2.30 TL/lıt Doğu Cevheri % Fe (n) İsveç Cevheri % Fe (n) Brezilya Cevheri (c) Parça halinde % 68,5 Fe % /gt TL/gt Tuvönan % 64 Fe $ 7.75/gt TL/gt Çakıl halinde % 64 Fe Ş 8.000/gt TL/gt

2 Cilt :VIII, Sayı :4 Maden Fihristi 255 Kromit Cevheri : (c) Aitlatitik Limanları Rodezya : % Cr 2,3,5/1 Türkiye: % (3/1) Rusya : % Cr 2 4/1 % 48 Cr 2 41 Transvaal : % 44 Cr 2 ragtosuz (Kimyasal) Manganez Cevheri : % 48 - Mn, Metalurjik, (n) % 46-Mn,» (n) Molibden Konsantre : % 90 MoS 2 Titan : Ti0 2 (c) Atlantik Limanları Rutil, % 96 Atlantik Limanları îtaıenit, ithal malı % 54 îlmenit, yerli Florida (b) % 60 Tungsten (Konsantre) % 65 W (n) Vanadyum W 2 O s Tantalit (kons) % 60 T $ Lt $ $ $ c/ltü 50 c/ltü % 1.62/Lb $ /st $ /lt % /st % 43.00/atU Ş 1.30/lto $ /lb TL/İt TL/t TL/t TL/t TL/t 6.16 TL/Ltü 5.40 TL/Ltü TL/U) TL/St TL/it TL/st TL/stü TL/lb TL/lb b LONDRA BORSASI Antimnan Sülfür, % 60 Baz, (b) Berilyum, Min, % 10 BeO Bizmut % 60 Baz, (b) Krom Cevheri : Türkiye : % 48 Cr 2 3/1 (c) Rodezya, metallurjik % c 3> 2 3/1 < b ) Pakistan, % 48 Or 2, 3/1 ((b) Transvaal % C r 0 raglosuz (c) 2 3 Rusya % 52 Cr 2 Oom. 3,5/1 (b) Kolombit % 70 (baz), (b) pentoksit Nb 2 O s TajOj = 10/1 lityum Cevheri : Petalit, % 3,5-4,5 Li 2 0, (b) Lepidolit, min % 3,5 Li 2 0, (b) Amlblygonit, % 8 Li 2 0 Baz, (b) Spodümen, % 4-7 Li 2 0, % 6 Baz, (b) Manganez Cevheri : (max. % 0.1 P) % Mn, (b) Avrupa Manyezit, adnter, (b) Molibden, % 85 MOS 2 Climax Titanyum Cevheri : Rutil, Avustralya % Tİ0 2 (b) îtaıenit, Malaya % Ti0 2 (b) WoUrani ve Selit % 65 WO s (W ünitesi) Vanadyum, erimiş, oksit (% 98 V 2 O s ) (b) Zirkon kumu, (Avustralya) % Zr0 2 (b) 82 s /tü 350 s s/t BeO 24 s - 26 s/lb $ 31-34/t (n) $ 30-33/t $ 23-26/t $ 35-42/t 180 s s/t 110 s s/ünite 140 s s/ünite 135 s s/ünite 115 s s/tü 51 d - 56 d/ttt f 26 6 s/t (n) 14 s 4 d/lb Met. Muh /t 7 10 s B/t 425 s s 6/tü 8 s 2 d/10 s 3 d/h> s - 27/t TL/tü TL/tü TL/lb TL/t (n) TL/t TL/t TL/t TL/t TL/ünite TL/ünite İ47.40 TL/ünite TL/tü TL/tü TL/t TL/lb Met. Muh TL/t TL/t TL/Mİ TL/H) TL/t Alüminyum, ingot, % 99.5 Antimnan % 99.5, (b) Laredo Arsenik ham % 95 As 2, (f) METAL FİYATLARI a New York Borsası 27.c/Ib 48.5 c/lb 3.20 c/lb 2.43 TL/lb TL/lb 0.29 TLAb

3 256 Maden Fihristi Madencilik Bakır, rafine (c) vagon Bizmut (en az 1 ton) Civa (50 şişelik araalar) Çtalko, (c) E3.StL.uis Germanyum dioksit (esfld fiyat) indiyum (en az 10 İn ons) Kadmiyum (1 ilâ 5 ton), üretici Kobalt,% Kolombiyum, Ingot, (n) Kursun, genel özellikle Lityum % 99,9 Magnezyum, ignot % 99,8 (c) Nikel (c) Selenyum % tan 99.3 max. (c) Toryum Uranyum, normal Vanadyum, % 90 Zirkonyum, sünger, reaktif özellikte Plfttin c/ffl) Ç 4.00/lb $ 500/gişe c/lb $ 88.40/kg $ /Oz $ 3.05/lb $ 1.85/lb Ş 36-55/lb c/lb Ş 8.25/lb c c/lb 103 c/lb $ 6.25/lb $ 1.32/lb $ 15.00/lb $ /lb $ 3.90/ünite $ /lb $ /oz 4.89 TL/lb TL/lb 4500 TL/ştge 1.30 TL/lb TL/kg TL/oz TL/lb TL/H) TL/lb 1.30 TL/R) TL/Jb TL/lb 9.27 TL/llb TL/lb TL/lb TL/lb TL/lb TL/ünite TL/lb TL/02 b LONDRA BORSASI Alüminyum % 99.5 Antimuan % 99.6 (a) ingiltere Arsenik Bakır (A.BJ>. üretici fiatı) Bizmut % Civa, (to) Avrupa Çinko (üretici baz) Germanyum % Ge İridyum Kadmiyum % Kobalt Krom % 99 Cr Lanthanium % Magnezyum, Ingot Nikel, (rafine) Osmiyum, (n) Paüadiyum (üretici fiyatı) Rhodium Ruthenyum Selenyum % 99.5 Seriyum % 99, net (a) İngiltere (n) Telluryum % 99,5 Tungsten % (toz) Altın Gümüş. Kursun (A3.D. üretici fiatı) 247 J/İt 412 1/2 518/t 48 c/lb 44 s/lb /gişe 121A 2 s 5 d/gar 73-75/t.oz 29 B/Ib 16 s 9 d/lb d-7 s 3 d/lb 17 s 6 d/lb 345 /t 986/t toz 14 İ - 17 $/toz /t.oz 45 S - 10 d/lb 7/lb 50 s/t.oz 33 s 2 d/lb muh. 344 s 7 d/toz 180 İ d d toz 15 c/lb TLA TL/t TL/t 4.32 TL/lb TL/lb TL/gi$e TL/İt 2.61 TL/gr TL/t/» TL/lb TL/lb TL/Jb TL/lb TL/t TL/t TL/toz TL/toz TL/toz TL/toz TL/lb TL/lb TL/toz TL/lb Muh TL/toz TLA-OZ 1.35 TL/lb METALİK OLMAYAN MİNERALLER Barlt : Kimyasal cins, % 95 Ba S0 4, Sonda], % Ba S0 4 öz-ag-4.20 Bentonit : (Muhtelif) $ /st $ /st F /t TL/st TL/st TL/t

4 Cilt :VIII, Sayı :4 Maden Fihristi 257 Broranks, teknik, dekahydrat, % 90,5 Feldspat, 20 mag, (ce) K. Karollna Fluorit, % 72.5 ef. Ca F 2 % 70 ef.ca F 2 % 60 ef.ca F 2 Pelet % 70 Ca F y % 97 asid Fosfat: % B.PXr. % B.P.L. $ /lat Kükürt : A.B.D. - Frash (c) Meksiika (c) Kanada (c) Rrizotil Amyant : Quebec No. 1 No. 2 No. 3 (Spining Fibre) No. 4 (Shinge Fibre) No. 7 (Kısalar iade edilir) Grafit : Seylan, torbalarda, fob Colombo Amorf iri parça, % C Sert parça % C îri parça % C Chippy dust, % C Chips, % C Talk : Fransa, (b) Norveç (to) italya (fo) Çin (ıb) Kieselgur : (Cezayir istihsali) Yeşil sert Amyant Kalorifik Harç Filtre cinsi Mika : (Madagaskar, Ocak de tatbik edilmiştir) F.O.B. Fort Dauphin, FMG, Ticari Bloklar Derece 5» 0» 0000 Kitap Şeklinde Derece 3» 6» 7 Pirit : Îspanya-Rto Tinto % 48 S, (c) Huelva tapanya-tharsia (% 49 S) S, (c)» Portekiz (% 48 S) S, (c) Şetubal Vermiküllt : Fiyat göstergelerine göre (S.Î.B.L.Î.) vergi dışı net madde (Mayıs 1968 de bildirfien fiyat. Dışarıya gönderilmek üzere hazırlanmış cevher) Cal Cal. beton $ 46.75/st $ 9.00/st $ 43.50/st $ 42.50/st $ 39.50/st Ş /st $ /st $ /t $ 8.15/t $ /t $ 41/It Ş 46/lt $ 35-40At $ /st $ 80.00/st $ /st $ /st $ /st 76/lt 69/lt 54/lt 74/lt 54/lt 17-33/t 9,10 s - 16/t 27-41/t 19-23/t F 370/t F 395/t F 800/t FMG /kg FMG /kg FMG 4400/4500/kg FMG /kg FMG /kg FMG /kg Sh 93/t Sh 94/t Sh 91/t F 663/t F 683/t TL/st TL/st TL/st TL/st TL/st TL/st TL/st TL/t TL/t TL/t TL/Jıt TL/İt TL/İt L/st L/st TL/st TL/st TL/st TL/İt TL/İt TL/İt TL/İt TL/İt TL/t TL/t TL/t TL/t TL/t TL/t TL/t TL/kg kg kg TL/kg » » TL/t TL/t TL/t 1206,70 TL/t TL/t A. BÎRCAN

5 Analitik Cihazlar Vakum Cihazları Kaydediciler Radyasyon Komputer vanan NMR Spektrometresi EPR Spektrometresi Kütle Spektrometresi Labaratuar Elektromagnetleri Gaz Kromotoğrafi Cihazları Sıvı Kromotoğrafi Cihazları UV-IR Spektrofotometreler RAMAN Spektrofotometresi Spektropolarimetreler Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi Digitial Kompüterler HV-UHV Pompalar UHV sistemleri ve komponentleri LEEO ve HEED Sistemleri UHV Yüksek Hararet Fırınları Gas Analiz Cihazları İnce Film Tekniği Cihazları Potansiyometrik Kaydediciler XY Kaydediciler Lineer Akseleratörler Huzme Transport ve analiz sistemleri Digitial Kompüterler Çekirdek hafıza devreleri Merkez Varian Corp. Palo Alto Cal USA Avrupa Şubesi Varian AG Baarerstr Zug İsviçre Türkiye Mümessili : NEL Merkez : Fevzi Çakmak Sk. 33/3, Yenişehir, Ankara-Tel: Şube : Bankalar Cad. 75/3, Karaköy, İstanbul-Tel: (Madencilik 2)

6 Yani Dewn Matbaan Ankara 19 69

DÜNYA MADEN HABERLERİ KÖMÜR

DÜNYA MADEN HABERLERİ KÖMÜR HABERLER: DÜNYA MADEN HABERLERİ KÖMÜR Malûm olduğu üzere Marshall yardımı 1952 Haziranında sona erecekti. Bu sebepten Marshall yardımı idare merkezi 1952 başında lağvedilmiş yerine mütekabil emniyet ve

Detaylı

DEMİR ÇELİK SANAYİ GÜNEŞ ENERJİSİ MİKRO-HES SERACILIK MADENCİLİK

DEMİR ÇELİK SANAYİ GÜNEŞ ENERJİSİ MİKRO-HES SERACILIK MADENCİLİK DEMİR ÇELİK SANAYİ GÜNEŞ ENERJİSİ MİKRO-HES SERACILIK MADENCİLİK L E R Ö T K SE LİZ A N U A R O P RA MADENCİLİK SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Ali KILIÇER Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı/ Uzman İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...5

Detaylı

Birim. Tarih Metal Son Fiyat. 05.Mar.12 Lantanyum Metal 99% 45,00-27,42 62,00 USD / kg. CME Group

Birim. Tarih Metal Son Fiyat. 05.Mar.12 Lantanyum Metal 99% 45,00-27,42 62,00 USD / kg. CME Group Ekonomi www.madencilik-turkiye.com Temel Maden Fiyatları DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS) NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS) Tarih Metal Son Fiyat Yıl Sonu Fiyatı (31.Aralık.2011) Birim Tarih

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2629 - ÖİK: 640 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU METAL MADENLER ALT KOMİSYONU DİĞER METAL MADENLER ÇALIŞMA GRUBU RAPORU - ANTİMUAN - TUNGSTEN - NİKEL -

Detaylı

Ekonomi www.madencilik-turkiye.com Temel Maden Fiyatları

Ekonomi www.madencilik-turkiye.com Temel Maden Fiyatları Ekonomi www.madencilik-turkiye.com Temel Maden Fiyatları DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS) NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS) Tarih Metal Son Fiyat Yıl Sonu Fiyatı (31.Aralık.2010) Tarih Metal

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI Mehmet Emin KAYA Ekonomist - S.M. Mali Müşavir 12 Aralık 2014 Ankara Crown Plaza 04.06.1986 tarihli 3213 sayılı MADEN KANUNU Maden teşvik tedbirleri: Madencilik faaliyetleri

Detaylı

İSPANYA'NIN MADEN ZENGİNLİKLERİ VE KAYNAKLARI

İSPANYA'NIN MADEN ZENGİNLİKLERİ VE KAYNAKLARI İSPANYA'NIN MADEN ZENGİNLİKLERİ VE KAYNAKLARI YERALTI ENERJi Muammer ÇETİNÇELİK Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Bu yazıda, İspanya'nın başlıca maden cevheri havzaları ile rezervleri ve üretim

Detaylı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı ile size özel çözümlerimiz ile, Kalite kontrol sektöründe

Detaylı

TEBLİĞ ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ 14 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28677 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TEBLİĞ ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE

Detaylı

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ 14 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28677 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE

Detaylı

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ 14 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28677 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1)(2)(3) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1)(2)(3) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27751 MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1)(2)(3) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Plastik Sanayi ve Stabilizatörler

Plastik Sanayi ve Stabilizatörler Plastik Sanayi ve Stabilizatörler Kemal SÜMER Kimya Y. Mühendisi Poli Vinil Klorür (PVC) polimerleri termoplâstik sahadaki başarılarını çeşitli fizikî özelliklerin temini için kullanılan bir takım yardımcı

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

Ek I Kontrole Tabi Atıklar

Ek I Kontrole Tabi Atıklar Ek I Kontrole Tabi Atıklar A Atıklar G.T.İ.P. Madde İsmi 2708.10.00.00.00 Zift 39.01 39.14 İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapaklar 3915.20.00.00.00 Stiren polimerlerinden

Detaylı

03 Şubat 2005 PERŞEMBE - Sayı : 25716 T.C. ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ

03 Şubat 2005 PERŞEMBE - Sayı : 25716 T.C. ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ 03 Şubat 2005 PERŞEMBE - Sayı : 25716 T.C. ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALAŞIM METALLERİ VE KİMYASALLAR ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Çağlar GÖKSU Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

BAKIR. 1)Giriş, genel kullanım alanları

BAKIR. 1)Giriş, genel kullanım alanları BAKIR 1)Giriş, genel kullanım alanları Günümüzde refah içinde yaşayan toplumların elektrik enerjisi tüketimlerinin yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Zengin sanayi ülkelerinde özgül üretim/tüketim değerlerinin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02163141475 Faks : 02163141477 E-Posta : info@testmer.com.tr

Detaylı

www.tepsanmakinadokum.com

www.tepsanmakinadokum.com ÇELİKLERİN GENEL OLARAK SINIFLANDIRILMASI Çeliklerin incelenmesini kolaylaştırmak ve daha yakından tanımak için bazı ortak özellikler göz önüne alınarak çeşitli sınıflandırmalar yapılır. 1 ) Çeliklerin

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2006 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Detaylı

> Bakır, tüm diğer metaller arasında geri kazanımı en fazla olan metaldir. Fiziksel

> Bakır, tüm diğer metaller arasında geri kazanımı en fazla olan metaldir. Fiziksel -------------------------------------------------İl'rtJV11[! l'ic7rtl'()l)rti--------------------------------------- GiRiŞ );> Bakır Sektörünü bakır ve alaşımları olarak iki grupta toplamak mümkündür.

Detaylı

ASİT YAĞMURLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ASİT YAĞMURLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK RAPOR ASİT YAĞMURLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Araştırma Şube Müdürlüğü

Detaylı

52 Endüstriyel Mineral Fiyatları

52 Endüstriyel Mineral Fiyatları Içindekiler 10 12 18 20 24 26 30 42 48 50 54 Dünyadan Kısa Kısa Teknik Gezi - Latin Amerika Teknolojinin Nimetleri 4 Aralık Madenciler Bayramı Endüstriyel Mineraller Kısa Kısa YMGV den Maden Türkiye 2014

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

KİMYA mühendisliği. i l. ^fte. «m m m. M&'-'-'fR- -mmm

KİMYA mühendisliği. i l. ^fte. «m m m. M&'-'-'fR- -mmm KİMYA mühendisliği SAYI : 53 m M m m «m m m M&'-'-'fR- i l.» -mmm Jf ^fte. f HAZİRAN 1972 Isıya ve kalevi m a d d e l e r i n reaksiyonlarına karşı ü s t ü n m e k a n i k ve t e r m i k özelliklere B

Detaylı