IMF-DB zirvesi: Türkiye küresel egemenlik sistemine dahil oluyor Tolga Tören sayfa >> 32

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IMF-DB zirvesi: Türkiye küresel egemenlik sistemine dahil oluyor Tolga Tören sayfa >> 32"

Transkript

1 E&O3_2:Layout :39 Page 1 IMF-DB zirvesi: Türkiye küresel egemenlik sistemine dahil oluyor Tolga Tören sayfa >> 32 EKMEK&ÖZGÜRLÜK A Y L I K S İ Y A S İ D E R G İ u S A Y I 3 u K A S I M u 2 T L Biz başka âlem isteriz! AKP kendi tek parti devletine ilerlerken, yüzümüzü 1930 ların tek parti devletine dönemeyiz; bize başka bir toplum, devlet olmayan bir devlet gerek Yurtsever >>6 Ağaoğlu >>9 Kalyon >>10 Dalfidan >>12 Ertuğrul Kürkçü Bir süre için yatışıyor gibi görünse de rejimin krizi hep orada. Birbirini dışlayan dinamikler varolan siyasi kaba sığmıyor, yukarıda başka bir çağın toplumsal ve kültürel kabulleri ve güç dengelerine göre oluşturulmuş yapı aşağıda kopan kıyameti içinde tutamıyor. Türkiye kendisine yeni bir yol arıyor. Bu apaçık. 12 Eylül rejiminin cenderesinde açılan kimi gedikler, özgürlük ve refaha susamış kitlelere, emekçilere, Kürtlere, Alevilere, kadınlara yetmiyor; generallere, sermaye sahiplerine, polise, din baronlarınaysa fazla geliyor. Büyük çoğunluk özgürlük ve ekmek derdinde, yukarıdakiler güvenlik ve egemenlik Rejimin eski sahipleri, silahlı kuvvetlerin merkezi çekirdeğinde yuvalanmış Prusyalılar, bize ta en başa dönmeyi öneriyorlar. Alman Reich ının peşine takılıp batırdıkları Osmanlı Devleti nin küllerinden bir yeni devlet kurmaya giriştiklerinde de akıllarında Şansölye Bismarck ın mucivezi formülü vardı: Kan ve demir! Burjuvaziyi siyasi olarak mülksüzleştiren otoriter merkezi devlet iktidarının öncülüğünde bir Türk milleti kurmak, modernleşmek ve sanayileşmek. Osmanoğulları ndan sınırsız bir kan dökme kapasitesi devralınmıştı ama hiç demir yoktu! Sermaye açığı ancak dünya kapitalizmiyle bütünleşerek kapatılabilirdi Nereden gelirse gelsin sermayenin akış yolları >>2 güçlü bir ordu tarafın- Tekgöz/Uğur/Dede >> Aytan >>24 Soyer >>22 Erkekler 'erk'i teslim etmeli Mikrokredi yaygınlaştıkça neoliberalizm altında kadınlaşan yoksulluğun çaresi olamayacağı daha açıkça görülüyor. Baskın dille zorunlu eğitim yalnızca öteki toplumu değil, egemen toplumun sosyal ve tinsel dokusunu da bozuyor. Tümay >> 26 Aydoğan>> 46 Çınar >>42 Sönmez >>44

2 E&O3_2:Layout :39 Page 2 >> 2 EKMEK & ÖZGÜRLÜK Türkiye dan güvenceye alınmalı, bu orduya bir millet kurulmalıydı. 86 yıl boyunca ABD ve Avrupa dan akan sermaye nin bekçiliğini yaparak elde ettikleri militarist güçle Kürt ve komünist boğazlayanların, ebeliğini yaptıkları siyasi ucubenin dizginlerini elden kaçırdıkları için çektikleri acıya ortak mı olmalıyız? Cumhuriyet in parlak kurmaylar ının 22 Temmuz 2007 seçimleri sonrası analiz lerine bakar mısınız: Esas mesele, ılımlı İslam veya demokratik İslam olarak nitelendirilen yeni devlet düzeni içinde cumhuriyetin temel niteliklerine bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri nin kendisine nasıl bir yer bulabileceği ve burada nasıl barınabileceğidir (...) Türkiye'deki güvenlik, siyaset, ekonomi ve sosyal hayatla ilgili gelişmelerde AB ve ABD'nin ö- nemli rol oynadığı şüphesizdir. Her ikisi ile de duygusallıktan uzak, gerçekçi ve birebir bir diyalog kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır (...) Özellikle de seçimlerden sonra AKP'nin gerçek yüzünün görülmeye başlaması ile AB çevrelerinde hükümete karşı oluşmaya başlayan tavır istismar edilmelidir. İki haftadır gazete ve televizyonlarda bir hükümet darbesinin kanıtları olarak tartışılan bu -ıslak imzalı - belgelerin hukuki anlamıyla savcılar uğraşadursun. Onların asıl değeri, son yirmi yıldır antiemperyalizm in kabesinde olduğuna inanmamız istenenlerin, egemenlik blokunun merkezinde durmaya devam edebilmek için AB ve ABD yle nikah tazeleme ye nasıl hazır olduklarını resmetmesinde. 10. Yıl Marşı eşliğinde kışkırttıkları, kalpaklar ve bandanalara bürünmüş histerik toplulukların hıçkırık ve avazları arasında sanki bu tarih hiç yaşanmamışçasına aynı yolu bir kere daha milletçe kat etmeye çağrılıyoruz: Devlete itaat edin, Kürtleri boğazlayın, Alevileri katledin, sosyalistleri kurşuna dizin!.. Ne için? TSK nin kendisine yeni düzende bir yer bulabilmesi ve barınabilmesi için miş! Devletin çekirdeğinin artık bir tımarhaneye dönmüş olduğunu anlamak için başka bir kanıta gerek var mı? Kadim hasımlarını köşeye sıkıştıran AKP iktidarı ise, Tayyip Erdoğan ın ağzından topluma, Cumhuriyet ten de öncesini gösteriyor hedef diye! Osmanlı nın sonunda bir burjuva Cumhuriyete varmış olması sanki kazaymış, Osmanlı Batılılaşmayabilirmiş gibi, dualar, tütsüler, temennalar, ayinler eşliğinde, din kardeşliği çağrıları arasında idealize edilmiş bir padişahlığa, hilafete ve Doğuculuğa geri dönüş bir siyasi keşif diye sunulmaya çalışılıyor. Aralarında iyice çığrından çıkmış olanları hatta Kürt Sorunu nu, Kürtler e sofuluk, Öcalan a paşalık vaat ederek çözmeyi ciddi ciddi ileri sürebiliyor. Savaşın ve fütuhatın bir üretici güç olabildiği dönemin şaşaası, uzun, ağır ve sancılı bir ölümle yok olup gitti. Fethedilen halklar Osmanlı nınkinden üstün bir savaş makinesini örgütleyecek toplumsal ve ekonomik düzene ulaştıkları andan başlayarak Osmanoğullarını doğdukları topraklara kovaladılar. Bu geçmişi Araplar ın, Kürtler in, Rumların, Sırpların, Ermeni ve Gürcüler in de özlediğine inanması için insanın ancak hamakatla sakatlanmış bir Osmanlıcı olması gerekir. Peki, Müslim ya da gayri müslim ahalinin sarayı ve ordusunu doyurmak için acımasızca çalıştırılıp, savaştırıldığı bu zulüm düzenini özlemek, Osmanoğullarının yerle yeksan olmasından 90 yıl sonra AKP nin ABD hesabına girişeceği fütuhatın tımarlı sipahileri olmayı Prusyalıların 10. Yıl Marşı na yeğ tutmak için bu halkın bir gerekçesi olabilir mi? Aynı ırmakta iki kere yıkanılamayacağı, medeniyet tarihi kadar eski bir bilgi iken size geçmişin altın çağ ıdan dem vuranların hiçbir gelecek ufku kalmadığından emin olabilirsiniz. Sosyalistler, kazanılacak koca bir dünya nın kazanılma çağı gelmişken sermaye ve din baronlarının daracık ufuklarının, milli ve dinsel hurafelerle örttükleri çiğ çıkarlarının militanlığına alçalamaz. Biz başka âlem isteriz! Başka bir toplum, başka bir dünya, kendimizin efendisi olduğumuz, devlet olmayan bir devlet! Okur Mektubu Kapanan dönem maçın ilk yarısıydı... Ekmek & Özgürlük hakkında fikirlerimi sizlerle paylaşıyor olmak benim için oldukça keyfili bir durum. Üniversite yıllarında örgütlü olarak mücadele edip beş yılın sonunda, Türkiye de sol siyasetin, mücadelesini kısır ve sonuç alınamayan yöntemlerle sürdürdüğünü düşündüğüm, emekçi sınıflara ulaşılamadığı tespitiyle örgütlü mücadeleden koptuğum bir dönemde tanıştım derginizle. Tespitimi, içinde mücadele ettiğim örgütümden hareketle yapıyordum fakat genel olarak solun gençleri etkileyecek kazanımlar elde ettiğini söyleyebilmem de oldukça zor. Böyle bir giriş yapmamın sebebi dergiyle ilgili düşünce ve eleştirilerimin hareket noktasının daha iyi anlaşılmasıdır. Derginizde benim için en önemli söz Sosyalist Yeniden Kuruluş olarak tarif ettiğiniz umut verici süreç hakkındadır. Kuşkusuz yeni yayımlanmaya başlayan tüm dergilerin, öncüllerini belirli ölçülerde takip etseler de bu öncülleri aşmak, yeni zamanın soru(n)larına yeni yanıtlar üretmek hedefleri vardır. Post-modern çağın büyüsüne kapılıp akıl tutulması yaşayan pek çok yeni dergininin, yeni siyasi hareket ve partinin sökün ettiği bir dönemde sosyalist yeniden kuruluşun benim açımdan önemli olması yeterince eski ve yeterince yeni olmasında yatıyor. Tarihin sonunun geldiğinin, sınıf mücadelesinin out olduğunun özenle yetiştirilmiş organik aydınlarımızca kafamıza kazınmaya çalışıldığı; bir yandan da hem toplumsal hem de bireysel olarak günümüz insanına hitap etmediğini düşündüğüm, değil gelecekte, günümüzde kendi mücadele aracında bile eşitlik ve özgürlük sağlayamayan Marksist örgütlerin kol gezdiği bir dönemde sosyalist yeniden kuruluş için çağrı metni yeterince eski ve yeterince yenidir. Ben de derginin özellikle bu süreçle ilgili bölümlerini umutla ve merakla takip ediyorum. Derginin diğer bölümleri de ilgi çekici. Ancak çağrı metninde de gelecek dönem için özellikle kadın sorunu ve ulusal sorunla ilgili tartışmaların yapılması, bu iki sorunla mücadelenin sınıf mücadelesi ve sosyalist hareket açısından yeniden tarif edilmesi gerektiğinin altının çizilmesine rağmen dergide yeterince akıl açıcı tartışmaların yürüdüğünü düşünmüyorum. Dergide bu sorunlara yer veriliyor ancak sosyalistlerin bu sorunlarla nasıl ilişkilenebileceği, nasıl bir tavır takınılması gerektiğiyle ilgili olarak derginin benzerleriyle arasında önemli bir fark göremediğimi belirtmeliyim. Yazarların belirli bölümlerde kimi konular hakkında sabit olarak yazıyor olması bence yapılması gerektiği öne sürülen tartışmaların yapılamaması (en azından okurlara yansımaması) sonucunu doğurabilir. Dergi yazarlarının rotasyonla, önceki ay başka bir yazarın yazmış olduğu konuya dair kendi düşüncelerini belirten yazılar yazması; okuyucun tartışmaları ve farklı önerileri izleyebilmesini sağlayacaktır. Sadece sol siyasetin değil, toplumların ve bireylerin de yaşadıkları umutsuzluk nedeniyle derin bir kriz içerisinde oldukları bu dönemde Ekmek & Özgürlük cesur sözler söylemekte ve umut verici hedeflere yönelmektedir. Sosyalizmin ölümünü ilan edenlere inat, kapanan dönemin sadece maçın ilk yarısı olduğunu gösterebilmek için böyle dergilerin kendilerini, hedeflerini sürekli geliştirmeleri ve çevresindekilere umut aşılamaları gerektiğini düşünüyorum. Gökhan Dönmez

3 E&O3_2:Layout :39 Page 3 Türkiye EKMEK & ÖZGÜRLÜK 3 İşsizlikle ortak mücadele İşten Atmak Yasaklansın, İşsize İş kampanyası İstanbul daki basın açıklaması ve imza standıyla başladı İstanbul Taksim de açılan imza standında yüzlerce kişi çağrıyı imzaladı Ekonomik krizin bedelininişçi sınıfına dayatılmasına karşı bir mücadele hattı oluşturmak amacıyla geçtiğimiz aylarda toplanan İşçi Forumu nun çağrısıyla çeşitli sendika, parti ve siyasi grupların bir araya gelerek oluşturduğu İşten Atmak Yasaklansın Platformu tarafından yürütülen imza kampanyası ülke çapında örgütleniyor. İşten Atmak Yasaklansın Platformu yayınladığı bildiri ile kampanya sürecini ve hedeflerini de açıkladı: Son bir yıl içinde dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de yüzbinlerce insan işten atıldı. İşten atılanlar arasında kadınlar ve sendikasız çalışanlar çoğunluğu oluşturmakla birlikte, bu kez yıllardır sendikalı olarak çalışan, yani nispeten daha fazla iş güvencesine sahip durumda olanlarımızın da önemli bir bölümünün işine patronlar tarafından son verildi. Krizin sorumlusu işçiler değil Krizin sorumlusu biz değiliz, ama faturasını biz ödüyoruz! (...) Bizden toplanan paralardan oluşturulan işsizlik fonu bile herkesin gözleri önünde hiç sıkılmadan hükümetin talebi ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla patronlara devredildi. (...) İşsizlik ve işsizlik tehdidine karşı harekete geçen biz emekçi örgütleri ve onların yandaşları oluşturmuş olduğumuz İşten Atmak Yasaklansın Platformu şu andan itibaren Türkiye çapında İşten Atmak Yasaklansın! Herkese İş! şiarıyla bir imza kampanyasını başlattı. Bundan sonra da bu yolda mücadele edecek her işçi örgütünün katılımına açık olan bu platformun hedefi 2009 sonuna kadar yukarıdaki talep doğrultusunda bir yasanın çıkartılması için mücadele etmek ve böyle bir yasanın imzalarını mümkün olduğunca kitlesel bir katılımla Ankara ya ulaştırmak olacak. Komiteye katılan sendikalar aşağıdaki metni bütün üyelerine imzalatmayı taahhüt ediyorlar. Komite işçi sendikalarının yanı sıra her il, ilçe, belde, mahalle ve köyde İşten Atmak Yasaklansın Komiteleri ni oluşturmayı ve bu komitelerin ülke çapında biraraya getirilmesini sağlamayı hedefliyor. Sendikalı-sendikasız bütün işçileri, bütün kamu çalışanlarını, bütün banka ve sigorta şirketi çalışanlarını, bütün kadınları, emeklileri, işsizleri, gençleri ve yoksul köylülerle çiftçileri bu kampanyaya destek vermeye ve bölgelerinde kampanyanın komitelerini oluşturmaya davet ediyor. Artık susmayacağız!... Kriz bahanesiyle milyonlarca kişinin işten atıldığı, her 5 kişiden birinin işsiz olduğu, halen çalışanların da atılma tehdidi altında bulunduğu bir ülkede yaşıyoruz. Biz aşağıda imzası bulunanlar işten atmaların yasaklanması için TBMM'nin en kısa zamanda bir yasa çıkarmasını ve işsizlere yeni iş olanaklarının yaratılmasını istiyor, bu konuda her türlü mücadeleyi destekleyeceğimizi beyan ediyoruz. Aleviler 8 Kasım da hakları için sokakta Bütün Türkiye den Aleviler AKP nin taleplerine yanıt vermemesini İstanbul da protesto edecek Aleviler Ayrımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık Hakkı talebiyle 8 Kasım, Pazar günü İstanbul Kadıköy Meydanı nda toplanacak, geçtiğimiz yıl Ankara, Sıhhiye de gerçekleştirilen mitingde ileri sürdükleri taleplerini yineleyecekler Geçtiğimiz ay cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması için meclise sunulan kanun teklifinin AKP li milletvekillerinin oylarıyla gündeme bile alınmadan reddedilmesi Alevilerin sorunun bir sistem sorunu olduğu yolundaki tespitlerini doğruluyor. Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu yöneticileri Cemevlerinin ibadet merkezi olarak kabul edilmesi talebinini sistematik olarak reddinin AKP nin ve rejimin tek inanç, tek mezhep e dayalı devletdin ilişkisi yaklaşımıyla ilgili olduğu kanısınde ve çıkışlarını Türkiye nin demokratikleşmesi sürecinin de önemli bir dinamiği olarak değerlendiriyorlar. Diğer talepler arasında okullarda Sünni merkezli zorunlu din dersi uygulamasına, ders kitaplarında, sözlüklerde, yazılı ve görsel basında ayrımcılık odaklı yaklaşımların yasal düzenlemelerle ortadan kaldırılması, Sivas Katliamı nda öldürülenlerin anısına Madımak Oteli nin müze yapılması da var. Alevi ve Bektaşi Dernekleri Federasyonu, 8 Kasım da Ankara dan da daha kalabalık bir kitle ile yüz binlerin Haydarpaşa dan ve Üsküdar dan başlayarak Kadıköy Meydanı nı doldurması nı umuyor. Aralarındaki farklılıkları bir yana bırakarak Türkiye den Avrupa ya, Avusturalya dan Amerika ya bütün Alevi örgütlerinin bu mitingi desteklemesini bekliyor. Sosyal demokrat, sol, sosyalist partiler, sendikalar ve sivil toplum güçlerinin de Alevi taleplerine karşı alacakları tavrın onların iddialarında tutarlılıklarının bir ölçüsü olarak görüyorlar, haklı olarak.

4 E&O3_2:Layout :39 Page 4 4 EKMEK & ÖZGÜRLÜK Türkiye KESK: Nerden Nereye Öznur Ağırbaşlı >>Sayfa Kasım: Kamu emekçilerine bir gün iş bırakma çağrısı KESK ve Kamu-Sen toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı talebiyle bir gün iş bırakma çağrısında bulundu. Hükümet yanlısı Memur-Sen çağrıya katılmadı KESK ve Kamu-Sen genel başkanları, 12 Ekim deankara da Mülkiyeliler Birliği'nde düzenledikleir basın toplantısında kamu emekçilerinin 25 Kasım'da bir günlük uyarı grevine gideceklerini açıkladı. Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı KESK Genel Başkanı Sami Evren, uyarı grevi öncesi sürece dikkat çekti. Toplu görüşme masasında eşit şartlarda olmadıklarını belirtti. Memurların uluslararası sözleşmelerden doğan grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkının AKP hükümeti tarafından görmezden gelindiğini kaydetti. KESK Genel Başkanı, 25 Kasım 2009 günü üretimden gelen güçlerini kullanacaklarını bir günlük uyarı grevi ile işyerleri önüne çıkacaklarını ifade etti. Evren, Başbakanın IMF toplantısında dışarıdaki sese kulak vermeliyiz sözlerini hatırlattı. Hükümetin sözlerinde ne kadar samimi olduğunu görmenin vakti gelmiştir. Eğer emekçileri görmezden gelirlerse biz üretimden gelen gücümüzü kullanarak eylemlerimize devam etmekte kararlıyız dedi. Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ise, 8 yıldır uzlaşı için çaba sarfettiklerini, başka çare kalmadığı için uyarı grevi kararı aldıklarını söyledi. İki konfederasyonun aldığı ortak kararın tüm ülkenin grevi olduğunu söyledi. 600 bin değil, 2 milyon 640 bin çalışanın, esnafın, ailelerin ve tüm toplumun eylemidir. Taleplerimiz ve isteklerimiz kabul edilene kadar ortak eylemlerimizi sonuna kadar kullanacağız dedi. Memur-Sen çağrıya katılmıyor. KSİ: Grevle oyun oynanmaz Katılımcı Sendikal İnisiyatif KESK in iş bırakma kararını tabana danışmadan aldığını, şovenist histerinin yaygınlaştığı bir dönemde Kamu-Sen le işbirliğinin politik sakıncalı olduğunu söylüyor Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyon nun (KESK) ve örgütlü işçi hareketinini sınıf mücadelesi ekseninde yeniden kuruluşu için çaba gösteren kamu emekçilerinin platformu Katılımcı Sendikal İnisiyatif (KSİ), KESK in Kamu-Sen le birlikte girişme kararı aldığı bir günlük iş bırakma kararını eleştiren bir açıklama yayınladı. İşçi sendikalarının yüzlerce yıllık deneyimiyle sabittir ki, grev silahıyla olur olmaz yere ve keyfi biçimde oynanmaz. Başarı koşulları doğru tartılmamışsa bu silah ters tepebilir diyen KSİ, içinden geçtiğimiz konjonktür dolayısıyla Kamu-Sen le yapılan işbirliğinin de bu konfederasyon yönetiminin şoven milliyetçi eğilimleri dolayısıyla ırkçı söylemlere meşruiyet kazandıracağına da dikkat çekiyor. KSİ, KESK yönetimine şu soruları soruyor: n Yıllardır yapageldiğimiz klasik İş bırakma larla grevi aynı anlama gelecek şekilde kullanmaktan vazgeçmeliyiz. Grevde ya yenilgi ya da şu veya bu ölçüde zafer vardır. Grev öncesi duruma basit bir dönüş olamaz. Durumu tartıp bu ikilemi göze aldınız mı? n Toplu görüşme dönemi boyunca TİS Yoksa grev var ı bir propaganda sloganı olarak kullanırken elde ettiğiniz hangi veriler grev silahını fiilen de kullanabileceğiniz konusunda sizi ikna etti ve bunları örgütünüzle paylaştınız mı? n Alışageldiğimiz klasik iş bırakmalarını (bunların bile başarıya ulaşmasının ne gibi koşulları gerektirdiği gerçeğinden bağımsız olarak) grev olarak takdim etmenin KESK üyelerinin bilincini bulandırmak anlamına geldiğinin farkında mısınız? n En gerici işçi sendikalarının bile greve çıkarken bir oylama yaptığını ve oylama %51 gibi bir sonuçla grev lehine çıkmıyorsa, bu silahı kullanmadığından haberdar mısınız? Bu mekanizmayı (yani sendikal çoğunlukla işyeri çoğunluğu arasındaki farkı ve bağdaştırmaları hesaba katarak) kamu emekçileri koşullarında nasıl kullanacaksınız bir fikriniz var mı? n İşçi sendikalarının deneyimleri konjonktür (sınıfsal güç dengeleri, ilgili işkolunun stratejik önem derecesi, iktisadi çevrimin hangi aşamasında bulunduğumuz olgusu, grevdeki işyerinin stokları, yararlanabileceği yedek iş-gücü havuzu ve başka avantajları gibi etkenlerin) doğru değerlendirilememesi nedeniyle başarısızlıkla biten sayısız GREV örnekleri ile doludur. Başarısız grevlerin işçi hareketine dönük vahim sonuçlarının farkında mısınız? n Bu soruların toplamında varılacak yer şudur: Onu gerçekten kullanmak istiyorsanız grev silahıyla olur olmaz yere, hele hele hükümetin yapabileceği olası bir yasal değişikliğe bel bağlayarak oynanamaz. Asgari koşul olarak örgütünüz size GREVE ÇIKALIM iradesi beyan etti mi? İç disiplini sarsmadan eleştireceğiz KSİ açıklamasını bu koşulları asgari ölçüde karşılamayan her GREV çağrısını peşinen eleştireceğiz, işçi hareketini sonuçları itibarıyla geriye sürükleyecek her idare-i maslahatçı tutumu mahkum edeceğiz, KES- K in gelişimiyle ilgili sorunları yönetsel çekişmelerin girdabında eriten her anlayışla, örgüt içi disiplini sarsmadan, kıyasıya bir mücadele vereceğiz, diyerek bitiriyor.

5 E&O3_2:Layout :39 Page 5 Türkiye EKMEK & ÖZGÜRLÜK 5 Doğan-Erdoğan kapışması: Amiral battı! Güler Zere göz göre göre öldürülüyor Kanser hastası devrimci tutuklu Güler Zere nin durumu ağırlaşırken, avukatı Oya Aslan, "Zere'nin raporunu görüşmeyi geciktiren Adli Tıp Kurumu ile Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Elbistan Savcılığı'nın yaşanacak olası bir kötü sonucun doğrudan sorumluları olacağını söyledi. Zere'nin durumu Aslan'ın, Güler Zere'nin sağlık durumuyla ilgili olarak bianet e verdiği bilgilere göre 12 Ekim'de acilen ameliyat edilen Zere'nin boynunun sağ tarafı alındı. Doktorlar Zere'ye ameliyat nedeniyle boynunda beliren şişlik ve morlukların geçmesinin ardından kemoterapi tedavisi uygulanacağını söylediler. Ancak, yapılan kan değeri ölçümlerinin ardından Zere'nin bu tedaviyi kaldıramayacağını, bu nedenle kemoterapi yapılmayacağını yakınlarına bildirdiler. Güler Zere'nin ağzında da yaralar oluşmaya başladı. Bu nedenle katı besinler alamıyor; doktorları çeşitli sıvılarla beslenebileceğini düşünüyorlar. Zere'yi yoğunlaştırılmış vitaminle beslemeye başladılar. Ancak, Zere vitamini alır almaz kusmaya başladı. Doktorları bu kez de serumla beslenmesine karar verdiler. Aslan, "Zere'nin bu süreçte bağırsaklarında problemler yaşadığını ve yoğun bir ishal geçirdiğini, kemoterapi için gerekli olan kan değerlerinin yükselmesi için vücudunun toparlanma ihtimalinin düştüğünü" söylüyor. "Şu an sağlık durumu izleniyor. Eğer kendini toparlar ve vücudu biraz güçlenirse terapiye başlanacak. Ancak doktorlar kanserin vücudunun neresine, ne şekilde sıçrayacağını kestiremiyorlar." Bawer Çakır Doğan grubunun çökertilmesiyle açılacak boşluğa hükümetin yükselttiği muhafazakar/tüccar girişimler dolacak Erhan Üstündağ Hükümet, ince ince ördüğü oyunda Aydın Doğan'ı köşeye sıkıştırmış görünüyor. Bugün Paris'te koşu yapmak zorunda kalan Cem Uzan'ın aksine, ekonomik gücünü medyayla büyütmekte açgözlü ve aceleci davranmayan Doğan, yolun sonuna geldiğini gördüğünde saldırganlaştıysa da, AKP'nin politik tahakkümü karşısında ilerleyemedi. Ekonomik gücünden daha fazla politik ve kültürel etkisi nedeniyle yıllardır hem Doğan'ın hem de Türkiye'de medyanın "amiral gemisi" olan Hürriyet ve arkasına dizilen onlarca gazete, dergi, televizyon, dağıtım ve iletim kanalı, yerinden ediliyor. Şubatta Doğan Yayın Holding'e 826 milyon Eylül de 3,7 milyar TL ceza geldi. Sermayesinin neredeyse beş katına tekabül eden bu cezaların önüne geçmek için yargıya giden Doğan, elindeki medya gücünün kullanarak konuyu bir "ifade özgürlüğü" meselesi haline getirmeye çalışıyor. Daha önce en hafif deyimiyle görmezden geldiği, RSF, FIJ, Alman Yeşilleri gibi Türkiye'den ve uluslararası hak kuruluşlarının, politik örgütlerin hükümete yönelik tepkilerini sayfalarına taşımaktan şimdi geri durmuyor. Öte yandan, AKP'nin kendi taraftarlarını palazlandırması karşısında henüz topyekun bir kalkışmaya ihtiyaç duymayan TÜSİAD, bu süreçte tüm gücüyle Doğan'ın arkasına geçmekten imtina etti ve birkaç açıklamayla yetindi. Doğan-Erdoğan Doğan'la Erdoğan'ın karşı karşıya gelmesi, AKP'nin güçlenerek çıktığı 2007 seçimlerinin ardından kamu kaynaklarını kullanarak ekonomik tahkim ve tanzim politikalarına güç vermesiyle başladı. İki belirleyici olay, İstanbul, Harbiye'deki Hilton oteli arazisini talan etmesine izin çıkmaması ve POAŞ'ı aldıktan sonra petrol karteli olmaya yönelen Doğan'ın Ceyhan'da rafineri izni alamamasıydı. Hükümet, Doğan yerine rafineriyi Çalık'a vermiş; yine kamu kredisiyle medyaya girerek Sabah ve ATV'yi alan Çalık da Doğan'a karşı hükümetin arkasına dizilmişti. Aydın Doğan geri adım atmadı ve "laik muhalefet"in önüne geçerek hükümete yüklendi. "İki mahalle" tartışmalarını derinleştirdikten sonra Almanya Deniz Feneri davasını sahiplenerek doğrudan Erdoğan'la kapıştı. Fakat önüne geçtiği "CHP-yargı-cumhuriyetçiler" muhalefetinin niteliksizliği, daha da önemlisi Ergenekon davasıyla kontrpiyede kalması, Doğan'ı taca çıkartmış görünüyor. Hükümet kendinden emin Art arda gelen tepkiler üzerine hükümetin tavrıysa kayıtsız bir memnuniyet oldu. Hükümet yetkilileri her şeyin usulüne uygun yapıldığını, Doğan'a özel bir muamele yapılmadığını söylese de bu açıklamalar inandırıcılıktan uzak çünkü yargı süreci Doğan'ın lehine sonuçlansa dahi bu süreçten ciddi zarar almış olarak çıkacak. Maliye Bakanının bir röportajda yargı bağımsızlığını vurgulamak için itiraf ettiği "Zaten çoğu davayı kaybediyoruz" sözü4 durumu açıklıyor. Halka açık olan holdingin hisse senetleri değer kaybederken, Erdoğan'ın bir gangstere benzettiği5 Doğan, teminat bulmak için medyadaki varlığından fazlasını ipotek altına almak zorunda kaldı. Her halükarda, köşeye sıkışan Doğan'ın hükümeti karşısına alacak marjı bitmiş gözüküyor. Son olarak şirket hisselerini satışa çıkarması da buna dalalet. Doğan, toparlanmak için de olsa, medyadan geri çekiliyor. Bize ne? Emek düşmanlığını, asker seviciliğini, milliyetçiliğini, cinsiyetçiliğini yok saymadan Doğan'ın sıkışmasının ifade özgürlüğüyle ilgili olumsuz bir yanı olduğu söylenebilir. Medya sermayesinin neredeyse yarısını elinde tutan holdingin gerilemesi, geniş halk kitlelerine yer açılmasına değil, bu alanın hükümetin üzerinde yükseldiği ve yükselttiği muhafazakar/tüccar girişimlerle dolmasına yol açacak. Bu durum, 2012 seçimleri öncesinde kendisine dikensiz bir gül bahçesi hazırlamaya kararlı görünen ve en başından beri, okuduğuyla konuştuğu arasındaki farkın da gösterdiği üzere- adeta bir halkla ilişkiler kampanyası şeklinde örgütlenen Erdoğan'ın kültürel/politik hegemonyasını ilerletebilmesi için vazgeçilmez öneme sahip. Onu rahatsız edebilecek tek şey, artan oranda kendi iletişim kanallarını açmaya başlayan farklı toplumsal kesimlerin gevşek de olsa bir araya gelmesi olabilir. Bunun olanakları da her zaman olduğundan daha çok.

6 E&O3_2:Layout :39 Page 6 6 EKMEK & ÖZGÜRLÜK Dünya IMF-DB zirvesi Tolga Tören >> Sayfa 32 Kapitalizmin zırhları inceliyor G-8, G-20 ve IMF-DB zirvelerinin gösterdiği gibi dünya kapitalist sistemi yeniden geriliyor Haluk Yurtsever Kapitalizmin küresel iktidar odağı G-8 den G-20 ye kayıyor. Bu değişiklikte belirleyici etken Çin dir. Dünya kapitalizminin bugünkü krizden Çin in aktif desteği olmadan, Çin e dayanmadan çıkma, yeni bir uluslararası mali sistem inşa etme gücü ve şansı yoktur. Asya Kalkınma Bankası na göre 2009 da yüzde 7 büyümesi beklenen Çin yüzde 8,2 büyüyecek. G-20 nin önündeki sorun öyle hemen ve kolayca çözülecek yalınlıkta değil. Bir kez, kriz, bütün önlemlere, krizin faturası olarak hesaplanan 3.4 trilyon doları bulan harcamalara rağmen dinmiyor; derinleşiyor. İkincisi, kapitalizmin yaşanmakta olan krizi, aynı zamanda bir para sistemi krizidir. Hegemonyanın en önemli ekonomik aracı, göstergesi paradır. Borçlanmadan ayakta duramayan ABD nin doları daha uzun süre dünya parası olarak dayatması olanaksız. Güncelin çelişkisi bu noktada uç veriyor: Yalnız ekonomik değil, ideolojik ve siyasal olarak da gerileyen, ama askeri üstünlüğünü koruyan ABD için hegemonyasını onarmak, başka biçimlerde olsun sürdürmek bir varlık yokluk sorunu haline gelmiştir. Dönemi kaotik ve gerilimli yapan en önemli etken budur. ABD tümden kaybetmektense kimi konumlarını korumak, kötü sonu geciktirmek için G- 20 nin yeni küresel iktidar koalisyonu odağına, IMF nin de, G- 20 ye bağlı bir tür dünya merkez bankasına dönüşmesine yeşil ışık yaktı. Yaktı, ama bu kez de, Fransa ve Almanya bu yeni yönelimin, IMF yönetim koltuklarının yeniden paylaşımıyla kuvveden fiile çıkmasına ayak dirediler. BRİC ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ise bilindiği gibi uzun süredir dünya para sisteminin değişmesini istiyorlar. Büyük güçler, bloklar, çeşitli sermaye grupları arasındaki rekabet ve çatışma, ticaret savaşları çeşitli biçimlerde sürüyor. Kendisi küçük simgesel anlamı büyük bir örnek: Birkaç hafta önce ABD, Çin imalatı oto lastiği ithalatına yüzde 35 vergi koydu! Bu çarpıcı örnek bir yana, 2008 sonbaharından bu yana ABD nin kapitalizmin kutsal piyasa kuralları gereğince batması gereken işletme ve bankaları kurtarmak, için trilyonlar harcaması (piyasalara 3 trilyon dolar doğrudan, 17 trilyon dolar kadar da dolaylı dolar pompaladığı hesaplanıyor) verili konjonktürde kapitalist serbest piyasa ilkesinin bir kenara itildiğinin açık kanıtıdır. Japonya, Almanya, Yunanistan seçimleri, ABD de Obama ya gösterilen direnç ve parlatma kampanyalarının eş zamanlılığı vb. her biri kendi özgünlükleri içinde büyük buhranın siyasal belirtileri olarak özünde aynı mesajı veriyorlar: Hiçbir şey eskisi gibi gitmiyor; değişiklik, reform gerekiyor!. Japonya da 54 yıllık ABD yanlısı iktidar partisinin düşmesi, yerine piyasayı sınırlandıracağını, sos-yal güvenlik sistemini güçlendireceğini, ABD ile daha mesafeli, Çin ve öteki Asya ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kuracağını söyleyen bir partinin gelmesi; Almanya da sosyal demokrat partinin çözülüşü; borcu 290 milyar Euro, aylık kamu açığı 3 milyar Euro olan Yunanistan da büyük oy farkıyla iktidara gelen PASOK un ekonomik sorunu çözmek için dışarıdan uzman getireceğini açıklaması vb. bu ülkelerin hiç birinde eskisi gibi devam edilemeyeceğinin şimdiden dışa vuran siyasal belirtileridir. Türkiye nin ortasında yer aldığı, Ortadoğu ve Kafkasya dünya çapında enerji ve hegemonya savaşlarının kızıştığı alandır. Bu coğrafyada konumlarını güçlendirerek, AB, Çin ve Rusya karşısında üstünlüğünü korumak isteyen ABD Irak ve Afganistan da başarılı olamadı. Ancak bu, tersine bir etkiyle ABD nin bu coğrafyaya daha da yoğunlaşmasına yol açıyor. Son derece çelişkili bir süreç yaşanıyor: Hegemonyası çözülmekte, bölgede güç ve prestij kaybetmekte olan ABD, aynı zamanda bölgede yeni strateji ve planlar kuran, inisiyatif geliştiren en önemli büyük güç olarak öne çıkıyor. Türkiye nin son dış politika ve Kürt açılımları, ABD nin Ortadoğu ve Kafkaslardaki yeni açılımları na paraleldir. Ne var ki, bu coğrafyada da süreçler son derece çelişkili. Ermenistan konusunda yaşandığı gibi, ABD nin Ermenistan daki Rusya etkisini kırma siyaseti, Azerbaycan ı Rusya ya itiyor, Türkiye den uzaklaştırıyor. AB karşısında Türkiye nin eli zayıflıyor. Öte yandan bütün bu gelişmeler, yine karşıt yöndeki bir etkiyle Türkiye nin bölgenin güçlü odağı olarak öne fırlamasına alan açıyor. İsrail ile Türkiye arasındaki gerginlik ve sürtüşmelerin kaynağında Erdoğan ın mücahitliği değil, ABD nin Ortadoğu ve İsrail siyasetindeki değişiklikler var. Bu değişiklikler doğrultusunda İsrail i terbiye etme görevi Türkiye ye düşmüş görünüyor. İsrail, yalnız ABD de değil, Türkiye içinde de güçlüdür. Türkiye İsrail ilişkilerinin bozulmasının şimdiden bilemeyeceğimiz çeşitli yan etkileri olacaktır. Türkiye-İran ilişkileri ince bir çizgide seyrediyor. ABD nin

7 E&O3_2:Layout :39 Page 7 Dünya EKMEK & ÖZGÜRLÜK 7 Uruguay da solun ekşi zaferi Halk, iktidardaki Geniş Cephe nin adayı, Tupamaros lideri Pepe Mujica yı başkan olarak tercih etti, ama darbe dönemi işkencecilerinin yargılanmasına onay verrmedi Nuh Köklü İran a yönelik içinden çözme (destabilizasyon) atağını sürdürmesi ve masadaki seçeneklerden biri olan silahlı müdahalenin gündeme gelmesi durumunda Türkiye nin manevra alanı hızla ve dramatik biçimde daralacaktır. Nihayet, PKK yı tasfiye ederek Kürt sorununu çözme açılımı Ekmek ve Özgürlük ün bu sayısındaki çeşitli yazılarda işlendiği gibi yeni sorun ve gerilimlere gebedir. Bütün bunlar, görmek isteyenlere dünya kapitalist düzeninin zırhlarının inceldiğini, Türkiye sermayesinin emperyal açılımlarının, Dimyat a pirince giderken evdeki bulgurdan olma olasılığına da açık olduğunu gösteriyor. Reformlara başvurduğu an, bir sistemin en zayıf zamanıdır.hegemonya savaşları sistemin zırhlarını inceltiyor, yeni çelişki ve sürtünmeler yaratıyor. Emperyalist zincir geriliyor. Halkaların zayıflaması ve kopması bugün her zamankinden daha çok zincirin tamamındaki gerilim ve sürtünmelerin sonucu olacak gibi görünüyor. Kapitalizm artık yeryüzündeki milyonlarca insana artık hiçbir bugün ve gelecek vaat etmiyor. Yaklaşmakta olan uğultuya kulak vermenin, son kavga için karınca çalışkanlığıyla yığı- 74 yaşındaki Jose Pepe Mujica başkanlık yolunu açan seçimde oy kullanıyor 25 Ekim'deki seçimler, Frente Amplio (Geniş Cephe) hükümetinin ne yapacağının sınanacağı, bir nevi güvenoyu alıp alınmadığının sınanması olduğu kadar, daha önce iki kez reddedilen diktatörlük yıllarında suç işleyen görevlilerin yargılanıp yargılanmayacağına karar verilmesi ve hükümetin sosyal politikaların onaylanıp onaylanmadığının görülmesi açısından önemliydi. Sola tedirgin güvenoyu Frente Amplio beklendiği üzere ülkenin geleneksel iki sağ partisinden daha fazla oy aldı ve Partido Nacional'la birlikte 29 Kasım'daki ikinci tura kaldı. Dahası eski gerilla lideri Mujica'nın başkan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'yla sıkı ilişkileri olduğunu sık sık dile getiren Danilo Astori'nin de başkan yardımcısı olacağı, Uruguay'ın "makul" neo-liberali Lacalle'yeyse sosyal programları eleştirmek dışında bir şey kalmayacağı kesin gibi. Seçim ilk turda kazanılmamış olsa da Frente Amplio ikinci defa hükümet olacak ve ülkeye askeri darbeler dışında nöbetleşe yöneten iki sağ parti kendilerine yeni bir yol bulmak zorunda. Bu sonuç güvenoyu ama pek de "güven" içermeyen bir oy. Birincisi, Vazquez hükümeti sırasında ülkenin büyüme hızı yüzde 7'den yüzde 10.9'a çıkmış ama aynı dönemde başkent Monteviedo'da yoksulluk sınırı altında yaşayanların oranı yüzde 26.5 olmuştu. Frente Amplio, 2002'deki krizin etkilerini ortadan kaldırmak için sosyal politikalar uygulayacağını belirtmiş hatta Danilo Astori, "Ortodoks makro-ekonomik politikalardan bahsedince ilk övgüyü Dünya Bankası'ndan almıştı. Ücret artışlarının sınırlı kalması yanında yabancı yatırımcılara tanınan olanakların genişletilmesi ve başta pirinç ve et olmak üzere ihracatın özendirilmesini hükümet, "zenginliğin arttırılarak paylaştırılması" olarak açıklamıştı. Yoksulluk hala Uruguay'ın temel sorunu ve seçimler halkın bu sorunu sorumluların değil solun halledebileceğine inandığını gösterdi. Darbeciler yargılanmayacak İkinci nokta diktatörlük döneminde suç işleyenlerin yargılanmasının önünün açılması meselesi. Daha önce iki defa reddedilen anayasal reform bir kez daha reddedildi. Yüzde elli oy alınamadı.mujica başkanlığındaki yeni hükümet, suçluların yargılanması için yeni kampanyalar yapmak durumunda. Mujica seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra, "sonuçtan utanç duyduğunu ama yaşı 20 olanların geçmişi unutmayı tercih etmelerinin daha utanç verici" olduğunu söyledi. Bugün Uruguay'da seçimde oy kullanacak yaştaki gençlerin yüzde 25'i işsiz ve eğitimsiz. Finansal krizinin açığa çıktığı 2003'te altı yaşından küçük çocukların yüzde 67'si beslenme sorunuyla karşı karşıyayken bu oran 2006'da yüzde 49'a çekilmiş olsa da hala bir sorun. Dahası suçluların yargılanması hala bir anayasal reform konusu ve solun henüz suçluların yargılanmasını toplumsal bir talep haline getirememesi yorumcuların da belirttiği gibi "solun ekşi zaferi". (bianet)

HEPSİ GİTSİN! İşçi-Emekçi Hükümeti için

HEPSİ GİTSİN! İşçi-Emekçi Hükümeti için Halkın krizden çıkış programı Ne Amerikancı AKP hükümetine karşı Amerikan muhalefetinde saf tutmak, ne de rehine pazarlığı yapıp Erdoğan hükümetini kurtarmak. Alternatifsiz değiliz! Yatağan da özelleştirmeye

Detaylı

Çocuklara kıymayın efendiler

Çocuklara kıymayın efendiler Atilay Ayçin: Dilek Gözüyılmaz Mehmet Bozışık Hava yollarında kadın olmak Yorulmak nedir bilmeyen yiğit işçi >> 2 >> 12 sayı 4 Bugünün suskunları ve sessizleri yarının kaybedeni olacak >> 8 Barışa ihtiyacımız

Detaylı

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor!

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! S.5 Kasım 2010 / Sayı: 13 Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Gerçekten AKP hükümetine Amerikan füzesi Referandum sonuçları AKP yi iyice

Detaylı

Mücadeleye devam İşçiler, gençler, Kürt halkı ve tüm ayaklar, baş olmak için

Mücadeleye devam İşçiler, gençler, Kürt halkı ve tüm ayaklar, baş olmak için Aylık işçi gazetesi 5 Temmuz 2013 Sayı: 181 Fiyatı: 1 TL B Ü T Ü N Ü L K E L E R İ N İ Ş Ç İ L E R İ, B İ R L E Ş İ N! Mücadeleye devam İşçiler, gençler, Kürt halkı ve tüm ayaklar, baş olmak için Gezi

Detaylı

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM!

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM! Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Boykottan Üçüncü Batıda işçi adaylar, doğuda Kürt adaylar Cepheye! 12 Eylül deki referandumdan daha fazla demokrasi çıktığını sananlar,

Detaylı

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org İçindekiler - Burjuva Siyasetin Yeniden Dizaynı ve Seçimler...1 - Toplumsal ve Siyasal Gündem den,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...7 - Örgütlenme Sorunları, Yerel Çalışma ve Hedefler - İ.Can...17

Detaylı

Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/31 10 Ağustos 2007

Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/31 10 Ağustos 2007 2 Kızıl Bayrak İÇİNDEKİLER Sandıktan çıkan başarının ve istikrar beklentisinin sınırları.......... 3 Cumhurbaşkanı seçememe krizi sürüyor...................... 4 Anayasa değişikliği tartışmaları neyi gizliyor?.....................

Detaylı

Birlik ve kardeşlik için buluşalım!

Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayları 6 kentte toplanıyor... Sayı: 2013 / 13 29 Mart 2013 1 TL www.kizilbayrak.net Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı İşçilerin birliği halkların

Detaylı

MARKSİZM VE SEÇİMLER. Sinan KARASU

MARKSİZM VE SEÇİMLER. Sinan KARASU MARKSİZM VE SEÇİMLER Sinan KARASU YEREL SEÇİMLER VE DEVRİMCİ PERSPEKTİFLER 2 Güncel Durum 2 Seçimler Nedir, Ne Değildir? 9 Seçimlerde Kime Oy Vermeli? 17 DARBE TEHDİDİ VE SEÇİMLER 19 Darbe Tehdidi ve Seçimler

Detaylı

Açılış Toplantısı. Tunus, Mısır, Libya, Suriye, İran

Açılış Toplantısı. Tunus, Mısır, Libya, Suriye, İran Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 162 *Eylül 2011 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 YEKÎTÎ TEKOŞÎN SERKEFTIN! GENÇLİK ÇADIRI DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN DİNAMİĞİ GENÇLİK Açılış Toplantısı Amed in Sur ilçesinin

Detaylı

Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu

Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu MUHALEFET 1 Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu Önümüzdeki günlerde Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında açılan davanın ilk duruşması yapılacak. Davanın iddianamesinde

Detaylı

büyük hedefler için halkla birleşelim 2014 e doğru halk gazetesi 2.50 tl (KDV dahil) Halkların iradesi önünde durulmuyor. Son sözü direnenler söylüyor

büyük hedefler için halkla birleşelim 2014 e doğru halk gazetesi 2.50 tl (KDV dahil) Halkların iradesi önünde durulmuyor. Son sözü direnenler söylüyor Mersinli kadınlar: Şiddetsiz bir dünya için isyandayız Müdür geri adım attı Kızlı erkekli yemek mi yenir Al birini vur ötekine: İktidar kavgasında takke düştü, suçlar saçıldı >> 8 >> 13 >> 15 >> 4 Kasım-Aralık

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 1 12 EYLÜL DEN 12 HAZİRAN A SİYASİ PARTİLER ADALET VE KALKINMA

Detaylı

Haklarımızı kazanıncaya kadar...

Haklarımızı kazanıncaya kadar... www.antikapitalist.net Şubat - Mart 2010 / Sayı 58 / Fiyat 2 TL Haklarımızı kazanıncaya kadar... İşçi sınıfının tarafını inşa edelim Yeni sol parti Kriz ve mücadele: Yunanistan Rosa Lüksemburg: Kitle grevinin

Detaylı

HAYIR! Ortadoğu da mezhep savaşlarına. Kürt hareketi kıskaçta. Suriye den elinizi çekin! Mezhep savaşını siz yapıyorsunuz!

HAYIR! Ortadoğu da mezhep savaşlarına. Kürt hareketi kıskaçta. Suriye den elinizi çekin! Mezhep savaşını siz yapıyorsunuz! Kürt hareketi kıskaçta Lev Trotskiy Yaz Kampı 29 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında Dikili de! Temmuz 2012 / Sayı: 33 Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. www.gercekgazetesi.net Fiyatı:

Detaylı

AK PARTİ YE MAHKÛM MUYUZ?

AK PARTİ YE MAHKÛM MUYUZ? Samim Akgönül Cengiz Aktar Zeynep Ansukka Behçet Çelik Besim Dellaloğlu Turgay Fişekçi Levent Geçkalan Korhan Gümüş Ümit İzmen Şenol Karakaş İrma Kreiten Arife Köse Kuban Kural Kathryn Libal Elçin Macar

Detaylı

MİLLİYETÇİLİK IRKÇILIK

MİLLİYETÇİLİK IRKÇILIK AHMET YILDIRIM ARİFE KÖSE ARUS YUMUL ASUMAN TÜRKÜN ATİLLA DİRİM BAHA COŞKUN Barış Uzun Behçet Çelik BESİM F. DELLALOĞLU BÜLENT SOMAY CENGİZ ALĞAN DOĞAN TARKAN ELİF ÇELEBİ FERHAT EMEN İLKER KARAYILAN İRVİN

Detaylı

SDE analiz CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ SEÇİM STRATEJİLERİNİN ANALİZİ. Sunuş. www.sde.org.tr. www.sde.org.tr. Yazarlar Hakkında.

SDE analiz CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ SEÇİM STRATEJİLERİNİN ANALİZİ. Sunuş. www.sde.org.tr. www.sde.org.tr. Yazarlar Hakkında. Yazarlar Hakkında Dr. Murat YILMAZ Stratejik Düşünce Enstitüsü İç Politika ve Demokratikleşme Programı Koordinatörüdür. Türk siyasi hayatı ve fikir tarihi ile siyasi partiler üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Detaylı

Kızıl Bayrak tan... Sayı: 2008/39 26 Eylül 2008. Kızıl Bayrak tan

Kızıl Bayrak tan... Sayı: 2008/39 26 Eylül 2008. Kızıl Bayrak tan 2 Kızıl Bayrak İÇİNDEKİLER Uluslararası finans krizi ve Türkiye.. 3-4 Krizin faturasını ödememek için mücadeleyi yükseltelim!........... 5-6 Çeteleşen rejimin tek alternatifi sosyalizmdir!.....................

Detaylı

Suriye'yle savaş değil, dostluk istiyoruz

Suriye'yle savaş değil, dostluk istiyoruz Ayın Konuğu: SGBP sözcüsü Kenan Öztürk Sivas ta yakan da, aklayan da aynı >> 8 Bekir Karayel: Emeğin kurtuluşuna adanmış bir yaşam >> 16 sayı 2 >> 11 halk gazetesi Kurucusu: Mustafa Suphi (1883-1921) 2.50

Detaylı

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Mayıs 2011-10 TL KDV Dahil 67 10 Serpil Sancar FEMİNİSTLER: TEMSİLCİSİ PARLAMENTOYA GİREMEYEN TEK KESİM 15 Dr. Nazlı Çağın Bilgili DEMOKRASİNİN KALİTESİ KADINLARIN

Detaylı

Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16. Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kumsuz!

Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16. Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kumsuz! Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16 Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kasım 2011 / Sayı: 25 Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. www.gercekgazetesi.net Fiyatı: 1 TL Kumsuz!

Detaylı

1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA

1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA 1 1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA 1 Mayıs günlerindeyiz. AKP ve yandaş medya 1 Mayıs a yönelik provokasyonlarına başladı. AKP güdümündeki medya kanallarında bir süredir özelliklede Birleşik HAZİRAN

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

TÜRKİYE MUCİZESİ. Yükselişte olan güçlerden bahsedildiğinde, 1 Mart-1 Nisan 2012, Sayı: 11

TÜRKİYE MUCİZESİ. Yükselişte olan güçlerden bahsedildiğinde, 1 Mart-1 Nisan 2012, Sayı: 11 1 Mart-1 Nisan 2012, Sayı: 11 Arnavutluk Cumhurbaşkanı na Fahri Doktora Yunan evsizlerin yaşam mücadelesi Yunan Erkekleri Eşlerini ve Çocuklarını Terkediyor İFLAS EDEN BATI MEDENİYETİ Mİ? Sorumlu kapitalizm

Detaylı

Ortaklık Konferansı ve beklentilerimiz Kılınç >>18. Yeniden kuruluş ve konferans Dalfidan >>22. Sosyalistler Ahmet Türk ve Kürt halkıyla omuz omuza

Ortaklık Konferansı ve beklentilerimiz Kılınç >>18. Yeniden kuruluş ve konferans Dalfidan >>22. Sosyalistler Ahmet Türk ve Kürt halkıyla omuz omuza Kadınlar vardır, Sosyalist Gelecek'te Dinçer>>17 Ortaklık Konferansı ve beklentilerimiz Kılınç >>18 Evet, doğru yolda Kalyon>>20 Yeniden kuruluş ve konferans Dalfidan >>22 EKMEK&ÖZGÜRLÜK A Y L I K S İ

Detaylı

Teslim olmuyoruz. gericiliğe, vurgunculuğa ve savaşa karşı birlikte mücadele. halk gazetesi. 2.50 lira (KDV dahil)

Teslim olmuyoruz. gericiliğe, vurgunculuğa ve savaşa karşı birlikte mücadele. halk gazetesi. 2.50 lira (KDV dahil) Anısı emperyalist savaşa karşı mücadelede yol gösteriyor AKP işçi kanına doymuyor Zorunlu din dersine hayır Baş eğmeyen barışçı: Mahmut Dikerdem >> 8 >> 4 >> 12 >> 11 Ağustos - Ekim 2014 sayı 27-29 Taşeron

Detaylı

Sarkozy, Erdoğan, Obama, Medviyedev, Kral Abdullah aynı karede, bir elleri arkada, müttefiklerine saplayacakları hançerin kabzasında

Sarkozy, Erdoğan, Obama, Medviyedev, Kral Abdullah aynı karede, bir elleri arkada, müttefiklerine saplayacakları hançerin kabzasında 4 Ergin Öncü ye özgürlük 4 4Lenin, Fransa: Liseliler Lennon, emeklilerle devrim dayanışmada 7 Kasım da Beşiktaş Adliyesinde 419 Murat Bjeduğ452 Selami Şakiroğlu 447 EKMEK&ÖZGÜRLÜK A Y L I K S İ Y A S İ

Detaylı

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL Kamudaki taşeron işçilere dönük düzenlemeler, taşeron işçiler üzerinden tüm kamu işçilerini de bağlayan neoliberal düzenlemelerdir. Kamudaki taşeronluk sistemine son vermek ya da taşeron işçilerin durumunu

Detaylı

BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ BİRLEŞİN! Aylık Siyasi Dergi Yıl 4 Sayı 42 Mayıs 2015 Fiyatı 2,5 TL / İletişim: info@sozveeylem.com

BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ BİRLEŞİN! Aylık Siyasi Dergi Yıl 4 Sayı 42 Mayıs 2015 Fiyatı 2,5 TL / İletişim: info@sozveeylem.com SÖZ ve EYLEM BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ BİRLEŞİN! Aylık Siyasi Dergi Yıl 4 Sayı 42 Mayıs 2015 Fiyatı 2,5 TL / İletişim: info@sozveeylem.com Komünist Hareket ve 7 Haziran Komünist hareketin gerek seçimlere,

Detaylı