Fiyat 25 Kr. Kaynaklar Bakalar. Taner Y ld z, So- ma'daki maden faci- as nda ölenlerin say - BAYRAK DA HÜZÜNLÜ. Türkiye'nin her köflesinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. Kaynaklar Bakalar. Taner Y ld z, So- ma'daki maden faci- as nda ölenlerin say - BAYRAK DA HÜZÜNLÜ. Türkiye'nin her köflesinde"

Transkript

1 Ne Baflbakan tan d lar ne de K l çdaro lu nu SOMA ÖFKEL! Sadece Türkiye yi de il dünyay sarsan maden kazas facias n n merkezi Soma da yürekler yang n yeri. Sinirler gergin, moraller bozuk. Birilerine normal gelen bir olumsuzlu a bile tahammül yok. Öfke zirve yapm fl durumda. Atefl düfltü ü yeri yak yor, hakl lar ÇALIfiMALARA ETK S ISSN May s 2014 Cuma Fiyat 25 Kr Sendikalar DUYARLI Türkiye, Soma daki maden kazas n n yürükleri da layan büyük ac s n yaflarken, herkes ve her kesim üzerine düfleni yapmak için ç rp n - yor. Kiminin elinden kurtarma çal flmalar na yard m etmek, kiminin elinden yanlar nda olmak, kiminin dilinden de teselli geliyor Yaflanan felaket, do rudan çal flma hayat n ilgilendirdi i için sendikalar m z da buna duyars z kalmad do al olarak. Bem-Bir-Sen Genel Baflkan Mürsel Turbay, Öz Orman- fl Sendi- Baflkan Mürsel Sendikas Genel Genel Baflkan Bem-Bir-Sen Genel Öz Orman- fl Öz plik- fl Sendikas kas Genel Baflkan Settar Aslan, Öz Turbay Baflkan Settar Aslan Murat nanç plik- fl Sendikas Genel Baflkan Murat nanç, fieker- fl Genel Baflkan sa Gök, Tes- fl Yönetim Kurulu, Türkiye 282 Enerji ve Tabii Haber- fl Sendikas, Tez-Koop- fl Sendikas Genel Yönetim Kurulu yapt kn Taner Y ld z, So- Kaynaklar Bakalar aç klamalarla hem baflsa l diledi hem de uyar - as nda ölenlerin say - ma'daki maden faci- larda bulundu. s n n 282 ye yükseldi- Dursun ERKILIÇ n ini söyledi. yaz s 12. SAYFADA Bu öfke seli en çok da siyasileri görünce kabar yor. Daha önceki felaketlerde de yafland bu hal. Herkes bir fleyler yapma, birilerini kurtarma telafl yla ç rp n rken, siyasilerin deyim yerindeyse ayak alt nda dolaflmas, kurtarma çal flmas yapmas gerekenlerden ya da onlara komuta etmesi gerekenlerden bilgi almas ; yani, kurtarma faaliyetlerine mani olmas, ac l insanlar öfkelendiriyor, çileden ç kar yor. BAfiBAKAN ERDO AN A DA TEPK VARDI Çal flmalar yerinde görmek, vatandafllar teselli etmek için Soma ya giden Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Taner Y ld z n protesto edilmeleri bu öfke selinin eseri. Baflbakan Erdo an n, Soma Belediyesi ç k fl nda yaflanan olay bir gencin tepkisi iken, polisin o gence ve o gence yap lan muameleye tepki gösteren birine tak nd tav r olay n boyutunu de ifltirdi. Allah tan hadise büyümeden önlendi. Bu arada, Soma'da toplanan kalabal k giderek artarken, özellikle gençlerin Soma uyuma flehidine sahip ç k sloganlar ve AK Parti binas n n tahrip edilmesi dikkat çekti. KILIÇDARO LU VE YILDIZ A DA TEPK Madene girmek isteyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Taner Y ld z ve CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'na tepki vard. K l çdaro lu ve onunla madene girmek isteyen Bakan Y ld z tepkiler yüzden madene giremedi. KIZI Ç N ÖLDÜ! Manisa'n n Soma ilçesindeki maden facias ndan sadece cesetler de il büyük dramlar da ç k yor. Örnek: Hayat n kaybeden iflçilerden fievket Saban (46), yaklafl k 4 y l önce emekli oldu u ocakta, niflanlanacak k z n n çeyizi için para biriktirmek amac yla bafllam fl yeniden çal flmaya Saban' n akrabas Ummuhan Kaya, lk eflinden olan k z n n dü ününü en iyi flekilde yapmak, güzel bir çeyiz haz rlamak istiyordu dedi. Ancak olmad, olamad Allah rahmet eylesin. TOBB Baflkan Hisarc kl o lu: Felaket ile yüreklere atefl düfltü TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Manisa'n n Soma ilçesinde bulunan bir kömür oca nda meydana gelen facian n herkesin yüre ine atefl düflürdü ünü bildirdi. Hisarc kl o lu, yay mlad mesajda, yaflanan ac y tarif etmenin güç oldu- unu belirterek, "Bu felaket herkesin yüre- ine atefl düflürdü. Yüksek rakamlara ulaflan can kay plar m z ve yaralananlar ülkemizi çok derin bir üzüntüye bo du. Soma'daki iflçilerimiz ve ailelerinin yaflad büyük ac y en derin hislerimle paylafl yorum. Allah hepimizin yard mc s olsun" ifadesini kulland. 12 DE Ucuzlu u ve pahal l ile dikkat çeken de erler Hayat ve ekmek paras Soma daki felaket, kalemleri de a lat r oldu. Yaz r m z Mesude Kamal Yasatekin in hayat n ucuzlu u ve ekme in pahall üzerine kaleme ald yaz s duyg yüklü Hüznümü s d ramad m yere gö e. Bugün benim yüre im da l, onlarca da lanm fl yürekle birlikte. ndi hüzün, indi ac, düfltü ocaklara onar lmaz, dayan lmaz dehfletiyle. Kabul etmez yürekler bu ac y ama çaresizce yang nlar söndürmeye çal fl r gözler, sa anak ya an göz yafllar yla. lk de il bu, son da olmayacak Mesude Kamal Yasatekin in yaz s 16. SAYFADA BAYRAK DA HÜZÜNLÜ Türkiye'nin her köflesinde oldu u gibi yurtd fl temsilciliklerde bayraklar yar ya indirildi. HABER 16 DA Diyanet flleri Baflkan Görmez: Rabbim, böyle ac y bir daha yaflatmas n Diyanet flleri Baflkanl, maden oca ndaki faciada hayat n kaybedenler için Soma Ulu Cami'de hatim program düzenledi. Akflam namaz n n k l nmas n n ard ndan Kur'an- Kerim tilavetiyle bafllayan programda konuflan Diyanet flleri Baflkan Mehmet Görmez Milletimizin fertlerinden iste im; yüreklerimizi kenetleyerek, sevinçlerde birleflti imiz gibi, hüzünleri paylaflarak birbirimize yard mc olmam z dedi. 16 DA

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 16 Mayıs 2014 Cuma Meltem Ekiz "Kırımlı-Korkunç Yıllar" filminin galası Eskişehir'de yapılacak ESKİŞEHİR - Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti (TDKB) Ajansı'nın "Kalıcı Eserler Projesi" kapsamında çekilen, "Kırımlı-Korkunç Yıllar" filminin galası, 16 Mayıs'ta Eskişehir'de yapılacak. Eskişehir 2013 TDKB Ajansı'ndan yapılan açıklamada, başrollerini Selma Ergeç ve Murat Yıldırım'ın üstlendiği filmin, 2011'de hayatını kaybeden, eserlerinin tamamında Kırım Tatar kültürünü, Kırım Türkleri'nin acılarını anlatan Cengiz Dağcı'nın 1958'de yayınlanmış ilk romanı, "Korkunç Yıllar"dan uyarlandığı bildirildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman Nazi kamplarında tutulan Tatar esirlerin çektiği acıları ve yaşanan büyük insanlık dramının anlatıldığı romanın, usta tarihçi ve yazar Avni Özgürel' tarafından projelendirilen, senaryosunu ise Atilla ve Nil Ünsal'ın kaleme aldığı belirtildi. Çekimlerine 24 Ocak'ta Afyonkarahisar'da başlanan, Bolu Aladağlar'da yapımı aylar süren özel platolarda tamamlanan filme ilişkin Yönetmen Burak Cem Arlıel, "Rastlantıların seçimlere, seçimlerin fırsatlara dönüştüğü riskli bir yolculukta, asla tereddüt etmeden, umuttan vazgeçmeden, esaretin, yokluğun, ezilmişliğin karşısında dik durabilmek için vatan sevgisine ve özgürlük hasretine tutunan, yürekli bir vatanseverin gerçek hayat hikayesinden yola çıkan 'Kırımlı', yalnızlığa mahkum bir hayatın, beklemediği bir anda karşısına çıkardığı aşkla yeniden dirilişin hikayesidir" ifadelerini kullandı. Başrol oyuncusu Yıldırım da Kırım Türkleri'nin tarihte yaşadıkları korkunç trajedinin unutulmaması gerektiğini ve bu filmle yaşanan acılara dikkati çekmek istediklerini aktardı. Nazilere esir düştüğü sahnelerden çok etkilendiğini anlatan Yıldırım, çekimler sonrasında da uzun süre filmin etkisinde kaldığını vurguladı. İlk gösterimi 16 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de yapılacak filmin, görüntü yönetmenliğini Feza Çaldıran, sanat yönetmenliğini Vahit Yazıcı ve kostüm tasarımını Fadim Üçbaş'ın üstlendiği, dünya sinemalarına dağıtımının ise, Warner Bross şirketi tarafından yapılacağı kaydedildi. 21:30 KUSURSUZ DÜNYA 19:50 AV ZAMANI Orijinal Adı : A Perfect World Yönetmen : Clint Eastwood Oyuncular : Kevin Costner, Clint Eastwood, Laura Dern, T. J. Lowther, Keith Szarabajka. Yapım : 1993 Dram Butch Haynes hücre arkadaşı Pugh ile hapisten kaçar. Girdikleri evde bir çocuğu rehin alırlar ama Pugh'un çocuğa kötü davranması üzerine Haynes onu öldürür. Çocuk ile kaçmak zorunda kalırlar. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Killing Season Yönetmen:Mark Steven Oyuncular:Robe rt De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia Yapım Yılı:2013 Tür:Aksiyon/M acera Appalaş Dağlarının derinliklerinde, münzevi bir Amerikan gazisi ile Avrupalı bir turist tuhaf bir dostluk kurar. Ancak turistin gerçek niyeti ortaya çıkınca, Amerika nın en ürkütücü yerlerinde eski bir özdeyişi kanıtlayan bir mücadele başlar: savaşın en saf hali teke tek yapılandır. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER ''Godzilla'' Gareth Edwards'ın yönettiği ve Aaaron Taylor Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen ile Juliette Binoche'in oynadığı ''Godzilla'' filmi, aksiyon ve macera severleri salonlara çekmeyi hedefliyor. 3 boyutlu filmde, devasa canavar "Godzilla"nın uykusundan uyanıp kendisine yapılanların intikamını almak için harekete geçmesi anlatılıyor. ''Düşman'' Denis Villeneuve'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Düşman" filminde, Jake Gyllenhaal, Melanie Laurent, Sarah Gadon ile Isabella Rosselini izleyici karşına çıkacak. İspanya-Kanada ortak yapımı gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle: ''Adam, kız arkadaşı Mary ile olan ilişkisini bitirmek üzeredir. İkili bir gece film izlerken Adam, filmde küçük rollerden birinde yer alan bir adamın kendisine benzediğini fark eder. 'Kopya'sı ile görüşmek için yanıp tutuşan Adam, hamile karısı Helen ile yaşayan Anthony'nin peşine takılır ve onu, karışık ve tehlikeli bir oyunun içine sürükler.'' ''Ocak Ayının İki Yüzü'' Yönetmenliğini Hossein Amini'nin üstlendiği ''Ocak Ayının İki Yüzü'' filminde, Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, Oscar Isaac ile David Warshofsky rol alıyor. Atina'da 1962 yılında geçen Fransa- İngiltere-ABD ortak yapımı filmde, bir dolandırıcı, karısı ve bir yabancı arasında geçen hikaye anlatılıyor. ''Seninle Yaşıyorum'' Kevin MacDonald'ın yönettiği dram türündeki ''Seninle Yaşıyorum" filminin oyuncu kadrosunda Saoirse Ronan, George MacKay, Tom Holland ile Harley Bird yer alıyor. İngiltere yapımı filmin konusu özetle şöyle: ''Sarışın punk Daisy, İngiltere'nin kırsal bir bölgesinde yaşayan uzak akrabalarının yanına gönderilir. Önceleri içine kapanık yaşarken, çevresindekilerin cana yakınlığıyla ortama alışır ve yakışıklı Edmund ile romantik bir ilişkiye başlar. Ancak huzur dolu yaz günleri Avrupa'da giderek artan çatışmaların haberleriyle değişir. Angelina kendine bakmıyor DIŞ HABERLER - Angelina Jolie'nin kıyafet ve makyaj konusundaki özensizliği eleştirilmesine neden oluyor Hollywood'un en güzel kadınlarından biri olan Angelina Jolie, annesinin ölümünün ardından aşırı kilo vererek eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Ancak Jolie son bir yıldır sadece fiziksel görünümüyle değil, özensiz giyimiyle ve makyajıyla da alay konusu... Hollywood'un en yakışıklı isimlerinden Brad Pitt ile nişanlı olan Angelina Jolie, geçtiğimiz günlerde yüzünde kalan beyaz pudralar nedeniyle eleştirildi. Dünya basını, Jolie'nin makyaj ve giyim konusunda özensiz olmasına anlam verilemediğini ve bu özensizliğin kırmızı halıda bile sürdüğünü belirtiyor.

3 ANKARA da K KARDEfi GAZETEN N YAfiADI I ORTAK B R SAYFA VAR 16 MAYIS 2014 Cuma Kurucusu Kas m GÜLEK CHP Çankaya İlçe Yaşar ı ziyaret etti HABER MERKEZİ - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin ve beraberindeki heyeti ağırladı. Perçin, yeni dönemde Yaşar la el ele vermeye devam edeceklerini belirtti. Ziyaret için teşekkür eden Yaşar, Birlikten kuvvet doğar diyerek Çankaya yı ve Yenimahalle yi geleceğe birlikte taşıyacaklarını vurguladı. Vatandaşların sorunlarını dinlemek ve taleplerini değerlendirmek gerektiğine değinen Yaşar, İlçe teşkilatları olarak sizlere büyük sorumluluk düşüyor. Halkla iç içe olup sorunlarını bizlerle paylaşmaktan çekinmeyiniz. Çinçin - Gültepe de BÜYÜK DÖNÜŞÜM Samanyolu Lisesi nden birbüyük başarı daha Altındağ Belediyesi, Ankara nın Teksas ı olarak bilinen Çinçin Mahallesi nde büyük birdönüşüm gerçekleştirdi. HABER MERKEZİ - '6. Ulusal 100 Temel Eser Kitap Okuma Yarışması Kayseri'de gerçekleştirildi. 65 ilden yaklaşık 1000 öğrencinin katıldığı yarışmada Özel Samanyolu Lisesi Türkiye birincisi oldu.büyük heyecana sahne olan yarışmada Özel Samanyolu Lisesi öğrencilerinden Edip Han Okyay altın madalya alırken yine Özel Samanyolu Lisesi öğrencilerinden Yusufhan Yazar gümüş madalya elde etti. Samanyolu Lisesi yarışma sonunda toplam puanda okul olarak Türkiye genelinde birinci oldu. Okul Müdürü Soner Öner, Okumayı seven ve sevdiren bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Öğrencilerimiz yarışma için altı ay yoğun bir çalışma maratonuna girdiler. Yarışmaya hazırlanan öğrencilerimize ve onlara destek olan edebiyat zümresindeki öğretmenlerimize teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. dedi. Şehit anneleri unutulmadı HABER MERKEZİ - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, şehit annelerini ve huzurevi sakinlerini unutmadı. Başkan Acehan, eşi Müberra Acehan ve Ak Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, eşi Rabia Demirbaş ile birlikte sabah erken saatte başlayarak gün içerisinde şehit annelerini ziyaret ederek anneler günlerini kutladı. Şehit annelerine canlı çiçek hediye eden Başkan Acehan, Şehit ailelerinin anneler gününü kutlayarak, cennetin annelerin ayakları altında olduğunu hatırlattı. Başkan Acehan, Şehit annelerinin kendilerine bir emanet olduğunu ifade ederek, Sizinle birlikte olmak bizim için çok önemlidir. Sizleri annemiz olarak kabul etmek istiyoruz. Biz bir aileyiz ve sizler bizim için çok önemlisiniz. Bu ailenin her zaman büyükleri sizlersiniz. Elbette bizler evlatlarınızın yerini dolduramayız, ama bizi de evladınız olarak kabul edin dedi. Allah ın kimseye evlat acısı vermemesini dileyen Başkan Acehan, yıllar geçse de evlatların unutulmadığının en güzel örneğinin Şehit yakınları ve anneleri oluğunu belirtti. Başkan Acehan, eşi Müberra Acehan ve Ak Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, eşi Rabia Demirbaş daha sonra Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ne gitti. Burada Başkan Acehan ı huzurevi çalışanları karşıladı. Buradaki tüm yaşlılarla tek tek ilgilenen ve hal-hatır soran Başkan Acehan ve eşi, yaşlıların Anneler Günü'nü kutladı ve çeşitli hediyeler verdi. Anneler Günü dolayısıyla yaşlıların gönlünü alan, ellerini öpen Başkan Acehan, annelere canlı çiçek hediye etti. HABER MERKEZİ Çinçin Kentsel Dönüşüm Projesi, Altındağ da yürütülen kararlı mücadelenin simgesi oldu. Sadece Çinçin bölgesinde 2000 den fazla kaçak yapı, kararlı bir mücadele ile yıkıldı. Birinci ve ikinci etabın ardından üçüncü etap için çalışmalarına hız veren Altındağ Belediyesi, toplam 135 dönümlük alanda gerçekleştirilen 3. etap inşaatında da sona geldi. Altındağ Belediyesi nin bölgedeki en dikkat çeken çalışmalarından birisi de, Çinçin e inşa edilen Kültür Merkezi Toplu konut projeleri ile Çinçin i gecekondulardan temizlediklerini anlatan Başkan Tiryaki, sosyal projelerle bu bölgede oturanları kentle bütünleştirmek gerektiğini de ifade etti ve Çinçin e yapılan kültür merkezinin bu açıdan önemli olduğunu vurguladı m2 kapalı alanı bulunan tesiste, 1500 kişilik çok amaçlı bir salon bulunuyor. Düğün, nişan, sünnet organizasyonları dışında toplantılar için de kullanılan merkez, yeşil alanı ile de bölgeye ferahlık sağladı. Kentsel dönüşüm çalışmaları ile HABER MERKEZİ İtfaiye Dairesi Başkanı Celil Sipahi, mevsim gereği özellikle mesire alanlarında yangınların artabileceğini belirterek, Başkentlilerden piknik yaptıkları alanlar ile özellikle ormanlara sahip çıkmalarını istedi. Yetiştirilmesi zor ve uzun yıllar isteyen orman ve ağaçlık alanlardaki yangınların çıkış nedeninin büyük oranda tedbirsizlik ve ihmalden kaynaklandığını kaydeden Sipahi, Piknik için Başkent in ormanlık ve yeşil alanlarını tercih eden hemşerilerimiz, yaktıkları ateşin söndüğünden emin olmadan piknik alanından ayrılmasınlar. Gerekli gördüklerinde ateşin üzerini toprakla örtsünler. Kibrit ve sigarayı kesinlikle söndürmeden atmasınlar. Güneş altında ısıyı odaklaştırarak büyük ölçüde yangın nedeni olan şişe ve cam parçalarını rastgele etrafa bırakmasınlar dedi. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan önemli bir tehlikenin de göl ve gölet çevresinde piknik yapanların serinlemek amacıyla suya girmeleri olduğuna dikkat çeken Celil Sipahi, Ankaralıları gittikleri mesire alanlarındaki baraj, göl, gölet, akarsu ve su birikintilerine kesinlikle girmemeleri için uyardı. Her yaz mevsiminde onlarca adeta bir cazibe merkezi haline gelen Çinçin, kamu kurumlarının da ilgi odağı haline geldi. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü nün ardından Altındağ Müftülüğü de, yeni hizmet binasını Çinçin e taşıdı. Tutamayacağı hiçbir sözü vermeyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, büyük bir projenin daha startını verdi. Gültepe Mahallesi ne kadınların ve gençlerin faydalanacağı bir kültür merkezi ile içinde büyük bir marketin yer alacağı çarşı yapılacağını belirten Başkan Tiryaki, inşaatın başladığını kaydetti. Üst katı 2000 kişilik kültür merkezi, alt katı 1000 m2 lik iki büyük dükkan olarak planlanan proje ile Çinçin e bir yatırım daha kazandırılmış olacak. Yeşil alanlara verdiği önemle bilinen Veysel Tiryaki, Gültepe Mahallesi ne 20 bin m2 büyüklüğünde bir park kazandırılacağını da açıkladı. Parkın yanı sıra çok yakında aynı bölgeye bir yüzme havuzu da yapılacağını belirten Başkan Tiryaki, böylece Çinçin bölgesinin Ankara da yepyeni bir yaşam merkezine dönüşeceğini açıkladı. Ankara İtfaiyesi vatandaşı uyardı kişinin serinlemek amacıyla girdikleri sularda boğularak öldüğünü hatırlatan Sipahi, Başkent te bulunan tüm baraj, göl, gölet ve kent sınırından geçen Kızılırmak ve Sakarya dahil olmak üzere tüm akarsuların yüzmek veya serinlemek amacıyla girilmeye uygun olmadığını, söz konusu suların profesyonel yüzücüler için bile tehlike taşıdığını vurguladı. Mamak ta kaldırım işgaline izin yok HABER MERKEZİ - Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe genelinde kaldırımları işgal eden işyerlerini ve tezgâhları denetledi. Denetimlerde kaldırımı işgal eden esnaf uyarılarak tezgâhların kaldırması istendi. Uyarılara rağmen işgaliyelerde ısrar eden esnafa ise yönetmelik gereği cezai yaptırım uygulandı. Zabıta ekipleri, kurallara uyan esnafa da teşekkür etti. Gün içerisinde yapılan denetimleri, vatandaşların ve esnafın daha temiz ve rahat bir ortamda yaşayabilmesi için gerçekleştiren zabıta ekiplerinin bu uygulaması vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı. Yapılan bu denetimlerin işgaliyeleri daha da azaltacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, işgaliye konusunda yoğun şikâyetler aldıklarını, bu yönde gelen talepleri değerlendirdiklerini dile getirdi. Akgül, Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar kaldırımları kullanarak kendilerini oluşabilecek kazalardan koruyor. Buralara tezgâh koyulması onları zora sokuyor. Vatandaş geçecek yer bulamıyor. Kaldırımlar vatandaşındır diye konuştu. Mavi kapaklar yüzleri güldürdü HABER MERKEZİ - Kızılcahamam Bedensel Engelliler Derneği tarafından Kızılcahamam da başlatılan mavi kapak kampanyası ile engellilerin yüzü gülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılcahamam Bedensel Engelliler Derneği Başkanı ve Kızılcahamam Belediye Meclis Üyesi Yusuf Şengül, Kızılcahamam da başlatmış olduğumuz Mavi Kapak Kampanyasında yaklaşık 750 kg kapak toplayarak kampanyanın amacına ulaşmasını sağladık dedi.şengül, sözlerine şöyle devam etti: Yaklaşık 1,5 yıldır mavi kapak kampanyasını dernek binamız da yürütmekteyiz. Kızılcahamam ın bu kampanyaya göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Yaklaşık 750 kg mavi kapağın plastik fabrikasına hurda olarak satılarak karşılığında derneğimiz 2 adet tekerlekli sandalye 4 adet kametyen baston almıştır. Derneğimize gelen bu ürünler ihtiyaç sahibi engellilerimize ulaştırılacaktır

4 4 YASAM-ÇEVRE 16 May s 2014 Cuma AKUT, 12 bin ö renciye afetlere haz rl k e itimi verdi STANBUL - stanbul Kalk nma Ajans, AKUT Çocuk Akademisi ve l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan hayata geçirilen "Gelecek Nesil, AKUT'la Afetlere Haz rlan yor Projesi" nin de erlendirme toplant s, Kadir Has Üniversitesi Cibali yerleflkesinde yap ld. Toplant da konuflan Mahruki, derne in kurulufl amaçlar ndan birinin de toplumun afetlere karfl bilinçlendirilmesi oldu unu söyledi. Dernek olarak 19 y ld r faaliyet gösterdiklerini belirten Mahruki, "Bin 500'ü aflan operasyonda bin 900'e yak n insan n hayat n kurtar lmas na vesile olmufl bir sivil toplum kuruluflu olduk. Yurt içi ve d fl nda pek çok projelerimiz var" diye konufltu. Toplumun afet konusunda bilinçlendirmesine önem verdiklerini vurgulayan Mahruki, "E itimli yurttafl, toplumun oluflmas nda en önemli bafllang ç noktas d r. 'A aç yaflken e ilir' felsefesi ile genç kardefllerimize küçük ISSN Y l: May s 2014 Cuma Say : Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli (Pazar hariç) Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR Yay n Sahibi Temsilcisi: Yi it Y T Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir yafllardan itibaren bu bilgileri sürekli ve düzenli bir flekilde aktarabilmek, önemli bir konu. Çünkü e itimin amac davran fl de iflikli- ine yol açmakt r" ifadelerini kulland. "EKS K B LG N N DO RU B LG YLE YER DE fit RMES GEREK YOR" ZM R - HAL L fiah N - flitme engellilere yönelik toplumsal fark ndal k oluflturmak amac yla engelli ortaokul ö rencileri ile engelsiz lise ö rencileri bir araya geldi. Ö renciler, iflitme engellilerle iflitebilirlerin hayata "engeli" olmayan yeni bir pencereden bakabilmelerini sa lamak için "yeniden do uflu" anlatan masal sessiz bir dans gösterisiyle sunacak. "Sessizlikte dans" projesinin sahibi Didem Ayas, AA muhabirine yapt aç klamada, sosyal hayatta engelli bireylerin engelsiz bireylerle ayn çevreyi paylaflmas na ra men ço u zaman fark edilmedi ini söyledi. Engellilerle zaman geçirmenin onlar n hayat n daha iyi anlamaya yard mc olaca na inand klar n kaydeden Ayas, böylece onlar n sosyal hayata kat l m n n da artaca n ifade etti. Ayas, iflitme engellilerle iflitebilirleri bir araya getirmek, iflitme engelleri kendi çevrelerinden ç kar p farkl çevrelere tafl mak, engeli olmayanlar da "sessiz dünya" hakk nda fikir sahibi yapmak için "Sessizlikte dans" ad yla bir proje haz rlad klar n aktard. Proje çerçevesinde Tülay Aktafl flitme Engelliler Ortaokulu ile Özel Tevfik Fikret Fen Lisesi ö rencilerini bir dans gösterisi için bir araya getirdiklerini bildren Ayas, hem iflitmeye dayal hem de görsellikle Ali Nasuh Mahruki, sahip olduklar bilgi ve deneyimi topluma aktarabilmek için ifl birliklerine ihtiyaç duyduklar n kaydederek, flöyle devam etti: "Projeyle ilkokul ve lisede e itim gören 12 binin üzerinde kardeflimize ulaflt k. Afet acil durumlar o kadar kritik konular ki bunlar eksik bilmek, yanl fl bilmek kadar tehlikeli. Eksik bilirsek hata yapar z. Ölümcül vakalara yol açabiliriz. O yüzden eksik bilginin do ru bilgiyle yer de ifltirmesi gerekiyor." Atölye çal flmalar n n da yap ld toplant - da, "Afetler hakk nda do ru bilinen yanl fllar", "Afet psikolojisi" ile "Afet sonras çocuk ve gençlerde ruhsal travma ve bu süreçte medya yay nlar n n etkisi" konular ele al nd. Ask da dürüm, kar n doyuruyor KAYSER - Bir lokantan n bafllatt "ask da dürüm" uygulamas ndan 2 y lda yaklafl k 20 bin kifli yararland. Lokanta flletmecisi Birgül Özdin, yapt aç klamada, yaklafl k 2 y l önce bir arkadafl ndan duydu u "ask da ekmek" uygulamas n n dürüm versiyonunu hayata geçirdi ini söyledi. Uygulaman n, Osmanl dönemine uzand n belirten Özdin, flunlar kaydetti: "Maddi durumu yerinde olan Arama Kurtarma Derne i (AKUT) Baflkan Ali Nasuh Mahruki, "Gelecek Nesil, AKUT'la Afetlere Haz rlan yor Projesi" kapsam nda yaklafl k 12 bin ö renciye ulafl ld n belirterek, "Afet acil durumlar o kadar kritik konular ki bunlar eksik bilmek, yanl fl bilmek kadar tehlikeli" dedi. hay rseverler, f r nlara bir miktar para b rak rm fl. Fakir insanlar da günlük ekmek ihtiyaçlar n ücretsiz karfl larlarm fl. Lokantam za gelen müflterilerimiz hesab öderken bir de dürüm paras verip, ask ya dürüm koymufl oluyor. Bu sayede ihtiyaç sahiplerinin kar n n doyurmalar na arac l k ediyoruz. Uygulamay bafllatal 2 y l oldu. Bu sürede yaklafl k 20 bin kifli karn n doyurdu. Ask da dürüme ilgi çok, hay rsever say s az." Dansla yeniden do acaklar anlafl labilir olmas aç s ndan dans seçtiklerine de indi. Ayas, dans n müziksiz eksik kald na dikkati çekerek, " flitebilir kiflilerin de iflitme engellilerini anlamalar için dans seçtik. Akpamuk adl Türkmen masal n dansla anlatmaya karar verdik. Dans izleyeceklerin iflitme engellilerle empati kurabilmesi için seyirciler gösteriyi kulak t kac yla izleyecek. Gösterinin bafl nda iflaret diliyle masal hakk nda bilgi verilecek ama iflaret dili bilmeyenler masal n ne hakk nda oldu unu oyun sonras nda da t lacak metinlerle ö renebilecek. Böylece engellilerin ne yaflad n anlayabilecekler" diye konufltu. ARA-SIRA Nurullah AYDIN DÜfiÜNMEY VE SEVMEY ÖNLEYENLER Hemen her gün güç, güçlü, sözcüklerini duyar z. Kimileri; yetki, makam, unvan, para, soy, taraftar, cemaat, medya bilgi, silah, gücünden bahseder, durur. Bunlar n hepsi de insan n elde etmek istedi- i, edince de kulland birer gerçek güçtür. Elde edemeyenler ise ya suskunlu u tercih eder, ya g pta eder, ya da ac mas z muhalif olur. Bu nedenle de tarih boyunca; ak ll, gerçekçi insanlar, bu gücün, güçsüz karfl ndaki s n rs z istismar damarlar n s n rland rma mücadelesi vermifller. Yazarlar, flairler, sanatç lar, yani duygu dünyalar zengin insanlar, mücadele vermifllerdir. Gücü s n rland rma için ya din, ya da ideolojiyi öne sürenler olmufltur. Ancak yine de gücün sarhofllu u adaletsiz keyfi ç kar amaçl uygulamalar n önlenmesine engel olamam flt r. Bunun için de kurumsallaflma ve kurallaflma çabas önplana ç km flt r. Kurallara göre yetkinin gücün s n rland r lmas. Bu nedenle de demokrasi denen sistem oluflmufltur. Ancak bu kez de ayr cal kl s n f, zümre egemenli inde, dokunulmaz, elefltirilemez aristokratlar farkl adla egemenliklerini yine sürdürmeye devam etmifllerdir. Bu nedenle insanlar n gerçekleri, olan biteni alg lamas nda beyinler ya uyand r lmak istenmifl ya da köreltilmek istenmifltir. Zira, beyin öyle bir güçtür ki; insan n olan biteni anlamas, alg lamas, kavramas ve ona göre hareket etmesi için insan n kumanda merkezi. O nedenle de tüm çabalar beyne yönelik sürdürülmektedir. Kafadan geçen her düflünce asl nda bir taleptir. Ama hep korku ve kuflkuyla yaflarsan z aynen bunlar da ça r rs n z. Öyle mutsuz bir toplum olduk ki; birbirimize günayd n diyemiyoruz. Bir araya gelindi- inde hep olumsuz olaylar konufluluyor. Biri bize nas ls n dese iyiyim demeye korkar olduk. fller nas l dese, derhal flikayet etmeye ve her fleyin kötü ve daha da kötüye gitti ini söylüyor, hastal kdan ve ölümden bahsediyoruz. Böylece dostlarla da sohbetin güzelli i, keyfi kalm yor. Hep hastay m diyen insanlar mutlaka hasta olur. Beyin flartlanmaya görsün, hangi hastal ktan korkup, ça r yorsan z size onu getirir. Öyle bir toplum olduk ki karfl m zdakini yarg lamaktan sevmeye zaman bulam yoruz. Oysa her yaflta sevgiye ihtiyac m z var. Sevgi sunulmazsa sevgi de ildir. Neyi severseniz sevin ama içinizde yo un sevgi duygular olsun. Birisine sevginizi söyledi inizde hareketlerle bunu pekifltirdi inizde ona öyle güzel bir enerji yollars n z ki, onun mutlulu unun enerji fleklinde size geri dönüflünden ald n z pozitifi baflka hiçbir fleyde bulamazs n z. nsan beyin gücünü kullanarak isterse; kendini felç de edebilir, öldürebilir de, kanserini de yenebilir. Yeter ki beynini flartland rabilsin. Beynimizde yaklafl k 13 milyar civar nda sinir hücresi vard r. Her bir hücre yaklafl k 7.3 kilo voltluk enerji aç a ç kar r. Pratikte mümkün de il ama teorikte beyindeki tüm sinir hücrelerinin ayn anda enerjilerini sald n varsayal m, yaklafl k 350 milyon kilo voltluk bir enerji aç a ç kar ki bu da büyük bir metropolün tüm elektrik ihtiyac n karfl layacak güce sahiptir. Yani beyninizi olumlu fleylere kanalize edin. Bu yüzden kaç yafl nda olursan z olun hep bir hedefiniz ve hayalleriniz olsun. nsan hayal etti i müddetçe yaflarm fl. Ayn rüyalar gibi biten dünün tekrar yoktur. Yar n, bilmiyoruz, iyi fleyler de olabilir kötü de. Dün, bugün, yar n diye biz ani stresleri çok severiz. Çünkü ani streste vücutta Adrenokortikotrop hormon (ACTH) artar ve haf za, alg lama, enerji süper olur. Yani bu hormon strese karfl vücudun bir sigortas d r. Ama siz bu stresi k s r döngüye çevirirseniz yani sürekli beyninizde kurarsan z, hep bunu düflünürseniz, gelen olumlu fleylerin hepsi geri gider. Yani unutkanl klar, enerji kay plar, isteksizlikler, migren, mide-ba rsak flikayetleri, uykusuzluklar, beyin tümörleri, tansiyon iniflç k fllar, vücudun muhtelif yerlerinde uyuflmalar, mutsuzluk, hatta depresyon, kalple ilgili flikayetler ve kansere zemin haz rlam fl olursunuz. Bunlar kendinize niye reva göreceksiniz ki? Ak ll, kontrollü ve olumlu olmak yeterlidir. E er büyük bir strese girdiyseniz kendinize hobiler bulun, yani kafan z da t n. Günün Sözü: Her söylenene inanma sorgula, gerçe e ulafl rs n.

5 BILIM-TEKNOLOJI 16 May s 2014 Cuma 5 Ortado u'nun kabusu MERS virüsü ABD'ye tafl nd ORHAN AKKURT NEW YORK(CHA) - Ortado u da ortaya ç kan gizemli MERS virüsünün ABD de de görüldü ü kesinleflti. ABD Hastal k Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), virüse ba l olarak ABD de iki vakan n tespit edildi ini aç klad. T.C. ALANYA 3. ASL YE HUKUK MAHKEMES NDEN KAMULAfiTIRMA LAN VE DAVA D LEKÇES N N TEBL DUYURUSU Davac Teiafl vekili taraf ndan afla da esas numaralar yaz l dosyalar nda daval lar sütununda isimleri belirtilen kifliler hakk nda aç lan Kamulaflt rma bedelinin tespiti ve tescil davas n n verilen Tensip ara karar uyar nca; 1- DAVA D LEKÇES N N ÖZET : Davac Teiafl vekili afla da parsel, maliki, cinsi ve kamulaflt rma miktar gösterilen tafl nmazlar n tapuda kay tl oldu unu, 2942 Say l Kanunun 4650 say l kanun ile de- iflik 8 ve 10 maddeleri gere ince Kamulaflt rma bedelinin tespiti ve tescil ile tafl nmaz n kamulaflt r lan k sm n n 5018 Say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45. Maddesi uyar nca Teiafl ad na tescili talep edilmifl olup; 2- a) 2942 Say l Kanunun 10. maddesi gere ince mahkememizce yap lacak tebli gününden itibaren kendilerine tebligat yap lamayanlara tebli yerine geçmek üzere kamulaflt r lan tafl nmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde dari Yarg da iptal ve maddi hatalara karfl da Adli Yarg da düzeltme davas açmalar, b) Belirtilen sürede kamulaflt rma ifllemine karfl idari yarg da iptal davas açanlar n, dava açt klar ve yürütmenin durdurulmas karar ald klar n belgelendirmedikleri takdirde kamulaflt rma iflleminin kesinleflece i ve mahkemece tespit edilen kamulaflt rma bedeli üzerinden tafl nmaz mal n Teiafl ad na tescil edilece i; c) Mahkemece tespit edilen kamulaflt rma bedelinin hak sahibi ad na Ziraat Bankas Alanya fiubesine yat r laca ; d) Konuyu tafl nmaz mal n de erine iliflkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gere i; 3- a) lk duruflma gününün 22/05/2014 günü saat 15:00 ile 15:30 aras nda olaca ; b) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaks z n duruflmaya gelmedi i ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yarg lamaya yokluklar nda devam edilece i ve karar verilece i hususu 7201 Say l Kanun 28. ve 2942 Say l Kanun de iflik 10. maddesi gere ince tüm daval lara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaflt rma ifllemi ile bilgileri ilanen tebli olunur. Dosya Daval M2 Hisse No. Ad Soyad lçe Köy Ada Parsel Vasf Alan Oran 2014/121 Hasan Yalç n Alanya maml Köyü 894,13 Handeresi Mevkii tarla m2 tam 2014/122 Hasan Yalç n Alanya maml Köyü Handeresi Mevkii tarla 74,70 m ,41 m2 tam 2014/123 Hasan Yalç n Alanya maml Köyü 94,30 Handeresi Mevkii Tarla m2+ tam 533,76 m2 2014/124 Hasan Yalç n Alanya maml Köyü 231,60 Handeresi Mevkii Tarla m2 tam 2014/125 Hasan Yalç n Alanya maml Köyü 686,61 Handeresi Mevkii Tarla m2 tam 2014/126 Hasan Yalç n Alanya maml Köyü Handeresi Mevkii Tarla m2 tam 2014/127 Fatma Kul Alanya Özvadi Köyü 265,49 Pamukluk Mevkii Tarla m2 tam 2014/128 Durali Kurt Alanya Gözüküçüklü Köyü 1.495,33 Mezaralt Mevkii Tarla m2 tam 2014/129 Durali Tan Alanya Gözüküçüklü Köyü 127,98 Mezaralt Mevkii Tarla m m2 tam 2014/130 Emine Kodal Alanya Gözüküçüklü Köyü 1.333,82 Mezaralt Mevkii Tarla m2 tam 2014/131 dris Özkan mam l Köyü 4.816,77 Mustafa Özkan Alanya Dipsiz Ketiri Mevki Tarla m2 tam 2014/132 dris Özkan maml Köyü Mustafa Özkan Alanya Köyönü Mevkii Bahçe 3.455,94 m2 tam 2014/133 Cennet Alagöz Alanya maml Köyü 5.029,84 Meryem Alagöz Karaalan Mevkii Bahçe m2 tam Ali Alagöz Bilal Alagöz Emine Özkan Süleyman Alagöz fiahin Alagöz sa Alagöz Adem Alagöz Mehmet Alagöz Rüstem Alagöz BASIN (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Delil Torbas (Kraft) al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: A.Ayranc ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 3 Kalem Delil Torbas (Kraft) Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Emniyet Genel Müdürlü ü, kmal Ve Bak m Dairesi Baflkanl, Lojistik fiube Müdürlü ü Depolar na teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Söz konusu malzemeler 60 takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 4 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü (O) Blok 2. Kat (Oda No:19) Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel Ülkedeki ilk vaka Suudi Arabistan da çal flan bir Amerikal vatandafl n Indiana eyaletinde yaflayan ailesini ziyaret etti i s rada tespit edilmiflti. kinci vakan n da Suudi Arabistan da çal flan bir baflka Amerikal sa l k çal flan nda görüldü ü belirtildi. Yetkililer, her iki vakan n birbirinden ayr oldu unu Mers virüsünün insandan insana bulaflma ihtimalinin çok yüksek olmad - n belirtiyor. ABD Kamu Sa l Hizmetleri- Ba fl kl k ve Solunum Hastal klar CDC'nin Ulusal Merkezi Direktörü Dr Anne Schuchat, baz ülkelerde görülen virüsün kifliden kifliye geçti ini ancak bunun çok yak n bir temasla olabilece ini söyledi. 44 yafl ndaki Floridal hastan n, öncelikle Suudi Arabistan tan Londra ya ordan da Boston ve son olarak Orlando ya geçti i tespit edildi. DEL L TORBASI (KRAFT) Ç filer BAKANLI I EMN YET GENEL MÜDÜRLÜ Ü Resmi lanlar KEM K NCELEME LABORATUVARI S STEM Ç filer BAKANLI I KMAL BAKIM DA RE BAfiKANLI I Kemik nceleme Laboratuvar Sistemi al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: A.Ayranc ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 3 Kalem Kemik nceleme Laboratuvar Sistemi Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Kriminal Dairesi Baflkanl Gölbafl deposuna c) Teslim tarihi : Söz konusu malzemeler 90 takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl A.Ayranc Mah. Dikmen Caddesi No:11 O Blok 2.Kat Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl l Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl 4 Nolu Sat n Alma fiube Müdürlü ü, A.Ayranc Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl - 4 Nolu Sat n Alma fiube Müdürlü ü, A.Ayranc Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Oda No:7 Çankaya /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN-6504 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl l Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 4 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü (O) Blok 2. Kat (Oda No:07) Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: Çankaya/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 4 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü (O) Blok 2. Kat (Oda No:07) Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN-6516 (www.bik.gov.tr)

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI EN ACI 19 MAYIS I KUTLADIK Türkiye, tarihinin en büyük maden felaketiyle sars l rken; ba ms zl a, Cumhuriyete giden yolu ayd nlatan meflalinin atefllendi i, Kurtulufl Savafl sürecinin bafllad 19 May s

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler,

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM ISSN 1308-7622 2 Nisan 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün sözleri siyaset kulislerinde, radyo mikrofonlar nda, televizyon ekranlar nda, gazete sütunlar nda ve sanal ortamda tart fl ld, tart fl l yor. Asl

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M Yeni yetme ile ak sakall harman STE YEN KAB NE ISSN 1308-7622 62. HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN 30 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle

Detaylı

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok ISSN 1308-7622 17 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Temsilciler Meclisi Baflkan John Boehner ile bir araya geldi. ABD ye 1915 uyar s Her y l oldu

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE ISSN 1308-7622 29 Ocak 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Erdo an ran da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyarette bulunmak üzere dün ran'a gitti. Erdo an bugün Tahran'da, ran' n dini

Detaylı

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla ISSN 1308-7622 12 Haziran 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kandiliniz mübarek olsun Ey Türk, ey Kürt; üzerine hörelenmek için 3 sebep var Petrol, gaz, bar fl Hiçbir ülke bölge ve dünya

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? 21 Haziran 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr HABER 7. SAYFADA Fiyat 25 Kr Kanla beslenen flsizlik çift hane s n r nda Türkiye genelinde 15 ve daha yukar yafltakilerde

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı