Fiyat 25 Kr. Kaynaklar Bakalar. Taner Y ld z, So- ma'daki maden faci- as nda ölenlerin say - BAYRAK DA HÜZÜNLÜ. Türkiye'nin her köflesinde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. Kaynaklar Bakalar. Taner Y ld z, So- ma'daki maden faci- as nda ölenlerin say - BAYRAK DA HÜZÜNLÜ. Türkiye'nin her köflesinde"

Transkript

1 Ne Baflbakan tan d lar ne de K l çdaro lu nu SOMA ÖFKEL! Sadece Türkiye yi de il dünyay sarsan maden kazas facias n n merkezi Soma da yürekler yang n yeri. Sinirler gergin, moraller bozuk. Birilerine normal gelen bir olumsuzlu a bile tahammül yok. Öfke zirve yapm fl durumda. Atefl düfltü ü yeri yak yor, hakl lar ÇALIfiMALARA ETK S ISSN May s 2014 Cuma Fiyat 25 Kr Sendikalar DUYARLI Türkiye, Soma daki maden kazas n n yürükleri da layan büyük ac s n yaflarken, herkes ve her kesim üzerine düfleni yapmak için ç rp n - yor. Kiminin elinden kurtarma çal flmalar na yard m etmek, kiminin elinden yanlar nda olmak, kiminin dilinden de teselli geliyor Yaflanan felaket, do rudan çal flma hayat n ilgilendirdi i için sendikalar m z da buna duyars z kalmad do al olarak. Bem-Bir-Sen Genel Baflkan Mürsel Turbay, Öz Orman- fl Sendi- Baflkan Mürsel Sendikas Genel Genel Baflkan Bem-Bir-Sen Genel Öz Orman- fl Öz plik- fl Sendikas kas Genel Baflkan Settar Aslan, Öz Turbay Baflkan Settar Aslan Murat nanç plik- fl Sendikas Genel Baflkan Murat nanç, fieker- fl Genel Baflkan sa Gök, Tes- fl Yönetim Kurulu, Türkiye 282 Enerji ve Tabii Haber- fl Sendikas, Tez-Koop- fl Sendikas Genel Yönetim Kurulu yapt kn Taner Y ld z, So- Kaynaklar Bakalar aç klamalarla hem baflsa l diledi hem de uyar - as nda ölenlerin say - ma'daki maden faci- larda bulundu. s n n 282 ye yükseldi- Dursun ERKILIÇ n ini söyledi. yaz s 12. SAYFADA Bu öfke seli en çok da siyasileri görünce kabar yor. Daha önceki felaketlerde de yafland bu hal. Herkes bir fleyler yapma, birilerini kurtarma telafl yla ç rp n rken, siyasilerin deyim yerindeyse ayak alt nda dolaflmas, kurtarma çal flmas yapmas gerekenlerden ya da onlara komuta etmesi gerekenlerden bilgi almas ; yani, kurtarma faaliyetlerine mani olmas, ac l insanlar öfkelendiriyor, çileden ç kar yor. BAfiBAKAN ERDO AN A DA TEPK VARDI Çal flmalar yerinde görmek, vatandafllar teselli etmek için Soma ya giden Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Taner Y ld z n protesto edilmeleri bu öfke selinin eseri. Baflbakan Erdo an n, Soma Belediyesi ç k fl nda yaflanan olay bir gencin tepkisi iken, polisin o gence ve o gence yap lan muameleye tepki gösteren birine tak nd tav r olay n boyutunu de ifltirdi. Allah tan hadise büyümeden önlendi. Bu arada, Soma'da toplanan kalabal k giderek artarken, özellikle gençlerin Soma uyuma flehidine sahip ç k sloganlar ve AK Parti binas n n tahrip edilmesi dikkat çekti. KILIÇDARO LU VE YILDIZ A DA TEPK Madene girmek isteyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Taner Y ld z ve CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'na tepki vard. K l çdaro lu ve onunla madene girmek isteyen Bakan Y ld z tepkiler yüzden madene giremedi. KIZI Ç N ÖLDÜ! Manisa'n n Soma ilçesindeki maden facias ndan sadece cesetler de il büyük dramlar da ç k yor. Örnek: Hayat n kaybeden iflçilerden fievket Saban (46), yaklafl k 4 y l önce emekli oldu u ocakta, niflanlanacak k z n n çeyizi için para biriktirmek amac yla bafllam fl yeniden çal flmaya Saban' n akrabas Ummuhan Kaya, lk eflinden olan k z n n dü ününü en iyi flekilde yapmak, güzel bir çeyiz haz rlamak istiyordu dedi. Ancak olmad, olamad Allah rahmet eylesin. TOBB Baflkan Hisarc kl o lu: Felaket ile yüreklere atefl düfltü TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Manisa'n n Soma ilçesinde bulunan bir kömür oca nda meydana gelen facian n herkesin yüre ine atefl düflürdü ünü bildirdi. Hisarc kl o lu, yay mlad mesajda, yaflanan ac y tarif etmenin güç oldu- unu belirterek, "Bu felaket herkesin yüre- ine atefl düflürdü. Yüksek rakamlara ulaflan can kay plar m z ve yaralananlar ülkemizi çok derin bir üzüntüye bo du. Soma'daki iflçilerimiz ve ailelerinin yaflad büyük ac y en derin hislerimle paylafl yorum. Allah hepimizin yard mc s olsun" ifadesini kulland. 12 DE Ucuzlu u ve pahal l ile dikkat çeken de erler Hayat ve ekmek paras Soma daki felaket, kalemleri de a lat r oldu. Yaz r m z Mesude Kamal Yasatekin in hayat n ucuzlu u ve ekme in pahall üzerine kaleme ald yaz s duyg yüklü Hüznümü s d ramad m yere gö e. Bugün benim yüre im da l, onlarca da lanm fl yürekle birlikte. ndi hüzün, indi ac, düfltü ocaklara onar lmaz, dayan lmaz dehfletiyle. Kabul etmez yürekler bu ac y ama çaresizce yang nlar söndürmeye çal fl r gözler, sa anak ya an göz yafllar yla. lk de il bu, son da olmayacak Mesude Kamal Yasatekin in yaz s 16. SAYFADA BAYRAK DA HÜZÜNLÜ Türkiye'nin her köflesinde oldu u gibi yurtd fl temsilciliklerde bayraklar yar ya indirildi. HABER 16 DA Diyanet flleri Baflkan Görmez: Rabbim, böyle ac y bir daha yaflatmas n Diyanet flleri Baflkanl, maden oca ndaki faciada hayat n kaybedenler için Soma Ulu Cami'de hatim program düzenledi. Akflam namaz n n k l nmas n n ard ndan Kur'an- Kerim tilavetiyle bafllayan programda konuflan Diyanet flleri Baflkan Mehmet Görmez Milletimizin fertlerinden iste im; yüreklerimizi kenetleyerek, sevinçlerde birleflti imiz gibi, hüzünleri paylaflarak birbirimize yard mc olmam z dedi. 16 DA

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 16 Mayıs 2014 Cuma Meltem Ekiz "Kırımlı-Korkunç Yıllar" filminin galası Eskişehir'de yapılacak ESKİŞEHİR - Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti (TDKB) Ajansı'nın "Kalıcı Eserler Projesi" kapsamında çekilen, "Kırımlı-Korkunç Yıllar" filminin galası, 16 Mayıs'ta Eskişehir'de yapılacak. Eskişehir 2013 TDKB Ajansı'ndan yapılan açıklamada, başrollerini Selma Ergeç ve Murat Yıldırım'ın üstlendiği filmin, 2011'de hayatını kaybeden, eserlerinin tamamında Kırım Tatar kültürünü, Kırım Türkleri'nin acılarını anlatan Cengiz Dağcı'nın 1958'de yayınlanmış ilk romanı, "Korkunç Yıllar"dan uyarlandığı bildirildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman Nazi kamplarında tutulan Tatar esirlerin çektiği acıları ve yaşanan büyük insanlık dramının anlatıldığı romanın, usta tarihçi ve yazar Avni Özgürel' tarafından projelendirilen, senaryosunu ise Atilla ve Nil Ünsal'ın kaleme aldığı belirtildi. Çekimlerine 24 Ocak'ta Afyonkarahisar'da başlanan, Bolu Aladağlar'da yapımı aylar süren özel platolarda tamamlanan filme ilişkin Yönetmen Burak Cem Arlıel, "Rastlantıların seçimlere, seçimlerin fırsatlara dönüştüğü riskli bir yolculukta, asla tereddüt etmeden, umuttan vazgeçmeden, esaretin, yokluğun, ezilmişliğin karşısında dik durabilmek için vatan sevgisine ve özgürlük hasretine tutunan, yürekli bir vatanseverin gerçek hayat hikayesinden yola çıkan 'Kırımlı', yalnızlığa mahkum bir hayatın, beklemediği bir anda karşısına çıkardığı aşkla yeniden dirilişin hikayesidir" ifadelerini kullandı. Başrol oyuncusu Yıldırım da Kırım Türkleri'nin tarihte yaşadıkları korkunç trajedinin unutulmaması gerektiğini ve bu filmle yaşanan acılara dikkati çekmek istediklerini aktardı. Nazilere esir düştüğü sahnelerden çok etkilendiğini anlatan Yıldırım, çekimler sonrasında da uzun süre filmin etkisinde kaldığını vurguladı. İlk gösterimi 16 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de yapılacak filmin, görüntü yönetmenliğini Feza Çaldıran, sanat yönetmenliğini Vahit Yazıcı ve kostüm tasarımını Fadim Üçbaş'ın üstlendiği, dünya sinemalarına dağıtımının ise, Warner Bross şirketi tarafından yapılacağı kaydedildi. 21:30 KUSURSUZ DÜNYA 19:50 AV ZAMANI Orijinal Adı : A Perfect World Yönetmen : Clint Eastwood Oyuncular : Kevin Costner, Clint Eastwood, Laura Dern, T. J. Lowther, Keith Szarabajka. Yapım : 1993 Dram Butch Haynes hücre arkadaşı Pugh ile hapisten kaçar. Girdikleri evde bir çocuğu rehin alırlar ama Pugh'un çocuğa kötü davranması üzerine Haynes onu öldürür. Çocuk ile kaçmak zorunda kalırlar. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Killing Season Yönetmen:Mark Steven Oyuncular:Robe rt De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia Yapım Yılı:2013 Tür:Aksiyon/M acera Appalaş Dağlarının derinliklerinde, münzevi bir Amerikan gazisi ile Avrupalı bir turist tuhaf bir dostluk kurar. Ancak turistin gerçek niyeti ortaya çıkınca, Amerika nın en ürkütücü yerlerinde eski bir özdeyişi kanıtlayan bir mücadele başlar: savaşın en saf hali teke tek yapılandır. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER ''Godzilla'' Gareth Edwards'ın yönettiği ve Aaaron Taylor Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen ile Juliette Binoche'in oynadığı ''Godzilla'' filmi, aksiyon ve macera severleri salonlara çekmeyi hedefliyor. 3 boyutlu filmde, devasa canavar "Godzilla"nın uykusundan uyanıp kendisine yapılanların intikamını almak için harekete geçmesi anlatılıyor. ''Düşman'' Denis Villeneuve'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Düşman" filminde, Jake Gyllenhaal, Melanie Laurent, Sarah Gadon ile Isabella Rosselini izleyici karşına çıkacak. İspanya-Kanada ortak yapımı gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle: ''Adam, kız arkadaşı Mary ile olan ilişkisini bitirmek üzeredir. İkili bir gece film izlerken Adam, filmde küçük rollerden birinde yer alan bir adamın kendisine benzediğini fark eder. 'Kopya'sı ile görüşmek için yanıp tutuşan Adam, hamile karısı Helen ile yaşayan Anthony'nin peşine takılır ve onu, karışık ve tehlikeli bir oyunun içine sürükler.'' ''Ocak Ayının İki Yüzü'' Yönetmenliğini Hossein Amini'nin üstlendiği ''Ocak Ayının İki Yüzü'' filminde, Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, Oscar Isaac ile David Warshofsky rol alıyor. Atina'da 1962 yılında geçen Fransa- İngiltere-ABD ortak yapımı filmde, bir dolandırıcı, karısı ve bir yabancı arasında geçen hikaye anlatılıyor. ''Seninle Yaşıyorum'' Kevin MacDonald'ın yönettiği dram türündeki ''Seninle Yaşıyorum" filminin oyuncu kadrosunda Saoirse Ronan, George MacKay, Tom Holland ile Harley Bird yer alıyor. İngiltere yapımı filmin konusu özetle şöyle: ''Sarışın punk Daisy, İngiltere'nin kırsal bir bölgesinde yaşayan uzak akrabalarının yanına gönderilir. Önceleri içine kapanık yaşarken, çevresindekilerin cana yakınlığıyla ortama alışır ve yakışıklı Edmund ile romantik bir ilişkiye başlar. Ancak huzur dolu yaz günleri Avrupa'da giderek artan çatışmaların haberleriyle değişir. Angelina kendine bakmıyor DIŞ HABERLER - Angelina Jolie'nin kıyafet ve makyaj konusundaki özensizliği eleştirilmesine neden oluyor Hollywood'un en güzel kadınlarından biri olan Angelina Jolie, annesinin ölümünün ardından aşırı kilo vererek eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Ancak Jolie son bir yıldır sadece fiziksel görünümüyle değil, özensiz giyimiyle ve makyajıyla da alay konusu... Hollywood'un en yakışıklı isimlerinden Brad Pitt ile nişanlı olan Angelina Jolie, geçtiğimiz günlerde yüzünde kalan beyaz pudralar nedeniyle eleştirildi. Dünya basını, Jolie'nin makyaj ve giyim konusunda özensiz olmasına anlam verilemediğini ve bu özensizliğin kırmızı halıda bile sürdüğünü belirtiyor.

3 ANKARA da K KARDEfi GAZETEN N YAfiADI I ORTAK B R SAYFA VAR 16 MAYIS 2014 Cuma Kurucusu Kas m GÜLEK CHP Çankaya İlçe Yaşar ı ziyaret etti HABER MERKEZİ - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin ve beraberindeki heyeti ağırladı. Perçin, yeni dönemde Yaşar la el ele vermeye devam edeceklerini belirtti. Ziyaret için teşekkür eden Yaşar, Birlikten kuvvet doğar diyerek Çankaya yı ve Yenimahalle yi geleceğe birlikte taşıyacaklarını vurguladı. Vatandaşların sorunlarını dinlemek ve taleplerini değerlendirmek gerektiğine değinen Yaşar, İlçe teşkilatları olarak sizlere büyük sorumluluk düşüyor. Halkla iç içe olup sorunlarını bizlerle paylaşmaktan çekinmeyiniz. Çinçin - Gültepe de BÜYÜK DÖNÜŞÜM Samanyolu Lisesi nden birbüyük başarı daha Altındağ Belediyesi, Ankara nın Teksas ı olarak bilinen Çinçin Mahallesi nde büyük birdönüşüm gerçekleştirdi. HABER MERKEZİ - '6. Ulusal 100 Temel Eser Kitap Okuma Yarışması Kayseri'de gerçekleştirildi. 65 ilden yaklaşık 1000 öğrencinin katıldığı yarışmada Özel Samanyolu Lisesi Türkiye birincisi oldu.büyük heyecana sahne olan yarışmada Özel Samanyolu Lisesi öğrencilerinden Edip Han Okyay altın madalya alırken yine Özel Samanyolu Lisesi öğrencilerinden Yusufhan Yazar gümüş madalya elde etti. Samanyolu Lisesi yarışma sonunda toplam puanda okul olarak Türkiye genelinde birinci oldu. Okul Müdürü Soner Öner, Okumayı seven ve sevdiren bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Öğrencilerimiz yarışma için altı ay yoğun bir çalışma maratonuna girdiler. Yarışmaya hazırlanan öğrencilerimize ve onlara destek olan edebiyat zümresindeki öğretmenlerimize teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. dedi. Şehit anneleri unutulmadı HABER MERKEZİ - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, şehit annelerini ve huzurevi sakinlerini unutmadı. Başkan Acehan, eşi Müberra Acehan ve Ak Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, eşi Rabia Demirbaş ile birlikte sabah erken saatte başlayarak gün içerisinde şehit annelerini ziyaret ederek anneler günlerini kutladı. Şehit annelerine canlı çiçek hediye eden Başkan Acehan, Şehit ailelerinin anneler gününü kutlayarak, cennetin annelerin ayakları altında olduğunu hatırlattı. Başkan Acehan, Şehit annelerinin kendilerine bir emanet olduğunu ifade ederek, Sizinle birlikte olmak bizim için çok önemlidir. Sizleri annemiz olarak kabul etmek istiyoruz. Biz bir aileyiz ve sizler bizim için çok önemlisiniz. Bu ailenin her zaman büyükleri sizlersiniz. Elbette bizler evlatlarınızın yerini dolduramayız, ama bizi de evladınız olarak kabul edin dedi. Allah ın kimseye evlat acısı vermemesini dileyen Başkan Acehan, yıllar geçse de evlatların unutulmadığının en güzel örneğinin Şehit yakınları ve anneleri oluğunu belirtti. Başkan Acehan, eşi Müberra Acehan ve Ak Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, eşi Rabia Demirbaş daha sonra Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ne gitti. Burada Başkan Acehan ı huzurevi çalışanları karşıladı. Buradaki tüm yaşlılarla tek tek ilgilenen ve hal-hatır soran Başkan Acehan ve eşi, yaşlıların Anneler Günü'nü kutladı ve çeşitli hediyeler verdi. Anneler Günü dolayısıyla yaşlıların gönlünü alan, ellerini öpen Başkan Acehan, annelere canlı çiçek hediye etti. HABER MERKEZİ Çinçin Kentsel Dönüşüm Projesi, Altındağ da yürütülen kararlı mücadelenin simgesi oldu. Sadece Çinçin bölgesinde 2000 den fazla kaçak yapı, kararlı bir mücadele ile yıkıldı. Birinci ve ikinci etabın ardından üçüncü etap için çalışmalarına hız veren Altındağ Belediyesi, toplam 135 dönümlük alanda gerçekleştirilen 3. etap inşaatında da sona geldi. Altındağ Belediyesi nin bölgedeki en dikkat çeken çalışmalarından birisi de, Çinçin e inşa edilen Kültür Merkezi Toplu konut projeleri ile Çinçin i gecekondulardan temizlediklerini anlatan Başkan Tiryaki, sosyal projelerle bu bölgede oturanları kentle bütünleştirmek gerektiğini de ifade etti ve Çinçin e yapılan kültür merkezinin bu açıdan önemli olduğunu vurguladı m2 kapalı alanı bulunan tesiste, 1500 kişilik çok amaçlı bir salon bulunuyor. Düğün, nişan, sünnet organizasyonları dışında toplantılar için de kullanılan merkez, yeşil alanı ile de bölgeye ferahlık sağladı. Kentsel dönüşüm çalışmaları ile HABER MERKEZİ İtfaiye Dairesi Başkanı Celil Sipahi, mevsim gereği özellikle mesire alanlarında yangınların artabileceğini belirterek, Başkentlilerden piknik yaptıkları alanlar ile özellikle ormanlara sahip çıkmalarını istedi. Yetiştirilmesi zor ve uzun yıllar isteyen orman ve ağaçlık alanlardaki yangınların çıkış nedeninin büyük oranda tedbirsizlik ve ihmalden kaynaklandığını kaydeden Sipahi, Piknik için Başkent in ormanlık ve yeşil alanlarını tercih eden hemşerilerimiz, yaktıkları ateşin söndüğünden emin olmadan piknik alanından ayrılmasınlar. Gerekli gördüklerinde ateşin üzerini toprakla örtsünler. Kibrit ve sigarayı kesinlikle söndürmeden atmasınlar. Güneş altında ısıyı odaklaştırarak büyük ölçüde yangın nedeni olan şişe ve cam parçalarını rastgele etrafa bırakmasınlar dedi. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan önemli bir tehlikenin de göl ve gölet çevresinde piknik yapanların serinlemek amacıyla suya girmeleri olduğuna dikkat çeken Celil Sipahi, Ankaralıları gittikleri mesire alanlarındaki baraj, göl, gölet, akarsu ve su birikintilerine kesinlikle girmemeleri için uyardı. Her yaz mevsiminde onlarca adeta bir cazibe merkezi haline gelen Çinçin, kamu kurumlarının da ilgi odağı haline geldi. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü nün ardından Altındağ Müftülüğü de, yeni hizmet binasını Çinçin e taşıdı. Tutamayacağı hiçbir sözü vermeyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, büyük bir projenin daha startını verdi. Gültepe Mahallesi ne kadınların ve gençlerin faydalanacağı bir kültür merkezi ile içinde büyük bir marketin yer alacağı çarşı yapılacağını belirten Başkan Tiryaki, inşaatın başladığını kaydetti. Üst katı 2000 kişilik kültür merkezi, alt katı 1000 m2 lik iki büyük dükkan olarak planlanan proje ile Çinçin e bir yatırım daha kazandırılmış olacak. Yeşil alanlara verdiği önemle bilinen Veysel Tiryaki, Gültepe Mahallesi ne 20 bin m2 büyüklüğünde bir park kazandırılacağını da açıkladı. Parkın yanı sıra çok yakında aynı bölgeye bir yüzme havuzu da yapılacağını belirten Başkan Tiryaki, böylece Çinçin bölgesinin Ankara da yepyeni bir yaşam merkezine dönüşeceğini açıkladı. Ankara İtfaiyesi vatandaşı uyardı kişinin serinlemek amacıyla girdikleri sularda boğularak öldüğünü hatırlatan Sipahi, Başkent te bulunan tüm baraj, göl, gölet ve kent sınırından geçen Kızılırmak ve Sakarya dahil olmak üzere tüm akarsuların yüzmek veya serinlemek amacıyla girilmeye uygun olmadığını, söz konusu suların profesyonel yüzücüler için bile tehlike taşıdığını vurguladı. Mamak ta kaldırım işgaline izin yok HABER MERKEZİ - Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe genelinde kaldırımları işgal eden işyerlerini ve tezgâhları denetledi. Denetimlerde kaldırımı işgal eden esnaf uyarılarak tezgâhların kaldırması istendi. Uyarılara rağmen işgaliyelerde ısrar eden esnafa ise yönetmelik gereği cezai yaptırım uygulandı. Zabıta ekipleri, kurallara uyan esnafa da teşekkür etti. Gün içerisinde yapılan denetimleri, vatandaşların ve esnafın daha temiz ve rahat bir ortamda yaşayabilmesi için gerçekleştiren zabıta ekiplerinin bu uygulaması vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı. Yapılan bu denetimlerin işgaliyeleri daha da azaltacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, işgaliye konusunda yoğun şikâyetler aldıklarını, bu yönde gelen talepleri değerlendirdiklerini dile getirdi. Akgül, Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar kaldırımları kullanarak kendilerini oluşabilecek kazalardan koruyor. Buralara tezgâh koyulması onları zora sokuyor. Vatandaş geçecek yer bulamıyor. Kaldırımlar vatandaşındır diye konuştu. Mavi kapaklar yüzleri güldürdü HABER MERKEZİ - Kızılcahamam Bedensel Engelliler Derneği tarafından Kızılcahamam da başlatılan mavi kapak kampanyası ile engellilerin yüzü gülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılcahamam Bedensel Engelliler Derneği Başkanı ve Kızılcahamam Belediye Meclis Üyesi Yusuf Şengül, Kızılcahamam da başlatmış olduğumuz Mavi Kapak Kampanyasında yaklaşık 750 kg kapak toplayarak kampanyanın amacına ulaşmasını sağladık dedi.şengül, sözlerine şöyle devam etti: Yaklaşık 1,5 yıldır mavi kapak kampanyasını dernek binamız da yürütmekteyiz. Kızılcahamam ın bu kampanyaya göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Yaklaşık 750 kg mavi kapağın plastik fabrikasına hurda olarak satılarak karşılığında derneğimiz 2 adet tekerlekli sandalye 4 adet kametyen baston almıştır. Derneğimize gelen bu ürünler ihtiyaç sahibi engellilerimize ulaştırılacaktır

4 4 YASAM-ÇEVRE 16 May s 2014 Cuma AKUT, 12 bin ö renciye afetlere haz rl k e itimi verdi STANBUL - stanbul Kalk nma Ajans, AKUT Çocuk Akademisi ve l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan hayata geçirilen "Gelecek Nesil, AKUT'la Afetlere Haz rlan yor Projesi" nin de erlendirme toplant s, Kadir Has Üniversitesi Cibali yerleflkesinde yap ld. Toplant da konuflan Mahruki, derne in kurulufl amaçlar ndan birinin de toplumun afetlere karfl bilinçlendirilmesi oldu unu söyledi. Dernek olarak 19 y ld r faaliyet gösterdiklerini belirten Mahruki, "Bin 500'ü aflan operasyonda bin 900'e yak n insan n hayat n kurtar lmas na vesile olmufl bir sivil toplum kuruluflu olduk. Yurt içi ve d fl nda pek çok projelerimiz var" diye konufltu. Toplumun afet konusunda bilinçlendirmesine önem verdiklerini vurgulayan Mahruki, "E itimli yurttafl, toplumun oluflmas nda en önemli bafllang ç noktas d r. 'A aç yaflken e ilir' felsefesi ile genç kardefllerimize küçük ISSN Y l: May s 2014 Cuma Say : Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli (Pazar hariç) Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR Yay n Sahibi Temsilcisi: Yi it Y T Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir yafllardan itibaren bu bilgileri sürekli ve düzenli bir flekilde aktarabilmek, önemli bir konu. Çünkü e itimin amac davran fl de iflikli- ine yol açmakt r" ifadelerini kulland. "EKS K B LG N N DO RU B LG YLE YER DE fit RMES GEREK YOR" ZM R - HAL L fiah N - flitme engellilere yönelik toplumsal fark ndal k oluflturmak amac yla engelli ortaokul ö rencileri ile engelsiz lise ö rencileri bir araya geldi. Ö renciler, iflitme engellilerle iflitebilirlerin hayata "engeli" olmayan yeni bir pencereden bakabilmelerini sa lamak için "yeniden do uflu" anlatan masal sessiz bir dans gösterisiyle sunacak. "Sessizlikte dans" projesinin sahibi Didem Ayas, AA muhabirine yapt aç klamada, sosyal hayatta engelli bireylerin engelsiz bireylerle ayn çevreyi paylaflmas na ra men ço u zaman fark edilmedi ini söyledi. Engellilerle zaman geçirmenin onlar n hayat n daha iyi anlamaya yard mc olaca na inand klar n kaydeden Ayas, böylece onlar n sosyal hayata kat l m n n da artaca n ifade etti. Ayas, iflitme engellilerle iflitebilirleri bir araya getirmek, iflitme engelleri kendi çevrelerinden ç kar p farkl çevrelere tafl mak, engeli olmayanlar da "sessiz dünya" hakk nda fikir sahibi yapmak için "Sessizlikte dans" ad yla bir proje haz rlad klar n aktard. Proje çerçevesinde Tülay Aktafl flitme Engelliler Ortaokulu ile Özel Tevfik Fikret Fen Lisesi ö rencilerini bir dans gösterisi için bir araya getirdiklerini bildren Ayas, hem iflitmeye dayal hem de görsellikle Ali Nasuh Mahruki, sahip olduklar bilgi ve deneyimi topluma aktarabilmek için ifl birliklerine ihtiyaç duyduklar n kaydederek, flöyle devam etti: "Projeyle ilkokul ve lisede e itim gören 12 binin üzerinde kardeflimize ulaflt k. Afet acil durumlar o kadar kritik konular ki bunlar eksik bilmek, yanl fl bilmek kadar tehlikeli. Eksik bilirsek hata yapar z. Ölümcül vakalara yol açabiliriz. O yüzden eksik bilginin do ru bilgiyle yer de ifltirmesi gerekiyor." Atölye çal flmalar n n da yap ld toplant - da, "Afetler hakk nda do ru bilinen yanl fllar", "Afet psikolojisi" ile "Afet sonras çocuk ve gençlerde ruhsal travma ve bu süreçte medya yay nlar n n etkisi" konular ele al nd. Ask da dürüm, kar n doyuruyor KAYSER - Bir lokantan n bafllatt "ask da dürüm" uygulamas ndan 2 y lda yaklafl k 20 bin kifli yararland. Lokanta flletmecisi Birgül Özdin, yapt aç klamada, yaklafl k 2 y l önce bir arkadafl ndan duydu u "ask da ekmek" uygulamas n n dürüm versiyonunu hayata geçirdi ini söyledi. Uygulaman n, Osmanl dönemine uzand n belirten Özdin, flunlar kaydetti: "Maddi durumu yerinde olan Arama Kurtarma Derne i (AKUT) Baflkan Ali Nasuh Mahruki, "Gelecek Nesil, AKUT'la Afetlere Haz rlan yor Projesi" kapsam nda yaklafl k 12 bin ö renciye ulafl ld n belirterek, "Afet acil durumlar o kadar kritik konular ki bunlar eksik bilmek, yanl fl bilmek kadar tehlikeli" dedi. hay rseverler, f r nlara bir miktar para b rak rm fl. Fakir insanlar da günlük ekmek ihtiyaçlar n ücretsiz karfl larlarm fl. Lokantam za gelen müflterilerimiz hesab öderken bir de dürüm paras verip, ask ya dürüm koymufl oluyor. Bu sayede ihtiyaç sahiplerinin kar n n doyurmalar na arac l k ediyoruz. Uygulamay bafllatal 2 y l oldu. Bu sürede yaklafl k 20 bin kifli karn n doyurdu. Ask da dürüme ilgi çok, hay rsever say s az." Dansla yeniden do acaklar anlafl labilir olmas aç s ndan dans seçtiklerine de indi. Ayas, dans n müziksiz eksik kald na dikkati çekerek, " flitebilir kiflilerin de iflitme engellilerini anlamalar için dans seçtik. Akpamuk adl Türkmen masal n dansla anlatmaya karar verdik. Dans izleyeceklerin iflitme engellilerle empati kurabilmesi için seyirciler gösteriyi kulak t kac yla izleyecek. Gösterinin bafl nda iflaret diliyle masal hakk nda bilgi verilecek ama iflaret dili bilmeyenler masal n ne hakk nda oldu unu oyun sonras nda da t lacak metinlerle ö renebilecek. Böylece engellilerin ne yaflad n anlayabilecekler" diye konufltu. ARA-SIRA Nurullah AYDIN DÜfiÜNMEY VE SEVMEY ÖNLEYENLER Hemen her gün güç, güçlü, sözcüklerini duyar z. Kimileri; yetki, makam, unvan, para, soy, taraftar, cemaat, medya bilgi, silah, gücünden bahseder, durur. Bunlar n hepsi de insan n elde etmek istedi- i, edince de kulland birer gerçek güçtür. Elde edemeyenler ise ya suskunlu u tercih eder, ya g pta eder, ya da ac mas z muhalif olur. Bu nedenle de tarih boyunca; ak ll, gerçekçi insanlar, bu gücün, güçsüz karfl ndaki s n rs z istismar damarlar n s n rland rma mücadelesi vermifller. Yazarlar, flairler, sanatç lar, yani duygu dünyalar zengin insanlar, mücadele vermifllerdir. Gücü s n rland rma için ya din, ya da ideolojiyi öne sürenler olmufltur. Ancak yine de gücün sarhofllu u adaletsiz keyfi ç kar amaçl uygulamalar n önlenmesine engel olamam flt r. Bunun için de kurumsallaflma ve kurallaflma çabas önplana ç km flt r. Kurallara göre yetkinin gücün s n rland r lmas. Bu nedenle de demokrasi denen sistem oluflmufltur. Ancak bu kez de ayr cal kl s n f, zümre egemenli inde, dokunulmaz, elefltirilemez aristokratlar farkl adla egemenliklerini yine sürdürmeye devam etmifllerdir. Bu nedenle insanlar n gerçekleri, olan biteni alg lamas nda beyinler ya uyand r lmak istenmifl ya da köreltilmek istenmifltir. Zira, beyin öyle bir güçtür ki; insan n olan biteni anlamas, alg lamas, kavramas ve ona göre hareket etmesi için insan n kumanda merkezi. O nedenle de tüm çabalar beyne yönelik sürdürülmektedir. Kafadan geçen her düflünce asl nda bir taleptir. Ama hep korku ve kuflkuyla yaflarsan z aynen bunlar da ça r rs n z. Öyle mutsuz bir toplum olduk ki; birbirimize günayd n diyemiyoruz. Bir araya gelindi- inde hep olumsuz olaylar konufluluyor. Biri bize nas ls n dese iyiyim demeye korkar olduk. fller nas l dese, derhal flikayet etmeye ve her fleyin kötü ve daha da kötüye gitti ini söylüyor, hastal kdan ve ölümden bahsediyoruz. Böylece dostlarla da sohbetin güzelli i, keyfi kalm yor. Hep hastay m diyen insanlar mutlaka hasta olur. Beyin flartlanmaya görsün, hangi hastal ktan korkup, ça r yorsan z size onu getirir. Öyle bir toplum olduk ki karfl m zdakini yarg lamaktan sevmeye zaman bulam yoruz. Oysa her yaflta sevgiye ihtiyac m z var. Sevgi sunulmazsa sevgi de ildir. Neyi severseniz sevin ama içinizde yo un sevgi duygular olsun. Birisine sevginizi söyledi inizde hareketlerle bunu pekifltirdi inizde ona öyle güzel bir enerji yollars n z ki, onun mutlulu unun enerji fleklinde size geri dönüflünden ald n z pozitifi baflka hiçbir fleyde bulamazs n z. nsan beyin gücünü kullanarak isterse; kendini felç de edebilir, öldürebilir de, kanserini de yenebilir. Yeter ki beynini flartland rabilsin. Beynimizde yaklafl k 13 milyar civar nda sinir hücresi vard r. Her bir hücre yaklafl k 7.3 kilo voltluk enerji aç a ç kar r. Pratikte mümkün de il ama teorikte beyindeki tüm sinir hücrelerinin ayn anda enerjilerini sald n varsayal m, yaklafl k 350 milyon kilo voltluk bir enerji aç a ç kar ki bu da büyük bir metropolün tüm elektrik ihtiyac n karfl layacak güce sahiptir. Yani beyninizi olumlu fleylere kanalize edin. Bu yüzden kaç yafl nda olursan z olun hep bir hedefiniz ve hayalleriniz olsun. nsan hayal etti i müddetçe yaflarm fl. Ayn rüyalar gibi biten dünün tekrar yoktur. Yar n, bilmiyoruz, iyi fleyler de olabilir kötü de. Dün, bugün, yar n diye biz ani stresleri çok severiz. Çünkü ani streste vücutta Adrenokortikotrop hormon (ACTH) artar ve haf za, alg lama, enerji süper olur. Yani bu hormon strese karfl vücudun bir sigortas d r. Ama siz bu stresi k s r döngüye çevirirseniz yani sürekli beyninizde kurarsan z, hep bunu düflünürseniz, gelen olumlu fleylerin hepsi geri gider. Yani unutkanl klar, enerji kay plar, isteksizlikler, migren, mide-ba rsak flikayetleri, uykusuzluklar, beyin tümörleri, tansiyon iniflç k fllar, vücudun muhtelif yerlerinde uyuflmalar, mutsuzluk, hatta depresyon, kalple ilgili flikayetler ve kansere zemin haz rlam fl olursunuz. Bunlar kendinize niye reva göreceksiniz ki? Ak ll, kontrollü ve olumlu olmak yeterlidir. E er büyük bir strese girdiyseniz kendinize hobiler bulun, yani kafan z da t n. Günün Sözü: Her söylenene inanma sorgula, gerçe e ulafl rs n.

5 BILIM-TEKNOLOJI 16 May s 2014 Cuma 5 Ortado u'nun kabusu MERS virüsü ABD'ye tafl nd ORHAN AKKURT NEW YORK(CHA) - Ortado u da ortaya ç kan gizemli MERS virüsünün ABD de de görüldü ü kesinleflti. ABD Hastal k Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), virüse ba l olarak ABD de iki vakan n tespit edildi ini aç klad. T.C. ALANYA 3. ASL YE HUKUK MAHKEMES NDEN KAMULAfiTIRMA LAN VE DAVA D LEKÇES N N TEBL DUYURUSU Davac Teiafl vekili taraf ndan afla da esas numaralar yaz l dosyalar nda daval lar sütununda isimleri belirtilen kifliler hakk nda aç lan Kamulaflt rma bedelinin tespiti ve tescil davas n n verilen Tensip ara karar uyar nca; 1- DAVA D LEKÇES N N ÖZET : Davac Teiafl vekili afla da parsel, maliki, cinsi ve kamulaflt rma miktar gösterilen tafl nmazlar n tapuda kay tl oldu unu, 2942 Say l Kanunun 4650 say l kanun ile de- iflik 8 ve 10 maddeleri gere ince Kamulaflt rma bedelinin tespiti ve tescil ile tafl nmaz n kamulaflt r lan k sm n n 5018 Say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45. Maddesi uyar nca Teiafl ad na tescili talep edilmifl olup; 2- a) 2942 Say l Kanunun 10. maddesi gere ince mahkememizce yap lacak tebli gününden itibaren kendilerine tebligat yap lamayanlara tebli yerine geçmek üzere kamulaflt r lan tafl nmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde dari Yarg da iptal ve maddi hatalara karfl da Adli Yarg da düzeltme davas açmalar, b) Belirtilen sürede kamulaflt rma ifllemine karfl idari yarg da iptal davas açanlar n, dava açt klar ve yürütmenin durdurulmas karar ald klar n belgelendirmedikleri takdirde kamulaflt rma iflleminin kesinleflece i ve mahkemece tespit edilen kamulaflt rma bedeli üzerinden tafl nmaz mal n Teiafl ad na tescil edilece i; c) Mahkemece tespit edilen kamulaflt rma bedelinin hak sahibi ad na Ziraat Bankas Alanya fiubesine yat r laca ; d) Konuyu tafl nmaz mal n de erine iliflkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gere i; 3- a) lk duruflma gününün 22/05/2014 günü saat 15:00 ile 15:30 aras nda olaca ; b) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaks z n duruflmaya gelmedi i ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yarg lamaya yokluklar nda devam edilece i ve karar verilece i hususu 7201 Say l Kanun 28. ve 2942 Say l Kanun de iflik 10. maddesi gere ince tüm daval lara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaflt rma ifllemi ile bilgileri ilanen tebli olunur. Dosya Daval M2 Hisse No. Ad Soyad lçe Köy Ada Parsel Vasf Alan Oran 2014/121 Hasan Yalç n Alanya maml Köyü 894,13 Handeresi Mevkii tarla m2 tam 2014/122 Hasan Yalç n Alanya maml Köyü Handeresi Mevkii tarla 74,70 m ,41 m2 tam 2014/123 Hasan Yalç n Alanya maml Köyü 94,30 Handeresi Mevkii Tarla m2+ tam 533,76 m2 2014/124 Hasan Yalç n Alanya maml Köyü 231,60 Handeresi Mevkii Tarla m2 tam 2014/125 Hasan Yalç n Alanya maml Köyü 686,61 Handeresi Mevkii Tarla m2 tam 2014/126 Hasan Yalç n Alanya maml Köyü Handeresi Mevkii Tarla m2 tam 2014/127 Fatma Kul Alanya Özvadi Köyü 265,49 Pamukluk Mevkii Tarla m2 tam 2014/128 Durali Kurt Alanya Gözüküçüklü Köyü 1.495,33 Mezaralt Mevkii Tarla m2 tam 2014/129 Durali Tan Alanya Gözüküçüklü Köyü 127,98 Mezaralt Mevkii Tarla m m2 tam 2014/130 Emine Kodal Alanya Gözüküçüklü Köyü 1.333,82 Mezaralt Mevkii Tarla m2 tam 2014/131 dris Özkan mam l Köyü 4.816,77 Mustafa Özkan Alanya Dipsiz Ketiri Mevki Tarla m2 tam 2014/132 dris Özkan maml Köyü Mustafa Özkan Alanya Köyönü Mevkii Bahçe 3.455,94 m2 tam 2014/133 Cennet Alagöz Alanya maml Köyü 5.029,84 Meryem Alagöz Karaalan Mevkii Bahçe m2 tam Ali Alagöz Bilal Alagöz Emine Özkan Süleyman Alagöz fiahin Alagöz sa Alagöz Adem Alagöz Mehmet Alagöz Rüstem Alagöz BASIN (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Delil Torbas (Kraft) al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: A.Ayranc ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 3 Kalem Delil Torbas (Kraft) Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Emniyet Genel Müdürlü ü, kmal Ve Bak m Dairesi Baflkanl, Lojistik fiube Müdürlü ü Depolar na teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Söz konusu malzemeler 60 takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 4 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü (O) Blok 2. Kat (Oda No:19) Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel Ülkedeki ilk vaka Suudi Arabistan da çal flan bir Amerikal vatandafl n Indiana eyaletinde yaflayan ailesini ziyaret etti i s rada tespit edilmiflti. kinci vakan n da Suudi Arabistan da çal flan bir baflka Amerikal sa l k çal flan nda görüldü ü belirtildi. Yetkililer, her iki vakan n birbirinden ayr oldu unu Mers virüsünün insandan insana bulaflma ihtimalinin çok yüksek olmad - n belirtiyor. ABD Kamu Sa l Hizmetleri- Ba fl kl k ve Solunum Hastal klar CDC'nin Ulusal Merkezi Direktörü Dr Anne Schuchat, baz ülkelerde görülen virüsün kifliden kifliye geçti ini ancak bunun çok yak n bir temasla olabilece ini söyledi. 44 yafl ndaki Floridal hastan n, öncelikle Suudi Arabistan tan Londra ya ordan da Boston ve son olarak Orlando ya geçti i tespit edildi. DEL L TORBASI (KRAFT) Ç filer BAKANLI I EMN YET GENEL MÜDÜRLÜ Ü Resmi lanlar KEM K NCELEME LABORATUVARI S STEM Ç filer BAKANLI I KMAL BAKIM DA RE BAfiKANLI I Kemik nceleme Laboratuvar Sistemi al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: A.Ayranc ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 3 Kalem Kemik nceleme Laboratuvar Sistemi Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Kriminal Dairesi Baflkanl Gölbafl deposuna c) Teslim tarihi : Söz konusu malzemeler 90 takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl A.Ayranc Mah. Dikmen Caddesi No:11 O Blok 2.Kat Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl l Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl 4 Nolu Sat n Alma fiube Müdürlü ü, A.Ayranc Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl - 4 Nolu Sat n Alma fiube Müdürlü ü, A.Ayranc Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Oda No:7 Çankaya /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN-6504 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl l Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 4 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü (O) Blok 2. Kat (Oda No:07) Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: Çankaya/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 4 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü (O) Blok 2. Kat (Oda No:07) Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN-6516 (www.bik.gov.tr)

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 16 May s 2014 Cuma Mülakatlarda iflverenlerin yüzde 49,4'ü arad klar nitelikteki ifl gücünü bulamad klar zaman kendileri yetifltirirken, yüzde 39,8'i ise mevcut çal flanlara fazla mesai yapt r yor. Savunmada ciro 5 milyar dolar aflt flverenlerin yüzde 39'u çal flanlara fazla mesai yapt r yor Çin bankas Türkiye'de banka kurmak için çal fl yor STANBUL - Maliye Bakan Mehmet fiimflek, "Tarihsel perspektiften bak ld nda enflasyon oran m z flu anda kendi içerisinde ufak bir yükselme yaflasa da tek haneye inmesi büyük baflar ama bizim yüzde 1-2-3'e çekmemiz gerekiyor" dedi. Dünya Yat r m Ajanslar Birli i'nin (WAIPA) baflkanl k görevini yürüten Baflbakanl k Yat r m Destek ve Tan t m Ajans 'n n ev sahipli inde düzenlenen 19. Dünya Yat r m Konferans 'n n aç l fl nda Soma maden oca nda hayat n kaybeden madenciler için sayg duruflunda bulunuldu. Konferans n aç - l fl nda konuflan Bakan fiimflek, Soma'da gerçekleflen olayda hayat n kaybeden madencilerin ailelerine bafl sa l dileklerini iletti. fiimflek, Türkiye'nin finansal krizi k sa sürede atlatt n ve önemli bir büyüme noktas içerisinde oldu unu belirterek, "Asya gerçekten fenomenel bir ilerleme yaflad ama Türkiye'nin de önemli bir ilerleme sa lad n söyleyebiliriz" diye konufltu.d fl talebin yükselmesinin olumlu bir geliflme oldu unu ancak jeopolitik baz sorunlarla u raflmak durumda kald klar n ifade eden fiimflek, flunlar söyledi: "Bu da finansal mali önlemlerin s k laflt r lmas gereklili- ini ortaya koyuyor. Bizim en büyük ticari alan m z Avrupa oldu u için oradaki rakamlara bak lmas gerekiyor. Oradaki üretim ç kt lar m z hala yüksek. Geçti imiz y llar içerisinde bakt m zda 2008'in bafllang c ndan itibaren 5,3 milyon yeni istihdam yaratm fl durumday z. Küresel finansal krizi düflündü- ünüzde bu gerçekten çok büyük bir baflar. Cari aç kta yüksek bir rakamla karfl karfl yay z. Tarihsel perspektiften bak ld nda enflasyon oran m z flu anda kendi içerisinde ufak bir yükselme yaflasa da tek haneye inmesi büyük baflar ama bizim yüzde 'e çekmemiz gerekiyor." fiimflek, Türkiye'nin d fl borçlar na bak ld nda kamu taraf n n borç veren konumda oldu unu, Türkiye'de bankalar n da durumlar n n iyi oldu unu vurgulad.türkiye'deki özellefltirmelere de inen fiimflek, "Özellefltirme süreci içerisinde sermaye piyasas nda faaliyette bulunan pek çok flirketin ilgilenebilece i alanlar bulunuyor" dedi. fiimflek, flu anda bir Çin bankas n n Türkiye'de banka kurmak için çal flt n aktararak, "Türkiye'de iyi bir bankac l k var ama slami finans aç s ndan gidilecek çok yol var" de erlendirmesini de yapt. Enerji verimlili ini art rmak için birçok çal flma yap ld n belirten fiimflek, ulaflt rma alan ndaki yat r mlar anlatt. fiimflek, son 10 y ldaki reformlar sayesinde uluslararas yat r mc lar bak m ndan cazip duruma gelen ANKARA- LKAY GÜDER - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araflt rmalar Vakf nca (SETA) haz rlanan "Türkiye'nin insan kayna n n belirlenmesi" bafll kl raporda, çal flma hayat yla ilgili verilerden durum analizi yap ld, iflverenler ve iflveren temsilcilerinin görüflleri al nd, iflverenlerin ifle al mlarda ön planda tuttuklar hususlar belirlendi. Araflt rma için fikur, MEB, TOBB, MYK, KOSGEB, DPT, TÜ K, YÖK, T SK ve Gazi Üniversitesi ile ön görüflme yap ld. Raporun amac, Türkiye'de insan kayna talep ve arz n n vas f ve nitelik aç s ndan belirlenmesi, uyumsuzlu un ortaya ç kard sorunlar n tespiti, sorunlar n ortadan kald r lmas için izlenmesi gereken strateji ve politikalar n iflverenlerin, iflveren temsilcilerinin ve ilgili taraflar n görüfllerine dayanarak ortaya konmas olarak belirtildi. Rapora göre, araflt rma kapsam nda görüflülen toplam 2 bin 18 firman n yüzde 18,2'si makro, yüzde 37,0' küçük, yüzde 27,2'si orta ve yüzde 17,6's da büyük ölçekli firma.görüflülen firmalar n yüzde 30,1'i cirosunu belirtmezken, yüzde 18,5'i bir milyon veya alt, yüzde 22,2'si 1-5 milyon aras, yüzde 17,3'ü 5-25 milyon aras, yüzde 11,8'i ise 25 milyon üzerinde ciro belirtti. Mülakatlarda iflverenlerin yüzde 49,4'ü arad klar nitelikteki ifl gücünü bulamad klar zaman kendileri yetifltirirken, yüzde 39,8'i ise mevcut çal flanlara fazla mesai ANKARA - stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy'de Eylül 2014 tarihlerinde düzenlenecek CeBIT Biliflim Eurasia fuar kapsam nda "Biliflim Anadolu ile Bulufluyor" toplant s Ankara'da gerçeklefltirildi. CEBIT Biliflim Eurasia Fuar na iliflkin düzenlenen bas n toplant s na, Hannover Messe Genel Müdür Yard mc s Murat Özer, Semor A.fi. Genel Müdürü Nezih Kuleyin, Türkiye Biliflim Derne i Baflkan Turhan Mentefl, Biliflim Muhabirleri Derne i Baflkan Musa Savafl, Biliflim Derne i kinci Baflkan Cem K v rc k kat ld. Toplant da Anadolu'dan fuara kat lacak firmalara sa lanacak finansal destekler ve KOSGEB iflbirlikleri anlat ld. Haz rl klar süren Cebit Biliflim Eurasia ve CeBIT Global Konferans n n bu y l çok daha aktif geçece i belirtilerek, Ankaral firmalar fuara davet edildi. Murat Özer, stanbul Yeflilköy'de yapt r yor. flverenlerin yüzde 57,4'üne göre, gelecek y lda en çok ihtiyaç duyulan alan, mesleki ve teknik beceriler.firmalar n yüzde 46,9'u meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite mezunlar n n mesleki becerilerinden memnun. Kat l mc firmalar n yüzde 59,5'ine göre ifle baflvuranlar, talep etti i ücreti yüksek bulmazken, yüzde 77,3'ü ise ifl karfl l - nda verilen ücretlerin düflük olmad n düflünüyor.araflt rman n en önemli sonuçlar ndan birisi de ifl piyasas n n mevcut yap s, sektör ve yerleflim yeri gibi faktörlerle karfl laflt r ld nda, nitelikli ifl gücü bulamama sorununun, firmalar n büyümeye iliflkin planlar n en az etkilemesi. 2B lerin sat fl süresi uzat ld MU LA - Yata an Malmüdürü Hatice Uysal, orman s n rlar d fl na ç kar lan hazine arazilerinin sat fl süresinin uzat ld n söyledi. Kamuoyunda 2B Yasas olarak bilinen 6292 say l Orman Köylülerinin Kalk nmalar n n Desteklenmesi ve Hazine Ad na Orman S n rlar D fl na Ç kar lan Yerlerin De erlendirilmesi ile Hazineye Ait Tar m Arazilerinin Sat fl Hakk nda Kanun, 26 Nisan 2012 tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e girmiflti. 1 Mart 2014 tarihinde yürürlü e giren 6527 Say l Kanun'un 22. maddesiyle 6292 Say l Kanun'a eklenen geçici 2. maddesiyle 1 Mart 2014 tarihi itibariyle sat n alma baflvurusunu yapmayanlar ile yap lan tebligata ra men tafl nmaz bedelini ödemeyenlere alt ay süre verilerek 1 Eylül 2014 tarihine kadar süre verildi ini aç klayan Yata an Malmüdürü Uysal, baflvuru süresinin bitti i günden, ödeme yapmak amac yla idareye baflvuruldu u güne kadar ve ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu madde kapsam nda ödeme yapmak amac yla idareye baflvuruldu u güne kadar geçecek süre için Türkiye statistik Kurumu'nun her ay için belirledi i tüketici fiyatlar endeksi ayl k de iflim oranlar (TÜFE) toplam nda art r larak hesaplanaca n söyledi. Uysal, AA muhabirine yapt aç klamada; " lçemizde 2B baflvurusu yap lmayan 48 adet tafl nmaz için yasal kullan m ve mirasç lar olmak üzere toplam 142 kifliye tebli yap lm flt r. Ayr ca sat fl bedeli tebli edilip ödenmesi gereken bedeli 3 ayl k ödeme süresi içinde yapmayan 8 kifliye, 11 tafl nmaz için bilgilendirme tebligat yap lm flt r. 30 Mart 2014 tarihi öncesi 12 köy muhtarl na ve 3 belediye baflkanl na süre uzat m bildirilmifltir" dedi. Ankaral firmalara CeBIT ça r s Eylül'de gerçeklefltirilecek "CeBIT Biliflim Eurasia Fuar " ve "CeBIT Global Konferans "n n bu y l Türkiye Biliflim Derne i, Biliflim Alt Yap Sanayicileri Derne i, Tüm Uydu Anten Elektronik letiflim fl nsanlar Derne i ve KOSGEB'in destekleriyle gerçeklefltirilece ini ifade etti. Ankara'n n özellikle biliflim sektöründe büyük geliflme gösterdi ine iflaret eden Özer, Ankara Ticaret Odas (ATO) üyelerini CeBIT, Hannover Messe ve KOSGEB'in finansal destekleriyle fuara davet ettiklerini, böylece firmalar n uluslararas arenada potansiyel al c larla buluflmas n istediklerini söyledi. KOSGEB'in finansal deste inden yararlanmak isteyen firmalar n biran önce kat l m için baflvuru yaparak fuar yerlerini ay rtmalar gerekti ini belirten Özer, "Firmalar tek bafl na kat lamasa bile ziyaretçi kapsam nda yine finansal desteklerimizle fuara ziyaretlerini sa lamak istiyoruz. ANKARA - HÜSEY N KARATEPE - Türk savunma ve havac l k sektörünün 2013 cirosu, bir önceki y la göre yaklafl k yüzde 6 artarak 5 milyar dolar aflt. AA muhabirinin Savunma Sanayii Müsteflarl n n (SSM) 2013 Faaliyet Raporu'ndan derledi i bilgilere göre, son y llarda Türk savunma sanayi ürünlerine yönelik artan yabanc ilgisi, ciro ve ihracat rakamlar nda kendini gösterdi. Toplam savunma ve havac l k sektör cirosu, bir önceki y la k yasla yüzde 5,75 art flla 5,08 milyar dolara ulafl rken, sektörün sürdürülebilirli i aç s ndan kritik önem tafl yan savunma ve havac l k ürünleri ihracat da 1,5 milyar dolar civar nda gerçekleflti. SSM, özellikle son dönemlerde çal flmalar na h z verirken, bu kapsamda 2013 itibariyle yürürlükteki proje say s 334'e, sözleflmeye ba lanm fl proje bedellerinin toplam ise 50 milyar liraya yaklaflt. Tüm bu faaliyetlerinin yan s ra Ar-Ge'ye de büyük önem veren Müsteflarl k, 2013 içerisinde yaklafl k 350 milyon lira tutar nda 21 Ar-Ge projesi imzalad. Di er taraftan savunma firmalar n n özkaynaklar yla gerçeklefltirdikleri Ar-Ge yat r mlar 237 milyon dolar, d fl finansman dahil gerçeklefltirdikleri toplam Ar-Ge harcamalar ise 927 milyon dolar oldu. Müsteflarl n ve savunma sanayisi sektörünün tan t m ve nitelikli ifl gücü taraf ndan fark ndal n art r lmas amac yla, 2009 y l ndan itibaren üniversitelerde düzenlenen kariyer fuarlar na ve sektör tan t m günlerine 2013'de de kat l m sa land. Geçen y l itibariyle SSM çal flanlar n n yaklafl k yüzde 40' n destek personeli, memur ve sözleflmeliler olufltururken, yüzde 46's ise uzman personellerden olufltu u görüldü. Müsteflarl n gelifltirmeye aç k yönlerine iliflkin de erlendirmelere de yer verilen raporda, proje gruplar nda mali-finansman yönetim kültürü ve ifl yükü paylafl m sistemati i ile Savunma Sanayi Destekleme Fonu'nun kullan m na iliflkin planlama konular nda eksiklik oldu u kaydedildi. Ayr ca yürütülen projeler dikkate al nd nda hizmetlerin s n rl say da personel ile gerçeklefltirildi i belirtilen raporda, çal flan ba l l n n düflük oldu u da ifade edildi. Ankaral firmalar m z fuara 20'den fazla ülkeden uluslararas kat l mc ve 90'dan fazla ülkeden gelen uluslararas ziyaretçi ile buluflturmak istiyoruz" dedi. Biliflim Muhabirleri Derne i Baflkan Musa Savafl da bu y l CeBIT'in düzenleyicileri aras nda yer ald klar n belirterek, " lk defa böyle bir zirvenin kat l mc s de il düzenleyicisi taraf nda yer alaca z. Bu bizim için de çok de erli bir tecrübe olacak" dedi. Türkiye Biliflim Derne i Baflkan Turhan Mentefl de CeBIT'in uluslararas bir marka oldu unu ve bunun de erinin iyi bilinmesi gerekti ini ifade etti. CeBIT'le Türk firmalar n n uluslararas arenaya entegre olma flans n yakalad klar n belirten Mentefl, Türkiye'nin de 2023 hedeflerine ulaflmas için önceli i biliflim sektörüne vermesi gerekti ine iflaret etti.

7 EKONOMI 16 May s 2014 Cuma 7 G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, baharda meydana gelen don ve dolu gibi çeflitli afetler nedeniyle çiftçinin 6.5 milyar liral k kredi bakiyesinin ertelendi ini, y l sonuna kadar yaflanabilecek bütün afetlerin borç ertelemesi kapsam na al nd n söyledi. Osmanl çile inin al c s çok, üreticisi az ZONGULDAK- MUSTAFA KEMAL BEK- TAfi - Ere li ilçesinde pembe rengi, aromas ve kokusuyla eflsiz özelli e sahip Osmanl çile i, yo- un talebe ra men üretim noktas nda gerekli ilgiyi görmüyor. lçede 5 köyde 15 yetifltirici taraf ndan üretilen, yöredeki kestane topra nda yerli kara çilekle etkileflime girerek özgün çeflit olarak ünlenen Osmanl çile i, tad ve aromas yla eflsiz lezzet sunuyor. Çiftçilerin 6.5 milyar liral k kredi borcu ertelenecek TBMM - G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, baharda meydana gelen don ve dolu gibi çeflitli afetler nedeniyle çiftçinin 6.5 milyar liral k kredi bakiyesinin ertelendi ini, y l sonuna kadar yaflanabilecek bütün afetlerin borç ertelemesi kapsam na al nd n söyledi. TBMM Genel Kurulu, Baflkanvekili Sad k Yakut baflkanl nda topland. MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy, gündemd fl konuflmas nda Gökçeada'daki sel felaketine de indi. Felaketten sonra Gökçeada'da incelemelerde bulunduklar n anlatan Özensoy, ilçede büyük zarar meydana geldi ini, adal lar n zararlar n n tazminine ihtiyaç duydu unu belirtti. CHP stanbul Milletvekili Celal Dinçer de Engelliler Haftas dolay s yla yapt konuflmada, engellilerin hayat n kolaylaflt racak flartlar n sa lanmas ve istihdam politikas n n dünyan n birçok ülkesinde sorun olmaktan ç kt n, Çukurova'da "buruk" hasat ADANA - Türkiye'nin önemli tah l üretim merkezlerinden Çukurova yöresinde, bu day hasad kurakl k nedeniyle "buruk" bafllad. Genifl tar m arazilerine sahip Ceyhan ilçesinde bu day hasad, ürün yeterince geliflmedi i için geçen y llardan 2-3 hafta daha erkene al nd. Ceyhan Ziraat Odas kinci Baflkan Kenan Balki, bölgede bu day hasad n n bafllad n ancak olumsuz iklim koflullar nedeniyle bunun sevincini yaflayamad klar n belirtti. Bölgede 1,5 milyon dekar alanda bu day üretimi yap ld n bildiren Balki, kurakl k nedeniyle düflen verimin, çiftçileri hüsrana u ratt n ifade etti. Bu y l bölge genelinde bu dayda yüzde verim kayb oldu unu vurgulayan Balki, flöyle konufltu: ''Bu y l yaflanan kurakl k, f rt na ve don olaylar ndan dolay bu daylar tane ve boy vermedi. Her y l haziran ay n n ilk haftas nda bafllan lan hasada maalesef erken bafllamak zorunda kald k. Ceyhan'da 1 milyon 176 bin dekar tar m arazisi varken bunun yaklafl k 350 bin dekar nda bu day üretimi yap lmaktad r. Yörenin baz bölgelerinde verim kayb yüzde 100'e yaklaflt. Çiftçilerimiz tane vermeyen bu daylar silajl k hayvan yemi yapmak zorunda kald." Balki, kurakl ktan zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankas 'na olan borçlar n n ertelenmesini istediklerini kaydetti. lçede 300 dönümlük tarlas nda bu day hasad yapan Ramazan Üstünda da 50 y ll k çiftçi oldu unu ve böyle bir kurakl ilk defa yaflad klar n anlatt. Dekar bafl na kilogram ürün alabildiklerini aktaran Üstünda, "Ya mur ya mamas ve sulama imkan m z olmad için bu day m z bu y l para etmeyecek. Biçilen bu daylar mazot paras n dahi karfl lamaz. Bu day nas l sataca m z bile kara kara düflünür olduk. Ceyhan veya Seyhan nehirlerinden çiftçilere sulama imkan sa lanmal. Bu nehirlerimiz bofla ak yor, bari çiftçilerimiz faydalans n. Allah çiftçinin yard mc s olsun" dedi. Türkiye'de ise sorunlar n çözüm bekledi ini söyledi.ak Parti stanbul Milletvekili Mehmet Domaç ise yar n kutlanacak Eczac lar Günü dolay s yla yapt gündemd fl konuflmada, 2012'de ç kar lan Eczac l k Yasas ile bu meslekte gerçek bir dönüflüm sa land n ifade etti. laç fiyatlar n n düflmesi ve eczaneler aras eflitsiz reçete da l m n n eczac lar n önemli sorunlar ndan oldu unu dile getiren Domaç, "Daha önce laç Fiyat Kararnamesi ile düflürdü ümüz karl l n bir bölümünü, eczac lar n yaflamas için iade etmek durumunday z" dedi. Eczac l k fakültelerinin de di er bir sorun oldu unu anlatan Domaç, Türkiye'de 1994'te 7 olan eczac l k fakültesi say s n n günümüzde 44'e ulaflt n kaydetti. Bu fakültelerin 26's n n ö renci ald n belirten Domaç, "Her y l 1900 ö renci fakülteye kay t olmaktad r. Bu fakültelerin ço unda eczac ö retim üyesi dahi yok. 44 eczac l k fakültesi yeterlidir, yenisini kesinlikle açmamam z gerekir" diye konufltu. STANBUL - Selimo lu Group ve Pana Yap ortakl yla Fikirtepe'de 150 milyon liral k yat r mla hayata geçirilen "Brooklyn Park" projesi tan t ld. Toplam 113 bin metrekarelik inflaat alan na sahip projede, 731 konut ve 13 ticari ünite yer alacak. Selimo lu Group Yönetim Kurulu Üyesi H z r Selimo lu, projenin tan t m toplant s nda, Fikirtepe'nin dönüflümünde öncü bir rol üstlendiklerini söyledi. Proje hakk nda bilgi veren Selimo lu, bölgeye önem verdiklerini belirtti. Selimo lu, Fikirtepe'nin ulafl m aç s ndan önemli bir konuma sahip oldu una iflaret ederek, "Yeni Fikirtepe'nin çevresinde önemli yaflam merkezleri bulunuyor. Brooklyn Park projemizde Yeni Fikirtepe'nin oluflumunda öncü olmay amaçlad k. Projelendirmesiyle ve tüm süreciyle öne ç kan sembol bir proje oluflturduk. Pana Yap ortakl yla çal flmalar na h zla devam etti imiz Brooklyn Park projemizle birlikte bölgede 2 projeye daha da imzam z ataca z" diye konufltu. Hem Fikirtepe'de hem de Ba dat Caddesi'nde farkl uygulamalar n n olaca n anlatan Selimo lu, flu bilgileri verdi: "Fikirtepe, kat karfl l anlay flla al nm fl bir yer. Herhangi bir parasal ödeme hak sahipleri yapmayacak. Kat karfl l yerlerini verdikten sonra biz vatandafllara kiralar n peflin olarak ödüyoruz. Sonuçta vatandafllar dairelerini inflaatlar bittikten sonra teslim alacak. Ba dat Caddesi'ndeki uygulama biraz daha farkl. Ölçümler yap ld ktan sonra bina, riskli bina k sm na giriyorsa çeflitli haklar elde ediyorlar. Bunlardan biri; Domaç, Türkiye'de Avrupa ülkelerinin her birinden daha fazla eczac l k fakültesi bulundu- una iflaret ederek, art k e itimin niteli inin art r lmas gerekti ini vurgulad. MHP'li Özensoy'un gündemd fl konuflmas - na cevap veren G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, don, sel ve benzeri felaketlerin 69 il, 418 ilçe ve 14 bin 673 köyde 76 bin üreticiye ait 176 bin hektar alanda etkili oldu unu belirtti. Hasar tespitlerinin yap ld n anlatan Eker, bu felaketlerin sigorta kapsam nda oldu unu ve yar s n n bakanl k taraf ndan hibe olarak ödendi ini kaydetti. "Sigorta yapt rmayanlar da dikkate ald m zda, çiftçilerimizin yaralar n saracak, en az ndan hasarlar n azaltacak yard m yapmak gerekiyordu" diyen Eker, Hazine Müsteflarl ve Bakanlar Kurulu'na götürdükleri teklif sonras kredi borçlar n n ertelenmesine iliflkin kararnamenin imzaland n an msatt. Fikirtepe'nin Brooklyn Park görücüye ç kt kira yard m yap l yor. Daha sonra da binalar yap larak yenilenmifl oluyor." Pana Yap Yönetim Kurulu Baflkan Kürflat Ufuk da Fikirtepe'nin, merkezi konumu ve h zla yükselen gayrimenkul fiyatlar yla yat r mc lar n ilgisini çekti ini dile getirerek, "Deniz havas, deniz kokusu almak istiyorsan z Ba dat Caddesi'nin tepe noktas nda yer alan Brooklyn Park projesine sizleri de davet ediyorum" ifadesini kulland. 150 M LYON L RALIK YATIRIM stanbul'un en de erli bölgelerinden "Yeni Fikirtepe"nin kentsel dönüflümünde örnek niteli inde konumlanan Brooklyn Park ile dönüflüme tabi tutulan alanda yürütülen yönetim sürecinde tüm hak sahipleriyle anlaflmaya var ld. nflaat alan nda y k m çal flmalar n n sürdü ü proje, Selimo lu Group ve Pana Yap ortakl yla 150 milyon liral k yat r mla hayata geçiriliyor. Toplam 113 bin metrekarelik inflaat alan na sahip projede, 731 konut ve 13 ticari ünite yer alacak. May s-haziranda sabah n erken saatlerinde büyük özenle toplanarak sat lan çilek, rengi ve aromas yla kozmetikten g daya kadar farkl sektörlerce talep ediliyor. Üreticilerin azl nedeniyle istenilen düzeyde yetifltirilemeyen Osmanl çile inin, yeni fideler da tarak üretimi yayg nlaflt rmaya çal fl yor. Osmanl Çile ini Yayg nlaflt rma ve Üreticiyi Koruma Derne i Mali Sekreteri fiaban Çetinkaya, AA muhabirine yapt aç klamada, çile in pazara gelmeden fide halindeyken sat ld n söyledi. lçede 100 y l aflk n zamand r yetifltirilen çile in 1980'li y llardan sonra üretiminin azald n anlatan Çetinkaya, "Çile imizin neslinin tükenmemesi için büyük gayret gösteriyoruz. Projeler üretip bu sorunu kökten çözece imize yürekten inan yorum" diye konufltu. Çetinkaya, derne e ait arazide yetifltirilen fideleri talep eden üreticilere da tt klar n vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Osmanl çile ine yurt d fl ndan ve içinden gelen çok say da talebe karfl l k verememenin üzüntüsünü yafl yoruz. Ürünün bu bölge için hem kültürel hem de ekonomik de eri vard r. Biz bunu Ere li topraklar n n her bir kar - fl nda üretmeliyiz. Belçika'dan 20 ton Osmanl çile i istediler, veremedik. Geçti imiz günlerde g - da sektöründe bir yetkili bizimle irtibata geçti, 'Osmanl çile inin fiyat n siz belirleyin, biz tamam n almay taahhüt ediyoruz' dedi. Biz de bu talebin karfl lanamayaca n belirttik ton çile i pazarlayabilecek konumday z ama ne yaz k ki üretim yok." Kocaali Mahallesi'nde 4 dönümlük alanda 50 y ld r çilek yetifltiren smail Keskin (63) de meyvenin geçim kaynaklar oldu unu belirterek, "Osmanl çile ine herkes sahip ç kmal. Daha bir kilogram ürünün bile elimizde kald olmad. Pazara inmeden çile imizi sat yoruz. fiu anda kilogram liradan al c buluyor" fleklinde konufltu. Ahlat tafl Almanya yolcusu B TL S - OKTAY BAYAR - Bitlis'in Ahlat ilçesinde ç kar lan ve baflta tarihi eserler olmak üzere cami ve evlerde yap malzemesi olarak kullan lan Ahlat tafl, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti (KKTC), Singapur ve ABD'den sonra Almanya'ya da ihraç edilmeye baflland. Havalar n s nmas yla ilçeye 20 kilometre uzakl ktaki tafl ocaklar n n yolunu tutan Ahlatl taflç lar, ald klar sipariflleri yetifltirmek için ocaklardan tafl ç kar yor. Is ve ses yal t m özelliklerinin yan s ra estetik aç dan da güzel bir görünüme sahip olan Ahlat tafl, bölgedeki mimari yap larda kullan l yor. Tafl sezonunun aç lmas yla bu y lki faaliyetleri hakk nda AA muhabirine aç klamada bulunan Ahlat S n rl Sorumlu Yap Tafl Üretim Kooperatifi Baflkan Metin Coflkun, siparifl almaya bafllad klar n söyledi. Coflkun, Almanya'da yap lacak bir an t için tafl ç karmaya bafllad klar n bildirerek, "Sezon aç lmadan önce modellerimizi ve tafl çeflitlerimizi Almanya'ya gönderdik. Almanya'da k rm z tafl m z be enildi ve an t yap m nda kullan lmak üzere tafl m z bu ülkeye gönderece iz. Yüzy llard r ilçemizdeki yap larda kullan lan Ahlat tafl n n yurt d fl na sat lmas yla ilginin artaca n düflünüyoruz" dedi. "Gerek s gerekse ses yal t m yla bin y l aflk n süredir yörede kullan lan Ahlat tafl, art k yurt d fl nda da ra bet görüyor" diyen Coflkun, flu an itibar yla ilçedeki 12 ayr iflletmede ç kar lan tafllar n gelecek y llarda ilçe için büyük kaynak sa layaca na inand n kaydetti.

8 8 KÜLTÜR-SANAT 16 May s 2014 Cuma Aylin DEM RHAN ERDEF, Türk Dünyas Sivil Toplum SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN "Bu Topra n Renkleri Bas n Foto raf Yar flmas " sonuçland MERS N - GÜBRETAfi taraf ndan bu y l "Tar mda kad n" temas yla düzenlenen "Bu Topra n Renkleri Bas n Foto raf Yar flmas "nda Anadolu Ajans muhabiri An l Ba r k birinci oldu. GÜBRETAfi'dan yap lan yaz l aç klamaya göre, Türkiye genelindeki gazete, dergi ile televizyonlardaki yerel ve ulusal medya mensuplar n n yo un ilgi gösterdi i yar flmaya 47 ilden 236 eser kat ld. Coflkun Aral, R za Özel, Nihal Gündüz, Galip Ataman, Mehmet Demirci, Selahattin Sevi, Halit Ömer Camc ve Ferhat fienel'in yer ald jürinin yapt de erlendirme sonucunda birincili i Anadolu Ajans Adana Bölge Müdürlü ü bünyesinde Mersin'de görev yapan An l Ba r k kazand. Mu la'daki Yakamoz Gazetesi'nden Volkan Y ld z' n ikinci ve hlas Haber Ajans foto muhabiri Melih Cevdet Tekflen'in üçüncü oldu u yar flmada, kad n foto muhabirlerini teflvik için verilen jüri özel ödülüne stanbul'dan Zeynep Seda Çak r, mansiyon ödüllerine ise Gümüflhane'den TRT muhabiri Hüseyin Özgün, stanbul'dan Milliyet Gazetesi foto muhabiri Ozan Güzelce ve Ankara'dan Bereket TV muhabiri Hakan Öztürk lay k görüldü. Aç klamada görüfllerine yer verilen GÜBRETAfi Genel Müdürü Osman Balta, tar m sektöründe kad n eme inin önemli bir yeri oldu u düflüncesiyle bu sene yar flmada "Tar mda kad n" temas n seçtiklerini belirtti. Baflkan Selahattin Ayvaz flunlar söyledi; Türk Dünyas Sivil Toplum Zirvesi; Türk Dünyas ülkelerinde; sivil toplum felsefesi ile toplumlar n sivil yoldan geliflmeleri fikrini yaymak. Türk Dünyas ülkelerinde STK'lar n deneyimlerini paylaflmalar, birbirlerinden yararlanmalar ve iliflkilerinin gelifltirilmesine katk da bulun- Zirvesi nde Erzincan tan tt SEDAT KAYA Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans deste i ile Eskiflehir Valili i ve Kamu Araflt rmalar Vakf taraf ndan organize edilen "TÜRK DÜN- YASI S V L TOPLUM Z RVES " program 11May s 2014 Pazar günü Eskiflehir Osmangazi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yap ld. Zirveye davet edilen Erzincan Dernekleri Federasyonu, Kongre Merkezi nin fuayesinde Erzincan tan tmak amac yla stant açt. Zirveye, Orta Asya ve balkanlar baflta olmak üzere 48 ülke temsilcileri kat ld. Türk Dünyas Sivil Toplum Zirvesi ne son y llarda önemli çal flmalar ile dikkat çeken Erzincan Dernekleri Federasyonu mak. da davet edildi. Türkiye-Türk Dünyas STK'lar Zirveye kat lma konusunda bilgi veren iliflkileri üzerinden toplumlar aras Federasyon 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans deste i ile Eskiflehir Valili i ve Kamu Araflt rmalar Vakf taraf ndan organize edilen "TÜRK DÜNYASI S V L TOPLUM Z RVES " program 11May s 2014 Pazar günü Eskiflehir Osmangazi Kongre ve Kültür Merkezi'nde bafllad. iliflkilerin geliflmesi için zemin haz rlamak amac yla düzenlenmifltir. Federasyon olarak organizasyon komitesinden daveti al nca önce Erzincan Valili imiz ve Belediye Baflkanl m z ile temasa geçtik. Erzincan tan tan kitap, afifl, broflür ve CD istedik. K sa zamanda Valimiz Abdurrahman Akdemir ve Belediye Baflkan m z Cemalettin Baflsoy un direktifleri ile gereken tan t m dokümanlar n sa lad k. Erzincan dan tand r ekme- i, tulum peyniri ve kete getirdik. Federasyonumuzda bulunan kitap ve dergilerle takviye ederek güzel bir stant açt k. Bizim önemli görevlerimizden birinin Erzincan tan tmak oldu unu biliyoruz. Toplam k rk sekiz ülkeden 300 e yak n davetlinin kat ld böyle bir uluslararas toplant - da Erzincan tan tabilmek bizleri çok sevindirmifltir. Toplant ya kat - lan tüm davetliler tulum peynirimizi, tand r ekme imizi, kete ve leblebimizi tatm flt r. Kat l mc lara baflta Ergan olmak üzere Erzincan n turizm de erleri anlat lm flt r. Zirve ye hemfleri derneklerini temsilen kat lan Federasyonumuz büyük takdir toplam flt r. Bu çal flmam z destekleyen Valimiz Abdurrahman Akdemir ve Belediye Baflkan m z Cemalettin Baflsoy a teflekkür ediyorum. Gsm: ( ) Dr. fiemsettin Küzeci den gelenler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, merkez kütüphanesine ba fl olarak gönderdi- im, kitap ve dergilerin bana ulaflmas yla ilgili toparlama ve de erlendirmelerim çerçevesinde, Kerkük lü, e itimci, flair, yazar, araflt rmac, gazeteci Dr. fiemsettin Küzeci den bana ulaflan ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi merkez kütüphanesine gönderdiklerim için haz rlad m demirbafl listesinin 3117 den bafllay p 3264 e kadar ulaflan numaralara kaydedildi kitap ve dergiler. Teflekkürlerimi sunuyorum. Dr. fiemsettin Küzeci den gelen kitap ve dergiler aras nda isimleri yeralanlardan, Osmaniye ilimiz merkezinde yay nlanan Yenises dergisi ilk s rada yerald. Kitaplardan baz lar n n isim ve imza sahipleri s ralamas da flöyle karfl m za ç k yor efendim (Kitaplar: Ötüken yay n ): - Kaybolmufl günler (Mustafa Miyaso lu), Dede Korkud (Anar), Dildeste (R fat K z ltu ), Kur an- Kerim in Türkçe anlat m (Bekir Sadak), - Rusya da demokrasi (Rinat Muhammedi), Dansedilmek (Durali Y lmaz), Yücelikte tenhal k (Bahtiyar Vahapzade), - Haliç hikayeleri (Muhterem Yücey lmaz), Bafl mda esen kitap yelleri ( zzet Tanju), Bin y l n sonu (Hamit Nutki-Aytan), - Galanasl gül hatun (Yüksel Önem), Gülnar (Ahmet B. Ercilasun), K yam (Durali Y lmaz), Rüya ressam (Muhterem Yücey lmaz), - Balkan volkan (Dr. Arslan Tekin), Gözyafl medeniyeti (Ömer Öztürkmen), Türk askeri kültürünün tarihi geliflmesi (Suat lhan), - Kutup y ld zlar (Durali Y lmaz), Bozk r imparatorlu u (Çev: Dr. M. Reflat Uzman), Mevlana-Divan- kebir seçmeler (Hzl. fiefik Can), - Sabr m denedim (fievket Ar ), Cavidan (Bayram Çinkil), Gelece in efli inde (Ömer Öztürkmen), Koçaklamalar (fiemsettin Yapar), Gül suyu (Ni deli Hakk Ero lu), Bir destan kahraman -Salur Kazan (Doç.Dr. Ali Y lmaz), Roman düflüncesi ve Türk roman (Mustafa Miyaso lu), Bir aflk serüveni (Mustafa Miyaso lu). Afl k Veysel müzikali, stanbul da sahnelendi STANBUL- Karabük Üniversitesi Sert Ünsüzler Tiyatro ekibi, ünlü halk ozan Afl k Veysel'i, sahneye koyduklar müzikalle anlatt. Ö renciler, stanbul Arel Üniversitesi'nin Tepekent yerleflkesinde, ünlü ozan n hayat n ve sanat n, sahneye koyduklar müzikalde canland rd. Müzikalin yazar ve yönetmeni Numan Çak r, çal flmalara geçen y l aral k ay nda bafllad klar n söyledi. Afl k Veysel'in torunu ve projenin dan flman Nazender Süzer ile müzikali gerçeklefltirdiklerini ifade eden Çak r, turnenin ilk dura n n Sivas oldu unu kaydetti. Numan Çak r, "fiimdi stanbul Arel Üniversitesi'ndeyiz. Cuma günü de stanbul Üniversitesi'nde olaca z. Afl k Veysel'e bir gönül borcumuz vard, bütün insanl k olarak, sadece ö renci olarak de il. Bunu ödedi imize inan yoruz. Türkiye'nin Afl k Veysel'i unutmamas n, böyle büyük bir de eri kaybetmemesini istiyoruz, bunun için çabal yoruz" diye konufltu. Afl k Veysel'in torunu Yeliz fiat ro lu da tiyatro oyuncusu oldu unu belirterek, dedesini adeta sahnede izledi ini ve çok gururland n söyledi.fiat ro lu, "Oyuncu arkadafllar m sahnede görüp, bir de benim için manevi de eri olan insanlar görmek, dedem, babam ve di er aile üyeleri... Hepsini orada canland r lm fl, kanland r lm fl flekilde izlemek, duygusal anlar yaflamama sebep oldu. Zaten baz yerlerde tutamad m kendimi. Çok gurur vericiydi" de erlendirmesinde bulundu....edeb SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ Sad k Yals zuçanlar ile fiiir ve Edebiyat m z n Gücü Üzerine Hasbihal-4 Evet, hakl s n z Yahya Kemal in 50. ölüm y l dönümü. Geçen hafta san r m siz Yahya Kemal le ilgili bir panel mi sempozyuma kat ld n z. Yahya Kemal ve Yahya Kemal in fliiri hakk nda düflünceleriniz neler? Evet, stanbul da geçen hafta Bilim Sanat Vakf n n bir sempozyumuna gitmifltim. Orda çok de erli konuflmalar oldu, tart flmalar oldu. Yahya Kemal hâlâ bu tür tart flmalara imkân veren bir flair. Yani bizim tam da modernleflme tarihimizin bafllang c nda gelenekteki o k r lman n bafl nda yaflam fl bir adam. Fakat yine hayata dair modern olana dair pek bir fley söylememifl. Yer yer baz göndermeler yapm fl bir insan ama tamamen eski hayat, gelene i iflte Osmanl y, Osmanl medeniyetini ve onun temel göz etti i bir flehir olarak stanbul u anlatm fl. flte musiki, mimari ve edebiyat üzerinden daha çok Osmanl medeniyetini anlatm fl birisi. Bu anlamda gelene in bir halkas olarak görmek mümkün. Fakat modernli e karfl da, Yahya Kemal de baz itirazlar, serzenifller, sitemler, elefltiriler oldu u da görülüyor. Geleneksel fliir dilini yenilemifl yeniden kurmufl, infla etmifl bir flair olarak da önemsenmesi gerekiyor, yani gelene in son, hani fley derler Ku unun Son fiark s ya da Tanp nar n ifadesiyle Eve Dönen Adam veyahut Beflir Ayvazo lu nun bir kitab n n da ismiydi, Bozgun da Bir Fetih Rüyas diye. Gerçekten de manevi, bilimsel, entelektüel, kültürel, siyasal aç dan bir bozgun yaflad - m z veyahut bir bozulman n bafllang c olarak modernleflme sürecinin bafl nda bir fetih rüyas görmüfl yeniden. Çünkü fetih biliyorsunuz insan n benli inin hakikate aç lmas, kap lar n aç lmas. stanbul un Fethi mesela stanbul un hakikate aç lmas. O anlamda bozgunda bir fetih düflü görmüfl biri olarak görebiliriz onu ve hâlâ önemini koruyor yani k flk rt c bu bak mdan. Türk ayd nlar aç s ndan zihinlerini k flk rt c bir özelli i var Yahya Kemal in. Siz yaz lar n z veya düz yaz eserlerinizi ve romanlar n z nas l yazars n z, nas l bir yöntem izlersiniz? Zorlan r m s n z yazarken? Ben özellikle düz yaz da çok zorlan yorum, yani tabir-i caizse do um yapmak bir sanc çekiyorum. Sizde nas ld r bu çal flma sistemi? Evet, bu biraz asl nda mizaçla da ilgili, belki siz biraz daha titizsiniz. Ben daha cesur davran yorum. Cahil olmak ondan belki. Biraz sarsak yaz yorum, özensiz yaz yorum, kolay yaz yorum o yüzden. Asl nda mesela roman belli bir birikim, disiplin gerektiren, kurgu haz rl gerektiren bir fley ama ben roman yazarken de akl mda hiçbir fley yokken de oturup ismini yaz p ard ndan bafll yorum yazmaya. Son yazd m roman iflte, alt yedi günde filan yazd m bitirdim, yani çok h zl ve yo un çal flarak, sürekli yazarak. Yani nevi-i flahs na münhas r derler ya hakikaten alt yedi günde bir roman. Bunun tabi bir demlenme süreci mutlaka bunun vard r. Var tabi. Niyazi Mürsel hazretlerini mesela y llarca okumufltum ben. Niyazi Mürsel hakk nda onun divan- fliirlerini, menk belerini; ama yazarken ufak tefek baz notlar vard yan mda; ama daha çok ben Rasim Özdenören de gördüm bu özelli i, daha do rusu Rasim Bey de öyle söylemiflti, o da mesela çok rahat yazanlardan. Tabi o sonradan bak yormufl birkaç kez ama ben sadece bir kez, iki kez flöyle bir tahkik yap yorum o kadar düzelti yap yorum; yani düz yaz yazarken hiç zorlanm yorum ben. Gerçi öykü yazarken de pek zorlanm yorum yani çok özel bir öykü ise hani baz tarihi bilgiler vs. dokümanlar gerektiren bir fleyse notlar al yorum ama onun d - fl nda h zl bir flekilde yazabiliyorum. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Ne yapsam da sönmüyor bende mahfler heycan, Sen rahat ol Sultan m unutmam imtihan. Sonsuza dek dilemem hasretinden hiç aman Yeter ki sen sev beni flad et bendeki can.

9 BULMACA 16 May s 2014 Cuma 9 Bizim manada, bir ruhban s n f mevcut de ildir. lahiyat ilmine vak f ulema denilen tahsilli bir s n f vard r ve imamlar bunlar aras ndan cemaat taraf ndan seçilir. Müftüler ve kad lar yâni hâkimler ise hükûmet taraf n dan tayin edilirler. Uleman n ö retimi gayet tabiî ki kendi fikirlerini tafl r ve bu fikirlerden biri de, ister di nî ister siyasî sebeplerden olsun, H ristiyanl ktan nefrettir. Dinî veya siyasî bir kargaflal k an nda bu adam lar n tesiri çok büyük olur, daha mülayim ve anlay fll bir siyâset güden hükûmeti ma lup etmek için her tür lü kötülü ü yapabilirler. (s.56) 4. Türk Kad n na Afla lay c Yaklafl m: Yazarlar, Türk kad nlar na kendilerince kad n duyarl yla ama Hristiyanca bir bak fl aç s yla yaklaflmaktad rlar. Müslüman Türk kad n n giyimiyle, davran fllar yla, kiflili iyle yarg lamakta hatta afla lamaktad rlar. Onlara göre Türk kad n âdeta dünyaya kapal bir hapis hayat yaflamaktad r. Hem elbiseler içinde hem de dört duvar aras na yani eve hapsedilmifltir. Bütün özgürlükleri elinden al nm fl zavall, gariban yarat klar olarak alg lanmaktad r. Onlara göre giydikleri feraceleri biçimsiz, hareketleri zarif de il. Hepsi, genci de ihtiyar da paytak paytak yürüyorlar. fiöyle derler: Bu erkek kalabal n n aras na serpifltirilmifl kad n miktar da tahminin çok üstünde idi. Rahat ve korkusuz Köprüyü geçmekte olan bu beyaz, k rm z, mavi, yeflil ve mor renkli k yafetlere bürünmüfl kad nlar n, fleffaf peçeleri arkas nda parlayan siyah gözlerinden baflka bir fley görmek mümkün de ildi. Bu siyah gözler umumiyetle fiark kad n n n en büyük güzelli ini teflkil eder. Türk, ran, Yunan ve Çerkes kad nlar bu parlak renkli biçimsiz ferace denilen k yafet TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin MRS. MAX MÜLLER N STANBUL MEKTUPLARI ADLI K TABINDA STANBUL ALGISI-6 içinde, birbirleriyle âdeta rekabet hâlindeler. Bir çoklar yaflmakl veya peçeli, baz lar da sanki diflçiye gidiyorlarm fl gibi yüzlerini beyaz tüllerle sarm fllar. Hareketleri zarif de il. Hepsi, genci de ihtiyar da paytak paytak yürüyorlar. Halbuki Beyo lu Frenkleri son moda Paris kostümleri içinde t pk Boulevard daki hemflireleri gibi canl ve edal. Tabii burada her renk, daha do rusu renksiz paçavralar içinde, büyük bir dilenci kitlesi de mevcut. Bu lime lime giysilerini nas l ç kar p giyiyorlar büyük bir muamma. Belki hiç ç karm yorlar ama dinlerinde her gün befl defa abdest alma mecburiyeti var. (s. 21) Bazen seyyahlar o kadar saçma sapan sözler söylerler ki ak l alacak gibi de il. Mesela flu sözlerine bakal m: Araba durdu u zaman dahi, hiç kimse kendi kar s na veya annesine bir kelime söyleme cüretinde bulunamaz, zira polis derhal müdahale eder. Kocalar veya o ullar onlara sokakta selam bile veremezler. Bir kad na en büyük hürmet, onunla karfl laflt n z zaman ona arkan z dönmektir. Padiflah n Harem Dairesine mensup biri için ise bu, bir mecburiyettir. (s.157) Bunun yan nda Türk kad n na dair hakperest bir tutum tak nmaktan da çekinmemifllerdir. Ecnebilerin dikkatini çeken di er bir husus da stanbul sokaklar nda ahlâk d fl hareketlere bilhassa Türk kad nlar aras nda kesinlikle rastlan lmad d r. (s. 25) (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast....: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Slav alfabesi. skambil kâ tlar nda bir gruba verilen ad, dineri. 2. Baya, s radan. Yer alt su olu u. 3. Bir tür cam kap. Voltamperin simgesi. 4. Namzet. çinden kan ve de erli besinlerin geçti i kanal. 5. Avrupa da bir baflkent. Fütüvvet fleyhi. 6. Tohumlar n ezilip ya ç kar ld yer. 7. Kesintilerden sonra geri kalan miktar, safi. Güzel kokulu küçük bir kavun türü. 8. nsan eliyle aç lm fl suyolu. 9. Çiçek tozu. Arapçada su. 10. Kül, toz durumundaki fleyleri sopayla kar flt rmak ifli. 11. Dan fl kl dövüfl. Tanr tan maz, dinsiz. 12. Aç kl k. 13. Kampana. stanbul da bir semt. 14. lenme, beddua. Küçük ve ötücü bir kufl. M s r n plaka iflareti. 15. Üç katl bal k a. fiikâr. 16. Bir renk. Posta sürücüsü. 17. Bir mal n sürüm de eri. Lityumun simgesi. 18. Seciye, karakter. Kutsal inanç. 19. Yarat c s n n ad belli olmayan eser. fiaflma anlatan ünlem. 20. Dingil. lave. Kad nlar n göz kapaklar na sürdükleri çeflitli renkte boya. Yukar dan afla ya: 1. Kendini be enmifl, sevimsiz, budala. Kalp biçimindeki yapraklar n n alt k rm z mt rak, üstü koyu yeflil, gövdesi sürünücü ve etli bir süs bitkisi. 2. Eskiden lise derecesindeki okullara verilen ad. Yank, akis. Tanr sal. Pirinç ve flekerkam fl ndan elde edilen bir tür rak. 3. Söylenti. Kara batmamak için aya a tak lan bir tür örgülü ayakl k. Çini. 4. Kuru so uk. Zincirden yular ya da ayak köste i. çki meclislerinde içki da tan kifli. 5. Kaba bir seslenme sözü. Eser, iz, belirti. Duyuru. Ayd n ilinin bir ilçesi. 6. leri gelen, para veya makam sahibi kimse. Lay k olma, yarafl rl k. Herhangi bir kas kümesinin irade d fl hareketi. 7. lçe. pucu, alamet, iz. Bir göz rengi. Bilgin. 8. Yemek yemesi gereken. Yalan, uydurma söz. Genellikle Güney Amerika ülkelerinde tüketilen bir tür çay. Çabuk davranan, çevik. 9. A r, korkulu, çok tehlikeli. Çelik çomak oyunu. Bulgaristan n para birimi. Yapraklar n düz ve parlak olan bölümü. 10. Fok bal n n bir türü. Çizgilerin, yüzeylerin, kat cisimlerin birbirlerine rastlad klar ve kesifltikleri yer. Gecikme. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 16 May s 2014 Cuma - SAGLIK Burcu KER M Kad nlarda akci er kanseri riski daha yüksek ANKARA - ZEYNEP AKYIL - Erkeklerde görülen kanser çeflitlerinde ilk s rada yer alan akci er kanserinde, san lan n aksine kad nlar, erkeklere göre daha çok risk tafl yor. Türk Akci er Kanseri Derne i Baflkan (TAKD) Doç. Dr. Ufuk Y lmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, akci er kanserinin, erkeklerde daha çok görüldü ünü ve erkeklerde görülen kanserler aras nda birinci s rada yer ald n söyledi. Kad nlarda, erkeklere oranla daha az sigara içmelerinden dolay akci er kanserinin 5 inci s rada yer ald n anlatan Y lmaz, Ancak toplumumuzda kad nlar n sigaraya olan ilgisinin art yor olmas bizi endiflelendiriyor. Önümüzdeki y llarda kad nlar aras nda akci er kanserinin artm fl olmas n istemeyiz, o nedenle sigaraya hiç bafllamamalar n ya da hemen b rakmalar n öneriyoruz dedi. Hiç sigara içmeyen kad nlar n, hiç sigara içmeyen erkeklere göre daha çok akci er kanseri riskine sahip oldu una dikkati çeken Y lmaz, flunlar kaydetti: Akci er kanserinin erkeklerin kanseri olarak bilirdik, bir yere kadar do ru. Erkekler daha çok sigara içti i için erkeklerde görülen kanserlerin içinde birinci s rada görülüyor. Erkekler ve kad nlar aras nda e er sigara içmiyorsa akci er kanseri olma riski benzer midir? fiunu biliyoruz kad nlarda akci er kanseri olma riski erkeklerde göre biraz daha fazla, örne in sigaraya içmeyen bir erkekte e er çevresel tütün ve dumana maruziyet var ise kanser riskinde de yüzde 22 lik bir art fl oluyor e er bu bir kad n ise yüzde 37 lik bir art fl oluyor. Yani sigara içmeseler bile akci er kanseri olma riski kad nlarda, erkeklerden daha fazlad r. Baz çal flmalar bu bulgular destekliyor. Bu da kad nlar n hormon dengelerinin farkl olmas ndan, kad n vücudunun östrojen yönünden zengin olmas ndan kaynaklan yor Türkiye de her y l 30 bin yeni akci er kanserli vakan n olufltu unu bildiren Y lmaz, bunun 25 bininin erkeklerden 5 bininin de kad nlardan olufltu unu ifade etti. GENET K YATKINLIK R SK YÜZDE 30 ARTIRIYOR Akci er kanserinde genetik faktörlerin etkisine de de inen Y lmaz, genetik yatk nl k nedeniyle kanser riskinde yüzde 30 a yak n bir art fl olaca ndan söz edilebilece ini bildirdi. Y lmaz, Özellikle bir aile içinde birden fazla kiflide akci er kanseri varl n görüyorsak, burada genetik bir yatk nl n olabilece ini düflünmekte fayda var. E er böyle bir durum varsa o ailenin kanserojen maddelerden uzak durma konusunda çok daha titiz omas gerekiyor. En baflta tabi ki sigaray hiç içmemesi ya da b rakmas gerekiyor. Bunu önemsemelerini istiyoruz fleklinde konufltu. Erken do an bebeklerde görme bozuklu u Çocuklarda h r lt l solunuma D KKAT! R ZE - F KRET DELAL - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) T p Fakültesi Çocuk Alerjisi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Faz l Orhan, ast m n çocuklarda en çok s k görülen kronik hastal klardan birisi oldu unu söyledi. Orhan, AA muhabirine yapt aç klamada, ast m n klinik bir hastal k oldu unu belirterek, Ço u çocuklarda bafllad ktan itibaren ömür boyu devam eden bir hastal k. Aral kl olarak nefes darl, h r lt, kuru öksürük ve gö üste s k flma gibi flikayetlerle kendini belli ediyor. Baz tetikleyicilerle karfl laflt ktan sonra belirtiler ortaya ç k yor. Özellikle nezle, grip gibi viral enfeksiyonlar flikayetlerin bafllat c s oluyor. Hava kirlili i, kimyasallar, stres, çok yo un a r egzersizler de flikayetleri bafllatabilir dedi. fiikayetlerin aral kl olmas n n da ast m n belirtileri aras nda yer ald n ifade eden Orhan, Her gün flikayet beklemeyiz. Oluyorsa çocuk ya kontrol alt na de il ya da çok a r ast md r. Kontrol alt na al nmas son derece kolayd r ancak tedavide sab r ve düzenli takip gerektirir. Çocuklar ve eriflkinler kurallara uydu u sürece hasta olsalar bile normal yaflant lar na devam ederler. Yafl na uygun bütün aktivitelerini yapabilirler. Ço u zaman herhangi bir sorunla karfl laflmazlar. Baz hastalar n kontrolü zordur ancak bu tür hastalar m z n say s azd r diye konufltu. KARADEN Z BÖLGES NDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR Ast m n Karadeniz Bölgesi nde daha s k görüldü ünü ifade eden Orhan, flöyle devam etti: Bunda hava flartlar n n, alerjen duyarl l n n etkisi olabilir. Türkiye de bölgeler aras nda yap lan çal flmalara bakt m zda Karadeniz Bölgesi alerjik insanlar n daha fazla yaflad bir bölge. Özellikle ev içi alerjenler, ev tozu akarlar bu bölgede çok yo un problem oluflturuyor. Bunun da etkisi olabilir. klimin de çok ciddi etkisi var diye düflünüyorum. Sürekli l man iklim viral enfeksiyonlar n daha s k olmas na ve sürekli olarak da çocuklar n bu ajanlarla karfl laflmas na yol aç yor. Bunlar bu bölgede daha s k olmas n aç klayabilir. GAZ ANTEP - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) T p Fakültesi Hastanesinde, erken do an bebeklerin göz tedavisinde kullan lan Prematüre Retinopatisi (ROP) lazer cihaz hizmete girdi. fiahinbey Lions Kulubü taraf ndan temin edilen cihaz, GAÜN T p Fakültesi Hastanesine ba flland. Rektör Prof. Dr. Yavuz Coflkun, cihaz n hizmet vermeye bafllamas nedeniyle düzenlenen törende, ROP hastal n n yeni do an bebeklerin retinas nda ortaya ç kan görme rahats zl oldu unu belirtti. Hastal a zaman nda müdahale edildi inde iyi sonuçlar al nd n vurgulayan Coflkun, Tedaviyle ömür boyu görme engeli önleniyor. Dolay s yla bu cihaz sadece Gaziantep e de il bölgemize hizmet verecek dedi. GAÜN T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Levent Elbeyli ise cihaz n çok önemli ifllevi oldu unu kaydetti. Lions Kulüpleri Genel Yönetmeni Bülent fien ise önlenebilir olumsuzluklar n ortadan kald r lmas na yönelik çal flma yapt klar n söyledi. Prematüre do an her 100 bebekten 10 unda görme engeli ortaya ç kt n aktaran fien, Bu çok yüksek bir rakam. Biz bu 10 çocu umuzu kurtarabiliriz. Dolay s yla bu rakam cihaz n ne kadar önemli oldu u gözler önüne seriyor diye konufltu. fien, ROP cihaz n n Türkiye de çok az hastanede bulundu unu sözlerine ekledi. Konuflmalar n ard ndan GAÜN T p Fakültesi Hastanesi Göz Hastal klar Anabilim Dal Ö retim Üyesi Doç. Dr. O uzhan Sayg l, ROP hastal ve cihaz hakk nda bilgi verdi. Do um yapm fl 5 kad ndan 2 sinde VAR S VAR STANBUL - Ac badem Kad köy neden olan hastal bulunanlar ve Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bacak toplardamarlar nda p ht laflma Uzman Yrd. Doç. Dr. Cem Ar türk, geçirmifl olanlarda da varis daha do um yapan her 5 kad ndan 2 sinde varis çok görülebiliyor. Ayr ca varis, bulundu unu belirterek, Çünkü gebelik kad nlarda erkeklere oranla daha varisi tetikliyor. Sadece çok ayakta duranlarda de il çok oturanlarda da s kl kla sorunu ifadelerini kulland. fazla karfl lafl lan bir sa l k görülüyor. Daha çok estetik bir sorun Kad nlarda varise sebep olarak alg lanan varis, by-pass için ihtiyaç olan en önemli faktörlerden birinin gebelik duyulan damar seçene ini azaltmas nedeniyle de asl nda hayati bir önem oldu unu anlatan tafl yor dedi. Ar türk, flöyle Ar türk, gebeli in varisleri tetikledi ine devam etti: iliflkin yapt aç klamada, varisin sadece sürekli ayakta duranlarda de il ayn zamanda sürekli oturarak çal flanlarda da s kl kla Gebelik s ras nda oluflan varisler kas k böl- art yor. görülen bir rahats zl k oldu unu vurgulayarak, Özellikle fliflman insanlar varislere bas nc da artt ndan varis oluflumu daha tenlilerde daha çok görülüyor. Bunun Gebelikte kar n içi gesine dek uzanabiliyor. Özellikle aç k daha çok yatk nl k gösteriyor. Ayr ca kar n kolaylafl yor. Kad nlar, özellikle gebelik ve d fl nda annesi, kardefli gibi yak n bir aile içi bas nc n art racak hastal olanlarda da do um sonras dönemde daha hareketsiz üyesinde varis olan bir kad nlarda, varis s k görülüyor. Kar n içi bas nc nda art fla olduklar ndan varise yatk nl klar da oluflma ihtimali de daha yüksek.

11 DIS DÜNYA 16 May s 2014 Cuma 11 Suriyeli Kürt s nmac lar arada kald ERB L - Irak tan Suriye ye dönmek isteyen Suriyeli Kürt s nmac lara, Demokratik Birlik Partisi nin (PYD) izin vermedi i bildirildi. AA muhabirinin edindi i bilgilere göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ndeki (IKBY) kamplarda TIBB C HAZ SATIN ALINACAKTIR NUMUNE E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES -ANKARA SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Ameliyathane Dijital Görüntüleme Ve Arflivleme Sistemi (Çoklu T bbi/medikal Konsol Duvara Gömme) Al m al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Ankara Numune E itim Ve Araflt rma Hastanesi, Ülkü Mah. No: 5 Talatpafla Bulvar, Samanpazar ALTINDA /AN- KARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Mal Al m, T bbi Cihaz Al m, 1 Kalem 1 Adet. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Hastane Demirbafl Eflya Ambar. c) Teslim tarihi : Sözleflmenin imzalanmas n izleyen 30 (Otuz) gün içinde, teslimat günü dare'ye önceden bildirilmek flart yla Hastane Demirbafl Eflya Ambar 'na tek parti halinde teslimat yap lacakt r. 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler: a) malatç ise imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat c veya yetkili temsilci ise yetkili sat c ya da yetkili temsilci oldu unu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar daki belgelerden biriyle birlikte sundu u serbest bölge faaliyet belgesi. steklilerin yukar da say lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas yeterli kabul edilir. steklinin imalatç oldu u afla daki belgeler ile tevsik edilir. a) Aday veya istekli ad na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) Aday n veya isteklinin üyesi oldu u meslek odas taraf ndan aday veya istekli ad na düzenlenen Kapasite Raporu, c) Aday n veya isteklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan aday veya istekli ad na düzenlenen malat Yeterlik Belgesi, ç) Aday n veya isteklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan aday veya istekli ad na düzenlenmifl ve teklif etti i mala iliflkin Yerli Mal Belgesi, d) T bbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer Orijinal Malzeme Üreticisi) tarz ürün ürettirmek suretiyle üretici niteli ini kazanm fl ise bu üretime iliflkin sözleflme, e) Aday n veya isteklinin al m konusu mal üretti ine iliflkin olarak ilgili mevzuat uyar nca yetkili kurum veya kurulufllarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatç oldu unu gösteren belgeler Sat fl sonras servis, bak m ve onar ma iliflkin belgeler: Sat fl sonras servis, bak m ve onar m hizmetlerine iliflkin olarak afla da belirtilen belgelerden birinin sunulmas yeterli olacakt r: a) Sat fl Sonras Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallar ile ilgili olarak, Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanl taraf ndan tespit ve ilan edilen, kullan m ömrü süresince imalatç ve/veya ithalatç lar taraf ndan verilmesi zorunlu montaj, bak m, onar m hizmetleri için, yeterli teknik kadro, tak m, teçhizat ile Bakanl kça belirlenen miktarda yedek parça bulundu unu gösteren ve firman n unvan ile merkez adresine göre düzenlenen ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan belge. b) TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi: Hizmet yerinin imkânlar n n ilgili Türk Standard ve/veya Türk Standartlar Enstitüsü taraf ndan haz rlanm fl olan kritere uygunlu unu gösteren ve aktedilen sözleflme ile kullan labilen ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan belge Ürünlerin piyasaya arz na iliflkin belgeler: T TUBB Ürün: T.C. Sa l k Bakanl taraf ndan tarihinde yay nlanan 2010/11 Say l Genelge gere i; ihale tarihi itibar ile, istekliler T bbi Cihaz Yönetmeli i, Vücuda Yerlefltirilebilir Aktif T bbi Cihaz Yönetmeli i ve Vücut D fl nda Kullan lan T bbi Tan Cihazlar Yönetmeli i kapsam nda teklif ettikleri ürünün T TUBB da tedarikçi firma alt nda Sa l k Bakanl taraf ndan kayd oldu una dair belge sunacaklard r. T bbi Cihaz Yönetmeli i, Vücuda Yerlefltirilebilir Aktif T bbi Cihaz Yönetmeli i ve Vücut D fl nda Kullan lan T bbi Tan Cihazlar Yönetmeli i kapsam d fl ndaki ürün teklif edilecekse, bu ürünün söz konusu yönetmeliklerin kapsam d fl nda oldu una dair üreticinin/ithalatç n n KAPSAM DIfiI yaz l beyan yeterli olacakt r Yetkili kurum ve kurulufllara kay tla ilgili belgeler: T TUBB Yetki: T.C. Sa l k Bakanl taraf ndan tarihinde yay nlanan 2010/11 Say l Genelge gere i; ihale tarihi itibar ile, istekliler teklif dosyalar nda T.C. laç ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas na (T TUBB) kay tl olduklar na dair belge sunacaklard r. steklinin, teklif edilen ürünün imalatç veya ithalatç s (tedarikçi firma) olmad durumlarda, ürünün tedarikçi firmas n n bayii oldu una dair T TUBB kayd sunulmas zorunludur Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: Teknik fiartnameye Uygunluk Belgesi: stekliler, teklif edecekleri sistemin ve cihaz n özelliklerini, teknik flartname maddelerine ve alt maddelerine göre tan mlayacaklard r. Teknik flartnamede istenilen herhangi bir özelli i tafl mayan isteklinin teklifi de erlendirme d fl b rak lacakt r. Bu belge haz rlan rken, "ihale doküman kapsam nda sunulan teknik flartnamenin istekli taraf ndan imzalanm fl kaflelenmifl hali" veya "okudum, cihaz m z ve sistemimiz uygundur" gibi beyanlar kabul edilmeyecektir. Bu belgeyi istekli ad na bir yetkilinin imzalamas yeterlidir. 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKARA adresinden sat n al - nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n A-6530) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar kalan yaklafl k 200 s nmac, Suriye ye dönmek için Duhok taki Peflhabur S n r Kap s na geldi. Ancak s n r n Suriye taraf ndaki Semalka Kap s n kontrol eden PYD güçleri, s nmac lar n geçifline engel oldu. KAPI 33 GÜNDÜR KAPALI IKBY Peflhabur S n r Kap s Sorumlusu fievket Berbuhari, AA muhabirine yapt aç klamada s nmac lar n geçifline PYD nin izin vermedi ini söyledi. Semalka Kap s yetkililerinden Mustafa Abdüllaziz in geçen ay kendisini telefonla arayarak, kap y kapatt k dedi ini aktaran Berbuhari, Kürdistan bölge hükümeti, Suriye s n r na hendek kazd için resmi geçifl kap s n kapatt lar. 33 gündür kap dan kimseyi b rakm yorlar. Hastalar var, akrabalar n ziyaret etmek isteyenler var. Çoluk, çocuk, kad n günlerdir kap da bekliyor dedi. Resmi kap y kapatan PYD nin, kaçak yollar ise sonuna kadar açmak istedi ini belirten Berbuhari, Biz bu kaçakç l önlemek ve halk m z n güvenli ini sa lamak için Rojava s n r na (Suriye nin kuzeyi) hendek kazd k. Bu hendek, sadece Kürdistan bölge topraklar nda yok. Ayn BULMACANIN ÇÖZÜMÜ flekilde Musul ve Kerkük te de var. Kaçakç lara göz yumsayd k terör gruplar, bombal araçlarla Erbil in ortas nda yüzlerce insan n ölece i sald r lar düzenleyebilirdi. Hangisi daha iyi. Biz güvenli imizi tercih ettik diye konufltu. HENDEKE TEPK OLARAK KAPIYI KAPATTIK PYD kontrolündeki Semalka S n r Kap s Sorumlusu Siyament Osman ise Kürdistan bölge hükümeti, Suriye s n r na hendek kazd. Biz de Semalka Kap s n kapatarak tepkimizi gösterdik. Resmi s n r kap lar, sadece bir taraf n verdi i siyasi kararlarla yönetilemez. Aksine her iki taraf n da anlaflmas yla bir karara var l r ifadelerini kulland. Suriyeli Kürtlerin ma dur olmas n istemediklerini belirten Osman, flunlar söyledi: Kap y kapatma karar n veren Cizire Kantonu hükümetidir. Cizire Kantonuyla Kürdistan bölge hükümeti anlafl rsa kap lar aç l r. Ancak bu kap, sadece hastalar ve akrabas n ziyaret etmek isteyenler için aç lmamal. Ayn zamanda kap da ticaret yap labilmelidir. Bu flekilde Rojava üzerindeki ambargo kald r lmal d r. AB, Ortado u Bar fl Süreci nden endifleli BRÜKSEL - Avrupa Birli i (AB) d fliflleri bakanlar toplant s sonras nda yay mlanan sonuç bildirisinde, ABD D fliflleri Bakan John Kerry taraf ndan yürütülen bar fl çabalar na tam destek verildi i ve çabalar n çöpe gitmemesi gerekti i belirtilerek, bar fl süreci ba lam nda yaflanan son geliflmelerden son derece endifle duyuldu u bildirildi. Sonuç bildirisinde, iki devletli çözümün sorunu çözme aç s ndan en iyi yol olmay sürdürdü ü belirtilerek, AB, tüm taraflar, gelecek haftalar bu süreci sonuçland rmak ve cesur kararlar almak için ortak bir zemin ve siyasi güç bulma konusunda kullanmaya srarla teflvik eder denildi. AB nin, Özel Ayr cal kl Ortakl k önerisinin de geçerli oldu unun vurguland kararda, taraflara yerleflim alanlar n n geniflletilmesi gibi bar fl çabalar n n ve iki devletli çözümün yaflayabilirli ine daha da zarar verebilecek tek tarafl eylemlerden kaç n lmas ça r s yap ld K R L K A R O A D A K A Ç T K A V A N O Z V A A D A Y D A M A R V Y A N A A H A E Z M E V N E T A M A M A K K A N A L R P O L E N R M A A E E L E M E K K E A T E A L E N Y E T S Ç A N L A L E L A H S A K A M E T D F A N A A V I A K T A T A R R A Y Ç L Ö I R A T K A T A N O N M Y A A K S E K F A R

12 1216 Mayıs 2014 Cuma Sendikalar duyarlı Dursun ERKILIÇ Türkiye, Soma daki maden kazasının yürükleri dağlayan büyük acısını yaşarken, herkes ve her kesim üzerine düşeni yapmak için çırpınıyor. Kiminin elinden kurtarma çalışmalarına yardım etmek, kiminin elinden yanlarında olmak, kiminin dilinden de teselli geliyor Yaşanan felaket, doğrudan çalışma hayatını ilgilendirdiği için sendikalarımız da buna duyarsız kalmadı doğal olarak. Basın büroları aracılığıyla bizlere de ulaşan ve AA aracılığıyla medyaya toplu halde servis edilen açıklamalarda yer alan imzaların çoğunu tanıdığım için duygularına bizzat tercüman olmak istedim. MÜRSEL TURBAY Örneğin, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay. Kendisi yanlış hatırlamıyorsam Türkiye de ilk memur toplu sözleşmesine imza atan sendikanın genel başkanıdır. Soma'daki maden kazasına yürek ateşiyle bakan Turbay, yayımladığı başsağlığı mesajında felakette siyasi rant elde etmeye çalışanlara tepki gösterdi. Sendikalarına üye itfaiyecilerin ve arama kurtarma ekiplerinde görevli olan üyelerinin pek MUHTAR DERNEKLERİ FEDARASYONU BAŞKANLIĞINDAN GENEL KURUL İLANI Federasyonumuz olağan genel kurulunun 14 Haziran 2014 Cumartesi günü saat 10:00 da Menekşe sokak no:11 deki Alfin Otel toplantı salonu (Kızılay) adresinde yapılmasına delegelere ilan yolu ile duyurulmasına çoğunluk sağlanamaz ise Cumartesi günü aynı adreste aynı şekilde çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem ile yapılmasına Gündem: 1- Açılış ve yoklama 2- Divan kurulu oluşması 3- Saygı duruşu ve istiklal marşı 4- Divana genel kurul tutanaklarının imzalanma yetkisi 5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına 6- Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin görüşülmesi ve oylanması 7- Denetleme Kurulu faaliyet raporunun okunmasına 8- Denetleme kurulu faaliyet raporu görüşülmesi ve oylanmaına 9- Tüzükte gerekli görülen maddelerin değiştirilme yönergesinin görüşülmesine 10- Yönetim kurulu ve denetleme kurulu disiplin kurullarının seçimi 11- Dilek ve temenniler ile önerilerin görüşülmesi 12- Kapanış İlan olunur. Belde - 14 WEB UYGULAMALARI VE VERİ HAZIRLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Web uygulamaları ve Veri Hazırlama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2014/ İdarenin a) Adresi: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA b) Telefon ve faks numarası: c) Elektronik Posta Adresi: ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı:12 ay süreyle Web uygulamaları ve veri hazırlama hizmet alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No.1/A Keçiören/ANKARA c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 12(oniki) aydır 3- İhalenin a) Yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Keçiören/ANKARA b) Tarihi ve saati: :30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede "Oracle Developer Suite (Forms/Reports) ile ERP yazılımları geliştirme ve yine bu ortamda geliştirilmiş kurumsal yazılımlar için bakım, iyileştirme, geliştirme ve teknik destek hizmeti" benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Keçiören/ANKARA Satınalma Dairesi Başkanlığı 12. Kat 1203 No.lu Oda adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Şubesi nezdindeki nolu hesaba IBAN No: TR Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Gelen Evrak Servisi) Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar kentten Soma'ya ulaştığını ve çalışmalara katıldığını belirten Turbay, duygularını şöyle dile getirdi: Soma'daki maden kazası, sonuçları itibariyle gerçekten büyük bir faciadır. Yüzlerce işçiye ulaşmak için her saniyenin önemli olduğu böyle bir günde buna güç ve destek vermek yerine televizyon ekranlarına çıkarak ya da sosyal medya üzerinden siyasi ve magazinsel pirim yapma çalışmalarını son derece çirkin buluyor ve kınıyoruz. Ölenlere rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen Mürsel Turbay, Bu süreçte herkes ağzından çıkan sözlere dikkat etsin diyerek de çok önemli bir husus hatırlattı. SETTAR ASLAN Hak-İş in Genel Başkan Yardımcılarından Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan da mevsimlik işçi ve taşeron uygulamaları ile mücadele eden, orman yangınlarına sürekli dikkat çeken bir isim. Maden kazası dolayısıyla yaptığı açıklamada çok önemli hususlara dikkat çekti. Aslan, yaşanan iş kazalarının yüzde 97'sinin 'önlenebilir nitelikte' olduğuna dikkati çekerek, kazaları önleyici tedbirlerin daha bir ciddiyetle alınması gerektiğini kaydetti. Daha önce kendisiyle hem televizyon programlarında hem de gazete röportajlarında sohbet imkanı bulduğum için biliyorum, İş sağlığı ve güvenliği için alınması gereken tedbirleri, 'ilave maliyet' olarak gören anlayışı artık terk etmeliyiz sözünü yürekten söylüyor ve bunun takipçisi bir sendikacı. Aslan ın bu sözlerinin ardından, Soma da kaybettiğimiz canlar vesilesiyle maden kazaları başta olmak üzere iş kazalarına dikkat çektiğim şu dörtlükleri paylaşmak istiyorum: İş kazası karnemiz ne yazık ki çok zayıf Önlemler yetersizse kazayla gelir hayıf Halbuki çalışırken ne de büyüktür keyif İş kazası denilen acı aza inmeli Dönem dönem ülkede büyük kazalar oldu Madenci, kaynakçılar nice çalışan öldü İş kazası oranı ayıplı yeri buldu Bu ayıbın ocağı bir an önce sönmeli Kozlu dün gibi idi Soma harbiden de dün İki yüz altmış üçü geçecek gibi bu yön Umarız ve dileriz inşallah bulacak son Çekilen bu acılar yeter artık dinmeli Bendenize bu dörtlükleri yazdıran hususların, Soma da dünyayı sarsan bir büyük faciaya dönüşmüş olması benim de kalemimi, kelamımı, yüreğimi kanatıyor MURAT İNANÇ Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç da, özellikle kayıtdışı istihdama açtığı savaşla bilinen ve oluşturdukları sitesiyle, buraya gelen şikayetleri doğrudan bakanlık ile paylaşan biri. Gerçi yalanlandı ama, Soma daki felaketle birlikte gündeme gelen kayıtdışı istihdamla mücadele açısından bilinmesini istedim. Bu yönde konusunda bir bildiği olan varsa adını verdiğim adresi kullanabilir. Evet, Murat İnanç da yaptığı açıklamada, Manisa'nın Soma İlçesinde kömür madeninde meydana gelen yangın sonucunda hayatını kaybeden iş kazası şehitlerine Allah tan rahmet diliyor, hastaneye kaldırılarak tedavi gören işçilerimize acil şifa, madende mahsur kalan maden işçilerimizin de tez vakitte kurtarılmasını umut ediyoruz diyerek duygularını ve temennilerini dile getirdi. ŞEKER-İŞ, TEZ KOOP-İŞ, TÜRKİYE HABER-İŞ, TES-İŞ Ayrıca; Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, başta özelleştirme, taşeronlaştırma gibi yanlış uygulamalar ve kamusal denetimlerin yeterince yapılmamasının, iş kazalarındaki artışın en önemli nedenleri arasında bulunduğunu bildirirken; Tes-İş Yönetim Kurulu da, yaşanan facianın özelleştirme ve taşeronlaşmanın verdiği zararın en önemli göstergelerinden sayılması gerektiğini belirtti ve yöneticilerle işverenlerin kazadan ders çıkarması gerektiğini vurguladı. Türkiye Haber-İş Sendikası, kazanın gerekli tedbirlerin alınmadığını bir kez daha gözler önüne serdiği belirtirken; Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu da, Soma'da trafo patlaması nedeniyle açıklanmaya çalışılan iş cinayetinin yalnızca bir patlamayla ortaya çıktığını söylemek imkansızdır görüşünü savundu. HABER Fehmi Koru Kederliyiz ve hesap sorulmasını istiyoruz Tek bir kişinin ölümü ocaklara ateş düşürürken, 200 den fazla maden işçisinin hayatını kaybetmesine yol açan Soma daki fâcianın, kaç haneyi, kaç eşi, kaç çocuğu, kaç anne-babayı, kaç kardeşi derin üzüntülere gark ettiğini varın sizler hesap edin... Aslında Bütün ülkeyi demeliydim... Her sabah, daha henüz herkesler derin uykudayken, eşi ve çocuklarıyla helâlleşerek yola düşer maden işçisi... Her gün... Eşlerin ve çocukların kulağı gün boyu ocaktan gelebilecek kötü haberdedir... O haber geldiğinde her dâim içlerde depolanan çığlıklar arş-ı âlâya yükselmekte gecikmez... Soma da olan, tarihimizin en can alıcı maden kazası yıl önce Kozlu da 263 canımızı yine bir kömür madeni kazasında kaybetmiştik; şimdiyse, acılı yürek sayısı tahammül edilemez boyutlarda... Devlet bu işi beceremiyor... Böyle dendi ve madenler büyük çapta özelleştirildi... Aslına bakarsanız, işçi güvenliği açısından bayağı tedbirler de bu arada alındı. Devletin hâlâ elinde tuttuğu ocaklarda da; sadece verimlilik değil güvenlik de artsın diye elinden çıkardığı ocaklarda da... Denetlemeler de arttı... Peki bu ne? Yüzlerce insanın yerin altında kalması, etrafı saran gazlardan hayatların kaybedilmesi niye? Önümüzdeki günlerde bu sorunun cevabını sağlıklı biçimde cevaplayabilmek için çalışmalar yapılacaktır... Keşke kaza meydana gelmeden önce sorunlar Meclis tarafından ele alınıp, eksikler ve olası senaryolar gözden geçirilebilseydi... Çok sayıda insana iş imkânı sağlaması bakımından Soma da kapasite artırımına gidilmesi ilk bakışta iyi bir şeymiş gibi görünüyor. 6 bin işçinin çalıştığı ocakta patlama ânında 600 civarında işçi bulunuyormuş... İstihdam sağlaması açısından iyi olmasına iyi de, acaba işçi güvenliği açısından bu bir sorun teşkil etmiyor mu? İşletmeci şirketin kaza sonrası verdiği bilgilerden çok kapsamlı tedbirlerin alındığı sonucu çıkartılıyor. Daha fazla bir şey yapılamazdı dememiz bekleniyor... Belli ki, yaşanan, işletmeci şirketin de beklemediği türden bir kazaymış... Sorun da galiba burada: Yerin yüzmetrelerce altında insan çalıştırılan maden ocaklarında meydana gelebilecek olumsuzluklardan öngörülebilir olanlarla ilgili tedbir almak yeterli değildir; öngörülemediği halde veya ihmaller yüzünden olabilecek kazalar için her türlü hazırlık gerekiyor esas... Özellikle 1992 de Kozlu daki kömür madeninde yaşananlardan sonra... Bazıları, her kazadan sonra, Ocaklar kapatılsın kampanyası açarlar. Zaten pahalıya mal olan kendi kömürümüzü çıkarmak yerine, ihtiyacımız olan miktarı ucuz fiyata ithal etsek, ocağı kapatıldığı için evine gönderilecek maden işçisine ücretini çalışmadan ödeyebileceğimiz ileri sürülür. Bir başka görüş de, kömürün unutulup bütünüyle doğalgaza geçilmesidir; doğalgazın dövizle ödenen maliyetini de unutmamızı bekler bu görüşün sahipleri... Yürekler yanık ve acılar çok taze olduğu için bu aşamada fazla ileri şeyler söylemek yanlış olabilir. Ancak, insan hayatına mal olan her yanlışlığın hesabının mutlaka sorulmasını ve benzer can alıcı olayların bir daha yaşanmamasını talep etmek herhalde hakkımız... Eminim, yaraları en kısa zamanda sarmayı başarırız... Allah daha fazla keder vermesin Mayıs 2014 Star Maden kazalarının ölümcül bilançosu; 73 yılda 3 binden fazla işçimiz öldü ADANA - Türkiye'de, 1941 yılından bu yana maden ocağı kazalarında 3 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. En fazla kayıp verilen kaza, 1992'de 263 kişinin öldüğü Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki grizu faciası oldu. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1941'den bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan kömür ve diğer maden ocaklarında yaşanan, pek çoğu grizu patlaması, göçük ve yangından kaynaklı olmak üzere iş kazalarında 3 binden fazla işçi hayatını kaybetti. Bu kazalarda 100 bini aşkın kişi ise yaralandı. Ülkede en büyük maden faciası, 1992'de Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yer alan Türkiye Taş Kömürü İşletmesine bağlı kömür ocağında meydana geldi. Buradaki grizu patlamasında 263 işçi hayatını kaybetmişti. Türkiye İstatistik Kurumunca geçen mart ayında yayınlanan ve iş kazalarının sektörel dağılımının yer aldığı rapora göre, Türkiye'de iş kazalarının en fazla yaşandığı sektör, "maden ve taş ocakçılığı" olarak belirlendi. Geçen yıl iş kazalarının yüzde 10,4'ünün madencilik ve taş ocağı sektöründe görüldüğü tespit edildi. Elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı yüzde 5,2; inşaat sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı ise yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. TAZİYE YAĞIYOR ANKARA - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Soma'daki maden faciası nedeniyle arasında Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu 14 devlet başkanı taziye mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamed El-Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Kosova Cumhurbaşkanı Atifete Yahyaga, Kuveyt Emiri Sabah el- Ahmed el-cabir es-sabah, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulias mesaj göndererek Gül'e taziye dileklerini iletti.

13 TURIZM Sevgi ACAR Arap Düzü Do a Park, bölge turizmine kazand r ld 16 May s 2014 Cuma 13 R ZE - Rize'nin Güneysu ilçesine ba l Handüzü Yaylas yolu üzerinde, Do a Karadeniz Kalk nma Ajans n n (DOKA) deste i ile Güneysu Kaymakaml nca oluflturulan Arap Düzü Do a Park, bölge turizminin hizmetine aç lacak. K bleda köyü s n rlar nda bin 800 rak mda bulunan Arap Düzü Do a Park, 106 hektar alan üzerinde kuruldu. Park n içinde 800 metre yürüyüfl parkuru, 200 metre basamakl yürüyüfl parkuru, asma ve ahflap köprüler, dinlenme ve seyir teraslar, flelale izleme alan, serander ve tarihi çeflme bulunuyor. Güneysu Kaymakam Gökmen Çiçek, gazetecilere yapt aç klamada, yüzde 95'i tamamlanan Arap Düzü Do a Park n n yerli ve yabanc turistlerin yürüyüfl ve piknik yapacaklar alan olarak tasarland n belirterek, "Son y llarda bölgemiz özellikle Orta Do u ülkelerinden önemli say da misafiri a rlamaya bafllad. Arap turistler Güneysu'yu, Baflbakan m z n kenti oluflu dolay s yla ziyaret etmek istiyor. Misafirlerimizi bundan sonra bu güzel mekanda a rlama imkan bulaca z" dedi. Çiçek, Saray Bosna'da 1753 y l nda yap lan Baflçarfl Kardefllik Çeflmesinin benzerini yapt rd klar n park yaklafl k 8 ayda 1 milyon lira harcamayla oluflturduklar - n ifade etti. lçeyi turizm merkezi yapmay amaçlad klar n vurgulayan Çiçek, sözlerini flöyle sürdürdü: "K ble Da 'ndan sonra Arap Düzü Do a Park n n ilçemizde olmas bizim için önemli. Park ilçemize 15, il merkezine 20 dakika mesafede. Arap Düzü fielalesi de bölgemize de er katacak özelliktedir. fielaleyi herkesin görmesini istiyoruz. fielalemizin etraf nda seyir teraslar m z var. Teraslarda, misafirler için çay içebilecekleri alanlar oluflturduk." Beykoz Cam Sanat Merkezi aç ld Türkiye'nin ilk yer alt müzesinde seramik tarihi sergilenecek NEVfiEH R- MURAT KAYA - Nevflehir'in Avanos ilçesinde bir seramik firmas n n sahibi, atölyesinin alt nda 5 y ll k çal flman n ard ndan kendi imkanlar yla oluflturdu- u bin 500 metrekarelik kaya oyma mekanda "Kapadokya Yeralt Seramik Müzesi"ni kurdu. Firma sahibi Güray Tüysüz, AA muhabirine yapt aç klamada, çok say da medeniyetin izlerini tafl yan Kapadokya'n n el sanatlar merkezi konumundaki Avanos'ta çömlekçili in tarihinin çok eskilere dayand n söyledi. Avanos'un, Hititler'den bu yana çömlek sanat nda söz sahibi oldu unu ancak bu kadar köklü geçmifline ra men bölgede bir çömlek müzesinin olmamas ndan üzüntü duydu unu belirten Tüysüz, "Bölgeyi gezmeye gelen yerli ve yabanc ziyaretçilerin, 'atalar n zdan kalan çömlekleriniz var m? Onlar görebilir miyiz' sorular bizde bir müze kurma fikri oluflturdu" diye konufltu. Avanos'ta ailesinin 5 kuflakt r çömlek ve seramik ifliyle u raflt n anlatan Tüysüz, ilçede Yeni Mahalle'deki atölyesinin alt nda bir kaya oyma müze oluflturmak amac yla çal flmalara bafllad klar n, bölgenin sit alan olmas nedeniyle sürecin biraz uzad n aktard. 5 y l devam eden çal flmalar n ard ndan atölyenin alt nda tüften oluflan zemini kazarak bin 500 metrekarelik büyük bir kaya oyma mekan oluflturduklar n belirten Tüysüz, 3 bölümden oluflan Türkiye'nin ilk yer alt müzesinin Temmuz ay nda aç lmas n n planland n kaydetti. Tüysüz, Müze'nin para kazanma amaçl kurulmad n, ailelerinin kültürel projesi oldu unu vurgulayarak, flöyle devam etti: "Buras bizim gelecek nesillere b rakaca m z bir hediye. Kültür ve Turizm Bakanl na ba l özel bir müze olacak. Müze'de sergilenecek 650 tarihi eserin tamam Nevflehir Müze Müdürlü üne kay tl. Eserlerin birço unu parayla sat n ald k. Nevflehir Müze Müdürlü üne yapt m z baflvurular sonucunda talebimiz olumlu karfl land. Eserlerin toplanmas 15 y l buldu ve koleksiyoner belgemizi ald k. Son haz rl klar n ard ndan Temmuz ay nda resmi aç l fl için Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ü davet edece iz." Müze'nin ilk bölümünde orijinal tarihi eserlerle ilk ça dan 20. yüzy la kadar seramik alan nda Anadolu'da neler yap ld n göstereceklerini ifade eden Tüysüz, ikinci bölümde ise yaflayan ünlü sanatç lar n seramik eserlerinin yer alaca n söyledi. ZM R - zmir'de y l n ilk 4 ay nda müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin say s geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 5.6 artt. Turistlerin yüzde 58'inin tercihi Efes Antik Kenti oldu. zmir Kültür ve Turizm Müdürlü ünün verilerine göre, geçen y l n ilk 4 ay nda 584 bin 565 kiflinin gezdi i ören yeri ve müzeleri bu y l 614 bin 134 kifli ziyaret etti. Turistlerin gözdesi yine Efes Antik Kenti oldu. Gelenlerin yüzde 58'ini (356 bin 853) a rlayan Selçuk ilçesindeki antik kent, bu oranla en fazla turist çeken yer oldu. Bir önceki y la göre Efes'te yüzde 3.4'lük ziyaretçi art fl görüldü. Efes'i yaklafl k 90 bin ziyaretçi ile Sn. Jean An t STANBUL - "Beykoz camc l n n tarihi miras n koruma ve turizme kazand rma projesi" kapsam nda düzenlenen "Beykoz Cam Sanat Merkezi" Polonezköy'de aç ld. Beykoz Kaymakaml ve belediyesi ile stanbul Kalk nma Ajans iflbirli iyle haz rlanan merkezin aç l fl törenine, stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile efli Gül Mutlu, Beykoz Kaymakam Süleyman Erdo an, Beykoz Belediye Baflkan Yücel Çelikbilek ve çok say da vatandafl kat ld. Mutlu, törende yapt konuflmada, kültürel de erlerin korunmas gerekti ine dikkati çekerek, bunun herkesin ortak miras oldu unu söyledi. Kültürel miras n korunmas ve gelece e tafl nmas n n önemine iflaret eden Mutlu, "Bir flehrin kültür flehri olmas n n yolu buradan geçiyor. Övündü ümüz de erlerden birisi stanbulumuzun kültürüdür. Beykoz, bu kültürün önemli merkezlerinden birisidir" diye konufltu. Vali Mutlu, kültürel de erlerin korunarak turizme kazand r lmas gerekti ini belirterek, Beykozlular sanatlar na sahip ç kt klar için kutlad. Beykoz Belediye Baflkan Yücel Çelikbilek, ilçede cam sanat n hak etti i noktaya getireceklerini ifade ederek, flunlar söyledi: "Beykoz, cam n merkezidir. Dünya ve Türkiye, bunu böyle biliyordu. Ama bunu biraz ihmal ettik. Bu ufak bir ad m ama bu ad m büyüyecek. Bu ad m büyüdükçe de Beykoz tekrar cam n baflkenti olma noktas nda ciddi kazan mlar elde edecek. Cam ustalar hep buradan ç kt. Cam sanatç lar n n buradan do mas gerekiyor. Bunu bir bafllang ç ad m olarak de erlendiriyoruz. Özellikle Beykoz'da bu ifli yapan arkadafllar m z, sanatkarlar m z el ele vermek suretiyle Beykoz'u tekrar farkl bir kazan ma getirmeleri gerekiyor. Polonezköy bizim d fla çok aç k bir kap m zd r. Bu hizmet yar da kalmayacak bir kar topu gibi büyüyerek devam edecektir." Beykoz'un girifl ç k fllar n cam figürlerle süsleyeceklerini belirten Çelikbilek, ilçedeki restoranlarda cam tabak kullan lmas için yasal düzenlemeler yapacaklar n sözlerine ekledi. ki turistten biri Efes'e takip etti. Bergama ilçesindeki Akropol ise 62 bin 220 konukla üçüncü s rada yer ald. Ziyaretçi say s ndaki yüzde 5.6'l k art fl, turizm gelirlerine de olumlu yans d. Gelirler yüzde 15.8 artt. Efes, gelir aç s ndan da ilk s rada yer ald. Müze ve ören yerlerinden sa lanan gelirlerin yüzde 67'sini sa layan Efes'ten elde edilen geçen y la göre yüzde 11.3 artarak 1 milyon 633 bin 790 lira oldu. Yamaç Evleri 283 bin 845 liral k gelirle ikinci s rada yer ald. En fazla gelir art fl ise yüzde 220 ile Bergama Müzesi'nde görüldü. Toplam gelir ise 2 milyon 454 bin 866 lira olarak kaydedildi.

14 14 SPOR Şenol GÜNÜÇ 16 Mayıs 2014 Cuma Bilic, başkan Orman ı sevindirdi Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, başkanlığa seçildikten sonra en fazla galibiyet sevincini teknik direktör Slaven Bilic yönetimindeki takımla yaşadı. İSTANBUL - Kulüp başkanlığına 26 Mart 2012'de seçilen ve 18 Aralık 2013'te yeniden yönetime gelen Orman, henüz şampiyonluk sevinci yaşamasa da Hırvat çalıştırıcı Bilic, bu sezon takıma kazandırdığı galibiyetlerle gelecek için umut verdi. Başkanlığının ilk döneminde 'de sadece 9 lig maçı heyecanı yaşayan Orman, bu karşılaşmalarda umduğunu bulamadı. Kendisinden önceki yönetimin göreve getirdiği Portekizli çalıştırıcı Carlos Carvalhal ile 2 maç çalışan Fikret Orman, bu karşılaşmalarda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu iki maçta alınan 1 berabelik ve 1 yenilgi sonrası Carvalhal ile yollarını ayıran Orman ve yönetim kurulu, sezonu Tayfur Havutçu ile tamamladı. Havutçu da yeni yönetime beklenen galibiyetleri getiremedi. Havutçu yönetiminde Beşiktaş, 7 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Bu dönemde elde edilen 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonrası sezonu hüzünlü şekilde bitiren Fikret Orman, için takımın başına Samet Aybaba'yı getirdi. Samet Aybaba yönetimindeki siyahbeyazlı takım, 34 lig mücadelesinde 16 galibiyet elde etti. Bu sezonda 10 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 58 puanla sezonu üçüncü sırada tamamladı. "Kara Kartallar", ayrıca yenilen 49 golle lig tarihinin en kötü savunmasına imza attı. Bu sezon başında takımın teknik direktörlüğünü Slaven Bilic'e teslim eden Fikret Orman ve yönetimi, göreve geldiklerinden beri en fazla galibiyet sevincini yaşadı. Beşiktaş, ligin bitimine 1 maç kala 17 galibiyet alarak Orman döneminin en başarılı performansına imza attı. Siyah-beyazlı ekip, Bilic yönetiminde 10 beraberlik ve 6 yenilginin ardından elde ettiği 61 puanla bitime bir hafta kala Galatasaray'ın ardından 3. sırada yer aldı. Hırvat çalıştırıcı, elde ettiği 17 galibiyet ve 61 puanla Fikret Orman döneminin en iyi performansına imza atarken, sıralamada daha iyi yerde olma olasılığını da son haftaya taşıdı. Galatasaray'ın Kayseri Erciyesspor karşısında puan kaybetmesi ve Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde Orman ve yönetimi alınacak ikincilikle en iyi dereceyi yakalamış olacak. Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği'ni yendiği takdirde Slaven Bilic, yönetime 18. galibiyet sevincini de yaşatmış olacak. Utaka'yı Avrupa heyecanı sardı SİVAS- Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı son 7 maçta rakip fileleri 7 kez havalandıran ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne katılmasında pay sahibi isimlerin başında gelen Nijeryalı forvet John Utaka, gollerine Avrupa Ligi'nde de devam etmek istediğini söyledi. Ligin ilk devresinde ve ikinci yarının başlarında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sık sık formasından uzak kalan Utaka, kırmızı-beyazlı ekibin ligdeki son 8 maçında da görev aldı. Ligin 26. haftasındaki Kayseri Erciyesspor maçıyla yeniden formasına kavuşan ve Sivasspor'un 27. haftada sahasında Gaziantepspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atarak ligdeki 180 günlük gol hasretini sonlandıran Utaka, oynadığı son 7 lig maçında 7 kez gol sevinci yaşadı ve ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. Utaka'nın gol attığı 7 maçın 6'sından galip ayrılan Sivasspor, sadece Bursaspor'a (4-3) mağlup oldu. John Utaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda attığı gollerle takıma katkı sağlamasının sevindirici olduğunu söyledi. Ortalaması en yüksek golcü: Edinho KAYSERİ Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında gösterdiği performansla Kayseri Erciyesspor'un kümede kalmasında büyük pay sahibi olan Edinho, 14 maçta 11 kez fileleri havalandırarak, ligin gol ortalaması en yüksek oyuncusu oldu. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ara transfer döneminin son saatlerinde Portekiz'in Sporting Braga takımından satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiralanan Arnaldo Edi Lopes da Silva (Edinho), mavi-siyahlı takımda çıktığı 14 maçta attığı 11 gol ve 2 asistle takımının adeta kurtarıcısı oldu. Portekizli futbolcu 14 maçta 11 kez fileleri havalandırarak, maç başına 0,79 gol ortalamasına ulaştı. Mavi-siyahlı oyuncu, ligde Akhisar Belediyespor ve Kayserispor maçlarında ikişer, Torku Konyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Sivasspor, Elazığspor, Eskişehirspor ve Bursaspor maçlarında birer kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Edinho, Kardemir Karabükspor ve Elazığspor maçlarında yaptığı 2 asistle de takımının bu karşılaşmalardan galip ayrılmasında pay sahibi oldu. Edinho'yu 0,57 gol ortalamasıyla 23 maçta 13 gol atan Torku Konyaspor'dan Theofanis Gekas ve 33 karşılaşmada 17 gol ve 0,52 gol ortalamasıyla gol krallığı yarışında zirvede yer alan Sivasspor'lu Aatif Chahechouhe takip etti. Edinho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımına golleriyle katkı vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sahada sadece görevini yapmaya odaklandığını dile getiren Edinho, şöyle konuştu: "Takım olarak ligin ikinci yarısında çok zorlu bir dönem geçirdik. Küme düşme hattında bulunuyorduk ve bundan dolayı devamlı kazanmalıydık. Çok iyi çalışarak ligin ikinci yarısında 25 puan topladık ve ligde kalmayı garantiledik. Sahada herkes görevini yaptı. Bütün oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdi. Gol atmak benim görevim. Attığım gollerle takımımın ligde kalmasına katkı verdiğim için çok mutluyum. Bize bu zorlu dönemde destek olan herkese teşekkür ediyoruz." Kulüp basın Sözcüsü Kaan Savruk ise Edinho'nun sergilediği performansın kendilerini sevindirdiğini belirtti. Bursa'da mutlu bir "Tangocu" BURSA - Bursaspor'un 2 yıl önce Portekiz'in Porto Kulübü'nden transfer ettiği Arjantinli deneyimli orta saha oyuncusu Fernando Belluschi, Bursa'da mutlu bir yaşam sürüyor. Belluschi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor'a transfer olduğu ilk günden beri yeşil-beyazlı taraftarların kendisine büyük ilgi gösterdiklerini, bu desteğin de kendisi için her zaman itici bir güç olduğunu söyledi. Bu sezon takımda işlerin istedikleri gibi gitmediğini, bu nedenle üzgün olduklarını anlatan Belluschi, "İstediğimiz puanları çıkartamadık. Tabloda istediğimiz yerde kendimize yer bulamadık. Dolasıyla bu zor dönemde taraftarımızın desteğini hala hissedebiliyor olmak gerçekten benim için çok önemli. Ben her zaman onların desteklerine layık olmaya çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini onlar için vermeye çalışıyorum. Bu sezon taraftarımız için üzgünüz" diye konuştu.

15 HABER Keçiören de Dostluk Mayıs 2014 Cuma Abdullah Cengiz İÇYER Eğitimci/Yazar AZAMİ TEDBİR AZAMİ TEVEKKÜLÜ GETİRİR Keçiören de bu yıl ikincisi düzenlenen Balkan Ülkeleri Dostluk Bayramı Kutlama Şöleni ni coşkulu geçti. Bayramı kutlandı HABER MERKEZİ - Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Türkiye de okuyan Balkan ülkeleri öğrencileriyle buluştu. Yunus Emre Kültür Merkezi ndeki şölende Başkan Ak ın yanı sıra Makedonya nın Ankara Büyükelçisi Goran Taskovski, Kosova Büyükelçiliği Müsteşarı Güner Ureya ve diğer Balkan ülkelerinin temsilcileri, dernek başkanları da hazır bulundu. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Keçiören Belediyesi nin katkılarıyla hazırlanan şölende, Balkanlı öğrenciler Balkanların çeşitli bölgelerinden şiirler, şarkılar ve folklor gösterileri sundu. Programda ayrıca Balkanlı öğrenciler tarafından seçilen Yılın En İyileri ne plaketleri verilirken, Balkanlı Öğrencilerin Gözünden Türkiye konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri teslim edildi. Yarışmada Hatipoğlu, Demirel e ziyarette bulundu HABER MERKEZİ - Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu nu makamında ağırladı. Hatipoğlu, yeniden belediye başkanı seçilen Başkan Demirel i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi; Hayırlı olsun temennisinde bulundu. Halkın gönlünü, rızasını kazanarak bir şehri yönetmenin çok önemli olduğunu belirten Hatipoğlu, belediye başkanlarının görev ve sorumluluklarını unutmadan layıkıyla bu görevleri yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, Demirel in bu görevi yeniden başarıyla gerçekleştireceğine olan inancını dile getirdi. Demirel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dini sohbetleriyle bizi bilgilendiren, beğenerek ilgiyle takip ettiğimiz Nihat hocamızın bu ziyareti bizi çok memnun etmiştir. Kendisine çok teşekkür ediyorum dedi. Ayrım yapmadan, ötekileştirmeden toplumun tamamını kucaklayan bir hizmet anlayışını Etimesgut ta hakim kıldıklarını kaydeden Demirel, Yaptığımız her hizmetin altında ilçemizde yaşayan bütün insanımızın huzuru, mutluluğu var dedi. Belediye ve STK ların temizlik dayanışması HABER MERKEZİ-Çevre Gönüllüleri ile Çankaya Belediyesi ODTÜ ormanlarında temizlik çalışması yaptı. Aralarında ilköğretimden üniversiteye kadar öğrencilerin, motosiklet tutkunlarının ve çeşitli çevre gönüllüsü kuruluş aktivistlerinin bulunduğu üç yüz kişiye yakın çevre ordusu, ODTÜ ormanında karış karış temizlik gerçekleştirdi. Üç yüz kişilik çevre ordusunun çalışmaları sayesinde ODTÜ ormanları doğaya zararlı atıklardan büyük ölçüde arındırıldı. Etkinliğe katılan ilköğretim öğrencileri çevre temizliği bilinçlerini geliştirirken doğayla iç içe olmaktan dolayı mutlu oldular. Gerçekleştirilen etkinlikle toplumda çevre bilincini geliştirmek ve çevreyi temiz tutmanın tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğu mesajını vermek istediklerini belirten çevre dostları, bundan sonraki süreçte de Çankaya Belediyesi'nin desteğiyle bu tür etkinlikleri çok daha kalabalık organizasyonlarla yinelemeyi planladıklarını belirttiler. dereceye giren öğrenciler ödül olarak Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Treni gibi birçok projeye katılma hakkı kazandı. Kutlama Şöleni nde Sırbistanlı bir öğrenci Balkan ülkelerine katkılardan dolayı Başkan Ak a bir plaket sundu. Aramızda güçlü dostluk ve kardeşlik bağlarının bulunduğu Balkan ülkelerinin gönül coğrafyamızda çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Ak, Yoğun ilişkilerimiz devam ediyor. Biz de yerel yönetimler olarak oradaki bazı belediyelerle beraberce bazı projeler gerçekleştiriyoruz. Mayıs ayı içerisinde inşallah Bosna Hersek te, Gorajde de Keçiören Belediyesi ve Gaziantep Şahinbey Belediyesi olarak beraberce yapmış olduğumuz bir kültür merkezinin açılışını gerçekleştireceğiz. Bunun yanında 19 Mayıs ta Makedonya da, Jupa da Atatürk ün babasının evinin açılış törenine yine Keçiören Belediyesi olarak biz de katılacağız. Ayrıca Jupa Belediyesi nin hizmet binasına yapmış olduğumuz katkıdan dolayı da orada bulunacağız dedi. Balkan ülkeleri ile aramızdaki güzel ilişkilerin devamını Türkiye de öğrenim gören Balkanlı öğrencilerinin getireceğini söyleyen Başkan Ak, Dostlukların kalıcı olmasına katkı sağlayacak kişilersiniz. Biz elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz diye konuştu. Balkanlı öğrenciler tarafından Yılın En İyi Büyükelçisi seçilen Makedonya Ankara Büyükelçisi Goran Taskovski ise, Balkanlı öğrencilerin Türkiye de öğrenim görmesinin çok önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekerek Çünkü bu şekilde düşünceleri değiştirebiliriz. Balkan ülkeleri olarak Türkiye ile ilişkilerimizi çok daha güçlendirebiliriz. Küçükali Cami ibadete açıldı HABER MERKEZİ - Çubuk a bağlı Küçükali Mahallesi nde yaşayan vatandaşlar eski camilerinin yerine yenisini yapmak için imece usulü ile bir yıl çalıştılar. Caminin açılış törenine Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Ak Parti İlçe Başkanı Av. Baki Demirbaş, İlçe Müftüsü Bilal Kara, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve köy halkı katıldı. Açılışta konuşan Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, tüm köylünün bir amaç uğruna bir araya gelerek güzel bir birliktelik oluşturduğunu söyledi. Bu tür organizasyonun açılışında bulunmanın insana huzur verdiğini anlatan Başkan Acehan, Çok güzel bir mekan meydana getirilmiş, emeği geçenlerden ve bir tek kuruşu nasip olanlardan Allah razı olsun dedi. Eser bırakmanın bir nevi tarihe imza atmak olduğunu vurgulayan Başkan Acehan, bütün büyük devletlerin tarihe imzalarını eserleriyle attığını ifade ederek, şunları söyledi: Böyle eserlerin kazandırılması aslında tarihe imza atmak gibidir. Bütün büyük devletler Bizans tan başlayarak, Selçuklular ve Osmanlıya kadar geleceğe çok büyük eserler bırakmışlardır. Ayasofya, Selimiye, Süleymaniye bunların örneğidir. Bu büyük eserler gelecek nesillere bu günkü inancımızı, ruhumuzu, duygularımızı, fikirlerimizi aşılamak, taşımak için çok önemlidir. Biz bu gün Eyüp Sultan a gittiğimiz zaman veya diğer tarihi eserleri ziyaret ettiğimiz zaman o binalar bize o taş yığınından daha çok o eserin ruh halini hedefini ve inanç dünyasını bizlere taşımaktadır. İnşallah bu cami, Ankara ya Çubuk a ve bütün Türkiye ye dağılmış Küçükali Köyü sakinlerimizin bu ruh halini toplayacaktır ve gelecek nesillere de bu ruh haini, heyecanını taşıyacaktır. Daha sonra konuşan Ak Parti İlçe Başkanı Av. Baki Demirbaş da, mahalle halkına yaptıkları güzel eserden dolayı teşekkür etti. İbadete açılan caminin birlik ve beraberlik olduğunda neler yapıla bildiğinin çok güzel bir örneği olduğunu aktaran Demirbaş, Ben buraya gelen bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu camide emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu eser birlik ve beraberliğin örnek bir çalışmasıdır. Birlik ve beraberlik olduğunda neler ortaya konulabileceğinin güzel bir örneğidir şeklinde konuştu. Caminin gönüllü ustalığını yapan Akif Tekaüt, geçtiğimiz yıl Nisan ayında başladıkları cami yapımını bu yıl Nisan ayında tamamlayarak hizmete açtıklarını söyledi. Caminin her şeyini bir vatandaşın üstlendiğini ve yapığını hatırlatan Tekaüt, kendilerinin sadece işin başında olduklarını ve yol gösterdiklerini anlattı. Derneklerine sadece resmi olarak yüz elli bin TL nakdi para yardımı aldıklarını açıklayan Küçükali Köyü Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı Beşir Koçak ise, diğer tarafın da tamamen köy halkı tarafından yapıldığını belirtti. Köy halkının cami yaptırmak için hayırda yarıştığını söyleyen Koçak, Bu camide elinden her türlü iş gelen insanlardan faydalandık. Bu şekilde büyük bir katkı sağladılar. Bütün mimari yapı ve işçilik halkımıza aittir. Özellikle hacı annelerimiz öyle bir zaman oldu ki kulaklarındaki küpelerini çıkararak camiye destek verdi. Herkese çok teşekkür ediyorum dedi. İlçe Müftüsü Bilal Kara da, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bu eserin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum diye konuştu. Bu gün, başta Manisa nın Soma ilçesindeki vatandaşlarımızı, sonra da tüm ülkemizi yasa boğan haber saat da geldi. Söz konusu haberde, bir özel kömür ocağının trafosunda meydana gelen patlamada bir maden kazası yaşadığı bildirildi. Yazımı kaleme aldığımda saat di. Anlayacağınız aradan tam yedi buçuk saat geçmiş. Bu saat itibarı ile yetkililerce ölü sayısının beş, yaralı sayısının ise yirmi kişi olduğu bildirildi. Maden ocağında ise iki yüzü aşkın işçinin mahsur olduğu söylenmektedir. Televizyonlardan, haber ajanslarından öğrendiğimiz kadarı ile burada çalışanların yakınlarının olay yerine koşmaları ile binlerce insanımız da meraklı bir şekilde bekleşmektedirler. Söylememiz gereken Rabbim, maden ocağında çalışanlara hayırlısı ile kurtulmayı, onları hasretle bekleyen yakınlarına da sabırlar nasip etsin. Vefat edenlere de Mevla m hayırlı ahiret hayatı, ailelerine de engin sabırlar vermesini dileriz. Göçüğün meydana geldiği değil de ona yakın bir başka ocağa on yıl kadar önce, Soma nın eski adı Cinge, yeni adı Cenkyeri olan köyünde oturan tanıdık bir ağabeyimizle gitmiştik. Öylesine gitmiştik. Orada çalışanların çalışma şartlarına ve karşılaştıkları zorluklara, nasıl ekmek kazanıyormuşlar vb. durumlarına bakmaktı niyetimiz. Ocaklara inmedik. Sakarya da çalıştığım yıllarda da Zonguldak a zaman zaman dost ziyaretlerine giderken oralardaki madenleri görüyor, çalışanlarla karşılaşınca çalışma şartlarını soruyorduk. Gerçekten de her an, her dakika ölümle burun buruna olan bu kardeşlerimize Allah(celle celaluhu) yardım etsin Böyle yerlerde çalışan kimselerin hangisine çalışma şartlarını sorsanız alacağınız ilk cevap: Ne yapalım ekmek parası Çoluk çocuğumuzun rızkı için katlanmak mecburiyetindeyiz. Bu halimize de şükür, bunu bulamayanlar da var cevabını alırsınız. Bu cevap inanmış ve tevekkül sahibi Anadolu insanının beklenen cevabıdır. İçinde azıcık Allah(celle celaluhu) inancı olan bir kimsenin vereceği cevap bu olmalı. Eleştiri ve şikâyeti kaderi tenkittir. Ancak bu tevekkül hiçbir zaman onların sırtından para kazanan ne devletin ne de özel sektörün hayatlarını hiçe saymalarını gerektirmez. Maalesef ülkemizde, bir kısım çalışma alanlarında özel sektör işletmelerinde insan hayatı eksenli işler ve kurallar işlemediği için insanımızı kolayca heba etmekteyiz Neden Avrupa ya girmenin ve Avrupalıya benzemenin gereği insanımızın hayatını tehlikeye atacak önlemleri almalıyız gibi bir yanlışa düşüyoruz. Oysa insanı eşrefi mahluk(yaratılmışların en üstünü, en şereflisi iltifatına mazhar kılmış bir dinin mensuplarıyız. Allah(celle celaluhu) insanı böyle tarif ederken ne buyuruyor? Bunu enine boyuna düşünmeli ve insanın hakkının, hukukunun, sağlığının, yaşam hakkının korunacağı bir tedbirle iş yeri açmalıyız. Böyle bir anlayışla ve bakış açısı ile insanımızın hayat emniyetini her yerde garanti altına alacak tedbirleri azami derecede uygulamalıyız. Ondan sonra da gelecek benzer kazalar ve imtihanlar karşısında tevekkülü elden bırakmamalıyız. Bu önlemleri almadan, çalıştırdığımız insanın hayatını tehlikeye sokacak her türlü ayrıntıyı hesaplamadan sorumluluk yüklemek onların katili olmaktan öteye gitmez. Bu devlet için de özel sektör için de aynıdır. İnsan yaşamlı ki iş de yürüsün, devlet de yaşasın. Yoksa kanun ve kurallar çıkarmakla her şey hallolmuş olmaz. Acı ama gerçek, son yıllarda Avrupa ya girme sevdasına benzer işyerlerinde şartlar biraz daha çalışanların lehine dönmeye başladı. Ancak hala birçok yerde -özellikle denetimleri tam yapılmayan, yakın-ahbap ilişkisi içinde dönen yerlerde- denetimler yeterince yapılmamakta, para hırsı olan, işçinin sırtından geçinmeyi marifet bilen, hayatı dünyadan ve onun geçici zevklerinde gören, ruhu kirlenmiş, vicdanı bozulmuş bir kısım şansızlar, insanımızı zor şartlarda çalıştırmakta, haklarını ve hukuklarını, yapacakları yaz tatillerine, çocuklarına alacakları lüks arabalara, evlerine dolduracakları altın-gümüşe, çıkacakları Avrupa seyahatlerine tercih etmektedirler. Dilerim insanımızı bu noktadaki eksikleri açısından da terbiye eder, bu duygularını ve anlayışını düzene koymuş temiz bir nesil yetiştiririz. Şunun altını çizmek gerekir, kadere teslimiyet tedbirleri azami şekilde almamayı gerektirmez. Mutlaka tüm dünyevi işlerimizde tedbiri en ince ayrıntılarına kadar almalıyız. Sonra da takdiri Allah a bırakmalıyız. Evet, azami tedbir azami tevekkülü gerektirir. İşte biz bunu açık ve net emreden bir dinin ve inanışın mensuplarıyız. İnşallah yetişmelerini bize emanet eden Allah ın(celle celaluhu) kulları yavrularımızı bu anlayış ve inançla yetiştiririz. Sonra da onlar o duygularla mücehhez(donatılmış) işverenler olarak, çalıştırdıkları işçilerin, yönettikleri insanların hak ve hukukunu bu anlayışla sahiplenecek, gerekli önlemleri zamanında alacaklardır. Böylece benzer kazalarda kaybımız asgariye inecek, yüreklerimiz daha da az yanacaktır. Son olarak Soma da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah tan(celle celaluhu) rahmet, kederli ailelerine de güzel sabırlar, yaralılara da acil şifalar dilerim.

16 Soma Kömür flletmeleri'nden ilk resmi aç klama 16 May s 2014 Cuma Yasemin AYDO DU Yang n sebepsiz ZM R - Soma Kömür flletmeleri Afi'de, tüm iflçilerin sigortal oldu u, hiçbir flekilde kay t d fl veya yasada öngörülen yafl s n r n n alt nda çal flan bulunmad bildirildi. fiirketten yap lan aç klamada, Eynez mevkisindeki kömür madeninde yaflanan elim yang nla ilgili kurtarma ekiplerinin yapt çal flmalar n sürdü ü hat rlat ld. Madende kalan çal flanlar n tahliyesi ve kurtar lmas için ilk andan itibaren Soma Kömür flletmeleri Afi'nin yan s ra Baflbakanl k, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl baflta olmak üzere Türk K z lay, AFAD, TTK, TK ve tüm devlet kurumlar birimlerinin hayata geçirildi i belirtilen aç klamada, flu ifadeler yer ald : "Yang n gerçekleflti i andan itibaren ocaktaki, söndürme çal flmalar na efl zamanl olarak içerideki karbondioksit, karbonmonoksit gaz n n tahliye edilmesine ve temiz hava verilme çal flmalar na bafllanm flt r. Bu çal flma hala devam etmektedir Madende ç kan yang n n sebebi henüz tespit edilememifltir. Yang n tamamen kontrol alt na al nd ktan sonra sebebiyle ilgili aç klama yap labilecektir." Maden oca nda bilinmeyen bir nedenden dolay yang n n ortaya ç kt ve ard ndan h zla artan karbonmonoksit gaz n n kay plar n yaflanmas na sebep oldu u vurgulanan aç klamada, flu ifadeler kullan ld : "Yang n n gerçekleflti i andan itibaren dile getirilen as ls z iddialar hakk nda aç klama yap lmas ihtiyac do mufltur. Soma Kömür flletmeleri Afi bünyesinde çal flan tüm iflçilerimizin sigortal oldu unu, hiçbir flekilde kay t d fl veya yasada öngörülen yafl s n r n n alt nda çal flan m z bulunmad n, tüm çal flanlar m z n bordromuzda ve gerçek ücretleriyle istihdam edildi ini, tamam n n sendikal oldu unu, devam eden iddialara karfl n alt n çizerek belirtmek isteriz." Diyanet flleri Baflkan Mehmet Görmez: Rabbim, böyle ac y bir daha yaflatmas n SOMA - Diyanet flleri Baflkanl, maden oca ndaki faciada hayat n kaybedenler için Soma Ulu Cami'de hatim program düzenledi. Program, akflam namaz n n k l nmas n n ard ndan Kur'an- Kerim tilavetiyle bafllad. Diyanet flleri Baflkan Mehmet Görmez, yapt konuflmada, Soma'daki maden facias nda ölen iflçilere Allah'tan rahmet, yaral lara acil flifalar diledi. Kalplerin mahsun oldu u, gözlerin yaflard bir zaman diliminden geçildi ini belirten Görmez, "Dün burada, Soma'da kendi ailesinin, çocuklar n n r zk n temin etmek için yeryüzünün yüzlerce metre alt nda bir kömür madeninde, bir can pazar nda hayat n kaybeden evlatlar m z n, kardefllerimizin hüznünü, kederini, elemini yafl yoruz. Yüce Rabbimiz, milletimize böyle ac lar, kederler, böyle üzüntüler vermesin" diye konufltu. Milletçe emsalsiz hüznün yafland n dile getiren Görmez, bugünün "kuruyan dua p narlar n n aç laca gün" oldu unu kaydetti. Mehmet Görmez, "Bugün yüreklerimizi ebediyete u urlad m z kardefllerimizin yürekleriyle birlefltirme günüdür. Her birimiz, Rabbimize dua etmeliyiz. Dualar m zdan onlar mahrum etmemeliyiz. Her fleyden önce bugün, Soma evlatlar n kaybeden bütün annelerimizin ac s, ülkemizde bütün annelerin ac s d r. Her fleyden önce Soma'da dün evlatlar n, yavrular n, civanmertlerini kaybeden bütün babalar n ac s, Türkiye'de yaflayan bütün babalar n ac s d r" ifadelerini kulland. Hisarc kl o lu: Bu felaket yüreklere atefl düflürdü TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Manisa'n n Soma ilçesinde bulunan bir kömür oca nda meydana gelen facian n herkesin yüre ine atefl düflürdü ünü bildirdi. Hisarc kl o lu, yay mlad mesajda, yaflanan ac y tarif etmenin güç oldu unu belirterek, "Bu felaket herkesin yüre ine atefl düflürdü. Yüksek rakamlara ulaflan can kay plar m z ve yaralananlar ülkemizi çok derin bir üzüntüye bo du. Soma'daki iflçilerimiz ve ailelerinin yaflad büyük ac y en derin hislerimle paylafl yorum. Allah hepimizin yard mc s olsun" ifadesini kulland. ANKARA - Soma ilçesinden gelen facia haberinin bütün yürekleri oraya götürdü ünü ifade eden Hisarc kl o lu, çok fazla say da can kayb ve yaral bulundu unu, bu noktada söylenecek sözlerin tükendi ini kaydetti. Hiçbir fleyin bir insan can ndan daha de erli olmad na dikkati çeken Hisarc kl o lu, flunlar bildirdi: "Bütün önceli imiz bu. Ancak meydana gelen patlama ve sonras nda ortaya ç kan tablo yürek da lay c. Türk ifl dünyas ad na hayat n kaybeden iflçi kardefllerimize Allah'tan rahmet, yaral lara acil flifalar, ailelerine sab r ve metanet diliyorum." - "Kurtar lmay bekleyen madencilerimizden sevindirici haberlerin gelmesini temenni ediyorum" - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken de yaflanan felakette vefat edenler için baflsa l mesaj yay mlad. Ac lar n n tarif edilemeyecek kadar büyük oldu unu ifade eden Palandöken, flunlar kaydetti: "Milletimizi derinden üzen müessif kazada yaflam n yitiren vatandafllar m za Allah'tan rahmet, ailelerine baflsa l, yaralanan vatandafllar m za da acil flifalar diler, göçük alt nda kurtar lmay bekleyen madencilerimizden sevindirici haberlerin gelmesini yürekten temenni ediyorum. Milletimizin bafl sa olsun." Ankara Ticaret Odas (ATO) Yönetim Kurulu Baflkan Salih Bezci ise yay mlad mesajda Türkiye'ye bafl sa l diledi. Soma'da bir maden oca nda meydana gelen yang nla bafllayan talihsiz olayda, çok say da maden iflçinin hayat n kaybetti ini ve yine çok say da maden iflçisinin de ocakta mahsur kald n büyük bir üzüntüyle ö rendiklerini ifade eden Bezci, kazan n bilançosunun çok a r oldu unu, madencilik tarihinin en ac l günlerinden birinin yafland n bildirdi. Fehmi Koru Kederliyiz ve hesap sorulmas n istiyoruz 12. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi yi dan takip edebilirsiniz www. sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 8. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 5. Sayfada Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Bayraklar yar da Manisa'n n Soma ilçesindeki maden oca ndaki facian n ard ndan ilan edilen üç günlük milli yas nedeniyle Türkiye'nin her köflesinde oldu u gibi yurtd fl temsilciliklerde ve kardefl cumhuriyetlerde de bayraklar yar ya indirildi. BAKÜ Azerbaycan daki Bakü Büyükelçimiz smail Alper Coflkun, "Kaza, ortaya ç kt andan itibaren Azerbaycanl devlet yetkilileri ve vatandafllar, mesaj ve telefonlar yla bize güç ve destek verdi. 15 May s 2014 Resmi Gazete D fliflleri Bakanl na, Orman ve Su flleri Bakan Veysel ERO LU nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Milli Savunma Bakanl na, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri IfiIK n Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin ptaline Dair Tezkere Telefonda gözyafllar na hakim olamayan Azerbaycanl kardefllerimiz oldu. Bakü Büyükelçili i, Nahç van ve Gence baflkonsolosluklar m zda bayraklar yar ya indirildi dedi. BERL N Manisa'n n Soma ilçesinde yaflanan maden facias nedeniyle milli yas ilan edilmesinin ard ndan Türkiye'nin Berlin Büyükelçili inde göndere çekili olan bayra n yar ya indirildi i belirtildi. Soma'da maden facias nda 200'den fazla iflçinin hayat kaybetmesi nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edilmesinin ard ndan sabah saatlerinde Türkiye'nin Berlin Büyükelçili inde göndere çekili olan bayrak görevlilerce yar ya indirildi. Adalet Bakan Bekir Bozda da maden facias nedeniyle Berlin'deki programlar n iptal ederek Türkiye'ye dönmüfltü. Öte yandan, Almanya Sendikalar Birli i (DGB), Ola an Genel Kurulu'nda Soma'da maden oca ndaki yang nda hayat n kaybeden iflçiler için bir dakikal k sayg duruflunda bulunuldu. Alman Maden Kimya ve Enerji fl Sendikas Baflkan (IG BCE) Michael Vassiliadis, burada yapt aç klamada, Soma'da hayat n kaybeden madenciler için üzgün olduklar n belirterek, "Ailelerin ac s n paylafl yoruz. Tüm duygular m z onlarla" dedi. Soma'daki maden facias n haber al r almaz Maden- fl sendikas yla temasa geçtiklerini belirten Vassiliadis, "Türkiye'deki meslektafllar m zla yapmay düflündü ümüz yard m konusunu ele al yoruz. Kurtarma çal flmalar n n h zl bir flekilde baflar ya ulaflmas n diliyoruz" dedi. LEFKOfiA KKTC'de, Manisa'n n Soma ilçesinde meydana gelen maden facias nedeniyle 15 ve 16 May s'ta iki günlük ulusal yas ilan edildi. KKTC D fliflleri Bakan Özdil Nami, Bakanlar Kurulu toplant s ndan sonra yapt aç klamada, Soma'daki maden kazas nedeniyle KKTC'de de ulusal yas ilan etme karar ald klar n söyledi. Özdil Nami, 15 ve 16 May s'ta ulusal yas ilan edildi ini belirterek 19 May s Gençlik ve Spor Bayram resmi törenleri d fl ndaki flenliklerin de iptal edildi ini duyurdu. RESSAMCA, B ZDEN Ç M ZDEN B R Mesude Kamal Yasatekin UCUZ MU BU KADAR NSAN HAYATI ve PAHALI EKMEK PARASI Hüznümü s d ramad m yere gö e. Bugün benim yüre im da l, onlarca da lanm fl yürekle birlikte. ndi hüzün, indi ac, düfltü ocaklara onar lmaz, dayan lmaz dehfletiyle. Kabul etmez yürekler bu ac y ama çaresizce yang nlar söndürmeye çal s r gözler, sa anak ya an göz yafllar yla. lk de il bu, son da olmayacak. nsan tam olgunlu a erer ve hayatta gerçekten en de erli oldu u idrâk na var rsa, insan n refah, rahat, yaflam kalitesini art rma yönünde ad mlar at l r, kanunlar ç kar l rsa, iflten, kazançtan daha önemli oldu u hissettirilirse bir gün, belki o zaman ifl kazalar facialara sebep olmaz. Ekmek paras na ömür verilmez bizim ülkemizde de. Biz, gözümüzü kapat r z, arkam z döneriz, hislerimiz a r basar da gözlerimiz yaflar rsa, acziyetimizi kimsecikler görmesin diye... Oysa görseler ne olur! Herkes kendini düflünür. Senin göz yafl ndan kime ne? Saklama istersen zay fl n. A lanmal h çk ra h çk ra flu karanlik günlerde onlarca iflçinin kara yazg s na... Bir de yads namaz manevi boyutu var. Kömür karas tenleri, k zarm fl kanl gözleri, s rtlar nda dünyan n yükü ile mecburiyetten o karanl k mahzenlere inerken, korku ve s nm fll kla çekilen besmelenin manevi gücü, ihlas, tüm kelimeleri anlamda yetersiz b rak yor. Bismillah deyip girdiler doymak icin mezara, besmele ile flehid olarak do dular berzahî âleme inflaallah. Sen, ben, o demeden ac y da sahipleniriz, kenetleniriz, yaralar m z birlikte sarar z, mânâ âleminin düsturu sevgimizle, rahmet olsun cümlesine... Biliyoruz ki derdi, hüznü paylastikça yükselir insan. "Yüz karas de il kömür karas ; Böyle kazan l r ekmek paras "... Diyor ya flair, peki flimdi bu vahim olay da siyaset malzemesi yapabilen zihniyetteki kara ne karas? fiaflarak hayretle okuyorum ve diyorumki bu kadar m ucuz ülkemizde insan hayat ve pahal ekmek paras? Susuyorum! Susuyorum! Çünkü sayg m var ölüme, flehidime! Sessizce konufluyor hâlince. Siz de susun! Rahats z etmeyin. Bafl sa l diliyorum tüm ülkeme, sab r diliyorum atefl düflen evlere, kurtulanlara da acil sifalar Hak'tan... 14/ May s/ 2014

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 www.ekonomi.gov.tr İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 T. C. EKONOMĐ BAKANLIĞI 1 WEB PORTAL Ekonomi Bakanlığı hizmet ve faaliyetleri ile ilgili çok sayıdaki web sitesinin içeriği birleştirilerek

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı