MUSEUMS MÜZELER T.C. BURSA VALİLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUSEUMS MÜZELER T.C. BURSA VALİLİĞİ"

Transkript

1 MUSEUMS MÜZELER T.C. BURSA VALİLİĞİ

2 Bursa Müzeleri Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahibi olan Bursa nın yüzyıllardır biriktirdiği kültürel ve tarihi zenginliği, kentin dört bir yanına yayılmış müzelerde sergilenmektedir. Bursa da özel ve resmi olmak üzere 20 ye yakın müze ziyarete açıktır. The Museums of Bursa Cultural and historical richness of Bursa, which is home to various civilations throughout history,is exhibited in museums spread over the city. In Bursa,there are 20 museums open to private and official visits. Arkeoloji Müzesi Bursa nın medeniyetler tarihinin sergilendiği Arkeoloji Müzesi, Türkiye nin en önemli müzeleri arasında yer almaktadır yılında Bursa Erkek Lisesi nde Müze-i Hümayun olarak kurulan Bursa Arkeoloji Müzesi, 1972 yılında Reşat Oyal Kültürparkı içinde yaptırılan kendi binasına taşınarak modern müzecilik anlayışıyla hizmet vermeye başlamıştır. Arkeoloji Müzesi, M.Ö. 8. yüzyıldan Bizans Devri sonlarına kadar olan dönemlere ait Bithynia ve Mysia bölgelerinde bulunmuş eserlerin yanı sıra, Anadolu daki diğer kültürlere ait eserleri barındırmaktadır. Müze dört salon ve bir açık teşhir alanından oluşmaktadır. Birinci salonda Altınoluk (Antandros) antik kenti nekropolünden çıkan kaplar, figürinler ve bronz eserler ile Eski Tunç Çağı na ait eserler sergilenmektedir. İkinci salonda Helenistik ve Roma dönemi taş eserleri yer almaktadır. Archaeology Museum It is among the most significant museums of Turkey, in which the civilitions of the history of Bursa is exibited. Bursa Archaeological Museum established as Muze-i Humayun Bursa Archaeological Museumin Men s High School in 1904 in 1972 moved to its own building built within Reşat Oyalı Kültürpark with an understanding of the modern museum has begun to serve. Archaeological Museum contains works belonging to other cultures in Anatolia as well as the works dated back to BC 8.cc to the until the end of the Byzantine period periods found in the Bithynia and Mysia regions, work, The museum has four rooms and an open exhibition area. In the first hall, pots which were taken out in Altınoluk (Antandrus), ancient city of hills the pots the antique city, figurines, bronze artifacts works and some works belonging to Early

3 Bu salonda sergilenen tanrıların tanrısı olarak bilinen Zeus un tasvirleri, bronz Apollon heykeli, Athena Herakles in tasviri ve Anadolu nun en eski tanrıçası bolluk ve bereket timsali Kybele heykelleri görülmeye değerdir. Üçüncü salonda ise M.Ö.7. yüzyıldan Bizans devri sonlarına kadar olan dönemin eserleri bulunmaktadır. Cam eserler, altın takılar, çeşitli kaplar ve üst katta Roma devrine ait bronz eserler ile Bizans eserleri mevcuttur. Dördüncü salonda Balıkesir e bağlı Üçpınar köyünde bulunan höyüğün birebir ölçülerdeki benzeri ile M.Ö.6. yüzyıla ait at arabasının antik bir örneği canlandırılmaktadır. Müzenin bahçesindeki açık teşhir alanında ise Zeus ve Herakles büstü ile kükrer durumdaki aslan heykellerinin yanı sıra Türkiye müzeleri içerisinde önemli bir yer tutan zengin stel koleksiyonu teşhir edilmektedir. Ayrıca Bursa ve çevresinden bulunan lahit mezar örnekleri ile çeşitli mimari parçalar da müzede sergilenmektedir. Müze bünyesinde 25 binden fazla eser bulunmaktadır ve bunların 2 bin civarı sergilenmektedir. Bronze Age are exhibited.in the third room BC.7 century until are the works of the period. In the second hall, there are stone artifacts of Hellenistic and Roman, descriptions of Zeus, known as the god of the gods, and a bronze Apollon statue, and the statue of Kybele, the oldest goddes in Anatolia, which is the symbol of abundance and fertility.they are all worth seeing.in the third saloon, there are the works dated back from the BC. 7 to the end of the Byzantine era the period. Glass works, gold jewelry, various containers and the top floor belongs to the Roman era bronze eseries are available with the Byzantine works. In the fourt hall, the tumulus located in the village of Balikesir ÜÇPINAR with similar sizes and an example an antique car is animated. In the area of the open exhibition in the garden with a bust of Zeus and Herakles and the lion statue which is in the position of roaring as well as in the case of Turkey Museum holds an important place in the richest collection of steles are exhibited. In addition to the tombs, in Bursa and its environment, with various architectural pieces are exhibited in the museum, There are more than 25 thousand works within the museum and around 2 thousand of them are exhibited. Bursa City Museum Courthouse Building was built in 1926 in the face of the Governor s Office Building, then it was restored by Bursa Metropolitan Municipality in 2004 and was opened as a the city museum. This building was built by architect Ayverdi Ekrem Hakkı Bey Kemalettin. A unique architectural style of the building to the basement is a total of three floors. The date in the basement of craftsmen and artisans in Bursa Bursa Kent Müzesi Tarihi Valilik Binası nın karşısında 1926 yılında inşa edilen Adliye Binası, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek 2004 yılında Kent Müzesi olarak açılmıştır. Bina Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından mimar Kemalettin Bey e yaptırılmıştır. Kendine has bir mimari tarzı olan bina biri bodrum olmak üzere toplam üç kattır. Bodrum katında tarih içinde Bursa ve Bursa da esnaf ve sanatkarların tanıtıldığı sergiler yer

4 exhibits are located. Bursa s traditional commercial life in the history of the street Tradesmen Auriga, Nalbant, saddle, tinker, carpenter, original decor and trades are animated. On the ground flor,the history of Bursa is told, starting from the archaeological period to the present history of the city.this floor also has Cafeteria and sales units. In the upstairs,there is a conference room, administrative departments, where tere is the city s data processing room. As a living museum it isconstructed on the Bursa City Museum hosts important exhibitions from time to time. European Museum Forum s award ceremony held in 2006 in Bursa Metropolitan Municipality of Bursa City Museum of Europepaen among the award-winning museum and a museum of European Standards is proved. almaktadır. Tarihi Esnaf Sokağı nda Bursa nın geleneksel ticaret hayatı arabacı, nalbant, semerci, yemenici, bıçakçı, bakırcı, kalaycı, tenekeci, marangoz, keçeci, sepetçi, kebapçı, ipekçi, havlucu esnafları özgün dekor ve canlandırmalarıyla tanıtılmaktadır. Giriş katında arkeolojik devirlerden başlayarak günümüze kadar Bursa tarihi anlatılmaktadır. Kafeterya ve satış birimi de bu kattadır. Üst katta bir konferans salonu, idari bölümler ve Bursa kent arşivinin yer aldığı bilgi işlem odası vardır. Yaşayan bir müze olarak kurgulanan Bursa Kent Müzesi dönem dönem önemli sergilere de ev sahipliği yapmaktadır. European Museum Forum un 2006 yılında düzenlenen ödül töreninde Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Müzesi Avrupa nın ödüllü müzeleri arasına girmiş ve Avrupa standartlarında bir müze olduğunu kanıtlamıştır. The Museum of Atatürk House This mansion was built by Miralay Mehmet at the end of the 19.cc. It is on the Çekirge street, and it was bought by the mayor of that time,hasan Sami and was given Ataturk as a present when he came to Bursa.Then, Ataturk inhabited and usually had meetings in that house whenever he came to Bursa.In 20th February he presented his thanks in his letter to the mayor, Neşet Kiper, for the affection and commitment to the people of Bursa aganist him. Atatürk, tells that he donated his mansion, which was a gift from the people of Bursa,to the Municipality of Bursa with shares in Bursa Çelik Palas. After the death of Atatürk Bursa Atatürk Pavilion became a part of Celik Palas Hotel as the Pension Fund. So as to construct in 1965, the Atatürk Museum was taken for repair.

5 Atatürk Evi Müzesi Miralay Mehmet Bey tarafından 19. yüzyılın sonlarında Çekirge Caddesi nde yaptırılan köşk, Atatürk ün Bursa yı ziyaretleri sırasında kalması için dönemin Belediye Başkanı Hasan Sami Bey tarafından satın alınarak 20 Ocak 1923 günü Bursa ya geldiğinde kendisine hediye edilir. Bundan sonra Atatürk, Bursa ya her gelişinde Çekirge deki bu köşkte kalır ve çoğu zaman toplantılarını burada yapar. Son gelişi olan 1 Şubat 1938 tarihinde Belediye Başkanı Neşet Kiper e verdiği mektupla Bursalıların kendisine karşı gösterdikleri sevgi ve bağlılığa teşekkür eden Atatürk, Çelik Palas taki hissesi ile Bursalıların kendisine hediye ettikleri Köşkü Bursa Belediyesi ne bağışladığını bildirir. Atatürk ün ölümünden sonra Bursa Atatürk Köşkü, Çelik Palas Oteli nin ek binası olarak Emekli Sandığı na geçmiş, 1965 de Atatürk Müzesi olarak düzenlenmesi için onarıma alınmıştır. Onarımdan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı na devredilen köşk Cumhuriyetin 50. yılında (29 Ekim 1973) Atatürk Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Köşk 19.yüzyıl Fransız mimarlık stilinin etkisiyle yapılmıştır. Balkonlar, alınlık saçakları ve akroterler, ince ahşap işçiliğinin özgün örneklerinde sayılmaktadır. Köşk kagir sistemle inşa edilmiştir. Geniş bir bahçe içerisinde bulunan Bursa Atatürk Köşkü, çatısı ile birlikte 3 katlıdır. İlk kattaki salon ve odalarda Atatürk fotoğrafları ve Atatürk ün kullandığı eşyalar sergilenmektedir. İkinci katta, Atatürk ün yatak odası ve yatak odasına açılan yaver odası, çalışma odası ve çok amaçlı salon olarak kullanılan limonluk bölümü ve hizmet mekanları bulunmaktadır. Bu katta camekanlı limonluk bölümü yapıya sonradan eklenmiştir. Çatı katı Atatürk arşivi olarak ayrılmıştır. Bahçenin doğu bölümünde, iç tarafı ve çatısı kalem işiyle bezenmiş bir de kameriye bulunmaktadır. Bursa Atatürk Köşkü, aynı zamanda son devir sivil mimarisinin seçkin bir örneği olarak Bursa yı süslemektedir. After repair,it was transferred to the Ministry of Education. then, the mansion was opened to visitors in the 50th anniversary in (October 29, 1973) as the Atatürk Museum. mansion was built under the influence of 19th century French architectural style. Balconies, eaves and pediment akroterler, are seen as the of the original sample of fine wood craftsmanship. The pavilion was built from stone and brick. In a large garden, Bursa Atatürk Pavilion has 3 floors with roof.in the hall and rooms in the first floor, used by Atatürk, Atatürk photos and articles are exhibited. On the second floor,tere are Atatürk s bedroom and a bedroom opened to the aide room, study rooms and multi-purpose hall used as a greenhouse and service locations. This roof is divided as Atatürk penthouse.in the eastern part of the garden,there is a pergola of which interior side and roof is adorned with a pen. Bursa Atatürk Mansion adorns Bursa as an outstanding example of civic architecture in the last period.

6 Türk İslam Eserleri Müzesi İlk Osmanlı medreselerinden olan Yeşil Medrese, Sultaniye ve Çelebi Mehmed Medresesi adıyla da anılır. Yeşil Külliyesi bünyesinde yer alan bu yapıt Anadolu Selçuklularının açık avlulu (eyvanlı) medreselerinin devamı görünümündedir. Medrese yılları arasında Çelebi Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Mimarı Hacı İvaz Paşa olan medrese iki katlı olarak yapılmaya başlanmış, ancak Çelebi Sultan Mehmet in ani ölümüyle üst kat yapılamadan kalmıştır. Kuzeydeki çapraz tonoz ile örtülü giriş eyvanından sivri kemerli bir kapı ile avluya girilir. Avluyu üç taraftan çeviren revaklar sivri kemerlidir. Yapının ortasında geniş bir avlusu, merkezinde ise mermerden bir havuzu bulunmaktadır. Güneyde yüksek açık eyvanlı bir dershane, iki yanda ise birer ufak eyvan ile 13 oda yer almaktadır yılından beri Türk İslam Eserleri Müzesi olarak faaliyet gösteren medresede, 12. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan; maden, seramik, ahşap, işleme, silah, el yazması kitaplar, İslami sikkeler, İslami kitabeler ve mezar taşları ile çeşitli etnografik eserler sergilenmektedir. Medrese 2000 li yılların başında önemli bir onarımdan geçmiştir. Turkish Muslim Museum The first Ottoman madrasa which is one of the Green Medrese, with the name sultanas and Çelebi Mehmed is called also.it has the appearance of Anatolian Seljuk open courtyard (with iwan). The madrasa was built between the years by Architect Hacı Paşa İvaz. Many famous scholars trained in this madrasa. It was completed after Sultan s sudden death. In the South is there a classroom high open iwan. Since 975, as operating the Turkish Islamic Art Museum; metals, ceramics, wood, processing, weapons, manuscripts and books, Islamic coins, Islamic inscriptions and tombstones with variousşitli ethnographic works are exhibited. Madrasas in the early 2000s, has passed a major repair. Apart from these districts in Bursa in Turkey, the Bursa Journalists Association founded by the press within Ataevler Media Culture Palace Museum, Health Museum in Muradiye, Gemlik Celal Bayar in Umurbey Museum, In Tophane Hosni Zuber House, in Mudanya Tahir Paşa Mansion House and Şemaki first comes to mind.

7 Hünkâr Köşkü Uludağ ın eteklerinde Temenyeri semti ve parkının güneyinde yer alan Hünkar Köşkü 1859 da Sultan Abdülmecit için av köşkü olarak inşa edilmiştir. Köşkte 1844 yılında Sultan Abdülmecit, 1862 de Sultan Abdülaziz ve 1909 yılında V. Mehmet (Sultan Reşat) konaklamışlardır. Atatürk de resmi ziyaretlerin dışında dinlenme amaçlı Bursa ya gelişlerinde 4 defa kısa süreli köşkte kalmıştır. Dönemin Bursa Valisi Mehmet Salih tarafından toplam 19 günde inşa ettirildiği bilinen köşkün mimarisi Fransız üslubundadır. Köşkün içindeki süslemeler 19. yüzyıl özelliklerini taşımaktadır. Tavan kalem işi süslemeleri, Bursa seyir panoramasına hakim bahçesi, dönemi yansıtan orijinal eşyaları ve Atatürk odası ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Müzede padişahların ve Atatürk ün kullandığı eşyalar sergilenmektedir. İki katlı zarif bir yapıya sahip olan Hünkar Köşkü nün bahçesinde, cephesi Kütahya çinileri ile kaplanmış bir çeşme bulunmaktadır. Sıvanmış duvarları ahşap çatkılı ve ince çıtalarla kaplı olan köşkte, bekçi ve danışma odası ile bir de garaj yer almaktadır. Hünkar Köşkü yapılan restorasyonlar sonucu günümüzde müze ve sosyal tesis olarak kullanılmaktadır. Hünkar Pavilion It is located in the south of the Sultan s Pavilion and Temenyeri on the slopes of Uludag was built for hunting in 1859 as a hunting lodge for Sultan was Abdülmecit. In 1844 Sultan Ahmet, in 1862 Sultan Abdülaziz, in Mehmet (Sultan Reşad) inhabited in this pavilion. Atatürk, apart from his official meetings, stayed in this mansion, for four times for a short time. Bursa Governor Mehmet Salih had this pavilion built in nineteen days. The architecture of the French style mansion is French style. Decorations of the mansion have features of the 19th century. Ceiling ornaments, Bursa looking panorama dominated the garden, period rooms reflecting the original articles and Atatürk room has drawn the attention of visitors. It was built by French style. It is known that the governor had this pavilion built in 19 days.the tournaments in the pavilion has the features of 19 cc. The visitors usually show great interest in the garden which has panoramic wiev and orijinal furnitures that reflect that time. In the pavilion the possesions of Atatürk and the Sultans are exhibited, also.this building has two elegant floor. there is a drinking fountain covered with Kütahya tiles. And tere are plastered walls and wooden truss covered with thin lath in the pavilion, and information rooms and a garage. As a result of the restoration of the Sultan s pavilion and social facilities are used as a museum today. 17.yüzyıl Osmanlı Evi Müzesi Muradiye Medresesi nin karşısında olan Osmanlı Evi Müzesi nin yerinde daha önce Sultan II. Murad devrine ait bir köşkün olduğu sanılmaktadır. İki katı da aynı planlı olan yapı, bahçe içerisindedir. Bahçeye açılan eyvanlı bir sofası ile bu sofaya açılan iki odası vardır. Üst katta yer alan baş odadaki kalem işi bitki ve çiçek motifleriyle süslenmiş dolaplar, geometrik süslü ahşap tavan ve altıgen tavan göbeği orijinalliğini korumaktadır yılından itibaren müze olarak faaliyet gösteren bina, Bursa da ayakta kalan en eski ve en güzel ev olarak bilinmektedir. Müze de 17. yüzyıl Osmanlı ev yaşantısı canlandırılmaktadır.

8 Ormancılık Müzesi Çekirge Caddesi üzerinde Saatçi Köşkü olarak anılan bina, 19. yüzyıl sivil mimari örneklerindendir yılları arasında Bursa Orman Okulu, ardından Orman Bölge Müdürlüğü binası olarak kullanıldıktan sonra 1989 yılında Türkiye nin ilk ormancılık müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Türkiye nin ilk ihtisas müzesi olma özelliğini de taşır. Müzede, orman hayatından kesitler, fauna ve flora fosilleri, orman bitkileri ve kesim aletleri, harita ve uzay fotoğrafları, orman içi tarihi haberleşme araçları ve Orhaneli kömür madeninde bulunan 16 milyon yıllık hayvan fosilleri sergilenmektedir. 17.cc. The Ottoman House Museum It is opposite to the Ottoman House Museum in place of Muradiye Madrasa. It is thought to be of a mansion belonging to the period of II. Murad. Twice with the same planned structure, it is in the garden. With an iwan opening to this hall,there are two rooms. Located upstairs in the room started by pen adorned with plants and flowers motif cabinets, wooden ceilings and ornate geometric hexagonal ceiling center maintains originality. It is known as the oldest surviving and most beautiful houses in Bursa, operating since 1989 as a museum building. In the Museum 17 century Ottoman home life is portrayed. Forestry Museum Called Watchmaker Pavilion, the buildin is among the examples of civil architecture of 19. cc. Between ,it was used a Bursa Forest School, and then it was used as Forest District Office. in 1989 was opened to public as the Turkey s first forestry specialized museum. In the museum, from the life of the forest sections, fauna and flora fossils, forest plants and cutting tools, maps and photos of space, on forest communication tools and coal mining in Orhaneli 16 million annual animal fossils are exhibited. Karagöz Evi Müzesi ve Anıtı Hacivat Karagöz Anıtı ve Karagöz Müzesi Çekirge Caddesi üzerinde karşılıklı olarak yer alır. Gölge oyununun öncüsü kabul edilen Şeyh Küşteri, Karagöz ve Hacivat ın hatıraları Bursa da sembolleştirilmiştir. Bursa nın en eski kabristanı olan Çekirge Caddesi ndeki Yoğurtlu Baba Dergahı nda bulunduğu düşünülen kabir, 1950 yılında anıt mezara dönüştürülmüştür. Beton geniş platform üzerindeki sembolik bir perdeye Karagöz ve Hacivat ın çiniden rölyef heykelleri yaptırılmıştır. Anıtın arkasında temsili üç mezar taşı vardır. Anıt mezarın hemen karşısında yer alan Karagöz Müzesi geleneksel gölge oyununun yanı sıra, farklı etkinliklerin de yapıldığı bir kültür merkezi özelliğini taşımaktadır. Türkiye nin tek Karagöz Müzesi olan binada düzenli olarak Karagöz gösterileri yapılmaktadır yılında açılan müzede, Şinasi Çelikkol un özel koleksiyonundan geleneksel Karagöz figürleri ile çeşitli ülkelerden toplanan kukla ve gölge oyunları figürleriyle Türkmen ve Yörük köylerine ait etnografya eserleri sergilenmektedir.

9 Karagöz House Museum and Monument It is on the Çekirge street. Hacivat Karagöz Memorial and Museum Karagöz are mutually located on main Street. Adopted as the leader of the shadow game Sheikh Kuster and Karagöz and Hacivat memories of symbols are integrated in Bursa. Being Bursa s oldest cemetery in the Çekirge street the tomb is thought to lodge in Yoğurtlu baba, and tomb in 1950 was converted into a mausoleum. Karagöz and Hacivat is on concrete platform on a wide screen to a symbolic relief of sculptures made from tiles. There are three gravestones behind the representation of the monument. Being Turkey s only Karagöz museum, Karagöz shows are performed regularly. Karagöz figures from the private collection of Çelikkol Şinasi with traditional puppet and shadow play figures Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi Müze, Muradiye Camii nin kuzey yanında 1475 yılında inşa edilen Şair Ahmet Paşa Medresesi nde açılmıştır. Kesme taş ve tuğla ile duvarları örülen medresenin dikdörtgen avlusunda bir de şadırvan bulunur. Girişin tam karşısında üzeri büyük bir kubbe ile örtülmüş eyvan çıkıntısı vardır. Üzeri aynalı tonozla örtülmüş revakların arkasında onbir oda mevcuttur. Bina 1950 senesine kadar harap collected from various countries and the nomad village belonging to the Turkmen are exhibited. halde kaldıktan sonra bir süre Halk Eğitim Merkezi kurs binası olarak kullanılmıştır yılında ziyarete açılan müzede, Anadolu Folklor Vakfı kurucu üyelerinden Esat Uluumay ın Anadolu nun çeşitli bölgelerinden 40 yıldır topladığı Osmanlı halk kıyafetleri ve takıları koleksiyonu sergilenmektedir. Müzede, Anadolu, Trakya ve Rumeli den derlenen otantik halk giysileri, Osmanlı geleneksel gümüş takıları, oyalar, keseler, yazmalar, başlıklar, Bursa ipeklileri, kahve, at ve binicilik kültürüne ait eşyalarla halk kültürünün günlük yaşam objeleri sergilenmektedir. Medresenin bahçesinde şair Ahmet Paşa nın türbesi vardır.

10 Mudanya Mütareke Evi Müzesi Kurtuluş Savaşı nın zaferle noktalandığını teyit eden Mudanya Mütarekesi nin imzalandığı ev, Mudanyalı işadamı Hayri İpar tarafından satın alınarak 1937 yılında müze olarak açılmıştır. 19. yüzyıl sonlarında yapılmış bir Osmanlı evi olan ahşap bina 2 katlıdır. Bodrum ve çatı katı da olan evin 13 odası ve 2 büyük salonu vardır. Birinci katta mütarekenin imzalandığı salon ve görüşmelerde Türkiye yi temsil eden İsmet İnönü nün çalışma odası, üst katta İsmet Paşa ve yaverlerinin yatak odaları yer almaktadır. Mütareke dönemine ait eşyaların korunduğu evde o döneme ait fotoğraflar ve belgeler de sergilenmektedir. Clothing and Jewelry Museum of Folk Uluumay Ottoman The museum was built in 1475 near the north of the mosque Muradiye and it was opened at the poet Ahmet Paşa Madrasa. Cut stone and brick walls and a fountain in the courtyard knitted rectangle of the madrasa is located. Opposite to the entrance,there is a large overhang iwan covered with a dome. On the back porch of the vault covered with mirror over eleven rooms are available. Up to the year 1950, after a period of disrepair, it was used as Adult Education Center. The museum was opened to visit in Esat Uluamay is a founding member of Anatolian Folklore Foundation.He collected a collection from the various regions of Anatolia for 40 years and folk costumes and jewelry are on display. In the museum, Anatolia, Thrace and Rumeli compiled from authentic folk clothes, Ottoman traditional silver jewelry, rubbing of writing, titles, Bursa silk, coffee, horses and horse-riding culture of the people belonging to the culture of everyday thingsliving objects are exhibited. The tomb of the poet Ahmet Paşa Medrese is in the garden of madrasa. Armistice House Museum To confirm the victory of the War of Independence,home was the point of signing of the Armistice Mudanya.The house was purchased by businessman Hayri İpar and It was opened in 1937 as a museum. I was an example of 2-storey wooden Ottoman house built at the end of the 19th century. The house also has 13 rooms and 2 large rooms. On the first floor hall Ismet Inonu room who represented Turkey in the signing of the armistice negotiations. In the second floor bedrooms of İsmet Pasha and his aide are located. In the house period photos and documents that are exhibited.

11 Hüsnü Züber Evi Muradiye de bulunan bina, 1836 yılında devlet misafirhanesi olarak yapılmış, Rus Konsolosluğu olarak da kullanılmıştır. 19. yüzyılın tipik Osmanlı evi, sanatçı Hüsnü Züber tarafından restore ettirilmiş ve yaşayan bir müze haline getirilmiştir. Müzede üzeri dağlama- yakma ile Türk motifleri işlenmiş tahta kaşıklar ve folklorik ahşap eşyalar sergilenmektedir. Hüsnü Züber House It is in Tophane. Built in 1836 as a state guest house, it was used as the Russian Consulate. It is typical Ottoman house of the 19.cc. century, and it was restored by the artist Hüsnü Zuber and was converted into a living museum. Processed with burning cautery Turkey wooden spoon and folkloric motifs and wood furnishings are on display. Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi Türkiye nin ilk ve tek Anadolu Arabaları Müzesi dir. Toplam m² lik bir alanı kapsayan, Umurbey Mahallesi ndeki eski bir ipek fabrikası Tofaş tarafından restore edilerek 2002 yılında ziyarete açılmıştır. Müzede, 2600 yıl önceye ait bir tekerlekten yola çıkarak Anadolu arabaları kronolojik olarak sergilenmektedir. Orijinali Balıkesir de olan bir höyüğün içerisindeki araba parçaları buluntuları ve tekerlek parçaları müzenin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Türkiye nin çeşitli illerinden seçilerek bir araya getirilen kağnılar, at ve öküz arabaları, top arabaları, ot arabası, odun arabası gibi pek çok araba, panyolar, çarklılar, yarım esebey, briçka gibi tarihi arabalar sergilenmektedir. Müzede Tofaş üretimi olan 10 otomobil de yer almaktadır. Tofaş Anatolian Cars Museum It is Turkey s first and only Anadolu Trolleys Museum. Total of 17,000 m², including a field, in a former silk factory neighborhood Umurbey has been restored by Tofaş. It was opened to visitors in In the museum, examples of cars dated back 2600 years in Anatolia, starting from the wheel vehicles, are exhibited in chronological order. Within a tumulus in Balikesir original car parts and wheel parts finds constitute the starting point of the museum. Selected from various provinces of Turkey brought together, carts, horses andox carts, ball carts, grass car, wood car, such as many car, panyolar, paddle, half esebey, since cars are exhibited, such as briçka. The 10 cars in the museum Tofaş production are also included. Bursa da bunlar dışında, Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından kurulan Ataevler Basın Kültür Sarayı bünyesinde Basın Müzesi, Muradiye de Sağlık Müzesi, Gemlik Umurbey de Celal Bayar Müzesi, İnegöl de Kent Müzesi, Yenişehir de Şemaki Evi ve Mudanya da Tahir Paşa Konağı ilk akla gelen müzelerdendir. Apart from these districts in Bursa in Turkey, the Bursa Journalists' Association founded by the press within Ataevler Media Culture Palace Museum, Health Museum in Muradiye, Gemlik Celal Bayar in Umurbey Museum, in Mudanya Tahir Paşa Mansion House and Şemaki first comes to mind.

12