ARAP BAHARI İLE ORTADOĞU DA YAŞANAN DEĞİŞİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAP BAHARI İLE ORTADOĞU DA YAŞANAN DEĞİŞİM"

Transkript

1 ARAP BAHARI İLE ORTADOĞU DA YAŞANAN DEĞİŞİM Ortadoğu ve Arap Yarımadası geçmişten günümüze dünya tarihinin seyrini değiştiren pek çok önemli olaya sahne olmuştur. Dinler tarihinde, sömürgecilik tarihinde ve daha pek çok konuda bu coğrafya milat sayılacak gelişmeleri ortaya çıkarmıştır. Ortadoğu, etnik ve dini yapısıyla da dışarıdan bakıldığında yakın toplumsal değerlerin olduğu ancak derine inildiğinde aslında çok çeşitli yapıların yer aldığı ve dolayısıyla bu farklılıkların doğurduğu savaşların yaşandığı önemli bir coğrafya olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Bu yapısıyla da uluslararası ilişkiler literatüründe önemli bir inceleme alanı olarak kendine yer bulmuştur. Ortadoğu coğrafyası geçmişte olduğu gibi 21.yy da da bu yüzyılın seyrini belirleyecek ve hem dünyada hem de bölgede köklü değişikliklerin habercisi olan bir takım önemli olaylara sahne olmaya devam edecektir. Aralık 2010 da Tunus ta başlayan Mısır la devam eden Demokrasi Depremi nin yarattığı tsunami etkisi Libya, Yemen, Bahreyn, Cezayir, Ürdün, Kuveyt, Fas gibi Arap ülkelerine dalga dalga yayılmıştır. 1 Arap Dünyasında gerçekleşen mitingler, protestolar ve halk ayaklanmaları neticesinde siyasi gücün izlediği sert politikalar ve bu politikaların etkisi hiç kuşkusuz dünya gündemini meşgul etmeye devam edecektir. 2 Onur, Ekmek, Özgürlük sloganlarıyla sokaklara dökülen Arap toplumu kitlesel mücadeleler ile yıllardır baskı altında yönetildikleri rejimlerden kurtulmak adına büyük mücadelelere başlamışlardır. Tunus ve Mısır da başlayan Arap İsyanlarını demokratik ihtilal 3 çerçevesinde ele almak mümkündür. Arap Dünyasında yaşanan bu değişimi 1848 yılında Avrupa yı sarsan Fransız devrimine benzetmek mümkündür. 4 Bugün Arap coğrafyasında gerçekleşen ve adına Arap Baharı denilen olgu 1848 yılında Fransa da yaşanan ve demokrasi adına toplumun her kesiminin katılımıyla oluşan bir isyan dalgası haline gelmiştir. Bu isyan dalgası Arap Dünyasını yeni bir toplumsal ve ekonomik düzene doğru itmektedir. Uzun yıllar yönetimde bulunan Arap liderlerinin konjonktüre uyum sağlamakta zorluk çekmesi ve halktan kopukluğu 1 Aydın Bolat, Yeni Ortadoğu da Demokrasi Depremi ve Tsunami etkisi, Stratejik Düşünce Enstitüsü Dergisi (SDE), Cilt 2, Sayı 16, 2011, s Soner Özçelik, Toplumsal Hareketler: Bir Model Olarak Arap Baharı, Akademik Analiz Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2012, s Ya sıradan burjuva demokrasine erişmeyi ya da bu demokrasiyi radikal bir şekilde yeniden tanımlamayı amaçlayan bu ihtilalların genellikle şiddete dayanmadıklarını, iktidar değişimi sonrasında ihtilalci bir zora yer vermediklerini ve toplumun organik bir bünye olarak tanımlanmasından uzak olduklarını belirtmektedir. Bkz; Hamit Bozarslan, Ortadoğunun Siyasal Sosyolojisi. 4 Hamit Bozarslan, Ortadoğu Siyasal Sosyolojisi & Arap İsyanlarından Önce ve Sonra, İstanbul: İletişim Yayınları, 2012, s. 14.

2 isyanın liderler tarafından algılanamaz hale gelmesine neden olmuştur. Özellikle küreselleşmenin etkisiyle, yerel olanın küresel olduğu, küresel olanın ise yerel olduğu 5 bir süreçte halkın istekleri göz ardı edilmiş, bireyler hak ve özgürlüklerini talep edemez hale gelmiştir. Ancak Kuzey Afrika da yer alan Tunus ta devrime giden süreç, Sidi Bouzid kentinde Polis memuru Fadiye Hamdi nin, tezgâhına el koyup tartakladığı genç Muhammed Buazizi nin 17 Aralık 2010 da kendisini yakmasıyla başlamış, hastanede hayatını kaybeden 26 yaşındaki üniversite mezunu Buazizi nin cenaze törenine katılan halkın rejimi protesto etmesiyle daha da alevlenmiştir. 6 ABD ve diğer Batılı devletler bu beklenmedik gelişme karşısında ilgisiz bir tutum sergilemiş veya bu şekilde bir politika izlemeyi tercih etmişlerdir. Bu durumun belki de en önemli sebebi Tunus gibi Batılı devletler için pek önemsenmeyen bir ülkede başını sosyalist ve Arap milliyetçilerinin çektiği bir ayaklanma ile meşgul olmak istememeleriydi. Ayrıca yönetimde bulunan Zeynelabidin Bin Ali nin bu göstericileri yenebilecek güçte olduğuna inanmaları ve ayaklanmayı hafife almaları da diğer bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak Tunus halkı beklenmedik bir reaksiyon göstererek beklenmedik gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. 7 Arap Baharı öncesine kadar Tunus devlet başkanı olan Zeynelabidin Bin Ali 1987 den, 14 Ocak 2011 tarihinde Suudi Arabistan a kaçışına kadar iktidardaydı. 8 Tunus ta 23 yıl iktidarda kalan Zeynelabidin Bin Ali gençliğinde Tunus taki Fransız sömürge idaresine karşı mücadele etmiş bu süreçte yönetimde bulunan Habib Burgiba tarafından 1986 yılında İçişleri Bakanlığına getirilmiştir. Bin Ali, 1987 de Burgibayı ülkenin sayfiye yeri olan Manastır a ev hapsine gönderip, idareyi ele geçirdi. Tunus, o tarihten Aralık 2010 a kadar otoriter bir rejimle yönetilmiştir. Bin Ali, Mısır da Müslüman Kardeşleri yasa dışı ilan eden Mübarek rejimi gibi Tunus ta da İslamcı siyaseti devre dışı bırakmıştır. Bu yolda harcadığı en önemli isim el-nahda (Uyanış) Partisi lideri Raşid Gannuşi ve partisidir. 9 Zeynel Abidin, uyguladığı baskılar sonucu her ne kadar siyasal muhalefeti engellemiş olsa da ekonomik nedenlerle ülke genelinde rejim karşıtı toplumsal bir muhalefetin ortaya çıkmasını engelleyememiştir. 5 Rasim Özgür Dönmez, Yeni Siyasetin Kodları ve Ortadoğu daki Devrimler: Gerçekten Devrim mi? Ortadoğu Analiz Dergisi, Cilt 3, Sayı 30, s Ufuk Ulutaş, Furkan Torlak, Devrimden Demokrasiye Tunus un Seçimi, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı (SETA) Analiz, Sayı 46, Kasım 2011, s Hüsnü Mahalli, Ortadoğu da Kanlı Bahar, İstanbul: Destek Yayınları, 2012, s ( ). 9 Celalettin Yavuz, Serdar Erdurmaz, Arap Baharı ve Türkiye, Ankara: Berikan Yayınevi, 2012, s. 11.

3 Buazizi olayından sonra on binlerce Tunuslu ani bir şekilde sokaklara dökülmüş, hızlı gelişen bu olaylar karşısında rejim zor durumda kalmış, gösteriler ülke çapına yayılmıştır. Protestoların siyasi liderlikten yoksun bir şekilde gelişmesine rağmen etkili bir şekilde ülke çapına yayılmasında ve siyasal zemin kazanmasında Tunus Genel İşçi Birliği nin yerel şubelerinin aktif rol üstlenmesi göz ardı edilmemesi gereken önemli hususlardan bir tanesidir. 10 Gösterilerin başında sendikalar, sivil toplum örgütleri, milliyetçiler, liberaller ve her kesimden işsizler ile sosyal medya üzerinden örgütlenen gençler bulunmaktaydı. Olayların ikinci haftasına kadar İslamcılar sokaklara çıkmamayı tercih etmiş ancak Bin Ali nin gideceği yönünde sinyaller alınmaya başlandığında El-Nahda yanlıları protesto gösterilerine katılmaya başlamıştır. 11 Bin Ali rejimi döneminde insan hakları aktivistleri, muhalefet ve basın yayın mensupları devamlı gözetleme, takip ve eziyete tabi tutularak hapsedilmiş ve sindirilmeye çalışılmıştır. Polis güçlerinin gözaltına alınanlara uyguladığı işkenceler olağan bir durum olarak gösterilmekteydi. Toplantı ve rejim aleyhtarı gösteriler yasaklanmıştı. Muhalefetin örgütlenme aracı olarak kullandığı Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçlarında ve internet kullanımında sürekli devlet tarafından erişim engeli konuluyordu. Yargının baskı altında tutulması da Bin Ali rejiminin diğer önemli özelliklerinden birini oluşturuyordu. 12 Tunus ta başlayan gösterilerin altında yatan önemli nedenlerin arasında iç ve dış politikadaki dengelerde gözlemlenen değişimlerin olduğu göz ardı edilmemelidir. Yaşanan protestolarda Tunus ordusunun takındığı tavır, Bin Ali nin verdiği emre itaat etmemeleri halkın eylemlere devam etmelerini teşvik ettiği gibi, devletin önemli kurumlarından birinin desteğini aldıklarını düşünmelerine de neden olmuştur. Bu çerçevede Genel Kurmay Başkanı General Raşid Ammar ın süreçteki etkinliği önemli olmuştur. 13 Sonuç olarak hükümet başkanının istifasını isteyen toplumsal muhalefet, hazırlıksız yakalanan Bin Ali nin otoriter hükümetinin reform sözüne rağmen protestolara devam etmiş ve Bin Ali ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Bin Ali nin ülkeyi terk etmesinin ardından 1999 dan beri Başbakanlık görevini yürütmekte olan Muhammed Gannuşi, Bin Ali den yönetimi devralmıştır. 15 Ocak günü Gannuşi geçici başkanlık rolünü anayasa gereği parlamento sözcüsü 77 yaşındaki Fuad Mebazaa ya devretti. Fuad Mebazaa geçici cumhurbaşkanı olarak göreve başlarken, halka 10 Nebahat Tanrıverdi, Yaklaşan Seçim Öncesi Tunus ta Siyasal Denklemler, ORSAM, Rapor No: 79, Ekim 2011, s Mahalli, a.g.e, s Yavuz, Erdurmaz, a.g.e, s Nebahat Tanrıverdi O, Tunus ta İktidarın Devrilmesi: Nedenleri ve Etkileri ( ).

4 demokrasi sözü vermiştir. 14 Kurulan geçici kabine muhalefet ve sivil toplum kuruluşları tarafından tepkiyle karşılandı. Nedeni ise hala eski rejimde yer alan bakanlardan kurulu bir kabine oluşturulmasıydı. Gösterilerin ardından 27 Ocak ta yeni kabinenin kurulmasıyla tepkiler bir nebze de olsa azalmıştır. 23 Ekim 2011 de gerçekleşen Ulusal Kurucu Meclis seçimlerini liderliğini Raşid Gannuşi nin yaptığı El-Nahda partisi %40 oy alarak kazanmıştır. 15 Seçim sonuçlarının resmi olarak açıklanmasının ardından geçici yönetim reform çalışmalarına başlayarak Arap demokrasi mücadelesine katkı yapmayı amaçlamıştır. Özellikle Gannuşi yaptığı açıklamalarda El Nahda yönetiminin Tunusluların hayat tarzını değiştirmeye, kadınlara başını örtme zorunluluğu ya da yasağı getirmek için uğraşmayacağını söylemiştir. Seçim sonuçları sonrasında ise en fazla kadın milletvekili de El Nahda partisinden parlamentoya girmiştir. 16 Seçim sonrasında sonuçlar ne olursa olsun Arap Baharına ve dolayısıyla Arapların demokrasi mücadelesine öncülük eden Tunus halkı, Kurucu Meclis Seçimlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak bölge halklarına yeni bir umut vermeyi başarmıştır. Kurucu Meclis seçimleri ile Arap demokrasisinin Tunus ta herhangi bir aksiliğe uğramadan başarıyla yoluna devam etmesi yalnızca Tunus ta değil tüm Arap coğrafyasında yeni bir dönemin de mutlak surette başlayacağının göstergesi olmuştur. 17 Tunus ta yaşanan Yasemin Devrimi nin ardından kısa bir süre içersinde toplumsal muhalefet hareketi Mısır da da etkili olmaya başlamıştır. Mısır, stratejik konumu, tarihsel tecrübesi ve 80 milyona yaklaşan nüfusu ile Arap Dünyasının en önemli ülkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bölge ülkelerinin model olarak gördüğü Mısır da yaşanan olaylar, diğer Arap ülkelerini de etkileyebilme potansiyeline sahip olduğu için Mısır a ayrı bir önem verilip derinlemesine bir analiz yapılması elzemdir. 18 Hüsnü Mübarek devlet başkanı olmadan önce ülkede Enver Sedat iktidarı bulunmaktaydı. Enver Sedat uzun zaman Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ülkede görev yapmış ve Nasır ın 28 Eylül 1970 yılında ölmesi ile Cumhurbaşkanlığı için en güçlü aday haline gelmiştir. Mısır halkı ve kamuoyu Enver Sedat ın bu görevde uzun süre kalabileceğini düşünmüyordu çünkü o güne kadar siyasi arenada pek tanınmayan Sedat, Nasır ile karşılaştırıldığında daha sakin ve daha az ideolojik bir kişiliğe sahipti. Göreve geldikten sonra halkı ve kamuoyunu etkilemeyi başaran Sedat, göreve gelir gelmez kendisine karşı bir darbe 14 ( ) 15 ( ) 16 Murat Yetkin, Bravo Gannuşi, Yaşasın Cumhuriyet, ( ) 17 Veysel Ayhan, Tunus Yasemin Seçimleri nden Gözlemler 2, ( ) 18 Muzaffer Ercan Yılmaz, Devrim Sonrası Mısır da Siyasal Dönüşüm, Ortadoğu Analiz Dergisi, Cilt 3, Sayı 31-32, Temmuz-Ağustos 2011, s. 51.

5 hazırlığı içerisinde olduklarını iddia ederek parti içerisinde Sovyetlere yakınlığı ile tanınan radikal grupları ihraç etmiş ve kısa sürede hem ülke yönetiminde hem de parti içinde tek otorite haline gelmeyi başarmıştır. Etrafında Hür Subaylardan kendisine tehdit oluşturacak kimseyi bırakmayarak kendi kadrosunu yaratmıştır. 19 Ülkede önemli ekonomik, sosyal ve siyasal reformlar gerçekleştiren Enver Sedat özellikle uyguladığı Batı eksenli politikalarla soğuk savaş yıllarında Mısır ı tekrar Batı bloğunun bir parçası haline getirmiştir. Mısır ekonomisinde özel sektöre önem vererek açık kapı politikası uygulamaya başlamış ve yabancı sermayenin ülkeye gelmesini sağlamıştır. 20 Ülkeye gelen yabancı yatırımcıların çoğu hafif endüstri kollarına yatırım yapmış ve Mısır ekonomisi beklenen çıkışı yakalayamamıştır yılında gerçekleşen Arap İsrail savaşı ve ardından imzalanan Camp David Anlaşmaları ise Enver Sedat ın prestijini olumsuz yönde etkilemiş ve Arap halklarının tepkisiyle karşılaşmıştır. 21 Tüm bu gelişmelerin ardından Enver Sedat 6 Ekim 1981 yılında başkent Kahire de İslamcı militanların düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybetmiş ve cenaze törenine birçok Avrupalı ve Amerikalı lider katılmıştır. 22 Hüsnü Mübarek 24 Ekim 1982 yılında yapılan referandumda büyük bir halk desteği ile Enver Sedat ın yerine cumhurbaşkanlığına seçilmiştir. Enver Sedat ın yerine geçen eski bir Hava Kuvvetleri mensubu ve savaş uçağı pilotu olan Hüsnü Mübarek göreve başlarken yaptığı ilk açıklamalarda, halen uygulanmakta olan ekonomik politikaların sürdürüleceği, muhalefet partilerinin faaliyetlerine devam edeceğini ve İsrail ile yapılan anlaşmaya bağlı kalınacağını ifade etmiştir. 23 Hüsnü Mübarek döneminde ekonomik ve politik yaklaşımlarda her ne kadar, Nasır dönemindeki baskıcı günlere dönülmemiş olsa da, bazı kısıtlamalar yapıldığı da görülmektedir. Bu bakımdan Mübarek düşünce olarak, Nasır kadar baskıcı olmamış ancak, Enver Sedat kadar da serbest politikalar uygulamamıştır. Nasır ile Enver Sedat arasında dengeli bir politika izleme yoluna gitmiştir. Enver Sedat ile Hüsnü Mübarek in en önemli farkı ise Enver Sedat siyasi liberalleşme yokken ekonomik liberalleşmeyi uygulamaya çalışmış, Mübarek ise kontrollü demokrasi çerçevesinde ekonomik liberalleşme düşüncesini benimsemiştir Ocak ta Zeynelabidin Bin Ali nin ülkeyi terk etmesiyle ilk sonucunu veren Arap Baharı süreci domino etkisiyle 30 yıldır otoriter bir şekilde ülkeyi yöneten Hüsnü Mübarek rejimini de zor durumda bırakmıştır. Artık sıranın kendisine geldiğinin farkında olan Mübarek 19 Arı, a.g.e. s ( ). 21 Türel Yılmaz Şahin, Uluslar arası Politikada Ortadoğu, Ankara: Barış Yayınevi, 2011, s ( ). 23 Arı, a. g. e s Yavuz, Erdurmaz a. g. e s

6 iktidarı, isyanların başlamasıyla halka reform vaadinde bulunarak zaman kazanma yoluna gitmişse de muhalif gösterileri engelleyememiş ve artan baskılara 18 gün dayanarak 11 Şubat 2011 de görevini orduya ve anayasa mahkemesine devrederek istifa etmek zorunda kalmıştır. 25 İktidarda kaldığı yıllarda nispeten daha istikrarlı olmasına karşın siyasal alan, bireysel hak ve özgürlükler gibi konularda çok az mesafe kat eden Hüsnü Mübarek, kendi iktidarına karşı toplumsal bir muhalefetin oluşmaması için çaba harcamıştır. Mübarek rejimi ülkeyi yıllarca olağan üstü hal ile yöneterek toplumsal tepkilerin başlamasına neden olmuştur. Bunlara artan işsizlik oranı, düşen ekonomik gelirler, ülke içerisinde devam eden anti demokratik uygulamalar, işçi sendikalarının düzenlediği geniş katılımlı protestolar da eklenince yüz binlerce muhalif grubun Tahrir meydanında toplanmasına engel olamamıştır. Üniversite mezunu gençlerin daha iyi bir gelir, demokrasi gibi kavramlarla eylemlere katılması ve özellikle 25 milyon internet kullanıcısının bulunduğu Mısır da taleplerini internet aracılığıyla ileterek sosyal muhalefeti ortaya çıkarmaları, isyan dalgasının hızlı bir şekilde yayılmasını sağlamıştır. 26 Mısır da yaşanan bu gelişmeler kendi coğrafyasında yaşananlara sesiz kalan Arap halklarının toplu bir muhalif tavır sergilemesine vesile olmuştur. Arap halkının, kendilerine zorla kabul ettirilmiş rejimlere değil de, her halkın kendi belirleyeceği yönetim ve kurumların yer aldığı demokratik bir yapıya kavuşması yolunda önemli adımlar atılmıştır. Bu fırsatı değerlendirip talepleri gerçeğe dönüştürecek olan ise bu süreçte etkili olan aktörler ve yaşayan genç nüfus olacaktır. Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, Tunus ta Arap dünyası protestolarının başlamasından iki hafta sonra, 25 Ocak 2011 de Mısır a sıçraması ile 11 Şubat ta görev ve yetkilerini ordu ile anayasa mahkemesine devrederek istifa etmiş, sözde reformlarla aynı düzeni halkın önüne serip, tepkileri azaltma yoluna gitmişse de başarılı olamamıştır. Hüsnü Mübarek yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmayacağını açıklayarak zaman kazanmaya da çalışmış ancak halkı tatmin edememiş ve gösterileri yatıştıramamıştır. Hüsnü Mübarek her ne kadar Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendisinin aday olmayacağını söylemiş olsa da kendi yerine oğlu Cemal Mübarek in aday gösterilmesini istemiştir. Nitekim Yönetim ve Ordu arasında çıkan en önemli anlaşmazlık konusu da bu olay olmuştur. Hüsnü Mübarek in reform yanlısı olmasına rağmen, askerlikle ilgisi olmayan Cemal Mübarek i kendinden sonra devlet başkanı yapma arzusu ordu ile arasının açılmasının ana sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür 25 ( ) 26 Ali Murat Kırık, Arap Baharı Bağlamı nda Sosyal Medya Birey Etkileşimi ve Toplumsal Dönüşüm, 21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Kış 2012, s. 95

7 bir değişim yaşandığı zaman devlet başkanlığının asker kökenli siyasetçilere devri ortadan kalkacak ve rejim bir tür monarşiye dönüşecektir. Bu, Ordu tarafından kabul edilemez bir gelişme olmuştur. 27 Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mısır Silahlı Kuvvetleri nin en başında yer alan ve yüksek Konsey Başkanı olan General Hüseyin Tantawi yönetimi devralmıştır. Mısır olaylarının gidişatında Ordu önemli bir yer almıştır. Yönetim ile Ordu arasında yaşanan krizler yaşanmasaydı bugün adına Arap Baharı denilen gelişmeler çok farklı yönlerde seyrediyor olabilirdi. Ordu mevcut rejimi koruma yoluna gitmiş olsa ve halka karşı güç kullanmayacağını açıklamamış olsaydı, Hüsnü Mübarek muhtemelen Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ın yaptığı gibi, ayaklanmaları bastırmak için orantısız güç kullanacak ve Tahrir Meydanı nda göstericiler güvenlik güçleri tarafından kuvvet kullanılarak bastırılacaktı. 25 Ocak günü Tahrir Meydanı daha önce hiç şahit olmadığı bir kalabalığı, 100 bine yakın Mısırlıyı ağırlamıştır. Protestoların merkezi haline gelen Tahrir Meydanı, Mısır da artan demokrasi talebinin ve yükselen politik bilincin sembolü haline gelmiştir. Tunus taki devrimden esinlenen Mısırlı gençler 6 Nisan Gençlik Hareketi, We are All Khaled Said ( Hepimiz Halid Said iz) Facebook grubu, Kefaya, Müslüman Kardeşler, Google ın Mısır müdürü Wael Ghoim gibi genç Mısırlı erkekler ve Devrimci Sosyalistler gibi sivil toplum hareketlerinin organizasyonu ile meydanda toplanmışlardır. Toplanan bu kalabalık ülkenin dört bir yanına kısa sürede yayılmıştır. İskenderiye, Süveyş, İsmailiye, Süez ve Mahalla Al- Kubra şehirlerinde organize protesto gösterileri düzenlenmiştir. Tahrir Meydanı nda toplanan kalabalığın özellikle 25 Ocak gününü seçmelerinin altında özel bir neden yatmaktaydı. 25 Ocak 1952 yılında İngiliz askerleri tarafından İsmailiye de öldürülen onlarca Mısırlı polisin anıldığı Ulusal Polis Günü nde, polisin Mısırlılara karşı hukuksuz, aşırı muamele ve müdahalesi ile sonuçlanan olayları protesto etmek amacıyla 25 Ocak günü seçilmiştir. 28 Hüsnü Mübarek in istifasının ardından Yüksek Askeri Konsey demokrasi adına anayasa çalışmalarına başlayarak geçici bir anayasa hazırlama yoluna gitmiştir. 19 Mart 2011 de ise anayasanın bazı maddeleri değiştirilerek geçici anayasa referanduma sunulmuş ve halkın çoğu Evet oyu vermiştir. Mısır daki 18,5 milyon seçmenin %77 den fazlası gelecek 6 ay içinde gerçekleşecek parlamento ve başkanlık seçimleri için evet oyu kullanmıştır. 29 Referandum sırasında Hıristiyanların, gençlik hareketlerinin ve Cumhurbaşkanı adayları El Baradey ve Amr Musa nın da bulunduğu demokrasi yanlısı gruplar, seçimlerden önce anayasanın tamamen yeniden hazırlanması gereği üzerinde durarak referanduma " Hayır " oyu 27 Yavuz, Erdurmaz a. g. e s İsmail Numan Telci, Mısır 2011, Kemal İnat, vd, ( ed ), Ortadoğu Yıllığı 2011, İstanbul: Açılım Kitap, 2011, s Yavuz, Erdurmaz a. g. e s.67

8 verilmesi yönünde tavır almışlardır. Müslüman Kardeşler ve Hüsnü Mübarek in Ulusal Demokratik Partisi ise, Evet denilmesi konusunda halkı yönlendirme yolunu seçmiştir. Sonuçta evet oylarının çokluğuyla Müslüman Kardeşlerin zafer kazandığı görüşü hâkim kılınmıştır. 30 Bu gelişmeler yaşanırken 3 Mart 2011 de Ahmet Şerif istifa etmiş ve yerine gösteriler sırasında halka verdiği destek ile bilinen eski bakanlardan Essam Şerif Yüksek Askeri Konsey tarafından Mübarek sonrası dönemin ilk başbakanı olarak atanmıştır. 31 Mısır da devrim sonrası demokrasi adına adımlar atılmaya çalışılsa da halk atılan adımlardan memnun olmuyor ve gösteriler devam ediyordu. Devam eden gösteriler karşısında Yüksek Askeri Konsey parlamento seçimleri yapılmasına karar vermiştir. Kasım 2011 den Ocak 2012 ye kadar devam edecek parlamento seçimlerinin ilk turu 28 Kasım 2011 de Mübarek sonrası ilk özgür parlamento seçimleri olarak yapılmıştır. Üç aşamalı gerçekleşen bu seçimlerin galibi Müslüman Kardeşlerin Hürriyet ve Adalet Partisi ile Selefilerin Nur partisi olmuştur. Anayasayı hazırlamakla sorumlu Kurucu Meclis üyelerinin çoğunluğunun İslami partilerden seçilmesi sonucunda halk tepkilerine devam etmiş ve toplumda kutuplaşmalar meydana gelmiştir. Ülkede yaşanan bu karışıklıklar Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle daha da artmaya devam etmiştir. Mısır da Cumhurbaşkanlığı seçimleri iki turda gerçekleştirilmiştir. İlk turda yarışanlar arasında Müslüman kardeşlerin adayı Muhammed Mursi, Selefilerin adayı Abdul Munim Ebu Futuh, Ahmet Şefik, Amr Musa, Nasırcı Parti nin adayı Hamdin Sabbahı isimleri öne çıkmıştır. İkinci turda yapılan seçimlere Muhammed Mursi ve Bağımsız olarak katılan Ahmet Şefik katılmış ve sonuçların %51,7 sini kazanan İhvan ın adayı Muhammed Mursi Cumhurbaşkanlığını kazandığını duyurmuştur. 32 Mısır Halkı Muhammed Mursi yi cumhurbaşkanı seçerek Müslüman Kardeşlerin önceki seçimlerde elde ettiği başarıyı burada da sürdürdüğünü göstermiştir. Mübarek in düşüşünün ardından ülkeye istikrar geleceği beklenirken devrim sonrası Mısır siyasi karışıklıkların ve sosyal kaosun hızla tırmandığı bir ülke haline gelmiştir. Özellikle siyasetteki durum ekonomiye de yansımış, Mısır, Mübarek dönemi ekonomisini arayacak duruma gelmiştir. İç karışıklıklar Mısır parasının değer kaybetmesine, turizm gelirlerinin ve yabancı yatırımların azalmasına neden olmuştu. Ekonomik sıkıntılar yaşayan hükümet IMF ile 4,8 milyon dolarlık fon için masaya oturdu ancak ülkedeki istikrarsızlık 30 Kamal Habib, Devrimlerden Kurumlara Mısır, çev. Vahdettin İnce, ( ). 31 Telci, a. g. e s Arı, a. g. e s. 216

9 nedeniyle anlaşma tam olarak sağlanamadı. Ekonomik kriz, sosyal karışıklığı tetiklerken toplumsal huzursuzluk ekonominin kötü gidişatını daha vahim hale getirmiştir. 33 Tüm bu gelişmeler yaşanırken, ülkenin modern tarihinde ilk kez seçimle iş başına gelmiş Devlet Başkanı olan Muhammet Mursi kendi atadığı genelkurmay başkanı General Sisi öncülüğünde gerçekleştirilen askeri bir darbeyle görevinden alınmıştır. Anayasa Mahkemesi başkanı geçici devlet başkanı olarak atanmış ve Mursi yönetimine karşı gösterileri organize eden farklı siyasi grupların temsilcilerinden oluşan bir kabine kurularak, Mursi nin de içinden çıktığı İhvan hareketinin önde gelenlerine karşı tutuklamalar başlamıştır. El Cezire gibi Arap baharı sürecinde başından beri etkin rol oynayan bazı uluslararası TV kanalları ile Mursi yanlısı haber kanallarının faaliyetleri yasaklanmıştır. Buradaki amaç Mısır da yaşanana anti demokratik uygulamaların ve darbenin uluslar arası topluma ulaşmasını engellemek, darbeye direnenlerin cesaretini kırmak ve ordunun tavrını örtbas ederek devrimi meşru hale getirmekti. 30 Haziran 2013 te Tahrir meydanını dolduran protestocular Mursi yi istifa etmeye çağırdıklarında ordu bir ültimatom vererek siyasi uzlaşma olmadığı takdirde duruma müdahale edeceğini duyurdu. Başkan Mursi ise taraftarlarına direniş çağrısı yapmıştır. 3 Temmuz günü Mısır ordusu ülkede muhtemel bir kaosu önlemek adına darbe yaptığını ilan etmiştir. Bu süreçte Washington, Londra ve Paris gibi Batılı başkentlerden darbenin kabul edilemez olduğu ve demokratik seçimle işbaşına gelen meşru iktidara saygı duyulması gerektiği konusunda ciddi bir ses tepki gelmemiştir. Yalnızca taraflara sağduyu çağrısı yapılmıştır. Ülkede olayların ve kutuplaşmanın artması sonucu ölümler artmış yüz binlerce insanın demokrasi talepleri bu darbe ile çıkmaza girmiştir. Darbeyi gerçekleştiren General Sisi bu süreçte Mursi taraftarlarının meydanlara çıkmaları ile zor bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Silahsız ve barışçıl yöntemlerle Kahire nin Adeviye meydanını dolduran yüz binlerce Mursi destekçisi üzerine ordu tarafından ateş açılmış ve 52 kişi hayatını kaybetmiştir. Ordu, darbe sonrasında ilk kez göstericilere silahla müdahale etmiştir. Ancak bu müdahale darbe karşıtı direnişçileri yıldırmamış; aksine motive etmiştir. Bunun üzerine 26 Temmuz da düzenlenen gösterilerde göstericilerin üzerine yeniden ateş açılmış ve 200 kişi hayatını kaybetmiş, 5000 kişi de yaralanmıştır. 34 Tüm bu gelişmeler demokrasi tecrübesine tarihinde rastlanmayan Mısır için acı bir tecrübe olmuştur. Binlerce insanın ölmesine neden olan demokrasi girişimleri darbe ile son bulmuş ve bugüne değil Mısır ın geleceğine de bir darbe indirilmiştir. 33 Aslı Gürgün, Devrim Sonrası Mısır, Stratejik Düşünce Enstitüsü Dergisi (SDE), Cilt 4, Sayı 40, 2013, s Birol Akgün, Obama nın Mısır da Demokrasi Sınavı, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE), Cilt 4, Sayı 45, 2013, s. 7-13

10 Arap Baharı nın domino etkisi her geçen gün hız kazanarak ilerlemeye devam etmiştir. Tunus ve Mısır ın ardından olaylar Libya ya sıçramış, bir kısım halk gösterileri kısa zamanda toplumsal bir muhalefete dönüşerek siyasi bir nitelik kazanmıştır. Halk hareketlerini bastırmak için silahlı müdahalede bulunan Kaddafi yönetimi olayların büyümesini engelleyememiştir. 17 Şubat ta organize edilen Öfke Günü ise Libya daki rejim karşıtı ayaklanmanın dönüm noktası olmuştur. 35 Halkın reform talepleri ve rejim aleyhtarı gösterilerin tüm ülke geneline yayılması sonucu polis ve halk arasındaki çatışmalar artmış protestolar artık iç savaş haline gelmeye başlamıştır. Libya da gelişen olaylara bakıldığı zaman ortaya konulan halk ayaklanmasının amacı, diğer ülkelerdeki toplumsal muhalefetin amaçları ile aynı olmasına rağmen, uygulama şekli ve buna karşı gösterilen tepkiler bakımından Tunus ve Mısır da yaşananlardan farklı bir seyir izlemiştir. Arap Baharı nın yaşandığı diğer ülkelerde olduğu gibi Libya da da amaç, 42 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Muammer Kaddafi nin görevi bırakması ve halkın yönetime katılmasını sağlayan gerçek bir demokratik rejimin getirilmesi olmuştur. Libya da çıkan olayların ana nedenleri diğer ülkelerden pek farklı gelişmemiştir. Diğer nedenlere baktığımız zaman ise Libya nın kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan bazı sorunların olduğunu görmekteyiz. Bunların başında Kaddafi iktidarının 1969 yılından beri Libya devletini tamamen tek bir adamın şahsı ve siyasi vizyonu ile yönetmesi gelmektedir. Kaddafi, iktidarı sırasında kendisine rakip olacak kurumları tasfiye yoluna gitmiştir. Yıllarca süren iktidarı boyunca muhalefeti sindirme yoluna gitmiş ve suni gündemler oluşturarak halkın tepki göstermesini engellemiştir. Libya da dikkatle incelenmesi gereken bir diğer konu ise halen ülkede ciddi güç halinde bulunan aşiretlerdir. 36 Bugün Libya da, kolları Mısır, Çad ve Cezayir e uzanan 140 kadar kabilenin varlığından söz edilmektedir. Kaddafi yönetiminde Warfalla, Magariha, Avagir, Abaidat, el-mujabra ve Farjan kabileleri etkili olmuştur. Bu kabileler yönetimde önemli konumlarda bulunmuşlardır. Kaddafi rejimine karşı isyan ettiğini açıklayan kabilelerin başında ise Libya daki en büyük kabile olan Warfalla gelmiştir. 37 Kaddafi ülkede yer alan kabilelere karşı ayrıcalıklı davranma yoluna gitmiştir. Özellikle ülkenin doğusunda yer alan güçlü aşiretlere potansiyel tehdit gözüyle bakmış ve bölgeye yatırım yapılmasının önünü keserek gelişmesini engellemiştir. 38 Libya da yalnız kabileler ile yönetim arasında değil, kabilelerin kendi arasında da güvenlik bakımından bir takım sorunlar 35 ( ). 36 Yavuz, Erdurmaz a. g. e s Veysel Ayhan, Libya İç Savaşı: Kabileler Arası İktidar Mücadelesi, Ortadoğu Analiz Dergisi, Cilt 3, Sayı 27, 2011, s ( ).

11 yaşanmaktadır. Ülkede reformların yapılması ve asayişin sağlanması çerçevesinde bir birine rakip kabileler arasında barışın sağlanması ve kabileler arası rekabetin minimum seviyeye indirilmesi güvenli bir Libya nın geleceği için önem arz etmektedir. Libya nın geleceğini etkileyen önemli hususlardan bir tanesi de uluslar arası aktörlerin durumu olmuştur. Dünya da yer alan petrol ve enerji zengini ülkelerin başlarına gelenler kuşkusuz Libya nın da başına gelmiş ve uluslararası aktörler süreçte etkili rol oynamıştır. Özellikle Kaddafi rejiminin olaylar patlak vermeden önce Çin ve Rusya ile yakın işbirliği, Çin in Orta Afrika pazarını Libya üzerinden Akdeniz e bağlamaya çalışması Batı dünyasının Kaddafi ye olan desteğini çekmesine yol açtığı savunulan bir görüş olarak karşımıza çıkmaktadır. 39 Kaddafi olayların ilk gününden itibaren göstericilere sert müdahalelerde bulunarak sürecin Tunus ve Mısır da olduğu gibi yumuşak bir şekilde ilerlemeyeceğini göstermiştir. Özellikle olayların bu denli kanlı bir hal almasında, Tunus ve Mısır dan farklı olarak Libya silahlı kuvvetlerinin muhaliflerin safında yer almaması önemli olmuştur. Yaşanan bu gelişmeler sonucu iç savaşın kaçınılmaz olduğunu gören uluslararası toplum harekete geçmiş ve geçici konsey kurulduktan sonra, 26 Şubat ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ( BMGK) tarafından silah ambargosu, Kaddafi ve ailesinin mal varlığının dondurulması, uluslararası seyahat yasağını içeren 1970 sayılı karar kabul edilmiştir. 40 Bu kararın ardından sivil halka karşı silah kullanmaya devam eden Kaddafi yönetimine karşı bu kez BMGK 17 Mart ta 1973 sayılı kararı alarak Libya hava sahasını uçuşa yasak bölge ilan etmiştir. 41 Bu kararın ardından NATO yeni kabul ettiği Stratejik Konsept içeriğindeki Müşterek Güvenlik mülahazası ile görev imkânı bulmuş ve Fransa nın öncülüğünde ABD, İngiltere, İtalya ve Kanada nın katıldığı bir koalisyon ile Libya ya operasyona başlamıştır. Bu yeni stratejiye göre, üyelerin ekonomik ve güvenlik konularında sıkıntıya düşmeleri halinde tehdide karşı müşterek olarak müdahale edilmesi gündeme gelmiştir. Bu konunun gündeme taşınmasının arkasında yatan en önemli sorun ise petrol kaynağının kesintiye uğraması olmuştur Ağustos ta başkent Trablus un ele geçirilmesi ve Kaddafi nin öldürülmesinin ardından NATO operasyonları 31 Ekim de son bulmuştur. 20 Ekim de Kaddafi nin öldürülmesi kuşkusuz Libya için yeni bir sürecin başlangıcı olmuştur. Bu süreçte ülke içinde yer alan güç odaklarının, paylaşımları sırasındaki rekabet 39 Kasım İleri, Libya: Geçiş Süreci Devam Ediyor, Stratejik Düşünce Enstitüsü ( SDE), Cilt 4, Sayı 38, 2013, s Selin M. Bölme, Ufuk Ulutaş, İsyan, Müdahale ve Sonrası: Libya da Dönüşümün Sancıları, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı ( SETA ), Rapor No: 5, Aralık 2011, s Mahalli, a. g. e. s Yavuz, Erdurmaz, a. g. e. s. 131

12 ülkede iç savaşın devamı noktasında önem teşkil etmiştir. Bundan sonra yaşanacak süreçte ise Libya nın yaşanan gösterilerin çıkış noktasını oluşturan halkın taleplerine cevap vermesi, demokrasiyi yaşanır hale getirmesi, ekonomiyi düzeltip, gelir dağılımındaki eşitsizlikleri gidermesi Libya nın geleceği için önemli olacaktır. Tunus, Mısır ve Libya daki gelişmeler sırasında en suskun ülkelerden birisi Suriye olmuştur. Suriye de yaşanan gelişmeler Mart 2011 ortalarından itibaren Ürdün sınırına yakın Dera şehrinde başlamış, muhalif gösteriler hızlı bir şekilde ülkenin diğer şehirlerine yayılarak devam etmiştir. Suriye Arap Baharı sürecinin en keskin ve uzun duraklarından biri olmuştur. Tunus, Mısır ve Libya da kısa sürede sonuç veren toplumsal halk hareketleri Suriye de henüz sonuca ulaşamamıştır. Günümüzde de halen devam eden Suriye de yaşanan gelişmelerin iç mi yoksa dış sorun mu olduğu hala tartışılmaktadır. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad olayların patlak vermesinin ardından halkın tansiyonunu düşürmek adına bazı kararlar alma yoluna gitmiştir. Özellikle ülkede uyguladığı olağanüstü hali kaldıracağını ve yeni bir anayasa yapacağını söylemiş olmasına rağmen, bu söylemler protesto gösterilerine başlayan halkı yatıştırmaya yetmemiştir. Protestoların dinmemesi üzerine Esad protestolara sert bir şekilde karşılık vereceğini açıklamış ve ülke iç savaşın eşiğine gelmiştir. Sadece olayların ilk yılında insan hayatını kaybetmiştir. Suriye deki muhalifler özellikle dışarıdan aldıkları destekle artık Esad yönetiminin yıkılacağı düşüncesi içerisine girmiş ve çatışmalar artarak devam etmiştir. 43 Suriye de yaşanan gösteriler başlangıçta Ürdün sınırına yakın şehirlerde başlamıştır. Özellikle Dera kentinde 8 Nisan da Direniş Cuması olarak adlandırılan gösterilerin üçüncü Cuma gününde, namaz sonrası rejim aleyhtarı gösteriler sırasında polis göstericilerin üzerine ateş açmış ve 13 kişi hayatını kaybetmiştir. 44 Bu kanlı cuma nın ardından, internet ve telefon bağlantısı kesilen halkın bir araya gelip örgütleneceği camiler, sivil direniş karargâhı haline gelmiştir. En coşkulu ve kalabalık mitingler cuma günleri sonrasında yapılmaya başlanmıştır. Halka karşı silah kullanımını arttıran Esad rejimi ise, olayların başkent Şam, Hama, Kamışlı, Lazkiye gibi kentlere de sıçramasını engelleyememiştir. Olayların hızla büyümesi üzerine uluslararası kamuoyunda iki farklı görüş ortaya çıkmıştır. Özellikle Suriye de yaşanan gelişmelerin bir iç mesele olduğunu düşünen Rusya, Çin ve İran gibi ülkeler müdahaleye karşı çıkmış ve Esad rejimini destekleme yoluna gitmiştir. Rusya tarihsel olarak yakın işbirliği içerisinde olduğu Suriye konusunda yaşanan 43 Serhat Erkmen, Suriye de Beşar Esad Rejiminin Sonu ve Gerçeklik Üzerine 7 Not, ( ) 44 ( )

13 gelişmeleri yakından takip etmiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nde yaptırım konusuna en çok karşı çıkan ülke olmuştur. Suriye rejimine destek veren bir diğer ülke de Çin olmuştur. BMGK nın Suriye ye yaptırım konusunda aldığı kararlarda veto haklarını kullanan Çin, Suriye nin arkasında durmuştur. Rusya ve Çin gelişmelerden karlı çıkan ülkeler olmuştur. Protesto gösterilerinin başlamasının ardından kendilerine muhatap olarak kabile kimliklerini ve mezhep gruplarını almamışlar, direk devlet yönetimi ile bu sorunu ele almışlardır. Her ne kadar bu yaklaşımın Suriye de iç savaşı tırmandırdığı görüşü hâkim olsa da içinde Türkiye nin de bulunduğu Batı ittifakının Suriye muhaliflerinin yanında yer alması yarattığı kaotik ortamdan farklı bir durum ortaya çıkarmamıştır. 45 Ayrıca İran her fırsatta Esad ın arkasında olduğuna dair açıklama yapmış ve Suriye yönetimine destek sağlama yoluna gitmiştir. Çünkü İran için Esad rejiminin devam etmesi çok önemlidir. Çoğunluğu sunni olan bir İslam coğrafyasında İran, Şii toplumları için varoluş ve üstünlük mücadelesi vermektedir. Suriye de yaşanan olaylara karşı diğer bir grubu ise özellikle ABD çevresinde şekillenen içerisinde Türkiye nin de yer aldığı ve ABD nin çıkarları çerçevesinde hareket eden ülkeler oluşturmuştur. ABD özellikle gösterilerin başladığı ilk günlerden itibaren Esad rejiminin meşruiyetini yitirdiği yönünde açıklamalar yaparak uluslararası kamuoyunu bu yönde etkileme yoluna gitmiştir. ABD Suriye de yaşanan gelişmelere doğrudan müdahil olma yoluna gitmemiş bu sürece, uluslararası alanda BMGK ile bölgesel olarak da Türkiye ve Arap Birliği ile müdahil olma çabası içerisine girmiştir. Arap Birliği protesto gösterilerinin başlamasının ardından tepkisiz kalmış fakat olayların şiddetlenmesinin ardından bazı kararlar almıştır. Arap Birliği nin Suriye krizinde oynadığı bu aktif rol tek başına sorumluluk almaktan çekinen ABD ve müttefiki Batı dünyası tarafından destek görmüştür. Sonuç olarak Suriye krizi sırasında üstlendiği rol ve çözüme yönelik uluslararası girişimleri nedeniyle Arap Birliği nin önemli bir bölgesel aktöre dönüşmeye başladığı, uluslararası saygınlığını arttırdığı, sorunlara bölgesel çözümler geliştirme yeteneğine sahip bir kuruluş olduğu Suriye de yaşanan gelişmelerle kendisini göstermiştir. 46 Türkiye ise bu süreçte en uzun kara sınırına sahip olduğu Suriye ile yakından ilgilenmekte, gelişmelere doğrudan müdahil olma açısından ise ayrı bir sorumluluk hissetmektedir. Olayların başlangıcında Esad a reform yapması konusunda çağrıda bulunan ve herhangi bir dış müdahaleye karşı çıkacağını belirten Türkiye, 45 Haktan Birsel, Arap Baharı ve Suriye de İç Savaş Derken Aslında Suriye ye Ne Oldu/Oluyor? ( ). 46 Müjge Küçükkeleş, Arap Birliği nin Suriye Politikası, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı ( SETA ) Analiz, Sayı 51, Mart 2012, s. 21.

14 olayların şiddetlenmesi ve her geçen gün ölü sayısının artması ile Esad sonrası oluşacak düzene göre politikalarını belirleme yoluna gitmiştir. Fakat Suriye de yaşanan olaylar Türkiye ye ciddi bedeller ödetmiş hala da ödetmeye devam etmektedir. Ülkeye gelen Suriyeli sığınmacıların sayıları artık yüz binlerle ifade edilir olmuş ve yeni sorunları da beraberinde getirmiştir. Sonuç olarak Ortadoğu coğrafyasının en kilit ülkelerinden olan Suriye, hem dünyanın büyük güçlerinin hem de bölgenin güçlü devletlerinin mücadele ettiği bir alan haline gelmiştir. Her devlet, kendi çıkarı ve gücü oranında sürece müdahil olmaya çalışmaktadır. Bu durum, olası bir çözümün, Suriye ile sınırlı olmayacağının, yalnızca Esad ı ve muhalifleri kapsamayacağını da bizlere göstermektedir. Soruna müdahil olan tüm bölgesel ve küresel güçlerin süreçten az da olsa fayda sağlamaya çalışmaları, çözümün önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkmaktadır. 47 Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman dan oluşan Körfez ülkelerinin 2010 yılının sonlarında başlayan ve Ortadoğu coğrafyasının tamamını bir şekilde etkisi altında bırakan Arap Baharı na verdiği tepki uluslararası arenada önemli yer tutmuştur. Körfez ülkeleri gelişen protestolar karşısında siyasi reform yapmak yerine, özellikle ekonomik bazlı tedbirler alarak halkı yatıştırma ve mevcut iktidarlarını devam ettirme yoluna gitmişlerdir. Suudi Arabistan da Kral Abdullah 36 milyar dolarlık bir iyileştirme paketinin halkın sosyal alandaki sorunlarının giderilmesi için kullanacağını belirtmiştir. Ardından siyasi manada sert ve otoriter tedbir alma yoluna giden Kral, her türlü gösteri ve yürüyüşün devleti yıkmaya teşebbüsten yasaklandığını ilan etmiştir. Bir bakıma hem havuç hem de sopa politikasını aynı anda uygulamıştır. 48 Körfez ülkeleri Arap Baharı sürecinde, nüfuslarının az ve maddi kaynaklarının bol olmasının da yardımıyla, diğer ülkeler kadar etkilenmemiş ve iç karışıklıkları daha kolay kontrol altına almışlardır. Yaşanan gelişmeler karşısında Körfez ülkeleri genelde ortak tavırlar sergilemiştir. Özellikle protesto gösterilerinin yaşandığı ülkelerdeki mevcut rejimlerin devam edemeyeceğini anladıktan sonra rejim karşıtlarına her türlü ekonomik, siyasi ve askeri destek verme yoluna gitmişlerdir. 47 Barış Doster, Arap Baharı ndan Demokrasi Beklemek, Ortadoğu Analiz Dergisi, Cilt 5, Sayı 50, Şubat 2013, s Yavuz, Erdurmaz a. g. e. s. 314.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Mısır Devrimi Sözlüğü

Mısır Devrimi Sözlüğü TÜRKİYE ORTADOĞU ÇALIŞMALARI DERGİSİ Turkish Journal of Middle Eastern Studies Cilt: 2, Sayı: 1, 2015, ss.176-181 Mısır Devrimi Sözlüğü İsmail Numan TELCİ, İstanbul: Açılım Kitap, 2013, ss.352 Değerlendiren:

Detaylı

MISIR IN SİYASAL HARİTASI

MISIR IN SİYASAL HARİTASI MISIR IN SİYASAL HARİTASI GÖKHAN BOZBAŞ Kırklareli Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi MISIR IN SİYASAL HARİTASI HAZIRLAYAN GÖKHAN BOZBAŞ Kapak Fotoğrafı http://www.cbsnews.com/

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

USTAD Tahlil Nisan-2011

USTAD Tahlil Nisan-2011 Meydana Dökülme ve Öfke Bahreyn de 14 Şubat hareketi USTAD Tahlil Nisan-2011 Çalışma No:5 Nisan 2011 Mardin -TURKEY ÖZET: Bahreyn e Bahreyn den penceresinden baktığınızda, onu diğer ülkelerden ayıran önemli

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

2000 li Yıllar / 8 Türkiye de Eğitim Bekir S. GÜR Arter Reklam 978-605-5952-25-9 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011

2000 li Yıllar / 8 Türkiye de Eğitim Bekir S. GÜR Arter Reklam 978-605-5952-25-9 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011 Seri/Sıra No 2000 li Yıllar / 8 Kitabın Adı Türkiye de Eğitim Editör Bekir S. GÜR Yayın Hazırlık Arter Reklam ISBN 978-605-5952-25-9 Baskı Tarihi Ağustos-2011 Ofset Baskı ve Mücellit Ömür Matbaacılık Ömür

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA SORUNSUZ ALAN KALDI MI?

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA SORUNSUZ ALAN KALDI MI? DIŞ POLİTİKA TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA SORUNSUZ ALAN KALDI MI? HAZİRAN 2011 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA SORUNSUZ

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6-

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- EKİM 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Nisan,2010 Çimento tüketimi gelişmiş ülkelerde az çok uzun dönem GSMH ile orantısal bir büyüklüğü sahip iken gelişmekte olan ülkelerde GSMH daki büyümenin çok üstünde

Detaylı

Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye

Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye Nükleer Enerji Santralleri ve Türkiye nin Enerji Politikası Ortak Paydalar Ortadoğu ve Kuzey Afrika da ki rejimlerin

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

ULUSLARARASI SURİYE SEMPOZYUMU TARİH, SİYASET VE DIŞ POLİTİKA 24-26 NİSAN ANKARA. Prof. Dr. H. Mustafa Eravcı-Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

ULUSLARARASI SURİYE SEMPOZYUMU TARİH, SİYASET VE DIŞ POLİTİKA 24-26 NİSAN ANKARA. Prof. Dr. H. Mustafa Eravcı-Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ULUSLARARASI SURİYE SEMPOZYUMU TARİH, SİYASET VE DIŞ POLİTİKA 24-26 NİSAN ANKARA Yer: Bera Hotel, Ziya Gökalp Bulvarı No: 58 Çankaya - Ankara / Türkiye SEMPOZYUM PROGRAMI 24 NİSAN, CUMA Kayıt: 09:00-18:00

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ATM DUBAI 2015 ULUSLARARASI TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

ATM DUBAI 2015 ULUSLARARASI TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU ATM DUBAI 2015 ULUSLARARASI TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU ATM DUBAI 2015 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 22 inci kez gerçekleştirilen ATM Dubai 2015

Detaylı

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi Furkan BEŞEL Ekim 2015 7 HAZİRAN DAN 1 KASIM A 7 Haziran 2015 te yapılan 25. Dönem milletvekili genel seçiminde 53.741.838 kayıtlı

Detaylı

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan) dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor.

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Mezhepçi-siyasal İslamcı dış politikanın faturası ekonomiye AKP, MISIR I DA KAYBETTİRİYOR

Mezhepçi-siyasal İslamcı dış politikanın faturası ekonomiye AKP, MISIR I DA KAYBETTİRİYOR Umut Oran Basın Açıklaması 14.7.2013 Mezhepçi-siyasal İslamcı dış politikanın faturası ekonomiye AKP, MISIR I DA KAYBETTİRİYOR Mısır da gelinen noktanın ikili siyasal ve ekonomik ilişkilerimize nasıl yansıyacağı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Her gün gelen şehit haberlerine YETER İki yıldır bitmeyen seçim maratonuna YETER Siyasetçilerin

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Liberalizm ve demokrasi birbirleriyle uyuşabilmelerine rağmen aynı şey değildirler. Liberalizm devlet gücünün kapsamı, demokrasi ise bu

Detaylı

Salvador, Guatemala, Kamboçya ve Namibya gibi yerlerde 1990 ların barış anlaşmaları ile ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanabilmek için

Salvador, Guatemala, Kamboçya ve Namibya gibi yerlerde 1990 ların barış anlaşmaları ile ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanabilmek için ÖN SÖZ Barış inşası, Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Boutros Boutros-Ghali tarafından tekrar çatışmaya dönmeyi önlemek amacıyla barışı sağlamlaştırıp, sürdürülebilir hale getirebilecek çalışmalar

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

TUNUS HALK DEVRİMİ VE SONRASI

TUNUS HALK DEVRİMİ VE SONRASI Rapor No: 36, Mart 2011 TUNUS HALK DEVRİMİ VE SONRASI POPULARREVOLT IN TUNISIA AND ITS AFTERMATH Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes Ortadoğu Stratejik Araştırmalar

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Türkmenistan da Siyasal Rejimin Geleceği: İç ve Dış Dinamikler Açısından Bir Değerlendirme Yazar: Haluk ALKAN Özet: Türkmenistan, çok yönlü özelliklere sahip bir ülkedir. Sahip

Detaylı

MISIR DEVRİMİNİN AYAK SESLERİ: BİR DEVRİN SONU MU?

MISIR DEVRİMİNİN AYAK SESLERİ: BİR DEVRİN SONU MU? MISIR DEVRİMİNİN AYAK SESLERİ: BİR DEVRİN SONU MU? The Steps of the Egyptıan Revolutıon: Is That The End of an Era? Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studies Ortadoğu

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02. Günlük Haber Bülteni 02.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Şubat 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 02/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI OCAK AYI İHRACAT

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 HALI SEKTÖRÜ Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını %

Detaylı

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016 Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması 1 Şubat 2016 Yöntem ve Künye Araştırma çalışması, 3-10 Aralık 2015 tarihleri arasında, Türkiye 18+ yaş nüfusunu temsil eden 1024 kişiyle, 16 ilin kentsel

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2013 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Temmuz 2013 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 i Bu sayıda; Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri, 2013 2. Çeyrek dış borç verileri değerlendirilmiştir. i 1 İhracatta Olağanüstü Yavaşlama

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2012

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2012 TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2012 SETA Yayınları 29 I. Baskı : Aralık 2013 ISBN : 978-605-4023-30-1 Tasarım : Merdiven Sanat Uygulama : Ümare Yazar Kapak: : M. Fuat Er Baskı : Pelin Ofset, Ankara İletişim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

İran'ın Irak'ın Kuzeyi'ndeki Oluşum ve Gelişmelere Yaklaşımı Kuzey Irak taki sözde yönetimin(!) Parlamentosu Kürtçü gruplar İran tarafından değil, ABD ve çıkar ortakları tarafından yardım görmektedirler.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 9 Ayında %2,6

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR -1- 109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR Yabancıların, 8 Haziran itibariyle Türkiye de 53 milyar 130 milyon dolarlık hisse senedi, 38 milyar 398 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 407

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı