1-C# büyük-küçük harf duyarlı bir dildir. Komutlar yazılırken büyük-küçük harf yazımına dikkat edilmelidir. Örnek: Console.WriteLine( Merhaba Dünya );

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1-C# büyük-küçük harf duyarlı bir dildir. Komutlar yazılırken büyük-küçük harf yazımına dikkat edilmelidir. Örnek: Console.WriteLine( Merhaba Dünya );"

Transkript

1 C# Dili Kuralları 1-C# büyük-küçük harf duyarlı bir dildir. Komutlar yazılırken büyük-küçük harf yazımına dikkat edilmelidir. Örnek: Console.WriteLine( Merhaba Dünya ); 2-C# ta bloklar ile başlar ile biter. Bu parantezler sınırları belirtir. static void Main(string[] args) //burada başlıyor Console.WriteLine("Merhaba Dünya"); //burada bitiyor 3-C# ta metinler (çift tırnak) arasında belirtilir. Sayılar ise çift tırnak kullanılmadan yazılır. 4-C# bazı komutlar ; ile biter. Bazı komutlar ise blokları ile birlikte kullanılır. Satır sonları bu ikisinden biri ile bitmelidir. GİRİŞ KOMUTU KLAVYEDEN GİRİLEN DEĞERLERİ ALMAK İÇİN KULLANILIR. ÖRNEK String a; a=console.readline(); Program bu komutun olduğu satıra geldiğinde durur ve klavyeden bir değer girilip enter tuşuna basılmasını bekler.burada String a; kısmı giriş komutuna dahil değildir. DEĞİŞKENLER

2 Klavyeden girilen değerleri hafızada tutmak için kullanılır.şimdilik 4 çeşit değişken kullanacağız. String Metin türündeki veriler için kullanılır. int tam sayı türündeki veriler için kullanılır char tek karakteri hafızada tutmak için kullanılır Double Kesirli sayıları hafızada tutmak için kullanılır.her tamsayı bir kesirli sayıdır Değişkenlerin Tanımlanması-Kullanımı String a; int b; char c; Double d; Değişkenleri genel olarak aşağıdaki şekilde tanımlarız Değişken_Türü değişken_adı; Değişkene isim verirken aşağıdaki kurallara uyarak istediğiniz ismi verebilirsiniz 1-sayı ile başlayamaz(a1 olabilir,1a olamaz) 2-Türkçe karakter kullanılmaz(ç,ğ,ü,i,ı,ö,ş gibi) 3-alt çizgi dışında özel karakter kullanılamaz (sayi_1 olur, sayi?1 olamaz) Programlama Esnasında Matematiksel İşlemlerin Yapılması *Temel matematiksel işlemler(+,-,*,/) ilgili operatörler ile yapılır. Ek bir komuta ihtiyaç yoktur. *Matematiksel ifadeler daha önce anlatıldığı gibi aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.

3 x + y y = 1 + x 3 Y=(x+y)/(1+x*x*x) *Console.ReadLine( ) ile kullanıcıdan sayısal değer alınırken, kullanılacak değişkenin türüne göre dönüşüm işlemi uygulanmalıdır. İnt değerler için int a; a=convert.toint32(console.readline()); a=a+3; Console.WriteLine(a); Double değerler için Double a; a=convert.toint32(console.readline()); a=a+0.5; Console.WriteLine(a); Örnek: Kullanıcıdan alınan iki sayıyı toplayıp sonucu ekrana yazın. int sayi1, sayi2, s; Console.WriteLine("1. sayıyı giriniz:"); sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("2. sayıyı giriniz:"); sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); s = sayi1 + sayi2; Console.WriteLine("Sonuç="+s); Örnek: Kullanıcıdan alınan bir sayının karesini ve küpünü ekrana yazın. int x, k, kup; x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); k = x * x; kup = x * x * x;

4 Console.WriteLine("kare=" + k); Console.WriteLine("kup=" + kup); Örnek: Kullanıcıdan alınacak değerlere göre aşağıdaki formülü hesaplayıp sonucu ekrana yazacak programı yazınız. sonuc = x + y 2a Örnek: Kullanıcıdan alınacak değerlere göre aşağıdaki formülü hesaplayıp sonucu ekrana yazacak programı yazınız. 1 + x3 x = 2a x y x 2 Double x, y, a; x = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); y = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); x = ((1 + x * x * x) / (2 * a)) * (y / (x * x)); Console.WriteLine("sonuc="+x); Örnek:Kullanıcıdan alınan sayının 17 ile bölümünden kalanı ekrana yazın. int a, b; a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); b = a % 17; Console.WriteLine("sonuç=" + b); Örnek: Kullanıcıdan 3 adet kelime alın ve bu kelimeleri tam tersi sırada ekrana yazdırın. String a, b, c;

5 a = Console.ReadLine(); b = Console.ReadLine(); c = Console.ReadLine(); Console.WriteLine(c); Console.WriteLine(b); Console.WriteLine(a); C# KOŞUL İFADELERİ Veriler arasında eşitlik, küçük ve büyüklük sorgulamaları için koşul ifadeleri gereklidir. C# ta iki farklı koşul ifadesi bulunur. if else switch - case if(a= =b) switch(secenek) Koşul sağlanıyorsa çalışacak komutlar case 1: else secenek=1 ise burası çalışır break; Koşul sağlanmıyorsa çalışacak komutlar case 2: secenek=2 ise burası çalışır break; default: secenek 1 veya 2 değilse burası çalışır Örnek: kullanıcıdan bir sayı alın. Bu sayı çift ise ekrana çift sayı, bu sayı tek sayı ise ekrana tek sayı yazın. int sayi; Console.WriteLine("Bir sayı giriniz:");

6 sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); if(sayi%2==0) Console.WriteLine("Bu sayı çift"); else Console.WriteLine("Bu sayı tek"); Örnek; Kullanıcıdan alınan parola bilgisi doğruysa giriş başarılı değilse giriş başarısız yazan programı yazın. String str; Console.WriteLine("Parolayı Giriniz"); str = Console.ReadLine(); if(str=="omer1234") Console.WriteLine("Giriş Başarılı"); else Console.WriteLine("Giriş Başarısız"); Koşul İfadelerinde Bağlaçlar İki ya da daha çok koşulun aynı anda kullanılması için bağlaçlar ile bağlanması gerekir. İki tane bağlaç vardır. Ve(&&) Bağlacı İki koşulun aynı anda sağlanması gerektiği durumlarda ve bağlacı kullanılır. Veya( ) Bağlacı İki koşuldan birinin sağlanmasının yeterli olduğu durumda kullanılır.

7 Örnek: Kullanıcıdan kullanıcı adı ve parola bilgisi alınsın. Eğer bilgiler doğruysa ekrana giriş başarılı, değilse giriş başarısız yazılsın. String kadi, parola; Console.WriteLine("Kullanıcı Adı:"); kadi = Console.ReadLine(); Console.WriteLine("Parola:"); parola = Console.ReadLine(); if(kadi=="kedi"&&parola=="1234") Console.WriteLine("Giriş Başarılı"); else Console.WriteLine("Giriş Başarısız"); Örnek:Kullanıcıdan vize ve final notları alınsın. Bu vize ve final notlarının ortalaması hesaplansin. Eğer bu ortalama>=60 ise ekrana geçti değilse kaldı yazsın. Double vize, final, ortalama; Console.WriteLine("Vize:"); vize = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Final:"); final = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); ortalama = vize * final * 0.6; if(ortalama>=60) Console.WriteLine("Geçti"); else Console.WriteLine("Kaldı");

8 İç İçe Koşullar Bir problemde birden fazla koşul varsa ve bu koşullar birbirine bağlıysa iç içe koşullar kullanılır. Örnek: Kullanıcıdan vize ve final notları alınsın. Bu vize ve final notlarının ortalaması hesaplansin. Eğer bu ortalama>=60 ise bu öğrencinin harf notu belirlensin ve ekrana harf notu yazılsın. Not:60 CC,70 CB,75 BB,85 BA,90 AA Double vize, final, ortalama; Console.WriteLine("Vize:"); vize = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Final:"); final = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); ortalama = vize * final * 0.6; Console.WriteLine("Ortalama:" + ortalama); if (ortalama >= 60) if(ortalama>=60&&ortalama<70) Console.WriteLine("CC"); if (ortalama >= 70 && ortalama < 75) Console.WriteLine("CB"); if (ortalama >= 75 && ortalama < 85) Console.WriteLine("BB"); if (ortalama >= 85 && ortalama < 90)

9 Console.WriteLine("BA"); if (ortalama >= 90) Console.WriteLine("AA"); //if(ortalama>=60) SWITCH-CASE İf-else den farkı büyüklük-küçüklük karşılaştırması yapamaz. Sadece eşitlik karşılaştırmalarında kullanılır. Örnek: seçime bağlı olarak toplama,çıkarma,çarpma ve bölme işlemlerini yapabileceğimiz bir hesap makinesi yazalım. int secim; Double sayi1, sayi2, sonuc=0; Console.WriteLine("Sayı1:"); sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Sayı2:"); sayi2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("1. Toplama"); Console.WriteLine("2. Çıkarma"); Console.WriteLine("3. Çarpma"); Console.WriteLine("4. Bölme"); secim = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); switch(secim) case 1: sonuc = sayi1 + sayi2; break; case 2: sonuc = sayi1 - sayi2; break; case 3:

10 sonuc = sayi1 * sayi2; break; case 4: sonuc = sayi1 / sayi2; break; default: Console.WriteLine("Yanlış seçim yaptınız"); break; Console.WriteLine("Sonuç:" + sonuc); Örnek Sorular 1)Program içerisinde farklı değerler alabilen ifadelere ne ad verilir? a) Sabit b) Değişken c) Program d) Hiçbiri 2)Program içerisinde açıklama yapmak için hangi karakterler kullanılır? a) /* */ b) c) ( ) d) 3)Program içerisinde 1 satırlık açıklama için satır başına konulması gereken karakterler aşağıdakilerden hangisidir? a) ; b) // c) d) 4)c=a+b; kod satırının işlevi hangi satırda doğru verilmiştir? a) a ve b değişkenlerine ait değerlerin toplam sonucunu c değişkenine aktarır b) c değişkeninin değerini a ve b değişkenlerine aktarır c) a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır ve b değişkeninin değeriyle toplar d) a ve b değişkenlerine ait değerlerin toplam sonucunu Label nesnesinde gösterir 5)m++; kod satırının işlevi hangi satırda doğru verilmiştir?

11 a) m değişkeninin değerini 1 artırır b) m değişkeninin değerini 2 artırır c) m değişkeninin değerini 1 azaltır d) Hata oluşur 11)Karşılaştırma işlemlerinde kullanılan eşittir operatörü aşağıdakilerden hangisidir? a) = b) <> c) = = d)!= 12)A=B; komut satırının anlamı nedir? a) A değişkeninin değerini B değişkenine aktarır. b) B değişkeninin değerini A değişkenine aktarır. c) A değişkeninin değeri B değişkeninin değerine eşit ise ekrana mesaj yazar d) Hata verir. 13)Karşılaştırma işlemlerinde kullanılan eşit değildir operatörü aşağıdakilerden hangisidir? a) = b) <> c) = = d)!= 15)b --; komut satırının anlamı nedir? a) b değişkeninin değerini 1 azaltır. b) b değişkeninin değerini 1 artırır. c) b değişkeninin değerini 2 azaltır. d) Hata verir 16.c=c + 5; komut satırının anlamı nedir? a) c değişkenine 5 atar. b) c değişkenine 10 atar. c) c değişkeninin değerini 5 artırır d) c değişkeninin değerini 5 azaltır

12 17.Ve(AND) mantık operatörü için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) & b) c)! d) # 18.Veya(OR) mantık operatörü için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) & b) c)! d) # 19.Değil(NOT) mantık operatörü için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) & b) c)! d) # 20)int a; komut satırı ne anlama gelir? a) a değişkenine 100 sayısını atar b) a değişkenini integer tipinde tanımlar c) a değişkenini hafızadan siler d) Hata verir 21)Mod alma işlemi için kullanılan operatör aşağıdakilerden hangisidir? a) + b) # c) % d) * 22) int a=15; if(a<=10) a++; else a--; a nın son değeri ne olur? a)14 a)13 c)11 d)12 23) Double a=4,b=8,s; s=(2*a+3*b)/2; s nin son değeri ne olur? a)8 b)16 c)24 d)32 24) int a1,a2; a1=16; a2=8;

13 if(a1%a2==7) A1=0; A2=-1; else A1=a1/a2; A2=-3; A1 ve a2 nin son değeri ne olur? a) 2-3 b)0-1 c)16 8 d)0-3 25) String s1,s2,s3; S1= aaaaa ; S2= ; S3=s s2; S3 ün son değeri ne olur? a)33 b) aaaaa c) s s2 d)aaaaa ) Kullanıcıdan alınan x ve y sayısı ile aşağıdaki formülü işletip sonucu ekrana yazacak programı yazınız. F=2x 2 +4xy+5 int x, y, f; x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); f = 2 * x * x + 4 * x * y + 5; Console.WriteLine(f); 27)Kullanıcıdan s1 ve s2 olmak üzere 2 adet string alınsın. Eğer s1 in değeri Cengiz ise ve s2 nin değeri c12345 ise ekrana, Giriş Başarılı değilse, Giriş Başarısız yazacak programı yazınız. String s1, s2;

14 s1 = Console.ReadLine(); s2 = Console.ReadLine(); if(s1=="cengiz"&&s2=="c12345") Console.WriteLine("Giriş Başarılı"); else Console.WriteLine("Giriş Başarısız"); 28) Aşağıdaki program 0-10 arası çift sayıları teker teker ekrana yazmaktadır. Eksik olan kısımları doldurunuz. İnt i; Console.WriteLine( 0 ); Console.WriteLine( 2 ); Console.WriteLine( 4 ); Console.WriteLine( 6 ); Console.WriteLine( 8 ); Console.WriteLine( 10 ); 29) 1-) int a, b, c;

15 2-) a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 3-) b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 4-) c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 5-) if(a>b) 6-) if(a>c) 7-) Console.WriteLine("En büyük a"); 8-) else 9-) Console.WriteLine("En büyük c"); 10-) else 11-) if(b>c) 12-) Console.WriteLine("En büyük b"); 13-) else 14-) Console.WriteLine("En büyük c"); 1-)Bu program ne iş yapıyor? Cevap: a b ve c den en büyük olanı ekrana yazıyor. 2-)1 numaralı satırda int yerine double yazılırsa ne değişir? Cevap: bişey değişmez. 3-)5. Satırda > yerine < kullanılırsa programda ne değişir? Cevap: en büyük sayıyı bulmaz. 4-)7. Satır şu şekilde değiştirilirse programda nasıl bir değişiklik meydana gelir? Değişiklik-> Console.WriteLine( En büyük a +a);

16 30-) C# tanımlanan int türündeki bir değişken hafızada 4 byte yer kaplar. Aşağıdaki programda int türündeki değişkenler hafızada kaç byte yer kaplar? İnt a,b; A=4; B=90; İf(b%a==0) İnt c; else İnt x,y; Cevap:a ve b değişkenleri her durumda tanımlı olacağından 8 byte yer kaplar. Koşula bağlı olarak b nin a ile bölümünden kalan yani 90 ın 4 ile bölümünden kalan 0 olmayacağından else kısmı işletilecektir. Else kısmında x ve y değişkenleri tanımlanacağından 8 byte da oradan gelir. Toplamda 16 byte yer kaplanır. DÖNGÜLER Aynı işin tekrar tekrar yapılacağı durumlarda kullanılır. 1-)For Döngüsü

17 Genel yapısı for(başlangıç değeri;döngüyü sonlandıracak koşul;artım miktarı) Tekrar tekrar işletilecek olan kodlar Örnek:Adınızı 100 defa ekrana yazacak kodu yazınız. for(int i=0;i<100;i++) Console.WriteLine( Ahmet ); Örnek: Ekrana arasındaki çift sayıları yazınız. For(int i=0;i<1000;i=i+2) Console.WriteLine(i); Örnek:0-1 arasındaki sayıları hassasiyetle ekrana yazınız. for(double i=0;i<1;i=i+0.001) Console.WriteLine(i); Örnek: 100 den 0 a kadar geriye doğru birer birer sayıları yazınız. for(int i=100;i>=0;i--) Console.WriteLine(i); Örnek:1000 den başlayıp 0 a kadar 3 e bölünerek işleyen bir döngü kurunuz. Döngü değişkenini ekrana yazınız. for(int i=1000;i>0;i=i/3)

18 Console.WriteLine(i); Örnek: Döngü parametrelerinde hata yapılırsa ne olur? Aşağıdaki örnekte i değişkeni artması beklenirken azalmıştır. Bu durumda koşul hiçbir zaman sağlanmayacağı için döngü sonsuza kadar dönecektir. for(int i=0;i<100;i--) Console.WriteLine(i); Örnek: Sonsuz döngü;for döngüsüne hiç parametre yazılmadığı zaman sonsuz döngü oluşur. for(;;) ConsoleWriteLine( sonsuza kadar ); Örnek: Aşağıdaki matematiksel ifadeyi arasındaki her x değeri(birer birer) için hesaplayıp sonuçları ekrana yazacak programı yazınız. f= sayı) Double f,x; for(x=0;x<=100;x++) Not: Karekök almak için Math.sqrt(karekökü alınacak fonksiyonunu kullanabilirsiniz

19 f=((-x)+math.sqrt(x*x-4*x))/2*x; Console.WriteLine(f); WHILE DÖNGÜSÜ Genel yapısı aşağıdaki gibidir While(koşul) Yapılacak olan işler. Örnek: çıkış kelimesi girilmediği sürece kullanıcıdan string türünde değer almaya devam eden programı yazınız. String s= ; While(s!= çıkış ) Console.WriteLine( Bir kelime giriniz: ); s=console.readline( ); Console.WriteLine( Programdan Çıkıldı ); Örnek:0-100 arası sayıları ekrana yazacak programı yazınız. int i = 0; while(i<100) Console.WriteLine(i); i++; DO-WHILE DÖNGÜSÜ

20 Genel yapısı aşağıdaki gibidir do yapılacak olan işler while(koşul); Örnek: int secim,sayi1,sayi2; char c; do Console.WriteLine( 1. Toplama ); Console.WriteLine( 2. Çıkarma ); Secim=Convert.toint32(Console.ReadLine()); Switch(secim) Case 1: Console.WriteLine( 1. Sayıyı giriniz ); Sayi1=Convert.toint32(Console.ReadLine()); Console.WriteLine( 2. Sayıyı giriniz ); Sayi2=Convert.toint32(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(sayi1+sayi2); Break; Case 2: Console.WriteLine( 1. Sayıyı giriniz ); Sayi1=Convert.toint32(Console.ReadLine()); Console.WriteLine( 2. Sayıyı giriniz ); Sayi2=Convert.toint32(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(sayi1-sayi2); Break; Console.WriteLine( Çıkmak istiyor musunuz e/h? ); c=convert.tochar(console.readline()); while(c!= e ); Console.WriteLine( Programdan Çıkıldı );

21 Örnek: Rastgele belirlenmiş bir sayıyı tahmit etmemizi isteyen bir oyun tasarlayınız. Yapılan tahmin, sayıdan küçükse ARTTIR, sayıdan büyükse AZALT kelimeleri ile bizi yönlendirsin. Oyun, sayı tahmin edilinceye kadar sürsün. Sayı doğru tahmin edilince programdan çıkılsın. int tahmin, sayi; Random r = new Random(); sayi = r.next(100);//0-100 arası rastgele bir sayı üret Console.WriteLine("Oyun Başladı Tahmin Etmeye Başlayabilirsiniz"); do Console.WriteLine("Tahmin:"); tahmin = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); if(tahmin<sayi) Console.WriteLine("Arttır"); if (tahmin > sayi) Console.WriteLine("Azalt"); while (tahmin!= sayi); Console.WriteLine("Tebrikler Bildiniz"); Örnek: Bizim belirleyeceğimiz uzunlukta rastgele sayısal parola üretecek programı yazınız. int sayi; String parola = ""; Console.WriteLine("Parola Uzunluğunu Giriniz"); sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Random r = new Random(); for(int i=0;i< sayi;i++) parola = parola + r.next(10); Console.WriteLine(parola); Fonksiyonlar Sık kullanılan kod parçalarının bir isim altında toplanarak komut gibi kullanılmasıdır. İki türü bulunur. Hazır fonksiyonlar Bu fonksiyonlar, programlama dili içerisinde daha önceden yazılmış kullanıma hazır fonksiyonlardır. Bizim yazdığımız fonksiyonlar Bu fonksiyonlar, ihtiyaç duyulduğunda programcı tarafından yazılıp kullanılan fonksiyonlardır.

22 Örnek: Kullanıcının girdiği kelimenin harflerini büyük harfe çevirip tekrar ekrana yazınız. String str; Console.WriteLine("Bir metin giriniz"); str = Console.ReadLine(); str = str.toupper();//toupper fonksiyonu stringin tamamını büyük harfe çevirir Console.WriteLine(str); Not: String fonksiyonları, stringlerin sonuna. konularak listelenir ve oradan seçilip kullanılır. Örnek:Kullanıcıdan alınan bir metnin ilk 3 karakterini alıp ekrana yazınız. String str; Console.WriteLine("Bir metin giriniz"); str = Console.ReadLine(); str = str.substring(0, 3);//0. karakterden başla 3 adet karakter al Console.WriteLine(str); Örnek:Kullanıcıdan alınan bir metnin son 3 karakterini alıp ekrana yazınız. String str; Console.WriteLine("Bir metin giriniz"); str = Console.ReadLine(); str = str.substring(str.length-3, 3);//sondan 3 öncesinden başla, 3 adet karakter al Console.WriteLine(str); //Not: str.length stringin karakter sayısını verir Örnek:Kullanıcıdan alınan sayının karekökünü alıp sonucu ekrana yazınız. Double x,s; Console.WriteLine("Bir sayı giriniz"); x =Convert.ToDouble( Console.ReadLine()); s = Math.Sqrt(x);//x değişkenindeki sayının karekökünü al s ye aktar Console.WriteLine(s); //Matematiksel fonksiyonların hepsi Math kütüphanesi içerisindedir. Örnek:Kullanıcıdan alınan 2 sayıdan biri taban, biri üs olsun. Üs alma işlemini hesaplayıp sonucu ekrana yazınız. Double taban,us,sonuc; Console.WriteLine("Taban"); taban =Convert.ToDouble( Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Üs"); us = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); sonuc = Math.Pow(taban, us);//taban üzeri us işlemini yapıp sonucu sonuc değişkenine aktarır. Console.WriteLine(sonuc); //Matematiksel fonksiyonların hepsi Math kütüphanesi içerisindedir.

23 Örnek:Kullanıcıdan alınan bir karakter sayısal ise ekrana sayı, alfabetik karakter ise alfabetik, her ikisi de değilse ekrana diğer yazınız. Char a; Console.WriteLine("Karakter Giriniz"); a = Convert.ToChar(Console.ReadLine()); if(char.isnumber(a)==true)// a değişkenindeki karakter bir sayı mı? Console.WriteLine("Bu bir sayıdır"); else if (char.isletter(a) == true)// a değişkenindeki karakter bir alfabetik karakter mi? Console.WriteLine("Bu bir alfabetik karakterdir"); else Console.WriteLine("diğer");//noktalama işareti alt çizgi eşittir vb. //Not: karakterler ile ilgili fonksiyonlar char kütüphanesi içindedir. Örnek: Kullanıcıdan alınan stringin ilk 3 karakteri ile son 3 karakterini birleştirip geri gönderen fonksiyonu yazınız. Ayrıca bu fonksiyonu kullanınız. static String ilk3son3(string gelen)//ilk3son3 isimli fonksiyon. gelen değişkeni ile dışarıdan parametre alıyor String ilk3, son3,birlesik; ilk3 = gelen.substring(0, 5);//ilk 3 karakteri al son3 = gelen.substring(gelen.length - 3, 3);//son 3 karakteri al birlesik = ilk3 + son3;//ilk3 ve son3 değişkenlerini birleştir return birlesik;//birlesik değişkenini fonksiyonu çağırana geri gönder. static void Main(string[] args) String str,sonuc; Console.WriteLine("Bir Metin Giriniz"); str = Console.ReadLine(); sonuc = ilk3son3(str);//ilk3son3 fonksiyonuna str değişkenini gönder. Sonucu al. Console.WriteLine(sonuc); Örnek:Kullanıcıdan alınan 2 sayı ile aşağıdaki işlemi yapıp sonucu geri gönderen fonksiyonu yazınız. F= static Double hesapla(double a,double b) Double sonuc; sonuc = (-a + Math.Sqrt(a * a - 4 * a)) / (2 * b); return sonuc; static void Main(string[] args)

24 Double a, b,sonuc; Console.WriteLine("Birinci Sayı"); a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("İkinci Sayı"); b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); sonuc = hesapla(a, b); Console.WriteLine(sonuc);

C# Çalışma Örnekleri

C# Çalışma Örnekleri C# Çalışma Örnekleri namespace sabittanimlama class program static void main (String [] agrs ) const String s="merhaba "; Console.WriteLine(s); Console.readLine ; merhaba namespace calisma class program

Detaylı

DÖNGÜLER (LOOPS) while(), do-while(), for(), foreach()

DÖNGÜLER (LOOPS) while(), do-while(), for(), foreach() (LOOPS) while(), do-while(), for(), foreach() Döngüler (loops) while do-while for foreach while ( koşul ) işlemler; do işlemler; while (koşul ); for (başlangıç ; koşul ; arttırma) işlemler; foreach ( tip

Detaylı

KARAR YAPILARI. Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz?

KARAR YAPILARI. Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? ve Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? Şimdi ne tarafa gideceğiz yahu? KARAR VER!!! Karar mekanizması A B if yapısı ve kullanımı

Detaylı

8- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI ve. M.ilkucar MAKU MYO 1

8- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI ve. M.ilkucar MAKU MYO 1 ve M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 1 7- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 2

Detaylı

C# Örnek Uygulamalar I

C# Örnek Uygulamalar I C# Örnek Uygulamalar I Operatörler Aşağıda verilen program parçalarının sonucunda ekranda ne yazar? Console.WriteLine(a+++b--); Console.WriteLine(a+++--b); Açıklama: (a++)+(b--) şeklinde olur. Önce a ile

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ Değişkenler PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ C# Programlama Dili Giriş Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder. Tanımlanan her değişkene bellek bölgesinden bir alan

Detaylı

Programlama Tekniklerine Giriş Vize (Ders kodları ve örnek kodlar)

Programlama Tekniklerine Giriş Vize (Ders kodları ve örnek kodlar) Kullanıcı tarafından girilen 2 sayı ile 4 işlem Console.WriteLine("1. Sayı Giriniz"); Console.WriteLine("2. Sayı Giriniz"); int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); int toplam = sayi1 + sayi2;

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Fonksiyon Tanımlamak Java da Döngüler Java da Şart İfadeleri Uygulamalar Java da Fonksiyon Tanımlamak JAVA DA FONKSİYON TANIMLAMAK 4 Fonksiyonlar;

Detaylı

Programlama Dilleri 3

Programlama Dilleri 3 Akış Konrol Mekanizmaları 1 Koşul İfadeleri Programlar içersinde bazı durumlarda programın akışının değişmesi ya da farklı işlemlerin yapılması gerekebilir. Bazen de seçimlerin yapılması ya da belirli

Detaylı

Akış Konrol Mekanizmaları

Akış Konrol Mekanizmaları Akış Konrol Mekanizmaları Koşul İfadeleri C# dilinde koşula bağlı olarak işlemler gerçekleştirmek için iki farklı deyim kullanılabilir: if deyimi switch deyimi If Deyimi if (Koşul) else Koşul_doğru_ise_yapılacaklar

Detaylı

Görsel Programlama 1

Görsel Programlama 1 Görsel Programlama 1 1. Ekrana Hello world! yazan c# console application kodları: Console.Write("Hello world!"); 2. Ekranda ilk satıra Hello, ikinci satıra world! yazan kod: Console.WriteLine("Hello");

Detaylı

while(), do-while(), for() M.İLKUÇAR 2010 MAKU-MYO

while(), do-while(), for() M.İLKUÇAR 2010 MAKU-MYO while(), do-while(), for() Döngü (loop) : Bir koşul sağlandığı (true olduğu) sürece bir veya birden çok komutun tekrarlanması işlemidir. Java Döngüler (loops) While() do-while() for ( ) while ( koşul )

Detaylı

/*int sayi1, sayi2,toplam=0;

/*int sayi1, sayi2,toplam=0; static void Main(string[] args) { //--------------------1. ders-------------------- -------- / ekrana yazma ekrandan okuma sayısal değerleri okuma yer tutucular basit tip dönüşümü / /int sayi1, sayi2,toplam=0;

Detaylı

M.ilkucar MAKU MYO 1

M.ilkucar MAKU MYO 1 M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 1 7- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 2 7-

Detaylı

if (ad == "Sabri") Console.WriteLine("Merhaba Sabri. Ne zamandır gözükmüyodun...");

if (ad == Sabri) Console.WriteLine(Merhaba Sabri. Ne zamandır gözükmüyodun...); Koşul İfadeleri ve Akış Kontrolü Koşul ifadeleri ve akış kontrolleri programlama dillerinde her zaman en önemli yeri tutmaktadır. Yazdığımız uygulamanın hangi koşulda nasıl davranacağını belirterek bir

Detaylı

BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ (KUR 1) PYTHON PROGRAMLAMA DİLİ ÇALIŞMA KÂĞIDI - 1

BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ (KUR 1) PYTHON PROGRAMLAMA DİLİ ÇALIŞMA KÂĞIDI - 1 BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ (KUR 1) PYTHON PROGRAMLAMA DİLİ ÇALIŞMA KÂĞIDI - 1 Ekrana Metin Yazdırmak Ekranda metin yazdırmak istendiğinde print komutu kullanılır. Kullanımı aşağıda verilmiştir. Parantez içinde

Detaylı

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ C# Yazım Kuralları 1 İçindekiler C# Yazım Kuralları Veritipleri Değişkenler Operatörler Sınıflar Nesneler, Özellik, Metot ve Olay Bileşenler 2 C# yazım kuralları Deyimlerde büyük küçük harf yazıma uyulmalı

Detaylı

2.3- OPERATÖRLER ÇALIŞMA YAPRAĞI

2.3- OPERATÖRLER ÇALIŞMA YAPRAĞI 2.3 OPERATÖRLER Operatörler, tek başlarına kullanıldıklarında bir anlam ifade etmeyen, ancak programın işleyişine katkıda bulunan karakterlere operatör denir. Matematiksel Operatörler +,-,/,*,% İlişkisel

Detaylı

BPR152-Algoritma ve Programlama II Uygulama -12

BPR152-Algoritma ve Programlama II Uygulama -12 Fonksiyon ödevlerinin çözümleri using System; namespace FonkClass class Program static void Main() int toplam = Topla3Sayi(3, 4, 5); Console.WriteLine("Toplam = " + toplam); int sonuc = Carp3Sayi(3, 4,

Detaylı

Akış Kontrol Mekanizmaları

Akış Kontrol Mekanizmaları Akış Kontrol Mekanizmaları 1 Akış Kontrol Mekanizmaları if else switch for döngüsü for döngüsünün çalışma prensibi for döngüsüyle ilgili örnekler for döngüsüyle ilgili kurallar while döngüsü while döngüsünün

Detaylı

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta Ön bilgi: Özyineli fonksiyon tanımlanabilmeli. Dizilerin fonksiyon parametresi veya geri dönüş değeri olarak kullanımı bilinmeli. 1. Klavyeden girilen sayı n olmak üzere [1..n] aralığındaki sayıların toplamı

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

C#(Sharp) Programlama Dili

C#(Sharp) Programlama Dili Değişkenler C#(Sharp) Programlama Dili Program yazarken her zaman sabit verilerle çalışmayız, çoğu zaman programımızda bir verinin kullanıcının davranışına göre değişmesi gerekir. Kullanıcıdan bir metin

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2 Program editörde oluşturulur ve diske kaydedilir Tipik Bir C Programı Geliştirme Ortamının Temelleri 1. Edit 2. Preprocess 3. Compile 4. Link 5. Load 6. Execute Önişlemci programı

Detaylı

C Programlama Dilininin Basit Yapıları

C Programlama Dilininin Basit Yapıları Bölüm 2 C Programlama Dilininin Basit Yapıları İçindekiler 2.1 Sabitler ve Değişkenler......................... 13 2.2 Açıklamalar (Expresions)........................ 14 2.3 İfadeler (Statements) ve İfade

Detaylı

Javascript. 1) Notepad++ aşağıdaki kodları yazıp deneme.html olarak kaydedelim. 2) Biraz önceki sayfa sadece html kodların içeriyordu.

Javascript. 1) Notepad++ aşağıdaki kodları yazıp deneme.html olarak kaydedelim. 2) Biraz önceki sayfa sadece html kodların içeriyordu. Javascript Html sayfalarının içine yazılarak, sayfayı daha etkileşimli hale getirir. click olayları, uyarı mesajları gibi hareketlerle sayfayı daha dinamik hale getirir. Javascript olmadan yazılan html

Detaylı

PROGRAMLAMA DİLLERİ I

PROGRAMLAMA DİLLERİ I PROGRAMLAMA DİLLERİ I Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Ders İzlencesi Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Hafta 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta

Detaylı

Kodlanacak programlama dilinin kaynaklarından faydalanılarak kod yazımı yapılır.

Kodlanacak programlama dilinin kaynaklarından faydalanılarak kod yazımı yapılır. GİRİŞ Algoritması tasarlanmış (metin olarak yazılmış, sözde kodlarla kodlanmış veya akış diyagramı çizilmiş) bir problemi/işlemi, bilgisayar programlama dillerinden birisiyle kodlamak son derece kolaydır.

Detaylı

BÖLÜM 6: KARŞILAŞTIRMALI KONTROL YAPILARI

BÖLÜM 6: KARŞILAŞTIRMALI KONTROL YAPILARI BÖLÜM 6: KARŞILAŞTIRMALI KONTROL YAPILARI C programlama dilinde, diğer programlama dillerinde olduğu gibi, işlemler, ilk satırdan başlamak üzere sırayla çalışır. Program kontrol yapıları ise, programın

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java Veri Tipleri ve Özelilkleri Değişken Tanımlama Kuralları Değişken Veri Tipi Değiştirme (Type Casting) Örnek Kodlar Java Veri Tipleri ve Özelilkleri

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler

Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler BİL131 - Bilişim Teknolojileri ve Programlama Hakan Ezgi Kızılöz Karşılaştırma İşlemleri Java'da sayısal veri tiplerinin karşılaştırılması için aşağıdaki karşılaştırma

Detaylı

Sınav tarihi : Süre : 60 dak. a) ABCDE b) BCDE c) ABCD d) kod hatalı e) BCD

Sınav tarihi : Süre : 60 dak. a) ABCDE b) BCDE c) ABCD d) kod hatalı e) BCD Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü Yıliçi Sınavı Test Soruları Adı soyadı : Öğrenci no : Sınav tarihi : 13.04.2015 Süre : 60 dak. 1. Hangisi gerçek sayı değişmezi değildir?

Detaylı

İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu

İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu DEĞİŞKEN TİPLERİ TAM SAYI (İNTEGER) VERİ TİPİ Negatif veya pozitif ondalık kısmı bulunmayan sayılardır. Örnek: $i=65; $x=345; ONDALIK(REAL)VERİ TİPİ Ondalıklı

Detaylı

Python Programlama Dili

Python Programlama Dili Python Programlama Dili 3. Python da Döngüler Bu bölümde iki tane döngüden bahsedeceğiz: while ve for döngüleri. Ayrıca bu bölümde döngüler dışında break ve continue deyimleri ile range() ve len() fonksiyonlarına

Detaylı

Fonksiyonlar (Altprogram)

Fonksiyonlar (Altprogram) Fonksiyonlar (Altprogram) C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Detaylı

11- FONKSİYONLAR (FUNCTIONS)

11- FONKSİYONLAR (FUNCTIONS) 1 Fonksiyon : Belirli bir işi yapan programın bir isim altına tanımlanarak, o isimle çağrılarak kullanılması. Fonksiyonun faydaları : Programın modülerliğini arttırır. Aynı işi yapan program parçası tekrar

Detaylı

ÖDEV (Vize Dönemi) CEVAPLAR. 1. Ekrana Merhaba Dünya! yazdıran algoritmanın akış diyagramını çiziniz ve sözde kod olarak yazınız.

ÖDEV (Vize Dönemi) CEVAPLAR. 1. Ekrana Merhaba Dünya! yazdıran algoritmanın akış diyagramını çiziniz ve sözde kod olarak yazınız. ÖDEV (Vize Dönemi) CEVAPLAR 1. Ekrana Merhaba Dünya! yazdıran algoritmanın akış diyagramını çiziniz ve sözde kod olarak yazınız. PROGRAM Soru1 PRINT Merhaba Dünya! ; 2. Klavyeden girilen negatif bir sayıyı

Detaylı

DÖNGÜLER BMÜ-111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-I YRD. DOÇ. DR. İLHAN AYDIN

DÖNGÜLER BMÜ-111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-I YRD. DOÇ. DR. İLHAN AYDIN DÖNGÜLER BMÜ-111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-I YRD. DOÇ. DR. İLHAN AYDIN GİRİŞ Ekrana «Merhaba Java» şeklinde bir mesajı 100 defa yazmak istediğinizi düşünelim. Aşağıdaki komut satırını 100 kez yazmak sıkıcı

Detaylı

/ C Bilgisayar Programlama Yıliçi Sınavı Test Soruları. Adı soyadı :... Öğrenci no :... İmza :... Tarih, Süre : , 60 dak.

/ C Bilgisayar Programlama Yıliçi Sınavı Test Soruları. Adı soyadı :... Öğrenci no :... İmza :... Tarih, Süre : , 60 dak. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Yıliçi Sınavı Test Soruları dı soyadı :... Öğrenci no :... İmza :... Tarih, Süre :26.11.2012, 60 dak. Dikkat!!! Soru kitapçığında

Detaylı

Kodlanacak programlama dilinin kaynaklarından faydalanılarak kod yazımı yapılır.

Kodlanacak programlama dilinin kaynaklarından faydalanılarak kod yazımı yapılır. GİRİŞ Algoritması tasarlanmış (metin olarak yazılmış, sözde kodlarla kodlanmış veya akış diyagramı çizilmiş) bir problemi/işlemi, bilgisayar programlama dillerinden birisiyle kodlamak son derece kolaydır.

Detaylı

Pythonda değişkenlerin türlerini tanımlamaya gerek yoktur

Pythonda değişkenlerin türlerini tanımlamaya gerek yoktur Python büyük-küçük harf ayrımı yapar. Pythonda kod yazarken girintiler kullanılır Pythonda değişkenlerin türlerini tanımlamaya gerek yoktur Klavyeden girilen bir değeri okumak ad=input("adınızı giriniz")

Detaylı

NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA HAFTA # 2

NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA HAFTA # 2 NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA HAFTA # 2 JAVA DA PROGRAM DENETİMİ VE OPERATÖRLER Java programlama dilinde temel tipleri ve nesneleri yönlendirmek ve değiştirmek için operatörler kullanılır. Atamalar sağ taraftaki

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Editör Disk 1)Kaynak kodlar editör aracılığı ile oluşturulur. (.c) Kaynak dosya Önişleyici Disk 2)Önişleyici kodlar içerisindeki ilk işleme işini

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ deniz.kilinc@cbu.edu.tr YZM 1101 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Genel Bakış 2 Koşul Karşılaştırma Operatörleri Mantıksal

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2 PROGRAMLAMA Bir problemin çözümü için belirli kurallar ve adımlar çerçevesinde bilgisayar ortamında hazırlanan komutlar dizisine programlama denir. Programlama Dili: Bir programın yazılabilmesi için kendine

Detaylı

3/7/2011. ENF-102 Jeoloji 1. Tekrar -- Değişken Tanımlamaları (Definition) ve Veri Türleri (Data Type) Veri Tanımları ve Mantıksal Đşlemler

3/7/2011. ENF-102 Jeoloji 1. Tekrar -- Değişken Tanımlamaları (Definition) ve Veri Türleri (Data Type) Veri Tanımları ve Mantıksal Đşlemler Veri Tanımları ve Mantıksal Đşlemler Tekrar -- Değişken Tanımlamaları (Definition) ve Veri Türleri (Data Type) Kullanılacak bütün değişkenlerin kullanılmadan önce C derleyicisine bildirilmeleri gerekir.

Detaylı

Programlama Dili Prensipleri. Lab Notları 4

Programlama Dili Prensipleri. Lab Notları 4 Programlama Dili Prensipleri Lab Notları 4 1. Karar Yapıları IF Yapıları Karar yapıları olarak C/C++ ile Java programlama dilleri birbirine yakın ifadeler içerir. Bir programın akışı yukarıdan aşağı doğru

Detaylı

Değişkenler, içerisinde tek bir değer tutabilen yapılardır. Örneğin haftanın günlerini değişkenlerde tutmak istersek, her bir gün adı için bir

Değişkenler, içerisinde tek bir değer tutabilen yapılardır. Örneğin haftanın günlerini değişkenlerde tutmak istersek, her bir gün adı için bir DİZİLER (ARRAYS) Değişkenler, içerisinde tek bir değer tutabilen yapılardır. Örneğin haftanın günlerini değişkenlerde tutmak istersek, her bir gün adı için bir değişken tanımlamak gereklidir. string gun1,

Detaylı

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız.

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. 1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. [10 puan] int param = 30; int result = 300; if (param > 45) result

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 8

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 8 BTP 27 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 8 Değişkenler 2 Tamsayı Değerler (Integer) Tamsayılar, tabanlı (decimal), 8 tabanlı (octal) veya 6 tabanlı (hexadecimal) olabilir. 8 tabanındaki sayıları belirtmek

Detaylı

elemanlarının gezilmesine yönelik bir örnek sunulmuştur, inceleyiniz.

elemanlarının gezilmesine yönelik bir örnek sunulmuştur, inceleyiniz. Ön bilgi: Dizi tanımlayabilmeli. foreach deyimi bilinmeli. Rastgele sayılar (Random) bilinmeli. 1. Aşağıda tamsayı tipinde iki boyutlu bir dizinin nasıl tanımlandığı, bir fonksiyona parametre olarak nasıl

Detaylı

Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı Programlama Nesne Tabanlı Programlama Ders Notu - 1 (Değerler, Değişkenler, İşleçler, Tip Dönüşümleri, Mantıksal Operatörler) Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Değerler

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Veri Tipleri Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 Veri Tipleri Tam sayı ve Ondalık sayı veri tipleri Veri Tipi Alt Sınıf Üst Sınıf Duyarlı

Detaylı

BMÜ-111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA AKIŞ KONTROLÜ YRD. DOÇ. DR. İLHAN AYDIN

BMÜ-111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA AKIŞ KONTROLÜ YRD. DOÇ. DR. İLHAN AYDIN BMÜ-111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA AKIŞ KONTROLÜ YRD. DOÇ. DR. İLHAN AYDIN TEMEL AMAÇLAR Bir dairenin yarıçapını kullanıcıdan alarak dairenin alanını hesaplamak istediğimizi düşünelim. Eğer girilen değer

Detaylı

KONTROL YAPILARI JAVADA UC TURLU KONTROL YAPISI VARDIR BUNLAR İF ELSE İF ELSE İF SWİTCH YAPILARIDIR. IF ELSE YAPISI if (deger) { }else {

KONTROL YAPILARI JAVADA UC TURLU KONTROL YAPISI VARDIR BUNLAR İF ELSE İF ELSE İF SWİTCH YAPILARIDIR. IF ELSE YAPISI if (deger) { }else { KONTROL YAPILARI JAVADA UC TURLU KONTROL YAPISI VARDIR BUNLAR İF ELSE İF ELSE İF SWİTCH YAPILARIDIR IF ELSE YAPISI if (deger) { else { YUKARIDAKI IFADEDE deger EGER TRUE İSE if PARANTEZLERİ İÇİNDEKİ DEĞER

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

Değişkenler. Geçerli değişken isimleri : baslamazamani, ad_soyad, x5 Geçersiz değişken isimleri : 3x, while

Değişkenler. Geçerli değişken isimleri : baslamazamani, ad_soyad, x5 Geçersiz değişken isimleri : 3x, while Değişkenler Değişkenler bir bilginin bellekteki konumunu temsil eden sembolik isimlerdir. Bilgisayarda hemen hemen tüm işlemler bellekte yapılır. Program çalıştırıldığında değişken ve bu değişkenin türüne

Detaylı

Hafta 9 C Dilinde Kontrol ve Döngü Yapıları

Hafta 9 C Dilinde Kontrol ve Döngü Yapıları BLM111 Programlama Dilleri I Hafta 9 C Dilinde Kontrol ve Döngü Yapıları Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN Karar (Karşılaştırma) Komutları if-else Koşulların kontrolünde kullanılan komutlardır. Koşulların doğru

Detaylı

Java String İşlemleri

Java String İşlemleri Java String İşlemleri Karakterler (Characters) "char" kelimesi bir karakter tanımlamak için kullanılır. Karakter tek tırnak içine alınmalıdır. Bir char'ın aralığı 0 ile 65536 arasındadır. Char türü işaretsiz

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 6. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ALGORİTMA ÖRNEK1: İki sayının toplamı

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Program Denetimi Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 Program Denetimi Bir program, belirli deyim satırlarından oluşur ve genellikle bu

Detaylı

Ders - 7 while döngüsü

Ders - 7 while döngüsü Ders - 7 while döngüsü import java.util.scanner; public class StringKiyaslama { public static void main(string[] args) { Scanner klavye=new Scanner(System.in); Oncelikle Lab icin bir aciklama System.out.println("1.

Detaylı

Programlama Dilleri 3

Programlama Dilleri 3 Operatörler 1 Operatör Nedir? Operatörler önceden tanımlanmış birtakım matematiksel ya da mantıksal işlemleri yapmak için kullanılan özel karakterler ya da karakterler topluluğudur. Operatörlerin işlem

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Kontrol Yapıları if Seçme Deyimi if... else Seçme Deyimi while Tekrar

Detaylı

Algoritma ve Programlamaya Giriş

Algoritma ve Programlamaya Giriş Algoritma ve Programlamaya Giriş Algoritma Bir sorunu çözebilmek için gerekli olan sıralı ve mantıksal adımların tümüne Algoritma denir. Doğal dil ile yazılabilir. Fazlaca formal değildir. Bir algoritmada

Detaylı

İçerik. Java da İşleçler, İşleçler. Aritmetik İşleçler - 1. Aritmetik İşleçler - 2. Geçen ders: Bu ders: BS-515 Nesneye Yönelik Programlama

İçerik. Java da İşleçler, İşleçler. Aritmetik İşleçler - 1. Aritmetik İşleçler - 2. Geçen ders: Bu ders: BS-515 Nesneye Yönelik Programlama İçerik Java da İşleçler, Kontrol Akış ve Döngü Deyimleri Geçen ders: Nesne ve Sınıf Kavramları Nesne ve Sınıf ın Java da gerçekleştirilmesi Bu ders: Java da işleçler ( operators ) Java da kontrol-akış

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java Kodlarına Yorum Satırı Eklemek Java Paket Kavramı Java Kütüphane Kavramı Konsoldan Veri Çıkışı ve JOPtionPane Kütüphanesi JOptionPane Kütüphanesi Kullanarak

Detaylı

Java da İşleçler, Ders #3 (4 Kasım 2009)

Java da İşleçler, Ders #3 (4 Kasım 2009) Java da İşleçler, Kontrol Akış ve Döngü Deyimleri BS-515 Nesneye Yönelik Programlama Ders #3 (4 Kasım 2009) İçerikç Geçen ders: Nesne ve Sınıf Kavramları Nesne ve Sınıf ın Java da gerçekleştirilmesi Bu

Detaylı

BIL1202 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BIL1202 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 2017-2018 BaharYarıyılı Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 7 BIL1202 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (Java Programlama Dili ve Algoritmadan Kodlamaya Geçiş) Yrd. Doç. Dr. İbrahim Küçükkoç

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları SABİTLER VE DEĞİŞKENLER Değişken, verilerin bellekte geçici olarak kaydedilmesini ve gerektiğinde kullanılmasını sağlayan değerdir. Nesne tabanlı programlama dilinde değişken kullanımı diğer programlama

Detaylı

OPERATÖRLER Alıştırmalar

OPERATÖRLER Alıştırmalar Bölüm 6 : Operatörler 1 OPERATÖRLER Alıştırmalar Aritmetik Operatörleri Operatör Açıklama Grup + Toplama, artı işleci Đkili Đşlem (binary operator) - Çıkarma, eksi işleci Đkili Đşlem (binary operator)

Detaylı

Adı soyadı :... Öğrenci no :... İmza :... Tarih, Süre : dak.

Adı soyadı :... Öğrenci no :... İmza :... Tarih, Süre : dak. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü ra Sınavı Test Soruları dı soyadı :... Öğrenci no :... İmza :... Tarih, Süre :13.04.2017 60 dak. Dikkat!!! Soru kitapçığında ve cevap

Detaylı

Öğr. Gör. Musa AYDIN Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Öğr. Gör. Musa AYDIN Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğr. Gör. Musa AYDIN Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İÇİNDEKİLER Değişken Nedir? Değişken kullanımı faydaları. Değişken türleri Değişken görünürlüğü (scope) Değişken türleri arası dönüşümler Örnek

Detaylı

Java da Program Denetimi ve Operatörler

Java da Program Denetimi ve Operatörler Java da Program Denetimi ve Operatörler 1 Atamalar int a ; a=4 ; // doğru bir atama 4=a ; // yanlış bir atama! 2 Temel (Primitive) Tiplerde Atama int a, b ; a=4 ; b=5 ; a=b ; Sonuç : a=5, b=5 3 Nesneler

Detaylı

JAVA PROGRAMLAMA DİLİ ÖZELLİKLERİ

JAVA PROGRAMLAMA DİLİ ÖZELLİKLERİ JAVA PROGRAMLAMA DİLİ ÖZELLİKLERİ Java programlama dili, Java SUN bilgisayar şirketi tarafından 1991 yılında geliştiril Program bloklar halinde yazılır ve bloklar { } ile oluşturulur. Komutlar aynı satıra

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER,

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER, C++ İÇİN UFAK HATIRLATMALAR Değişken adları bir harf ile başlamalıdır. (a-z, A-Z). Değişken adı numara içerebilir.

Detaylı

Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı Programlama Nesne Tabanlı Programlama Ders Notu - 2 (Denetim Yapıları, Diziler) Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Denetim Yapıları 1 if else Seçme yapısı, mantıksal

Detaylı

Java da Program Denetimi ve Operatörler. Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 2 1

Java da Program Denetimi ve Operatörler. Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 2 1 Java da Program Denetimi ve Operatörler Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 2 1 Atamalar int a ; a=4 ; // doğru bir atama 4=a ; // yanlış bir atama! Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım

Detaylı

MTK467 Nesneye Yönelik Programlama. Hafta 4 - Döngüler Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/

MTK467 Nesneye Yönelik Programlama. Hafta 4 - Döngüler Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/ MTK467 Nesneye Yönelik Programlama Hafta 4 - Döngüler Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/ while döngüsü while(koşul){ } döngü ifadeleri Koşul boolean değerli olmalıdır. Koşulun değeri true

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C Dilinin Tarihçesi 1972 de Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi. C dili konusundaki ilk kitap 1978 de Dennis Ritchie ve Brain Kernighan

Detaylı

Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı Programlama Nesne Tabanlı Programlama Ders Notu - 1 Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Değerler ve Değişkenler Values & Variables 2 1 Değişkenlerin Özellikleri Tipi

Detaylı

3.Hafta. . Kontrol Deyimleri/İfadeler

3.Hafta. . Kontrol Deyimleri/İfadeler . Kontrol Deyimleri/İfadeler Kontrol deyimleri bir uygulamanın yürütülmesi sırasında program akışını yönlendiren yapılar/kalıplardır. Kontrol deyimi olmaksızın bir uygulama yazılması neredeyse olanaksıdır

Detaylı

BMÜ-111 Algoritma ve Programlama. Bölüm 5. Tek Boyutlu Diziler

BMÜ-111 Algoritma ve Programlama. Bölüm 5. Tek Boyutlu Diziler BMÜ-111 Algoritma ve Programlama Bölüm 5 Tek Boyutlu Diziler Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN 1 Problem 100 adet sayı okumak istediğimizi düşünelim. Bu sayıların ortalaması hesaplanacak ve sayıların kaç tanesinin

Detaylı

Algoritma ve Programlamaya Giriş II JAVA İLE PROGRAMLAMA. Muhammet BAYKARA

Algoritma ve Programlamaya Giriş II JAVA İLE PROGRAMLAMA. Muhammet BAYKARA Algoritma ve Programlamaya Giriş II JAVA İLE PROGRAMLAMA Muhammet BAYKARA 1 İlkel Veri Türleri Type Name Kind of Value Memory Used Size Range byte integer 1 byte -128 to 127 short integer 2 bytes -32768

Detaylı

Program Akış Kontrol Yapıları

Program Akış Kontrol Yapıları Program Akış Kontrol Yapıları Giriş Normal şartlar altında program içerisindeki çalıştırılabilir satırlar, yazılmış oldukları sırada, yani birinden sonra diğerinin çalışması şeklinde ilerler. Programın

Detaylı

Fonksiyonlar. C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 51. /* Fonksiyon: kup Bir tamsayının küpünü hesaplar */ long int kup(int x) {

Fonksiyonlar. C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 51. /* Fonksiyon: kup Bir tamsayının küpünü hesaplar */ long int kup(int x) { Fonksiyonlar Kendi içinde bağımsız olarak çalışabilen ve belli bir işlevi yerine getiren program modülleridir. C programları bu modüllerden (fonksiyonlar) oluşurlar. Fonksiyonların yazılmasındaki temel

Detaylı

BPR152-Algoritma ve Programlama II Uygulama -8

BPR152-Algoritma ve Programlama II Uygulama -8 Bu uygulamalar ile aşağıdaki bilgileriniz pekişecektir. Döngü Yapıları İç-içe döngüler Sonsuz döngüler Döngü içinde kullanılan yardımcı ifadeler o break o continue o goto // iç içe for döngüleri kullanımı

Detaylı

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1 Programlama Dilleri C Dili Programlama Dilleri-ders02/ 1 Değişkenler, Sabitler ve Operatörler Değişkenler (variables) bellekte bilginin saklandığı gözlere verilen simgesel isimlerdir. Sabitler (constants)

Detaylı

Pascal Programlama Dili

Pascal Programlama Dili Pascal Programlama Dili Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN Z.K.Ü. Çevre Müh. Bölümü Pascal Programlarının Yapısı Program program_adı; Uses unitler type Özel veri tipleri Const Sabitler Label etiketler var değişken

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA DERSİ ÖRNEK PROGRAMLAR 1. Kullanıcının girdiği iki sayını toplamını bulan program. Form: int sayi1, sayi2, toplam; sayi1

Detaylı

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 2 C# Programlama Dili Elemanları Bu bölümde;

Detaylı

ESM-361 Mikroişlemciler. 3. Hafta Ders Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Ayşe DEMİRHAN

ESM-361 Mikroişlemciler. 3. Hafta Ders Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Ayşe DEMİRHAN ESM-361 Mikroişlemciler 3. Hafta Ders Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Ayşe DEMİRHAN Bit operatörleri Bit operatörleri bit düzeyinde işlem yapan operatörlerdir; yani sayıları bir bütün olarak değil, bit bit

Detaylı

Bölüm 2 - C ile Programlamaya Giriş

Bölüm 2 - C ile Programlamaya Giriş 1 Bölüm 2 - C ile Programlamaya Giriş Başlıklar 2.1 Giriş 2.2 Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak 2.3 Basit C Programları: İki Tam Sayıyı Toplamak 2.4 Hafıza Konuları 2.5 C de Aritmetik 2.6 Karar

Detaylı

BBS515 Nesneye Yönelik Programlama. Ders 3 Zümra Kavafoğlu

BBS515 Nesneye Yönelik Programlama. Ders 3 Zümra Kavafoğlu BBS515 Nesneye Yönelik Programlama Ders 3 Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/ Bağıntısal Operatörler operatör tanımı < küçüktür > büyüktür = büyük eşittir eşittir!= eşit

Detaylı

Diziler İndisli Değişkenler

Diziler İndisli Değişkenler Diziler İndisli Değişkenler Aynı tür bilgileri (öğrenci isimleri, şehir isimleri, kapı numaraları, fakülteler vbg.) bellekte tutmak için kullanabileceğimiz listelere dizi adı verilir. Dizi kullanmanın

Detaylı

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler C# Programlama Dili İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler 1 İlk Programımız Bu program konsol ekranına Merhaba dünya! yazıp kapanır. Programı geçen derste anlatıldığı gibi derleyin, sonra

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Rastgele sayı üretme C#'ta program yazarken (özellikle oyun programlarında) rastgele değerlere ihtiyaç duyabiliriz. Rastgele sayı üretebilmemiz için öncelikle Random sınıfı

Detaylı

Programlama Dilleri III 1

Programlama Dilleri III 1 Temel Veri Türleri Programlama Dilleri III 1 İlk C# Programı class ilk_program1 static void Main() System.Console.WriteLine("Merhaba C#"); C# dilinde yazılmış kaynak kod dosyalarının uzantıları.cs dır.

Detaylı