Fonksiyonlar (Altprogram)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fonksiyonlar (Altprogram)"

Transkript

1 Fonksiyonlar (Altprogram) C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur. C Dilini öğrenmek için ilk önce fonksiyon oluşturmayı ve onların diğerleri ile birlikte kullanılmasını öğrenmek gerekir. Her fonksiyonun bir adı ve fonksiyona gelen değerleri gösteren argumanları (bağımsız değişkenleri) vardır. C dilinde hazırlanan bir fonksiyonun genel yapısı şöyledir: FonksiyonTipi FonksiyonAdı(arguman listesi) argumanların tip bildirimleri Yerel değişkenlerin bildirimi fonksiyon içindeki deyimler veya diğer fonksiyonlar Örnek fonksiyon : iki tamsayıyı toplayıp sonucu sonuc adlı değişkene aktarır. /* Bu fonksiyon iki tamsayıyı toplar ve sonucu sonuc değişkenine aktarır */ int tamsayi_topla( int x, int y ) int sonuc; sonuc = x + y; return sonuc; Yukarıdaki program parçası şu şekilde de yazılabilir: /* Bu fonksiyon iki tamsayıyı toplar */ int tamsayi_topla( int x, int y ) return (x+y); Her iki program parçasında da return (geri dönüş) deyimi kullanılmaktadır. Bu deyim C programlama dilinin anahtar sözcüklerinden biridir ve fonksiyon içerisinde sonucu, kendisini çağıran yere göndemek için kullanılır. Yani tamsay_topla() fonksiyonu herhangi bir programın içerisinde kullanıldığında, fonksiyonun üreteceği sonuç return deyiminden sonra belirtilen değişken veya işlem olacaktır. Örneğin: int toplam; toplam = tamsayi_topla(1,2); printf("toplam = %d dir",toplam); şeklinde kullanılırsa, toplam değişkenine 1+2=3 değeri atanır. Fonksiyon kullanımı Program.1 in üzerinde açıklanmıştır. 1

2 Program 1 : tamsayi_topla(); fonksiyonunu ile basit bir fonksiyon uygulaması 1: /* iki sayıyı topla ve sonucu ekranda göster */ 3: 4: int tamsayi_topla( int x,int y ); /* fonksiyon prototipi */ 5: 6: int main() 7: 8: int toplam; 9: /* 10: fonksiyon çağırılıp, 5 ve 12 değerleri parametre olarak aktarılıyor. 11: tamsayi_topla(5,12) = değeri toplam değişkenine atanması. 12: */ 13: toplam = tamsayi_topla(5,12); 14: 15: printf("5 ve 12 nin toplamı %d dir.\n", toplam); 16 17: return 0; 18: 19: 20: /* fonksiyon tanımlanması */ 21: /* Bu fonksiyon iki tamsayıyı toplar ve sonucu sonuc değişkenine aktarır */ 21: int tamsayi_topla( int x, int y ) 22: 23: int sonuc; 24: sonuc = x + y; 25: return sonuc; 26: Program 1, basit bir fonksiyonun C programlama dilinde nasıl oluşturulduğunu ve kullanıldığını gösterir. 4. satırda kullanılacak olan fonksiyonun prototipi bildirilmektedir. Geleneksel olarak bütün fonksiyon kodları main() fonksiyonundan sonra bildirilir. (Gerçekte buna gerek yoktur. Fonksiyon bildirimleri main()den önce de tanımlanabilir.) Eğer geleneksel tercih yapılırsa, fonksiyonun adı main()den önce bildirilmelidir. Bu bildirime fonksiyon protipi(fonksiyon örneği) denir. 13. satırda toplam adlı tamsayı değişkenine tamsayi_topla() fonksiyonunun dönüş değeri, x + y değeri, atanır. Ana programdan, main() fonksiyonundan, isteğe göre birden çok fonksiyon çağırmak mümkündür. Bir fonksiyonun çağırılması demek, o fonksiyonun geri dönüş değerinin ana programda kullanılması demektir. Birden çok fonksiyonun main() tarafından nasıl çağrıldığını temsil eden blok diyagram Şekil 1 de gösterilmiştir. 2

3 Şekil 1 : Ana programdan fonksiyonların çağırılması. Fonksiyonu çağırmak için, fonksiyonun adını yazmak yeterlidir. Bir fonksiyonun her zaman geri dönüş değerinin olması gerekmez. Böyle fonksiyonların tipi void olarak belirtilmelidir. Bu tip fonksiyonlar başka bir yerde kullanılırken, herhangi bir değişkene atanması söz konusu değildir, çünkü geri dönüş değeri yoktur. Fakat void fonksiyonlara parametre aktarımı yapmak mümkündür. Örneğin Program 1 de kullanılan tamsayi_topla(): fonksiyonu void olarak şöyle bildirilir: /* x,y,z global değişken olmalıdır! */ void tamsayi_topla( int x,int y,int z ) z = x + y; Bu fonksiyon başka bir fonksiyonun içinde kullanılacaksa sadece isminin yazılması yeterli olacaktır. Mesela main() fonksiyonunda kullanmak istenirse: main() tamsayi_topla(5,12,z); printf("5 ile 12 nin toplamı %d dir",z); şeklinde olacaktır. Program 2 'de, ne parametresi ne de geri dönüş değerine sahip tipi void olan mesaj_yaz() fonksiyonu ile, ekrana basit bir mesajın, fonksiyon kullanarak, çıkarılması gösterilmiştir. 3

4 Program 2 : mesaj_yaz() fonksiyonunu ile ekrana mesaj verme 1: /* void mesaj_yaz() ile ekrana mesaj yazar */ 3: 4: void mesaj_yaz(void); /* fonksiyon prototipi */ 5: 6: main() 7: 8: mesaj_yaz(); /* fonksiyonun çağırılması */ 9: 10: /* fonksiyonun bildirimi */ 11: void mesaj_yaz(void) 12: 13: puts("merhaba"); 14: Program 2 'de 4. satırda void mesaj_yaz() fonksiyonunun prototipi bildirilmiştir. 8. satırda bu fonksiyonun sadece adı yazılmıştır. Derleyici bu satıra gelince hemen 11. satıra gidip puts() fonksiyonunu işleme koyar ve sonucu çağrıldığı yere, 8. satıra, gönderir. Bir fonksiyon istenilen yerde istenildiği kadar kullanılabilir. Program 3 de topla() fonksiyonu, ortalama() fonksiyonunun içinden çağırılmıştır. Program 3 : İki sayının toplamı ve ortalamasını fonksiyonlar kullanarak hesaplanması 1: /* iki sayının toplamını ve ortalamasını hesaplar */ 3: 4: int topla( int x,int y ); 5: float ortalama( int x,,int y ); 6: 7: int x,y; /* x ve y global olarak bildiriliyor */ 8: 9: main() 10: 11: puts("toplamı ve ortalaması hesaplanacak iki sayı girin:"); 12: scanf("%d %d",&x,&y); 13: printf( "\ntoplamları : %d", topla(x,y) ); 14: printf( "\nortalaması : %f", ortalama(x,y) ); 15: 16: 17: /* iki sayının ortalamasını hesaplar */ 18: float ortalama(x,y) 19: 20: float ort; 21: ort = topla(x,y)/2.0; /* topla(x,y) = x+y değeri çağırılıyor */ 22: return ort; 23: 24: 25: /* iki sayının toplamını hesaplar */ 26: int topla(x,y) 27: 28: return x+y; 29: 4

5 Program 3 de, klavyeden girilen iki sayı 12. satırda okunmuştur. 13. ve 14. satırlarda fonksiyonlar sırasıyla çağırılmış ve sonuçları ekrana yazdırılmıştır. 21. satırda topla fonksiyounu, bir kez daha kullanılmıştır. Başlık dosyalarında da bolca olan makro fonksiyon tanımlaması #define önişlemci komutu kullanılarak yapılır. Örneğin aşağıdaki makro fonksiyonlar geçerlidir. #define kare(x) (x)*(x) #define delta(a,b,c) (b)*(b)-4*(a)(c) #define yaz() puts("devam etmek için bir tuşa basın") #define PI 4*atan(1.0) Bu şekilde tanımlanan fonksiyonların kullanımı, diğerleri gibidir. Yalnızca programın başında tanımlanır. Matematiksel Fonksiyonlar Matematiksel fonksiyonların tipleri double dır. Bu fonksiyonlardan biri program içinde kullanılacaksa math.h başlık dosyası program içine eklenmelidir. Bu kısımda bu fonksiyonlardan en sık kullanılanlar (sin(),cos(),tan,pow(),sqrt()) anlatılacaktır. sin() - cos() - tan() Fonksiyonları Bu fonksiyonlar en temel trigonometrik fonksiyonlardır. Kullanımları Tablo 1 de gösterilmiştir. Örnek program Program 4 de sunulmuştur. Tablo 1 : Bazı Trigonometrik fonksiyonlar Fonksiyon Açıklama Örnek double sin(double x) x sayısının sinüs değerini radyan cinsinden hesaplar y = sin(0.22) double cos(double x) x sayısının kosinüs değerini radyan cinsinden hesaplar y = cos(0.14) double tan(double x) x sayısının tanjant değerini radyan cinsinden hesaplar y = tan(0.82) Bu fonksiyonlar kendisine parametre olarak gelen değeri radyan olarak kabul eder ve sonucu hesaplar. Eğer derece cinsinden açıların hesaplanması gerekiyorsa su dönüşüm kullanılmalıdır: radyan = ( /180.0)*derece; 5

6 Program 4 : 45 dercelik bir açının sinüs, kosinüs ve tanjant değerleri 1: /* sin(), cos(), and tan() funksiyonlarının kullanımı */ 3: #include <math.h> 4: 5: main() 6: 7: double x; 8: 9: x = 45.0; /* 45 derece */ 10: x *= / 180.0; /* radyana çeveir */ 11: printf("45 derecenin sinüsü : %f.\n", sin(x)); 12: printf("45 derecenin kosinüsü : %f.\n", cos(x)); 13: printf("45 derecenin tanjantı : %f.\n", tan(x)); 14: return 0; 15: pow() - sqrt() - log() - log10() Fonksiyonları Bu fonksiyonların kullanımı Tablo 2 de, örnek program Program 5 de verilmiştir. Tablo 2 : pow() - sqrt() ve logaritmik fonksiyonlar Fonksiyon Açıklama Örnek double pow(double x, double y) x y değerini hesaplar pow(2.0,3.0) = 2 3 = 8 double sqrt(double x) pozitif x sayısının karekökünü hesaplar sqrt(4.0) = 41/2 = 2 double log(double x) double log10(double x) pozitif x sayısının doğal logaritmasını hesaplar, ln(x) pozitif x sayısının logaritmasını hesaplar Program 5 : pow(), sqrt(), log() ve log10() fonksiyonlarının kullanımı log(4.0) = log(4.0) = : /* pow(), sqrt(), log() ve log10() fonksiyonlarının kullanımı */ 3: #include <math.h> 4: 5: main() 6: 7: double x, y, z; 8: 9: x = 64.0; 10: y = 3.0; 11: z = 0.5; 12: printf("pow(64.0, 3.0) = %7.0f\n", pow(x,y) ); 13: printf("sqrt(64.0) = %2.0f\n", sqrt(x) ); 14: printf("pow(64.0, 0.5) = %2.0f\n", pow(x,z) ); 15: printf("ln(3.0) = %f \n", log(y) ); 16: printf("log(3.0) = %f \n", log10(y) ); 17: 18: return 0; 19: 6

7 Bazı String Fonksiyonları Bu fonksiyonlar standart C dilinde iki stringi karşılaştırmak, bir stringin içeriğini diğerine kopyalamak ve stringin uzunluğunu bulmak vb işlemler için tanımlı fonksiyonlardır. Bu ve benzeri fonksiyonlar kullanılırken string.h kütüphanesi programın başına ilave edilmelidir. Burada sadece bunlardan bir kaçı Tablo 3 de verilmiştir. str, str1 ve str2 birer string ve kr bir karakter olmak üzere: Tablo 3 : string.h kütüphanesine ait, bazı string fonksiyonları strcmp( str1,str2 ); str1 ve str2 yi karşlaştırır strcpy( str1,str2 ); str2 yi str1 e kopyalar strcat( str1,str2 ); str2 yi str1 e ekler strrev( str ); strlen( str ); strchr( str,kr ); str yi ters çevirir Program 6 : İki stringin karşılaştırılması str nin kaç karakterden oluştuğunu hesaplar kr ile verilen karakterin str içindeki soldan itibaren yerini verir 2: main() 3: char ktr1[10],ktr2[10]; 4: int sonuc; 5: printf("1. katar:");gets(ktr1); 6: printf("2. katar:");gets(ktr2); 7: sonuc = strcmp(ktr1,ktr2); 8: if(sonuc>0) puts("2. 1.den büyük"); 9: else if(sonuc<0) puts("2. 1.den küçük"); 10: else puts("2. 1. eşit"); 11: Program 7 : basit bir şifre programı 2: main() 3: char sifre[20]; 4: printf("sifre : "); 5: scanf("%s",sifre); 6: if( strcmp(sifre,"deneme")==0 ) 7: puts("sifre dogru girildi"); 8: else 9: puts("sifre yanlis!"); 10: 7

8 Program 8 : Bir stringi diğerine kopyalama 2: main() 2: char *str1="ahmet", str2[10]; 4: /* once */ 5: puts(str2); 6: strcpy(str2,str1); 7: /* sonra */ 8: puts(str2); 9: Program 9 : bir stringi diğerine ekleme 2: main() 3: char *a="ahmet "; 4: char *b="bingul"; 5: strcat(a,b); 6: printf(a); 7: Program 10 : strinin uzunluğunu hesaplar 2: main() 3: char ktr[100]; 4: puts("birseyler yazin:"); 5: gets(ktr); 6: printf("%s %d karakterden oluşmuştur.",ktr,strlen(ktr)); 7: 8

C Programlama Dili'ne Giriş

C Programlama Dili'ne Giriş Ders 1: Giriş Giriş C Programlama Dili'ne Giriş Bu ilk derste, bir C programın nasıl derlenip çalıştırılacağı ve Internet'te bulabileceğiz derleyicilerden bahsedilecektir. En basit C programının derleyip

Detaylı

7- Turbo Pascal Programlamada Alt Programlar (Procedure)

7- Turbo Pascal Programlamada Alt Programlar (Procedure) 7- Turbo Pascal Programlamada Alt Programlar (Procedure) Alt programların ana programda yapacağımız ek işlevleri üstlendiğinden daha önceki bölümde bahsetmiştik. Alt programlar genelde ana program bloğu

Detaylı

C NASIL BİR DİL?.. PROGRAMIN ÇALIŞMASI

C NASIL BİR DİL?.. PROGRAMIN ÇALIŞMASI 1 Programlama Dillerinin Seviyelerine Göre Sınıflandırılması Önce seviye kavramının ne anlama geldiğini açıklamak gerekmektedir. Seviye, bir programlama dilinin insan algılamasına olan yakınlığının bir

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Ders Notları Selahattin ERGEÇ-Mustafa Y.ATA KAPSAM 1. Temel Bilgisayar Donanım-Yazılım Bilgileri 2. Simgeler, Değişmezler ve Değişkenler 3. Aritmetiksel

Detaylı

C'ye Giriş ILK C PROGRAMINIZ. Bu bir programdir, ve bunu kisaltmanin, basitlestirmenin bir yolu yoktur.isin kotu tarafi, bu

C'ye Giriş ILK C PROGRAMINIZ. Bu bir programdir, ve bunu kisaltmanin, basitlestirmenin bir yolu yoktur.isin kotu tarafi, bu C'ye Giriş ILK C PROGRAMINIZ En basit C programi: Bu bir programdir, ve bunu kisaltmanin, basitlestirmenin bir yolu yoktur.isin kotu tarafi, bu program birsey yapmaz. Buradaki en onemli kelime, sozcugudur.

Detaylı

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 Hazirlayanlar Ars.Gör.Tolga Ensari & Ögr.Gör.Koray Özpolat Istanbul Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisligi Bölümü 2002-2003 Güz Yariyili, Ekim 2002 IÇINDEKILER

Detaylı

Python Programlama Dili

Python Programlama Dili Python Programlama Dili 2. Python da Koşul ifadeleri Python da koşullu durumların nasıl oluşturulacağını bu bölümde öğreneceğiz. Bu iş için kullanacağımız üç tane deyim var: if, else ve elif 2.1. if If

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük GİRİŞ PROGRAMLAMA VE YAZILIM Program: belirli bir işi gerçekleştirmek için gerekli komutlar dizisi olarak tanımlanabilir. Programlama: Bir programı

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr C KODLAMA STANDARDLARI 1. KAYNAK PROGRAM KÜTÜKLERI 1000 satirdan büyük kaynak programlarin hem derlemesi yavas, hem de bakimi zordur. Programlari 1000 satirlik kütüklere bölün. 79 karakterden büyük satirlar

Detaylı

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş BÖLÜM -12- Matlab a Giriş 153 12. Matlab a Giriş 12.1. Giriş Temelde MATLAB aşağıda şekilde görülen menülere sahiptir. Programı çalıştırdığınızda Command Window, Current Directory, Workspace ve Command

Detaylı

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş math Kütüphane Fonksiyonları Çok Parametreyle Fonksiyon

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Bordro LOGO Kasım 2011

Bordro LOGO Kasım 2011 Bordro LOGO Kasım 2011 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 11 Öndeğer Tanımları... 12 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 13 Geçerli olacak parametre

Detaylı

Programlama Ders Notları 2010-2011 Bahar Dönemi. Ertan Pekşen

Programlama Ders Notları 2010-2011 Bahar Dönemi. Ertan Pekşen Programlama Ders Notları 2010-2011 Bahar Dönemi Ertan Pekşen Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 14 Şubat 2011 Đçindekiler Bölüm 1 1. Matlab a giriş 1.1 Yardım 1.2 Sayılar

Detaylı

VISUAL BASIC.NET. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox(" Merhaba ") End Sub

VISUAL BASIC.NET. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox( Merhaba ) End Sub VISUAL BASIC.NET ÖRNEK 1:Tamam butonuna basıldığında MERHABA mesajını veren programı yazınız. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox(" Merhaba ") ÖRNEK

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 6. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ALGORİTMA ÖRNEK1: İki sayının toplamı

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

Bağlı Liste. Tablo 2.1: Bir dizinin k nıncı elemanını silen algoritma

Bağlı Liste. Tablo 2.1: Bir dizinin k nıncı elemanını silen algoritma 2 Bağlı Liste Bağlı liste, içindeki elemanların doğrusal olarak düzenlendiği veri yapısıdır. Bu yönüyle dizilere benzeyen bağlı liste, içindeki elemanlara ulaşma yoluyla diziden ayrılmaktadır. Bir dizinin

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

Sonlu Durum ve Turing Makineleri

Sonlu Durum ve Turing Makineleri Sonlu Durum ve Turing Makineleri Ders 12 Yrd.Doç.Dr. İbrahim TÜRKYILMAZ Sonlu Durum Makinesi Sonlu durum makinesi aşağıdakilerden oluşur: a) Bir σ başlangıç durumu, b) Sonlu sayıda duruma sahip olan sonlu

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. ATEK DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA SİSTEMLERİ... 3 1.1. ATEK lineer enkoder ve dijital koordinat okuma ünitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir,

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir, 14. Binom ve Poisson olasılık dağılımları Faktöriyeller ve kombinasyonlar Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, n! denir ve n! = 1.2.3...(n-2).(n-l).n biçiminde gösterilir.

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

[X] Fusion Standard. [ ] EntegreW3 [X] 3.0.2. [X] Set. [X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması. [X] İlgili Program Seçeneklerine Hak Tanımlanması

[X] Fusion Standard. [ ] EntegreW3 [X] 3.0.2. [X] Set. [X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması. [X] İlgili Program Seçeneklerine Hak Tanımlanması ESNEK YAPILANDIRMA Amaç ve Fayda Bu uygulama ile, stokların sahip oldukları özellikler bazında, ayrı kartlar yerine tek bir kartta takibinin yapılabilmesi amaçlanmıştır. Böylece hareket girişlerinde, reçetelerde

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA DEĞER TÜRLERİ 482BK0157 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı