İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE"

Transkript

1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bünyesindeki birimlerin lisans düzeyindeki diploma programlarına, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin, kontenjan belirleme, başvuru, kabul ve değerlendirme koşullarını kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, a) 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik in 6 ncı madde (E) bendine, b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Genel Kurulu nun 21/01/2010 ve tarihli Toplantı Kararlarına, c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 23/03/2010 ve 1489 sayılı yazısına, dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Birim: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuar b) Birim Yönetim Kurulu: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve Konservatuar Yönetim Kurulu, c) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, d) ÖSYM:Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, e) Program: Lisans düzeyindeki diploma programını ifade eder. f) Rektörlük: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, g) Üniversite: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, h) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yönetim Kurulu, i) YÖK: Yükseköğretim Kurulu,

2 İKİNCİ BÖLÜM Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar Kontenjan MADDE 5- (1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek birimlerin lisans düzeyindeki birinci (örgün) öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarına ayrılacak kontenjan ile özel koşullar birimlerin önerileri üzerine Senato kararıyla belirlenir. (2) Senato kararı ile belirlenen kontenjan ve koşullar ÖSYM ye bildirilir. Bu kontenjanlar YÖK tarafından karara bağlanarak öğrenci kılavuzu ile ilan edilir. (3) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ya da başvuru olmayan kontenjanlar, Üniversitenin talebi halinde, YÖK onayı ile üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebilir. Diğer programlara eklenecek olan ek kontenjanlar ilgili birim Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Başvuru için temel şartlar MADDE 6- (1) Üniversitenin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceği ilan edilen programlara, ilanda belirtilen sınavların birinden asgari puanı sağlayan ve lise son sınıfta okuyan ya da mezun durumda bulunan adaylar başvurabilir. Başvuru için temel şartlar MADDE 6- (1) Üniversitenin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceği ilan edilen programlara, ilanda belirtilen sınavların birinden asgari puanı sağlayan ve lise son sınıfta okuyan ya da mezun durumda bulunan adaylar başvurabilir. a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla : 1) Yabancı uyruklu olanların, 2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarının belgeleyenlerin, 3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların, 4) T.C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, 5) K.K.T.C. uyruklu olup K.K.TC de ikamet eden ve K.K.TC. de ortaöğrenimin tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların başvuruları kabul edilir. b) Adaylardan; 1) T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

3 2) K.K.T.C. uyruklu olanların, (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç) 3) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç) 4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç) 5) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C. de tamamlayanların,başvuruları kabul edilmez. Başvuruda kabul edilecek sınav türleri ve taban puanlar MADDE 7- (1) Bu Yönerge çerçevesinde yapılan başvuruların değerlendirilmesi YÖK tarafından onaylanmış ekli listede belirtilen sınavlar esas alınarak yapılır. Kontenjanlar ve taban puanlar ile varsa birimler tarafından önerilen özel koşullar Senato tarafından belirlenir. Ekli listede belirtilen sınavlara Senato kararı ile yeni sınavlar ve kabul esasları eklenebilir. (2) Bu sınavlardan üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların ( SAT vs.) geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır. Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların ( Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama yoktur. Başvuru şekli ve başvuru belgeleri MADDE 8- (1) Başvurular, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na yapılır. (2) Adaylar tercih sıralaması yaparak en fazla üç programa başvurabilirler. Bu programlar Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Başvuru Formu nda belirtilir. (3) Başvuru için gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar üniversitenin web sitesinde ilan edilir. (4) Başvuru için aranan asgari belgeler şunlardır; a) Aday tarafından doldurularak imzalanmış Başvuru Formu, b) Lise Diplomasının ( başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesinin) ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri nden onaylı örneği. c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesi, d) Sınav sonuç belgesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri nden onaylı örneği. e) 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır). Ön inceleme ve yerleştirme MADDE 9- (1) Üniversitenin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceği programlara başvuran adaylar, ilgili birimler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmede, önce bu yönergenin 7.maddesinde belirtilen ve ekli listede onaylanmış sınavlardan başarılı olmuş olan öğrenciler belirlenir. Belirlenen bu öğrenciler ilgili birim tarafından oluşturulan komisyonca mülakat sınavına alınırlar. Mülakat sınavı sonucu başarılı olan adaylar kontenjan dahilinde kayıt yaptırmaya hak kazanır.

4 (2) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, programa yerleştirme için hak oluşturmaz. (3) Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlarının açıklanması ve kayıt MADDE 10- (1) Başvuru değerlendirme ve programlara yerleştirme sonuçları üniversitenin web sitesinde ilan edilir. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara başvuru sırasında beyan ettikleri iletişim ve elektronoik posta adreslerine birer kabul mektubu gönderilir. (2) Kayıtlar Üniversitenin web sitesinde ilan edilen tarihlerde, ilgili birimlerde yapılır. (3) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır: a) Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türkiye deki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği/ Konsolosluğu ndan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ndan alınacak) "Denklik Belgesi", b) Adayın lisede aldığı dersleri ve notları gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri nden onaylı örneği, c) Sunduğu sınav belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu ndan onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği, d) Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri nden alacakları Öğrenim Vizesi, e) Eğitim dili İngilizce olan birimler için varsa uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesinin ve eğitim Türkçe dili olan birimler için Türkçe yeterlilik belgesinin ülkelerindeki veya en yakın Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, f) İkametgah tezkeresi ( Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde öğrenci Bürosuna teslim edilmesi gerekir). Bu kontenjanlardan yararlanacak olan yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemlerinden sonra İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları Öğrenim vizesi belgesi ve İkametgah Tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmesi gerekir). g) 8 Adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.) h) Türk soylu olanların Türklüklerini belgeleyen ve büyükelçiliklerden veya konsolosluklarından aldıkları belge, i) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, j) Geçim Güvencesi formu ile yapılan beyan, k) Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrilmiş T.C. Büyükelçiliği / Konsolosluğu ya da noterden onaylı fotokopisi, l) Yabancı uyruklular kimlik numarası

5 Öğrenim ücreti ve geçim güvencesi miktarı MADDE 11 (1) Yurt dışından kabul edilecek veya yabancı uyruklu öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır. (2) Üniversiteye yurt dışından başvuracak olanların, ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeyi sağlayacakları miktarda maddi imkanlarının olduğunu geçim güvencesi olarak belgelemeleri gerekir. Geçim güvencesinin miktarı ve belgelenme şekli Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, başvuru için gerekli belgelerle birlikte üniversitenin web sitesinde ilan edilir. Eğitim- Öğretim dili MADDE 12 (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçe ve İngilizce dir. Yabancı dil yeterlilik ve düzey belirleme sınavı ve hazırlık sınıfı eğitimi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri ve Seçmeli Yabancı Dil Dersleri ile İlgili Eğitim- Öğretim Ölçme- Değerlendirme İşleyiş Yönergesi hükümlerine göre yapılır. Üniversitemizdeki eğitim dilinin Türkçe olduğu programlarda öğrenim görmek üzere başvuru yapan öğrencilerin eğitimleri için gerekli Türkçe bilgi düzeyleri; A Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. B Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Türkçe kursları almalıdır. Mezun olana kadar Türkçe yeterlilik düzeyini A yapmak zorundadır. C Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Adaylar yerleştirildiği yükseköğretim programına kesin kayıt yaptırarak, yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlar hariç bir yıl izinli sayılıp Türkçe öğrenimi görüp seviyesini A veya B düzeye çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir. (3) Yabancı dil hazırlık programı zorunlu ve eğitimin bir kısmı Türkçe olan bölümlere kaydı yapılanlardan, Türkçe düzeyleri B ve C olanlar hazırlık programlarında öğrenimlerine başlayabilirler. (4) Tüm öğrenciler mezun olana kadar Türkçelerini A düzeyine çıkarmakla yükümlüdürler. Mezun olma seviyesine gelen öğrencinin A düzeyinde olduğunu belgeleyememesi durumunda, belgeleyene kadar mezun edilmezler. (5) Türkçe yeterlilik düzeyi C olan öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları bölüm/programlarınca, bir yıl izinli sayılmaları ilgili birimin yönetim kurullarınca karara bağlanır. Bir yılın sonunda A veya B düzeyi Türkçe yeterlilik belgesini alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na ibraz ederler. Bu öğrencilerden bir yıl sonunda A veya B düzeyi Türkçe yeterlilik belgesini sunamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir. (6) Öğrencilerin diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları Türkçe yeterlik belgelerinin (TÖMER vb.) denkliği Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Sağlık hizmetleri MADDE 13- (1) Yabancı uyruklu öğrencilerine sağlık sigortalarının bulunduğuna dair belge istenecektir. Hüküm bulunmayan haller MADDE 14- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili birimin Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 15- (1) Bu Yönerge, İzmir Katip Çelebi Senatosu tarafından kabul edilip, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin 2922 sayılı kanun uyarınca yabancı öğrenci alımında kabul edeceği yabancı sınavların taban puanlarıyla ilgili kriterleri YABANCI SINAV Açıklama İKC BAŞARI ŞARTI ABITUR Alman Bakoloryası En fazla 4.0 ACT American College Testing (Toplam Puan ) En az 21 puan, SAT Scholastic Aptitude Test (Toplam Puan) En az 1100 puan GCE General Certificate Education En az 2 konuda (başvurulan konu dahil) A seviyesi Afganistan KONKUR (General State Exam) Afganistan'da yapılan Üniversite Giriş Sınavı En az 270 Al Edadiah (IRAK) Irak'da yapılan Üniversite Giriş Sınavı 70 AL-SAHADA-AL TAHANAWIYYA (Suriye, Libya'da yapılan lisans (Baccalaureate) Sınavı En az 175 puan almak. Libya Bakaloryası), Azerbaycan TQDK TQDK Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı (700 üzerinden) En az 400 Baccalauréat Libanais Lübnan'da yapılan lisans (Baccalaureate) (Lübnan) Sınavı En az 12 Canada :Provincial High Kanada Lise Bitirme Diploması School Graduation Diploma 60% EGE Rusya Federasyonu Üniversiteye Giriş Devlet Sınavı En az 80

7 YABANCI SINAV Açıklama İKC BAŞARI ŞARTI FRANSA Baccalaureate (Baccalauréat Relevé de notes) GAOKAO Indian School Certificate (ISC) İran Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi JAMP (Nijerya) Fransız Bakaloryası (Başvurulan konu ilgili dalda puanlar) Çin Halk Cumhuriyet nde yapılan Üniversite Giriş Sınavı (Başvurulan konu üzerinden puanlar) Hindistan'da 12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen Lise Bitirme Diploma Notu İran : Merkezi Lise Bitirme Sınavı (Dabiristan) ortalaması veya Üniversite Öncesi Eğitimi (Pishdaneshgahi) bitirme notu JAMP Joint Admissions and Matriculation Board (Nijerya) En az 12 En az % En az 15 En az 185 Japonya Kotogakko Sotsugyo Shomeisho 5 üzerinden En az 3 Kamerun, Nijer, Burkina Bakalorya (Üniversiteye giriş) Sınavı (20 Faso, Çad, Togo, Benin de üzerinden) yapılan Bakalorya Sınavı En az 11 Kazakistan Ulusal Üniversite Giriş Testi 120 puan üzerinden En az 70 KCE (Kenya Certificate of Education) Sınavı Kenya En az C+ Kırgızistan Attestat 7 Kırgızistan Ulusal Üniversite Giriş Testi Kosova - Makedonya Üniversite Giriş(Olgunluk) sınavı Üniversite Giriş Testi Kosova ve Makedonya'da yapılan Olgunluk Sınavı 180 Tam puanın 50% Kosova Lise Bitirme Sınavı (100 üzerinden) En az 70 Kosova Secondary School Certificate (5 üzerinden) En az 3 Kuveyt Shahadat-althanawia-al-a'ama General Secondary School Certificate 70 Moğolistan Üniversite Giriş Moğolistan'da yapılan Merkezi Üniversite Sınavı Giriş Sınavı (800 üzerinden) 650 Moldovya Diploma de Bacalaureat Moldovya Atestat de (başvurulan programla ilgili olmak üzere en az maturitate iki sınavdan 10 üzerinden en az) 7 Özbekistan (O'rta ma'lumot to'g'risida shahodatnoma) (5 üzerinden) 3 Pakistan Higher Secondary Pakistan'da 12 yıllık lise eğitimi sonucunda School Certificate (HSSC) verilen Lise Bitirme Diploma Notu 65% Slovakya Vysvedcenie o Maturitní Zkousce (5 üzerinden en fazla) 3 Slovenya Poklicna matura + maturitetni tecaj (5 üzerinden) 3 Sudan School Certificate (100 üzerinden) 60

8 YABANCI SINAV Açıklama İKC BAŞARI ŞARTI Suudi Arabistan Tawjihiyya (100 üzerinden) 70 Tacikistan Attestat dar borai malimati miyona (5 üzerinden) 3 Tawjihi (Ürdün ve Filistin) Certificate of General Secondary Education En az 70 TCS TCS Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı 50 TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslar arası bilim Olimpiyatları TÜBİTAK ın tanıdığı ve/veya katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derece alanlar Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) WAEC(West African Examınation Council) Türkmenistan Lise Bitirme Diploması Altın, gümüş veya bronz madalya Uluslararası Bakalorya diploması En az 25 Batı Afrika Ülkelerinde Matematik, İngilizce dersleri dahil olmak üzere en az 6 dersten başarı ve en az 3 kredi En az 3