THE PASSIVE VOICE PART II SET 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THE PASSIVE VOICE PART II SET 4"

Transkript

1 THE PASSIVE VOICE PART II SET 4 A) It is believed that a person's behaviour under pressure is a test of his or her strength of character. B) People say that how a person behave in difficult times can show his or her true strength of character. C) Often people don't act their true selves when they are faced with great difficulties. D) It's said that the way one behaves in difficulties reveals one's real character. E) A person's true character is evident in his or her behaviour at times of real trouble. 61. In world markets, the bigger South American bananas are preferred over the African varieties. A) Dünya piyasalarında daha çok, Afrika türlerine göre daha irice olan Güney Amerika muzu rağbet görmektedir. B) Dünya piyasalarında, Afrika'daki türlerine tercih edilen Güney Amerika muzu daha iridir. C) Dünya piyasaları, Afrika'daki türlerine göre daha irice olan Güney Amerika muzunu tercih etmektedir. D) Dünya piyasalarında en çok rağbet gören muz, Afrika türlerinden daha iri olan Güney Amerika muzudur. E) Daha iri olan Güney Amerika muzu, dünya piyasalarında, Afrika türlerine tercih edilmektedir. 59. Sence yeni program gelecek ay bu zamanlar uygulamaya konmuş olur mu? A) Do you think the new schedule will have been introduced by this time next month? B) You think the new schedule will be introduced about this time next month, don't you? C) In your opinion, the new schedule should be introduced by this time next month, shouldn't it? D) Do you believe that they will have introduced the new schedule by the end of next month? E) I believe we will have been introduced the new schedule before this time next month, don't you? 62. Many forms of anemia are acquired, which shows that they are not due to genetic disorders but develop after birth. A) Bulgular göstermiştir ki aneminin, doğuştan gelen genetik bozukluklardan kaynaklanmayıp sonradan gelişen pek çok türü vardır. B) Pek çok anemi türü sonradan ortaya çıktığına göre, bu hastalığın bazı türleri genetik bozukluktan kaynaklanmıyor, daha çok doğduktan sonra gelişiyor. C) Aneminin pek çok türü genetik bir bozukluktan kaynaklanmayıp sonradan edinildiği için bu hastalığın doğduktan sonra geliştiği söylenebilir. D) Aneminin pek çok türü sonradan edinilmektedir ki bu da onların genetik bozukluktan dolayı olmadığını, doğduktan sonra geliştiğini göstermektedir. E) Bazı anemi türleri genetik bir bozukluktan kaynaklanmayıp doğduktan sonra ortaya çıkmaktadır ki bu da onların sonradan edinildiğini gösterir. 60. Özel diyetler ve daha bilimsel bakım sayesinde hayvanat bahçelerinde eskiden olduğundan çok daha fazla yavru doğmaktadır. A) A combination of special diets and scientific care has led to an increase in the number of baby animals born in zoos. B) The increase in births of animals in zoos recently is due mainly to special diets and more scientific care. C) Thanks to special diets and more scientific care, many more baby animals are being born in zoos than in the past. D) In the past, very few baby animals were born in zoos, but recently, this has improved due to scientific care and special diets. E) The baby animals born in zoos today are given special diets and scientific care, which results in more of them surviving than they did in the past. 63. At yesterday's committee meeting, very interesting suggestions were made while the programme for the coming season was being discussed. A) Komitenin dünkü toplantısında, önümüzdeki sezonun programıyla ilgili çok ilginç öneriler tartışıldı. B) Dünkü komite toplantısında, gelecek sezonun programı tartışılırken çok ilginç öneriler yapıldı. C) Komite, dünkü toplantısında, gelecek sezonun programını görüşürken çok ilginç öneriler getirdi. D) Dünkü komite toplantısının gündemi, ilginç önerilerin tartışıldığı gelecek sezonun programıydı. E) Çok ilginç önerilerin yapıldığı gelecek sezonun program tartışması dünkü komite toplantısında yapıldı sorularda, verilen İngilizce cümlenin Türkçe dengini bulunuz. 64. The police think that this assault case is connected with the murder committed last week in the dockyards. 101

2 THE PASSIVE VOICE PART II SET 4 A) Polis, bu saldırı olayının geçen hafta tersanede işlenen cinayetle bağlantılı olduğunu düşünüyor. B) Polise göre, bu saldırı olayıyla geçen hafta tersanede işlenen cinayet arasında bağlantı olabilir. C) Polis, geçen haftaki tersane cinayetiyle bu saldırı arasında bağlantı olduğundan kuşkulanıyor. D) Polis, bu saldırı olayının geçen hafta tersanede işlenen cinayetle ilişkisi olabileceği kanısında. E) Polis, bu saldırı ile geçen hafta tersanede işlenen cinayet arasında bir bağlantı olduğunu zannediyordu. B) Aztek yasaları, tarladan mısır çalmayı kölelik ya da idamla cezalandırırdı. C) Aztek yasalarında, mısırın tarladan çalınmasının cezası kölelik ya da idam olurdu. D) Yasalara göre Aztekler, tarladan mısır çalanları köleliğe ya da idama mahkum ederlerdi. E) Aztek yasalarına göre, tarladan mısır çalmak kölelik ya da idamla cezalandırılırdı. 68. The relics left in caves have helped greatly in tracing the movements of early people and in understanding their lives. 65. Children learn to speak without any special training, but reading and writing need to be specially taught. A) Çocuklar konuşmayı özel bir eğitim olmaksızın öğrenirler ama okuma ve yazmanın özel olarak öğretilmesi gerekir. B) Çocuklar özel bir çaba sarfetmeden konuşmayı öğrenebilirler ancak okuma ve yazmanın öğretilmesi eğitimi gerektirir. C) Çocuklar konuşmayı öğrenmek için özel bir eğitim almazlar fakat okuma, yazma öğrenmek için özel bir eğitime ihtiyaçları vardır. D) Çocuklar konuşmayı kendiliğinden öğrendikleri halde okuma yazmayı ancak özel bir eğitimle öğrenebilirler. E) Çocuklar konuşmayı öğrenirken özel bir eğitim gerekmese de, okuma yazma öğrenebilmeleri için özel bir eğitim şarttır. A) İlk insanların faaliyetlerinin takip edilmesinde ve onların yaşamlarının anlaşılmasında mağaralarda bırakılan kalıntılardan yararlanılmıştır. B) Mağaralarda bırakılan kalıntılar, ilk insanların etkinliklerinin izini sürmede ve onların yaşamını anlamada çok yardımcı olmuştur. C) Mağaralardaki kalıntılar sayesinde ilk insanların etkinliklerinin izini sürüp yaşam biçimlerini büyük ölçüde anlayabildik. D) İlk insanların mağaralarda bıraktıkları kalıntılar, onların etkinliklerini izlememizi ve yaşam tarzlarını anlamamızı sağlamıştır. E) İlk insanların faaliyetlerini izlemek ve yaşam tarzlarını anlamak için büyük ölçüde mağaralardaki kalıntılar kullanılmıştır. 66. Over many centuries people have cleared away great expanses of forests for agriculture and settlement. A) Asırlardır büyük miktarlarda orman insanlar tarafından tarım ve yerleşim için yok edilmektedir. B) İnsanlar, asırlar boyunca ormanları büyük ölçüde tarım ve yerleşim için yok ettiler. C) Asırlar boyunca insanlar, büyük miktarlarda ormanı, tarım ve yerleşim için yok etmişlerdir. D) İnsanlar, asırlardan beri büyük miktarlarda ormanı yok ederek tarım ve yerleşim alanı yapmışlardır. E) İnsanların, tarım ve yerleşim için büyük orman alanlarını yok etme eylemleri asırlardan beri devam etmektedir. 67. According to Aztecs law, theft of corn from a field used to be punished by slavery or execution. A) Tarladan mısır çalma suçu, Aztek yasalarına göre, köle olmayı ya da idam edilmeyi gerektiriyordu. 69. In ancient Egypt, not only humans but sacred animals, particularly cats, were also mummified. A) Eski Mısır'da kutsal hayvanlar olarak kabul edilen kediler, aynı insanlar gibi, mumyalanırdı. B) Eski Mısırlılar, yalnızca insanları değil, kedi gibi, kutsal kabul ettikleri hayvanları da mumyalıyorlardı. C) Eski Mısırlılar, kutsal olduğunu düşündükleri hayvanları, özellikle de kedileri, aynı insanlar gibi mumyalıyorlardı. D) Eski Mısır'da sadece insanlar değil, kutsal hayvanlar da, özellikle kediler, mumyalanıyordu. E) Eski Mısır'da insanların yanı sıra, özellikle kediler başta olmak üzere, kutsal hayvanlar da mumyalanmıştır. 70. As a breed, Holsteins are noted for producing the most milk, but their milk ranks among the lowest in butterfat percentage. A) Sütü yağ oranı bakımından en alt sıralarda yer almasına karşın, holstein cinsi, çok büyük miktarda süt verdiği için rağbet görmektedir. 102

3 THE PASSIVE VOICE PART II SET 4 B) Cins olarak holsteinlar en fazla süt vermekle dikkati çeker ama sütleri yağ oranı bakımından en alt sıralarda yer alır. C) Cins olarak süt verimleri çok yüksek olsa da holsteinlar, sütlerindeki yağ oranının azlığı nedeniyle en alt sıralarda yer almaktadırlar. D) Süt verimlerinin yüksek oluşuyla dikkati çeken holstein cinsinin alt sıralarda yer almasının nedeni sütlerindeki yağ oranının azlığıdır. E) Holsteinlar, süt verimi çok yüksek bir cins olarak bilinir ama onlar sıralamada sütlerindeki yağ oranı bakımından en alttadır sorularda, verilen cümleye anlamca en yakın olan seçeneği bulunuz. 71. This morning I drove past a pheasant, which had been run over. A) I passed a pheasant, which someone had run over, in my car this morning. B) This morning I overtook the driver who had run down a pheasant in his car. C) Unfortunately, I ran over a pheasant in my car this morning. D) I couldn't avoid running over a pheasant, which appeared in front of me so suddenly, this morning. E) I'm afraid I killed a pheasant this morning as I ran over it. 72. Due to a school boy's protests, a hazard warning sign has been erected at the point where ducks often cross the road. A) A school boy protested about the hazard warning sign, which had been put up at a place near a habitat of ducks. B) They put up a hazard warning sign at the place which is frequently used by ducks to cross the road after the protests by a pupil. C) A school boy suggests that the ducks could be protected if they put a hazard warning sign on the road. D) A pupil from a nearby school put up a hazard warning sign at the side of the road in order to protect the ducks which often cross there. E) The hazard warning sign was erected to warn the school boys not to disturb the ducks which live near the side of the road. 73. Not being selected for promotion disappointed him. A) He will be disappointed if he is not chosen for promotion. B) To his disappointment, they gave the manager's job to someone else. C) He was disappointed when he was not chosen for promotion. D) He wasn't promoted because his performance was so disappointing. E) His disappointment must have been connected with his colleague's promotion. 74. Despite being criticised by journalists, the Millennium Dome has attracted thousands of visitors. A) Thousands of people have visited the Millennium Dome even though journalists criticised it. B) The Millennium Dome had received thousands of visitors before journalists criticised it. C) Many of the visitors to the Millennium Dome have criticised it to journalists. D) The criticism of journalists dissuaded thousands of people from visiting the Millennium Dome. E) The Millennium dome has been criticised by thousands of journalists who have visited it. 75. In England, as in Turkey, many surnames are derived from the skills and professions of ancestors. A) Most sons in England, as in Turkey, are named after their father's profession. B) Surnames in most countries, including England and Turkey, are based on the names of former skills and professions. C) Different from in Turkey, many of our ancestors in England were named after their skill or profession. D) Surnames in England can often be traced back to the skills and professions of ancestors, as is the case in Turkey. E) Many skills or professions in both England and Turkey are named after the surnames of the ancestors who carried them out. 76. This course of ours has been developed for users with no experience of Microsoft Excel. A) We believe that the people who developed this course have never used Microsoft Excel. B) We require you to have at least some experience of Microsoft Excel to take this course. C) During this course, we will help you develop your skills on Microsoft Excel. D) Your skills on Microsoft Excel will be enhanced during this course of ours. E) We have designed this course for people who have never used Microsoft Excel. 77. An effective antibacterial substance in crocodiles' blood has just been discovered. A) They have very recently identified an effective antibody in crocodiles' blood. B) Crocodiles have remarkable antibacterial substances in their blood. 103

4 THE PASSIVE VOICE PART II SET 4 C) The latest discovery in the field of medicine is that crocodiles have an effective antibody in their blood. D) They have just started looking at crocodiles blood in order to find an antibody which fights resistant bacteria. E) Scientists have concluded that crocodiles' blood must contain antibodies. 78. Generally, scientists prefer to keep the details of their research secret until something has been proved. A) Scientists often worry about public reaction to their research if they haven't proved something with concrete evidence. B) In general, up until they have proved something, scientists would rather not disclose details of their research. C) Usually, people would like to learn the details of scientists' research even before they have proved their theories. D) Scientists don't have to release information about their work until they have proved something. E) Generally, scientists keep their findings to themselves, especially when they are difficult to explain to the public. 79. Before Mozambique can be restored to normal, considerable investment is required. A) It's normal that Mozambique requires significant investment in order to achieve a higher standard of living. B) The fate of Mozambique can only be altered with sizeable investment. C) Normally, stability in Mozambique cannot be achieved without some investment from overseas. D) They consider investing large sums to help relieve the suffering in Mozambique. E) Mozambique will need significant investment before the country can return to normal. 80. In Greek mythology, Medusa transformed whoever looked into her eyes to stone. A) According to Greek myth, anyone who glanced into the eyes of Medusa was turned to stone. B) The ancient Greeks believed that Medusa was capable of turning people to stone by looking at them. C) Medusa in Greek myth was a monster who turned lots of people into stone by glancing at them. D) It's believed that Medusa in Greek mythology was turned into stone when people looked into her eyes. E) Medusa is a Greek goddess who is believed to turn anything she looks at to stone. 104

5 CONDITIONAL & WISH CLAUSES PART I SET 1 SET 1 1. We more on outings and souvenirs if we a cheaper hotel. A) will be spending / chose B) were to spend / might choose C) are spending / would have chosen D) have spent / have chosen E) could have spent / had chosen 2. If you me for suggestions before you left, I you some nice restaurants around here. A) are asking / can recommend B) could have asked / were to recommend C) asked / had been recommending D) had asked / would have recommended E) would ask / have been recommending CONDITIONAL & WISH CLAUSES PART I A) wasn t building / should have come B) isn t going to be built / comes C) hadn t been built / would have come D) won t be built / has come E) doesn t build / would come 7. Jim is having difficulty doing his maths assignment, and he wishes he to the instructions of his teacher more carefully. A) was listening B) should listen C) would listen D) had listened E) has been listening 8. If anyone with a five thousand lira note, please hold it up to the light to check that it a forgery. A) pays / isn t B) is paid / wasn t C) has paid / can t be D) paid / wouldn t be E) will pay / won t be 3. I wish everybody the same language all over the world. Then we so hard to learn English now. A) would speak / won t study B) speaks / weren t studying C) could speak / aren t studying D) has spoken / don t study E) spoke / wouldn t be studying 4. I m sure we on better terms with the manager if she us so disrespectfully all the time. A) would be / didn t treat B) have been / weren t treated C) were / hadn t treating D) will have been / wouldn t treat E) could be / isn t treating 9. We keep a spare set of car keys at home in case we the originals. A) have lost B) will lose C) should lose D) lost E) are losing 10. Many people believe that football stadiums safer places for families to go if strict measures to solve the problem of football hooliganism. A) had been / would be taken B) were to be / are taken C) have been / could be taken D) should be / will be taken E) would be / were taken 5. If the classroom with an overhead projector, it lessons more interesting. A) had equipped / could have made B) were equipped / would make C) had been equipped / will have made D) would be equipped / might make E) equipped / should make 11. If nature reserves to protect the turtles, undoubtedly, they rarer today. A) weren t establishing / could have been B) hadn t been established / would be C) aren t established / have been D) won t be established / might be E) haven t been established / are 6. If the TEM motorway -----, the traffic in Istanbul to a standstill. 105

6 CONDITIONAL & WISH CLAUSES PART I SET Why are you buying so many books all the time? If you a library, you money by borrowing them. A) were joining / saved B) joined / would be able to save C) have joined / could have saved D) could join / have saved E) had joined / were able to save 18. If we baby sitters, we out more often, but we prefer to leave our children in the care of our parents, whom we don t want to bother too often. A) have trusted / had gone B) trust / would have gone C) can trust / might have gone D) had trusted / will go E) trusted / could go 13. You your manager if you think that you by that supplier. A) have informed / have been overcharging B) would rather inform / overcharged C) had better inform / are being overcharged D) will be informing / were overcharging E) are informing / were overcharged 19. If Florence Nightingale alive today, I m sure she very impressed with the current standard of nursing care in the majority of the world. A) were / would be B) was / could have been C)is / will be D) has been / might be E)could be / was 14. Because of the swearing it contains, this film on national television if it had been released twenty years ago. A) wasn t shown B) couldn t be showing C) hadn t been shown D) wouldn t have been shown E) didn t use to show 15. I wish I with you longer, but unfortunately, I have a lecture at four o clock. A) could stay B) would stay C) will stay D) can stay E) have stayed 20. Measures to combat global warming if all countries on a solution together. A) will fail / don t work B) will be failing / didn t work C) must fail / hadn t worked D) would be failing / haven t worked E) had failed / couldn t work 21. The weather was beautiful as I left home, so I didn t think of bringing my umbrella. I wish I the weather forecast, so I that it was going to rain. A) was watching / should know B) could watch / had known C) had watched / would have known D) watched / knew E) watch / will have known 16. I do wish Mr Swan so aggressive in discussions. Every time we have a meeting, he tries to pick an argument with someone. A) isn t B) couldn t be C) might not be D) weren t E) hasn t been 17. I wish international communications like the internet more frequently to aid environmental and health projects instead of for promoting big business. A) are used B) have been used C) were used D) will be using E) could have used 22. I wish you to repair the boiler yourself. You have made the problem worse actually. A) hadn t attempted B) couldn t attempt C) won t attempt D) haven t attempted E) didn t attempt 23. I wish we enough money to buy a camper van. Then we to go on holiday more often. A) have / can afford B) had / could afford C) would have / might afford D) were having / should afford E) can have / were to afford 106

7 CONDITIONAL & WISH CLAUSES PART I SET I ve been sitting here all morning wishing my son to tell me that he has arrived in Germany safely. A) will have telephoned B) has telephoned C) telephones D) telephoned E) would telephone 31. Marcus over to help you with the project over the weekend, but he will be taking his mother to hospital for some tests. A) is coming B) will come C) has come D) would come E) may come 25. I think John wishes he in the Lake District, but unfortunately there are very few employment opportunities there. A) is staying B) has stayed C) ought to stay D) could stay E) had been staying 26. I Susan at her new office sometime next week if I can find some free time. A) should have visited B) would like to visit C) have visited D) could have visited E) must be visiting 32. She -----, but luckily, a lifeguard spotted her and rescued her. A) has drowned B) ought to drown C) might drown D) could have drowned E) will have drowned 33. Kelly is very nervous about his examinations. Especially as he knows that his parents very disappointed if he them. A) are / is falling B) are going to be / had failed C) have been / will fail D) were / would fail E) will be / fails 27. Despite the problems he had with the manager, he to stay with them if he that they were giving all employees a fifty percent pay rise. A) could decide / would have known B) has decided / will know C) might have decided / had known D) had decided / could have known E) will decide / has known 34. He them to promote him to manager; after all, he isn t even a qualified engineer. A) shouldn t be expected B) needn t have expected C) can t have expected D) wouldn t be expected E) weren t expecting 28. Were it not such a distance from the road, this an ideal location for a picnic. A) is B) were C) has been D) would be E) should be 29. Initially I was opposed to the idea, but after I had seen the research, I that the project was a good one. A) must have agreed B) would have agreed C) will have to agree D) ought to agree E) had to agree 30. We very busy in the office recently; otherwise, I to see your baby earlier. A) were / was coming B) have been / would have come C) will be / might come D) had been / will have come E) are / would be coming 35. I don t believe the white stone of Pamukkale will be spoilt the number of new hotels is restricted. A) as long as B) as if C) in case D) unless E) even if they offer him a partnership will the young architect stay with this firm. A) Even if B) Unless C) Only if D) In case E) Providing 37. We should be able to hire a car on the island, you remember to take your driving licence. A) or else B) unless C) as if D) in case E) provided 38. You shouldn t open the oven while a sponge cake is baking; it will sink in the middle. A) in case B) otherwise C) providing D) even if E) as though 39. You might get better results you took your photographs with an automatic camera. 107

8 CONDITIONAL & WISH CLAUSES PART I SET 1 A) even if B) whether C) if D) as if E) in case 40. We wouldn t finish our assignment we stayed up all night. A) as if B) as long as C) even if D) in case E) provided 43. I m afraid we won t be able to come to your baby s christening we can find a baby-sitter. Our regular baby-sitter is on holiday. A) unless B) as if C) even if D) in case E) only if you are interested in taking lessons, I can give you their telephone number. A) As if B) Only if C) Even if D) If E) As long as 44. She described her new house it were a palace. A) even if B) in case C) as if D) because E) whether 42. So many people were killed in the fire the stadium didn t have enough emergency exits. A) if B) so long as C) in case D) unless E) because 45. She hasn t had much time to socialise she took a part-time job besides her school studies. A) when B) since C) even if D) if E) unless 108

9 CONDITIONAL & WISH CLAUSES PART I SET 2 SET 2 1. I wish our history teacher us so much homework. I never have enough time to finish it. A) wouldn t give B) couldn t give C) shouldn t give D) doesn t give E) hasn t given 2. After we have been to the cinema, we bowling, if you it s a good idea. A) have been / are thinking B) were going / had thought C) went / thought D) could go / think E) are going / might think 3. If he in the woods at that particular time, he the suicide. A) wouldn t be / hadn t witnessed B) weren t / hasn t been witnessing C) wasn t / ought not to witness D) hasn t been / weren t witnessing E) hadn t been / wouldn t have witnessed 6. Unlike Walt Disney s cartoon chipmunks, which always appear up a tree, real chipmunks to stay near their underground burrows in case they to escape from a predator. A) will prefer / have needed B) prefer / need C) preferred / will be needed D) have preferred / are needed E) had preferred / would need 7. Oh, I am so embarrassed! I wish the ground open and swallow me. A) should B) may C) will D) would E) might 8. OK, I your Tuesday evening class provided you the lesson plan because I hate doing it. A) covered / would be writing B) can cover / wrote C) will cover / write D) have covered / would write E) am covering / had written he finds a job soon, he will have to sell his car. A) Unless B) As if C) Providing D) Only if E) As though 4. Bed-wetting is common in children up to the age of five, but if the problem beyond this age, a physical examination in case there is a serious medical problem. A) has persisted / may recommend B) persists / is recommended C) persisted / were recommended D) will persist / has recommended E) would persist / will recommend 10. The garage can t have adjusted the brakes properly; -----, they wouldn t be making such a horrible noise. A) therefore B) as though C) in case D) even if E) otherwise 11. A cheap guitar won t be much good to you you are hoping to play professionally later on. A) until B) if C) whether D) otherwise E) as if 5. Just think! If we our degree course to music, we professionally now. A) weren t changing / couldn t sing B) wouldn t have changed / may not sing C) hadn t changed / wouldn t be singing D) didn t change / weren t singing E) wouldn t change / didn t sing 12. I m sure Jessie to play this Saturday provided someone her a lift to the stadium. A) will agree / can give B) agrees / were to give C) has agreed / gave D) agreed / will have given E) would agree / has given 109

10 CONDITIONAL & WISH CLAUSES PART I SET We really should have looked at the timetable when we got off the ferry. We the six-thirty train, but now we have to hang around here until twenty past eight. A) would be catching B) had caught C) could have caught D) have been catching E) might catch 14. If they you at the London School of Economics, which other universities you apply to? A) won t be accepting / did B) aren t accepted / could C) wouldn t accept / should D) don t accept / will E) weren t accepted / might A) have completed B) will have completed C) complete D) were to complete E) would have completed 21. Because they fly, bats are often -----mistaken by birds; -----, bats are mammals, not birds. A) otherwise B) as if C) however D) in case E) unless Louise were working today, she would know where the accounting records are kept. A) In case B) Even though C) As if D) Unless E) If only 15. My mother is an excellent cook, and I really wish she our wedding cake, but she ll be very busy with other things. A) should make B) has made C) will make D) can make E) could make the press Princess Diana s privacy more, she might not have been killed in a traffic accident. She was trying to avoid the newspaper photographers when the accident happened. A) Had / respected B) Should / respect C) Does / respect D) Would / respect E) Were / to respect 23. Let s face it! We can t get the house painted by the date of our golden wedding anniversary we hire professionals or paint it ourselves. There s just not enough time. A) even if B) unless C) in case D) otherwise E) whether 24. We have to employ a few more workers, we won t be able to get the order ready by the arranged date. A) unless B) or else C) even if D) until E) before 17. If you a baby seat for your car, you that it meets European Standards. A) will buy / might check B) are buying / should check C) have bought / are checking D) bought / were checking E) can buy / would check 18. Scientifically minded people generally believe in cause-and-effect relationships they feel there is a perfectly natural explanation for most things. A) as though B) unless C) as if D) because E) otherwise 19. The young boys listened to the words of the famous basketball player as though it a king speaking to them. A) had been B) would be C) has been D) were E) might be 20. Most of the students look as though they answering the questions. I think we can start checking them you eat plenty of fresh fruit and vegetables, and get plenty of exercise can you be really healthy. A) Suppose that B) Unless C) Provided D) Only if E) As though 26. Your son should stay in bed for a few days, Mrs. Wilson; -----, his condition will get worse. A) only if B) however C) as if D) whether E) otherwise 27. I my son to go to the cinema with his friends, but he his school work when they phoned. A) had allowed / may not finish B) could allow / hasn t finished C) would have allowed / hadn t finished D) allowed / didn t finish E) can allow / won t have finished 28. Without help from chemistry and a microscope, it hard to accept that the rock called limestone comes from sea shells and corals. 110

11 CONDITIONAL & WISH CLAUSES PART I SET 2 A) will be B) would be C) has been D) were E) had been 29. Unless they by radar, ships and aircraft cautiously or not at all in dense fog. A) have aided / are moving B) aided / should be moving C) are aided / must move D) were aided / ought to move E) would be aided / moved 30. A: I wonder if Josh thinks our idea will work? B: Well, he certainly spoke as if he enthusiastic about the plan. A) was B) might be C) has been D) had been E) will be 31. If you to find any buried treasure while you -----, remember that anything found in this garden belongs to me. A) happened / have been digging B) will happen / will have dug C) might happen / were digging D) would happen / had dug E) should happen / are digging 32. Had their offer been made sooner, he jobs, but he had already signed a contract with his new employer. A) won t have changed B) might not have changed C) shouldn t be changing D) didn t change E) hasn t changed B) could respect / will take C) will respect / might take D) would respect / took E) respects / has been taking 36. Don t you wish you that other job, then you unemployment now that the factory is closing down. A) will take / won t be facing B) had taken / wouldn t be facing C) have been taking / haven t faced D) took / weren t facing E) are taking / won t have faced 37. If you are serious about learning to play the guitar, you your finger nails. A) had to cut B) will have to cut C) had been cutting D) have cut E) were to cut 38. If her health overnight, she to school tomorrow. A) hasn t improved / couldn t have gone B) won t improve / hasn t been going C) might not improve / doesn t go D) didn t improve / isn t going to go E) doesn t improve / won t be able to go 39. If the passport officials so long to pass everybody through the border controls, we in the ski resort in time to ski today, and now we ve wasted our first day. A) didn t take / were going to arrive B) don t take / are going to arrive C) hadn t taken / would have arrived D) haven t taken / would arrive E) won t take / have arrived 33. Please don t forget to take the cage in it gets dark because little Tweety may be frightened. A) when B) if C) in case D) until E) otherwise 34. Although she was in financial difficulty and behind with her studies she danced that evening she didn t have a care in the world. A) while B) if C) unless D) even if E) as though 35. She the head of her department more if he a more professional attitude towards his work. A) has respected / were taking 40. He was glad that he managed to repair the car himself; otherwise, he a lot of money to the garage. A) would have had to pay B) must have paid C) should have paid D) would rather have paid E) was supposed to pay 41. There are several new photocopiers on the market and some of them copy much faster than ours. If we a faster model, we customers soon. A) aren t manufacturing / could have lost B) hadn t manufactured / will have lost 111

12 CONDITIONAL & WISH CLAUSES PART I SET 2 C) haven t manufactured / might have lost D) don t manufacture / will lose E) won t manufacture / have lost 42. If he attention, he that the shopkeeper had given him the wrong change. A) should pay / will notice B) had been paying / would have noticed C) had paid / will notice D) was paying / had noticed E) could have paid / noticed 43. Suppose that I on a bitterly cold day, you jump in the water and rescue me? A) had drowned / could B) have drowned / will C) will be drowning / can D) am drowning / did E) were drowning / would 44. If you are hiking or climbing in the mountains, you should always take a survival bag you get injured. In an emergency a survival bag keeps you warm, while the other hikers go for help. A) as if B) in case C) unless C) when E) provided you plan to be walking after dark or not, it is a good idea to take a torch along when you are hiking in rough terrain. A) Whether B) In case C) Unless C) Provided E) Even if they are not fully booked up, we can stay at the campsite on the island. A) Providing B) As if C) Unless D) Whether E) In case you were to qualify for the finals, how would you feel appearing on television? A) As long as B) Whether C) Unless D) Supposing E) In case 48. I for the semi-finals unless last year s champion his match tomorrow. That s my only chance. A) can t qualify / will lose B) couldn t qualify / has lost C) won t qualify / loses D) haven t qualified / would lose E) ought not to qualify / lost 49. I wish the finals on a weekend because most of my friends work on weekdays. I would have liked them to come and see me. A) had been held B) were holding C) could have held D) have been held E) would be holding 50. More of my friends to see me play if they the finals on a weekend. A) will be able to come / were holding B) could have come / had held C) are able to come / would hold D) have come / are holding E) had been able to come / held 51. If we that our party hosts were only going to offer us drink but no food, I beforehand. A) guessed / must have eaten B) will have guessed / will eat C) were guessing / will have eaten D) have guessed / should have eaten E) had guessed / would have eaten 52. Harold is selling his sports car because he now has two children and it s no longer practical to keep it. He knows it is for the best, but a large part of him wishes he it because he loves driving it so much. A) would be keeping B) had been keeping C) is keeping D) has been keeping E) were keeping 53. The sun appears to be shining on your computer screen I close the curtains for you as it you? A) Let / has disturbed B) Will / were disturbing C) Shall / must be disturbing D) Do / is disturbing E) Would / had been disturbing 112

13 CONDITIONAL & WISH CLAUSES PART I SET Nothing went right yesterday. First my car broke down, then I lost my job and, just to make matters worse, I was robbed on my way home. I felt the whole world were against me. A) even if B) unless C) as if D) in case E) supposing 55. He must have been dissatisfied with his job at the bank; otherwise, he his own business now. A) hasn t started B) isn t starting C) weren t starting D) hadn t started E) wouldn t be starting E) Construction workers usually don't have social security 60. The young singer has become a lot more confident of herself A) when she was invited to join the most popular band in the country B) if the media hadn't attacked her private life so severely C) since she released her second album and received favourable criticism D) after she had successfully completed, her first major concert E) as her first video clip was climbing the charts sorularda, yarım bırakılan cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. 56. We'll have to manage to cook dinner with the one electric hob on the cooker this evening, A) unless the gas delivery man comes soon B) only if I'd intended to cook to main courses C) whether or not we'll have another power-cut D) in case our guests arrived earlier than expected E) or I'll cook something practical, like an omelette 61. We had better clean the apartment thoroughly A) or your mother will be shocked at this mess B) until the guests came back from their tour around the city C) when the cleaner didn't do her job properly D) before you left for your semestre holiday E) as if it would never look like a proper house 57. You can choose a different essay topic from those on the list A) unless you found any of them interesting B) as long as you clear your title with me first C) whether or not you could compile enough information about it D) if it were related to the subject we are studying E) even if you don't like the topics I have chosen 62. If the economy hadn't collapsed in Indonesia, A) I guess she regrets having to leave the country so soon after going there B) she has decided to stay there for a little longer anyway C) she only wanted to stay there for a couple of years D) I wonder if she would still be working there E) she had to look for a job somewhere else even if I get offers from supposedly better universities. A) I would have studied Geography B) Eventually I would like to be teacher C) I was accepted by Sterling University about two months ago D) I have made up my mind to go to Birmingham University E) I was disappointed to be offered places only at mediocre universities were any health and safety officials to inspect it. A) As more products would be manufactured per hour B) The factory would probably be closed down C) Even if they improved the working conditions in coal mines D) A number of dairies were operating in unsanitary conditions , the university judo club will never reach the national finals. A) Ever since it was first founded B) Even if they had taken part in many matches C) When the best players of the team left D) In case more students want to do the sport professionally E) Unless they can find a successful coach I'm sure his wife will abandon him. A) Until he learns how to control his gambling B) Unless he improved his behaviour towards her C) If he has gambled all his wages away again D) Just in case he continued treating her badly E) Only if there is a slim chance she'll stay 113

14 CONDITIONAL & WISH CLAUSES PART I SET If you agree to our job offer, -----? A) did you decide to leave your present company B) can you come and start next Monday C) do you think you would have been much happier here D) might you have needed further information E) haven't I tried so hard to change your mind D) Whether we'll need any more teachers or not depends on the number of students enrolling each week. E) Quite a lot of students are enrolling each week, and if it continues at this rate, we'll need a few more teachers. 69. Televizyona olan bağımlılığımızdan yakınır dururuz ama belki de onsuz evlerimiz çok sessiz ve sıkıcı olurdu sorularda, verilen Türkçe cümlenin İngilizce dengini bulunuz. 66. Sigarayı tamamen bırakmazsan bile en azından hastalığın süresince daha az içmeye çalışmalısın. A) If you can't give up smoking, at least you had better smoke less while you are ill. B) Even if you can't totally stop smoking, you should at least try to smoke less during your illness. C) You can't give up smoking totally, you can try to smoke less when you are ill, though. D) While you don't make an effort to give up smoking, you don't even try to smoke less when you are ill. E) You don't have to stop smoking altogether, bu you must not smoke at all during your illness. A) We keep complaining about our addiction to television, but without it, our houses would probably be very quiet and boring. B) We have become so addicted to television that we complain about the silence and boredom in our houses if we don't have one. C) If there were no televisions, our houses would be very quiet and boring, yet we still complain about this wonderful machine. D) We always complain about how dependent we are on television, and don't think that houses would be very quiet and boring without it. E) Television breaks the silence and eases the boredom in our houses; however, we still complain about our dependency on this machine. 67. Her şeyi o kadar iyi planlamıştık ki gösteri sırasında herhangi bir terslik olacağını hiç ummuyorduk. A) If we had planned the performance very well, everything would have gone all right, and we'd have had no mishaps. B) It was a complete blow for us to have so many mishaps during the performance as we had planned everything so well. C) Everything went so well during the performance that we were glad that we'd planned every detail. D) We didn't expect to encounter any problems during the performance because we were certain that we'd planned it very well. E) We had planned everything so well that we didn't expect anything would go wrong during the performance at all. 68. Eğer her hafta bu kadar öğrenci kaydetmeye devam edersek birkaç öğretmen daha almamız gerekecek. A) Let's advertise for some more teachers, now that we're getting so many students enrolling each week. B) We'll be short of teachers if the number of students enrolling each week continues at this rate. C) If we continue to get this many students enrolling each week, we'll need to employ a few more teachers. 70. Yeni ürünlerin tanıtımında korku, örneğin evdeki mikroplara karşı olan korku, reklamcılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. A) When introducing new products, many advertisers use the fear of household germs extensively. B) Fear, which is widely used by advertisers in introducing new products, is at its greatest when it comes to household germs. C) The emotion advertisers use the most when introducing new products is fear, and the fear of household germs, in particular. D) Advertisers appeal to various emotions when introducing new products, and among them, the fear of household germs is the most widely used. E) In introducing new products, fear, the fear of household germs, for instance, is extensively used by advertisers. 71. Plana göre yeni ürünümüz şubattan önce çıkmış olacak. A) If it is planned well, our new product can be launched before February. B) If everything goes according to plan, we'll launch our new product in February. C) We're planning the launch of our new product, which is due in February. D) According to the plan, our new product will have been launched before February. E) We're planning to have launch our new product by February. 114

15 CONDITIONAL & WISH CLAUSES PART I SET 2 taking her revenge on man, who has always been cruel to her. E) The natural disasters striking the world one after another this year are certainly Nature's revenge on man because of his cruelties towards her. 72. Anne babaların hoşuna gitse de gitmese de belli bir yaştan sonra çocuklarının onların kontrolünden çıkması çok doğaldır. A) Naturally, parents don't like the idea that they'll lose control over their children after a certain age. B) Parents above a certain age may find it hard to keep their children under control for most of the time. C) Even if parents wouldn't like to, they have to give up trying to control their children when they reach a certain age. D) Whether parents like it or not, it is quite natural that their children will escape from their control after a certain age. E) Parents may not like if, but it's only natural that children will try to escape from their parents' control when they reach a certain age. 75. Ders çalışırken yoğunlaşma zorluğu çeken öğrenci dikkat dağıtan şeylerden yeterince uzaklaşmamıştır. A) If a student finds it difficult to concentrate when studying, it means that he hasn't completely isolated himself from distractions. B) A student who is suffering from lack of concentration should study in an isolated place so as not to be distracted. C) If there are too many distractions when a student is studying, undoubtedly, he will have difficulty in concentrating. D) If a student is easily distracted when he is studying he must choose a totally isolated place, where he can concentrate. E) A student who has difficulty in concentrating while studying is not sufficiently isolated from distractions sorularda, verilen İngilizce cümlenin Türkçe dengini bulunuz. 73. Sonunda hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız, önünüze ulaşamayacağınız hedefler koymayın. A) If you don't want to be disappeared in the end, don't set unattainable targets for yourself. B) You will be disappointed in the end if you set unattainable targets for yourself. C) In order not to be disappointed in the end, make sure that your targets are within your reach. D) If your targets are not within your reach, you may be disappointed in the end. E) You wouldn't like to be disappointed in the end, so just set attainable targets for yourself. 74. Bu yıl dünyayı art arda etkisi altına alan doğal afetler belki de doğanın insanoğlunun kendisine karşı yaptığı zalimliklere bir yanıtıdır. A) Perhaps Nature is punishing man because of his cruelties towards her, with the natural disasters that have occurred this year one after another. B) The natural disasters that struck the world one after another this year are perhaps Nature's response to man's cruelties towards her. C) Man has been so cruel towards Nature that she is now responding with so many natural disasters D) So many natural disasters have struck the world this year that I can't help but believe Nature is 76. We asked the cook to prepare a little more than enough food in case there should be unexpected guests. A) Beklenmedik konuklar olabileceği düşüncesiyle ahçı yemeği biraz fazla yapmasının gerekip gerekmediğini sordu. B) Ahçı beklenmedik konuklar olabilir mi diye sordu çünkü yemeği ona göre hazırlayacaktı. C) İyi ki ahçıdan yemeği yeterinden fazla hazırlamasını istemişiz çünkü beklediğimizin çok üzerinde konuk vardı. D) Beklenmedik konuklar olabilir diye ahçıdan yemeği yeterinden biraz fazla hazırlamasını istedik. E) Konuk sayısı hiç beklemediğimiz kadar çok olunca ahçıdan bol yemek hazırlamasını rica ettik. 77. The bank wouldn't have permitted you to obtain credit again unless you had paid off your previous loan regularly. A) Banka tekrar kredi çekmene izin verdiğine göre önceki borcunu düzenli ödemiş olmalısın. B) Önceki borcunu düzenli ödemeseydin banka tekrar kredi çekmene izin vermezdi. C) Banka tekrar kredi çekmene izin verebilirdi çünkü önceki borcunu düzenli ödemiştin. D) Önceki borcunu düzenli ödeseydin banka tekrar kredi çekmene izin verirdi. E) Önceki borcunu düzenli ödemediysen banka bu yüzden tekrar kredi çekmene izin vermemiştir. 115

16 CONDITIONAL & WISH CLAUSES PART I SET Fortunately, we were at last able to dissuade him from buying that scrap car, or he would have wasted his money. A) Keşke onu o hurda arabayı almaktan vazgeçirebilseydik, parası boşa gitmezdi. B) Ne yazık ki onu o hurda arabayı almaktan vazgeçiremediğimiz için bütün parası boşa gitti. C) Şans eseri onu o hurda arabayı alırken görüp vazgeçirdik de parası ziyan olmaktan kurtuldu. D) Son anda onu o hurda arabayı almaktan vazgeçirdiğimiz ve parasını ziyan olmaktan kurtardığımız için çok şanslı. E) Neyse ki sonunda onu o hurda arabayı almaktan vazgeçerebildik yoksa parasını ziyan edecekti. 79. If we to complete this project in two months, we should expand the team. A) Bu projenin iki ayda tamamlanması ancak ekibin genişletilmesiyle mümkün olur. B) Bu projeyi iki ayda tamamlamak zorunda olduğumuza göre ekibi genişletelim. C) Eğer bu projeyi iki ayda bitireceksek, ekibi genişletmemiz gerekir. D) Bu projenin iki ayda bitmesi için gerekli olan şey ekibin genişletilmesidir. E) Eğer ekibi genişletmezsek bu projeyi iki ayda bitiremeyiz. 80. His showing off as though he had done everything himself angered all the other people who had spent effort in the campaign. A) Kampanyaya emek harcamış diğer insanlar öfkelenmekte haklıydı çünkü o her şeyi kendisi yapmış edasıyla hava atıyordu. B) Diğerlerini en çok kızdıran şey, hepsi emek harcadığı halde onun kampanyanın başarısını kendi başarısıymış gibi göstermeye çalışmasıydı. C) Kampanyayı kendisi tek başına hazırlamış gibi bir tutum sergileyince diğerleri çok sinirlendi. D) Sanki bütün işi kendisi yapmış gibi hava atması kampanyaya emek harcamış diğer kişileri öfkelendirdi. E) Kampanyayı sanki tek başına hazırlamış gibi herkesten çok o gösteriş yaptı. 81. You can't expect to be healthy while you eat so much junk food every day. A) Her gün bu kadar çok abur cubur yerken sağlıklı olmayı bekleyemezsin. B) Her gün bu kadar abur cubur yersen tabii ki sağlıklı olamazsın. C) Her gün bu kadar çok abur cubur yiyerek sağlıklı olmayı nasıl beklersin? D) Her gün abur cubur yiyen birinin sağlıklı olmasını bekleyemezsin. E) Her gün abur cubur yiyorsun, bir de sağlıklı olmayı bekliyorsun. 82. It's a good thing to ask for others' opinions unless you are influenced to the extreme and give up your own principles. A) Başkalarına fikir danışmakla iyi bir şey yapıyorsun ama çok fazla etki altında kalıp kendi ilkelerinden vazgeçme. B) Başkalarına fikir danışırken çok fazla etkilenip kendi ilkelerinden uzaklaşmamaya dikkat et. C) Çok fazla etki altında kalıp kendi ilkelerinden vazgeçmediğin sürece, başkalarına fikir danışmak iyi bir şeydir. D) Başkalarının fikirleri sana daha iyi gibi görünse bile bunlardan fazla etkilenip kendi ilkelerinden ödün vermemelisin. E) Başkalarına fikir danışmalısın tabii ki ancak çok fazla etkilenmeden kendi ilkelerini koymak her zaman en iyisidir. 83. I will come with you to that fish restaurant you've recently discovered on condition that you allow me to pay the bill. A) Hesabı benim ödememe izin vermen koşuluyla seninle o yeni keşfettiğin balık restoranına gelirim. B) Seninle o yeni keşfettiğin balık restoranına gelirdim ama hesabı benim ödememe izin vermiyorsun. C) Seninle o yeni keşfettiğin balık restoranına geleceğim ama bir şartla: hesabı ben ödeyeceğim. D) Hesabı benim ödememe izin verseydin seninle o yeni keşfettiğin balık restoranına gelirdim. E) Seninle o yeni keşfettiğin balık restoranına gelmemi istiyorsan hesabı benim ödememe izin vermelisin. 84. There is a telephone inside every elevator to be used to call for help in case of a breakdown. A) Arıza durumunda yardım çağrılabilmesi için her asansörde bir telefon bulundurulmalıdır. B) Asansörün içinde bulunan telefon sadece arıza durumunda yardım çağırmak için kullanılabilir. C) Her asansörün içinde, arıza durumunda yardım çağırmak için kullanılmak üzere bir telefon vardır. D) Asansör arıza yaparsa, içindeki telefon kullanılarak yardım çağrılabilir. E) Asansör arıza yaptığı takdirde, içindeki telefonu kullanarak yardım çağırınız. 85. It doesn't matter to any of us how many stars the hotel has so long as it is close to the sea and the food is good. A) Otel denize yakınsa, yemekleri de iyiyse kaç yıldızlı olduğu bizim için o kadar da önemli değil. B) Bizim için önemli olan otelin kaç yıldızlı olduğu değil, denize yakın olması ve iyi yemek sunmasıdır. C) Hiçbirimiz otelin kaç yıldızlı olduğuyla ilgilenmiyoruz ama denize yakın olması ve yemeklerinin iyi olması bizim için önemli. D) Otel denize yakın ve yemekleri de iyi olduğuna göre, kaç yıldızlı olduğu hiçbirimizi ilgilendirmiyor. 116

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

ata aöf çıkmış sorular - ders kitapları - ders özetleri - ders notları www.zaferfotokopi.com

ata aöf çıkmış sorular - ders kitapları - ders özetleri - ders notları www.zaferfotokopi.com ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ VİZE SORULARI YABANCI DİL l Sipariş ve Bilgi İçin : ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA www.zaferfotokopi.com

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Argumentative Essay Nasıl Yazılır?

Argumentative Essay Nasıl Yazılır? Argumentative Essay Nasıl Yazılır? Hüseyin Demirtaş Dersimiz: o Argumentative Essay o Format o Thesis o Örnek yazı Military service Outline Many countries have a professional army yet there is compulsory

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?)

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?) Birinci tekil ve çoğul şahıs zamirleriyle (I-WE) kullanılır. Gelecek zamanın yardımcı fiili olmasının yanısıra, MODAL yardımcı olarak fikir sorma veya teklif ifade eder. Ayrıca kesin kararlılık, tehdit

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad):

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad): Gelecek zamanın (Future Tense) yardımcı fiili olarak kullanılmasının yanısıra Modal Yardımcı olarak İSTEKLİLİK (WILLINGNESS), PROMISE (Vaad) POLITE REQUEST AND OFFER (Kibar istek ve ikram), STRONG DETERMINATION

Detaylı

Ünite 12. Listmania. Ortak Dersler. İngilizce II. Okt. Derya KOCAOĞLU

Ünite 12. Listmania. Ortak Dersler. İngilizce II. Okt. Derya KOCAOĞLU Listmania Ünite 12 Ortak Dersler İngilizce II Okt. Derya KOCAOĞLU 1 Ünite 12 LISTMANIA Okt. Derya KOCAOĞLU İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 3 12.2. REVIEW OF VERB FORMS... 3 12.3. VOCABULARY

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

MESOS (Merkezi Sistem Ortak Sınav) PRACTICE TEST 1

MESOS (Merkezi Sistem Ortak Sınav) PRACTICE TEST 1 MESOS (Merkezi Sistem Ortak Sınav) PRACTICE TEST 1 1. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz 3. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. We have got flowers

Detaylı

Üyelerimizi; "anlıyorum konuşamıyorum", "konuşabiliyorum", "akıcı konuşabiliyorum" şeklinde üçe ayırıyoruz.

Üyelerimizi; anlıyorum konuşamıyorum, konuşabiliyorum, akıcı konuşabiliyorum şeklinde üçe ayırıyoruz. English Spoken Cafe sosyal bir ortamda, ana dilini konuşan yabancı ekip arkadaşlarımız eşliğinde konuşarak, İngilizcenizi yurt dışında yaşıyormuş gibi geliştirebileceğiniz ve İngilizce öğretmenleri tarafından

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER THEY HAD LEFT BEFORE I WOKE UP

ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER THEY HAD LEFT BEFORE I WOKE UP THEY HAD LEFT BEFORE I WOKE UP İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Past Perfect Dinleme & Konuşma: Geçmiş Bir Zamandan Daha Önce Olan Bir Olay hakkında Konuşma Okuma: Üniversitede Zor Günler III İNGİLİZCE - I HEDEFLER

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ KONTROL VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MESLEKİ YABANCI DİL-I

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ KONTROL VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MESLEKİ YABANCI DİL-I 2.HAFTA DERS NOTU İNGLİZCE DE ZAMANLAR (ENGLISH TENSES) THE PRESENT PERFECT TENSE Affirmative Negative Interrogative I have watched that film. I have not watched that film. Have I watched that film? You

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

Lesson 38: Infinitive 3. (how, what, where, when + infinitive) Ders 38: Mastar 3. (nasıl, ne, nerede, ne zaman + mastar)

Lesson 38: Infinitive 3. (how, what, where, when + infinitive) Ders 38: Mastar 3. (nasıl, ne, nerede, ne zaman + mastar) Lesson 38: Infinitive 3 (how, what, where, when + infinitive) Ders 38: Mastar 3 (nasıl, ne, nerede, ne zaman + mastar) Reading (Okuma) He knows how to cook spaghetti. ( O spagettinin nasıl pişirileceğini

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

be (= am / is / are) able to

be (= am / is / are) able to Modal be (= am / is / are) able to "Bir şeyi yapabilmek" anlamını taşır. I am able to run a mile. Ben bir mil koşabilirim. They will be able to complete the project on time She was able to say a few words.

Detaylı

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları Lesson 67: Tag Questions Ders 67: Etiket Soruları Reading (Okuma) You will come with us, won t you? (Sen bizimle geleceksin, değil mi? ) The water is cold, isn t it? (Su soğuk, değil mi?) You really like

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

İngilizce konu anlatımlarının devamı burada Tıkla! Spot On 8 Ders Kitabı Tüm Kelimeleri. How do we spell the Present Continuous Tense?

İngilizce konu anlatımlarının devamı burada Tıkla! Spot On 8 Ders Kitabı Tüm Kelimeleri. How do we spell the Present Continuous Tense? İngilizce konu anlatımlarının devamı burada Tıkla! 1 Spot On 8 Ders Kitabı Tüm Kelimeleri 2 How do we spell the Present Continuous Tense? 3 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı ve Çalışma Kitabı Cevapları 4 TOO

Detaylı

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim:

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim: 1 You mustn't smoke here. It's dangerous. (Burada sigara içmeniz yasaktır. Tehlikelidir.) 2 We mustn't park our car here. There's no-parking sign. (Arabanızı buraya park etmemiz yasak. Park edilmez işareti

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read. 1. He will study.

1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read. 1. He will study. 1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read 1. He will study. a. until I will come back. b. when I came back. c. when I will come back. d. until I

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ Hungry Planet Part 2 Ünite 6 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 6 HUNGRY PLANET PART 2 Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 6.1. QUANTIFIERS (MIKTAR BELIRTEN KELIMELER)...

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Phrases / Expressions used in dialogues

Phrases / Expressions used in dialogues TEOG Page 1 Phrases / Expressions used in dialogues Tuesday, November 11, 2014 7:30 PM Teog Sınavı için Cümle Kalıpları ve İfadeler Really? Gerçekten mi? That s a good idea! Bu güzel bir fikir! I am afraid

Detaylı

He eats meat. She eats meat. It eats meat.

He eats meat. She eats meat. It eats meat. SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN) Simple Present Tense Türkçedeki Geniş Zaman a karşılık gelir. Simple Present Tense kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir: OLUMLU

Detaylı

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken:

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: Nerelerde Kullanılır: 1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: My father is going to buy me a bike. (Babam bana bisiklet alacak.) The teachers are

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

Ünite 6. Hungry Planet II. Kampüsiçi Ortak Dersler İNGİLİZCE. Okutman Hayrettin AYDIN

Ünite 6. Hungry Planet II. Kampüsiçi Ortak Dersler İNGİLİZCE. Okutman Hayrettin AYDIN Hungry Planet II Ünite 6 Kampüsiçi Ortak Dersler İNGİLİZCE Okutman Hayrettin AYDIN 1 Ünite 6 HUNGRY PLANET II Okutman Hayrettin AYDIN İçindekiler 6.1. QUANTIFIERS (MIKTAR BELIRTEN KELIMELER)... 3 6.1.1.

Detaylı

One Crazy Story. Dialog. Turkish Tea Time. Lesson 12. görevlisi ile tanıştık.

One Crazy Story. Dialog. Turkish Tea Time. Lesson 12. görevlisi ile tanıştık. Lesson 12 One Crazy Story Turkish Tea Time turkishteatime.com Made with love. Ever have one of those nights? You know, the kind you can't wait to tell all your Turkish friends about the next day? Before

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY ERASMUS EXAM THIRD SECTION

SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY ERASMUS EXAM THIRD SECTION NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY ERASMUS EXAM THIRD SECTION 2018-2019 Değerli Öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan Erasmus Sınavının Üçüncü Basamağına (Konuşma) katılmaktasınız.

Detaylı

Lesson 59: Negative yes-no Questions Ders 59: Olumsuz Evet-Hayır Soruları

Lesson 59: Negative yes-no Questions Ders 59: Olumsuz Evet-Hayır Soruları Lesson 59: Negative yes-no Questions Ders 59: Olumsuz Evet-Hayır Soruları Reading (Okuma) Isn t James playing soccer this year? Aren t they coming to the party? (Partiye gelmiyorlar mı?) (James bu sene

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum

YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum CONDITIONALS AND WISH CLAUSES CONDITIONAL SENTENCES 1 TYPE 0: Bilimsel gerçeklik, neden sonuç ilişkisi,

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Reading (Okuma) He can cook almost any dish. (Neredeyse her yemeği pişirebilir.) You must solve your problems. (Sorunlarını çözmen gerekir.) He could be

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

can herhangi bir şeyi yapabilmeye yetenekli olduğumuzu belirtmek için

can herhangi bir şeyi yapabilmeye yetenekli olduğumuzu belirtmek için Can, could, would like to, may. a) can: e bilir, a bilir. can herhangi bir şeyi yapabilmeye yetenekli olduğumuzu belirtmek için kullanırız. Olumlu cümle (can olumlu) cümlede yetenek bildirir. I can speak

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi)

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Click here if your download doesn"t start automatically Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Hafiflik (Yoga, pilates ve chi

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

Lesson 40: must, must not, should not. Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz)

Lesson 40: must, must not, should not. Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz) Lesson 40: must, must not, should not Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz) Reading (Okuma) You must answer all the questions. ( Tüm sorulara cevap vermelisin.

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

A) Please come in. B) Quiet, please. C) Clean the board, please. D) Turn off the light, please. Sargın Test 4. Sınıf

A) Please come in. B) Quiet, please. C) Clean the board, please. D) Turn off the light, please. Sargın Test 4. Sınıf Konuşma balonunda boş bırakılan yere 1 hangi seçenek gelmelidir? 5 Resimdeki öğretmen öğrencilerine ne söylemiş olabilir?... at the board!...! A) Read B) Write C) Sing D) Look A) Please come in. B) Quiet,

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 İNGİLİZCE Adı ve Soyadı :...

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE TURKISH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Filler To be Olmak I Ben +ım/im You(single) Sen +sin/sın He/She/It

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek»

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» «Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» Soru sormak için kullanılan kalıplar. Önemli soru kelimeleri. Sorulan sorulara cevap vermek için kullanabileceğin kalıplar. Anlık kararlar ve öneriler için sık kullanılan

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Aşağıda verilen diyaloğu tamamlayan ifade hangi seçenektedir? Sarah: Shall we go out and play in the snow? Paul: Yes, of course. A) I think it is a bad idea. B) I hate the snowy weather

Detaylı