Eylül 2012 Sayı: 13 S 13 / İAOSB B2B. S 10 / TÜBİTAK-TEYDEB Desteklerindeki Güncel Değişiklikler. S 2 / Kümelenme Modelleri.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eylül 2012 Sayı: 13 S 13 / İAOSB B2B. S 10 / TÜBİTAK-TEYDEB Desteklerindeki Güncel Değişiklikler. S 2 / Kümelenme Modelleri."

Transkript

1 S 2 / Kümelenme Modelleri Ku çu k Grupların Bu yu k Gu çleri: 4 Ku melenme Modeli! S 10 / TÜBİTAK-TEYDEB Desteklerindeki Güncel Değişiklikler 1501, 1505 ve 1507 Programlarındaki Deg işiklikler! S 13 / İAOSB B2B İ AOSB Ü yeleri için Ü niversite - Sanayi İ şbirliğ i Platformu! Eylül 2012 Sayı: 13 S 15 / Sağlıkta Bulut Bilişim Bulut Bilişim, Kullanım Alanları ve Gelecekte Bulut Bilişim! S 20 / AreGE2 Ü niversite Patentleri Yarışıyor!

2 Özel Dosya: KÜMELENME MODELLERİ KÜ MELENME MODELLERİ Sık sık duyduğumuz bir kavram üzerinde duruyoruz bu ay: kümelenme. Matematik derslerinde gördüklerimizden çok da farklı değil aslında. Hatırlayabildiniz mi? Ne öğretmişlerdi bize vakti zamanında: Çeşitli nesnelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan gruplara küme denir. Nesnelerin her biri ait oldukları kümenin bir elemanıdır. Evet, tıpkı böyle. Hollywood, Bollywood, Silikon Vadisi desek? Dünya çapında en tanınmış kümelerden yalnızca üç tanesi. Kümeler zaman içinde oluşur; bir gecede belirip yok olan fenomenler değillerdir. Ketels₁ Literatür incelemesi yapıldığında kümeleri inceleyen pek çok araştırmacı olduğu görülüyor ve ne kadar farklı yapıda küme incelemiş olsalar da hepsinin hem fikir olduğu birkaç nokta var: Seçilen bölgeler rast gele değil; bu bölgeler küme içindeki firmalara en iyi şartları sağlıyor. Teknik alanlar; mevcut kümeler içinde en başarılı olanlar teknik alanlarda faaliyet gösteren kümeler. Kalifiye eleman; kümenin içindeki firmalara sağladığı en büyük fayda olarak gösteriliyor. Sosyal ve politik denge; küme içinde bu olgular geliştikçe firmaların güven duygusu da artarak gelişimlerinde daha gözü kara davranabiliyorlar. Hükümet politikaları, hem kümeye dahil olmak üzere yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor hem de alt yapının daha hızlı gelişmesini sağlamaktadır. ₁ Sölvell, Ö., Lindqvist, G. and Ketels, C. (2003), The Cluster Initiative Greenbook, Stockholm 2

3 Özel Dosya: KÜMELENME MODELLERİ Bu ortak noktalar neden firmaların kümelenme yoluna gittiğini az çok açıklıyor aslında ama bu nedenleri daha derinlemesine incelemek gerekirse öğretilerek değil doğal olarak gelişmiş şu sebepler ile karşılaşıyoruz: Artık pek çok sanayi bölgesi, ulusal ya da küresel ekonomi belli bölgelerde toplanmış durumda, Belirli bir alanda çalışmalarını yürüten kurum/ kuruluşlar ortak alanlarda toplanma eğilimindeler, Yıllar içinde küme dışında kalmış şirketlere kıyasla ekonomik topluluk içinde kalmış şirketler daha uzun ömürlü oluyor, Küme içinde inovasyon süreci firmaların tek başına hareket ettikleri bir çevreye göre daha fazla üzerinde durulan bir olgu. Bir şirketin idame ettirilebilmesi günümüzde oldukça zor bir iş haline geldi. Hiçbir ticaret adamı şirketinin çıkarını görmediği bir adım atmaz, atmamalıdır da zaten. Küme içinde bulunanlar değerlendirildiğinde ticari olarak olumlu etki ve sonuçlar gözlemlenmiş: Finansal, zamansal ve lojistik giderlerde azalma, Daha önce de belirttiğimiz uzmanlaşmış iş gücünden oluşan daha geniş bir havuzdan faydalanma, Bilginin daha kolay transfer edilmesi. Küme için yapılan tanım yıllar içinde genişletildi. 1890larda yapılan ilk tanımlara göre endüstriyel bölgeler olan kümeler 90ların sonunda birbiri ile bağlantılı firmaların belirli bir konu üzerinde bölgesel olarak yoğunlaşması olarak tanımlandı.² Pek tabi bilgi yaratımı ve inovasyon unutulmadı.³ 2000lere geldiğimizdeyse olay birbirini tamamlayan benzer kurumların üzerinde dönmeye başlamıştı.⁴ Daha önceleri bahsi geçen bölgesel yoğunlaşmaya gelince; artık sadece tek bir şehrin değil, eyalet, ülke ya da komşu ülkelerinde işin içine dahil edildiğini vurgulamalıyız. Tanımdaki son genişleme ise etki alanı üzerinde, küme içindeki şirketler ve yerel/ulusal ekonomiler bir yana artık etki edilen uluslararası pazarlar olmaya başlamıştır. ²Porter, M. E. (2000), Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy, Economic Development Quarterly 14 (1): ³Krugman, P. (1991), Geography and trade, London: MIT Press/Leuven UP, p.142. ⁴Porter, M. E. (2000), Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy, Economic Development Quarterly 14 (1):

4 Özel Dosya: KÜMELENME MODELLERİ Yani birbiri ile doğrudan ya da dolaylı şekilde alakalı firmaların sosyal ve güven ilişkileri kurduğu canlı bir organizmadan bahsediyoruz. Küme içindeki firmalar hem kendilerini, hem kümelerini, hem teknolojiyi hem de ekonomiyi etkiliyorlar, hızlı bilgi paylaşımı sayesinde her gün büyüyüp serpiliyorlar. Sanmayınız ki küme içinde olan firmalar rekabet halinde değil! Serbest Pazar kuralları altında ve günümüz şartlarında böyle bir ortam varlığı düşünmek mümkün değil. Ancak küme içindeki firmalar birbirleri ile tıpatıp aynı bile olsalar uzmanlaştıkları alanların farklılığı ve zaman içindeki eleman değişimleri sebebi rekabet etmeye devam edebilmektedirler. Literatüre baktığımız zaman farklı küme üyelerinin ve bunların birbirleri arasındaki etkileşim göz önüne alınarak 4 farklı model tanımlanmıştır.₅ Bunlardan ilki Marshallian Küme Modeli olarak adlandırılmıştır. Bu tip kümlerde homojen dağılmış kendi aralarında işbirliği halinde, doğrudan rekabet ya da tedarikçi üretici ilişkisine sahip küçük firmalar bulunmaktadır. Kümeyi oluşturan firmaların hiç biri diğerlerini yönetecek ya da yönlendirecek güçte değildir, kümelenmenin geleceğini içinde bulundukları Pazar ve kümenin dinamikleri belirler. Şekil 1: Marshallian Küme Modeli Şekil 2: Merkez ve Bildirim Modeli Diğer bir model Merkez ve Bildirim Modelidir (Hub-and Spoke Clustering Model). Bu küme ilkinden farklı olarak dominat elemanlar içerir. Dominant firmalar kümenin çekirdeğini oluşturur. Geriye kalan küme üyeleri küçük ham madde tedarikçileri ya da merkez üretiminin belli bir alanında uzmanlaşmış firmalardan oluşur. Küçük firmalar dominant üyeler ile doğrudan bir ticaret ilişkisindedirler ve onların geliştirdikleri stratejiye bağlıdırlar. Küme içindeki tüm ilişkiler merkez firmalar tarafından belirlenir. Bu tür kümelenmeler genellikle otomotiv sanayinde görülür. Bu kümelenmeye örnek olarak Lehigh Valley verilebilir. Kümenin motoru olan Mack Truck firması her sene daha fazla istihdam yaratmaktadır. ₅ Markusen, A. (1996), Sticky places in slippery space: a typology of industrial districts, Economic Geography 72,

5 Özel Dosya: KÜMELENME MODELLERİ Sınıflandırılan 4 modelden üçüncüsü Uydu Platform Küme Modelidir. Bu modelde çok yerleşkeli firmaların kollarının belli hükümet yardımlarını ya da tedarikte daha düşük maliyetleri yakalamak adına belli bir bölgede kurulmasını görürüz. Bu kümelerin belirgin bir özelliği uydu firmaların kendi aralarında hiçbir iletişimin olmaması ve merkezden yönetilmeleridir. Bu tip kümelenmeye en iyi örneklerden bir tanesi Kuzey Carolina daki The Research Triangle Park tır. İncelerseniz göreceksiniz, pek çok uluslararası firmanın sadece Ar-Ge merkezleri aynı küme altında toplanmıştır. Merkezden aldıkları kararları uygulayarak çalışmalarını devam ettirmektedirler. Şekil 3: Uydu Platform Küme Modeli Şekil 4: Devlet Merkezli Küme Modeli Son model ise Devlet Merkezli Küme Modelidir. Bu tür kümelerde bölgeyi ve küme elemanlarının arasındaki ilişkiyi yöneten kamu sektörü, hükümet ya da sivil toplum organlarıdır. Bu tip genelde askeri alanda görülür. Yönetici pek çok küçük firma ile çevrilidir ve kamu özel sektör anlaşmalarından faydalanır. Kümelenmenin sadece sanayide olacağını düşünmeyin, değişik bir örnek vermek istiyorum bu sefer: Dayton Üniversitesi! Öğrenciler öğrenimlerini belirlenmiş 6 bilgi odağından seçim yaparak devam ettiriyorlar. Bu sayede öğrenci ilgilendiği alanı disiplinler arası, daha derinlemesine araştırabiliyor. KÜMELENME: küçük Grupların BÜYÜK Güçleri 5

6 Özel Dosya: KÜMELENME MODELLERİ Ne derler, insanlar doğar, büyür ve ölür. Kümeler de bu şekilde bir evrim gösterir. Uygun şartlar oluştuğunda faaliyete geçer (doğar), bu faaliyet cezbedici hale gelir (büyür), doygunluğa ulaşır eğer kendini yenileyemezse dağılır (ölür). Her kümeye aynı şablonu uygulayamayacağımızı belirterek aşağıdaki şekilde kabaca gösterilmiş bu evrimi görebiliriz. Şekil 5: Kümelerin yaşam süresi Küme oluşumunu başlatmak için kümelenme fitilini ateşleyen bir olguya ihtiyaç var; bölgede altın/petrol bulunması ya da bölgesel bir pazar yaratabilecek parlak bir iş fikri gibi. İlk kıvılcımı çaktıktan sonrası tam bir şölen! Her geçen gün küme daha da cezbedici bir hal alıyor, kümeye yeni firmaların katılımı hatta yeni firmaların oluşumu sıklıkla gözlenen durumlardan biri. Yeni firmaların eklenmesi ile genişleyen küme içinde firma ilişkileri de sıkılaşıyor ki bu küme olmanın artılarından biri, çok yönlü işleyen sağlam bir iletişim ağı. 6

7 Özel Dosya: KÜMELENME MODELLERİ Fakat her güzel şeyin bir sonu var! Stabil talep, kaynakların kullanımında dar boğaza girilmesi, mevcut faaliyetlerin yeni teknolojilerin geliştirilmesini engeller hale gelmesi gibi bazı durumlar büyük imparatorlukların doğal sınırlarına ulaşması gibi kümelerin de duraklama dönemine girmesine sebep oluyor. Bu aşamada 2 şey olabilir: ya şapkamızı önümüze koyup yeni teknolojilerin geliştirilmesi, mevcut stratejilerin yeniden oluşturulması ya da yeni firmaların ilgisinin çekilmesi gibi konular üzerinde kafa yoracağız ya da kaderimize böyle yazılmış diyerek sonun başlangıcında olduğumuzu kabul edeceğiz. İlk yolu tercih edersek, küme yeniden gelişme evresine geçerek büyümeyi sürdürecektir. Ancak çıkış yolu bulunamazsa, küme ufak ufak pazardan çekilmeye başlayacaktır. Bunu küme içindeki büyük firmaların maliyetlerini azaltacak yeni bölgelere geçmesi, kullanılan teknolojinin değişmesi ve küme içinde ekonomik sorunların baş göstermesi ile anlayabiliriz. Küme gelişiminde en önemli noktalardan biri hiç şüphesiz ki inovasyon. Böylece kümede yeni firma oluşumları gözlenebilir (spin-off vb.), bölgenin kaynakları çeşitlendirilerek sürdürülebilirlik sağlanabilir, firmalar rekabet ortamı içinde geliştirdikleri stratejiler ile kendilerini geliştirebilirler. Peki, Türkiye de durum nasıl gelişti? Yeniyiz aslında, Ar-Ge, inovasyon ve kümelenme serüveninde. Ama çabuk öğreniyoruz bu kesin! Kümelenme kavramı Türkiye de temel politika belgelerinde son dönemde yer bulmaya başlamıştır. Bu itibarla, kümelenme kavramının yer aldığı ilk politika belgesi 2004 yılında yayınlanan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planıdır. KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında yürütülecek olan faaliyetler ile ilgili olarak, KOBİ'leri geliştirmeye ve desteklemeye yönelik beş adet "strateji alanı" tespit edilmiştir. Bunlar, girişimciliğin geliştirilmesi, işletme geliştirme, KOBİ lerin uluslararası pazarla bütünleşmesi, iş ortamının iyileştirilmesi, teknoloji ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesidir. Kümelenmelerin desteklenmesine ilişkin hususlar en yoğun şekilde dönemi için hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planında yer almıştır. Dokuzuncu Kalkınma Planında Türkiye de de sektörel ve bölgesel düzeyde çeşitli kümelenme oluşumlarının bulunduğu ancak genel bir kümelenme politikasının belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Bu çerçevede, sektörel ve bölgesel kümelenme haritalarının hazırlanmasının ve OSB (Organize Sanayi Bölgesi) ve benzeri mevcut kümelenme altyapılarının kullanılarak ve yeni modeller üretilerek kümelenme girişimlerinin desteklenmesi ihtiyacı ortaya konulmaktadır. İhtisaslaşmış organize sanayi bölgeleri, sanayi tesislerinin gelişmesi için altyapı, enerji, ulaşım ve diğer hizmetler gibi imkânlar tanırken çevreye verilecek zararın minimize edilmesini sağlayan faaliyetlerin organize biçimde toplandığı yerler olarak tanımlanabilir. OSB ler yoluyla tesisler altyapı, sosyal tesis ve enerji temin maliyetlerini tek yerden karşılayarak avantaj sağlamaktadır. 7

8 Özel Dosya: KÜMELENME MODELLERİ Türkiye de OSB uygulamalarına, ilk olarak 1962 yılında Bursa da bir OSB kurulmasıyla başlanmıştır. TR de 202 adet OSB bulunuyor. (Kaynak: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) KOSGEB tarafından İşbirliği Güçbirliği Destek Programı başlığı altında verilen destek işletmelerin bir araya gelerek işbirliği ve dayanışma anlayışı çerçevesinde ortak çıkarları için yararlanabilecekleri bir destek türüdür. Bir işletmenin tek başına satın alamayacağı ya da satın alınma durumunda bile kapasitesinin bir kısmının atıl kalacağı bir makinenin, ekipmanın ya da kurulabilecek bir laboratuvarın işletmeler arası işbirliği yapılarak bu çerçevede desteklenmesi mümkündür. Teknoloji geliştirme bölgeleri, üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirerek özellikle yenilikçi işletmelerin kurulmasına ve katma değeri yüksek yeni iş alanlarının doğuşuna fırsat sağlamaktadır. Türkiye de bu yönde çalışmalar 1990 ların ikinci yarısından itibaren başlamış ve ilk uygulama örnekleri ODTÜ Teknokent ve Marmara Araştırma Merkezi Teknopark olmuştur. Bugün 41 adet TGB bulunmaktadır. (Kaynak: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile yönetici şirkete, girişimcilere ve öğretim üyelerine oldukça cazip destek ve muafiyetler sunulmaktadır. Bunlar arasında yönetici şirket tarafından karşılanamayan, arazi temini, alt yapı ve idare binası inşası ile ilgili giderlerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanması, Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muafiyet ve atık su bedelinin alınmaması sıralanabilir. TEKMER ler KOSGEB in koordinasyonunda üniversitelerle KOBİ leri bir araya getirerek, ortak bir platformda Ar-Ge çalışmalarını sürdürmelerini sağlamaktadır. TEKMER ler üniversitelerin teknoloji altyapısı ve bilimsel çalışma ortamları ile KOBİ lerin üretici güçlerini bir araya getirerek üniversite-sanayi işbirliğine örnek teşkil etmektedir. KOSGEB tarafından TEKMER lerde yer alan işletmelere teknoloji geliştirme destekleri başlığı altında; mekân temini, malzeme ve teçhizat, danışmanlık, yurtiçi ve yurtdışı fuar katılım, yurtdışı fuar ziyaret, yazılım ve yayın temini, Ar-Ge sonuçları yayınlama, tanıtım, eğitim ve tasarım gibi çok çeşitli destekler sağlanmaktadır. Hali hazırda yirmi adet TEKMER üniversiteler bünyesinde faaliyet göstermektedir. 8

9 Özel Dosya: KÜMELENME MODELLERİ Silikon Vadisi nden hepimiz haberdarız peki Adıyaman daki Hazır Giyim Kümelenmesi nden? Küme 8,5 yıl önce kuruldu. Hedef Türkiye de yerel kalkınma çalışmalarına örnek olacak bir proje geliştirmekti. Kümelenme programının etkisini belirlemek amacı ile GAP GİDEM in yaptığı çalışma neticesinde sonuçlara bakacak olursak; 2004 yılından itibaren Adıyaman ilinde tekstil ve konfeksiyon sektöründe, 36 adet yeni yatırım gerçekleştiği ve 30 yatırımcının beklediği belirtilmektedir. İstihdama ise 4650 işçi ile katkı sağlandığı belirlenmiştir. 200 milyon dolar ihracat yapılmıştır. Adıyaman Güneydoğu bölgesinde göç vermeyen bir il konumuna gelmiştir. Bu örnek oldukça umut verici ve başarılı, ya bizim kendi bölgemiz bu konuda ne durumda? Bölgemiz hiç kuşkusuz kümelenme yapılarına ev sahipliği yapıyor. Ancak daha ileri gitmeden önce olayın dününün, bugünün ve yarınının netleştirilmesi gerektiği düşünülmüş olsa gerek. Bu konuda pek çok çalışma var, en önemlisi ise İzmir Kalkınma Ajansı nın (İZKA) 2010 yılında yürüttüğü Strateji Geliştirme Çalışması. Bu kapsamında, İzmir de potansiyel olarak belirlenen sektörlerde küme oluşumunun geliştirilmesine yönelik yol haritası oluşturma çalışması başlatılmıştır. Hâlihazırda devam eden kümelenme girişimlerinin yanı sıra analiz çalışmalarında ortaya çıkan ve yol haritası çalışmalarının yapılacağı potansiyel küme sektörleri endüstriyel iklimlendirme, havalandırma ve soğutma cihazları ve işlenmiş meyve ve sebze olarak belirlenmiştir. İzmir deki kümeler ile ilgili daha detaylı bilgi almak için çalışmanın çıktısı olan İzmir Kümelenme Analizi belgesini incelemenizi tavsiye ederim. Son bir gelişmeden daha bahsetmek istiyorum, artık Devlet Baba da kümelenmeyi destekliyor! 15 Eylül 2012 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete de görebileceğiniz yönetmelik oldukça detaylı şekilde hazırlanmış. İştah açıcı olarak şunu söyleyebilirim ki; verilen destek geri ödemesiz! İyi okumalar dilerim Tutku ASARKAYA 9

10 Finansal Destek Programları TÜ Bİ TAK TEYDEB DESTEKLERİ NDEKİ GÜ NCEL DEG İ Şİ KLİ KLER Teknolojinin faydaya dönüştürülmesi ve özel sektör kuruluşlarının Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını desteklemek amacıyla oluşturulan TÜBİTAK TEYDEB destekleri hakkında önceki bültenlerimizde detaylı bilgiler vermiştik. Bu sayımızda ise bu destek programlarında yapılan güncellemeler hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. Öncelikle çok kısa olarak her desteğin konusu, alanları ve önemli noktalarına değinelim; 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge faaliyetleri % 60 oranında desteklenmektedir Proje Pazarları Destekleme Programı: Üniversite, özel kuruluşlar ve araştırma kuruluşlarının bir araya gelerek düzenledikleri ulusal veya uluslararası etkinliklerin desteklenmesidir. Her etkinlik için destek üst limiti TL, uluslararası katılım varsa TL dir Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı: Üniversitelerdeki veya kamu araştırma merkezlerindeki bilgi birikimi veya teknolojinin ürüne dönüştürülerek sanayiye aktarılması ve ticarileştirilmesi amacıyla üst limiti TL ye kadar olan projelerin desteklenmesidir. Destek oranları ise KOBİ ler için %75, büyük firmalar için %60 dır KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı: KOBİ lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin TL üst limitle %75 oranında desteklenmesidir Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı: AB Çerçeve Programları ve benzer uluslararası ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlar, destek oranları KOBİ ler için %75, büyük firmalar için %60 dır Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı: Belirlenen öncelikli alanlarda (Enerji, gıda, otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri ve makine imalat teknolojileri) hedef ve ihtiyaç odaklı projelerin desteklenmesidir Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı: Herhangi bir lisans bölümden bir yıl içerisinde mezun olabilecek öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencileri veya lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerini en çok 5 yıl önce almış girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesidir. 10

11 Finansal Destek Programları Peki TEYDEB desteklerinde hangi değişiklikler yapıldı? Bu destek programları arasında yapılan değişikliklerin ana amaçlarına gelirsek; 1507 ye başvuru hakkı arttırıldı. En az 2 tanesi ortaklı başvuru olmak kaydıyla 5 kez başvuru yapılabilecek! KOBİ lerin Ar-Ge Yapma Kapasitesinin Arttırılması (Büyük bütçeli projelerde KOBİ lerin alt-yüklenici olarak projelerde yer alma zorunluluğunun getirilmesi), Üniversite Sanayi İşbirliklerinin Arttırılması söylenebilir. KOBİ lere Teşvik Ödülü 1501 ve 1507 programlarında başarıyla tamamlanan projelerde KOBİ de çalışan fikir sahibi araştırmacı ya 7500 TL teşvik ödülü verilmesi! KOBİ lere Daha Yüksek Bütçe 1507 Programında proje bütçesi destek limiti TL den TL ye yükseltildi! 11

12 Finansal Destek Programları Ulusal Hedeflere Göre Teşvik 1501 Programında; Öncelikli alanlarda proje yapma, Firmalar arası ortak proje yapma, Üniversite Sanayi işbirliklerini arttırma, Özel sektörün Ar-Ge harcamalarını arttırma gibi hedeflerin proje destek oranına etkisi arttırılarak daha fazla özendirilmesi. KOBİ lerle İşbirliği Zorunluluğu 1501 Programında TL yi aşan bütçeye sahip projelerde KOBİ ve Üniversitelerle işbirliği yapma zorunluluğu getirildi. Başvuru ve Destek Koşullarında İyileştirme 1501 programında, proje başvurusunda aranan mali tablolardaki rakam ya da oranlara dayanan ön koşulların kaldırılması, Desteklenen projelerin Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu Giderlerinin Desteklenmesi Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı Başvuruda KOBİ olma şartı kaldırıldı. Tüm sermaye şirketleri başvurabiliyor. Proje bütçesi TL den TL ye çıkarıldı (Destek oranları KOBİ ler için %75, büyük firmalar için %60). Proje süresi üst sınırı 18 aydan 24 aya çıkarıldı. Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımlarındaki proje bütçesine yüzde kısıtlaması kaldırıldı. 1 Ocak 2013 ten itibaren yürütücü kuruluşa 3 ay süre ve tamamı TÜBİTAK tarafından karşılanacak TL Fizibilite Desteği (Proje başvurusundan önce). (Kaynak: tubitak.gov.tr) Can ŞENYILMAZ 12

13 Güncel Etkinlikler İ AOSB - EBİ LTEM İ Kİ Lİ GO RÜ ŞME ETKİ NLİ G İ İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), bünyesinde 500 den fazla firmayı barındıran ve mevcut yapısı itibariyle metalden-plastiğe, gıdadan-tekstile, otomotivden-elektroniğe uzanan bir yelpazede son derece dinamik firmalara ev sahipliği yapmaktadır. Geçtiğimiz yıl EBİLTEM ve EBIC-Ege ekibi olarak bu potansiyeli İzmir deki akademisyenler ile buluşturma kararı aldığımızda, yeni bir işbirliği konseptini İzmir de hayata geçirme heyecanına sahiptik. Bu heyecan İzmir üniversitelerinin, İAOSB firma ve yönetiminin işbirliği ile son derece başarılı bir etkinliğe dönüştü. Etkinlikte, 30 ar dakikalık 99 farklı toplantı gerçekleştirilerek son derece başarılı rakamlara ulaşılmıştı. Sonrasında yapmış olduğumuz değerlendirme anketleri, katılımcıların; %89,6 sı yaptıkları görüşmelerin amacına ulaştığını, %93,1 i benzer bir etkinliğe tekrar katılmak istediklerini, bizlere göstermiştir. 18 Ekim 2012 yılında 2. si gerçekleşecek olan etkinlik için, 27 Ağustos itibariyle başlayan kayıtlarda şimdiden 30 katılımcıyı aştık ve her geçen gün aratarak devam etmesini planlıyoruz. Katılım da beklenen bu artış şüphesiz ki, firmaların ve akademisyenlerin aradıkları desteğin daha çabuk ve kolay bir şekilde bulunmasını sağlayacaktır. Bu yıl katılımcıları nasıl bir etkinlik beklediğine değinecek olursak; Uzman akademisyen ve firmalar arasında yapılacak doğru eşleşme, Yapılacak olan görüşmelerinin kiminle, hangi masada, ne zaman yapılacağının önceden belirlenmesi ve bir toplantı takvimine sahip olunması, İş ağınızı genişletme fırsatları, EBİLTEM uzmanları ile proje, patent, uluslararası işbirlikleri, Avrupa Birliği projeleri konularında birebir görüşme fırsatı şeklinde belirtebiliriz. 13

14 Güncel Etkinlikler 18 Ekim de gerçekleştireceğimiz etkinlikte kayıtlar devam etmektedir. Katılımın tüm firmalar ve akademisyenler için verimli geçmesi dileğiyle ETKİNLİK BİLGİLERİ ETKİNLİK TAKVİMİ Etkinlik Tarihi: 18 Ekim 2012 Online Profil Kayıt Başlangıcı: 27 Ağustos 2012 Etkinlik Yeri: İAOSB Atatürk Toplantı Salonu Toplantıların Online Seçimi: 26 Eylül 2012 Etkinlik Saati: Toplantı Seçimlerinin Kapanışı: 12 Ekim 2011 Toplantı Takvimlerinin Gönderilmesi: 15 Ekim 201 *** 18 Ekim 2012 tarihinde gerçekleşecek olan etkinlik için kayıt ve ayrıntılar *** 20 Ekim 2011 tarihinde gerçekleşmiş olan etkinliğe ait sonuç raporları Hüsnü DEMİR 14

15 Güncel Teknolojiler SAG LİKTA BÜLÜT Bİ Lİ Şİ M Hayatın vazgeçilmezleri arasına giren bilişim teknolojilerinde son yıllarda öne çıkan gelişmelerden bir tanesi bulut bilişim (cloud computing) olmuştur. Bulut bilişim gelişimi çok hızlı devam eden bir süreç olduğundan dolayı genel ve kabul görmüş bir tanımını yapmak oldukça güçtür. Bu konuda zorlanan teki kişi ben değilim ki; bulut bilişimin kendi camiası da bu konuda hem fikir olamamıştır ve birbirinden farklı 22 tanım üretmişlerdir. En basit tanımla, ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılabilen bilgi ve iletişim servisleri olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle, bulut bilişim internet üzerinden ihtiyaca göre sağlanabilen bilgi ve iletişim teknoloji servislerini ifade eden genel bir kavramdır. Bulut bilişim hala gelişmekte olan bir teknoloji olup, bu bilişim modelinin hayata geçebilmesi yakın zamanda gelişen üç farklı teknoloji ile mümkün olmuştur. Bulut bilişimi mümkün kılan ve altyapısını oluşturan bu üç teknoloji; web hizmetleri, sanallaştırma (virtualization) ve ızgara (grid) bilişimdir. Bu üç teknoloji sayesinde bulut bilişim bir gerçeklik haline gelmiştir. Bulut bilişişimin günümüzdeki uygulamaları 3 kategoriden oluşmaktadır diyebiliriz. Bu uygulama türlerinden birincisi, yazılım hizmetleridir (Software as a Servis SaaS). Bu konuda en yaygın olarak bilinen uygulamalar Google ın Google Apps adını verdiği kelime işlemci, hesaplama, ofis programlarıdır. İkinci grup uygulamalar ise platform hizmetleridir (Platform as a Service PaaS). Bu konudaki örnek uygulamalar arasında Microsoft firmasının Azure teknolojisi ile Google firmasının App Engine görülmektedir. Üçüncü bulut bilişim türü ise altyapı hizmetleridir (Infrastructure as a Service IaaS). Bu grubun en önemli örneklerinden biri Amazon firmasın EC2 (Elastic Compute Cloud) hizmetidir. 15

16 Güncel Teknolojiler Bulut Bilişimin Geleceği Gitgide büyüyen internet ağı, gelişen teknoloji ve pazar ihtiyaçlarının bir sonucu olarak, Bulut Bilişimin IT dünyasında önemli bir kavram haline gelmiştir ve bu nedenle bulut bilişime yapılan yatırımlar giderek artmaktadır. Gartner tarafından 2010 yılında yapılan gelişmekte olan teknoloji trendleri araştırmasında bulut bilişimin grafiğin tepe noktasında olması yapılan ciddi yatırımların bir kanıtı niteliğindedir. Yine Gartner tarafından hazırlanan 2012 raporunda yukarıda söylediklerimizde ne kadar haklı olduğumuzu görmekteyiz deki raporda bulut bilişim artık doyuma ulaşmış ve pikin tam tepe noktası yerine yamaçlara doğru bir iniş göstermiştir. Ancak bu durum; bulut bilişim üzerindeki ilginin azaldığı anlamına gelmemektedir, tepe noktasına yakın bir yerde Privite Cloud Computing i görmekteyiz. Bu da artık genelden özele doğru giden bir gelişime tanık olduğumuzu göstermektedir. İleride bulut bilişimi daha çok duyacağımızı ve bulut bilişimin daha birçok dalından meyve toplayacağımızın kanıtı olma niteliğindedir. **Grafiklerin büyük hali için tıklayınız 16

17 Güncel Teknolojiler Günümüzde işletmelerin bilişim teknolojilerini kullanmalarının temel nedenini verimlilik artışı olarak kabul edersek; işletmeler verimliliklerini etkileyen faktörler karşısında sağlam durabilmek için IT yatırımlarını her geçen yıl arttırmaktadırlar. Microsoft un desteği ile IDC (International Data Corporation) tarafından 2011 yılında Bulut Bilişim ile ilgili bir rapor hazırlanmıştır yılında genel bulut bilişim harcamaları 28 milyar doları bulmuş durumda ve durum karşısında söylenecek tek söz geleceğin bulut bilişim sağlayıcıları için oldukça ümit verici gözüktüğüdür. Yine hazırlanan raporda bulut bilişim harcamaları sayesinde 2015 yılında 14 milyon yeni iş imkânının yaratılacağı tahmin edilmiştir yılına kadar yaratılması öngörülen 14 milyon yeni işin %50 si küçük ve orta ölçekli işletmelere yansıyacaktır. Ayrıca bulut bilişim ile yaratılacak IT inovasyonunun yıllık 1.1 trilyon dolarlık yeni gelir yaratması beklenmektedir. *Raporun tamamı için buraya tıklayabilirsiniz. Neden Bulut Bilişim Kullanıyoruz? Bulut Bilişim ile kaynaklar, kullandıkça öde modeliyle işletmelerin kullanımına sunulmaktadır ve böylece işletmelerin bilgi teknolojileri için ayırmaları gereken finans ve işgücü kaynağını en aza indirilmiş olmaktadır. Bulut Bilişim, kişi ve kurumlara merkez serbestliği sağlar ve üstelik sabit bedeller yerine kullanılan kapasite ve hizmet kadar ödeme mantığı ile çok daha ekonomik hale gelir. Bu sayede işletimi uzman bir kadro tarafından gerçekleştirilen güçlü altyapılarda konumlanan merkezlerdeki veri ve uygulamalarınıza internet üstünden kolayca ulaşabilmektedir. 17

18 Güncel Teknolojiler Veri merkezlerinde sanallaştırmanın uygulanması, kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını aynı zamanda maliyetlerin de düşmesini sağlamaktadır. Daha önce altyapı teknolojilerini yöneten bilgi işlem kısımları, sanal veri merkezlerinde artık altyapı servisleri sağlayan bir duruma gelmekte, fiziksel sistemleri yönetmek yerine artık iş süreçleri ile alakalı kuralları yöneterek doğru uygulamaların, doğru sunucular üzerinden hizmet vermesini ve verilerin doğru disk sistemleri üzerinde depolanmasını sağlamaktadırlar. Sanallaştırma teknolojilerinin ve Bulut Bilişim in kullanımının artması pek çok üreticinin bir araya gelip bir vizyon oluşturması gereksinimini de ortaya çıkarmıştır. Bu sayede bugünün sanal ortamlarının tamamen otomatik ve dinamik veri merkezlerine dönüşmesi sağlanmaktadır. Sağlıkta Bulut Bilişim Bulut bilişim sağlık sektörü için önemli avantajlar sunmaktadır. Doktor-sağlık klinikleri ve hastaneler medikal verilerini saklayabilecekleri büyük depolama alanlarına ihtiyaç duyuyorlar. Depolanan bu verilerin coğrafyalar arası paylaşımı, hızlı erişimi ve bir internet kadar uzakta oluşu hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına önemli ivmeler kazandırmaktadır. Geleneksel bilgisayar ayarları maalesef bu denli büyük tesis hizmeti verememektedir. Bulut bilişim ile sağlanabilen bu hizmet ile sağlık kuruluşları her zamankinden fazla ve hızlı bir şekilde bilgi paylaşımı sağlayabilerek; hem hizmet standartlarını geliştirmiş olurlar hem de kendi içlerindeki operasyonel verimliliği arttırmış olurlar. Yukarıda saydığım avantajlarından kaynaklı; sağlık alanındaki bulut bilişim harcamaları yılları arasında %20.5 yıllık büyüme oranına (compound annual growth rate) sahip olacağı Healthcare Cloud Computing (Clinical, EMR, SaaS, Private, Public, Hybrid) Market - Global Trends, Challenges, Opportunities & Forecasts ( ) raporunda belirtilmiştir. 18

19 Güncel Teknolojiler Gelecekte bulut bilişimin sağlıktaki işleyişini anlamlandırmak gerekirse; şöyle bir örnekleme yapmak mümkündür. Tedavi işlemi bireyin kendisi ile gittiği klinikte başlayacak ve bulut bilişimin sağladığı etkileşimler ile daha hızlı, güvenli, ucuz ve kaliteli bir hizmet almış olacaktır. Bu örnekleme aşağıdaki grafikte daha iyi anlaşılabilir. Bulut bilişim teknolojisi şu an sadece dünyanın belirli bölgelerinde kabul edilmiştir, çoğunluk hissesi gelişmiş ülkeler tarafından tutulmaktadır. Bulut bilişim içerisinde sağlığın pazar payı yaklaşık olarak %5 civarında ve bu alanda oynayan CareCloud (ABD), Carestream Health, Inc (ABD), Merge Healthcare, Inc (ABD), GE Healthcare (İngiltere) ve Agfa healthcare (Belçika) gibi birkaç oyuncu var. Türkiye deki bilgisayar teknolojisi firmalarında bu oyuncular arasına girmesi dileğiyle İlknur ALPAK 19

20 Güncel Çalışmalar Ü Nİ VERSİ TE PATENTLERİ NE Bİ R DOZ AREGE2 Bildiğiniz gibi mevcut patent kanununa göre üniversite öğretim üyelerine ait patent başvuruları serbest buluş kapsamına girmektedir ve başvuru yapma hakkı öğretim üyesine aittir. Buluşu yapan akademisyen patent/faydalı model başvurusu yapıp yapmayacağı kararını kendisi verir ve tüm maliyetini kendisi karşılar. Bu durum üniversite kaynaklı patent başvuru sayısının düşük olmasının en önemli sebeplerinden birisi. Üniversitelerin altyapı, teknik kapasite eksiklikleri ve iç dinamiklerinin aksıyor olması da, daha az patent başvurusu yapılmasına sebep olmaktadır. Grafikteki üniversite kaynaklı patent sayılarına baktığımızda; 2011 yılında yaklaşık 180 üniversite orijinli patent başvurusu olduğunu görmekteyiz yılında yapılan toplam yerli patent başvurusu sayısı (4087) içindeki payına baktığımızda bu rakamın ne kadar düşük kaldığını rahatlıkla görebiliriz. Başvuru sahibinin adında ya da adresinde üniversite ifadesi geçen başvurular, üniversite tarafından yapılan başvuru olarak adlandırılmıştır. Kaynak: Türk Patent Enstitüsü 20

21 Güncel Çalışmalar Bu durum, başta kamu kurumları (Türk Patent Enstitüsü, TÜBİTAK gibi) olmak üzere tüm üniversitelerin üzerinde düşünmesi ve çözüm önerileri üretmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Üniversitelerde buluş ve fikri mülkiyet hakları konusundaki farkındalık seviyesini arttırmak ve üniversite kaynaklı patent / faydalı model başvurularının artmasını sağlayabilmek amacıyla farklı etkinlikler ve uygulamalara ihtiyaç duymaktayız. Patent başvurusu yapılmış buluşların da üniversite raflarında kalmaması ve ekonomiye kazandırılması için ticarileştirilmesi gerekiyor. Tam bu noktada Ege Üniversitesi olarak bahsettiğim ihtiyaçlara cevap verebilecek bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyoruz. Hem fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalık yaratacak hem de üniversite kaynaklı patentlerin raflardan inmesini teşvik edecek bir etkinlik ile geliyoruz: 2. Ar-Ge ve Teknoloji Günleri AreGE2 İlkini 2010 yılında düzenlediğimiz AreGE2 yi bu sene TÜBİTAK ve Elginkan Vakfı nın desteği ile Üniversite Patentleri Yarışıyor ana temasıyla Kasım 2012 tarihlerinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi nde gerçekleştireceğiz. Başarılı ve yoğun ilgi ile tamamlanan ve basında geniş yer alan ilk etkinliğimizin ardından yeni hedeflerle yola çıktığımız AreGE2 de bu sefer hedef: Üniversite patentlerini değere çevirmek. 3 gün sürecek AreGE2 de; Patent Tüneli ve Patent Çadırı paralel etkinlikleri ile katılımcılar patent süreçleri hakkında bilgilendirilirken birebir görüşmelerle patent araştırmalarının ilk adımları uzmanlarla beraber atılacak. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek olan üniversite kaynaklı patentli projeler yarışması ile finale kalan katılımcılar, Define Adası konsepti ile melek yatırımcılara patentlerini sunarak yatırım almak için yarışacaklar. AreGE2 nin kongre ayağında ise farklı konuların masaya yatırılacağı oturum ve panellerde Fikri Mülkiyet Hakları mercek altına alınacak. Programı kısaca toparlamak gerekirse AreGE2 aşağıdaki konu başlıklarına ev sahipliği yapacaktır: Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyi, Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hakları Patentin Değere Dönüştürülmesi Ticarileştirme Üniversitelerde ve Firmalarda Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi- İyi Uygulamalar Patent Araştırmaları ve Patent Verilerinden Faydalanma Firmalar İçin Patentin Önemi? Örnek Uygulamalar Türkiye de Fikri Mülkiyet Hakları Girişimci Akademisyenler, Girişimci Öğrenciler Define Adası: Yatırımcılarla Buluşma Geleceğin Teknolojileri 21

22 Güncel Çalışmalar Ayrıca AreGE2 süresince birçok bilgi masası, sergi, stantlar ve interaktif uygulamalar da yer alacak. Konseptin tamamını toplu olarak aşağıdaki tablodan izleyebilirsiniz. PROJELER BİLGİ MASALARI STANDLAR SERGİLER İNTERAFTİF Üniversite Patentleri Sergisi EBİLTEM Bilgi Masaları IPR Helpdesk Birim Tanıtımları Ege Üniversitesi Ankara Patent Buluş Sergisi- İlginç buluşların ziyaretçilerle paylaşımı Steve Jobs Sergisi Patent Çadırı - Özel danışmanlık firmaları ile araştırmacılarımıza ve sanayicilerimize başvuru süreçlerinde birebir destek sağlanması, Patent Tüneli Patent alım sürecinin tanıtımı Poster Sergisi EPO WIPO Diğer Üniversiteler Üniversite Öğrenci ÜSİMP Sanayi Patentleri Sergisi Define Adası - Finale kalan Patent ve faydalı modellerin özel oturumda yatırımcılara sunumu Siz de AreGE2 de yerinizi almak ister misiniz? Ziyaret için herhangi bir kayıt yaptırmanıza gerek olmadan etkinliğimize katılabilirsiniz. Web sayfamızdan programı takip etmeniz yeterli. Patent yarışmasına başvurmak isterseniz sizi şöyle alalım: İletişim ve Sosyal Medya / 2.arege #arege2 Mustafa ÇAKIR 22

23 EKİBİMİZ Dr. Serdal Temel, Projeler Koordinatörü Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu ve aynı bölümden doktora derecesi almıştır. Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) nde 2000 yılından beri uzman olarak çalışan Dr.TEMEL, EBİLTEM de üniversite sanayi işbirliği, teknoloji transferi, Ar-Ge ve inovasyon çalışma ve projelerinden sorumludur. Dr. Serdal TEMEL, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kurulan IRC Ağı merkezlerinden birisi olan, Ege Yenilik Aktarım Merkezi (IRC-Ege) nin Müdürü olarak görev yapmış ve bu Merkez AB komisyonu tarafından Networkün en başarılı Teknoloji Transfer Ofisi seçilmiştir. Halen, Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network) kapsamında kurulan Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege) nin Müdürü olarak görev yapan Dr. Serdal TEMEL, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji transferi ve üniversite-sanayi işbirliği konularında ulusal ve uluslar arası akademik çalışmaları bulunmaktadır. Dahili: 163 Aykut Gülalanlar,PMP Proje ve İş Geliştirme, Birim Yöneticisi 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü, 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Mühendislik Yönetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. Akar Teknik firmasında Satış-Teknik Destek Mühendisi olarak Ege Bölgesi bayi sorumluluğunu üstlenmiştir yılında Vestel Beyaz Eşya fabrikasında Ar-Ge Lab. Mühendisliği ve Vestel Dijital Fabrikasında Ar-Ge Donanım Mühendisliği yapmıştır. Askerlik görevi sonrasında ENKO Elektronik firmasında "Kalite-Kontrol Sorumlusu" olarak görev almıştır. Kurum içinde, yönetsel yapının ve süreçlerin geliştirilmesi yanında işleyen yapının bilgi teknolojileri ile desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Çalışmalarını, ulusal ve uluslararası projelerde süreç yönetiminin geliştirilmesi ve iş geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi üzerine yoğunlaştırmıştır. Dahili : 162 Mustafa Çakır Patent ve Teknoloji Transferi, Birim Yöneticisi 1985 doğumlu olan Mustafa Çakır, 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olmuştur. 1 yıl süreyle Makine Mühendisleri Odası İzmir Şube de Kongre Merkezinde teknik görevli olarak çalışmış ve askerlik görevinin ardından EBİLTEM de EBIC -Ege (Avrupa İşletmeler Ağı) proje uzmanı olarak işe başlamıştır. EBIC-Ege projesinde uluslararası eşleştirme etkinlikleri, teknoloji transferi ve fikri mülkiyet hakları konuları üzerine çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca EBİLTEM bünyesinde Avrupa Patent Ofisi desteği ile kurulan Patent Araştırmaları Ofisi nde Patent analisti olarak çalışmakta olup, firmalara ve araştırmacılara patent araştırmaları, teknoloji trend analizleri, rakip patent analizi gibi hizmetler vermektedir. Dahili : 152 Tutku Asarkaya Proje Uzmanı 2009 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden (ana dal) ve Uluslar arası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü'nden (yan dal) mezun olan Tutku ASARKAYA, 2010 yılında Ege Üniversitesi'nde Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları üzerine yüksek lisansına başlamıştır. United Parcel Service of America, Inc (UPS)'te Yurtiçi Bölge Satış Sorumlusu olarak görev almıştır Ekim'den itibaren Ege Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Merkezi (EBİLTEM)'de Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege) Proje Uzmanı olarak çalışmaya ve ulusal ve uluslararası projeler ile ilgilenmeye başlamıştır. Dahili:

24 EKİBİMİZ İlknur Alpak - Proje Uzmanı 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olan İlknur Alpak yılları arasında İstanbul da özel bir genetik tanı merkezinde proje koordinatörlüğü yapmıştır yılında Ege Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü nde yüksek lisans eğitimine başlamış ve halen devam etmektedir. Ocak 2011 tarihinden itibaren de EBİLTEM de Sağlık için İzmir, Gelecek için İnovasyon-İNOVİZ sloganı ile Ege Bölge sinde yeni bir girişim olan İNOVİZ Girişimi nde görev yapmaktadır. Dahili: 150 Rory Nuijens - Proje Uzmanı Munster Üniversitesi ve Twente Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Çalışmaları bölümünden Master derecesi almıştır. Hollanda, Almanya ve Brüksel de bir çok uluslararası projede çalışarak deneyim kazanmış bir Avrupa Birliği uzmanıdır. Avrupa Birliği fonları konusunda uzmanlaşmış ve kurumunuza yürüteceğiniz projeniz için Avrupa Birliği'nden fon alma konusunda yardımcı olabilir. Bunun yanında, Türk KOBİ'lerinin Hollandalı kıdemli uzmanlardan ücretsiz danışmanlık hizmeti talep edebildikleri Yabancı Üst Düzey Uzmanlar Programı ndan (PUM) sorumludur. Dahili: 161 Semih Erden - Proje Uzmanı 2007 yılında Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nden mezun olmuştur. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Anabilim Dalı nda tezli yüksek lisans programına başlamıştır. Yüksek lisans aşamasında Avrupa Birliği entegrasyon politikaları, bölgesel kalkınma ve Topluluk destekleri üzerine yoğunlaşan Erden, EBILTEM in Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege) biriminde proje uzmanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Dahili: 165 Can Şenyılmaz - Proje Uzmanı Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunudur yılları arasında Erasmus değişim programı öğrencisi olarak Atina da Panteion Üniversitesinde bir dönem kadar İşletme bölümünü okumuştur. Mezuniyeti sonrası 6 ay kadar Bilim İlaç A.Ş. de Tıbbi Tanıtım Sorumlusu olarak çalışmış ve Haziran 2011 itibariyle EBİLTEM de Proje Uzmanı olarak görev almaktadır. Dahili: 166 Hüsnü Demir - Proje Uzman Yardımcısı 2010 yılında Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mevzun olmuştur. Mevzuniyetinin sonrasında askerlik görevini tamamlayıp, 1 yıla yakın bir süre Ereyon Elektronik Tic. Sanal Ma. Hiz. A.Ş. de Lojistik Departmanında çalışma imkanı bulmuştur. Mayıs 2012 de Ebiltem çatısı altına girmiş ve Proje Uzman Yardımcısı olarak, Proje ve İş Geliştirme konularında faaliyet göstermeye başlamıştır. Dahili:

25 GELECEK SAYI:, Patent Değerleme Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri: Kongre ve B2B İzlenimleri Atlantik in İki Yakasından: Patent Sistemleri ve Gelecek Tartışmaları Destekleyenler Bizi takip edin! twitter.com/ebiltem Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Ege Üniversitesi Kampüsü, EBİLTEM, 35100, Bornova-İzmir

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO...

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... 26 Temmuz 2013 EGE ÜNİVERSİTESİ Tüm gelenekleri, zenginlikleri ve kısıtları ile 58 yıllık bir Devlet Üniversitesi 4. Üniversite 55 bin öğrenci, 3000 öğretim elemanı ile

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

ETTOM e-bülten SAYI 2

ETTOM e-bülten SAYI 2 ETTOM e-bülten SAYI 2 TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2014 YILI ÇAĞRISI 1003 PROGRAMI ve ÖZELLİKLERİ Programın amacı; belirlenecek öncelikli alanlarda Sonuç odaklı, İzlenebilir

Detaylı

Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri

Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Detaylı

Her şey bağlamında anlam kazanır...

Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTÜ Teknokent Ve Avrupa İşletmeler Ağı USİMP KONGRESİ-2012 Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTU TEKNOKENT Kümeleşme, Platformlar, sinerji Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ www.bto.odtu.edu.tr www.odtuteknokent.com.tr ODTÜ-BTO NUN AMACI NEDİR? ODTÜ-BTO, ÜNİVERSİTEMİZ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK

Detaylı

Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi

Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi HEKSAGON MUHENDİSLİK ve TASARIM A.Ş. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEKLİ YENİLİK MODELİ SUNUM

Detaylı

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Misyonlar: Üniversite: bilimsel ilerlemenin temel üreticileri Sanayi : yeni teknolojilerin ve buna bağlı

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014 Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr SaaS Gündem Kullanım alanları IaaS PaaS Sanallaştırma Hizmet Şekilleri

Detaylı

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

SELÇUK TTO GÖREVLENDİRME ETKİNLİK RAPOR FORMU ETKİNLİK DETAYLARI

SELÇUK TTO GÖREVLENDİRME ETKİNLİK RAPOR FORMU ETKİNLİK DETAYLARI Doküman No Sayfa No 1/1 Etkinlik Yer Tarih 12.12.2013 ETKİNLİK DETAYLARI KOSGEB-GİZ ANADOLU DA EKONOMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Konya Teknokent Ardıçlı Toplantı Salonu Saat 10.00 16.00 Katılımcı/ları TTO

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür

2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür Sağlık Sektörü Ulusal Ekonomimiz Açısından Kritik Sağlık Harcaması/GSYİH 2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür 10 % 9 8 7 6 5,4 5,3 5,4 5,4 5,8 6,0 6,1 6,1 5,6 5,3 5,4 5 4

Detaylı

Destek Adı. Destek Türü. Kimler Başvurabilir Üniversite. Amacı ve Kapsamı Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla.

Destek Adı. Destek Türü. Kimler Başvurabilir Üniversite. Amacı ve Kapsamı Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla. Elektronik, Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Ar -Ge Projelerinin Desteklenmesi (Link) Hibe Kimler Başvurabilir Üniversite *UDHB nin sorumlu olduğu alanlarda Ar-Ge projesi yürüten üniversiteler

Detaylı

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi) Tanıtımı Dr. Olcay Özçakır 16.12.2014 HT-TTM: Yapılanma Kuruluş : 2008 Temmuz (Hacettepe Teknokent A.Ş. nin bir alt birimi) Şirketleşme (A.Ş.) :

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU 1 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU ÜSİMP ÜSİMP (Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu), üniversitelerde üretilen yeni teknolojilerin topluma aktarılmasını teşvik etmek ve sanayi

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

TÜBİTAK TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI

TÜBİTAK TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI - BİDEB 2238 Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması Programın Amacı: Girişimcilik Farkındalığını Artırmak Üniversite düzeyinde öğrenciler arasındaki girişimcilik farkındalığını

Detaylı

Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır

Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır AR- GE DESTEKLERİ Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır 1 2 3 1 Merkez İstanbul 2 Şube Gebze GOSB Teknokent

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Ulusal Akademik Proje Destekleri

Ulusal Akademik Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Proje Destekleri Prof. Dr. Vahide Savcı 2/56 İçerik TÜBİTAK vizyon Temel İşlev ve Destekler ARDEB olanakları 3/56 Vizyon Toplumumuzun yaşam

Detaylı

Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih

Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih etmektedir. Talep çok yüksek olduğundan, pek çok bölüm,

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ - 2016 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesinde

Detaylı

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO (1513 TTO Başvuru Deneyimleri Paylaşımı Çalıştayı- Ankara Sanayi Odası-26 Temmuz 2013) PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK TTO (2006) ; Teknoloji transferi, girişimciliği

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Doç. Dr. Cengiz ARICI Araştırma Destek Programları Bşk. Yrd. 04 Nisan 2017 Salı TÜBİTAK ın Görevleri* Bilim, teknoloji

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

Hakkımızda. Ostim teknopark

Hakkımızda. Ostim teknopark Hakkımızda Teknopark, 05.02.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazete de ilanı ile kurulmuştur. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyette bulunmak

Detaylı

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Pınar AKER Bilimsel Programlar Uzmanı 11 Ekim 2011, Koç Üniversitesi Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 Ar-Ge ve yenilik

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 2 2 EYLÜL 2011, BAŞKENT OSB

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 2 2 EYLÜL 2011, BAŞKENT OSB Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi DENIZ BAYHAN 2 2 EYLÜL 2011, BAŞKENT OSB Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi http://lifesci.boun.edu.tr Rana Sanyal rana.sanyal@boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı

ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı Teknokent Nedir? Teknokentler, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Neden Yazılım Sektörü? Yazılım Sektörü, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir bileşeni olarak rekabet avantajı sağlama

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) S. Hilmi YAVUZ TEYDEB Başkan Yardımcısı 7 Haziran 2011, Bilkent Üniversitesi Özel Sektöre Kamu Ar-Ge Destekleri Projelere hibe destekler TÜBİTAK

Detaylı

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ BAŞARILI UYGULAMALAR ÇALIŞTAYI İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ Dr. Emrah Tomur Genel Koordinatör 10 Ocak 2012 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Ankara 2003 yılında İzmir in önde

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu University-Industry Cooperation Centers Platform of TURKEY. USIMP Ulusal Patent Fuarı

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu University-Industry Cooperation Centers Platform of TURKEY. USIMP Ulusal Patent Fuarı Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu University-Industry Cooperation Centers Platform of TURKEY USIMP Ulusal Patent Fuarı TEŞEKKÜRLERİMİZLE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ TEŞEKKÜRLERİMİZLE DESTEKLEYENLER

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması

Detaylı

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. AR-GE MERKEZİ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2.

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır

Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır AR- GE DESTEKLERİ Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır 1 2 3 1 Merkez İstanbul 2 Şube Gebze GOSB Teknokent

Detaylı

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu (SETF)

Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu (SETF) Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu (SETF) TÜRKİYE DE ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMİNE YÖNELİK TEKNOLOJİ PROJELERİNE YATIRIM YAPAN TEK ÖZEL FON Özet Kısaca SETF 20 milyon USD Venture Capital

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Bilser Dönmez YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 103 YILLIK DENEYİM 30.000+ ÖĞRENCİ 24.000 Lisans 5.600 Y.Lisans 1.600 Doktora Öğrencisi 1.700+ AKADEMİSYEN 10

Detaylı

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE AR-GE ODAKLI ŞEFFAF ÜNİVERSİTE ŞEFFAF YÖNETİM ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara 2 TEYDEB -Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR

TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu University-Industry Cooperation Centers Platform of TURKEY TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR Prof. Dr. A. Hamit SERBEST President of Executive

Detaylı

www.adaptto.net iletisim@adaptto.net

www.adaptto.net iletisim@adaptto.net www.adaptto.net iletisim@adaptto.net Teknoloji Transferi Nedir? Teknoloji Transferi kavramı bir kurum tarafından geliştirilen yeni bir teknolojinin, buna ihtiyaç duyan kurum(lar)a başarılı bir şekilde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI 02.04.2015 1 OFFSET E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) ARAŞTIRMACILAR İÇİN DESTEK HİZMETLERİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) ARAŞTIRMACILAR İÇİN DESTEK HİZMETLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) ARAŞTIRMACILAR İÇİN DESTEK HİZMETLERİ www.bto.odtu.edu.tr www.odtuteknokent.com.tr ODTÜ-BTO NUN AMACI NEDİR? ODTÜ-BTO, SANAYİ İLE ORTAK PROJE

Detaylı

TÜBİTAK-TEYDEB Açısından İlaç Ar-Ge Destekleri

TÜBİTAK-TEYDEB Açısından İlaç Ar-Ge Destekleri TÜBİTAK-TEYDEB Açısından İlaç Ar-Ge Destekleri Sema BALABANLI TÜBİTAK- TEYDEB Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Teknolojileri Grubu (BİYOTEG) Yürütme Komitesi Sekreteri 3 Mayıs 2013 - İstanbul Sunum

Detaylı