İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)"

Transkript

1 Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Otomotiv Sanayiinde Ürün Geliştirme ve Tasarım Süreçleri Product Design and Development Processes in the Automotive Industry Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Türü (Cours e Type) EUT 546 Güz (Fall) 7,5 Yüksek Lisans (MSc.) Bölüm / Program (Department/Program) Endüstri Ürünleri Tasarımı / Endüstri Ürünleri Tasarımı (Industrial Product Design / Industrial Product Design) Dersin Türü (Course Type) Seçmeli (Elective) Dersin Dili (Course Language) Türkçe (Turkish) Dersin İçeriği (Course Description) Dersin Amacı (Course Objectives) Dersin Öğrenme Çıktıları (Course Learning Outcomes) ISO/TS 6949 Otomotiv Üretimi için Kalite Yönetim Sistemi. AIAG Ürün Geliştirme Süreci: İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP). Eşzamanlı mühendislik. Kalite Fonksiyon Yayılımı (QFD). Araç teknik özellikleri hakkında ulusal ve uluslararası regülasyonlar. Araç ana boyutlarının belirlenmesinde ilk yaklaşım. Tasarım Hata Türü ve Etkileri Analizi (DFMEA). Araç yerleşim tasarımı ve kontrolü. Gövde model (styling) çalışmaları. Araç aerodinamiği. Araç gövde (karoseri) elemanlarının (gövde karkas yapısı, kaplama sacları, tamponlar, ön ızgara, trim elemanları, kapılar,camlar, koltuklar, dashboard, aydınlatma elemanları, aynalar, hava kanalları, üfleçler, vs.) tasarlanması. Konfor parametreleri. Prototiplerin üretimi ve testi. Ürün Bilgi Yönetimi (PDM). Üretim süreci tasarımı. Ürün ve üretimin onaylanması. Belgelendirme ve homologasyon. ISO/TS 6949 Quality management system for automotive production. AIAG Product Development Process: Advanced Product Quality Planning (APQP). Concurrent engineering. Quality Function Deployment (QFD). National and international regulations about vehicle technical specifications. Preliminary definition of vehicle basic dimensions. Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA). Vehicle layout design and checking. Body styling. Vehicle aerodynamics. Design of vehicle body components (body structure, covering sheets, bumpers, front grill, trim parts, doors, glazing, seats, dashboard, lighting devices, mirrors, air ducts, nozzles, etc.). Comfort parameters. Production and testing of prototypes. Product Data Management (PDM). Process design. Product and process validation. Certification and homologation.. Otomotiv ana ve yan sanayinde, ürün geliştirme projelerinin planlama ve yönetim metodolojilerinin öğrenilmesi. 2. Araç teknik özelliklerine ilişkin ulusal ve uluslararası regülasyonlar hakkında bilgi verilmesi.. Araç gövde elemanlarının tasarlanabilmesi. 4. Ürün bilgi yönetimi hakkında bilgi verilmesi.. To learn planning and managing methodologies of product development projects in vehicle manufacturer and component supplier companies. 2. To give information about national and international vehicle technical specifications.. Be able to design vehicle body components. 4. To give knowledge about product data management. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;. otomotiv endüstrisinde, ürün geliştirme projesi planlaması ve yönetmesini öğrenir, 2. müşteri taleplerini QFD metodunu kullanarak ürün özelikleri ve mühendislik karakteristiklerine dönüştürebilir,. pazar taleplerine ve ulusal ve uluslararası regülasyonlara uygun şekilde araç gövdesi ve elemanlarını tasarlayabilir. 4. tasarım safhasında ürün ve üretimde oluşabilecek potansiyel hataları belirler, ürün ve üretime etkilerini değerlendirir ve riski azaltır veya ortadan kaldırır, 5. proje ve ürün ömrü sürecinde ürün bilgi yönetimini yapabilir. Students will be able to;. learn planning and management of product development project in Automotive Industry, 2. transform voice of customer to product feature and engineering characteristics by using QFD method,. design vehicle body and body components that meet market requirements and national and international vehicle technical regulations, 4. identify potential failures in a product and process during design phase, assess their effect on the product and process and reduce or eliminate risk, 5. manage product data during project and product life cycle.

2 Ders Kitabı (Textbook) Diğer Kaynaklar (Other References) Ödevler ve Projeler (Homework & Projects Laboratuar Uygulamaları (Laboratory Work) Bilgisayar Kullanımı (Computer Use) Diğer Uygulamalar (Other Activities). Morgan, J. M., Liker, J. K., (2006), The Toyota Product Development System, Productivity Press, (Türkçe tercüme, A.Yılmaz, 2007, Toyota Ürün Geliştirme Sistemi, Farba A.Ş.) 2. TSE, ISO/TS 6949 Standardı, Ekim (2005), Kalite yönetim sitemleri- Otomotiv üretimi ve ilgili yedek parça üreticisi kuruluşlar için.. Anderson, D.M., (2004), Design for Manufacturability and Concurrent Engineering, CIM Press. 4. Fung, W., Hardcastle, M., (200). Textiles in Automotive Engineering, Woodhead Publ. 5. Bosch, R., GmbH, (2000), Automotive Handbook, 5th ed. Ödev; ) QFD, 2) DFMEA, )Araç yerleşim tasarımı ve gövde model çalışması, 4) Gövde elemanı tasarımı Homework; )QFD, 2)DFMEA, ) Vehicle layout and styling, 4) Design of one of body components. Yok None Tasarım ödevlerinin (-Araç yerleşim tasarımı ve gövde model çalışması ve 4-Gövde elemanı tasarımı ) konfigürasyon, parametrik ve detaylı tasarım safhalarında, yüzey ve katı modelleme programları kullanılacaktır. In the configuration, parametric and detail design phases of design homework ( - Vehicle layout and styling and 4-Design of one of body components), surface and solid modelling programs will be used. - - Başarı Değerlendirme Sistemi (Assessment Criteria) Faaliyetler (Activities) Yıl İçi Sınavları (Midterm Exams) Kısa Sınavlar (Quizzes) Ödevler (Homework) Projeler (Projects) Dönem Ödevi/Projesi (Term Paper/Project) Laboratuar Uygulaması (Laboratory Work) Diğer Uygulamalar (Other Activities) Final Sınavı (Final Exam) Adedi Değerlendirmedeki Katkısı, % (Quantity) (Effects on Grading, %) 2 %0 4 %50 %40

3 Hafta DERS PLANI Konular Otomotiv endüstrisinde ana süreçler ve süreçler arasındaki ilişkiler. ISO/TS 6949 Otomotiv Üretimi ve Yan Sanayiler için Kalite Yönetim Sistemleri, Otomotiv Endüstrisi Aksiyon Grubu(AIAG) ve grup tarafından tanımlanan ürün geliştirme süreci: İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP). 2 Yeni ürün fikrinin oluşması veya Co-dizayn talebi. Ürün geliştirme ekibinin oluşturulması, Eşzamanlı Mühendislik. Pazar araştırması, müşteri talepleri (Müşterinin sesi VOC). Diğer tasarım girdileri ( geçmiş garanti ve kalite bilgileri, iş planı ve pazar stratejileri, benchmark bilgileri, ). Kalite Fonksiyon Yayılımı (QFD) ve müşteri taleplerinin öncelik ve hedef değerlerle birlikte ürün özellikleri ve mühendislik karakteristiklerine dönüştürülmesi. 4 Araç teknik özellikleri ile ilgili ulusal ve uluslararası yönetmelik, direktif ve regülasyonlar. Araçların imal, tadil ve montajı ( AİTM ) yönetmeliği, AB Direktifleri, BM/AEK Teknik Regülasyonları. Araç kategori ve sınıfları. Dersin Çıktıları 5 Aracın tasarlanması ; *Ürün kavramı ve yapısının oluşturulması; ilk yaklaşım çerçevesinde aracın ana boyutlarının, şasi ve gövde gruplarının belirlenmesi. Ön Malzeme Listesi (BOM) ve ön üretim akış diyagramlarının hazırlanması. Finansal fizibilite; tahmini maliyet ve yatırımın hesaplanması. Proje planı., 6 *Tasarım Hata Türü ve Etkileri Analizi ( DFMEA). 4 7 *Araç yerleşim tasarımı; şasi grupları ile bağıntılı şekilde araç iç ve dış boyutları ve sürücü ve yolcu koltukları, kapılar,bagaj, yük,vs. konumlarının belirlenmesi. Araç iç kısmı dummy gövde yapılması ve görüş açısı, direksiyon simidi konumu, giriş çıkış kolaylığı, dashboard yerleşiminin kontrol edilmesi. Araç Aerodinamiği.Gövde model ( style ) çalışmaları. 8 *Araç gövde karkas yapı tipleri.araç gövdesinde kullanılan malzemeler ( sac levha, tekstil, cam, vs.). Araç ağırlık analizi.aydınlatma elemanları ; farlar, sinyal lambaları, vs. Mock-up. 9 *Araç gövdesi (karoseri), gövde grup ve elemanların tasarlanması; -Karkas yapı, iç ve dış gövde kaplama sacları / parçaları, kapaklar, tamponlar, ön ızgara. 0 -Gövde trim elemanları; dış dekoratif parçalar, iç trim, malzemelerin alev dayanıklılığı. İzolasyon. Pas önleme ve boyama. Renk harmonisi. -Gövde elemanları; kapılar, camlar, koltuklar,dashboard, geri görüş aynaları, iç aydınlatma, Isıtma- Havalandırma-Soğutma (HVAC) sistemi elemanları; hava kanalları, üfleçler. Konfor parametreleri. 2 Prototiplerin ( parça,parça komplesi, sistem, grup,araç) yapılması ve test edilmesi. Prototip Kontrol Planları. Final ürün tasarımı, mühendislik resimleri ve standartları, malzeme listesi (BOM).Ürün Bilgi Yönetimi (PDM).,2,2,,5 Araç üretim süreci tasarımı; Süreç Hata Türü ve Etki Analizi ( PFMEA), Üretim Akış Diyagramı, Üretim Hattı Planı, Yeni ekipman, alet ihtiyaçları. Pilot Üretim, Alfa ve Beta testleri. Ön seri üretim, Ürün ve üretimin onaylanması. Yan sanayilerin Üretim Parçası Onay Süreci ( PPAP) dosyası hazırlaması ve,2,,4,5 müşteriye sunması. 4 Belgelendirme ve homologasyon. Lansman ve ürünün izlenmesi.,,5

4 Weeks COURSE PLAN Topics Main processes in automotive industry and relation between main processes. ISO/TS 6949 Quality management system for automotive production and relevant service organizations. Automotive Industry Action Group (AIAG) and product development process defined by AIAG: Advanced Product Control Plan (APQP). 2 Generation of new product idea or Co-design request. Organization of product development team. Concurrent Engineering. Market Survey, Voice of customer (VOC), other design inputs ( Historical warranty and quality information, Business plan and marketing strategy, Benchmark data, ). Quality Function Deployment (QFD) and to translate VOC to product features and engineering characteristics with priorities and targets. 4 National and international regulations and directives about vehicle technical specifications. National regulation about production, modification and assembly of vehicles (AİTM). EEC Directives, UN/ECE Technical Regulations. Vehicle catogeries and classes. Course Outcomes 5 Vehicle Design ; *Formation of product concept and architecture. Preliminary definition of basic dimensions and chassis and body groups. Preparetion of preliminary bill of materials (BOM) and Process Flow Diagrams. Financial feasibility, cost and investment estimation. Project plan., 6 *Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA). 4 7 *Layout design; definition of internal and external basic dimensions and positions of driver, passenger, luggage,load in relation to chassis grups. Build internal dummy body. Check of visibility, position steering wheel, easy of exit and entry, layout of dashboard etc. Vehicle aerodynamics. Body styling. 8 *Body structure and types of body structure, vehicle body materials ( sheet steel, textiles, glass etc.). Lighting devices;headlamps, direction indicators, etc. Vehicle weight analysis. Mock-up. 9 *Design of vehicle body, body groups and components; -Body structure, external and internal covering sheets and parts, lids, bumpers, front grill. 0 -Body trim components; Exterior decorative parts, interior trim, burning behavior of materials.. Insulation. Corrosion protection and painting. Color harmony. -Body components; Doors, glazing of body, seats, dashboard, exterior and internal mirrors, internal lighting. Heating, Ventilating, Air conditioning (HVAC) system components; air ducts, nozzles,. Comfort parameters. 2 Production of prototypes( component, system, vehicle ) and testing. Prototype control plan. Final product design, engineering drawings and specifications, bill of materials (BOM). Product Data Management (PDM).,2,2,,5 Process Design; Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA), Final process flow diagram. Floor plan layout. New equipment and tooling requirements. Pilot production; Alpha and Beta testing. Pre-serial production, product and process validation. Preparing of Production Part Approval Process,2,,4,5 (PPAP) documentation by supplier and submit to customer. 4 Certification and homologation. Launch and product monitoring.,,5

5 Dersin Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans Programıyla İlişkisi Programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler (programa ait çıktılar) i. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak endüstri ürünleri tasarımı alanında araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (Bilgi i). Tasarım alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (Beceri v). Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, kendi lisans alanındaki bilgi ve becerilerini endüstri ürünleri tasarımı araştırma konuları bağlamında kullanabilme(beceri iii). ii. Endüstri ürünleri tasarımı alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (Bilgi ii). Tasarım alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birlikte kullanarak yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (Beceri iv). Tasarım alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik xvi). iii. Endüstri ürünleri tasarımı alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği vi). Tasarımla ile ilgili uygulamalarda ve akademik çalışmalarda stratejik yaklaşımlar, politika ve uygulama planları geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme (Bağımsız Çalışabilme Ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği vii). Tasarımla ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme Ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği viii) ve ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik xv). iv. Endüstri ürünleri tasarımı alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki problem çözme ve/veya uygulama bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği ix). Tasarım araştırmaları yoluyla kültürel ve sosyal normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere müdahale edebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik xi). v. Endüstri ürünleri tasarımı alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim Ve Sosyal Yetkinlik x). Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, tasarım alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (Alana Özgü Yetkinlik xvii). vi. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme (İletişim Ve Sosyal Yetkinlik xii). Tasarım araştırma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri seviyede kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik xiii). vii. Endüstri ürünleri tasarımı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik xiv). : Az, 2. Kısmi,. Tam Katkı Seviyesi 2 Relationship between the Course and Industrial Product Design MSc Curriculum Program Outcomes i. Developing and intensifying knowledge in industrial product design, based upon the competency in the undergraduate level (Sufficient Knowledge) (Knowledge); Solving the problems faced in the area by making use of the research methods (Skill); the ability to use the expert-level theoretical and practical knowledge acquired in the area (Skill). ii. Grasping the inter-disciplinary interaction related to industrial product design (Knowledge); interpreting and forming new types of knowledge by combining the knowledge from the area and the knowledge from various other disciplines (Skill); using the knowledge and the skills for problem solving and/or application (which are processed within the area) in inter-disciplinary studies (Area Specific Competency). iii. The ability to carry out a specialistic study related to industrial product design independently. (Competence To Work İndependently And Take Responsibility); developing new strategic approaches to solve the unforeseen and complex problems arising in the practical processes and academic studies of design and coming up with solutions while taking responsibility (Competence To Work Independently And Take Responsibility); fulfilling the leader role in the environments where solutions are sought for the problems related to the area (Competence To Work Independently And Take Responsibility); developing strategy, policy and application plans concerning the subjects related to the area and the ability to evaluate the end results of these plans within the frame of quality processes (Area Specific Competency). iv. Assessing the problem solving skills and/or knowledge for practice that has been acquired in the field of industrial product design at a specialistic level, with a critical view and directing one s own learning process (Learning Competence); ability to study and develop social and cultural norms with a critical look and the ability to intervene to change these when necessary (Communication And Social Competency). v. Systematically transferring the current developments in industrial product design and one s own work, supported by qualitative and quantitative evidence, to other circles in written, oral and visual forms (Communication and Social Competency); in programs where a thesis is required, the ability to present one s own work within the international environments orally, visually and in written forms (Area Specific Competency). vi. Proficiency in a foreign language at least European Language Portfolio B2 Level- and establishing written, oral and visual communication and developing argumentation skills with that language (Communication and Social Competency).Using computer software together with the information and communication technologies efficiently and according to the needs of the area (Communication And Social Competency). vii. Paying regard to social, scientific, cultural and ethical values during the collecting,interpreting, practicing and announcing processes of industrial product design related data and the ability to teach these values to others (Area Specific Competency). : Little, 2. Partial,. Full Level of Contribution 2 Düzenleyen (Prepared by) Sezai Taşcan Tarih (Date) Nisan 200 İmza (Signature)

6