"Tüm akademik görevlerim sırasında yaptıklarımı bir iş gibi değil, yaşamın. doğal bir akışı olarak değerlendirdim"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Tüm akademik görevlerim sırasında yaptıklarımı bir iş gibi değil, yaşamın. doğal bir akışı olarak değerlendirdim""

Transkript

1 D MEOYATİKOEKlANŞÖR --- Doduş ÜNİvERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ABDULLAH DİNÇKOL İLE SÖYLEŞi: "Tüm akademik görevlerim sırasında yaptıklarımı bir iş gibi değil, yaşamın doğal bir akışı olarak değerlendirdim" --M.D: Merhabalar, Saygılar; Yayın dünyasıyla ilgili her şeyi bulabileceğiniz iki ayda bir yayımlanan dergimiz Medyatik Deklanşörden geliyoruz. Şahsınızla kısa bir söyleşi gerçekleştirmek istiyoruz. Kabul buyurur musunuz efendim? --A.D: Söyleşi talebinizden memnuniyet duydum. Buyurun lütfen. --M.D: Sizi, sizden tanımak istesek, ne kadarını, hangi cü m lelerle nakletmek istersiniz? Bulunduğunuz konuma gelinceye kadar neler yaptınız? --A.D: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1979 yılında bitirdikten sonra hakimlik staj i yaptım. Hakimlik görevim, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik hayata başlayıncaya kadar beş yıl sürdü. Akademik 4 -ı<asim&aralik20l4 ---

2 -- MEDYATİKDEKLANŞÖR 1','D yaşamı m boyunca hemen hemen tüm akademik ve idari görevleri yerine getirdiğimi söyleyebilirim. Marmara Üniversitesi başta olmak üzere, çeşitli üniversitelerde hukuk fakülteleri bünyesinde anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, dekanlık, rektör yardımcılığı yaptım. Son altı aydır ise Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdünnekteyım. --M.D: Sizi başarıya götüren bu tempolu çalışma gücünü nasıl elde ediyorsunuz, mesleğiuize olan aşk mı diyelim? --A.D: Ben kendimi bildim bileli, hukuktan başka bir çalışma alanı düşünmedim. Üniversite sınavı sonrasında fakülte tercihi yaparken de sadece İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih etmiştim. Diyebilirim ki, bütün yaşamımı da hukuk yönlendirdi ve bu alanda çalışırken işin yoğunluğunu farkına bile varmadım. Tüm akademik görevlerim sırasında yaptıklarımı bir iş gibi değil, yaşamın doğal bir akışı olarak değerlendirdim. Kaldı ki aile yaşantım da işimle uyumlu oluştu. Eşim Mannara Üniversitesi Genel Kamu Hukuku öğretim üyesi Prof.Dr. kol'dur. Oğlumuz Ar.GÖr. Hulusi Alphan Dinçkol da yine hukuk alanında çalışmayı tercih etti ve şu anda hukuk doktora çalışmasını sürdünnektedir. --M.D: Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerinizi farklı üniversitelerde gerçekleştirmenizi, akademisyenliğin bir Doğuş Üniversitesini farklı kılan en önemli özellikler arasında, uygulamaya ve akademik bilgileri pratiğe dökmeye olanak tanıyan ders içerikleri de yer alır. çeşitlilik şartı olarak mı görüyorsunuz? --A.D: Benim lisans öğrenimim sırasında İstanbul'da sadece İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi vardı, başka bir alternatif söz konusu değildi. Bu bakımdan lisans ve yüksek lisansımı İstanbul Üniversitesi, doktoramı Marmara Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirdim. Mannara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ağırlıklı olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve bazı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenleri tarafından oluştumlmuştu. Bu açıdan hukuk alanında farklılıkları dikkate almak, alternatif çözümleri araştınnak, bir bakıma sizin tanımınızla çeşitlilik, araştınna görevliliğim döneminde oluşmuştur diyebilinm. --M.D: Rektörü bulunduğunuz Doğuş Üniversitesinin diğer üniversitelere nazaran farklı bir özelliğini söyleyebilir misiniz? --A.D: Doğuş Üniversitesinin en önemli farkı ve gücü akademik kadrosu ve eğitim kalitesinden gelmektedir. Üniversitemiz Türkiye'de yükseköğretim dünyasında ilk ve tek niteliği olan çok sayıda çalışmaya imza atmıştır. Akademik kadrosu gerek Türkiye'nin gerekse dünyanın en seçkin üniversitelerinde eğitim gönnüş ve görev yapmış isimlerden oluşmaktadır. Tarafsız ve birbirinden farklı kaynaklarca yapılan bilimsel araştınnalarca Türkiye'nin en iyi ilk 5, İstanbul'un en iyi ilk 3 vakıf üniversitesi arasında yer almaktadır. URAP Raporları, Web ofscience Raporları, internet ortamında da yer almaktadır. Sıralamaları tıp fakülteleri bulunan ve bulunmayan temel ayrımına göre incelemek gerekiyor ve isteyen herkes üniversitemizin yıllardır komduğu başarılı noktayı hu araştınnalar aracılığıyla görebilir. Doğuş Üniversitesini farklı kılan en önemli özellikler arasında, uygulamaya ve akademik bilgileri pratiğe dökmeye olanak tanıyan ders içerikleri de yer alır. Katılımcı ve uygulama ağırlıklı eğitim programımız mezunlarımızın iş yaşamına atılmasını kolaylaştırıyor. Öte yandan, İstanbul'un merkezinde ve 6 ayrı ulaşım olanağının ortasında bulu- -- KASIM & ARALIK

3 'D MEDYAT1KOEKLANŞÖR nan bir yerleşim planına sahibiz. Bu ayrıcalıklı bir konumun getirdiği ulaşım kolaylığı ve merkezilik avantajı, Doğuş Üniversitesi öğrencileri için büyük şans. Çünkü İstanbul hem dünyanın en güzel şehirlerinden biri hem de nüfus yoğunluğu nedeniyle kalabalık ve ulaşımın da zorlaştığı bir kent. Ama Doğuş'un öyle güzel bir konumu var ki İstanbul 'un sıkıntılarını değil güzeııiklerini yaşamaya, keyfini çıkarmaya olanak tanıyor. Doğuş Üniversitesi 'nin temel farklılıklarından birisi de sorumluluk bilinci ile yoğrulmuş bir üniversite olmasıdır. Çünkü üniversitelerin toplumla soluk alıp verınesinin gerekliliğine inanıyoruz bu nedenle de hizmet alanımızı sadece dersliklerle sınırlamayarak toplumsal çalışmalar da yürütüyoruz. Toplumsal Duyarlılık Projeleri Ofisi faaliyetleri ve Toplumsal Duyarlılık Dersleri sayesinde, öğrencilerimizin kendi yaşamlarının dışındaki gerçekleri fark etmelerini ve sosyal duyarlılıklaruu geliştirmelerini sağlıyoruz. Ayrıca, toplumun ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda projeler üreterek, talepleri karşılıyoruz. Öğrenci Dekanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Toplumsal Duyarlılık Projeleri Ofisi koordinatörlüğünde; "Çocuk, Kadın, Yaşlı, Çevre, Sağlık, Engeııi" temaiannda onlarca proje yürütüyoruz. Projelerde öğrencilerimiz aktif rol alıyor. Akademisyenlerimiz de birçok projeye destek veriyor, öğrencilerimizle birlikte sorumluluk üstleniyor. TDP Dersleri kredisiz ancak zorunlu olarak akademik programda yer alıyor. Her öğrencinin mezun olmadan bu dersi başarıyla vermesi gerekiyor. Toplumsal Duyarlılık Dersi dışında da sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyoruz. Örneğin; 2004 yılından bu yana her yıl aralık ayının sonunda gerçekleştirdiğimiz "Sivil Toplum Örgütleri Dayanışma Günleri" en anlamlı geleneksel etkinliklerimiz arasında. Fakültelerimiz, şiddet mağduru kadınlara, engellilere, emeklilere yönelik el sanatları ve meslek edindirme kursları düzenlemektedirler. Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına destek niteliğinde konferans ve paneııere ev sahipliği yapıyoruz, engeııilere destek, ihtiyaç sahibi okuııara yardım, kan bağışı gibi kampanyalar gerçekleştiriyoruz. Bu davranış kalıbı Üniversitemizin doğal davranış kalıbıdır. --M.D: Doğuş Üniversitesi Endüstriyel Otomasyon ve Robot Teknolojileri Eğitim Merkezi hangi amaçla açıldı? --A.D: Doğuş Üniversitesi Endüstriyel Otomasyon ve Robot Teknolojileri Eğitim Merkezi, elektrik-elektronik ve otomasyon alanında dünyanın önde gelen teknoloji markası Mitsubishi Elektric Turkey (METR) işbirliği ile kuruldu ve açıldı. Bu açılış dolayısıyla yaptığımız protokoııe Mitsubishi Elektric Turkey tarafından Üniversitemize, laboratuvarda kullarulacak ileri teknoloji ürünleri, 6 eksenli endüstriyel robot, hareket kontrol üniteleri ve Toplumsal Duyarlılık Dersi dışında da sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyoruz. servo motorlar teslim edildi. Dünyadaki üretim sistemleri gün geçtikçe sadece mekanik üretim hatlarından çıkmakta, robotik, elektronik ve mekaniğin bir arada kuııanıldığı üretim hatlarına doğru evrimleşrnektedir. Sanayi ve diğer ilgili koııarda, otomasyon ve robotik alanında deneyimli elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda deneyim sahibi olmak isteyen kişilerin ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizin çalışmalarda bulunabilecekleri, kendilerine endüstrinin kabul gördüğü ve aranan eleman olmalarını sağlayacak sertifika verebilecek bir merkezin kurulınası önemlidir. Bu nedenle, Doğuş Üniversitesi 'nde oluşturulan bu eğitim merkezinden, hem sektörde kendini geliştirmek isteyenler yararlanabilecek; hem de üniversitedeki öğrenciler, teorik bilgilerini pratik alanda test etme ve kendilerini daha donanımlı bir hale getirme imkanına bulacaklardır. 6. KASIM & ARALIK 2014

4 -- MEDYATIKDEKLANŞÖR D.. t J/_ılv8ul", --M.D: Doğuş Üniversitesinde, mevcudun dışında, başka hangi fakülte ve enstitüıerin de eğitim vermesini isterdiniz. --A.D: Doğuş Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 09 Temmuz 1997 tarih ve 4281 Sayılı Kanun ile açılmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu ile kurulan Doğuş Üniversitesi'nde i 998 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002'de Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004'te Sanat ve Tasanm Fakültesi, 2008'de ise Hukuk Fakültesi açılmış ve öğretirne başlamıştır. Hızlı bir akademik ilerleme ile yükseköğretimde kendine kısa sürede başarılı bir yer edinen Doğuş Üniversitesi; bugün 5 fakültede 24 lisans programı, meslek yüksekokulunda 8 ön lisans programı, 2 enstitüde i 6 yüksek lisans ve 7 doktora programı ile yükseköğretimin her kademesinde yer almaktadır. Yaşam boyu eğitime verilen önemle 200 i yılında Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DÜSEM) kurulmuştur. Bu ölçüde başarılı olan Bir öğrenciye kendi hukukunu ancak kendi anadilinde çok sağlıklı şekilde öğretebilirsiniz. bir üniversitenin yeni bölüm ve programlar açmak istemesi gayet doğaldır. Her üniversitenin arzuları arasında bulunan tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakülteleri ile sağlık bilimleri alanındaki ön lisans programları, benim de arzularım arasındadır. Tabii ki, hukuki tabirle bunun mütemmim cüzü yani tamamlayıcı parçası da sağlık bilimleri enstitüsü olacaktır. Bu gelişmelerin hemen gerçekleşmesinin güç olduğunu da biliyorum. Ancak Üniversitemizin bunları gerçekleştirecek güce sahip olduğuna da inanıyorum. --M.D: Türkçe eğitim veren ijniversitelerin zorunlu hazırlık sınıfı açamayacaklarına, aksi halde derslerin en az %30unun yabancı dille verilmiş olmasına dair YÖK genelgesini nasıl değerlendiriyorsunuz? --A.D: Kanımca yerinde bir uygulama. Kaldı ki, bazı alanlarda derslerin tümünün yabancı dille verilmesi öğrencinin dersi algılama, analiz etme, soru sorma ve gerekçeleriyle açıklama yeteneklerini sınırlamaktadır. Örneğin hukuk alanı bunlardan birisidir. Bir öğrenciye kendi hukukunu ancak kendi anadilinde çok sağlıklı şekilde öğretebilirsiniz. Öte yandan zorunlu olmasa da isteğe bağlı hazırlık, bir kısım öğrencinin tercihi olabiliyor. Zira bilimin kendi ana dilinde yapılmış olması, yabancı dilin önemli olmadığı anlamına gelmemektedir. çağımızın gerekleri üniversite öğretimi kadar iyi bir yabancı dilin bilinmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda Doğuş Üniversitesi öğrencilerin isteğine bağlı çok sayıda dilin eğitimini vermektedir. ingilizce birinci dil olmak üzere Almanca, Fransızca, ispanyolca, Rusça, çince bu dillerin arasındadır. Özellikle çince son yılların çok rağbet gören yabancı dillerinden birisi olmuştur. -M.D: Mesleki hayatınlzda tüm hayallerinizi gerçekleşti rebildiğinizi söylemeniz mümkün mu. "? --A.D: Mesleki yaşamımın ilk yıllarındaki hayallerimin oldukça büyük kısmı kendiliğinden gerçekleşti diyebilirim. Birçok görev benim talebimin dışında bana teklif edildi ve tatmin edici sonuçlara ulaştım. Ancak son yıllarda daha düşük hızda bir çalışma yaşamı hayal etmeme rağmen, bir öncekinden fazla sorumluluk ve çalışma isteyen görevleri yerine getirdim. Tabii ki bu görevlerde isteksiz olduğum anlamına gelmemektedir. Tüm hayatım boyunca istemediğim hiçbir görevi KASIM & ARALIK

5 -- l\ D MEDYATIK DEKLANŞÖR sürdünnekte ısrarcı olmadım. Bir tıkanmanın oluştuğunu hissettiğim her görevden kendi isteğimle ayrıldım. Şimdi, yoğun çalışma tempomun bittiği bir zaman hayalim var ve özellikle Uzak Doğu ülkelerini tanımayı arzu ediyorum. Kim bilir belki bu hayalimi gerçekleştirıne olanağı bulabilinm. --M.D: Biraz da özel hayatınıza yönelsek; mesleğinizin dışında hayatınızı renklendiren hobi diyebileceğimiz uğraşlannız var mıdır? Müzik, kültürsanat, spor vb. --A.D: Bir zamanlaryağlı boya resim hobim vardı, şimdi yoğun bir çalışma ortamı içinde bulunduğumuz için bu hobi ile uğraşma olanağı bulamıyorum. Müziğin her türünü dinlerim. Kitap, özellikle bilim-kurgu, vazgeçemediğim bir dinlenme ve uzaklaşma yöntemidir benim için. Yüzlerce kitaptan oluşan bir bilim-kurgu kitap koleksiyonum var. Ülkemizde yayınlanmış bu alandaki hemen her seriyi edinmeye gayret ettim. Çok uzun yıllar önce yayınlanmış kitapları tekrar okuyup incelediğimde, o günkü bazı öngörülere günümüz teknolojik gerçekleri karşısında şaşırıyorum. Özellikle dijital teknoloji merakım da bu hobimin doğal sonucu gibi geliyor bana. Bu alandaki her gelişmeyi çok yakından izlerim ve teknolojik araçları kullanmaya gayret ederim. Öte yandan farklı ülkeleri gezmekten hoşlanınm. Bu aynı zamanda farklı kültürleri tanımamı ve mukayese yapabilmemi sağlamaktadır. Bulabildiğim her zamanı bu arzumu yerine getirınek için kullanırım. Şimdi, yoğun çalışma tempomun bittiği bir zaman hayalim var ve özellikle Uzak Doğu ülkelerini tanımayı arzu ediyorum. -M.D: Renklerin üzeri nizdeki etkileri nelerdir, eşya lannızda, giysilerinizde, arabanlzda iç açıcı olduğunu düşündüğünüz ya da hiç tercih etmem dediğiniz renkler var mıdır? --A.D: Giysilerde özellikle çalışma yaşamında farklı ve parlak renkleri sevmem. Genelde koyu renk, lacivert, gri, siyah elbise, beyaz ya da mavi tonlarda gömlek tercih ederim. Son yıllarda giysilerde kahverengi tonları tercih etmiyorum. Çalışma ortamında açık renklerin huzur verdiğini, çalışmayı kolaylaştırdığını düşünüyorum. Kullandığım arabalarda da tercihim aynıdır. -M.D: "Aşk" denilince, -kapsama alanı ve türünü tayin şahsınlza ait olmak üzere- nasıl tanımlarsınız? --A.D: Yukarıda bir soruda meslek aşkından bahsetmiştiniz. Gerçekten insan yaşamında aşk sözcüğü ile tanımlanan çok olgu vardır. Bir kişi, şey ya da olguya tutku ile bağlı olmak aşktır. Her insan gibi benim de hayatımda aşklar olmuştur. -M.D: Dergimize değer kattınız, şerellendirdiniz. ÜLkemiz sizin gibi ömrünü i1ime ve bilime vakfetmiş aydınlar ve uygarlığın meşalelerini elinde tutanlar sayesinde ayakta durmaktadır ve durmaya da devam edecektir. Daha çok sormak isterdik ancak değerli zamanınızı almanın farkındalığı ve dergi sayfamızın sınırlı oluşu söyleşimizi burada noktalamak gereğini fısıldıyor kulağımıza. Sağ olun, var olun. Bizi kabul ettiğiniz için minnet ve şükranlanmlzl arz ediyor, sağlıklı ilim-bilim dolu bir ömür diliyoruz efendim. MEDYATİK DEKLANŞÖR 8 KASIM & ARALIK 2014

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA SAYI 30 KIŞ 2011 İÇİNDEKİLER KULE 30 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay,

Detaylı

Aynılaşma ve farklılaşma:

Aynılaşma ve farklılaşma: Kendisini Farklılaştıran Üniversite Öğrencisi Dünyayı da Farklılaştırır Prof. Dr. Erhan Erkut MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Türkiye de ortalama bir lise

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI Kariyeriniz yaşamınızdır ANKARA, 2011 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

Yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversite olduk

Yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversite olduk www.ahaber.anadolu.edu.tr ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAFTALIK İLETİŞİM GAZETESİ SAYI: 570 10-16 OCAK 2011 Yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversite olduk Rektör Davut Aydın Rektör Prof. Dr. Aydın

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı

Uluslararası Kariyer İçin

Uluslararası Kariyer İçin YIL:1 SAYI: 4 MART 2010 ÜCRETSİZDİR DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLE GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARDEŞ ÜNİVERSİTE OLDULAR Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Gazi Üniversitesi arasında 19 Şubat 2010 Cuma günü protokol

Detaylı

ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2009/202 ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL ELAZIĞ, 2009 1 İşbu kitap, 9 Ekim 2009 Cuma günü, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

Logist Eurasia Fuarı nın ilgi odağı olduk

Logist Eurasia Fuarı nın ilgi odağı olduk Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yayımlanır. Mart 2012 Sayı: 12 Logist Eurasia Fuarı nın ilgi odağı olduk Başarılı iş ortağımız Arna Forklift GS Store da Hyundai yi tercih etti İÇİNDEKİLER H a

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

TÜRKİYE DE ENGELLİ GERÇEĞİ. Mustafa Öztürk

TÜRKİYE DE ENGELLİ GERÇEĞİ. Mustafa Öztürk 30 TÜRKİYE DE ENGELLİ GERÇEĞİ Mustafa Öztürk MÜSİAD Cep Kitapları: 30 ISBN 978-605-4383-07-8 Kitap Editörü ABDULLAH SERENLİ Yayına Hazırlık YAVUZ TÜRK Kapak Tasarım MEVLÜT EREN Mizanpaj ORHAN TATLICI Baskı

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE BİRLİKTE YAŞAM ÜZERİNE BİR İSRAİL DENEYİMİ: SADAKA REUT / KARDEŞLİK Özgür Akarsu 02.01.2007 Sadaka Reut, İsrail de 1980 lerden beri topluluklar arası diyalog imkânlarını geliştirmeyi

Detaylı

MEZUN OLDUM, İŞE GİRDİM; AMA HALEN ÜNİVERSİTEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM.

MEZUN OLDUM, İŞE GİRDİM; AMA HALEN ÜNİVERSİTEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM. MEZUN OLDUM, İŞE GİRDİM; AMA HALEN ÜNİVERSİTEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM. Rennan, kamu bankalarıyla özel bankaların ne gibi farkları var? Öncelikle güven farkı oldukça fazla. İnsanlar kamu bankalarına daha çok güveniyor.

Detaylı

Farklı Kurumlarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemler ile Bu İkilemler Karşısındaki Tutum ve Davranışları

Farklı Kurumlarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemler ile Bu İkilemler Karşısındaki Tutum ve Davranışları Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(3) Yaz/Summer 1791-1812 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Yeni kararlar için yöneticilere güncel verilere dayalı entegre destek altyapısının kurulması,

Yeni kararlar için yöneticilere güncel verilere dayalı entegre destek altyapısının kurulması, üzerinden bu tür ödemelerin yapılabildiği, dolayısıyla benim yaşamımı kolaylaştıran sistemlerin kullanılabilmesi gerekiyor. Coğrafi Bilgi Sistemleri, bu tür bütün bilgilerin entegre edilmesini sağlayan

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT DÜNYADA VAN GAZETESİ 7 Haziran da yapılacak olan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi nden (Ak Parti) Van Milletvekili Aday Adayı olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim

Detaylı

ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN SEÇİMİ ve MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN SEÇİMİ ve MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN SEÇİMİ ve MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Meslek seçimi, kişinin hayatı boyunca yapacağı en önemli seçimlerden biridir ve tüm yaşamını etkiler. Kişi mesleğini

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı