TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA"

Transkript

1 Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 123) Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 6 ve Ek 8 inci Maddeleri Hükümlerine Göre Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Sayıştay Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu (3/94) T.C. Sayıştay Başkanlığı 6 Ocak 2006 Sayı: Gen.Krl.Rap./ /957 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayıştay Genel Kurulunca, 832 sayılı Sayıştay Kanununun değişik 6'ncı maddesi hükmü uyarınca, halen açık bulunan 7 Sayıştay üyeliğinden, Sayıştay kontenjanına isabet eden 4 üyelik için 16 aday, Maliye Bakanlığı kontenjanına isabet eden 2 üyelik için 8 aday ve diğer adaylar kontenjanına isabet eden 1 üyelik için de 4 aday seçilmiştir. Seçilen adayların kontenjan gruplarına göre listesi, seçime ilişkin Sayıştay Genel Kurul Kararı, her bir aday için ayrı ayrı düzenlenen fotoğraflı bilgi formları ile adayların sicil özetlerini de muhtevi başvuru dosyaları ekte sunulmuştur. Bilgi edinilmesini ve gereğine müsaadelerini arz ederim. Mehmet Damar Sayıştay Başkanı EKLER EK-1) 1 adet aday listesi EK-2) 1 adet Sayıştay Genel Kurul Kararı EK-3) 28 adet aday bilgi formu EK-4) 28 adet aday başvuru dosyası

2 -2- Sayıştay Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu 14/3/2008 Esas No.: 3/94 Karar No.: 14 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayıştay Başkanlığınca 6/1/2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Sayıştayda Açık Bulunan 7 Sayıştay Üyeliği İçin 832 sayılı Sayıştay Kanununun Değişik 6 ncı Maddesi Hükmü Uyarınca Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi", 22 nci dönemde sonuçlandırılamamış olmakla birlikte, hükümsüz sayılmadığı için 23 üncü dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 3/94 Esas Numarası ile 1/10/2007 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Bilindiği gibi, 832 sayılı Sayıştay Kanununun değişik 6 ncı maddesinde, boşalan üyelik sayısının beşi bulması halinde Sayıştay Genel Kurulunca, boş bulunan üyelikler için aynı Kanunun değişik 4 üncü maddesinde belirtilen niteliklere sahip olanlar arasından, her boş üyelik için dörder adayın seçileceği, seçim sonuçlarının Sayıştay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacağı hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan Tezkere incelendiğinde; 4/1/2006 tarihinde ve 5144/1 numaralı Sayıştay Genel Kurulu Kararı ile Sayıştayda boş bulunan 7 Sayıştay üyeliği için; Sayıştay kontenjanına isabet eden 4 üyelik için 16 adayın, Maliye Bakanlığı kontenjanına isabet eden 2 üyelik için 8 adayın ve diğer adaylar kontenjanına isabet eden 1 üyelik için 4 adayın seçildiği, anlaşılmaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonu 29/1/2008 tarihinde yaptığı 25 inci Birleşiminde, Sayıştay Kanununun ek 8 inci maddesi uyarınca, kendi üyeleri arasından, siyasi partiler ile bağımsızların Türkiye Büyük Millet Meclisindeki temsil güçleri oranında ve ad çekme usulü ile onbeş kişiden oluşan Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturmuştur. Bu şekilde oluşturulan Ön Seçim Geçici Komisyonunda Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan 9 üye, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan 3 üye, Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan 2 üye ve Demokratik Toplum Partisi Grubundan 1 üye yer almıştır. Kanun gereği, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı kendi siyasi parti grubunun kontenjanından Ön Seçim Geçici Komisyonuna katılarak başkanlık etmektedir. Ön Seçim Geçici Komisyonu, Sayıştay'da boş bulunan üyelikler için, boş üyelik sayısının iki katı olmak üzere; Sayıştay Meslek Mensuplarından, Maliye Bakanlığı Meslek Mensuplarından ve Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan diğer adaylar arasından, Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesindeki kontenjan oranlarına göre adayları belirlemek üzere 13/3/2008 tarihinde toplanmıştır. Yapılan bu toplantıya ve gerçekleştirilen 1 inci tur oylamaya onbeş Komisyon üyesinin tamamı katılmış, gizli oylama sonucunda Sayıştay meslek mensupları kontenjan grubundan 8, Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjan grubundan 4 ve diğer adaylar kontenjan grubundan 2 olmak üzere toplam 14 aday belirlenmiştir. Belirlenen adayların kontenjan grupları itibariyle soyadları, adları ve aldıkları yeterli oyları gösteren liste ile adaylara ilişkin bilgi formları ekte sunulmuştur.

3 -3- Raporumuz, Genel Kurulun takdirine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. Başkan Üye Üye Sait Açba M. Altan Karapaşaoğlu Cahit Bağcı Afyonkarahisar Bursa Çorum Üye Üye Üye Alaattin Büyükkaya Mustafa Özbayrak Mustafa Kabakçı İstanbul Kınkkale Konya Üye Üye Üye Mustafa Kalaycı Ömer Faruk Öz Ferit Mevlüt Aslanoğlu Konya Malatya Malatya Üye Üye Üye Erkan Akçay M. Mustafa Açıkalın Has ip Kaplan Manisa Sivas Şırnak Üye Üye Üye Faik Öztrak M. Akif Hamzaçebi Abdulkadir Akgül Tekirdağ Trabzon Yozgat

4 -4- ÖN SEÇİM GEÇİCİ KOMİSYONUNCA BELİRLENEN SAYIŞTAY ÜYELİĞİ ADAY LİSTESİ SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARI KONTENJANINDAN SEÇİLENLER Soyadı ve Adı Aldığı Ov 1. ATAKAN Nevin DÜZENLİ H. İbrahim GEVER İsmail ERTEM Sema GÖKTEPE Hülya AKYÜZ Ülker 9 7. OKUR Nihat 9 8. YALÇINKAYA Zekeriya 8 MALİYE BAKANLIĞI MESLEK MENSUPLARI KONTENJANINDAN SEÇİLENLER Soyadı ve Adı Aldığı Oy 1. GÖKMEN Necdet DEMİR Fikret BAĞCAZ Mehmet TOKCAN Burhan 9 DİĞER ADAYLAR KONTENJANINDAN SEÇİLENLER Soyadı ve Adı Aldığı Ov 1. ERDOĞAN H.Cavit DEMİRTAŞ Mehmet 9

5 -5- : NEVİN AT AKAN : Doğum Yeri ve Tarih : SİİRT : A.İ.T.İ.A. Birinci Sınıfa Ayrddığı Tarih: Meslek Mensupluğunda Geçen Hizmet Sûresi Toplam Memuriyet Süresi : UZMAN DENETÇİ : 23 YIL 8 AY 17 GUN : 24 YIL 10 AY 27 GÜN : BEKAR HALİHAZIR İDARİ GÖREVİ : UZMAN DENETÇİ (GRUP ŞEFÎ) Bulunduğu Görevler ve Süresi : DENETÇİ BAŞ DENETÇt SAYIŞTAY IÇI SAYIŞTAY DIŞI MALİYE BAKANLIĞI UZMAN DENETÇt Todai Uzm. Cezalar : Teşekkür İNGİLİZCE ÇOK. IYI Yurtdışı Görevleri ve Süresi Meslek İçi Eğitim ve Kursları : SAYıŞTAY DEN.YARD.MES.YET. KURSU

6 -6- Doğum Yeri ve Tarih : OLTU/ERZURUM 1954 : H.Ü. SOSYAL VE İDR BİL. F. Birinci Sınıfa Ayrddığı Tarih: UZMAN DENETÇİ Meslek Mensupluğunda Geçen Hizmet Süresi 23 YIL 9 AY 10 GÜN Toplam Memuriyet Süresi HALİHAZIR İDARİ GÖREVİ Bulunduğu Görevler ve Süresi: DENETÇI H. İBRAHİM DÜZENLİ YIL 3 AY 2 GÜN EVLİ UZMAN DENETÇİ SAYIŞTAY İÇİ SAYIŞTAY DIŞI SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLıĞı BAŞ DENETÇI DIYANET IŞLERI BAŞKANLıĞı UZMAN DENETÇI 1995 lodai Uzm. 2 Tefekkür Cezalar İNGİLİZCE Yurtdışı Görevleri ve Suresi Ülke Konusu Süresi Meslek İçi Eğitim ve Kursları SAYİŞTAY DEN.YARD.YET VE MES.K.URSU

7 -7- : İSMAİL GEVER : Doğum Yeri ve Tarih : ANKARA 1952 : ANKARA Ü. S.B.F. Birinci Sınıfa Ayrıldığı Tarih: Meslek Mensupluğunda Geçen Hizmet Süresi Toplam Memuriyet Süresi : UZMAN DENETÇİ : 29 YTL 3 AY 3 GÜN ; 29 YTL 3 AY 3 GÜN : EVLİ HALİHAZIR İDARİ GÖREVİ : GENEL SEKRETER YARDIMCISI Bulunduğu Görevler ve Süresi : DENETÇI SAYIŞTAY İÇİ BAŞ DENETÇI UZMAN DENETÇI 1990 GEN.SEK. YARD SAYIŞTAY DIŞI ÖĞRETMENLER BANKASı MÜFETTIŞYARD To da i Um. 2 Tefekkür Cezalar Yurtdışı Görevleri ve Süresi ALMANYA DENETIM 15 GUN Meslek İçi Eğitim ve Kursları : SAYIŞTAY DEN.YARD.YET. VE MES.KURSU BİLGİSAYAR OFİS KURSU HAKEDİŞ DENETİM KURSU (EĞİTİCİ) İHALE MEVZUATI SEMİNERİ ( " ) İHALE MEVZUATI KURSU ( ")

8 -8- SALİHASEMA ERTEM Doğum Yeri ve Tarih Birinci Sınıfa Ayrıldığı Tarih ; : UZMAN DENETÇİ Meslek Mensupluğunda Geçen Hizmet Süresi : 28 YIL 8 AY 19 GÜN Toplam Memuriyet Süresi HALİHAZIR İDARİ GÖREVİ Bulunduğu Görevler ve Sûresi : SAYIŞTAY İÇİ MUDURNU : A.Ü. S.B.F. : 29 YIL 9 AY 25 GÜN :EVLİ : UZMAN DENETÇİ SAYIŞTAY DIŞI DENETÇI BAŞ DENETÇI UZMAN DENETÇI Todai Uzm. Teşekkür Cezalar INGILIZCE Yurtdışı Görevleri ve Süresi INGILTERE LISANS EĞITIM PROGRAMı 2 AY 20 GUN Meslek İçi Eğitim ve Kursları: SAYıŞTAY D EN. YARD. YET. VE MES.K.URSU

9 -9- Doğum Yeri ve Tarih Birinci Sınıfa Ayrddığı Tarih Meslek Mensupluğunda Geçen Hizmet Süresi Toplam Memuriyet Sûresi HALİHAZIR İDARİ GÖREVİ Bulunduğu Görevler ve Süresi : SAYIŞTAY İÇİ DENETÇİ BAŞ DENETÇI UZMAN DENETÇI 1998 HÜLYA GÖKTEPE : ANKARA ; G.Ü. İ.İ.B.F : UZMAN DENETÇİ : 21 YIL 7 AY 25 GÜN : 21 YIL 7 AY 25 GÜN :EVLİ : UZMAN DENETÇİ SAYIŞTAY DIŞI Todai Una. Teşekkür Cezalar: İNGİLİZCE Yurtdışı Görevleri ve Sûresi Meslek İçi Eğitim ve Kursları SAYIŞTAY DENETÇİ YARD.YET. VE MES. KURSU

10 -10- ÜLKER AKYUZ : Doğum Yeri ve Tarih : ADANA : A.İ.T.İ.A. Birinci Sınıfa Ayrıldığı Tarih: Meslek Mensupluğunda Geçen Hizmet Süresi Toplam Memuriyet Süresi : UZMAN DENETÇİ : 32 YEL 9 AY 21 GÜN : 32 YIL 9 AY 21 GÜN : EVLİ HALİHAZIR İDARİ GÖREVİ : UZMAN DENETÇİ Bulunduğu Görevler ve Süresi : SAYIŞTAY IÇI SAYIŞTAY DIŞI DENETÇI BAŞ DENETÇI UZMAN DENETÇI 1987 Todai Uzm. Teşekkür Cezalar Yabancı DUI ve Derecesi INGILIZCE Yurtdışı Görevleri ve Süresi INGILTERE LONDRA MESLEKI ÇALıŞMA Meslek İçi Eğitim ve Kursları SAYıŞTAY DENETÇI YARD.YET. VE MES. KURSU SAYıŞTAY INGILIZCE VE WORD-EXCEL BÏL.KUL.KURSU TEK DÜZEN MUHASEBE EĞITIMI SEMINERI YENI IHALE KANUNUN SEMINERI

11 -11- : NİHAT OKUR : Doğum Yeri ve Tarih : ANTALYA : A.Ü. S.B.F. Birinci Sınıfa Ayrüdığı Tarih: Meslek Mensupluğunda Geçen Hizmet Süresi Toplam Memuriyet Süresi HALİHAZIR İDARİ GÖREVİ Bulunduğu Görevler ve Süresi : DENETÇI BAŞ DENETÇI UZMAN DENETÇI SAYIŞTAY IÇI : UZMAN DENETÇİ 23 YIL 8 AY 19 GUN 29 YIL 1 AY 7 GÜN EVLİ SAYIŞTAY DIŞI ETİBANK lodai Uzm. Teşekkür INGILIZCE Yurtdışı Görevleri ve Sûresi Meslek İyi Eğitim ve Kursları : SAYıŞTAY DEN.YARD.YET.VE MES. KURSU

12 -12- : ZEKERİ YA YAJLÇINKAYA : Doğum Yeri ve Tarih : GÜMÜŞHANE : A.İ.T.İ.A. Birinci Sınıfa Ayrüdığı Tarih: Meslek Mensupluğunda Geçen Hizmet Süresi Toplam Memuriyet Süresi : UZMAN DENETÇİ : 22 YIL 4 AY 6 GÜN : 38 YIL 5 AY 25 GÜN : EVLİ HALİHAZIR İDARİ GÖREVİ : UZMAN DENETÇİ(GRUP ŞEFİ) Bulunduğu Görevler ve Sûresi: SAYIŞTAY İÇİ SAYIŞTAY DIŞI DENETÇI MALIYE BAKANLıĞı BAŞ DENETÇI UZMAN DENETÇI 1997 Todal Uzm. Teşekkür ; Cezalar : FRANSIZCA Yurtdışı Görevleri ve Sûresi Meslek İçi Eğitim ve Kurslan SAYİŞTAY DEN.YARD.YET. VE MES.KURSU

13 -13- Doğum Yeri ve Tarih Kurumu Toplam Memuriyet Süresi NECDET GÖKMEN BARTIN/ZONGULDAK 1950 A.Ü.S.B.F. İK.VE MAL.BÖL. MALİYE M AKAN LIĞI BAŞHESAP UZMANI 32 YIL 18 GÜN EVLİ Hizmeti a) Halen Bulunduğu Görevi ve Süresi : BAŞHESAP UZMANI-AR-GE VE RİSK ANALİZ MK BŞ b) Önceki Görevleri ve Süresi : MALİYE BAK.- BÜTÇE VE MALİ KONT GEN MD.MÜMEYYİZ MALIYE BAK.- HESAP UZM.YRD. MALİYE BAK- HESAP UZMANLARI KURULU HESAP UZMANI MALİYE BAK.-HESAP UZMANLARI KURULU BAŞHESAP UZMANI MALİYE BAK.- GELİRLER GEN. MD. DAİRE BAŞKANI HACETTEPE ÛNtV.ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Son Cc Yıllık Teskiye Ortalaması [ T od ai izm. UN.OF WESTMINSTER, DIPLOMATIC ACADEMİY OF LOND Tefekkür İNGİLİZCE (İYİ) FRANSIZCA (ORTA VITBA 2)CROYDON COLLEGE-LONDRA ORTA Yurtdışı Görevleri ve Süresi İNGİLTERE (LONDRA) MALİYE VE GÜMRÜK MÜŞAVİRİ 3 YIL I AY Meslek İçi Eğitim ve Kursları : COURSE ON POBLIC FINANCE (KAMU MALİYESİ) -IMF WASHİNGTON

14 -14- FİKRET DEMİR Doğum Yeri ve Tarih Kurumu SÜRMENE A.Ü.- S.B.F. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAŞMÜFETTİŞİ Toplam Memuriyet Süresi: 27 YIL 8 AY 5 GÜN : EVLİ Hizmeti a) Halen Bulunduğu Görevi ve Süresi : MALİYE BAŞMÜFETTİŞİ b) Önceki Görevleri ve Süresi : MALIYE MÜFETTIŞ YARDıMCıSı M.B. BÜTÇE VE MALI KONTROL GEN.MD. DAIRE BAŞKANı MB. BÜTÇE VE MALI KONDROL GEN.MD. GENEL MÜDÜR YRD NEWYORK B. MILLET NEZNINDE TÜRK D.T. MALIYE MÜSAVI M.B. MALIYE TEFTIŞ KURULU BŞK MALIYE BAŞMÜFETTIŞI 6, Son Üç Yıllık Teskiye Ortalaması j Lisansüstü Çalışmalar: Yeri ve Konusu Başarı Durumu Todal Uzm. VANDERBIRT ÜNTV EKONOMİ Teşekkür İNGİLİZCE KPDS- A DÜZEYİ Yurtdışı GvTeykri yg Stiresi NEW YORK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NEZ. TÜRKİYE DAİMI.TEMSDLCİSI AVRUPA KONSEYİ BÜTÇE KOM. UYESI Meslek İçi Eğitim ve Kursları :

15 -15- Doğum Yeri ve Tarih Kurumu MEHMET BAĞCAZ GEYVE B..Ü. t. VE SOS.B.F.-İ.Ü.HK.FK MALİYE BAKANLIĞI BAŞKONTROLÖR Toplam Memuriyet Süresi: 23 YIL 8 AY 22 GÜN : EVLİ Hizmeti a) Halen Bulunduğu Görevi ve Sûresi : BAŞKONTROLÖR b) Önceki Görevleri ve Sûresi: 1. M.B. MUHASEBAT GEN.MD. MUHASEBAT KONTROLÖRÜ 2. M.B MUHASEBAT GEN.MD. MUHASEBAT BAŞKONTROLÖRÜ 3. M.B. MUHASEBAT GEN.MD. DAIRE BAŞKANı 4. MB. MUHASEBAT GEN.MD. MUHASEBAT BAŞKONTROLÖRÜ S. 6. Son Üç Yıllık Teskfye Ortalaması [ Todai Hım. YÜKSEK LİSANS- I.U.SOS. BİL. ENST. Teşekkür FRANSIZCA Yurtdışı Görevleri ve Sûresi Ülkesi Konusu Sûresi Meslek içi Eğitim ve Kursları;

16 -16- : BURHAN TOKCAN Doğum Yeri ve Tarih : ORDU 1946 Kurumu : A.İ.T.I.A. : MALİYE BAKANLIĞI SAYIŞTAY SAVCI YRD. Toplam Memuriyet Süresi: 37 YIL 5 AY 15 GÜN Hizmeti : EVLİ a) Halen Bulunduğu Görevi ve Süresi: SAYIŞTAY SAVCI YRD. b) Önceki Görevleri ve Süresi: 1. ANKARA TOPRAKSU 4.BÖL.MD.-İŞÇİ 2. MALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK-ŞEF 3. MALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK-MEMUR 4. MALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK-VERGİ MEMURU 5. MALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK-MD.YRD. 6. MALİYE BAK. MİLLİ EMLAK-DEFTERDAR YRD.-DEFTERDAR Son Üç Yıllık Teskiye Ortalaması Todai Uzm. Teşekkür İNGİLİZCE (ORTA) GÜRCÜCE (ORTA) Yurtdışı Görevleri ve Süresi Meslek İçi Eğitim ve Kursları:

17 -17- Doğum Yeri ve Tarih Kurumu : HİKMET CAVİT ERDOĞAN ERCİS-VAN 1954 A.Ü.S.B.F. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ Toplam Memuriyet Süresi: 25 YIL 4 AY 19 GÜN : EVLİ Hizmeti a) Halen Bulunduğu Görevi ve Sûresi b) Önceki Görevleri ve Süresi : 1. M-E.B. MEMUR 2. VAN VALILIĞI KAYMAKAM ADAYı 3. MALATYA-HEKIMHAN KAYMAKAMLıĞı MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ(TEFTİŞ K.BŞ.YR) 4. BURDUR- GĞLHISAR KAYMAKAMLıĞı-ıĞDıR ARALıK KAYMAKA 5. ARALıK, CIZRE, ARALıK. CIZRE KAYMAKAMLıKLARı 6. TEFTIŞ KURULU BŞK. MÜLKIYE MÜFET.- MÜLKIYE BAŞMÜFE Son Üç Yüük Teskiye Ortalaması [ Lisansüstü Çalışmalar: Yeri ve Konusu Başarı Durumu Todal Uzm. 7 Teşekkür INGILIZCE Yurtdışı Görevleri ve Suresi ABD İNGİLTERE LİSANS EĞİTİMİ, ING. VE ARAŞT. YAPMAK ÜZERE Meslek içi Eğitim ve Kursları

18 -18- Doğum Yeri ve Tarih Kurumu : MEHMET DEMDRTAŞ : ÇAM Iim RE 1962 : G.Ü. 1.İ.B.F : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI : İÇİŞLERİ BAK. KONTROLÖRÜ Toplam Memuriyet Süresi: 22 YIL 7 AY 6 GÜN : EVLİ Hizmeti a) Halen Bulunduğu Görevi ve Süresi İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KONTROLÖRÜ b) Önceki Görevleri ve Süresi : NÜFUS VE VATANDAŞLİK tşl.gen.md. TESCİL ME. VHKİ 1. MAHALLİ İDARELER GEN MD. KONTROLÖR Son Üç Yıllık T eskiye Ortalaması [ Todai Uzm. Teşekkür Meslek içi Eğitim ve Kurslan ;

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 414) Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 6 ve Ek 8 inci Maddeleri Hükümlerine Göre Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI Tanıtım Broşürü Kasım 2014 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI ÜCRETSİZDİR. Bu broşüre

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 213 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No : 190 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/12/1983 No : 18251

Detaylı

Haziran 2013 - Ankara

Haziran 2013 - Ankara Haziran 2013 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr www.ihale.gov.tr https://ekap.kik.gov.tr İçindekiler BAŞKANIN SUNUŞU...

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ocak 2013 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 28533 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 705 Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis...

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis... Sayfa 1 / 5 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) 7673 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 4457 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.11.1999 Sayı : 23866 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı İl

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 10 Temmuz 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27990 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞININ KURULMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; a) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 15.07.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve

Detaylı

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 5457 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2576 Kabul Tarihi : 6/1/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/1/1982 Sayı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.7.2014/ 29047 R.G. 2014/6460 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-251 01 Temmuz 2005 Sayı : 2005-07

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.07.2013/144-1 SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 6102

Detaylı