2 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SAYDER SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU NİSAN SAYDER Sayıştay Denetçileri Derneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 Faaliyet Raporu 2013-2015 İÇİNDEKİLER SAYDER SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU 2013-2015 NİSAN 2015. SAYDER Sayıştay Denetçileri Derneği"

Transkript

1

2 2 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SAYDER SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU NİSAN 2015

3 Faaliyet Raporu Sunuş...4 Sayder Hakkında...6 Organizasyon Şeması...8 Yönetim Kurulu...9 Yönetim Dönemimizde Gerçekleştirilen Faaliyetler...10 Proje, Konferans ve Eğitim Faaliyetleri...10 Etik Liderlerle Daha Şeffaf Türkiye Projesi...10 Sayder den Haberler...20 Kamuoyu Açıklamaları...20 Dış Denetim Dergisi...20 Perşembe Toplantıları...20 Bağımsız Denetçilik Eğitimleri...21 Diğer Kurumlarla İşbirliği Çalışmaları...21 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler...22 Futbol Turnuvası...22 Geç Kahvaltı...22 Bowling Turnuvası...23 Hoş Geldin Kokteyli...23 DiğerFaaliyetler...24 Yenilenen Web Sayfamız...24 Mensuplarımız için İndirim Anlaşmaları...25 Finansal Tablolar...26 Sayder Kurucu Üyeleri...30 Eski Yönetim Kurulları...31

4 4 Faaliyet Raporu SUNUŞ Derneğimizin dördüncü yönetim dönemini de başarılı bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Bağımsızlık, tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerini temel alarak meslektaşlarımızdan aldığımız güven ve destek ile bu dönemde de Derneğimizi en iyi şekilde temsil etmenin gayretini gösterdik. Mesleğimizin ve mensuplarımızın hak ve menfaatlerinin korunması SAYDER in ana görevleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Sayıştay Kanunun bazı temel maddelerinin değiştirilmesi şeklinde hazırlanmış olan kanun teklifinin geri çekilmesi için Kamuoyu ve Parlamento nezdinde çalışmalar yapılmış ve mesleğin etkinliğini azaltacak bu değişikliklerin yapılmaması çalışmalarına destek verilmiş ve başarı sağlanmıştır. ve özellikle kamu mali yönetiminde şeffaflığın artırılmasına katkı sağlamayı koyduk. Bu hedefe ulaşmak üzere; Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu - III Siyasi Kriterler Hibe Programı (Society Dialogue Between EU and Turkey-III Political Criteria Grant Scheme) kapsamında More Transparent Turkey with Ethic Leaders - Etik Liderlerle Daha Şeffaf Türkiye isimli proje teklifini hazırlayarak Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) ne sunduk. Projemiz CFCU tarafından kabul edilmiş ve başvuru projemiz hibe almaya hak kazanmıştır. Derneğimiz ile CFCU arasında tarihinde projenin hayata geçirilmesi yönünde sözleşme imzalanmış ve Projemiz tarihinde başlamıştır. Farklı zamanlarda basında yer alan haberler üzerine kamuoyu açıklamaları yapılarak; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlanmıştır. SAYDER yönetimi olarak faaliyetlerimizi kamu yararını gözeterek tarafsızlık ve bağımsızlığı ön planda tutarak yürütmeyi; dürüstlük, şeffaflık, demokratik hesap verme ve katılımcı yönetim ilkelerini esas alacağımızı yönetim dönemimizin başında deklare etmiş, Yönetim dönemimizdeki ana temamızı ŞEFFAFLIK olarak belirlemiştik. Faaliyetlerimizin odak noktasına ülkemizde Proje kapsamında; Türkiye de şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etik ile ilgili faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları; Danimarka, İrlanda ve İtalya da faaliyet gösteren Uluslararası şeffaflık örgütleri ve bağlantılı diğer Kuruluşlar; Türkiye Şeffaflık Derneği, Sayıştay, Türkiye Etik Kurulu, TBMM vb. kurum temsilcileri ile çeşitli faaliyetler bağlamında işbirliği çalışmaları başlatılmıştır. Projenin Amaçları arasında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin güçlendirilmesi konusunda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile

5 Faaliyet Raporu AB üyesi ülkelerde aynı amaca hizmet eden Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki diyaloğu geliştirmek, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile ilgili iyi uygulamaların ülkemizde hayata geçirilmesini desteklemek, SAYDER in kurumsal kapasitesini geliştirmek ve vatandaşların şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile ilgili doğrudan temas kurabilecekleri ve bu konudaki haklarını öğrenebilecekleri ağların geliştirilmesini sağlamak yer almaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere; proje ortağımız olan Danimarka Şeffaflık Örgütünün koordinatörlüğünde Danimarka da sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla toplantılar yapılmış ve sonuç raporu hazırlanmıştır. Şeffaflık konusunda toplumda farkındalığın artırılmasına katkı sağlamak üzere Daha Şeffaf Türkiye konulu Kamu spotu ve web sayfası (dahaseffafturkiye.org) hazırlanmış olup web sayfasında projenin tüm çıktıları kamuoyu ile paylaşılmaktadır Mart 2015 tarihlerinde Daha Şeffaf Türkiye Çalıştayı düzenlenmiş, Danimarka, İrlanda, İtalya ve Türkiye Şeffaflık Örgütü temsilcileri, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ülke uygulamaları paylaşılmış ve sonuç raporu hazırlanarak 26 Mart 2015 tarihinde geniş katılımlı Daha Şeffaf Türkiye Konferansı nda katılımcılarla paylaşılmıştır. Faaliyetlerimizi uluslararası boyuta taşıdık ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak üzere; proje ortağımız olan Danimarka, İtalya ve İrlanda Şeffaflık Örgütleriyle gelecekte de işbirliğinin sürdürülmesi bağlamında İşbirliği Protokolleri imzaladık. Yönetim dönemimiz tamamlanmış olsa da SAYDER faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için her türlü desteği sürdüreceğiz. Faaliyetlerimiz üyelerimizin ve bilhassa yönetim kurulunda görev alan meslektaşlarımızın gönüllü katkıları ile yürütülmektedir. Sizlerin desteği ile Paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantı, konferans ve seminerlerin ortak amaçlarımızın gerçekleşmesine ve SAYDER in kurumsallaşması katkısına bizzat tanık olduk. Meslektaşlarımız arasında birlik, beraberlik, işbirliği ve dayanışmayı gözeterek faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye çalıştık. Yönetim dönemimiz boyunca çalışmalarımıza iştirak eden ve bizi destekleyen tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkür ve saygılarımızı sunar gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mesleğimize ve meslektaşlarımıza yararlı olmasını dileriz. SAYDER YÖNETİM KURULU

6 6 Faaliyet Raporu SAYDER HAKKINDA SAYDER SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ SAYDER in kuruluş amacı genel bir ifade ile üyelerinin mesleki ve kültürel gelişmelerine destek olmak; kamu denetiminin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak şeklide belirlenmiştir. Derneğimiz bu amaçları doğrultusunda mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmakta ve özellikle mesleki alanda çalışma grupları oluşturarak kamuoyunu aydınlatmak ve uygulamalara yön vermek amacıyla çeşitli raporlar üretmektedir. SAYDER; 37 meslektaşımızın kurucu üye olarak yer almasıyla tarihinde kurulmuştur.

7 Faaliyet Raporu % 5 Diğer Kurumlarda Çalışanlar %76 Kurumumuzda Çalışmakta Olan Meslek Mensupları %19 Emekli Meslek Mensupları Derneğimiz üye sayısı, Mart 2015 tarihi itibariyle 752 asil üye ve 84 onur üyesi olmak üzere toplam 836 dır. 752 asil üyeden; 130 kişi emekli, 38 kişi Kurum dışı görevlerde çalışmakta olup, kalan 584 kişi Sayıştayda halen çalışan mensuplarımızdan oluşmaktadır. SAYDER kurulduğu tarihten bugüne geçen yedi yıllık süreçte özellikle kurum içi mesleki faaliyetlere yön veren çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca panel seminer vb. faaliyetler düzenleyerek ya da diğer kurum ya da kuruluşların düzenlediği bu tür faaliyetlere katılarak, kamu yönetiminin ve denetiminin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bunun yanında üyelerinin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda sosyal ve kültürel faaliyetlerde de bulunmaktadır.

8 8 Faaliyet Raporu ORGANİZASYON ŞEMASI VE YÖNETİM KURULU ORGANİZASYON ŞEMASI YÖNETİM KURULU GENEL KURUL ÜYELERİ YÖNETİM KURULU DENETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU ONUR KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN ÜYELERİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA GRUPLARI ÜYELERİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ÜYELERİ YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETER ÜYELERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

9 Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU Nuray YILMAZ Başkan Ahmet OKUR Başkan Yardımcısı Mehmet ÇALIŞKAN Genel Sekreter Hüseyin ÖZER Dış İlişkiler Koordinatörü İrfan GÜVENDİ Sosyal Tesisler Koordinatörü Çiğdem ASLANKARA Araştırma Koordinatörü Cemal YAVUZ Sosyal Etkinlikler Koordinatörü Serkan KAYA Eğitim Koordinatörü Yunus AKYOL Yayın Koordinatörü Yahya GÜLDEN İletişim Koordinatörü Şeyma FIRAT Mali İşler Koordinatörü

10 10 Faaliyet Raporu YÖNETİM DÖNEMİMİZDE GERÇEKLEŞRİRİLEN FAALİYETLER PROJE, KONFERANS VE EĞİTİM FAALİYETLERİ Etik Liderlerle Daha Şeffaf Türkiye Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu - III Siyasi Kriterler Hibe Programı (Society Dialogue Between EU and Turkey-III Political Criteria Grant Scheme) kapsamında yapılan More Transparent Turkey with Ethic Leaders isimli proje teklifimiz Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından kabul edilmiş ve başvuru projesi hibe almaya hak kazanmıştır. Derneğimiz ile CFCU arasında tarihinde projenin hayata geçirilmesi yönünde sözleşme imzalanmış ve tarihinde proje faaliyetleri başlamıştır. Projenin Hedef Grupları Türkiye de şeffaflık ve hesap verilebilirlik ve etik ile ilgili faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları; Danimarka, İrlanda ve İtalya da faaliyet gösteren Uluslar arası şeffaflık örgütleri ve bağlantılı diğer Sivil Toplum Kuruluşları; Türkiye Şeffaflık Derneği, Sayıştay, Türkiye Etik Kurulu, TBMM vb. kurum temsilcileri; Türkiye deki şeffaflık ve hesap verilebilirlilik konularında bilgi ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar. Projenin Faaliyetleri Bu hedefe ulaşmak üzere; Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu - III Siyasi Kriterler Hibe Programı (Society Dialogue Between EU and Turkey-III Political Criteria Grant Scheme) kapsamında More Transparent Turkey with Ethic Leaders - Etik Liderlerle Daha Şeffaf Türkiye isimli proje teklifimizi hazırlayarak Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) ne sunduk ve projemiz CFCU tarafından kabul edilmiş ve başvuru projemiz hibe almaya hak kazanmıştır. Derneğimiz ile CFCU arasında tarihinde projenin hayata geçirilmesi yönünde sözleşme imzalanmış ve Projemiz tarihinde başlamıştır.

11 Faaliyet Raporu

12 12 Faaliyet Raporu YÖNETİM DÖNEMİMİZDE GERÇEKLEŞRİRİLEN FAALİYETLER PROJE, KONFERANS VE EĞİTİM FAALİYETLERİ Etik Liderlerle Daha Şeffaf Türkiye Projesi Proje kapsamında ; Türkiye de şeffaflık ve hesap verilebilirlik ve etik ile ilgili faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları; Danimarka, İrlanda ve İtalya da faaliyet gösteren Uluslar arası şeffaflık örgütleri ve bağlantılı diğer Sivil Toplum Kuruluşları; Türkiye Şeffaflık Derneği, Sayıştay, Türkiye Etik Kurulu, TBMM vb. kurum temsilcileri ile çeşitli faaliyetler bağlamında işbirliği çalışmaları başlatılmıştır. Sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi ve etkin politikalar üretilmesi yoluyla SAYDER ve Türkiye Şeffaflık Derneği nin kurumsal kapasitelerinin arttırılmasını sağlamak, Vatandaşların şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile ilgili doğrudan temas kurabilecekleri ve bu konudaki haklarını öğrenebilecekleri ağların geliştirilmesini sağlamak. Projenin Amaçları Türkiye de siyasi hayatta şeffaflık ve hesap verilebilirliğin güçlendirilmesi konusunda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile AB üyesi ülkelerde aynı amaca hizmet eden Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki diyaloğu geliştirmek, Bu Amaçları Gerçekleştirmek Üzere Yürüttüğümüz Faaliyetler Proje ortağımız olan Danimarka Şeffaflık Örgütünün koordinatörlüğünde Danimarka da sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla toplantılar yapılmış ve sonuç raporu hazırlanmıştır. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile ilgili iyi uygulamaların Türkiye de hayata geçirilmesini sağlayarak toplumsal refah düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmak, AB üyesi ülkelerdeki iyi uygulamaların Türk siyasi sisteminde de uygulanmasını sağlayacak alt yapının hazırlanmasını desteklemek,

13 Faaliyet Raporu Daha Şeffaf Türkiye Çalıştayı Mart 2015 tarihlerinde toplumda şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılmasında yetki ve sorumluluğu olan kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımı ile çalıştaylar gerçekleştirdik. Çalıştaylar sırasında proje ortağımız olan İrlanda, Danimarka ve İtalya Uluslararası Şeffaflık Örgütü temsilcileri bu ülkelerdeki uygulama örneklerini bizlerle paylaştılar ve bu uygulamaların ülkemizde uygulanabilirliği hususu çalıştayımız kapsamında değerlendirildi. Daha Şeffaf Türkiye Çalıştayı 13

14 14 Faaliyet Raporu YÖNETİM DÖNEMİMİZDE GERÇEKLEŞRİRİLEN FAALİYETLER PROJE, KONFERANS VE EĞİTİM FAALİYETLERİ Etik Liderlerle Daha Şeffaf Türkiye Projesi SAYDER Başkanı Nuray Yılmaz Daha Şeffaf Türkiye Konferansı Açılış Konuşması 26 Mart 2015 tarihinde kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımı ile Daha Şeffaf Türkiye Konferansı düzenlenmiştir. SAYDER Başkanı Nuray Yılmaz ın açılış konuşması ile başlayan konferansta proje ortaklarımızdan İtalya Şeffaflık Örgütü temsilcisi Giorgio Fraschini, İrlanda Şeffaflık Örgütü temsilcisi john Devitt ve Danimarka Şeffaflık Örgütü temsilcisi Finn Kittelmann ülke deneyimlerini bizlerle paylaşmışlardır. Daha Şeffaf Türkiye Konferansı

15 Faaliyet Raporu Ayrıca Konferansta Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği temsilcisi Zeki Gündüz, Etik Kurulu Üyesi Erdoğan Kesim ve Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Prof. Dr. Muhittin Acar şeffaflık ve etik yönetim konularındaki sunumları ile ülkemiz uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulunmuşlardır. Yapılan çalıştay ve konferansa ilişkin sonuç raporu proje web sayfasında yayımlanacaktır. 15

16 16 Faaliyet Raporu YÖNETİM DÖNEMİMİZDE GERÇEKLEŞRİRİLEN FAALİYETLER PROJE, KONFERANS VE EĞİTİM FAALİYETLERİ Etik Liderlerle Daha Şeffaf Türkiye Projesi Daha Şeffaf Türkiye Konferans Sonrası Kokteyl Verildi Projeye Euro kaynak tahsis edilmiş olup kaynak kullanımı ve gerçekleştirilen faaliyetler CFCU tarafından her aşamada gözden geçirilmekte ve yasal gerekliliklere uygun olarak yapılmaktadır. Proje kapsamında proje teklifimize uygun olarak Proje koordinatörü ve koordinatör asistanı görevlendirilerek profesyonel bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. Proje kapsamında şeffaflık konusunda toplumun algı düzeyini ölçmek üzere profesyonel bir firmaya algı anketi hazırlanmış olup sonuçları analiz edilerek rapor haline getirilmiştir. Vatandaşların şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile ilgili doğrudan temas kurabilecekleri ve bu konudaki haklarını öğrenebilecekleri ağların geliştirilmesini sağlamak üzere Türkiye Şeffaflık Örgütünün faaliyette olan çağrı merkezi Derneğimiz tarafından mali kaynak aktarımı yoluyla proje kapsamında desteklenmektedir.

17 Faaliyet Raporu Proje Kapsamında Yoğun Mesailer Harcandı... Faaliyetlerimizi uluslararası boyuta taşıdık ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Sosyal medya- bunun sürdürülebilirliğini sağlamak üzere; da Twitter ve Facebook hesapları oluşturul- proje ortağımız olan Danimarka, İtalya ve İr- muştur. Şeffaflık konusunda toplumda farkın- landa Şeffaflık Örgütleriyle gelecekte de işbirliğinin sürdürülmesi bağlamın- dalığın artırılmasına katkı sağlamak üzere Daha Şeffaf Türkiye da İşbirliği Protokolleri imza- konulu Kamu spotu hazır- ladık. lanmış olup yakın zamanda gerekli prosedürler tamam- Proje kapsamında lanıp onaylar alındıktan haseffafturkiye.org sitesi ya- sonra ulusal TV kanalların- yına başlamış olup projenin da yayınına başlanacaktır. tüm çıktıları web sayfasında 17

18 18 Faaliyet Raporu YÖNETİM DÖNEMİMİZDE GERÇEKLEŞRİRİLEN FAALİYETLER PROJE, KONFERANS VE EĞİTİM FAALİYETLERİ Etik Liderlerle Daha Şeffaf Türkiye Projesi Danimarka Değerlendirmeleri Danimarka Değerlendirmeleri 2 Şubat - 5 Şubat 2015 tarihleri arasında Danimarka daki ortağımız Transparency Internaitonal Denmark a bir çalışma ziyaretinde bulunduk. Daha önce belirlenmiş olan ziyaret programımız doğrultusunda Transparency International Denmark temsilcileri, Danimarka da yolsuzluk tarihi üzerine çalışmalar gerçekleştiren tarihçi Mette Frisk Jensen, Danimarka Gazeteciler Derneği, Ombudsmanlık Kurumu, Danimarka Ulusal Denetim Ofisi, Danimarka Rekabet ve Tüketici Kurumu ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Danimarka ziyaretine ilişkin çalışma raporu sonuçları Daha Şeffaf Türkiye Çalıştayı ve Konferansında ülkemize uygulanabilirliği açısından değerlendirilmiştir.

19 Faaliyet Raporu Proje Kapsamında Yapılması Planlanan Çalışmalar SAYDER, Türkiye Şeffaflık Derneği, proje ortakları olarak Transparency International Denmark, Transparency International Ireland ve Transparency International Italy, kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin, STK temsilcilerinin ve kanaat önderlerinin katılacağı İhbarcının korunması odaklı çalıştay ve konferans İstanbul da yapılacaktır. Tüm ortaklar ile kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin, STK temsilcilerinin ve kanaat önderlerinin katılacağı 3 adet çalıştay düzenlenecek ve her birinin ardından bir rapor hazırlanıp kamuoyuna sunulacaktır. Çalıştay konuları kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirlilik, etik ve ihbarcının korunması ile bağlantılı olacaktır. Toplumun farklı kesimlerinden (öğrenciler dahil) katılımcılara etik değerler ve etik eğiticiliği konularında eğitimler verilecek bu konuda toplumsal duyarlılığı artırmaya destek sağlanacaktır.

20 20 Faaliyet Raporu SAYDER DEN HABERLER KAMUOYU AÇIKLAMALARI 6085 sayılı Sayıştay Kanununda değişiklik öngören Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmasının ardından söz konusu Yasa Teklifine ilişkin tarihinde kamuoyu açıklaması yapılmıştır. Yapılan açıklamada; Teklifin Anayasaya, 5018 sayılı Kanuna, 6085 sayılı Kanuna ve uluslar arası standartlara aykırılığı detaylandırılarak vurgulanmıştır. Farklı zamanlarda basında yer alan haberler üzerine kamuoyu açıklamaları yapılarak; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlanmıştır. DIŞ DENETİM DERGİSİ Dış denetim Dergimizin bu alanda değerli ve kapsamlı makalelerin yer aldığı MALİ REFORMDA DENETİM VE MUHASEBE isimli 6 ncı sayısı yayımlandı. PERŞEMBE TOPLANTILARI Perşembe Toplantıları adı altında her hafta meslektaşlarımızın ilgisini çekecek farklı mesleki konuların ele alındığı, mesleki bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı toplantılar düzenlenmiştir.

21 Faaliyet Raporu BAĞIMSIZ DENETÇİLİK EĞİTİMLERİ Derneğimiz ile Başkent Üniversitesi arasında yapılan protokol ile Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği nin Geçici 1 nci maddesi kapsamına giren Sayıştay Meslek Mensupları ile emeklilerine yönelik olarak Bağımsız Denetçilik Geçiş Dönemi Eğitimi düzenlenmiştir. DİĞER KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI Konseyi işbirliği ile yürütülmekte olan Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi Projesi Konferansına katılım sağlanmıştır. Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Avrupa Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yürütülen Kamu Personeli Soruşturma Yönetmeliği taslağına görüş verilmiştir.

22 22 Faaliyet Raporu SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER FUTBOL TURNUVASI Geleneksel hale gelen SAYDER Futbol Turnuvalarına devam edilmiştir. Turnuvada meslektaşlarımız, seyirci ve futbolcu olarak hoş vakit geçirme imkanı yanında birbirleriyle kaynaşma ve tanışma imkanı bulmuşlardır. GEÇ KAHVALTI Emekli meslektaşlarımızın katılımı ile tarihinde geç kahvaltı organizasyonu gerçekleştirdik. Katılımcılar, sıcak bir ortamda geçen kahvaltı ile muhabbetin, güneşli havanın ve manzaranın tadını çıkardılar.

23 Faaliyet Raporu BOWLING TURNUVASI Dörder kişiden oluşan yirmi beş takımın katıldığı bowling turnuvamız üyelerimiz ve aileleri arasında da tanışma ve kaynaşma vesilesi olmuştur. Turnuvada meslektaşlarımız ve yakınlarına toplam 14 adet madalya takdim edilmiştir. Turnuva hoş bir rekabet havası içinde eğlenceli bir ortamda gerçekleştirilmiştir. HOŞ GELDİN KOKTEYLİ Kurumumuzda göreve yeni başlayan 2013 Dönemi Denetçi Yardımcısı Adayı meslektaşlarımızla tanışma ve kaynaşma amacıyla Sayıştay Gölbaşı Sosyal Tesislerinde Hoş Geldin Kokteyli gerçekleştirdik.

24 24 Faaliyet Raporu DİĞER FAALİYETLER YENİLENEN WEB SAYFAMIZ 2015 Mart ayı itibari ile yeni yüzüne kavuşan SAYDER web sitesi artık üyelerimize daha işlevsel bir web tasarımı ile hizmet sunuyor. Yenilenen web sitemizde forum bölümüne de yer vererek üyelerimiz arasındaki iletişim ortamını daha da genişlettik.

25 Faaliyet Raporu MENSUPLARIMIZ İÇİN İNDİRİM ANLAŞMALARI Üyelerimizin kaliteli hizmeti daha uygun koşullarda elde edebilmelerini sağlayabilmek amacıyla farklı sektörlerde hizmet veren değişik kurum ve kuruluşlarla Derneğimiz arasında anlaşmalar yapılmıştır. Bu kapsamda eğitim, sağlık, sigorta, otomotiv, kredi alanlarında faaliyet gösteren bir çok kuruluş ile protokol imzalamış ya da daha önceki yönetim dönemlerinde imzalanmış olan anlaşmalar yenilenmiştir. Bu şekilde çok sayıda meslektaşımıza daha ucuz maliyet ile daha kaliteli hizmet alma imkanı sağlanmıştır.

26 26 Faaliyet Raporu FİNANSAL TABLOLAR İŞLETME HESABI TABLOSU SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ İŞLETME HESABI TABLOSU 01/01/ /12/2013 GİDERLER (TL) GELİRLER (TL) Önceki Yıldan Devreden Borç Önceki Yıldan Devreden Gelir ,51 Genel Giderler (Aidat+Vergi; Harç vb.) ,12 a) Kasa Personel Giderleri b) Banka ,51 Amaç ve Hizmet Giderleri ,61 c) Alacaklar Diğer Giderler Üye Ödentileri ,00 Kasa Finansal Gelirler Banka ,78 İktisadi İşletme Gelirleri Destek Kredisi Ödemeleri Bağış ve Yardımlar Menkul Kıymetler Devlet Katkıları Alacaklar Diğer Gelirler Sosyal faaliyet gelirleri 4.520,00 Destek Kredi Tahsilatı 1.000,00 Borçlar Genel Toplam ,51 Genel Toplam ,51

27 Faaliyet Raporu SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ İŞLETME HESABI TABLOSU AÇIKLAMASI (2013) GELİRLER 1) tarihinden devreden gelir ,51 TL dir. 2) Yönetim döneminde ( ) üye kayıtları devam etmiş olup giriş aidatı 20 TL, aylık üye aidatı 10 TL olarak tahsil edilmiştir. Bu tahsilâtlar sonucu oluşan aidat geliri ,00 TL dir. 3) Derneğimizin organize ettiği bowling turnuvaları, yemek organizasyonu TOKİ faaliyetleri gibi sosyal faaliyetler sonucu toplam 4.520,00 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. 4) 1.000,00TL lik destek kredisi üyelerimiz tarafından derneğimize geri ödenmiştir. Sonuç olarak; tarihleri arasında yukarıdaki maddelerde belirtilen faaliyetlerden toplam ,51 TL gelir elde edilmiştir. GİDERLER 2013 yönetim dönemi içerisinde ,73 TL gider yapılmıştır. Bu giderlerden; 1) ,12 TL Genel Giderlerden oluşmaktadır. Bu kapsamda ,12 TL Bina Kredisi, 3.024,00 TL Apartman Aidat ve 29,00 TL dernek merkezi için temizlik malzemesi alımı harcaması yapılmıştır. 2) ,61 TL Amaç ve Hizmet Giderlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda; 7.021,00 TL deri cüzdan bedeli, 2.100,00 TL bowling organizasyonu, 7.912,61 TL dergi baskı ve dağıtım harcaması, 5.000,00 TL iftar organizasyonu, 2.360,00 TL proje hazırlanmasına ilişkin danışmanlık harcaması, 3.770,00 TL SMS alım harcaması ve 1.178,53 TL web sitesinin hosting, bakım ve işletmesi için harcama yapılmıştır. Geri kalan ,47 TL lik tutar ise çiçek ve çelenk alım bedeli, kırtasiye bedeli, kargo bedeli, plaket bedeli, sehven veya fazla tutarda hesabımıza yatan aidat bedelleri, dergi ve çiçek dağıtım bedelleri ve yapılan organizasyonlar kapsamında ödenen diğer bedellerden (garsoniye, taksi vb.) oluşmaktadır. SONUÇ: tarihleri arasında ,51 TL gelir elde edilmiş (2012 yılı devreden gelir dahil), ,73 TL harcama yapılmıştır. Dolayısıyla ,78 TL 2014 yılına devretmiştir. Bu tutarın tamamı Sayıştay Akbank Şubesi 6262 No lu hesapta bulunmaktadır.

28 28 Faaliyet Raporu FİNANSAL TABLOLAR İŞLETME HESABI TABLOSU SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ İŞLETME HESABI TABLOSU 01/01/ /12/2014 GİDERLER (TL) GELİRLER (TL) Önceki Yıldan Devreden Borç Önceki Yıldan Devreden Gelir Genel Giderler (Aidat+Vergi; Harç vb.) 6.109,02 a) Kasa 6.109,02 Personel Giderleri b) Banka Amaç ve Hizmet Giderleri ,38 c) Alacaklar ,38 Diğer Giderler Üye Ödentileri Kasa Finansal Gelirler Banka ,38 İktisadi İşletme Gelirleri ,38 Destek Kredisi Ödemeleri Bağış ve Yardımlar Menkul Kıymetler Devlet Katkıları Alacaklar Diğer Gelirler Sosyal faaliyet gelirleri Destek Kredi Tahsilatı Borçlar Genel Toplam ,78 Genel Toplam ,78

29 Faaliyet Raporu SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ İŞLETME HESABI TABLOSU AÇIKLAMASI (2014) GELİRLER 1) tarihinden devreden gelir ,78 TL dir. 2) Yönetim döneminde ( ) üye kayıtları devam etmiş olup giriş aidatı 20 TL, aylık üye aidatı 10 TL olarak tahsil edilmiştir. Bu tahsilâtlar sonucu oluşan aidat geliri ,00 TL dir. 3) Derneğimizin organize ettiği sosyal faaliyetler (bowling turnuvası) sonucu 820,00 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. 4) Başkent Üniversitesiyle anlaşmalı olarak yapılan bağımsız denetçilik eğitimleri sonucu ,00 TL gelir elde edilmiştir. Sonuç olarak; tarihleri arasında yukarıdaki maddelerde belirtilen faaliyetlerden toplam ,78 TL gelir elde edilmiştir. GİDERLER 2014 yönetim dönemi içerisinde ,40 TL gider yapılmıştır. Bu giderlerden; 1) 6.109,02 TL Genel Giderlerden oluşmaktadır. Bu kapsamda 3.141,00 TL Apartman aidat harcaması, 185,67 TL banka komisyonu harcaması ve 2.782,35 TL vergi, ceza, harç ve elektrik harcaması yapılmıştır. 2) ,38 TL Amaç ve Hizmet Giderlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda; 1.850,00 TL bowling turnuvası, ,00 TL bağımsız denetçilik eğitimi yemek bedeli, 1.937,00 TL 8 Mart dünya kadınlar günü hediyesi bedeli, 2.000,00 çocuk eğitimine ilişkin seminer bedeli, 3.109,10 TL proje hazırlanmasına ilişkin danışmanlık harcaması, 1.850,00 TL Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adayları Hoşgeldiniz Kokteyli, 350,00 TL emekli üyelere kahvaltı organizasyonu bedeli, ,05 TL hediyelik, ajanda, kalem ve takvim bedeli, 1.410,00 TL SMS alım harcaması ve 1.299,00 TL web sitesinin hosting, bakım ve işletmesi için harcama yapılmıştır. Geriye kalan 4.269,23 TL ise çiçek ve çelenk alım bedeli, noter bedeli, sehven veya fazla tutarda hesabımıza yatan aidat bedelleri, dergi ve çiçek dağıtım bedelleri ve yapılan organizasyonlar kapsamında ödenen diğer bedellerden (garsoniye, taksi bedeli vb.) oluşmaktadır. SONUÇ tarihleri arasında ,78 TL gelir elde edilmiş (2013 yılı devreden gelir dahil), ,40 TL harcama yapılmıştır. Dolayısıyla ,38 TL 2015 yılına devretmiştir. Bu tutarın tamamı Sayıştay Akbank Şubesi 6262 No lu hesapta bulunmaktadır.

30 30 Faaliyet Raporu SAYDER KURUCU ÜYELERİ VE ESKİ YÖNETİM KURULLARI SAYDER KURUCU ÜYELERİ Gülnihal ACAR Necdet GÜVENÇ Baran ÖZEREN Erdoğan ADIGÜZEL Murat İNCE Ali ÖZTÜRK S. Emre AKDAĞ Erdin İVGİN Bahattin SENEMOĞLU Canan AKMAN Adem KAMALI Osman SEVGİ Zekiye CANTÜRK Levent KARABEYLİ E. Gülsüm SU Arife COŞKUN İlker KARAL Murat TOKER Mehmet ÇALIŞKAN Şule KIRBAŞ Cafer TOKMAKLI Tansel ÇEYREKLİ Kenan KOÇAK Seyfullah TURHAN Hülya DEMİRKAYA Burak KÖROĞLU Cafer VAROL H. İbrahim DÜZENLİ Kurtuluş KUTAY Mehmet YASAK Halil ERDEM Mustafa MEŞE M. Kubilay YILDIRIM Kemal GÜVENÇ Kadir ÖZER Sacit YÖRÜKER

31 Faaliyet Raporu DÖNEMİ SAYDER YÖNETİM KURULU Tansel ÇEYREKLİ M. Kubilay YILDIRIM Levent KARABEYLİ Arife ÇOŞKUN Seyfullah TURHAN Kadir ÖZER İbrahim SÜREN Mustafa MEŞE S.Emre AKDAĞ Cem LALECİ Burak KÖROĞLU DÖNEMİ SAYDER YÖNETİM KURULU Kemal ÖZSEMERCİ Ahmet TEZCAN Gürkan EKİNCİ Mehmet ALTINTAŞ Bülent YILDIRIM Ahmet Turan ADIYAMAN Hüseyin ALTINTAŞ Gürkan AKBAŞ Duygu BAYKAL A.A. Ertuğrul YURT Serkan KAYA DÖNEMİ SAYDER YÖNETİM KURULU Kemal ÖZSEMERCİ Nuray YILMAZ Ahmet Turan ADIYAMAN Hüseyin ALTINTAŞ Gürkan AKBAŞ İshak ÇÖRTÜK Zeynep İNAL ÇUKUR Serkan KAYA Tolga Özmen Sadettin CEYHAN Taha AKGÜN

32 SAYDER SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Sayıştay. Haber Bülteni. 1 Matra-Flex Projesi Kapsamında INTOSAI Çevre Denetimi. Bu Sayıda

Sayıştay. Haber Bülteni. 1 Matra-Flex Projesi Kapsamında INTOSAI Çevre Denetimi. Bu Sayıda Bu Sayıda Ocak 2009 Yıl: 12 Sayı: 146 1 Matra-Flex Projesi Kapsamında Hollanda da Gerçekleştirilen Çalıştay 3 12. INTOSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu (WGEA) Toplantısı 4 5 6 Avrupa Sayıştayı (ECA) Denetim

Detaylı

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TOBB 2013 ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-ÜYE SAYIMIZ 2013 yılı sonu itibari ile 48% artış ile 372 üyeye ulaşmış bulunuyoruz. 2010: 93 2011: 132 2012: 252 2013: 372 2014: 397(Haziran ayı itibari

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Kapılar Müzecilere Açık. Birbirimizi daha yakından tanımak için...

Kapılar Müzecilere Açık. Birbirimizi daha yakından tanımak için... 2011 yılında İstanbul da kurulan Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği (MMKD), Türkiye de müzelerin Uluslararası Müzeler Konseyi nin (ICOM) belirlediği müze tanımına uygun, çağdaş kültür kurumları olarak işlev

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 61 3. EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 22 Mart 2008 tarihinde Şubemiz EMO Genç Komisyonu tarafından Dicle Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

Sayıştay. Haber Bülteni. 2 Nevzat Altan 3. Daire. 3 Ali Osman Güçlü Sayıştay. 4 Bekir Aydınlı Sayıştay. Taykan Ataman 5. Daire Başkanlığına Seçildi

Sayıştay. Haber Bülteni. 2 Nevzat Altan 3. Daire. 3 Ali Osman Güçlü Sayıştay. 4 Bekir Aydınlı Sayıştay. Taykan Ataman 5. Daire Başkanlığına Seçildi Temmuz 2010 Yıl: 14 Sayı: 164 Bu Sayıda 1 Taykan Ataman 5. Daire Başkanlığına Seçildi 2 Nevzat Altan 3. Daire Başkanlığına Seçildi İbrahim Kandemir Sayıştay 3 Ali Osman Güçlü Sayıştay Ömer Zengin Sayıştay

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu nca alınan

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ PROJENİN TANIMI; Bu proje, bağımlılıkla mücadele alanında paydaşlarımızla etkin bir işbirliği çerçevesinde

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

BACADER e-bülten OCAK 2015

BACADER e-bülten OCAK 2015 BACADER e-bülten OCAK 2015 ENERJİ VE TESİSAT HABER PORTALI NDA VE TERMO KLİMA DERGİSİ NDE "DOĞRU BACALAR İLE ZEHİRLENMELER ÖNLENEBİLİR" BAŞLIKLI YAZIMIZ YAYINLANDI.. 05 Ocak 2015 tarihinde Enerji ve Tesisat

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU

SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU 2012-2013 SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU 2012-2013 SUNUŞ Yönetim Kurulu olarak Derneğimizin üçüncü yönetim dönemini de başarılı bir şekilde tamamlamanın

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

YILIN GENÇ LİDERLERİ ÖDÜL TÖRENİ 2010

YILIN GENÇ LİDERLERİ ÖDÜL TÖRENİ 2010 l YILIN GENÇ LİDERLERİ ÖDÜL TÖRENİ 2010 Genç Liderler Kimdir? Genç Liderler 2004 yılında kurulmuş, Türkiye nin yönetimiyle ilgili her alan ve her kademede etkin görev almak ve Türkiye nin daha iyi yönetilerek

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri: Cengiz Güray (Başkan), Zafer Vergili, Kemal Nalçacı, Adnan Yılmaz, Gülçin Bozkurt,

Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri: Cengiz Güray (Başkan), Zafer Vergili, Kemal Nalçacı, Adnan Yılmaz, Gülçin Bozkurt, Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri: Cengiz Güray (Başkan), Zafer Vergili, Kemal Nalçacı, Adnan Yılmaz, Gülçin Bozkurt, Burak Özgür, Burçak Göncüler, Aşkın Keleş, Celal Gökbel Tuğbay

Detaylı

TÜRKONFED GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI ĠÇ VE DIġ ĠLETĠġĠM EĞĠTĠMĠ

TÜRKONFED GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI ĠÇ VE DIġ ĠLETĠġĠM EĞĠTĠMĠ TÜRKONFED GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI ĠÇ VE DIġ ĠLETĠġĠM EĞĠTĠMĠ 23-25 EKİM 2015 / ALANYA TÜRKONFED Genel Sekreterler Koordinasyon Toplantısı, İç ve Dış İletişim Eğitimi, 23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

BACADER e-bülten HAZİRAN 2015

BACADER e-bülten HAZİRAN 2015 BACADER e-bülten HAZİRAN 2015 DTK DERGİSİ HAZİRAN AYI SAYISINDA YAYINLANAN YAZILARIMIZ.. DTK Dergisi Haziran sayısının BACADER DEN köşesinde İSİB ÇALIŞTAYI VE SODEX ANKARA FUARI İZLENİMLERİ konulu yazımız

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 22. Hafta (28 Mayıs - 3 Haziran 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 22. Hafta (28 Mayıs - 3 Haziran 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 22. Hafta (28 Mayıs - 3 Haziran 2012) 28 MAYIS 2012, PAZARTESİ 09:30-16:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Katılım Politikası Başkanlığı Uzman Yardımcısı

Detaylı

ÇABUK Projesi Meyvelerini Vermeye Başladı: Türkiye-Nijer Dostluk Ormanı Açılışı Yapıldı

ÇABUK Projesi Meyvelerini Vermeye Başladı: Türkiye-Nijer Dostluk Ormanı Açılışı Yapıldı ÇABUK Projesi Meyvelerini Vermeye Başladı: Türkiye-Nijer Dostluk Ormanı Açılışı Yapıldı Bakanlığımız ve TİKA İşbirliğinde kurulan dostluk ormanı Nijer Devlet Başkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, tüm Bakanlar,

Detaylı

Genel Eğitim Planı

Genel Eğitim Planı T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2014-2018 Genel Planı Denetim Geliştirme ve Merkezi ŞUBAT 2014 GENEL EĞİTİM PLANI (2014-2018) 2014-2018 Genel Planı, Denetim Geliştirme ve Merkezi (DEGEM) bünyesinde bulunan Hizmet

Detaylı

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan işbu Kalite Güvence Raporu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (12-18 Mart 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (12-18 Mart 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (12-18 Mart 2012) 12 Mart 2012, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Pınar Başpınar

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/1 RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/2 İÇİNDEKİLER Konu Başlığı Sayfa No. Kapak 1 İçindekiler 2 Misyon 3 Vizyon 3 Kalite Plitikası 4 RTSO Basın Yayın,Halkla ilişkiler ve Haberleşme

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN AMACI MADDE 1- AMAÇ 1- Ekolojik dengenin korunması amacı ile içinde bulunduğumuz çevreye ve burada yaşayan bütün canlı varlıklara

Detaylı

AYLIK HABER BÜLTENİ. Başkan dan Mesaj. Bu sayıda: Saygı değer okurlar,

AYLIK HABER BÜLTENİ. Başkan dan Mesaj. Bu sayıda: Saygı değer okurlar, AYLIK HABER BÜLTENİ Başkan dan Mesaj Yıl 4, Sayı 1 Saygı değer okurlar, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, etik ihlallerle ilgili yaptığı inceleme ve araştırmalar, Türkiye nin dört bir yanında verdiği etik

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

2014 YILI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ FAALİYET RAPORU Derneğin Kuruluşu (28 Mart 2013) 06-106-093 kütük numarası ile 28 Mart 2013 tarihinde derneğimiz resmen kurulmuştur. Olağan

Detaylı

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU www.oka.org.tr trbusinessforum@oka.org.tr facebook/trbusinessforum Bölgeler arası uluslararası işbirliklerini kurmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen

Detaylı

sendika haberleri İSG HABERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

sendika haberleri İSG HABERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarının iş sağlığı ve güvenliği açısından 2010 yılı performans değerlendirme toplantısı 21 Aralık 2010 tarihinde

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

25 KASIM 2014 YÖK BAŞKANLIĞI, ANKARA

25 KASIM 2014 YÖK BAŞKANLIĞI, ANKARA FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, EDEBİYAT, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ http://www.fedek.org.tr 1 FEDEK gelişimi, temel özellikler, yapısı Değerlendirme

Detaylı

Değerlendirme Araçları Projesi

Değerlendirme Araçları Projesi Hastanelerde Kalite Geliştirme için Performans Değerlendirme Araçları Projesi (PATH) ve Türkiye nin Katılımı Günnur ERTONG Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 20 Mart 2009 PATH NEDİR? Hastanelerin emsalleriyle

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI 13 Kasım 2012, İstanbul Aydın HASKEBABÇI Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı ahaskebabci@spk.gov.tr www.yes.gov.tr

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 2014 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ: Resmi

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

ISACA ANKARA CHAPTER. TANIŞMA TOPLANTISI 28 Nisan, 2012

ISACA ANKARA CHAPTER. TANIŞMA TOPLANTISI 28 Nisan, 2012 ISACA ANKARA CHAPTER TANIŞMA TOPLANTISI 28 Nisan, 2012 GÜNDEM ISACA Chapter Nedir? ISACA Chapter Üyeleri Kimlerdir? ISACA Ankara Chapter Kuruluş Amaçları Kurucular Kimlerdir / Rolleri ISACA ya kayıtlı

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 25. Hafta (20 26 Haziran 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 25. Hafta (20 26 Haziran 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 25. Hafta (20 26 Haziran 2011) 20 HAZİRAN 2011, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği

Detaylı

PROF. DR. SERMİN ÖRNEKTEKİN

PROF. DR. SERMİN ÖRNEKTEKİN PROF. DR. SERMİN ÖRNEKTEKİN FEDEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI 28 EYLÜL 2012 10. YILINDA MÜDEK İstanbul 1 FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R

M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 E B Ü L T E N A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R M A R D İ N ABMAR da Yeni Bir Ekip İlgili

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) 2 MAYIS 2010, PAZAR Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış. İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ...3 II- ETİ MADEN ETİK KOMİSYONU...4 III- 2014 YILI FAALİYETLERİ...4 a) Eğitim...4 b) Hediye ve Bağışlar...5 c) Eti Maden Birinci Seviye Etik İlkeleri...5 IV- SONUÇ...6 ETİ MADEN İŞLETMELERİ

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

Bu emektubun devamını okumaktan zevk almanız dileğiyle! Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013

Bu emektubun devamını okumaktan zevk almanız dileğiyle! Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013 Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013 Engelli İstihdam Fırsatlarını ve Farkındalığını Artırma Türkiye de Engellilerin PROJE ORTAKLARI CRM Yönetim Danışmanlık, Türkiye EASPD, Belçika Dolunay, Türkiye

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş YILI ŞEFFAFLIK RAPORU ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2012 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU 1 İÇİNDEKİLER LGENEL BİLGİ: II- AÇIKLAMA VE DEĞERLENDİRMELER 1- HUKUKİ YAPI VE ORTAKLAR 2-YURT İÇİ VE YURT DIŞI BİR GRUBA

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM Anonim Şirketi tarafından 2013 yılı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

IIA tarafından düzenlenen 63.Uluslararası İç Denetim Konferansında Güncel Konular Tartısıldı:

IIA tarafından düzenlenen 63.Uluslararası İç Denetim Konferansında Güncel Konular Tartısıldı: Saygıdeğer Meslekdaşlarımız ve Sayın Üyelerimiz, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği nin aylık olarak gerçekleştirdiği faaliyetleri, önümüzdeki dönemler için faaliyet planlarını ayrıca üyesi olduğumuz

Detaylı

Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği İçindekiler

Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği İçindekiler İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu Bilanço (Finansal durum tablosu) 1 Gelir tablosu 2 Mali Tablolara ilişkin dipnotlar 3-5 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (Para

Detaylı

ARABOSAI VE EUROSAI ÇEVRE DENETİMİ ORTAK KONFERANSI

ARABOSAI VE EUROSAI ÇEVRE DENETİMİ ORTAK KONFERANSI YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ARABOSAI VE EUROSAI ÇEVRE DENETİMİ ORTAK KONFERANSI EUROSAI ÇEVRE DENETİMİ ÖZEL ÇALIŞMA GRUBU VE ETKİNLİKLERİ ARABOSAI VE EUROSAI ÇEVRE DENETİMİ ORTAK KONFERANSI Arap

Detaylı