2 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SAYDER SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU NİSAN SAYDER Sayıştay Denetçileri Derneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 Faaliyet Raporu 2013-2015 İÇİNDEKİLER SAYDER SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU 2013-2015 NİSAN 2015. SAYDER Sayıştay Denetçileri Derneği"

Transkript

1

2 2 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SAYDER SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU NİSAN 2015

3 Faaliyet Raporu Sunuş...4 Sayder Hakkında...6 Organizasyon Şeması...8 Yönetim Kurulu...9 Yönetim Dönemimizde Gerçekleştirilen Faaliyetler...10 Proje, Konferans ve Eğitim Faaliyetleri...10 Etik Liderlerle Daha Şeffaf Türkiye Projesi...10 Sayder den Haberler...20 Kamuoyu Açıklamaları...20 Dış Denetim Dergisi...20 Perşembe Toplantıları...20 Bağımsız Denetçilik Eğitimleri...21 Diğer Kurumlarla İşbirliği Çalışmaları...21 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler...22 Futbol Turnuvası...22 Geç Kahvaltı...22 Bowling Turnuvası...23 Hoş Geldin Kokteyli...23 DiğerFaaliyetler...24 Yenilenen Web Sayfamız...24 Mensuplarımız için İndirim Anlaşmaları...25 Finansal Tablolar...26 Sayder Kurucu Üyeleri...30 Eski Yönetim Kurulları...31

4 4 Faaliyet Raporu SUNUŞ Derneğimizin dördüncü yönetim dönemini de başarılı bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Bağımsızlık, tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerini temel alarak meslektaşlarımızdan aldığımız güven ve destek ile bu dönemde de Derneğimizi en iyi şekilde temsil etmenin gayretini gösterdik. Mesleğimizin ve mensuplarımızın hak ve menfaatlerinin korunması SAYDER in ana görevleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Sayıştay Kanunun bazı temel maddelerinin değiştirilmesi şeklinde hazırlanmış olan kanun teklifinin geri çekilmesi için Kamuoyu ve Parlamento nezdinde çalışmalar yapılmış ve mesleğin etkinliğini azaltacak bu değişikliklerin yapılmaması çalışmalarına destek verilmiş ve başarı sağlanmıştır. ve özellikle kamu mali yönetiminde şeffaflığın artırılmasına katkı sağlamayı koyduk. Bu hedefe ulaşmak üzere; Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu - III Siyasi Kriterler Hibe Programı (Society Dialogue Between EU and Turkey-III Political Criteria Grant Scheme) kapsamında More Transparent Turkey with Ethic Leaders - Etik Liderlerle Daha Şeffaf Türkiye isimli proje teklifini hazırlayarak Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) ne sunduk. Projemiz CFCU tarafından kabul edilmiş ve başvuru projemiz hibe almaya hak kazanmıştır. Derneğimiz ile CFCU arasında tarihinde projenin hayata geçirilmesi yönünde sözleşme imzalanmış ve Projemiz tarihinde başlamıştır. Farklı zamanlarda basında yer alan haberler üzerine kamuoyu açıklamaları yapılarak; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlanmıştır. SAYDER yönetimi olarak faaliyetlerimizi kamu yararını gözeterek tarafsızlık ve bağımsızlığı ön planda tutarak yürütmeyi; dürüstlük, şeffaflık, demokratik hesap verme ve katılımcı yönetim ilkelerini esas alacağımızı yönetim dönemimizin başında deklare etmiş, Yönetim dönemimizdeki ana temamızı ŞEFFAFLIK olarak belirlemiştik. Faaliyetlerimizin odak noktasına ülkemizde Proje kapsamında; Türkiye de şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etik ile ilgili faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları; Danimarka, İrlanda ve İtalya da faaliyet gösteren Uluslararası şeffaflık örgütleri ve bağlantılı diğer Kuruluşlar; Türkiye Şeffaflık Derneği, Sayıştay, Türkiye Etik Kurulu, TBMM vb. kurum temsilcileri ile çeşitli faaliyetler bağlamında işbirliği çalışmaları başlatılmıştır. Projenin Amaçları arasında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin güçlendirilmesi konusunda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile

5 Faaliyet Raporu AB üyesi ülkelerde aynı amaca hizmet eden Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki diyaloğu geliştirmek, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile ilgili iyi uygulamaların ülkemizde hayata geçirilmesini desteklemek, SAYDER in kurumsal kapasitesini geliştirmek ve vatandaşların şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile ilgili doğrudan temas kurabilecekleri ve bu konudaki haklarını öğrenebilecekleri ağların geliştirilmesini sağlamak yer almaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere; proje ortağımız olan Danimarka Şeffaflık Örgütünün koordinatörlüğünde Danimarka da sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla toplantılar yapılmış ve sonuç raporu hazırlanmıştır. Şeffaflık konusunda toplumda farkındalığın artırılmasına katkı sağlamak üzere Daha Şeffaf Türkiye konulu Kamu spotu ve web sayfası (dahaseffafturkiye.org) hazırlanmış olup web sayfasında projenin tüm çıktıları kamuoyu ile paylaşılmaktadır Mart 2015 tarihlerinde Daha Şeffaf Türkiye Çalıştayı düzenlenmiş, Danimarka, İrlanda, İtalya ve Türkiye Şeffaflık Örgütü temsilcileri, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ülke uygulamaları paylaşılmış ve sonuç raporu hazırlanarak 26 Mart 2015 tarihinde geniş katılımlı Daha Şeffaf Türkiye Konferansı nda katılımcılarla paylaşılmıştır. Faaliyetlerimizi uluslararası boyuta taşıdık ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak üzere; proje ortağımız olan Danimarka, İtalya ve İrlanda Şeffaflık Örgütleriyle gelecekte de işbirliğinin sürdürülmesi bağlamında İşbirliği Protokolleri imzaladık. Yönetim dönemimiz tamamlanmış olsa da SAYDER faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için her türlü desteği sürdüreceğiz. Faaliyetlerimiz üyelerimizin ve bilhassa yönetim kurulunda görev alan meslektaşlarımızın gönüllü katkıları ile yürütülmektedir. Sizlerin desteği ile Paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantı, konferans ve seminerlerin ortak amaçlarımızın gerçekleşmesine ve SAYDER in kurumsallaşması katkısına bizzat tanık olduk. Meslektaşlarımız arasında birlik, beraberlik, işbirliği ve dayanışmayı gözeterek faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye çalıştık. Yönetim dönemimiz boyunca çalışmalarımıza iştirak eden ve bizi destekleyen tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkür ve saygılarımızı sunar gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mesleğimize ve meslektaşlarımıza yararlı olmasını dileriz. SAYDER YÖNETİM KURULU

6 6 Faaliyet Raporu SAYDER HAKKINDA SAYDER SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ SAYDER in kuruluş amacı genel bir ifade ile üyelerinin mesleki ve kültürel gelişmelerine destek olmak; kamu denetiminin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak şeklide belirlenmiştir. Derneğimiz bu amaçları doğrultusunda mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmakta ve özellikle mesleki alanda çalışma grupları oluşturarak kamuoyunu aydınlatmak ve uygulamalara yön vermek amacıyla çeşitli raporlar üretmektedir. SAYDER; 37 meslektaşımızın kurucu üye olarak yer almasıyla tarihinde kurulmuştur.

7 Faaliyet Raporu % 5 Diğer Kurumlarda Çalışanlar %76 Kurumumuzda Çalışmakta Olan Meslek Mensupları %19 Emekli Meslek Mensupları Derneğimiz üye sayısı, Mart 2015 tarihi itibariyle 752 asil üye ve 84 onur üyesi olmak üzere toplam 836 dır. 752 asil üyeden; 130 kişi emekli, 38 kişi Kurum dışı görevlerde çalışmakta olup, kalan 584 kişi Sayıştayda halen çalışan mensuplarımızdan oluşmaktadır. SAYDER kurulduğu tarihten bugüne geçen yedi yıllık süreçte özellikle kurum içi mesleki faaliyetlere yön veren çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca panel seminer vb. faaliyetler düzenleyerek ya da diğer kurum ya da kuruluşların düzenlediği bu tür faaliyetlere katılarak, kamu yönetiminin ve denetiminin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bunun yanında üyelerinin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda sosyal ve kültürel faaliyetlerde de bulunmaktadır.

8 8 Faaliyet Raporu ORGANİZASYON ŞEMASI VE YÖNETİM KURULU ORGANİZASYON ŞEMASI YÖNETİM KURULU GENEL KURUL ÜYELERİ YÖNETİM KURULU DENETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU ONUR KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN ÜYELERİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA GRUPLARI ÜYELERİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ÜYELERİ YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETER ÜYELERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

9 Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU Nuray YILMAZ Başkan Ahmet OKUR Başkan Yardımcısı Mehmet ÇALIŞKAN Genel Sekreter Hüseyin ÖZER Dış İlişkiler Koordinatörü İrfan GÜVENDİ Sosyal Tesisler Koordinatörü Çiğdem ASLANKARA Araştırma Koordinatörü Cemal YAVUZ Sosyal Etkinlikler Koordinatörü Serkan KAYA Eğitim Koordinatörü Yunus AKYOL Yayın Koordinatörü Yahya GÜLDEN İletişim Koordinatörü Şeyma FIRAT Mali İşler Koordinatörü

10 10 Faaliyet Raporu YÖNETİM DÖNEMİMİZDE GERÇEKLEŞRİRİLEN FAALİYETLER PROJE, KONFERANS VE EĞİTİM FAALİYETLERİ Etik Liderlerle Daha Şeffaf Türkiye Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu - III Siyasi Kriterler Hibe Programı (Society Dialogue Between EU and Turkey-III Political Criteria Grant Scheme) kapsamında yapılan More Transparent Turkey with Ethic Leaders isimli proje teklifimiz Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından kabul edilmiş ve başvuru projesi hibe almaya hak kazanmıştır. Derneğimiz ile CFCU arasında tarihinde projenin hayata geçirilmesi yönünde sözleşme imzalanmış ve tarihinde proje faaliyetleri başlamıştır. Projenin Hedef Grupları Türkiye de şeffaflık ve hesap verilebilirlik ve etik ile ilgili faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları; Danimarka, İrlanda ve İtalya da faaliyet gösteren Uluslar arası şeffaflık örgütleri ve bağlantılı diğer Sivil Toplum Kuruluşları; Türkiye Şeffaflık Derneği, Sayıştay, Türkiye Etik Kurulu, TBMM vb. kurum temsilcileri; Türkiye deki şeffaflık ve hesap verilebilirlilik konularında bilgi ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar. Projenin Faaliyetleri Bu hedefe ulaşmak üzere; Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu - III Siyasi Kriterler Hibe Programı (Society Dialogue Between EU and Turkey-III Political Criteria Grant Scheme) kapsamında More Transparent Turkey with Ethic Leaders - Etik Liderlerle Daha Şeffaf Türkiye isimli proje teklifimizi hazırlayarak Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) ne sunduk ve projemiz CFCU tarafından kabul edilmiş ve başvuru projemiz hibe almaya hak kazanmıştır. Derneğimiz ile CFCU arasında tarihinde projenin hayata geçirilmesi yönünde sözleşme imzalanmış ve Projemiz tarihinde başlamıştır.

11 Faaliyet Raporu

12 12 Faaliyet Raporu YÖNETİM DÖNEMİMİZDE GERÇEKLEŞRİRİLEN FAALİYETLER PROJE, KONFERANS VE EĞİTİM FAALİYETLERİ Etik Liderlerle Daha Şeffaf Türkiye Projesi Proje kapsamında ; Türkiye de şeffaflık ve hesap verilebilirlik ve etik ile ilgili faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları; Danimarka, İrlanda ve İtalya da faaliyet gösteren Uluslar arası şeffaflık örgütleri ve bağlantılı diğer Sivil Toplum Kuruluşları; Türkiye Şeffaflık Derneği, Sayıştay, Türkiye Etik Kurulu, TBMM vb. kurum temsilcileri ile çeşitli faaliyetler bağlamında işbirliği çalışmaları başlatılmıştır. Sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi ve etkin politikalar üretilmesi yoluyla SAYDER ve Türkiye Şeffaflık Derneği nin kurumsal kapasitelerinin arttırılmasını sağlamak, Vatandaşların şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile ilgili doğrudan temas kurabilecekleri ve bu konudaki haklarını öğrenebilecekleri ağların geliştirilmesini sağlamak. Projenin Amaçları Türkiye de siyasi hayatta şeffaflık ve hesap verilebilirliğin güçlendirilmesi konusunda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile AB üyesi ülkelerde aynı amaca hizmet eden Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki diyaloğu geliştirmek, Bu Amaçları Gerçekleştirmek Üzere Yürüttüğümüz Faaliyetler Proje ortağımız olan Danimarka Şeffaflık Örgütünün koordinatörlüğünde Danimarka da sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla toplantılar yapılmış ve sonuç raporu hazırlanmıştır. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile ilgili iyi uygulamaların Türkiye de hayata geçirilmesini sağlayarak toplumsal refah düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmak, AB üyesi ülkelerdeki iyi uygulamaların Türk siyasi sisteminde de uygulanmasını sağlayacak alt yapının hazırlanmasını desteklemek,

13 Faaliyet Raporu Daha Şeffaf Türkiye Çalıştayı Mart 2015 tarihlerinde toplumda şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılmasında yetki ve sorumluluğu olan kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımı ile çalıştaylar gerçekleştirdik. Çalıştaylar sırasında proje ortağımız olan İrlanda, Danimarka ve İtalya Uluslararası Şeffaflık Örgütü temsilcileri bu ülkelerdeki uygulama örneklerini bizlerle paylaştılar ve bu uygulamaların ülkemizde uygulanabilirliği hususu çalıştayımız kapsamında değerlendirildi. Daha Şeffaf Türkiye Çalıştayı 13

14 14 Faaliyet Raporu YÖNETİM DÖNEMİMİZDE GERÇEKLEŞRİRİLEN FAALİYETLER PROJE, KONFERANS VE EĞİTİM FAALİYETLERİ Etik Liderlerle Daha Şeffaf Türkiye Projesi SAYDER Başkanı Nuray Yılmaz Daha Şeffaf Türkiye Konferansı Açılış Konuşması 26 Mart 2015 tarihinde kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımı ile Daha Şeffaf Türkiye Konferansı düzenlenmiştir. SAYDER Başkanı Nuray Yılmaz ın açılış konuşması ile başlayan konferansta proje ortaklarımızdan İtalya Şeffaflık Örgütü temsilcisi Giorgio Fraschini, İrlanda Şeffaflık Örgütü temsilcisi john Devitt ve Danimarka Şeffaflık Örgütü temsilcisi Finn Kittelmann ülke deneyimlerini bizlerle paylaşmışlardır. Daha Şeffaf Türkiye Konferansı

15 Faaliyet Raporu Ayrıca Konferansta Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği temsilcisi Zeki Gündüz, Etik Kurulu Üyesi Erdoğan Kesim ve Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Prof. Dr. Muhittin Acar şeffaflık ve etik yönetim konularındaki sunumları ile ülkemiz uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulunmuşlardır. Yapılan çalıştay ve konferansa ilişkin sonuç raporu proje web sayfasında yayımlanacaktır. 15

16 16 Faaliyet Raporu YÖNETİM DÖNEMİMİZDE GERÇEKLEŞRİRİLEN FAALİYETLER PROJE, KONFERANS VE EĞİTİM FAALİYETLERİ Etik Liderlerle Daha Şeffaf Türkiye Projesi Daha Şeffaf Türkiye Konferans Sonrası Kokteyl Verildi Projeye Euro kaynak tahsis edilmiş olup kaynak kullanımı ve gerçekleştirilen faaliyetler CFCU tarafından her aşamada gözden geçirilmekte ve yasal gerekliliklere uygun olarak yapılmaktadır. Proje kapsamında proje teklifimize uygun olarak Proje koordinatörü ve koordinatör asistanı görevlendirilerek profesyonel bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. Proje kapsamında şeffaflık konusunda toplumun algı düzeyini ölçmek üzere profesyonel bir firmaya algı anketi hazırlanmış olup sonuçları analiz edilerek rapor haline getirilmiştir. Vatandaşların şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile ilgili doğrudan temas kurabilecekleri ve bu konudaki haklarını öğrenebilecekleri ağların geliştirilmesini sağlamak üzere Türkiye Şeffaflık Örgütünün faaliyette olan çağrı merkezi Derneğimiz tarafından mali kaynak aktarımı yoluyla proje kapsamında desteklenmektedir.

17 Faaliyet Raporu Proje Kapsamında Yoğun Mesailer Harcandı... Faaliyetlerimizi uluslararası boyuta taşıdık ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Sosyal medya- bunun sürdürülebilirliğini sağlamak üzere; da Twitter ve Facebook hesapları oluşturul- proje ortağımız olan Danimarka, İtalya ve İr- muştur. Şeffaflık konusunda toplumda farkın- landa Şeffaflık Örgütleriyle gelecekte de işbirliğinin sürdürülmesi bağlamın- dalığın artırılmasına katkı sağlamak üzere Daha Şeffaf Türkiye da İşbirliği Protokolleri imza- konulu Kamu spotu hazır- ladık. lanmış olup yakın zamanda gerekli prosedürler tamam- Proje kapsamında lanıp onaylar alındıktan haseffafturkiye.org sitesi ya- sonra ulusal TV kanalların- yına başlamış olup projenin da yayınına başlanacaktır. tüm çıktıları web sayfasında 17

18 18 Faaliyet Raporu YÖNETİM DÖNEMİMİZDE GERÇEKLEŞRİRİLEN FAALİYETLER PROJE, KONFERANS VE EĞİTİM FAALİYETLERİ Etik Liderlerle Daha Şeffaf Türkiye Projesi Danimarka Değerlendirmeleri Danimarka Değerlendirmeleri 2 Şubat - 5 Şubat 2015 tarihleri arasında Danimarka daki ortağımız Transparency Internaitonal Denmark a bir çalışma ziyaretinde bulunduk. Daha önce belirlenmiş olan ziyaret programımız doğrultusunda Transparency International Denmark temsilcileri, Danimarka da yolsuzluk tarihi üzerine çalışmalar gerçekleştiren tarihçi Mette Frisk Jensen, Danimarka Gazeteciler Derneği, Ombudsmanlık Kurumu, Danimarka Ulusal Denetim Ofisi, Danimarka Rekabet ve Tüketici Kurumu ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Danimarka ziyaretine ilişkin çalışma raporu sonuçları Daha Şeffaf Türkiye Çalıştayı ve Konferansında ülkemize uygulanabilirliği açısından değerlendirilmiştir.

19 Faaliyet Raporu Proje Kapsamında Yapılması Planlanan Çalışmalar SAYDER, Türkiye Şeffaflık Derneği, proje ortakları olarak Transparency International Denmark, Transparency International Ireland ve Transparency International Italy, kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin, STK temsilcilerinin ve kanaat önderlerinin katılacağı İhbarcının korunması odaklı çalıştay ve konferans İstanbul da yapılacaktır. Tüm ortaklar ile kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin, STK temsilcilerinin ve kanaat önderlerinin katılacağı 3 adet çalıştay düzenlenecek ve her birinin ardından bir rapor hazırlanıp kamuoyuna sunulacaktır. Çalıştay konuları kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirlilik, etik ve ihbarcının korunması ile bağlantılı olacaktır. Toplumun farklı kesimlerinden (öğrenciler dahil) katılımcılara etik değerler ve etik eğiticiliği konularında eğitimler verilecek bu konuda toplumsal duyarlılığı artırmaya destek sağlanacaktır.

20 20 Faaliyet Raporu SAYDER DEN HABERLER KAMUOYU AÇIKLAMALARI 6085 sayılı Sayıştay Kanununda değişiklik öngören Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmasının ardından söz konusu Yasa Teklifine ilişkin tarihinde kamuoyu açıklaması yapılmıştır. Yapılan açıklamada; Teklifin Anayasaya, 5018 sayılı Kanuna, 6085 sayılı Kanuna ve uluslar arası standartlara aykırılığı detaylandırılarak vurgulanmıştır. Farklı zamanlarda basında yer alan haberler üzerine kamuoyu açıklamaları yapılarak; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlanmıştır. DIŞ DENETİM DERGİSİ Dış denetim Dergimizin bu alanda değerli ve kapsamlı makalelerin yer aldığı MALİ REFORMDA DENETİM VE MUHASEBE isimli 6 ncı sayısı yayımlandı. PERŞEMBE TOPLANTILARI Perşembe Toplantıları adı altında her hafta meslektaşlarımızın ilgisini çekecek farklı mesleki konuların ele alındığı, mesleki bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı toplantılar düzenlenmiştir.

21 Faaliyet Raporu BAĞIMSIZ DENETÇİLİK EĞİTİMLERİ Derneğimiz ile Başkent Üniversitesi arasında yapılan protokol ile Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği nin Geçici 1 nci maddesi kapsamına giren Sayıştay Meslek Mensupları ile emeklilerine yönelik olarak Bağımsız Denetçilik Geçiş Dönemi Eğitimi düzenlenmiştir. DİĞER KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI Konseyi işbirliği ile yürütülmekte olan Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi Projesi Konferansına katılım sağlanmıştır. Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Avrupa Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yürütülen Kamu Personeli Soruşturma Yönetmeliği taslağına görüş verilmiştir.

22 22 Faaliyet Raporu SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER FUTBOL TURNUVASI Geleneksel hale gelen SAYDER Futbol Turnuvalarına devam edilmiştir. Turnuvada meslektaşlarımız, seyirci ve futbolcu olarak hoş vakit geçirme imkanı yanında birbirleriyle kaynaşma ve tanışma imkanı bulmuşlardır. GEÇ KAHVALTI Emekli meslektaşlarımızın katılımı ile tarihinde geç kahvaltı organizasyonu gerçekleştirdik. Katılımcılar, sıcak bir ortamda geçen kahvaltı ile muhabbetin, güneşli havanın ve manzaranın tadını çıkardılar.

23 Faaliyet Raporu BOWLING TURNUVASI Dörder kişiden oluşan yirmi beş takımın katıldığı bowling turnuvamız üyelerimiz ve aileleri arasında da tanışma ve kaynaşma vesilesi olmuştur. Turnuvada meslektaşlarımız ve yakınlarına toplam 14 adet madalya takdim edilmiştir. Turnuva hoş bir rekabet havası içinde eğlenceli bir ortamda gerçekleştirilmiştir. HOŞ GELDİN KOKTEYLİ Kurumumuzda göreve yeni başlayan 2013 Dönemi Denetçi Yardımcısı Adayı meslektaşlarımızla tanışma ve kaynaşma amacıyla Sayıştay Gölbaşı Sosyal Tesislerinde Hoş Geldin Kokteyli gerçekleştirdik.

24 24 Faaliyet Raporu DİĞER FAALİYETLER YENİLENEN WEB SAYFAMIZ 2015 Mart ayı itibari ile yeni yüzüne kavuşan SAYDER web sitesi artık üyelerimize daha işlevsel bir web tasarımı ile hizmet sunuyor. Yenilenen web sitemizde forum bölümüne de yer vererek üyelerimiz arasındaki iletişim ortamını daha da genişlettik.

25 Faaliyet Raporu MENSUPLARIMIZ İÇİN İNDİRİM ANLAŞMALARI Üyelerimizin kaliteli hizmeti daha uygun koşullarda elde edebilmelerini sağlayabilmek amacıyla farklı sektörlerde hizmet veren değişik kurum ve kuruluşlarla Derneğimiz arasında anlaşmalar yapılmıştır. Bu kapsamda eğitim, sağlık, sigorta, otomotiv, kredi alanlarında faaliyet gösteren bir çok kuruluş ile protokol imzalamış ya da daha önceki yönetim dönemlerinde imzalanmış olan anlaşmalar yenilenmiştir. Bu şekilde çok sayıda meslektaşımıza daha ucuz maliyet ile daha kaliteli hizmet alma imkanı sağlanmıştır.

26 26 Faaliyet Raporu FİNANSAL TABLOLAR İŞLETME HESABI TABLOSU SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ İŞLETME HESABI TABLOSU 01/01/ /12/2013 GİDERLER (TL) GELİRLER (TL) Önceki Yıldan Devreden Borç Önceki Yıldan Devreden Gelir ,51 Genel Giderler (Aidat+Vergi; Harç vb.) ,12 a) Kasa Personel Giderleri b) Banka ,51 Amaç ve Hizmet Giderleri ,61 c) Alacaklar Diğer Giderler Üye Ödentileri ,00 Kasa Finansal Gelirler Banka ,78 İktisadi İşletme Gelirleri Destek Kredisi Ödemeleri Bağış ve Yardımlar Menkul Kıymetler Devlet Katkıları Alacaklar Diğer Gelirler Sosyal faaliyet gelirleri 4.520,00 Destek Kredi Tahsilatı 1.000,00 Borçlar Genel Toplam ,51 Genel Toplam ,51

27 Faaliyet Raporu SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ İŞLETME HESABI TABLOSU AÇIKLAMASI (2013) GELİRLER 1) tarihinden devreden gelir ,51 TL dir. 2) Yönetim döneminde ( ) üye kayıtları devam etmiş olup giriş aidatı 20 TL, aylık üye aidatı 10 TL olarak tahsil edilmiştir. Bu tahsilâtlar sonucu oluşan aidat geliri ,00 TL dir. 3) Derneğimizin organize ettiği bowling turnuvaları, yemek organizasyonu TOKİ faaliyetleri gibi sosyal faaliyetler sonucu toplam 4.520,00 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. 4) 1.000,00TL lik destek kredisi üyelerimiz tarafından derneğimize geri ödenmiştir. Sonuç olarak; tarihleri arasında yukarıdaki maddelerde belirtilen faaliyetlerden toplam ,51 TL gelir elde edilmiştir. GİDERLER 2013 yönetim dönemi içerisinde ,73 TL gider yapılmıştır. Bu giderlerden; 1) ,12 TL Genel Giderlerden oluşmaktadır. Bu kapsamda ,12 TL Bina Kredisi, 3.024,00 TL Apartman Aidat ve 29,00 TL dernek merkezi için temizlik malzemesi alımı harcaması yapılmıştır. 2) ,61 TL Amaç ve Hizmet Giderlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda; 7.021,00 TL deri cüzdan bedeli, 2.100,00 TL bowling organizasyonu, 7.912,61 TL dergi baskı ve dağıtım harcaması, 5.000,00 TL iftar organizasyonu, 2.360,00 TL proje hazırlanmasına ilişkin danışmanlık harcaması, 3.770,00 TL SMS alım harcaması ve 1.178,53 TL web sitesinin hosting, bakım ve işletmesi için harcama yapılmıştır. Geri kalan ,47 TL lik tutar ise çiçek ve çelenk alım bedeli, kırtasiye bedeli, kargo bedeli, plaket bedeli, sehven veya fazla tutarda hesabımıza yatan aidat bedelleri, dergi ve çiçek dağıtım bedelleri ve yapılan organizasyonlar kapsamında ödenen diğer bedellerden (garsoniye, taksi vb.) oluşmaktadır. SONUÇ: tarihleri arasında ,51 TL gelir elde edilmiş (2012 yılı devreden gelir dahil), ,73 TL harcama yapılmıştır. Dolayısıyla ,78 TL 2014 yılına devretmiştir. Bu tutarın tamamı Sayıştay Akbank Şubesi 6262 No lu hesapta bulunmaktadır.

28 28 Faaliyet Raporu FİNANSAL TABLOLAR İŞLETME HESABI TABLOSU SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ İŞLETME HESABI TABLOSU 01/01/ /12/2014 GİDERLER (TL) GELİRLER (TL) Önceki Yıldan Devreden Borç Önceki Yıldan Devreden Gelir Genel Giderler (Aidat+Vergi; Harç vb.) 6.109,02 a) Kasa 6.109,02 Personel Giderleri b) Banka Amaç ve Hizmet Giderleri ,38 c) Alacaklar ,38 Diğer Giderler Üye Ödentileri Kasa Finansal Gelirler Banka ,38 İktisadi İşletme Gelirleri ,38 Destek Kredisi Ödemeleri Bağış ve Yardımlar Menkul Kıymetler Devlet Katkıları Alacaklar Diğer Gelirler Sosyal faaliyet gelirleri Destek Kredi Tahsilatı Borçlar Genel Toplam ,78 Genel Toplam ,78

29 Faaliyet Raporu SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ İŞLETME HESABI TABLOSU AÇIKLAMASI (2014) GELİRLER 1) tarihinden devreden gelir ,78 TL dir. 2) Yönetim döneminde ( ) üye kayıtları devam etmiş olup giriş aidatı 20 TL, aylık üye aidatı 10 TL olarak tahsil edilmiştir. Bu tahsilâtlar sonucu oluşan aidat geliri ,00 TL dir. 3) Derneğimizin organize ettiği sosyal faaliyetler (bowling turnuvası) sonucu 820,00 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. 4) Başkent Üniversitesiyle anlaşmalı olarak yapılan bağımsız denetçilik eğitimleri sonucu ,00 TL gelir elde edilmiştir. Sonuç olarak; tarihleri arasında yukarıdaki maddelerde belirtilen faaliyetlerden toplam ,78 TL gelir elde edilmiştir. GİDERLER 2014 yönetim dönemi içerisinde ,40 TL gider yapılmıştır. Bu giderlerden; 1) 6.109,02 TL Genel Giderlerden oluşmaktadır. Bu kapsamda 3.141,00 TL Apartman aidat harcaması, 185,67 TL banka komisyonu harcaması ve 2.782,35 TL vergi, ceza, harç ve elektrik harcaması yapılmıştır. 2) ,38 TL Amaç ve Hizmet Giderlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda; 1.850,00 TL bowling turnuvası, ,00 TL bağımsız denetçilik eğitimi yemek bedeli, 1.937,00 TL 8 Mart dünya kadınlar günü hediyesi bedeli, 2.000,00 çocuk eğitimine ilişkin seminer bedeli, 3.109,10 TL proje hazırlanmasına ilişkin danışmanlık harcaması, 1.850,00 TL Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adayları Hoşgeldiniz Kokteyli, 350,00 TL emekli üyelere kahvaltı organizasyonu bedeli, ,05 TL hediyelik, ajanda, kalem ve takvim bedeli, 1.410,00 TL SMS alım harcaması ve 1.299,00 TL web sitesinin hosting, bakım ve işletmesi için harcama yapılmıştır. Geriye kalan 4.269,23 TL ise çiçek ve çelenk alım bedeli, noter bedeli, sehven veya fazla tutarda hesabımıza yatan aidat bedelleri, dergi ve çiçek dağıtım bedelleri ve yapılan organizasyonlar kapsamında ödenen diğer bedellerden (garsoniye, taksi bedeli vb.) oluşmaktadır. SONUÇ tarihleri arasında ,78 TL gelir elde edilmiş (2013 yılı devreden gelir dahil), ,40 TL harcama yapılmıştır. Dolayısıyla ,38 TL 2015 yılına devretmiştir. Bu tutarın tamamı Sayıştay Akbank Şubesi 6262 No lu hesapta bulunmaktadır.

30 30 Faaliyet Raporu SAYDER KURUCU ÜYELERİ VE ESKİ YÖNETİM KURULLARI SAYDER KURUCU ÜYELERİ Gülnihal ACAR Necdet GÜVENÇ Baran ÖZEREN Erdoğan ADIGÜZEL Murat İNCE Ali ÖZTÜRK S. Emre AKDAĞ Erdin İVGİN Bahattin SENEMOĞLU Canan AKMAN Adem KAMALI Osman SEVGİ Zekiye CANTÜRK Levent KARABEYLİ E. Gülsüm SU Arife COŞKUN İlker KARAL Murat TOKER Mehmet ÇALIŞKAN Şule KIRBAŞ Cafer TOKMAKLI Tansel ÇEYREKLİ Kenan KOÇAK Seyfullah TURHAN Hülya DEMİRKAYA Burak KÖROĞLU Cafer VAROL H. İbrahim DÜZENLİ Kurtuluş KUTAY Mehmet YASAK Halil ERDEM Mustafa MEŞE M. Kubilay YILDIRIM Kemal GÜVENÇ Kadir ÖZER Sacit YÖRÜKER

31 Faaliyet Raporu DÖNEMİ SAYDER YÖNETİM KURULU Tansel ÇEYREKLİ M. Kubilay YILDIRIM Levent KARABEYLİ Arife ÇOŞKUN Seyfullah TURHAN Kadir ÖZER İbrahim SÜREN Mustafa MEŞE S.Emre AKDAĞ Cem LALECİ Burak KÖROĞLU DÖNEMİ SAYDER YÖNETİM KURULU Kemal ÖZSEMERCİ Ahmet TEZCAN Gürkan EKİNCİ Mehmet ALTINTAŞ Bülent YILDIRIM Ahmet Turan ADIYAMAN Hüseyin ALTINTAŞ Gürkan AKBAŞ Duygu BAYKAL A.A. Ertuğrul YURT Serkan KAYA DÖNEMİ SAYDER YÖNETİM KURULU Kemal ÖZSEMERCİ Nuray YILMAZ Ahmet Turan ADIYAMAN Hüseyin ALTINTAŞ Gürkan AKBAŞ İshak ÇÖRTÜK Zeynep İNAL ÇUKUR Serkan KAYA Tolga Özmen Sadettin CEYHAN Taha AKGÜN

32 SAYDER SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ

SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU

SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU 2012-2013 SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU 2012-2013 SUNUŞ Yönetim Kurulu olarak Derneğimizin üçüncü yönetim dönemini de başarılı bir şekilde tamamlamanın

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Sebahattin ÖZTÜRK Erzurum Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2012 yılının ilk yarısında

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 2 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 3 YÖNETİM KURULU BAŞKAN SUNUŞU OKA bütün organlarıyla, başta Yönetim Kurulumuz ve

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir.

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Değerli Personelimiz,

Değerli Personelimiz, 2 Değerli Personelimiz, 5174 sayılı kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında 27 Mayıs 1977 yılında kurulan Bodrum Ticaret Odası, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 A. VİZYON VE MİSYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1. Fiziksel

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

Değerli Komite Üyelerimiz,

Değerli Komite Üyelerimiz, 1 Değerli Komite Üyelerimiz, Birçok üyemiz TOBB un ve Odaların işlevini sorgulamakta. Ben biraz da Türkiye de özel sektörün bir araya gelmesi ve birleşmesinde önemli yeri olan Odalarımızın kurumsal yapısını

Detaylı