MUŞ BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM TESİSİ YATIRIM FİZİBİLİTESİ FUAT ÖZKAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUŞ BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM TESİSİ YATIRIM FİZİBİLİTESİ FUAT ÖZKAN"

Transkript

1 MUŞ BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM TESİSİ YATIRIM FİZİBİLİTESİ FUAT ÖZKAN SEKTÖREL/EKONOMİK DEĞERLENDİRME Sektör ve Ürünün Tanımı Sektörün Tanımı ve Sınıflandırması Rafine bitkisel sıvı yağ üretimi, DPT sektör sınıflandırmasına göre İmalat Sanayi alt sektörlerinden Gıda Sanayi sektörü içerisinde, Bitkisel Yağ ve Mamulleri Sanayi alt başlığı altında yer almaktadır. Ayçiçek Yağı; yağ oranı % arasında değişen Helianthus annuus bitkisinin tohumlarından elde edilen bir yağdır. Ayçiçek yağı % 15 doymuş, % 85 doymamış yağ asidi içermekte; doymamış yağ asitlerinin % ünü oleik asit, % ini de linoleik asit oluşturmaktadır. Ayçiçeği Yağı, rafine edilmek suretiyle likit olarak tüketilebildiği gibi, margarin üretiminde hammadde olarak da yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Ayçiçeği, dünyada soya ve yerfıstığından sonra üçüncü sırayı alan önemli bir yağ bitkisidir. Dünyada ayçiçeği ekimi yapılan başlıca ülkeler; Rusya, Ukrayna, Arjantin, Macaristan, Fransa, İspanya, Hindistan ve Türkiye dir. Ülkemizde özellikle Trakya ve Marmara bölgelerimizde ayçiçeği bitkisinin tarımı önemli bir yer(% 70 den fazlası) tutmaktadır. 1,5-3 m. Kadar boylanabilen bu yıllık otsu bitkinin sert bir sapı; parçasız, üçgen biçimli, tüylü, yeşil renkli, sert ve büyük yaprakları vardır. Açık sarı renkli olan ayçiçeği yağının üretiminde

2 çözgen ekstraksiyonu işleminden sonra elde edilen yağsız küspe, yan ürün olarak hayvan yemi üretiminde kullanılmaktadır. Yüksek protein(potasyum)(% 20) içeriği nedeniyle ayçiçeği küspesi oldukça değerli bir yan üründür. Bilhassa sığır ve süt inekleri için değerli bir besindir. Ayçiçek yağı Kullanım alanları; Ayçiçek yağı yemeklerde, salata, kızartma ve balık konservelerinde; sanayide ise boya ve sabun yapımında kullanılır. İçerdiği çinko ve fosfor kemik ve dişlerin oluşumu ve algı gelişimi için gereklidir. Teşvik Durumu: 2012/3305 sayılı Yeni Teşvik Sistemi nin diğer teşvik sistemlerinden farkı hem destek unsurlarının artması hem de bu destek unsurları oran ve sürelerinin artmasıdır. Bölgelerin sınıflandırılmasında sosyo-ekonomik ve gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmış, bölgesel olarak geri kalmış yörelerin yatırım desteklerinden daha fazla yararlandırılması ilkesi konulmuştur. İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasında Düzey 2 bölgeleri ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereği sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak 6 (altı) dört gruba ayrılmıştır. Muş 6.bölgede yer almakta olup destek unsurlarından azami ölçüde yararlanmaktadır. Bu desteklerden faydalanmak için de sadece asgari yatırım tutarının TL ya da bazı yatırımlarda 500 m 2, 5 dekar olma şartları aranmaktadır. Yeni Teşvik Sisteminin bölgeler açısından karlılığını(faydasını) değerlendirmek için bir örnekle somutlaştırabiliriz. Örneğin; 1.,2.,3.,4. ve 5. Bölgede kağıt ve kağıt ürünleri imalatını gerçekleştirenlerin destek unsurlarından faydalanabilmesi için 10 milyon TL lik bir yatırım yapmaları gerekirken 6.bölgede asgari sabit yatırım tutar ının sadece 500 bin TL olma şartı aranmaktadır.

3 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI DESTEK UNSURLARI I II III IV V VI KDV Ġstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi Ġndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı OSB Ġçi Sigorta Primi OSB Dışı Ġşveren His. Desteği (Destek Süresi) OSB Ġçi 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği YOK YOK Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Sigorta Primi Ġşçi Hissesi Desteği (Destek Süresi) YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

4 Kurumlar Vergisi İndirimi Yukarıdaki tablolarda tarihine kadar başlanan yatırımlar için geçerli yatırıma katkı oranları ve yatırımlardan elde edilecek kazançlara uygulanacak indirimli kurumlar vergisi oranları yer almaktadır. Bu tabloya göre örneğin; 2. Bölgede yapılacak ve bölgesel teşviklerden yararlanabilecek 10 milyon tutarındaki bir yatırımda, bu yatırım tutarının % 20 si, yani 2 milyon liralık kısmı devletçe karşılanacaktır. Oysa ki bu yatırımın 6. Bölge de olması halinde, yatırım tutarının % 50 si, yani 5 milyon liralık kısmı devletçe karşılanacaktır. İndirimli kurumlar vergisi oranı kural olarak sadece yapılan yatırımdan elde edilen kazançlara uygulanabilir; ancak 3305 sayılı yeni teşvik kanunu yatırıma başlanan tarihten itibaren, yatırım tutarına mahsuben, belli ölçüde yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerden elde edilen kazancına indirimli oran uygulama olanağı vermiştir. (6. Bölge % 80) Sigorta Primi Desteği:

5 Daha önceki teşvik uygulamalarında yatırım teşvikleri içinde sadece sigorta primi işveren desteği varken, yeni uygulamada sigorta primi işçi desteği de sisteme dahil edilmiştir. 10 yıl boyunca sigorta priminin asgari ücrete tekabül eden kısmı devlet tarafından karşılanır. Sigorta primi işveren hissesi desteği, komple yeni yatırımlarda belge kapsamında gerçekleştirilen yatırımla sağlanan istihdam, diğer yatırım cinslerinde ise mevcuda ilave edilen istihdam için uygulanır. Ġstihdam Edilen Personel Sayısı Tarihine Kadar BaĢlanılan Yatırımlardaki Kazanç Tarihinden Sonra BaĢlanılan Yatırımlardaki Kazanç I. Bölge TL *50*24 = TL - II.Bölge TL*50*36 = TL - III.Bölge TL*50*60 = TL 172 TL*50*36 = TL IV.Bölge *50*72 = TL 172 TL*50*60 = TL V. Bölge x50x84_ = x50x72 =

6 VI.Bölge x120x50 = (Önceki teģvik sisteminde bu rakam: TL idi) 400x50x84 = (Önceki teģvik sisteminde bu rakam: TL idi) Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere; VI. Bölgede tarihine kadar yatırım yapan ve ortalama 50 kişi istihdam eden bir yatırımcının ilgili destekten yararlanacağı 10 yıllık priyod sonundaki kazancı TL dir. VI. Bölgede tarihinden sonra yatırım yapan ve ortalama 50 kişi istihdam eden bir yatırımcının ilgili destekten 7 yıllık periyod sonundaki kazancı TL dir. Yatırım Yeri Tahsisi: Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usuller çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir. Faiz Desteği III. Bölge IV. Bölge V.Bölge VI.Bölge Ar-Ge ve Çevre Yatırımları TL Döviz TL Döviz TL Döviz TL Döviz TL Döviz Kredi Kredileri 3 Puan 1 Puan 4 Puan 1Puan 5 Puan 2 Puan Puan 2 Puan Puan Puan Azami destek Azami destek tutarı Azami destek Az.destek Azami destek tutarı TL TL tutarı TL tutar TL tutarı TL Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere; Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz desteği tutarları 3 üncü bölgede TL, 4 üncü bölgede TL, 5 inci bölgede TL ve 6 ıncı bölgede is TL dir. Arz Analizi: VIII. Kalkınma Planında bitkisel ürünlerin üretim, verim, kalite ve ihracatının artırılması temel amaç olarak kabul edilmiştir.

7 Not: Türkiye nin AB üyeliğinden en olumsuz etkilenecek sektörlerden biri de yağlı tohumlar sektörünün lokomotifi olan ayçiçeği üretimidir. Özellikle ham yağ ve ayçiçeği tohumu ithalat tarife oranlarında yapılacak düşüş, Türkiye ayçiçeği üretici fiyatlarında büyük düşmeye yol açacaktır. TÜRKĠYE YAĞLI TOHUM EKĠM ALANLARI (AYÇĠÇEĞĠ) (HEKTAR) 2006/ / / / / / AYÇĠÇEĞĠ ÜRETĠM MĠKTARI (TON) Kaynak: TÜİK

8 TÜRKĠYE AYÇĠÇEĞĠ ÜRETĠM MĠKTARI (TON) 2007/ / / / / YILLAR BAZINDA AYÇĠÇEĞĠ VERĠMĠ(kg/da) Yıllar AYÇİÇEĞİ Ş.PANCARI TÜTÜN Kaynak: TÜİK

9 Muş ve Çevre İllerinde Ayçiçeği Üretimi Muş Berce de (Merkez)20.000, Muş (Malazgirt) te 50 çiftçi tarafından ve Muş (Bulanık) ta ise 18 çiftçi tarafından dekarlık alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştirilmektedir. Erzurum (Pasinler) de dekarlık alanda yağlık ayçiçeği üretimi gerçekleştirilmektedir. Toplam üretim miktarı 350 ton olup dekar başına verim 175 kg dır. Yine Erzurum (Pasinler) de dekar, Erzurum(Köprüköyü) da 650 dekar ve Erzurum (Horasan) da 65 dekar olmak üzere toplam dekarlık alanda çerezlik ayçiçeği üretimi gerçekleştirilmektedir. Çerezlik ayçiçeği dekar başına verim 140 kg civarındadır. Çiftçi Açısından Ayçiçeği Üretim Maliyeti, Gelir-Gider Durumu ve Net Kâr ı AYÇİÇEĞİNİN KURU VE SULU ÜRETİMİNDE MAKİNE VE ARAZİNİN ÇİFTÇİNİN KENDİSİNE AİT OLMASI DURUMUNDA OLUŞAN TOPLAM MALİYET TABLOSU 1 GİDER UNSURLARI KURU ÜRETİM DEKAR/FİYAT SULU ÜRETİM DEKAR/FİYAT 2 TOHUM BEDELİ TABAN GÜBRE UYGULAMASI BİRLEME(SOKLU PULLUK)) İKİLEME 4,50 4,50 6 ÜÇLEME 4,50 4,50 7 EKİM 3,50 3,50 8 YABANCI OT 3,00 İLAÇLAMASI(HERBİSİT) 2,70 9 BÖCEK İLAÇLAMASI 2,70 3,00 10 TOPLAM İLAÇ BEDELİ 6,00 6,00 11 ARA ÇAPALAMA, GÜBRELEME(AZOTLU GÜBRELEME) 2,25 2,25 13 SULAMA KİRA*ARAZİ HASAT 12,50 12,50 16 HER TÜRLÜ TAŞIMA GİDERLERİ MUHTELİF İŞÇİLİK GİDERLERİ AMORTİSMAN SİGORTA GİDER TOPLAMI BİR DEKARDAN ALINAN ÜRÜN MİKTARI(VERİM/KG) 21 ÜRÜN SATIŞ FİYATI/KG(ÜRÜN 1,74 1,74 DESTEĞİ DAHİL) 22 TOPLAM ÜRÜN GELİRİ

10 Yukarıdaki tablo; çiftçinin kuru ve sulu ayçiçeği üretiminde kullanacağı her türlü alet ve makinenin kendisine ait olduğu varsayımından hareketle toplam maliyet, gelir ve kazancı göstermektedir. Sulu üretimde gelirin fazla olmasına karşın kazancın az olmasının sebebi; yakıt fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklanan yüksek sulama maliyetleri ve arazi fiyatının göreceli olarak yüksek olmasıdır. Çiftçinin Kâr a geçebilmesi için dekar başına 119 kg ayçiçeği üretmesi gerekmektedir. (Başabaş Nokta:119 kg) AYÇİÇEĞİNİN KURU VE SULU ÜRETİMİNDE MAKİNE VE ARAZİNİN KİRALANMASI DURUMUNDA OLUŞAN TOPLAM MALİYET TABLOSU 1 MASRAF UNSURLARI KİRALAMA(KURU) DEKAR/FİYAT KİRALAMA(SULU) DEKAR/FİYAT 2 TOHUM BEDELİ TABAN GÜBRE UYGULAMA BİRLEME(SOKLU PULLUK) İKİLEME ÜÇLEME EKİM YABANCI OT İLAÇLAMASI(HERBİSİT) ,00 9 BÖCEK İLAÇLAMASI(İNSECTİSİT(ÇEKİRGE ,00 YEŞİLKURT) 10 TOPLAM İLAÇ BEDELİ 6,00 6,00 11 ARA ÇAPALAMA, GÜBRELEME(AZOTLU GÜBRELEME) SULAMA KİRA*ARAZİ HASAT 12,50 12,50 16 HER TÜRLÜ TAŞIMA GİDERLERİ İŞÇİLİK GİDERLERİ AMORTİSMAN-SİGORTA GİDER TOPLAMI 263,50 555,50 20 BİR DEKARDAN ALINAN ÜRÜN MİKTARI(VERİM/KG) 21 ÜRÜN SATIŞ FİYATI/KG(ÜRÜN DESTEĞİ 1,74 1,74 DAHİL) 22 TOPLAM ÜRÜN GELİRİ BİR DEKARDAN ELDE EDİLEN NET KAR 84,50 53,50

11 Talep Analizi Kullanım Alanları; Ayçiçeği en kaliteli ve lezzetli yağlardandır. Bu yağ yemeklerde, salata, kızartma ve balık konservelerinde; sanayide ise boya ve sabun yapımında kullanılır. Ayçiçeği küspesinde önemli oranda (yaklaşık % 20) protein ve bir miktar yağ (yüzde 1-7) bulunduğu için çok besleyici bir hayvan yemidir. Bilhassa sığır ve süt inekleri için çok değerli bir besindir. Türkiye yurtiçi likit bitkisel yağ tüketimi 1 milyon ton civarındadır ve ayçiçeği yağı % 85 payı ile en fazla tüketilen likit bitkisel yağdır. Tüketim miktarı son yıllarda kademeli olarak artış yönündedir. Türkiye yurt içi ayçiçeği yağı tüketimi bin ton seviyelerindedir ve bu miktarın en fazla yarısı yurt içi yağlık ayçiçeğinden elde edilen yağla karşılanmaktadır bin ton civarında yurt içi ve bin ton civarında ihraç talebini karşılamak için, Türkiye yağlık ayçiçeği üretiminin en az 2,5 milyon ton olması gerekmektedir. Bu açık yağlık ayçiçeği ve/veya ham ayçiçeği yağı ithalatı ile karşılanmaya çalışılmaktadır. TÜRKĠYE AYÇĠÇEĞĠ TÜKETĠMĠ (TON) 2007/ / / / / Kaynak: BSYD

12 TÜRKİYE AYÇİÇEK YAĞI İTHALAT VE İHRACATI YILLAR İTHALAT Miktar(ton) Değer(bin&) İHRAC Miktar(Ton) Değer(bin&) Türkiye yağlık ayçiçeği tohumu ithalatının yaklaşık yarısını Bulgaristan dan, diğer bölümün büyük bir kısmını ise Ukrayna, Romanya, Rusya ve Moldova dan, ayçiçeği yağı ithalatı nın yine yaklaşık yarısını Ukrayna dan, diğer bölümün büyük bir kısmını ise Rusya, Arjantin, Romanya ve Bulgaristan dan yapmaktadır. Ayçiçek yağını en fazla ihraç ettiğimiz ülkeler ise Irak, İsrail, Yemen, Suriye ve KKTC dir. 2011/2012 Arz -Talep Denge Durumu Türkiye Yağlık Ayçiçeği Üretimi: Bin Ton Ülke Mahsulünden Ayçiçeği Yağı Üretimi: Bin Ton Türkiye Ayçiçeği Yağı Tüketimi: Bin Ton Türkiye Ayçiçeği Yağı İhracatı: Bin Ton Toplam Ayçiçeği Yağı İhtiyacı: Bin Ton

13 Ayçiçeği Yağı Bazında Açık: Ton 5. REKABET YAPISI VE RAKİPLER Firma Adı Kırıcı Rafinatör Margarin Abalıoğlu Yem Soya Tekstil Sanayi Aġ AltaĢ Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda ĠnĢ. Otomotiv Nak. Sanayi ve Tic. A.ġ. Altınyağ Kombinaları A.ġ. Ana Gıda ve Ġhtiyaç Mad. San. ve Tic. A.ġ. Antalya Yağ Sanayi A.ġ. Arı Rafine ve Yağ Sanayi A.ġ. Aymar Yağ ve Gıda Sanayi Ticaret A.ġ. Bağ Yağları Sanayi ve Ticaret A.ġ. Besler Gıda ve Kimya Sanayi A.ġ. BeĢler Gıda ve Kimya A.ġ. Bunge Gıda Ticaret A.ġ. Cargill Gıda Hizmetleri Ltd. ġti. Çukobirlik Merkez Yağ Fabrikası Doğa Gıda A.ġ. Edirne Yağ Sanayi ve Ticaret A.ġ. Elita Gıda Yağ Tarım Sanayi ve Tic. A.ġ. Emek Yağ Sanayi A.ġ. EskiĢehir Yağ Sanayi Gıda Pazarlama Tic. Ltd. ġti. Felda-Iffco Gıda San. Ve Tic. A.ġ. GitaĢ Gıda ve Ġhtiyaç Maddeleri Tic. ve San. A.ġ. GüneĢ Yağ ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd. ġti. Helvacızade Gıda ve Ġht. Mad. San. ve Tic. A.ġ. Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.ġ. Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım SatıĢ Kooperatifleri Birliği -Doğan Erdil Yağ Fabrikası Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Ticaret A.ġ. Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.ġ. MaraĢ Yağ Sanayi Ticaret A.ġ. Marmara Tarımsal Ürünler Depolama San.ve Tic.Aġ Marsan Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. MAYKĠM Yağ ve Kimya San. Tic. Ltd. ġti Mehmetler Yağ Sanayi ve Ticaret A.ġ. Noble Gıda Ticaret Aġ

14 Or-Ģan DıĢ Ticaret Ltd.ġti. Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.ġ. Öden Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti. Pakyağ Endüstriyel Ürünler San. ve Tic. Aġ Pekmezler Yağ Sabun ve Pamuk San.Tic.Aġ Reka Bitkisel Yağlar San. ve Tic. A.ġ. Sam Yağcılık Pazarlama A.ġ. Sayınlar Gıda Maddeleri San.ve Tic. A.ġ. Soyyiğit Yağlı Tohumlar Yağ ve Süt San. Ltd. ġti. TariĢ Pamukyağ Kombinası Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.ġ. Kristal Yağları Torunlar Gıda Sanayi ve Tic. A.ġ. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım SatıĢ Koop. Birliği Trakya Yem ve Yağ Sanayi ve Tic. A.ġ. Turyag Gıda San. ve Tic. A.ġ. Tügmad Türkkan Gıda Maddeleri San. ve Tic. Aġ Unat Yağ Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi Unilever Sanayi ve Ticaret T.A.ġ. Yonca Gıda Sanayi A.ġ. Yudum Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. Zer Yağ Sanayi ve Ticaret A.ġ. Kaynak: BYSD ŞEKERPANCARI: SON 7 YILA AİT İSTATİSTİKÎ BİLGİLER(MUŞ) Bilgiler Ortalama 0,990 0,0960 0,1071 0,1180 0,1270 0,1169 0,1330 Pancar Fiyatı TL/Kg Taahhüt Dekar(ton) Ekim Dekar Ürün Taşıyan Alan Dekar

15 Teslim Edilen Ton Bedeli Ödenen Ton İşlenen Ton Dekara Panc. Verimi Bedeli Ödenene Göre Kg. İşlenene Göre Kg Dekara Şeker Verimi Polar Şekere 544,80 413,32 464,89 554,08 626,57 603,80 508,77 Göre Kg Randımana 433,94 301,10 350,29 432,36 480,77 467,98 338,58 Göre KG Fire % : Teslim Ed.- 7,66 9,49 6,90 7,40 7,84 7,50 8,91 Bed.Öd.Ara.fark- Bed.Öd- 5,13 12,10 7,02 8,11 7,80 9,28 17,57 İşlenen Ara Fark Üretilen Şeker Ton Üretilen Yaş Küspe Ton TABLO: MAKİNE VE ARAZİNİN ÇİFTÇİNİN KENDİSİNE AİT OLMASI DURUMUNDA OLUŞAN TOPLAM MALİYET TABLOSU GİDER UNSURLARI DEKAR/FİYAT 1 GÜBRE BEDELİ KİRA BEDELİ İŞÇİLİK GİDERLERİ SÖKÜM İŞLEMLERİ DİĞER GİDERLER TOPLAM GİDER ÜRÜN VERİMİ(MİKTAR/KG) ÜRÜN SATIŞ FİYATI ÜRÜN GELİRİ NAKLİYE DESTEĞİ KÜSPE BEDELİ TOPLAM GELİR

16 TABLO: MAKİNE VE ARAZİNİN KİRALANMASI DURUMUNDA OLUŞAN TOPLAM MALİYET TABLOSU GİDER UNSURLARI DEKAR/FİYAT 1 GÜBRE BEDELİ KİRA BEDELİ İŞÇİLİK GİDERLERİ SÖKÜM İŞLEMLERİ DİĞER GİDERLER TOPLAM GİDER ÜRÜN VERİMİ(MİKTAR/KG) ÜRÜN SATIŞ FİYATI ÜRÜN GELİRİ NAKLİYE DESTEĞİ KÜSPE BEDELİ TOPLAM GELİR Tablodan da anlaşıldığı üzere toplam gelir ile toplam gider arasında 12,00 TL lik bir fark vardır. Bu farkın bu kadar az olmasının sebebi ekim-söküm vb. işlemlerin kiralanan makine ve aletlerle yapılması sonucunda oluşan maliyetlerin fazla olmasıdır. Çiftçinin 1 dekardan elde ettiği ürünlerin satışından sadece 12,00 TL kazanç elde ettiği düşünülmektedir. Bu kimi çiftçiler için gerçek rakamı yansıtırken; makine kiralamayıp kendi makinesiyle ekim ve söküm yapan çiftçi dönüm başına 150 TL ye yakın gelir elde etmektedir. Dekar başına ortalama 4000 kg ürün elde edildiği gerçeğinden hareketle yukarıdaki hesaplamayı yaptık; ancak diğer tarım ürünlerinde ve hayvancılıkta olduğu gibi şeker pancarı da çok ciddi bir bakım gerektirmektedir. Sulamanın iyi yapılması, ilaçlamanın düzenli yapılması, çapa ve yabancı otların iyi bir şekilde temizlenmesi durumunda 1 dekardan kg şekerpancarı elde edilebilmektedir. Bu durumda; 8000*0,1350= 1080 TL gelir elde eden çiftçinin kazancı 1080,00TL-580,00TL=500,00TL olabilmektedir.(bu rakamı tutturan çiftçi oranının % 5-10 civarında olduğu tahmin edilmektedir.)

17 KURULUŞ YERİ SEÇİMİ, ÇEVRESEL ETKİLER MUŞ İLİ GENEL TANITIMI Coğrafi konumu: Muş ili Doğu Anadolu Bölgesindedir. Ağrı, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Diyarbakır ve Batman olmak üzere 6 il e sınırdır ve bu yönüyle Doğu Anadolu da önemli bir ulaşım noktasıdır. Toplam Nüfus: kişidir.(tüik, 2011, ADNKS) Toplam yerleşim Yeri Sayısı: 6 ilçe, 22 belde, 359 köy ve 186 mezra bulunmaktadır. Toplam Arazi miktarı: hektardır. Arazi Kullanım Durumu: % 42 si tarım alanı, % 46 sı çayır-mera, % 7 si orman, % 52i tarım dışı Temel tarımsal ürünler: Yem bitkileri, tütün, şeker pancarı, lahana, kavun-karpuz, sebze, üzüm, patates, canlı hayvan ve hayvansal ürünler. Temel Sanayi Alanları: Madencilik (çimento, barit, mermer, tuğla, doğal yapı taşları), Gıda, Mobilya, Tekstil, İnşaat, Metal sektörleridir. İl de Muş Organize sanayi Bölgesi, Muş Sanayi Merkezi, Malazgirt Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi ve 4 adet Küçük Sanayi Sitesi

18 bulunmaktadır. 57 parselden oluşan Muş OSB nin 37 parseli tahsis edilmiştir. 17 parsel boş bulunmakta ve arsaların yatırımcılara tahsis edilmesinde büyük kolaylık sağlanmaktadır. 1 Ġlin Tarım ve Hayvancılık Potansiyeli Tarım ve hayvancılık il ekonomisinin temel sektörüdür. Muş, özellikle hayvancılıkta Türkiye de önemli bir yere sahiptir, Kişi başına canlı hayvanlar değeri bakımından Muş ili 1451 TL ile 5. sırada bulunurken, Türkiye ortalaması 357 TL'dir. Kişi başına hayvansal ürünler bakımından ilimiz 624 TL ile 18. sırada bulunurken Türkiye ortalaması 333 TL'dir. Buna karşılık az sayıda süt ve süt ürünleri imalathanesi dışında İl de et sanayi, gübre sanayi, süt sağım sistemleri sanayi, entegre süt sanayi gibi hayvancılık yatırımları mevcut değildir. İl de 2009 yılsonu itibariyle küçükbaş, büyükbaş, kümes hayvanı bulunmaktadır. Büyükbaş hayvanların % si yerli ırk, % i melez, % u da kültür ırkından oluşmaktadır yılı içinde il dışına adet küçükbaş, büyükbaş hayvan, arılı kovan ve 207 adet tek tırnaklı hayvan sevkiyatı yapılmıştır. Muş taki küçükbaş hayvan varlığı Türkiye deki küçükbaş hayvanların % 4,7 sini oluşturmaktadır. Çayır-mera alanının oranı yüzde 46 ile Türkiye ortalamasının (%26) oldukça üstündedir. Muş Türkiye koyun varlığının % 5 ine, Türkiye sığır varlığının %2,5 ine sahiptir. Muş ta toplam arazi miktarı ha. olup, bunun yüzde 42 si tarım arazisidir. Bu tarım arazisinin yüzde 46 sı yani ha sulanabilir tarım arazisidir bunun ha sulanmaktadır yılında faaliyete geçmesi beklenen Alparslan 2 Barajı ile 78 bin hektarlık tarım arazisi sulanabilecektir. I-IV. Sınıf tarım arazilerinin toplamı ha dır. Muş Türkiye nin en büyük ovalarından birisi olmasına ve yeterli su kaynaklarına sahip olmasına rağmen ovadan yeterince faydalanılamamıştır. İl in su kaynakları (akarsu, gölet, baraj gölleri v.b) Türkiye ortalamasının üzerindedir. Yerüstü su potansiyeli 4.505,93 Hm3 / yıl ve yer altı su potansiyeli 117,0 hm3/yıl olmak üzere toplam su potansiyeli 4.622,93 hm3 / yıl dır. Toplam ha ekilen tarım arazisinin %84 ünde hububat (buğday-arpa), %10 unda yem bitkileri (yonca), %3 ünde endüstri bitkileri (şeker pancarı, tütün, ayçiçeği) ve geriye kalan %3 lük gibi küçük bir bölümünde sebze, meyve ve baklagiller ekimi yapılmaktadır. Hayvan varlığına ve ekilecek alan varlığına kıyasla kaba yem ekimi oldukça düşüktür. Yem bitkileri, endüstri bitkileri ve sebze-meyve üretimi için yapılacak yatırımlara elverişli konumdadır. 1

19 İl de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı na bağlı Toprak, Gübre ve Su Analiz Laboratuarı mevcuttur. İl in tarihinde bağcılık en önemli geçim kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır lü yıllarda ilde bağ bulunduğu ve bu bağlarda yetiştirilen ince kabuklu, sulu, çok şekerli ve ekşimsi Üzüm lerden üretilen şarapların Paris teki mahzenlerde saklandığı tarihi kaynaklarda belirtilmektedir. İl de üzümün işlenmesine yönelik yatırım yok denecek kadar azdır. Tütün, ilde tarihi önemi olan önemli bir tarım ürünüdür yılında özel sektörce 4700 da alanda 517 ton tütün üretimi yapılmıştır yılında 32 muhtarlıkta 2350 tütün üreticisi ile sözleşme imzalanmıştır. Tarım alanında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Doğu Anadolu illerine sağlanan hayvancılık destekleri bu alanda İl de yapılacak yatırımları diğer Bölge illerine kıyasla avantajlı hale getirmektedir. Muş ilinin yer aldığı bölgenin özellikle güneyi ayçiçeği üretimine oldukça uygun iklim koşullarına sahip olup hammadde temininde sorunla karşılaşmayacağı öngörülmektedir. Tesis yeri aynı zamanda yüksek ihracat olanaklarına sahiptir. Ayrıca, ilin imalat sanayi açısından oldukça düşük kalan kapasitesini geliştirmek ve bu sektörde istihdamı artırmak da hedeflenmiştir. İlin alt yapı imkanlarına bakıldığında; Muş karayolu, demiryolu (yük taşımacılığı için) ve havayolu ulaşım olanaklarına sahiptir. Sadece İl e yönelik olarak değil çok daha geniş bir pazara göre işletilmesi gereken tesis açısından bu imkanların varlığı olumlu bir faktör olarak yer seçiminde dikkate alınmıştır. Ayrıca, ildeki işgücü maliyetleri de karşılaştırmalı avantaj sağlayacak bir husus olarak değerlendirilmiştir. Tesisin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanacak izinler ve gerekli yasal mevzuata uygun yönetim sistem belgelerinin alınması sonucunda ulusal ve uluslararası pazarda faaliyet göstermesi mümkün olacaktır HAMMADDE VE DĠĞER GĠRDĠ TEMĠN KOġULLARI Dünyada giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi de artmaktadır. Son yıllarda bitkisel yağlar, gıda sektörü dışında biyodizel üretiminde kullanılmasıyla birlikte enerji sektörünün de hammaddesi haline gelmiştir. Böylelikle bitkisel yağlar gıda, enerji ve kimyasal sektörlerde yoğun olarak kullanılan stratejik bir ürün haline gelmiştir. Dünya genelinde bitkisel yağlar temel olarak soya, palm, ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumlu bitkilerden elde edilmektedir.

20 Ülkemizde bitkisel yağ tüketimi de son zamanlarda bu eğilime paralel olarak artış göstermekte ve bu alanda bitkisel yağ üretimine hammadde teşkil edecek yağlı tohumlu bitkilerin üretim alanlarını yaygınlaştırabilmek için çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde tarımı yapılan yağlı tohumlu bitkiler; pamuk, ayçiçeği, susam, kanola, soya fasulyesi, yerfıstığı ve haşhaştır. Ancak bu yağ bitkileri içerisinde tohumundan ortalama %38-50 civarından yağ elde edilen ayçiçeği, ülkemizin bitkisel yağ tüketimindeki ortalama %65-70 lik payı ve yüksek yağ oranı ile en önemli yağlı tohum bitkisidir. Ülkemizde ayçiçeği üretiminin yaklaşık %75 i Trakya bölgesinde yapılmaktadır. Sırasıyla Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illeri bölge üretiminde en fazla paya sahip olan illerdir. Trakya bölgesini, Çukurova ve Karadeniz Bölgesi takip etmektedir. Ülkemiz yerli üretim ile en fazla ortalama bin ton ham ayçiçeği yağı üretebilmektedir. Bu üretim yıllık ortalama 700 bin ton civarında olan ham ayçiçeği yağı tüketimimizi karşılayamamakta, meydana gelen açık ise ithalatla kapatılmaktadır.bu da ülkemizin ayçiçeği alanında net ithalatçı ülkeler arasında yer almasına sebep olmaktadır.ülkemizde kurulu yağlı tohum kırma ve bitkisel yağ rafinasyon kapasitesi kullanılması için dahilde işleme rejimi kapsamında ayçiçeği ithalatına izin verildiğinden, ayçiçeği yağı ihracatımız da son yıllarda önemli oranda artmıştır. Karadeniz ve Trakya Bölgeleri dışında sırasıyla Çukurova, Ege Bölgesi ve daha çok çerezlik olarak İç Anadolu Bölgesinde ayçiçeği ekimi yapılmaktadır. Ancak ülkemizin hemen her bölgesinde kuru veya sulu şartlarda yetişebilen ayçiçeğinin adaptasyon alanları oldukça geniş olmasına rağmen ekim alanlarımız yıllar boyunca bin hektar düzeyinde kalmıştır. Bu veriler dikkate alındığında tüm bölgeler itibariyle Türkiye, yıllık ortalama 900 bin tonluk ayçiçeği üretimi ile son on yıllık ortalaması 31 milyon ton olan dünya ayçiçeği üretiminin yaklaşık %3 ünü gerçekleştirebilmektedir. 2 Ayçiçeği tarımı dünyada en fazla AB, Rusya, Ukrayna ve Arjantin de yapılmakta olup bu ülkeler Dünya üretiminin %53' ünü teşkil etmektedir. Ülkeler itibariyle ekim alanı, üretim ve verim durumu tabloda görülmektedir. Tablo 13: Ülkeler Ġtibariyle Ayçiçek Tohumu Üretimi (Bin Ton) ÜLKELER 2006/ / / / / /12(*) AB Rusya GTB, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, 2011 Yılı Ayçiçeği Raporu, 2012

21 Ukrayna Arjantin ABD G. Afr.Cumh Çin Hindistan Türkiye Kaynak: Oil World Monthly (9 Aralık 2011), (*) Tahmini Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde sadece Erzurum, Muş, Iğdır, Elazığ, Kars illerinde ayçiçeği üretimi vardır. Erzurum da 3,048 ha, Muş'ta 2,500 ha ekim alanı ile Bölge nin ayçiçeği ekilişinin % 99'u bu iki ilde yapılmaktadır. Bölge nin toplam 5,603 ha olan ayçiçeği ekim alanından 5,943 ton üretim gerçekleştirilmiş olup, ortalama verim 106 kg/da.'dır HAMMADDE VE DĠĞER GĠRDĠ MĠKTARLARI No Ürün/Hizmet Birim Fiyat TL Miktar Birim Yıllık Maliyeti Tutar TL 1 Ayçiçek Alımı 1,16 1 1, ,00 2 Yardımcı malzemeler ,00 Toplam 1, ,00 Diğer Yardımcı Malzemeler maliyeti, her bir ürün içerisindeki hammaddelerin toplamının %2 si olarak varsayılmış ve toplama dahil edilmiştir. 2. ĠNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI 2.1. PERSONEL YÖNETĠMĠ No Pozisyon Aylık Brüt Ücretler Personel Yıllık Brüt Sayısı Ücretler 1 Genel Müdür Sekreter ve İdari İşler Sorumlusu Satış ve Pazarlama Sorumlusu Ön Muhasebe Sorumlusu Teknik Müdür Usta Düz İşçi

22 Toplam Yönetim ve üretimde üst kademede çalışacak personelin maaşı Muş ilindeki piyasa koşulları ve yapılacak işin niteliği dikkate alınarak belirlenmiştir. Asgari ücret (1.331 TL) belirlenirken 2012 yılı tutarı baz alınmış ve 2014 yılına kadar her yıl %10 artış olacağı varsayılmıştır. Brüt ücretlere işveren payı dâhildir ORGANĠZASYON ġemasi ŞİRKET YÖNETİMİ ÜRETİM BÖLÜMÜ PAZARLAMA BÖLÜMÜ MUHASEBE VE İDARİ İŞLER

23 3. ÜRETĠM PLANLAMASI 3.1. YATIRIM UYGULAMA PLANI VE SÜRESĠ Aktiviteler/Aylar Finansal kaynakların temini Arazi belirlenmesi İşletmenin yasal kuruluşu Gerekli izinlerin alınması İnşaat işleri Makine ve donanım alımı Makine ve donanım montajı Hammadde temini Deneme üretimi İdari örgütlenmenin yapılması İşgücünün sağlanması Pazarlama planının yapılması Yatırımın başlangıç tarihi olarak kabul edilmiştir.

24 3.2. KAPASĠTE KULLANIM ORANI Yıllar Kapasite Kullanım Oranı 0% 45% 50% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% İşletmenin 1. yılı yatırım dönemi olarak kabul edildiğinden üretim 2. yıldan itibaren başlamaktadır ÜRETĠM MĠKTARI TAM KAPASĠTEDEKĠ ÜRETĠM DÜZEYĠ Ürün/ Aylar Toplam Bitkisel Rafine Yağ (Kg) Tam kapasitedeki üretim düzeyi; satın alınan makine ve donanımların kapasiteleri, işyeri büyüklüğü ve personel sayısı göz önüne alınarak %100 kapasite kullanım oranındaki düzeye göre hesaplanmıştır ĠLK FAALĠYET YILINDAKĠ ÜRETĠM VE SATIġ DÜZEYĠ Ürün/ Aylar Bitkisel Rafine Yağ (Kg) Toplam İlk faaliyet yılındaki üretim ve satış düzeyi ilk yıl için %45 lik kapasite kullanım oranına göre belirlenmiştir ĠLK 10 YILDAKĠ ÜRETĠM VE SATIġ DÜZEYĠ Yıllar Kapasite Kullanım Oranları / 0% 45% 50% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Ürünler Bitkisel Rafine Yağ (Kg)

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 46 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 48 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

i T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞ-YL-2006-0002 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI'NDA (İMKB) İŞLEM GÖREN GIDA SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ VE ÖZSERMAYE

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I ARDAHAN ARDAHAN 1 2 Ö N S Ö Z Bir bölgenin veya ilin tarihi geçmişi, coğrafi yapısı, kültür birikimi ile ticari ve sosyal potansiyelini ortaya koyan değerleri gelecek kuşaklara

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

Dondurulmuş Meyve-Sebze Sektör Analizi ve Ön Fizibilitesi

Dondurulmuş Meyve-Sebze Sektör Analizi ve Ön Fizibilitesi Dondurulmuş Meyve-Sebze Sektör Analizi ve Ön Fizibilitesi 2013 www fka 1 org.tr Dondurulmuş Meyve-Sebze Sektör Analizi ve Ön Fizibilitesi, 2013 HAZIRLAYANLAR Abdulvahap YOĞUNLU, Elazığ Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER...2 SOSYAL GÖSTERGELER...6 TARIM...8 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...19 ENERJİ......23 DIŞ TİCARET...24 LOJİSTİK......27 OSMANİYE DE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...28 NEDEN OSMANİYE?...31

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSİ IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSİ IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSİ IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK ARALIK 2011 2 SERKA IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSI IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK

Detaylı

1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5.

1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5. 1 1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5. TOPLAM YATIRIM TUTARI... 4 2.6. YATIRIM SÜRESİ... 4

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI MODERN SERACILIK YATIRIM RAPORU Yatırım Destek Ofisleri 29/11/2012 İçindekiler 1 ÇALIŞMANIN AMACI ve GEREKÇESİ... 3 2 MODERN SERACILIK NEDİR?... 3

Detaylı

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ABDULLAH UYARLAR 1 2 T. C. 3 T. C. 4 5 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi NİĞDE YATIRIM REHBERİ NİĞDE YATIRIM REHBERİ Önsöz G ünümüzde, geri kalmış bölgelerimizin yerel kaynak ve potansiyellerinin harekete geçirilerek istihdam düzeylerinin arttırılması, işsizliğin azaltılması

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İ A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1971 yılında Söke, Aydın da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen

Detaylı

D İ Y A R B A K I R İ L İ

D İ Y A R B A K I R İ L İ D İ Y A R B A K I R İ L İ LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU DİYARBAKIR İLİ LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU İŞTİRAKÇİ KURUM VE KURULUŞLAR DİYARBAKIR TİCARET BORSASI KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DİCLE

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ 10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ GENEL EKONOMİK EĞİLİMLER BÜLTENİ KONYA 2012 1 ÖNSÖZ NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULDU?

Detaylı

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 1 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

Fuar ve Kongre Merkezi

Fuar ve Kongre Merkezi Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü Şubat 2012 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012/31.12.2012 EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. 67 YILLIK TARİH

Detaylı

Çorlu Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Fizibilite Raporu

Çorlu Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Fizibilite Raporu Çorlu Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Fizibilite Raporu Çorlu Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Fizibilite Raporu HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Rasim YILMAZ Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ Öğr. Gör. Fuat YILMAZ Uzm. Cansu AKSOY

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS I Eski Buğday Pazarı Bu rapor, Konya Ticaret Borsası tarafından T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteği ile ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER A. Kurumsal Bilgiler...1 B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar...3 C. İşletmenin Finansman

Detaylı

ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı