Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü"

Transkript

1 Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü ANALİZ 2014/ YILI ALTIN ANALİZİ Dr. M. Levent YILMAZ Ekonomistlerin çoğu zaman yanıldığı ve nedenini tahmin etmekte zorlandığı bir dönem yaşıyoruz. Çünkü 2008 Küresel Finans Krizi nin ardından oluşan ve adına Yeni Ekonomi denilmeye başlanılan oldukça farklı bir ekonomik ortam var. Her ne kadar paradigma muhafazakârı ekonomistler bu durumu kabul etmekte zorlansa da bilinen ekonominin taşları yerinden oynamış durumda. Piyasaların yeni normalinin ne olduğu ise henüz netleşmiş değil. Bu astigmatik durum yüzünden bilinen pek çok eski korelasyon çalışmıyor. Pozitif ve negatif simetrik etkiler, yerini ya asimetrik etkilere bırakmış ya da etkisini yitirmiş durumda. İşleyiş mekanizmasının henüz netleşmediği bu ortamda akıbeti en çok merak edilen piyasa unsurlarının başında ise altın geliyor. Altın, tarih boyunca en önemli değer saklama ve ödeme araçlarından birisi olmuştur. Bir yandan değer saklama aracı olarak kullanılan ve bir dönem (Merkantalist Dönem) ekonomi politikaları açısından da zenginlik ve güç göstergesi kabul edilen altın, üretiminin sınırlı olması nedeniyle her dönem değerli bir maden olarak karşımıza çıkmıştır. Bununla birlikte fiziki ve kimyasal özellikleri dolayısıyla teknoloji alanında da kullanılabilir hale gelmesi, zaman içerisinde altını daha da önemli bir hale getirmiştir. Özellikle ekonomik literatür açısından altının bu kadar değerli olmasını bilim insanları bazı özelliklere bağlamıştır. Bunları kısaca; altının arzının inelastik olması, üretim hacminin sınırlı olması, kolay işlenebilir şekil verilebilir olması ve benzer özelliklere sahip başka madenlerin olmayışı olarak toparlamak mümkündür. Tarihi veriler altının para anlamında ilk defa Çin de M.Ö lü yılların başında kullanılmaya başlandığını söylemektedir. İşte o günden bu güne altın, hemen hemen bütün yatırımcılar tarafından değeri neredeyse günlük takip edilen bir yatırım aracı haline gelmiştir. Buraya kadar kısaca özetlediğimiz üzere, ekonomi açısından altın bilinen tüm finansal enstrümanlar ve emtialardan ayrışarak kendisine farklı bir konum kazandırmıştır. Söz konusu altın olunca her ne kadar günlük fiyat hareketleri büyük ölçüde önemli olsa da altına gerçekte güvenli liman olma özelliğini kazandıran unsurun uzun dönemdeki fiyat seyri olduğunu söylemek mümkündür. Aşağıdaki grafik günlük ons başına altın fiyatları kullanılarak hazırlanmıştır. Grafik 1. Dünya da Günlük Altın Fiyat Hareketleri* *Grafik WGC verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Altın 2013 Yılı Analizi 1

2 Grafik, 1978 yılının son gününden itibaren günlük World Gold Council (WGC - Dünya Altın Konseyi) verileri kullanılarak çizilmiştir. Altının uzun dönemdeki fiyat hareketleri incelendiğinde, her ne kadar bazı dalgalanmalar yaşansa da genellikle değerini koruduğu gözlemlenmektedir. Özellikle 1974 yılındaki I. Petrol Krizi nin ardından 1978 yılında yaşanan borç krizi ve hemen ardından gelen II. Petrol Krizi, altın fiyatlarını belirgin bir şekilde yükseltmiştir. Ancak bu krizin aşılmasının hemen ardından fiyatlara piyasa tarafından bir düzeltme gelmiş ve altın 2005 yılına kadar yatay bir seyir izlemiştir. Yine WGC verilerine göre yaptığımız hesaplamalar bize, analiz kaleme alındığı sıralarda ons/dolar bandında dalgalanan altın fiyatının, Küresel Finans Krizine (Eylül 2008) kadar olan son 30 yıllık günlük fiyat ortalamasının sadece 390,9 ons/dolar olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte 1978 yılından bugüne kadar kriz dâhil ortalama günlük fiyat ise 543 ons/dolar a yükselmiştir. Bu noktada dikkat çekilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi altına olan fiziki talep konusudur. Elektronik ticaretin yaygınlaşmaya başladığı, altın ETF lerinin gündeme geldiği ve bankaların altın hesapları üzerinden fiziki olmayan altın piyasası oluşturmaya başladığı 2004 yılından itibaren altın fiyatlarında oldukça belirgin bir yükseliş görülmektedir. Aşağıdaki tabloda yıllık altın talebi ve bileşenleri ton cinsinden gösterilmiştir. Tablo 1. Yıllık Altın Talebi (Ton)* Ziynet Yatırım Amaçlı ETF Teknoloji Merkez Bankaları Toplam *WGC verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Tabloda açıkça görüleceği üzere 2004 ve Küresel Krizin çıktığı 2008 yılına kadar olan 4 yıllık sürede toplam altın talebinde belirgin bir yükselme olmamasına rağmen altın fiyatlarında oldukça önemli yükselişler görülmektedir. Bu durum ETF işlemlerinin başlaması ile beraber altın fiyatının spekülatif olup olmadığının sorgulanması gerektiği anlamına gelebilir. Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan 2013 yılı Altın Raporu na göre, 2013 yılında toplam talep bir önceki yıla göre ton cinsinden yüzde 15 ve Dolar cinsinden ise yüzde 28 düşmüş durumda. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise ETF lerdir. Zira 2013 yılında ETF ler oldukça ciddi bir çıkış göstermiştir. Aynı dönemde yatırım amaçlı altın talebindeki azalma da yüzde 58 Altın 2013 Yılı Analizi 2

3 seviyesinde oluşarak dikkat çekmiştir. Esasen altının spekülatif bir hal almasının sebebi olarak fiziki olmayan talebe bağlı yapılan işlemler olduğu söylenebilir. Ancak yine bazı gelişmelere bakmak gerekir. Tablo Yılı Altın Talebi Gelişmeleri* Ton ABD Doları (Milyar Dolar) Yüzde Değişim Yüzde Değişim Ziynet 1896,1 2209, Teknoloji 407,5 404, Yatırım 4568,1 773, ETFs 279,1-880, Merkez Bankaları 544,1 368, Toplam Talep 4415,8 3756, *WGC, Verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Bu amaçla öncelikle bugüne kadar yapılan ve kriz dönemi hariç altın fiyat hareketlerinin petrol fiyatı, kur, faiz, gelir ve future işlemleri gibi diğer değişkenlerle olan ilişkisinin incelendiği akademik tabanlı çalışmalar incelenmiş ve neticesinde genel olarak şu çıkarımlar yapılmıştır; Altın fiyatları ile döviz kuru arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Petrol fiyatları ile altın fiyatları arasında pozitif bir korelasyon vardır. Altın fiyatları faiz oranlarına duyarlıdır ve ters orantılı bir ilişkisi vardır. Altın fiyatları gelire duyarlıdır ve gelir arttıkça altın talebi artar. Future işlemlerin neticesinde oluşan fiyatlar, spot fiyatların oluşmasında önemli bir etken rol oynar. Kriz dönemlerinde güvenli liman olma düşüncesi ile altına anında talep (hücum) gerçekleşir. Ancak 2008 Küresel Finans Krizi ile başlayan süreçte yaşanan gelişmeler yukarıda belirtilen pek çok korelasyonun çalışmadığını ya da en azından verimli çalışmadığı gerçeğini gözler önüne sermiştir. Aşağıdaki grafik Datastream verileri kullanılarak oluşturulmuştur ve yıllar itibariyle altın ve petrol fiyatlarını göstermektedir. Grafik 2. Yıllar İtibariyle Ons Altın ve Petrol Varil Fiyatları (Dolar)* Altın 2013 Yılı Analizi 3

4 Grafik detaylı incelendiğinde 2008 Küresel Finans Krizi nin ardından altın ve petrol fiyatları arasındaki korelasyonun bozulduğu herhangi bir hesaplama ve analiz yapmadan gözle bile görülebilmektedir. Aşağıdaki grafikte, yıllar itibariyle altın talebi ve fiyatları görülmektedir. Grafikten de anlaşılacağı üzere 2008 yılında krizin baş göstermesinin hemen ardından Merkez Bankaları altın almaya başlamasına rağmen altın talebinde bir düşme meydana gelmiştir. Bu durum geçmiş akademik çalışmalar ve piyasa bilgisi ile çelişmektedir. Grafik 3. Yıllar İtibariyle Altın Talep ve Fiyatları* Altının sürekli kıyaslandığı bir diğer emtia ise bakırdır Küresel Finans Krizi ne kadar bakıra ilişkin yapılan ekonometrik çalışmalar tıpkı petrol gibi, bakır ile altın arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Yani her ikisinin de eş zamanlı olarak artması veya azalması beklenmektedir. Aşağıdaki grafikte yıllar itibariyle bakır ve altın fiyatları gösterilmiştir. Grafik 4. Yıllar İtibariyle Bakır ve Altın Fiyatları (Dolar)* Ancak görülmektedir ki; 2008 krizinin ardından bakır ile altın arasında daha önceki yıllarda olduğu tespit edilen korelasyonun çalışmadığı görülecektir. Özellikle krizin ardından altın fiyatları hızla yükselirken, bakır fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanmıştır. İki emtia arasındaki ayrışma ise 2010 yılının 2. Çeyreğinden itibaren giderek belirginleşmiş ve bilinen korelasyonun tersine döndüğü görülmüştür. Altın 2013 Yılı Analizi 4

5 Yukarıda kısaca özetlenmeye çalışılan ve son dönemde yapılan çalışmalar göstermiştir ki; Krizin ilk başladığı dönemde daha önceki krizlerde olduğu gibi altına bir hücum değil, altından kaçış olmuştur. Krizin ardından geçen sürede petrol fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken, altın fiyatları dalgalı olsa da yükselmeye devam etmiştir. Krizin ardından, altının talebinin daha önceki bulgulardan farklı olarak döviz kurundan çok fazla etkilenmediği ortaya çıkmıştır. Daha önceki çalışmalarda ortaya konulan gelir ile altın arasındaki korelasyonun da giderek düştüğü tespit edilmiştir. Altın talebi ile faiz oranları arasındaki ilişki de eskisi kadar belirgin değildir. Ayrıca son dönemde daha önceden oluşan future fiyatların da spot fiyatları etkilemediği ortaya çıkmıştır. Tüm bu yaşanan gelişmeler altının güvenli liman olma özelliğini önemli derece kaybettiğini göstermektedir. Ekonomistlerin önemli bir kısmının bu yeni belirsizlik ortamına alıştığını söylemek pek mümkün değildir. Ancak bilinmelidir ki; 2008 Küresel Finans Krizi sadece altın piyasasına değil diğer tüm piyasalara da belirsizlik getirmiştir. Bilinen bütün korelasyonların güvenilemez hale geldiği ve ekonomistlerin tahminlerinde sürekli yanıldıkları bu yeni dönemin ne zaman sonlanacağını ve ekonominin yeni normal durumunun ne olacağını şu aşamada tahmin etmek gerçekten mümkün değildir. Ancak emin olduğumuz bir şey var ki; artık eski bilgilerimiz yeni durumunu analiz etmek için yeterli değildir. Altın 2013 Yılı Analizi 5

KÜRESEL FĐNANSAL KRĐZĐN ALTIN SPOT VE FUTURE PĐYASALARA ETKĐSĐ ÜZERĐNE BĐR UYGULAMA : TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KÜRESEL FĐNANSAL KRĐZĐN ALTIN SPOT VE FUTURE PĐYASALARA ETKĐSĐ ÜZERĐNE BĐR UYGULAMA : TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ KÜRESEL FĐNANSAL KRĐZĐN ALTIN SPOT VE FUTURE PĐYASALARA ETKĐSĐ ÜZERĐNE BĐR UYGULAMA : TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Dr. M. Levent YILMAZ Gazi Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu Özet ABD deki mortgage piyasasında

Detaylı

TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ Gelişmeler Beklentiler Dr. Cemil ERTEM Dr. M. Levent YILMAZ Ekonomi Programı Koordinatörlüğü RAPOR Kasım, 2014 RAPOR ANALİZ DANIŞMA KURULU Alfabet k Sıra Ahmet Şahin, Toplu Konut

Detaylı

Orta Doğu, Petrol ve ABD

Orta Doğu, Petrol ve ABD Orta Doğu, Petrol ve ABD Mustafa ATİKER KTO Etüd-Araştırma Servisi Müdür V. Çalışma 14 Haziran 2006 tarihinde yayınlanan BP 2006 Enerji İstatistikleri Raporu temel alınarak hazırlanmıştır. Güvenilir veri

Detaylı

TÜYİD - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ & MKK - MERKEZİ KAYIT KURULUŞU İŞBİRLİĞİYLE. BORSA TRENDLERİ RAPORU Sayı 4: Ocak Mart 2013

TÜYİD - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ & MKK - MERKEZİ KAYIT KURULUŞU İŞBİRLİĞİYLE. BORSA TRENDLERİ RAPORU Sayı 4: Ocak Mart 2013 TÜYİD - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ & MKK - MERKEZİ KAYIT KURULUŞU İŞBİRLİĞİYLE BORSA TRENDLERİ RAPORU Sayı 4: Ocak Mart 2013 25 Nisan 2013 25 Nisan 2013 Değerli Okuyucularımız, Halka arzlar, endeks bazında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU

SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU (Eylül 2012) Bu Rapor kamuoyunu

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri:

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız? Durmuş Yılmaz Başkan 27 Aralık 2008 Ankara Saygı Değer Akademisyenler, Değerli Konuklar,

Detaylı

TÜYİD - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ & MKK - MERKEZİ KAYIT KURULUŞU İŞBİRLİĞİYLE. BORSA TRENDLERİ RAPORU Sayı 5: Ocak Haziran 2013

TÜYİD - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ & MKK - MERKEZİ KAYIT KURULUŞU İŞBİRLİĞİYLE. BORSA TRENDLERİ RAPORU Sayı 5: Ocak Haziran 2013 TÜYİD - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ & MKK - MERKEZİ KAYIT KURULUŞU İŞBİRLİĞİYLE BORSA TRENDLERİ RAPORU Sayı 5: Ocak Haziran 2013 19 Temmuz 2013 19 Temmuz 2013 Değerli Okuyucularımız, Halka arzlar, endeks

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Finansal Kırılganlık Göstergeleri ve Türkiye Uygulaması

Finansal Kırılganlık Göstergeleri ve Türkiye Uygulaması Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Anabilim Dalı Yüksek Lisansı Ülke Analizi Dersi Finansal Kırılganlık Göstergeleri ve Türkiye Uygulaması Kıvanç Duru İçindekiler Finansal

Detaylı

farkı'nı, bir yandan da Türk ekonomisinin küresel piyasalardaki algısını etkin yönetmeleri gerekmekte.

farkı'nı, bir yandan da Türk ekonomisinin küresel piyasalardaki algısını etkin yönetmeleri gerekmekte. FED'in faiz artırımına başlama ihtimali 2015 haziran-temmuz döneminden, 2015 mart-nisan dönemine kayarken, piyasa parametrelerinin şekillenmesinde etkili değişken sayısı artıyor. Zihinlerde 'serseri mayın'

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK GELİŞMELER VE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK GELİŞMELER VE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK GELİŞMELER VE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI Hazırlayan: İbrahim Hilmi KOÇAK Denizcilik Uzman

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

TÜRK YE SERMAYE P YASASI

TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI Sermaye piyasası fon arz ve talep edenlerin şeffaflık ve güven içinde buluştuğu bir platformdur. Küçük tasarruflarla büyük yatırımlar finanse edilebilmekte,

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2008 yılından itibaren aracı kurumlar, mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı

Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz?

Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Ekim 2014 İçindekiler Global ortam 2 Türkiye ekonomisi 20 Yazar Hakkında Dr. Murat Üçer Deloitte Ekonomi Danışmanı Murat Üçer,

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Durum Değerlendirmesi Ozan Acar 1 Temmuz, 2009 Giriş... 2 Yönetici Özeti... 2 1. Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanının Durumu... 6 1.1

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

gündem Vadeli İşlemlerde Yeni Dönem İMKB de Yabancı Yatırımcılar BES te Son Gelişmeler gündem sermaye piyasasında Sayı 24 Sayfa 1 Ağustos 2004

gündem Vadeli İşlemlerde Yeni Dönem İMKB de Yabancı Yatırımcılar BES te Son Gelişmeler gündem sermaye piyasasında Sayı 24 Sayfa 1 Ağustos 2004 Sayı 24 Sayfa 1 Ağustos 2004 sermaye piyasasında ISSN 1304-8155 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Vadeli İşlemlerde Yeni Dönem Borsa Uzmanları Derneği ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası

Detaylı

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI - 1-2014 YILI PROGRAMI 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 11 Şubat 2013, Sayı: 05. Yurt Dışı Gelişmeler. Yurt İçi Gelişmeler. Finansal Göstergeler. Makro Ekonomi ve Strateji

Ekonomi Bülteni. 11 Şubat 2013, Sayı: 05. Yurt Dışı Gelişmeler. Yurt İçi Gelişmeler. Finansal Göstergeler. Makro Ekonomi ve Strateji Ekonomi Bülteni, Sayı: 05 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Makro Ekonomi ve Strateji Kur Savaşları: Yine, Yeni, Yeniden Türkiye Kur Savaşlarının Neresinde? Ekonomik Araştırma

Detaylı