ADAY BAŞVURU KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADAY BAŞVURU KILAVUZU"

Transkript

1 Sayfa 1 / 10 Açıklamalar: 1. Başvuruda istenen belgeler şunlardır; 1.1. Islak imzalı ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formu, (Adaylar bireysel olarak ve posta yoluyla ASO 1. Organize San. Böl. ASORA Ticaret Merkezi 1. Kat Ayaş Yolu 25. km Sincan Ankara adresine ya da METES web sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirler. Web sitesi üzerinden başvuran adaylar, sınavdan önce Merkezimize gelerek başvuru formunu imzalamalı ve istenen belgeleri eksiksiz teslim etmelidirler.) 1.2. Nüfus cüzdanı (ya da ehliyet, pasaport) fotokopisi (aslı ile birlikte) 1.3. Sağlık Raporu (Çalıştığı sektöre bağlı olarak " Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara ait işe Giriş/ Periyodik Muayene Formu" son altı aya ait olmalıdır.) 1.4. Banka Dekontu (400 TL), (Belge üzerinde meslek bilgisi, TC Kimlik numarası, adı ve soyadı bilgileri bulunmalıdır). Sınav ücreti METES web sitesinde duyurulan banka hesabına yatırılır Bir adet renkli fotoğraf. 2. Aday yaptığı başvuru ile; 2.1 Başvuru formunda yer alan kişisel bilgilerin doğru olduğunu kabul eder, 2.2 Başvuru Formunda yer alan bilgilerin değişmesi durumlarında ASO 1. OSB METES e yazılı olarak bildireceğini kabul eder, 2.3 Sınav koşullarına ve verilen yönergeye uyacağını, değerlendirme için gerekecek her türlü bilgi ve belgeyi saklayacağını kabul eder, 2.4 Sınav sürecinde şahsı ve diğer adayları tehlike altında bırakacak davranışlardan kaçınacağını kabul eder, 2.5 Sınav sürecinde verilecek sınav materyallerini eksiksiz teslim edeceğini, usulsüzlük, kopya ya da hile yapmak üzere her hangi bir girişimde bulunmayacağını kabul eder, 2.6 Sınav süresince İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uyacağını kabul eder, 2.7 Sınav süresince meydana getirebileceği zararlardan kendisinin sorumlu olacağını kabul eder, 2.8 Hak ettiği belgeyi almak için, ilgili Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanım Sözleşmesi ni imzaladıktan sonra talepte bulunacağını kabul eder, 2.9 Bu formda yer alan kimlik bilgilerinin ve belgeye ilişkin her tür bilginin elektronik ortamda saklanmasını, duyurulmasını ve bu bilgilerin belge geçerlilik sürecinde kullanıma açık olduğunu kabul eder, 2.10 Yukarıda belirtilen kurallara uymaması durumunda, ASO 1. OSB METES in başvurusunu iptal etme ve yasal işlemleri başlatma hakkına sahip olduğunu kabul eder, 3. Sınav sürecinde aşağıdaki işlemler uygulanır; 3.1 Başvurular, Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabulü Prosedürüne göre değerlendirilir. 3.2 Başvuruları kabul edilen yeterli sayıdaki adaylar için yazılı ve uygulamalı sınav planı hazırlanır ve adaylara bildirilir. Sınavların gerçekleşmesi için yeterli sayıda adayın başvurması beklenir. 3.3 Yeterli başvuru alındıktan sonra sınav planı yapılır. Sınav planında, sınavın yapılacağı yer, tarih ve sınav sırasında gerekli olabilecekler (hesap makinesi, kurşun kalem, silgi vb. ), meslek alanı ve yeterlilik birimi, süresi, kişi sayısı listelenir. 3.4 Planlanan sınav tarihleri ve sınav planında yer alan bilgiler web sitesinden ilan edilir. 3.5 Sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada, ilgili Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere uygun olarak yürütülür. 3.6 Yazılı sınavlar çoktan seçmeli olarak derslik ortamında gerçekleştirilir. Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar, uygulamalı sınava alınırlar. Uygulamalı sınav ya Merkez in laboratuvarlarında ya da Merkez tarafından uygunluğu önceden belirlenmiş ve sözleşme yapılmış işletme sahalarında, gerçek iş ortamlarında gerçekleştirilir.

2 Sayfa 2 / Başvurusu uygun bulunan adaylar belgelendirme sınavına çağırılır. Adaylar, sınavın başlamasından 15 dakika önce sınav yerinde bulunur. Uygulama sınavında yaka kartını takar. 3.8 Duyurulan sınav zamanında ve sınav yerinde bulunmayan adaylar sınava alınmazlar, bu adaylara yeni bir sınav planı yapılmaz, sınav haklarını kullanmış sayıldıkları için yatırdıkları sınav ücretleri geri verilmez. 3.9 Adaylar, sınav yapıcının belirttiği tüm kurallara uymak zorundadırlar Adayların sınava giriş belgeleri kontrol edilir. PRL Sınav Katılımcı Listesine göre yoklamaları alınır. Uygulama sınavında sınav türüne göre, bir sınav yapıcı aynı anda üç ile beş adayı değerlendirebilir Adayların, sınav evraklarının ilgili kısımlarını doldurmaları ve imzalamaları sağlanır. Sınavın başlama ve bitiş saatleri belirtilir. Sınavda; sınav kurallarına uyulması, cep telefonu, iletişim araçları, ders kitabı, ders notu vb. dokümanların kullanılmaması gerektiği belirtilir Yazılı sınavlarda, sınav süresince, herhangi bir nedenle sınav salonundan dışarı çıkılmaz Yazılı sınavlarda, doğru seçenek sayısı esastır. Her sorunun bir doğru seçeneği bulunmaktadır. Doğru seçenekler cevap kâğıdına işaretlenir. Her soru için bir seçenek işaretlenir Yazılı sınavların tamamlanmasının ardından, uygulama sınavlarına alınacak adayların belirlenmesi sırasında yazılı sınav notları ilan edilmemektedir Adayların sınav sırasında veya sonrasında usulsüzlük, kopya veya hile yaptıkları veya yapmak üzere girişimde bulundukları tespit edilirse, sınav gözetmeni/sınav yapıcı tarafından sınav bölgesinden uzaklaştırılacağı, PRF Sınav Kuralsızlık Tespit Formu doldurularak durumun kayıt altına alınacağı belirtilir Adaylar uygulama sınavında, kendilerine verilen Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) malzemelerinden, takımlardan ve ekipmanlardan sorumludur. Sınav başlangıcında teslim aldığı tüm malzeme, takım ve ekipmanları sınav sonunda temiz ve eksiksiz olarak teslim etmek zorundadırlar. Adaylar sınav süresince olası bozulmaları sınav yapıcıya bildirilmelidir Adaylar, uygulama sınavlarında, isterlerse kendi özel malzeme, takım, ölçü aleti ve ekipmanlarını sınav yapıcı ve Merkez Sınav Hizmetleri Sorumlusunun onay vermesi durumunda kullanabilirler Adaylar, uygulama sınavlarında, sınav yapıcının ve Sınav Hizmetleri Sorumlusunun izni olmadan sınav sahasındaki makine ve cihazları kullanamazlar Uygulama sınavlarında, sınava ara verme zamanını ve süresini sınav yapıcı belirler Sınavda adayın başına gelebilecek olası bir kaza durumunda, sınav yapıcı ve Sınav Hizmetleri Sorumlusu PRF Sınav Kaza Raporu Formu doldurmak zorundadır Uygulama sınavında, sınav yönergesine aykırı davranışlarda bulunanlar sınavdan çıkarılır Sınavın bitişinde evraklar toplanarak değerlendirildikten sonra zarf içine yerleştirilir ve zarfın ağzı kapatılır Yazılı ve uygulamalı sınav sonuçları, son sınavdan sonra 10 (on) iş günü içinde ASO 1. OSB METES web sitesinde (http://www.metes.org.tr) ve Merkez de ilan edilerek duyurulur Sınav yapıcı, sınava giren adayın sınav belgelerini (sorular, çözümler, imza listesi vb.), incelenmek üzere Sınav Hizmetleri Sorumlusuna teslim eder. Sınav Hizmetleri Sorumlusu yaptığı incelemeden sonra, aynı sınav belgelerini ve sınav kanıtlarını yeniden incelenmek üzere Belgelendirme Hizmetleri Sorumlusuna teslim eder Belgelendirme Hizmetleri Sorumlusu, PRL Sınav Sonuç Listesini ve Sınav Hizmetleri Sorumlusunun teslim ettiği sınav belgelerini inceleyerek Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan adayları belirler ve bir liste oluşturur Belgelendirme Hizmetleri Sorumlusu, belge almaya hak kazanan adayların listesini Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulu nun onayına sunar Belge almaya hak kazanan personelin sertifikaları, Belgelendirme Hizmetleri Sorumlusu tarafından düzenlenir.

3 Sayfa 3 / Belge almaya hak kazanmış personel, belgeyi almadan önce, SOZ METES Belge Kullanım Sözleşmesini imzalar, 3.29 Belge almaya hak kazanan personelin yükümlülükleri ile Merkez'in yükümlülükleri, SOZ METES Belge Kullanım Sözleşmesi ile belirlenmiştir Adaylar belgelendirme sürecine ilişkin her türlü önerilerini ve olumsuzlukları Şikayet ya da İtiraz Formunu doldurarak Merkeze iletebilir Mesleki Yeterlilik Belgesi Merkez e aittir, talep edildiğinde geri verilmesi zorunludur Planlanmış ve adaylara bildirilmiş sınavların ertelenmesi ya da iptal edilmesi durumunda sınava girecek adaylar bilgilendirilirler ve hiçbir hak kaybına uğramazlar Sınava girecekler listesinde adı bulunan adaylardan, sınava giremeyenlerin geçerli ve resmi olarak belgelendirilmiş mazeretinin bulunması ve bu mazeretin Merkez Müdürlüğünce inceleme sonucu geçerli sayılması durumunda, açılacak ilk sınavlara hak kaybına uğramadan alınırlar Sınavlar, Ulusal Yeterliliklerde belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılır ve değerlendirilir Adaylar, son iki yıl içinde başarılı oldukları ilgili yeterlilik birimlerinden (Ulusal Yeterlilik çerçevesinde) muaf tutulurlar Sınav, Merkez dışında başka bir sınav sahasında yapılması durumunda, Personel belgelendirilmesine ilişkin kuralları ve sorumlulukları etkilemez. Tüm sorumluluk ASO 1. OSB METES indir. 4. Marka/Logo ve Belge Kullanımı; 4.1. Marka / Logo; belgelendirilen personelin veya çalıştığı kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir Logo/marka sadece belge kapsamındaki faaliyet alanlarında kullanılabilir Logo/marka boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla değiştirilebilir Logo/marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logosundan/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştığı kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır Belgeli personel veya çalıştığı kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir Logonun/markanın doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrolü, denetimlerle veya alınacak şikayet/itirazlar la yapılır. 5. Belgelendirme Yapılan Yeterlilikler; Referans Kodu Yeterlilik Adı Seviye 1 12UY CNC Programcısı 4 CNC Programcısı (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş organizasyonu yapan ve uygulayan, üretimi yapılacak iş parçasını ve işe uygun kesici takımı seçen, tezgâhı programa göre ayarlayan, tezgâha uygun CNC kodlarını yazan, bilgisayar destekli imalat programları yardımıyla işlem sırasına göre üretim kodlarını ve hazır programları kullanan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir. Çalıştığı sektöre bağlı olarak Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu raporuna sahip olması gerekir. A1 CNC İşlerinde İSG ve Çevre Güvenlik Önlemleri

4 Sayfa 4 / 10 A3 CNC Kodlarını Yazma, Bilgisayar Destekli İmalat Programı Kullanma A4 Takım Seçimi Yaparak, Tezgâhı Programa Göre Ayarlama A5 Programlama Yapacağı Tezgâhı Kullanma Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır. A1 ve A2 birimleri için sadece yazılı sınavlar yapılır. A3, A4 ve A5 birimlerinin yazılı sınavı birlikte uygulanabilir. Performans sınavı ise birlikte ve ya ayrı ayrı uygulanabilir. Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. İlgili sektörde en az 2 yıllık çalıştığını belgelendirenlerin belgelerinin yenilenmesinde, varsa sadece güncelleme yapılan yeterlilik birimlerinden yapılacak sınavlardan başarılı olması gerekir. Güncelleme yoksa belge sınavsız yenilenir. İstenen evrakları sağlayamayanların belgeleri yenilenmez. Yeniden belge almak için müracaat ederler. 2 12UY CNC Programcısı 5 CNC Programcısı (Seviye 5), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş organizasyonu yapan ve uygulayan, üretimi yapılacak işe göre takım seçimini yapan, tezgâhı programa göre ayarlayan, CNC kodlarını yazan, programlama yapacağı tezgâhı kullanan, bilgisayar destekli tasarım ve imalat programlarını kullanan, bilgisayar destekli imalat programları yardımıyla işlem sırasına göre üretim kodlarını ve hazır programları kullanan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir. Çalıştığı sektöre bağlı olarak Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu raporuna sahip olması gerekir. A1 CNC İşlerinde İSG ve Çevre Güvenlik Önlemleri A3 Bilgisayar Destekli Tasarım Programı Kullanmak A4 CNC Kodlarını Yazma, Bilgisayar Destekli İmalat Programı Kullanma A5 Takım Seçimi Yaparak, Tezgâhı Programa Göre Ayarlama A6 Programlama Yapacağı Tezgâhı Kullanma Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır. A1 ve A2 birimleri için sadece yazılı sınavlar yapılır. A3, A4, A5 ve A6 birimlerinin yazılı sınavı birlikte uygulanabilir. Performans sınavı ise birlikte veya ayrı ayrı uygulanabilir. CNC Programcısı (Seviye 4) belgesine sahip kişiler, CNC Programcısı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isterlerse, CNC Programcısı (Seviye 4) belgesinin geçerlilik süresi içerisinde müracaat ettikleri takdirde 12UY0082-4/A1 ve 12UY0082-4/A2 birimlerinden muaf tutulurlar. Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. İlgili sektörde en az 2 yıllık çalıştığını belgelendirenlerin belgelerinin yenilenmesinde, varsa sadece güncelleme yapılan yeterlilik birimlerinden yapılacak sınavlardan başarılı olması gerekir. Güncelleme yoksa belge sınavsız yenilenir. İstenen evrakları sağlayamayanların belgeleri yenilenmez. Yeniden belge almak için müracaat ederler. 3 12UY Elektrik Pano Montajcısı 3 Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş organizasyonu uygulayan, elektrik panolarında pano üretim projesinde belirtilen malzemeleri hazırlayarak montaj alanına

5 Sayfa 5 / 10 getiren, pano karkas ve elektrik malzemelerinin montajını yapan, markalanmış baraları kesen, delen ve monte eden, güç devresi malzemelerinin kablo montajını yapan, panoyu sevke hazırlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir. Elektrik Pano Montajcısının Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu raporuna sahip olması gerekir. A3 Pano Montajı Hazırlığı, Pano Malzemeleri Montajı ve Sevke Hazırlama Aday, zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır. A1 ve A2 yeterlilik birimleri için sadece yazılı sınav, A3 yeterlilik birimi için yazılı ve uygulama sınav yapılır. Tüm yeterlilik birimlerinin sınavları birlikte ya da ayrı ayrı uygulanabilir. İlgili meslekte belgenin beş yıllık geçerlilik süresi içerisinde en az 2 yıl çalıştığını belgelendirenlerin belgelerinin yenilenmesinde, varsa sadece güncelleme yapılan yeterlilik birimlerden yapılacak sınavlardan başarılı olması gerekir. Güncelleme yoksa belge sınavsız yenilenir. Gerekli çalışma şartını sağlamayan kişilerin belgeleri sınav yapılarak yenilenir. 4 12UY Elektrik Pano Montajcısı 4 Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş organizasyonu yapan, elektrik panolarında pano üretim projesini inceleyerek okuyan, projede belirtilen malzemelerin teknik özelliklerine göre hazırlık işlemlerini yürüten, malzeme montajını yapan veya yaptıran, ölçüleri belirlenmiş baraları kesen, markalayan ve form veren, güç ve kumanda devresi kablo montajını yapan, panoyu kontrole ve sevke hazırlayan, görevini yerine getirirken tespit ettiği uygunsuzlukları amirine raporlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir. Elektrik Pano Montajcısının Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu raporuna sahip olması gerekir. A3 Proje İnceleme ve Pano Montajı Hazırlığı A4 Pano Malzemeleri Montajı, Pano Kontrolü ve Sevke Hazırlama Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır. A1 ve A2 yeterlilik birimleri için sadece yazılı sınav, A3 ve A4 yeterlilik birimleri için yazılı ve uygulama sınav yapılır. Ancak 12UY Elektrik Pano Montajcısı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip ve 12UY Elektrik Pano Montajcısı Ulusal Yeterliliğinin A1 ile A2 birimlerinden en az %70 başarı sağlamış adayların belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde sadece bu yeterlilikte yer alan A3 ve A4 birimlerinden sınava girmesi yeterlidir. Tüm yeterlilik birimlerinin sınavları birlikte ya da ayrı ayrı uygulanabilir. İlgili meslekte belgenin beş yıllık geçerlilik süresi içerisinde en az 2 yıl çalıştığını belgelendirenlerin

6 Sayfa 6 / 10 belgelerinin yenilenmesinde, varsa sadece güncelleme yapılan yeterlilik birimlerden yapılacak sınavlardan başarılı olması gerekir. Güncelleme yoksa belge sınavsız yenilenir. Gerekli çalışma şartını sağlamayan kişilerin belgeleri sınav yapılarak yenilenir. 5 12UY Elektrik Pano Montajcısı 5 Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 5); iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş organizasyonu yapan ve uygulayan, elektrik panolarında pano üretim projesini inceleyerek değerlendiren, hazırlanmış malzemelerin projede belirtilen teknik özelliklere uygunluğunun ve mekanik işlerliğinin kontrolünü yapan veya yaptıran, bara ölçülerini belirleyen, kesilmiş ve markalanmış baraları kontrol ederek form veren, güç ve kumanda devresi kablo montajını yapan veya yaptıran nitelikli kişidir. Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 5); malzeme montajının, güç ve kumanda devrelerinin, panonun test ve sevk öncesi son kontrollerini yapar, görevini yerine getirirken karşılaştığı ve astları tarafından kendisine iletilen sorunlara çözüm üretir, çözemediği sorunları amirine rapor ederek sonuçlanmasını sağlar ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürütür. Elektrik Pano Montajcısının (Seviye 5) Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu raporuna sahip olması gerekir. A3 Proje İnceleme ve Pano Montajı Hazırlığı A4 Bara, Kablo ve Pano Malzemeleri Montajı A5 Pano Kontrolü ve Sevke Hazırlama Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarından başarılı olmalıdır. A1 ve A2 birimleri için sadece yazılı sınav, A3, A4 ve A5 yeterlilik birimleri için yazılı ve uygulama sınav yapılır. Ancak 12UY Elektrik Pano Montajcısı ve/veya 12UY Elektrik Pano Montajcısı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip ve söz konusu yeterliliklerin A1 biriminden en az %70 başarı sağlamış adayların belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde bu yeterlilikte tanımlanan A2, A3, A4 ve A5 birimlerinden sınava girmesi yeterlidir. Tüm yeterlilik birimlerinin sınavları birlikte ya da ayrı ayrı uygulanabilir. İlgili meslekte belgenin beş yıllık geçerlilik süresi içerisinde en az 2 yıl çalıştığını belgelendirenlerin belgelerinin yenilenmesinde, varsa sadece güncelleme yapılan yeterlilik birimlerden yapılacak sınavlardan başarılı olması gerekir. Güncelleme yoksa belge sınavsız yenilenir. Gerekli çalışma şartını sağlamayan kişilerin belgeleri sınav yapılarak yenilenir. 6 12UY Otomasyon Sistemleri Montajcısı 4 Otomasyon Sistemleri Montajcısı (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş organizasyonu yapan ve uygulayan, kullanılan malzemeleri tanıyan, temel kumanda devrelerini kuran, proje okuyan, kablo ve PLC donanım montajını yapan, etiketlerini hazırlayan, soğuk (enerjisiz) testleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir. Çalıştığı sektöre bağlı olarak Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu raporuna sahip olması gerekir.

7 Sayfa 7 / 10 A3 Temel Kumanda Devreleri A4 Kablo ve PLC Donanım Montajının Yapılması Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarından başarılı olmalıdır. A1 ve A2 birimleri için sadece yazılı sınavlar yapılır. A3 ve A4 yeterlilik birimleri için yazılı ve uygulama sınav yapılır. Tüm yeterlilik birimlerinin sınavları birlikte ya da ayrı ayrı uygulanabilir. İlgili meslekte belgenin beş yıllık geçerlilik süresi içerisinde en az 2 yıl çalıştığını belgelendirenlerin belgelerinin yenilenmesinde, varsa sadece güncelleme yapılan yeterlilik birimlerden yapılacak sınavlardan başarılı olması gerekir. Güncelleme yoksa belge sınavsız yenilenir. Gerekli çalışma şartını sağlamayan kişilerin belgeleri sınav yapılarak yenilenir. 7 12UY Otomasyon Sistemleri Programcısı 5 Otomasyon Sistemleri Programcısı (Seviye 5); iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş organizasyonu yapan ve uygulayan, mikro seviyede proje hazırlayan, sinyal listesini oluşturan, algoritma hazırlayan, bilgisayar ile programlama yapan, PLC programı yapan, operatör panelini programlayan, analog ve dijital sinyal listesini oluşturan, proje testini yapan, proje tesisini kontrol eden ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir. Çalıştığı sektöre bağlı olarak Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu raporuna sahip olması gerekir. A1 ISG ve Çevre Güvenlik Önlemleri A3 Mikro Seviyede Proje Hazırlama A4 PLC Programı Yazma A5 Operatör Panelini Programlama A6 Projeyi Devreye Alma Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır. A1 ve A2 birimleri için sadece yazılı sınav, A3, A4, A5 ve A6 yeterlilik birimleri için yazılı ve uygulama sınav yapılır. Ancak 12UY Otomasyon Sistemleri Montajcısı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip adayların belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde bu yeterlilikte tanımlanan A3, A4, A5 ve A6 birimlerinden sınava girmesi yeterlidir. Tüm yeterlilik birimlerinin sınavları birlikte ya da ayrı ayrı uygulanabilir. İlgili meslekte belgenin beş yıllık geçerlilik süresi içerisinde en az 2 yıl çalıştığını belgelendirenlerin belgelerinin yenilenmesinde, varsa sadece güncelleme yapılan yeterlilik birimlerden yapılacak sınavlardan başarılı olması gerekir. Güncelleme yoksa belge sınavsız yenilenir. Gerekli çalışma şartını sağlamayan kişilerin belgeleri sınav yapılarak yenilenir. 8 12UY Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı 4 Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma

8 Sayfa 8 / 10 mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş organizasyonu yapan, test öncesi hazırlıklar ile birlikte yüksek gerilim cihazlarının birbirinden yalıtılmış kısımlarının yalıtım testini, internturn testini, indükleme testini, yağ yalıtım testini ve meger testini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir. Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanının (Seviye 4), Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu raporuna sahip olması gerekir. A2 Kalite Yönetim Sistemi, İş Organizasyonu Yapmak ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri A3 Yüksek Gerilim Cihazlarının Birbirinden Yalıtılmış Kısımlarının Yalıtım Testini Yapma A4 Sarımlar Arası Yalıtım (İnterturn) Testini Yapma A5 İndükleme Testini (YG trafolarının özel yalıtım testi) Yapma A6 Yağ Yalıtım Testini Yapma A7 Yalıtım (Meger) Testi Yapma Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır. A1 ve A2 birimleri için sadece yazılı sınavlar yapılır. A3, A4, A5, A6 ve A7 birimlerinden yazılı ve performans sınavı yapılır. Her bir yeterlilik biriminin performans ve yazılı sınavı birlikte ya da ayrı ayrı uygulanabilir. İlgili yeterlilik biriminin yazılı sınavdan başarılı olamayan aday söz konusu birimin performans sınavına katılamaz. Sınavın yazılı bölümünden başarılı, performans sınavından başarısız olan aday 1 yıl içerisinde tekrar sınava girerse sınavın yazılı bölümünden muaf tutulur. 1 yıldan fazla ara verilirse her iki bölümden tekrar sınava girilir. Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. İlgili sektörde en az 2 yıllık çalıştığını belgelendirenlerin belgelerinin yenilenmesinde, varsa sadece güncelleme yapılan birimlerden yapılacak sınavlardan başarılı olması gerekir. Güncelleme yoksa belge sınavsız yenilenir. Belge yenilenmesi için istenen evrakları sağlayamayanların belgeleri yenilenmez. Yeniden belge almak için müracaat ederler. 9 12UY Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı 5 Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı (Seviye 5); iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş organizasyonu yapan ve uygulayan, test öncesi hazırlıklar ile birlikte talepleri değerlendiren, YG yalıtımı testini, darbe gerilimleri testini, kısmi boşalma testini, kısa devre akımı testini, güç katsayısı testini, transformatörlerde oran ve açı hatalarını belirleme testini yapan ve bu testleri sonlandıran, yüksek gerilim cihazlarının birbirinden yalıtılmış kısımlarının yalıtımının, internturn, indükleme, yağ yalıtımı ve meger testlerinin yapılmasında birinci derecede sorumlu olan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir. Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanının (Seviye 5) Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu raporuna sahip olması gerekir. A2 Kalite Yönetim Sistemi, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

9 Sayfa 9 / 10 Yeterliliğin Seçmeli Birimleri: B1 YG Yalıtım Testini ve Kısmi Boşalma Testini Yapma B2 Darbe Gerilimi Testlerini Yapma B3 Güç Katsayısı (Tangent Delta) Testini Yapma B4 Transformatörlerde Oran ve Açı Hatalarını Belirleme B5 Kısa Devre Akım Testini Yapma Birimlerin Gruplandırılma Seçenekleri: I. Alternatif: A1, A2, B1, B2, B3, B4: Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı II. Alternatif: A1, A2, B5: Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır. A1 ve A2 birimleri için sadece yazılı sınavlar yapılır. B1, B2, B3, B4 ve B5 birimlerinden yazılı ve performans sınavı yapılır. Her bir yeterlilik biriminin performans ve yazılı sınavı birlikte ya da ayrı ayrı uygulanabilir. 12UY Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan ve 12UY Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Ulusal Yeterliliği alanında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylar; 12UY Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Ulusal Yeterliliğinin 11-c) bölümünde tanımlanan gruplandırma alternatiflerinde yer alan birimlerin yanı sıra 12UY Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Ulusal Yeterliliğinde yer alan 12UY0090-4/A3, 12UY0090-4/A4, 12UY0090-4/A5, 12UY0090-4/A6, ve 12UY0090-4/A7 yeterlilik birimlerini de kapsayacak şekilde sınava katılmalı ve bu birimlerden de başarı göstermelidir. 12UY Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olan adayların 12UY0090-5/A1, 12UY0090-5/A2 birimlerinde yer alan sınavlardan muaf olacak şekilde 12UY Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Ulusal Yeterliliğinin 11-c) bölümünde tanımlanan gruplandırma alternatiflerinden birini başarması gerekmektedir. İlgili yeterlilik biriminin yazılı sınavdan başarılı olamayan aday söz konusu birimin performans sınavına katılamaz. Sınavın yazılı bölümünden başarılı, performans sınavından başarısız olan aday 1 yıl içerisinde tekrar sınava girerse sınavın yazılı bölümünden muaf tutulur.1 yıldan fazla ara verilirse her iki bölümden tekrar sınava girilir. Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. İlgili sektörde en az 2 yıllık çalıştığını belgelendirenlerin belgelerinin yenilenmesinde, varsa sadece güncelleme yapılan birimlerden yapılacak sınavlardan başarılı olması gerekir. Güncelleme yoksa belge sınavsız yenilenir. Belge yenilenmesi için istenen evrakları sağlayamayanların belgeleri yenilenmez. Yeniden belge almak için müracaat ederler UY Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı 4 Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş organizasyonu yapan ve uygulayan, seçilen malzemelerin montaj talimatlarına uygunluğunu kontrol eden, montaja göre takım ve aletleri seçen, montaj için uygun ortam hazırlayan, başlık ve ek elemanının kablolarını hazırlayan, kablolara sıkı geçmeli soğuk büzüşmeli başlığı, geçmeli tip başlığı, vidalı ve branşman tip başlığı, RMU ve trafo başlığı, ısı büzüşmeli başlığı, ısı büzüşmeli eki, reçine dolgu eki, soğuk büzüşmeli eki yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir. Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı (Seviye 4) nün Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu raporuna sahip olması gerekir.

10 Sayfa 10 / 10 A3 Geçmeli Tip Başlık Yapılması A4 Vidalı ve Branşman Tip Başlık Yapılması A5 RMU ve Trafo Başlığı Yapılması A6 Isı Büzüşmeli Başlık Yapılması A7 Isı Büzüşmeli Ek Yapılması A8 Reçine Dolgulu Ek Yapılması Yeterliliğin Seçmeli Birimleri: B1 Kablolara Sıkı Geçmeli ve Soğuk Büzüşmeli Başlık Yapılması B2 Soğuk Büzüşmeli Ek Yapılması Birimlerin Gruplandırılma Seçenekleri: I. Seçenek: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8: Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı II. Seçenek: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2: Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır. A1 ve A2 birimleri için sadece yazılı sınavlar yapılır. A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1 ve B2 birimlerinden yazılı ve performans sınavı yapılır. Her bir yeterlilik biriminin performans ve yazılı sınavı birlikte ya da ayrı ayrı uygulanabilir. Yazılı sınavdan başarılı olamayan aday performans sınavına katılamaz. Sınavın yazılı bölümünden başarılı, performans sınavından başarısız olan aday 1 yıl içerisinde tekrar sınava girerse sınavın yazılı bölümünden muaf tutulur.1 yıldan fazla ara verilirse her iki bölümden tekrar sınava girilir. Yüksek gerilim kablo aksesuarları montajı en az 2 kişi ile yapılabilen bir uygulama olup, uygulama sınavı sürecinde sınavı yapan kuruluş tarafından, sınava katılan adaya yardımcı olmak üzere bir personel hazır bulundurulur. Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. İlgili sektörde en az 2 yıllık çalıştığını belgelendirenlerin belgelerinin yenilenmesinde, varsa sadece güncelleme yapılan yeterlilik birimlerinden yapılacak sınavlardan başarılı olması gerekir. Güncelleme yoksa belge sınavsız yenilenir. İstenen evrakları sağlayamayanların belgeleri yenilenmez. Yeniden belge almak için müracaat ederler. Yeterlilik Adı BELGELENDİRME HİZMETİ ÜCRET LİSTESİ 12UY Elektrik Pano Montajcısı 12UY Elektrik Pano Montajcısı 12UY Elektrik Pano Montajcısı 12UY Otomasyon Sistemleri Montajcısı 12UY Otomasyon Sistemleri Programcısı 12UY CNC Programcısı 12UY CNC Programcısı 12UY Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı 12UY Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı 12UY Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı Hizmet Kapsamı Ücret (YTL) (KDV İçinde) Güncel liste için web sayfasına bakınız.

ATSO MESEM MESLEKİ SINAV VE SERTİFİKASYON MERKEZİ SINAV VE BELGELENDİRME BİLGİ KILAVUZU

ATSO MESEM MESLEKİ SINAV VE SERTİFİKASYON MERKEZİ SINAV VE BELGELENDİRME BİLGİ KILAVUZU ATSO MESEM MESLEKİ SINAV VE SERTİFİKASYON MERKEZİ SINAV VE BELGELENDİRME BİLGİ KILAVUZU SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 234 BAR GÖREVLİSİ SEVİYE 4 SERVİS YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 SPB2510KLV01 Rev.01 1/26 1. SERTİFİKASYON

Detaylı

ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 09.11.2013

ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 09.11.2013 1 / 11 0.AMAÇ Bu talimat 11UY0031-3 Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Ulusal Yeterliliği kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili yeterlilik şartlarına

Detaylı

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin

Detaylı

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6

ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6 ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY00..-6 Mekatronik Sistem Uzmanı ÖNSÖZ Mekatronik Sistem Uzmanı (Seviye 6) Ulusal

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU Sayfa 1 / 15 Bu kılavuz, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0075-4 ELEKTRİK PANO MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0075-4 ELEKTRİK PANO MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0075-4 ELEKTRİK PANO MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0075-4 Elektrik Pano Montajcısı Yayın Tarihi: 22.08.2012 Rev. No:00 ÖNSÖZ Elektrik

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI. Seviye: 5 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI. Seviye: 5 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No Meslek: OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI Seviye: 5 1 Referans Kodu: 12UMS0206-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ankara Sanayi Odası 1. Organize

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG)

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015-İSG Mayıs Dönemi Sınavı 23 Mayıs 2015

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı

www.makrosistem.com.tr

www.makrosistem.com.tr İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikleri içermektedir. www.makrosistem.com.tr

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Yükümlülükler ve Uyulması

Detaylı

GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (20.08.2013 tarihli ve 28741sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

2015 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

2015 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2015 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2015 Bu Kılavuz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği

Detaylı