İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA"

Transkript

1

2

3 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıkları Sağlık Bakanlığı nın taşra teşkilatı olarak belirlenmiştir. Bağlı Kuruluşların Koordinasyonu İl Sağlık Müdürlüğüne aittir. Bakanlığın ildeki temsilcisi validir. Vali adına hizmetler "İl Sağlık Müdürü" tarafından yürütülür. İlçe Sağlık Müdürlükleri İl Sağlık Müdürünün denetiminde İlçe Sağlık Müdürü tarafından yönetilir.

4 İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA

5 İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 19 ŞUBEDEN ve 11 BİRİMDEN oluşmaktadır.

6 ŞUBELER İdari İşler Şube Müdürlüğü Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü Yatırımlar Şube Müdürlüğü Eczacılık Şube Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Şube Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Özel Tanı Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü

7 BİRİMLER Strateji Geliştirme Birimi Ar-Ge Birimi Sivil Savunma Uzmanlığı Bilgi Edinme Birimi Kriz Merkezi Birimi Basın Merkezi Birimi Müze Birimi Hasta Hakları Koordinatörlüğü İnceleme ve Soruşturmalar Birimi Sağlık Personeli Meslek Eğitimi (Koşuyolu Projesi) Similasyon Merkezi (SİMMERK)

8 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün Görevleri İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarındaki görevli tüm personelin; atama yer değiştirme, terfi, İzin, rapor, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetleri yürütmek.

9 Sicil kayıtlarını tutmak ve zamanında usulüne uygun olarak merkeze gönderilmesini sağlamak, Kadro standartları çerçevesinde personel noksan ve fazlalıklarını tespit etmek ve personelin kadro unvan ve niteliklerine göre istihdamlarını izlemek. Personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek, Personele ait her türlü evrak, yazışma ve arşiv hizmetlerini yürütmek. Maaş ve mutemetlik hizmetlerini yürütmek.

10 İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN BİRİMLERİ Müdürlük Gelen Giden Evrak Birimi Evrak Kayıt Birimi Ulaştırma ve Garaj Amirliği Birimi Sosyal Tesisler Birimi Lojistik Destek Birimi Genel Maaş Mutemetliği Birimi İdare Amirliği Birimi İdari İşler Birimi Arşiv Birimi

11 İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Müdürlük gelen giden evrakın kayıt ve takibi Ulaştırma işlemlerinin yürütülmesi Araç bakım, onarım işlemlerinin yürütülmesi ve ilgili raporlarının düzenlenmesi Kurumlar arası malzeme sevkinin sağlanması Kreş ve lojman işlemlerinin yürütülmesi Arşiv işlemlerinin yürütülmesi Sosyal tesis işlemlerinin yürütülmesi Personelin aile yardımı vb. alacaklarının ve sendika üyelik ücreti vb. kesintilerinin maaşa yansıtılması Müdürlük binalarının bakım, onarımı Temizlik hizmetlerinin kontrolü

12 TAHAKUK VE MALİ İŞLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN BİRİMLERİ Yazışma Takip Birimi Fatura Tahakkuk Birimi Yeşil kart Kontrol Birimi Avans ve Krediler Birimi Tedavi ve İlaç Tahakkuk Birimi Taşınır Konsolide Satın Alma Tahakkuk Alacak Takip Birimi Bütçe Takip Birimi Yeşil kart Tıbbi Cihaz Birimi

13 TAHAKUK VE MALİ İŞLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Telefon, su, doğalgaz, elektrik fatura işlemleri Avans ve kredi işlemleri Yeşilkart işlemleri Yolluk ve harcırah işlemleri Satın alma işlemleri Alacakların takibi Bütçe işlemleri

14 KAMU YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN BİRİMLERİ Hasta İşlemleri Birimi Hastane İşlemleri Birimi Kan Hizmetleri Birimi Organ Nakli Birimi Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Birimi İl Performans Kalite Koordinatörlüğü Evde Sağlık Hizmetleri İletişim ve Koordinasyon Merkezi Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

15 KAMU YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Kamu ve üniversite hastaneleri klinik açma, ünite kurma, ek hizmet binası işlemleri Tedavi talebi işlemleri Kayıp şahıslarla ilgili işlemler Şikayet işlemleri Yabancı uyruklu hastaların tedavi talebi Semt polikliniği işlemleri Kit ve cihaz alımı işlemleri Organ ve doku nakli ile ilgili işlemler Kan merkezi, yanık merkezi işlemleri Kalite ve akreditasyon işlemleri Kamu ve üniversite hastanelerine ait yoğun bakım işlemleri Evde sağlık hizmetleri iletişim ve koordinasyon merkezi işlemleri Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik işlemler Kamu yataklı sağlık hizmetlerinde görevli sağlık mensuplarının hizmet içi eğitimi ile ilgili işlemler (kan bankacılığı sert.) Sut ve But işlemleri Rapor işlemleri Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görevleri

16 ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN BİRİMLERİ Özel Hastaneler Birimi Şikayetler Birimi ÜYTE Birimi Diyaliz Birimi Tıp Turizmi Birimi

17 ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Özel teşhis, tedavi, rehabilite edici sağlık hizmetlerinin açılışı, ruhsatlandırılması, takibi, denetimi, ruhsat iptali işleri Özel organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellik arzeden hizmetlerin il düzeyinde planlanması, koordinasyonu, denetimi, Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp ve sağlık beyanı ile ilgili her türlü uygulamaları denetlemek, düzenlemek ve izinlere aykırı faaliyet ve tanıtımları tespit edip Bakanlığa bildirmek, Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak, Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitimi (diyaliz sert. prog.)

18 TIP MESLEKLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline verilen meslekten men cezalarının uygulanmasını sağlamak, Özel sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak, Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek, Psiko-teknik merkezlerinin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek, Ortez-Protezleri ısmarlama olarak üreten ve/ veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek, İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,

19 ÖZEL TANI TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütmek, denetlemek, izlemek, mevzuat gereği gerekli işlemleri yerine getirmek, Tıp merkezleri bünyelerinde açılmak istenen cerrahi müdahale birimlerinin kayıtlarını tutmak, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek, Sağlık Bakanlığı nca ruhsatlandırılmış özel laboratuvarların açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek, Muayenehane ve sağlık kabinlerinin, mevzuat gereği açılış, işleyiş, denetim ve gerekli tüm bilgilerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak, Özel sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak, Evde sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek, İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,

20 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Toplum sağlığını etkileyen diş ve diş etlerine ait hastalıklarla ilgili epidemiyolojik araştırma çalışmaları yapmak, Tedavi edici diş hekimliği hizmetlerini izlemek, değerlendirmek, Personel ve tıbbi cihazların kaydını tutmak, Açılması planlanan hastane, merkez, ünite birimlerinin mahalli etütlerini yaparak, ihtiyaçları planlamak, Koruyucu diş hekimliği hizmetlerini yönlendirmek, izlemek, değerlendirmek, personel ve tıbbi cihaz kayıtları ile istatistik bilgileri toplamak, İlgili sağlık birimlerinin malzeme ve personel planlamasını yapmak,

21 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Diş hekimliğinde kullanılan her türlü madde ve malzemenin üretildiği, depolandığı iş yerlerinin, muayenehane ve diş protez laboratuvarlarının denetimini yapmak, mevzuata uymayanlar hakkında yasal işlem yapmak, açma, nakil ve kapatmalarda gerekli işlemleri yapmak, Ağız ve diş sağlığı ile ilgili öğrencilere ve halka ağız ve diş sağlığı eğitim programları yapmak, uygulamak ve değerlendirilmesini sağlamak, Yetkisiz olarak dişçilik yapan ve işyeri açan kişilerle mücadele etmek, Sağlık meslek liseleri diş protez teknisyenliği bölümü öğrencilerinin, kamu ve özel sektöre ait diş hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş protez laboratuvarları gibi uygulama alanlarında uygulamalı eğitimlerde sarf malzemesi desteğini sağlamak,

22 ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ İlaç ve ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması, kullanımları ile ilgili denetimleri yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulamak, Sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usûl ve esaslarının uygulanmasını denetlemek. Görev alanına giren ilaç ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile ilaç ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri denetlemek,

23 ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Hayati önemi haiz ilaç ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak, Görev alanına giren ilaç ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, İlaç ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, ecza depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını takip etmek, Özel ve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler ve ecza dolaplarının açılışları işlemlerini düzenlemek, faaliyetlerini izlemek, denetlemek, Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarların tıbbi amaçla kullanımını denetlemek.

24 TIBBİ CİHAZ VE BİYOMEDİKAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Tıbbi cihaz ve ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması ve kullanımları ile ilgili kural ve standartlar doğrultusunda denetim yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak, İzinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen tıbbi cihaz ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usûl ve esaslarının uygulanmasını denetlemek, Tıbbi cihaz ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile ilgili düzenlemeleri denetlemek,

25 TIBBİ CİHAZ VE BİYOMEDİKAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Hayati önemi haiz tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak, Tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşların lisans, ruhsat ve izinlerinin denetimini yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak, Tıbbi cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, Tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirim yöntemi ile ilgili gerekli bildirimleri yapmak, Tıbbi cihaz ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını takip etmek,

26 HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Bakanlığın strateji ve hedeflerine uygun olarak halk sağlığı hizmetlerinin il genelinde hedef ve stratejilerini belirlemek, Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin il düzeyinde uygulamalarını takip ve kontrol etmek, İl genelindeki Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak, Halk Sağlığı Müdürlüğünün sunduğu hizmetlerin takibini yapmak, Bakanlık aile hekimliği politikaları ile ilgili il düzeyinde hedeflerin belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütmek,

27 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etmek, ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, hasta nakil ve sevk koordinasyonunu sağlamak, Kara ambulanslarının Bakanlığın izni doğrultusunda temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak, İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,

28 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Yurtdışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda Bakanlığın talimatı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak, Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek, Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

29 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için eğitim programı hazırlamak ve uygulamak, Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak, Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek, denetlemek,

30 AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Afetlerde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek, Hastanelerin afet planlarını hazırlamasına yönelik eğitim ve koordinasyonu sağlamak ve hastane afet planlarının uygulanmasını denetlemek, Meydana gelen afetlerde; tıbbî kurtarma ve sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak, Afetlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak, Afetlerde sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,

31 AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak, Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için eğitim programı hazırlamak ve uygulamak, Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,

32 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi, yayımlanması ile ilgili konularda koordinasyonu sağlamak, Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili il düzeyinde uygulamaları belirlemek, Kişisel sağlık verileri ile il düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak, Resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından doğrudan veya ilgili birimlerce derlenen istatistik bilgileri toplamak, kontrollerini yapmak, değerlendirmek ve veri akışının eksiksiz olarak Bakanlığa ulaşmasını/ulaştırılmasını sağlamak,

33 SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Belirlenen sağlık politikalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, ilin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak, Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek, Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, Kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberlerin yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek,

34 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarını teşvik etmek, Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin iyileştirilmesine yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek, Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak, eğitim kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek, kampanyalar yapmak veya yaptırmak,

35 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması, önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar hazırlamak veya hazırlatmak, İl Müdürlüğünün bilgi edinme hizmetlerini yürütmek,

36 DİSİPLİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak, Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi işlemlerini yürütmek, İlde muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen disiplin işlemlerini yapmak, diğer teklifler yönünden koordinasyonu sağlamak, 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

37 HUKUK İŞLERİ Davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, usul iş ve işlemleri yürütmek, Hukuki konularda görüş bildirmek, Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak, İlgili mevzuat uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak, Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak,

38 YATIRIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN BİRİMLERİ

39 YATIRIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREVLERİ Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek, İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak, İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

40 BİRİMLER Strateji Geliştirme Birimi Ar-Ge Birimi Sivil Savunma Uzmanlığı Bilgi Edinme Birimi Kriz Birimi Basın Birimi Müze Birimi Hasta Hakları Koordinatörlüğü İnceleme ve Soruşturmalar Birimi Sağlık Personeli Meslek Eğitimi (Koşuyolu Projesi) Similasyon Merkezi (SİMMERK)

41 SİMİLASYON MERKEZİ (SİMMERK) SİMMERK te; Pilotların eğitiminde zorunlu olarak kullanılan simülatör cihazlarının kullanım mantığına benzer bir şekilde asistan doktorların eğitim süresince temel bazı konuları hasta yerine simülatör sisteminde öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Medikal simülasyon sistemleri sayesinde hastaya herhangi bir zarar verme riski olmadan maket üzerinde, yeni teknikler öğrenilebilmekte veya mevcut tecrübeler arttırabilmektedir. İlk olarak her eğitim hastanesinden bir veya iki uzmana simülatör eğitmenliği kursu verilmektedir. Bu eğitmenler simülasyon merkezimizde kendi hastanesindeki asistan hekimlerin eğitiminden sorumlu olmaktadır.

42 STARTEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ Müdürlük ve bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak, Tüm birimleri ilgilendiren yazışmaları takip etmek, Müdürlük makamınca bağlı birimler ya da diğer kurumlarla yapılacak toplantıları organize etmek ve duyurularını yapmak, Çeşitli konularda yapılacak tez ve anket çalışmalarını değerlendirerek ilgili kişi veya kurumlarla protokol yapmak.

43 Ar-Ge Birimi Müdürlüğümüz araştırma ve geliştirme çalışmalarını ve buna yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek, (AB Hibe Başvurularına Yönelik Eğitimler) Bu kapsamda Bakanlığımızın ilgili birimleri ile Müdürlüğümüz kurumları arasında etkili iletişimi ve koordinasyonu sağlamak,

44 BASIN BİRİMİ İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün basınla ilişkilerini düzenlemek, Müdürlük faaliyetlerinin yazılı ve görsel medyada olumlu bir şekilde yansıtılmasını sağlamak, Sağlık Bakanı ve Bakanlık yetkililerinin İstanbul ziyaretlerinde ki programları ile ilgili olarak, konaklama ve programlarını takip etmek, Halkı sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla yazılı ve görsel malzeme üreterek kamuoyuna duyurulmasını sağlamaktır.

45 MÜZE BİRİMİ İstanbul Sağlık Müzesi, Türkiye'nin ilk sağlık müzesi olarak 1918 yılında kuruldu. Amacı, halkı salgın hastalıklara karşı bilinçlendirmekti.topluma salgın hastalıklar ve bunlardan korunma yollarını anlatmak için, yağlı boya tablolar, mulajlar, broşür ve kitapçıklar, maketler hazırlanarak müzede sergilendi. Hatta bu materyaller üretilip, ülkenin dört bir yanında başka sağlık müzelerinin kurulmasına öncülük etti. Gezici sergiler düzenleyerek, toplumla diyaloğunu geliştirdi. Müze, 1989 yılına kadar hizmet verdi. Toplumda sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla, 2007 yılında yeniden aktif hale getirilmesi kararı verildi. Müze, 2011 yılında restorasyona girdi yılında restorasyonunun tamamlanması ve müzenin açılması planlanmaktadır.

46 HASTA HAKLARI Hasta haklarının uygulanmasına yönelik proje çalışmaları yapmak, bunları uygulamak. Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Birimlerini ve Hasta Hakları Kurullarını oluşturmak. Personel ve hasta eğitimlerini gerçekleştirmek. Hasta hakları ihlallerine ilişkin şikayetleri değerlendirip, sonuçlandırmak. Hasta hakları uygulamalarına ilişkin istatistik raporlar hazırlamak, Yerel ve ulusal düzeyde kuruluşların hasta hakları konusunda performanslarını izlemek.

47 KRİZ MERKEZİ İstanbul il sınırları içinde meydana gelen başta afet olmak üzere, teknik ve idari problemlerin çözümünde görev alan Özellikle mesai saatleri dışındaki sürelerde ve mesai saatlerinde acil çözüm gerektiren sağlık konularında idari makamlara bilgi vererek, aldığı talimatları uygulayan birim olarak 24 saat görev yapmaktadır. (SARS, Kuş Gribi, Kene ısırmaları vb.)

48 SİVİL SAVUNMA BİRİMİ Seferberlik ve savaş hali direktiflerine uygun, planları yapmak. Düşman Taarruzlarında gizlemekarartma ve tahliye-seyrekleştirme tedbirlerini yapmak ve uygulamak. Klasik, modern ve nükleer silahların tesirinden, biyolojik ve kimyasal serpintinin etkisinden sığınak yardımı korunma projeleri geliştirmek. Yangından korunma tedbirlerinin alınmasını sağlamak, Sivil Savunma eğitimi vermek.

49 TEŞEKKÜRLER

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir? A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) 6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa 1/498 İÇİNDEKİLER 1. REKTÖRLÜK... 7 1.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 7 1.2 GÖREV TANIMLARI... 8 2. GENEL SEKRETERLİK... 19 2.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 19 2.2 GÖREV TANIMLARI... 20 2.2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü...

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1177 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 645 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G.

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı