ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ"

Transkript

1 Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir Kararları Geçerlik Süresi YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzninin Geçerlilik Süresi 5 5 ÜRETİM AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ DENEME İZNİ KANALİZASYON BAĞLANTI İZNİ Kanalizasyon Bağlantı İzni Geçerlilik Süresi ÇEVRE İZNİ Çevre İzninin Geçerliliği Çevre İzninin Askıya Alınması Faaliyetin Sona Ermesi AÇILMA RUHSATI Ruhsat Değişikliği Gerektiren Haller KUYU KULLANMA BELGESİ 9 6 ATIKSU YÖNETİMİ ALT YAPI TESİSLERİ KURMA, KULLANMA VE İŞLETME HAKKI ATIK SU BOŞALTMA NOKTASI KANALİZASYONA ATIK SU BOŞALTIM ESASLARI ATIKSU KALİTE VE MİKTARININ SAPTANMASI DEBİMETRELERİN ELEKTRİK ENERJİSİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASI ATIK SU KİRLİLİK DERECESİNİN TESPİTİ VE FATURA BEDELİNİN HESAPLANMASI KANALİZASYON BAĞLANTI İZİN BELGESİ ALINMASI 12 7 HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ İZNE TABİ TESİSLER EMİSYON İZNİNE TABİ TESİSLER İÇİN ESASLAR ve SINIR DEĞERLER İZNE TABİ OLMAYAN TESİSLER 14 8 ATIK YÖNETİMİ KATI ATIKLARIN YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİ HAFRİYAT ve İNŞAAAT ATIKLARI YÖNETİMİ TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 18

2 Sayfa: 2 / ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ ATIK ELEKTRONİKLERİN YÖNETİMİ ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER 19 9 TOPRAK KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETİMİ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ YÖNETİMİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE ve ÜRÜNLERİNİN YÖNETİMİ YANGIN SAVUNMA SİSTEMİ ÇEVRE GÖREVLİSİ İSTİHDAMI/ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ KURULMASI DENETİM ve YETKİLER 22

3 Sayfa: 3 / 22 1 AMAÇ BOSB Çevre Yönetim Sistemi nin amacı, farklı sektörlerde hizmet sunan bölgedeki sanayi kuruluşlarının çevre kirliliği sorunlarının ortak yaklaşımla çözülmesi, BOSB Müdürlüğü nün görev ve yetkileri ile katılımcıların sorumluluklarının belirlenmesidir. 2 KAPSAM BOSB Çevre Yönetim Sistemi, BOSB de faaliyet gösteren ve gösterecek olan işletmelerin çevre mevzuatı kapsamındaki her türlü izin ve belgelerin alınması, çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması, atıksu arıtma tesisi, yağmur suyu ve atık su şebekelerinin yapım, işletim ve bakımının yapılması, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde planlı bir şekilde gerçekleştirilmesini kapsar. BOSB Çevre Yönetim Sistemi, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 117 e dayanarak hazırlanmıştır. 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tehlikeli Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

4 Sayfa: 4 / 22 BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır. ÇED kapsamının belirlenmesi için Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ne başvuru ÇED e Tabi (Ek-1) Seçme-Eleme Kriterlerine Tabi (Ek-2) Kapsam Dışı ÇED Olumsuz ÇED Olumlu ÇED Gereklidir ÇED Gerekli Değildir. Bursa Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, faaliyet konusunu ÇED Yönetmeliği kapsamında inceler. Değerlendirme sonucunu; Çevresel Etki Değerlendirmesine Tabi Projeler, Seçme, Eleme Kriterlerine Tabi Projeler veya Kapsam Dışı yazılı olarak katılımcıya bildirir. Katılımcı belirlenen sınıfa göre izin prosedürünü yürütür. Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için ÇED Raporu, Ek-II ye tabi projeler için proje tanıtım dosyası hazırlatmak, ilgili makamlara sunmak ve projelerini verilen karara göre gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Bu Yönetmeliğin; EK-I listesinde yer alan projeler ile Ek-II listesinde bulunup ÇED Gereklidir kararı verilen projeler için ÇED Raporu hazırlanması zorunludur. Faaliyeti gerçekleştirecek olan firmanın BOSB de katılımcı olduğuna ve kurulması planlanan faaliyetin OSB mevzuatına uygun olduğuna dair yazı için faaliyet sahibi dilekçe, proses akım şeması, detaylı açıklama raporu, kapasite bilgileri, enerji ve su tüketimi ile oluşacak her türlü atık/atıksu miktarı ve bertarafına ilişkin verileri içeren faaliyet dosyasını BOSB Müdürlüğü ne teslim eder. Yapılan incelemeden sonra planlanan faaliyetin OSB mevzuatına uygun olduğuna dair yazı Bursa Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ne gönderilmesi için firmaya teslim edilir.

5 Sayfa: 5 / 22 BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ne tabi projeler için "ÇED Olumlu" kararı veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "ÇED Gereklidir veya "ÇED Gerekli Değildir kararı verme yetkisi Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ne aittir. Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "ÇED Olumlu" kararı veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. EK-I ve EK-II de yer alan faaliyetler ile yönetmelik kapsamı dışında bulunan mevcut faaliyetlerden kapasite artırımı, genişleme, proses değişikliği yapılan faaliyetler ve bu yönetmelik kapsamı dışında bulunan mevcut faaliyetlerden kapasite arttırımı, genişletme, proses veya kullanım amacı değişikliği yapılarak yönetmelik kapsamına giren faaliyetler için süreç, Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ne başvuru aşamasından başlayarak yürütülür. BOSB Müdürlüğü gerekli görmesi durumunda hazırlanan ÇED ve Proje Tanıtım Dosyasının bir örneğini firmadan isteyebilir ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir Kararları Geçerlik Süresi ÇED Olumlu kararı verilen proje için yedi (7) yıl içinde mücbir bir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda ÇED Olumlu kararı geçersiz sayılır. ÇED gerekli değildir kararı verilen projeler içinde beş (5) yıl içinde mücbir bir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda ÇED gerekli değildir kararı geçersiz sayılır. ÇED gereklidir kararı verilen projeler için bir (1) yıl içerisinde Bakanlığa başvuru yapılmaması durumunda karar geçersiz sayılır. 4.2 YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Ek-2-A- Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler (GSM) Listesi nde olan faaliyet sahipleri BOSB Müdürlüğü nden Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni almakla yükümlüdür. Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu düzenlemesi gereken tesisler için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu belgesi ve raporu, Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni yerine geçer. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışındaki 1.sınıf GSM ler, yönetmelik madde 22 ye göre dilekçe, başvuru formu ve evrakları ile BOSB ye başvuru yapar. BOSB İnceleme Kurulu nun yerinde incelemesinden sonra Tesis İzni Raporu ve Tesis İzin Belgesi düzenlenir Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzninin Geçerlilik Süresi Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin başvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılabilir.

6 Sayfa: 6 / 22 5 ÜRETİM AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 5.1 DENEME İZNİ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca onaylı projelerine göre yapılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, planlanan şekilde çalışıp çalışmadığının ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının tespiti için BOSB Müdürlüğü nün izni ve denetimi altında belirli bir süre deneme mahiyetindeki faaliyetlere verilen geçici izindir. Deneme izni bir yılı geçmemek üzere bir süre için verilir. Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer. 5.2 KANALİZASYON BAĞLANTI İZNİ BOSB kanalizasyon sistemine her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atık suların deşarjı için BOSB den Kanalizasyon Bağlantı İzin Belgesi alınması zorunludur. Yasal mevzuattan kaynaklanan (ÇED yönetmeliği gibi) atık suların BOSB Atıksu Arıtma Tesisi tarafından arıtılıp arıtılamayacağına dair belge istekleri Kanalizasyon Bağlantı İzni yerine geçmez. Firma, tesisin işletmeye alınmasından sonra; BOSB den ortak atık su arıtma tesisinden yararlandığına dair Kanalizasyon Bağlantı İzin Belgesi almak zorundadır. Firmanın atık su analiz sonuçlarına göre kirlilik derecesi belirlenir ve her bir kirlilik derecesi için ayrı atık su arıtma birim fiyatı uygulanır. 1. Derece kirlilik en yüksek dereceli kirlilik olup, azalarak 2. ve 3 derece kirlilik olarak devam etmektedir. Bu derecelerin sayısı, gereklilik doğduğu takdirde BÖLGE tarafından azaltılabilir ya da çoğaltılabilir. 1. Derece Kirli Atıksu: Atıksu Arıtma Tesisi giriş standartlarından yüksek herhangi bir parametre varsa. 2. Derece Kirli Atıksu: Bütün parametreler Atık Su Arıtma Tesisine giriş standartlarının altında ise, 3. Derece Kirli Atıksu: Bütün parametreler EK 2 deki Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde yer alan Tablo 19 daki standartların altında ise. 4. Derece Kirli Atıksu: Metal yüzey işlem, kaplama ve kataforez firmalarına uygulanan tarifedir. Firma için belirlenen kirlilik derecesi ve dolayısıyla atık su birim fiyatı, BOSB tarafından yılda bir BOSB nin kendisi veya Türk Akreditasyon Kurumu ndan akredite başka bir laboratuvara yaptırılan analiz sonuçlarına göre kirlilik derecesinin değişmesi durumunda, BOSB tarafından değiştirilebilir. BOSB nin lüzum görmesi halinde kirliliğin ve debinin fazla olduğu firmalardan daha sık numune alınabilir. Analiz bedelleri firma tarafından karşılanır Kanalizasyon Bağlantı İzni Geçerlilik Süresi Kanalizasyon Bağlantı İzin Belgesi üç yıl süre ile geçerlidir. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Maksimum deşarj limitlerine uymayan firmalara Kanalizasyon Bağlantı İzni verilmez. BOSB Kanalizasyon Bağlantı İzin Belgesinin zamanı dolmadan önce, atık su deşarj noktalarından kompozit veya anlık numune alarak, BOSB ye ait laboratuvarda veya Türk Akreditasyon Kurumu ndan akredite başka bir laboratuvarda, BOSB nin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ne göre gerekli parametreleri analiz ettirir. Raporun bir nüshası firmaya verilir. Kanalizasyon Bağlantı İzin Belgesi için BOSB ye yazılı başvuru yapılır. Numunelerin BOSB den habersiz firma tarafından alınması/aldırılması durumunda belge verilmez. Ön arıtma yapan müşteriler atıksu arıtma tesislerinin çalıştırılmasından sorumludur. Tesisin devreye alınması aşamasında Müşteri bölgeye tesisin çalışıp çalışmadığının kontrolü için yazılı başvuruda bulunur. Bölge tesis giriş ve çıkışından 3 adet ardışık kompozit numune alarak sonuçları değerlendirir. Değerleri sağlayamayan müşteriye iyileştirme için 1 ay süre verilir. Bu süre sonunda yeniden yapılan bir adet kompozit numune analiz edilir. Analiz sonucu uygun çıkmadığı durumda kanal bağlantı izin belgesi iptal edilir.

7 Sayfa: 7 / ÇEVRE İZNİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan faaliyet ve tesisler için Çevre İzni alınması zorunludur. Faaliyet veya tesisin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 veya Ek-2 sinde yer alıp almadığının belirlenmesi öncelikle Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ne başvuru yapılır. Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kapsam dışı kararı verilen tesisler için Çevre izni başvurusunda bulunulmaz. Çevre İzni, faaliyetin niteliğine göre deşarj, emisyon ve/veya gürültü konulu olabilir. BOSB bünyesindeki tesis ve faaliyetlerin atıksu deşarjları, merkezi atıksu arıtma tesisi ile sonlanan BOSB kanalizasyon sistemine yapıldığından, deşarj konulu çevre izni yerine BOSB tarafından düzenlenen Bağlantı İzni Belgesi kullanılır. Ek-1 de yer alan tesislerin izni, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir. Bakanlık bu yetkisini taşra teşkilatına devredebilir. Ek-2 de verilen tesislerin izni, Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilir. İlgili yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 sinde belirtilen faaliyet ve tesislerin başvuru dosyalarında Ek-3 te belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur. İzin ve lisansa esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması müteselsilen sorumludur. Başvurunun uygun bulunması durumunda, tesise öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi düzenlenir. Geçici Faaliyet Belgesi ni takiben en geç altı ay içinde tesisin gerekli bilgi, belge raporları sunarak başvurusunu tamamlaması gerekir. Aksi takdirde, Geçici Faaliyet Belgesi iptal edilir. Başvurunun değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunması halinde tesise Çevre İzni düzenlenir Çevre İzninin Geçerliliği Çevre izni beş yıl süre ile geçerlidir. İşletmede çevre izin şartlarında değişiklik olmaması durumunda, beş yıllık süre dolmadan üç ay önce durum raporu hazırlanarak yetkili merciye belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunulur. Yetkili merci, başvuruyu uygun bulması halinde yeni çevre izin belgesi düzenler. Çevre izin şartları değişikliğe uğrayan işletmeler, değişen şartlarla ilgili bilgi, belge ve raporlarla birlikte yetkili merciye bildirimde bulunurlar. Aşağıdaki durumlarda çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılır: a) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi, b) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi, c) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi, ç) İşletmenin toplam üretim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması, d) İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması.

8 Sayfa: 8 / 22 BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ İşletmenin toplam üretim kapasite ve/veya yakma/anma ısıl gücü artışının 1/3 oranından az olması halleri de dâhil, işletmede yapılan ve dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan diğer değişikliklerde ise çevre izin sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı, izni veren yetkili merci tarafından ayrıca değerlendirilerek karara bağlanır. İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılır. Çevre izin alma süreci yeniden başlatılan ve yapılan değerlendirilme sonucunda durumu uygun bulunan işletmelere yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi verilir. İşletmenin sahibinin veya adının değişmesi halinde, yapılan değişiklik işletmeci tarafından değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili merciye bildirilir. İşletmede çevre izin şartlarında değişiklik yoksa işletmenin çevre izni, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir. Faaliyet sahibinin değişmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan işletmenin izin veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname istenir. Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi/tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler Çevre İzninin Askıya Alınması İşletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanunu nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır. Uygunsuzluğunun düzeltilmesi için; işletme tarafından iş termin planı ve taahhütname verilmesi halinde, işletmeye yetkili merci tarafından en fazla bir yıla kadar süre verilebilir. İşletme tarafından iş termin planı ve taahhütname verilmemesi, çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle işletmeye süre verilmemesi veya işletmeye verilen sürenin bitiminde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti, kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz durdurulur Faaliyetin Sona Ermesi Çevre Denetimi Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler veya hizmet satın alımı yoluna gidilmişse yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması işletmenin herhangi bir nedenle bir aydan fazla veya sürekli olarak çalışmaması halinde otuz gün içerisinde yetkili merciye haber vermekle yükümlüdür. 5.4 AÇILMA RUHSATI İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, OSB sınırlarında birinci, ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler için tüm izinlerde BOSB Müdürlüğü yetkilidir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme izni sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin çalışabilmesi için müracaatı takip eden yedi gün içinde inceleme kurulu tarafından yerinde inceleme yapılır. İnceleme sonrası üç gün içerisinde BOSB Müdürlüğü nce işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerin açılması için BOSB Müdürlüğü ne yapılacak başvuru üzerine, inceleme kurulu en geç beş gün içinde yerinde inceleme yaparak raporunu düzenler. İnceleme kurulunun raporu değerlendirerek en geç üç gün içerisinde BOSB Müdürlüğü nce işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

9 5.4.1 Ruhsat Değişikliği Gerektiren Haller Sayfa: 9 / 22 Gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur. Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir. Gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan tesislerin bir yıl içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur. 5.5 KUYU KULLANMA BELGESİ BOSB bünyesinde kuyu açtıracak olan firmaların arama ve kullanma belgesini BURSA DSİ den alması ve fotokopisini BOSB Müdürlüğe teslim etmesi gerekmektedir. Firmaların atıksu miktarlarının tespit edilebilmesi için ise kuyu çıkış hatlarına sayaç taktırmaları gerekmektedir. 6 ATIKSU YÖNETİMİ 6.1 ALT YAPI TESİSLERİ KURMA, KULLANMA VE İŞLETME HAKKI BOSB Müdürlüğü, Bursa Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü nün bilgi, denetim ve gözetimi altında Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uyulması kaydı ile atık su altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumludur. Atık su altyapı tesislerinin bakım, onarım ve işletilmesi, debimetre ve numune alma cihazlarının kontrolü, gerekli görüldüğünde numune alımı ve analiz hizmetleri BOSB Müdürlüğünce yürütülmektedir. Dolayısıyla, katılımcıların merkezi atıksu arıtma tesisine bağlantılarının yapılması ve Bağlantı İzin Belgesi nin alınması bir zorunluluktur. Katılımcılar, atıksularını, BOSB ın yazılı izni olmadan taşıma araçları ile diğer ortak atıksu arıtma/bertaraf tesislerine taşıyamaz. Katılımcılardan BOSB Atıksu Arıtma Tesisine gelen atık suyun izleme ve kontrolünden BOSB Müdürlüğü yetkilidir. Katılımcılar atık suları ile ilgili BOSB Müdürlüğü ne düzenli rapor vermekle ve istenilmesi durumunda her türlü bilgiyi vermekle yükümlüdürler. 6.2 ATIK SU BOŞALTMA NOKTASI MÜŞTERİ atık suyun deşarjı için BÖLGE nin kanalizasyon hatlarına bağlantı yapacaktır. Atık suyun boşaltılacağı noktaların kanalizasyona olan bağlantıları BÖLGE nin yazılı izni ile yapılır. Atık su miktarının ve boşaltım noktalarının daha kolay kontrolü amacıyla en fazla 2 (iki) nokta kullanıma açılır. BÖLGE den yazılı izin alınmadan bu boşaltma noktalarının yerleri değiştirilemez, yeni noktalar eklenemez. Kanalizasyon hatlarına, yağmur suyu deşarjı için bağlantı yapılamaz. Yağmur suyu deşarjı için MÜŞTERİ nin çevresindeki açık V-kanallarına veya BÖLGE nin göstereceği başka bir yağmur suyu kanalına bağlantı yapılır ve başka hiçbir su çeşidi için bu kanallara bağlantı yapılamaz. MÜŞTERİNİN V- kanallarına veya yağmur suyu hatlarına atık su deşarj ettiği BÖLGE tarafından tespit edildiği durumlarda bu noktalardan numune alabilir ve Yetkili Laboratuvarlara analiz ettirebilir. Bu analiz masrafları MÜŞTERİ tarafından karşılanır. Analiz sonuçları Resmi Kurumlar tarafından talep edilmesi durumunda BÖLGE, analiz sonuçlarını talep eden kuruma MÜŞTERİNİN izni olmaksızın verebilir. 6.3 KANALİZASYONA ATIK SU BOŞALTIM ESASLARI Arıtma tesisinin arıtma verimini düşüren, çamur tesislerinin işletilmesini veya çamur bertarafını olumsuz yönde etkileyen maddeler, atık su arıtma tesisini veya ünitelerini tahrip eden, fonksiyonlarını ve bakımlarını engelleyip zorlaştıran, tehlikeye sokan maddeler ve bu tesislerde çalışan personele ve alıcı ortamın kalitesine zarar veren

10 Sayfa: 10 / 22 BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ maddelerin kanalizasyon şebekesine verilmesi yasaktır. Aşağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddeler hiçbir şekilde kanalizasyon şebekesine verilemez. a) Özellikle yanma ve patlama tehlikesi yaratan veya zehirli olan maddeler, fuel oil, benzin, nafta, motorin, benzol, solventler, karpit, fenol, petrol, zehirli maddeler, yağlar, gresler, asitler, bazlar, ağır metal tuzları, pestisitler veya benzeri toksik kimyasal maddeler, yıkama sonrası proseslerden oluşan seyrelmiş kan haricindeki kanlı atıklar, hastalık mikrobu taşıyan maddeler, b) Gaz fazına geçebilen, duman oluşturan, koku çıkaran, zehirli etkileri nedeni ile sağlık sakıncaları yaratan ve bu nedenle kanallara girişi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü madde, c) Kanal şebekesinde tıkanmaya yol açabilecek, normal su akımını ve kanal fonksiyonunu engelleyecek kıl, tüy, lif, kum, cüruf, toprak, metal, cam, süprüntü, moloz, hayvan dışkısı, mutfak artığı, selüloz, katran, saman, talaş, metal ve tahta parçaları, hayvan ölüsü, işkembe içi, üzüm posası, meyve posası, mayalı artıklar, çamur, buz artıkları, kâğıt tabaklar, bardaklar, süt kapları, bitki artıkları, paçavra, odun, plastikler, gübre, yağ küspeleri, hayvan yemi artıkları ve benzeri her türlü katı madde ve malzemeler, d) Kanal yapısını bozucu, aşındırıcı, korozif maddeler, alkaliler, asitler, ph değeri 6'dan düşük, 10'dan yüksek ve boşaldıkları kanalizasyon sisteminde 1000 mg/lt'den fazla sülfat konsantrasyonu oluşturan atıklar, e) Sıcaklığı 5 C ile 40 C arasında değişen, çöken, katılaşan, viskoz hale geçen, kanal cidarlarında katı veya viskoz tabakalar oluşturabilecek her türlü madde, f) Radyoaktif özelliğe sahip maddeler, g) Dünya Sağlık Teşkilatı ve diğer uluslararası geçerli standartlar ile ulusal mevzuat ve standartlara göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren tüm atıklar, h) Kanalizasyon şebekesine deşarj ve arazi dışındaki alıcı ortam söz konusu olduğunda ön arıtma veya arıtma tesisi çamurları ile bekletme depoları ve septik tanklarda oluşan çamurlar, ı) Her türlü katı atık ve artıklar, i) BOSB içindeki imalatlar haricinde oluşan hiçbir atık su, Atık Su Arıtma Tesisine kabul edilmez. Katılımcılar, atık suyunun niteliğinin ve bileşiminin değişmesi veya deşarjın tamamen kesilmesi ile sonuçlanabilecek imalat prosesi değişikliklerini, hammadde değişikliklerini veya diğer benzeri durumları BOSB ye bildirecektir. 6.4 ATIKSU KALİTE VE MİKTARININ SAPTANMASI MÜŞTERİ, BÖLGE temsilcilerinin atık su ile ilgili tesisat ve teçhizat incelemelerinde ve atık sudan örnek almalarında kolaylık gösterecektir. MÜŞTERİ, atık suyun boşaltılmasında kullanılan borularda bir kontrol bacası veya deliği bulunduracaktır. BÖLGE temsilcileri bu kontrol noktasından istedikleri zaman örnek alabilir. BÖLGE temsilcileri, MÜŞTERİ nin atık su boşalttığı noktalarından, BÖLGE tarafından gerekli görülen zamanlarda (üretim değişikliği ve ilavesi, şikâyet vb.) kompozit veya anlık numune alır. Alınan numunelerin analizleri, BÖLGE tarafından yetkili bir kuruma, Tablo 1 deki Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nde yer alan Tablo 19 a göre yaptırılır. 2 saatlik ve 24 saatlik kompozit numune haricindeki alınan anlık numune sonuçları 2 saatlik limit değerler esas alınarak değerlendirilir tarihinden itibaren, yeni faaliyete geçecek, kapasite artırımı, üretim değişikliği veya eklemesi yapacak MÜŞTERİ lerin, Tablo 2 de yer alan maksimum deşarj limitlerine uyması zorunludur. MÜŞTERİ, bunun için gerekiyorsa ön arıtma tesisi kurmalıdır. BÖLGE, uygun gördüğü MÜŞTERİ den atık su miktarının tespiti amacıyla, atık suyun miktarını otomatik olarak kaydeden bir debimetreyi atık su boşaltım nokta ve/veya noktalarına takmasını isteyebilir. MÜŞTERİ debimetre montajı ile ilgili tüm çalışmayı içeren bir termin planını BÖLGE ye sunacaktır. Bu süre, BÖLGE nin talep tarihinden itibaren 3 ayı geçemez. Debimetre ve montajı ile ilgili her türlü malzeme, inşaat ve işçilik bedeli MÜŞTERİ ye aittir. BÖLGE, debimetre takılacak MÜŞTERİ ye ait 2 den fazla atık su deşarj noktası varsa, bunları tek noktaya toplatır. MÜŞTERİ, BÖLGE tarafından verilen süre içerisinde gereken toplama çalışmasını ve debimetre montajını yapmazsa, bu çalışma BÖLGE tarafından yapılır ve tüm inşaat, malzeme ve işçilik bedeli MÜŞTERİ ye fatura edilir. MÜŞTERİ nin bu faturaya itiraz hakkı bulunmamaktadır.

11 Sayfa: 11 / 22 BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE; MÜŞTERİ debimetre takıncaya kadar, MÜŞTERİ nin BÖLGE den satın aldığı I. ve II. kalite su miktarları ile kuyu suyu tüketim miktarları toplamı atık su miktarı olarak kabul edilir ve bu değer üzerinden fatura düzenlenir. MÜŞTERİ, yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarını ayırmadığı takdirde, debimetrenin fazla okuduğuna dair herhangi bir itirazda bulunamaz. Hâlihazırda debimetresi olan MÜŞTERİ ler de debimetrelerin doğru okuma yapabilmesi için gereken bakım, onarım ve temizlik faaliyetlerinden kendileri sorumludur. Debimetrenin fazla okuduğuna dair herhangi bir itirazda bulunulamaz. BÖLGE tarafından yapılan kontrollerde debimetrenin arızalı veya hatalı okuma yaptığı tespit edilirse arıza giderimi BÖLGE tarafından yapılabilir ve bununla ilgili harcamalar MÜŞTERİ ye fatura edilir. 6.5 DEBİMETRELERİN ELEKTRİK ENERJİSİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASI MÜŞTERİ, BÖLGE personeli tarafından tespit edilen yere debimetrenin bağlanması için kesintisiz elektrik enerjisini (UPS veya 0 saniye Jeneratör) ve 60 x 60 x 60 cm boyutlarında kapalı koruma kutusu veya kutularını 2 şer adet anahtarı ile birlikte temin eder. Anahtarlardan birini BÖLGE ye teslim eder. MÜŞTERİ, debimetre ile ilgili herhangi bir problem veya arıza olduğunda BÖLGE ye bildirir. Debimetrenin doğru okuma yapması ve tıkanmaları önlemek için MÜŞTERİ, tesis içerisindeki atık su çıkış noktasına ızgara koyacaktır. Koyduğu ızgaraları ve bacayı sık sık kontrol ederek, gerekli temizliği yapacaktır. Debimetre bakımı ve temizliğin yapılmamasından kaynaklanan, bacalardaki şişme ve yüksek debi okumalarından MÜŞTERİ sorumludur ve fatura her zaman debimetre değerine göre düzenlenir. Tıkanan debimetrelerin bağlı olduğu hatların açtırılması işi BÖLGE personeli gözetiminde MÜŞTERİ ye aittir. Debimetrelere ait elektrik enerjisinin kesildiğinin BÖLGE elemanları tarafından tespiti durumunda MÜŞTERİ ye kaçak atık su kullanımı gibi işlem yapılır. 6.6 ATIK SU KİRLİLİK DERECESİNİN TESPİTİ VE FATURA BEDELİNİN HESAPLANMASI Katılımcıların atık su analiz sonuçlarına göre kirlilik derecesi belirlenir ve her bir kirlilik derecesi için ayrı atık su arıtma birim fiyatı uygulanır. Kirlilik dereceleri aşağıda veriliş olup gereklilik doğduğu takdirde BOSB tarafından azaltılabilir ya da çoğaltılabilir. 1. Derece Kirli Atık su: Atıksu Arıtma Tesisi giriş standartlarından yüksek herhangi bir parametre varsa. 2. Derece Kirli Atık su: Bütün parametreler Atık Su Arıtma Tesisine giriş standartlarının altında ise, 3. Derece Kirli Atık su: Bütün parametreler Tablo 1 deki Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde yer alan Tablo 19 daki standartların altında ise. 4. Derece Kirli Atık su: Metal yüzey işlem, kaplama ve kataforez firmalarına uygulanan tarifedir. Katılımcılar için belirlenen kirlilik derecesi ve dolayısıyla atık su birim fiyatı, BOSB tarafından 6 ayda bir BOSB nin kendisi veya Türk Akreditasyon Kurumu ndan akredite başka bir laboratuvara yaptırılan analiz sonuçlarına göre kirlilik derecesinin değişmesi durumunda, BOSB tarafından değiştirilebilir. BOSB nin lüzum görmesi halinde kirliliğin ve debinin fazla olduğu katılımcılardan daha sık numune alınabilir. Analiz bedelleri katılımcılar tarafından karşılanır.

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların üretiminden bertarafına kadar, a) Çevreye zarar verecek

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İstisnalar, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, fındık ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı