T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI"

Transkript

1 TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK /2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08 /10 /2012 tarihli birleşiminde 2012/2160 sayı ile komisyonumuza intikal eden; İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar Müdürlüğü nün 19/09 /2012 tarih ve 5021sayılı yazısında; BAŞKANLIK MAKAMINA İlgi: tarih ve 2881 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi; "Belediyeler bu kanunda hars ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidirler. " hükmüne amirdir. Yukarıda ifade edilen ilgili kanun maddesi uyarınca tarih ve 2881 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile 2012 yılına ait İmar Müdürlüğü ücret tarifesi onaylanmıştır tasdik tarihli 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nın plan notları tarih, 2917 sayılı Meclis Kararı ile tadil edilmiştir. Söz konusu Meclis- Kararına göre plan notlarının maddesinin 9. paragrafı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir: "Tarımsal amaçlı arazi kullanım planı bulunmaması durumunda ise tarımsal amaçlı arazi kullanım planı onanıp yürürlüğe girinceye kadar tarımsal niteliği korunacak alanlarda aşağıdaki şekilde uygulama yapılacaktır:. Bu yapıların avan projeleri İSKİ İl Tarım Müdürlüğü vb. ilgili diğer kurumlardan, uygun görüş alındıktan sonra İBB ve ilçe belediyesi tarafından onaylanacaktır. Bu alanlarda yapılacak yapılarda hiçbir şekilde konut ve ticaret birimleri yer alamaz. Tarım veya hayvancılık amacı dışında iskan edilemez. Yukarıda ifade edilen plan notunun yürürlük tarihinden itibaren tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların avan projelerinin de Başkanlığımızca onaylanması gerekmektedir. Ancak ilgi Meclis Kararı ile onaylanan Müdürlüğümüz ücret tarifesinde bu yapıların avan proje onayı için alınacak ücret kalemi bulunmamaktadır. Müdürlüğümüz ücret tarifesindeki bulunan avan, proje tasdik ücreti İstanbul İmar Yönetmeliği ve/veya meri plan notları doğrultusunda İBB tarafından onaylanması gereken rezidans, AVM tarzı kompleks yapılar için belirlenmiştir. Dolayısıyla tarım ve hayvancılık amaçlı yapılarının bu yapılarla aynı statüde değerlendirilerek ücret tarifesindeki mevcut avan proje tasdik ücreti ile ücretlendirilmesinin uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır. Bu doğrultuda, Başkanlığımızca onaylanması gereken tarım ve_ hayvancılık amaçlı yapıların avan proje onay ücretinin belirlenmesi amacıyla; yılı İmar Müdürlüğü,Ücret» Tarifesinin 'Açıklamalar' bölümünde 4. maddeden sonra, gelmek üzere 'Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar' başlığı altında 5. madde olarak; "İBB İmar Müdürlüğü'nce tasdik edilen tarım ve hayvancılık tesislerine ilişkin avan proje onay ücreti (Toplam yapı inşaat alanın beher m2'si için) 0.05 TL'dir." ibaresinin eklenmesi ve takip eden maddelerin buna göre teselsül ettirilmesi hususunda yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi arz olunur denilmektedir. 1

2 KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar Müdürlüğü nün, Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar hakkındaki Teklifin Müdürlüğüne İadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Hasan ÖZDEMİR Semra YAŞAR Özlem TEKE Tarife Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Salih AKVERDİ Hüseyin SEZER Mehmet İhsan ÜNLÜSAN Hürşehit GÜRSOY Timur GÖKSOY Fikret KONYA Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Namık ÖZTÜRK Muzaffer ERGÜN Erdinç GEZER Tarım Orman ve Köy Hizmetleri Başkan Vekili Raportör Komisyon Başkanı Metin KARAKAŞ Birzat MERMER Bülent TUNA Hasan Fazıl AFACAN Mahmut CAN Ahmet YÜCEGÖK 2

3 TARİFE KOMİSYONU /56 KONUNUN ÖZÜ: Ruhsat Bedeli Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 /01 /2013 tarihli birleşiminde 2013/56 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Ulaşım Daire Başkanlığı/Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nün 03/ 01 /2013 tarih ve 8819 sayılı yazısında; BAŞBANLIK MAKAMINA İlgi: tarih ve 2012/10-13 sayılı UKOME Kararı. İlgi UKOME Kararı ile İstanbul genelinde, "Lüks Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Şirket Geçici Yetki Belgesi ve Geçici Araç İzin Belgesi İle Filo Otomobil İle Yolcu Taşımacılığı Şirket Geçici Yetki Belgesi ve Geçici Araç İzin Belgesi" Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenerek taşımacılık yapılmasına karar verilmiştir. İlgi UKOME kararı çerçevesinde verilecek olan "Geçici Yetki Belgesi ve Geçici Araç İzin Belgesi" ile ilgili olarak alınacak bedeller ile ilgili tarife çizelgesi aşağıdaki gibi olup, konunun Meclis gündemine alınması hususunu olurlarınıza arz ederim denilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nün teklifi, komisyon görüşü bölümünde yapılan değişiklikle tadilen uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Hasan ÖZDEMİR Semra YAŞAR Özlem TEKE Tarife Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Salih AKVERDİ Hüseyin SEZER Mehmet İhsan ÜNLÜSAN Hürşehit GÜRSOY Timur GÖKSOY Fikret KONYA KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM 3

4 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU /2648 KONUNUN ÖZÜ: Ödenek Aktarma Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarihli birleşiminde 2012/2648 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Beyoğlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü nün 16/11/2012 tarih ve sayılı yazısında; İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NA İLGİ: 09 Kasım 2012 tarih ve 88 sayılı Meclis Kararımız. Belediye Meclisimizin 2012 Yılı Dönemi, Kasım Ayı Toplantısının 09 Kasım 2012 tarihli 2. Birleşiminin,.1. Oturumunda alınan; dair 2012/88 sayılı Meclis Kararı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince ekte sunulmuştur. Gereği ile neticesinin bildirilmesini arz ederim denilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: BEYOĞLU Belediyesi nin, 2012 mali yılı bütçesinde ekli listeye (1 sayfa) göre toplam TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 36.Maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN 4

5 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU /2831 KONUNUN ÖZÜ: Ödenek Aktarma Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2013 tarihli birleşiminde 2012/2831 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Bayrampaşa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü nün 10/12/2012 tarih ve 4534 sayılı yazısında; İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NA Bayrampaşa Belediye Meclisinin, 5.seçim dönemi, 4.toplantı yılı Aralık Olağan Meclis toplantılarının 06 Aralık 2012 tarihli toplantısında alınan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ödenek aktarması ile ilgili 2012/ 124 sayılı Meclis Kararı ekte sunulmuştur. Bilgi ve gereğini arz ederim denilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: BAYRAMPAŞA Belediyesi nin, 2012 mali yılı bütçesinde ekli listeye (1 sayfa) göre toplam ,00 TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 36.Maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN 5

6 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU /2832 KONUNUN ÖZÜ: Ödenek Aktarma Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2013 tarihli birleşiminde 2012/2832 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Bayrampaşa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü nün 10/12/2012 tarih ve 4533 sayılı yazısında; İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NA Bayrampaşa Belediye Meclisinin, 5.seçim dönemi, 4.toplantı yılı Aralık Olağan Meclis toplantılarının 06 Aralık 2012 tarihli toplantısında alınan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne ödenek aktarması ile ilgili 2012/123 sayılı Meclis Kararı ekte sunulmuştur. Bilgi ve gereğini arz ederim denilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ:BAYRAMPAŞA Belediyesi nin, 2012 mali yılı bütçesinde ekli listeye (1 sayfa) göre toplam ,00 TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 36.Maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN 6

7 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU /2833 KONUNUN ÖZÜ: Ödenek Aktarma Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2013 tarihli birleşiminde 2012/2833 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Bayrampaşa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü nün 10/12/2012 tarih ve 4532 sayılı yazısında; İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NA Bayrampaşa Belediye Meclisinin, 5.seçim dönemi, 4.toplantı yılı Aralık Olağan Meclis toplantılarının 06 Aralık 2012 tarihli toplantısında alınan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sıhhi Müesseseler Ruhsat Birimine ödenek aktarması ile ilgili 2012/ 122 sayılı Meclis Kararı ekte sunulmuştur. Bilgi ve gereğini arz ederim denilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ:BAYRAMPAŞA Belediyesi nin, 2012 mali yılı bütçesinde ekli listeye (1 sayfa) göre toplam ,00TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 36.Maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN 7

8 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU /2834 KONUNUN ÖZÜ:Ödenek Aktarma Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2013 tarihli birleşiminde 2012/2834 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Sultanbeyli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü nün 10/12/2012 tarih ve 9186 sayılı yazısında; İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NA İlgi: 05/12/2012 tarih ve 2012/69 sayılı Meclis Kararımız. Sultanbeyli Belediye Meclisi'nin; 5'nci Seçim Dönemi, 4'ncü Toplantı Yılı, ARALIK AYI TOPLANTILARININ 05/12/2012 tarihli 2'nci birleşiminde alınan; "Ödenek Aktarma." konulu Meclis Kararı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25'nci maddesi gereğince ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim denilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: : SULTANBEYLİ Belediyesi nin, 2012 mali yılı bütçesinde ekli listeye (4 sayfa) göre toplam ,00 TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 36.Maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN 8

9 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU /2836 KONUNUN ÖZÜ: Ödenek Aktarma Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2013 tarihli birleşiminde 2012/2836 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Fatih Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü nün 11/12/2012 tarih ve 206 sayılı yazısında; BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NA Fatih Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2012 ARALIK ayı toplantısının 07 ARALIK 2012 tarihli 3. Birleşimi 1. oturumunda müzakereye açılan; Ödenek Aktarması ile ilgili 2012/ 99 no' lu Meclis kararımız yazımız ekinde sunulmuştur. Bilgi ve Gereğini arz ederim denilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ:FATİH Belediyesi nin, 2012 mali yılı bütçesinde ekli listeye (1 sayfa) göre toplam ,00 TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 36.Maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN 9

10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU /2869 KONUNUN ÖZÜ: Ödenek Aktarma.Hk KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2013 tarihli birleşiminde 2012/2869 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Kadıköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü nün 11/12/2012 tarih ve sayılı yazısında; İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NA İlgi: gün ve 2012/152 sayılı Meclis Kararımız. Kadıköy Belediye Meclisinin 6. seçim Dönemi, 4. Toplantı Yılı, Aralık 2012 Toplantılarının 5. Birleşiminin 1. Oturumunda alınan, 2012 Yılı Gider Bütçesinde aktarma yapılması ile ilgili, Kadıköy Belediye Meclisinin gün ve 2012/152 sayılı kararı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesi gereğince ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim denilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ:KADIKÖY Belediyesi nin, 2012 mali yılı bütçesinde ekli listeye (3 sayfa) göre toplam ,00TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 36.Maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN 10

11 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU /54 KONUNUN ÖZÜ: Ödenek Aktarması Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2013 tarihli birleşiminde 2013/54 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü nün 28/12/2012 tarih ve sayılı yazısında; BAŞKANLIK MAKAMINA Belediyemiz 2012 bütçesinin muhtelif tertiplerine konulan ödenek yeterli olmadığından bu tertiplere aktarma suretiyle ödenek temini gerekmektedir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ncı maddesinde; Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararıyla yapılır denilmektedir. Bu nedenle; aktarma miktarlarını gösterir liste ekte sunulmuştur. Aktarma teklifimizin karara bağlanmasını teminen yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim denilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü nün 2012 mali yılı bütçesinde ekli listeye (1 sayfa) göre toplam ,35 TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 36.Maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN 11

12 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU /5 KONUNUN ÖZÜ:Ödenek Aktarma Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ:İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2013 tarihli birleşiminde 2013/5 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Bahçelievler Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü nün 18/12/2012 tarih ve sayılı yazısında; İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NA Belediye Meclisimizin 5.seçim dönemi 4.seçim yılı 2012 Aralık ayı olağan toplantısının 2.birleşiminde aktarma yapılması ile ilgili alınan 2012/127 nolu meclis kararı ekte gönderilmiştir. Gereğini arz ederim denilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ:BAHÇELİEVLER Belediyesi nin, 2012 mali yılı bütçesinde ekli listeye (1 sayfa) göre toplam TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 36.Maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN 12

13 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU /6 KONUNUN ÖZÜ: Ödenek Aktarma Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2013 tarihli birleşiminde 2013/6 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Beyoğlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü nün 19/12/2012 tarih ve sayılı yazısında; BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NA İLGİ: 07 Aralık 2012 tarih ve 98 sayılı Meclis Kararımız. Belediye Meclisimizin 2012 Yılı Dönemi, Aralık Ayı Toplantısının 07 Aralık 2012 tarihli 2. Birleşiminin 1. Oturumunda alınan; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin b bendi gereğince Bütçede Kurumsal Kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasına dair 2012/98 sayılı Meclis Kararı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince ekte sunulmuştur. Gereği ile neticesinin bildirilmesini arz ederim denilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ:BEYOĞLU Belediyesi nin, 2012 mali yılı bütçesinde ekli listeye (1 sayfa) göre toplam ,00 TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 36.Maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN 13

14 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU-HUKUK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU /01 KONUNUN ÖZÜ: İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2012 Yılı 2. Dönem Mali Destek Programları Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ:İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2013 tarihli birleşiminde 2013/01 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı AB ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Müdürlüğü nün 20/12/2012 tarih ve sayılı yazısında; BAŞKANLIK MAKANIMA İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 3 Aralık 2012 tarihinde, 2012 yılı 2. Dönem Mali Destek Programları kapsamında verilecek olan toplam TL hibe için 6 adet Mali Destek Programı çağrısı yayınlamıştır. Söz konusu programlar: TL toplam bütçeli "Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı (İSTKA/2012/AFT)" TL toplam bütçeli "Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (İSTKA/2012/BTI)" TL toplam bütçeli ' Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (İSTKA/2012/BTK)" TL toplam bütçeli "Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (İSTKA/2012/SKA)" TL toplam bütçeli "Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (İSTKA/2012/YEI)" TL toplam bütçeli "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (İSTKA/2012/YEK)" İSTKA tarafından yılı 2. Dönem Mali Destek Programlan kapsamında; "Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı" ve "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programına yönelik hazırlanacak projelerde TL ile TL arasında hibe desteği sağlanacak ve proje bütçelerinin % 90'ı İSTKA tarafından karşılanacaktır. Geri kalan % 10"lıık kısım ise faydalanıcı kuruluşlar tarafından karşılanacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlayacağı projelerde ise bu katkı, insan kaynaklan başlığından mahsup edilecektir. "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı" kapsamında TL ile TL arasında hibe desteği sağlanırken. "Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" kapsamında belediyelere TL ile TL arasında hibe desteği sağlanacaktır. "Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" kapsamında hazırlanacak proje bütçelerinin %75'i İSTKA tarafından karşılanacaktır. "Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı" ve " Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında ise işletmelere TL ile TL arasında hibe desteği sağlanacak olup: proje bütçelerinin %50'si İSTKA tarafından karşılanacaktır. Programların son başvuru tarihleri; "Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı" için 7 Şubat 2013, "Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" için 8 Şubat 2013, 14

15 "Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı" için 11 Şubat "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı" için 12 Şubat 2013, "Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" için 13 Şubat 2013 ve "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" 14 Şubat 2013 olarak belirlenmiştir. İSTKA tarafından yayınlanan başvuru rehberlerine göre, söz konusu Mali Destek Programlarına her bir Daire Başkanlığı 2 proje ile başvuru yapabilmekte ve İSTKA bunlardan en fazla 1 tanesine mali destek sağlayabilmektedir. Ayrıca, 2012 yılı 1. Dönem çağrıları dâhil olmak üzere, 2012 yılı Mali Destek Programlan kapsamında toplamda en fazla 4 proje başvurusu yapılabilmekte ve en fazla 2 projeye destek alınabilmektedir. Yine program başvuru dokümanlarına göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projelere destek vermesi ile ilgili olarak, en üst makamdan temsil ve ilzama ilişkin yetkilendirme yazısının proje teslim edilirken ilgili evraklarla beraber sunulması gerekmektedir. Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına adı geçen programlara ve teklif çağrılarına yönelik hazırlanan projelerin hibe almaya hak kazanması durumunda zeyilnamelerinin düzenlenmesi, sözleşmelerinin imzalanması ve projelerin uygulanması aşamalarında Belediye Başkanımız Sn.Dr. Kadir TOPBAŞ'a temsil ve ilzam yetkisi verilmesine yönelik Belediye Meclis Kararı alınmasını teminen yazımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini tensiplerinize arz ederim denilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ:İstanbul Büyük Şehir Belediyesi adına İstanbul Kalkınma Ajansı (İSKA), 2012 yılı 2. Dönem Mali Destek Programları kapsamında verilecek toplam ,00 TL hibe için 6 adet Mali Destek Programları ve teklif çağrıları kapsamında hazırlanan projelerin hibe almaya hak kazanması halinde; zeyilnamelerinin düzenlenmesi, sözleşmelerinin imzalanması ve projelerin uygulanması aşamalarında Belediye Başkanı Sn. Kadir TOPBAŞ a temsil ve ilzam yetkisi verilmesi 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 38.inci maddesi (g) bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 18.inci maddesinin (g) bendi hükümlerine istinaden Komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN Av. Osman KIDIK Av. Abdullah GÜLER Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ Hukuk Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Av. Çetin ELEVLİ Av. Zümbül Odaman TAŞKIN Av. İlyas ÇELİK Av. Eser GÜR Av. Nimet KARABULUT Av. Tuncer ÖZYAVUZ 15

16 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU-HUKUK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU /2 KONUNUN ÖZÜ: Onay Alınması Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: : İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2013 tarihli birleşiminde 2013/2 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü nün 24/12/2012 tarih ve sayılı yazısında; BAŞKANLIK MAKAMINA İlgi : Spor A.Ş.'nin 29/11/2012 tarih ve T.N Kayıtlı Dilekçesi. İlgi kayıtlı dilekçe ile Belediyemiz İştiraki Spor A.Ş. tarafından spor sevgisini ve bilincini kazandırmak suretiyle spor yapma alışkanlığını kitlelere yama ve sürdürülebilir yüksek kalitede spor yapma hizmeti sunma misyonu İle faaliyet yürütülmekte olduğu ve bu bağlamda kentin sosyal yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefiyle işlettiği spor tesislerinde kent sakinlerinin çağdaş koşullarda düzenli ve bilinçli spor yapmasına yönelik yaygın ve çeşitli imkanlar sunmak için faaliyet gösterildiği ifade edilerek Belediyemiz tarafından yapılan Bayrampaşa İlçesi. Yıldırım Mahallesi. 0 ada ve 1116 parsel sayılı arazi üzerinde inşa edilen spor kompleksinin (Hidayet TÜRKOĞLU S. Kompleks i) ile E-5 Yan yol Londra Asfaltı üzeri No:25 Küçükçekmece adresindeki Menekşe Parkı içinde bulunan ve 3 halı saha idari bina ve otoparktan (8.730 m²) oluşan spor tesisinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26.maddesine istinaden Belediye Meclisince belirlenecek şiire ve bedelle işletilmek üzere kendilerine devredilmesi talep edilmiştir, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26,maddesinde "Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir: ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler İle bu şirketlerin % 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere. 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir." denmektedir. Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Bayrampaşa İlçesi, Yıldırım Mahallesi. 0 ada ve 1116 parsel sayılı arazi üzerinde inşa edilen spor kompleksinin (Hidayet TÜRKOGLU S.Kompleksi) ile E-5 Yan yol Londra Asfaltı üzeri No:25 Küçükçekmece adresindeki Menekşe Parkı içinde bulunan ve 3 halı saha. sosyal tesis ve otoparktan (8.730 m² ) oluşan spor tesisinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26.maddesine istinaden Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle Spor A.Ş, tarafından işletilmek üzere 5216 sayılı Kanunun 26. Maddesi gereği karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir. 16

17 KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Bayrampaşa İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 0 ada ve 1116 parsel sayılı arazi üzerinde inşa edilen spor kompleksi (Hidayet TÜRKOĞLU S.Kompleksi) ile E-5 Yan Yol Londra Asfaltı Üzeri No.25 Küçükçekmece/İstanbul adresindeki Menekşe Parkı içinde bulunan ve 3 halı saha, sosyal tesis ve otoparktan (8.730 m2)oluşan spor tesisinin; İBB iştiraki İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret AŞ (SPOR AŞ) tarafından, 3. kişilere devredilmemek kaydıyla, 10 yıl süreyle 5.000,00 TL (+KDV) aylık kira bedeliyle işletilmesi 5216 sayılı Kanun un 26. maddesine istinaden Komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN Av. Osman KIDIK Av. Abdullah GÜLER Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ Hukuk Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Av. Çetin ELEVLİ Av. Zümbül Odaman TAŞKIN Av. İlyas ÇELİK Av. Eser GÜR Av. Nimet KARABULUT Av. Tuncer ÖZYAVUZ 17

18 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU-HUKUK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU /49 KONUNUN ÖZÜ: Sözleşmeli Personel İstihdamı Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2013 tarihli birleşiminde 2013/49 sayı ile komisyonumuza intikal eden; İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü nün 02/01/2013 tarih ve 28 sayılı yazısında; BAŞKANLIK MAKAMINA 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinde "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle, şayet Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Bu madde kapsamında çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde 5793 sayılı kanun ile değişik 46. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığına gönderilir." denilmektedir. Mevcut yasa hükümlerine tabi Başkanlığımızın değişik hizmet birimlerinde halen görev yapan sözleşmeli personelin, İçişleri Bakanlığının tarih ve sayılı genelgesi gereği yapılan performans değerlendirilmesi üzerinden yeni yılda da çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülenler ile birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni personel istihdam edilmesi ve söz konusu personele ilişkin unvan bazında Maliye Bakanlığı tarafından 2013 yılı için belirlenen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla tarihinden itibaren sözleşmeli personele ödenecek ücretin tespit edilmesi hususlarında karar alınmak üzere yazımızın, Belediye Meclisine havalesini onayınıza arz ederim denilmektedir. 18

19 KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın değişik birimlerinde halen görev yapan sözleşmeli personelin, İçişleri Bakanlığı nın tarih ve sayılı genelgesi gereği yapılan performans değerlendirilmesi üzerinden yeni yılda da çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülenler ile birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni personel istihdam edilmesi ve söz konusu personele ilişkin unvan bazında Maliye Bakanlığı tarafından 2013 yılı için belirlenen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla tarihinden itibaren sözleşmeli personele ödenecek ücret tutarlarının 8 sayfadan oluşan ekli listelerde yer aldığı şekliyle tespiti ve ödenmesi 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 49. maddesi uyarınca Komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. Meclisimizin onayına arz olunur. Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN Av. Osman KIDIK Av. Abdullah GÜLER Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ Hukuk Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Av. Çetin ELEVLİ Av. Zümbül Odaman TAŞKIN Av. İlyas ÇELİK Av. Eser GÜR Av. Nimet KARABULUT Av. Tuncer ÖZYAVUZ 19

20 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU-HUKUK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU /50 KONUNUN ÖZÜ: Sözleşmeli Danışmanlara Ödenecek Ücretin Tespiti Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2013 tarihli birleşiminde 2013/50 sayı ile komisyonumuza intikal eden; İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü nün 02/01/2013 tarih ve 29 sayılı yazısında; BAŞKANLIK MAKAMINA Başkanlığımız bünyesinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 20. Maddesi kapsamında görev yapan Başkan Danışmanlarına ödenecek ücret tespitine ilişkin söz konusu kanunun ikinci fıkrasında; "Danışmanlara her türlü ödemeler dâhil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının % 75'ini aşmamak üzere Belediye Meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir." Hükmü yer almaktadır. Bu nedenle; 2013 bütçe yılında Başkan Danışmanlarına ödenecek ücret miktarının hangi oran üzerinden hesaplanarak ödeneceğine ilişkin karar almak üzere yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu arz ederim denilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ:İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Müdürlüğü nün Başkan Danışmanlarına ödenecek ücret olarak teklif ettiği, aşağıda hesap şekli belirtilen brüt 5.303,51 TL ücret 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 20. maddesine istinaden Komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Başkan Danışmanlarına ödenecek Ücret = (İBB Genel Sekreteri Brüt Maaşı, 7.071,34 TL) X % 75= 5.303,51 TL Meclisimizin onayına arz olunur. Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN Av. Osman KIDIK Av. Abdullah GÜLER Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ Hukuk Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör Av. Çetin ELEVLİ Av. Zümbül Odaman TAŞKIN Av. İlyas ÇELİK Av. Eser GÜR Av. Nimet KARABULUT Av. Tuncer ÖZYAVUZ 20

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

I. GENEL B. İDAREYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER. BiLGiLER. 1) Tarihçe

I. GENEL B. İDAREYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER. BiLGiLER. 1) Tarihçe I. GENEL BiLGiLER B. İDAREYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1) Tarihçe İstanbul, fetihten sonra Dersaadet ve Bilad-ı Selase (Üsküdar, Beyoğlu-Galata, Eyüp) olmak üzere dört ana kadılık bölgesine ayrılmıştı. İstanbul

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra 2 2 Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar. 3 4 B BAŞKANDAN

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 2015 TABLOLAR DİZİNİ İ ŞEKİLLER DİZİNİ İİ GRAFİK DİZİNİ İİ I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1 B- Teşkilat

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI Metin ADIGÜZEL Sayıştay Denetçisi Evrensel tanımıyla mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşaması nedeniyle

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 06.01.2009 Karar No : 1 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın,

Detaylı

TOPLU KONUT KANUNU (1)

TOPLU KONUT KANUNU (1) 6385 TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayfa : 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 53 Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN 10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĠN ĠLGĠLĠ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĠ ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı