2012 ambertxt / BIS ISBN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 ambertxt / BIS ISBN: 978-605-88807-7-1"

Transkript

1

2

3

4 This Catalogue is published by BIS/Body-Process Arts Association. Produced in the context of the Exhibiton Commons Tense / Müşterekler Zamanı New Media Arts from Turkey, realised September 2012 in Den Haag / NL, in cooperation with TodaysArt Festival, in frame of the celebration programm TRNL Years of diplomatic relations between Turkey and Nederlands and realised with the support of Ministery of Foreign Affairs of Turkey. / Bu Katalog bir BIS/Beden İşlemsel Sanatlar Derneği yayınıdır. Commons Tense / Müşterekler Zamanı Türkiyeden yeni medya sanatı adı altında Eylül 2012 tarihleri arası Den Haag (Lahey) da, TodaysArt Festivali işbirliği ile Hollanda ile Türkiyenin diplomatik iliskilerinin 400. yılı kutlamaları çerçevesinde kurulan TC. Dışişleri Bakanlığı, Kültür Fonu desteğiyle gerçekleştirilen sergi kapsamında yayınlanmıştır. / 2012 ambertxt / BIS ISBN:

5 COMMONS TENSE COMMONS TIJD MÜSTEREKLER ZAMANI New Media Arts from Turkey Nieuwe Media Arts uit Turkije Türkiyeden yeni medya sanatı Proje Küratörleri / Project Curators: Ekmel Ertan / Fatih Aydogdu Program : Sergi / Exhibition : Eylül / September Electriciteitsfabriek / Den Haag / TodaysArt Festival Electriciteitsfabriek : De Constant Rebecqueplein 20, 2518 RA Den Haag Açılış kokteyli / Opening : 15 Eylül / September Workshop / Atölye : Eylül / September Kamusal Alan için Sanat Atölyesi / Public-Art Workshop : Eylül / September Seminer ve Sanatçı Tanıtımları / Seminar & Artist Presentations : 16 Eylül / September

6 Imprint / Impressum / Künye Commons Tense / Commons Tijd/ Müşterekler Zamanı editors / Editoren / Editörler: Fatih AYDOĞDU, Ekmel ERTAN publisher / Uitgever / Yayımcı: BİS (Body-Process Art Association) translations / vertaalwerk / çeviriler: Nafiz Akşehİrlİoğlu, Zeynep GÜNDÜZ, Ezgi ARIDURU, Ekmel ERTAN, Fatih Aydoğdu graphic design / grafisch ontwerp / grafik tasarım: Fatih AYDOĞDU photos / fotos / fotoğraflar: by the Artists / door de kunstenaars / sanatçılar ISBN: repro, print, binding / repro, afdrukken, binden / kalıp, baskı, cilt: Teknik Basım Matbaacılık Keyap Ticaret Merkezi Bostancı Yolu Cad., F1 Blok No :93 Y.Dudullu / İstanbul tel.: fax: organization / organisatie / organizasyon: BİS / amberplatform Türkgücü Caddesi No:3A Tophane Beyoğlu İstanbul tel. & fax: coordination / coördinatie / koordinasyon: Özlem Alkış, Fatih AYDOĞDU, Ekmel ERTAN, Zeynep GÜNDÜZ office / bureau / ofis: Çiğdem ZEYTİN Glyph Generation Infrastructure: Cem Sina Çetİn 2012

7 COMMONS TENSE COMMONS TIJD MÜSTEREKLER ZAMANI Artists / Artiesten / Sanatçılar Bager AKBAY Özlem ALKIŞ Sedef AYDOĞAN & Özgün KILIÇ Fatih AYDOĞDU Mehmet ERKÖK Ekmel ERTAN Osman KOÇ Nagehan KURALI & Selin ÖZÇELİK Ebru KURBAK Ali MİHARBİ Ahmet Sertaç ÖZTÜRK Onur SÖNMEZ & Jaak KAEVATS Candaş ŞİŞMAN organisation & realisation / organisatie & realisatie / organizasyon ve realizasyon: Danielle BOELLING / Natasja van der Horst /Olof VAN WINDEN (TodaysART, Den Haag NL) Özlem ALKIŞ / Fatih AYDOĞDU / Ekmel ERTAN / Zeynep GÜNDÜZ (amberplatform, Istanbul TR)

8 a project of een project van Proje sahibi BEDEN-İŞLEMSEL SANATLAR DERNEĞİ BODY-PROCESS ARTS ASSOCIATION in cooperation of in samenwerking met Proje ortağı in frame of in frame van Proje çerçevesi

9 11 13 There is no right & no wrong Geen goed of fout Ne doğru var ne de yanlış INDEX Olof van Winden Commons Tense New Media Arts from Turkey Commons Tijd Nieuwe Media Arts uit Turkije Müşterekler Zamanı Türkiyeden yeni medya sanatı Ekmel Ertan & Fatih Aydoğdu Common Times Cultural exchange between Holland & Turkey Gezamenlijke Tijden Culturele uitwisseling Holland & Turkije Müşterek Zamanlar Hollanda ile Türkiye arasında kültür alışverişi Deniz Erbaş Transversal Commons Tense & antihegemonial tactics Transversale Commons Tense & anti-overheersende tactieken Transversal Müşterekler Zamanı ve hegemonya karşıtı taktikler Fatih Aydoğdu Nettachmental Art from Turkey Nettachmental Kunst uit Turkije Türkiye den B(ağ)sal Sanat Commons Tense New Media Arts from Turkey Commons Tijd Nieuwe Media Arts uit Turkije Müşterekler Zamanı Türkiyeden yeni medya sanatı Artists & Works Exhibition Concepts Artiesten & Werken Tentoonstelling Concepts Sanatçılar ve işleri Sergi Konsept Metinleri Ebru Yetişkin Ekmel Ertan Biographies Artists, Authors Biografieën Artiesten, auteurs Biyografiler Sanatçılar, Yazarlar 9

10 N W S O

11 Olof van Winden There is no right & no wrong As part of the TodaysArt Festival 2012 in The Hague in September and October, the exhibition Commons Tense will open at the Elektriciteitsfabriek, showcasing work from new media artists from Turkey. Commons Tense is part of the amber Arts and Technology Festival and Conference, to be held in November 2012 in Istanbul, themed Paratactic Commons. As its departure point, Commons Tense uses the urgent need to reclaim the public ownership of the commons. Realized in collaboration with TodaysArt, the works presented at the exhibition will offer various interpretations of this theme. The co-events, which consist of two workshops, artist presentations, and a seminar, will be held parallel to the exhibition. The exhibition will take place within the framework of NLTR400, celebrating 400 years of diplomatic relations between Turkey and the Netherlands. Paratactic Commons is an exciting and adventurous theme which reflects on urgent and actual topics in our society. Own initiatives in public space, co-creation, and redefining ownership of common objects and spaces are topics that are vital to harnessing and further developing the creative potential of cities. These tools respond to both the needs derived from the ambitions of policy makers and municipalities, as well as the needs derived from urges towards societal transitions. Through the activities around these topics, hosted by the amber Arts and Technology Festival and Conference, I am looking forward to activating and inspiring outcomes. Today, there are many forms of expression, many media we can use, many different information flows. The speed at which we now consume information is unprecedented. We pick anything we like from the potpourri that is at our fingertips at every moment of the day. So what really matters in this enormous amount of content? How do we determine what is important? The only guiding principle in selection of content is our emotions. There is no right and wrong, no comparisons with what has gone before, or what is yet to come. All that matters is whether things resonate with you touch your emotions. We like countless things that touch us, we heart and share each other s discoveries, we build up an immense reservoir of inspirational bits of information. From it, we construct our identity, we fuel our dreams, we stimulate our imagination. We draw experiences to us, in search of inspiration and dreams. Over time, we have become more and more adept at collecting information, sucking it up at an unprecedented rate. What it all leads to, no one knows. But it is exciting to be a part of it, because it might lead to an epiphany, to new dreams, to new paradigms. Olof van Winden is director of TodaysArt Festival and Curator of Seoul International Media Arts Biennale (Media City Seoul 2012) 11

12 Olof van Winden Geen goed of fout Als onderdeel van TodaysArt Festival 2012, dat in september en oktober wordt gehouden in Den Haag, opent Commons Tense in de Elektriciteitsfabriek; een tentoonstelling met werken van nieuwe mediakunstenaars uit Turkije. Common Tense is onderdeel het amber Arts and Technology Festival and Conference, dat in november 2012 in Istanbul wordt gehouden, en het thema Paratactic Commons draagt. Het richt zich op de dringende noodzaak om publiek eigendom van gemeenschapsbezit terug te winnen. De werken in de tentoonstelling bieden interpretaties op dit thema. Ook vinden parallel aan de tentoonstelling evenementen plaats, bestaande uit twee workshops, kunstenaarspresentaties en een seminar. De tentoonstelling vindt plaats in het kader van NLTR400, waarin 400 jaar diplomatieke relaties tussen Nederland en Turkije wordt gevierd. 'Paratactic Commons' is een spannend en avontuurlijk thema dat reflecteert op urgente en actuele thema's in onze samenleving. Eigen initiatieven in de openbare ruimte, co-creatie, en het herdefiniëren van het eigendom van de gemeenschappelijke objecten en ruimtes, zijn onderwerpen die van vitaal belang zijn voor het gebruik en de verdere ontwikkeling van het creatieve potentieel van steden. Deze middelen beantwoorden aan zowel de behoeften die voortkomen uit de ambities van beleidsmakers en gemeenten, evenals aan de behoefte naar maatschappelijke verschuivingen. Ik ben benieuwd naar de activerende en inspirerende resultaten van de activiteiten rond deze thema s. Vandaag de dag zijn er vele vormen van expressie, uiteenlopende media die we kunnen gebruiken, veel verschillende informatiestromen. De snelheid waarmee we tegenwoordig informatie consumeren is ongekend. Wij halen alles wat we leuk vinden uit de potpourri die bij de hand is, op elk moment van de dag. Maar wat doet er nog echt toe, in deze enorme hoeveelheid aan informatie? Hoe bepalen we wat belangrijk is? De enige leidraad bij dit principe van selectie is onze emotie. Er is geen goed of fout, geen vergelijkingen met wat ooit is geweest, of wat nog moet komen. Het enige dat telt is of de dingen resoneren, je emoties raken. We liken talloze dingen die ons raken, we delen elkaars ontdekkingen, en bouwen een immens reservoir van inspirerende stukjes informatie. Daaruit construeren we onze identiteit, voeden we onze dromen, stimuleren we onze verbeelding. We dragen ervaringen bij ons, op zoek naar inspiratie en dromen. Na verloop van tijd zijn we uitgegroeid tot meer en meer bedreven in het verzamelen van informatie, zuigen het op in een ongekend tempo. Waar het allemaal toe zal leiden, weet niemand. Maar het is spannend om een deel van te zijn, omdat het zou kunnen leiden tot een openbaring, tot nieuwe dromen, en nieuwe paradigma's. Olof van Winden is directeur van TodaysArt Festival & Curator van Seoul International Media Arts Biënnale (Media City Seoul 2012) 12

13 Olof van Winden Ne doğru var, ne de yanlış Lahey de Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirilen TodaysArt Festivali 2012 kapsamında Elektriciteitsfabriek de yeralan Commons Tense / MüŞterekler Zamanı sergisi Türkiye den yeni medya sanatçılarının çalışmalarından oluşuyor. MüŞterekler Zamanı Kasım 2012 de İstanbulda Parataktik MüŞterekler temasıyla gerçekleştirilecek amber Sanat ve Teknoloji Festivali ve Konferansı nın bir altteması. MüŞterekler Zamanı çıkış noktası olarak kamu mülkiyeti olan müştereklerimizin geri iadesinin aciliyet ve gerekliliğini vurguluyor. TodaysArt işbirliği ile hayata geçirilen sergide sunulan eserler, bu temanın farklı yorumlarını işliyorlar. Sergiye paralel olarak, iki atölye çalışması ve sanatçı sunumlarından oluşan ortak etkinlikler de yapılıyor. Sergi Türkiye ve Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 400 yılının kutlandığı, NLTR400 programı çerçevesinde gerçekleşiyor. Paratactic Commons / Parataktik MüŞterekler toplumumuzdaki acil ve güncel bir konuyu irdeleyen, heyecan verici ve cesur bir tema. Kamusal alandaki sivil insiyatifler, ortak yaratım, ortak nesne ve mekanların aidiyetlerinin yeniden tanımlanması, şehirlerin yaratıcı potansiyelini kullanmak ve geliştirmek adına önemli ve hayati konular. Bu araçlar gerek yerel politikada belirleyici yaklaşım ve istemlerden, gerekse halkın sosyal ihtiyaçlarından yola çıkarak toplumsal bir değişimin gerekliliğini irdelemekte. Amber Sanat ve Teknoloji Festivali ve Konferansı tarafından sunulan bu konu çerçevesinde ortaya çıkacak ilham verici sonuç ve aktiviteleri sabırsızlıkla bekliyorum. Günümüzde kullanabileceğimiz çok çeşitli ifade biçimleri, muhtelif medya ve bilgi akışı mevcut. Bugün bilgi tüketmekte eriştiğimiz sürat emsalsizdir. Günün akışı içinde, sürekli parmaklarımızın ucuna potpuri olarak gelen herşeyi heran kabulleniriz. Peki bu muazzam miktardaki bilgiyığını içerisinde, bizim için içerik olarak gerçekten önemli olanları hangileridir? Bunu nasıl belirleriz? Bu seçimde izini sürebileceğimiz yegane çizgi duygularımızdır. Ne doğru vardır, ne yanlış, ne de önce olanla, sonra olacak olan arasında bir karşılaştırma yapmak mümkündür. Bütün mesele sizin duygu ve dokunuşlarınız üzerinden birşeylerin rezonansta olup olmadığındadır. Hergün, bizi duygulandıran birçok seyi like ediyoruz, karşılıklı yaptığımız keşifleri seviyor ve paylaşıyor, ilham verici bit ve enformasyonlar dan muazzam bir rezervuar oluşturuyoruz. Buradan kimliklerimizi kuruyor, fantazilerimizi dolduruyor, hayal gücümüzü tetikliyoruz. Hayal ve ilhamlarımızın izini sürerken birçok yeni deneyim ediniyoruz. Zamanla, bilgi toplamakta giderek ustalaşarak, bilgi özümsemekte emsalsiz bir hıza ulaşıyoruz. Bu yolun varacağı noktayı hiçbirimiz bilmiyor olsak da, bunun bir parçası olmak heyecan verici, çünkü bu durum yeni oluşumlara, yeni paradigma ve hayallere ulaşmamıza önayak olabilir. Olof van Winden TodaysArt Festivali nin direktörü ve Seoul Uluslararası Media Sanatı Biennalinin (Media City Seoul 2012) küratörüdür. 13

14 EN NL TR Commons Tense Commons Tijd Müşterekler Zamanı New Media Arts from Turkey Nieuwe Media Arts uit Turkije Türkiye den yeni medya sanatı Commons Tense exhibits the works of new media artists from Turkey. Being a sub-theme of amberplatform s 2012 theme entitled Paratactic Commons. Commons Tense points out that it is now time to talk within a new category that embeds the Commons in. Commons Tense vertoont werken van mediakunstenaars uit Turkije. Als subthema van amberplatform s thema voor 2012 met de titel Paratactic wijst Commons Tense op de noodzaak om binnen de mediakunst te praten over een nieuwe categorie waarin de Commons is verwerkt. Müşterekler Zamanı Türkiye de yeni medya alanında çalışan sanatçıların eserlerini sunuyor. amberplatform un 2012 teması Parataktik Müşterekler temasının bir Commons, alt teması olarak, Müşterekler Zamanı, şimdi Müşterekleri dahil eden yeni bir dilsel kategori kullanmanın zamanının geldiğine vurgu yapıyor. The decade that followed 9/11 witnessed a radical regression of communal energies, forcing us to live strictly in individual spheres; the fear and control society in the guise of a war on terror, the tendency of nation-states to impose their ideological agendas onto everyone and everything under their control and the conflicts and collaborations of a global consumerist economy that urges the rapid privatization of public goods have all taken a toll on the common values of human societies around the Globe. The commons that we need to regain entail a broad spectrum. In het decennium dat volgde na 9/11 vond er een radicale afname van gemeenschappelijke energie plaats die ons er toe dwong uitsluitend in individuele domeinen te leven. De angst- en controle in de samenleving in de vorm van terrorismebestrijding, de tendens van staten om hun ideologische agenda s op te leggen aan alles en iedereen onder hun bevel en de conflicten en samenwerkingen van een globale consumptieeconomie die aandringt op een versnelde privatisering van publieke voorzieningen: deze zaken hebben allemaal hun weerslag gehad op de gemeenschappelijke waarden van menselijke 9/11 sonrası terörle mücadele adı altında dayatılan korku ve kontrol toplumunun, herşeyi kendi ideolojisine bağlama eğilimindeki ulus-devletin ve her ölçekte, her şeyin özelleştirilmesini teşvik eden global tüketim ekonomisinin işbirlikleri ve çatışmaları arasında bireysel özgürlüklerimizi ve müştereklerimizi hızla kaybederek daralan bireysel atmosferlerimizde yaşamak zorunda bırakıldık. Müşterekler olarak sahip çıkmak zorunda olduğumuz değerler, doğal kaynaklarımızın özelleştirilerek ya da ortak hayati çıkarlarımız göz ardı edilerek sorgusuzca ve sorumsuzca kullanılmasının 14

15 Ekmel Ertan & Fatih Aydoğdu They range from ecological unbalances, which result from the privatization of natural resources, to the de facto privatization of judicial systems, which has led to the degradation of a justice that is common to all. Meanwhile, the ever-popularizing digital media, beginning with the Internet itself as a common resource, has been a major source of inspiration in revitalizing the idea of the commons. More specifically, the capacities offered by new media have helped to re-understand that information is a common as well as the right to access information. Can digital commons be an alternative platform to launch a political thought whose main aim is sharing, transparency, and freedom to access information? What can we learn from free software s, copyleft movements, peer-2-peer systems, the logic of open source, and creative commons? Could the digital-commons help samenlevingen wereldwijd. De commons die we moeten herwinnen bestrijken een breed scala. Deze commons variëren van ecologische onevenwichtigheden die voortvloeien uit de privatisering van natuurlijke bronnen tot de feitelijke privatisering van juridische systemen die tot een afname van gemeenschappelijke gerechtigheid hebben geleid. Ondertussen is de digitale media, constant in populariteit toenemend, en het internet als gemeenschappelijke hulpbron op zich, een belangrijke bron van inspiratie voor het doen herleven van het concept van commons. Specifieker, de mogelijkheden die de nieuwe media bieden, hebben geholpen in het herdefiniëren van informatie als een common, net als het recht op toegang tot informatie. Kunnen digitale commons als alternatief platform dienen voor een politiek gedachtegoed dat zich toespitst op delen, transparantie en vrijheid van informatie? Wat zijn de sonucunda ekolojik dengelerin bozulmasından, adalet sisteminin de facto olarak özelleştirilmesiyle insanlığın ortak değerlerini savunmak yerine özel çıkarların ve resmi ideolojinin emrine verilmesine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Öte yandan da yeni medya yeniden müştereklerimizin farkına varmamızın ve hararetle sahiplenişimizin esin kaynağı oldu. Yeni medyanın olanakları içerisinde bilginin herkese ve hepimize ait vazgeçilemez varlığımız olduğunu ve bilgiye erişim hakkımızın kutsallığını, sınırsız ve özgürce iletişim ve kendini ifade etme hakkımızı, adım adım elimizden alınan kamusal alanı yeni medyada yeniden yaratarak dayanışmanın ve paylaşmanın gücünü yeniden keşfettik, hatırladık. Dijital Müşterekler ana fikri açıklık, paylaşım ve özgürlük olan bir politik sistemin hayata geçirilebilmesi için alternatif bir platform olabilir mi? 15

16 for the creation of another form of economy and ecology? Could humans share their common resources rather than exploit them? What kind of paratactic artistic strategies could digital commons consist of? Realized in collaboration with TodaysArt Festival in Den Haag, the artworks presented at the exhibition will offer various interpretations of the theme. The co-events, which consist of two workshops, artist s presentations, and a seminar, will be held parallel to the exhibition. One of the workshops focuses on art in public spaces and is a collaborative workshop among Turkish and Dutch artists. The second workshop targets younger public with the aim to practice new media in a handson manner. Considering the frame of the exhibition that is entitled 400 years of Diplomatic Relations Between Turkey and The Netherlands, it is a typical expectation that the exhibition will be set in a national or geographical context. Which artists are invited, what is the coverage of the exhibition and are the artists truly representing the context. We ignored all those questions. This exhibition does not represent any national or geographical values, although lessen die we kunnen leren van gratis software, copyleftbewegingen, peer-2-peer netwerken, de logica van open source en creative commons? Kunnen de digitale commons dienen als hulpmiddelen bij het ontstaan van een andere vormen van economie en ecologie? Kan de mens zijn gemeenschappelijke hulpbronnen delen in plaats van deze te exploiteren? Uit welke paratactische artistieke strategieen kunnen digitale commons bestaan? De gepresenteerde kunstwerken op de tentoonstelling, gerealiseerd in samenwerking met het TodaysArt Festival in Den Haag, zullen verschillende interpretaties van het thema tonen. De randprogrammering, bestaande uit twee workshops, presentaties door kunstenaars en een seminar, vindt parallel plaats aan de tentoonstelling. Een van de workshops richt zich op kunst in publieke ruimte en is een collaboratieve workshop tussen Turkse en Nederlandse kunstenaars. De tweede workshop richt zich op een jonger publiek met het doel om nieuwe media praktijkgericht te gebruiken. Gezien het kader van de tentoonstelling, getiteld 400 years of Diplomatic Relations Between Turkey and The Netherlands, is de verwachting dat de tentoonstelling zich afspeelt in de nationaleen geografische context, met vragen als: welke artiesten Free Softwareler den, copyleft hareketinden, peer-2-peer sistemlerden, open source / open knowledge mantığından, creative common lardan bu bağlamda neler öğrenebiliriz? Commons (Müşterekler) başka bir ekonomi, başka bir ekoloji için olası bir temel oluşturmakta kullanılabilir mi? İnsanlar, kaynakları sömürmek yerine paylaşmak yetisine hala sahipler mi? Bu bağlamda oluşturulabilecek parataktik sanat stratejileri neler olabilir? TodaysArt Festival işbirliği ile gerçekleştirilen sergideki eserler temanın farklı açılımlarını sunuyor. Sergiye paralel olarak iki atölye çalışması, sanatçı sunumları ve Türkiye de yeni medya sanatı üzerine bir seminerden oluşan yan etkinlikler gerçekleştirilecek. Atölyelerden ilki kamusal alanda sanata odaklanan, Türkiye li ve Hollanda lı sanatçıların işbirliğiyle gerçekleştirecekleri bir çalışma diğeri ise yeni medya pratiğini geliştirmeye yönelik gençleri hedefleyen bir atölye olacak. Türkiye ve Hollandanın diplomatik iliskilerinin 400. Yılını kutladığı bir çerçevede Türkiye den Yeni Medya Sanatı alt başlığıyla açılan bir sergiden, ilk bakışta ulusal ya da coğrafya bağlamına oturan bir sergi beklentisi olacaktır. Sanatçı 16

17 it naturally may have the traces of them. All the artists and curators talk on behalf of themselves. What is important for us is to raise a collaborative voice that emphasizes the importance of the commons today, against anything that classifies and separates. The creation process of the artworks in this exhibition was based on collaboration, comparing the usual way that curatorial exhibitions follow. Curators invited the artists to work together for an exhibition entitled Commons Tense under the theme Paratactic Commons, which is the theme for amberfestival Artists and curators came together every two weeks to discuss the possible expansions of the theme. These meetings formed a fruitful and creative as well collaborative working frame in line with the title Commons Tense. These meetings took place in amberplatform with the participation of artists who lives in İstanbul in person and others who live abroad through online connection. Artists discussed about their works made comments to each others and proposed solution in some cases. After a while meetings were stopped, artists started production in their atelier. worden uitgenodigd, wat is het bereik van de tentoonstelling en vertegenwoordigen de kunstenaars daadwerkelijk de context? Al deze vragen hebben we genegeerd. Deze tentoonstelling vertegenwoordigt geen nationale of geografische waarden, ondanks dat hier toch sporen van zichtbaar zullen zijn. Alle kunstenaars en curatoren spreken namens zichzelf. Wat voor ons belangrijk is, is om een collaboratief geluid te laten horen dat de nadruk legt op het belang van de commons vandaag de dag, tegenover alles dat classificeert en opdeelt. Het creatieve proces van de kunstwerken in de tentoonstelling was gebaseerd op samenwerking, en week af van de gebruikelijke methoden voor het maken van tentoonstellingen. Curators nodigden de kunstenaars namelijk uit om samen te werken aan een tentoonstelling met de naam Commons Tense, binnen het thema Paratactic Commons, dat ook als thema dienst voor amberfestival Kunstenaars en curators kwamen om de week samen om mogelijke uitbreidingen van het thema te bespreken. Deze tentoonstelling bestaat uit nieuwe werken van geselecteerde kunstenaars die zich in of rondom het amberplatform netwerk bevinden. We hebben getracht diversiteit aan te brengen in de selectie olarak kimlerin davet edildiği ya da edilmediği, nasıl bir kapsayıcılığı olduğu, ya da seçilmiş sanatçıların/ işlerin gerçekten bu bağlamı yeterince temsil edip etmedikleri soruları akla gelecektir. Biz bu çerçevede sınıflayan ve ayrıştıran herhangi bir bağlamdan kaçınarak, projeyi iki ülke arasında bir işbirliği bazında değerlendirdik ve konu olarak sadece bu iki ülkeyi değil, küresel bağlamda da zamanımızın nabzını tutan, sistemsel ve yapısal olarak önemli gördüğümüz bir konu üzerine eğilmeyi yeğledik. Bu sergideki eserlerin üretimi de alışılagelmis küratoryal sergilerden daha farklı gelişti. Aynı zamanda amber 12 festivali içinde öngördügümüz commons / müşterekler temasının dinamiği ile de doğrudan ilintili olarak, küratörler ve sanatçılar konu etrafında birlikte çalışarak sergiyi ortaya çıkardılar. Onbeş günde bir yapılan toplantılarla tema tartışıldı çeşitli açılımlarının ve bunların sanatsal ifadelerinin ne olabileceği araştırıldı. Yurtdışında yaşayan sanatçıların çevrimiçi katılımıyla amberplatform da gerçekleşen bu toplantılar, herkes için Müşterekler Zamanı başlığına uyan verimli bir ortak çalışma süreci oluşturdu. Tüm sanatçılar 17

18 This exhibition consists of new works of selected artists who are in or around amberplatform community. We tried to create diversity with the selection of the artists. The age group is differing from 20s to late 40s, which means almost three generation of artists are presenting in this exhibition but on the other hand they all belong to so called new media generation. Some are internationally established researchers and artists in the field and some are in the beginning of their career. We also wanted to make less known or younger artist visible beside the ones already in the international art circuits. We believe this creates a good sampling for the visitor as well. The works in this exhibition are various in relation to the theme; some are more direct some are more metaphorical How can we talk in Commons Tense? Artists answer this question with utilizing different concepts and tools from a wide range of possibilities opened up by the question itself. Ebru Kurbak created a data catcher net which is an actual Faraday Cage, pointing out the electromagnetic environment that we are surrounded with which is (in) the public space, but carries coded and private in- van de kunstenaars. De leeftijd van de kunstenaars varieert van in de 20 tot achterin de 40, wat betekent dat bijna drie generaties aan kunstenaars zich presenteren in de tentoonstelling, maar aan de andere kant behoren ze allemaal tot de zogenoemde nieuwe media generatie. Sommigen van hen zijn internationaal gerenommeerde onderzoekers en kunstenaars in het werkveld en anderen staan aan het begin van hun carrière. We wilden ook minder bekende of jonge kunstenaars zichtbaar maken naast degenen die al bekend zijn in het internationale kunstcircuit. We denken dat dit een helder overzicht aan het publiek geeft. De werken binnen de tentoonstelling verhouden zich op verschillende wijzen tot het thema; sommigen zijn direct gerelateerd en anderen zijn metaforisch. Hoe kunnen we spreken in Commons Tense? Kunstenaars beantwoorden deze vraag door middel van het inzetten van verschillende concepten en middelen uit een grote hoeveelheid mogelijkheden die ontstaan door het stellen van de vraag zelf. Ebru Kurbak maakte een data-vangnet in de vorm van de Kooi van Faraday die aantoont dat het elektro-magnetische veld waarin we ons begeven (in) de publieke ruimte is, maar ondertussen geco- konuya kendi yaklaşımını saptadı, bir birine önerileriyle yardımcı oldu, çözüm üretti. Bir süre sonra toplantılar kesildi, sanatçılar işlerini üretmek için atölyelerine çekildiler. Bu sergi amberplatform çevresinden davet ettiğimiz, daha önce de birlikte çalıştığımız sanatçıların yeni işlerinden oluşuyor. Sanatçıların seçimiyle de geniş bir çeşitlilik yaratmaya çalıştık. Yaş grubu 20 lerden 40 lara kadar değişirken, serginin neredesye 3-jenerasyona - ama eninde sonunda aslında hepsi yeni medya jenerasyonuna ait sanatçıların işlerini içermesi anlamına geliyor. Bazıları uluslararası alanda tanınan araştırmacı ve sanatçılar iken bir kısmı henüz sanatçı olarak kariyerinin başında. Bir yandan da hali hazırda uluslararası sanat çevrelerinde dolaşımda olan sanatçıların yanında az bilinen, genç sanatçıları da görünür kılmak istedik. İnanıyoruz ki bu seçim izleyiciler için de ilginç bir çeşitlilik sağlayacak. Bu sergide göreceğiniz eserler çok geniş bir perspektife yayılarak tema ile ilişkileniyor. Bu ilişkilenme bazılarında daha doğrudan bazılarında daha dolaylı. Müşterekler zamanında nasıl konuşabiliriz? Sanatçılar bu soruya, sorunun 18

19 formation; how complicated the state of commons became with the extension of new media! Common-itchy carries a lot of references to the cultural background of the artists environment; Ahmet Sertaç Öztürk takes itch, which has a wide range of connotations in Turkish, and creates a common tool/ station to agitate new associations to the word. Violation by Özlem Alkış, brings the most common values of humanity into attention and denotes the Globe wide tragedy of Human Rights. Özgün Kılıç and Sedef Aydoğan deal with the most common state of mind: forgetting. They take Viktor Mayer Schönberger s statement and converge the digital and physical in the exhibition space in a highly abstract manner. To further elaborate on the parent theme Paratactic Commons guests can visit amber 12 Arts and Technology Festival and Conference, to be held in November 2012 in Istanbul. amber 12 will host numerous international artists and researchers with their works around the theme. It will question whether the commons can function as a counter-tactic to address a diversity of issues such as, the ecological system, social inequalities, ethnic conflicts, poverty and other problems created deerde en private informatie bevat; het benadrukt eens te meer hoe gecompliceerd het concept commons is geworden sinds de introductie van nieuwe media. Common-itchy bevat een hoop verbindingen met de culturele achtergrond van de kunstenaars; Ahmet Sertaç Öztürk neemt het woord itch, dat veel connotaties heeft in het Turks, en creëert een common hulpmiddel/werkstation dat aanzet tot nieuwe associaties van het woord zelf. Violation door Özlem Alkış brengt de gedeelde waarden van de mens onder de aandacht en verwijst naar de wereldwijde tragedie met betrekking tot het schenden van de Mensenrechten. Özgün Kılıç en Sedef Aydoğan behandelen de meest voorkomende geestestoestand; het vergeten. Ze nemen Schönberger s uitspraak en mengen het digitale met het fysieke in de tentoonstellingruimte op een uiterst abstracte wijze. Degenen die geïnteresseerd zijn in het overkoepelende thema Paratactic Commons kunnen ook amber 12 Arts and Technology Festival and Conference bezoeken, in november 2012 in Istanbul. Bij amber 12 zal een aantal internationale kunstenaars en researchers hun werk rondom het thema presenteren. Besproken wordt of de commons zouden werken om diverse vraagstukken aan te pakken, zoals het ecologische araladığı geniş olasılıklar dünyasından, farklı kavram ve araçları kullanarak cevap veriyorlar. Ebru Kurbak aslında bir Faraday Kafesi olan kepçe ile kamusal alan(da) olan ama şifrelenmiş ve kişisel bilgi taşıyan elektromanyetik çevremize işaret ediyor. Yeni medyanın da eklemlenmesiyle müştereklerin durumu ne kadar karmaşıklaştı! Toplu-kaşıma sanatçıyı çevreleyen kültürel geriplana çok güçlü referanslar taşıyor. Ahmet Sertaç Öztürk Türkçede çok fazla çağrışımı olan kaşınma meselesini alıp yarattığı toplu kaşınma istasyonları ile sözcüğe yeni çağrışımlar ekliyor. İhlal le Özlem Alkış insanlığın en büyük müştereği olan insan haklarını ele alıp, pratikteki küresel trajediyi vurguluyor. Özgün Kılıç ve Sedef Aydoğan aklın en müşterek hali, unutmak ile uğraşıyor. Schönberger in tezini alıp tamamen soyut bir düzlemde sergi alanında dijital ile fiziksel olanı içiçe geçiriyor. Parataktik Müşterekler temasını daha fazla izlemek isteyen izleyiciler 9-18 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul da gerçekleşecek olan amber 12 Sanat ve Teknoloji Festivali ve Konferansını ziyaret edebilirler. Amber 12 tema etrafında çok sayıda sanatçı 19

GÖRELİ KONUMLAR RELATIVE POSITIONS

GÖRELİ KONUMLAR RELATIVE POSITIONS GÖRELİ KONUMLAR RELATIVE POSITIONS 3 Göreli Konumlar / Relative Positions Ekim / October 2011 İstanbul, Türkiye / Turkey Katkıda Bulunanlar / Contributors Editör / Editor Önder Özengi Yazarlar / Authors

Detaylı

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL SAYI / ISSUE 10 EKIM - KASIM - ARALIK / OCTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2010 BU BIR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

Sayı Issue: 11 Eylül-Ekim September-October 2013 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Sarkis İkiz, Gökkuşak / Twin, Rainbow, 2013

Sayı Issue: 11 Eylül-Ekim September-October 2013 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Sarkis İkiz, Gökkuşak / Twin, Rainbow, 2013 Sayı Issue: 11 Eylül-Ekim September-October 2013 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Sarkis İkiz, Gökkuşak / Twin, Rainbow, 2013 İmtiyaz Sahibi Publisher: Contemporary Istanbul Sanat Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Haritasız: Medya Sanatlarında Kullanıcı Çerçeveleri Uncharted: User Frames in Media Arts

Haritasız: Medya Sanatlarında Kullanıcı Çerçeveleri Uncharted: User Frames in Media Arts Haritasız: Medya Sanatlarında Kullanıcı Çerçeveleri Uncharted: User Frames in Media Arts Derleyenler / Editors Ahmet Atıf Akın, Sónia Alves, Bernhard Serexhe, Gözde Türkkan, N. Kıvılcım Yavuz Bu kitap

Detaylı

10.YIL GALERİ APEL 1998-2008. 10 th YEAR

10.YIL GALERİ APEL 1998-2008. 10 th YEAR 10.YIL 1998-2008 GALERİ APEL 10 th YEAR Galeri Apel in 10. yılı için yayınlanmıştır. Published on the occasion of Gallery Apel s 10th year. İstanbul, 2008 Yayına hazırlayanlar : Edited by : Aydan Baktır

Detaylı

Creativity, creative cities, created architecture

Creativity, creative cities, created architecture ITU A Z VOL: 4 NO: 2, 81-100 2007-2 Creativity, creative cities, created architecture Tülin GÖRGÜLÜ Yıldız Technical University Faculty of Architecture Istanbul TURKEY Received: July 2007 Final Acceptance:

Detaylı

Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları The International Hrant Dink Foundation Publication

Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları The International Hrant Dink Foundation Publication Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışmamızın temel amacı medyada insan haklarına ve farklı kimliklere saygının güçlendirilmesine ve bu konuda hem medyanın hem de sivil toplumun aktif rol almasını teşvik

Detaylı

Sayı Issue: 10 Haziran June 2013 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Ali Kazma, Resistance/Tattoo, Tek kanallı HD video ve ses, 2013

Sayı Issue: 10 Haziran June 2013 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Ali Kazma, Resistance/Tattoo, Tek kanallı HD video ve ses, 2013 Sayı Issue: 10 Haziran June 2013 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Ali Kazma, Resistance/Tattoo, Tek kanallı HD video ve ses, 2013 İmtiyaz Sahibi Publisher: Contemporary Istanbul Sanat Yatırımları A.Ş. Yönetim

Detaylı

sanat ve teknoloji festivali art and technology festival

sanat ve teknoloji festivali art and technology festival 2 sanat ve teknoloji festivali art and technology festival 8 3 3 tr Bu sene amberfestival in ikinci yılı. 2007 de başlattığımız etkinliğin yurt içi ve yurt dışındaki birey ve kurumların desteği ve işbirliği

Detaylı

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Önsöz Kamal Malhotra BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Teknoloji ile yeni medyanın dünyada ve Türkiye de sosyal fayda girişimlerine

Detaylı

İki arada bir derede İki ar

İki arada bir derede İki ar İki arada bir derede İşte sana düş İşte sana gerçek İki arada bir derede İki ar İki arada bir derede İşte sana d üş İşte sana gerçek İşte sana gerçek İki arada bir derede İşte sana düş İşte sana gerçek

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Proje Ortakları: VitrA, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Project Partners VitrA, Turkish Association of Architects in Private Practice

Proje Ortakları: VitrA, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Project Partners VitrA, Turkish Association of Architects in Private Practice VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi 2 VıtrA Contemporary Architecture Series 2 Turizm ve Rekreasyon Yapıları Tourism and Recreation Buildings ISBN 978-605-61000-2-4 Birinci Baskı İstanbul, 2013 First Edition

Detaylı

BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS

BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS 2013 İÇİNDEKİLER / CONTENTS 2 4 14 22 24 BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ HAKKINDA ABOUT BİLGİ YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR

Detaylı

Balkan States Medıa Forum

Balkan States Medıa Forum Balkan States Medıa Forum BALKANLARDA KALICI BİR BARIŞIN TESİSİ İÇİN ETKİLİ BİR ENSTRÜMAN OLARAK MEDYA THE MEDIA AS AN EFFECTIVE TOOL FOR PROMOTING LASTING PEACE IN THE BALKANS 02-03 Mayıs 2011 / Atatürk

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

ZEREN GÖKTAN SAYAÇ/COUNTER 15 MART/MARCH 2013 27 NİSAN/APRIL 2013

ZEREN GÖKTAN SAYAÇ/COUNTER 15 MART/MARCH 2013 27 NİSAN/APRIL 2013 ZEREN GÖKTAN SAYAÇ/COUNTER 15 MART/MARCH 2013 27 NİSAN/APRIL 2013 1 Bir İhtimal Daha Var: Bir Söyleşi There Is Another Possibility: A Conversation IRMAK CANEVİ: Sohbetimize yeni serginin başlığı olan Sayaç

Detaylı

Sergi ExhibitioN. Katalog Catalog. arayuzgaleri.com SAYI NO.2- Iskarta interfacegallery.com ISSUE NO:2- Discarded

Sergi ExhibitioN. Katalog Catalog. arayuzgaleri.com SAYI NO.2- Iskarta interfacegallery.com ISSUE NO:2- Discarded Sergi ExhibitioN arayuzgaleri.com SAYI NO.2- Iskarta interfacegallery.com ISSUE NO:2- Discarded Yer Venue: HAYAKA ARTI Çukurcuma Cad. 19A Tophane - İstanbul +9 0212 252 5490 info@hayakaarti.com 18 Nisan

Detaylı

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülteni Sayı: 22, Sene 2012 e-bülten E-Bülten Sayı 22, 2012 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülten Sayı: 22 1 İÇİNDEKİLER 3 Türkiye Biyoetik Derneği Etkinlikleri 6 EACME 2011 Raporu-

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

What type of impact did San Francisco have on your work at the beginning and later?

What type of impact did San Francisco have on your work at the beginning and later? Interview with Canan Tolon When you first started your profession what kind of goals and objectives did you have? Becoming a visual artist of professional standing never was a conscious decision. As a

Detaylı

MAYIS MAY 2013 ISTANBUL. GRAFİK TASARIM GRAPHIC DESIGN Arş.Gör. Research Asst. Zafer Lehimler ISBN 978-975-400-355-0

MAYIS MAY 2013 ISTANBUL. GRAFİK TASARIM GRAPHIC DESIGN Arş.Gör. Research Asst. Zafer Lehimler ISBN 978-975-400-355-0 3-7 HAZİRAN 2013 JUNE, 3-7, 2013 EGE REKLAM BASIM SANATLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. PRINTING & PRESS Esat Paşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4 Ege Plaza Ataşehir - İSTANBUL Tel: (0216) 470 44 70 www.egebasim.com.tr

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES

İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan President of MÜSİAD IBF Başkanı Erol Yarar President

Detaylı

7 Nisan/April - 22 Mayıs/May 2015

7 Nisan/April - 22 Mayıs/May 2015 7 Nisan/April - 22 Mayıs/May 2015 7 Nisan/April - 22 Mayıs/May 2015 Editör / Editor Erdal Duman Küratörlük / Curating YAYGARA GÜNCEL SANAT İNİSİYATİFİ YAYGARA CONTEMPORARY ART INITIATIVE Erdal Duman Mustafa

Detaylı

WELCOME TO THE CONFERENCE

WELCOME TO THE CONFERENCE 2 nd BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI ABSTRACT BOOK 3-4 Ekim/October 2013 İstanbul/Türkiye 2 nd 2 nd WELCOME TO THE CONFERENCE In today s global and local markets, reputation has paramount importance for corporations

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

İÇİNDEKİLER CONTENT 6 KURULTAY / CONVENTION 18 YURTDIŞI TÜRKLER / TURKS ABROAD 30 DİASPAROLAR / DIASPORAS 46 İŞBİRLİKLERİ / COLLABORATIONS

İÇİNDEKİLER CONTENT 6 KURULTAY / CONVENTION 18 YURTDIŞI TÜRKLER / TURKS ABROAD 30 DİASPAROLAR / DIASPORAS 46 İŞBİRLİKLERİ / COLLABORATIONS ÖNSÖZ PROLOGUE Türk diasporası yeniden İstanbul da buluşuyor İlk defa Türk diasporası kavramını Türkiye nin bir küresel güç unsuru olarak değerlendiren ve Türk diasporasının seçkin temsilcilerini 2009

Detaylı