2012 ambertxt / BIS ISBN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 ambertxt / BIS ISBN: 978-605-88807-7-1"

Transkript

1

2

3

4 This Catalogue is published by BIS/Body-Process Arts Association. Produced in the context of the Exhibiton Commons Tense / Müşterekler Zamanı New Media Arts from Turkey, realised September 2012 in Den Haag / NL, in cooperation with TodaysArt Festival, in frame of the celebration programm TRNL Years of diplomatic relations between Turkey and Nederlands and realised with the support of Ministery of Foreign Affairs of Turkey. / Bu Katalog bir BIS/Beden İşlemsel Sanatlar Derneği yayınıdır. Commons Tense / Müşterekler Zamanı Türkiyeden yeni medya sanatı adı altında Eylül 2012 tarihleri arası Den Haag (Lahey) da, TodaysArt Festivali işbirliği ile Hollanda ile Türkiyenin diplomatik iliskilerinin 400. yılı kutlamaları çerçevesinde kurulan TC. Dışişleri Bakanlığı, Kültür Fonu desteğiyle gerçekleştirilen sergi kapsamında yayınlanmıştır. / 2012 ambertxt / BIS ISBN:

5 COMMONS TENSE COMMONS TIJD MÜSTEREKLER ZAMANI New Media Arts from Turkey Nieuwe Media Arts uit Turkije Türkiyeden yeni medya sanatı Proje Küratörleri / Project Curators: Ekmel Ertan / Fatih Aydogdu Program : Sergi / Exhibition : Eylül / September Electriciteitsfabriek / Den Haag / TodaysArt Festival Electriciteitsfabriek : De Constant Rebecqueplein 20, 2518 RA Den Haag Açılış kokteyli / Opening : 15 Eylül / September Workshop / Atölye : Eylül / September Kamusal Alan için Sanat Atölyesi / Public-Art Workshop : Eylül / September Seminer ve Sanatçı Tanıtımları / Seminar & Artist Presentations : 16 Eylül / September

6 Imprint / Impressum / Künye Commons Tense / Commons Tijd/ Müşterekler Zamanı editors / Editoren / Editörler: Fatih AYDOĞDU, Ekmel ERTAN publisher / Uitgever / Yayımcı: BİS (Body-Process Art Association) translations / vertaalwerk / çeviriler: Nafiz Akşehİrlİoğlu, Zeynep GÜNDÜZ, Ezgi ARIDURU, Ekmel ERTAN, Fatih Aydoğdu graphic design / grafisch ontwerp / grafik tasarım: Fatih AYDOĞDU photos / fotos / fotoğraflar: by the Artists / door de kunstenaars / sanatçılar ISBN: repro, print, binding / repro, afdrukken, binden / kalıp, baskı, cilt: Teknik Basım Matbaacılık Keyap Ticaret Merkezi Bostancı Yolu Cad., F1 Blok No :93 Y.Dudullu / İstanbul tel.: fax: organization / organisatie / organizasyon: BİS / amberplatform Türkgücü Caddesi No:3A Tophane Beyoğlu İstanbul tel. & fax: coordination / coördinatie / koordinasyon: Özlem Alkış, Fatih AYDOĞDU, Ekmel ERTAN, Zeynep GÜNDÜZ office / bureau / ofis: Çiğdem ZEYTİN Glyph Generation Infrastructure: Cem Sina Çetİn 2012

7 COMMONS TENSE COMMONS TIJD MÜSTEREKLER ZAMANI Artists / Artiesten / Sanatçılar Bager AKBAY Özlem ALKIŞ Sedef AYDOĞAN & Özgün KILIÇ Fatih AYDOĞDU Mehmet ERKÖK Ekmel ERTAN Osman KOÇ Nagehan KURALI & Selin ÖZÇELİK Ebru KURBAK Ali MİHARBİ Ahmet Sertaç ÖZTÜRK Onur SÖNMEZ & Jaak KAEVATS Candaş ŞİŞMAN organisation & realisation / organisatie & realisatie / organizasyon ve realizasyon: Danielle BOELLING / Natasja van der Horst /Olof VAN WINDEN (TodaysART, Den Haag NL) Özlem ALKIŞ / Fatih AYDOĞDU / Ekmel ERTAN / Zeynep GÜNDÜZ (amberplatform, Istanbul TR)

8 a project of een project van Proje sahibi BEDEN-İŞLEMSEL SANATLAR DERNEĞİ BODY-PROCESS ARTS ASSOCIATION in cooperation of in samenwerking met Proje ortağı in frame of in frame van Proje çerçevesi

9 11 13 There is no right & no wrong Geen goed of fout Ne doğru var ne de yanlış INDEX Olof van Winden Commons Tense New Media Arts from Turkey Commons Tijd Nieuwe Media Arts uit Turkije Müşterekler Zamanı Türkiyeden yeni medya sanatı Ekmel Ertan & Fatih Aydoğdu Common Times Cultural exchange between Holland & Turkey Gezamenlijke Tijden Culturele uitwisseling Holland & Turkije Müşterek Zamanlar Hollanda ile Türkiye arasında kültür alışverişi Deniz Erbaş Transversal Commons Tense & antihegemonial tactics Transversale Commons Tense & anti-overheersende tactieken Transversal Müşterekler Zamanı ve hegemonya karşıtı taktikler Fatih Aydoğdu Nettachmental Art from Turkey Nettachmental Kunst uit Turkije Türkiye den B(ağ)sal Sanat Commons Tense New Media Arts from Turkey Commons Tijd Nieuwe Media Arts uit Turkije Müşterekler Zamanı Türkiyeden yeni medya sanatı Artists & Works Exhibition Concepts Artiesten & Werken Tentoonstelling Concepts Sanatçılar ve işleri Sergi Konsept Metinleri Ebru Yetişkin Ekmel Ertan Biographies Artists, Authors Biografieën Artiesten, auteurs Biyografiler Sanatçılar, Yazarlar 9

10 N W S O

11 Olof van Winden There is no right & no wrong As part of the TodaysArt Festival 2012 in The Hague in September and October, the exhibition Commons Tense will open at the Elektriciteitsfabriek, showcasing work from new media artists from Turkey. Commons Tense is part of the amber Arts and Technology Festival and Conference, to be held in November 2012 in Istanbul, themed Paratactic Commons. As its departure point, Commons Tense uses the urgent need to reclaim the public ownership of the commons. Realized in collaboration with TodaysArt, the works presented at the exhibition will offer various interpretations of this theme. The co-events, which consist of two workshops, artist presentations, and a seminar, will be held parallel to the exhibition. The exhibition will take place within the framework of NLTR400, celebrating 400 years of diplomatic relations between Turkey and the Netherlands. Paratactic Commons is an exciting and adventurous theme which reflects on urgent and actual topics in our society. Own initiatives in public space, co-creation, and redefining ownership of common objects and spaces are topics that are vital to harnessing and further developing the creative potential of cities. These tools respond to both the needs derived from the ambitions of policy makers and municipalities, as well as the needs derived from urges towards societal transitions. Through the activities around these topics, hosted by the amber Arts and Technology Festival and Conference, I am looking forward to activating and inspiring outcomes. Today, there are many forms of expression, many media we can use, many different information flows. The speed at which we now consume information is unprecedented. We pick anything we like from the potpourri that is at our fingertips at every moment of the day. So what really matters in this enormous amount of content? How do we determine what is important? The only guiding principle in selection of content is our emotions. There is no right and wrong, no comparisons with what has gone before, or what is yet to come. All that matters is whether things resonate with you touch your emotions. We like countless things that touch us, we heart and share each other s discoveries, we build up an immense reservoir of inspirational bits of information. From it, we construct our identity, we fuel our dreams, we stimulate our imagination. We draw experiences to us, in search of inspiration and dreams. Over time, we have become more and more adept at collecting information, sucking it up at an unprecedented rate. What it all leads to, no one knows. But it is exciting to be a part of it, because it might lead to an epiphany, to new dreams, to new paradigms. Olof van Winden is director of TodaysArt Festival and Curator of Seoul International Media Arts Biennale (Media City Seoul 2012) 11

12 Olof van Winden Geen goed of fout Als onderdeel van TodaysArt Festival 2012, dat in september en oktober wordt gehouden in Den Haag, opent Commons Tense in de Elektriciteitsfabriek; een tentoonstelling met werken van nieuwe mediakunstenaars uit Turkije. Common Tense is onderdeel het amber Arts and Technology Festival and Conference, dat in november 2012 in Istanbul wordt gehouden, en het thema Paratactic Commons draagt. Het richt zich op de dringende noodzaak om publiek eigendom van gemeenschapsbezit terug te winnen. De werken in de tentoonstelling bieden interpretaties op dit thema. Ook vinden parallel aan de tentoonstelling evenementen plaats, bestaande uit twee workshops, kunstenaarspresentaties en een seminar. De tentoonstelling vindt plaats in het kader van NLTR400, waarin 400 jaar diplomatieke relaties tussen Nederland en Turkije wordt gevierd. 'Paratactic Commons' is een spannend en avontuurlijk thema dat reflecteert op urgente en actuele thema's in onze samenleving. Eigen initiatieven in de openbare ruimte, co-creatie, en het herdefiniëren van het eigendom van de gemeenschappelijke objecten en ruimtes, zijn onderwerpen die van vitaal belang zijn voor het gebruik en de verdere ontwikkeling van het creatieve potentieel van steden. Deze middelen beantwoorden aan zowel de behoeften die voortkomen uit de ambities van beleidsmakers en gemeenten, evenals aan de behoefte naar maatschappelijke verschuivingen. Ik ben benieuwd naar de activerende en inspirerende resultaten van de activiteiten rond deze thema s. Vandaag de dag zijn er vele vormen van expressie, uiteenlopende media die we kunnen gebruiken, veel verschillende informatiestromen. De snelheid waarmee we tegenwoordig informatie consumeren is ongekend. Wij halen alles wat we leuk vinden uit de potpourri die bij de hand is, op elk moment van de dag. Maar wat doet er nog echt toe, in deze enorme hoeveelheid aan informatie? Hoe bepalen we wat belangrijk is? De enige leidraad bij dit principe van selectie is onze emotie. Er is geen goed of fout, geen vergelijkingen met wat ooit is geweest, of wat nog moet komen. Het enige dat telt is of de dingen resoneren, je emoties raken. We liken talloze dingen die ons raken, we delen elkaars ontdekkingen, en bouwen een immens reservoir van inspirerende stukjes informatie. Daaruit construeren we onze identiteit, voeden we onze dromen, stimuleren we onze verbeelding. We dragen ervaringen bij ons, op zoek naar inspiratie en dromen. Na verloop van tijd zijn we uitgegroeid tot meer en meer bedreven in het verzamelen van informatie, zuigen het op in een ongekend tempo. Waar het allemaal toe zal leiden, weet niemand. Maar het is spannend om een deel van te zijn, omdat het zou kunnen leiden tot een openbaring, tot nieuwe dromen, en nieuwe paradigma's. Olof van Winden is directeur van TodaysArt Festival & Curator van Seoul International Media Arts Biënnale (Media City Seoul 2012) 12

13 Olof van Winden Ne doğru var, ne de yanlış Lahey de Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirilen TodaysArt Festivali 2012 kapsamında Elektriciteitsfabriek de yeralan Commons Tense / MüŞterekler Zamanı sergisi Türkiye den yeni medya sanatçılarının çalışmalarından oluşuyor. MüŞterekler Zamanı Kasım 2012 de İstanbulda Parataktik MüŞterekler temasıyla gerçekleştirilecek amber Sanat ve Teknoloji Festivali ve Konferansı nın bir altteması. MüŞterekler Zamanı çıkış noktası olarak kamu mülkiyeti olan müştereklerimizin geri iadesinin aciliyet ve gerekliliğini vurguluyor. TodaysArt işbirliği ile hayata geçirilen sergide sunulan eserler, bu temanın farklı yorumlarını işliyorlar. Sergiye paralel olarak, iki atölye çalışması ve sanatçı sunumlarından oluşan ortak etkinlikler de yapılıyor. Sergi Türkiye ve Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 400 yılının kutlandığı, NLTR400 programı çerçevesinde gerçekleşiyor. Paratactic Commons / Parataktik MüŞterekler toplumumuzdaki acil ve güncel bir konuyu irdeleyen, heyecan verici ve cesur bir tema. Kamusal alandaki sivil insiyatifler, ortak yaratım, ortak nesne ve mekanların aidiyetlerinin yeniden tanımlanması, şehirlerin yaratıcı potansiyelini kullanmak ve geliştirmek adına önemli ve hayati konular. Bu araçlar gerek yerel politikada belirleyici yaklaşım ve istemlerden, gerekse halkın sosyal ihtiyaçlarından yola çıkarak toplumsal bir değişimin gerekliliğini irdelemekte. Amber Sanat ve Teknoloji Festivali ve Konferansı tarafından sunulan bu konu çerçevesinde ortaya çıkacak ilham verici sonuç ve aktiviteleri sabırsızlıkla bekliyorum. Günümüzde kullanabileceğimiz çok çeşitli ifade biçimleri, muhtelif medya ve bilgi akışı mevcut. Bugün bilgi tüketmekte eriştiğimiz sürat emsalsizdir. Günün akışı içinde, sürekli parmaklarımızın ucuna potpuri olarak gelen herşeyi heran kabulleniriz. Peki bu muazzam miktardaki bilgiyığını içerisinde, bizim için içerik olarak gerçekten önemli olanları hangileridir? Bunu nasıl belirleriz? Bu seçimde izini sürebileceğimiz yegane çizgi duygularımızdır. Ne doğru vardır, ne yanlış, ne de önce olanla, sonra olacak olan arasında bir karşılaştırma yapmak mümkündür. Bütün mesele sizin duygu ve dokunuşlarınız üzerinden birşeylerin rezonansta olup olmadığındadır. Hergün, bizi duygulandıran birçok seyi like ediyoruz, karşılıklı yaptığımız keşifleri seviyor ve paylaşıyor, ilham verici bit ve enformasyonlar dan muazzam bir rezervuar oluşturuyoruz. Buradan kimliklerimizi kuruyor, fantazilerimizi dolduruyor, hayal gücümüzü tetikliyoruz. Hayal ve ilhamlarımızın izini sürerken birçok yeni deneyim ediniyoruz. Zamanla, bilgi toplamakta giderek ustalaşarak, bilgi özümsemekte emsalsiz bir hıza ulaşıyoruz. Bu yolun varacağı noktayı hiçbirimiz bilmiyor olsak da, bunun bir parçası olmak heyecan verici, çünkü bu durum yeni oluşumlara, yeni paradigma ve hayallere ulaşmamıza önayak olabilir. Olof van Winden TodaysArt Festivali nin direktörü ve Seoul Uluslararası Media Sanatı Biennalinin (Media City Seoul 2012) küratörüdür. 13

14 EN NL TR Commons Tense Commons Tijd Müşterekler Zamanı New Media Arts from Turkey Nieuwe Media Arts uit Turkije Türkiye den yeni medya sanatı Commons Tense exhibits the works of new media artists from Turkey. Being a sub-theme of amberplatform s 2012 theme entitled Paratactic Commons. Commons Tense points out that it is now time to talk within a new category that embeds the Commons in. Commons Tense vertoont werken van mediakunstenaars uit Turkije. Als subthema van amberplatform s thema voor 2012 met de titel Paratactic wijst Commons Tense op de noodzaak om binnen de mediakunst te praten over een nieuwe categorie waarin de Commons is verwerkt. Müşterekler Zamanı Türkiye de yeni medya alanında çalışan sanatçıların eserlerini sunuyor. amberplatform un 2012 teması Parataktik Müşterekler temasının bir Commons, alt teması olarak, Müşterekler Zamanı, şimdi Müşterekleri dahil eden yeni bir dilsel kategori kullanmanın zamanının geldiğine vurgu yapıyor. The decade that followed 9/11 witnessed a radical regression of communal energies, forcing us to live strictly in individual spheres; the fear and control society in the guise of a war on terror, the tendency of nation-states to impose their ideological agendas onto everyone and everything under their control and the conflicts and collaborations of a global consumerist economy that urges the rapid privatization of public goods have all taken a toll on the common values of human societies around the Globe. The commons that we need to regain entail a broad spectrum. In het decennium dat volgde na 9/11 vond er een radicale afname van gemeenschappelijke energie plaats die ons er toe dwong uitsluitend in individuele domeinen te leven. De angst- en controle in de samenleving in de vorm van terrorismebestrijding, de tendens van staten om hun ideologische agenda s op te leggen aan alles en iedereen onder hun bevel en de conflicten en samenwerkingen van een globale consumptieeconomie die aandringt op een versnelde privatisering van publieke voorzieningen: deze zaken hebben allemaal hun weerslag gehad op de gemeenschappelijke waarden van menselijke 9/11 sonrası terörle mücadele adı altında dayatılan korku ve kontrol toplumunun, herşeyi kendi ideolojisine bağlama eğilimindeki ulus-devletin ve her ölçekte, her şeyin özelleştirilmesini teşvik eden global tüketim ekonomisinin işbirlikleri ve çatışmaları arasında bireysel özgürlüklerimizi ve müştereklerimizi hızla kaybederek daralan bireysel atmosferlerimizde yaşamak zorunda bırakıldık. Müşterekler olarak sahip çıkmak zorunda olduğumuz değerler, doğal kaynaklarımızın özelleştirilerek ya da ortak hayati çıkarlarımız göz ardı edilerek sorgusuzca ve sorumsuzca kullanılmasının 14

15 Ekmel Ertan & Fatih Aydoğdu They range from ecological unbalances, which result from the privatization of natural resources, to the de facto privatization of judicial systems, which has led to the degradation of a justice that is common to all. Meanwhile, the ever-popularizing digital media, beginning with the Internet itself as a common resource, has been a major source of inspiration in revitalizing the idea of the commons. More specifically, the capacities offered by new media have helped to re-understand that information is a common as well as the right to access information. Can digital commons be an alternative platform to launch a political thought whose main aim is sharing, transparency, and freedom to access information? What can we learn from free software s, copyleft movements, peer-2-peer systems, the logic of open source, and creative commons? Could the digital-commons help samenlevingen wereldwijd. De commons die we moeten herwinnen bestrijken een breed scala. Deze commons variëren van ecologische onevenwichtigheden die voortvloeien uit de privatisering van natuurlijke bronnen tot de feitelijke privatisering van juridische systemen die tot een afname van gemeenschappelijke gerechtigheid hebben geleid. Ondertussen is de digitale media, constant in populariteit toenemend, en het internet als gemeenschappelijke hulpbron op zich, een belangrijke bron van inspiratie voor het doen herleven van het concept van commons. Specifieker, de mogelijkheden die de nieuwe media bieden, hebben geholpen in het herdefiniëren van informatie als een common, net als het recht op toegang tot informatie. Kunnen digitale commons als alternatief platform dienen voor een politiek gedachtegoed dat zich toespitst op delen, transparantie en vrijheid van informatie? Wat zijn de sonucunda ekolojik dengelerin bozulmasından, adalet sisteminin de facto olarak özelleştirilmesiyle insanlığın ortak değerlerini savunmak yerine özel çıkarların ve resmi ideolojinin emrine verilmesine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Öte yandan da yeni medya yeniden müştereklerimizin farkına varmamızın ve hararetle sahiplenişimizin esin kaynağı oldu. Yeni medyanın olanakları içerisinde bilginin herkese ve hepimize ait vazgeçilemez varlığımız olduğunu ve bilgiye erişim hakkımızın kutsallığını, sınırsız ve özgürce iletişim ve kendini ifade etme hakkımızı, adım adım elimizden alınan kamusal alanı yeni medyada yeniden yaratarak dayanışmanın ve paylaşmanın gücünü yeniden keşfettik, hatırladık. Dijital Müşterekler ana fikri açıklık, paylaşım ve özgürlük olan bir politik sistemin hayata geçirilebilmesi için alternatif bir platform olabilir mi? 15

16 for the creation of another form of economy and ecology? Could humans share their common resources rather than exploit them? What kind of paratactic artistic strategies could digital commons consist of? Realized in collaboration with TodaysArt Festival in Den Haag, the artworks presented at the exhibition will offer various interpretations of the theme. The co-events, which consist of two workshops, artist s presentations, and a seminar, will be held parallel to the exhibition. One of the workshops focuses on art in public spaces and is a collaborative workshop among Turkish and Dutch artists. The second workshop targets younger public with the aim to practice new media in a handson manner. Considering the frame of the exhibition that is entitled 400 years of Diplomatic Relations Between Turkey and The Netherlands, it is a typical expectation that the exhibition will be set in a national or geographical context. Which artists are invited, what is the coverage of the exhibition and are the artists truly representing the context. We ignored all those questions. This exhibition does not represent any national or geographical values, although lessen die we kunnen leren van gratis software, copyleftbewegingen, peer-2-peer netwerken, de logica van open source en creative commons? Kunnen de digitale commons dienen als hulpmiddelen bij het ontstaan van een andere vormen van economie en ecologie? Kan de mens zijn gemeenschappelijke hulpbronnen delen in plaats van deze te exploiteren? Uit welke paratactische artistieke strategieen kunnen digitale commons bestaan? De gepresenteerde kunstwerken op de tentoonstelling, gerealiseerd in samenwerking met het TodaysArt Festival in Den Haag, zullen verschillende interpretaties van het thema tonen. De randprogrammering, bestaande uit twee workshops, presentaties door kunstenaars en een seminar, vindt parallel plaats aan de tentoonstelling. Een van de workshops richt zich op kunst in publieke ruimte en is een collaboratieve workshop tussen Turkse en Nederlandse kunstenaars. De tweede workshop richt zich op een jonger publiek met het doel om nieuwe media praktijkgericht te gebruiken. Gezien het kader van de tentoonstelling, getiteld 400 years of Diplomatic Relations Between Turkey and The Netherlands, is de verwachting dat de tentoonstelling zich afspeelt in de nationaleen geografische context, met vragen als: welke artiesten Free Softwareler den, copyleft hareketinden, peer-2-peer sistemlerden, open source / open knowledge mantığından, creative common lardan bu bağlamda neler öğrenebiliriz? Commons (Müşterekler) başka bir ekonomi, başka bir ekoloji için olası bir temel oluşturmakta kullanılabilir mi? İnsanlar, kaynakları sömürmek yerine paylaşmak yetisine hala sahipler mi? Bu bağlamda oluşturulabilecek parataktik sanat stratejileri neler olabilir? TodaysArt Festival işbirliği ile gerçekleştirilen sergideki eserler temanın farklı açılımlarını sunuyor. Sergiye paralel olarak iki atölye çalışması, sanatçı sunumları ve Türkiye de yeni medya sanatı üzerine bir seminerden oluşan yan etkinlikler gerçekleştirilecek. Atölyelerden ilki kamusal alanda sanata odaklanan, Türkiye li ve Hollanda lı sanatçıların işbirliğiyle gerçekleştirecekleri bir çalışma diğeri ise yeni medya pratiğini geliştirmeye yönelik gençleri hedefleyen bir atölye olacak. Türkiye ve Hollandanın diplomatik iliskilerinin 400. Yılını kutladığı bir çerçevede Türkiye den Yeni Medya Sanatı alt başlığıyla açılan bir sergiden, ilk bakışta ulusal ya da coğrafya bağlamına oturan bir sergi beklentisi olacaktır. Sanatçı 16

17 it naturally may have the traces of them. All the artists and curators talk on behalf of themselves. What is important for us is to raise a collaborative voice that emphasizes the importance of the commons today, against anything that classifies and separates. The creation process of the artworks in this exhibition was based on collaboration, comparing the usual way that curatorial exhibitions follow. Curators invited the artists to work together for an exhibition entitled Commons Tense under the theme Paratactic Commons, which is the theme for amberfestival Artists and curators came together every two weeks to discuss the possible expansions of the theme. These meetings formed a fruitful and creative as well collaborative working frame in line with the title Commons Tense. These meetings took place in amberplatform with the participation of artists who lives in İstanbul in person and others who live abroad through online connection. Artists discussed about their works made comments to each others and proposed solution in some cases. After a while meetings were stopped, artists started production in their atelier. worden uitgenodigd, wat is het bereik van de tentoonstelling en vertegenwoordigen de kunstenaars daadwerkelijk de context? Al deze vragen hebben we genegeerd. Deze tentoonstelling vertegenwoordigt geen nationale of geografische waarden, ondanks dat hier toch sporen van zichtbaar zullen zijn. Alle kunstenaars en curatoren spreken namens zichzelf. Wat voor ons belangrijk is, is om een collaboratief geluid te laten horen dat de nadruk legt op het belang van de commons vandaag de dag, tegenover alles dat classificeert en opdeelt. Het creatieve proces van de kunstwerken in de tentoonstelling was gebaseerd op samenwerking, en week af van de gebruikelijke methoden voor het maken van tentoonstellingen. Curators nodigden de kunstenaars namelijk uit om samen te werken aan een tentoonstelling met de naam Commons Tense, binnen het thema Paratactic Commons, dat ook als thema dienst voor amberfestival Kunstenaars en curators kwamen om de week samen om mogelijke uitbreidingen van het thema te bespreken. Deze tentoonstelling bestaat uit nieuwe werken van geselecteerde kunstenaars die zich in of rondom het amberplatform netwerk bevinden. We hebben getracht diversiteit aan te brengen in de selectie olarak kimlerin davet edildiği ya da edilmediği, nasıl bir kapsayıcılığı olduğu, ya da seçilmiş sanatçıların/ işlerin gerçekten bu bağlamı yeterince temsil edip etmedikleri soruları akla gelecektir. Biz bu çerçevede sınıflayan ve ayrıştıran herhangi bir bağlamdan kaçınarak, projeyi iki ülke arasında bir işbirliği bazında değerlendirdik ve konu olarak sadece bu iki ülkeyi değil, küresel bağlamda da zamanımızın nabzını tutan, sistemsel ve yapısal olarak önemli gördüğümüz bir konu üzerine eğilmeyi yeğledik. Bu sergideki eserlerin üretimi de alışılagelmis küratoryal sergilerden daha farklı gelişti. Aynı zamanda amber 12 festivali içinde öngördügümüz commons / müşterekler temasının dinamiği ile de doğrudan ilintili olarak, küratörler ve sanatçılar konu etrafında birlikte çalışarak sergiyi ortaya çıkardılar. Onbeş günde bir yapılan toplantılarla tema tartışıldı çeşitli açılımlarının ve bunların sanatsal ifadelerinin ne olabileceği araştırıldı. Yurtdışında yaşayan sanatçıların çevrimiçi katılımıyla amberplatform da gerçekleşen bu toplantılar, herkes için Müşterekler Zamanı başlığına uyan verimli bir ortak çalışma süreci oluşturdu. Tüm sanatçılar 17

18 This exhibition consists of new works of selected artists who are in or around amberplatform community. We tried to create diversity with the selection of the artists. The age group is differing from 20s to late 40s, which means almost three generation of artists are presenting in this exhibition but on the other hand they all belong to so called new media generation. Some are internationally established researchers and artists in the field and some are in the beginning of their career. We also wanted to make less known or younger artist visible beside the ones already in the international art circuits. We believe this creates a good sampling for the visitor as well. The works in this exhibition are various in relation to the theme; some are more direct some are more metaphorical How can we talk in Commons Tense? Artists answer this question with utilizing different concepts and tools from a wide range of possibilities opened up by the question itself. Ebru Kurbak created a data catcher net which is an actual Faraday Cage, pointing out the electromagnetic environment that we are surrounded with which is (in) the public space, but carries coded and private in- van de kunstenaars. De leeftijd van de kunstenaars varieert van in de 20 tot achterin de 40, wat betekent dat bijna drie generaties aan kunstenaars zich presenteren in de tentoonstelling, maar aan de andere kant behoren ze allemaal tot de zogenoemde nieuwe media generatie. Sommigen van hen zijn internationaal gerenommeerde onderzoekers en kunstenaars in het werkveld en anderen staan aan het begin van hun carrière. We wilden ook minder bekende of jonge kunstenaars zichtbaar maken naast degenen die al bekend zijn in het internationale kunstcircuit. We denken dat dit een helder overzicht aan het publiek geeft. De werken binnen de tentoonstelling verhouden zich op verschillende wijzen tot het thema; sommigen zijn direct gerelateerd en anderen zijn metaforisch. Hoe kunnen we spreken in Commons Tense? Kunstenaars beantwoorden deze vraag door middel van het inzetten van verschillende concepten en middelen uit een grote hoeveelheid mogelijkheden die ontstaan door het stellen van de vraag zelf. Ebru Kurbak maakte een data-vangnet in de vorm van de Kooi van Faraday die aantoont dat het elektro-magnetische veld waarin we ons begeven (in) de publieke ruimte is, maar ondertussen geco- konuya kendi yaklaşımını saptadı, bir birine önerileriyle yardımcı oldu, çözüm üretti. Bir süre sonra toplantılar kesildi, sanatçılar işlerini üretmek için atölyelerine çekildiler. Bu sergi amberplatform çevresinden davet ettiğimiz, daha önce de birlikte çalıştığımız sanatçıların yeni işlerinden oluşuyor. Sanatçıların seçimiyle de geniş bir çeşitlilik yaratmaya çalıştık. Yaş grubu 20 lerden 40 lara kadar değişirken, serginin neredesye 3-jenerasyona - ama eninde sonunda aslında hepsi yeni medya jenerasyonuna ait sanatçıların işlerini içermesi anlamına geliyor. Bazıları uluslararası alanda tanınan araştırmacı ve sanatçılar iken bir kısmı henüz sanatçı olarak kariyerinin başında. Bir yandan da hali hazırda uluslararası sanat çevrelerinde dolaşımda olan sanatçıların yanında az bilinen, genç sanatçıları da görünür kılmak istedik. İnanıyoruz ki bu seçim izleyiciler için de ilginç bir çeşitlilik sağlayacak. Bu sergide göreceğiniz eserler çok geniş bir perspektife yayılarak tema ile ilişkileniyor. Bu ilişkilenme bazılarında daha doğrudan bazılarında daha dolaylı. Müşterekler zamanında nasıl konuşabiliriz? Sanatçılar bu soruya, sorunun 18

19 formation; how complicated the state of commons became with the extension of new media! Common-itchy carries a lot of references to the cultural background of the artists environment; Ahmet Sertaç Öztürk takes itch, which has a wide range of connotations in Turkish, and creates a common tool/ station to agitate new associations to the word. Violation by Özlem Alkış, brings the most common values of humanity into attention and denotes the Globe wide tragedy of Human Rights. Özgün Kılıç and Sedef Aydoğan deal with the most common state of mind: forgetting. They take Viktor Mayer Schönberger s statement and converge the digital and physical in the exhibition space in a highly abstract manner. To further elaborate on the parent theme Paratactic Commons guests can visit amber 12 Arts and Technology Festival and Conference, to be held in November 2012 in Istanbul. amber 12 will host numerous international artists and researchers with their works around the theme. It will question whether the commons can function as a counter-tactic to address a diversity of issues such as, the ecological system, social inequalities, ethnic conflicts, poverty and other problems created deerde en private informatie bevat; het benadrukt eens te meer hoe gecompliceerd het concept commons is geworden sinds de introductie van nieuwe media. Common-itchy bevat een hoop verbindingen met de culturele achtergrond van de kunstenaars; Ahmet Sertaç Öztürk neemt het woord itch, dat veel connotaties heeft in het Turks, en creëert een common hulpmiddel/werkstation dat aanzet tot nieuwe associaties van het woord zelf. Violation door Özlem Alkış brengt de gedeelde waarden van de mens onder de aandacht en verwijst naar de wereldwijde tragedie met betrekking tot het schenden van de Mensenrechten. Özgün Kılıç en Sedef Aydoğan behandelen de meest voorkomende geestestoestand; het vergeten. Ze nemen Schönberger s uitspraak en mengen het digitale met het fysieke in de tentoonstellingruimte op een uiterst abstracte wijze. Degenen die geïnteresseerd zijn in het overkoepelende thema Paratactic Commons kunnen ook amber 12 Arts and Technology Festival and Conference bezoeken, in november 2012 in Istanbul. Bij amber 12 zal een aantal internationale kunstenaars en researchers hun werk rondom het thema presenteren. Besproken wordt of de commons zouden werken om diverse vraagstukken aan te pakken, zoals het ecologische araladığı geniş olasılıklar dünyasından, farklı kavram ve araçları kullanarak cevap veriyorlar. Ebru Kurbak aslında bir Faraday Kafesi olan kepçe ile kamusal alan(da) olan ama şifrelenmiş ve kişisel bilgi taşıyan elektromanyetik çevremize işaret ediyor. Yeni medyanın da eklemlenmesiyle müştereklerin durumu ne kadar karmaşıklaştı! Toplu-kaşıma sanatçıyı çevreleyen kültürel geriplana çok güçlü referanslar taşıyor. Ahmet Sertaç Öztürk Türkçede çok fazla çağrışımı olan kaşınma meselesini alıp yarattığı toplu kaşınma istasyonları ile sözcüğe yeni çağrışımlar ekliyor. İhlal le Özlem Alkış insanlığın en büyük müştereği olan insan haklarını ele alıp, pratikteki küresel trajediyi vurguluyor. Özgün Kılıç ve Sedef Aydoğan aklın en müşterek hali, unutmak ile uğraşıyor. Schönberger in tezini alıp tamamen soyut bir düzlemde sergi alanında dijital ile fiziksel olanı içiçe geçiriyor. Parataktik Müşterekler temasını daha fazla izlemek isteyen izleyiciler 9-18 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul da gerçekleşecek olan amber 12 Sanat ve Teknoloji Festivali ve Konferansını ziyaret edebilirler. Amber 12 tema etrafında çok sayıda sanatçı 19

20 by the hegemony of global capitalism and privatization. Since 2007 amberplatform operates within the field of new media in various ways: it organizes an annual international festival and conference on arts and technology, it fosters research and production, and it works on building a network of new media artists, by which it fosters intercultural dialogue and artistic exchange. amberplatform is supported by BIS (Body-Process Arts Association). For more information visit: Acknowledgment For creating the commons that we have been sharing with the people of The Netherlands, which made this exhibition possible as a consequence of previous collaborations, we like to thank all the actors of the 400 years, who established the Diplomatic Relations Between Turkey and The Netherlands. We like to thank to all the artists that we worked together for their invaluable effort and collaboration. We like to thank TodaysArt Festival for their collaboration in this event. Without Todays- Arts s generous help and coop- systeem, sociale ongelijkheid, etnische conflicten, armoede en andere problemen die worden veroorzaakt door de overheersing van kapitalisme en privatisering. Sinds 2007 werkt amberplatform op verschillende wijzen in het veld van nieuwe media; het organiseert een jaarlijks internationaal festival en conferentie gericht op kunst en technologie, het stimuleert onderzoek en productie en het werkt aan een netwerk van mediakunst, waardoor het interculturele dialoog en artistieke uitwisseling bevordert. amberplatform wordt gesteund door BIS (Body-Process Arts Association). Voor meer informatie; Erkenning Voor het creëren van de commons die we delen met het Nederlandse volk, de commons die deze tentoonstelling mede mogelijk maakten als gevolg van eerdere samenwerking, willen we graag alle partijen bedanken die gedurende 400 jaar aan diplomatieke banden tussen Turkije en Nederland hebben gewerkt. We willen alle kunstenaars waar we mee samenwerkten bedanken voor hun waardevolle inspanning en medewerking. ve araştırmacıyı işleri ile ağırlıyor olacak. Amber 12 müştereklerin ekolojiden sosyal eşitsizliğe, etnik çatışmalardan yoksulluğa ve geç kapitalizmin yarattığı diğer problemlere ve özelleştirmeye doğrudan bir karşı taktik olarak kullanılıp kullanılamayacağını sorgulayacak den beri amberplatform yeni medya alanında farklı perspektiflerle çalışıyor. Sanat ve Teknoloji kesişiminde yıllık bir festival ve konferans düzenliyor. Araştırma ve üretimi destekliyor. Yeni medya kültürler arası diyaloğu ve sanatsal değiştokuşu arttıracak bir ağ oluşturmak için uğraşıyor. amberplatform bir BİS projesidir. Daha fazla bilgi için: Teşekkürler İnşa ettikleri karşılıklı ilişkilerin devamı olarak bu sergiyi olanaklı kılan müşterekleri yarattıkları için 400 yıldır Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz. Eşsiz çabaları ve projeye angaje katılımları için birlikte çalıştığımız tüm sanatçılara teşekkür ederiz. TodaysArt Festivaline desteği için çok teşekkür ederiz. 20

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal Hollandaca hepimizi birbirimize baglar Wat leest u in deze folder? 1.

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

İş E-Posta. E-Posta - Giriş. Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise. Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim

İş E-Posta. E-Posta - Giriş. Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise. Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim - Giriş Türkçe Hollandaca Sayın Başkan, Geachte heer President Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise Sayın yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın yetkili,

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2002-I

Eindexamen Turks havo 2002-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Sol elin u ursuzlu u! 1 a ıdaki seçeneklerden

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl)

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 17 mei 9.00 11.30 uur 20 02 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Examen VWO. Turks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur. Vragenboekje

Examen VWO. Turks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur. Vragenboekje Turks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2015 tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 54 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM ANABİLİM DALI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven.

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Beter voor elkaar 2 Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2005-I

Eindexamen Turks vwo 2005-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ir Gençlik Projesi 1 Türkiye ra tırmalar

Detaylı

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur Turks 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen; het examen bestaat uit 45 vragen.

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Başvuru Referans Mektubu

Başvuru Referans Mektubu - Giriş Sayın Yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti Geachte heer Geachte mevrouw Geachte

Detaylı

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven.

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. U heeft

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2012 tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2015 tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 52 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Southern Studies. ÇEMBERLİTAŞ HAMAMı 14 21 eylül, 2011 ziyaret saatleri: 06:00 00:00. BAŞ KÜRATÖR/senıor CURATOR lanfranco aceti. Jonathan Mackenzie.

Southern Studies. ÇEMBERLİTAŞ HAMAMı 14 21 eylül, 2011 ziyaret saatleri: 06:00 00:00. BAŞ KÜRATÖR/senıor CURATOR lanfranco aceti. Jonathan Mackenzie. llness brokensti wllness bro n brokenstillness brokenstillness brokenstillness brokenstillness brokensti ISEA2011 UNCONTAINABLE Southern Ocean Studies ÇEMBERLİTAŞ HAMAMı 14 21 eylül, 2011 ziyaret saatleri:

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

Examen HAVO 2013. Turks. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO 2013. Turks. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2005-I

Eindexamen Turks havo 2005-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Öz Kayseri pastırması ile nin gıda Oscarını

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Website beoordeling halis.org

Website beoordeling halis.org Website beoordeling halis.org Gegenereerd op Juni 10 2015 11:23 AM De score is 56/100 SEO Content Title Halis KAYA Freelance Web Tasarım Uzmanı ve Danışmanı Lengte : 52 Perfect, uw title tag bevat tussen

Detaylı

Eindexamen vwo Turks 2013-I

Eindexamen vwo Turks 2013-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 İstanbullu İzmirliler 1p 1 1. ve 2. paragrafta

Detaylı

Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık

Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık Doktora Tezi Engin SARI Tez Danışmanı: Prof. Dr. Asker KARTARI

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Hollandaca-Türkçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Hollandaca-Türkçe Dilekler : Evlilik Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Yeni evli bir çifti Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2007 tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Yokyerler sergisi yeni medya aracılığıyla doğa temsilleri ve mekanın yeniden şekillendirilmesine odaklanır.

Yokyerler sergisi yeni medya aracılığıyla doğa temsilleri ve mekanın yeniden şekillendirilmesine odaklanır. Yokyerler sergisi yeni medya aracılığıyla doğa temsilleri ve mekanın yeniden şekillendirilmesine odaklanır. 2 İlhamını, Marc Augé nin süper-modernite çağında insanların kimliksiz bir yalnızlıkta asılı

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2003-I

Eindexamen Turks vwo 2003-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Vitrindekiler Tekst 1 bestaat uit drie boekrecensies.

Detaylı

Eindexamen havo Turks 2012 - I

Eindexamen havo Turks 2012 - I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ltınımız yer altında mı kalsın? 1p 1 rtvin

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Virtual Worlds are Useful for Children

Virtual Worlds are Useful for Children Virtual Worlds are Useful for Children Virtual Worlds are Useful for Children A research report says that virtual worlds can be important places where children practise what they will do in real life.they

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

U kunt meerdere vakjes aankruisen. Birden fazla haneyi işaretleyebilirsiniz.

U kunt meerdere vakjes aankruisen. Birden fazla haneyi işaretleyebilirsiniz. Aanvraag/Başvuru Vrijwillige Verzekering Gönüllü Sigortalılık Met dit formulier kunt u vrijwillige verzekering voor een ouderdomspensioen AOW en/ of nabestaandenuitkering Anw aanvragen. U kunt de aanvraag

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2007-I

Eindexamen Turks havo 2007-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Çalışan annelerin çocuklarını bekleyen büyük...

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Algemene inleiding van het werkstuk Bu tezde/ kağıtta/ denemede...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Immigratie Documenten

Immigratie Documenten - Algemeen için nereden form bulabilirim? Vragen waar men een formulier kan vinden [belge] ne zaman verildi? Vragen wanneer een document is afgegeven [belge] nerede verildi? Vragen waar een document is

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2002-II

Eindexamen Turks havo 2002-II Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Tarım, Türkiye yi kurtarır 1 Yazar bir batılı

Detaylı

NTFF Activiteitenrapport

NTFF Activiteitenrapport The Netherlands-Turkey Friendship Foundation NTFF Activiteitenrapport 2011-2012 Programma : Nederland en Turkije: Een sterke combinatie, opening NTFF Doel : Laten zien wat Nederland en Turkije van elkaar

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur Turks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 onderdag 18 mei 9.00 11.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2010 tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur Turks tevens oud programma Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl)

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 21 juni 10.00 12.30 uur 20 02 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2007-I

Eindexamen Turks vwo 2007-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 nadolu teşi dünya sahnelerinde 2p 1 Welke

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015.11.10 MAT461 Fonksiyonel Analiz I Arasınav N. Course Adi: Soyadi: Öğrenc i No: İmza: Ö R N E K T İ R S A M P L E

Detaylı

Naar volwaardig burgerschap. Eşit vatandaşlığa doğru!

Naar volwaardig burgerschap. Eşit vatandaşlığa doğru! Naar volwaardig burgerschap De visie van het Inspraakorgaan Turken op de ontwikkeling van de VTurkse I E R I Ngemeenschap G 25 JA A R I OT Eşit vatandaşlığa doğru! N A A R VO LWA A R D I G B U R G E R

Detaylı

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Anvers yeni gelenleri karşιlama bür

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Anvers yeni gelenleri karşιlama bür Onthaalbureau Inburgering Antwerpen Anvers yeni gelenleri karşιlama bür Bent u nieuw in Vlaanderen en wilt u Nederlands leren? wilt u meer weten over het leven in Vlaanderen? zoekt u werk? hebt u andere

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA ANA BİLİM DALI ULUSAL TELEVİZYONLARIN HABER BÜLTENLERİNDE

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA ANA BİLİM DALI ULUSAL TELEVİZYONLARIN HABER BÜLTENLERİNDE T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA ANA BİLİM DALI ULUSAL TELEVİZYONLARIN HABER BÜLTENLERİNDE ŞİDDETİN TEMSİLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Itır ÇORDAN Tez danışmanı Doç.

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Eindexamen havo Turks 2014-I

Eindexamen havo Turks 2014-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ankalar Volgens het nieuwe wetsvoorstel moeten

Detaylı

Questions for Turkish Experts re: Barış Pehlivan s Odatv Computer

Questions for Turkish Experts re: Barış Pehlivan s Odatv Computer Questions for Turkish Experts re: Barış Pehlivan s Odatv Computer 1.) According to the Microsoft Windows ( Windows ) Event Log (specifically, events 6005 and 6006 within SysEvent.Evt ) when was Windows

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

BALANS - İLKE KUTLAY

BALANS - İLKE KUTLAY BALANS - İLKE KUTLAY BALANS - İLKE KUTLAY 17 Eylül - 5 Ekim 2012 Balans ironik yönü kuvvetli sirk temalı resimlerden oluşuyor. Çalışmalarda hayvanları da ortak eden figürlerin oluşturduğu yapay bir gösteri

Detaylı

Het basisexamen inburgering in het buitenland. Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı

Het basisexamen inburgering in het buitenland. Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı Het basisexamen inburgering in het buitenland Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı Het basisexamen inburgering in het buitenland Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı 02 Hollanda

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

Anesthesievragenlijst voor volwassenen - Turks / Yetişkinler için Anestezi Soru Listesinin İngilizce çevirisi

Anesthesievragenlijst voor volwassenen - Turks / Yetişkinler için Anestezi Soru Listesinin İngilizce çevirisi Anesthesievragenlijst voor volwassenen - Turks / Yetişkinler için Anestezi Soru Listesinin İngilizce çevirisi Ameliyat öncesi poliklinik muayeneye giderken bu formu doldurulmuş olarak yanınıza alın. Güncel

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı