IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu Teknik Şartnamenin amacı; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu nun (TRT) ihtiyaçları çerçevesinde, IP, EDGE, 3. nesil (3G) ve 4. nesil (4G) mobil ağlar üzerinden yurt içi ve yurt dışından SD ve HD yayın ve program iletiminde kullanılması planlanan 27 (yirmi yedi) adet taşınabilir ses ve video verici seti ile 17 (on yedi) adet rak tipi ses ve video alıcı ünitesi, 2 (iki) adet LCD-KVM sürgülü konsol, 2 (iki) adet rak seti ve 6 (altı) adet 16 (on altı) lan portlu 1 Gigabit ethernet switch alımı için istenen temel teknik özellikleri belirlemektir. Söz konusu teçhizatın dağıtım şekli aşağıdaki gibi olacaktır: Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı (Ankara): 10 adet rak tipi alıcı ünitesi, 20 adet taşınabilir verici seti, 1 adet LCD-KVM sürgülü konsol, 1 adet rak seti ve 2 adet 16 lan portlu 1 Gigabit ethernet switch TRT Avaz Kanal Koordinatörlüğü (Ankara): 2 adet rak tipi alıcı ünitesi, 2 adet taşınabilir verici seti ve 2 adet 16 lan portlu 1 Gigabit ethernet switch TRT Arapça Kanal Koordinatörlüğü (İstanbul): 5 adet rak tipi alıcı ünitesi, 5 adet taşınabilir verici seti, 1 adet LCD-KVM sürgülü konsol, 1 adet rak seti ve 2 adet 16 lan portlu 1 Gigabit ethernet switch Teknik şartnameye cevaplar Türkçe, teklifle birlikte sunulacak teknik doküman, broşür ve kataloglar Türkçe veya İngilizce olacaktır Teknik şartname madde madde cevaplandırılacaktır. Açıklama gerektiren maddelere istenilen doğrultuda detaylı olarak cevap verilecektir. Teknik şartnameye uymayan maddeler açıkça belirtilecektir. İstekli tarafından alternatif teklif verilmesi durumunda, yine her bir alternatif teklif için şartnamenin maddelerine bire bir eksiksiz cevap verilecektir Firma, teklifle birlikte, teklif ettiği cihazların marka ve modeline ait genel olarak tanıtımını, broşürünü, kullanım kitabını CD/DVD ortamına kaydedilmiş olarak 1 (bir) set verecektir Yüklenici firma cihazların basılı Türkçe ve İngilizce kullanım kitaplarını 8 (Sekiz) takım olarak verecektir. Ayrıca, cihazların Türkçe veya İngilizce olan işletim bilgileri, hata tespit ve ilk adım bakım-onarım bilgileri yer alan işletme-bakım kitaplarını CD/DVD ortamına kaydedilmiş şekilde her cihazla birlikte 1 (bir) CD/DVD olarak sağlayacaktır Satın alınacak teçhizatın işletmesi, yüklenici firma sorumluluğunda, üretici firma personeli tarafından, cihazların tesliminden sonra TRT-ORAN Sitesinde Türkçe olarak verilecek 2 (iki) tam gün süreli eğitimden sonra, TRT personelince yapılacaktır Bu alımda işin tamamı için teklif verilecektir Gerekmesi halinde cihazların şartnamede belirtilen video ve audio sıkıştırma, iletim format ve standartlarında yayın yapabilmesini ve alış yapabilmesini teminen ilgili tüm izin ve lisanslar yurt içi ve uluslararası kurum, kuruluş, organizasyon ve laboratuvarlardan, vb. alınmış olarak TRT ye teslim edilecektir. 1

2 2. TEKNİK GEREKSİNİMLER 2.1. Cihazlardaki bütün etiketleme, gösterge ve menüler Türkçe veya İngilizce olacaktır Teknik şartnamede tarif edilen ya da tarif edilmeyen, fakat sistemin kendisinden beklenen şekliyle tam performans çalışabilmesi için gereken her türlü malzemeyi, teçhizatı (arabirim, yazılım, 3G modem, vb.) firma teklif edecektir. Teklif edilmeyen (veya yeteri sayıda teklif edilmeyen) bu türden malzemelerin teklif edilmemesi durumunda fiyata dâhil edildiği kabul edilecektir Cihazların IP arabirimleri RJ 45 konektörlü ethernet bağlantılı olacaktır Taşınabilir Verici Setinin Özellikleri Cihaz, SD-SDI/HD-SDI girişine uygulanan video ve ses sinyalini (en az 2 (iki) kanal mono ses) gerçek zamanla sıkıştırıp, IP, EDGE, 3. nesil (3G) ve 4. nesil (4G) mobil ağlar üzerinden rak tipi alıcı ünitesine aktaracaktır Teklif edilecek taşınabilir verici cihazının ses ve görüntü kaydının yapılabileceği en az (dahili veya harici) 2 GB kapasiteli kayıt alanı olacaktır. Taşınabilir verici cihazının SD-SDI/HD-SDI girişine bağlanacak kamera, VTR, vb. cihazlardan söz konusu disk ünitesine/kayıt alanına ses ve video kaydı yapılabilecektir. Yapılan bu kayıtlar istenildiğinde yukarıda bahsedilen şebekeler üzerinden dosya tabanlı ve stream olarak alıcı ünitesine aktarılabilecektir (store and forward özelliği). Teklifle birlikte kayıt ortamının maksimum kapasitesi (kullanılan video ve ses kodlaması belirtilerek) bildirilecektir. Harici disk kullanılması durumunda söz konusu diskin çalışması için dışarıdan elektrik beslemesi (external power supply) ihtiyacı olmayacaktır Taşınabilir verici cihazının cihaz operatörü iletim anında o anda aktif olan operatör hatlarına ilişkin veri miktarlarını ve gecikme süresini, dahili veya harici monitörden gözlemleyebilir olacaktır. Eğer, harici bir monitör gerekli ise, her bir cihazla birlikte teklif edilecektir. Söz konusu cihazın çalışması için dışarıdan elektrik beslemesi (external power supply) ihtiyacı olmayacak ve teklifle birlikte söz konusu cihaza ait dokümanlar verilecektir Taşınabilir verici cihazına en az 6 (altı) adet SIM kart takılabilmelidir. Bu SIM kartlar cihaz içerisine takılabileceği gibi teklif edilecek harici 3G modemlere de takılabilecektir. Takılan 6 (altı) adet SIM kart ile aynı anda tek bir operatörden hizmet alınabileceği gibi, istenildiğinde en az 3 (üç) farklı operatörden aynı anda hizmet alınabilecektir Taşınabilir verici cihazı 3G üzerinden iletimde SIM kartla birlikte harici 3G modem kullanıyor ise, Türkiye de servis veren 3G operatörlerinin (Avea, Turkcell, Vodafone) modemlerini kullanabilmelidir. Eğer cihaz harici 3G modem kullanıyor ise, her bir mobil cihaz için kullandığı SIM kart sayısı kadar 3G modem, cihazlarla birlikte teslim edilecek ve teklife dâhil edilecektir Teklif edilen taşınabilir verici cihazının en az 6 (altı) adet 3G kanalını birleştirip, toplam veri iletim kapasitesini (upload/uplink capacity) arttırılabilme özelliği olacaktır (3G bonding özelliği). Teklif edilen cihazın upload/uplink veri miktarı 3.5 Mbps veya daha üzeri olacaktır IP ile EDGE, 3G ve 4G üzerinden video ve ses iletimi sırasında taşınabilir verici cihazından, rak tipi alıcı ünitenin çıkışına kadar olan minimum ve maksimum gecikme süreleri teklifle birlikte bildirilecektir. Taşınabilir verici cihazının SD-SDI/HD-SDI girişine uygulanan ses ve video, rak tipi alıcı tarafın SD-SDI/HD-SDI çıkışına, ses ve video arasında dudak senkronizasyonu bozulmayacak biçimde gönderilecektir. 2

3 Teklif edilen taşınabilir verici ve rak tipi alıcı cihazları en az aşağıdaki video çözünürlük değerlerini sağlayacaktır: 720x576i 50 Hz CIF 352x p 50 Hz 1080i 50 Hz Taşınabilir verici cihazına uzaktan internet üzerinden bağlanılıp, video çözünürlük değerlerinin değiştirilebilmesi mümkün olacaktır Taşınabilir verici cihazı MPEG4-H264 AVC veya ACT-L3 video kodlamalarını destekleyecektir. Hangi profil ve seviyelerin (level), video veri oranlarının (data rate) seçilebileceği teklifte açıkça belirtilecektir Taşınabilir verici cihazının forward error correction (FEC) yapabilme özelliği olacaktır Cihaz açıldıktan sonra bulunduğu ortamdaki EDGE, 3G ve 4G şebekelerini otomatik olarak algılayabilecektir. Operatör çalışmak istediği şebekeyi manuel olarak seçebilecektir Cihaz açıldıktan sonra canlı yayına geçme süresi (cold start) en fazla 10 dakika olacaktır Taşınabilir verici cihazı SD-SDI/HD-SDI embedded şeklinde girişlere sahip olacaktır. Söz konusu girişler cihazın üzerinde olacak, herhangi bir dönüştürücü (converter) veya benzeri teçhizat kullanılmayacaktır Taşınabilir verici cihazı taşıma çantası ile birlikte teklif edilecektir. Cihazın çalışma ısısının dış ortama aktarılabilmesi için uygun havalandırma boşlukları çanta üzerinde mevcut olacaktır. Teklif edilen çanta dış mekân kullanımlarına uygun, yağmur, toz, vb. etkenlerden koruyacak biçimde olacaktır Cihazın ebat ve ağırlığı bildirilecektir Cihaz hem şarj edilebilir batarya ile hem de 220 ± %10 VAC şebeke voltajı aralığında çalışmaya uygun olacaktır Taşınabilir verici cihazı 110± %10 VAC şebeke voltajı aralığında da çalışmaya uygun olacaktır Her bir taşınabilir verici cihazının çalışması için gerekli olan 1 (bir) adet şarj edilebilir batarya seti ve 1 (bir) adet yedek batarya seti teklife dâhil edilecektir. Batarya tipi belirtilecektir. Cihazın elektrik kesilmelerinde bataryaya otomatik olarak geçmesi ve bu sırada hattı düşürmemesi gerekmektedir Batarya şarj durumuna ilişkin bilgiyi taşınabilir cihaz veya taşınabilir cihaza bağlı batarya üzerinden görmek mümkün olacaktır Batarya cihaza bağlıyken şarj edilebilecek veya bu mümkün değil ise her bir taşınabilir cihazla beraber bataryayı şarj etmek için kullanılan cihazlardan birer adet, toplam 20 (yirmi) adet şarj cihazı teklife dâhil edilecektir Cihaz bataryadan, batarya tam dolu haldeyken, kesintisiz olarak en az 1 (bir) saat çalışabilmelidir Taşınabilir verici cihazının SD-SDI/HD-SDI girişine kamera veya diğer görüntü cihazları bağlanması durumunda kamera veya görüntü cihazlarının çıkışlarına herhangi bir zarar gelmeyecektir. 3

4 Taşınabilir verici cihazı arazi şartlarına (sarsıntı, çalışma sıcaklığı (0 C ile +40 C), vb.) uygun olacaktır Cihazın Arap ülkeleri ile Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika kıtalarında kullanılmakta olan 3G/4G şebekelerine uyumlu olması gerekmektedir Cihazın video ve sesi alıcı ünitesine kesinti olmadan iletebileceği en düşük bit oranı belirtilecektir Rak Tipi Alıcı Cihazının Özellikleri Taşınabilir verici cihazından gönderilen video ve sesi internet üzerinden alıp, SD-SDI/HD-SDI çıkışından verecektir. Bu iş için gerekli olan yazılım ve donanıma sahip rak tipi alıcı ünitesi teklif edilecektir Rak tipi alıcı ünitesi, taşınabilir verici cihazından EDGE, 3G, 4G ve IP şebekeleri üzerinden gönderilen video ve ses bilgilerini IP hattı üzerinden alıp, gerçek zamanlı ses ve video olarak çıkış verebilecek ve cihazın en az 1 (bir) adet SD-SDI/HD-SDI çıkışı olacaktır Teklif edilecek rak tipi alıcı ünite en az aşağıdaki giriş ve çıkışlara sahip olacaktır, söz konusu giriş çıkışlar cihazın üzerinde olacak, herhangi bir dönüştürücü (converter) ve benzeri teçhizat kullanılmayacaktır: 2 (iki) adet 1000 Mbps Ethernet portu 1 (bir) adet VGA veya DVI portu 2 (iki) adet USB portu 1 (bir) adet SD-SDI/HD-SDI çıkış (BNC) (ses ve görüntü embedded sinyal olarak verilecektir.) 1 adet AES sayısal ses çıkışı (dahili veya kart tipi harici) Rak tipi alıcı ünitenin donanımı, 19 (on dokuz inç) raka monte edilebilir şekilde olacak ve monte etmek için montaj kiti ile birlikte teklif edilecektir Rak tipi alıcı üniteden çıkan video sinyalinin sistemle senkronize olabilmesi için Sync veya Ref input amaçlı giriş olacak ve bu girişe uygulanan referans sinyali ile rak tipi alıcı üniteyi senkronize edilebilecektir. Eğer teklif edilen rak tipi alıcı ünitenin referans girişi yoksa harici bir HD Frame Senkronlayıcı (her bir alıcı ünitesi için 1 (bir) adet) yukarıda bahsedilen senkronizasyon işlemi için teklif edilecektir. Teklif edilecek harici Frame Senkronlayıcının en az 1 (bir) adet HD-SDI (SMPTE 292M) ve Referans girişi, 2 (iki) adet HD-SDI (SMPTE 292M uyumlu) çıkışı olacaktır. Girişine uygulanan SD-SDI/HD-SDI sinyalleri ses ve görüntü arasında senkronizasyon problemi olmadan uygulanan referans sinyali ile senkronlayacaktır Rak tipi alıcı ünitenin internet bağlantı hattı TRT tarafından sağlanacaktır Rak tipi alıcı ünitede, iletilen video ve ses sinyallerinin istenildiğinde dosya olarak kaydedilebileceği en az 1 TB (bir terabyte) kapasiteli dahili disk alanı olacak ve bu dosyalar TRT ağı üzerinden TRT-Haber, TRT-Devamlılık ve TRT-Avaz yayın sistemlerinde kullanılan mevcut video sunuculara (server) veya non-lineer kurgu ünitelerine aktarılabilecektir. TRT-Haber, TRT-Devamlılık ve TRT-Avaz yayın sistemlerinde kullanılan mevcut video sunucu veya non-lineer kurgu üniteleri video formatı olarak MPEG-2 4:2:2, I frame, 30 Mbit, ses olarak sıkıştırılmamış sayısal ses BWF ve dosya formatı MXF şeklinde dosyaları işleyebilmektedir. Söz konusu sunucu sistemlerinde veya non-lineer kurgu ünitelerinde aktarılan dosyaların kullanılabilmesi için gerekli olabilecek yazılımlar (encoder, decoder, transcoding yazılımları) yüklenici tarafından sağlanacaktır. 4

5 2.6. Rak Setinin Özellikleri Yapılacak teklife 10 (on) adet rak tipi alıcının yerleştirileceği 1 (bir) adet rak ile birlikte 5 (beş) adet rak tipi alıcının yerleştirileceği 1 (bir) adet rak eklenecek olup, yüklenici tarafından teklif edilecek cihazların toplam yüksekliği 42U dan fazla ise ilave rak teklif edilebilecektir. Ancak bu durumda ilave rak için bir bedel talep edilmeyecektir Söz konusu raklar 19 (on dokuz inç) genişliğinde, en fazla 42U yüksekliğinde, en az 80 (seksen) cm derinliğinde olacaktır Raklar için belirtilen 80 (seksen) cm derinlik, yüklenicinin teklif edeceği cihazların derinliğine göre artacaktır. Bu kapsamda, teklif edilecek cihazlardan 80 (seksen) cm ve üzerinde derinliğe sahip cihaz mevcut ise rak derinliği 100 (yüz) cm olacaktır Raklarda önde ve cihazların arkasına gelecek kısımda bağlantı perforeleri olacaktır. Düzgün şekilde yerleştirilmesi için ön ve arka bağlantı perforeleri birbirlerine simetrik ve aynı yöndeki delikler önden arkaya aynı eksen üzerinde bulunacaktır. CTP perforesi Audio-videodata tavası Cihaz bağlama perforeleri Enerji tavası Raklarda cihazlar arası kabloları taşıyabilmek için arkada olmak üzere her bir dolabın iki yanında kablo tavası olacaktır. Bu kablo tavaları bütün dolap boyunda mm arası genişliğe sahip olacaktır. Ayrıca rakların ortasında her iki yanda 100 mm genişliğe sahip kablo tavaları da bulunacak ve bu tavalardan sadece enerji kabloları geçecektir. Kablo tavaları en az 1.2 mm lik sacdan imal edilmiş, özel plastik kaplamalı veya elektrostatik boyalı veya galvanizli olacaktır Tüm cihazlar, 19" (on dokuz inç) raka monte edilmek için gerekli rak montaj kitleri ile birlikte teklif edilecektir. Ancak, orijinalinde rak kitleri olmayan cihazlar için cihazların alt kısmına denk gelecek L tipi kızaklar bağlanacaktır Yüklenici teklif edeceği cihazların havalandırması ve ısınması durumlarına haiz olduğundan kendi belirleyeceği yerleşime göre, gerek görmezse cihazlar arasında hiç boşluk bırakmadan, ihtiyaç varsa 1U boşluklar bırakarak yerleştirecektir. Bu boşluklar delikli veya blank panellerle kapatılacaktır Yüklenici tarafından söz konusu 10 (on) adet rak tipi alıcı bir raka diğer 5 (beş) adet rak tipi alıcı diğer raka monte edilecek olup; giriş çıkış enerji, data, vb. kabloların rak içinde döşenerek raka monte edilecek bir CTP (Connector Termination Panel) ile irtibatlandırılacaktır. Montaj yerleri birimlerin yerleşim yerlerine göre Ankara ve İstanbul olacak; alıcı cihazların montaj işlemi için ayrıca bir bedel talep edilmeyecektir Rak setinde MDU bulunacaktır. - Enerji dağıtım ünitesi rak tipi 19 (on dokuz inç) ve 1U boyutlarında olacaktır. - Arka panelde giriş ve çıkış kablolarını bağlamak için askı kolu olacaktır. - MDU ların giriş ve çıkış konnektörleri powercon tipinde olacaktır. 5

6 - MDU larda enerji anahtarı bulunacak olup minimum 220 Volt/10 Amper, ışıklı ve ön panelde olacaktır. - MDU ların iç kabloları minimum 2.5 mm kesitinde olacak ve arka panelinde harici toprak terminali bulunacaktır. - MDU ların ön panelinde sigorta yuvalarının altına numara yazılacak ve bağlantılı olduğu arka paneldeki powercon fişlerinin üzerinde de aynı numaralar yazılı bulunacaktır. - MDU ların üzerindeki tüm vidalar havşalı olup, MDU üst kapağının altında izolatör bulunacaktır Rak Tipi LCD - KVM Sürgülü Konsolun Özellikleri 19 (on dokuz inç) raka monte edilebilir 2 (iki) takım LCD monitör ve KVM switch li sürgülü konsol teklif edilecektir. Her konsolda sürgülü rafa monte edilmiş olarak; 1 (bir) adet klavye 1 (bir) adet LCD monitör 1 (bir) adet touchpad 1 (bir) adet KVM switch bulunacaktır. Yüklenici tarafından teklif edilecek klavye, Türkçe klavye olacaktır (Türkçe karakterleri içerecektir). Teklif edilecek monitörler 17 (on yedi inç) LCD monitör olacaktır. Konsola dahil edilecek KVM switch lerinden 1 (bir) adedi en az 5 (beş) cihaz bağlanabilen, diğeri en az 10 (on) cihaz bağlanabilen KVM switch olacaktır. Yüklenici tarafından teklif edilecek LCD-KVM çekmece ve modülleri, TRT nin ilgili birimlerindeki raklara monte edilecek olup, giriş, çıkış enerji, data, vb. kabloları raklar içine döşenerek raklara monte edilecektir. LCD-KVM çekmece ve modüllerinin montaj işlemleri için ayrıca bir bedel talep edilmeyecektir Gigabit Ethernet Switch lerinin Özellikleri Rak tipi alıcı ünitelerin TRT nin internet hattı üzerinden taşınabilir vericilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla, 6 (altı) adet 16 (on altı) lan portlu 1 Gigabit ethernet switch i teklif edilecektir. Söz konusu switch ler IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x ağ protokol ve standartlarına sahip olacaktır. Söz konusu ethernet switch ler mevcut TRT network yapısı ile tamamen uyumlu ve sorunsuz çalışacaktır. Sorun olması durumunda Yüklenici tarafından, başka bir marka ve/veya model cihaz ile birlikte bedelsiz olarak değişimi yapılacaktır. 3. DİĞER GEREKSİNİMLER 3.1. Satın alınacak cihazların Türkiye ye ithali aynı zamanda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve daha başka Kamu ve Tüzel Kuruluşların izinlerini de gerektiriyorsa bu kuruluşlardan istenilen belgelerin temininde yapılacak harcamalar da teklif fiyatına dahil edilecek, tüm bu izin ve işlemler yüklenici firma tarafından sağlanacaktır Teklif edilen teçhizattaki taşınabilir verici cihazlarının CE/FCC sertifikaları olacaktır. Söz konusu sertifikaların fotokopileri teklif dosyasında verilecek veya teklif edilen cihazın bu sertifikalara sahip olduğu teklif dosyasının ekinde verilen broşür, katalog veya kullanım kitaplarında belirtilmiş olacaktır. 6

7 3.3. Rak tipi cihazlar 220 ± %10 VAC ve 50 ± %5 Hz mono-faz şehir şebekesi ile çalışacaktır. Şebeke gerilim ve frekansındaki değişimler için cihazların tolerans aralığı teklifte belirtilecektir Cihazların çalışma sıcaklığı ve nem oranı belirtilecektir Teklif edilecek teçhizat için gerekli olabilecek tüm donanım ve yazılım güncellemeleri garanti kapsamı boyunca ücretsiz sağlanacaktır Bu alımın değerlendirmesi sırasında, İdare nin tanıtım istemesi halinde, Teknik Şartnamenin bu madde dışındaki diğer maddelerini sağlayan tekliflerdeki cihazlar, Değerlendirme Komisyonu tarafından, IP, EDGE ve 3G mobil şebekeler kullanılarak test edilecektir. Bu testler sırasında teklif edilen rak tipi alıcı ünite Ankara da TRT Stüdyolarının bulunduğu binalarda mevcut yayın sistemine ve TRT bilgisayar ağına bağlanacaktır. Taşınabilir verici ünitesi Ankara içinde EDGE, 3G mobil şebekelerinin kapsama alanı içerisindeki değişik lokasyonlarda yürüyerek ve arabadan yayın geçişi şeklinde test edilecektir. TRT tarafından sağlanacak kamera veya VTR cihazı söz konusu taşınabilir verici ünitesinin SD-SDI/HD-SDI girişine bağlanarak alıcı üniteye ses ve görüntü iletimi yapılacaktır. Bu testler sırasında teknik şartnamede tanımlı olan tüm fonksiyonların yanı sıra uzman komisyon üyelerinin gerekli gördüğü ilave denemeler gerçekleştirilecektir. Test edilecek sistem için gereken tüm yazılım, lisans ve donanımlar teklif veren firma tarafından karşılanacaktır. Test sırasında aynı anda en az üç farklı operatörden servis alacak biçimde, gerekli SIM kartlar ve modemler firma tarafından sağlanacak ve İdare den o anki kullanımlar için ücret talep edilmeyecektir (Mobil şebeke kullanım ücreti, vb.). İdare nin gerek görmesi halinde bu testler en az on (10) gün süreyle yapılabilecektir. İstekli, talebin kendisine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde bu talebi yerine getirecektir. Söz konusu testlerde, tanıtım talep edilen tüm firma yetkilileri bulunabilecektir. IP, EDGE ve 3G mobil şebekeler kullanılarak yapılan testlerde, gecikme süreleri, droplar, ses ve video arasındaki gecikmeler ile test edilmiş teknik şartname maddeleri tutanak altına alınacak, uzman komisyon üyeleri ve firma yetkilileri tarafından imza edilecektir ve bu sonuçlar tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında değerlendirmeye esas teşkil edebilecektir. Firma yetkilisinin tutanağı imzalamaktan imtina etmesi halinde bu durum da tutanakta belirtilerek tanıtıma katılan uzman komisyon üyelerince imza altına alınacaktır. Tutanağın bir nüshası, istenmesi halinde, firmalara verilecektir. Tanıtım ve testlerde yapılan tespitler ile firma tarafından Teknik Şartname ye verilen cevaplar ve/veya katalog değerleri arasında çelişki olursa tekliflerin değerlendirilmesinde tanıtım ve testlerde yapılan tespitler esas alınacaktır Sistemde yazılımsal ya da donanımsal teknik bir sorun meydana geldiğinde yüklenici firmadan garanti süresi boyunca 7 gün 24 saat on-line destek alınabilecektir, firma bu hususu yerine getireceğini teklifinde taahhüt edecektir Teklif edilecek taşınabilir verici cihazının ve rak tipi alıcı ünitesinin yazılım ve donanımları için günlük, aylık, yıllık herhangi bir periyodik ödeme İdare den talep edilmeyecektir. 7

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI 1 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT 1 Avrupa yayının yapılmasını sağlamak üzere gerekli olan Sistemin (bütünleşik server sistemi ve diğer video,

Detaylı

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı TRT İstanbul Televizyonu nda kurulması planlanan İngilizce Kanalı için satın alınacak disk tabanlı kayıt, yapım ve yayın sistemlerine ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS:

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS: 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu şartname, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı nda kurulmak üzere satın alınacak olan sayısal arşiv sisteminin; fonksiyonel ve teknik özelliklerinin belirlenmesi, projelendirmesi, montajı,

Detaylı

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 3 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ YEREL ALAN AĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/60 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR STANDARTLAR I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER 1. GENEL HÜKÜMLER II. BÖLÜM: PASİF ALTYAPI BİLEŞENLERİ 2. PASİF ALTYAPI

Detaylı

NAKLEN YAYIN KAMERA SİSTEMLERİ, LENS, TAŞIYICI SİSTEMLER VE AKSESUARLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

NAKLEN YAYIN KAMERA SİSTEMLERİ, LENS, TAŞIYICI SİSTEMLER VE AKSESUARLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NAKLEN YAYIN KAMERA SİSTEMLERİ, LENS, TAŞIYICI SİSTEMLER VE AKSESUARLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartname, 1 adet Naklen Yayın Aracı ve 7 adet up-link aracında kullanılmak üzere alınacak Naklen Yayın Kamera

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL Yapılacak işler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuz bünyesinde aynı lokasyonda yer alan iki veri merkezinin aktif olarak kullanılmasını sağlayarak

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu * T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER BAŞKAN YARDIMCILIĞI KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI GEZİCİ MAMOGRAFİ

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR BARCOD YAZICI KABLOSUZ BARKOD OKUYUCU BİLEKLİK BARKOD YAZICI DONANIM ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 TEKNİK

Detaylı