ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH TEKNİK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH TEKNİK ŞARTNAME

2 1. KAPSAM 1.1. Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır.) Arı Stüdyosu ile TRT Oran Kampüsü Devamlılık Stüdyoları (Ana Kumanda, MCR (Main Control Room) fiber odası) fiber odası arasında video ve ses iletimini sağlamak için satın alınacak fiber optik iletim sisteminin kurulmasına ilişkin genel ve teknik şartlarını kapsamaktadır. 2. TANIMLAR TRT : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü BTDB : Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Yüklenici : Firma tekliflerinin değerlendirilmesi sonucu, ihaleyi kazanan ve kapsamda belirtilen sistemleri, TRT ile sözleşme yaptıktan sonra, satmaya ve satış sonrası hizmet vermeye yetkili, aynı zamanda idari ve teknik açıdan sorumlu kılınmış firma Yapılacak İşin Özeti TRT Arı Stüdyosu ile TRT Oran Kampüsü Devamlılık Stüdyoları binası fiber odası arasında iki kıl Single mod fiber kablo bulunmakta olup, yaklaşık 30km mesafe bulunmaktadır. Mevcut fiber kıllardan biri asıl diğeri yedekleme amaçlı olarak kullanılması planlanmıştır.arı Stüdyosundan 4 asıl (4 Yedek) (SD/HD/3G-SDI) audio embeded video sinyalinin ve TRT Oran Yerleşkesi Devamlılık Stüdyosundan 6 asıl ( 6 Yedek) (SD/HD/3G-SDI) audio embeded video sinyalinin iletimi için teçhızat temin edilmesi ve kurulumu, Eğitim alınması işlerini kapsamaktadır. 3. GENEL ŞARTLAR: 3.1. Şartnamenin teknik gereksinimler maddesi altında geçen her madde, firma tarafından aynı sıra ve düzende tek tek yanıtlanacaktır. Yanıtsız bırakılan, eksik yanıtlanan, anlaşılamayacak şekilde veya yoruma açık bir şekilde yanıtlanmış maddeler için ( Kataloga bakınız, açıklanacaktır, tarafımızca anlaşılmamıştır vb) istenen şartların firma tarafından yerine getirilemediği kabul edilecektir. Gerektiği takdirde maddelerle ilgili 1. Sayfa

3 ilave bilgilendirmeler aynı başlık altında yapılmalıdır. Katalog ile teknik şartnameye verilen cevaplar arasında çelişki bulunması halinde katalog değerleri esas alınacaktır Teklif edilecek bütün malzemeler ihale tarihinde üreticinin internet sayfasında yayınlanmış olmalı, üretimi bitmiş (End of Life) ürünler kesinlikle teklif edilmemelidir Bu şartnamede yazılı gereksinimler asgari gereksinimler olup, teklif sahibi bu şartları sağlayan teçhizatı teklif edecektir. Teklif sahibi (İstekli), burada belirtilen şartları sağlamanın yanında varsa teklif ettiği teçhizatın üstün ve ilave özelliklerini teklifinde açıkça belirtecektir Yüklenici firma, gerekmesi halinde, malzeme ve cihazları, bu şartnamede belirtilen video ve audio standartlarında yayın iletimi yapılabilmesini teminen ilgili tüm izin ve lisansları, yurtiçi ve uluslararası kurum, kuruluş, organizasyon ve laboratuvarlardan, vb. almış olarak TRT ye teslim edecektir. Satın alınacak malzeme ve cihazlardan ithal edilecek olanların Türkiye ye ithali aynı zamanda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve daha başka kamu ve tüzel kuruluşların izinlerini de gerektiriyorsa bu kuruluşlardan istenilen belgelerin temininde yapılacak harcamalar da teklif fiyatına dahil edilecektir. Tüm bu izin ve işlemler yüklenici firma tarafından sağlanacaktır Kullanılacak teçhizat fuar, eğitim, gösteri-tanıtım (demo) amacıyla başka yerlerde kullanılmamış, tamamen yeni olacaktır İstekli, teklif etmiş olduğu tüm cihazlara ilişkin katalog bilgileri (data sheet) ve detaylı kullanım kitapçıklarını (manual) teklifle birlikte CD ortamında TRT ye verecektir Teçhizat üzerindeki bütün etiketlemeler Türkçe veya İngilizce olacaktır Kullanılan tüm teçhizat için en az 2 yıl garanti verilecektir. Garanti şartları ve sürelerinin değerlendirilmesinde idari şartname ve sözleşme taslağında belirtilen hususlar göz önüne alınacaktır Teklif edilen tüm cihaz ve malzemelerin marka ve modeli açık olarak teklifte yazılacaktır Teklif edilen sistemde kullanılan tüm cihazlar SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 297M, SMPTE 424M uluslararası standartlara uygun ve 24 saat çalışma koşullarına uygun olacaklardır Sistemde kullanılacak tüm video ve fiber kabloların cihazlar ve bağlantı (patch) panelleri ile bağlantılarını kolaylıkla takip edilebilecek şekilde numaralandırma ve etiketleme yapılacaktır. Aynı şase içinde kullanılacak kablolar da etiketlemeye dahildir İhaleyi kazanan yüklenici firma kurulum, entegrasyon ve devreye alma testleri sırasında çevrede oluşabilecek her türlü hasarı, tüm masraflar kendisine ait olmak üzere düzeltmekle yükümlü olacaktır Teklif edilen modüllerin ve/veya kartların fiyatı ayrı ayrı belirtilecektir. Projede kullanılan tüm yazılım ve donanım cihazlarının fiyatı belirtilmiş olacaktır. 2. Sayfa

4 3.14. Yüklenici firma, aşağıda detayları bahsedilen tüm teçhizatı TRT nin belirlediği yerlere monte edecektir. Bu proje kapsamında temin edilecek cihazlar, TRT Oran yerleşkesi ana kumanda fiber odasında ve TRT Arı stüdyosu cihaz odasında bulunan eski cihazlardan boşalan raka/raklara monte edilecektir. Bu nedenle cihaz montajından evvel TRT gözetiminde ve yayın kesintisine sebep vermeden yüklenici firma tarafından eski rakların içi boşaltılacak, ilgili ve gereken sayıda yeni MDU cihazları raklara takılacak ve enerji bağlantıları yapılacaktır. Bu işler için gerekli olabilecek malzemeleri (kablo, sigorta, klemens vb.) temin edecektir. Rak içindeki son yerleşim şekli TRT nin isteği doğrultusunda firma ile karşılıklı görüşerek yapılacaktır. Bu nedenle teklif verecek firma, ihale tarihinden önce gerek görmesi halinde cihazların kurulacağı yerler, raklar ve teknik ihtiyaçların tespiti amacıyla mesai saatleri dahilinde en az 3 (üç) gün önceden randevu alınmak suretiyle TRT yi ziyaret edebilir İstekli, teknik şartnamede tarif edilen ya da tarif edilmeyen, fakat sistemin kendisinden beklenen şekliyle tam performans çalışabilmesi için gereken her türlü malzemeyi, teçhizatı (arabirim, yazılım, aksesuarlar vs.) teklif edecektir. Teklif edilmeyen (veya yeteri sayıda teklif edilmeyen) bu türden malzemelerin teklif edilmemesi durumunda fiyata dahil edildiği kabul edilecektir İstekli, teklif ettiği sistemde kullanacağı tüm cihazların monte edilmiş hali ile ne kadar güç gerektirdiğini (rakın enerji ihtiyacı) belirtecektir. Bu güç ihtiyacına göre TRT hangi enerji panosundan bağlantı yapacağını firmaya gösterecektir. Sistemdeki cihazlar için gerekli UPS destekli enerji ve odanın soğutulma (klima) koşulları TRT tarafından sağlanacaktır Teklif veren firmadan teklif ettiği kodek sistemi ile ilgili çözüm şekli detaylı olarak istenebilir. 4. TEKNİK GEREKSİNİMLER 4.1. Cihazların beslemesi 220 VAC, 50 Hz olacak ve bu değerlerin ±%10 değişiminde de çalışabilecektir Cihazlar veya cihazların içine konacağı kasa (ana şase, çatı, multiframe olarak adlandırılabilir) topraklama terminaline sahip olacaktır. Topraklama uluslararası standartlara uygun yapıda olacak ve cihazın tam performans çalışması için gerekli her türlü önlemler alınacaktır. Topraklamalar yüklenici tarafından TRT topraklaması ile irtibatlandırılacaktır. Gerekli ise topraklama kablosu firma tarafından çekilecektir E/O dönüştürücü cihazlarının SDI girişleri ITU-R BT.656 ve SMPTE 259M standartlarına uyumlu, HD/3G-SDI girişleri ise SMPTE 292M, SMPTE 424M standartlarına uygun olacaktır. 3. Sayfa

5 4.4. İletim yapacak cihazlarda ses ve video senkronizasyonu arasında (sesin videoya göre gecikmesi veya önceden gelmesi gibi) bir uyumsuzluk olmayacaktır Kodeklerle fiber kablolar üzerinden yapılan her iletimin sağlıklı çalışabilmesi için zayıflatıcı (attenuator) ve/veya güçlendirici (amplifier) kullanılmasının gerekli olması durumunda, sistemle uyumlu çalışacak şekilde söz konusu ünitelerin temini teklif veren firmanın sorumluluğunda olacaktır Bağlantı (patch) panel/panelleri ile fiber kodekler arasında kullanılmak üzere uygun konnektörlerle sonlandırılmış ara kablolar (patch cord) olacaktır. Bağlantı paneli ile cihazlar arasındaki gerekli uzunluktaki kablonun tedariki ve rak içindeki bağlantısının yapılması firmanın sorumluluğunda olacaktır. Bağlantıda kabloların sarkmaması için gerekirse bağlantı paneli altında 1 RU boyutunda kablo tutucu aparatları bulundurulacak, fiber kablolar bu aparatların içinden geçirilerek fiziki dış müdahalelere açık olmayacaktır SD/HD/3G-SDI ifadesi cihazın hem SD hem HD hem de 3G iletim yapmasını, daha açık bir ifadeyle istenildiği zaman SD iletim istenildiği zaman HD veya 3G standardında iletim yapabilmesi gerektiğini göstermektedir Her E/O ve O/E modülü veya kartı hem SD-SDI hem HD-SDI hem de 3G-SDI iletebilecektir. SD-SDI ile iletime başlanıp daha sonra HD-SDI veya 3G-SDI iletmek istediğimizde cihazda TRT tarafından herhangi bir güncelleme (upgrade) işlemine gerek kalmayacak şekilde firma önlemini almış olacaktır. HD-SDI veya 3G-SDI iletimi yapan cihaz, istendiğinde tekrar SD-SDI iletim için kullanılabilecektir Modüller çalışırken ya da bozulduğunda, modülleri içerisinde bulunduran kasanın enerjisi kesilmeden arızalı modül sökülüp yerine yedek modül takılabilecektir E/O ve O/E modüllerin veya kartların takıldığı kasa (çatı, şase, multiframe olarak da adlandırılabilir) otomatik güç kaynağı yedeklemeli (hot standby) olacaktır. İçine konabilecek modül veya kart sayısı firmadan firmaya değişiklik gösterdiğinden dolayı, teknik şartnamede belirtilen sayıda video, audio ve veri iletimi yapacak modülleri veya kartları taşıyacak yeterli sayıda şasenin temini yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır Bağlantı panelinin uçları SC konektörlüdür. Yüklenici firma kendi cihazları ile bağlantı paneli arasındaki ara bağlantı fiber kablolarını, kabloların bir ucu SC diğeri ise kendi cihazına uygun olan konnektör olacak şekilde hazırlayacaktır. Ara kabloların uzunluklarının yeterince olması yüklenici sorumluluğundadır Her kullanılan fiber ara bağlantı kablosundan 1 adet fazla yedek ara bağlantı kablosu TRT ye verilecektir. Örneğin bir ucu SC diğer ucu LC konektörlü 3 m uzunluğunda bir kablo projede kullanılırsa bu kablodan 1 adet de yedek verilecektir. Özetle, aynı şase (kasa) içindeki modüller arasındaki bağlantılar için kullanılan kısa kablolar (örneğin E to O converter çıkışını mux-demux cihazına bağlayan bir ara fiber bağlantı kablosu gibi) da 4. Sayfa

6 dahil olmak projede kullanılacak tüm ara kablolardan 1 er adet yedek olarak TRT ye verilecektir CTP de bulunacak bağlantılar: MCR ye gelen tüm kaynakların (ACO çıkışları) 1 adet sisteme 1 adet izleme amaçlı olmak üzere 2 adet BNC çıkışı olacağı göz önüne alınacaktır MCR den giden kaynaklar için 1 adet BNC bağlantı konnektörü olacak ve konektör rak içinde VDA girişlerine bağlanmış olacaktır. Gidişler için ise 1 adet konnektör olacaktır. Bunlar haricinde gerek duyulması halinde ilave konnektör ve paneller yüklenici tarafından sağlanacaktır. Video CTP panelde şase tipi I BNC konnektörler kullanılacak olup SD/HD/3G video bağlantıları için konnektörler olacaktır. SD/HD/3G-SDI video bağlantıları için ayrı konnektörler kullanılmayacaktır. Video iletiminde kullanılan TRT tarafından sağlanacak VDA modüllerinin girişleri ve ACO modüllerinin ikişer adet olan video çıkışları CTP panele taşınacaktır. Bunun haricinde firma gerekli görürse Ethernet RJ 45 konnektörleri de CTP panele taşınacaktır. CTP panel ile cihazlar arasındaki bağlantılar yapılmış ve numaralandırılmış olacaktır Yüklenici firma CTP panel ve cihazlar arasındaki bağlantıları ve cihaz rak yerleşimlerini gösteren şemayı üretim öncesi TRT ye gönderecek ve TRT nin onayı sonrası üretimini yapacaktır. Kontrol sonrası eksiklikler varsa düzeltilecektir. Şemanın gönderilmemesinden veya üretimden sonra geç gönderilmesinden dolayı firma sorumludur ACO (Automatic Change Over) Cihazı ohm BNC giriş ve çıkışlara sahip olacaklardır. Bu cihaz bu şartnamede ünite, kart, modül gibi isimlerle de anılabilirler ACO cihazları sistemde kullanılacak diğer E/O, O/E, Mux-Demux gibi kart ya da modüllerin içine konulacağı şase (çatı) içine konacaktır. Ancak ayrı bir şase kullanılmasının zorunlu olması durumunda teklif edilecek diğer şase mutlaka çift güç kaynaklı ve otomatik yedekli olacaktır Teklif edilen ACO hem SD-SDI hem HD-SDI hem de 3G SDI için kullanılacak olup, SD için ayrı HD için ayrı 3G için ayrı ACO teklif edilmeyecektir. Ancak SD-SDI olarak kullanılan bir ACO daha sonra HD-SDI veya 3G-SDI yayın için kullanılmak istendiğinde ACO da bir ayar, setup vs. yapılması gerekiyorsa yapılacak işlemin ne olduğu belirtilecektir. SD/HD/3G-SDI sinyallerini otomatik algılıyorsa belirtilecektir İletilecek her bir video sinyali için 1 adet ACO kart veya modülü kullanılacaktır. Bir kart veya modül üzerinde 2 veya daha çok ACO içeren kartlar kullanılmayacaktır. 2 veya daha çok ACO içeren kartlar kullanılması gerekiyorsa, bu kart üzerindeki bir adet ACO kullanılacak diğeri kullanılmayacaktır. 5. Sayfa

7 Her ACO kartı üzerinde A ve B girişlerinin her ikisi için sinyalin varlığını gösteren LED benzeri ışıklı bir gösterge olacaktır ACO kartının en az 2 adet çıkışı olacaktır. 2 adet çıkış, tek çıkış veren ACO cihazının çıkışını ayrıca bir VDA dan geçirerek elde edilmeyecektir. ACO modüllerinde (alışlarda) biri sisteme bağlanmak, diğeri izleme (monitör) amaçlı olmak üzere en az 2 adet çıkış da CTP üzerine taşınacaktır Girişlerden biri A, diğeri B olarak adlandırıldığında, a. Karta gelen enerji tamamen kesildiğinde, girişdeki sinyal 1 nolu çıkışa (mümkünse her 2 çıkışa) gitmeye devam edecektir. Şöyle ki enerji tamamen kesildiğinde A sinyali çıkışa gidiyorsa A gitmeye, B sinyali çıkışa gidiyorsa B gitmeye devam edecektir. b. Eğer bu işlem mümkün değilse, A sinyali çıkışa giderken enerji tamamen kesilirse A sinyali gitmeye devam edecektir. B sinyali çıkışa giderken enerji tamamen kesilirse cihaz A çıkışına atlayarak A sinyalini çıkışa gönderecektir. verilen teklifte hangi şeçeneğin kullanıldığı açıkca belirtilecektir A sinyalinden B sinyaline anahtarlama şartlarının neler olduğu belirtilecektir. SD/ HD/3G-SDI sinyalindeki hangi parametre/parametrelerin değişiminde ünitenin A dan B ye veya tam tersi geçiş işlemini gerçekleştireceği açıkça belirtilecektir A dan B ye geçiş (anahtarlama) süresi belirtilecektir. Kesintisiz geçiş yapabilenler özellikle belirteceklerdir BİS (Bilgisayarlı İzleme Sistemi) sisteminde belirtildiği üzere sistemdeki tüm ACO modülleri MCR deki BİS bilgisayarından izlenebilecektir. Yüklenici yazılım kullanabileceği gibi bu bölümde istenenleri sağlaması şartı ile sistemi web arayüzü ile de izleyebilir Arıza, alarm vs. durumları gözlenebilecektir. İstenilen giriş BİS vasıtasıyla uzaktan seçilebiliyorsa cevapta özellikle belirtilecektir. ACO üzerinde BİS ile izleme (ve yönetebilenler için yönetme dahil) yapabilmek için bir anahtar (buton vb.) varsa ve bu anahtarın uzaktan (remote) kontrol konumuna vs alınması gerekiyorsa teklifte belirtilecektir ACO kartının üzerinde elle istenilen girişin seçimine imkan verecek bir anahtar (buton, toggle switch vb. gibi) olacaktır. ACO kartının üzerinde bu anahtarlama mümkün değilse sisteme entegre edilecek ayrı bir anahtarlama (buton toggle switch vb.) sistemi ile manuel (elle) olarak istenilen girişin seçimine imkan verecek bir yapı oluşturulacaktır. 6. Sayfa

8 Her ACO kartının üzerinde A ve B girişleri için LED gösterge olacaktır. Bu girişlerden hangisi çıkışa gidiyorsa (aktifse) led göstergelerden anlaşılacaktır Arı Stüdyosu-MCR (Ana Kumanda Fiber Odası) Arası İletimler İki lokasyon arası 30 km olup teklif edilecek tüm cihazların bu mesafede sorunsuz çalışması, gerekli ışık dalga boylarının seçimi yüklenici sorumluluğundadır Ana kumanda dan Arı Stüdyosuna 6 asıl + 6 yedek ( toplam oniki) (TRT tarafından asıl video sinyalleri VDA ile çoklanıp toplam 12 adet video sinyali olarak yükleniciye teslim edilecektir.) gidiş, Arı Stüdyosu ndan MCR ye 4 asıl + 4 Yedek (sekiz) (TRT tarafından asıl video sinyalleri VDA ile çoklanıp toplam 8 adet video sinyali olarak yükleniciye teslim edilecektir.) geliş olacaktır Video iletiminde kullanılacak her E/O ve O/E modülleri, video ile birlikte gömülü ses (embedded) iletecektir. E/O Dönüştürücü cihazlarına TRT tarafından embedded video sinyal verilecek olup O/E Dönüştürücü tarafında embedded video sinyal alınacaktır. İstekli ayrıca embedder ve de-embedder türü cihazları teklifine dahil etmeyecektir E/O dönüştürücü cihazlarının her biri ayrı bir modül veya kart olarak teklif edilecektir. Bir kart üzerinde 2 veya daha çok sayıda E/O dönüştürücü cihazları bulunan kartlar teklif edilmesi durumunda ancak bir adedi kullanılabilecek diğeri kullanılmayacaktır Kullanılan E/O, O/E dönüştürücüler ve, ACO ların kasa içinde açıkça görülebilmesi ve sinyal yolunun takibinin kolaylıkla yapılabilmesi için gerekli etiketlemeler yapılacaktır Yukarıda özellikleri belirtilen ACO cihazından, 6 adet Arı Stüdyosu nda, 4 adet MCR de olmak üzere toplam 10 adet kullanılacaktır. ACO ların çıkışı en az 2 adet olacaktır Arı Stüdyosu-Ana Kumanda arasındaki BİS Yönetim sistemi için veri iletiminde kullanılmak üzere hem ethernet kartları hemde ethernet switch kullanılacaktır. Kullanılacak Ethernet kartları Mux/Demux cihazlarına bağlantısı fiber üzerinden yapılacaktır. Dönüştürücü (E/O veya O/E) kart/modüller üzerinden Ethernet veri iletiminin sağlanması metodu ile yapılacak yönetim çözümleri teklif edilmeyecektir Ethernet kartları yedekli çalışma yapısına uygun olacaklardır. Sistemdeki herhangi bir ethernet kartı arızalandığı zaman aynı taraftaki diğer kasada bulunan ethernet kartı ile diğer fiber kablo üzerinden yönetim amaçlı olarak veri iletimi otomatik olarak devam edecektir. 7. Sayfa

9 4.18. Bilgisayarlı İzleme Sistemi (BİS) Ana kumanda fiber odası ile Arı Stüdyosu arasında kullanılacak, E/O-O/E dönüştürücü kartları/modülleri, ACO ları, ethernet modülleri ve BİS anahtarlarını izleme imkanı verecek bir BİS olacaktır. Yüklenici yazılım kullanabileceği gibi bu bölümde istenenleri sağlaması şartı ile sistemi web arayüzü ile de izleyebilir. Yazılım kullanılması durumunda aşağıda özellikleri belirtilen bir adet BİS bilgisayarına (server olarak da adlandırılabilir) kurulmuş olarak verilecektir. Yazılımın yüklü olduğu CD yüklenici tarafından ayrıca TRT ye verilecektir Yazılımda bir problem olduğunda veya BİS bilgisayarı formatlanıp yeniden kurulduğunda bu CD kullanılarak BİS programı tekrar yüklenebilecektir. Program tekrar yüklendikten sonra eski sistem yapılandırma dosyası/dosyaları vb. tekrar yüklenebilecek olup, yeniden ayarlar, kurulumlar yapmaya gerek olmayacaktır Teklif edilecek BİS, satın alınacak fiber kodek cihazları sorunsuz olarak en iyi performans koşulları altında çalıştırmaya uyumlu yapılandırmada (konfigürasyon) teklif edilecek olup, BİS içinde bir bilgisayar veya server (sunucu) olacak ve bu bilgisayar (server) MCR sistem odasındaki satın alınacak cihaz kasalarının yerleştirileceği rakın içine konacaktır. Bu bilgisayara bağlı bir KVM olacaktır. Monitör, kapadıktan sonra kızaklı bir şekilde raka girecek, fazla yer kaplamayacak ve raktan çekilerek açılıp çalıştırılabilecek yapıda klavyesi ve gerekli rak yerleştirme aksesuarları ile birlikte teklif edilecektir. Ekran minimum 19 inç LCD ekran boyutunda olacaktır BİS için sistemde kullanılacak BİS anahtarları (SW) profesyonel yapıda, 1 RU boyutunda ve raka monte edilebilecek tipte olacaktır. Üzerinde yeterince fiziksel port sayısı olan ve yönetim için kullanılacak ethernet kartlarını kullanabilecektir BİS alarm sayfasında anlık, o anda mevcut durumda olan, devam eden arıza, alarmları vb. gösterecektir. Ayrıca geçmişle ilgili alarmları ve olayları gösteren bir event log kütüğü olacaktır. Bu kütükte olan olayın olduğu tarih saat dakika saniye bilgileri ve olay ortadan kalkmışsa ortadan kalktığı tarih saat dakika saniye bilgileri detaylı olarak görülecektir. Mevcut ve geçmiş alarmların listesi istendiği takdirde görülebilecektir. Geçmiş alarmların listesinin (log) kaç günlük veya kaç adet alarm tuttuğu belirtilecektir. Sayı veya adet için ayar varsa belirtilecektir Yönetim amacıyla kullanılan proğramda bir sorun olması veya çökmesi halinde (BİS yazılımının devre dışı kalması gibi durumlar vb.) lokasyonlardaki cihazların izlemesinin başka hangi yöntemlerle yapılacağı belirtilecektir. 8. Sayfa

10 Herhangi bir nedenle BİS bilgisayarının arızalanması durumunda yayın trafiği kesintisiz devam edecek ve söz konusu arıza sebebiyle sistemdeki hiçbir cihazın yapılandırması (konfigürasyonu) kendiliğinden değişmeyecektir BİS, sistem odasındaki cihazların parametrelerinin belirli kişi veya kişiler tarafından önceden verilmiş yetkiler çerçevesinde değiştirilebilmesi amacıyla kullanıcı adı ve şifresine göre tanımlı yetki atama sistemine sahip olacaktır. Kullanıcı adı ve parolasını girmeyen hiçbir kişinin sisteme müdahale yetkisi olmayacaktır BİS için kullanılanacak olan ethernet kartları, BİS anahtarları gibi cihazların nasıl kullanılacağı her bölümlerde bahsedilmiş olup, birim fiyat listesinde BİS aksesuarları olarak adlandırılmışlardır Geçici Kabul Geçici kabul, sistemi oluşturan tüm cihazların montajının tamamlanıp tüm testleri firmaca yapıldıktan sonra, firmanın sistemin kabule hazır olduğunu TRT ye yazılı olarak bildirmesinden sonra TRT tarafından kurulacak bir komisyon tarafından yapılacaktır. Geçici kabul ölçüm ve testlerinde bulunmak üzere firma isterse yetkili bir mühendisini görevlendirilecektir. TRT geçici kabul komisyonunun olumlu geçici kabul raporu ile sistemin garantisi başlayacaktır Dokümantasyon İhaleyi kazanan firma, teklif edilen ve sistemde kullanılan her cihazla birlikte cihazın el kitapçığı (manual) vb. dokümanını CD ortamında idareye verecektir. Ayrıca CD ortamındaki dokümanlar basılı olarak 6 şar adet Türkçe ve İngilizce verilecektir Tüm sistemin blok şeması, cihazların raklarda yerleşimi, sistemi oluşturan cihazların ve sistemin çalışmasını gösteren şemaları ayrıntılı olarak açıklayan kitapçık şeklindeki bir dokümantasyon ayrıca ihaleyi kazanan firma tarafından elektronik ortamda ve kitapçık halinde TRT ye verilecektir. Bu dokümanda fiber kablo numaralarından video kablo numaralarına kadar detaylı bilgi bulunacaktır. Bu doküman gerektiğinde eğitimde de kullanılabilecektir. Bütün dokümantasyon Türkçe ve/veya İngilizce olacaktır Eğitim Sözleşme yapılan firma, TRT nin belirleyeceği personele 2 tam iş günü Ankara da eğitim verecektir Eğitim, teklif edilen sistemin ana bölümünü oluşturan fiber optik kodek cihazlarının üretici firmasının yetkili mühendisi tarafından verilecektir. 9. Sayfa

11 Eğitim dilinin İngilizce olması durumunda gerektiğinde Türkçe ye tercüme için TRT yardımcı olmakla birlikte firma tarafından da gerekli hazırlık yapılacaktır Eğitimde temel olarak aşağıdaki konuların bulunmasına dikkat edilecektir. a. Tüm sistemin genel tanıtımı ve çalışma şekli, b. Sistemi oluşturan cihazların her birinin ayrı ayrı tanıtımı, c. İzleme Monitor Web browser, d. Sistemin kontrolünün nasıl yapıldığı ve uygulaması, cihaz haberleşme sisteminin çalışması, e. Sistemin işletmeye alınması, f. Muhtemel arıza çeşitleri ve giderilme yöntemleri, g. Alarm kayıtlarının (loglarının) incelenmesi, h. Fiber optik konnektörlerin ve patch paneldeki konnektörlerin temizlenmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlar Eğitim, geçici kabulden önce verilecektir Eğitime başlamadan 15 gün önce, eğitim planı ve konu başlıkları TRT ye gönderilecektir. TRT eğitimde istediği ilave hususlar varsa eğitim başlamadan 1 hafta önce firmaya bildirecektir Yedek Teçhizat Teklif veren firma, gerektiğinde satın alınmak üzere idari şartnamede belirtilen garanti süresi sonrası, satın alınan fiber kodeklerle ilgili olarak en az 10 yıllık süre için yedek parça, tamir, bakım ve teknik destek hizmeti verme garantisi verecektir Yüklenici firma aşağıda belirtilen aparatları cihazlarla birlikte TRT ye verecektir. a. SC konektörleri ve teklif edilen cihazlarda bulunan diğer konnektörleri temizlemek için kapalı muhafaza içinde 10 adet özel temizleme kalemi ve 100 adet özel temizleme mendili veya kağıdı: b. 3 değişik boyda kablo bağı (içinde 100 adet bulunan torbalardan): 3 torba c. 10 adet SC-SC U link konektör 10. Sayfa

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

ANAKUMANDA- DOĞAN KASAROĞLU- K BLOK A VE B STÜDYOLARI FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME

ANAKUMANDA- DOĞAN KASAROĞLU- K BLOK A VE B STÜDYOLARI FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1 / 5 Teknik Şartname SPSDB6-17-IH-75927 ANAKUMANDA- DOĞAN KASAROĞLU- K BLOK A VE B STÜDYOLARI FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra

Detaylı

FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-IH-12-24370

FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-IH-12-24370 FİBR OPTİK İLTİ SİSTİ BTB6-IH--4370 TKNİK ŞARTNA (FİBR OPTİK İLTİ SİSTİ). İŞİN TANII, İSTNN GNL V TL ÖZLLİKLR. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME EK GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER:

TEKNİK ŞARTNAME EK GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER: TEKNİK ŞARTNAME EK- 2 1. GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER: 1.1.1 Bu şartnamenin 1.1. Sistem Tanıtımı ve Gereksinimler ve 2. Montaj Alanları, Montaj ve Diğer Teknik Gereksinimler başlığı altındaki

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME (FİBER OPTİK KODEKLER)

TEKNİK ŞARTNAME (FİBER OPTİK KODEKLER) TEKNİK ŞARTNAME (FİBER OPTİK KODEKLER) EK-4 1. İŞİN TANIMI, İSTENEN GENEL VE TEMEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır) İstanbul Kuruçeşme/Ulus

Detaylı

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ:

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ: A. AMAÇ: BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun değişik birimlerinde ihtiyaç duyulan LCD Video Monitörlerin ve LCD Televizyon

Detaylı

EK-6 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME

EK-6 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME EK-6 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Amaç 2. İşin Tanımı 3. Genel Gereksinimler 4. Sistem 5. Kablolama ve Montaj 6. Eğitim 7. Garanti ve Teknik Destek Hizmetleri 1. AMAÇ

Detaylı

EK-5 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME

EK-5 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME EK-5 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Amaç 2. İşin Tanımı 3. Genel Gereksinimler 4. Sistem 5. Kablolama ve Montaj 6. Eğitim 7. Garanti ve Teknik Destek Hizmetleri 1. AMAÇ

Detaylı

YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) AMAÇ Bu şartnamenin amacı, Yeni Haber Stüdyosu (KAE) Görüntü Sistemlerinin temini, kablolaması, montajı, devreye alınması ile test ve eğitim

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 GENEL

TEKNİK ŞARTNAME 1 GENEL TEKNİK ŞARTNAME 1 GENEL 1.1 Bu teknik şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (TRT), telekom 2 Mbit/s E1 ve IP devreleri üzerinden TRT İzmir Radyosu-TRT Ankara Oran Anakumanda Merkezi, TRT İzmir

Detaylı

2. TEKNİK GEREKSİNİMLER

2. TEKNİK GEREKSİNİMLER 1. GENEL TEKNİK ŞARTNAME Bu teknik şartnamenin amacı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT), IP (kablolu ve kablosuz), EDGE, 3. nesil (3G) cep telefonu servisleri ve 4. nesil (4G) mobil ağlar üzerinden,

Detaylı

TEKNĐK ŞARTNAME 1. GENEL

TEKNĐK ŞARTNAME 1. GENEL 1. GENEL TEKNĐK ŞARTNAME Bu teknik şartnamenin amacı; Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT), IP, EDGE, 3. nesil (3G) cep telefonu servisleri ve 4. nesil (4G) mobil ağlar üzerinden, dış mekanlardan yapılan

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ BTDB6-15-IH-53530 SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun (TRT) POTS (PSTN), ISDN, Ethernet ağları ve 3G/4G GSM hatları üzerinden ses yayını

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu Teknik Şartnamenin amacı; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu nun (TRT) ihtiyaçları çerçevesinde,

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu teknik şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun (TRT) IP, ISDN, 3G ve üzeri GSM hatları üzerinden ses yayını ve programı iletmek üzere ihtiyaç duyduğu

Detaylı

VİDEO İLETİM CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

VİDEO İLETİM CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ VİDEO İLETİM CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1. Bu Teknik Şartnamenin amacı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu nun (TRT) artan yayın ve program iletim ihtiyaçları çerçevesinde, aşağıda belirtilen

Detaylı

İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 1.1- Bu şartname, İstanbul D Stüdyosu 56 adet teleskop tip ışık askı montajı, bir adet dimmer kasası montajı, 2 adet

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. 2.1. Aşağıda belirtilen uç noktalar arasında belirtilen hızlarda devreler kurulacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME. 2.1. Aşağıda belirtilen uç noktalar arasında belirtilen hızlarda devreler kurulacaktır. TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün tv ve radyo programlarının iletim ihtiyaçları kapsamında; değişik uç noktalardan noktadan noktaya iletim

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 1.1- Bu şartname, İstanbul D Stüdyosu 56 adet teleskop tip ışık askı montajı, bir adet dimmer kasası montajı, 2 adet

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TDİ A.Ş. Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü nde bulunan kamera sistemine ait (sabit IP MP kameralar ve hareketli IP MP kameralar sistem odasında bulunan

Detaylı

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan sunucu, iş istasyonu ve LTO teyp kartuşu okuyucu/yazıcı satın alınması

Detaylı

TRT İNGİLİZCE KANAL STÜDYOSU GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT İNGİLİZCE KANAL STÜDYOSU GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ TRT İNGİLİZCE KANAL STÜDYOSU GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı, TRT İngilizce Kanal Stüdyosu Görüntü Sistemlerinin temini, kablolaması, montajı, devreye alınması ile

Detaylı

EK 1. İHALE DOKÜMANLARINDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER. İdari Şartnamedeki Değişiklikler: Madde 5.1.d. Bu madde boş bırakılmıştır.

EK 1. İHALE DOKÜMANLARINDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER. İdari Şartnamedeki Değişiklikler: Madde 5.1.d. Bu madde boş bırakılmıştır. EK 1. İHALE DOKÜMANLARINDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER Aşağıda eski ve yeni hali verilmiş şartname maddelerinin eski hallerinin yerine yeni halleri geçerli olacaktır. İdari Şartnamedeki Değişiklikler:

Detaylı

EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME

EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1- Bu şartname, TRT Ankara Radyosu, S1 stüdyosu dimmer sistemi ile truss ışık askı sistemi teçhizatının, elektrik ve mekanik, sistemleri ile beraber temini, yerine

Detaylı

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI UYGULAMA SERVER TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel Hususlar ALICININ ŞARTLARI FİRMANIN CEVABI 1. Teknik şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanmalı,

Detaylı

FİLM AKTARMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ

FİLM AKTARMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ FİLM AKTARMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 16 ve 35mm lik pozitif ve negatif filmleri minimum HD çözünürlükte real time okuyan

Detaylı

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında kullanılmakta olan mevcut

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM

TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM 1. KAPSAM TEKNİK ŞARTNAME Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün radyo programlarının iletim ihtiyaçları kapsamında; aşağıda belirtilen uç noktalardan belirtilen hızlarda

Detaylı

Telekom Devreleri Üzerinden Video İletim Sistemi Teknik Şartnamesi

Telekom Devreleri Üzerinden Video İletim Sistemi Teknik Şartnamesi Telekom Devreleri Üzerinden Video İletim Sistemi Teknik Şartnamesi EK-6 1 Sistem Genel Özellikleri 1. Satın alınacak sistem TRT TV programlarını Telekom devreleri üzerinden iletme amacıyla kullanılacaktır.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü WAN NETWORK HİZMETİ, KURUMSAL İNTERNET ERİŞİMİ (70 MBPS) VE NETWORK GÜVENLİK SERVİSLERİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM VE HEDEFLER Internet

Detaylı

İSTANBUL C ve D STÜDYOLARI İÇİN VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL C ve D STÜDYOLARI İÇİN VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ İSTANBUL C ve D STÜDYOLARI İÇİN VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 Bu şartnamenin amacı, Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğü İstanbul Yardımcılığı bünyesinde bulunan İstanbul C Stüdyosu

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2017/01 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı İdari şartname çerçevesinde

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-4/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. 2.1. Aşağıda belirtilen uç noktalar arasında belirtilen hızlarda devreler kurulacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME. 2.1. Aşağıda belirtilen uç noktalar arasında belirtilen hızlarda devreler kurulacaktır. TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün tv ve radyo programlarının iletim ihtiyaçları kapsamında; değişik uç noktalardan noktadan noktaya SDH

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0

SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0 SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0 EKİM, 2010 KONTAL ELEKTRONİK :: SEESAW BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V2.0 0 SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KARTI VE KULLANIMI Seesaw

Detaylı

MUHTELİF VİDEO TEÇHİZATI ALIMI

MUHTELİF VİDEO TEÇHİZATI ALIMI MUHTELİF VİDEO TEÇHİZATI ALIMI (BTD.07.(DIŞ).2009/99) 2009 1/13 1. AMAÇ...3 2. TEKLİF HAZIRLANIRKEN UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR:...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...3 4. 12 Lİ BÖLÜCÜ ve 42-46 RENKLİ LCD (TFT) VİDEO

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. AMAÇ SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BTDB/-14-IH-44682 Bu şartnamenin amacı Sayısal Format Resim Kayıt ve Okuma Cihazlarına ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME

EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1- Bu şartname, TRT Đstanbul Radyosu, müzik stüdyoları ses, video, dimmer sistemi ile truss ve sabit ışık askı sistemi teçhizatının, elektrik ve mekanik, sistemleri

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı

Fiber Optik Altyapı Sistemleri

Fiber Optik Altyapı Sistemleri Fiber optik kablolar, telekomünikasyon, sağlık ve bilişim sektörlerinde yoğunlukla kullanılmakta olup son zamanlarda hızla artan bir ivme ile CCTV uygulamalarında da tercih edilir olmuştur. Video sinyallerini,

Detaylı

Olağan Üstü Durum Merkezi (ODM)

Olağan Üstü Durum Merkezi (ODM) Sıramatik Sistemler Hastaların ayrım gözetmeden en ideal şartlarda hizmet alması tüm sağlık kuruluşlarının temel hedeflerindendir. Bölgesinde lider hastane olan Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi özellikle

Detaylı

Optik Fiber Video Girişi (opsiyonel) 1x 10bit SD, HD, 3G HD, 2K, UHD arasında geçişli.

Optik Fiber Video Girişi (opsiyonel) 1x 10bit SD, HD, 3G HD, 2K, UHD arasında geçişli. Product Technical Specifications Teranex Express Teranex Express dünyanın ilk gerçek zamanlı SD, HD ve Ultra HD yayın standartları çeviricisidir! İleri patentli algoritmalar içeren Teranex Express, dünya

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ ÖRNEĞİ Radyo Yayın Stüdyosu Sistemleri ve Muhtelif Ses Teçhizatı Alımı İhale kayıt numarası:2011/131289

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ ÖRNEĞİ Radyo Yayın Stüdyosu Sistemleri ve Muhtelif Ses Teçhizatı Alımı İhale kayıt numarası:2011/131289 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ ÖRNEĞİ Radyo Yayın Stüdyosu Sistemleri ve Muhtelif Ses Teçhizatı Alımı İhale kayıt numarası:2011/131289 Sıra No A1 İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı 1 TRT Çukurova

Detaylı

IP İNTERKOM TESİSATI KISA TEKNİK ŞARTNAME A. Genel Bu şartname. Projesi için imalatı yapılacak olan IP İnterkom sisteminin kurulumu işlerinin teknik

IP İNTERKOM TESİSATI KISA TEKNİK ŞARTNAME A. Genel Bu şartname. Projesi için imalatı yapılacak olan IP İnterkom sisteminin kurulumu işlerinin teknik IP İNTERKOM TESİSATI KISA TEKNİK ŞARTNAME A. Genel Bu şartname. Projesi için imalatı yapılacak olan IP İnterkom sisteminin kurulumu işlerinin teknik özelliklerini, kontrolünü ve diğer hususlarla ilgili

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Model no. KX1075 - KX1076

KULLANIM KILAVUZU Model no. KX1075 - KX1076 FIBER VIDEO MEDIA DÖNÜŞTÜRÜCÜ SERİSİ KULLANIM KILAVUZU Model no. KX1075 - KX1076 Not: Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz. Bu ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. Garanti süresi 2 yıldır. EEE

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

IŞIK TEÇHĐZATI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ. 1.2 Dış cephede 44 adet Led li boyama ışık kaynağı ve 2 adet görüntü projektörü kullanılacaktır.

IŞIK TEÇHĐZATI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ. 1.2 Dış cephede 44 adet Led li boyama ışık kaynağı ve 2 adet görüntü projektörü kullanılacaktır. IŞIK TEÇHĐZATI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1 Bu şartname, TRT Đstanbul radyosu Müdürlüğü hizmet binası tüm cephesinin (aşağıdaki örnek resimlerde olduğu gibi ) kurumun istediği renk tonuna ayarlanabilecek

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

10/100Base-TX den 100Base-FX e Medya Dönüştürücüsü

10/100Base-TX den 100Base-FX e Medya Dönüştürücüsü 10/100Base-TX den 100Base-FX e Medya Dönüştürücüsü Kullanım Kılavuzu 1. Genel Bakış IEEE802.3u Ethernet, 10/100Base-TX ve 100Base-FX gibi ağ bağlantısı için iki tür medyayı destekler. Köprü medya dönüştürücüsü,

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI 1) Cihazın uzun yıllar sorunsuz çalışması için, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 2) Cihazın kullanma kılavuzu mutlaka okunmalıdır. 3) Yangın ve elektrik çarpmalarını

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

VGA UTP 1X1 Extender with Audio KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : KX1100 İÇERİK. 1.0 Giriş...2. 2.0 Özellikler...2. 3.0 Kutu İçeriği...

VGA UTP 1X1 Extender with Audio KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : KX1100 İÇERİK. 1.0 Giriş...2. 2.0 Özellikler...2. 3.0 Kutu İçeriği... VGA UTP 1X1 Extender with Audio KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : KX1100 İÇERİK 1.0 Giriş.........2 2.0 Özellikler.........2 3.0 Kutu İçeriği.........3 4.0 Panel Açıklamaları.........3 5.0 Bağlantı ve Çalıştırma.........4

Detaylı

HEEP-3000 MODEL EVENT RECORDING SYSTEM- RTU

HEEP-3000 MODEL EVENT RECORDING SYSTEM- RTU HEEP-3000 MODEL EVENT RECORDING SYSTEM- RTU New HEEP-3000 Model event recording system RTU, Elektrik şebekelerinde Elektrik üretiminden, iletimine ve iletiminden dağıtımına kadar olan tüm elektrik tesislerinde

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır. TEKNİK ŞARTNAME A) MASA ÜSTÜ BİLGİSAYARLAR (150 ADET) 1) İŞLEMCİ ve CHIPSET Bilgisayarların, merkezi işlemci birimi en az 6 MB akıllı ön bellekli, saat hızı en az 3.2 Ghz, maximum turbo frekansı en az

Detaylı

Z E Y I L N A M E D İ R

Z E Y I L N A M E D İ R Z E Y I L N A M E D İ R TÜLOMSAŞ(Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) tarafından DE 33000 tipi Lokomotiflere uygulanmak üzere 20 adet Mikroişlemcili Kontrollü Kumanda ve Arıza Tespit / Kayıt / Görüntüleme

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 9451 03/05/2012 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

MODELLER D6330, D6530

MODELLER D6330, D6530 IR Dome IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER D6330, D6530 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

Vizyonsis Bilişim Hizmetleri Tenzile Düzgün

Vizyonsis Bilişim Hizmetleri Tenzile Düzgün Firma : Yetkili Adı : Telefon : Mail Adresi : Firma Adresi : Vergi Dairesi ve Nu. : Tarih Konu :.. /.. /.. : Bakım Anlaşması Teklif Konusu : Bu Sözleşme,Vizyonsis Bilişim Hizmetleri (bundan sonra VİZYONSİS

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. 2.1. Aşağıda belirtilen uç noktalar arasında belirtilen hızlarda devreler kurulacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME. 2.1. Aşağıda belirtilen uç noktalar arasında belirtilen hızlarda devreler kurulacaktır. SPSDB-15-IH-57210 TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün televizyon programlarının iletim ihtiyaçları kapsamında; değişik uç noktalardan noktadan

Detaylı

UMUX Sistemi. Sistem Kartları v1. Hazırlayan: Rıdvan ŞANAL. Web Sitesi:

UMUX Sistemi. Sistem Kartları v1. Hazırlayan: Rıdvan ŞANAL. Web Sitesi: UMUX Sistemi Ve Sistem Kartları 20131025.v1 Hazırlayan: Rıdvan ŞANAL Web Sitesi: http://www.avd.com.tr İçindekiler 1 Genel Bilgiler... 1 2 UMUX Sistemi Sistemi... 2 2.1 UMUX Sistem Şaseleri... 2 2.1.1

Detaylı

Kurulum ve Konfigürasyon Servisleri

Kurulum ve Konfigürasyon Servisleri Kurulum ve Konfigürasyon Servisleri Kurulum hizmetlerimiz, kamera, güvenlik, donanım, yazılım ve ağ altyapısının firmamız aracılığı ile temin edilmiş olup olmadığına bakmaksızın, kurulması, konfigürasyonunun

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. PERİYODİK BAKIMI YAPILACAK

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

ODTÜ KKK GENEL KLİMA TEMİNİ VE MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ODTÜ KKK GENEL KLİMA TEMİNİ VE MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ ODTÜ KKK GENEL KLİMA TEMİNİ VE MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. Kapsam ODTÜ KKK nun çeşitli binalarında kullanılmak üzere alımı planlanan, A enerji sınıfı duvar tipi inverter split unit klimalar ve kaset tipi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI 1.1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) aşağıdaki teçhizat tablosunda yer alan uydu up-link teçhizatı (gerekli aksesuar, arabirim,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI AĞ VE SİSTEM ÇALIŞMA GRUBU İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI AĞ VE SİSTEM ÇALIŞMA GRUBU İŞ TANIM ÇİZELGESİ 908.ASG.BİT/F01 10.11.2014 1 / 8 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 908.ASG.BİT/F01 10.11.2014 2 / 8 Dayandığı Yasal Mevzuat 1 Yazılım Teminine Yönelik İhtiyaç Tespitleri ve Teknik Şartname

Detaylı

ROLAN ALICI KARTI KULLANIM KİTABI V 4.0

ROLAN ALICI KARTI KULLANIM KİTABI V 4.0 ROLAN ALICI KARTI KULLANIM KİTABI V 4.0 OCAK, 2012 KONTAL ELEKTRONİK :: ROLAN ALICI KARTININ KULLANIM KİTABI 0 1. TEKNİK ÖZELLİKLER RKA ( Tek Ve Çift Kanal Çıkışlı) 12 / 24 Volt ayarlanabilir çalışma voltajı

Detaylı

FIBER OPTiK MEDIA ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU

FIBER OPTiK MEDIA ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU FIBER OPTiK MEDIA ÇEVİRİCİ 10/100 Fast Ethernet Media Converter KULLANIM KILAVUZU Model No. KX1050 KX1051 Bu cihazın kullanım ömrü 7 yıldır. Garanti süresi 2 yıldır. Yasal Haklar Bu kullanım kılavuzu,

Detaylı

robotsan idea Kontrol Kartı (idea Board) Kurulum

robotsan idea Kontrol Kartı (idea Board) Kurulum robotsan idea Kontrol Kartı (idea Board) 1 Genel Bakış Bu dokümanda, robotsan tarafından geliştirilmiş olan idea Kontrol Kartları nın programlanabilmesi için işletim sistemine tanıtılması sırasında yapılması

Detaylı

HyperDeck Studio Mini

HyperDeck Studio Mini Product Technical Specifications HyperDeck Studio Mini HyperDeck Studio Mini yaygın olan SD kartlarına ProRes kaydedebilen portatif bir yayın kalite disk kaydedicidir 2160p30'a kadar tüm formatlarda kayıt

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler BİLGİ FORMU Mobil

Detaylı

IP Sistem Özellikleri ve Kablo Türleri

IP Sistem Özellikleri ve Kablo Türleri IP AKS Sistemi IP Sistem Özellikleri ve Kablo Türleri Özellikleri: Sınırsız kapasite Daireler arası görüşme Çevre birimi olarak sadece switch kullanılır Bloklar birbiriyle switchler üzerinden bağlanır

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com Fiber Optik Haberleşme Cihazları CLR-FXS/FXO Serisi Analog Telefon Hattı - Fiber Optik Çevirici 1.Genel Tanım CLR-FXS/FXO Analog telefon

Detaylı

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU RU1000 Uzaktan Kumandalı KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TANITIM 2 GÜÇ KAYNAĞI' NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN KUMANDAYI

Detaylı

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-MCG-xx Serisi 1Port Gigabit Ethernet RJ45 Bakır - Fiber Optik Çevirici CLR-MCG-xx Serisi Media Converter Elektriksel Bakır RJ45 Etherneti

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr çözüm üretiyoruz... Hakkımızda 2012 yılında endüstriyel otomasyon sektöründe yenilikçi ve kaliteli

Detaylı

Donanım Altyapısının İyileştirilmesi. Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması. Öğretmen Eğitimi. Eğitsel e-içeriğin sağlanması

Donanım Altyapısının İyileştirilmesi. Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması. Öğretmen Eğitimi. Eğitsel e-içeriğin sağlanması Donanım Altyapısının İyileştirilmesi Her dersliğe bir adet etkileşimli tahta Her okula A3/A4 yazıcı Her öğretmen ve her öğrenciye tablet bilgisayar seti Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması Meb

Detaylı

TRT KURDİ KANALI PRODÜKSİYON STÜDYOSU GÖRÜNTÜ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT KURDİ KANALI PRODÜKSİYON STÜDYOSU GÖRÜNTÜ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT KURDİ KANALI PRODÜKSİYON STÜDYOSU GÖRÜNTÜ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu Teknik Şartname, TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı Or-An Çankaya/ANKARA adresinde bulunan TRT Kurdi Kanalı Prodüksiyon Stüdyosu

Detaylı

BAKIM / ONARIM SÖZLEŞMESİ

BAKIM / ONARIM SÖZLEŞMESİ BAKIM / ONARIM SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme ekte belirtilen 10 Bölüm ve bu bölümler içerisinde yer alan maddelerden oluşmaktadır. Tarafların aralarında karşılıklı okunup anlaşılarak her sayfasının ayrı ayrı

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A5-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A5-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-MCG-21S 2Port Gigabit Ethernet RJ45 Bakır - Fiber Optik Çevirici CLR-MCG-21S Serisi Media Converter Elektriksel Bakır RJ45 Etherneti

Detaylı