ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH TEKNİK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH TEKNİK ŞARTNAME

2 1. KAPSAM 1.1. Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır.) Arı Stüdyosu ile TRT Oran Kampüsü Devamlılık Stüdyoları (Ana Kumanda, MCR (Main Control Room) fiber odası) fiber odası arasında video ve ses iletimini sağlamak için satın alınacak fiber optik iletim sisteminin kurulmasına ilişkin genel ve teknik şartlarını kapsamaktadır. 2. TANIMLAR TRT : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü BTDB : Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Yüklenici : Firma tekliflerinin değerlendirilmesi sonucu, ihaleyi kazanan ve kapsamda belirtilen sistemleri, TRT ile sözleşme yaptıktan sonra, satmaya ve satış sonrası hizmet vermeye yetkili, aynı zamanda idari ve teknik açıdan sorumlu kılınmış firma Yapılacak İşin Özeti TRT Arı Stüdyosu ile TRT Oran Kampüsü Devamlılık Stüdyoları binası fiber odası arasında iki kıl Single mod fiber kablo bulunmakta olup, yaklaşık 30km mesafe bulunmaktadır. Mevcut fiber kıllardan biri asıl diğeri yedekleme amaçlı olarak kullanılması planlanmıştır.arı Stüdyosundan 4 asıl (4 Yedek) (SD/HD/3G-SDI) audio embeded video sinyalinin ve TRT Oran Yerleşkesi Devamlılık Stüdyosundan 6 asıl ( 6 Yedek) (SD/HD/3G-SDI) audio embeded video sinyalinin iletimi için teçhızat temin edilmesi ve kurulumu, Eğitim alınması işlerini kapsamaktadır. 3. GENEL ŞARTLAR: 3.1. Şartnamenin teknik gereksinimler maddesi altında geçen her madde, firma tarafından aynı sıra ve düzende tek tek yanıtlanacaktır. Yanıtsız bırakılan, eksik yanıtlanan, anlaşılamayacak şekilde veya yoruma açık bir şekilde yanıtlanmış maddeler için ( Kataloga bakınız, açıklanacaktır, tarafımızca anlaşılmamıştır vb) istenen şartların firma tarafından yerine getirilemediği kabul edilecektir. Gerektiği takdirde maddelerle ilgili 1. Sayfa

3 ilave bilgilendirmeler aynı başlık altında yapılmalıdır. Katalog ile teknik şartnameye verilen cevaplar arasında çelişki bulunması halinde katalog değerleri esas alınacaktır Teklif edilecek bütün malzemeler ihale tarihinde üreticinin internet sayfasında yayınlanmış olmalı, üretimi bitmiş (End of Life) ürünler kesinlikle teklif edilmemelidir Bu şartnamede yazılı gereksinimler asgari gereksinimler olup, teklif sahibi bu şartları sağlayan teçhizatı teklif edecektir. Teklif sahibi (İstekli), burada belirtilen şartları sağlamanın yanında varsa teklif ettiği teçhizatın üstün ve ilave özelliklerini teklifinde açıkça belirtecektir Yüklenici firma, gerekmesi halinde, malzeme ve cihazları, bu şartnamede belirtilen video ve audio standartlarında yayın iletimi yapılabilmesini teminen ilgili tüm izin ve lisansları, yurtiçi ve uluslararası kurum, kuruluş, organizasyon ve laboratuvarlardan, vb. almış olarak TRT ye teslim edecektir. Satın alınacak malzeme ve cihazlardan ithal edilecek olanların Türkiye ye ithali aynı zamanda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve daha başka kamu ve tüzel kuruluşların izinlerini de gerektiriyorsa bu kuruluşlardan istenilen belgelerin temininde yapılacak harcamalar da teklif fiyatına dahil edilecektir. Tüm bu izin ve işlemler yüklenici firma tarafından sağlanacaktır Kullanılacak teçhizat fuar, eğitim, gösteri-tanıtım (demo) amacıyla başka yerlerde kullanılmamış, tamamen yeni olacaktır İstekli, teklif etmiş olduğu tüm cihazlara ilişkin katalog bilgileri (data sheet) ve detaylı kullanım kitapçıklarını (manual) teklifle birlikte CD ortamında TRT ye verecektir Teçhizat üzerindeki bütün etiketlemeler Türkçe veya İngilizce olacaktır Kullanılan tüm teçhizat için en az 2 yıl garanti verilecektir. Garanti şartları ve sürelerinin değerlendirilmesinde idari şartname ve sözleşme taslağında belirtilen hususlar göz önüne alınacaktır Teklif edilen tüm cihaz ve malzemelerin marka ve modeli açık olarak teklifte yazılacaktır Teklif edilen sistemde kullanılan tüm cihazlar SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 297M, SMPTE 424M uluslararası standartlara uygun ve 24 saat çalışma koşullarına uygun olacaklardır Sistemde kullanılacak tüm video ve fiber kabloların cihazlar ve bağlantı (patch) panelleri ile bağlantılarını kolaylıkla takip edilebilecek şekilde numaralandırma ve etiketleme yapılacaktır. Aynı şase içinde kullanılacak kablolar da etiketlemeye dahildir İhaleyi kazanan yüklenici firma kurulum, entegrasyon ve devreye alma testleri sırasında çevrede oluşabilecek her türlü hasarı, tüm masraflar kendisine ait olmak üzere düzeltmekle yükümlü olacaktır Teklif edilen modüllerin ve/veya kartların fiyatı ayrı ayrı belirtilecektir. Projede kullanılan tüm yazılım ve donanım cihazlarının fiyatı belirtilmiş olacaktır. 2. Sayfa

4 3.14. Yüklenici firma, aşağıda detayları bahsedilen tüm teçhizatı TRT nin belirlediği yerlere monte edecektir. Bu proje kapsamında temin edilecek cihazlar, TRT Oran yerleşkesi ana kumanda fiber odasında ve TRT Arı stüdyosu cihaz odasında bulunan eski cihazlardan boşalan raka/raklara monte edilecektir. Bu nedenle cihaz montajından evvel TRT gözetiminde ve yayın kesintisine sebep vermeden yüklenici firma tarafından eski rakların içi boşaltılacak, ilgili ve gereken sayıda yeni MDU cihazları raklara takılacak ve enerji bağlantıları yapılacaktır. Bu işler için gerekli olabilecek malzemeleri (kablo, sigorta, klemens vb.) temin edecektir. Rak içindeki son yerleşim şekli TRT nin isteği doğrultusunda firma ile karşılıklı görüşerek yapılacaktır. Bu nedenle teklif verecek firma, ihale tarihinden önce gerek görmesi halinde cihazların kurulacağı yerler, raklar ve teknik ihtiyaçların tespiti amacıyla mesai saatleri dahilinde en az 3 (üç) gün önceden randevu alınmak suretiyle TRT yi ziyaret edebilir İstekli, teknik şartnamede tarif edilen ya da tarif edilmeyen, fakat sistemin kendisinden beklenen şekliyle tam performans çalışabilmesi için gereken her türlü malzemeyi, teçhizatı (arabirim, yazılım, aksesuarlar vs.) teklif edecektir. Teklif edilmeyen (veya yeteri sayıda teklif edilmeyen) bu türden malzemelerin teklif edilmemesi durumunda fiyata dahil edildiği kabul edilecektir İstekli, teklif ettiği sistemde kullanacağı tüm cihazların monte edilmiş hali ile ne kadar güç gerektirdiğini (rakın enerji ihtiyacı) belirtecektir. Bu güç ihtiyacına göre TRT hangi enerji panosundan bağlantı yapacağını firmaya gösterecektir. Sistemdeki cihazlar için gerekli UPS destekli enerji ve odanın soğutulma (klima) koşulları TRT tarafından sağlanacaktır Teklif veren firmadan teklif ettiği kodek sistemi ile ilgili çözüm şekli detaylı olarak istenebilir. 4. TEKNİK GEREKSİNİMLER 4.1. Cihazların beslemesi 220 VAC, 50 Hz olacak ve bu değerlerin ±%10 değişiminde de çalışabilecektir Cihazlar veya cihazların içine konacağı kasa (ana şase, çatı, multiframe olarak adlandırılabilir) topraklama terminaline sahip olacaktır. Topraklama uluslararası standartlara uygun yapıda olacak ve cihazın tam performans çalışması için gerekli her türlü önlemler alınacaktır. Topraklamalar yüklenici tarafından TRT topraklaması ile irtibatlandırılacaktır. Gerekli ise topraklama kablosu firma tarafından çekilecektir E/O dönüştürücü cihazlarının SDI girişleri ITU-R BT.656 ve SMPTE 259M standartlarına uyumlu, HD/3G-SDI girişleri ise SMPTE 292M, SMPTE 424M standartlarına uygun olacaktır. 3. Sayfa

5 4.4. İletim yapacak cihazlarda ses ve video senkronizasyonu arasında (sesin videoya göre gecikmesi veya önceden gelmesi gibi) bir uyumsuzluk olmayacaktır Kodeklerle fiber kablolar üzerinden yapılan her iletimin sağlıklı çalışabilmesi için zayıflatıcı (attenuator) ve/veya güçlendirici (amplifier) kullanılmasının gerekli olması durumunda, sistemle uyumlu çalışacak şekilde söz konusu ünitelerin temini teklif veren firmanın sorumluluğunda olacaktır Bağlantı (patch) panel/panelleri ile fiber kodekler arasında kullanılmak üzere uygun konnektörlerle sonlandırılmış ara kablolar (patch cord) olacaktır. Bağlantı paneli ile cihazlar arasındaki gerekli uzunluktaki kablonun tedariki ve rak içindeki bağlantısının yapılması firmanın sorumluluğunda olacaktır. Bağlantıda kabloların sarkmaması için gerekirse bağlantı paneli altında 1 RU boyutunda kablo tutucu aparatları bulundurulacak, fiber kablolar bu aparatların içinden geçirilerek fiziki dış müdahalelere açık olmayacaktır SD/HD/3G-SDI ifadesi cihazın hem SD hem HD hem de 3G iletim yapmasını, daha açık bir ifadeyle istenildiği zaman SD iletim istenildiği zaman HD veya 3G standardında iletim yapabilmesi gerektiğini göstermektedir Her E/O ve O/E modülü veya kartı hem SD-SDI hem HD-SDI hem de 3G-SDI iletebilecektir. SD-SDI ile iletime başlanıp daha sonra HD-SDI veya 3G-SDI iletmek istediğimizde cihazda TRT tarafından herhangi bir güncelleme (upgrade) işlemine gerek kalmayacak şekilde firma önlemini almış olacaktır. HD-SDI veya 3G-SDI iletimi yapan cihaz, istendiğinde tekrar SD-SDI iletim için kullanılabilecektir Modüller çalışırken ya da bozulduğunda, modülleri içerisinde bulunduran kasanın enerjisi kesilmeden arızalı modül sökülüp yerine yedek modül takılabilecektir E/O ve O/E modüllerin veya kartların takıldığı kasa (çatı, şase, multiframe olarak da adlandırılabilir) otomatik güç kaynağı yedeklemeli (hot standby) olacaktır. İçine konabilecek modül veya kart sayısı firmadan firmaya değişiklik gösterdiğinden dolayı, teknik şartnamede belirtilen sayıda video, audio ve veri iletimi yapacak modülleri veya kartları taşıyacak yeterli sayıda şasenin temini yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır Bağlantı panelinin uçları SC konektörlüdür. Yüklenici firma kendi cihazları ile bağlantı paneli arasındaki ara bağlantı fiber kablolarını, kabloların bir ucu SC diğeri ise kendi cihazına uygun olan konnektör olacak şekilde hazırlayacaktır. Ara kabloların uzunluklarının yeterince olması yüklenici sorumluluğundadır Her kullanılan fiber ara bağlantı kablosundan 1 adet fazla yedek ara bağlantı kablosu TRT ye verilecektir. Örneğin bir ucu SC diğer ucu LC konektörlü 3 m uzunluğunda bir kablo projede kullanılırsa bu kablodan 1 adet de yedek verilecektir. Özetle, aynı şase (kasa) içindeki modüller arasındaki bağlantılar için kullanılan kısa kablolar (örneğin E to O converter çıkışını mux-demux cihazına bağlayan bir ara fiber bağlantı kablosu gibi) da 4. Sayfa

6 dahil olmak projede kullanılacak tüm ara kablolardan 1 er adet yedek olarak TRT ye verilecektir CTP de bulunacak bağlantılar: MCR ye gelen tüm kaynakların (ACO çıkışları) 1 adet sisteme 1 adet izleme amaçlı olmak üzere 2 adet BNC çıkışı olacağı göz önüne alınacaktır MCR den giden kaynaklar için 1 adet BNC bağlantı konnektörü olacak ve konektör rak içinde VDA girişlerine bağlanmış olacaktır. Gidişler için ise 1 adet konnektör olacaktır. Bunlar haricinde gerek duyulması halinde ilave konnektör ve paneller yüklenici tarafından sağlanacaktır. Video CTP panelde şase tipi I BNC konnektörler kullanılacak olup SD/HD/3G video bağlantıları için konnektörler olacaktır. SD/HD/3G-SDI video bağlantıları için ayrı konnektörler kullanılmayacaktır. Video iletiminde kullanılan TRT tarafından sağlanacak VDA modüllerinin girişleri ve ACO modüllerinin ikişer adet olan video çıkışları CTP panele taşınacaktır. Bunun haricinde firma gerekli görürse Ethernet RJ 45 konnektörleri de CTP panele taşınacaktır. CTP panel ile cihazlar arasındaki bağlantılar yapılmış ve numaralandırılmış olacaktır Yüklenici firma CTP panel ve cihazlar arasındaki bağlantıları ve cihaz rak yerleşimlerini gösteren şemayı üretim öncesi TRT ye gönderecek ve TRT nin onayı sonrası üretimini yapacaktır. Kontrol sonrası eksiklikler varsa düzeltilecektir. Şemanın gönderilmemesinden veya üretimden sonra geç gönderilmesinden dolayı firma sorumludur ACO (Automatic Change Over) Cihazı ohm BNC giriş ve çıkışlara sahip olacaklardır. Bu cihaz bu şartnamede ünite, kart, modül gibi isimlerle de anılabilirler ACO cihazları sistemde kullanılacak diğer E/O, O/E, Mux-Demux gibi kart ya da modüllerin içine konulacağı şase (çatı) içine konacaktır. Ancak ayrı bir şase kullanılmasının zorunlu olması durumunda teklif edilecek diğer şase mutlaka çift güç kaynaklı ve otomatik yedekli olacaktır Teklif edilen ACO hem SD-SDI hem HD-SDI hem de 3G SDI için kullanılacak olup, SD için ayrı HD için ayrı 3G için ayrı ACO teklif edilmeyecektir. Ancak SD-SDI olarak kullanılan bir ACO daha sonra HD-SDI veya 3G-SDI yayın için kullanılmak istendiğinde ACO da bir ayar, setup vs. yapılması gerekiyorsa yapılacak işlemin ne olduğu belirtilecektir. SD/HD/3G-SDI sinyallerini otomatik algılıyorsa belirtilecektir İletilecek her bir video sinyali için 1 adet ACO kart veya modülü kullanılacaktır. Bir kart veya modül üzerinde 2 veya daha çok ACO içeren kartlar kullanılmayacaktır. 2 veya daha çok ACO içeren kartlar kullanılması gerekiyorsa, bu kart üzerindeki bir adet ACO kullanılacak diğeri kullanılmayacaktır. 5. Sayfa

7 Her ACO kartı üzerinde A ve B girişlerinin her ikisi için sinyalin varlığını gösteren LED benzeri ışıklı bir gösterge olacaktır ACO kartının en az 2 adet çıkışı olacaktır. 2 adet çıkış, tek çıkış veren ACO cihazının çıkışını ayrıca bir VDA dan geçirerek elde edilmeyecektir. ACO modüllerinde (alışlarda) biri sisteme bağlanmak, diğeri izleme (monitör) amaçlı olmak üzere en az 2 adet çıkış da CTP üzerine taşınacaktır Girişlerden biri A, diğeri B olarak adlandırıldığında, a. Karta gelen enerji tamamen kesildiğinde, girişdeki sinyal 1 nolu çıkışa (mümkünse her 2 çıkışa) gitmeye devam edecektir. Şöyle ki enerji tamamen kesildiğinde A sinyali çıkışa gidiyorsa A gitmeye, B sinyali çıkışa gidiyorsa B gitmeye devam edecektir. b. Eğer bu işlem mümkün değilse, A sinyali çıkışa giderken enerji tamamen kesilirse A sinyali gitmeye devam edecektir. B sinyali çıkışa giderken enerji tamamen kesilirse cihaz A çıkışına atlayarak A sinyalini çıkışa gönderecektir. verilen teklifte hangi şeçeneğin kullanıldığı açıkca belirtilecektir A sinyalinden B sinyaline anahtarlama şartlarının neler olduğu belirtilecektir. SD/ HD/3G-SDI sinyalindeki hangi parametre/parametrelerin değişiminde ünitenin A dan B ye veya tam tersi geçiş işlemini gerçekleştireceği açıkça belirtilecektir A dan B ye geçiş (anahtarlama) süresi belirtilecektir. Kesintisiz geçiş yapabilenler özellikle belirteceklerdir BİS (Bilgisayarlı İzleme Sistemi) sisteminde belirtildiği üzere sistemdeki tüm ACO modülleri MCR deki BİS bilgisayarından izlenebilecektir. Yüklenici yazılım kullanabileceği gibi bu bölümde istenenleri sağlaması şartı ile sistemi web arayüzü ile de izleyebilir Arıza, alarm vs. durumları gözlenebilecektir. İstenilen giriş BİS vasıtasıyla uzaktan seçilebiliyorsa cevapta özellikle belirtilecektir. ACO üzerinde BİS ile izleme (ve yönetebilenler için yönetme dahil) yapabilmek için bir anahtar (buton vb.) varsa ve bu anahtarın uzaktan (remote) kontrol konumuna vs alınması gerekiyorsa teklifte belirtilecektir ACO kartının üzerinde elle istenilen girişin seçimine imkan verecek bir anahtar (buton, toggle switch vb. gibi) olacaktır. ACO kartının üzerinde bu anahtarlama mümkün değilse sisteme entegre edilecek ayrı bir anahtarlama (buton toggle switch vb.) sistemi ile manuel (elle) olarak istenilen girişin seçimine imkan verecek bir yapı oluşturulacaktır. 6. Sayfa

8 Her ACO kartının üzerinde A ve B girişleri için LED gösterge olacaktır. Bu girişlerden hangisi çıkışa gidiyorsa (aktifse) led göstergelerden anlaşılacaktır Arı Stüdyosu-MCR (Ana Kumanda Fiber Odası) Arası İletimler İki lokasyon arası 30 km olup teklif edilecek tüm cihazların bu mesafede sorunsuz çalışması, gerekli ışık dalga boylarının seçimi yüklenici sorumluluğundadır Ana kumanda dan Arı Stüdyosuna 6 asıl + 6 yedek ( toplam oniki) (TRT tarafından asıl video sinyalleri VDA ile çoklanıp toplam 12 adet video sinyali olarak yükleniciye teslim edilecektir.) gidiş, Arı Stüdyosu ndan MCR ye 4 asıl + 4 Yedek (sekiz) (TRT tarafından asıl video sinyalleri VDA ile çoklanıp toplam 8 adet video sinyali olarak yükleniciye teslim edilecektir.) geliş olacaktır Video iletiminde kullanılacak her E/O ve O/E modülleri, video ile birlikte gömülü ses (embedded) iletecektir. E/O Dönüştürücü cihazlarına TRT tarafından embedded video sinyal verilecek olup O/E Dönüştürücü tarafında embedded video sinyal alınacaktır. İstekli ayrıca embedder ve de-embedder türü cihazları teklifine dahil etmeyecektir E/O dönüştürücü cihazlarının her biri ayrı bir modül veya kart olarak teklif edilecektir. Bir kart üzerinde 2 veya daha çok sayıda E/O dönüştürücü cihazları bulunan kartlar teklif edilmesi durumunda ancak bir adedi kullanılabilecek diğeri kullanılmayacaktır Kullanılan E/O, O/E dönüştürücüler ve, ACO ların kasa içinde açıkça görülebilmesi ve sinyal yolunun takibinin kolaylıkla yapılabilmesi için gerekli etiketlemeler yapılacaktır Yukarıda özellikleri belirtilen ACO cihazından, 6 adet Arı Stüdyosu nda, 4 adet MCR de olmak üzere toplam 10 adet kullanılacaktır. ACO ların çıkışı en az 2 adet olacaktır Arı Stüdyosu-Ana Kumanda arasındaki BİS Yönetim sistemi için veri iletiminde kullanılmak üzere hem ethernet kartları hemde ethernet switch kullanılacaktır. Kullanılacak Ethernet kartları Mux/Demux cihazlarına bağlantısı fiber üzerinden yapılacaktır. Dönüştürücü (E/O veya O/E) kart/modüller üzerinden Ethernet veri iletiminin sağlanması metodu ile yapılacak yönetim çözümleri teklif edilmeyecektir Ethernet kartları yedekli çalışma yapısına uygun olacaklardır. Sistemdeki herhangi bir ethernet kartı arızalandığı zaman aynı taraftaki diğer kasada bulunan ethernet kartı ile diğer fiber kablo üzerinden yönetim amaçlı olarak veri iletimi otomatik olarak devam edecektir. 7. Sayfa

9 4.18. Bilgisayarlı İzleme Sistemi (BİS) Ana kumanda fiber odası ile Arı Stüdyosu arasında kullanılacak, E/O-O/E dönüştürücü kartları/modülleri, ACO ları, ethernet modülleri ve BİS anahtarlarını izleme imkanı verecek bir BİS olacaktır. Yüklenici yazılım kullanabileceği gibi bu bölümde istenenleri sağlaması şartı ile sistemi web arayüzü ile de izleyebilir. Yazılım kullanılması durumunda aşağıda özellikleri belirtilen bir adet BİS bilgisayarına (server olarak da adlandırılabilir) kurulmuş olarak verilecektir. Yazılımın yüklü olduğu CD yüklenici tarafından ayrıca TRT ye verilecektir Yazılımda bir problem olduğunda veya BİS bilgisayarı formatlanıp yeniden kurulduğunda bu CD kullanılarak BİS programı tekrar yüklenebilecektir. Program tekrar yüklendikten sonra eski sistem yapılandırma dosyası/dosyaları vb. tekrar yüklenebilecek olup, yeniden ayarlar, kurulumlar yapmaya gerek olmayacaktır Teklif edilecek BİS, satın alınacak fiber kodek cihazları sorunsuz olarak en iyi performans koşulları altında çalıştırmaya uyumlu yapılandırmada (konfigürasyon) teklif edilecek olup, BİS içinde bir bilgisayar veya server (sunucu) olacak ve bu bilgisayar (server) MCR sistem odasındaki satın alınacak cihaz kasalarının yerleştirileceği rakın içine konacaktır. Bu bilgisayara bağlı bir KVM olacaktır. Monitör, kapadıktan sonra kızaklı bir şekilde raka girecek, fazla yer kaplamayacak ve raktan çekilerek açılıp çalıştırılabilecek yapıda klavyesi ve gerekli rak yerleştirme aksesuarları ile birlikte teklif edilecektir. Ekran minimum 19 inç LCD ekran boyutunda olacaktır BİS için sistemde kullanılacak BİS anahtarları (SW) profesyonel yapıda, 1 RU boyutunda ve raka monte edilebilecek tipte olacaktır. Üzerinde yeterince fiziksel port sayısı olan ve yönetim için kullanılacak ethernet kartlarını kullanabilecektir BİS alarm sayfasında anlık, o anda mevcut durumda olan, devam eden arıza, alarmları vb. gösterecektir. Ayrıca geçmişle ilgili alarmları ve olayları gösteren bir event log kütüğü olacaktır. Bu kütükte olan olayın olduğu tarih saat dakika saniye bilgileri ve olay ortadan kalkmışsa ortadan kalktığı tarih saat dakika saniye bilgileri detaylı olarak görülecektir. Mevcut ve geçmiş alarmların listesi istendiği takdirde görülebilecektir. Geçmiş alarmların listesinin (log) kaç günlük veya kaç adet alarm tuttuğu belirtilecektir. Sayı veya adet için ayar varsa belirtilecektir Yönetim amacıyla kullanılan proğramda bir sorun olması veya çökmesi halinde (BİS yazılımının devre dışı kalması gibi durumlar vb.) lokasyonlardaki cihazların izlemesinin başka hangi yöntemlerle yapılacağı belirtilecektir. 8. Sayfa

10 Herhangi bir nedenle BİS bilgisayarının arızalanması durumunda yayın trafiği kesintisiz devam edecek ve söz konusu arıza sebebiyle sistemdeki hiçbir cihazın yapılandırması (konfigürasyonu) kendiliğinden değişmeyecektir BİS, sistem odasındaki cihazların parametrelerinin belirli kişi veya kişiler tarafından önceden verilmiş yetkiler çerçevesinde değiştirilebilmesi amacıyla kullanıcı adı ve şifresine göre tanımlı yetki atama sistemine sahip olacaktır. Kullanıcı adı ve parolasını girmeyen hiçbir kişinin sisteme müdahale yetkisi olmayacaktır BİS için kullanılanacak olan ethernet kartları, BİS anahtarları gibi cihazların nasıl kullanılacağı her bölümlerde bahsedilmiş olup, birim fiyat listesinde BİS aksesuarları olarak adlandırılmışlardır Geçici Kabul Geçici kabul, sistemi oluşturan tüm cihazların montajının tamamlanıp tüm testleri firmaca yapıldıktan sonra, firmanın sistemin kabule hazır olduğunu TRT ye yazılı olarak bildirmesinden sonra TRT tarafından kurulacak bir komisyon tarafından yapılacaktır. Geçici kabul ölçüm ve testlerinde bulunmak üzere firma isterse yetkili bir mühendisini görevlendirilecektir. TRT geçici kabul komisyonunun olumlu geçici kabul raporu ile sistemin garantisi başlayacaktır Dokümantasyon İhaleyi kazanan firma, teklif edilen ve sistemde kullanılan her cihazla birlikte cihazın el kitapçığı (manual) vb. dokümanını CD ortamında idareye verecektir. Ayrıca CD ortamındaki dokümanlar basılı olarak 6 şar adet Türkçe ve İngilizce verilecektir Tüm sistemin blok şeması, cihazların raklarda yerleşimi, sistemi oluşturan cihazların ve sistemin çalışmasını gösteren şemaları ayrıntılı olarak açıklayan kitapçık şeklindeki bir dokümantasyon ayrıca ihaleyi kazanan firma tarafından elektronik ortamda ve kitapçık halinde TRT ye verilecektir. Bu dokümanda fiber kablo numaralarından video kablo numaralarına kadar detaylı bilgi bulunacaktır. Bu doküman gerektiğinde eğitimde de kullanılabilecektir. Bütün dokümantasyon Türkçe ve/veya İngilizce olacaktır Eğitim Sözleşme yapılan firma, TRT nin belirleyeceği personele 2 tam iş günü Ankara da eğitim verecektir Eğitim, teklif edilen sistemin ana bölümünü oluşturan fiber optik kodek cihazlarının üretici firmasının yetkili mühendisi tarafından verilecektir. 9. Sayfa

11 Eğitim dilinin İngilizce olması durumunda gerektiğinde Türkçe ye tercüme için TRT yardımcı olmakla birlikte firma tarafından da gerekli hazırlık yapılacaktır Eğitimde temel olarak aşağıdaki konuların bulunmasına dikkat edilecektir. a. Tüm sistemin genel tanıtımı ve çalışma şekli, b. Sistemi oluşturan cihazların her birinin ayrı ayrı tanıtımı, c. İzleme Monitor Web browser, d. Sistemin kontrolünün nasıl yapıldığı ve uygulaması, cihaz haberleşme sisteminin çalışması, e. Sistemin işletmeye alınması, f. Muhtemel arıza çeşitleri ve giderilme yöntemleri, g. Alarm kayıtlarının (loglarının) incelenmesi, h. Fiber optik konnektörlerin ve patch paneldeki konnektörlerin temizlenmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlar Eğitim, geçici kabulden önce verilecektir Eğitime başlamadan 15 gün önce, eğitim planı ve konu başlıkları TRT ye gönderilecektir. TRT eğitimde istediği ilave hususlar varsa eğitim başlamadan 1 hafta önce firmaya bildirecektir Yedek Teçhizat Teklif veren firma, gerektiğinde satın alınmak üzere idari şartnamede belirtilen garanti süresi sonrası, satın alınan fiber kodeklerle ilgili olarak en az 10 yıllık süre için yedek parça, tamir, bakım ve teknik destek hizmeti verme garantisi verecektir Yüklenici firma aşağıda belirtilen aparatları cihazlarla birlikte TRT ye verecektir. a. SC konektörleri ve teklif edilen cihazlarda bulunan diğer konnektörleri temizlemek için kapalı muhafaza içinde 10 adet özel temizleme kalemi ve 100 adet özel temizleme mendili veya kağıdı: b. 3 değişik boyda kablo bağı (içinde 100 adet bulunan torbalardan): 3 torba c. 10 adet SC-SC U link konektör 10. Sayfa

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu Teknik Şartnamenin amacı; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu nun (TRT) ihtiyaçları çerçevesinde,

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI AKTİF CİHAZ VE PASİF KABLOLAMA EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2009/14 1/14 RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI 1 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT 1 Avrupa yayının yapılmasını sağlamak üzere gerekli olan Sistemin (bütünleşik server sistemi ve diğer video,

Detaylı

ARI STÜDYOSU VIDEO VE AUDIO TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ARI STÜDYOSU VIDEO VE AUDIO TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ ARI STÜDYOSU VIDEO VE AUDIO TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 0 1 AMAÇ... 2 2 GENEL ŞARTLAR... 2 3 SİSTEM STANDARTLARI... 3 4 SİSTEM TANIMI VE AKIŞI... 3 5 VİDEO TEÇHİZATI... 6 5.1 Video Router ve Aksesuarları

Detaylı

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı TRT İstanbul Televizyonu nda kurulması planlanan İngilizce Kanalı için satın alınacak disk tabanlı kayıt, yapım ve yayın sistemlerine ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2 2. TANIMLAR 2 3. GENEL HÜKÜMLER 2 4. TEKNİK ÖZELLİKLER 3 5. GARANTİ, ÇAĞRI HÜKÜMLERİ,

Detaylı

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS:

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS: 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu şartname, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı nda kurulmak üzere satın alınacak olan sayısal arşiv sisteminin; fonksiyonel ve teknik özelliklerinin belirlenmesi, projelendirmesi, montajı,

Detaylı

2.3. Sistem: Teklif edilecek teçhizat, yazılım, çevre birimi ve hizmetlerin tümü.

2.3. Sistem: Teklif edilecek teçhizat, yazılım, çevre birimi ve hizmetlerin tümü. YasaVizyon YasaVizyon Sistemi Teknik Şartname Sürüm : 4.11.00 Sürüm 4.11.00 Sayfa 1 / 25 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. Bu dokümanın amacı; teknik özellikleri, performans gereksinimleri, kurulum ve destek hizmetleri

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI GAZDAŞ Sayfa: 1 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / 04.06.2013 DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

Detaylı

SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı adına lisanslı bulunan 17726942 nolu Oracle merkezi veritabanı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KONU : Bu Teknik Şartname ITU ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. standartlarına uygun, tamamen solid state yarı iletken devre elemanlarından

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- Yüklenici, İdarenin (TRT Kurumunun) hizmetinde kullanılan yaklaşık 270 adet araca (Araç sayısı %5 oranında

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İSTANB UL C ve D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZA TI ALIM I İŞİ VİDEO K ISM I TEK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ YEREL ALAN AĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/60 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR STANDARTLAR I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER 1. GENEL HÜKÜMLER II. BÖLÜM: PASİF ALTYAPI BİLEŞENLERİ 2. PASİF ALTYAPI

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ BAĞLANTI ANLAŞMASI Tarih:.../.../... Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya ait.. tesislerinin, Elektrik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı