BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH TEKNİK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME

2 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır.) İstanbul Kuruçeşme/Ulus yerleşkesinde bulunan Boğaziçi Stüdyosu ile Ana Kumanda, (MCR, Main Control Room) fiber odası arasında video ve ses iletimini sağlamak için satın alınacak fiber optik iletim sisteminin kurulmasına ilişkin genel ve teknik şartlarını kapsamaktadır. 2. TANIMLAR TRT : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü BTDB : Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Yüklenici : Firma tekliflerinin değerlendirilmesi sonucu, ihaleyi kazanan ve kapsamda belirtilen sistemleri, TRT ile sözleşme yaptıktan sonra, satmaya ve satış sonrası hizmet vermeye yetkili, aynı zamanda idari ve teknik açıdan sorumlu kılınmış firma Yapılacak İşin Özeti: TRT İstanbul Kuruçeşme/Ulus yerleşkesinde bulunan Boğaziçi Stüdyosu ile Ana Kumanda sistem odası arasında yaklaşık m mesafede 18 (onsekiz) adet single mod fiber kablo bulunmaktadır. Bu kapsamda mevcut altyapıyı kullanarak Kurumun ihtiyacı ekli listedeki miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan 18 adet video ve bu videoya gömülü audio nun Ana Kumandadan Boğaziçi Stüdyosuna iletimini sağlamak için satın alınacak toplam 18 asıl 2 yedek toplam 20 adet Elektrik Optik (E/O) Dönüştürücü, 18 asıl 2 yedek Toplam 20 adet Optik Elektrik (O/E) dönüştürücü fiber optik kodek, kodeklerin konulacağı cihaz kasaları ile 2 adet 16 portlu 10/100 Mbps ethernet switchin temini, kurulumu, montajı, çalıştırılması, sistem testleri ile eğitimlerinin verilmesi işlerini kapsamaktadır. 3. GENEL ŞARTLAR: 3.1. Şartnamenin teknik gereksinimler maddesi altında geçen her madde, firma tarafından aynı sıra ve düzende tek tek yanıtlanacaktır. Yanıtsız bırakılan, eksik yanıtlanan, anlaşılamayacak şekilde veya yoruma açık bir şekilde yanıtlanmış maddeler için ( Kataloga bakınız, açıklanacaktır, tarafımızca anlaşılmamıştır vb) istenen şartların firma tarafından yerine getirilemediği kabul edilecektir. Gerektiği takdirde maddelerle ilgili 1. Sayfa

3 ilave bilgilendirmeler aynı başlık altında yapılmalıdır. Katalog ile teknik şartnameye verilen cevaplar arasında çelişki bulunması halinde katalog değerleri esas alınacaktır Teklif edilecek bütün malzemeler ihale tarihinde üreticinin internet sayfasında yayınlanmış olmalı, üretimi bitmiş (End of Life) ürünler kesinlikle teklif edilmemelidir Bu şartnamede yazılı gereksinimler asgari gereksinimler olup, teklif sahibi bu şartları sağlayan teçhizatı teklif edecektir. Teklif sahibi (İstekli), burada belirtilen şartları sağlamanın yanında varsa teklif ettiği teçhizatın üstün ve ilave özelliklerini teklifinde açıkça belirtecektir Yüklenici firma, gerekmesi halinde, malzeme ve cihazları, bu şartnamede belirtilen video ve audio standartlarında yayın iletimi yapılabilmesini teminen ilgili tüm izin ve lisansları, yurtiçi ve uluslararası kurum, kuruluş, organizasyon ve laboratuvarlardan, vb. almış olarak TRT ye teslim edecektir. Satın alınacak malzeme ve cihazlardan ithal edilecek olanların Türkiye ye ithali aynı zamanda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve daha başka kamu ve tüzel kuruluşların izinlerini de gerektiriyorsa bu kuruluşlardan istenilen belgelerin temininde yapılacak harcamalar da teklif fiyatına dâhil edilecektir. Tüm bu izin ve işlemler yüklenici firma tarafından sağlanacaktır Kullanılacak teçhizat fuar, eğitim, gösteri-tanıtım (demo) amacıyla başka yerlerde kullanılmamış, tamamen yeni olacaktır İstekli, teklif etmiş olduğu tüm cihazlara ilişkin katalog bilgileri (data sheet) ve detaylı kullanım kitapçıklarını (manual) teklifle birlikte CD ortamında TRT ye verecektir Teçhizat üzerindeki bütün etiketlemeler Türkçe veya İngilizce olacaktır Kullanılan tüm teçhizat için en az 2 yıl garanti verilecektir. Garanti şartları ve sürelerinin değerlendirilmesinde idari şartname ve sözleşme taslağında belirtilen hususlar göz önüne alınacaktır Teklif edilen tüm cihaz ve malzemelerin marka ve modeli açık olarak teklifte yazılacaktır Sistemde kullanılacak tüm video ve fiber kabloların cihazlar ve bağlantı (patch) panelleri ile bağlantılarını kolaylıkla takip edilebilecek şekilde numaralandırma ve etiketleme yapılacaktır. Aynı şase içinde kullanılacak kablolar da etiketlemeye dahildir. Sistem montajında kullanılan tüm kablolar için uygun boyutta, direnç renk kodlu, plastik (PTV) numaratör kullanılacaktır İhaleyi kazanan yüklenici firma kurulum, entegrasyon ve devreye alma testleri sırasında çevrede oluşabilecek her türlü hasarı, tüm masraflar kendisine ait olmak üzere düzeltmekle yükümlü olacaktır Teklif edilen modüllerin ve/veya kartların fiyatı ayrı ayrı belirtilecektir. Projede kullanılan tüm yazılım ve donanım cihazlarının fiyatı belirtilmiş olacaktır. 2. Sayfa

4 3.13. Yüklenici firma, aşağıda detayları bahsedilen tüm teçhizatı TRT nin belirlediği yerlere monte edecektir. Bu proje kapsamında temin edilecek cihazlar, TRT İstanbul Kuruçeşme/Ulus yerleşkesinde bulunan ana kumanda fiber odasında ve Boğaziçi stüdyosu cihaz odasında bulunan raka/raklara monte edilecektir. Bu işler için gerekli olabilecek malzemeleri (kablo, sigorta, klemens vb.) temin edecektir. Rak içindeki son yerleşim şekli TRT nin isteği doğrultusunda firma ile karşılıklı görüşerek yapılacaktır. Bu nedenle teklif verecek firma, ihale tarihinden önce gerek görmesi halinde cihazların kurulacağı yerler, raklar ve teknik ihtiyaçların tespiti amacıyla mesai saatleri dahilinde en az 3 (üç) gün önceden randevu alınmak suretiyle TRT yi ziyaret edebilir İstekli, teknik şartnamede tarif edilen ya da tarif edilmeyen, fakat sistemin kendisinden beklenen şekliyle tam performans çalışabilmesi için gereken her türlü malzemeyi, teçhizatı (arabirim, yazılım, aksesuarlar vs.) teklif edecektir. Teklif edilmeyen (veya yeteri sayıda teklif edilmeyen) bu türden malzemelerin teklif edilmemesi durumunda fiyata dahil edildiği kabul edilecektir Sistemdeki cihazlar için gerekli UPS destekli enerji ve odanın soğutulma (klima) koşulları TRT tarafından sağlanacaktır Teklif veren firma teklif ettiği kodek sistemi ile ilgili çözüm şeklini detaylı olarak teklif sırasında verecektir. 4. TEKNİK GEREKSİNİMLER 4.1. TRT İstanbul Kuruçeşme/Ulus yerleşkesinde bulunan Boğaziçi Stüdyosu ile Ana Kumanda sistem odası arasında yaklaşık m mesafede 18 (onsekiz) adet single mod fiber kablo bulunmaktadır. Teklif edilecek tüm cihazların bu mesafede sorunsuz çalışması, gerekli ışık dalga boylarının seçimi yüklenici sorumluluğundadır Cihazların beslemesi 220 VAC, 50 Hz olacak ve bu değerlerin ±%10 değişiminde de çalışabilecektir Cihazlar veya cihazların içine konacağı kasa (ana şase, çatı, multiframe olarak adlandırılabilir) topraklama terminaline sahip olacaktır. Topraklama uluslararası standartlara uygun yapıda olacak ve cihazın tam performans çalışması için gerekli her türlü önlemler alınacaktır. Topraklamalar yüklenici tarafından TRT topraklaması ile irtibatlandırılacaktır. Gerekli ise topraklama kablosu firma tarafından çekilecektir Fiber Optik iletim sistemi SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 424M standartlarındaki sinyalleri iletebilecektir. Ayrıca kartlar söz konusu sinytalleri auto detect edebilecektir Söz konusu sistem Dolby Digital 5.1 dahil olmak üzere gömülü ses iletilebilecektir. 3. Sayfa

5 4.6. İletim yapacak cihazlarda ses ve video senkronizasyonu arasında (sesin videoya göre gecikmesi veya önceden gelmesi gibi) bir uyumsuzluk olmayacaktır Kodeklerle fiber kablolar üzerinden yapılan her iletimin sağlıklı çalışabilmesi için zayıflatıcı (attenuator) ve/veya güçlendirici (amplifier) kullanılmasının gerekli olması durumunda, sistemle uyumlu çalışacak şekilde söz konusu ünitelerin temini teklif veren firmanın sorumluluğunda olacaktır Bağlantı (patch) panel/panelleri ile fiber kodekler arasında kullanılmak üzere uygun konnektörlerle sonlandırılmış ara kablolar (patch cord) olacaktır. Bağlantı paneli ile cihazlar arasındaki gerekli uzunluktaki kablonun tedariki ve rak içindeki bağlantısının yapılması firmanın sorumluluğunda olacaktır. Bağlantıda kabloların sarkmaması için gerekirse bağlantı paneli altında 1 RU boyutunda kablo tutucu aparatları bulundurulacak, fiber kablolar bu aparatların içinden geçirilerek fiziki dış müdahalelere açık olmayacaktır SD/HD/3G-SDI ifadesi cihazın hem SD hem HD hem de 3G iletim yapmasını, daha açık bir ifadeyle istenildiği zaman SD iletim istenildiği zaman HD veya 3G standardında iletim yapabilmesi gerektiğini göstermektedir Her bir E/O ve O/E modülü veya kartı hem SD-SDI hem HD-SDI hem de 3G-SDI iletebilecektir. SD-SDI ile iletime başlanıp daha sonra HD-SDI veya 3G-SDI iletmek istediğimizde cihazda TRT tarafından herhangi bir güncelleme (upgrade) işlemine gerek kalmayacak şekilde firma önlemini almış olacaktır. HD-SDI veya 3G-SDI iletimi yapan cihaz, istendiğinde tekrar SD-SDI iletim için kullanılabilecektir İletim cihazları kart veya küçük form söküp takılabilir modül olabilir Modüller çalışırken ya da bozulduğunda, modülleri içerisinde bulunduran kasanın enerjisi kesilmeden arızalı modül sökülüp yerine yedek modül takılabilecektir E/O ve O/E modüllerin veya kartların takıldığı kasa (çatı, şase, multiframe olarak da adlandırılabilir) otomatik güç kaynağı yedeklemeli (hot standby) ve en fazla 3U yüksekliğinde olacaktır. İçine konabilecek modül veya kart sayısı firmadan firmaya değişiklik gösterdiğinden dolayı, teknik şartnamede belirtilen sayıda video ve audio iletimi yapacak modülleri veya kartları taşıyacak kadar gerek ana kumanda tarafında gerek Boğaziçi stüdyosunda olmak üzere yeter sayıda kasa teklif edilecektir Bağlantı panelinin uçları SC konektörlüdür. Yüklenici firma kendi cihazları ile bağlantı paneli arasındaki ara bağlantı fiber kablolarını, kabloların bir ucu SC diğeri ise kendi cihazına uygun olan konnektör olacak şekilde hazırlayacaktır. Ara kabloların uzunluklarının yeterince olması yüklenici sorumluluğundadır Her kullanılan fiber ara bağlantı kablosundan 1 adet fazla yedek ara bağlantı kablosu TRT ye verilecektir. Örneğin bir ucu SC diğer ucu LC konektörlü 3 m uzunluğunda bir kablo projede kullanılırsa bu kablodan 1 adet de yedek verilecektir. Özetle, aynı şase 4. Sayfa

6 (kasa) içindeki modüller arasındaki bağlantılar için kullanılan kısa kablolar da dahil olmak projede kullanılacak tüm ara kablolardan 1 er adet yedek olarak TRT ye verilecektir Boğaziçi Stüdyosuna gelen hatların uçlarındaki O/E kart çıkışlarının 1 adet sisteme 1 adet izleme amaçlı olmak üzere en az 2 adet BNC/DIN çıkışı olacağı göz önüne alınacaktır MCR den giden kaynaklar için E/O dönüştürücü kart üzerinde en az 1 adet BNC/DIN bağlantı konnektörü olacaktır. Video CTP panelde şase tipi I BNC konnektörler kullanılacak olup, SD/HD/3G video bağlantıları için konnektörler olacaktır. SD/HD/3G-SDI video bağlantıları için ayrı konnektörler kullanılmayacaktır. CTP panel ile cihazlar arasındaki bağlantılar firma tarafından yapılmış ve numaralandırılmış olacaktır Yüklenici firma CTP panel ve cihazlar arasındaki bağlantıları ve cihaz rak yerleşimlerini gösteren şemayı üretim öncesi TRT ye gönderecek ve TRT nin onayı sonrası üretimini yapacaktır. Kontrol sonrası eksiklikler varsa düzeltilecektir. Şemanın gönderilmemesinden veya üretimden sonra geç gönderilmesinden dolayı firma sorumludur Video iletiminde kullanılacak her E/O ve O/E modülleri, video ile birlikte gömülü ses (embedded) iletecektir. E/O Dönüştürücü cihazlarına TRT tarafından embedded video sinyal verilecek olup O/E Dönüştürücü tarafında embedded video sinyal alınacaktır. İstekli ayrıca embedder ve de-embedder türü cihazları teklifine dahil etmeyecektir E/O dönüştürücü cihazlarının her biri ayrı bir modül veya kart olarak teklif edilecektir. Bir kart üzerinde 2 veya daha çok sayıda E/O dönüştürücü cihazları bulunan kartlar teklif edilmesi durumunda ancak bir adedi kullanılabilecek diğeri kullanılmayacaktır Kullanılan E/O, O/E dönüştürücüler kasa içinde açıkça görülebilmesi ve sinyal yolunun takibinin kolaylıkla yapılabilmesi için gerekli etiketlemeler yapılacaktır Bilgisayarlı İzleme Sistemi (BİS) Ana kumanda fiber odası ile Boğaziçi Stüdyosu arasında kullanılacak, E/O-O/E dönüştürücü kartları/modülleri, izleme imkanı verecek bir BİS olacaktır. Yüklenici yazılım kullanabileceği gibi bu bölümde istenenleri sağlaması şartı ile sistemi web arayüzü ile de izleyebilir. Yazılım kullanılması durumunda TRT tarafından sağlanacak BİS bilgisayarına (server olarak da adlandırılabilir) kurulacaktır. Yazılımın yüklü olduğu CD yüklenici tarafından ayrıca TRT ye verilecektir Yazılımda bir problem olduğunda veya BİS bilgisayarı formatlanıp yeniden kurulduğunda bu CD kullanılarak BİS programı tekrar yüklenebilecektir. Program tekrar yüklendikten sonra eski sistem yapılandırma dosyası/dosyaları vb. tekrar yüklenebilecek olup, yeniden ayarlar, kurulumlar yapmaya gerek olmayacaktır. 5. Sayfa

7 Teklif edilecek BİS, satın alınacak fiber kodek cihazları sorunsuz olarak en iyi performans koşulları altında çalıştırmaya uyumlu yapılandırmada (konfigürasyon) teklif edilecektir BİS alarm sayfasında anlık, o anda mevcut durumda olan, devam eden arıza, alarmları vb. gösterecektir. Ayrıca geçmişle ilgili alarmları ve olayları gösteren bir event log kütüğü olacaktır. Bu kütükte olan olayın olduğu tarih saat dakika saniye bilgileri ve olay ortadan kalkmışsa ortadan kalktığı tarih saat dakika saniye bilgileri detaylı olarak görülecektir. Mevcut ve geçmiş alarmların listesi istendiği takdirde görülebilecektir. Geçmiş alarmların listesinin (log) kaç günlük veya kaç adet alarm tuttuğu belirtilecektir. Sayı veya adet için ayar varsa belirtilecektir Yönetim amacıyla kullanılan proğramda bir sorun olması veya çökmesi halinde (BİS yazılımının devre dışı kalması gibi durumlar vb.) lokasyonlardaki cihazların izlemesinin başka hangi yöntemlerle yapılacağı belirtilecektir Herhangi bir nedenle BİS bilgisayarının arızalanması durumunda yayın trafiği kesintisiz devam edecek ve söz konusu arıza sebebiyle sistemdeki hiçbir cihazın yapılandırması (konfigürasyonu) kendiliğinden değişmeyecektir BİS, sistem odasındaki cihazların parametrelerinin belirli kişi veya kişiler tarafından önceden verilmiş yetkiler çerçevesinde değiştirilebilmesi amacıyla kullanıcı adı ve şifresine göre tanımlı yetki atama sistemine sahip olacaktır. Kullanıcı adı ve parolasını girmeyen hiçbir kişinin sisteme müdahale yetkisi olmayacaktır Boğaziçi Stüdyosu-Ana Kumanda arasındaki BİS Yönetim sistemi için veri iletiminde kullanılmak üzere ethernet hattı mevcut olup, sistemin yönetimsel haberleşmesini sağlamak üzere 2 adet 16 portlu 10/100 ethernet switch teklif edilecektir. Söz konusu switchler IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x ağ protokol ve standartlarına sahip olacaktır. Switchler ile birlikte kurum envanterinde bulunan 19 inç lik kabinlere montaj yapılmak üzere bağlantı aparatları verilecektir Geçici Kabul Geçici kabul, sistemi oluşturan tüm cihazların montajının tamamlanıp tüm testleri firmaca yapıldıktan sonra, firmanın sistemin kabule hazır olduğunu TRT ye yazılı olarak bildirmesinden sonra TRT tarafından kurulacak bir komisyon tarafından yapılacaktır. Geçici kabul ölçüm ve testlerinde bulunmak üzere firma isterse yetkili bir mühendisini görevlendirilecektir. TRT geçici kabul komisyonunun olumlu geçici kabul raporu ile sistemin garantisi başlayacaktır. 6. Sayfa

8 4.24. Dokümantasyon İhaleyi kazanan firma, teklif edilen ve sistemde kullanılan her cihazla birlikte cihazın el kitapçığı (manual) vb. dokümanını CD ortamında idareye verecektir. Ayrıca CD ortamındaki dokümanlar basılı olarak 4 er adet Türkçe ve İngilizce verilecektir Tüm sistemin blok şeması, cihazların raklarda yerleşimi, sistemi oluşturan cihazların ve sistemin çalışmasını gösteren şemaları ayrıntılı olarak açıklayan kitapçık şeklindeki bir dokümantasyon ayrıca ihaleyi kazanan firma tarafından elektronik ortamda ve kitapçık halinde TRT ye verilecektir. Bu dokümanda fiber kablo numaralarından video kablo numaralarına kadar detaylı bilgi bulunacaktır. Bu doküman gerektiğinde eğitimde de kullanılabilecektir. Bütün dokümantasyon Türkçe ve/veya İngilizce olacaktır Eğitim Sözleşme yapılan firma, TRT nin belirleyeceği personele 2 tam iş günü İstanbul da eğitim verecektir Eğitim, teklif edilen sistemin ana bölümünü oluşturan fiber optik kodek cihazlarının üretici firmasının yetkili mühendisi tarafından verilecektir Eğitim dilinin İngilizce olması durumunda gerektiğinde Türkçe ye tercüme için TRT yardımcı olmakla birlikte firma tarafından da gerekli hazırlık yapılacaktır Eğitimde temel olarak aşağıdaki konuların bulunmasına dikkat edilecektir. a. Tüm sistemin genel tanıtımı ve çalışma şekli, b. Sistemi oluşturan cihazların her birinin ayrı ayrı tanıtımı, c. İzleme Monitor Web browser, d. Sistemin kontrolünün nasıl yapıldığı ve uygulaması, cihaz haberleşme sisteminin çalışması, e. Sistemin işletmeye alınması, f. Muhtemel arıza çeşitleri ve giderilme yöntemleri, g. Alarm kayıtlarının (loglarının) incelenmesi, h. Fiber optik konnektörlerin ve patch paneldeki konnektörlerin temizlenmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlar. 7. Sayfa

9 Eğitim, geçici kabulden önce verilecektir Eğitime başlamadan 15 gün önce, eğitim planı ve konu başlıkları TRT ye gönderilecektir. TRT eğitimde istediği ilave hususlar varsa eğitim başlamadan 1 hafta önce firmaya bildirecektir Yedek Teçhizat Teklif veren firma, gerektiğinde satın alınmak üzere idari şartnamede belirtilen garanti süresi sonrası, satın alınan fiber kodeklerle ilgili olarak en az 10 yıllık süre için yedek parça, tamir, bakım ve teknik destek hizmeti verme garantisi verecektir Yüklenici firma aşağıda belirtilen aparatları cihazlarla birlikte TRT ye verecektir. a. SC konektörleri ve teklif edilen cihazlarda bulunan diğer konnektörleri temizlemek için kapalı muhafaza içinde 10 adet özel temizleme kalemi ve 100 adet özel temizleme mendili veya kağıdı: b. 3 değişik boyda kablo bağı (içinde 100 adet bulunan torbalardan): 3 torba c. 10 adet SC-SC U link konektör 8. Sayfa

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOYGUN ALARM SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ Bu şartname 2 (iki) bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölüm, www.bakka.org.tr adresinde yayında

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM TEKLİFİ RYAAET - 2008 Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM

Detaylı

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ ÖZEL ġartname İçindekiler 1 KONU 3 2 KAPSAM 3 3 TANIMLAR 3 4 GENEL HUSUSLAR 4 5 KABUL SĠSTEMĠ 5 5.1 WEB Portal 5 5.1.1

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Mart 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan:

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü EÜAŞ MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME NEDİR? KANUNİ DAYANAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR? TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 2013/30 NO LU GENELGE?

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Yeni Nesil WiFi Kullanıcı Yönetimi ve 5651 Sayılı Yasa 1 Çözümü Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SİYAH BEYAZ VE RENKLİ FOTOKOPİLERİN ÖĞRENCİ - PERSONEL GİRİŞ KARTLARI İLE KULLANILMASI ÖĞRENCİ KREDİ YÜKLEME KİOSKLARI VE TAKİP, RAPORLAMA YAZILIMI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı