OSİAD Başkanı Adnan Keskin den M A R T

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSİAD Başkanı Adnan Keskin den M A R T 2 0 1 2"

Transkript

1 Bu sayıda Adnan Keskin OSIAD Başkanı yazısı 21. Genel Kurul Duyurusu ÇEK Kanununda yapılan değişiklikler Gayrimenkul Sermaye İradında önemli iki hatırlama.. Üyelerimiz için Üye Tanıtım OSİAD Çalışma Grupları hakkında O S İ A D A K A D E M İ OSİAD Başkanı Adnan Keskin den M A R T Değerli sanayici ve işadamı arkadaşlarım; 21. Genel Kurulumuzun arifesinde OSİAD Akademi nin ikinci sayısı ile karşınızdayız. Genel kurullar; aradan geçen zamanın değerlendirildiği ve geleceğe dair yol haritalarının, çalışma takvimlerinin şekillendiği platformlardır. Biz de 21. olağan genel kurulumuzda son bir yılı konuşacağız. Genel kurula gelerek düşüncelerinizi, bilgi ve deneyimlerinizi bizlerle paylaşmanız en içten arzumuzdur. Her bir üyemizin katkısına ihtiyaç duyduğumuzun bilinmesini isteriz. Sanayici ve işadamlarının sesini kamuoyuna, hükümetlere, siyasi partilere, ekonomi dünyasına duyurmak için verdiğimiz mücadeleyi yüz akı ile bugünlere getirdik. Bugün Ostim in bizatihi kendisi bir markaya dönüşmüşse, belediyeler ihalelerde OSTİM den alım yapacağı ürünler konusunda çalışma yapıyorsa bunda OSİAD ın söylemlerinin, yerli ürün kampanyalarının, gerçekleştirdiği faaliyetlerin önemli bir katkısı vardır. 15 bin kişinin istihdam edileceği Anadolu OSB nin kuruluşuna yaptığı önderlik ile kurduğu kooperatifleri ve 98 ortaklı şirketi ile SİAD lar arasında saygın bir konuma sahip olan OSİAD, artık çalışmalarında eşik atlamak durumundadır. Çıtayı biraz daha yükseltmeliyiz. OSİAD ın varlık gerekçesi öncelikli olarak bölgenin sorunlarını gündeme getirmek ve çözüme yardımcı olmaktır ama geldiğimiz noktada OSTİM in sınırlarını çoktan aşmış bulunuyoruz. OSİAD artık lokal bir yapı değildir. Hem kurumsal yönden hem de hedefleri itibariyle büyümüştür. Şimdi bu büyümeye uygun yeni projelere, yeni düşüncelere kapı aralamak gerekmektedir. OSİAD ın geleceğe ilişkin perspektifini konuşacağımız yer genel kurulumuzdur. Siz değerli üyelerimizin paylaştığı her bilgi, aktaracağı deneyim, gündeme getireceği her öngörü yönetim ve denetim kurulumuzun çalışmalarına ışık tutacak, bizlere yol gösterecektir. 21. olağan genel kurulumuzda tüm üyelerimizi, sanayici ve işadamlarımızı, sivil toplum örgütü yöneticilerimizi görmek dileğiyle içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Adnan KESKİN Ostim Sanayici ve İşadamı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı OSİAD 21. GENEL KURUL TOPLANTISI 6 Şubat 2012 tarihli ve 682 nolu Yönetim Kurulu kararınca, OSİAD 21. Genel Kurulu, 17 Mart 2012 Cumartesi günü saat 13:00 de OSİAD Konferans Salonu, Uzayçağı caddesi No:12 Ostim / Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. GÜNDEM: 1. Açılış, Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması, 2. Divan heyetinin teşekkülü, 3. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 5. Bilanço ve gelir-gider cetvelinin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. OSİAD İktisadi İşletmesi bilanço ve gelir-gider cetvellerinin okunması, müzakeresi, ve faaliyetin ibrası 7. Denetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi, 8. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi, 9. Gelecek çalışma dönemi programı ile tahmini bütçenin görüşülmesi ve aidatların tespit edilerek onaylanması, 10. Dilek ve Temenniler, 11. Kapanış. Tarih Saat : 17 Mart 2012 Cumartesi : 12:30 Kayıt/ Yemek 13:00 Toplantı başlangıcı Yer : OSİAD Konferans Salonu - Uzayçağı caddesi No:12 Ostim / Ankara

2 O S İ A D A K A D E M İ Çek Kanunu nda Yapılan Değişiklikler Çek Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair 6273 Sayılı Kanun ile 5941 sayılı Çek Kanunu nda bazı değişiklikler yapılmıştır. (3 Şubat 2012 gün ve mükerrer sayılı resmi gazete) Çek yapraklarının üzerinde çekin basıldığı tarihin yer alması öngörülmüştür. Bu bağlamda da Çek Kanunu nun 3. maddesine eklenen 9. fıkra hükmü gereği olarak Çekin üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren 5 yıl içinde ibraz edilmemesi halinde, muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erecektir. Çek Kanunu nun 3. maddesinin 3. fıkrasında karşılıksız çıkan çekler için bankaca ödenmesi gereken miktarlar hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Buna göre muhatap banka; ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için A) Karşılığının bulunmaması halinde; Çek bedeli TL veya üzerinde ise TL, Çek bedeli TL nin altında ise çek bedelini, B) Karşılığının kısmen bulunması halinde; Çek bedeli TL ve altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla kısmi karşılığı TL ye tamamlayacak miktarı, Çek bedeli TL nin üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla kısmi karşılığa İlave olarak TL yi ödemekle yükümlüdür. Çek Kanunu nun 5. maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişiklikle üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içerisinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması halinde, 6 ay içinde hamilin (çeki elinde tutanın) talepte bulunması üzerine çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında, Cumhuriyet savcısı tarafından her bir çek ile ilgili olarak düzenleme ve hesap açma yasağı verilecek. Bu bağlamda da çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı karşılıksızdır işlemine tabi tutulan çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi halinde de uygulanacak. Çek Kanunu nun değişikliğe uğrayan 6. maddesi uyarınca karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek temerrüt faizi ile birlikte tamamen ödenmesi halinde çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından kaldırılacak. Bu bağlamda da çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırıldığı hususu T.C. Merkez Bankasına bildirilecek. Çek Kanunu nun 5. maddesinin 8. fıkrasına göre; çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, güv enli elektronik imza ile imzalandıktan sonra Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla T.C. Merkez Bankası na elektronik ortamda bildirilecek. Çek Kanunu nun 7. maddesinin 9. fıkrasında yapılan değişiklikle, daha önce Hamiline çek yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişilere uygulanan hapis cezası yerine Cumhuriyet Savcısı tarafından 300 TL den TL ye kadar idari para cezası verilecek. Çekte vade uygulamasının süresi uzatılmıştır. Bu bağlamda Çek Kanunu na eklenen geçici 3/5. madde uyarınca 31 Aralık 2017 tarihine kadar üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz sayılacaktır. Bankalar 31 Aralık 2012 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini vererek ellerindeki eski çek defterlerini imha edecekler. Diğer yandan 3167 sayılı kanun hükümleri gereğince düzenlenmiş bulunan eski çeklerin hukuki geçerliliği devam edecek. (Bu makale 17/02/2012 tarihli İTO Haftalık Gazetesinde Yayınlanmıştır)

3 O S İ A D A K A D E M İ Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi 28 Şubat 1 Mart 2012 Şanlıurfa Toplantısı OSİAD ETKİNLİKLERİDEN BAZILARI KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ AB PROJE- Sİ Gayrimenkul Sermaye İradında önemli iki hatırlama.. Kira Gelirinin Beyanı 2011 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak yıllık kira geliri 2.800,00.-TL ve altında olanlar beyanname vermeyeceklerdir. Yine 2011 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak kira gelirlerinden stopaj yapılan kimselerin brüt kira gelirleri TL nin altında ise beyanname verme zorunluluğu yoktur. Sahibi bulunulan gayrimenkul işyeri amaçlı olarak gelir vergisi tevkifatı yapmak durumunda olmayan bir kimse veya kuruma kiralandığı takdirde yıllık kira bedeli 1.110,00-TL yi aşıyorsa gayrimenkul sahibi beyanname vermek zorundadır. Bu tutar istisna değildir. Bu tutar ve bu tutarı aşan gelirlerin tamamı vergilendirilmesi gerekmektedir. Küçük ve kısıtlıların mükellef olması durumunda bunlar adına verilecek olan yıllık gelir vergisi beyannamesi veli, vasi veya kayyum tarafından imzalanır. Beyannameye Dahil Edilen Gelirlerden Yapılacak İndirimler a. Bireysel Emeklilik Primleri ve Şahıs Sigorta Primleri Mükellefin kendisine, eşine ve küçük çocukları adına Bireysel emeklilik sistemi kapsamında ödediği tutarlar. Bu tutar vergiye tabi gelirin %10 u kadardır, o Ödenen Şahıs sigorta primleri. Bu primler vergiye tabi gelirlerin %5 i kadar gelir vergisi matrahından indirilebilir, o Bireysel emeklilik sistemi ile diğer şahıs sigortaları için ödenen katkı payı ve primlerin birlikte olması halinde matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutar beyan edilen gelirin %10 u ile sınırlı olacaktır. Bu durumda şahıs sigorta primleri için %5 oranındaki sınır ayrıca aranacaktır. İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkı paylarının toplamı, asgari ücretin brüt yıllık tutarını aşamaz, b. Eğitim Sağlık Harcamaları Aşağıda belirtilen şekilde yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirin %10 unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir: Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye de yapılmalıdır, - Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmelidir, - Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olmalıdır, - İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplanmasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları toplamından önceki tutar esas alınacaktır. Alıntı Duman Denetim Sirküler

4 Ü Y E L E R İ M İ Z İ Ç İ N H A T I R L A T M A O S İ A D A K A D E M İ Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesini beklerken yapılması gerekenler konusunda OSİAD Hukuk Çalışma Grubu'ndan bazı öneriler: Şirket sahipleri bu süreçte bünyelerini kontrol etmeli ve bundan sonraki ticari varlık şekline (Limitet Şirket mi, Anonim Şirket mi, Şahıs Şirketi mi yoksa Adi Ortaklık mı) karar vermeli. Eğer yeni bir şirket kurmak planlanıyorsa, yeni kanun yürürlüğe girmeden önce kurulum işlemlerini tamamlamalıdır. Şirket ortakları sermaye artırımı yapmayı düşünüyorlarsa, yeni kanun yürürlüğe girmeden önce sermaye artırımı yapılmalıdır sayılı "Af Kanunu"nda (torba yasa) stok affından yararlanan mükelleflere, kar dağıtımında artırılan matrah kadar stopaj yapılmayacaktır. Şirketler iç denetçilerini tespit etmelidir; bir personeli bu iş için ayırmalılar. Üyelerimiz Ankara Yurtiçi Nakliye & Lojistik Merkezi Kazan ilçesine bağlı, Anadolu Otoyolu ile TAİ tesisleri arasında m2 alanda konumlanan, alt ve üst yapısıyla sektörümüzün tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa edilmiş ve aynı zamanda yine sektörün ihtiyaç duyduğu tüm kurum ve kuruluşları içerisinde bulunduran Ankara lojistik üstü içerisinde yer almaktadır. Merkezin bulunduğu konumun seçilmesinde en büyük etken yerel yönetimlerin Ankara etrafında bulunan şehrimizi bir çember gibi saran çevre yolların dışında çember içerisindeki trafik hareketine TIR ve kamyonları kontrollü saat ölçekleriyle alacak olmaları ve bunun sonucunda Ankara şehir trafiğini rahatlatma planları ve kararlarıdır. Yapılan planlama ile mevcut Ankara kenti içerisinde dağınık olarak yer alan depo, antrepo, tır-kamyon park alanları ve destek birimlerinin organize olarak hizmet verebilecekleri SEKTÖREL SİTE konumuna gelmesi sağlanacaktır. Yerleşim alanının Ankara Çevre Yolu üzerinde seçilmesi ile Uluslar arası ve Yurtiçi nakliye araçlarının kent merkezine girmeden ulaşımları sağlanmıştır. Böylece kentin ana akslarında bu araçların verdikleri ekstra yük ve yoğunluklar ortadan kalkacaktır. Ayrıca yoğun olarak lojistik hizmet alan sanayi tesislerinin bulunduğu organize sanayi bölgeleri ulaşımları da, kentin ana giriş yollarını kullanmadan çevre yolundan sağlanabilmektedir. Sincan organize sanayi bölgesi ile üs arasında yapılacak olan bağlantı yolu ile aradaki mesafe 8 km ye düşecektir. Ayrıca Anadolu Otoyoluna bağlı Ankara Çevre Otoyolu üzerinde planlanan Köprüyol ve bağlantı yollarının yapımı halen devam etmekte olup 2012 yılı içerisinde hizmete girecektir. Ankara Yurtiçi Nakliye Lojistik Merkezi Bina Yapısı ve Özellikleri;Bina teknik olarak akıllı bina konseptinde inşa edilmiştir. 5 bloktan oluşan bina A, B, C, D Bloklarda 260 adet ofisi içermekte, bu dört blok merkezinde sosyal alanları içeren E Blok ile bina çalışanları ve misafir kamyoncu esnafın tüm ihtiyaçlarını giderecek sosyal alanlar ve bekleme alanı bulunmaktadır. Binanın tamamı yangın uyarı ve söndürme sistemleri ile donatılı olup, tüm sistemleri çalıştıracak kapasitede jeneratör ile elektrik sistemi kesintisiz hale getirilmiştir. Tır ve kamyon garajları haricinde tüm ofislerin ihtiyacını karşılayacak kapasitede otomobil otoparkına da sahiptir. Bina etrafında bulunan yeşil alanlarıyla doğanın verdiği huzur da yaşanacaktır PAMET METAL SANAYİ Kurucusunun yassı mamul şekillendirme konusunda 30 yılı aşkın tecrübesiyle 2000 yılında kurulmuştur.elektrik panoları ve özel tezgah ile elektronik cihazların saç kabinleri imalatlarından sonra 2003 yılında fason olarak başladığı "ıslak hacim ekipmanları" ve "hijyenik" " çerce atık toplama" ürünlerini kaliteden taviz vermeden kendi adıyla ve markasıyla üretime başlamıştır. PAMET METAL SANAYİ kaliteli üretim, tam zamanında teslimat ve en uygun fiyatla üretim yapmayı kendisine prensip edinmiştir.gerek iç mekanda ıslak hacimli alanlarda gerekse diş mekanda çevresel atıkların toplanmasını kolaylaştıracak ürünlerde çevreye zarar vermeyen geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak imal ettiği ürünler % 100 çevre dostudur.

5 O S İ A D A K A D E M İ OSİAD ÇALIŞMA GRUPLARI AR-GE ve STRATEJİ ÇALIŞMA GRUBU Sanayi bölgelerindeki ara eleman eksikliği konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Konularında başarılı olmuş işadamlarının deneyimlerini paylaştığı Başarı Öyküleri Paylaşım Günleri etkinliklerini düzenlemektedir. HUKUK ÇALIŞMA GRUBU Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında bilgilendirme eğitimleri ve çalıştay düzenlemiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunun önemi nedeniyle hukuksal açıdan maddi ve manevi yaptırımlarla ilgili araştırmalar yürütülmektedir. Bu araştırma çalışmalarının sonunda üyelerimize konu hakkında özel bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. TANITIM ÇALIŞMA GRUBU Kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında; OSİAD Tanıtım Kitapçığı (Türkçe ve İngilizce) yenilenmiştir. Ayrıca web sitemizi yenileme çalışmalarını yürütülmektedir. 21. Genel Kurul çalışmaları kapsamında Faaliyet Raporu - nu hazırlamıştır. BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? Beşiktaş Kulübünün kuruluşundaki Kırmızı Beyaz renklerinin Balkan savaşındaki mağlubiyetten sonra Siyah-Beyaz olarak değiştirildiğini, Fenerbahçe Kulübünün ilk adının Siyah Çoraplılar olduğunu, Biliyor muydunuz? O S T İ M S A N A Y İ C İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ ( O S İ A D ) Adres: Uzay Çağı Cad. No: Ostim / Ankara Tel: Faks:

6 Uzayçağı Caddesi No: 12, Ostim - Ankara - TURKEY Tel: +90 (312) (pbx) Fax: + 90 (312)

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

ebülten Sayı: 35 01 Kasım 15 Kasım 2012

ebülten Sayı: 35 01 Kasım 15 Kasım 2012 ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR.. 7 İHALELER.... 8 FUARLAR.... 9 DIŞ TİCARET TALEPLERİ.. 11 İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. 11 MEVZUAT... 11 Kemal Karakaş: İkinci Üniversite için ileri adımlar atıldı, bir araya gelirsek

Detaylı

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME Bölüm 2 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı Sayın Üyemiz, Meslek örgütü olarak; seçimlerle geçen bir yılı uğurlarken; yeni yıla, yepyeni umutlarla adım atıyoruz. Seçimler neticesinde, Oda yönetimini devralan kadrolarımız, meslek örgütümüzde öteden

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar Sayın Üyemiz, Bilindiği gibi her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmakta olan Asgari Ücret Tarifesi meslek örgütlerimizin talepleri yeterince dikkate alınmadan yayınlanmaktadır. Gerçek hayatla örtüşmeyen

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI Vergi Portalı Vergi Bültenleri (2014) İÇİNDEKİLER 6183 SAYILI KANUN AR-GE Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun e-arşiv e-arşiv Uygulamasında

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

DOSYA. Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DOSYA. Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003 senesinden beri üzerinde çalışılan fakat bir türlü tamamlanamayan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99-2010. Birol KANTAR* Mustafa İNANÇ* Giriş

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99-2010. Birol KANTAR* Mustafa İNANÇ* Giriş BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA İLİŞKİN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Birol KANTAR* Mustafa

Detaylı

ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 Ö Z E L B Ü L T E N AR-GE TEŞVİKLERİ KAYNAKLAR Kanunlar Diğer Kaynaklar 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (13.06.2008 tarihli Resmi Gazete) 5746 Sayılı Kanun (12.03.2008

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ ÜCRETSİZDİR

Detaylı

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

Gelirin toplanması ve beyanı

Gelirin toplanması ve beyanı Gelirin toplanması ve beyanı I. GİRİŞ Yıllık beyanname, gerçek kişinin çeşitli gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu şekilde

Detaylı

2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER

2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER ANKARA SMMM ODASI 2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER A. Murat YILDIZ ATAMER Serbest Yeminli Muhasebeci Mali Müşavir Mali Müşavir 1 2 3 YILLIK BEYANNAME

Detaylı

GİRİŞ... 7 1. KİRA GELİRİ... 7 2. KİRA GELİRİNE KONU MAL VE HAKLAR... 8 3. KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ... 9

GİRİŞ... 7 1. KİRA GELİRİ... 7 2. KİRA GELİRİNE KONU MAL VE HAKLAR... 8 3. KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ... 9 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 7 1. KİRA GELİRİ... 7 2. KİRA GELİRİNE KONU MAL VE HAKLAR... 8 3. KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ... 9 3.1. Kira Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi... 9 3.2. Kira Bedelinin Ayni Olarak

Detaylı

KİRA GELİRİ REHBERİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME ÜCRETSİZDİR

KİRA GELİRİ REHBERİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME ÜCRETSİZDİR KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı