PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı"

Transkript

1 PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Beyanname Türü Beyan Tarihi Ödeme Günü Yıllık Gelir Vergisi 25 Mart akşamına kadar (1.Taksit) Mart sonu (2.Taksit) Temmuz sonu Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı Geçici Vergi Aylık Muhtasar Üç Aylık Muhtasar (3 aylık Dönemi Takip Eden Đkinci Ayın 14. Günü Akşamına Kadar ) 1. Dönem 16 Mayıs Dönem 15 Ağustos Dönem 14 Kasım Dönem 14 Şubat 2012 Takip eden ayın 23. Günü akşamına kadar Üç ayı takip eden ayın 23. Günü akşamına kadar 25 Nisan Temmuz Ekim Ocak 2012 Dönemi takip eden ikinci ayın 17. Günü akşamına kadar KDV Basit Usul Gelir Vergisi Damga Vergisi Vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. Günü akşamına kadar 25 Şubat akşamına Kadar Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Bulunanlar; takip eden ayın 23. Günü akşamına kadar Diğer; Kağıdın düzenlendiği tarihi takip eden 15 GÜN ĐÇĐNDE (1.Taksit) Şubat sonu (2.Taksit) Haziran sonu Kağıdın düzenlendiği tarihi takip eden 15 GÜN ĐÇĐNDE Gerek elden ve gerekse internet aracılığıyla verilen beyannamelerde, bildirim ya da ödeme tarihleri resmi tatil gününe rastlarsa, yükümlülük tarihleri resmi tatil gününü takip eden ilk iş gününün; elden verilen beyanlarda mesai saati bitimine, internetten verilen beyanlarda ise saat 23:59 a kadar uzayacaktır.

2 2. SGK, Diğer Vergi ve Aidat Ödemeleri ile ilgili süreler aşağıdaki gibidir; Vergi / Aidat Türü Açıklama Ödeme Günü Emlak Vergisi Çevre Temizlik Vergisi Motorlu Taşıtalar Vergisi (1.Taksit) Mayıs sonu (2.Taksit) Kasım sonu (1.Taksit) Mayıs sonu (2.Taksit) Kasım sonu (1.Taksit) Ocak sonu (2.Taksit) Temmuz sonu Ticaret Odası Aidatları Meslek Odası Aidatları SGK (4-a, 4-c) Primleri SGK (4-b) Primleri Yıllık Aidat Nispi Aidat Yıllık Aidat Nispi Aidat Takip eden ayın 23. Günü akşamına kadar Son bildirilen rakam üzerinden mevcut ay içinde kurumca resen (1.Taksit) Haziran sonu (2.Taksit) Ekim sonu (1.Taksit) Haziran sonu (2.Taksit) Ekim sonu Tamamı Ocak Ayı Sonuna Kadar (1.Taksit) Mayıs sonu (2.Taksit) Kasım sonu Takip Eden Ayın Son Günü Takip Eden Ayın Son Günü 3. Yasal defterlerin sahibinin lehine delil olabilmesi için Türk Ticaret Kanunu nun 70.madde hükmü gereğince, 2010 yılına ait Yasal Defterlerin 31 Ocak 2011 tarihine kadar notere kapanış tasdikini yaptırmaları gerekmektedir Yılında Kullanılan Defterlerin 2011 yılında da kullanılmak istenmesi halinde yasal defterlere ilişkin Ara Tasdik 31 Ocak 2011 tarihine kadar yaptırılmalıdır Yılı vergi levhalarının 01 Mayıs - 31 Mayıs 2011 tarihleri arasında Vergi Dairelerine ya da Müşavirliğimize onaylatılması gerekmektedir. Bu anlamda Levhaları Müşavirliğimiz tarafından onaylanacak mükelleflerimizin belirtilen süre sonuna kadar Vergi Levhası Asıllarını tarafımıza ulaştırması gerekmektedir. (Vergi levhasının aslı merkez işyeri adresinde, fotokopisinin de diğer tüm işyerlerinde herkes tarafından görülebilecek şekilde çerçevelenip asılacaktır.) yılı için 2011 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %7,7 (yüzde yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiştir yılı için Emlak Vergisi ödemelerinde uygulanacak artış oranı ise (%7,7 / 2) = % 3,85 olarak tespit edilmiştir.

3 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergileri %7,7 oranında artırılarak ödenecektir yılı için; Fatura Kullanma Mecburiyetinde Sınır 700,00TL Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklarda Sınır 700,00 TL na yükseltilmiştir takvim yılı gelirlerine uygulanacak olan Gelir Vergisi Tarifesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; TL' na kadar % TL' nın TL için TL, fazlası % TL' nın (ücret gelirlerinde ,00 TL nın) TL için TL, fazlası % TL' ndan fazlasının TL için TL, (ücret gelirlerinde ,00 TL ndan fazlasının ,00 TL için ,00 TL), fazlası % yılında elde edilecek mesken kira gelirleri için istisna tutarı TL olarak tespit edilmiştir. (Artış oranı düşük olduğu için, tespit edilen rakam geçen sene ile aynı tutarda olmuştur.) 11. Çalıştırılan personel ile ilgili olarak Asgari Ücret ve Diğer Tutar değişiklikleri şöyledir; ASGARİ ÜCRET Dönemi Dönemi 16 Yaşından Büyük 796,50 TL 837,00 TL 16 Yaşından Küçük 679,50 TL 715,50 TL (Đşyerlerinin herkes tarafından görülebilecek bir yerine, Bu işyerinde asgari ücret uygulanmaktadır ibaresinin çerçeveletip asılması zorunludur.) Personele Yapılacak Yemek Yardımı Đstisna Tutarı (Günlük) 10,70 TL Sakatlık Đndirimi Oranları 1.Derece 700,00 TL 2.Derece 350,00 TL 3.Derece 170,00 TL

4 12. Çalıştırılan personel ile ilgili olarak Sigorta Pirimi Taban ve Tavan tutarları da şöyledir; S.P.E.K Dönemi Dönemi TUTARLARI S.P.E.K. TABANI 796,50 TL 837,00 TL S.P.E.K. TAVANI 5.177,25 TL 5.440,50 TL 13. Kıdem Tazminatı Tavanı da 2011 yılı için aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. KIDEM TAZMİNATI Dönemi Dönemi 2.623,23 TL 2.722,41 TL 14. Asgari Geçim Đndirimi ödemelerinin hesaplanabilmesi için 2011 yılında uygulanacak MATRAH 796,50 TL dır. Buna göre 2010 yılı için uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları tablosu aşağıdaki gibi olacaktır. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO (Asgari Ücret; Aylık 796,50 TL, Yıllık 9.558,00 TL olarak dikkate alınmıştır.) ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU (1) A.G.İ. ORANI (2) İNDİRİM MATRAHI (Yıllık Brüt Asgari Ücret * A.G.İ. Oranı =) (3) YILLIK İNDİRİM TUTARI (3 * %15 =) (4) AYLIK İNDİRİM TUTARI (4 / 12 =) (5) BEKAR 50,00% 4.779,00 716,85 59,74 EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN 60,00% 5.734,80 860,22 71,69 EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN, 1 ÇOCUKLU 67,50% 6.451,65 967,75 80,65 EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN, 2 ÇOCUKLU 75,00% 7.168, ,28 89,61 EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN, 3 ÇOCUKLU 80,00% 7.646, ,96 95,58 EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN, 4 ÇOCUKLU 85,00% 8.124, ,65 101,55 EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN, 5 ÇOCUKLU 90,00% 8.602, ,33 101,55* EVLİ, EŞİ ÇALIŞAN 50,00% 4.779,00 716,85 59,74 EVLİ, EŞİ ÇALIŞAN, 1 ÇOCUKLU 57,50% 5.495,85 824,38 68,70 EVLİ, EŞİ ÇALIŞAN, 2 ÇOCUKLU 65,00% 6.212,70 931,91 77,66 EVLİ, EŞİ ÇALIŞAN, 3 ÇOCUKLU 70,00% 6.690, ,59 83,63 EVLİ, EŞİ ÇALIŞAN, 4 ÇOCUKLU 75,00% 7.168, ,28 89,61 EVLİ, EŞİ ÇALIŞAN, 5 ÇOCUKLU 80,00% 7.646, ,96 95,58 *Asgari ücretin 2010 yılı ilk 6 aylık dönemi esas alınarak hesaplanan gelir vergisi tutarı 101,55 TL olduğundan, çalışanlar için asgari geçim indirimi tutarı 101,55 TL nı aşamayacaktır.

5 15. Đşten çıkartılacak ya da işten ayrılacak personele ait ihbar tazminat ödeme süreleri de şöyledir: a. Đlk 2 aylık deneme sürecinde karşılıklı olarak herhangi bir ihbar tazminat ödemesi yapılmasına gerek yoktur (Sözleşmenin yazılı olarak yapılması, deneme kaydının konulması ve deneme süresinin 2 aydan eksik ya da fazla yazılmaması şarttır). b Aya Kadar : 2 Hafta (14 gün), c. 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar : 4 Hafta (28 gün), d. 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar : 6 Hafta (42 gün), e. 3 Yıldan Sonrası Đçin : 8 Hafta (56 gün). Đşi bırakma ya da işten çıkartılma, fesih bildiriminin hemen ardından yapılacaksa, yukarıdaki sürelere isabet eden ücret tutarı diğer tarafa ödenir. Yapılmayacaksa bu süreler kadar çalışma veya çalıştırma zorunluluğu vardır tarih ve (6. Mükerrer) no.lu Resmi Gazetede yayımlanan 54 no.lu Damga Vergisi Kanun Genel Tebliği ile 63 no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, sürekli kullanım açısından önem arz eden bazı maktu ve nispi vergilerin 2011 yılında uygulanacak tutar ve oranları aşağıdaki gibi olmuştur: a. Gayrimenkul alım-satım harcı %1,65 (yüzde bir virgül altmışbeş) oranında uygulanmaya devam edecek olup alıcı ve satıcı tarafından ödenecek olan tapu harcının toplam oranı %3,30 dur. b. Çalışanların brüt ücretlerinden kesilmekte olan damga vergisi oranı, %0,66 (binde altı virgül altı) oranında uygulanacaktır. c. Yazılı sözleşmelerde hesaplanacak olan damga vergisi oranı %08,25 (binde sekiz virgül yirmibeş) olarak uygulanacaktır. d. Kira sözleşmelerinde hesaplanacak olan damga vergisi oranı %01,65 (binde bir virgül altmışbeş) olarak uygulanacaktır. e. Yıllık beyanname ve dönem içindeki işlemlerde bazı finansal tablolara ait maktu damga vergisi miktarları da şöyledir: - Bilanço : 23,20 TL - Gelir Tablosu : 11,30 TL - KDV-Muhtasar : 19,90 TL - SGK-Belediye : 14,80 TL

6 17. Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak şöyledir; - Đskonto faiz oranı: YILLIK %14, - Avans faiz oranı : YILLIK % Yazılı sözleşmelerde, işin geç yapılması ya da herhangi bir şarta bağlı olarak ceza nedeniyle uygulanacak faiz oranı sözleşmede yazılı olan orandır. Eğer yazılı sözleşmede böyle oran belirtilmemiş ya da yazılı bir sözleşme yok ise 2011 yılında uygulanacak Kanuni ve Temerrüt Faiz Oranları aşağıdaki gibi olacaktır; a. Ticari Temerrüt Faiz Oranı: %15 b. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranı: %9 Bilgilerinize sunar, 2011 yılının sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesini temenni ederiz. Saygılarımızla, GÜNCEL MÜŞAVĐRLĐK

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015 PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01. SGK PRATİK BİLGİLER - ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN 01.07. - 31.12. TL 8.277,75 01.01. - 30.06. 1.1,50 TL 7.809,75

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered Firm of US PCAOB Public Company Accounting Oversight Board

A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered Firm of US PCAOB Public Company Accounting Oversight Board Sirküler (2008/065) İstanbul, 31.12.2008 Yeni yılınızı içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz. Konu : Aşağıda belirtilen ödemeler asgari ücrete göre belirli oranda hesaplanan

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER 1 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2 İçindekiler

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ Ayrıntılı Bilgi İçin - Diğer Kazançlar Müdürlüğü (Ücret Kazancı) (0312) 415 32 54-55 numaralı telefonlarına, - Beyanname verme döneminde vergi dairelerinde hizmet veren Danışma

Detaylı

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU PERSONEL STATÜSÜ Madde 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Kurum, hizmetin gereği veya daimi

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR A- 2012 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ B- GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI C- 01.01.2012 30.06.2012 TARİHLERİ ARASINDA GELİR

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 numaralı telefon hattına Başvurabilirsiniz.

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı Sayın Üyemiz, Meslek örgütü olarak; seçimlerle geçen bir yılı uğurlarken; yeni yıla, yepyeni umutlarla adım atıyoruz. Seçimler neticesinde, Oda yönetimini devralan kadrolarımız, meslek örgütümüzde öteden

Detaylı

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk.

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Sayın Meslektaşımız; 10.12.2012 Sirküler, 2012/37 KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Bilindiği

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı