İçindekiler. Bölüm I : Sunuş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. Bölüm I : Sunuş"

Transkript

1 Faaliyet Raporu 2012

2 İçindekiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 9 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı 10 Yönetim Kurulu ndan 11 Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 21 Mart 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Gündemi 12 Bölüm I : Sunuş A. Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler 14 B. Şirketin Tarihsel Gelişimi ve Hesap Dönemi İçinde Varsa Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri 15 C. Şirketin Ortaklık Yapısı, Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler, Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler 17 Ç. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları nın Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar 17 D. Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri 18 E. Personel Sayısı ile Bölge Müdürlüğü, İrtibat Bürosu ve Şube Sayısına, Şirketin Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar ve Bunlar Esas Alınarak Şirketin Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi 20 F. Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 21 Sektör, Dünya ve Türkiye 2012 Yılına İlişkin Gelişmeler Soruda Devlet Katkısı 25 Yapı Kredi Emeklilik in Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler 27 Türk Ticaret Kanunu nun 199 uncu Maddesi Kapsamında Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 28 Bölüm II :Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler A. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile İç Denetim Sistemleri Kapsamındaki Birimlerin Yöneticilerinin Ad ve Soyadları, Görev Süreleri, Sorumlu Oldukları Alanlar, Öğrenim Durumları, Mesleki Deneyimleri 30 Organizasyon Şeması 34 B. Denetçilerin Görev Süreleri ve Mesleki Deneyimleri 36 C. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hesap Dönemi İçinde Yapılan İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler 36 Ç. Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 36 D. İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 37 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 37 E. Şirketin Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler 40 Bölüm III : Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler A Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 347. Maddesi Uyarınca Teşkil Olunan Denetçiler Tarafından Hazırlanan Rapor 42 B. İç Denetim Faaliyetleri 43 C. Bağımsız Denetim Raporu 43 İç Kontrol ve MASAK Uyum Programı Faaliyetleri 43 Ç. Finansal Tablolar ve Bölümün Sonunda Verilmek Üzere Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler 43 D. Mali Durum, Kârlılık Ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 109 E. Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler 109 F. Rapor Dönemi Dahil Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler 111

3 Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu 1 Sizin için Çalışıyoruz. Biz, insanların güvenli bir geleceğe sahip olmaları için çalışırız. Sigorta ve bireysel emeklilik sektörüne gelişim ve değişimle öncülük eden, yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkıda bulunan bir şirketi olmak hedefimizdir. Değerlerimiz, Özgürlük, adil olmak, açıklık, güven ve saygı duymaktır.

4 2 Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu Tempolu yaşam sonrasında herkesin hayalinde bir emeklilik planı vardır.

5 Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu 3 Siz kariyerinizi oluştururken biz, hayalinizdeki emeklilik günlerini planlayalım. Microsoft Dynamics CRM destekli yenilenen müşteri ilişkileri yönetim sistemimizle, size özel çözümler sunarak, hayalinizdeki ikinci yaşamın kapısını aralıyoruz.

6 4 Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu Emeklilik, yaşlılık demek değildir...

7 Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu 5 Sizi bekleyen yeni başlangıçların farkında mısınız? Emekliliğinizde köşenize çekilmeyin, Yapı Kredi Emeklilik in uzmanlığında bir gün mutlaka larınızı gerçekleştirin. Ertelediğiniz zamanları yeniden kazanın.

8 6 Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu Başlamak, bitirmenin yarısıdır!

9 Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu 7 Bugünden atacağınız adımlar gelecekteki hayatınızın ve düşlerinizin gerçek sermayesi olacak. Yapı Kredi Emeklilik te yapacağınız birikimle yarı yolda kalmayacaksınız.

10 8 Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu

11 Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu 9 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü Yıllık faaliyet raporu Uygunluk görüşü Genel Kurulu na, Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunu denetlemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu yıllık faaliyet raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin olarak denetlenen yıllık faaliyet raporu üzerinde görüş bildirmektir. Denetimimiz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Tasarruf Emeklilik ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçekleştirilen denetimin görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflarıyla, Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Şirket in finansal durumuna ilişkin bilgileri doğru bir biçimde yansıtmakta ve özel Yönetim Kurulu raporu ile tarafımızca verilen bağımsız denetçi görüşünü içermekte olup bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile uyumludur. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Seda Hacıoğlu, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi 27 Şubat 2013 İstanbul, Türkiye

12 10 Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu içeriği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 516 ncı maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 28 Ağustos 2012 tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ile tanımlanan asgari içerik şartlarına uygun olarak hazırlanmış olup yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının 21 Mart 2013 Perşembe günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu, 27 Şubat 2013 tarih ve 8/23 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır Faaliyet Raporumuz esasen Türk Ticaret Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmakla beraber, tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu nun 17, 18, 19 ve 20 nci maddeleri ile tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun 8. maddesine dayanılarak Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve 07 Ağustos 2007 tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik ile tanımlanan usul ve esaslar ile diğer sigortacılık mevzuatı gereği verilmesi gereken bilgileri de karşılamaktadır. Bu bağlamda sigortacılık usul ve esasları çerçevesinde Yönetim Kurulu kararına ek olarak sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik doğrultusunda faaliyet raporu yönetim beyanı da düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu nun 1534 üncü geçici maddesi gereği, Yapı Kredi Emeklilik 2012 yılı faaliyet raporu bağımsız denetime tâbi olmamakla beraber, Hazine Müsteşarlığı tarafından sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği bağımsız denetime tabi olup bağımsız denetim Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü bu çerçevede düzenlenmiştir.

13 Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu 11 Yönetim Kurulu ndan... Sayın Ortaklarımız, Yetkin personeli ile kaliteli hizmet sağlayan, güven veren, yenilikçi ve müşteri odaklı çalışma ilkelerinden sapmayan, düzenli ve sistematik iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri ile güvence altına alınan Şirketimizin 2012 yılı finansal durumunu yansıtan Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarını ve yıllık faaliyet raporunu inceleme ve onaylarınıza sunarız. Yönetim Kurulu H. Faik AÇIKALIN Carlo VIVALDI Başkan Başkan Vekili S. Giray VELİOĞLU Ahmet Fadıl ASHABOĞLU Murahhas Üye Üye Marco CRAVARIO Üye Taylan TÜRKÖLMEZ Genel Müdür-Üye

14 12 Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 21 Mart 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Gündemi 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu nca Türk Ticaret Kanunu ve T.C. Hazine Müsteşarlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporu nun ve Yönetim Kurulu Raporu nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu nun ve Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ın okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Türk Ticaret Kanunu nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklerin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçiler in Şirket in 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8. T.C. Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu nun Şirket Esas Sözleşmesi nin tüm maddelerinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi, 9. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, 10. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan menfaatlerin belirlenmesi ve onaylanması, 11. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması, 12. Yönetim Kurulu nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 13. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 14. Hazine Müsteşarlığı, 2011/8 nolu Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge hükmü gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 15. Dilek ve görüşler.

15 Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu 13 Bölüm I Sunuş Genel Bilgiler

16 14 Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu A.Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler Bireysel Emeklilik Sistemi ve hayat sigortaları alanında faaliyet gösteren Şirketimizin, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yönettiği emeklilik fonlarının büyüklüğü 3.484,5 milyon TL, sahip olduğu bireysel emeklilik sözleşme adedi ise tir. Bireysel Emeklilik Sistemi nde fon büyüklüğüne göre, %17,07 pazar payıyla sektör üçüncüsü ve sözleşme sayısına göre %11,35 (*) pazar payıyla sektör dördüncüsü konumundadır. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle prim üretimi TL, hayat matematik karşılığı TL olan Şirketimiz, (**) hayat sigortalısına hizmet vermektedir. Hayat sigortacılığı alanındaki pazar payı ise %7,68 dir yılında hayat sigortalılarına TL de %9,20, %7,97, %6,74; USD de %6,88 ve Euro da %4,93 oranında kâr payı dağıtmıştır. Yıl içinde muhtelif branşlardaki faaliyetler sonucunda elde edilen istihsal rakamları şöyledir: Prim (TL) Pay (%) Hayat Branşı ,80 Ferdi Kaza Branşı ,20 Toplam Prim ,00 Yukarıda görülen istihsalin oransal dağılımına bakıldığında, toplam istihsalin %99,80 i hayat, %0,20 si ferdi kaza branşından oluşmaktadır. Yapı Kredi Emeklilik in 2012 yılı net karı ise TL olarak gerçekleşmiştir. (*) tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi verileri esas alınmıştır. (**) Uzun süreli ferdi kaza sigortalı sayısı da toplama dahil edilmiştir.

17 Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu 15 B.Şirketin Tarihsel Gelişimi ve Hesap Dönemi İçinde Varsa Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri Tarihçe Ülkemizde hayat sigortacılığının 80 li yılların ikinci yarısında ivme kazanması sonucunda, Halk Sigorta içindeki Hayat Departmanı nın büyütülmesine ve şirketleştirilmesine karar verildi yılında verilen bu kararın ardından adının Halk Yaşam Sigorta A.Ş. olması kararlaştırılan yeni Şirket, kuruluş hazırlıkları en kısa zamanda gerçekleştirilerek tarihinde kuruldu. Sağlık, yaşam ve ferdi kaza alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulan Şirket, 1994 yılında Halk Yaşam adını aldı. Bağlı bulunduğu finans grubundaki şirketlerle olan sinerjiyi artırmak amacıyla, 1 Ekim 2000 tarihinde Yapı Kredi Yaşam ismini alarak hizmetlerine devam etti. Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet göstermek amacıyla çalışmalarına 2000 yılında başlayan Şirket, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Yasası gereği sağlık sigortası portföyünün yenileme işlemlerini, 2001 yılı başında Yapı Kredi Sigorta ya devretti. Emeklilik şirketine dönüşüm sürecinde her aşamada yasal gereklilikleri tamamlayan ilk şirketlerden birisi oldu. Hazine Müsteşarlığı ndan alınan (3 Aralık 2002) emeklilik şirketine dönüşüm izninin ardından, 30 Aralık 2002 tarihinde şirket ismi Yapı Kredi Emeklilik olarak değişti yılında Koç Holding ile uluslararası bankacılık 1992 Uluslararası sağlık sigortası ve kadına özel yaşam sigortası satışına başlandı. POC (Point of Claim-Hasar Noktası) Terminali ni kuran ilk şirketlerden oldu Alarm Merkezi aracılığıyla, sigortalılara 24 saat acil tıbbi danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı Koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibi çerçevesinde, sektörde ilk defa poliçe başlangıcındaki bir aylık süre içerisinde sigortalıya yatırdığı primleri geri alma hakkı tanındı Dövize Endeksli Yaşam Sigortası ürününü portföyüne kattı. Yapı Kredi nin belli bir sınırı aşan vadesiz mevduat hesabı sahiplerine Sigorta Güvencesi uygulaması başlatıldı. Ünite sistemi ile hayat sigortalılarının birikimleri günlük olarak yatırıma yönlendirilmeye ve kâr payı ile nemalandırılmaya başlandı. Sektörde, dijital telefon ve sesli yanıt sistemini kuran ilk şirketlerden oldu. TEMA ve Harran Üniversitesi ile ortak yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi Safran ile Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği nin (International Public Relations Association-IPRA) Golden World Awards 2004 yarışmasında çevre kategorisinde birincilik ödülünü ve Birleşmiş Milletler Onur Ödülü nü aldı. Aynı projeyle Türkiye de de Active Academy Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü nü kazandı. Capital Dergisi nin düzenlediği araştırmada Bireysel Emeklilik Sistemi nin en beğenilen şirketi seçildi grubu İtalyan UniCredit in ortaklığı olan Koç Finansal Hizmetler bünyesine katıldı. Bir Yapı Kredi iştiraki olarak Koç Finansal Hizmetler çatısı altında daha da güçlenerek, bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığı alanlarındaki öncü yerini sağlamlaştırdı. Bireysel emeklilik planlarının satışına 27 Ekim 2003 tarihinde başlayan Yapı Kredi Emeklilik, o tarihte toplam 11 şirketin faaliyet gösterdiği Bireysel Emeklilik Sistemi nde 2003 yılının sonunda pazar liderliğine ulaştı, 2004 ve 2005 yılını da sözleşme sayısı ve fon büyüklüğünde lider olarak tamamladı. Şirket in faaliyet konusu, Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet göstermek, bu doğrultuda emeklilik sözleşmeleri düzenlemek, bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında her türlü iş ve işlemleri yapmak ve Türkiye de ve yabancı ülkelerde her türlü grup ve ferdî hayat ile ferdi kaza poliçeleri düzenlemek ve reasürans işlemleri gerçekleştirmektir. Bireysel Emeklilik Sistemi ve hayat sigortacılığı alanında faaliyet gösteren Yapı Kredi Emeklilik in %99,93 le ana ortağı Yapı Kredi Sigorta dır. Kuruluşundan 2011 e Yapı Kredi Emeklilik ten önemli satır başları: Sektörün ilk Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi, Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile kuruldu. Ayrıca Safran Projesi ile Platin Dergisi nin Zirvedekiler Sosyal Sorumluluk Ödülü kazanıldı. British Standards Institution (BSI) tarafından verilen CMSAS 86:2000 (şikayet yönetimi) belgesini alan ilk Türk şirketi oldu. Sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye de bir ilke imza atarak, yaşlılık konusunu kamuoyu gündemine taşıyan Yaşlılık Araştırmaları Merkezi (65+) yı kurdu. CMSAS 86: 2000 (şikayet yönetimi) belgesini ISO 10002:2004 standardına (kalite yönetimi - müşteri memnuniyeti - kuruluşlarda şikayetlerin ele alınması için kılavuz bilgiler) yükselten ilk emeklilik şirketi oldu. Uluslararası Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü nün ortaklığında, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı nın (TINA) katkılarıyla Ertuğrul Firkateyni: Japonya da Bir Türk Gemisi isimli sosyal sorumluluk projesini başlattı. Sosyal sorumluluk projeleriyle iki uluslararası ödül birden kazandı Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği nin düzenlediği Golden World Awards 2008 de Ertuğrul Firkateyni: Japonya da Bir Türk Gemisi projesi sponsorluk kategorisinde birincilik ödülü, Yaşlılık Araştırmaları Merkezi (65+) projesi de mevcut hizmetlerin tüketici iletişimi kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Sektörün üç boyutlu ilk segmentasyon çalışmasıyla, müşteriler belli kategoriler dahilinde ayrıldı ve bunlardan 9 entegre segment elde edildi. İki yeni ürün tasarlanarak yılın son çeyreğinde pazara sunuldu. Gelir 2009 Güvencesi Sigortası Yapı Kredi müşterilerinin istem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik, vefat ve maluliyet riskleriyle karşılaşmaları durumunda düzenli ödemelerini güvence altına alırken; Emeklilik Gelir Planı Bireysel Emeklilik Sistemi nden emeklilik hakkını elde eden katılımcıların, birikimlerini düzenli gelir olarak almalarını sağlıyor. Banka satış kanalının gelişimini sağlamak amaçlı Bankasürans Bölümü, Ekim 2009 da kuruldu yılında başlatılan segmentasyon projesi kapsamında müşteri iletişim haritası yeniden yapılandırıldı Ferdi kaza branşında Çocuğum Okusun Eğitim Güvencesi ve Multi Koruma Kaza Sigortası isimli iki yeni ürün; hayat sigortası branşında Kredi Kartı Ödeme Güvencesi, Ticari Kredili Hayat ve Kredi Ödeme Güvencesi ürünleri tasarlanarak pazara sunuldu. Yapı Kredi Emeklilik Güney Bölgesi ne bağlı Gaziantep Şubesi, Ekim 2010 da resmen faaliyete başladı. Dünyanın 86 ülkesinde faaliyet gösteren İngiltere merkezli bağımsız bir marka değerlendirme kuruluş olan Superbrands International tarafından Türkiye nin Superbrands i (Süper Markalar) arasında seçildi. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) altyapısının tamamen yenilenmesi, şirkette başlatılan en önemli projelerden biri oldu yılında adımları atılan müşteri 2011 iletişim haritası, üç boyutlu segmentasyon ve özel müşteri danışmanlığı gibi uygulamaların devamı olan yeni CRM Sistemi ile Şirket in müşteri yi merkeze alan yaklaşımı bir üst noktaya taşındı. 29 Ocak 2011 tarihinde 20. kuruluş yıldönümünü tamamlayan şirket, bu çerçevede, çalışan ve acentelerine yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. 20. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen özel sergi, İstanbul daki genel müdürlük ve Gebze binalarının yanı sıra Gayrettepe, Kadıköy, Adana, Antalya, Ankara, İzmir, Bursa daki bölge müdürlüklerinde bir yıl boyunca açık kaldı. İnsan kaynakları uygulamalarının gözden geçirilmesi ve entegre insan kaynakları modeline geçiş için mozaik çalışmaları başlatıldı.

18 16 Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu Yapı Kredi Emeklilik ve Sosyal Sorumluluk Kişilerin emeklilik dönemlerinde de kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi nin sosyal boyutuna dikkat çekmek isteyen Yapı Kredi Emeklilik, Türkiye nin sürdürülebilir kalkınmasına sosyal sorumluluk projeleriyle katkı vermektedir. Yapı Kredi Emeklilik in toplumsal duyarlılığı yüksek şirket olma çabasının en belirgin göstergeleri tamamlanmış (Safran ile Ertuğrul Firkateyni: Japonya da Bir Türk Gemisi) ve sürmekte olan sosyal sorumluluk, gönüllülük projeleridir. Yaşlılık Araştırmaları Merkezi (65+) Yapı Kredi Emeklilik, yaşlılık-emeklilik konularının sosyal boyutunu Türkiye kamuoyunun gündemine getirmek ve henüz ülke gündeminde öncelikli olmayan yaşlı ve yaşlanmakta olan nüfus konusunda bir bilgi paylaşımı platformu oluşturmak amacıyla, Yaşlılık Araştırmaları Merkezi ni (65+) Şubat 2006 tarihinde kurdu. Merkez kuruluşundan itibaren şu çalışmaları gerçekleştirdi: Türkiye de ve Dünya da yaşlılık üzerine yapılmış araştırmalardan bir veri tabanı oluşturuldu. Ülkemizde yaşlılığın algılanışı ve yaşlıların güncel sorunları üzerine kalitatif ve kantitatif Yaşlıların Dünyası araştırmasını gerçekleştirdi. (Aralık 2006) İnternet üzerinden herkesin ulaşabileceği ve ücretsiz üye olabileceği, yaşlılara yönelik araştırmaları ve konuları içeren yaşlılık portalı kuruldu. (Mart 2007) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile işbirliği içinde, 94 kişiye Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Eğitimi verildi. (Mart - Haziran 2007) CEREPRI tarafından hazırlanmış olan ev kazaları broşürü Türkçe ye tercüme edilerek, Yaşlı İstismarı Farkındalık Günü nde Akşam gazetesi ile Türkiye çapında dağıtımı yapıldı. (Haziran 2007) Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla, 20 Mart - 9 Nisan 2008 tarihleri arasında 3 bin 500 kişinin katıldığı Gençlere Taş Çıkartanlar Anketi düzenlendi. (Mart 2008) Portal ve Yapı Kredi Emeklilik satış ekipleri kanalıyla anketler düzenlendi. Proje IPRA nın düzenlediği Golden World Awards 2008 de mevcut hizmetlerin tüketici iletişimi kategorisinde birincilik ödülü kazandı. (Haziran 2008) Yaşlılık dönemine ilişkin bir geçim endeksi oluşturulmasına katkı sağlamak, elde edilen kapsamlı verilerin değerini periyodik olarak tekrarlayarak artırmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi ve TNS işbirliğinde gerçekleştirilen ilk Yaşlılık Geçim Endeksi nin sonuçları açıklandı. (Haziran 2009) Yaşlılık Geçim Endeksi 2011 yılı sonuçları açıklandı. (Haziran 2011) İlki 2009 yılında gerçekleştirilen Yaşlılık Geçim Endeksi nin 2011 yılı araştırması sonuçlarına göre emeklilerin %41 i geçinmek için çalışmaya ihtiyacı olduğunu söylüyor yılına göre ortalama gelirleri artmış olsa da (1.453 TL) ek gelire ihtiyaç duyuyor ve ayda TL gelir elde etmek istiyor. ÖSGD Projesi Özel Sektör Gönüllüler Derneği nin (ÖSGD) danışmanlığında, çalışanlara Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi bünyesinde verilen Toplumsal Proje Geliştirme isimli gönüllülük eğitimiyle çalışanların bir sivil toplum kuruluşu (STK) ile işbirliği geliştirerek, topluma katkıda bulunmalarının yanı sıra; mevcut pozisyonlarında ve kariyer yollarında kendilerini daha da başarılı kılacak yetkinliklerinin artmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Eğitim programının parçası olarak öncelikle 5-6 kişilik ekipler oluşturuluyor ve çeşitli STK larla işbirliğinde, topluma katkı sağlayacak projeler tasarlanıyor yılında başlayan eğitim programı kapsamında 2012 sonu itibariyle 109 çalışan, 19 farklı projeyi hayata geçirdi.

19 Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu 17 C.Şirketin Ortaklık Yapısı, Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler, Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler Ortağın unvanı Hisse tutarı (TL) Hisse oranı (%) Yapı Kredi Sigorta A.Ş ,93 Diğer 42,528 0,07 TOPLAM ,00 Şirket sermayesinde ve ortaklık yapısında hesap dönemi içerisinde, Şirket ortaklarımızdan M.T. Ağlen in toplamda sahip olduğu 1 TL lik Hisse tutarının 24 Aralık 2012 tarihinde Yapı Kredi Bankası A.Ş. ne devri gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında sermaye ve ortaklık yapımızda meydana gelen başka bir değişiklik bulunmamaktadır. Ç. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları nın Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar Şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları nın sahip oldukları paylar bulunmamaktadır.

20 18 Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu D.Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Sektörümüz ve Şirketimiz 29 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan yasanın ardından 1 Ocak 2013 te devreye girecek yeni düzenleme için yoğun bir çalışma dönemine girmiştir yılında başlangıçta yeni düzenlemelerin nasıl olacağı beklentisiyle sisteme girişlerin biraz yavaşladığı görülmekle beraber yasanın çıkmasıyla 1 Ocak 2013 te başlayan Devlet Katkısı ndan yararlanabilmek için sisteme girişlerde artış gözlenmiştir. Şirketimiz de bu fırsatı iyi değerlendirerek, beklenti ve hedefleri doğrultusunda fon büyüklüğünde %51 gibi bir oranla pazarın üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiş ve yılı 3. sırada tamamlamıştır. BES te yeni bir dönemin başladığı 2013 yılında da, Devlet Katkısı nın yaratacağı bu olumlu havadan en üst seviyede faydalanmaya çalışarak fon büyüklüğünde %30 un üzerinde bir büyüme hedeflendi. Ürünlerimizi destekleyen hizmetlerimizle müşterilerimizle olan işbirliğimizi zenginleştirmeye ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya çalışmaktayız... Geçtiğimiz yıl yakın çevremizde yaşanan gelişmeleri tanımlamak gerektiğinde akıllı bütçe yönetimi ve tasarruf kavramlarının iki anahtar kelime olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. ABD de 2008 yılında başlayan krizin henüz çözümlenememesi ve yarattığı durgunluğun etkisiyle 2012, birçok Avrupa ülkesi için bütçe yönetiminin öne çıktığı bir yıl oldu. Alınan tüm önlemlere karşın başta Yunanistan olmak üzere birçok Avrupa ülkesi yeni bir krizin her an patlayabileceği endişesi içinde 2012 yılını tamamladı. Bu durum özellikle Avrupa ya bağlı olan ülkemiz ekonomisini de etkiledi yılında ve onu takip eden yıllarda Amerika ve Avrupa da yaşanan krize rağmen canlılığını ve büyüme gücünü yitirmeyen Türkiye ekonomisi, 2012 yılında başta büyüme rakamları olmak üzere krize yumuşak bir geçiş yaptı yılının ilk çeyreğinden başlayarak büyüme rakamlarında yaşanan düşüş, daralan Avrupa nın ülkemiz ekonomisini etkileyeceğinin kanıtı olmuştur. Dünya ve Türkiye ekonomisinde bu gelişmeler yaşanırken Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın 17 Nisan 2012 tarihinde yaptığı açıklamalar, sektörümüzde yepyeni bir pencere açmıştır. Sayın Babacan ın açıkladığı Yeni Tasarruf Teşvik Paketi nde en önemli unsur Bireysel Emeklilik Sistemi nde Devlet Katkısı nın başlatılması oldu. Mevcut sistem 9. yılını sürerken yaşanan bu gelişme öncelikle sistemle ilgili yeni bir heyecan ve beklenti yarattı. Bireysel Emeklilik Sistemi ni yeniden tanımlayan bu yeni teşvik sistemi iki temel düzenleme getirdi. Birinci olarak, daha önce vergi verenlerin yararlandığı teşvik sistemi yerine, 2013 itibarıyla tüm kesimlerin tasarrufları oranında yararlandığı yeni doğrudan teşvik sistemine geçildi. Yeni teşvik sistemine göre her TC kimlik numarası sahibi katılımcı, yıllık brüt asgari ücretle sınırlı kalmak kaydıyla her katkı payı için %25 Devlet Katkısı ndan yararlanabilecek. Kişilerin kendine ait özel hesaplar göreceği Devlet Katkıları, aynı zamanda tıpkı BES birikimleri gibi, ancak bu kez devletin belirlediği fonlarda değerlenecek. Tasarruf sahipleri sistemden ayrılmaları halinde kaldıkları süreye bağlı olarak Devlet Katkıları nı kademeli olarak hak edecek. Yeni sistemdeki bir diğer önemli değişiklik ise artık vergilendirmenin toplam birikim üzerinden değil, sadece getiri üzerinden hesaplanıyor olmasıdır... Hayat sigortalarına gelince; faaliyet gösterdiğimiz bu alanda 2012 yılında prim üretiminde %21 lik bir büyüme sağladık. Bu artışta, toplam hayat üretiminde %51 lik payla önemli bir ağırlığa sahip olan kredi hayat ürünlerindeki %23 oranındaki büyümenin etkili olduğu görülüyor. Hayat prim üretiminde önümüzdeki yıl da 2012 ye benzer şekilde %20 ler seviyesinde bir büyüme beklemekteyiz. Tüm ürünleriyle müşterilerinin hayatlarına değer katmayı ilke edinmiş bir şirketiz... Ürünlerimizi destekleyen hizmetlerimizle müşterilerimizle olan işbirliğimizi zenginleştirmeye ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya çalışmaktayız. Bu anlayışımızdan hiç taviz vermeden önümüzdeki yıllarda da hizmet vermeye devam edeceğiz. Başta siz değerli müşterilerimiz olmak üzere, iş ortaklarımıza, Koç Finansal Hizmetler şirketlerine ve tüm çalışanlarımıza tekrar teşekkürlerimizi iletiriz... Sevgi ve saygılarımızla, %30 % için Bireysel Emeklilik Fonlarındaki Büyüme Hedefimiz Faik Açıkalın Yönetim Kurulu Başkanı oranında Hayat Sigortası Prim Üretiminde Artış

21 Yapı Kredi Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu 19 Genel Müdür ün Mesajı 2015 yılında Türkiye de kişi başına düşen milli gelirinin 13 bin dolar olması bekleniyor ve bu gelişmiş bir ülke seviyesi demek. 13 bin doların karşılığı şu anda 24 bin TL civarında... Türkiye nin GSMH nin 24 bin TL olduğu bir dönemde 2013 başı itibariyle 12 bin TL ye kadar Devlet Katkısı veriliyor olması çok önemli... Bu azımsanmayacak katkıyı biz iyi kullanabilirsek, bu misyonu gerçekleştirebilirsek; 2023 yılında hedeflediğimiz rakama ulaşabiliriz. Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü 2023 Vizyonu çalışmasına göre, emeklilik fonlarının 2023 yılında, normal büyüme trendinde 125 milyar; yeni teşvik sistemiyle birlikte hızlandırılmış büyüme senaryosuna göre de 400 milyar TL ye ulaşması bekleniyor. Devlet Katkısı yla birlikte her yönüyle müşteri lehine ve müşteriyi cezbedici uygulamaların da devrede olduğu bir sistem kurgulandı... Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan 2012 yılı süresince yaptığı açıklamalarda, yeni BES yasası ile ilgili Türkiye yi neler beklediğini çok net bir şekilde gözler önüne serdi. Bizim de beklentimiz aynı yönde... İnanıyoruz ki; 9 yılını doldurmuş olan BES artık yeni bir döneme giriyor. Var olan uygulamanın yerine gelen, yeni uygulamayla yatırılan her katkı payına devlet tarafından %25 oranında ek katkı verilecek olması bambaşka bir sistem demek. Böyle bir sistemin Türkiye deki tüm vatandaşların ilgisini çekmesini bekliyoruz. O nedenle 2013 yılına girerken bugüne kadar gerçekleşmiş olanın çok daha ötesinde bir büyümenin gerçekleşeceğini ve bu şekilde devam edeceğini bekliyoruz. Önümüzdeki yıl Türkiye nin tasarrufuna katkısı açısından da farklı bir büyüme trendine tanık olacağız. Yeni kanun BES i çok daha cazip bir yapıya büründürürken, sistemin içinde yer alan emeklilik şirketlerinin de farklı bir yapılanmaya gitmesi gerektiğinin sinyallerini veriyor. Müşteriler açısından, eksiği olmayan bir sisteme geçmiş durumdayız, her yönüyle müşteri lehine ve müşteriyi cezbedici uygulamaların devrede olduğu bir sistem kurgulandı yılına girerken, sektör olarak sözleşme sayımız 2 milyon 940 bindi, şu anda 3 milyon 486 bine(*) ulaşmış durumdayız. Bu 500 binin üzerinde bir sözleşme artışı demek. Bu artış henüz Devlet Katkısı nın başlamadığı ama rüzgârının arkaya alındığı bir dönemde oldu. Bu dönemde bile bu oranda bir artış olmuşsa beklentimiz; 2013 yılında bunun çok daha fazla olacağı yönünde. Eskiden sistem; vergi veren kişilerin verdiği vergi kadar indirimin uygulandığı bir yapıya sahipti. Ancak şimdi yeni teşvikten sadece vergi verenler değil, herkes yararlanabiliyor. Bu yeni teşvikle 2013 yılında katılımcı sayısındaki artışın 2012 den fazla olacağını tahmin ediyoruz. Şirket ve sektör olarak sistemin hem fon hem de katılımcı sayısı açısından büyümesi konusunda üzerimize düşen görevi başarıyla yerine getiriyoruz. Bu nedenle yeni iş modelimizle Türk halkını daha fazla tasarrufa yönelteceğimizi öngörüyoruz. Yeni BES uygulamaları sonrasında müşterilerimize artık daha düşük kesintilerle hizmet vermeye başlıyoruz. Bundan sonra rekabet geçmişte olduğu gibi fiyat odaklı değil, uzun süredir ifade ettiğimiz biçimde müşteriye hizmet noktasında olacak. Müşteriye kim iyi hizmet verirse, kim dağıtım kanallarını iyi yönetmeyi becerirse rekabetten daha iyi pay alacak. Yeni sistemle müşteriye sunulan değer daha fazla sorgulanacak ve kim daha iyi hizmet verdiği konusunda ikna edici olursa kazanan da o olacak... Sektördeki sıralamalara baktığınızda, üst sıralarda yer alan şirketlerin hepsinin bir banka iştiraki ya da bir banka ile bankasürans anlaşması olduğunu görebilirsiniz. Bankasürans buradaki ölçeği yaratmakta çok önemli bir unsur. Banka şubelerinin tüm ülkeye yayılması sayesinde her kesime ulaşılabilme, böylece BES i daha da tabana yayma imkanı var. Bankasürans ağı ile büyük kitlelere ulaşırken vadesi uzayan karlılıklara da ulaşılacaktır diye umuyoruz. Tabii ki diğer dağıtım kanalları ile de çalışmaya devam edeceğiz. Acentelerimiz, direkt satış örgütlerimiz ve uzaktan satış yöntemlerimizle de müşterilerimize ulaşacağız... Yapı Kredi Emeklilik olarak, emeklilik yatırım fonlarında 2012 de %51 büyüdük, 3,5 milyar TL fon büyüklüğü ile sektörü üçüncü sırada tamamladık. Çok ciddi hedeflerimiz var. İki senedir ölçeğimiz büyük olmasına rağmen başarıyla büyüyoruz. Bugüne kadar sektörde farklı bir yaklaşım sergiledik. Sözleşme sayısını artırabilmek açısından diğer üç büyük şirket kadar agresif olmadık. Bu sene sözleşme sayısında %16 lık bir büyüme yakaladık ve 105 bin sözleşme sattık hedefimiz ise 250 bine yakın. Sözleşme verimliliği, sözleşme başına düşen katkı payı ve fon büyüklüğü açısından en iyi şirket biziz te yeni bir strateji ve planlama içindeyiz. BES in yeni yapılanmasıyla birlikte biz de şirket olarak tahakkuk bazlı stratejimizi, daha fazla katılımcıyı portföyümüze katmak yönünde değiştirdik te 5 milyar TL civarında bir fon büyüklüğüne ulaşabiliriz diye düşünüyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörden daha hızlı büyüme stratejimiz doğrultusunda yüksek büyüme hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz. 3,486,000 %51 Sektördeki Toplam Sözleşme Sayısı oranında Yapı Kredi Emeklilik Yatırım Fonlarında Büyüme Taylan Türkölmez Genel Müdür (*) tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi verileri esas alınmıştır.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı II. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı III. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 3 Ağustos 2017 1 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik Sistemi ve

Detaylı

AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kuruluş ve Gelişimi

AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kuruluş ve Gelişimi AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

Fon Bülteni Ocak Önce Sen

Fon Bülteni Ocak Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/12/215-31/12/216 % 3 25 2 15 1 5 9,2 8,28 17,74 11,43 9,94 11,43

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014 AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

Fon Bülteni Ekim Önce Sen

Fon Bülteni Ekim Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/9/21-3/9/216 2 2 1 1-11,6 13,74 9,7 12,3 14,74 12,44 8,72 9,7 9,3

Detaylı

Yapı Kr edi Emek lilik F aaliy et R ap or u 2011 / 2011 A nnual Rep or t

Yapı Kr edi Emek lilik F aaliy et R ap or u 2011 / 2011 A nnual Rep or t FAALİYET RAPORU 2011 İçindekiler 01 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 02 Olağan Genel Kurul Gündemi Bölüm I: Sunuş 04 A. Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar Yabancı Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar Yabancı Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar Yabancı Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler 1. Koç Finansal Hizmetler in Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı... 3 2. Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI ŞUBAT 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) Cari Açık/GSYİH 6,61% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,24% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD) 10.800

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 11 Mayıs 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 11 Mayıs 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 12 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler 1. Koç Finansal Hizmetler in Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı... 3 2. Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum NİSAN 15 Güncel Ekonomik Yorum Mart ayı finansal piyasalar açısından son derece oynak bir seyir izlemiştir. Yurtdışı piyasalarda ABD tarafında FED in(amerika Merkez Bankası) faiz arttırımını ne zaman yapacağı

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri TEMMUZ 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri TEMMUZ 2010 TEMMUZ 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 15 Temmuz 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Nisan 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Nisan 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni Nisan Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 4 Ekim 2017 1 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık BÜLTENİ Haziran 1 Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren

Detaylı

Sigorta Sektör Raporu- Nisan 2006

Sigorta Sektör Raporu- Nisan 2006 Katedilecek daha çok yol var...! Sektöre Genel Bakış... Yurdışı ve özellikle de gelişmiş ülkelerdeki durum incelendiğinde sigortacılık sektöründeki büyümenin ekonomik refah düzeyi ve toplumdaki sigorta

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 04 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB) 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu İçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-.

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-. 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri HAZİRAN 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri HAZİRAN 2010 HAZİRAN 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 17 Haziran 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

01/01/ /12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU

01/01/ /12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013 BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI 1 Bireysel Emeklilik - Türkiye 30.06.2011 itibarı ile emeklilik fonlarının türe göre pazar payları Türe Göre Pazar Payı (%) Kamu İç Borçlanma (TL) Dengeli (Esnek

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Haziran 2009 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Nisan 2 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 2 bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 05.06.2014 30.06.2014 dönemine

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 24/08/2006 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 02.05.2016 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 10 Kasım 2014 1 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde geçtiğimiz hafta 81,000 seviyesine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Temmuz Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

GENEL BAŞKANIN MESAJI

GENEL BAŞKANIN MESAJI GENEL BAŞKANIN MESAJI Küresel ekonomik kriz, ekonomiyi kalıcı olarak küresel dünyanın birinci önceliği haline getirdi. İkibinli yılların ilk dönemine yıkıcı bir savaş olan ABD nin Irak işgali damgasını

Detaylı

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr %25 DEVLET KATKISI 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr BES Nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), aktif çalışma hayatınız süresince yaptığınız tasarrufların uzun vadeli yatırıma yönlendirilmesini sağlayan,

Detaylı

Fon Bülteni Aralık Önce Sen

Fon Bülteni Aralık Önce Sen Fon Bülteni Aralık 216 Önce Sen Fon Bülteni Aralık 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/11/215-3/11/216 3 25 2 15 1 5 9,12 7,97 16,14 8,52 8,52 9,5 9,63

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

ERGO TÜRKİYE NİN 10 YILLIK STRATEJİ PLANI HAZIR ODAK HAYAT-DIŞI NDA BÜYÜME

ERGO TÜRKİYE NİN 10 YILLIK STRATEJİ PLANI HAZIR ODAK HAYAT-DIŞI NDA BÜYÜME ERGO TÜRKİYE NİN 10 YILLIK STRATEJİ PLANI HAZIR ODAK HAYAT-DIŞI NDA BÜYÜME ERGO Türkiye, başarılı büyüme performansı ile 2015 yılını sektör ortalamalarının üzerinde kapatarak 2016 yılına da hızlı bir başlangıç

Detaylı

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU Ücret Sistemleri ve Verimlilik Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR Fatma ASLAN 2008463012 H.Özlem ANDİÇ 2008463006 Burcu DOYURAN..2008463041

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM) 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Büyüme Amaçlı Alternatif Hisse Senedi Emeklilik Yatırım

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Fon'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Fon'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Fon'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı

Detaylı

Fon Bülteni Eylül Önce Sen

Fon Bülteni Eylül Önce Sen Fon Bülteni Eylül 216 Önce Sen Fon Bülteni Eylül 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/8/21-31/8/216 2 2 1 1-11,1 11,34 1,43 11,47 1,2 11,31 12,1 8,72

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni ŞUBAT 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni ŞUBAT 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni ŞUBAT Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2011 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 14 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 8 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 45 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2017 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2017 yılına başlarken küresel piyasaların gündemindeki önemli konular

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Yeni teşvik sistemi etkisiyle Bireysel Emeklilik Sistemi ne katılım yüzde 30 arttı

Yeni teşvik sistemi etkisiyle Bireysel Emeklilik Sistemi ne katılım yüzde 30 arttı Yeni teşvik sistemi etkisiyle Bireysel Emeklilik Sistemi ne katılım yüzde 30 arttı 2013 yılının başında hayata geçirilen yeni Bireysel Emeklilik Sistemi düzenlemesi, sisteme katılımın bir sene içerisinde

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 EUR Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) ORTA 49,7 49,6 10:00 EUR Fransa Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun 22.07.2014 31.12.2014 dönemine ilişkin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 12 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı