Yapı Kr edi Emek lilik F aaliy et R ap or u 2011 / 2011 A nnual Rep or t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapı Kr edi Emek lilik F aaliy et R ap or u 2011 / 2011 A nnual Rep or t"

Transkript

1 FAALİYET RAPORU 2011

2 İçindekiler 01 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 02 Olağan Genel Kurul Gündemi Bölüm I: Sunuş 04 A. Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler 04 B. Şirket in Tarihsel Gelişimi ve Hesap Dönemi İçinde Varsa Ana Sözleşmesi nde Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri 07 C. Şirket in Ortaklık Yapısı, Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler, Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler 07 Ç. Şirket in Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları nın Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar 08 D. Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri 10 E. Personel Sayısı ile Bölge Müdürlüğü, İrtibat Bürosu ve Şube Sayısına, Şirket in Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar ve Bunlar Esas Alınarak Şirket in Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi 10 F. Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 11 Sektör, Dünya ve Türkiye de 2011 Yılına İlişkin Gelişmeler 12 Yapı Kredi Emeklilik ve Sosyal Sorumluluk Yılı Yaşlılık Geçim Endeksi Sonuçları Açıklandı Bölüm II: Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 16 A. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile İç Denetim Sistemleri Kapsamındaki Birimlerin Yöneticilerinin Ad ve Soyadları, Görev Süreleri, Sorumlu Oldukları Alanlar, Öğrenim Durumları, Mesleki Deneyimleri 20 Organizasyon Şeması 22 B. Denetçilerin Görev Süreleri ve Mesleki Deneyimleri 22 C. Yönetim Kurulu Üyeleri nin Hesap Dönemi İçinde Yapılan İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler 23 Ç. Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 24 D. İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 25 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 28 E. Şirket in Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler Bölüm III: Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 30 A Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 347. Maddesi Uyarınca Teşkil Olunan Denetçiler Tarafından Hazırlanan Rapor 31 B. İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler 31 C. Bağımsız Denetim Raporu 31 Ç. Finansal Tablolar ve Bölümün Sonunda Verilmek Üzere Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Düzenlenen Finansal Tablolara İlişkin Beyanımız 95 D. Mali Durum, Kârlılık ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 96 E. Risk Türleri itibarıyla Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler 99 Teknik Sonuçlar 100 F. Rapor Dönemi Dahil Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler 104 Adresler

3 Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu 1 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü Yıllık faaliyet raporu Uygunluk görüşü Genel Kurulu na Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunu denetlemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu yıllık faaliyet raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin olarak denetlenen yıllık faaliyet raporu üzerinde görüş bildirmektir. Denetimimiz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflarıyla, Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Şirket in finansal durumuna ilişkin bilgileri doğru bir biçimde yansıtmakta ve özet Yönetim Kurulu raporu ile tarafımızca verilen bağımsız denetçi görüşünü içermekte olup, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile uyumludur. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Şeyda Oltulu, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi 5 Mart 2012 İstanbul, Türkiye

4 2 Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu Olağan Genel Kurul Gündemi YAPI KREDİ EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ NİN 21 MART 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NIN GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. Şirket in 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu nun 2011 yılı bilançosu ve gelir tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 3. Şirket in 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 4. Yönetim Kurulu nun, 2011 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 5. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, 6. Denetçi üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, 7. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 8. Denetim Komitesi nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, 9. Hazine Müsteşarlığı, 2011/8 nolu Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge hükmü gereğince, kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak Şirket in Bilgilendirme Politikası nın belirlenmesi, 10. Hazine Müsteşarlığı, 2011/8 nolu Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge hükmü gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket in Kâr Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 11. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işler yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi, 12. Genel Kurul Toplantı Tutanağı nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 13. Dilek ve görüşler.

5 Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu 3 Bölüm I Sunuş

6 4 Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu A. Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler B. Şirket in Tarihsel Gelişimi ve Hesap Dönemi İçinde Varsa Ana Sözleşmesi nde Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler Bireysel Emeklilik Sistemi ve hayat sigortaları alanında faaliyet gösteren Şirketimizin, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla yönettiği emeklilik fonlarının büyüklüğü 2.307,7 milyon TL, sahip olduğu bireysel emeklilik sözleşme adedi ise tür. Bireysel Emeklilik Sistemi nde fon büyüklüğüne göre %16,10 ve sözleşme sayısına göre %11,58 (*) pazar payıyla sektör dördüncüsü konumundadır. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla prim üretimi TL, hayat matematik karşılığı TL olan Şirketimiz, (**) hayat sigortalısına hizmet vermektedir. Hayat sigortacılığı alanındaki pazar payı ise %6,41 dir yılında hayat sigortalılarına TL de %9,10, 6,75 ve 5,17, ABD dolarında %6,91 ve Euro da %4,84 oranında kâr payı dağıtmıştır. Yıl içinde muhtelif branşlardaki faaliyetlerinin sonucunda elde edilen istihsal rakamları şöyledir: Prim (TL) Pay (%) Hayat Branşı ,55 Ferdi Kaza Branşı ,45 Toplam Prim ,00 Yukarıda görülen istihsalin oransal dağılımına bakıldığında toplam istihsalin %99,55 i hayat, %0,45 i ferdi kaza branşından oluşmaktadır. Yapı Kredi Emeklilik in 2011 yılı net kârı ise TL olarak gerçekleşmiştir. Hesap Dönemi İçinde Varsa Ana Sözleşme de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri Hesap dönemi içinde Ana Sözleşme de değişiklik yapılmamıştır. (*) tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi verileri esas alınmıştır. (**) Uzun süreli ferdi kaza sigortalı sayısı da toplama dahil edilmiştir.

7 Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu 5 Tarihçe Bir Yapı Kredi iştiraki olan Yapı Kredi Emeklilik, Koç Finansal Hizmetler çatısı altında gücünü artırarak sektördeki öncü konumunu sağlamlaştırdı... Ülkemizde hayat sigortacılığının 1980 li yılların ikinci yarısında ivme kazanması sonucunda Halk Sigorta içindeki Hayat Departmanı nın büyütülmesine ve şirketleştirilmesine karar verildi yılında verilen bu kararın ardından adının Halk Yaşam Sigorta A.Ş. olması kararlaştırılan yeni Şirket, kuruluş hazırlıkları en kısa zamanda gerçekleştirilerek tarihinde kuruldu. Sağlık, yaşam ve ferdi kaza alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulan Şirket 1994 yılında Halk Yaşam adını aldı. Bağlı bulunduğu finans grubundaki şirketlerle olan sinerjiyi artırmak amacıyla 1 Ekim 2000 tarihinde Yapı Kredi Yaşam ismini alarak hizmetlerine devam etti. Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet göstermek amacıyla çalışmalarına 2000 yılında başlayan Şirket, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Yasası gereği emeklilik branş ruhsatı alınan tarihten itibaren iki yıl içinde (Yapı Kredi Emeklilik için Temmuz 2005 e kadar) devredilmesi gereken sağlık sigortası portföyünün yenileme işlemlerini, 2001 yılı başında Yapı Kredi Sigorta ya devretti. Emeklilik şirketine dönüşüm sürecinde her aşamada yasal gereklilikleri tamamlayan ilk şirketlerden birisi oldu. Hazine Müsteşarlığı ndan alınan (3 Aralık 2002) emeklilik şirketine dönüşüm izninin ardından, 30 Aralık 2002 tarihinde şirket ismi Yapı Kredi Emeklilik olarak değişti yılında Koç Holding ile uluslararası bankacılık grubu İtalyan UniCredit in ortaklığı olan Koç Finansal Hizmetler bünyesine katıldı. Bir Yapı Kredi iştiraki olarak Koç Finansal Hizmetler çatısı altında daha da güçlenerek, bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığı alanlarındaki öncü yerini sağlamlaştırdı. Bireysel emeklilik planlarının satışına 27 Ekim 2003 tarihinde başlayan Yapı Kredi Emeklilik, o tarihte toplam 11 şirketin faaliyet gösterdiği Bireysel Emeklilik Sistemi nde 2003 yılının sonunda pazar liderliğine ulaştı, 2004 ve 2005 yılını da sözleşme sayısı ve fon büyüklüğünde lider olarak tamamladı. Şirket in faaliyet konusu Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet göstermek, bu doğrultuda emeklilik sözleşmeleri düzenlemek, bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında her türlü iş ve işlemleri yapmak, Türkiye de ve yabancı ülkelerde her türlü grup ve ferdi hayat ile ferdi kaza poliçeleri düzenlemek ve reasürans işlemleri gerçekleştirmektir. Yapı Kredi Emeklilik in %99,93 le ana ortağı Yapı Kredi Sigorta dır.

8 6 Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu Kuruluşundan Bugüne Yapı Kredi Emeklilik ten Önemli Satır Başları ( ) 1992 POC (Point of Claim-Hasar Noktası) Terminali ni kuran ilk şirketlerden oldu. Uluslararası sağlık sigortası ve kadına özel yaşam sigortası satışına başlandı Dövize Endeksli Yaşam Sigortası ürününü portföyüne katan ilk şirketlerden oldu Yapı Kredi nin belli bir sınırı aşan vadesiz mevduat hesabı sahiplerine Sigorta Güvencesi uygulaması başlatıldı Alarm Merkezi aracılığıyla sigortalılara 24 saat acil tıbbi danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı Koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibi çerçevesinde, sektörde ilk defa poliçe başlangıcındaki bir aylık süre içinde sigortalıya yatırdığı primleri geri alma hakkı tanındı Ünite sistemi ile hayat sigortalılarının birikimleri günlük olarak yatırıma yönlendirilmeye ve kâr payı ile nemalandırılmaya başlandı Sektörde, dijital telefon ve sesli yanıt sistemini kuran ilk şirketlerden biri oldu TEMA ve Harran Üniversitesi ile ortak yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi Safran ile Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği nin (International Public Relations Association-IPRA) Golden World Awards 2004 yarışmasında çevre kategorisinde birincilik ödülünü ve Birleşmiş Milletler Onur Ödülü nü aldı. Aynı projeyle Türkiye de de Active Academy Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü nü kazandı. Capital Dergisi nin düzenlediği araştırmada Bireysel Emeklilik Sistemi nin En Beğenilen Şirketi seçildi Sektörün ilk Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi, Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile kuruldu. Ayrıca Safran Projesi ile Platin Dergisi nin Zirvedekiler Sosyal Sorumluluk Ödülü kazanıldı British Standards Institution (BSI) tarafından verilen CMSAS 86:2000 (şikayet yönetimi) belgesini alan ilk Türk şirketi oldu. Sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye de bir ilke imza atarak yaşlılık konusunu kamuoyu gündemine taşıyan Yaşlılık Araştırmaları Merkezi (65+) yı kurdu CMSAS 86:2000 (şikayet yönetimi) belgesini İSO 10002:2004 standardına (kalite yönetimi - müşteri memnuniyeti - kuruluşlarda şikayetlerin ele alınması için kılavuz bilgiler) yükselten ilk emeklilik şirketi oldu. Uluslararası Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü nün ortaklığında, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı nın (TINA) katkılarıyla Ertuğrul Firkateyni: Japonya da Bir Türk Gemisi isimli sosyal sorumluluk projesini başlattı Sosyal sorumluluk projeleriyle iki uluslararası ödül birden kazandı. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği nin düzenlediği Golden World Awards 2008 de Ertuğrul Firkateyni: Japonya da Bir Türk Gemisi projesi sponsorluk kategorisinde birincilik ödülü, Yaşlılık Araştırmaları Merkezi (65+) projesi de mevcut hizmetlerin tüketici iletişimi kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Sektörün üç boyutlu ilk segmentasyon çalışmasıyla müşteriler belli kategoriler dahilinde 4 değer, 16 ihtiyaç, 23 davranış segmentine ayrıldı ve bunlardan 9 entegre segment elde edildi İki yeni ürün tasarlanarak yılın son çeyreğinde pazara sunuldu. Gelir Güvencesi Sigortası Yapı Kredi müşterilerinin istek dışı işsizlik, geçici iş göremezlik, vefat ve maluliyet riskleriyle karşılaşmaları durumunda düzenli ödemelerini güvence altına alırken, Emeklilik Gelir Planı Bireysel Emeklilik Sistemi nden emeklilik hakkını elde eden katılımcıların birikimlerini düzenli gelir olarak almalarını sağlıyor. Banka satış kanalının gelişimini sağlamak amaçlı Bankasürans Bölümü Ekim 2009 da kuruldu yılında başlatılan segmentasyon projesi kapsamında müşteri iletişim haritası yeniden yapılandırıldı Ferdi kaza branşında Çocuğum Okusun Eğitim Güvencesi ve Multi Koruma Kaza Sigortası isimli iki yeni ürün, hayat sigortası branşında Kredi Kartı Ödeme Güvencesi, Ticari Kredili Hayat ve Kredi Ödeme Güvencesi ürünleri tasarlanarak pazara sunuldu. Yapı Kredi Emeklilik Güney Bölgesi ne bağlı Gaziantep Şubesi Ekim 2010 da resmen faaliyete başladı. Dünyanın 86 ülkesinde faaliyet gösteren İngiltere merkezli bağımsız bir marka değerlendirme kuruluşu olan Superbrands International tarafından Türkiye nin Superbrands i (Süper Markalar) arasında seçildi.

9 C. Şirket in Ortaklık Yapısı, Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler, Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler Ç. Şirket in Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları nın Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu 7 Şirket in Ortaklık Yapısı, Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler, Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler Ortağın unvanı Hisse tutarı (TL) Hisse oranı (%) Yapı Kredi Sigorta A.Ş ,93 Diğer ,07 Toplam ,00 Şirket sermayesinde ve ortaklık yapısında hesap dönemi içinde meydana gelen bir değişiklik bulunmamaktadır. Şirket in nitelikli paya sahip gerçek veya tüzel ortağı bulunmamaktadır. Şirket in Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar Şirket in Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları nın sahip oldukları paylar bulunmamaktadır.

10 8 Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu D. Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 10. yılda 10 milyar ABD dolarlık bir büyüklüğe sahip olacağı öngörülen BES, 2011 sonunda yaklaşık 8 milyar ABD dolarlık fon büyüklüğüne ulaşmıştır... Dünyada yaşanan Arap Baharı, Avrupa borç krizi gibi siyasi ve ekonomik ortamın yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen ülkemiz, 2011 yılını güçlü ekonomisine dayanarak sıkıntısız bir şekilde geride bıraktı. Son yıllardaki yüksek büyüme eğiliminin sürdüğü 2011 de, Türk ekonomisinin başlıca konuları arasında yüksek büyüme etkisinin karşı karşıya bıraktığı cari açık sorunu ve giderek azalan tasarruf oranları da vardı. Dünya ve ülkemiz genelinde bunlar yaşanırken faaliyette bulunduğumuz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 8. yılını tamamladı. Kuruluş döneminde yapılan öngörülerde 10. yılın sonunda 10 milyar ABD dolarlık bir büyüklüğe sahip olacağı tahmin edilen BES in, 2011 sonunda yaklaşık 8 milyar ABD dolarlık fon büyüklüğüne ulaşması, beklentilere paralel gelişimini sürdürdüğünü gösteriyor. Ancak, hâlâ ülke GSMH sinin içindeki payının %1 civarında kalması, daha kat edilmesi gereken çok yol olduğunun da önemli bir göstergesi Bununla birlikte ülkemizde GSMH nin büyümesine paralel olarak sistemin gelişiminin de hızlanabilmesi açısından bazı mevzuat değişikliklerinin yapılması gerekiyor. Sevinerek görüyoruz ki, kamu otoritesi BES in tasarruf açığını önleme özelliğini dikkate alıyor ve önümüzdeki dönem planlamalarında sistemi daha cazip hale getirmeye yönelik çalışmalarda bulunuyor. Bu kapsamda 2011 yılı sonunda hızlanan BES teki mevzuat değişikliğine ilişkin çalışmaların meyvelerini 2012 yılında vermeye başlayacağına ve sektörümüzün gelişiminin daha da hızlanacağına inanıyoruz. Söz konusu mevzuat değişikliklerinin başında ise vergi tarafındaki doğrudan teşvik sistemi ve yatırım tarafındaki fon piyasasının çeşitlenmesi yönünde düzenlemeler geliyor yılında bireysel emeklilik fonları arzu edilen getiriyi sağlayamamış olsa da fon büyüklüğü bazında yaklaşık %20 lik bir artış sağlandı. Sektörümüzün bir diğer göstergesi olan sözleşme sayısında ise %16 lık bir genişleme söz konusu Yapı Kredi Emeklilik olarak fon büyüklüğünde %24 ile pazarın üzerinde büyüyerek hedeflerimize ulaşmış durumdayız. Sözleşme adedinde sektöre göre daha az büyümemizin başlıca nedeni ise ihtiyaç bazlı satış yapma stratejimizden kaynaklanıyor. Şirket olarak önümüzdeki yıl sektör ortalamasının çok üzerinde bir fon büyüklüğü yaratmayı hedefliyoruz. Diğer yandan çok fazla sözleşme yaratmak yerine ihtiyaca yönelik en doğru ürünü sunabilme yönündeki tercihimizi 2012 yılında da devam ettirirken, aynı zamanda sözleşme adedinde pazara paralel bir büyüme sağlamayı da hedeflemekteyiz. Faaliyet gösterdiğimiz bir diğer alan olan hayat sigortalarına gelince, 2011 yılında %60 büyümüş bir hayat üretimimiz var. Bu büyümede, %70 lik artış ile kredi hayat üretimi öne çıkıyor. Banka ürünleriyle birlikte satılan kredi hayat ve ayrıca işsizlik sigortaları, emeklilik şirketlerinin önemli ürünlerinden biri haline geldi yılında da hayat sigortacılığında bu performansımızı devam ettirerek pazarın üzerinde bir üretim sağlamayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2012 de de müşterilerimize değer katan ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Doğru ürünle birlikte, kaliteli hizmet ve etkin iletişim kurarak müşterilerimizin de bu katma değeri teyit etmesini bekliyoruz. Disiplinle devam ettiğimiz bu yolumuzda, başta bizlerle birlikte olan değerli müşterilerimiz olmak üzere desteklerini esirgemeyen iş ortaklarımıza, Koç Finansal Hizmetler Grubu şirketlerimize ve özverili çalışmaları için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızla, Faik Açıkalın Yönetim Kurulu Başkanı %24 %60 %70 Fon büyüklüğü artışı Hayat sigortaları prim artışı Kredi hayat üretimi artışı

11 Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu 9 Genel Müdür ün Mesajı 2011 yılı vergi sonrası net kârımız 41,2 milyon TL olarak gerçekleşirken, özkaynak toplamımız 148,9 milyon TL ye ve özkaynak kârlılığımız da %38 e ulaştı yılını Şirketimiz açışından değerlendirdiğimizde performansımızın beklentilerimizin üzerinde gerçekleştiğini ifade etmeliyiz. Bireysel Emeklilik Sistemi nde fon büyüklüğündeki pazar payımız 2010 yılında 50 puan artarak %15,5 e ulaşmıştı, 2011 sonu itibarıyla ise 60 puan daha artarak %16,1 e yükseldiğini görüyoruz. Sektörümüzün 14,3 milyar TL ye ulaştığı 2011 yılı sonunda Şirketimiz de yaklaşık %24 lük bir büyüme oranıyla 2,3 milyar TL lik bir fon büyüklüğüne ulaştı yılında ise sektörümüzün fon büyüklüğünün 18 milyar TL ye ve Şirketimizin de yaklaşık 3 milyar TL ye ulaşacağını öngörmekteyiz. Sözleşme adedinde ise sektörümüz yaklaşık 2,9 milyon* adede çıkarken, Şirketimiz de 341 bin adede ulaştı. Katılımcı sayısının artması, uzun vadeli tasarruf yapan kişi sayısının artışı açısından büyük önem taşıyor. Şirket olarak öncelikli yaklaşımımız, katılımcı sayısını nicelik olarak artırmaktan ziyade katılımcı adayının ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve imkânları doğrultusunda ürün sunulmasıdır. Fon dağılımı açısından pazarı incelediğimizde katılımcıların yaklaşık %50 sinin risk düzeyi çok yüksek olmayan kamu borçlanma araçlarından oluşan fonları tercih ettiğini görüyoruz. İkinci sırada ise yaklaşık %30 luk bir tercihle portföylerinde değişik oranda hisse senedi bulundurabilen esnek fonlar yer alıyor. Yüksek risk grubundaki hisse senedi fonlarının payı yaklaşık %6 iken, dövizli fonlar %5 oranında seyrediyor. Şirketimizdeki fon tercihleri de sektöre paralel bir şekilde az-orta risk grubundaki fonlarda yoğunlaşıyor. Dövizli fonlarda ise yaklaşık %9 tercih oranıyla sektörün biraz üzerinde bulunuyoruz. Uzun vadeli bir tasarruf sistemi olan BES için katılımcılarımıza, özellikle yaşları genç ise, mutlaka planlarında bir miktar hisse senedine veya portföylerinde hisse senedi bulunduran esnek fonlara yer vermelerini öneriyoruz. Bireysel Emeklilik Sistemi, bireysel tasarruf alışkanlığının kazanılmasında, dolayısıyla yurt içi tasarrufların artırılmasında önemli bir role sahip Hükümet sözcülerinin de belirttiği üzere, sistemin nasıl geliştirilebileceği ve daha cazip hale getirilebileceği konusunda çalışmalar sürdürülüyor. Geniş bir bakış açısıyla üretilen fikirlerin fayda-maliyet analizleri ve yapılabilirlik şartları çerçevesinde hayata geçirileceği düşüncesindeyiz. Bu çerçevede sektörümüzce gündeme getirilen konuların bazıları; doğrudan vergi teşviki sistemi, zorunlu ikinci basamak sistemler ve toplumsal tasarruf bilinci oluşturulmasına yönelik ulusal strateji belirlenmesidir. Özellikle sisteme ilgiden önce ulus olarak tasarruf bilincimizin artırılması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu bilinç oluşunca BES zaten uzun dönemli tasarruf ihtiyacına çözüm sunan en avantajlı finansal araç olarak öne çıkacaktır. Son yıllarda ciddi bir büyüme eğilimi gösteren hayat sigortasında ise; 2011 yılında prim üretimini bir önceki yıla göre %60 artıran Şirketimiz, %6,4 pazar payıyla yılı 5. sırada tamamladı. Kredi hayat gibi bankacılık sistemine kolayca adapte olabilen risk ürünleri bazında sektörümüzün büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde de başarılı bankasürans uygulamalarımızla bu alandaki güçlü konumumuzu devam ettireceğiz yılı sonunda 3,1 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşan Şirketimizin bu hacminde en önemli bölümü 2,3 milyar TL ile emeklilik yatırım fonları oluşturdu. Şirketimizin 2011 yılı vergi sonrası net kârı 41,2 milyon TL olarak gerçekleşirken, özkaynak toplamımız 148,9 milyon TL ye ve özkaynak kârlılığımız da %38 e ulaştı. Şirketimizin iletişim stratejisi kapsamında mevcut ve yeni müşterilerimizi sürekli daha fazla bilgilendirmek ve uzun vadeli yatırım konusunda bilinçlendirmek, üzerinde durduğumuz en önemli nokta Bu anlamda sadece satış esnasında değil, satış sonrasında da katılımcılara sunulan hizmetlerin kalitesi çok önemli yılında başlattığımız Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) altyapısının tamamen yenilenmesi projesiyle müşteri yi merkeze alan yaklaşımımızı daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz yılında yeni sonuçlarını açıkladığımız Yaşlılık Geçim Endeksi ise son dönemdeki önemli çalışmalarımızdan biri. Sosyal sorumluluk projemiz Yaşlılık Araştırmaları Merkezi (65+) nın bu çalışmasını belli aralıklarla tekrarlamaya devam edeceğiz. Pazara sunduğumuz ürünlerle ilgili Türk toplumunun neye ihtiyacı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu bilmenin en iyi yollarından biri de Yaşlılık Geçim Endeksi Bu araştırmayla yaşlılarımızın, emeklilerimizin ne istediğini, neyi eksik bulduğunu belirleyebilmek istiyoruz. Yapı Kredi Emeklilik, öncelikle müşterisinin ihtiyaçlarını ve memnuniyetini gözeten bir şirkettir. Buna bağlı olarak, müşterilerimizin ihtiyaç duyabileceği güvenceleri araştırmakta, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin müşteri memnuniyeti açısından gidişatını sürekli olarak takip etmekteyiz. Yakın gelecekte farklı ürünler ve hizmetler ile de müşterilerimizin yanında olacağız. Taylan Türkölmez Genel Müdür %38 3,1 milyar TL 176 milyon TL Özkaynak kârlılığı Aktif büyüklüğü Toplam prim üretimi (*) tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi verileri esas alınmıştır.

12 10 Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu E. Personel Sayısı ile Bölge Müdürlüğü, İrtibat Bürosu ve Şube Sayısına, Şirket in Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar ve Bunlar Esas Alınarak Şirket in Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi F. Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Yapı Kredi Emeklilik te 2011 Yılına İlişkin Bilgiler Bireysel Emeklilik Sistemi nin liderlerinden olan Yapı Kredi Emeklilik, 14 şirketin faaliyet gösterdiği sistemde fon büyüklüğüne göre %16,10 la 4. sırada yer aldı... Personel Sayısı ile Bölge Müdürlüğü, İrtibat Bürosu ve Şube Sayısına, Şirket in Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar ve Bunlar Esas Alınarak Şirket in Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi Türkiye genelinde Şirket in 8 bölge müdürlüğü, 9 şubesi, 38 ilde 57 il temsilcisi bulunmaktadır. 144 acentesi ile yaygın bir satış ve hizmet ağına sahip olan Yapı Kredi Emeklilik in idari ve satış kadrolarında 828 çalışan görev yapmaktadır. Ayrıca 907 adet Yapı ve Kredi Bankası Şubesi nden acentelik hizmeti alınmaktadır. Şirket in hizmet türü ve faaliyet konusu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve hayat sigortacılığı alanında faaliyet gösteren Yapı Kredi Emeklilik, bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara yönelik farklı ürünlerle hizmet vermektedir. Akıllı Adım Bireysel Emeklilik Planları nın yanı sıra hayat sigortacılığında risk ağırlıklı ürünleri pazara sunmaktadır. Şirket in sektördeki konumu: Bireysel Emeklilik Sistemi nde liderler arasında yer alan Yapı Kredi Emeklilik, 14 şirketin faaliyet gösterdiği sistemde fon büyüklüğüne göre %16,10 la 4. sırada, sözleşme sayısına göre ise %11,58 pazar payıyla yine 4. sırada yer aldı yılı sonunda toplam 175,9 milyon TL prim üretimi ve 550,8 milyon TL matematik karşılığı ile hayat sigortacılığı branşında da %6,41 pazar payına sahip olan Yapı Kredi Emeklilik, sektörde 5. sırada bulunuyor. Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) altyapısının tamamen yenilenmesi, Şirket te 2011 yılında başlatılan en önemli projelerden biri oldu yılında adımları atılan müşteri iletişim haritası, üç boyutlu segmentasyon ve özel müşteri danışmanlığı gibi uygulamaların devamı olan yeni CRM Sistemi ile Şirket in müşteri yi merkeze alan yaklaşımı bir üst noktaya taşındı. İlk fazı Mart 2012 tarihinde tamamlanacak yeni CRM Sistemi Satış Otomasyonu, Müşteri Hizmetleri ve Kampanya Modülü nden oluşmaktadır. Yeni CRM Sistemi nin hayata geçmesiyle birlikte müşteri öncesi ve sonrası bilgilerinin gerçek zamanlı kayıt altına alınması, daha etkin müşteri iletişimi kurulması, müşterilere ihtiyaçlarına uygun değer önerileri sunulması ve memnuniyetlerinin artırılması hedeflenmektedir. Yeni CRM Projesi, diğer fazları ile beraber 2012 yılında Yapı Kredi Emeklilik in en önem verdiği projeler arasında olmaya devam edecektir. 29 Ocak 2011 tarihinde 20. kuruluş yıldönümünü tamamlayan Şirket, bu çerçevede, çalışanlarına ve acentelerine yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. 20. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen özel sergi İstanbul daki Genel Müdürlük ve Gebze binalarının yanı sıra Gayrettepe, Kadıköy, Adana, Antalya, Ankara, İzmir, Bursa daki bölge müdürlüklerinde bir yıl boyunca açık kaldı. Çalışanların ve acentelerin katıldığı kokteyllerle bu sergilerin açılışları gerçekleşti yılında insan kaynakları uygulamalarının gözden geçirilmesi, entegre insan kaynakları modeline geçiş için MozaİK çalışmaları başlatıldı. MozaİK çalışmaları, İnsan Kaynakları Bölümü nün koordinasyonunda, teorik ve pratik gelişmelerden feyz alarak, çalışanların ve yöneticilerin sesini duyarak, üst yönetimin de görüş ve onayını alarak yürütülmektedir. Sektördeki en iyilerin çalışmak istediği kurum olmak, insan kaynakları uygulamaları ile rekabet avantajı yaratan ve bizi geleceğe taşıyan güçlü bir organizasyon yaratmak vizyonuyla yürütülmekte olan MozaİK çalışmaları, ilk ürünlerini 2012 yılında verecektir.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

2010 faaliyet raporu

2010 faaliyet raporu 2010 faaliyet raporu Yönetim kurulu başkanı nın mesajı 2010 yılında imrenilecek bir büyüme oranına ulaşan Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeler faaliyet gösterdiğimiz iki alanda da etkilerini hissettirdi.

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler 1. Koç Finansal Hizmetler in Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı... 3 2. Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler 1. Koç Finansal Hizmetler in Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı... 3 2. Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Sunuş a. Ulusal Faktoring ve 2010 a Genel Bakış b. Önemli Kilometre Taşları B. Faaliyetler a. Faktoring Sektörü b. Ulusal ın Başlıca Finansal Göstergeleri ve Sektördeki

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı II. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 3 Ağustos 2017 1 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik Sistemi ve

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI

YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI 2011 İçindekiler Araştırmanın Amacı Metodoloji & Hedef Kitle Örneklem Yönetici Özeti Çocuk Sahipliği Sosyal Güvenlik Emeklilik Çalışma Durumu & Çalışma

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel. Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek

AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel. Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek 4 Haziran 2012, Pazartesi AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek Uzun vadeli tasarrufları artırmak amacıyla Bireysel Emeklilik Sistemi ne getirilen teşviklerin sektörün

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 9 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı 10 Yönetim Kurulu ndan 11 Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 21 Mart

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 14 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri HAZİRAN 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri HAZİRAN 2010 HAZİRAN 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 17 Haziran 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Fon Bülteni Ekim Önce Sen

Fon Bülteni Ekim Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/9/21-3/9/216 2 2 1 1-11,6 13,74 9,7 12,3 14,74 12,44 8,72 9,7 9,3

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri TEMMUZ 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri TEMMUZ 2010 TEMMUZ 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 15 Temmuz 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

Türkiye Sigorta Sektörü Raporu Allianz Sigorta A.Ş. İstanbul / Ocak 2016

Türkiye Sigorta Sektörü Raporu Allianz Sigorta A.Ş. İstanbul / Ocak 2016 Türkiye Sigorta Sektörü Raporu 216 Allianz Sigorta A.Ş. İstanbul / Ocak 216 Allianz Hakkında Dünyanın en güçlü finans topluluklarından, Brand Finance "Global 5" araştırmasına göre Dünyanın En Değerli Sigorta

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014 AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 3 1. Çeyrek Özeti LOGO, üç yıldır sürdürdüğü çift haneli büyüme ivmesini 2013 yılının ilk çeyreğine de taşıdı.

Detaylı

Fon Bülteni Aralık Önce Sen

Fon Bülteni Aralık Önce Sen Fon Bülteni Aralık 216 Önce Sen Fon Bülteni Aralık 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/11/215-3/11/216 3 25 2 15 1 5 9,12 7,97 16,14 8,52 8,52 9,5 9,63

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar Yabancı Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar Yabancı Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar Yabancı Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI ARALIK 14 Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) Cari Açık/GSYİH 6,61% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 9,15% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD) 10.800 Güncel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK 2016-30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 Kasım 2016 JPMORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL ŞUBESİNİN

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı III. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Finansal Hesaplar 2013

Finansal Hesaplar 2013 Finansal Hesaplar 2013 İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme...3 II. Mali Olmayan Kuruluşlar...5 III. Mali Kuruluşlar...6 IV. Genel Yönetim...8

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kuruluş ve Gelişimi

AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kuruluş ve Gelişimi AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 i Bu sayıda; Haziran İşgücü ve İstihdam gelişmeleri; Ocak-Ağustos Bütçe verileri değerlendirilmiştir. i 1 Gerçek işsizlikte ciddi artış

Detaylı

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ağustos 2013

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ağustos 2013 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ağustos 2013 DÜŞÜK BÜYÜMEYE DEVAM Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen 19.07.2013 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) Haziran

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 4 Ekim 2017 1 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

Bilinen Yeniden Tasarlandı. Bireysel Emeklilik Sistemi nde OTOMATİK KATILIM. NN Hayat ve Emeklilik

Bilinen Yeniden Tasarlandı. Bireysel Emeklilik Sistemi nde OTOMATİK KATILIM. NN Hayat ve Emeklilik Bilinen Yeniden Tasarlandı Bireysel Emeklilik Sistemi nde OTOMATİK KATILIM NN Hayat ve Emeklilik NN Group & NN Hayat ve Emeklilik NN Group ağırlığı Avrupa'da olmak üzere 18 ülkede güçlü varlığa ve 170

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.06.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

Sigorta Sektör Raporu- Nisan 2006

Sigorta Sektör Raporu- Nisan 2006 Katedilecek daha çok yol var...! Sektöre Genel Bakış... Yurdışı ve özellikle de gelişmiş ülkelerdeki durum incelendiğinde sigortacılık sektöründeki büyümenin ekonomik refah düzeyi ve toplumdaki sigorta

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Ağustos 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (02.09.2015) TEPE, Ağustos ayında bir önceki aya göre artarken, geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Önümüzdeki

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler 1. Koç Finansal Hizmetler in Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı... 3 2. Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Büyüme Amaçlı Alternatif Hisse Senedi Emeklilik Yatırım

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Fon Bülteni Ocak Önce Sen

Fon Bülteni Ocak Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/12/215-31/12/216 % 3 25 2 15 1 5 9,2 8,28 17,74 11,43 9,94 11,43

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler 1. Koç Finansal Hizmetler in Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı... 3 2. Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU 2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde %5 ile beklentilerin oldukça üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Bu durum piyasalarda 2017

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK 2015-31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK 2015-31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ 1 OCAK 2015 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ 1.1 DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1.2 ORTAKLIK YAPISI VE PAYLARA AİT BİLGİLER 1.3 ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 1.4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİ 1.5

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 05.06.2014 30.06.2014 dönemine

Detaylı

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30 Nisan 2010 Bankacılık Düzenleme

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) Tüketici Güven Endeksi (Nisan 2015) Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre sınırlı bir artış sergilemiştir. 2015 Mart ayında 64.39 olan Tüketici

Detaylı

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU. Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme.

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU.  Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme. TÜRKİYE EKONOMİSİ İşsizlik artışa geçti. TÜİK Temmuz ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı %9,3 e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %10,1 olarak gerçekleşti.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem :

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

KONUT SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜM Nisan 2015

KONUT SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜM Nisan 2015 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 25 Mayıs 2015 KONUT SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜM Nisan 2015 BORA TAMER YILMAZ btyilmaz@ziraatyatirim.com.tr HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr KONUT

Detaylı