BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013"

Transkript

1 BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI 1

2 Bireysel Emeklilik - Türkiye itibarı ile emeklilik fonlarının türe göre pazar payları Türe Göre Pazar Payı (%) Kamu İç Borçlanma (TL) Dengeli (Esnek & Karma) Likit Hisse Kamu Dış Borçlanma Uluslararası Karma & Esnek Uluslararası Borçlanma Kamu İç Borçlanma (YP) 49,56 29,73 8,71 7,78 3,63 0,21 0,19 0,19 Kaynak: spk.gov.tr 2

3 BES te Yenilikler Devlet Katkısı 01/01/2013 ten itibaren Devlet, yatırdığınız tutarın %25 ini sizin adınıza oluştururlan bir hesaba yatırıyor. Katkı payı tutarı, ödediğiniz katkı payının %25'i ve yıllık brüt asgari ücretin %25'ini aşamayacaktır. 3 Katılımcı= 100 TL Devlet = 25 TL

4 BES te Yenilikler Devlet Katkısı Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip ediliyor ve Müsteşarlıkça belirlenen yatırım araçlarında değerlendiriliyor. Devlet katkısı için kademeli hak ediş uygulaması getirilmiştir. Sistemden erken çıksanız bile aşağıdaki oranlarda Devlet katkısına hak kazanırsınız. 4

5 BES te Yenilikler Devlet Katkısı Devlet katkısı ve getirileri haczedilemez, rehin edilemez, iflas masasına dahil edilemez. 1 Ocak 2013 te zaten sistemde olan katılımcılara, sistemden ayrılmaları durumunda devlet katkısı için ilave hak ediş süreleri eklenmiştir. 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara ise 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl Hak ediş süreleri 1 Ocak 2016 tarihinde eklenecektir. (Devlet katkısına hak kazanmak için 2013 ten itibaren en az üç yıl sistemde kalmak zorunlu) 29 Mayıs 2012 tarihinden önce satın alınan herhangi bir şirketteki bireysel emeklilik sözleşmesinin, 29 Haziran 2014 tarihine kadar sonlandırılması halinde, 1 Ocak 2015 tarihine kadar sistemde bulunan diğer aktif sözleşmelerden de Devlet Katkısı alınamaz. 5

6 Bireysel Emeklilik Sistemindeki Yenilikler Sistemden erken çıkış ve emeklilik halinde tüm birikim üzerinden değil sadece getiri üzerinden stopaj kesintisi alınmaktadır. İşverenler tarafından çalışanları adına bireysel emeklilik sistemine ödenen ve vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek katkı paylarının toplamı için üst limit ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %10 u iken %15 e çıkarılmıştır. 6

7 Hayat ve BES Farkı - Genel Birikimli Hayat Sigortaları Vefat - Maluliyet Teminatı var. Ürün İçeriği Sabit Şirket Değiştirilemez Borç Alınabilir Poliçe Devredilebilir Bireysel Emeklilik Sistemi Risk Teminatı İçermez 4 Kez Plan, 6 Kez Fon Değişikliği. 2 Yıl Sonra Başka Şirkete Aktarım Hakkı Birikimlerden Borç Alınamaz Sözleşme Devredilemez 7

8 Hayat ve BES Farkı - Yatırım Birikimli Hayat Sigortaları Sigorta Şirketi Yönetir Getiri Garantisi Var Varlıklar Sigorta Şirketinde Yatırım Esnek Bireysel Emeklilik Sistemi Portföy Yönetim Şirketi Yönetir Getiri Garantisi Yok Varlıklar Takasbank'ta Emeklilik Fonlarına Yatırılır 8

9 Hayat ve BES Farkı - Kesintiler Birikimli Hayat Sigortaları Yatırım üzerinden komisyon var Giriş aidatı yoktur. Gider payı kesintisini şirket belirler Kar payından %15 kesinti Erken fesih durumunda kesintiyi şirket belirler. Ayrılma durumunda gelir vergisi kesintisi yapılır. Bireysel Emeklilik Sistemi Yatırım üzerinden komisyon yok Giriş aidatı talep edilebilir. Katkı payları üzerinden azami %2 yönetim gideri kesintisi yapılabilir. Fon tipine göre mevzuatça belirlenen azami oranlarda net varlık değeri üzerinden günlük fon toplam gider kesintisi yapılabilir. Ayrılma aşamasında varsa giriş aidatının ertelenmiş bölümü birikimlerden indirilebilir. Ayrılma durumunda gelir vergisi kesintisi yapılır 9

10 Hayat ve BES Farkı - Ayrılma Birikimli Hayat Sigortaları İştira süresi dolmadan ayrılma durumunda birikimlerden şirketin belirlemiş olduğu oranda kesinti ve ilgili vergi kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutar sigorta ettirene ödenir. İştira süresinin dolmasından sonra ayrılmalarda, matematik karşılıkların şirketçe belirlenen oranında erken ayrılma kesintisi uygulanabilir. Vade ödenmezse 1 ay sonra poliçe feshedilebilir Primin ödenmemesinden dolayı fesih veya tenzil edilmiş olan sözleşme, ödenmeyen ilk primin vadesini izleyen 6 ay içinde ve birikmiş primler, her primin vadesinden itibaren hesap edilecek kanuni gecikme faiziyle birlikte sigorta ettiren tarafından bir defada ödenmek şartıyla tekrar yürürlüğe konulur veya eski haline dönüştürülür. Bireysel Emeklilik Sistemi Katılımcı, istediği zaman sistemden ayrılma hakkına sahiptir. Ayrılma aşamasında vergi kesinti tutarı ve varsa ertelenmiş giriş aidatı tutarı katılımcının birikimlerinden indirilir 3 aydan fazla ara verilirse kesinti yapılabilir iptal olmaz Katılımcının 56 yaşını tamamlamış ve en az 10 yıl sistemde bulunmuş olması emekliliğe hak kazanması için yeterlidir. 10

11 Ödediğiniz Tutarlar Nasıl Değerleniyor? YATIRIMLARINIZ, SEÇTİĞİNİZ FONLARIMIZA BELİRLEDİĞİNİZ ORANDA DAĞILIR AXA Kamu Borçlanma TL Fonu AXA Hisse Senedi Fonu AXA Likit Fon AXA Esnek Fon AXA Karma Dış Borçlanma Fonu 11

12 AXA Kamu Borçlanma TL Fonu Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Az Riskli En az %70 oranında Devlet iç borçlanma senetleri içerir. Ters repo, borsa para piyasası işlemleri, vadeli mevduata, özel sektör tahvillerine yatırım yapabilir. Fon Toplam Gider Kesintisi: Günlük Yüz Binde 5,25 Karşılaştırma Ölçütü: %89 x DİBS Endeksi %9 x Repo Endeksi %1 x Aylık Mevduat Endeksi %1 x ÖST Endeksi 12

13 AXA Hisse Senedi Fonu Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Riskli En az %80 oranında hisse senedi içerir. Ters repo, Devlet iç borçlanma senetleri borsa para piyasası işlemleri, vadeli mevduata yatırım yapabilir. Fon Toplam Gider Kesintisi: Günlük Yüz Binde 6,25 Karşılaştırma Ölçütü: %90 x İMKB 30 Endeksi %4 x Repo Endeksi %5 x DİBS Endeksi %1 x Aylık Mevduat Endeksi 13

14 AXA Likit Fon Para Piyasası Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu Az Riskli En az %30, en fazla %60 oranında Devlet iç borçlanma senetleri; en az %20 en fazla %50 oranında ters repo içerir. Borsa para piyasası işlemleri, vadeli mevduata, özel sektör tahvillerine yatırım yapabilir. Portföyün ortalama vadesi 45 günü aşmaz. Vadesine en çok 180 gün kalan kıymetler Fon Toplam Gider Kesintisi: Günlük Yüz Binde 3 Karşılaştırma Ölçütü: %49,5 x DİBS Endeksi %49 x Repo Endeksi %1 x Aylık Mevduat Endeksi %0,5 x ÖST Endeksi 14

15 AXA Karma Dış Borçlanma Fonu Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Kur Riski Var En az %80 oranında döviz cinsinden Devlet dış borçlanma senetleri içerir. Borsa para piyasası işlemleri, vadeli mevduat, Devlet iç borçlanma senetlerine ve ters repoya yatırım yapabilir. Fon Toplam Gider Kesintisi: Günlük Yüz Binde 5,25 Karşılaştırma Ölçütü: %45 x Euro Eurobond Endeksi %45 x USD Eurobond Endeksi %8,5 x Repo Endeksi %1 x Aylık Mevduat Endeksi %0,5 x ÖST Endeksi 15

16 AXA Esnek Fon Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Riskli En az %55, en fazla %85 oranında Devlet iç borçlanma senedi; en az %15, en fazla %45 oranında hisse senedi içerir. Borsa para piyasası işlemleri, vadeli mevduat, ters repo ve özel sektör tahvillerine yatırım yapabilir. Fon Toplam Gider Kesintisi: Günlük Yüz Binde 6,25 Karşılaştırma Ölçütü: %64 x DİBS Endeksi %25 x İMKB 30 Endeksi %9 x Repo Endeksi %1 x Aylık Mevduat Endeksi %1 x ÖST Endeksi 16

17 Emeklilik Yatırım Fonlarımız AXA FONLARI 17

18 Muhtemel Birikim Tablosu İyimser Senaryo Yaş Sistemde Kalınan Süre Aylık Katkı Payı Emeklilik Fon Tutarı TL TL TL TL TL TL Açıklamalar: Mevzuatta belirtilen iyimser senaryoya göre hazırlanmıştır. (Brüt getiri %10) Varsayımlar: Yönetim Gideri Kesintisi: %2 Fon Gider Kesintisi: % 1,92 Bu tabloda, katkı payı tutarınızın emeklilik dönemine kadar sabit kalacağı ve tablodaki hesaplamaların enflasyonun etkisinden arındırılması için enflasyonun sıfır olacağı varsayılmaktadır. Yıllık asgari ücretle sınırlı olmak üzere Devlet katkısı da hesaplamalara dahil edilmiştir. 18

19 Muhtemel Birikim Tablosu Kötümser Senaryo Yaş Sistemde Kalınan Süre Aylık Katkı Payı Emeklilik Fon Tutarı TL TL TL TL TL TL Açıklamalar: Mevzuatta belirtilen iyimser senaryoya göre hazırlanmıştır. (Brüt getiri %6) Varsayımlar: Yönetim Gideri Kesintisi: %2 Fon Gider Kesintisi: % 1,92 Bu tabloda, katkı payı tutarınızın emeklilik dönemine kadar sabit kalacağı ve tablodaki hesaplamaların enflasyonun etkisinden arındırılması için enflasyonun sıfır olacağı varsayılmaktadır. Yıllık asgari ücretle sınırlı olmak üzere Devlet katkısı da hesaplamalara dahil edilmiştir. 19

20 Bireysel Emeklilik Planlarımız DESTEK ARTI TAM 20

21 DESTEK Bireysel Emeklilik Planı Asgari Katkı Payı Tutarı 100 TL (ÜST SINIR 200 TL) Asgari Başlangıç Katkı Payı Tutarı YOK Giriş Aidatı Çıkarken Yönetim Gideri Kesintisi 96 TL (Ödeme dönemine göre peşin veya taksitle) Kanuni Oranlar 2% (KATKI PAYLARI VE EK KP ÜZERİNDEN) Artı Plan ve Tam Plan a geçiş yapılabilir. Sözleşme yıldönümünden önceki ay açıklanan son yıllık TÜFE Oranında otomatik katkı payı artışı yapılır. TÜFE oranı 2013 Ocak ta % 8,62 21

22 ARTI Bireysel Emeklilik Planı Asgari Katkı Payı Tutarı Asgari Başlangıç Katkı Payı Tutarı 150 TL YOK Giriş Aidatı 96 TL (Ödeme dönemine göre peşin veya taksitle) Çıkarken Kanuni Oranlar Yönetim Gideri Kesintisi 2% (KATKI PAYLARI VE EK KP ÜZERİNDEN) Tam Plan a geçiş yapılabilir. Toplam Katkı Payı > 12 BAÜ ; %1 Toplam Katkı Payı > 48 BAÜ ; %0 Tek Kalemde Ödenen KP >6 BAÜ ; %1 Tek Kalemde Ödenen KP >12 BAÜ ; %0 22

23 TAM Bireysel Emeklilik Planı Asgari Katkı Payı Tutarı Asgari Başlangıç Katkı Payı Tutarı Giriş Aidatı Çıkarken Yönetim Gideri Kesintisi 200 TL TL Alınmamaktadır Kanuni Oranlar 2% (KATKI PAYLARI VE EK KP ÜZERİNDEN), %1 ( BAŞLANGIÇ KP ÜZERİNDEN) BKP üzerinden YGK %1, Toplam Katkı Payı > 12 BAÜ ; %1 Toplam Katkı Payı > 48 BAÜ ; %0 Tek Kalemde Ödenen KP >6 BAÜ ; %1 Tek Kalemde Ödenen KP >12 BAÜ ; %0 23

(Sıkça Sorulan Sorular)

(Sıkça Sorulan Sorular) GÜNCEL BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI (Sıkça Sorulan Sorular), il olan katılımcılar hariç) bir oranda yapacağı destek 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU İşbu tanıtım kılavuzu sisteme ilişkin genel bir bilgilendirme içermekte olup, sisteme girmeniz halinde tarafınıza uygulanacak

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ S a y f a 1 www.fibaemeklilik.com.tr BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak

Detaylı

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır.

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır. Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine geçme, aktarımla geldiğiniz bir hesabınızı da 1 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı ÖN KAPAK İÇİ Hayalinizdeki emeklilik için BES BES geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Çalışma hayatınızda elde ettiğiniz kazancı

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 18.11.2003 TARİH

Detaylı

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU içindekiler Bireysel Emeklilik Sistemi 2 Bireysel Emeklilik Sistemi nde Devlet Katkısı ve Vergi Avantajı 3 Emeklilik Hakkının Kazanılması ve Stopaj 4

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sistemi Keşke demeden önce. www.allianzemeklilik.com.tr 01.2010 / 5.000 Ad. H-BS-15 (10) Yatırımlarınızın meyvesini emeklilik döneminizde toplayın Yanınızdaki Güç Allianz, 70 den fazla

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN

Detaylı

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve AKTARIMLA İLGİLİ BİLGİLER 1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri Kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı, gönüllü

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 27/05/2014 TARİH VE EYF

Detaylı

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLĐ BĐLGĐ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BĐLGĐLER, SERMAYE PĐYASASI KURULU TARAFINDAN 26.09.2008 TARĐH VE 26/1043

Detaylı

Asgari giriş tutarı, bu plana giriş tarihindeki aylık brüt asgari ücretin 15 katıdır.

Asgari giriş tutarı, bu plana giriş tarihindeki aylık brüt asgari ücretin 15 katıdır. EMEKLİLİK GELİR PLANI PLAN ÖZELLİKLERİ Asgari giriş tutarı: Asgari giriş tutarı, bu plana giriş tarihindeki aylık brüt asgari ücretin 15 katıdır. Düzenli katkı payı: Emeklilik Gelir Planı kapsamındaki

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 07/08/2014 TARİH VE EYF 730

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13/03/2015 TARİH VE 12233903.310.06-257

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU Teklif Tarihi : 08/11/2010 Geçerlilik Süresi : 2 Ay Teklif No : 1662 ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ING EMEKLİLİK... 3 1-Bireysel

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 06/04/2015 TARİH VE EYF.12233907-335

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 13/11/2013 TARİH

Detaylı

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi,

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi, fiil Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların

Detaylı

Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu. Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz

Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu. Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz Değerli Müşterimiz, Geleceğinizi güvence altına almak için, Bireysel Emeklilik Sistemi ne giriş tercihinizi BNP Paribas

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR . Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi SERMAYE PİYASASI KURULU Bireysel Emeklilik Sistemi SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-7 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-7 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 13/11/2013 TARİH VE EYF

Detaylı

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr %25 DEVLET KATKISI 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr BES Nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), aktif çalışma hayatınız süresince yaptığınız tasarrufların uzun vadeli yatırıma yönlendirilmesini sağlayan,

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

Değerli Katılımcımız,

Değerli Katılımcımız, Değerli Katılımcımız, Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar, hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı