ADANADAN ŞEHİR MANZARALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADANADAN ŞEHİR MANZARALARI"

Transkript

1 GENEL BİLGİLER

2 ADANA 3

3 ADANADAN ŞEHİR MANZARALARI Tarihi Tepebağ Evleri Taşköprü Tarihi Mestan Hamamı Adana Merkez Sabancı Merkez Camii Dilberler Sekisi 4

4 Adana Yelken Yarışları Adana Gün Batımı ADANA HAKKINDA GENEL BİLGİ 1. İlin Genel Görünümü Adana İli, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksinde, 2. derece gelişmiş bölge kapsamında kalmaktadır Tarım İlin toplam yüzölçümü hektardır. Bu arazinin kullanım durumuna göre dağılımı ile toprak işlemeli tarıma elverişli arazilerin tasnifi aşağıdaki şekildedir: İşlenen tarım arazisi Çayır ve mera hektar hektar Toprak İşlemeli Tarıma Elverişli Araziler Orman-çalılık ve fundalık hektar I.sınıf arazi hektar Dağlık-Taşlık hektar II.sınıf arazi hektar Yerleşim hektar III.sınıf arazi hektar Su Yüzeyleri hektar IV.sınıf arazi hektar Toprak işlemeli tarıma elverişsiz araziler (V, VI ve VII. sınıf araziler) ise hektardır. İlde 15 ilçeye bağlı 550 köyde çiftçi ailesi tarım sektöründe çalışmaktadır. Bu sayı tarımsal nüfusa karşılıktır. Ayrıca ilde çeşitli büyüklüklerde kadar tarımsal işletme bulunmaktadır. 5

5 Adana Arazi Dağılım Grafiği Tarım Arazilerinin Dağılımı 1.2. Sanayii Adana da yıllarında tarıma ve tüketime dayalı sanayileşme ile başlayan sanayi faaliyetleri 1940 yılından itibaren büyük ölçekli fabrikalar olma sürecine girmiştir. 1950'li yıllarda hızlı kentleşmeye bağlı olarak inşaat malzemesi üreten fabrikalar da faaliyete başlamıştır yılında Osmaniye, Gaziantep, İçel, Konya yollarının birinci sınıf yol durumuna gelmesi Adana'nın transit merkez olmasını sağlamış ve ilin önemi artmıştır. 1960'lı yıllarda çeşitli sektörde birçok fabrika faaliyete geçmiş, 1970'li yıllarda ise sanayi sektöründe holdingleşme başlamıştır. Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda Adana'da 2 iplik ve dokuma fabrikası var iken bugün 25 ve daha yukarı işçi çalıştıran işyeri sayısı neredeyse 350 yi bulmaktadır. 1980'li yıllardan sonraki sanayileşme sürecinde, gerek iç pazar gerekse dış pazarda rekabet gücünü artırıcı yeni düzenlemelere gidilmiştir. Girişimcilere kolaylık sağlamak, imalat sanayiini dağınıklıktan kurtarmak, verimli tarım arazileri üzerinde sanayi yapılaşması ve sağlıksız kentleşmeyi önlemek amacıyla organize sanayi bölgeleri kurulmuştur. Adana imalat sanayinde, gıda, içki, tütün, dokuma, giyim, deri, orman ürünleri, mobilya, kâğıt, kâğıt ürünleri ve kâğıt basımı, kimya, petrol, kömür, kauçuk, plastik ve plastik ürünleri, taş ve toprağa bağlı sanayi, metal ana sanayi, metal eşya, makine ve teçhizat, ulaştırma aracı, ilmi ve mesleki aletler sanayi yatırımları faaliyet göstermektedir. İmalat sanayi tarıma dayalı sanayi özelliği göstermekte olup, ağırlığını iplik dokuma, yağ ve meşrubat sanayi oluşturmaktadır. Çukurova'nın önemli bir pamuk üretim merkezi olması nedeniyle tekstil sektörü önemli bir yer tutmaktadır. Son yıllarda hazır giyim sanayinde de önemli adımlar atılmıştır Diğer gelişmiş faaliyet grubunda kimya, petrol, kömür, kauçuk, plastik ve plastik ürünleri sanayinde ülkenin önde gelen fabrikaları faaliyet göstermektedir. Ayrıca metal eşya, makine ve teçhizat, ulaştırma aracı, ilmi ve mesleki aletler sanayi son yıllarda gelişmiştir. 6

6 Botaş Limanı Ceyhan ilçesi sınırları içerisindedir. Boru hatları ile petrol taşımacılığı yapmak üzere kurumuş olan BOTAŞ'ın "Boru Hattı ile Petrol Taşıma A.Ş." faaliyet alanına 1987 yılında boru hatları ile doğal gaz taşımacılığı ve doğal gaz ticareti de eklenerek alanı genişletilmiştir. Yumurtalık Serbest Bölgesi (TAYSEB) Ceyhan ilçesi sınırlarında bulunan Sarımazı mevkiinde Botaş Ham Petrol Terminalinin doğusunda yer almaktadır. D-400 karayoluna 30 km, D-90 karayoluna 20 km, havaalanına 84 km, Ceyhan demiryolu istasyonuna 32 km, Adana merkezine 80 km uzaklıktadır. Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) dışarıya açılımının sağlanması anlamında önemli bir projedir. 4.2 milyon m2 alanda kurulmuş bulunan Serbest Bölge, dünyanın en büyük serbest bölgesidir. Bölgenin faaliyete geçmesi ile transit, ticaret, imalat ile birlikte petrokimya amonyak ve daha bir çok çeşitte kimya ürünleri üreticiliği ile ilgili işlemlerin yapılabilmesi mümkün kılınabilinmiştir. Serbest Bölgeler yatırımları, dolayısıyla istihdamı artırıcı, pazarlama ve rekabet ortamı yaratan ve bunun sonucunda ülke ekonomisine destek sağlayan önemli bir yapılaşmadır. Bu bağlamda bu proje Adana ve ülke için çok önemli yatırımlar arasında yer almaktadır Ticaret Sanayi ve ticaretin birbirini tamamlayan faaliyet kolları olması nedeniyle, Adana ticareti sanayileşmeye paralel olarak gelişme göstermiştir. Cumhuriyet in ilk yıllarında Ulucami ve Seyhan nehri kıyılarında kurulan pazaryerlerinde haftanın bazı günlerinde köylü vatandaşın getirdiği ürünler pazarlanmakta iken bugün bunun yerini Avrupa standartlarına uygun, çok uluslu büyük satış merkezleri ile hal ve pazaryerleri almıştır. Tarımın gelişmiş olması nedeniyle, Adana iç ticaretinin ağırlığını da tarım ürünleri, pamuk, çiğit, tekstil ürünleri, yağlar, sebze ve meyve oluşturmaktadır. İhracatın önemli bölümünü pamuk ve tekstil ürünleri ile meyve ve sebze ürünleri oluşturmaktadır. İlde en çok ihracat yapılan ülkeler Almanya, İtalya, İngiltere, Ürdün, İran, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Kıbrıs ve diğerleridir. İthalatın ağırlığını sanayi için makineler ve yedek parçalar oluşturmaktadır. En çok ithalat yapılan ülkeler Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Belçika, ABD, Azerbaycan, Makedonya, Japonya, Kore, Çekoslovakya, Avustralya, İran, Suudi Arabistan ve diğerleridir. 7

7 Coğrafya ve İklim Adana İli enlemleri ile doğu boylamları arasında ve Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Kuzeyinde Kayseri, doğusunda Kahramanmaraş, Osmaniye ve Gaziantep, batısında Niğde ve İçel, güneydoğusunda Hatay illeri bulunur. Adana ili, yer şekilleri bakımından dağlık ve ovalık olmak üzere iki bölüme ayrılır. İlin kuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğu bölümleri, Orta Toros adı verilen dağ sistemi ile çevrelenmiştir. Doğuda sınır, Toros sistemine giren Amanoslara dayanır. Orta Toroslar üzerinde üç ayrı dağ sırası görülmektedir. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan Bolkar Dağları'nın uzunluğu yaklaşık 150 km. genişliği ise yer yer km. yi bulur ve Ereğli ovası ile Akdeniz kıyıları arasında aşılması güç bir duvar gibi yükselir. Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu arasında da ulaşımı engelleyici bir set oluşturan Bolkar Dağlarının doğudan aşıldığı düzenli bir karayolu yoktur. Seyhan Irmağı ile Zamantı (Sanvantı) ve Göksu kolları arasında uzanan Tahtalı Dağlarının üzerinde, Koç Dağı, Soğanlı Dağı, Beydağı, Alaylı Dağı, Bakır Dağı gibi doruklar sıralanır. Tahtalı Dağları Seyhan ve Ceyhan vadileri arasında uzanan Binboğa Dağları'yla birlikte eskiden antitoros denilen dağların bir koludur. Dağlar güneye doğru vadilerle parçalanmış ve geçilmez bir görünüş almıştır. Kuzeydoğuda hemen hemen çıplak olan bu dağlar güneye doğru daha ormanlık bir bitki örtüsüyle kaplıdır. Orta Toros Sistemi içindeki dağlar üzerinde Gülek Boğazı'ndan başka, Kozan'ın Akçalıuşağı Köyünden sonraki Elmedere Geçidi bulunmaktadır. Bütünüyle Adana Ovası adı verilen havzanın kalan bölümüne Çukurova, kuzeyde kalan bölüme ise yukarı ova Anavarza denir. İki ovayı Misis Dağları ayırır. Tepe özelliği gösteren bu dağların en yüksek noktası olan Cebelinur Dağının yüksekliği 770 m dir. Çukurova Türkiye'nin en geniş delta ovasıdır. Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile Berdan (Tarsus) Çayı'nın getirdiği alüvyonlardan oluşmuştur ve karışık yapılıdır. Sınırları coğrafyacılar arasında tartışma konusudur. Bazılarına göre Yukarıova ile birlikte, güneydeki ovanın ikisine birden Çukurova denir. Yörede oturanlar da Çukurova adını bu geniş anlamıyla kullanırlar. Orta Toros eteklerinden Akdeniz'e kadar uzanan ovanın bütününü Adana Ovası adıyla anmak ve daha çok sayıda ova birimlerine ayırmak mümkündür. Yüreğir, Misis, Ceyhan, Haruniye, Osmaniye ve Yumurtalık ovaları gibi., Bu ovaların en büyüğü hektar genişliğindeki Ceyhan Ovası, diğeri ise hektarlık Yüreğir Ovasıdır. Seyhan ve Ceyhan il toprakları içinde yer alırlar. Rejimleri diğer akarsular gibi düzensizdir. Seyhan Nehri (560 km), kuzeyde Toros Dağlarından Zamantı Suyu adıyla çıkar, çeşitli kollardan sonra Göksu ile birleşerek Seyhan adını alır ve batıda İçel sınırında Deli Burnu'nda denize dökülür. Ceyhan Nehri (509 km.) Adana ve Akdeniz Bölgesi'nin ikinci büyük ırmağıdır. Adana, Akdeniz iklim özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Bölgede meydana gelen yağışlar, genellikle yamaç yağışları ve gezici hava kütlelerinin karşılaşması ile oluşur. Ortalama yağış miktarı 625 mm dir. Yılın ortalama 74 günü yağışlı geçer. Yağışlar %51 kışın, %26 ilkbaharda, % 18 sonbaharda, %5 yazın düşer. Yazın havanın nemle yüklü olmasına karşılık, bazı yıllarda hiç yağış düşmediği görülür. Yazın bir alçak basınç merkezi olan Çukurova'ya denizden ve Toroslar'dan hava akımı olur. Böylece dinamik nedenli bir yüksek basınç merkezi oluşur. Bir taraftan denizden gelen nemli hava, diğer taraftan barajlar ve ovanın sulanması nedeniyle nem artar. İklimin ve enlemin etkisiyle ısınan hava, birikim nedeniyle ağırlaştığı için yükselemez ve doyma noktasına ulaşamaz. Böylece yazın nem yüklü sıcak bir hava görülür. Ortalama nisbi nem % 66 olmakla beraber, yazın % 90'ın üzerine çıkar. 37 yıllık ortalama sıcaklık 18.7 C'dir. En soğuk ay Ocak, en sıcak ay Ağustos'tur. Ocak ayı ortalaması 9 C, Ağustos ayı ortalaması 28 C'dir. Ovanın sıcak olmasına karşılık, ilin topraklarında yükselti ve yüzey şekillerine göre iklim şartları çok değişir. 8

8 İLÇE BAZINDA BASKIN EKONOMİK FAALİYETLER Kiraz, elma, ceviz ve bakliyat Hayvancılık, meyvecilik, alabalık üretim tesisi Tarım ve hayvancılık Kiraz, elma, ceviz ve bakliyat Yayla turizmi, meyve ve seracılık Narenciye, tarım ve hayvancılık Tarım ve hayvancılık Tarım ve hayvancılık Konut Üretimi Organize sanayi ve organize hayvancılık Enerji yatırımları, organize hayvancılık, narenciye ve seracılık Narenciye ve tarım Konut, sanayi ve seracılık Deniz turizmi, dalyan ve kültür balıkçılığı, seracılık Deniz turizmi, enerji yatırımı, dalyan ve kültür balıkçılığı 9

9 DETERDARLIK HAKKINDA GENEL BİLGİ Defterdarlığımız; Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Personel Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü, 8 adet Saymanlık Müdürlüğü, 15 adet de İlçe Malmüdürlükleri ile 2 Uzmanlık Denetim birimlerinden oluşmaktadır. Milli Emlak Dairesi Başkanlığımız Batı ve Doğu Emlak Müdürlüğü olmak üzere 2 Müdürlük şeklinde ayrılmış olup, 178 Sayılı K.H.K. nin 13. maddesinde belirtilen görevlerden taşra teşkilatını ilgilendirenleri yerine getirmekte olup bu görevler kısaca Hazineye ait taşınır ve taşınmazların edinimi, idaresi, korunması, kamusal amaçlarla kamu idarelerine tahsisi ve atıl durumda olan taşınmazların ekonomiye kazandırılması amacıyla satılarak tasfiye edilmesi olarak tanımlanabilir. Personel Müdürlüğümüz 178 Sayılı K.H.K. nin 25. maddesinde belirtilen iş ve işlemlerden taşra teşkilatını ilgilendirenleri yerine getirmektedir. Bu iş ve işlemler, Defterdarlığımız personelinin atama, özlük, emeklilik, ekonomik ve sosyal hakları ile Defterdarlığımıza ait sosyal tesislerin idaresi olarak özetlenebilir. Muhasebe, Saymanlık ve İlçe Malmüdürlüklerimiz 178 Sayılı K.H.K. nin 11. maddesinde belirtilen iş ve işlemlerden taşra teşkilatını ilgilendirenleri yerine getirmektedir. Bu iş ve işlemler, ildeki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütmek ve saymanlıkların Bakanlığa gönderilecek dönem sonu hesaplarını toplar ve kontrol ederek belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde merkeze göndermek olarak özetlenebilir. Muhakemat Müdürlüğümüz ise yine 178 Sayılı K.H.K. nin 9. maddesinde belirtilen iş ve işlemleri yerine getirmekte olup bu görevler Genel Bütçeli kuruluşların Muhakemat hizmetleri ile adli yargıda Devletin davacı ve davalı sıfatıyla taraf olduğu davalarda Hazineyi temsil etmek ve idari yargıda görülen duruşmalı davalarda Hazineyi temsi etmek ve Defterdarlığımızın hukuk müşavirliği olarak özetlenebilir. Denetim birimleri; Milli Emlak Denetmenleri Büro Başkanlığı ile Muhasebe Denetmenleri Büro Başkanlığı olarak hizmet vermektedir. Defterdarlığımıza bağlı birimler Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178. Sayılı K.H.K. ile kendi birimlerine ait yönetmelikte belirtilen görevleri Defterdarın gözetim ve denetimi altında yerine getirirler. A.Misyon ve Vizyon Misyonu : Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla devletçe belirlenen maliye politikası çerçevesinde; kamu harcamalarını gerçekleştirmek, devletin mali hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yürütmek, devlet mallarını yönetmek, devletin hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ve defterdarlığın işgücü planlamasını yapmak ve bu hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmektir. Vizyonu : Etkin ve verimli kaynak kullanarak hızlı ve kaliteli hizmet sunan, kendisiyle ve vatandaşlarla barışık, çalışanların mutluluk duyduğu, güvenilir, şeffaf ve adil bir hizmet sunmaktır. 10

10 B. İdarenin Amaç ve Hedefleri Gelirlerin arttırılması, giderlerin azaltılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması konusunda Adana Defterdarlığının amaç ve hedefleri aşağıda sıralanmıştır. Ülkemizin aydınlık geleceği ve halkımızın refahı için bütçe gelirlerine azami katkıyı sağlamak, Hazine alacaklarının zamanında tahsilini sağlamak, Kamu giderlerini verimlilik ve tasarruf ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek, Ödemelerin zamanında ve doğru olarak ödenmesini sağlamak, Devletimizin taşınmaz mal politikası doğrultusunda taşınmazların yönetimi ve ekonomiye katkısını sağlamak, Çağdaş uygulamalar, ileri teknoloji ve gelişmeleri takip ederek sürekliliği sağlamak, Devletin muhakemat ve müşavirlik hizmetlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, Çeşitli tasarruf tedbirleriyle hizmet maliyetini düşürmek ve verimliliği artırmak, Hazineye ait taşınmazları, ekonomik ve sosyal Saikleri göz önünde bulundurarak etkin ve etkili kullanmak, Atıl vaziyette bulunan Hazineye ait taşınmazları, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon sağlayarak, geliştirilecek projeler vasıtasıyla ekonomiye kazandırmak, Ulusal piyasaları takip ederek, Hazineye ait taşınmazlarla ilgili anında ve doğru kararlar alarak gayrimenkul piyasasını yönlendirmek, Bu işlemleri yaparken, istihdam ettiği personele teknolojik, çağın gerektirdiği eğitimleri vererek hizmetlerin, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, 5018 sayılı Kanun çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan Stratejik Plan kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye nin en önemli sorunu olan istihdam oranının artırılmasına yönelik olarak sürdürülen çalışmalara devam etmek, Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçmek, çalışanların motivasyon ve memnuniyetini bir önceki yıla göre artırmak, Ağaçlandırma seferberliği kapsamında Hazine taşınmazlarını bu amaçla değerlendirmek, Enerji yatırımlarının hızlandırılmasına katkı sağlamak. 11

11 C. Personel Durumu Defterdarlığımızın personel işlemleri Personel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Personel Müdürlüğü Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün taşra birimi olarak Defterdarlığımıza bağlı hizmet vermektedir. Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri hakkında 178 Sayılı K.H.K. nin 25. maddesiyle Personel Genel Müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmektedir. Defterdarlığımız personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, Defterdarlığımız personeli ile ilgili temel eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, insan kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde ihtiyaç duyulan birimlere dağılımını sağlamak ve Defterdarlıkça verilecek benzeri görevleri yapma personel müdürlüğümüzün görevlerinden başlıcalarıdır. Personel Müdürlüğünün ve 2010 yıllarını kapsayan istatistiki tabloları aşağıda verilmiştir. Kurum personelinin hizmet süresine göre dağılımları sürekli takip edilerek, idaremizin ileride ortaya çıkacak personel ihtiyaçları belirlenmektedir. Tablo 1 Kurum Personelinin Hizmet Süresine Göre Dağılımları YILLAR ve üzeri T O P L A M 2008(%) 14,53 15,66 6,04 26,23 23,21 14, (%) 13,00 17,90 6,90 15,80 31,60 14, (%) 17,90 10,90 10,70 12,10 33,10 15, Grafik 1 Hizmet Süresine Göre Personel Durumu (2010) 26 ve üzeri 15.3% % % % % % 12

12 İTİBARİYLE EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DURUMU Aşağıdaki grafiğe bakıldığında görülmektedir ki, Defterdarlığımız bünyesinde çalışanların %1 i ortaokul, %26 sı lise ve %73 ü üniversite mezunudur. Defterdarlığımıza son yıllarda üniversite mezunu* istihdam edilmektedir. Bu da Defterdarlığımızca sunulan hizmetin kalitesini yükseltmektedir. Grafik 2 Eğitim Durumuna Göre Personel Durumu Ortaokul 1% Lise 26% Üniversite 73% Defterdarlığımızın iş potansiyelini ölçen ve yapılan işlerin takibi açısından gelen ve giden evrak sayısı ile muhasebe birimlerince yapılan yevmiye kayıtlarına göre belirlenen yevmiye sayısı önem arz etmektedir. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere defterdarlığımızın iş yükü her yıl artmaktadır. Tablo 2 Gelen-Giden Evrak ve Yevmiye Sayısı GELEN EVRAK GİDEN EVRAK YEVMİYE SAYISI Grafik 3 - Yıllara Göre Gelen - Giden Evrak Sayısı Grafik 4 - Yevmiye Sayısı 116, , , , ,678 99, , , , Bakanlığımızca 1998 tarihinden itibaren üniversite mezunları arasından memur alımları yapılmaktadır. 13

13 Şekil 1- Defterdarlığımızın Organizasyon Şeması DEFTERDAR DEFTERDAR YARDIMCISI DEFTERDAR YRD. ve MİLLİ EMLAK D. BŞK. Kalite Yönet. Birimi MUHAKEMAT MÜD. Kayyımlık Bürosu Bşk. MUHASEBE MÜD. MUHASEBE DEN. BÜR. BŞK. PERSONEL MÜD. DOĞU EMLAK MÜD. BATI EMLAK MÜD. MİLLİ EMLAK DEN. BÜR. BŞK SAYMANLIK MÜD.LERİ DÖN. SERM. SAYM.LARI İLÇE MALMÜDÜRLÜKLERİ SEYHAN MALMD. YÜREĞİR MALMD. ÇUKUROVA MALMD. SARIÇAM MALMD. ALADAĞ MALMD. İMAMOĞLU MALMD. CEYHAN MALMD. KARATAŞ MALMD. FEKE MALMD. KOZAN MALMD. TUFANBEYLİ MALMD. KARAİSALI MALMD. SAİMBEYLİ MALMD. YUMURTALIK MALMD. POZANTI MALMD. 14

14 C.Teknik Donanım ve Teknoloji Defterdarlığımız birimleri, her birim ayrı ayrı olmak üzere tüm işlemlerini otomasyon programları üzerinden yapmakta olup, tüm veriler ilgili programa kaydedilmekte ve manuel olarak hiçbir işlem yapılmamaktadır. Türkiye genelini kapsayan Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında milli emlak iş ve işlemleri yürütülmektedir. Bu doğrultuda bilgi teknolojisi, bilgiye erişim imkanları ve mevzuata en güncel ve doğru olarak ulaşma anlamında ileri bir teknolojiye sahiptir. Değişen mevzuatlar anında sisteme yüklenmekte ve çalışanların hizmetine sunulmaktadır. Şekil 2 Milli Emlak Otomasyon Projesi Defterdarlığımızın diğer birimlerinden; Saymanlık Birimleri yevmiye kayıtları, devletin giderlerine, hak ve alacaklarına, kanunla verilmiş görevlerine ait kayıtları, kişi borçları, emanete alınması gereken bedelleri Saymanlık Otomasyon Sistemi (say2000i) üzerinden yapmaktadır. Şekil 3 Saymanlık Otomasyon Projesi 15

15 Muhakemat Birimleri devletin taraf olduğu tüm davalara ilişkin bilgileri, dava dosyalarının açılması, gelen-giden evrak kayıtları ve icra kayıtlarını, verdiği hukuki görüşleri ve emsal olabilecek karar örneklerini Merkez Erişimli Taşra Otomasyon Projesi (METOP) üzerinden yapmaktadır. Şekil 4 Merkez Erişimli Taşra Otomasyon Projesi Personel birimleri kurum çalışanlarına ait nüfus, eş ve çocuk, adres ve geçmiş hizmet bilgilerini Personel Otomasyon Projesi (PEROP) üzerinden yapmaktadır. Şekil 5 Personel Otomasyon Projesi 16

16 5018 Sayılı kanunun gereği olarak kurumlarda Strateji Geliştirme birimleri kurulmuştur. Bu birimlerde yürütülmesi gereken işlerin, yazılım ve donanım alt yapısının oluşturulması için analiz çalışması yapılmış ve yazılım ve donanım ihtiyaçları ortaya çıkartılmıştır. Bu anlamda birimlerimizin personel giderleri dahil tüm giderleri Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının SGB.net. sistemi üzerinden yapılmaktadır. Şekil 6 Strateji Geliştirme Başkanlığı Sistemi DEFTERDARLIĞIMIZCA İŞTİRAK EDİLEN KOMİSYON VE TOPLANTILAR Valiliğimiz bünyesinde çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerin amir hükümleri çerçevesinde mevzuatın öngördüğü şekilde oluşturulan komisyon ve toplantılara, aktif bir şekilde Defterdar, Defterdar Yrd., Müdür ve Denetmen düzeyinde iştirak edilmektedir. Bu şekilde, asli görevinin haricinde aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere 60 farklı çalışma kolunda komisyon üyeliğini icra etmektedir. Bu çalışmalarla İl Yönetimine ekonomik, sosyal ve kültürel konularda gerekli katkı sağlanmaktadır. Ayrıca katılımcı olarak iştirak edilen toplantılara mali ve hukuki mevzuat aktarılarak, etkin bir görev ifa edilmektedir. Aşağıdaki tabloda defterdarlığımızca iştirak edilen komisyon ve toplantılar görülmektedir. 17

17 Tablo 3 Defterdarlığımızca İştirak Edilen Komisyon ve Toplantılar SIRA NO TOPLANTI KONUSU KATILAN 1 İl İdare Kurulu Defterdar 2 Toprak Koruma Kurulu Defterdar 3 Etik Komisyonu Defterdar 4 İl Polis Disiplin Kurulu Defterdar 5 Tarım Ürünleri Ürt.Destek Primi Ödenmesine İlişkin Komisyon Defterdar 6 İl Sosyal Hizmet Kurulu Defterdar 7 Milli Müdafaa Mülkiyeti Komisyonu Defterdar 8 İl Afet Planında Bulunan Satın Alma,Kiralama,El Koyma Komisyonu Defterdar 9 İl Topyekün Seferberlik ve Savaş Haz. Pln.ve Koor.Kur.Topl Defterdar 10 Lojistik Seferber Olma Haz. Koor.Topl. Defterdar 11 İç Göç Özel Uyg.Planı Tedbirlerinin Görüşülmesi ile İlgili Topl. Defterdar 12 Hasar Tespit Komisyonu Defterdar 13 İhtiyaç Fazlası Personel ile İlgili Valilik Komisyonu Defterdar 14 Özel İdare Disiplin Kurulu Defterdar 15 Norm Kadro Fazlası İçin Oluşturulan Komisyon Defterdar 16 Sosyal Hizmetler Toplantısı (Yılda 4 Kez) Defterdar 17 Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarını İyileştirilmesi Defterdar Konulu Toplantı 18 Avrupa Birliğine Uyum, Dayanışma ve Yönlendirme Kurulu Defterdar, Defterdar Yrd. 19 İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı Defterdar, Defterdar Yrd. 20 Alternatif Arazi Araştırma Komisyonu Milli Emlak Dairesi Başkanı 21 Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Komisyonu Defterdar Yardımcısı 22 İl Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyonu Defterdar Yardımcısı 23 Mahalli Çevre Kurulu Defterdar Yardımcısı Hazineye Ait taşınmazlar Üzerinde Yapılacak Kültür ve Turizm Yatımlarıyla İlgili Defterdar Yardımcısı Toplantı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Defterdar Yardımcısı, Muh. Den., 2010 Yılı Harcamalarının Değerleme Komisyonu Muh. Den. Yrd., Muh. Uzmanı 26 İnsan Hakları Komisyonu Muhakemat Müd. 27 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyonu Saymanlık Müd. 28 İl Tahkim Komisyonu Milli Emlak Müd. Müşavir Hazine Avukatı 29 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edimine İlişkin Komisyon Uzman 30 Mera Komisyonu 31 Sulama Birl. Mali ve Eko. Konularda Denetlenmeleri Amacıyla Oluşt. Komisyon Hz.Avk. Ve Batı Eml.Md.den bir temsilci Muhasebe Denetmeni Muhasebe Denetmen Yrd. 32 Ambulans Ücretleri Belirleme Komisyonu Saymanlık Müd. Yrd. 33 Köy Yerleştirme Alanı Tespit Komisyonu Milli Emlak Uzmanı 34 İl Halk Eğt.ve İşbirliği Komisyonu Saymanlık Müd.Yrd. 35 Kira Tespit Komisyonu Milli Emlak Şefi 18

18 36 Okul Kantinlerinin Den.ile İlgili Oluşturulan Komisyon Araştırmacı 37 Derneklerin Denetimi İle İlgili Komisyon Milli Emlak Şefi 38 Öğr. Yurt. Den. İçin Oluş. Özel Denetim Komisyonu Milli Emlak Müd.Yrd. 39 Köy Yerleştirme Alanı Tespit Komisyonu Milli Emlak Müd.Yrd. 40 İl Özel Denetleme Kurulu Hazine Avukatı Muhasebe Denetmen Yrd. 41 İl Mesleki Eğtm. Kurulu Personel Müd. Yrd. 42 Özel Yurt ve Pansiyonların Ücret Tespit Komisyonu Personel Müd. 43 Devlete ve Cumhuriyete karşı kurulan dernek,vakıf vs.fal. gösteren Milli Emlak Müd. Yrd. Milli Emlak Uzmanı 44 Mahalli İdarelerce oluşturulan Komisyon Hazine Avukatı 45 Ücret Tespit Komisyonu Deft.Yrd., Pers. Md., Pers. Md. Yrd. 46 İç Göç Özel Uygulama Planı Milli Emlak Müd. Yrd. 47 Muayene Kabul Raporu, Piyasa Arş. Ve Satın Alma Tutanağı Komisyonu Muhasebe Müdüdürü Muhasebe Şefi 48 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soyafasulyesi Kanola, Dane Mısır Üreticilerini Destekleme Primi Ödeme Komisyonu Muhasebe Uzmanı 49 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Defterdar Yardımcısı, Muh. Den., 2010 Yılı Harcamalarının Değerleme Komisyonu Muh. Den. Yrd., Muh. Uzmanı 50 Enerji Yönetim Komisyonu Elektrik Mühendisi Personel Müd., Emlak Müd., 51 Kamu İhale Mevzuatı Bilgilendirme Toplantısı Saymanlık Müd. Saymanlık Mutemetlerince Kullanılan Para Cezası Sayman Mutemedi Alındılarının 52 Muhasebe Şefi Denetim Komisyonu Elektirk Müh., İnşaat Müh., Makine 53 Onarım ve Satınalma Komisyonu Müh.,Milli Emlak Uzmanı 54 İl Özel İdaresince Oluşturulan Komisyona Yardımcı Muhasebe Denetmeni İl Dernekler Müdürlüğünce Yapılacak Yardım Toplama Faaliyetlerini Denetleme 55 Muh. Den. Yrd., Muh. Uzman Yrd. Komisyonu Milli Emlak Müd., Milli Emlak 56 Ahşap İskele Müracaatlarını Değerlendirme Komisyonu Uzmanı İlköğretim Kurumlarının Harcamalarının Amacına Uygun Olup Olmadığını 57 Muhasebe Şefi Araştırma Komisyonu 58 Kronik Hava Yolu Hast. Eylem Planı Toplantısı Personel Müdürü 59 İl Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu Muhasebe Müdürü 60 Devir ve Tasfiye Komisyonu Muh. Den., Muh. Den. Yrd YILI GELİRLERİN ARTTIRILMSI VE GİDERLERİN AZALTILMASINA İLİŞKİN PROJELER 1.Yersiz Ödenen Aile Yardımı Ödeneklerinin Tespiti: Maliye Bakanlığının kamuda giderlerin azaltılması, gelirlerin artırılmasına yönelik proje çalışmaları kapsamında kamu çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili fazla ve yersiz ödemelerin tespiti için çalışanın kayıtları tek tek incelemeye alındı.yapılan incelemeler sonucunda 333 kişiye yersiz ödeme yapıldığı tespit edilip ,00 TL ilgililerden tahsil edildi. 19

19 2.Kamu Taşınmazlarının Ekonomiye Kazandırılmaları Çalışmaları: 2010 yılında yapılan irtifak/kullanma izni tesisine ait bilgiler tablo-2 de belirtilmiştir.buna göre 2010 yılı içerisinde kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılmasından elde edilen toplam bedel TL dir. Tablo Yılında Yapılan İrtifak / Kullanma İzni Tesisine Ait Bilgiler İLÇE KÖYÜ ADA ALAN İRTİFAK HAKKININ BEDELİ MAHALLESİ PARSEL M 2 AMACI (TL) Çukurova Şambayadı 10540/ Eğitim Alanı Çukurova Kurttepe 6844/ Spor Tesis Alanı Yüreğir Köprülü 2243/ Öğrenci Yurdu Ceyhan Sarımazı 505/ İskele, Petrol Boru Hattı Ceyhan Sarımazı DHTA İskele, Petrol Boru Hattı Seyhan Döşeme 10520/ İnşaat Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları: Defterdarlığımızca 3 Mayıs 2010 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü ne Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak için başvuru yapıldı ve Kalite Yönetim Ekibi kurularak çalışmalara başlandı. Bu süreçte ilk olarak kalite politikamız tüm birimlerin ortak çalışması sonucunda belirlendi. Kalite Politikamız: Adana Defterdarlığı olarak ; Etkin ve verimli kaynak kullanarak personel ve vatandaşlarımız ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı, Eşitlik ilkesine bağlı şeffaf ve güven veren bir anlayış ile Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca kurumumuza verilen görevleri doğru ve zamanında yerine getirerek sunulan hizmete katma değer kazandırmayı, Sürekli iyileştirme ilkesi çerçevesinde çağdaş dünyanın gereklerine ayak uydurarak yenilikçi, örnek ve önder bir kurum olmayı, Taahhüt ederiz. Dokümantasyon aşamasında kalite el kitabı, organizasyon el kitabı, prosesler, iş akış şemaları, iş gerekleri ve talimatlar hazırlandı.kalite çalışmaları kapsamında ; dilek ve şikayet kutuları konuldu, arşivler düzenlendi, personele Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi verildi ve iç tetkik yapıldı.daha sonra Defterdarımız Başkanlığında tarihinde birim amirlerinin katılımıyla Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısı yapıldı. Toplantıda Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları değerlendirildi.türk Standartları Enstitüsü tarafından / tarihlerinde TSE EN ISO 9001:2008 Belgelendirme tetkiki tapıldı.yapılan tetkik sonucunda tarihinde kuruluşumuza Kalite Belgesi verilmesi doğrultusunda karar alındı. 20

20 Şekil 7 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 21

21 12

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Saygıdeğer Adanalılar! Su, hayat için olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUMU 4 2. STRATEJİK PLANLAMA 5 2.1 GİRİŞ 6 2.2 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 7 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ 8 2.4 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA

Detaylı

Seyhan Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014

Seyhan Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 2 2.SEYHAN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU 3 3.STRATEJİK PLANLAMA TEMEL KAVRAMLAR.. 4 4. STRATEJİK PLAN HUKUKİ DAYANAK.... 6 5.SEYHAN BELEDİYESİ

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB TİCARET BORSASI STARTEJİK PLANLAMA EKİBİ Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Resul OKUMUŞ Meclis Başkanı Muhammet KARAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZTABAK Sayman Üye Dr. Turgay TURNA Üye

Detaylı

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER...2 SOSYAL GÖSTERGELER...6 TARIM...8 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...19 ENERJİ......23 DIŞ TİCARET...24 LOJİSTİK......27 OSMANİYE DE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...28 NEDEN OSMANİYE?...31

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

PROJE DEĞERLEME RAPORU

PROJE DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş PROJE DEĞERLEME RAPORU Tarih: 30.09.2011 R.No: 2011REV367 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İBİS OTEL PROJESİ ISO9001:2008 FS 5O9685 SEYHAN/ADANA 0 TSKB Gayrimenkul

Detaylı

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ. STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI. STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ. I.GENEL BİLGİLER.

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2014 KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 Sayfa 1 / 119 1 İÇİNDEKİLER 1 Sunuş... 6 2 Stratejik Planlama Ekibi... 8 3 Mevcut Durum... 10 3.1 Karaman Tarihi... 10 3.2

Detaylı

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2015 PERFORMANS PROGRAMI

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2015 PERFORMANS PROGRAMI KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2015 PERFORMANS PROGRAMI Kemalpaşa Belediyesi İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUŞ 1. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 1.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ 1.1.1. Coğrafi Konum, İklim, Yüzey Şekilleri 1.1.2.

Detaylı

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I ARDAHAN ARDAHAN 1 2 Ö N S Ö Z Bir bölgenin veya ilin tarihi geçmişi, coğrafi yapısı, kültür birikimi ile ticari ve sosyal potansiyelini ortaya koyan değerleri gelecek kuşaklara

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. ÖNSÖZ Günümüzde Türkiye de ve Dünya da iş hayatında çok hızlı değişimler yaşanmaktadır. Sanayiciler

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2009 İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANA BAŞLIKLAR Sayfa COĞRAFİ KAPSAM 13 DOĞAL KAYNAKLAR 24 HAVA (ATMOSFER

Detaylı

Çukurova Üniversitesi 2015 Performans. Programı. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Çukurova Üniversitesi 2015 Performans. Programı. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 205 Performans 205 Yılı Performans Programı Programı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ekim 204 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 SUNUŞ Çukurova Üniversitesi kurulduğu 973 yılından bu güne kadar

Detaylı

Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş.

Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 002 Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Besi Çiftliği ve Tarlalar 08.03.2013 Beyköy Mahallesi, Necati Kurmel Sokak No: 15 / A, Solaklı Beldesi,

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan ( 2010 2014 )

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan ( 2010 2014 ) TC ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Stratejik Plan ( 2010 2014 ) 1 İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM 6 BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA 8 ZEYTİNBURNU İLÇESİ 9 Tarihçe 9 İklim 10 Coğrafi Konum ve

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 3 MİSYON VE VİZYON... 4 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 Tarihçe... 6 Fiziksel

Detaylı

KARAR YENİŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. İmar ve Şehircilik Müdürü Yol Hiz.Alt Birim Şefi

KARAR YENİŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. İmar ve Şehircilik Müdürü Yol Hiz.Alt Birim Şefi T.C. MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ SAYI : 100 MERSİN 21/10/2009 GİRİŞ KARAR YENİŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Stratejik Planlama kısaca kurumun bulunduğu nokta ile ulaşmayı amaçladığı

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI ÖDEMİŞ BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI Eylül 2014 İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Zafer Mahallesi Atatürk Caddesi No:143 Ödemiş - İZMİR Telefon: (0232) 544 90 97 Faks: (0232) 545 12 69 Web: www.odemis.bel.tr

Detaylı

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur.

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Sevgili Adanalılar! Adana mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için, her geçen gün yenilenen belediyecilik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2013 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı