11 Aralık 2010 Cumartesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11 Aralık 2010 Cumartesi"

Transkript

1 sempozyum iktisadi zihniyet ahlak 11 Aralık 2010 Cumartesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi

2

3 iktisadi zihniyet ve ahlak 11 Aralık 2010 İstanbul

4 iktisadi zihniyet ve ahlak Aralık 2010 Cumartesi Bilim ve Danışma Kurulu Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Aykaç, Kırklareli Üniversitesi Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Kırklareli Üniversitesi Prof. Dr. Sabri Orman, İstanbul Ticaret Üniversitesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Sedat Murat, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Halil Tunalı, İstanbul Üniversitesi Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi Tertip Heyeti Hasan Ekmen, Üsküdar Belediyesi Hediye Karaca, Üsküdar Belediyesi Taha Eğri, İLEM Onur Günaydın, İLEM Ömer Osmanoğlu, İGİAD Yunus Çolak, Sekretarya

5 09:30-10:30 AÇILIŞ KONUŞMASI Prof. Dr. Sabri Orman İktisat, Zihniyet ve Ahlak 10:50-12:10 I. OTURUM: İKTİSAT VE AHLAK Prof. Dr. Enver Alper Güvel, Çukurova Üniversitesi Piyasa Ekonomisinin Temel Kurumları ve Ahlâk Prof. Dr. Cengiz Kallek, İstanbul Şehir Üniversitesi İslam İş Ahlakı Dr. Mehmet Asutay, Durham Üniversitesi İslami Ahlak Ekonomisi Arayışları ve Modern İslam Bankacılığının Başarısızlığı 13:00-14:20 II. OTURUM: MODERN İKTİSADİ SİSTEMİN ZİHNİYET DÜNYASI Dr. Cengiz Ceylan, Kadir Has Üniversitesi Liberal Kapitalizm ve Ahlak Dr. Necati Aydın, Florida State Üniversitesi 2008 Finansal Krizi Örneğinde Kapitalizmin Ahlak Krizi Yrd. Doç. Dr. İdris Demirel, Hizmet-İş Sendikası Siyaset Felsefesi Açısından Modern Kapitalist Dünya Sistemi ve Epistemolojik Dönüşümler SEMPOZYUM PROGRAMI 14:40-16:00 III. OTURUM: TÜRKİYE DE İKTİSADİ ZİHNİYETİN DÖNÜŞÜMÜ Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Kırklareli Üniversitesi Klasik-Modern Ekseninde Üretim-Paylaşım ve Tüketim Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi Sabri F. Ülgener in İktisadi Zihniyet İncelemelerini Yeniden Değerlendirmek Yusuf Alpaydın, İLEM İş Kültüründeki Küresel Dönüşümlerin Çalışma Ahlakına Yansımaları

6 iktisadi zihniyet ve ahlak 4-5 Birinci Oturum İktisat ve Ahlak 11 Aralık 2010 Cumartesi

7 Piyasa Ekonomisi nin Temel Kurumları ve Ahlâk Bir kavramı anlamanın en pratik ve kestirme yolu, zıddını anlamaktan geçer. Bu tespit özellikle piyasa ekonomisi için son derece doğrudur. Bu noktadan hareketle, bu sunumumuz, piyasa ekonomisinin ekonomi politiği olan Liberalizmi, zıttı olan Totalitarizm le karşılaştırmalı olarak değerlendirmektedir. Bu çerçevede piyasa ekonomisinin temel kurumları karşılaştırmalı olarak açıklanmakta ve ahlâk ın bu temel kurumlar içindeki yeri ve işlevi ortaya konmaktadır. Prof. Dr. Enver Alper Güvel, Çukurova Üniversitesi 1965 yılında Kadirli de dünyaya geldi yılında Kadirli Dervişpaşa İlkokulu ndan, 1983 yılında Adana Anadolu Lisesi nden, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden mezun oldu yılında Atatürk Üniversitesi nde doktorasını tamamladı yılında doçent, 2004 yılında Profesör oldu. Halen Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı nda görev yapmaktadır. Başlıca kitapları şunlardır: Politik İktisat ve Akıl (1998), Doğal Afetlerin Politik ekonomisi (2001), Türkiye de Politika Ekonomi Etkileşimi (2003), Suç ve Ceza Ekonomisi (2004), Organize Suç Ekonomisi ve Hukuk Uygulaması (2004), Politika, Kültür ve Kalkınma (2008). Enver Alper Güvel in çalışmaları büyük ölçüde enterdisipliner yönelimlidir. Ekonomiye, topluma ve politikaya bütüncül bir açıdan yaklaşmanın gerekliliğini öne çıkarmaktadır. Özellikle de Ekonomi ve Politika, ya da İktisat ve Siyaset Bilimi merkezlidir. Çalışmalar, iktisat politikalarının uygulanma sürecinin büyük ölçüde politik ve sosyal kurumsal yapıdan etkilendiği, özellikle de politik yapılanmanın ekonomik işleyişi politik tercihlere açık kıldığı noktasından hareket etmektedir. Gerek teorik değerlendirmeler gerekse ekonometrik analizler, politik faktörlerin, ekonomik büyüklükler ve iktisat politikalarının kararlaştırılma ve uygulanma süreci üzerindeki etkilerini açıklamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede hem yerleşik iktisadın kuramsal ve kavramsal çerçevesi kullanılarak iktisat politikaları ve ekonomik olaylar analiz edilmekte hem de bütüncül bir yaklaşımla yerleşik politik kurumların gerisindeki felsefi temelleri ve bu felsefi temellere dayalı kurumsal yapıları, bu yapıların işleyişini ve sonuçlarını kuşatan enterdisipliner bir alanda değerlendirmeler yapılmaktadır.

8 iktisadi zihniyet ve ahlak Aralık 2010 Cumartesi İslam İş Ahlakı Dinî inanç ve ameller doğal dürtü, eğilim ve alışkanlıkların müspet istikamette yönlendirilmesinin yanı sıra -açık, çoğulcu ve liberal toplumlar için de vazgeçilmez sayılan- güven, dürüstlük, dayanışma gibi norm ve erdemlerin korunup geliştirilmesinde en uygun zemini oluşturmaktadır. Kanun esasen kötüyü yasaklarken ahlâk iyi ve güzeli gerçekleştirmeyi hedefler. Bazen bir iş veya faaliyet yasal olduğu halde kamu zararı doğurabilir. İşte özellikle böyle durumlarda iş adamlarının vicdan muhakemesi yaparak doğru karar verme sorumluluğu diyaneten daha da önem kazanır. İçtimaî sorunlara, kamusal alanda işlenen suçlara karşı resmî ve ferdî duyarsızlık toplumsal çözülmenin bir göstergesidir. İşte Asr-ı Saâdet ten itibaren İslâm toplumlarında ümmet dayanışması ve içtimaî denetim Kur ân a dayanan emir bi l-ma rûf ve nehiy ani l-münker esaslı gönüllü veya resmî ihtisab faaliyetleri aracılığıyla gerçekleştirilmek suretiyle kanun ve muaşeret adabı ihlâllerine duyarsız kalınmayarak sosyal çözülme önlenmeye çalışılmıştır. Bizzat Hz. Peygamber tarafından yoğrulup eğitilen, aslâ aşılamayacak erdemli bir kitleye dönüşerek dinin emri gereği rızkı helâl yollardan elde etmeye çalışan, sömürü ve haksız kazançtan olabildiğince kaçınan sahabe bizim için örnek gösterilmiştir. Bu özellikleri bakımından onların iş ahlâkı da yeni dünya için önereceğimiz iktisat sistemi açısından büyük önem taşımaktadır. Zira sahabede -kapitalist ruha alternatif- oldukça aktif bir teşebbüs ruhunun varlığından söz edilebilir. Kişinin yetiştiği ve hayat tecrübelerini kazandığı pazar gibi toplumsal alanlar bireyin zihninin hâkim kültür tarafından yapılandırılmasına, erdemli davranışların öğrenilip cemiyetin diğer üyelerine aktarılmasına ve sonunda kurumsallaşıp gelenekleşmesine imkân sağlar. İşte Asr-ı Saâdet te yerleştirilen bu örf hem sağlıklı bir kurum kültürü hem esaslı bir iş ahlâkı oluşturup, içtimaî ve iktisadî adaletin yanı sıra toplum ve çalışma barışını da gerçekleştirmiştir. Anılan uygulamalar Müslüman toplumun bütüncül yaşam biçiminin önemli bir parçasını teşkil eden ahlâklı pazar kültürü nün uzun dönemli olarak kurumsallaşması ihtiyacını karşılamıştır. Prof. Dr. Cengiz Kallek, İstanbul Şehir Üniversitesi 1960 İstanbul doğumludur. İslâm ın İlk Devirlerinde Devlet-Piyasa İlişkisi başlıklı doktora tezini Marmara Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlamıştır yılında kadar İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) ve Fatih Üniversitesi bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Kalek, 2010 yılından itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih bölümünde öğretim görevlisidir. İslâm İktisat Düşüncesi Tarihi: Harâc ve Emvâl Kitapları, İslâm Medeniyetinde İktisat Düşüncesi Tarihi, Asr-ı Saâdet te Yönetim-Piyasa İlişkisi, Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa isimli çalışmaları Türkçe olarak yayımlanmıştır. Çalışma alanları arasında İslam Hukuku, İslam Tarihi, İktisadi Tarih, İktisadi Düşünce, İş Ahlakı konuları yer almaktadır.

9 İslami Ahlak Ekonomisi Arayışları ve Modern İslam Bankacılığının Başarısızlığı Günümüzde İslam ahlak ekonomisini savunanların düşüncelerinde, Müslüman dünyadaki ekonomik kalkınma konusunda yaşanan başarısızlığın sebebi, insanı ve insanın geniş anlamdaki refahını göz ardı etmiş olan seküler ya da konvansiyonel ekonomi stratejilerdir. Bu nedenle bu kişiler toplumsal kaynaklı bir yaklaşımla insan merkezli bir kalkınma stratejisi temelinde bir ekonomik sistem kuramsallaştırma çabasında olmuşlardır. Yine bu çerçevede Müslüman dünyadaki kalkınma problemine, sistemik bir yaklaşım geliştirmek amacıyla İslam ın kendi değerleri, normaları, kuralları ve kurumlarının şekillendirdiği ahlakı hedefleyen bir sistem anlayışı geliştirme çabası içinde olunmuştur. Ahlak değerlerini merkeze alan bu anlayışın temelinde, homoislamicus diyebileceğimiz, İslami değerleri yücelten ve hayatında gerçekleştirebilen, kendisine felah ı, yine kendisi ve çevresi için ve ihsan sosyal sermayesini sağlamayı amaçlamış bir insan tahayyülü vardır. İslami değer yargılarını merkeze alan bu sisteme dayalı dünya görüşünde, İslami finans, İslam ahlak ekonominin sadece kurumsal ve işlevsel aracı olarak düşünülmüştür. Ancak, Müslüman dünyada ve özellikle Körfez de zenginliğin petro-dolarlar sonucu artması sebebiyle, İslami finans öne çıkmış ama İslam ahlak ekonomisinin tahayyüllerinin dışında kapitalist ekonominin yeni aracı haline gelmiştir. İslami finansın bugünkü işlevlerine bakıldığında, İslam ahlak ekonomisinin ahlakı merkeze almadığı görülecektir. Ticari bankacılık şeklinde karşımıza çıkan İslami finans, bütün çabasını, mekanik olarak, fıkhî uyumluluk çerçevesinde faizin kaldırılması ve finansal eylemin fıkhının belirlendiği sözleşmelere indirgemiştir. Ancak, bu finans anlayışının normatif sonuçları ve daha da önemlisi bu mekanizmanın kaynakları sorgulanmalıdır. Bu çerçevede, İslami finansın gelişimi kritik bir analize tâbi tutulduğunda, oldukça pragmatist ve kişisel olarak püriten bir anlayışın hakim olduğu görülecektir. Sonuç olarak İslam ahlak ekonominin sistem olarak varsayımları, normatif prensipleri ve ulaşmak istedikleri ile bu sistemin aracı olarak tahayyül edilen İslami finans realiteleri arasında ciddi bir farkın olduğu gözlenecektir. Bu çalışma, İslam ın anlam ve uygulama olarak ahlak iktisadını amaçladığını ve bu bağlamda modern dünyanın ekonomik problemlerine yapısal ve sistemli bir çözüm üretecek potansiyele sahip olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca, ahlak merkezli bir finansın gelişememesinin sebeplerini incelerken fıkhın dar hukuki yorumlarının dışında, ahlak normlarına dayalı bir sistemin temel prensiplerini açıklamayı amaçlamaktadır. İslami finans ile İslam ahlak ekonomisinin arasındaki açılma, sonuçları ve prensipleri anlamında incelenirken amaçlanan homoislamicus un yapı taşlarını tartışmayı amaçlamaktadır. Sonuç olarak, bu çalışma İslam ahlak ekonomisinin İslami finansın günümüzdeki halinin ötesinde ahlak-temelli bir finans sistemi geliştirme potansiyeline sahip olduğunu, bu bağlamda sistemli ve devamlı olarak ortaya çıkan finansal krizlerin bir ahlak ekonomisi anlayışının ne kadar gerekli olduğuna işaret ettiğini ve ayrıca İslami formda da olsa ahlaki olmayan ticari bankacılığın çözüm olmadığını öne sürmektedir. Dr. Mehmet Asutay, Durham Üniversitesi Dr. Mehmet Asutay, Durham Üniversitesi School of Government and International Affairs bölümünde, özellikle Orta Doğu, İslami Politik Ekonomi ve Fnans alanlarını içeren Ekonomi Politik dersleri vermektedir. Dr. Asutay, İslam Ekonomisi, bankacılık ve finans; Orta Doğu ve İslam ülkelerinde ekonomi; ekonomi politik ve ekonomik gelişim konularında dersler verip, master ve doktora araştırmalarına danışmanlık yapmaktadır. Durham İslami Finans Programı nın koordinatör yardımcılığını yürüten Asutay, ayrıca İslami Finans master programının ve Durham İslami Finans Yaz Okulu nun içerik koordinatörlüğü vazifesini yürütmektedir. Review of Islamic Economics dergisinde editörlük, American Journal of Islamic Social Sciences dergisinde yardımcı editörlük görevi yürütmekte ve Borneo Journal of Business and Economics de dahil olmak üzere çeşitli akademik dergilerin yayın kurulunda yer almaktadır. Ekonomi ve siyaset ilişkisi ve bu ilişkinin Türkiye deki kronik ekonomik istikrarsızlık üzerindeki etkisi hakkındaki kitapları 2011 Routledge tarafından yayımlanacaktır. Asutay ayrıca şu an islami Fİnans hakkında iki kitabın editörlüğünü yapmaktadır. Edward Elgar s Critical Thinking Serisinin 2011 yılında yayınlanacak ciltlerinin İslam Ekonomisiyle ilgili bölümlerinin editörlüğünü yürütmektedir. Asutay ın İslam ahlak ekonomisi, İslami bankacılık ve finans; Ortadoğu ekonomileri ve Türkiye nin ekonomi politiği konulu makaleleri çeşitli dergilerde yayımlanmıştır.

10 iktisadi zihniyet ve ahlak 8-9 İkinci Oturum Modern İktisadi Sistemin Zihniyet Dünyası 11 Aralık 2010 Cumartesi

11 Liberal Kapitalizm ve Ahlak Kapitalizm kendisini bir ahlak zeminine yaslamaktadır: Liberal ahlak. Liberal ahlak Liberal kapitalizmin doğuşu, gelişimi ve çelişkileri ile maluldür. Bu ahlak politikadan, ekonomiye pek çok alanda sonuçları olan bir zihniyet ve bu zihniyete dayalı bir iktisadi düzen inşa etmiştir. Tebliğde bu ahlakın kaynakları ve temel özellikleri ele alınacak sonrasında ise Türkiye bağlamında liberal ahlakın görünümleri çeşitli boyutları ile birlikte ele alınacaktır. Sonuçta hem Türkiye hem de doğu toplumlarına yönelik olarak kapitalizm karşısında takınmaları gereken tutumla ilgili öneriler geliştirilecektir. Dr. Cengiz Ceylan, Kadir Has Üniversitesi 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümünden mezun oldu yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Siyaset Bölümünde yüksek lisansını Yeni Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Yapısı ve Türkiye ile İlişkileri konulu teziyle tamamladı. Yine aynı enstitüde, İktisat Politikası Ana Bilim Dalında Para Politikası ile ilgili teziyle 1999 yılında doktorasını tamamladı. Makroekonomi, dış ticaret, turizm ekonomisi ve iktisat politikası konularında; yerli ve yabancı yayını bulunan Cengiz Ceylan, hâlen Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapmaktadır.

12 iktisadi zihniyet ve ahlak Aralık 2010 Cumartesi 2008 Finansal Krizi Örneğinde Kapitalizmin Ahlak Krizi 2008 yılında meydana gelen finansal krizinden, bu krizi ortaya çıkaran asıl nedenleri anlayamadan kurtulmaya başladık. Pek çok iktisatçıya karşın bu krizin salt bir ekonomik kriz olmadığını düşünmekteyim. Bu yaşananları kapitalizmin asıl krizi/hastalığı olarak görmekteyim. Bu kriz, kökleri aydınlanmaya kadar uzanan bir ahlak krizidir. Kapitalizm, aydınlanma projesinin iktisadi payandası olarak ortaya çıkmıştır. Serbest piyasa kapitalizminin kurucu figürleri aydınlanma düşünürlerinden önemli derecede etkilenmiştir. Diğer bütün hastalıklarda olduğu gibi bu hastalık için de geçerli olan kökten çözüm, yüksek ateş gibi semptomları dindirmek yerine hastalığın asıl kaynağına ulaşmaya çabalamaktır. Bazen de genel tedaviler uygulayarak geçici bir çözüm elde etmek hastayı kandırmakta ve uzun dönemde daha büyük sorunlara yol açabilmektedir. Tebliğimde kapitalizmin esas prensiplerini/varsayımlarını ahlak bakış açısından inceleyerek 2008 finansal krizi örneğinde kapitalizmin ahlak krizini ele alacağım. Dr. Necati Aydın, Florida State Üniversitesi Necati Aydın, 1996 yılında Gazi Üniversitesinde Arasında Türkiye de Yabancı Krediler Sorunu başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Sonrasında yine Gazi Üniversitesinde Türkiye de İktisadi Büyüme ( ) ve Florida State Üniversitesinde Gender Wage Differential and Under-representation of Women in IT Education Programs and IT Workforce tezleriyle doktorasını tamamlamıştır. Çalışma alanları arasında İslami bankacılık ve finans, uluslararası finansal yönetim, bankacılık, iş ahlak ve toplum, tüketici davranışı, iş istatistiği, iş araştırmaları metodolojisi yer almaktadır.

13 Siyaset Felsefesi Açısından Modern Kapitalist Dünya Sistemi ve Epistemolojik Dönüşümler Batılı tarih yazımında genel olarak miladî 410 yılında Roma İmparatorluğu nun yıkılması ile birlikte Ortaçağ ın başladığı kabul edilir. Bu çağın kapanışı için verilen sembolik tarih ise Batılıların, Amerikaları 1492 yılındaki keşfidir. Ortaçağ bin yıldan daha uzun bir zaman sürdüğü için, onu kendi içinde erken-ortaçağ ve geç-ortaçağ şeklinde ayırmak da yaygın bir sınıflandırma biçimidir. Ortaçağ ın Avrupa daki zihniyet kalıbı uzunca bir süre skolastisizm olurken sosyo-ekonomik sistem de feodalizm olmuştur. Ortaçağ bu anlamda başat formasyonun feodal formasyon olduğu bir dönemdir. Feodalizmi Batı da takip eden sistem ise kapitalizm olarak adlandırılmaktadır. Kapitalizm, dünyanın; yer kürenin, içinde yaşamaya bugün de devam ettiği sistemdir. Kapitalizm, modern iktisadi sistemdir. Dünya Sistemleri Analizi açısından bakıldığında kapitalizm aynı zamanda modern dünya sistemidir. Farklı bir söyleyişle dünyayı çepeçevre kuşatan ve içine alan modern iktisadi sistem diğer adıyla modern kapitalist dünya sistemidir. Bu çalışmada ele alınacak olan sorunsal da temelde modern kapitalist dünya sistemi ve ona ilişkin olan epistemolojik dönüşümler sorunsalıdır. Burada, kapitalizmin epistemolojik dönüşümleri, epistemolojik dönüşümlerin ise kapitalizmi beslediği, aralarında tekyönlü değil karşılıklı etki anlamında çift yönlü bir ilişki olduğu kabul edilmektedir. Feodalizm ve kapitalizm yönüyle bakıldığında feodalizmden nasıl ve niçin çıkıldığı, bu çıkışın temel itkilerinin neler olduğu, feodalizmden kapitalizme geçişin doğal, dahası zorunlu olup olmadığı da tartışılan ve tartışılması da gereken konular arasında yer almaktadır. Modern iktisadi sistem ayrıca siyasal içerimleri yönüyle de önem kazanmaktadır. Devletin ve siyasal alanın; ortaçağın içinde, Ortaçağ dan Modernçağ a henüz daha geçmeden başlayan modernizasyonu gerek döneminin siyaset filozoflarını gerekse Hegel den Marx a sonraki düşünürleri ciddi düzeyde meşgul etmiştir. Ayrıca bahse konu düşünürlerin ortaya koydukları görüşler de sistemik süreçler üzerinde şu ya da bu kertede etkiler doğurmuştur. Konu aktüel olarak da siyasal açıdan tartışılmaktadır. Bu tartışma kuşkusuz Türkiye ile de ilgilidir. Bu ilgi, belirtilmelidir ki yeni bir ilgi de değildir. Daha en başta, sistemin ortaya çıkışında, ivmelenmesinde, gelişmesinde, bugünkü biçimini almasında Türkiye nin ve Türklüğün şu ya da bu oranda bir tarihî rolü olmuştur. Tam da kapitalist işleyişlerin meydana çıktığı bir dönemde, Anadolu da Söğüt-Bilecik taraflarında da, kapitalist-olmayan işleyişler meydana çıkmıştır lü yıllarda, henüz Ortaçağ dan daha çıkmadan kapitalist ilişkiler, İtalyalar dan başlayarak feodal sistemin içinde ortaya çıkmışken bu topraklarda da farklı bir ilişkiler ağı kurulmaktadır. Türkiye ile sistem arasındaki ilişkiler 1571 tarihine kadar hem pratikte hem zihniyet dünyasında Türklerin üstün olduğu; galebe çaldığı bir dönemdir den sonraki tarih Batı nın; kapitalizmin; modern kapitalist dünya sisteminin dönem dönem farklılaşan hegemonik güçlerinin domine ettiği zamanlar olmuştur. Sistem, fiiliyatta ticaret hayatında, üretim ilişkilerinde, emeğin kullanım biçimlerinde, toplumsal birlik tutumlarında, refah kalıplarında ve epistemolojik olarak bilgi/bilim kurumlarında olsun zihniyet dünyasında olsun, etkileri peyderpey bütün yerküre üzerinde görünen değişikliklere yol açmış ve özellikle 1571 tarihli İnebahtı Deniz Savaşı sonrasında, Avrupa kendini; ben-idrakini, sistem çerçevesinde daha bir bilinç ve güvenle Avrupa/Batı olarak inşa etmeye koyulmuştur tarihi, modern dünya sisteminin Avrupa güçleri açısından, Türklerin yenilmezliği efsanesini sona erdiren ve Hıristiyanlar için tarihte en mutlu gün olan bir tarihtir. Bu tarihî dönemeçler ve onların siyasî anlamları da modern iktisadi sistemin zihniyet dünyası itibarıyla değinilmesi gereken konulardır. Siyaset Felsefesi Açısından Modern Kapitalist Dünya Sistemi ve Epistemolojik Dönüşümler adlı bu çalışmada bütün bu görüşlerin belirli bir sistematik içinde, konunun siyasal içerimlerinin vurgulanması suretiyle ele alınması amaçlanmaktadır. Yrd. Doç. Dr. İdris Demirel, Hizmet-İş Sendikası 1968 Sivas doğumlu. Üniversite öncesi öğrenimini Hatay ın Reyhanlı ilçesinde tamamladı. Reyhanlı Ticaret Lisesi ni ve Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdi. Ankara da Hak-İş Konfederasyonu na bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Merkezinde uzman olarak görev aldı. Türk-İş ve Hak-İş bünyesindeki çeşitli sendikal yayın organlarında işçi hareketi ve kapitalist dünya sistemi ile ilgili yazılarıyla gözüktü. Dergâh dergisinde denemeler yayımlamaktadır. Dergâh yayınlarından çıkan, Dergâh Yazıları Güldestesi adlı bir adet ortak kitabı vardır. Akademik olarak daha çok dünya sistemleri analizi, epistemoloji ve Heidegger üzerine yoğunlaşan İdiris Demirel, hâlen, Yrd. Doç. Dr. olarak, Bilecik Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında öğretim üyesidir.

14 iktisadi zihniyet ve ahlak Üçüncü Oturum Türkiye de İktisadi Zihniyetin Dönüşümü 11 Aralık 2010 Cumartesi

15 Klasik-Modern Ekseninde Üretim-Paylaşım ve Tüketim Üretim-Paylaşım ve Tüketim süreçlerinde Klasik ve Modern dönemlerin temel kabullerinin, inanış ve diğer saiklerin de belirleyiciliğinde ortaya çıkan davranışları, tavır alışları ve tutumları sebep-sonuç ilişkisi içinde medeniyet coğrafyaları ayırımında dikkate alan bir çözümleme yapılmaya çalışılacaktır. Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Kırklareli Üniversitesi 1962 yılında Kırcaali (Bulgaristan) doğumlu Gülfettin Çelik ilk, orta ve lise öğrenimini Gebze de, lisans öğrenimini de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde ( ) tamamladı yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi Bilim Dalında Osmanlı Devleti Merkezi Hazine Bütçeleri ( ) başlıklı tezi ile yüksek lisansını, yılları arasında da Osmanlı Türkiye sine Göçlerin Sosyo-Ekonomik Sonuçları ( ) başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı yılında Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayıp, 1995 yılında Yardımcı Doçent, 2000 yılında doçent, 2006 yılında da Profesör unvanı alan Çelik, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi olarak görevine devam ederken, 2009 yılında, görevlendirme ile yeni kurulan Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dekan olarak, 2010 Ocak ayı itibariyle de Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atandı. Prof. Dr. Gülfettin Çelik iktisat tarihi disiplini altında Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türkiye si sosyo-ekonomik yapısı/tarihi, toplumsal sistemlerin dönüşüm ve çöküş esasları konularında çalışmalar yapmaktadır.

16 iktisadi zihniyet ve ahlak Sabri F. Ülgener in İktisadi Zihniyet İncelemelerini Yeniden Değerlendirmek Türkiye de iktisadi zihniyet denilince akla gelen ilk isim olan Sabri Fahri Ülgener zihniyetin iktisadi hayat üzerindeki etkilerine dair yazdıkları son derece önemlidir. Türk Max Weber i olarak da adlandırılan Ülgener akademik yaşamını zihniyet ile iktisadi yapı arasında ilişkileri incelemeye adamıştır. Ülgener, Weber in Batı toplumlarının karakterinin kapitalist iktisat zihniyetine yansıması üzerine yaptığı çalışmaların benzerini İslam iktisadi sisteminin oluşumuna dair yapmıştır. Ülgener, tasavvufi ahlakın islam iktisadına yansımalarını ele alarak en genel anlamıyla iktisadi zihniyet üzerine geniş bir bakış açısı sunmuştur. Ülgener in çalışmaları iktisadi yapının zihniyetten bağımsız bir şekilde incelenemeyeceğini ve dolayısıyla her toplumun (medeniyetin) farklı bir iktisadi zihniyet üreteceğini ortaya koymaktadır. Ancak Ülgener, döneminin esas sorunsalı olan kalkınma problemi etrafında islam iktisadi zihniyet tarihini islam toplumları niçin geri kaldı?, ya da islam toplumlarında kapitalizm neden gelişmedi? gibi şarkiyatçı sorular etrafında ele almıştır. Weber den beslenen bu bakış açısı bu şarkiyatçı temel sebebiyle daha başlangıçta incelemeyi sorunlu hale getirmiştir. Dolayısıyla Ülgener in islam iktisadi zihniyetinin ve buradan hareketle islam toplumlarının iktisadi yapısının değişimine dair yaptığı incelemeleri, zengin bilgi birikimine rağmen bakış açısındaki sorunlar sebebiyle eleştirel bir biçimde değerlendirilmelidir. 11 Aralık 2010 Cumartesi Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi Lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde tamamladı. Yüksek lisansını 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalında Emperyalizmi Anlamak: Teorik Yaklaşımlar başlıklı teziyle tamamladı. Doktorasını ise 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Karl Marx ve Max Weber in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları başlıklı teziyle tamamladı. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanında çalışmalarda bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul Üniversite si Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

17 İş Kültüründeki Küresel Dönüşümlerin Çalışma Ahlakına Yansımaları Küreselleşme sürecinin en hızlı biçimde nüfuz ettiği alanlardan biri de uluslar arası etkileşimin yoğun yaşandığı iş çevreleri olmaktadır. Bu süreçte karşılıklı etkilemeler olmakla birlikte iş kültüründe daha ziyade günümüzde birçok alanda egemen olan Batı toplumlarında üretilen kavram ve kurumların dünya ölçeğinde yaygınlaştığı söylenebilir. Bu bağlamda Türkiye de 1980 li yıllardan itibaren kurumsallaşma, profesyonellik, kalite ve performans yönetimi vb. birçok kavram iş kültüründe daha görünür hale gelmektedir. Şüphesiz ki bu değişimler çalışanlar ve çalışma ahlakı üzerinde önemli etkilerde bulunmaktadır. Bu tebliğde 1980 li yıllardan itibaren Türk iş kültüründe gözlenen ana zihniyet değişimlerinin çalışma ahlakına etkileri tartışılacaktır. Yusuf Alpaydın, İLEM Lisans eğitimini 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde tamamladı yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsün de Yerel Yönetimlerin Yetişkin Eğitimine Katkısı: İsmek Örneği başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Hâlihazırda İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümünde doktora tez çalışmasını yürütmektedir. Eğitim politikaları, eğitimistihdam ilişkileri ve aile eğitimi konularında araştırma ve yayın çalışmalarını yürüten Yusuf Alpaydın, Mustafa Saffet Anadolu Lisesinde psikolojik danışman olarak görev yapmaktadır.

18

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kürşat Haldun AKALIN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Doktora İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü İktisat

Detaylı

Doç. Dr. Şahin Oruç. Doç. Dr. Halil TOKCAN. Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA

Doç. Dr. Şahin Oruç. Doç. Dr. Halil TOKCAN. Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA Doç. Dr. Şahin Oruç Şahin ORUÇ 1973 yılında Malatya nın Darende ilçesinde doğdu. 1997 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünden lisans, 2002 Gazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Mustafa Talas Doç.Dr. Bülent Şen Doç.Dr. Cengiz Yanıklar Doç.Dr. Gülay Ercins Doç.Dr. Özgür Sarı Yrd.Doç.Dr. Aylin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Unvanı :Servet AKYOL : Merzifon/1976 :Dr. İletişim: E-Posta :sakyol@akdeniz.edu.tr Telefon :(242) 227 44 00/6421 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

İletişim Adresi: Turgut Özal Bulvarı, Bayraklıdede Mahallesi, Derici Mustafa Gürbüz Sitesi, No: 70, 3. Blok, Daire: 3, Kuşadası/Aydın.

İletişim Adresi: Turgut Özal Bulvarı, Bayraklıdede Mahallesi, Derici Mustafa Gürbüz Sitesi, No: 70, 3. Blok, Daire: 3, Kuşadası/Aydın. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Özgür BALMUMCU İletişim Adresi: Turgut Özal Bulvarı, Bayraklıdede Mahallesi, Derici Mustafa Gürbüz Sitesi, No: 70, 3. Blok, Daire: 3, Kuşadası/Aydın. Gsm: e-mail: balmumcu79@msn.com /

Detaylı

DERS PROFİLİ. Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç

DERS PROFİLİ. Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

İktisat Tarihi (ECON 204T (IKT 125)) Ders Detayları

İktisat Tarihi (ECON 204T (IKT 125)) Ders Detayları İktisat Tarihi (ECON 204T (IKT 125)) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisat Tarihi ECON 204T (IKT 125) Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS PROFİLİ. İktisadi Düşünce Tarihi ECO419 Güz Yrd. Doç. Dr. Serhat Koloğlugil

DERS PROFİLİ. İktisadi Düşünce Tarihi ECO419 Güz Yrd. Doç. Dr. Serhat Koloğlugil DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İktisadi Düşünce Tarihi ECO419 Güz 7 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM 08.00 9.00 : KAHVALTI MODERATÖR : MEHMET ATASEVER RAPORTÖRLER: ZAFER KARACA, FATMA

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Ekonomi Politik IR502 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü

B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Türkiye de Toplum için Arkeoloji ve Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi Seminer Salonu-1 2 Nisan 2015 Perşembe Saat 13.30-17.30 Bursa Aktopraklık

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:15-10:30 Borçlar Kanunu, İş Kanunu İlişkisi Yeni Borçlar Kanunu Çalışma Hayatında Neleri Değiştirecek? 10:30-10:45 10:45-12:30 Cinsel Ve Psikolojik Taciz (Mobbing) Cinsel Taciz (Ab Normları Ve Türkiye)

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi 22 Şubat 2014 Eğitmen:Dr. Güler Manisalı Darman Eğitimin Amacı Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. HALİL MUTİOĞLU

Yrd.Doç.Dr. HALİL MUTİOĞLU Yrd.Doç.Dr. HALİL MUTİOĞLU Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1989-1993 Doktora İstanbul Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

"Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak

Medeniyet Üsküdar'da tartışılacak On5yirmi5.com "Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak Bağlarbaşı Kültür Merkezi 9-10 Şubat tarihlerinde 'Yüceltme ve Reddiye Arasında Medeniyeti Anlamak' başlıklı uluslararası bir sempozyum yapılacak. Yayın

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii İÇİNDEKİLER BÖLÜM I Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA ÖNSÖZ... xiii EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI....1 GİRİŞ...2 EĞİTİM... 3 EĞİTİM OLGUSUNUN TARİHSEL EVRİMİ... 4 İlkel Toplumlarda Eğitim... 5

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

İktisadi Düşünceler Tarihi (ECON 316) Ders Detayları

İktisadi Düşünceler Tarihi (ECON 316) Ders Detayları İktisadi Düşünceler Tarihi (ECON 316) Ders Detayları Ders Adı İktisadi Düşünceler Tarihi Ders Kodu ECON 316 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Siyasi İktisat IR211 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 05/12/201-E.3341 Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı *BEA5TZYS* Sayı : 37782259-100- Konu : Müfredat Ders İçeriklerinin Düzenlenmesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yönetim Ekonomisi tezsiz yüksek lisans programının amacı, mevcut yöneticilere ve yönetici

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72 DÜZENLEME ve BİLİM KURULU Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN Prof. Dr. Ali ÖZEK Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Prof. Dr. Orhan ÇEKER Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU Prof. Dr. Saffet KÖSE Prof.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Mehmet Vahit EREN Doğum Yeri ve Tarihi Gaziantep.0.986 Telefon 048664008 / 44 Fax 04866847 E-posta mvahiteren@sirnak.edu.tr Web Adresi Öğrenim Durumu Derece Alan Kurum

Detaylı

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I.

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I. 1. DİN SOSYOLOJİSİ DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri 5159 Din Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama Kuramları

Detaylı

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI Ahmet Poyraz - Çekmeköy Belediye Başkanı. SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ Şahmettin Yüksel - Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI Ahmet Poyraz - Çekmeköy Belediye Başkanı. SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ Şahmettin Yüksel - Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI Ahmet Poyraz - Çekmeköy Belediye Başkanı SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ Şahmettin Yüksel - Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı SEMPOZYUM BİLİM KURULU BAŞKANI Prof. Dr. İsmail Coşkun -

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 26.08.2014 TOPLANTI NO: 29 KARAR:29-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı-Soyadı : Derya YAYMAN Doğum Tarihi ve Yeri: 01.04.1968/İZMİR Medeni Durum: Evli ve 2 çocuk İletişim Bilgileri: Tel 0.242. 310 64 93 Cep Tel - E-Mail Adres Bölümü dyayman@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Ersin Tan 1959 yılında Ankara da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1982 yılında mezun olmuştur. 1982-1984

Detaylı

Dilşad Koloğlugil 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Dilşad Koloğlugil 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Aylin Sezer 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans programından "Kıskançlıkta Cinsiyet Farklılıkları: Evrimsel Hipotezin Testi" başlıklı tezini tamamlayarak fakülte birincisi

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

CURRICULUM VITAE. TELEFON (Tel.) : (1171)- (2379) :

CURRICULUM VITAE. TELEFON (Tel.) : (1171)- (2379) : CURRICULUM VITAE ADI-SOYADI (Name-Surname) : Seda Orbay Yücel DOĞUM TARİHİ VE YERİ (Place of Birth&Date) : 1979, Lefkoşa KKTC ADRES (Address) : Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gazimağusa-Kıbrıs.

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü

MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü İslam ekonomisi çalışmanın gerekliliği Ekonomik mükellefiyetler ibadetin önemli bir bölümüdür. Kur an da bu konuyla alakalı en az 250 ayet bulunmaktadır. Hz. Peygamber

Detaylı

DERS PROFİLİ. İktisata Giriş II ECO 102 Bahar 2 3+0+0 3 6. Asst. Prof. Özlem İnanç

DERS PROFİLİ. İktisata Giriş II ECO 102 Bahar 2 3+0+0 3 6. Asst. Prof. Özlem İnanç DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Dönem Yarıyıl Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İktisata Giriş II ECO 102 Bahar 2 3+0+0 3 6 Ön Koşul MATH103 MATH104 Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat- Maliye Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi 1976

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat- Maliye Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi 1976 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Kerim ÖZDEMİR Doğum Yeri : Sındırgı / Balıkesir Doğum Tarihi : 26.01.1953 Medeni Hali : Evli E-Mail : kozdemir@balikesir.edu.tr Telefon Numaraları : 0 266 612 14 10-11 1 Akademik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

DERS PROFİLİ. Turizm Ekonomisi ECO481 Güz Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç

DERS PROFİLİ. Turizm Ekonomisi ECO481 Güz Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Turizm Ekonomisi ECO481 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

İktisada Giriş I (ECON 101) Ders Detayları

İktisada Giriş I (ECON 101) Ders Detayları İktisada Giriş I (ECON 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş I ECON 101 Güz 3 0 0 3 8.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS DOSYASI İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ 2016-2017 GÜZ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ Türkçe

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

DERS PROFİLİ. Tarım Ekonomisi ECO351 Güz Yrd. Doç. Dr. Sevinç Rende

DERS PROFİLİ. Tarım Ekonomisi ECO351 Güz Yrd. Doç. Dr. Sevinç Rende DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Tarım Ekonomisi ECO351 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

HALİÇ KONGRE MERKEZİ, İSTANBUL 4 KASIM #isahlakizirvesi17

HALİÇ KONGRE MERKEZİ, İSTANBUL 4 KASIM #isahlakizirvesi17 HALİÇ KONGRE MERKEZİ, İSTANBUL 4 KASIM 2017 www.isahlakizirvesi.com @isahlaki #isahlakizirvesi17 İGİAD tarafından ilk defa 15 Ekim 2016 tarihinde yapılan Türkiye İş Ahlakı Zirvesi nin ikincisi 4 Kasım

Detaylı

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I.

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I. 1. DİN SOSYOLOJİSİ DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri 5159 Din Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama Kuramları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

TCMB BANKA MECLİSİ VE DENETİM KURULU ÜYELİKLERİ

TCMB BANKA MECLİSİ VE DENETİM KURULU ÜYELİKLERİ TCMB BANKA MECLİSİ VE DENETİM KURULU ÜYELİKLERİ 1. Süreç 9 2015 tarihinde Merkez Bankası Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek olup süresi dolan iki Banka Meclisi Üyesi ve yine süresi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

İktisat Semineri (ECON 407) Ders Detayları

İktisat Semineri (ECON 407) Ders Detayları İktisat Semineri (ECON 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisat Semineri ECON 407 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

DERS PROFİLİ. İktisata Giriş I ECO101 Güz Yrd, Doç. Dr. Aslı Şen-Taşbaşı

DERS PROFİLİ. İktisata Giriş I ECO101 Güz Yrd, Doç. Dr. Aslı Şen-Taşbaşı DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İktisata Giriş I ECO101 Güz 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ SOSYOLOJİ VE DİN SOSYOLOJİSİ Din Sosyolojisinin Konusu...11 Zeki Arslantürk Sosyolojik Din Tanımları...37 Kemaleddin Taş Din ve Toplum İlişkileri...43 Dini Tecrübenin İfade

Detaylı