11 Aralık 2010 Cumartesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11 Aralık 2010 Cumartesi"

Transkript

1 sempozyum iktisadi zihniyet ahlak 11 Aralık 2010 Cumartesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi

2

3 iktisadi zihniyet ve ahlak 11 Aralık 2010 İstanbul

4 iktisadi zihniyet ve ahlak Aralık 2010 Cumartesi Bilim ve Danışma Kurulu Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Aykaç, Kırklareli Üniversitesi Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Kırklareli Üniversitesi Prof. Dr. Sabri Orman, İstanbul Ticaret Üniversitesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Sedat Murat, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Halil Tunalı, İstanbul Üniversitesi Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi Tertip Heyeti Hasan Ekmen, Üsküdar Belediyesi Hediye Karaca, Üsküdar Belediyesi Taha Eğri, İLEM Onur Günaydın, İLEM Ömer Osmanoğlu, İGİAD Yunus Çolak, Sekretarya

5 09:30-10:30 AÇILIŞ KONUŞMASI Prof. Dr. Sabri Orman İktisat, Zihniyet ve Ahlak 10:50-12:10 I. OTURUM: İKTİSAT VE AHLAK Prof. Dr. Enver Alper Güvel, Çukurova Üniversitesi Piyasa Ekonomisinin Temel Kurumları ve Ahlâk Prof. Dr. Cengiz Kallek, İstanbul Şehir Üniversitesi İslam İş Ahlakı Dr. Mehmet Asutay, Durham Üniversitesi İslami Ahlak Ekonomisi Arayışları ve Modern İslam Bankacılığının Başarısızlığı 13:00-14:20 II. OTURUM: MODERN İKTİSADİ SİSTEMİN ZİHNİYET DÜNYASI Dr. Cengiz Ceylan, Kadir Has Üniversitesi Liberal Kapitalizm ve Ahlak Dr. Necati Aydın, Florida State Üniversitesi 2008 Finansal Krizi Örneğinde Kapitalizmin Ahlak Krizi Yrd. Doç. Dr. İdris Demirel, Hizmet-İş Sendikası Siyaset Felsefesi Açısından Modern Kapitalist Dünya Sistemi ve Epistemolojik Dönüşümler SEMPOZYUM PROGRAMI 14:40-16:00 III. OTURUM: TÜRKİYE DE İKTİSADİ ZİHNİYETİN DÖNÜŞÜMÜ Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Kırklareli Üniversitesi Klasik-Modern Ekseninde Üretim-Paylaşım ve Tüketim Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi Sabri F. Ülgener in İktisadi Zihniyet İncelemelerini Yeniden Değerlendirmek Yusuf Alpaydın, İLEM İş Kültüründeki Küresel Dönüşümlerin Çalışma Ahlakına Yansımaları

6 iktisadi zihniyet ve ahlak 4-5 Birinci Oturum İktisat ve Ahlak 11 Aralık 2010 Cumartesi

7 Piyasa Ekonomisi nin Temel Kurumları ve Ahlâk Bir kavramı anlamanın en pratik ve kestirme yolu, zıddını anlamaktan geçer. Bu tespit özellikle piyasa ekonomisi için son derece doğrudur. Bu noktadan hareketle, bu sunumumuz, piyasa ekonomisinin ekonomi politiği olan Liberalizmi, zıttı olan Totalitarizm le karşılaştırmalı olarak değerlendirmektedir. Bu çerçevede piyasa ekonomisinin temel kurumları karşılaştırmalı olarak açıklanmakta ve ahlâk ın bu temel kurumlar içindeki yeri ve işlevi ortaya konmaktadır. Prof. Dr. Enver Alper Güvel, Çukurova Üniversitesi 1965 yılında Kadirli de dünyaya geldi yılında Kadirli Dervişpaşa İlkokulu ndan, 1983 yılında Adana Anadolu Lisesi nden, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden mezun oldu yılında Atatürk Üniversitesi nde doktorasını tamamladı yılında doçent, 2004 yılında Profesör oldu. Halen Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı nda görev yapmaktadır. Başlıca kitapları şunlardır: Politik İktisat ve Akıl (1998), Doğal Afetlerin Politik ekonomisi (2001), Türkiye de Politika Ekonomi Etkileşimi (2003), Suç ve Ceza Ekonomisi (2004), Organize Suç Ekonomisi ve Hukuk Uygulaması (2004), Politika, Kültür ve Kalkınma (2008). Enver Alper Güvel in çalışmaları büyük ölçüde enterdisipliner yönelimlidir. Ekonomiye, topluma ve politikaya bütüncül bir açıdan yaklaşmanın gerekliliğini öne çıkarmaktadır. Özellikle de Ekonomi ve Politika, ya da İktisat ve Siyaset Bilimi merkezlidir. Çalışmalar, iktisat politikalarının uygulanma sürecinin büyük ölçüde politik ve sosyal kurumsal yapıdan etkilendiği, özellikle de politik yapılanmanın ekonomik işleyişi politik tercihlere açık kıldığı noktasından hareket etmektedir. Gerek teorik değerlendirmeler gerekse ekonometrik analizler, politik faktörlerin, ekonomik büyüklükler ve iktisat politikalarının kararlaştırılma ve uygulanma süreci üzerindeki etkilerini açıklamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede hem yerleşik iktisadın kuramsal ve kavramsal çerçevesi kullanılarak iktisat politikaları ve ekonomik olaylar analiz edilmekte hem de bütüncül bir yaklaşımla yerleşik politik kurumların gerisindeki felsefi temelleri ve bu felsefi temellere dayalı kurumsal yapıları, bu yapıların işleyişini ve sonuçlarını kuşatan enterdisipliner bir alanda değerlendirmeler yapılmaktadır.

8 iktisadi zihniyet ve ahlak Aralık 2010 Cumartesi İslam İş Ahlakı Dinî inanç ve ameller doğal dürtü, eğilim ve alışkanlıkların müspet istikamette yönlendirilmesinin yanı sıra -açık, çoğulcu ve liberal toplumlar için de vazgeçilmez sayılan- güven, dürüstlük, dayanışma gibi norm ve erdemlerin korunup geliştirilmesinde en uygun zemini oluşturmaktadır. Kanun esasen kötüyü yasaklarken ahlâk iyi ve güzeli gerçekleştirmeyi hedefler. Bazen bir iş veya faaliyet yasal olduğu halde kamu zararı doğurabilir. İşte özellikle böyle durumlarda iş adamlarının vicdan muhakemesi yaparak doğru karar verme sorumluluğu diyaneten daha da önem kazanır. İçtimaî sorunlara, kamusal alanda işlenen suçlara karşı resmî ve ferdî duyarsızlık toplumsal çözülmenin bir göstergesidir. İşte Asr-ı Saâdet ten itibaren İslâm toplumlarında ümmet dayanışması ve içtimaî denetim Kur ân a dayanan emir bi l-ma rûf ve nehiy ani l-münker esaslı gönüllü veya resmî ihtisab faaliyetleri aracılığıyla gerçekleştirilmek suretiyle kanun ve muaşeret adabı ihlâllerine duyarsız kalınmayarak sosyal çözülme önlenmeye çalışılmıştır. Bizzat Hz. Peygamber tarafından yoğrulup eğitilen, aslâ aşılamayacak erdemli bir kitleye dönüşerek dinin emri gereği rızkı helâl yollardan elde etmeye çalışan, sömürü ve haksız kazançtan olabildiğince kaçınan sahabe bizim için örnek gösterilmiştir. Bu özellikleri bakımından onların iş ahlâkı da yeni dünya için önereceğimiz iktisat sistemi açısından büyük önem taşımaktadır. Zira sahabede -kapitalist ruha alternatif- oldukça aktif bir teşebbüs ruhunun varlığından söz edilebilir. Kişinin yetiştiği ve hayat tecrübelerini kazandığı pazar gibi toplumsal alanlar bireyin zihninin hâkim kültür tarafından yapılandırılmasına, erdemli davranışların öğrenilip cemiyetin diğer üyelerine aktarılmasına ve sonunda kurumsallaşıp gelenekleşmesine imkân sağlar. İşte Asr-ı Saâdet te yerleştirilen bu örf hem sağlıklı bir kurum kültürü hem esaslı bir iş ahlâkı oluşturup, içtimaî ve iktisadî adaletin yanı sıra toplum ve çalışma barışını da gerçekleştirmiştir. Anılan uygulamalar Müslüman toplumun bütüncül yaşam biçiminin önemli bir parçasını teşkil eden ahlâklı pazar kültürü nün uzun dönemli olarak kurumsallaşması ihtiyacını karşılamıştır. Prof. Dr. Cengiz Kallek, İstanbul Şehir Üniversitesi 1960 İstanbul doğumludur. İslâm ın İlk Devirlerinde Devlet-Piyasa İlişkisi başlıklı doktora tezini Marmara Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlamıştır yılında kadar İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) ve Fatih Üniversitesi bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Kalek, 2010 yılından itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih bölümünde öğretim görevlisidir. İslâm İktisat Düşüncesi Tarihi: Harâc ve Emvâl Kitapları, İslâm Medeniyetinde İktisat Düşüncesi Tarihi, Asr-ı Saâdet te Yönetim-Piyasa İlişkisi, Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa isimli çalışmaları Türkçe olarak yayımlanmıştır. Çalışma alanları arasında İslam Hukuku, İslam Tarihi, İktisadi Tarih, İktisadi Düşünce, İş Ahlakı konuları yer almaktadır.

9 İslami Ahlak Ekonomisi Arayışları ve Modern İslam Bankacılığının Başarısızlığı Günümüzde İslam ahlak ekonomisini savunanların düşüncelerinde, Müslüman dünyadaki ekonomik kalkınma konusunda yaşanan başarısızlığın sebebi, insanı ve insanın geniş anlamdaki refahını göz ardı etmiş olan seküler ya da konvansiyonel ekonomi stratejilerdir. Bu nedenle bu kişiler toplumsal kaynaklı bir yaklaşımla insan merkezli bir kalkınma stratejisi temelinde bir ekonomik sistem kuramsallaştırma çabasında olmuşlardır. Yine bu çerçevede Müslüman dünyadaki kalkınma problemine, sistemik bir yaklaşım geliştirmek amacıyla İslam ın kendi değerleri, normaları, kuralları ve kurumlarının şekillendirdiği ahlakı hedefleyen bir sistem anlayışı geliştirme çabası içinde olunmuştur. Ahlak değerlerini merkeze alan bu anlayışın temelinde, homoislamicus diyebileceğimiz, İslami değerleri yücelten ve hayatında gerçekleştirebilen, kendisine felah ı, yine kendisi ve çevresi için ve ihsan sosyal sermayesini sağlamayı amaçlamış bir insan tahayyülü vardır. İslami değer yargılarını merkeze alan bu sisteme dayalı dünya görüşünde, İslami finans, İslam ahlak ekonominin sadece kurumsal ve işlevsel aracı olarak düşünülmüştür. Ancak, Müslüman dünyada ve özellikle Körfez de zenginliğin petro-dolarlar sonucu artması sebebiyle, İslami finans öne çıkmış ama İslam ahlak ekonomisinin tahayyüllerinin dışında kapitalist ekonominin yeni aracı haline gelmiştir. İslami finansın bugünkü işlevlerine bakıldığında, İslam ahlak ekonomisinin ahlakı merkeze almadığı görülecektir. Ticari bankacılık şeklinde karşımıza çıkan İslami finans, bütün çabasını, mekanik olarak, fıkhî uyumluluk çerçevesinde faizin kaldırılması ve finansal eylemin fıkhının belirlendiği sözleşmelere indirgemiştir. Ancak, bu finans anlayışının normatif sonuçları ve daha da önemlisi bu mekanizmanın kaynakları sorgulanmalıdır. Bu çerçevede, İslami finansın gelişimi kritik bir analize tâbi tutulduğunda, oldukça pragmatist ve kişisel olarak püriten bir anlayışın hakim olduğu görülecektir. Sonuç olarak İslam ahlak ekonominin sistem olarak varsayımları, normatif prensipleri ve ulaşmak istedikleri ile bu sistemin aracı olarak tahayyül edilen İslami finans realiteleri arasında ciddi bir farkın olduğu gözlenecektir. Bu çalışma, İslam ın anlam ve uygulama olarak ahlak iktisadını amaçladığını ve bu bağlamda modern dünyanın ekonomik problemlerine yapısal ve sistemli bir çözüm üretecek potansiyele sahip olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca, ahlak merkezli bir finansın gelişememesinin sebeplerini incelerken fıkhın dar hukuki yorumlarının dışında, ahlak normlarına dayalı bir sistemin temel prensiplerini açıklamayı amaçlamaktadır. İslami finans ile İslam ahlak ekonomisinin arasındaki açılma, sonuçları ve prensipleri anlamında incelenirken amaçlanan homoislamicus un yapı taşlarını tartışmayı amaçlamaktadır. Sonuç olarak, bu çalışma İslam ahlak ekonomisinin İslami finansın günümüzdeki halinin ötesinde ahlak-temelli bir finans sistemi geliştirme potansiyeline sahip olduğunu, bu bağlamda sistemli ve devamlı olarak ortaya çıkan finansal krizlerin bir ahlak ekonomisi anlayışının ne kadar gerekli olduğuna işaret ettiğini ve ayrıca İslami formda da olsa ahlaki olmayan ticari bankacılığın çözüm olmadığını öne sürmektedir. Dr. Mehmet Asutay, Durham Üniversitesi Dr. Mehmet Asutay, Durham Üniversitesi School of Government and International Affairs bölümünde, özellikle Orta Doğu, İslami Politik Ekonomi ve Fnans alanlarını içeren Ekonomi Politik dersleri vermektedir. Dr. Asutay, İslam Ekonomisi, bankacılık ve finans; Orta Doğu ve İslam ülkelerinde ekonomi; ekonomi politik ve ekonomik gelişim konularında dersler verip, master ve doktora araştırmalarına danışmanlık yapmaktadır. Durham İslami Finans Programı nın koordinatör yardımcılığını yürüten Asutay, ayrıca İslami Finans master programının ve Durham İslami Finans Yaz Okulu nun içerik koordinatörlüğü vazifesini yürütmektedir. Review of Islamic Economics dergisinde editörlük, American Journal of Islamic Social Sciences dergisinde yardımcı editörlük görevi yürütmekte ve Borneo Journal of Business and Economics de dahil olmak üzere çeşitli akademik dergilerin yayın kurulunda yer almaktadır. Ekonomi ve siyaset ilişkisi ve bu ilişkinin Türkiye deki kronik ekonomik istikrarsızlık üzerindeki etkisi hakkındaki kitapları 2011 Routledge tarafından yayımlanacaktır. Asutay ayrıca şu an islami Fİnans hakkında iki kitabın editörlüğünü yapmaktadır. Edward Elgar s Critical Thinking Serisinin 2011 yılında yayınlanacak ciltlerinin İslam Ekonomisiyle ilgili bölümlerinin editörlüğünü yürütmektedir. Asutay ın İslam ahlak ekonomisi, İslami bankacılık ve finans; Ortadoğu ekonomileri ve Türkiye nin ekonomi politiği konulu makaleleri çeşitli dergilerde yayımlanmıştır.

10 iktisadi zihniyet ve ahlak 8-9 İkinci Oturum Modern İktisadi Sistemin Zihniyet Dünyası 11 Aralık 2010 Cumartesi

11 Liberal Kapitalizm ve Ahlak Kapitalizm kendisini bir ahlak zeminine yaslamaktadır: Liberal ahlak. Liberal ahlak Liberal kapitalizmin doğuşu, gelişimi ve çelişkileri ile maluldür. Bu ahlak politikadan, ekonomiye pek çok alanda sonuçları olan bir zihniyet ve bu zihniyete dayalı bir iktisadi düzen inşa etmiştir. Tebliğde bu ahlakın kaynakları ve temel özellikleri ele alınacak sonrasında ise Türkiye bağlamında liberal ahlakın görünümleri çeşitli boyutları ile birlikte ele alınacaktır. Sonuçta hem Türkiye hem de doğu toplumlarına yönelik olarak kapitalizm karşısında takınmaları gereken tutumla ilgili öneriler geliştirilecektir. Dr. Cengiz Ceylan, Kadir Has Üniversitesi 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümünden mezun oldu yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Siyaset Bölümünde yüksek lisansını Yeni Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Yapısı ve Türkiye ile İlişkileri konulu teziyle tamamladı. Yine aynı enstitüde, İktisat Politikası Ana Bilim Dalında Para Politikası ile ilgili teziyle 1999 yılında doktorasını tamamladı. Makroekonomi, dış ticaret, turizm ekonomisi ve iktisat politikası konularında; yerli ve yabancı yayını bulunan Cengiz Ceylan, hâlen Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapmaktadır.

12 iktisadi zihniyet ve ahlak Aralık 2010 Cumartesi 2008 Finansal Krizi Örneğinde Kapitalizmin Ahlak Krizi 2008 yılında meydana gelen finansal krizinden, bu krizi ortaya çıkaran asıl nedenleri anlayamadan kurtulmaya başladık. Pek çok iktisatçıya karşın bu krizin salt bir ekonomik kriz olmadığını düşünmekteyim. Bu yaşananları kapitalizmin asıl krizi/hastalığı olarak görmekteyim. Bu kriz, kökleri aydınlanmaya kadar uzanan bir ahlak krizidir. Kapitalizm, aydınlanma projesinin iktisadi payandası olarak ortaya çıkmıştır. Serbest piyasa kapitalizminin kurucu figürleri aydınlanma düşünürlerinden önemli derecede etkilenmiştir. Diğer bütün hastalıklarda olduğu gibi bu hastalık için de geçerli olan kökten çözüm, yüksek ateş gibi semptomları dindirmek yerine hastalığın asıl kaynağına ulaşmaya çabalamaktır. Bazen de genel tedaviler uygulayarak geçici bir çözüm elde etmek hastayı kandırmakta ve uzun dönemde daha büyük sorunlara yol açabilmektedir. Tebliğimde kapitalizmin esas prensiplerini/varsayımlarını ahlak bakış açısından inceleyerek 2008 finansal krizi örneğinde kapitalizmin ahlak krizini ele alacağım. Dr. Necati Aydın, Florida State Üniversitesi Necati Aydın, 1996 yılında Gazi Üniversitesinde Arasında Türkiye de Yabancı Krediler Sorunu başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Sonrasında yine Gazi Üniversitesinde Türkiye de İktisadi Büyüme ( ) ve Florida State Üniversitesinde Gender Wage Differential and Under-representation of Women in IT Education Programs and IT Workforce tezleriyle doktorasını tamamlamıştır. Çalışma alanları arasında İslami bankacılık ve finans, uluslararası finansal yönetim, bankacılık, iş ahlak ve toplum, tüketici davranışı, iş istatistiği, iş araştırmaları metodolojisi yer almaktadır.

13 Siyaset Felsefesi Açısından Modern Kapitalist Dünya Sistemi ve Epistemolojik Dönüşümler Batılı tarih yazımında genel olarak miladî 410 yılında Roma İmparatorluğu nun yıkılması ile birlikte Ortaçağ ın başladığı kabul edilir. Bu çağın kapanışı için verilen sembolik tarih ise Batılıların, Amerikaları 1492 yılındaki keşfidir. Ortaçağ bin yıldan daha uzun bir zaman sürdüğü için, onu kendi içinde erken-ortaçağ ve geç-ortaçağ şeklinde ayırmak da yaygın bir sınıflandırma biçimidir. Ortaçağ ın Avrupa daki zihniyet kalıbı uzunca bir süre skolastisizm olurken sosyo-ekonomik sistem de feodalizm olmuştur. Ortaçağ bu anlamda başat formasyonun feodal formasyon olduğu bir dönemdir. Feodalizmi Batı da takip eden sistem ise kapitalizm olarak adlandırılmaktadır. Kapitalizm, dünyanın; yer kürenin, içinde yaşamaya bugün de devam ettiği sistemdir. Kapitalizm, modern iktisadi sistemdir. Dünya Sistemleri Analizi açısından bakıldığında kapitalizm aynı zamanda modern dünya sistemidir. Farklı bir söyleyişle dünyayı çepeçevre kuşatan ve içine alan modern iktisadi sistem diğer adıyla modern kapitalist dünya sistemidir. Bu çalışmada ele alınacak olan sorunsal da temelde modern kapitalist dünya sistemi ve ona ilişkin olan epistemolojik dönüşümler sorunsalıdır. Burada, kapitalizmin epistemolojik dönüşümleri, epistemolojik dönüşümlerin ise kapitalizmi beslediği, aralarında tekyönlü değil karşılıklı etki anlamında çift yönlü bir ilişki olduğu kabul edilmektedir. Feodalizm ve kapitalizm yönüyle bakıldığında feodalizmden nasıl ve niçin çıkıldığı, bu çıkışın temel itkilerinin neler olduğu, feodalizmden kapitalizme geçişin doğal, dahası zorunlu olup olmadığı da tartışılan ve tartışılması da gereken konular arasında yer almaktadır. Modern iktisadi sistem ayrıca siyasal içerimleri yönüyle de önem kazanmaktadır. Devletin ve siyasal alanın; ortaçağın içinde, Ortaçağ dan Modernçağ a henüz daha geçmeden başlayan modernizasyonu gerek döneminin siyaset filozoflarını gerekse Hegel den Marx a sonraki düşünürleri ciddi düzeyde meşgul etmiştir. Ayrıca bahse konu düşünürlerin ortaya koydukları görüşler de sistemik süreçler üzerinde şu ya da bu kertede etkiler doğurmuştur. Konu aktüel olarak da siyasal açıdan tartışılmaktadır. Bu tartışma kuşkusuz Türkiye ile de ilgilidir. Bu ilgi, belirtilmelidir ki yeni bir ilgi de değildir. Daha en başta, sistemin ortaya çıkışında, ivmelenmesinde, gelişmesinde, bugünkü biçimini almasında Türkiye nin ve Türklüğün şu ya da bu oranda bir tarihî rolü olmuştur. Tam da kapitalist işleyişlerin meydana çıktığı bir dönemde, Anadolu da Söğüt-Bilecik taraflarında da, kapitalist-olmayan işleyişler meydana çıkmıştır lü yıllarda, henüz Ortaçağ dan daha çıkmadan kapitalist ilişkiler, İtalyalar dan başlayarak feodal sistemin içinde ortaya çıkmışken bu topraklarda da farklı bir ilişkiler ağı kurulmaktadır. Türkiye ile sistem arasındaki ilişkiler 1571 tarihine kadar hem pratikte hem zihniyet dünyasında Türklerin üstün olduğu; galebe çaldığı bir dönemdir den sonraki tarih Batı nın; kapitalizmin; modern kapitalist dünya sisteminin dönem dönem farklılaşan hegemonik güçlerinin domine ettiği zamanlar olmuştur. Sistem, fiiliyatta ticaret hayatında, üretim ilişkilerinde, emeğin kullanım biçimlerinde, toplumsal birlik tutumlarında, refah kalıplarında ve epistemolojik olarak bilgi/bilim kurumlarında olsun zihniyet dünyasında olsun, etkileri peyderpey bütün yerküre üzerinde görünen değişikliklere yol açmış ve özellikle 1571 tarihli İnebahtı Deniz Savaşı sonrasında, Avrupa kendini; ben-idrakini, sistem çerçevesinde daha bir bilinç ve güvenle Avrupa/Batı olarak inşa etmeye koyulmuştur tarihi, modern dünya sisteminin Avrupa güçleri açısından, Türklerin yenilmezliği efsanesini sona erdiren ve Hıristiyanlar için tarihte en mutlu gün olan bir tarihtir. Bu tarihî dönemeçler ve onların siyasî anlamları da modern iktisadi sistemin zihniyet dünyası itibarıyla değinilmesi gereken konulardır. Siyaset Felsefesi Açısından Modern Kapitalist Dünya Sistemi ve Epistemolojik Dönüşümler adlı bu çalışmada bütün bu görüşlerin belirli bir sistematik içinde, konunun siyasal içerimlerinin vurgulanması suretiyle ele alınması amaçlanmaktadır. Yrd. Doç. Dr. İdris Demirel, Hizmet-İş Sendikası 1968 Sivas doğumlu. Üniversite öncesi öğrenimini Hatay ın Reyhanlı ilçesinde tamamladı. Reyhanlı Ticaret Lisesi ni ve Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdi. Ankara da Hak-İş Konfederasyonu na bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Merkezinde uzman olarak görev aldı. Türk-İş ve Hak-İş bünyesindeki çeşitli sendikal yayın organlarında işçi hareketi ve kapitalist dünya sistemi ile ilgili yazılarıyla gözüktü. Dergâh dergisinde denemeler yayımlamaktadır. Dergâh yayınlarından çıkan, Dergâh Yazıları Güldestesi adlı bir adet ortak kitabı vardır. Akademik olarak daha çok dünya sistemleri analizi, epistemoloji ve Heidegger üzerine yoğunlaşan İdiris Demirel, hâlen, Yrd. Doç. Dr. olarak, Bilecik Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında öğretim üyesidir.

14 iktisadi zihniyet ve ahlak Üçüncü Oturum Türkiye de İktisadi Zihniyetin Dönüşümü 11 Aralık 2010 Cumartesi

15 Klasik-Modern Ekseninde Üretim-Paylaşım ve Tüketim Üretim-Paylaşım ve Tüketim süreçlerinde Klasik ve Modern dönemlerin temel kabullerinin, inanış ve diğer saiklerin de belirleyiciliğinde ortaya çıkan davranışları, tavır alışları ve tutumları sebep-sonuç ilişkisi içinde medeniyet coğrafyaları ayırımında dikkate alan bir çözümleme yapılmaya çalışılacaktır. Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Kırklareli Üniversitesi 1962 yılında Kırcaali (Bulgaristan) doğumlu Gülfettin Çelik ilk, orta ve lise öğrenimini Gebze de, lisans öğrenimini de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde ( ) tamamladı yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi Bilim Dalında Osmanlı Devleti Merkezi Hazine Bütçeleri ( ) başlıklı tezi ile yüksek lisansını, yılları arasında da Osmanlı Türkiye sine Göçlerin Sosyo-Ekonomik Sonuçları ( ) başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı yılında Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayıp, 1995 yılında Yardımcı Doçent, 2000 yılında doçent, 2006 yılında da Profesör unvanı alan Çelik, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi olarak görevine devam ederken, 2009 yılında, görevlendirme ile yeni kurulan Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dekan olarak, 2010 Ocak ayı itibariyle de Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atandı. Prof. Dr. Gülfettin Çelik iktisat tarihi disiplini altında Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türkiye si sosyo-ekonomik yapısı/tarihi, toplumsal sistemlerin dönüşüm ve çöküş esasları konularında çalışmalar yapmaktadır.

16 iktisadi zihniyet ve ahlak Sabri F. Ülgener in İktisadi Zihniyet İncelemelerini Yeniden Değerlendirmek Türkiye de iktisadi zihniyet denilince akla gelen ilk isim olan Sabri Fahri Ülgener zihniyetin iktisadi hayat üzerindeki etkilerine dair yazdıkları son derece önemlidir. Türk Max Weber i olarak da adlandırılan Ülgener akademik yaşamını zihniyet ile iktisadi yapı arasında ilişkileri incelemeye adamıştır. Ülgener, Weber in Batı toplumlarının karakterinin kapitalist iktisat zihniyetine yansıması üzerine yaptığı çalışmaların benzerini İslam iktisadi sisteminin oluşumuna dair yapmıştır. Ülgener, tasavvufi ahlakın islam iktisadına yansımalarını ele alarak en genel anlamıyla iktisadi zihniyet üzerine geniş bir bakış açısı sunmuştur. Ülgener in çalışmaları iktisadi yapının zihniyetten bağımsız bir şekilde incelenemeyeceğini ve dolayısıyla her toplumun (medeniyetin) farklı bir iktisadi zihniyet üreteceğini ortaya koymaktadır. Ancak Ülgener, döneminin esas sorunsalı olan kalkınma problemi etrafında islam iktisadi zihniyet tarihini islam toplumları niçin geri kaldı?, ya da islam toplumlarında kapitalizm neden gelişmedi? gibi şarkiyatçı sorular etrafında ele almıştır. Weber den beslenen bu bakış açısı bu şarkiyatçı temel sebebiyle daha başlangıçta incelemeyi sorunlu hale getirmiştir. Dolayısıyla Ülgener in islam iktisadi zihniyetinin ve buradan hareketle islam toplumlarının iktisadi yapısının değişimine dair yaptığı incelemeleri, zengin bilgi birikimine rağmen bakış açısındaki sorunlar sebebiyle eleştirel bir biçimde değerlendirilmelidir. 11 Aralık 2010 Cumartesi Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi Lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde tamamladı. Yüksek lisansını 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalında Emperyalizmi Anlamak: Teorik Yaklaşımlar başlıklı teziyle tamamladı. Doktorasını ise 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Karl Marx ve Max Weber in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları başlıklı teziyle tamamladı. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanında çalışmalarda bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul Üniversite si Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

17 İş Kültüründeki Küresel Dönüşümlerin Çalışma Ahlakına Yansımaları Küreselleşme sürecinin en hızlı biçimde nüfuz ettiği alanlardan biri de uluslar arası etkileşimin yoğun yaşandığı iş çevreleri olmaktadır. Bu süreçte karşılıklı etkilemeler olmakla birlikte iş kültüründe daha ziyade günümüzde birçok alanda egemen olan Batı toplumlarında üretilen kavram ve kurumların dünya ölçeğinde yaygınlaştığı söylenebilir. Bu bağlamda Türkiye de 1980 li yıllardan itibaren kurumsallaşma, profesyonellik, kalite ve performans yönetimi vb. birçok kavram iş kültüründe daha görünür hale gelmektedir. Şüphesiz ki bu değişimler çalışanlar ve çalışma ahlakı üzerinde önemli etkilerde bulunmaktadır. Bu tebliğde 1980 li yıllardan itibaren Türk iş kültüründe gözlenen ana zihniyet değişimlerinin çalışma ahlakına etkileri tartışılacaktır. Yusuf Alpaydın, İLEM Lisans eğitimini 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde tamamladı yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsün de Yerel Yönetimlerin Yetişkin Eğitimine Katkısı: İsmek Örneği başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Hâlihazırda İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümünde doktora tez çalışmasını yürütmektedir. Eğitim politikaları, eğitimistihdam ilişkileri ve aile eğitimi konularında araştırma ve yayın çalışmalarını yürüten Yusuf Alpaydın, Mustafa Saffet Anadolu Lisesinde psikolojik danışman olarak görev yapmaktadır.

18

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

DERS PROFİLİ. Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç

DERS PROFİLİ. Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Ekonomi Politik IR502 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

Dilşad Koloğlugil 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Dilşad Koloğlugil 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Aylin Sezer 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans programından "Kıskançlıkta Cinsiyet Farklılıkları: Evrimsel Hipotezin Testi" başlıklı tezini tamamlayarak fakülte birincisi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 26.08.2014 TOPLANTI NO: 29 KARAR:29-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi 22 Şubat 2014 Eğitmen:Dr. Güler Manisalı Darman Eğitimin Amacı Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Mehmet Vahit EREN Doğum Yeri ve Tarihi Gaziantep.0.986 Telefon 048664008 / 44 Fax 04866847 E-posta mvahiteren@sirnak.edu.tr Web Adresi Öğrenim Durumu Derece Alan Kurum

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

"Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak

Medeniyet Üsküdar'da tartışılacak On5yirmi5.com "Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak Bağlarbaşı Kültür Merkezi 9-10 Şubat tarihlerinde 'Yüceltme ve Reddiye Arasında Medeniyeti Anlamak' başlıklı uluslararası bir sempozyum yapılacak. Yayın

Detaylı

DERS PROFİLİ. Türkiye Ekonomisi ECO420 Bahar 8 3+0+0 3 5. Prof. Dr. Nesrin Sungur Çakmak

DERS PROFİLİ. Türkiye Ekonomisi ECO420 Bahar 8 3+0+0 3 5. Prof. Dr. Nesrin Sungur Çakmak DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi ECO420 Bahar 8 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat- Maliye Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi 1976

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat- Maliye Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi 1976 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Kerim ÖZDEMİR Doğum Yeri : Sındırgı / Balıkesir Doğum Tarihi : 26.01.1953 Medeni Hali : Evli E-Mail : kozdemir@balikesir.edu.tr Telefon Numaraları : 0 266 612 14 10-11 1 Akademik

Detaylı

Başvuru Yapabilecek Programlar. Öğrenci Alınacak Program Adı

Başvuru Yapabilecek Programlar. Öğrenci Alınacak Program Adı Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK OLAN PROGRAMLAR Öğrenci Alınacak Program

Detaylı

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - -

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - - Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı 10 2 - - 5 2 - - Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yönetim Ekonomisi tezsiz yüksek lisans programının amacı, mevcut yöneticilere ve yönetici

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

DERS PROFİLİ. İktisata Giriş II ECO 102 Bahar 2 3+0+0 3 6. Asst. Prof. Özlem İnanç

DERS PROFİLİ. İktisata Giriş II ECO 102 Bahar 2 3+0+0 3 6. Asst. Prof. Özlem İnanç DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Dönem Yarıyıl Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İktisata Giriş II ECO 102 Bahar 2 3+0+0 3 6 Ön Koşul MATH103 MATH104 Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK

Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK Öğrenci Alınacak Program Adı BANKACILIK VE FİNANS DOKTORA BANKACILIK VE FİNAS TEZLİ YÜKSEK BANKACILIK VE FİNAS TEZSİZ YÜKSEK Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72 DÜZENLEME ve BİLİM KURULU Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN Prof. Dr. Ali ÖZEK Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Prof. Dr. Orhan ÇEKER Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU Prof. Dr. Saffet KÖSE Prof.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

DERS PROFİLİ. Turizm Ekonomisi ECO481 Güz Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç

DERS PROFİLİ. Turizm Ekonomisi ECO481 Güz Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Turizm Ekonomisi ECO481 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Staj Yeri 01.10.1997-01.06.1998 Poyraz Reklam Ajansı

Staj Yeri 01.10.1997-01.06.1998 Poyraz Reklam Ajansı ARMAĞAN GÖKÇEARSLAN Kişisel Bilgi Medeni Hali :Bekar Milliyeti :TC Doğum Tarihi :20.08.1977 Eğitimi 2010 : Londra da İngilizce Dil Eğitimine katıldı (Avalon School) 2003-2007 :Hacettepe Üniversitesi Güzel

Detaylı

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi ENSTİTÜ ADI: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Yurtdışı Kontenjan ALES Puan Türü Anabilim Dalı/Anasanat Dalı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI (*) Bilim Dalı/Sanat Dalı (Eski Türk

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Ersin Tan 1959 yılında Ankara da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1982 yılında mezun olmuştur. 1982-1984

Detaylı

İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere

İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Histoloji - Embriyoloji PROFESÖR 1 İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Gastroenterohepatoloji Bilim Dalında görevlendirilmek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı-Soyadı : Derya YAYMAN Doğum Tarihi ve Yeri: 01.04.1968/İZMİR Medeni Durum: Evli ve 2 çocuk İletişim Bilgileri: Tel 0.242. 310 64 93 Cep Tel - E-Mail Adres Bölümü dyayman@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı PROGRAMIN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Eski Türk Dili Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı TARİH

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri AÇIKLAMALAR: İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için belirlenen program yeterlilikleri 20 tane olup tablo 1 de verilmiştir. İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ 10 Temmuz 2007, Salı 09:00 09:15 Açılış 09:15 10:30 Panel I Kadın ve Sağlık 10:30 10:45 Kahve arası 10:45 12:00 Panel

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI NORMAL ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI 08:15-9:00 9:15-10:00 10:15-11:00 11:15-12:00 12:00-13:15 13:15-14:00 14:15-15:00

Detaylı

MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü

MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü İslam ekonomisi çalışmanın gerekliliği Ekonomik mükellefiyetler ibadetin önemli bir bölümüdür. Kur an da bu konuyla alakalı en az 250 ayet bulunmaktadır. Hz. Peygamber

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır.

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No 1101 Atatürk İnkılapları

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111, 112, 113, 114, 115, 116), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

(1942-2007) FOTO 1: Cezmi SEVGİ hocamız, bölümümüzün değerli hocaları, Asaf KOÇMAN, İbrahim ATALAY ve Erkan ŞEN

(1942-2007) FOTO 1: Cezmi SEVGİ hocamız, bölümümüzün değerli hocaları, Asaf KOÇMAN, İbrahim ATALAY ve Erkan ŞEN (1942-2007) Prof. Dr. Cezmi SEVGİ 1.9.1942 tarihinde Adana ilinin Kozan ilçesinde doğdu. 15.5.1954 te Kozan Kuyuluk Köyü İlkokulu nu bitirdi. Kozan Ortaokulu ndan 26.10.195 de, Adana Erkek Lisesi nden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

SOSYAL KALKINMA SEMPOZYUMU

SOSYAL KALKINMA SEMPOZYUMU SANAT, MARİFET ve İTTİFAK İÇİN SOSYAL KALKINMA SEMPOZYUMU Programımızı teşriflerinizi bekleriz Prof. Dr. Gürbüz AKSOY AKAV Başkanı Dr. İsmail BENEK Risale Akademi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

MUHASEBE SİSTEMİ VE VERGİ MEVZUATI EĞİTİMİ. 26 Mart 2009 Bilkent Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

MUHASEBE SİSTEMİ VE VERGİ MEVZUATI EĞİTİMİ. 26 Mart 2009 Bilkent Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi MUHASEBE SİSTEMİ VE VERGİ MEVZUATI EĞİTİMİ 26 Mart 2009 Bilkent Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi MUHASEBE SİSTEMİ VE VERGİ MEVZUATI EĞİTİMİ 09.00-09.15 Kayıt Güler Manisalı Darman

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI

2015-2016 AKADEMİK YILI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 201 2016 AKADEMİK YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Kurumsal İletişim İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler, Reklamcılık,

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

Muhammed ALYÜRÜK. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir. Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü

Muhammed ALYÜRÜK. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir. Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Muhammed ALYÜRÜK Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü 1980 İstanbul/Bakırköy doğumlu olan Muhammed Alyürük İlk, Orta, Lise ve Üniversite eğitimlerini İstanbul da tamamladı. Marmara Üniversitesi

Detaylı

DERS PROFİLİ. Prof. Dr. Emre Gönensay

DERS PROFİLİ. Prof. Dr. Emre Gönensay DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Güncel İktisadi Sorunlar ECO415 Bahar 8 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Birol Mercan Doğum Yeri Karaman Doğum Tarihi 29.05.1968 Yabancı Dili Almanca Uzmanlık Alanı Kümelenme, İnovasyon, Rekabet Medeni Durumu

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU

II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU (GİYİM-KUŞAM) 6-7 MART 2016 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE GİRİŞ Tarih boyunca insan, bedenini başkalarının bakışlarından saklayan kıyafetten arî olmamıştır.

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Tarih : 09 Eylül 2014 Toplantı Sayısı : 12 Karar:1/1 Üniversitemiz ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüleri Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı