Yrd.Doç.Dr. : Zafer DOĞAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd.Doç.Dr. : Zafer DOĞAN"

Transkript

1 Yrd.Doç.Dr. Zafer DOĞAN Adı Soyadı : Zafer DOĞAN Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans / Doktora Tıp Fakültesi İnönü Üniversitesi 2000 Tıpta Uzmanlık Tıp Fakültesi İnönü Üniversitesi 2005 Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Kontrollü Hipotansiyonda Deksmedetomidin in Perioperatif Etkileri Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mahmut DURMUŞ Görevler : Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aralık 2000 Mayıs 2005 Uzm. Dr. Adıyaman Devlet Hastanesi Haziran 2005 Eylül 2007 Yrd. Doç. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eylül 2007 Ekim 2010 Yrd. Doç. Dr. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Ekim Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Gökçe Gişi. Ön Kol Cerrahisinde Uygulanan İntravenöz Rejyonal Anestezi ve Aksiller Blok Tekniklerinin Hemodinami ve QT İntervali Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Projelerde Yaptığı Görevler : Son dönem kalp yetmezliğinde, doku veya organ nakli ile tedavisi mümkün olan hastaların hayatiyetlerini sürdürebilmeleri için nakilleri gerçekleştirecek kalp nakli merkezi oluşturmak, organ ve doku nakli araştırmalarına olanak hazırlamak. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Altyapı Projesi. No:2010/6-7A. Araştırmacı İdari Görevler : Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Yoğun Bakım Derneği Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

2 Rejyonal Anestezi Derneği Ödüller : Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir) : Dönem Akademik Yıl İlkbahar Güz İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı İlkbahar Preoperatif Değerlendirme Kan ve Kan Ürünleri kullanımı Yoğun Bakım Tedavi Prensipleri Asit-Baz Dengesi ve Sorunları Beyin Ölümü İlkbahar Preoperatif Değerlendirme Kan ve Kan Ürünleri kullanımı Yoğun Bakım Tedavi Prensipleri Asit-Baz Dengesi ve Sorunları Beyin Ölümü İlkbahar Preoperatif Değerlendirme Kan ve Kan Ürünleri kullanımı Yoğun Bakım Tedavi Prensipleri Asit-Baz Dengesi ve Sorunları Beyin Ölümü ESERLER A - Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : Durmus M, AK But, Z Dogan, A Yucel, MC Miman, MO Ozcan. Effect of dexmedetomidine on bleeding during tympanoplasty or septorhinoplasty. Eur J Anaesthesiol, 24, (2007). DOI: /S Senoglu N, H Oksuz, N Ugur, Z Dogan, A Kahraman. Arytenoid dislocation related to an uneventful endotracheal intubation. Cases Journal,1, 251 (2008). DOI: / Oksuz H, E Bulbuloglu, N Senoglu, H Ciralik, MF Yuzbasioglu, M Kilinc, Z Dogan, M Goksu, H Yildiz, OV Ozkan, Y Atli. Re-protective effects of pre- and post-laparoscopy conditioning, zinc, pentoxifylline, and N- acetylcysteine in an animal model of laparoscopy-induced ischemia-reperfusion injury of the kidney. Renal Failure, 31, (2009). DOI: / Senoglu N, H Oksuz, Z Dogan, H Yildiz, A Kamaz, N Ugur. Effects of dexmedetomidine on respiratory mechanics during mechanical ventilation., 25, (2009)., MF Yuzbasioglu, EB Kurutas, H Yildiz, I Coskuner, N Senoglu, H Oksuz, E Bülbüloglu. Thiopental improves renal ischemia-reperfusion injury.renal Failure, 32, (2010). DOI: / Senoglu N, MF Yuzbasioglu, H Oksuz, H Yildiz, Z Dogan, E Bulbuloglu, M Goksu, G Gisi. Effects of epiduraland-general anesthesia combined versus general anesthesia alone on femoral venous flow during laparoscopic cholecystectomy. J Laparoendosc Adv Surg Tech A., 20, (2010). DOI: /lap Dogan Z, A Yucel, N Senoglu, H Oksuz, H Yildiz, V Bakan, KU Ozkan. Volume comparison of caudal bupivacaine for ınguinal hernia repair in children. J Anaesth Clin Pharmacol, 26, (2010).

3 Senoglu N, H Oksuz, Z Dogan, H Yildiz, H Demirkiran, H Ekerbicer. Sedation during noninvasive mechanical ventilation with dexmedetomidine or midazolam: A Randomized, Double-Blind, Prospective Study. Curr Ther Res Clin Exp, 71, (2010). DOI: /j.curtheres Dogan Z, H Yildiz, I Coskuner, E Silay, N Senoglu, N Ugur, E Biter, H Oksuz. Comparison of enflurane and propofol in electroconvulsive therapy, a randomised crossover open preliminary study of seizure duration and anaesthetic recovery. Rev Bras Anestesiol, (Kabul Yazısı). Bakan M, Z Dogan, A Esen. Practical use of remifentanil for pediatric patients. Pediatric Anesthesia, (Kabul Yazısı). B - Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Esen A, Z Doğan, G Başaranoğlu, K İdin, E Öztürk. Does sugammadex reduce unplanned admission to intensive care unit. 18. International intensive care symposium, April p-3. Demirkıran H, N Şenoğlu, H Öksüz, Z Doğan, F Yüzbaşıoğlu, E Bülbüloğlu, F Tolun, M Aral, H Çıralık, M Göksu. The effects of different doses of ketamine on the renal ischemia and referfusion injury in the rats. 18. International intensive care symposium, April p-54. Kutlucan M, H Öksüz, N Şenoğlu, F Yüzbaşıoğlu, Z Doğan, H Çıralık, M Kılınç, M Aral, M Göksu, H Demirkıran. Effects of different doses of ketamine on the intestinal ischemia and reperfusion injury in the rats. 18. International intensive care symposium, April p-54. C - Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : D - Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : But AK, E Öztürk, N Gülhaş, M Durmuş, Z Doğan, MÖ Ersoy. Elektif sezaryenlerde intratekal bupivakaine ilave edilen fentanil ve morfinin efedrin gereksinimine ve fetusa etkisi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12, 5-9 (2005). Durmuş M, AK But, TB Erdem, Z Doğan, MÖ Ersoy. Deksmedetomidinin sevofluran minimum alveolar anestezik konsantrasyonlarına etkisi.türk Anest Rean Der Dergisi, 33, (2005). Gülhaş N, S Demirbilek, E Öztürk, AK But, Z Doğan, MÖ Ersoy. Sezaryenlerde fetal cinsiyetin lokal anestezik ihtiyacına etkisi. Türk Anest Rean Der Dergisi, 33, (2005). Çiçek M, E Gedik, Z Doğan, N Gülhaş, MÖ Ersoy. Septik şok ve akut böbrek yetmezliği tedavisinde eş zamanlı devamlı veno-venöz hemodiyafiltrasyon ve aktive protein C kullanımı. Olgu sunumu. Anestezi Dergisi, 14, (2006). Çiçek M, E Gedik, N Gülhaş, Z Doğan, MÖ Ersoy. Elektif cerrahi olgularda malnutrisyon sıklığı. Türk Anest Rean Der Dergisi, 34, (2006). Öztürk E, AK But, N Gülhaş, Z Begeç, Z Doğan, E Yapıcı, MÖ Ersoy. Sezaryenlerde bupivakain ve ropivakainin hemodinami üzerine etkileri.türk Anest Rean Der Dergisi, 34, (2006). Öksüz H, Z Doğan, N Şenoğlu, E Okur. Septorinoplasti sonrası postobstriktif pulmoner ödem. Olgu sunumu.(2006). Çiçek M, E Gedik, N Gülhaş, Z Doğan, MÖ Ersoy. Hastanede yatan elektif cerrahi olgularda malnutrisyonun subjektif global değerlendirme ile saptanması. Türk Anest Rean Der Dergisi, 35, (2007). Doğan Z, N Keleşyılmaz. Myelomeningosel operasyonu geçirmiş bir hastada kaudal anestezi uygulaması. Olgu sunumu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14, (2007). Kaya S, H Öksüz, N Şenoğlu, Z Doğan, H Yıldız. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde nozokomiyal infeksiyonların surveyansı. EAJM, 39, (2007). Doğan Z. Preoperatif medikasyon. KSÜ Tıp Fak Derg, 4, (2007). Şenoğlu N, H Öksüz, N Uğur, H Türüt, Z Doğan. Total larinjektomili bir hastada tek akciğer ventilasyonu. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg, 14, (2008). Öksüz H, N Şenoğlu, G İspir, Z Doğan, F Karaaslan. Hızlı ve mortal seyreden bir nöroleptik malign sendrom olgusu. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim, 6, (2008). Işıklı stile ile entübasyon; Vaka sunumu eşliğinde literatür taraması. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim, 6, (2008). Öksüz H, N Şenoğlu, Z Doğan. Tonsillektomi sonrası erken post-operatif ağrının önlenmesinde fentanil ve ketamin etkinliğinin karşılaştırılması.erciyes Tip Dergisi (Erciyes Medical Journal), 31, (2009). Eroğlu A, H Öksüz, N Şenoğlu, Z Doğan, H Yıldız. Subanestezik dozda uygulanan ketaminin desfluran, sevofluran ve propofol anestezisinde perioperatif hemodinami, postoperatif derlenme ve kognitif fonksiyon üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim, 7, (2009).

4 Öksüz H, Z Doğan, FÖ Orhan. Yüksek enerji düzeyi gereken elektrokonvülzif tedavilerde anestezik seçimin önemi olgu sunumu eşliğinde etomidat kullanımı. Erciyes Tip Dergisi (Erciyes Medical Journal), 31, (2009). Bakan V, Z Doğan, Ş Öztürk. İnguinal blok sonrası gelişen femoral sinir bloğu: İki Olgu Sunumu. Çocuk Cerrahisi Dergisi (Pediatrik Cerrahisi Dergisi), 23, (2009). Yıldız H, Z Doğan, N Şenoğlu, H Öksüz, A Özer, G Gişi. Yoğun bakım ünitemizde yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük değerlendirilmesi. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 7, (2009). Yıldız H, N Şenoğlu, H Öksüz, Z Doğan, N Uğur. Gebede spontan akciğer kist hidatik rüptürüne bağlı anaflaksi. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim, 8, (2010). Öksüz H, N Şenoğlu, H Yıldız, Z Doğan. Perkütan dilatasyonal trakeostomi uygulamalarında fiberoptik bronkoskop ile ışıklı stilenin karşılaştırılması. Türk Anest Rean Der Dergisi, 38, (2010). Yıldız H, Z Doğan, N Şenoğlu, H Öksüz, M Üzel, AM Kalender, H Demirkıran. Klippel-Trenaunay Sendromlu Hastada Anestezik Yaklaşım. Türk Anest Rean Der Dergisi, 39, (2011). Doğan Z, Yıldız H, Arıkan DC, Özer A, Şenoğlu N, Coşkuner İ, İspir G, Öksüz H. retrospective analysis of obstetric cases admitted to intensive care unit of a new university hospital between 2003 and Turkiye Klinikleri J Anest Reanim, (Kabul Yazısı). E - Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: Çiçek M, E Gedik, N Gülhaş, Z Doğan, MÖ Ersoy. Preanestezik Vizit Sonrası Subjektif Global Değerlerdirme ile Malnutrisyon Sıklığının Belirlenmesi. 39. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Kasım 2005, Antalya. S-43. Şenoğlu N, H. Öksüz, N. Uğur, Z. Doğan. Mekanik ventilasyon sırasında dexmedetomidinin solunum mekaniklerine olan etkisi. 42. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 2008, Antalya. S- 13. Şenoglu N, MF Yüzbaşıoğlu, H Öksüz, H Yıldız, Z Doğan, G Gişi, M Göksu. Laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarında kombine epirural analjezi-genel anestezinin femoral venöz akıma olan etkileri. 43. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya. S-120. Şenoglu N, H Öksüz, Z Doğan, H Yıldız, H Demirkıran, H Ekerbiçer. Noninvaziv mekanik ventilasyonda sedasyon amaçlı kullanılan deksmedetomidin ile midazolamın karşılaştırılması. 43. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya. S-133. Doğan Z, H Öksüz, M Uzel, M Garipardıç, H Yıldız, N Şenoğlu, İ Çoskuner. Gelişimsel kalça çıkığı nedeniyle opere edilecek fankoni anemili bir hastanın anestezisi. 43. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya. S-163. Yıldız H, Z Doğan, N Şenoğlu, H Öksüz, İ Çoşkuner. Klippel-Trenaunay sendromlu hastada anestezik yaklaşım. 43. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya. S-174. Şenoğlu N, Z Doğan, H Öksüz, H Yıldız, D Tuncel, N Uğur, Z Yılmaz. Gullian-Barre sendromlu bir hastada deksmedetomidin ile sedasyon. 43. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya. S-248. Doğan Z, A Yücel, N Senoğlu, H Öksüz, H Yıldız, V Bakan, KU Özkan. Çocuklarda inguinal herni operasyonu sırasında oluşan herni kesesi çekilme reaksiyonu açısından kaudal bupivakainin farklı dozlarının karşılaştırılması. 43. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya. S-310. Doğan Z, E Öztürk, H Öksüz, A Çoşkun, H Yıldız, N Şenoğlu, İ Çoşkuner, G İspir, Ö Ercan. Sezaryen sırasında hastanın bacaklarını pasif olarak kaldırılmasının etkileri. 43. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya. S-322. F - Uluslararası yayınlara yapılan atıflar ve diğer akademik faaliyetler: (A-01) Richa F, A Yazigi. Effect of dexmedetomidine on blood pressure and bleeding in maxillo-facial surgery. Eur J Anaesthesiol, 24, (2007). (A-01) Biccard BM, S Goga, J de Beurs. Dexmedetomidine and cardiac protection for non-cardiac surgery: a meta-analysis of randomised controlled trials. Anaesthesia. 63, 4-14 (2008). (A-01) Richa F, A Yazigi, G Sleilaty, P Yazbeck. Comparison between dexmedetomidine and remifentanil for controlled hypotension during tympanoplasty. Eur J Anaesthesiol, 25, (2008). (A-01) Ayoglu H, O Yapakci, MB Ugur, L Uzun, H Altunkaya, Y Ozer, R Uyanik, F Cinar, I Ozkocak. Effectiveness of dexmedetomidine in reducing bleeding during septoplasty and tympanoplasty operations. J Clin Anesth, 20, (2008). (A-01) Kol IO, K Kaygusuz, A Yildirim. Controlled hypotension with desflurane combined with esmolol or dexmedetomidine during tympanoplasty in adults: A double-blind, randomized, controlled trial. Curr Ther Res Clin Exp, 70, (2009).

5 (A-01) Wijeysundera DN, JS Bender, WS Beattie. Alpha-2 adrenergic agonists for the prevention of cardiac complications among patients undergoing surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews, 4, CD004126, (2009). (A-01) Richa F, A. Yazigi. Comparison Between Dexmedetomidine And Remifentanil For Intraoperative Controlled Hypotension. J Oral Maxillofac Surg, 67, 11, (2009). (A-01) Timperley D, R Sacks, RJ Parkinson, RJ Harvey. Perioperative and intraoperative maneuvers to optimize surgical outcomes in skull base surgery. Otolaryngol Clin North Am, 43, 699 (2010). (A-05) Chatauret N, Thuillier R, Hauet T. Preservation strategies to reduce ischemic injury in kidney transplantation: pharmacological and genetic approaches. Curr Opin Organ Transplant, (2011).

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Adı Soyadı: Erdoğan ÖZTÜRK Doğum Tarihi: 09 Nisan 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Haziran 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkadir BUT 2. Doğum Tarihi : 01.01.1970 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim ve Görev Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ:

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ: ADI SOYADI ABDULKADİR BUT DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MEZUN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Çukurova Üniversitesi 1982 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Çukurova Üniversitesi 1982 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İ Haluk Kafalı Doğum Tarihi: 24.05.1958 Doğum Yeri: Kayseri Adres: Telefon: 0542 4862454 / 0 532 5803431 E-Mail: haluk.kafali@isnet.net.tr Yabancı Dili: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık. Atatürk Eğitim ve Araştırma Reanimasyon

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık. Atatürk Eğitim ve Araştırma Reanimasyon ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TAYFUN ADANIR Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık Anesteziyoloji ve Atatürk Eğitim

Detaylı

resim 1. Adı Soyadı: Arif Hikmet SÜER 2. Doğum Tarihi: 09-01-1946 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu:

resim 1. Adı Soyadı: Arif Hikmet SÜER 2. Doğum Tarihi: 09-01-1946 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif Hikmet SÜER 2. Doğum Tarihi: 09-01-1946 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1971 Y. Lisans Anesteziyoloji

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp İngilizce İstanbul Üniversitesi 1996 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp İngilizce İstanbul Üniversitesi 1996 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu (Büyükgökmen) Gerçek Doğum Tarihi: 27 Ekim 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp İngilizce İstanbul Üniversitesi

Detaylı

A) YABANCI DİLDE VE ULUSLARARASI İNDEKSLERDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANMIŞ ESERLER

A) YABANCI DİLDE VE ULUSLARARASI İNDEKSLERDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANMIŞ ESERLER LIST OF PUBLICATIONS A) YABANCI DİLDE VE ULUSLARARASI İNDEKSLERDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANMIŞ ESERLER 1.The retrospective evaluation of the effects of the delivery time intervals on the newborn during

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, Ankara 1992-1997

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, Ankara 1992-1997 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fisun Yüzer Doğum Tarihi: 1964 Ünvanı: Doçent Medeni Hali: Evli Yabancı Dil: İngilizce (İleri Düzey) Mail: fisunyuzer@hotmail.com Eğitim Durumu: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tıp Fakültesi:

Detaylı

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemalettin CAMCI Doğum Tarihi: 01.03.1968 Doğum Yeri: Afyonkarahisar Ünvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Üniversite Mezunu Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Serdar KAHRAMAN Doğum Tarihi: 07 Ağustos 1966 Unvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA Ankara 1989 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : AYLA HARMANCI 2. Doğum Tarihi : 09-01-1975 3. Unvanı : Yrd Doç Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Yüksek İhtisas Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Günüşen Đ 1 Karaman S 1 Akercan F 2 Fırat V 1. Özet. Summary

Günüşen Đ 1 Karaman S 1 Akercan F 2 Fırat V 1. Özet. Summary Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 48(3) :189-194, 2009 Elektif sezaryenlerde farklı anestezi yöntemlerinin yenidoğan üzerine etkileri: retrospektif çalışma The

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi 54 JCEI / 2014; 5 (1): 54-58 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.01.0359 ÖZGÜN ARAŞTIRMA /ORIGINAL ARTICLE Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994. Hastanesi. Doçent Genel Cerrahi Yüksek Öğretim Kurumu 2008

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994. Hastanesi. Doçent Genel Cerrahi Yüksek Öğretim Kurumu 2008 ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı : Hasan Fehmi Küçük 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1969 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

Nöroaksiyel Bloklarda Başarısızlıklar ve Nedenleri

Nöroaksiyel Bloklarda Başarısızlıklar ve Nedenleri TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(4):198-206 doi:10.5222/jtaics.2011.198 Klinik Araştırma Nöroaksiyel Bloklarda Başarısızlıklar ve Nedenleri Halime Özdemir,

Detaylı

Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi

Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi Göztepe Tıp Dergisi 7():5057, 01 doi:10.5/j.goztepetrh.01.050 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 130056X Anesteziyoloji ve Reanimasyon Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi Serkan DOĞRU (*), Hatice

Detaylı

Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif. değerlendirme

Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif. değerlendirme Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-77/ Mayıs 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif Değerlendirilmesi Retrospective Assesing of Spinal Anesthesia

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ Doğum Tarihi : 25.01.1966 Doğum Yeri İş Adresi : ERZİNCAN : ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL Telefon: (212) 468 42 38 Fax: Medeni Durumu : EVLİ Eğitim: Lise;

Detaylı

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi,

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi, 1. ADI SOYADI : Prof. Dr. Neriman İNANÇ 2. DOĞUM TARİHİ : 04.01.1958 3. ÜNVANI : Prof. Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1980 Y.Lisans ve Diyetetik

Detaylı

Ziya Kaya 1, Sedat Kaya 2, Gönül Ölmez 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Tokat- Türkiye

Ziya Kaya 1, Sedat Kaya 2, Gönül Ölmez 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Tokat- Türkiye Dicle Tıp Dergisi / Dicle Z. Kaya Medical ve ark. Journal Granisetron-deksametazon ve postoperatif bulantı- Cilt kusma / Vol 37, No 2, 109-114 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Granisetron-deksametazon

Detaylı

Epidural anestezinin ciddi komplikasyonları

Epidural anestezinin ciddi komplikasyonları 320 Dicle Tıp Dergisi / S. Doğru ve ark. Epidural anestezi komplikasyonları 2012; 39 (2): 320-324 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0151 DERLEME / REVIEW ARTICLE Epidural anestezinin

Detaylı

Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1999

Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cumhur AYDEMİR Doğum Tarihi: 07/02/1978 Öğrenim Durumu: Tıpta Uzmanlık İlkokul, Ortaokul, Lise Eğitimi: Mugada İlköğretim Okulu Bartın Lisesi (1983-1993) Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2002

Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2002 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ufuk SEZER Doğum Tarihi: 31.07. 1978 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1993-2000

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1993-2000 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fatih ALTUNRENDE Doğum Tarihi: 21 ŞUBAT 1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ve Yüksek Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Detaylı